Publikacje pracowników PL
Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 741
Lp. Tytuł Typ Rok
1 E - obywatel w społeczeństwie informacyjnym – możliwości, potrzeby, zagrożenia Rozdział 2015
2 E-business intelligence-nowa jakość w e-biznesie Artykuł 2012
3 E-commerce flexibility studied on the basis what can be obtained from the customer interface Rozdział 2017
4 E-health as a key element forming the competitive adv antage in helth Rozdział 2014
5 E-learning as a modern tool in corporate training Artykuł 2012
6 E-learning as a supporting tool in education for computer science students Rozdział 2017
7 E-learning as an innovative form of education of senior citizens in a knowledge-based economy Rozdział 2015
8 E-learning wspomagający dydaktykę na kierunku Informatyka Rozdział 2011
9 E-rekrutacja w realizacji strategii e-biznesu w Polsce Artykuł 2011
10 E-sport – historia i przyszłość Rozdział 2017
11 E-usługi w obszarze marketingu internetowego realizowane z wykorzystaniem narzędzi IT Artykuł 2012
12 E-usługi w Systemie Informatycznym GeoAzbest w modelu chmury obliczeniowej Rozdział 2013
13 Early fault detection in gearboxes based on support vector machines and multi-layer perceptron Referat 2013
14 Early fault detection in gearboxes based on support vector machines and multilayer perceptron with a continuous wavelet transform Artykuł 2015
15 Earthworms as bio-indicators of chemical pollution in soils with drilling waste Artykuł 2017
16 ECG parameter extraction and classification in noisy signals Rozdział 2017
17 Eco-driving, przegląd stanu zagadnienia Artykuł 2017
18 Eco-energy anthropopressure in the agricultural landscape Artykuł 2014
19 Eco-management for sustainable regional development Monografia 2011
20 Eco-management in Polish Companies Artykuł 2012
21 Ecological and economic aspects of the impact of the type of coarse aggregate on strength properties of concrete Rozdział 2013
22 Ecological and economically optimal management of waste from healthcare facilities Artykuł 2013
23 Ecological and technical requirements of radioactive waste utilisation Artykuł 2013
24 Ecological aspect of electronic ignition and electronic injection system Rozdział 2017
25 Ecological aspects of electronic disiel control Artykuł 2017
26 Ecological entrepreneurship and sustainable development Artykuł 2016
27 Economic analyses in sewage system designing for rural settlement – case study Artykuł 2016
28 Economic analysis of casing parts production in a flexible manufacturing system Artykuł 2013
29 An economic approach to improve the strength of sealed threaded fasteners Artykuł 2014
30 Economic aspects decentralized stormwater management - case study Referat 2017
31 Economic aspects of cloud computing Artykuł 2013
32 Economic aspects of de centralized stormwater management – case study Rozdział 2018
33 Economic aspects of manufacturing systems design Artykuł 2014
34 Economic aspects of sustainable sanitation in rural settlements Artykuł 2017
35 Economic aspects of user-oriented modeling for mobile devices Artykuł 2013
36 Economic considerations of disassembly process automation Artykuł 2014
37 Economic forecasting of the transportation services using analytic approach Rozdział 2015
38 Economic optimisation of robotized manufacturing system structure for machining of casing components for electric micromachines Artykuł 2016
39 Economic predicting the strength of lap adhesive joints based on multidimensional analysis of mean destructive shear stresses Artykuł 2013
40 Economical analysis of manufacturing systems configuration in the aspect of their productivity Artykuł 2014
41 Economical aspect of website memorability Artykuł 2013
42 Edge states after wire brushing of magnesium alloys Referat 2012
43 Edge states after wire brushing of magnesium alloys Artykuł 2014
44 Education quality management based on educational statistics with data mining methods Referat 2013
45 Education through art today? Rozdział 2013
46 Education. Individual and social dimensions Monografia 2013
47 An educational historical game using virtual reality Rozdział 2018
48 Educational role of internet portals intended for nurses Rozdział 2016
49 Educational use of cloud computing and at-mega microcontroller - a case study of an alarm system Artykuł 2016
50 Edukacja akademicka z wykorzystaniem narzędzi SAS Artykuł 2015
51 Edukacja i ochrona zabytków Rozdział 2011
52 Edukacja i poziom kompetencji pracowników 50+ w obszarze IT Artykuł 2015
53 Edukacja menedżerska - doświadczenia Oddziału Lubelskiego TNOiK Artykuł 2016
54 Edukacja przedsiębiorczości w szkole wyższej w opinii studentów Artykuł 2016
55 Edukacja studentów kierunku Informatyka na potrzeby współczesnego biznesu - wyniki badań własnych Artykuł 2013
56 Edukacyjna wartość animowanych bajek dla dzieci na podstawie programu TVP ABC Rozdział 2016
57 Edukacyjne uwarunkowania rynku pracy w branży IT na przykładzie Lubelszczyzny Artykuł 2013
58 Edukacyjne zastosowania wirtualiza Artykuł 2016
59 EEG spectral analysis of human cognitive workload study Artykuł 2017
60 The efectiveness of the use of statistical data of credithistories bureaus in risk management system Rozdział 2017
61 Efekt dnia tygodnia na giełdach papierów wartościowych - analiza porównawcza Rozdział 2017
62 Efekt kalendarza na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Rozdział 2017
63 Efekt Mössbauera - podróż do wnętrza materii Artykuł 2012
64 Efekt ropo w procesie zakupowym młodych konsumentów Artykuł 2015
65 Efekt wygładzania wyników pomiarów poziomów dźwięku w monitoringu akustycznym Referat 2015
66 Efekty dzialań termomodernizacyjnych w aspekcie planowania programu rewitalizacji miasta Artykuł 2015
67 Efekty energetyczne i ekonomiczne modernizacji obiektu Referat 2016
68 Efekty energetyczne uzyskane w technicznych komorach cieplnych Rozdział 2015
69 Efekty obowiązkowego badania sprawozdań finansowych w jednostkach badanych po raz pierwszy Rozdział 2012
70 Efekty realizacji projektów zintegrowanych i partnerskich Rozdział 2012
71 Efekty realizacji projektu dotyczącego systemu automatycznego powiadamiania o wypadkach drogowych - eCall Artykuł 2014
72 Efekty wykorzystania kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody w budynkach wielorodzinnych Artykuł 2011
73 Efektywna stawka podatkowa jako miara efektywności podatkowej spółek akcyjnych Rozdział 2017
74 Efektywne tłumienie drgań belek kompozytowych wirnika trójłopatowego za pomocą sterowania w układzie zamkniętym z wykorzystaniem sygnału prędkości Referat 2017
75 Efektywne wykorzystanie energii w domach z odnawialnymi źródłami energii Referat 2013
76 Efektywne wykorzystanie energii w domach z odnawialnymi żródłami energii Artykuł 2013
77 Efektywne zarządzanie mocą farm wiatrowych Rozdział 2014
78 Efektywne zarządzanie mocą farm wiatrowych Artykuł 2014
79 Efektywność chemicznych środków porujących w procesie wtryskiwania Referat 2015
80 Efektywność energetyczna eksperymentalnej instalacji słonecznej ciepłej wody użytkowej Artykuł 2012
81 Efektywność energetyczna lokali mieszkalnych z oszklonymi balkonami w polskich warunkach klimatycznych Artykuł 2015
82 Efektywność gospodarowania w warunkach regulowanej konkurencji na przykładzie rynku usług komunikacji miejskiej Artykuł 2011
83 Efektywność i bezpieczeństwo frezowania stopów magnezu = Effectiveness and safety during milling magnesium alloys Monografia 2017
84 Efektywność inbound marketingu – wybrane problemy pomiarowe Artykuł 2017
85 Efektywność procesu wytłaczania mikroporującego poli(chlorku winylu) Monografia 2011
86 Efektywność procesu wytłaczania tworzywa przy zmiennych warunkach jego zasilania Referat 2014
87 Efektywność przetwórstwa porowanych rur osłonowych z PVC Artykuł 2017
88 Efektywność tłumienia drgań aktywnej belki kompozytowej z nieliniowym regulatorem NSC Referat 2012
89 Efektywność uplastyczniania tworzywa w układzie uplastyczniającym wytłaczarki podczas zasilania granulatem o zmiennej długości Referat 2015
90 Efektywność w szpitalach publicznych Artykuł 2014
91 Efektywność wytwarzania elementów lotniczych ze stopów aluminium i magnezu Rozdział 2011
92 Efektywny algorytm obrazowania w tomografii ultradźwiękowej i radiowej dla zagadnień dwuwymiarowych Artykuł 2018
93 Efektywny dobór amunicji Rozdział 2011
94 Effect analysis on the implementation of automatic emergency call system eCall Artykuł 2011
95 Effect hydrophobisation on durability related properties of concrete with expander perlite Referat 2018
96 Effect of "Hajdow" wastewater treatment plant modernization on wastewater purification process Artykuł 2015
97 Effect of a low ph on HAp/Glucan composite Artykuł 2016
98 Effect of a notch on impact resistance of the epidian 57/Z1 epoxy material after „thermal shock” Artykuł 2016
99 Effect of abrasive waterjet peening surface treatment of ateel plates on the strength of single-lap adhesive joints Artykuł 2017
100 Effect of absorbing layer thickness on efficiency of solar cells based on Cu(In,Ga)(S,Se)2 Referat 2011
101 Effect of absorbing layer thickness on efficiency solar cells based on Cu(In,Ga)(S,Se)2 Artykuł 2012
102 The effect of active diluent addition on the energy and adhesive properties of epoxy adhesive Artykuł 2018
103 Effect of active rubber powder on structural two-component epoxy resin and its mechanical properties Artykuł 2018
104 The effect of adding halloysite nanotubes as filler on the mechanical properties of low-density polyethylene Artykuł 2018
105 The effect of adding nano-additives on the properties of thermoplastic polymers Referat 2017
106 Effect of addition of different antisolvents on the crystallization of aqueous ammonium dihydrogen phosphate solutions Artykuł 2017
107 The effect of addition of untreated neuburg earth on the selected properties of injection molded composites Rozdział 2017
108 The effect of agein in simulated climatic conditions on mechanical properties of polymer composites Rozdział 2016
109 Effect of alloying elements on structure and properties of (Zr-Ti-Nb)N coatings Referat 2016
110 The effect of annealing on conductivity of (CoFeZr)(x)(CaF2)(100-x) nanocomposites Referat 2012
111 An effect of annealing on electric properties of nanocomposites Co45Fe45Zr10)(x)(PZT)((100-x)) Rozdział 2014
112 The effect of annealing on induction like properties of (FeCoZr)x(CaF2)(100−x) nanocomposite films produced by ion-beam sputtering in the vacuum environment Artykuł 2015
113 Effect of annealing on the properties of ZnO:Al films prepared by RF magnetron sputtering Referat 2017
114 Effect of asymetry on reliability of a distribution transformer in star-delta configuration Referat 2013
115 Effect of bacteria on strength, permeation characteristics and micro-structure of silica fume concrete Artykuł 2017
116 Effect of BaTiO3 concentration on structural and magnetic properties of mechanically activated BiFeO3-BaTiO3 system Artykuł 2017
117 Effect of BaTiO3 concentration on the structural and magnetic properties of mechanically activated BiFeO3-BaTiO3 system Referat 2016
118 The effect of bed properties on methane removal in an aerated biofilter - Model studies Artykuł 2011
119 The effect of billet wall thickness on the rotary compression process for hollow parts Artykuł 2015
120 The effect of bioaugmentation on oxygen uptake rate in sequencing batch reactor Referat 2013
121 The effect of bioaugmentation with Archaea on the oxygen uptake rate in a sequencing batch reactor Artykuł 2018
122 Effect of bioaugumentation by microorganisms from archea domain on anaerobic digestion sewage sludge - a review Referat 2015
123 Effect of biofuels on environment and sustainable development Artykuł 2013
124 The effect of blowing agents on the effectiveness of poly(vinyl chloride) extrusion Artykuł 2016
125 Effect of boundary conditions on the distribution of mode I fracture toughness along delamination front in CFRP laminates with general fiber orientation Artykuł 2016
126 Effect of brushing parameters upon edge states after wire brushing of AZ91 HP magnesium alloy Artykuł 2013
127 Effect of calibration method on gas flow through pulse gas injec-tor: Simulation tests Artykuł 2013
128 An effect of contact shape on protective coating properties Referat 2011
129 Effect of Cu negative ion implantation on optical and physical properties of Zn1-xMnxTe films Referat 2012
130 Effect of Cu Negative Ion Implantation on Physical Properties of Zn 1- x Mn x Te Films Artykuł 2013
131 Effect of curing period on properties of steel and polypropylene fibre reinforced ultra-high performance concrete Artykuł 2017
132 Effect of curing time the fracture toughness of fly ash concrete composites Artykuł 2018
133 Effect of cutting fluids upon surface quality after wire brushing of 7075 aluminum alloys Rozdział 2012
134 The effect of degreasing on adhesive joint strength Artykuł 2017
135 The effect of design parameters on the process of gas supply in the spark ignition engine Rozdział 2012
136 Effect of different biofuels on common rail injecto r flow rate Artykuł 2017
137 Effect of different design features of the reactor on hydrodynamic cavitation process Artykuł 2011
138 The effect of different surface treatmens of 316L steel on adhesiv joint strength Artykuł 2018
139 The effect of direct voltage polarity on the value of electric arc burning on the W-10 switch contacts Referat 2011
140 Effect of drilling mud addition on activated sludge and processes in sequencing batch reactors Artykuł 2016
141 Effect of eccentricity of load on citical force of Thin-Walled columns CFRP Artykuł 2017
142 Effect of electrodynamic and climatic loads on flexible busbar of high-voltage open switchgear Referat 2011
143 The effect of electromagnetic radiation of wireless connections on morphology of amniotic fluid Rozdział 2016
144 Effect of electromagnetic waves on human reproduction Artykuł 2016
145 Effect of electron irradiation on Raman spectra of carbon nanotube buckypaper Referat 2015
146 Effect of fiber hybridization on durability related properties of ultra-high performance concrete Artykuł 2017
147 The effect of fly ash addition from hard coal combustion on the fracture processes of cement concretes Referat 2014
148 Effect of fly ash addition on the fracture toughness of plain concrete at third model of fracture Artykuł 2017
149 Effect of friction for density distribution in die compaction of powders Artykuł 2011
150 The effect of gas injection on the course of the working process of the dual-fuel diesel engine Rozdział 2012
151 The effect of granulated fly ashes with phosphogypsum on the hardering of cement mortar Artykuł 2016
152 The effect of hard coal mine drainage water on the quality of sur face and ground waters Artykuł 2017
153 Effect of helical impression designing on the helical rolling process for producing balls Referat 2013
154 Effect of helical impression designing on the helical rolling process for producing balls Rozdział 2013
155 Effect of High Energy Ion Implantation on the Structure and Mechanical Properties of Aluminium Alloys Artykuł 2017
156 The effect of high energy Ion implantation on the structure and mechanical properties of aluminum alloys Referat 2016
157 The effect of homocysteine and homocystine protonation on double-layer parameters at the electrode/ chlorates(VII) interface Artykuł 2017
158 Effect of humic acids, sesquioxides and silica on the pore system of silt aggregates measured by water vapour desorption, mercury intrusion and mocrotomography Artykuł 2015
159 Effect of hydrophobisation on durability related properties of ceramic brick Artykuł 2016
160 Effect of hydrophobization on the durability of building ceramics Artykuł 2016
161 The effect of igneous rock aggregates on flexural and compressive strength of concrete Artykuł 2013
162 Effect of ion exchange substrate on grass root development and cohesion of sandy soil Artykuł 2016
163 The effect of ion exchange substrate on plant root system development during restoration of sandy mine spoil Rozdział 2013
164 Effect of irradiation-induced defects introduced by irradiation with 4-9 MeV helium ions on impedance of silicon diodes Referat 2014
165 The effect of landscape on the diversity in urban green areas Artykuł 2017
166 Effect of load eccenrticity on buckling of short composite profiles Artykuł 2017
167 Effect of load eccentricity on the buckling of thin-walled laminated C-columns Referat 2017
168 Effect of load eccentricity on the buckling of thin-walled laminated c-columns Artykuł 2018
169 Effect of low-velocity impact damage location on the stability and post-critical state of composite columns under compression Artykuł 2018
170 Effect of machine failure prediction on selected parameters of manufacturing schedule in a job-shop environment Rozdział 2017
171 The Effect of Machining Conditions on the Forces in the Process of Roller Brush Machining Artykuł 2017
172 Effect of mechanical properties of metal powder-filled hybrid moulded products Artykuł 2016
173 Effect of mechanical properties of substrate and coating on wear performance of TiN- or DLC-coated 316LVM stainless steel Artykuł 2017
174 Effect of mercury and lead on the total environment Artykuł 2011
175 Effect of metallic phase content on electrical properties of nanocomposites (FeCoZr)x(CaF2)100-x Rozdział 2017
176 Effect of milling parameters upon burr formation during AZ91 HP Magnesium Alloy Face Milling Rozdział 2011
177 Effect of modified montmorillonite on operating characteristics of polyamide Referat 2015
178 The effect of multiple processing of polypropylene on selected properties of injection moulded parts Artykuł 2016
179 Effect of natural ageing on some properties of oxybiodegrading agent-containing polypropylene products Artykuł 2014
180 Effect of nature and amount of polypropylene composite filler on the productiyity of extruder with the cylinder equipped with grooyes Rozdział 2014
181 The effect of noise on the response of a vertical cantilever beam energy harvester Artykuł 2015
182 The effect of particulate fillers on hardness of polymer composite Artykuł 2017
183 The effect of particulate fillers on hardness of polymer composite Referat 2016
184 Effect of plasma cutting parameters upon shapes of bearing curve of C45 steel surface Artykuł 2015
185 Effect of polysiloxanes on roughness and durability of basalt fibres–reinforced cement mortar Artykuł 2018
186 The effect of pre-emptive analgesia on the level of postoperative pain in women undergoing surgery for breast neoplasm Artykuł 2016
187 The effect of primers on adhesive properties and strength of adhesive joints made with polyurethane adhesives Artykuł 2017
188 The effect of randomness parameters of shunt reactors and cables of reactive pover compensation in wind farm Referat 2016
189 Effect of recasted material addition on the quality of metal-ceramic bond: a macro-, micro-, and nanostudy Artykuł 2018
190 Effect of recasting on the useful properties CoCrMoW alloy Artykuł 2014
191 Effect of recycled poly(ethylene terephthalate) core layer on the mechanical properties of three-layer poly(ethylene terephthalate) films Artykuł 2013
192 Effect of Ringer's Solution on Tensile Strength of Non-Absorbable, Medium- and Long-Term Absorbable Sutures Artykuł 2017
193 Effect of rotating electrode Artykuł 2013
194 Effect of rotating electrode Referat 2013
195 Effect of rubber powder from waste tyre rubbers on mechanical properties of one-component polyurethane putty Artykuł 2018
196 The effect of sandblasting on surface properties for adhesion Artykuł 2016
197 The effect of selected conditions in a thermoforming process on wall thickness variations Referat 2017
198 The effect of selected conditions in a thermoforming process on wall thickness variations Artykuł 2017
199 Effect of selected elements of the coupling stiffness submatrix on the load-carrying capacity of hybrid columns under compression Artykuł 2017
200 The effect of selected natural fillers on the mechanical properties of low-density polyethylene Artykuł 2017
201 Effect of sieve drum inclination angle on wheat grain cleaning in a novel rotary cleaning device Artykuł 2017
202 The effect of sodium alkyl sulfates (C8-C16) on the electrokinetic properties of hematite Artykuł 2016
203 The effect of sputtering atmosphere parameters on dielectric properties of the ferromagnetic alloy – ferroelectric ceramics nanocomposite (FeCoZr)x(PbZrTiO3)(100−x) Artykuł 2017
204 Effect of starch binder on charcoal briquette properties Artykuł 2017
205 Effect of structure on physico- mechanical properties of transition metals diborides films Referat 2016
206 Effect of structure on physicomechanical propertiies of transition metals diboride films Properties of transition metals diboride films Artykuł 2017
207 Effect of sub-loops hysteresis in SMA ear system Referat 2017
208 Effect of sub-loops in SMA ear system Artykuł 2018
209 Effect of technological parameters on the rotary compression process Artykuł 2013
210 Effect of technological parameters on the surface roughness of aluminium alloys after turning Referat 2017
211 The effect of teeth correction in an Archimedes worm gear on the contact strength, wear, and life of the worm gear teeth Artykuł 2017
212 The effect of temperature chenges on process efficiency in bioaugmented SBR treating reject water Referat 2015
213 Effect of temperature distribution in the particular zones of the plasticizing on extrudant properties Referat 2012
214 The effect of the aluminium alloy surface roughness on the restitution coefficient Artykuł 2015
215 The effect of the conditions of shot peening the inconel 718 nickel alloy on the geometrical structure of the surface Artykuł 2017
216 Effect of the conditions of thermomechanical reclaiming of ground tire rubber on the properties of reclaimed rubber materials Artykuł 2015
217 Effect of the gas absorption chiller application for the production of chilled water Rozdział 2013
218 The effect of the geometry of extrusion head flow channels on the adiabatic extrusion of low density polyethylene Artykuł 2015
219 The effect of the LPG injector distance from an inlet valve on the combustion process in a SI engine Referat 2014
220 The effect of the size crushed pumpkin seed hulls on the properties of moldings filled polymers Referat 2016
221 Effect of thermal annealing and deposition conditions on the structure and mechanical properties of a multilayer nitride coating based on Ta Artykuł 2016
222 Effect of thermal treatment on the structure and mechanical properties of coatings based on (Ti, Hf, Nb, Si)N Referat 2013
223 Effect of thermal treatment on the structure and mechanical properties of coatings based on (Ti, Hf, Nb, Si)N Artykuł 2014
224 Effect of tolerance in the fitting of rivets in the holes of double lap joints subjected to uniaxial tension Artykuł 2014
225 Effect of topography on wettability of rapidly solidified Al-In alloys Artykuł 2016
226 Effect of tungsten on the durability of diamond-like carbon coatings in the chemical industry Artykuł 2014
227 Effect of ultrasonication on physicochemical properties of apple based nanocellulose-calcium carbonate composites Artykuł 2018
228 Effect of uncertain reference signal on uncertainty of estimates of the first order PMD in a single mode optical fibre Artykuł 2016
229 Effect of vibration shot peening parameters upon shapes of bearing curves of alloy steel surface Artykuł 2015
230 The effect of vibratory and rotational shot peening and wear on fatigue life of steel Artykuł 2017
231 The effect of zeolite addition at a temperature compaction of asphalt mixes Rozdział 2014
232 Effect of zeolite properties on asphalt foaming Artykuł 2017
233 Effective forming processes of hub forging from aluminum alloy AlCu2SiMn Artykuł 2014
234 Effective forming processes of hub forging from aluminum alloy AlCu2SiMn Rozdział 2014
235 Effective methods of computer systems data flows security Rozdział 2011
236 Effective properties for sandwich plates with aluminium foil honeycomb core and polymer foam filling - Static and dynamic response Artykuł 2011
237 Effective use of modern hardware the example of selected numerical libraries implemmentation in boundary element method Artykuł 2013
238 Effective use of photovoltaic systems in polish conditions Artykuł 2016
239 Effective web applications development Artykuł 2013
240 Effectiveness and safety in the milling of AZ91HP and AZ31 magnesium alloys Rozdział 2018
241 Effectiveness comparison on an artificial neural networks to identify Polish emotional speech Artykuł 2016
242 Effectiveness of blowing agents in the cellular injection molding process Artykuł 2015
243 Effectiveness of cellular injection molding process Artykuł 2013
244 Effectiveness of cellular injection molding process Referat 2013
245 Effectiveness of conventional and non-standard promotional measures on the computer games market Artykuł 2017
246 The effectiveness of hydrophobisation of building ceramics by sonificated polymers Referat 2015
247 The effectiveness of hydrophobisation of porous building materials by using the polymers and nanopolymers solutions Artykuł 2014
248 The effectiveness of new design solutions for a screw-type extruder Monografia 2015
249 The effectiveness of online advertising of companies in Poland Artykuł 2015
250 The effectiveness of plasma active cooling system designed for atmospheric pressure plasma jet reactor Referat 2017
251 Effectiveness of polyethylene extrusion in a single-screw grooved feed extruder Artykuł 2014
252 The effectiveness of the single screw extrusion of selected thermoplastic polymers Rozdział 2011
253 Effectivness of the failure rate on maintenance costs of the city buses Artykuł 2015
254 The Effects of Hot Deformation Parameters on the Size of Dynamically Recrystallised Austenite Grains of HSLA Steel Referat 2016
255 Effects of a skin/core debond on the dynamics of impacted sandwich plates Rozdział 2013
256 Effects of ageing on selected properties of composites within PP matrix Rozdział 2015
257 Effects of Al dopant on structural and optical properties of ZnO thin films prepared by sol-ge Artykuł 2013
258 Effects of atmospheric pressure plasma generated in GlidArc reactor on Lavatera thuringiaca L. seeds’ germination Artykuł 2017
259 Effects of atmospheric pressure plasma jet operating with DBD on Lavatera thuringiaca L. seeds' germination Artykuł 2018
260 Effects of boost and internal gas re-circulation on combustion in HCCI engine utilizing negative valve overlap Referat 2014
261 Effects of direct fuel injection strategies on cycle-by-cycle variability in a gasoline homogeneous charge compression ignition engine: sample entropy analysis Artykuł 2015
262 Effects of Fluences of Irradiation with 107 MeV Krypton Ions on the Recovery Charge of Silicon p(+)n-Diodes Artykuł 2011
263 Effects of helium-air RF plasma jet on onion seeds' germination Referat 2017
264 Effects of Helium-Air RF Plasma Jet on Onion Seeds' Germination Rozdział 2017
265 Effects of ict implementation in marketing product creation process Rozdział 2014
266 Effects of infrasound generated in urban areas on health of people and animals – an attempt to localize environmental infrasound sources using computer simulations Artykuł 2014
267 Effects of intermediate gold layer on bond strength of dental porcelain to titanium Artykuł 2013
268 Effects of mixed adsorption layers of 6-mercaptopurine – Triton X-100 and 6-mercaptopurine – Tween 80 on the double layer parameters at the mercury/chlorates(VII) interface Artykuł 2018
269 Effects of Mixture Stratification on Combustion and Emissions of Boosted Controlled Auto-Ignition Engines Artykuł 2017
270 Effects of Nanostructuring and Flecking of (TiHfZrVNb)N Coatings Irradiated by Helium Ions Referat 2017
271 The effects of path dependency and path development on growth of municipalities : empirical evidence from Poland Referat 2014
272 Effects of pulse power discharges in water on algae treatment Artykuł 2013
273 Effects of recasting of CoCrMoW dental alloy on its microstructure and corrosion resistance Artykuł 2013
274 Effects of replacing soybean meal with chickpea seeds in the diet on mechanical and thermal properties of tendon tissue in broiler chicken Artykuł 2017
275 Effects of Rotating Electrode During Plasma Generation Monografia 2014
276 Effects of spark assist on HCCI combustion Artykuł 2015
277 Effects of steering dynamics upon tyre lateral forces on deformable surfaces Artykuł 2014
278 Effects of surfactant and fabrication procedure on the electrical conductivity and electromagnetic shielding of single-walled carbon nanotube films Artykuł 2015
279 Effects of two-way electro-mechanical coupling on dynamics of a rotating composite beam with embedded nonlinear piezoceramic transducer Rozdział 2017
280 Efficacy of non-thermal plasma fumigation to control fungi occurring on onion seeds Rozdział 2017
281 Efficacy of non-thermal plasma fumigation to control fungi occurring on onion seeds Referat 2017
282 Efficacy of ozone fumigation to control eupteryx decemnotata in rosemary growing under cover Referat 2017
283 Efficacy of ozone fumigation to control eupteryx decemnotata in rosemary growing under cover Rozdział 2017
284 Efficiency analysis of an autoparametric pendulum vibration absorber Artykuł 2013
285 Efficiency analysis of electronic channels use to communicate between enterprises and administration Artykuł 2013
286 The efficiency analysis of HTTP/2 protocol Rozdział 2017
287 The efficiency and technological reliability of biogenic compounds removal during long-term operation of a one-stage subsurface horizontal flow constructed wetland Artykuł 2018
288 Efficiency evaluation method for the devices with infrasound impact on functioning of computer equipment Artykuł 2018
289 Efficiency of data interpolation methods Artykuł 2013
290 An efficiency of H2S removal from biogas via physicochemical and biological methods - a case study Artykuł 2013
291 Efficiency of IP Packets Pre-marking for H264 Video Quality Guarantees in Streaming Applications Referat 2012
292 Efficiency of optical-electronic systems: methods application for the analysis of structural changes in the process of eye grounds diagnosis Rozdział 2017
293 The efficiency of photovoltaic cells – selected issues Referat 2015
294 Efficiency of the extrusion process of thermoplastics modified with blowing agent Artykuł 2012
295 Efficient conversion of energy in the conditions of trigeneration of heat, cooling and electric power Artykuł 2015
296 An efficient method for analyzing measurement results on the example of thyroid ultrasound images Artykuł 2016
297 Efficient organization of workshops on creating teaching materials in the PROMIS project Referat 2017
298 Ekologiczne aspekty wykorzystania wybranych materiałów stosowanych jako izolacje termiczne Artykuł 2014
299 Ekologiczne materiały budowlane Artykuł 2013
300 Ekologiczne spalanie paliw syntetycznych Rozdział 2012
301 Ekologistyka - logistyka usług w unieszkodliwianiu azbestu na składowiskach odpadów niebezpiecznych Rozdział 2013
302 Ekologistyka w systemie zarządzania odpadami niebezpiecznymi Monografia 2016
303 Ekonomiczne aspekty chmur obliczeniowych Rozdział 2012
304 Ekonomiczne aspekty doboru robotów przemysłowych dla elastycznych systemów produkcyjnych Rozdział 2014
305 Ekonomiczne aspekty zastosowania w transporcie drogowym technologii bezpośredniego wtrysku gazu do dwupaliwowych silników diesla Artykuł 2014
306 Ekonomiczne i praktyczne aspekty wykorzystania ciepła z odzyskiem z powietrza Artykuł 2017
307 Ekonomiczne i praktyczne aspekty wykorzystania pomp ciepła z odzyskiem z powietrza Referat 2016
308 Ekonomiczno-społeczne oblicza gospodarki współdzielenia Monografia 2017
309 Eksperymentalna weryfikacja modelu ruchu autobusu miejskiego w badaniach drogowych Artykuł 2014
310 Eksperymentalne badania sprawności mechanicznej silników spalinowych Artykuł 2014
311 Eksperymentalno-numeryczne badania stateczności kompozytowych słupów o przekroju otwartym poddanych osiowemu ściskaniu Referat 2016
312 Eksperymentalno-numeryczne badanie ugięć laminowanych belek wywołanych przez siłownik typu MFC Rozdział 2016
313 Eksploatacja podsystemu wytwórczego w Polsce w latach 1995-2010. Artykuł 2012
314 Eksploatacja technicznych obiektów budowlanych w aspekcie przejścia ciepła przez przegrody Artykuł 2011
315 Eksploatacja wiatrakowców jako statków powietrznych Artykuł 2015
316 Eksploatacyjna analiza sprawności alternatorów autobusu miejskiego Artykuł 2014
317 Eksploatacyjne kryteria oceny przydatności stopów aluminium do produkcji wymiennych części form wtryskowych Artykuł 2013
318 Eksploracja Marsa - wyzwania i rozważania Referat 2017
319 Ekspluatacìjnì vlastivostì plivok na osnovì polìvìnìlovogo spirtu ta modifìkovanogo montmorilonì Artykuł 2016
320 Ekspozycja i ryzyko w systemie monitoringu: zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w ujęciu systemowym Monografia 2013
321 Ekspozycja na pola elektromagnetyczne wysokich częstotliwości w środowisku zamieszkania Referat 2017
322 Ekspozycja personelu ambulansu na pola elektromagnetyczne i akustyczne Referat 2016
323 Ekspres – metod doslídžennâ kínetiki tribokontaktnoï vzaêíï u pídšipniku kovzannâ z tehnologíčnoû kontyriv detalej Artykuł 2013
324 Ekspresowa droga do rozwoju Artykuł 2014
325 Ekstrakcja cech obrazów płomienia współspalania węgla i biomasy z wykorzystaniem wizyjnego systemu diagnostycznego Artykuł 2016
326 Elbphilharmonie w Hafencity - wizerunkowa przemiana Hamburga Rozdział 2017
327 Electric conductance of dispersions of metal oxides in solutions of weak acids in mixed dioxane–water solvents Artykuł 2012
328 Electric energy balance of the rotax 912 with fuel injection Artykuł 2017
329 The electric power generation efficiency in city bus Referat 2014
330 Electric properties of composite ZnO-based ceramics doped with Fe Artykuł 2018
331 Electric properties of composite Zno-based ceramics doped with Fe Referat 2017
332 Electric properties of nanostructure (FeCoZr)(x)(CaF2)((100-x)) produced in argon Ar atmosphere Rozdział 2015
333 Electrical discharges in humid environments. Generators, effects, application Monografia 2013
334 Electrical properties as another criteria of the distribution seeds of mustard from the seeds galium aparine Rozdział 2011
335 Electrical properties of aluminium-fibre reinforced composite laminates Artykuł 2016
336 Electrical properties of aluminum contacts deposited by DC sputtering method for photovoltaic applications Artykuł 2017
337 Electrical properties of Ca3Co4O9 and Ca3Co3.9Fe0.1O9 ceramics Rozdział 2017
338 Electrical properties of SiO2 layers comtained ion-beam synthesized InSb nanocrystals Referat 2017
339 Electrical properties of the layered single crystals TlGaSe2 and TlInS2 Artykuł 2012
340 Electrical transport in carbon nanotube fibres Artykuł 2017
341 Electricity measurement accuracy in the smart metering system Artykuł 2015
342 Electro-thermal numerical model of superconducting tape Artykuł 2016
343 Electroacoustic study of dispersions containing two types of colloidal particles Artykuł 2013
344 Electrochemical Grinding of Titanium-Containing Materials Artykuł 2017
345 Electrochemically deposited cobalt nanoarrays in SiO2/N-Si templates produced by swift heavy Ion-Induced modification technology Artykuł 2013
346 Electrochemically deposited cobalt nanoarrays in SiO2/n-Si templates produced by swift heavy ion-induced modification technology. Referat 2012
347 Electrokinetic curves normalized to the concentration of surfactant per unit of surface area Referat 2012
348 Electrokinetic techniques Rozdział 2013
349 Electromagnetic interactions of metal detectors Artykuł 2017
350 Electromagnetic interference in electrical systems of motor vehicles Artykuł 2016
351 Electromagnetics waves 18 khz that modulates human sperm motility: a pilot study Referat 2016
352 Electron hopping and DC conductivity of dampness-soaked paper-oil insulation of HV transformers Referat 2011
353 Electron paramagnetic resonance of (CoFeZr)x(Al2O3)100-x nanocomposites produced in the atmosphere of oxygen and argon Referat 2011
354 Electronic and magneto-transport in chirality sorted carbon nanotube films Artykuł 2018
355 Electronic density redistribution in the excited state of quercetin–metal complexes Referat 2015
356 Electronic excited states of carotenoid dyes adsorbed on TiO2 Artykuł 2011
357 Electronic recycling using batteries pulse charging Referat 2013
358 The electrophysical properties of thin nanocrystalline tin dioxide films obtained by thermal oxidation Referat 2011
359 Electrostatic bifilar deduster Referat 2013
360 Electrotransport properties of SnO х thin films obtained by thermal oxidation of the tin Referat 2015
361 Elektromagnetyzm przyciąga studentów Artykuł 2012
362 Elektroniczna modyfikacja parametrów pracy silnika samochodowego o zapłonie samooczynnym Artykuł 2011
363 Elektroniczna regeneracja akumulatorow otowiowych z zastosowaniem fadowania impulsowego Artykuł 2012
364 Elektroniczne usługi w chmurze obliczeniowej – nowe problemy, nowe rozwiązania Monografia 2013
365 Elektronicznie sterowany wtryskiwacz wodoru do silnika Wankla Artykuł 2011
366 Elektroniczny nos i jego znaczenie wśród instrumentalnych metod analizy zapachu Referat 2015
367 Elektroniczny rekord pacjenta – ścieżką cyfryzacji służby zdrowia Rozdział 2017
368 Elektronika nadprzewodnikowa Monografia 2011
369 Elektronowy rezonans paramagnetyczny nanokompozytów (CoFeZr)x(Al2O3)(100-x) wytwarzanych rozpylaniem jonowym Artykuł 2012
370 Elektroprzewodząca ochrona typu EPS-98 złącz stykowych szyn płaskich miedzianych i jej wpływ na stan cieplny zestyku przy przepływie prądów roboczych i zakłóceniowych Artykuł 2015
371 Elektrotechnologie Monografia 2014
372 Elektrotechnologie w projektach studentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki. Vol. 3 Monografia 2017
373 Elektrotechnologie w projektach studentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Monografia 2016
374 Elektrotechnologie w projektach studentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Monografia 2015
375 Elektrotechnologie wspomagające przetwarzanie materiałów dielektrycznych pochodzenia roślinnego Artykuł 2014
376 Elemements automatic control of hydrodynamic systems Artykuł 2013
377 Element łączący tuleję z uchwytem maszyny wytrzymałościowej [Nr zgłoszenia 402634] Patent 2014
378 Element ochronny i odzież ochronna [Patent nr (11) 227571 [21] 398671] Patent 2017
379 Element ochronny i odzież ochronna [Zgłoszenie nr (21) 398671] Patent 2013
380 Element pionowy polimerowy [ Prawo z rejestracji nr 16689 wzoru przemysłowego] Patent 2011
381 The elemental composition, topography and wettability of Pb 0.25 Sn 1.75 S 2 thin films Artykuł 2013
382 The elemental composition, topography and wettability of Pb0.25Sn1.75S2 thin films Referat 2011
383 Elemental composition, topography and wettability of PbxSn1 - xS thin film Artykuł 2014
384 The elemental composition, topography and wettability of PbxSn1-xS thin films Referat 2013
385 Elements of functional requirements specification introduced by WebML - analysis of usefulness Artykuł 2011
386 Elementy druciane stosowane w zdejmowanych aparatach ortodontycznych Rozdział 2015
387 Elementy grywalizacji w logistyce Artykuł 2014
388 Elementy komputerowo wspomaganego procesu sterowania produkcją z wykorzystaniem kart kanbann Artykuł 2011
389 Elementy symulacyjne w polityce podatkowej wybranych miast Artykuł 2012
390 Eliminacja czynnika ludzkiego przez techniczne środki przekazu informacji w systemach nadzoru nad stanem chronionego obiektu Artykuł 2011
391 Eliminacja strat w zakresie efektywności wykorzystania parku maszynowego - case study na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa z obszaru Lubelszczyzny Rozdział 2016
392 Ellipsometry investigation of spin-valve systems on the basis of Fe, Co and Au Referat 2014
393 Elongation determination using finite element and boundary element method Artykuł 2015
394 EMAS w zakładzie przemysłowym Rozdział 2011
395 Emergence of Freidlin-Wentzell's transmission conditions as a result of a singular perturbation of a semigroup Artykuł 2016
396 Emisja elektromagnetyczna urządzeń WI-FI w budynkach mieszkalnych Rozdział 2011
397 Emisja hałasu silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego syntetycznym olejem napędowym Artykuł 2014
398 Emisja hałasu silnika wysokoprężnego zasilanego mieszaninami oleju rzepakowego i heksanu Artykuł 2014
399 Emisja obligacji jako metoda finansowania rozwoju przedsiębiorstw z sektora energetycznego Artykuł 2014
400 Emisja spalin silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego mikroemulsją wodno-paliwową Artykuł 2017
401 Emission and trends in reclaiming waste heat in industrial instalations Artykuł 2013
402 Emocje jako czynnik kształtujący zachowania informacyjne w organizacji Rozdział 2017
403 Emotional speech recognition based on artifical neural network Referat 2014
404 Empirical CDFs of radon and its progeny concentrations indoors in differenr ventilation conditions Referat 2015
405 An empirical model of current in the pulse gas injector`s circuit Referat 2013
406 Employee and customer satisfaction as the source of company’s wealth Rozdział 2013
407 Employing optical measurements for monitoring and diagnostics of combustion process in industrial conditions Artykuł 2017
408 Emulator sieci energetycznej przeznaczony do badań synchronizacji przekształtników sieciowych podczas zapadów napięcia Referat 2014
409 The energetic and economic effects of facility modernization Artykuł 2016
410 Energetyczny audyt miejski dla Lublina Artykuł 2011
411 Energetyczny audyt miejski, z wykorzystaniem szablonu MDN/R+E, jako instrument planowania oszczędności energetycznej w mieście Artykuł 2011
412 Energetyka przyszłości. Energooszczędne instalacje i systemy Monografia 2015
413 Energetyka słoneczna - odpowiedź na deficyt energii Rozdział 2015
414 Energetyka słoneczna w Europie i na świecie Artykuł 2011
415 Energetyka wiatrowa w Polsce – analiza potencjalnych ograniczeń bilansowych i oddziaływania na warunki pracy jednostek konwencjonalnych Artykuł 2011
416 Energia biomasy Rozdział 2012
417 Energia jako towar o określonej jakości Artykuł 2014
418 Energia powierzchniowa wybranych kleków epoksydowych Artykuł 2016
419 Energia słońca Rozdział 2012
420 Energia wiatru Rozdział 2012
421 Energia wody Rozdział 2012
422 Energie odnawialne : przegląd technologii i zastosowań Monografia 2012
423 Energoefektivnij budinok [Patent ukraiński nr 112382] Patent 2016
424 Energooszczędne instalacje inteligentne w obiektach agroturystycznych Referat 2013
425 Energooszczędne instalacje inteligentne w obiektach agroturystycznych Artykuł 2013
426 Energooszczędne zautomatyzowane systemy zarządzania energią w budynkach mieszkalnych Monografia 2015
427 Energy consumption in buildings after decentralization of district heating Referat 2014
428 Energy - absorption and efficiency diagrams of rigid PUR foams Artykuł 2014
429 An energy absorber in the form of a thin-walled column with square cross-section and dimples Artykuł 2013
430 Energy absorption capability numerical analysis of thin-walled prismatic tubes with corner dents under axial impact Artykuł 2018
431 The energy absorption in human body with metallic implant exposed to electromagnetic field-A symulation and experimental study Referat 2012
432 Energy balance in motor vehicles Artykuł 2016
433 Energy calculation model of an outgoing conveyor with application of a transfer chute with the damping plate Artykuł 2016
434 Energy consumption in the motion of the vihicle with electric propulsion Artykuł 2011
435 Energy consumption of the trolleybuses Rozdział 2017
436 Energy distribution of residual stresses in bi-layer structure Artykuł 2012
437 Energy efficiency as a tool for sustainable development Rozdział 2011
438 Energy efficient control of lighting in an intelligent building Artykuł 2012
439 Energy harvester of a cantilever beam model, based on giant megnetostrictive material Referat 2016
440 Energy harvesting by coupled oscillators forced by excitations with harmonic and random components Artykuł 2014
441 Energy harvesting by two magnetopiezoelastic oscillators Rozdział 2011
442 Energy harvesting by two magnetopiezoelastic oscillators with mistuning Artykuł 2012
443 Energy harvesting enhancement by vibrational resonance Artykuł 2014
444 Energy harvesting from a magnetic levitation system Artykuł 2017
445 Energy harvesting from sea waves Referat 2012
446 Energy harvesting in a beam system with an additional moving mass Rozdział 2013
447 Energy harvesting in a beam system with impacts: experimental studies Rozdział 2013
448 Energy harvesting in a magnetopiezoelastic system driven by random excitations with uniform and gaussian distributions Artykuł 2011
449 Energy harvesting in a nonlinear cantilever beam system excited by harmonic and random vibrations Referat 2014
450 Energy harvesting in a nonlinear cantilever piezoelastic beam system excited by random vertical vibrations Artykuł 2014
451 Energy harvesting in a pendulum system with impacts Rozdział 2013
452 Energy harvesting in piezoelastic systems driven by random excitations Artykuł 2013
453 Energy harvesting of a magnetostrictive beam model based on galfenol alloy Referat 2017
454 Energy harvesting of a pendulum vibration absorber Artykuł 2013
455 Energy harvesting of an autoparametric pendulum system Rozdział 2014
456 Energy harvesting of cantilever beam system with linear and nonlinear piezoelectric model Artykuł 2015
457 The energy harvesting systems of Macro Fiber composites and a magnetostrictive material modelling Referat 2016
458 Energy intensity of the electric vehicle Artykuł 2017
459 Energy losses in the immersion compression refrigerator Monografia 2013
460 Energy management in building objects adapted for users with reduced mobility Artykuł 2014
461 Energy management in households as part of the sustainable developement of the energy economy Referat 2017
462 Energy management in households as part of the sustainable development of the energy economy Rozdział 2017
463 Energy management in rural households as a way of optimising accounts in the context of prosumer energy development Artykuł 2016
464 Energy management in rural households as a way of optimising accounts in the context of prosumer energy development Referat 2016
465 Energy performance of buildings in Poland on the basis of different climatic data Artykuł 2017
466 Energy production from biomass in a trigeneration system Artykuł 2016
467 Energy recovery from a non-linear electromagnetic system Artykuł 2018
468 Energy recovery from a nonlinear maglev harvester Referat 2017
469 Energy recovery from a pendulum vibration absorber with a ma glev harvester Referat 2017
470 Energy recovery from water distribution system Referat 2014
471 Energy saving and storage in residential buildings. Monografia 2012
472 Energy Saving Performance Analysis of Polygeneration of Heat, Cooling and Power Referat 2015
473 Energy Sustainability of Two Parallel Sewage Sludge-To-Energy Pathways: Effect of Sludge Volatile Solids Content on Net Energy Efficiency Artykuł 2012
474 Energy-saving and ecological materials, installations and technology in construction : Brest (Belarus), Odessa (Ukraine), Simferopol (Ukraine), Biała Podlaska (Poland) Monografia 2012
475 The engine set damage assessment in the public transport vehicles Artykuł 2017
476 Engineering of internal security systems - the new engineering curriculum as a response to contemporary challenges Rozdział 2016
477 Enhance limit cycle oscillation in a wind flow energy harvester system with fractional order derivatives Artykuł 2014
478 Enhanced conductance of dispersions of ceramic powders in aqueous dioxane Referat 2012
479 Enhanced electrolytic dissociation in low-dielectric-constant systems. Referat 2012
480 Enhanced energy recovery of a vibration absorber using dual harvester system Referat 2016
481 Enhanced energy recovery of a vibration absorber using dual Harvester Systems Artykuł 2016
482 Enhancemenet of menthane oxidation capacity in biofilter due to aeration - a laboratory study Referat 2011
483 Enhancement of IT student projects using 3D technology Rozdział 2017
484 Enhancement of negative capacitance effect in (CoFeZr)x(CaF2)(100-x) nanocomposite films deposited by ion beam sputtering in argon and oxygen atmosphere Artykuł 2014
485 Enhancement of negative capacitance effect in (CoFeZr)x(CaF2)(100-x) nanocomposite films deposited by ion beam sputtering in argon and oxygen atmosphere Referat 2013
486 Enhancement the cooperation between university and industry Rozdział 2015
487 Enhancing energy harvesting system using materials with fractional order stiffness Rozdział 2013
488 Enhancing the optimization capabilities of simulation software with OPTQUEST for arena rockwell Rozdział 2013
489 Entrepreneurship and innovativeness: in search of the interrelationships Artykuł 2011
490 Entrepreneurship in maaging small enterprise in poland and belaruss Rozdział 2011
491 Entrepreneurship strategies in a Portuguese and in a Polish region Rozdział 2013
492 Environmental analysis of heat generation in different power boilers for residential building in Poland Referat 2014
493 The environmental analysis of insulation materials in the context of sustainable buildings Referat 2011
494 Environmental and biomedical applications of gliding arc discharge plasma Referat 2015
495 Environmental aspects and renewable energy sources in the production of construction aggregate Artykuł 2017
496 Environmental aspects of grid connected power electronic converters control Artykuł 2017
497 Environmental assessment of different dewatering and drying methods on the basis of life cycle assessment Artykuł 2014
498 Environmental benefits of the scr systems: a case study of the lublin city transport Artykuł 2017
499 The environmental effects of solar system usage in detached house Referat 2012
500 Environmental Engineering IV : proceedings of the Conference on Environmental Engineering IV, Lublin, Poland, 3-5 September 2012 Monografia 2013