Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 788
Lp. Tytuł Typ Rok
1 E - obywatel w społeczeństwie informacyjnym – możliwości, potrzeby, zagrożenia Rozdział 2015
2 E-business intelligence-nowa jakość w e-biznesie Artykuł 2012
3 E-commerce flexibility studied on the basis what can be obtained from the customer interface Rozdział 2017
4 E-health as a key element forming the competitive adv antage in helth Rozdział 2014
5 E-learning as a modern tool in corporate training Artykuł 2012
6 E-learning as a supporting tool in education for computer science students Rozdział 2017
7 E-learning as an innovative form of education of senior citizens in a knowledge-based economy Rozdział 2015
8 E-learning wspomagający dydaktykę na kierunku Informatyka Rozdział 2011
9 E-rekrutacja w realizacji strategii e-biznesu w Polsce Artykuł 2011
10 E-sport – historia i przyszłość Rozdział 2017
11 E-usługi w obszarze marketingu internetowego realizowane z wykorzystaniem narzędzi IT Artykuł 2012
12 E-usługi w Systemie Informatycznym GeoAzbest w modelu chmury obliczeniowej Rozdział 2013
13 Early fault detection in gearboxes based on support vector machines and multi-layer perceptron Referat 2013
14 Early fault detection in gearboxes based on support vector machines and multilayer perceptron with a continuous wavelet transform Artykuł 2015
15 Earthworms as bio-indicators of chemical pollution in soils with drilling waste Artykuł 2017
16 ECG parameter extraction and classification in noisy signals Rozdział 2017
17 Eco-driving, przegląd stanu zagadnienia Artykuł 2017
18 Eco-energy anthropopressure in the agricultural landscape Artykuł 2014
19 Eco-management for sustainable regional development Monografia 2011
20 Eco-management in Polish Companies Artykuł 2012
21 Ecological and economic aspects of the impact of the type of coarse aggregate on strength properties of concrete Rozdział 2013
22 Ecological and economically optimal management of waste from healthcare facilities Artykuł 2013
23 Ecological and technical requirements of radioactive waste utilisation Artykuł 2013
24 Ecological aspect of electronic ignition and electronic injection system Rozdział 2017
25 Ecological aspects of electronic disiel control Artykuł 2017
26 Ecological education for personnel employed in local self-governments in the process of evaluation of investments impact on protected areas natura 2000 Rozdział 2017
27 Ecological entrepreneurship and sustainable development Artykuł 2016
28 Economic analyses in sewage system designing for rural settlement – case study Artykuł 2016
29 Economic analysis of casing parts production in a flexible manufacturing system Artykuł 2013
30 An economic approach to improve the strength of sealed threaded fasteners Artykuł 2014
31 The economic aspect of the use of distributed generation and renewable sources in the combined process of energy production Rozdział 2018
32 Economic aspects decentralized stormwater management - case study Referat 2017
33 Economic aspects of cloud computing Artykuł 2013
34 Economic aspects of de centralized stormwater management – case study Rozdział 2018
35 Economic aspects of manufacturing systems design Artykuł 2014
36 Economic aspects of sustainable sanitation in rural settlements Artykuł 2017
37 Economic aspects of user-oriented modeling for mobile devices Artykuł 2013
38 Economic conditions of restructuring of medical entitie Artykuł 2018
39 Economic considerations of disassembly process automation Artykuł 2014
40 Economic forecasting of the transportation services using analytic approach Rozdział 2015
41 Economic justification for equipping LV network systems with energy storage units to enhance power supply parameters Rozdział 2018
42 Economic optimisation of robotized manufacturing system structure for machining of casing components for electric micromachines Artykuł 2016
43 Economic predicting the strength of lap adhesive joints based on multidimensional analysis of mean destructive shear stresses Artykuł 2013
44 Economical analysis of manufacturing systems configuration in the aspect of their productivity Artykuł 2014
45 Economical aspect of website memorability Artykuł 2013
46 Edge states after wire brushing of magnesium alloys Referat 2012
47 Edge states after wire brushing of magnesium alloys Artykuł 2014
48 Education quality management based on educational statistics with data mining methods Referat 2013
49 Education through art today? Rozdział 2013
50 Education. Individual and social dimensions Monografia 2013
51 An educational historical game using virtual reality Rozdział 2018
52 Educational role of internet portals intended for nurses Rozdział 2016
53 Educational use of cloud computing and at-mega microcontroller - a case study of an alarm system Artykuł 2016
54 Edukacja akademicka z wykorzystaniem narzędzi SAS Artykuł 2015
55 Edukacja i ochrona zabytków Rozdział 2011
56 Edukacja i poziom kompetencji pracowników 50+ w obszarze IT Artykuł 2015
57 Edukacja menedżerska - doświadczenia Oddziału Lubelskiego TNOiK Artykuł 2016
58 Edukacja przedsiębiorczości w szkole wyższej w opinii studentów Artykuł 2016
59 Edukacja studentów kierunku Informatyka na potrzeby współczesnego biznesu - wyniki badań własnych Artykuł 2013
60 Edukacyjna wartość animowanych bajek dla dzieci na podstawie programu TVP ABC Rozdział 2016
61 Edukacyjne uwarunkowania rynku pracy w branży IT na przykładzie Lubelszczyzny Artykuł 2013
62 Edukacyjne zastosowania wirtualiza Artykuł 2016
63 EEG spectral analysis of human cognitive workload study Artykuł 2017
64 The efectiveness of the use of statistical data of credithistories bureaus in risk management system Rozdział 2017
65 Efekt dnia tygodnia na giełdach papierów wartościowych - analiza porównawcza Rozdział 2017
66 Efekt kalendarza na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Rozdział 2017
67 Efekt Mössbauera - podróż do wnętrza materii Artykuł 2012
68 Efekt ropo w procesie zakupowym młodych konsumentów Artykuł 2015
69 Efekt wygładzania wyników pomiarów poziomów dźwięku w monitoringu akustycznym Referat 2015
70 Efekty dzialań termomodernizacyjnych w aspekcie planowania programu rewitalizacji miasta Artykuł 2015
71 Efekty energetyczne i ekonomiczne modernizacji obiektu Referat 2016
72 Efekty energetyczne uzyskane w technicznych komorach cieplnych Rozdział 2015
73 Efekty obowiązkowego badania sprawozdań finansowych w jednostkach badanych po raz pierwszy Rozdział 2012
74 Efekty realizacji projektów zintegrowanych i partnerskich Rozdział 2012
75 Efekty realizacji projektu dotyczącego systemu automatycznego powiadamiania o wypadkach drogowych - eCall Artykuł 2014
76 Efekty wykorzystania kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody w budynkach wielorodzinnych Artykuł 2011
77 Efektywna stawka podatkowa jako miara efektywności podatkowej spółek akcyjnych Rozdział 2017
78 Efektywne tłumienie drgań belek kompozytowych wirnika trójłopatowego za pomocą sterowania w układzie zamkniętym z wykorzystaniem sygnału prędkości Referat 2017
79 Efektywne wykorzystanie energii w domach z odnawialnymi źródłami energii Referat 2013
80 Efektywne wykorzystanie energii w domach z odnawialnymi żródłami energii Artykuł 2013
81 Efektywne zarządzanie mocą farm wiatrowych Rozdział 2014
82 Efektywne zarządzanie mocą farm wiatrowych Artykuł 2014
83 Efektywność chemicznych środków porujących w procesie wtryskiwania Referat 2015
84 Efektywność energetyczna eksperymentalnej instalacji słonecznej ciepłej wody użytkowej Artykuł 2012
85 Efektywność energetyczna lokali mieszkalnych z oszklonymi balkonami w polskich warunkach klimatycznych Artykuł 2015
86 Efektywność gospodarowania w warunkach regulowanej konkurencji na przykładzie rynku usług komunikacji miejskiej Artykuł 2011
87 Efektywność i bezpieczeństwo frezowania stopów magnezu = Effectiveness and safety during milling magnesium alloys Monografia 2017
88 Efektywność inbound marketingu – wybrane problemy pomiarowe Artykuł 2017
89 Efektywność procesu wytłaczania mikroporującego poli(chlorku winylu) Monografia 2011
90 Efektywność procesu wytłaczania tworzywa przy zmiennych warunkach jego zasilania Referat 2014
91 Efektywność przetwórstwa porowanych rur osłonowych z PVC Artykuł 2017
92 Efektywność sztucznych sieci neuronowych w rozpoznawaniu znaków pisma odręcznego Artykuł 2018
93 Efektywność tłumienia drgań aktywnej belki kompozytowej z nieliniowym regulatorem NSC Referat 2012
94 Efektywność uplastyczniania tworzywa w układzie uplastyczniającym wytłaczarki podczas zasilania granulatem o zmiennej długości Referat 2015
95 Efektywność w szpitalach publicznych Artykuł 2014
96 Efektywność wytwarzania elementów lotniczych ze stopów aluminium i magnezu Rozdział 2011
97 Efektywny algorytm obrazowania w tomografii ultradźwiękowej i radiowej dla zagadnień dwuwymiarowych Artykuł 2018
98 Efektywny dobór amunicji Rozdział 2011
99 Effect analysis on the implementation of automatic emergency call system eCall Artykuł 2011
100 Effect hydrophobisation on durability related properties of concrete with expander perlite Referat 2018
101 Effect of "Hajdow" wastewater treatment plant modernization on wastewater purification process Artykuł 2015
102 Effect of a low ph on HAp/Glucan composite Artykuł 2016
103 Effect of a notch on impact resistance of the epidian 57/Z1 epoxy material after „thermal shock” Artykuł 2016
104 Effect of abrasive waterjet peening surface treatment of ateel plates on the strength of single-lap adhesive joints Artykuł 2017
105 Effect of absorbing layer thickness on efficiency of solar cells based on Cu(In,Ga)(S,Se)2 Referat 2011
106 Effect of absorbing layer thickness on efficiency solar cells based on Cu(In,Ga)(S,Se)2 Artykuł 2012
107 The effect of active diluent addition on the energy and adhesive properties of epoxy adhesive Artykuł 2018
108 Effect of active rubber powder on structural two-component epoxy resin and its mechanical properties Artykuł 2018
109 The effect of adding halloysite nanotubes as filler on the mechanical properties of low-density polyethylene Artykuł 2018
110 The effect of adding nano-additives on the properties of thermoplastic polymers Referat 2017
111 Effect of addition of different antisolvents on the crystallization of aqueous ammonium dihydrogen phosphate solutions Artykuł 2017
112 The effect of addition of untreated neuburg earth on the selected properties of injection molded composites Rozdział 2017
113 The effect of agein in simulated climatic conditions on mechanical properties of polymer composites Rozdział 2016
114 Effect of alloying elements on structure and properties of (Zr-Ti-Nb)N coatings Referat 2016
115 The effect of annealing on conductivity of (CoFeZr)(x)(CaF2)(100-x) nanocomposites Referat 2012
116 An effect of annealing on electric properties of nanocomposites Co45Fe45Zr10)(x)(PZT)((100-x)) Rozdział 2014
117 The effect of annealing on induction like properties of (FeCoZr)x(CaF2)(100−x) nanocomposite films produced by ion-beam sputtering in the vacuum environment Artykuł 2015
118 Effect of annealing on the properties of ZnO:Al films prepared by RF magnetron sputtering Referat 2017
119 Effect of asymetry on reliability of a distribution transformer in star-delta configuration Referat 2013
120 Effect of bacteria on strength, permeation characteristics and micro-structure of silica fume concrete Artykuł 2017
121 Effect of BaTiO3 concentration on structural and magnetic properties of mechanically activated BiFeO3-BaTiO3 system Artykuł 2017
122 Effect of BaTiO3 concentration on the structural and magnetic properties of mechanically activated BiFeO3-BaTiO3 system Referat 2016
123 The effect of bed properties on methane removal in an aerated biofilter - Model studies Artykuł 2011
124 The effect of billet wall thickness on the rotary compression process for hollow parts Artykuł 2015
125 Effect of bioaugmentation on biogas yields and kinetics in anaerobic digestion of sewage sludge Artykuł 2018
126 The effect of bioaugmentation on oxygen uptake rate in sequencing batch reactor Referat 2013
127 The effect of bioaugmentation with Archaea on the oxygen uptake rate in a sequencing batch reactor Artykuł 2018
128 Effect of bioaugumentation by microorganisms from archea domain on anaerobic digestion sewage sludge - a review Referat 2015
129 Effect of biofuels on environment and sustainable development Artykuł 2013
130 The effect of blowing agents on the effectiveness of poly(vinyl chloride) extrusion Artykuł 2016
131 Effect of boundary conditions on the distribution of mode I fracture toughness along delamination front in CFRP laminates with general fiber orientation Artykuł 2016
132 Effect of brushing parameters upon edge states after wire brushing of AZ91 HP magnesium alloy Artykuł 2013
133 Effect of calibration method on gas flow through pulse gas injec-tor: Simulation tests Artykuł 2013
134 The effect of changes in atmospheric conditions on the measured sound absorption coefficients of materials for scale model tests Artykuł 2018
135 The effect of composite layer configuration on the stability of thin-walled plates Referat 2018
136 An effect of contact shape on protective coating properties Referat 2011
137 Effect of Cu negative ion implantation on optical and physical properties of Zn1-xMnxTe films Referat 2012
138 Effect of Cu Negative Ion Implantation on Physical Properties of Zn 1- x Mn x Te Films Artykuł 2013
139 Effect of curing period on properties of steel and polypropylene fibre reinforced ultra-high performance concrete Artykuł 2017
140 Effect of curing time the fracture toughness of fly ash concrete composites Artykuł 2018
141 Effect of cutting fluids upon surface quality after wire brushing of 7075 aluminum alloys Rozdział 2012
142 The effect of degreasing on adhesive joint strength Artykuł 2017
143 The effect of design parameters on the process of gas supply in the spark ignition engine Rozdział 2012
144 Effect of different biofuels on common rail injecto r flow rate Artykuł 2017
145 Effect of different design features of the reactor on hydrodynamic cavitation process Artykuł 2011
146 The effect of different surface treatmens of 316L steel on adhesiv joint strength Artykuł 2018
147 The effect of direct voltage polarity on the value of electric arc burning on the W-10 switch contacts Referat 2011
148 Effect of drilling mud addition on activated sludge and processes in sequencing batch reactors Artykuł 2016
149 Effect of eccentricity of load on citical force of Thin-Walled columns CFRP Artykuł 2017
150 The effect of eccentricity of load on the behavior of compressed composite columns in critical state Artykuł 2017
151 Effect of electrodynamic and climatic loads on flexible busbar of high-voltage open switchgear Referat 2011
152 The effect of electromagnetic radiation of wireless connections on morphology of amniotic fluid Rozdział 2016
153 Effect of electromagnetic waves on human reproduction Artykuł 2016
154 Effect of electron irradiation on Raman spectra of carbon nanotube buckypaper Referat 2015
155 Effect of fiber hybridization on durability related properties of ultra-high performance concrete Artykuł 2017
156 The effect of fly ash addition from hard coal combustion on the fracture processes of cement concretes Referat 2014
157 Effect of fly ash addition on the fracture toughness of plain concrete at third model of fracture Artykuł 2017
158 Effect of forging temperature on the microstructure and properties of REX 734 implantable stainless steel Artykuł 2018
159 Effect of friction for density distribution in die compaction of powders Artykuł 2011
160 The effect of gas injection on the course of the working process of the dual-fuel diesel engine Rozdział 2012
161 The effect of granulated fly ashes with phosphogypsum on the hardering of cement mortar Artykuł 2016
162 The effect of hard coal mine drainage water on the quality of sur face and ground waters Artykuł 2017
163 Effect of helical impression designing on the helical rolling process for producing balls Referat 2013
164 Effect of helical impression designing on the helical rolling process for producing balls Rozdział 2013
165 Effect of High Energy Ion Implantation on the Structure and Mechanical Properties of Aluminium Alloys Artykuł 2017
166 The effect of high energy Ion implantation on the structure and mechanical properties of aluminum alloys Referat 2016
167 The effect of homocysteine and homocystine protonation on double-layer parameters at the electrode/ chlorates(VII) interface Artykuł 2017
168 Effect of humic acids, sesquioxides and silica on the pore system of silt aggregates measured by water vapour desorption, mercury intrusion and mocrotomography Artykuł 2015
169 Effect of hydrophobisation on durability related properties of ceramic brick Artykuł 2016
170 Effect of hydrophobization on the durability of building ceramics Artykuł 2016
171 The effect of igneous rock aggregates on flexural and compressive strength of concrete Artykuł 2013
172 Effect of ion exchange substrate on grass root development and cohesion of sandy soil Artykuł 2016
173 The effect of ion exchange substrate on plant root system development during restoration of sandy mine spoil Rozdział 2013
174 Effect of irradiation-induced defects introduced by irradiation with 4-9 MeV helium ions on impedance of silicon diodes Referat 2014
175 The effect of landscape on the diversity in urban green areas Artykuł 2017
176 Effect of load eccenrticity on buckling of short composite profiles Artykuł 2017
177 Effect of load eccentricity on the buckling of thin-walled laminated C-columns Referat 2017
178 Effect of load eccentricity on the buckling of thin-walled laminated c-columns Artykuł 2018
179 Effect of low-velocity impact damage location on the stability and post-critical state of composite columns under compression Artykuł 2018
180 Effect of machine failure prediction on selected parameters of manufacturing schedule in a job-shop environment Rozdział 2017
181 The Effect of Machining Conditions on the Forces in the Process of Roller Brush Machining Artykuł 2017
182 Effect of mass variation on vibration of a functionally graded material plate Artykuł 2018
183 Effect of mechanical properties of metal powder-filled hybrid moulded products Artykuł 2016
184 Effect of mechanical properties of substrate and coating on wear performance of TiN- or DLC-coated 316LVM stainless steel Artykuł 2017
185 Effect of mercury and lead on the total environment Artykuł 2011
186 Effect of mesh geometry on power, efficiency, and homogeneity of barrier discharges in the presence of glass dielectric Artykuł 2018
187 Effect of metallic phase content on electrical properties of nanocomposites (FeCoZr)x(CaF2)100-x Rozdział 2017
188 Effect of milling parameters upon burr formation during AZ91 HP Magnesium Alloy Face Milling Rozdział 2011
189 Effect of modified montmorillonite on operating characteristics of polyamide Referat 2015
190 The effect of multiple processing of polypropylene on selected properties of injection moulded parts Artykuł 2016
191 Effect of natural ageing on some properties of oxybiodegrading agent-containing polypropylene products Artykuł 2014
192 Effect of nature and amount of polypropylene composite filler on the productiyity of extruder with the cylinder equipped with grooyes Rozdział 2014
193 The effect of noise on the response of a vertical cantilever beam energy harvester Artykuł 2015
194 The effect of particulate fillers on hardness of polymer composite Artykuł 2017
195 The effect of particulate fillers on hardness of polymer composite Referat 2016
196 Effect of plasma cutting parameters upon shapes of bearing curve of C45 steel surface Artykuł 2015
197 Effect of polysiloxanes on roughness and durability of basalt fibres–reinforced cement mortar Artykuł 2018
198 The effect of pre-emptive analgesia on the level of postoperative pain in women undergoing surgery for breast neoplasm Artykuł 2016
199 The effect of primers on adhesive properties and strength of adhesive joints made with polyurethane adhesives Artykuł 2017
200 The effect of process parameters in helical rolling of balls on the quality of products and the forming process Artykuł 2018
201 The effect of randomness parameters of shunt reactors and cables of reactive pover compensation in wind farm Referat 2016
202 Effect of recasted material addition on the quality of metal-ceramic bond: a macro-, micro-, and nanostudy Artykuł 2018
203 Effect of recasting on the useful properties CoCrMoW alloy Artykuł 2014
204 Effect of recycled poly(ethylene terephthalate) core layer on the mechanical properties of three-layer poly(ethylene terephthalate) films Artykuł 2013
205 The effect of reduced pressure on the bubble effect in the composite cellulose-insulation oil-water nanodrops Referat 2018
206 Effect of reflection probe displacement on human skin spectra Rozdział 2018
207 Effect of reflection probe displacement on human skin spectra Rozdział 2018
208 Effect of Ringer's Solution on Tensile Strength of Non-Absorbable, Medium- and Long-Term Absorbable Sutures Artykuł 2017
209 Effect of rotating electrode Artykuł 2013
210 Effect of rotating electrode Referat 2013
211 Effect of rubber powder from waste tyre rubbers on mechanical properties of one-component polyurethane putty Artykuł 2018
212 The effect of sandblasting on surface properties for adhesion Artykuł 2016
213 The effect of selected conditions in a thermoforming process on wall thickness variations Referat 2017
214 The effect of selected conditions in a thermoforming process on wall thickness variations Artykuł 2017
215 Effect of selected elements of the coupling stiffness submatrix on the load-carrying capacity of hybrid columns under compression Artykuł 2017
216 The effect of selected natural fillers on the mechanical properties of low-density polyethylene Artykuł 2017
217 Effect of sieve drum inclination angle on wheat grain cleaning in a novel rotary cleaning device Artykuł 2017
218 Effect of small additives of polyamide modified by polyvinylpyrrolidone and montmorillonite on polypropylene technological properties and heat resistance Artykuł 2018
219 The effect of sodium alkyl sulfates (C8-C16) on the electrokinetic properties of hematite Artykuł 2016
220 The effect of sputtering atmosphere parameters on dielectric properties of the ferromagnetic alloy – ferroelectric ceramics nanocomposite (FeCoZr)x(PbZrTiO3)(100−x) Artykuł 2017
221 Effect of starch binder on charcoal briquette properties Artykuł 2017
222 Effect of structure on physico- mechanical properties of transition metals diborides films Referat 2016
223 Effect of structure on physicomechanical propertiies of transition metals diboride films Properties of transition metals diboride films Artykuł 2017
224 Effect of sub-loops hysteresis in SMA ear system Referat 2017
225 Effect of sub-loops in SMA ear system Artykuł 2018
226 Effect of surface moisture on the effectiveness of the hydrophobisation of mortars with pumice aggregate Artykuł 2018
227 The effect of technological and structural factors on the strength of polyethylene adhesive joints Rozdział 2019
228 Effect of technological parameters on the rotary compression process Artykuł 2013
229 Effect of technological parameters on the surface roughness of aluminium alloys after turning Artykuł 2018
230 Effect of technological parameters on the surface roughness of aluminium alloys after turning Referat 2017
231 The effect of teeth correction in an Archimedes worm gear on the contact strength, wear, and life of the worm gear teeth Artykuł 2017
232 The effect of temperature chenges on process efficiency in bioaugmented SBR treating reject water Referat 2015
233 Effect of temperature distribution in the particular zones of the plasticizing on extrudant properties Referat 2012
234 The effect of the aluminium alloy surface roughness on the restitution coefficient Artykuł 2015
235 Effect of the AWJM method on the machined surface layer of AZ91D magnesium alloy and simulation of roughness parameters using neural networks Artykuł 2018
236 The effect of the conditions of shot peening the inconel 718 nickel alloy on the geometrical structure of the surface Artykuł 2017
237 Effect of the conditions of thermomechanical reclaiming of ground tire rubber on the properties of reclaimed rubber materials Artykuł 2015
238 Effect of the gas absorption chiller application for the production of chilled water Rozdział 2013
239 The effect of the geometry of extrusion head flow channels on the adiabatic extrusion of low density polyethylene Artykuł 2015
240 The effect of the LPG injector distance from an inlet valve on the combustion process in a SI engine Referat 2014
241 The effect of the size crushed pumpkin seed hulls on the properties of moldings filled polymers Referat 2016
242 Effect of thermal annealing and deposition conditions on the structure and mechanical properties of a multilayer nitride coating based on Ta Artykuł 2016
243 Effect of thermal treatment on the structure and mechanical properties of coatings based on (Ti, Hf, Nb, Si)N Referat 2013
244 Effect of thermal treatment on the structure and mechanical properties of coatings based on (Ti, Hf, Nb, Si)N Artykuł 2014
245 Effect of tolerance in the fitting of rivets in the holes of double lap joints subjected to uniaxial tension Artykuł 2014
246 Effect of topography on wettability of rapidly solidified Al-In alloys Artykuł 2016
247 Effect of tungsten on the durability of diamond-like carbon coatings in the chemical industry Artykuł 2014
248 Effect of ultrasonication on physicochemical properties of apple based nanocellulose-calcium carbonate composites Artykuł 2018
249 Effect of uncertain reference signal on uncertainty of estimates of the first order PMD in a single mode optical fibre Artykuł 2016
250 Effect of vibration shot peening parameters upon shapes of bearing curves of alloy steel surface Artykuł 2015
251 The effect of vibratory and rotational shot peening and wear on fatigue life of steel Artykuł 2017
252 Effect of wall contraction on flow around bell tower Referat 2018
253 The effect of zeolite addition at a temperature compaction of asphalt mixes Rozdział 2014
254 The effect of zeolite addition on parameters of concrete containing recycled ceramic aggregate Artykuł 2018
255 Effect of zeolite properties on asphalt foaming Artykuł 2017
256 Effective bond lengh of the CRFP tapes in strengthened sigma steel beams Referat 2018
257 Effective forming processes of hub forging from aluminum alloy AlCu2SiMn Artykuł 2014
258 Effective forming processes of hub forging from aluminum alloy AlCu2SiMn Rozdział 2014
259 Effective methods of computer systems data flows security Rozdział 2011
260 Effective properties for sandwich plates with aluminium foil honeycomb core and polymer foam filling - Static and dynamic response Artykuł 2011
261 Effective use of modern hardware the example of selected numerical libraries implemmentation in boundary element method Artykuł 2013
262 Effective use of photovoltaic systems in polish conditions Artykuł 2016
263 Effective web applications development Artykuł 2013
264 Effectiveness and safety in the milling of AZ91HP and AZ31 magnesium alloys Rozdział 2018
265 Effectiveness comparison on an artificial neural networks to identify Polish emotional speech Artykuł 2016
266 Effectiveness of blowing agents in the cellular injection molding process Artykuł 2015
267 Effectiveness of cellular injection molding process Artykuł 2013
268 Effectiveness of cellular injection molding process Referat 2013
269 Effectiveness of conventional and non-standard promotional measures on the computer games market Artykuł 2017
270 The effectiveness of hydrophobisation of building ceramics by sonificated polymers Referat 2015
271 The effectiveness of hydrophobisation of porous building materials by using the polymers and nanopolymers solutions Artykuł 2014
272 The effectiveness of new design solutions for a screw-type extruder Monografia 2015
273 The effectiveness of online advertising of companies in Poland Artykuł 2015
274 The effectiveness of plasma active cooling system designed for atmospheric pressure plasma jet reactor Referat 2017
275 Effectiveness of polyethylene extrusion in a single-screw grooved feed extruder Artykuł 2014
276 The effectiveness of the single screw extrusion of selected thermoplastic polymers Rozdział 2011
277 Effectivness of the failure rate on maintenance costs of the city buses Artykuł 2015
278 The Effects of Hot Deformation Parameters on the Size of Dynamically Recrystallised Austenite Grains of HSLA Steel Referat 2016
279 Effects of a skin/core debond on the dynamics of impacted sandwich plates Rozdział 2013
280 Effects of ageing on selected properties of composites within PP matrix Rozdział 2015
281 Effects of Al dopant on structural and optical properties of ZnO thin films prepared by sol-ge Artykuł 2013
282 Effects of atmospheric pressure plasma generated in GlidArc reactor on Lavatera thuringiaca L. seeds’ germination Artykuł 2017
283 Effects of atmospheric pressure plasma jet operating with DBD on Lavatera thuringiaca L. seeds' germination Artykuł 2018
284 Effects of boost and internal gas re-circulation on combustion in HCCI engine utilizing negative valve overlap Referat 2014
285 Effects of direct fuel injection strategies on cycle-by-cycle variability in a gasoline homogeneous charge compression ignition engine: sample entropy analysis Artykuł 2015
286 Effects of Fluences of Irradiation with 107 MeV Krypton Ions on the Recovery Charge of Silicon p(+)n-Diodes Artykuł 2011
287 Effects of helium-air RF plasma jet on onion seeds' germination Referat 2017
288 Effects of Helium-Air RF Plasma Jet on Onion Seeds' Germination Rozdział 2017
289 Effects of ict implementation in marketing product creation process Rozdział 2014
290 Effects of infrasound generated in urban areas on health of people and animals – an attempt to localize environmental infrasound sources using computer simulations Artykuł 2014
291 Effects of intermediate gold layer on bond strength of dental porcelain to titanium Artykuł 2013
292 The effects of material’s transport on various steps of production system on energetic efficiency of biodiesel production Artykuł 2018
293 Effects of mixed adsorption layers of 6-mercaptopurine – Triton X-100 and 6-mercaptopurine – Tween 80 on the double layer parameters at the mercury/chlorates(VII) interface Artykuł 2018
294 Effects of Mixture Stratification on Combustion and Emissions of Boosted Controlled Auto-Ignition Engines Artykuł 2017
295 Effects of Nanostructuring and Flecking of (TiHfZrVNb)N Coatings Irradiated by Helium Ions Referat 2017
296 The effects of path dependency and path development on growth of municipalities : empirical evidence from Poland Referat 2014
297 Effects of pulse power discharges in water on algae treatment Artykuł 2013
298 Effects of recasting of CoCrMoW dental alloy on its microstructure and corrosion resistance Artykuł 2013
299 Effects of replacing soybean meal with chickpea seeds in the diet on mechanical and thermal properties of tendon tissue in broiler chicken Artykuł 2017
300 Effects of Rotating Electrode During Plasma Generation Monografia 2014
301 Effects of soil-like materials mix from drill cuttings, sewage sludge and sawdust on the growth of trifolium pratense L. and transfer of heavy metals Artykuł 2018
302 Effects of spark assist on HCCI combustion Artykuł 2015
303 Effects of steering dynamics upon tyre lateral forces on deformable surfaces Artykuł 2014
304 Effects of surfactant and fabrication procedure on the electrical conductivity and electromagnetic shielding of single-walled carbon nanotube films Artykuł 2015
305 Effects of two-way electro-mechanical coupling on dynamics of a rotating composite beam with embedded nonlinear piezoceramic transducer Rozdział 2017
306 Efficacy of non-thermal plasma fumigation to control fungi occurring on onion seeds Rozdział 2017
307 Efficacy of non-thermal plasma fumigation to control fungi occurring on onion seeds Referat 2017
308 Efficacy of ozone fumigation to control eupteryx decemnotata in rosemary growing under cover Referat 2017
309 Efficacy of ozone fumigation to control eupteryx decemnotata in rosemary growing under cover Rozdział 2017
310 Efficiency analysis of an autoparametric pendulum vibration absorber Artykuł 2013
311 Efficiency analysis of electronic channels use to communicate between enterprises and administration Artykuł 2013
312 The efficiency analysis of HTTP/2 protocol Rozdział 2017
313 The efficiency and technological reliability of biogenic compounds removal during long-term operation of a one-stage subsurface horizontal flow constructed wetland Artykuł 2018
314 Efficiency evaluation method for the devices with infrasound impact on functioning of computer equipment Artykuł 2018
315 Efficiency of data interpolation methods Artykuł 2013
316 An efficiency of H2S removal from biogas via physicochemical and biological methods - a case study Artykuł 2013
317 Efficiency of IP Packets Pre-marking for H264 Video Quality Guarantees in Streaming Applications Referat 2012
318 Efficiency of optical-electronic systems: methods application for the analysis of structural changes in the process of eye grounds diagnosis Rozdział 2017
319 The efficiency of photovoltaic cells – selected issues Referat 2015
320 Efficiency of the extrusion process of thermoplastics modified with blowing agent Artykuł 2012
321 Efficient conversion of energy in the conditions of trigeneration of heat, cooling and electric power Artykuł 2015
322 An efficient method for analyzing measurement results on the example of thyroid ultrasound images Artykuł 2016
323 Efficient organization of workshops on creating teaching materials in the PROMIS project Referat 2017
324 Ekologiczne aspekty wykorzystania wybranych materiałów stosowanych jako izolacje termiczne Artykuł 2014
325 Ekologiczne materiały budowlane Artykuł 2013
326 Ekologiczne spalanie paliw syntetycznych Rozdział 2012
327 Ekologistyka - logistyka usług w unieszkodliwianiu azbestu na składowiskach odpadów niebezpiecznych Rozdział 2013
328 Ekologistyka w systemie zarządzania odpadami niebezpiecznymi Monografia 2016
329 Ekonomiczne aspekty chmur obliczeniowych Rozdział 2012
330 Ekonomiczne aspekty doboru robotów przemysłowych dla elastycznych systemów produkcyjnych Rozdział 2014
331 Ekonomiczne aspekty zastosowania w transporcie drogowym technologii bezpośredniego wtrysku gazu do dwupaliwowych silników diesla Artykuł 2014
332 Ekonomiczne i praktyczne aspekty wykorzystania ciepła z odzyskiem z powietrza Artykuł 2017
333 Ekonomiczne i praktyczne aspekty wykorzystania pomp ciepła z odzyskiem z powietrza Referat 2016
334 Ekonomiczno-społeczne oblicza gospodarki współdzielenia Monografia 2017
335 Eksperymentalna weryfikacja modelu ruchu autobusu miejskiego w badaniach drogowych Artykuł 2014
336 Eksperymentalne badania sprawności mechanicznej silników spalinowych Artykuł 2014
337 Eksperymentalno-numeryczne badania stateczności kompozytowych słupów o przekroju otwartym poddanych osiowemu ściskaniu Referat 2016
338 Eksperymentalno-numeryczne badanie ugięć laminowanych belek wywołanych przez siłownik typu MFC Rozdział 2016
339 Eksploatacja podsystemu wytwórczego w Polsce w latach 1995-2010. Artykuł 2012
340 Eksploatacja technicznych obiektów budowlanych w aspekcie przejścia ciepła przez przegrody Artykuł 2011
341 Eksploatacja wiatrakowców jako statków powietrznych Artykuł 2015
342 Eksploatacyjna analiza sprawności alternatorów autobusu miejskiego Artykuł 2014
343 Eksploatacyjne kryteria oceny przydatności stopów aluminium do produkcji wymiennych części form wtryskowych Artykuł 2013
344 Eksploracja Marsa - wyzwania i rozważania Referat 2017
345 Ekspluatacìjnì vlastivostì plivok na osnovì polìvìnìlovogo spirtu ta modifìkovanogo montmorilonì Artykuł 2016
346 Ekspozycja i ryzyko w systemie monitoringu: zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w ujęciu systemowym Monografia 2013
347 Ekspozycja na pola elektromagnetyczne wysokich częstotliwości w środowisku zamieszkania Referat 2017
348 Ekspozycja personelu ambulansu na pola elektromagnetyczne i akustyczne Referat 2016
349 Ekspres – metod doslídžennâ kínetiki tribokontaktnoï vzaêíï u pídšipniku kovzannâ z tehnologíčnoû kontyriv detalej Artykuł 2013
350 Ekspresowa droga do rozwoju Artykuł 2014
351 Ekstrakcja cech obrazów płomienia współspalania węgla i biomasy z wykorzystaniem wizyjnego systemu diagnostycznego Artykuł 2016
352 Elbphilharmonie w Hafencity - wizerunkowa przemiana Hamburga Rozdział 2017
353 Electric conductance of dispersions of metal oxides in solutions of weak acids in mixed dioxane–water solvents Artykuł 2012
354 Electric current conduction of percolation channels in nanocomposites with a hopping charge transfer mechanism Referat 2018
355 Electric energy balance of the rotax 912 with fuel injection Artykuł 2017
356 The electric power generation efficiency in city bus Referat 2014
357 Electric properties of composite ZnO-based ceramics doped with Fe Artykuł 2018
358 Electric properties of composite Zno-based ceramics doped with Fe Referat 2017
359 Electric properties of nanostructure (FeCoZr)(x)(CaF2)((100-x)) produced in argon Ar atmosphere Rozdział 2015
360 Electrical discharges in humid environments. Generators, effects, application Monografia 2013
361 Electrical properties as another criteria of the distribution seeds of mustard from the seeds galium aparine Rozdział 2011
362 Electrical properties of aluminium-fibre reinforced composite laminates Artykuł 2016
363 Electrical properties of aluminum contacts deposited by DC sputtering method for photovoltaic applications Artykuł 2017
364 Electrical properties of Ca3Co4O9 and Ca3Co3.9Fe0.1O9 ceramics Rozdział 2017
365 Electrical properties of SiO2 layers comtained ion-beam synthesized InSb nanocrystals Referat 2017
366 Electrical properties of the layered single crystals TlGaSe2 and TlInS2 Artykuł 2012
367 Electrical transport in carbon nanotube fibres Artykuł 2017
368 Electricity measurement accuracy in the smart metering system Artykuł 2015
369 Electro-thermal numerical model of superconducting tape Artykuł 2016
370 Electroacoustic study of dispersions containing two types of colloidal particles Artykuł 2013
371 Electrochemical Grinding of Titanium-Containing Materials Artykuł 2017
372 Electrochemically deposited cobalt nanoarrays in SiO2/N-Si templates produced by swift heavy Ion-Induced modification technology Artykuł 2013
373 Electrochemically deposited cobalt nanoarrays in SiO2/n-Si templates produced by swift heavy ion-induced modification technology. Referat 2012
374 Electrokinetic curves normalized to the concentration of surfactant per unit of surface area Referat 2012
375 Electrokinetic techniques Rozdział 2013
376 Electromagnetic Emission Testing in GSM Band Rozdział 2017
377 Electromagnetic interactions of metal detectors Artykuł 2017
378 Electromagnetic interference in electrical systems of motor vehicles Artykuł 2016
379 Electromagnetics waves 18 khz that modulates human sperm motility: a pilot study Referat 2016
380 Electron hopping and DC conductivity of dampness-soaked paper-oil insulation of HV transformers Referat 2011
381 Electron paramagnetic resonance of (CoFeZr)x(Al2O3)100-x nanocomposites produced in the atmosphere of oxygen and argon Referat 2011
382 Electronic and magneto-transport in chirality sorted carbon nanotube films Artykuł 2018
383 Electronic density redistribution in the excited state of quercetin–metal complexes Referat 2015
384 Electronic excited states of carotenoid dyes adsorbed on TiO2 Artykuł 2011
385 Electronic recycling using batteries pulse charging Referat 2013
386 The electrophysical properties of thin nanocrystalline tin dioxide films obtained by thermal oxidation Referat 2011
387 Electrostatic bifilar deduster Referat 2013
388 Electrotransport properties of SnO х thin films obtained by thermal oxidation of the tin Referat 2015
389 Elektromagnetyzm przyciąga studentów Artykuł 2012
390 Elektroniczna modyfikacja parametrów pracy silnika samochodowego o zapłonie samooczynnym Artykuł 2011
391 Elektroniczna regeneracja akumulatorow otowiowych z zastosowaniem fadowania impulsowego Artykuł 2012
392 Elektroniczne usługi w chmurze obliczeniowej – nowe problemy, nowe rozwiązania Monografia 2013
393 Elektronicznie sterowany wtryskiwacz wodoru do silnika Wankla Artykuł 2011
394 Elektroniczny nos i jego znaczenie wśród instrumentalnych metod analizy zapachu Referat 2015
395 Elektroniczny rekord pacjenta – ścieżką cyfryzacji służby zdrowia Rozdział 2017
396 Elektronika nadprzewodnikowa Monografia 2011
397 Elektronowy rezonans paramagnetyczny nanokompozytów (CoFeZr)x(Al2O3)(100-x) wytwarzanych rozpylaniem jonowym Artykuł 2012
398 Elektroprzewodząca ochrona typu EPS-98 złącz stykowych szyn płaskich miedzianych i jej wpływ na stan cieplny zestyku przy przepływie prądów roboczych i zakłóceniowych Artykuł 2015
399 Elektrotechnologie Monografia 2014
400 Elektrotechnologie w projektach studentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki. Vol. 3 Monografia 2017
401 Elektrotechnologie w projektach studentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Monografia 2016
402 Elektrotechnologie w projektach studentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Monografia 2015
403 Elektrotechnologie wspomagające przetwarzanie materiałów dielektrycznych pochodzenia roślinnego Artykuł 2014
404 Elemements automatic control of hydrodynamic systems Artykuł 2013
405 Element łączący tuleję z uchwytem maszyny wytrzymałościowej [Nr zgłoszenia 402634] Patent 2014
406 Element ochronny i odzież ochronna [Patent nr (11) 227571 [21] 398671] Patent 2017
407 Element ochronny i odzież ochronna [Zgłoszenie nr (21) 398671] Patent 2013
408 Element pionowy polimerowy [ Prawo z rejestracji nr 16689 wzoru przemysłowego] Patent 2011
409 The elemental composition, topography and wettability of Pb 0.25 Sn 1.75 S 2 thin films Artykuł 2013
410 The elemental composition, topography and wettability of Pb0.25Sn1.75S2 thin films Referat 2011
411 Elemental composition, topography and wettability of PbxSn1 - xS thin film Artykuł 2014
412 The elemental composition, topography and wettability of PbxSn1-xS thin films Referat 2013
413 Elements of functional requirements specification introduced by WebML - analysis of usefulness Artykuł 2011
414 Elementy druciane stosowane w zdejmowanych aparatach ortodontycznych Rozdział 2015
415 Elementy grywalizacji w logistyce Artykuł 2014
416 Elementy komputerowo wspomaganego procesu sterowania produkcją z wykorzystaniem kart kanbann Artykuł 2011
417 Elementy symulacyjne w polityce podatkowej wybranych miast Artykuł 2012
418 Eliminacja czynnika ludzkiego przez techniczne środki przekazu informacji w systemach nadzoru nad stanem chronionego obiektu Artykuł 2011
419 Eliminacja strat w zakresie efektywności wykorzystania parku maszynowego - case study na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa z obszaru Lubelszczyzny Rozdział 2016
420 Ellipsometry investigation of spin-valve systems on the basis of Fe, Co and Au Referat 2014
421 Elongation determination using finite element and boundary element method Artykuł 2015
422 EMAS w zakładzie przemysłowym Rozdział 2011
423 Emergence of Freidlin-Wentzell's transmission conditions as a result of a singular perturbation of a semigroup Artykuł 2016
424 Emisja elektromagnetyczna urządzeń WI-FI w budynkach mieszkalnych Rozdział 2011
425 Emisja hałasu silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego syntetycznym olejem napędowym Artykuł 2014
426 Emisja hałasu silnika wysokoprężnego zasilanego mieszaninami oleju rzepakowego i heksanu Artykuł 2014
427 Emisja obligacji jako metoda finansowania rozwoju przedsiębiorstw z sektora energetycznego Artykuł 2014
428 Emisja spalin silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego mikroemulsją wodno-paliwową Artykuł 2017
429 Emission and trends in reclaiming waste heat in industrial instalations Artykuł 2013
430 Emocje jako czynnik kształtujący zachowania informacyjne w organizacji Rozdział 2017
431 Emotional speech recognition based on artifical neural network Referat 2014
432 Empirical CDFs of radon and its progeny concentrations indoors in differenr ventilation conditions Referat 2015
433 An empirical model of current in the pulse gas injector`s circuit Referat 2013
434 Employee and customer satisfaction as the source of company’s wealth Rozdział 2013
435 Employing optical measurements for monitoring and diagnostics of combustion process in industrial conditions Artykuł 2017
436 Emulator sieci energetycznej przeznaczony do badań synchronizacji przekształtników sieciowych podczas zapadów napięcia Referat 2014
437 The energetic and economic effects of facility modernization Artykuł 2016
438 Energetyczny audyt miejski dla Lublina Artykuł 2011
439 Energetyczny audyt miejski, z wykorzystaniem szablonu MDN/R+E, jako instrument planowania oszczędności energetycznej w mieście Artykuł 2011
440 Energetyka przyszłości. Energooszczędne instalacje i systemy Monografia 2015
441 Energetyka słoneczna - odpowiedź na deficyt energii Rozdział 2015
442 Energetyka słoneczna w Europie i na świecie Artykuł 2011
443 Energetyka wiatrowa w Polsce – analiza potencjalnych ograniczeń bilansowych i oddziaływania na warunki pracy jednostek konwencjonalnych Artykuł 2011
444 Energia biomasy Rozdział 2012
445 Energia jako towar o określonej jakości Artykuł 2014
446 Energia powierzchniowa wybranych kleków epoksydowych Artykuł 2016
447 Energia słońca Rozdział 2012
448 Energia wiatru Rozdział 2012
449 Energia wody Rozdział 2012
450 Energie odnawialne : przegląd technologii i zastosowań Monografia 2012
451 Energoefektivnij budinok [Patent ukraiński nr 112382] Patent 2016
452 Energooszczędne instalacje inteligentne w obiektach agroturystycznych Referat 2013
453 Energooszczędne instalacje inteligentne w obiektach agroturystycznych Artykuł 2013
454 Energooszczędne zautomatyzowane systemy zarządzania energią w budynkach mieszkalnych Monografia 2015
455 Energy consumption in buildings after decentralization of district heating Referat 2014
456 Energy - absorption and efficiency diagrams of rigid PUR foams Artykuł 2014
457 An energy absorber in the form of a thin-walled column with square cross-section and dimples Artykuł 2013
458 Energy absorption capability numerical analysis of thin-walled prismatic tubes with corner dents under axial impact Artykuł 2018
459 The energy absorption in human body with metallic implant exposed to electromagnetic field-A symulation and experimental study Referat 2012
460 Energy balance in motor vehicles Artykuł 2016
461 Energy calculation model of an outgoing conveyor with application of a transfer chute with the damping plate Artykuł 2016
462 Energy consumption in the motion of the vihicle with electric propulsion Artykuł 2011
463 Energy consumption of the trolleybuses Rozdział 2017
464 Energy distribution of residual stresses in bi-layer structure Artykuł 2012
465 Energy efficiency as a tool for sustainable development Rozdział 2011
466 Energy efficient control of lighting in an intelligent building Artykuł 2012
467 Energy harvester of a cantilever beam model, based on giant megnetostrictive material Referat 2016
468 Energy harvesting by coupled oscillators forced by excitations with harmonic and random components Artykuł 2014
469 Energy harvesting by two magnetopiezoelastic oscillators Rozdział 2011
470 Energy harvesting by two magnetopiezoelastic oscillators with mistuning Artykuł 2012
471 Energy harvesting enhancement by vibrational resonance Artykuł 2014
472 Energy harvesting from a magnetic levitation system Artykuł 2017
473 Energy harvesting from sea waves Referat 2012
474 Energy harvesting in a beam system with an additional moving mass Rozdział 2013
475 Energy harvesting in a beam system with impacts: experimental studies Rozdział 2013
476 Energy harvesting in a magnetopiezoelastic system driven by random excitations with uniform and gaussian distributions Artykuł 2011
477 Energy harvesting in a nonlinear cantilever beam system excited by harmonic and random vibrations Referat 2014
478 Energy harvesting in a nonlinear cantilever piezoelastic beam system excited by random vertical vibrations Artykuł 2014
479 Energy harvesting in a pendulum system with impacts Rozdział 2013
480 Energy harvesting in piezoelastic systems driven by random excitations Artykuł 2013
481 Energy harvesting of a magnetostrictive beam model based on galfenol alloy Referat 2017
482 Energy harvesting of a pendulum vibration absorber Artykuł 2013
483 Energy harvesting of an autoparametric pendulum system Rozdział 2014
484 Energy harvesting of cantilever beam system with linear and nonlinear piezoelectric model Artykuł 2015
485 The energy harvesting systems of Macro Fiber composites and a magnetostrictive material modelling Referat 2016
486 Energy intensity of the electric vehicle Artykuł 2017
487 Energy losses in the immersion compression refrigerator Monografia 2013
488 Energy management in building objects adapted for users with reduced mobility Artykuł 2014
489 Energy management in households as part of the sustainable developement of the energy economy Referat 2017
490 Energy management in households as part of the sustainable development of the energy economy Rozdział 2017
491 Energy management in rural households as a way of optimising accounts in the context of prosumer energy development Artykuł 2016
492 Energy management in rural households as a way of optimising accounts in the context of prosumer energy development Referat 2016
493 Energy performance of buildings in Poland on the basis of different climatic data Artykuł 2017
494 Energy production from biomass in a trigeneration system Artykuł 2016
495 Energy recovery from a non-linear electromagnetic system Artykuł 2018
496 Energy recovery from a nonlinear maglev harvester Referat 2017
497 Energy recovery from a pendulum vibration absorber with a ma glev harvester Referat 2017
498 Energy recovery from water distribution system Referat 2014
499 Energy saving and storage in residential buildings. Monografia 2012
500 Energy Saving Performance Analysis of Polygeneration of Heat, Cooling and Power Referat 2015