Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 643
Lp. Tytuł Typ Rok
1 E - obywatel w społeczeństwie informacyjnym – możliwości, potrzeby, zagrożenia Rozdział 2015
2 E-business intelligence-nowa jakość w e-biznesie Artykuł 2012
3 E-commerce flexibility studied on the basis what can be obtained from the customer interface Rozdział 2017
4 E-health as a key element forming the competitive adv antage in helth Rozdział 2014
5 E-learning as a modern tool in corporate training Artykuł 2012
6 E-learning as a supporting tool in education for computer science students Rozdział 2017
7 E-learning as an innovative form of education of senior citizens in a knowledge-based economy Rozdział 2015
8 E-learning wspomagający dydaktykę na kierunku Informatyka Rozdział 2011
9 E-rekrutacja w realizacji strategii e-biznesu w Polsce Artykuł 2011
10 E-sport – historia i przyszłość Rozdział 2017
11 E-usługi w obszarze marketingu internetowego realizowane z wykorzystaniem narzędzi IT Artykuł 2012
12 E-usługi w Systemie Informatycznym GeoAzbest w modelu chmury obliczeniowej Rozdział 2013
13 Early fault detection in gearboxes based on support vector machines and multi-layer perceptron Referat 2013
14 Early fault detection in gearboxes based on support vector machines and multilayer perceptron with a continuous wavelet transform Artykuł 2015
15 Eco-energy anthropopressure in the agricultural landscape Artykuł 2014
16 Eco-management for sustainable regional development Monografia 2011
17 Eco-management in Polish Companies Artykuł 2012
18 Ecological and economic aspects of the impact of the type of coarse aggregate on strength properties of concrete Rozdział 2013
19 Ecological and economically optimal management of waste from healthcare facilities Artykuł 2013
20 Ecological and technical requirements of radioactive waste utilisation Artykuł 2013
21 Ecological aspect of electronic ignition and electronic injection system Rozdział 2017
22 Ecological aspect of electronic ignition and electronic injection system Rozdział 2017
23 Ecological entrepreneurship and sustainable development Artykuł 2016
24 Economic analyses in sewage system designing for rural settlement – case study Artykuł 2016
25 Economic analysis of casing parts production in a flexible manufacturing system Artykuł 2013
26 An economic approach to improve the strength of sealed threaded fasteners Artykuł 2014
27 Economic aspects decentralized stormwater management - case study Referat 2017
28 Economic aspects of cloud computing Artykuł 2013
29 Economic aspects of manufacturing systems design Artykuł 2014
30 Economic aspects of sustainable sanitation in rural settlements Artykuł 2017
31 Economic aspects of user-oriented modeling for mobile devices Artykuł 2013
32 Economic considerations of disassembly process automation Artykuł 2014
33 Economic forecasting of the transportation services using analytic approach Rozdział 2015
34 Economic optimisation of robotized manufacturing system structure for machining of casing components for electric micromachines Artykuł 2016
35 Economic predicting the strength of lap adhesive joints based on multidimensional analysis of mean destructive shear stresses Artykuł 2013
36 Economical analysis of manufacturing systems configuration in the aspect of their productivity Artykuł 2014
37 Economical aspect of website memorability Artykuł 2013
38 Edge states after wire brushing of magnesium alloys Referat 2012
39 Edge states after wire brushing of magnesium alloys Artykuł 2014
40 Education quality management based on educational statistics with data mining methods Referat 2013
41 Education through art today? Rozdział 2013
42 Education. Individual and social dimensions Monografia 2013
43 Educational role of internet portals intended for nurses Rozdział 2016
44 Educational use of cloud computing and at-mega microcontroller - a case study of an alarm system Artykuł 2016
45 Edukacja akademicka z wykorzystaniem narzędzi SAS Artykuł 2015
46 Edukacja i ochrona zabytków Rozdział 2011
47 Edukacja i poziom kompetencji pracowników 50+ w obszarze IT Artykuł 2015
48 Edukacja menedżerska - doświadczenia Oddziału Lubelskiego TNOiK Artykuł 2016
49 Edukacja przedsiębiorczości w szkole wyższej w opinii studentów Artykuł 2016
50 Edukacja studentów kierunku Informatyka na potrzeby współczesnego biznesu - wyniki badań własnych Artykuł 2013
51 Edukacyjna wartość animowanych bajek dla dzieci na podstawie programu TVP ABC Rozdział 2016
52 Edukacyjne uwarunkowania rynku pracy w branży IT na przykładzie Lubelszczyzny Artykuł 2013
53 Edukacyjne zastosowania wirtualiza Artykuł 2016
54 EEG spectral analysis of human cognitive workload study Artykuł 2017
55 Efekt dnia tygodnia na giełdach papierów wartościowych - analiza porównawcza Rozdział 2017
56 Efekt kalendarza na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Rozdział 2017
57 Efekt Mössbauera - podróż do wnętrza materii Artykuł 2012
58 Efekt ropo w procesie zakupowym młodych konsumentów Artykuł 2015
59 Efekt wygładzania wyników pomiarów poziomów dźwięku w monitoringu akustycznym Referat 2015
60 Efekty dzialań termomodernizacyjnych w aspekcie planowania programu rewitalizacji miasta Artykuł 2015
61 Efekty energetyczne i ekonomiczne modernizacji obiektu Referat 2016
62 Efekty energetyczne uzyskane w technicznych komorach cieplnych Rozdział 2015
63 Efekty obowiązkowego badania sprawozdań finansowych w jednostkach badanych po raz pierwszy Rozdział 2012
64 Efekty realizacji projektów zintegrowanych i partnerskich Rozdział 2012
65 Efekty realizacji projektu dotyczącego systemu automatycznego powiadamiania o wypadkach drogowych - eCall Artykuł 2014
66 Efekty wykorzystania kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody w budynkach wielorodzinnych Artykuł 2011
67 Efektywna stawka podatkowa jako miara efektywności podatkowej spółek akcyjnych Rozdział 2017
68 Efektywne tłumienie drgań belek kompozytowych wirnika trójłopatowego za pomocą sterowania w układzie zamkniętym z wykorzystaniem sygnału prędkości Referat 2017
69 Efektywne wykorzystanie energii w domach z odnawialnymi źródłami energii Referat 2013
70 Efektywne wykorzystanie energii w domach z odnawialnymi żródłami energii Artykuł 2013
71 Efektywne zarządzanie mocą farm wiatrowych Rozdział 2014
72 Efektywne zarządzanie mocą farm wiatrowych Artykuł 2014
73 Efektywność chemicznych środków porujących w procesie wtryskiwania Referat 2015
74 Efektywność energetyczna eksperymentalnej instalacji słonecznej ciepłej wody użytkowej Artykuł 2012
75 Efektywność energetyczna lokali mieszkalnych z oszklonymi balkonami w polskich warunkach klimatycznych Artykuł 2015
76 Efektywność gospodarowania w warunkach regulowanej konkurencji na przykładzie rynku usług komunikacji miejskiej Artykuł 2011
77 Efektywność procesu wytłaczania mikroporującego poli(chlorku winylu) Monografia 2011
78 Efektywność procesu wytłaczania tworzywa przy zmiennych warunkach jego zasilania Referat 2014
79 Efektywność przetwórstwa porowanych rur osłonowych z PVC Artykuł 2017
80 Efektywność tłumienia drgań aktywnej belki kompozytowej z nieliniowym regulatorem NSC Referat 2012
81 Efektywność uplastyczniania tworzywa w układzie uplastyczniającym wytłaczarki podczas zasilania granulatem o zmiennej długości Referat 2015
82 Efektywność w szpitalach publicznych Artykuł 2014
83 Efektywność wytwarzania elementów lotniczych ze stopów aluminium i magnezu Rozdział 2011
84 Efektywny dobór amunicji Rozdział 2011
85 Effect analysis on the implementation of automatic emergency call system eCall Artykuł 2011
86 Effect of "Hajdow" wastewater treatment plant modernization on wastewater purification process Artykuł 2015
87 Effect of a low ph on HAp/Glucan composite Artykuł 2016
88 Effect of a notch on impact resistance of the epidian 57/Z1 epoxy material after „thermal shock” Artykuł 2016
89 Effect of absorbing layer thickness on efficiency of solar cells based on Cu(In,Ga)(S,Se)2 Referat 2011
90 Effect of absorbing layer thickness on efficiency solar cells based on Cu(In,Ga)(S,Se)2 Artykuł 2012
91 The effect of adding nano-additives on the properties of thermoplastic polymers Referat 2017
92 Effect of addition of different antisolvents on the crystallization of aqueous ammonium dihydrogen phosphate solutions Artykuł 2017
93 The effect of addition of untreated neuburg earth on the selected properties of injection molded composites Rozdział 2017
94 The effect of agein in simulated climatic conditions on mechanical properties of polymer composites Rozdział 2016
95 Effect of alloying elements on structure and properties of (Zr-Ti-Nb)N coatings Referat 2016
96 The effect of annealing on conductivity of (CoFeZr)(x)(CaF2)(100-x) nanocomposites Referat 2012
97 An effect of annealing on electric properties of nanocomposites Co45Fe45Zr10)(x)(PZT)((100-x)) Rozdział 2014
98 The effect of annealing on induction like properties of (FeCoZr)x(CaF2)(100−x) nanocomposite films produced by ion-beam sputtering in the vacuum environment Artykuł 2015
99 Effect of annealing on the properties of ZnO:Al films prepared by RF magnetron sputtering Referat 2017
100 Effect of asymetry on reliability of a distribution transformer in star-delta configuration Referat 2013
101 Effect of bacteria on strength, permeation characteristics and micro-structure of silica fume concrete Artykuł 2017
102 Effect of BaTiO3 concentration on structural and magnetic properties of mechanically activated BiFeO3-BaTiO3 system Artykuł 2017
103 Effect of BaTiO3 concentration on the structural and magnetic properties of mechanically activated BiFeO3-BaTiO3 system Referat 2016
104 The effect of bed properties on methane removal in an aerated biofilter - Model studies Artykuł 2011
105 The effect of billet wall thickness on the rotary compression process for hollow parts Artykuł 2015
106 The effect of bioaugmentation on oxygen uptake rate in sequencing batch reactor Referat 2013
107 Effect of bioaugumentation by microorganisms from archea domain on anaerobic digestion sewage sludge - a review Referat 2015
108 Effect of biofuels on environment and sustainable development Artykuł 2013
109 The effect of blowing agents on the effectiveness of poly(vinyl chloride) extrusion Artykuł 2016
110 Effect of boundary conditions on the distribution of mode I fracture toughness along delamination front in CFRP laminates with general fiber orientation Artykuł 2016
111 Effect of brushing parameters upon edge states after wire brushing of AZ91 HP magnesium alloy Artykuł 2013
112 Effect of calibration method on gas flow through pulse gas injec-tor: Simulation tests Artykuł 2013
113 An effect of contact shape on protective coating properties Referat 2011
114 Effect of Cu negative ion implantation on optical and physical properties of Zn1-xMnxTe films Referat 2012
115 Effect of Cu Negative Ion Implantation on Physical Properties of Zn 1- x Mn x Te Films Artykuł 2013
116 Effect of curing period on properties of steel and polypropylene fibre reinforced ultra-high performance concrete Artykuł 2017
117 Effect of cutting fluids upon surface quality after wire brushing of 7075 aluminum alloys Rozdział 2012
118 The effect of degreasing on adhesive joint strength Artykuł 2017
119 The effect of design parameters on the process of gas supply in the spark ignition engine Rozdział 2012
120 Effect of different design features of the reactor on hydrodynamic cavitation process Artykuł 2011
121 The effect of direct voltage polarity on the value of electric arc burning on the W-10 switch contacts Referat 2011
122 Effect of drilling mud addition on activated sludge and processes in sequencing batch reactors Artykuł 2016
123 Effect of eccentricity of load on citical force of Thin-Walled columns CFRP Artykuł 2017
124 Effect of electrodynamic and climatic loads on flexible busbar of high-voltage open switchgear Referat 2011
125 The effect of electromagnetic radiation of wireless connections on morphology of amniotic fluid Rozdział 2016
126 Effect of electromagnetic waves on human reproduction Artykuł 2016
127 Effect of electron irradiation on Raman spectra of carbon nanotube buckypaper Referat 2015
128 Effect of fiber hybridization on durability related properties of ultra-high performance concrete Artykuł 2017
129 The effect of fly ash addition from hard coal combustion on the fracture processes of cement concretes Referat 2014
130 Effect of fly ash addition on the fracture toughness of plain concrete at third model of fracture Artykuł 2017
131 Effect of friction for density distribution in die compaction of powders Artykuł 2011
132 The effect of gas injection on the course of the working process of the dual-fuel diesel engine Rozdział 2012
133 The effect of granulated fly ashes with phosphogypsum on the hardering of cement mortar Artykuł 2016
134 Effect of helical impression designing on the helical rolling process for producing balls Referat 2013
135 Effect of helical impression designing on the helical rolling process for producing balls Rozdział 2013
136 Effect of High Energy Ion Implantation on the Structure and Mechanical Properties of Aluminium Alloys Artykuł 2017
137 The effect of high energy Ion implantation on the structure and mechanical properties of aluminum alloys Referat 2016
138 The effect of homocysteine and homocystine protonation on double-layer parameters at the electrode/ chlorates(VII) interface Artykuł 2017
139 Effect of humic acids, sesquioxides and silica on the pore system of silt aggregates measured by water vapour desorption, mercury intrusion and mocrotomography Artykuł 2015
140 Effect of hydrophobisation on durability related properties of ceramic brick Artykuł 2016
141 Effect of hydrophobization on the durability of building ceramics Artykuł 2016
142 The effect of igneous rock aggregates on flexural and compressive strength of concrete Artykuł 2013
143 Effect of ion exchange substrate on grass root development and cohesion of sandy soil Artykuł 2016
144 The effect of ion exchange substrate on plant root system development during restoration of sandy mine spoil Rozdział 2013
145 Effect of irradiation-induced defects introduced by irradiation with 4-9 MeV helium ions on impedance of silicon diodes Referat 2014
146 Effect of load eccenrticity on buckling of short composite profiles Artykuł 2017
147 Effect of load eccentricity on the buckling of thin-walled laminated C-columns Referat 2017
148 Effect of low-velocity impact damage location on the stability and post-critical state of composite columns under compression Artykuł 2018
149 Effect of mechanical properties of metal powder-filled hybrid moulded products Artykuł 2016
150 Effect of mercury and lead on the total environment Artykuł 2011
151 Effect of milling parameters upon burr formation during AZ91 HP Magnesium Alloy Face Milling Rozdział 2011
152 Effect of modified montmorillonite on operating characteristics of polyamide Referat 2015
153 The effect of multiple processing of polypropylene on selected properties of injection moulded parts Artykuł 2016
154 Effect of natural ageing on some properties of oxybiodegrading agent-containing polypropylene products Artykuł 2014
155 Effect of nature and amount of polypropylene composite filler on the productiyity of extruder with the cylinder equipped with grooyes Rozdział 2014
156 The effect of noise on the response of a vertical cantilever beam energy harvester Artykuł 2015
157 The effect of particulate fillers on hardness of polymer composite Referat 2016
158 Effect of plasma cutting parameters upon shapes of bearing curve of C45 steel surface Artykuł 2015
159 The effect of pre-emptive analgesia on the level of postoperative pain in women undergoing surgery for breast neoplasm Artykuł 2016
160 The effect of primers on adhesive properties and strength of adhesive joints made with polyurethane adhesives Artykuł 2017
161 The effect of randomness parameters of shunt reactors and cables of reactive pover compensation in wind farm Referat 2016
162 Effect of recasting on the useful properties CoCrMoW alloy Artykuł 2014
163 Effect of recycled poly(ethylene terephthalate) core layer on the mechanical properties of three-layer poly(ethylene terephthalate) films Artykuł 2013
164 Effect of rotating electrode Artykuł 2013
165 Effect of rotating electrode Referat 2013
166 The effect of sandblasting on surface properties for adhesion Artykuł 2016
167 Effect of selected elements of the coupling stiffness submatrix on the load-carrying capacity of hybrid columns under compression Artykuł 2017
168 Effect of sieve drum inclination angle on wheat grain cleaning in a novel rotary cleaning device Artykuł 2017
169 The effect of sodium alkyl sulfates (C8-C16) on the electrokinetic properties of hematite Artykuł 2016
170 The effect of sputtering atmosphere parameters on dielectric properties of the ferromagnetic alloy – ferroelectric ceramics nanocomposite (FeCoZr)x(PbZrTiO3)(100−x) Artykuł 2017
171 Effect of starch binder on charcoal briquette properties Artykuł 2017
172 Effect of structure on physico- mechanical properties of transition metals diborides films Referat 2016
173 Effect of structure on physicomechanical propertiies of transition metals diboride films Properties of transition metals diboride films Artykuł 2017
174 Effect of sub-loops hysteresis in SMA ear system Referat 2017
175 Effect of technological parameters on the rotary compression process Artykuł 2013
176 The effect of temperature chenges on process efficiency in bioaugmented SBR treating reject water Referat 2015
177 Effect of temperature distribution in the particular zones of the plasticizing on extrudant properties Referat 2012
178 The effect of the aluminium alloy surface roughness on the restitution coefficient Artykuł 2015
179 The effect of the conditions of shot peening the inconel 718 nickel alloy on the geometrical structure of the surface Artykuł 2017
180 Effect of the conditions of thermomechanical reclaiming of ground tire rubber on the properties of reclaimed rubber materials Artykuł 2015
181 Effect of the gas absorption chiller application for the production of chilled water Rozdział 2013
182 The effect of the geometry of extrusion head flow channels on the adiabatic extrusion of low density polyethylene Artykuł 2015
183 The effect of the LPG injector distance from an inlet valve on the combustion process in a SI engine Referat 2014
184 The effect of the size crushed pumpkin seed hulls on the properties of moldings filled polymers Referat 2016
185 Effect of thermal annealing and deposition conditions on the structure and mechanical properties of a multilayer nitride coating based on Ta Artykuł 2016
186 Effect of thermal treatment on the structure and mechanical properties of coatings based on (Ti, Hf, Nb, Si)N Referat 2013
187 Effect of thermal treatment on the structure and mechanical properties of coatings based on (Ti, Hf, Nb, Si)N Artykuł 2014
188 Effect of tolerance in the fitting of rivets in the holes of double lap joints subjected to uniaxial tension Artykuł 2014
189 Effect of topography on wettability of rapidly solidified Al-In alloys Artykuł 2016
190 Effect of tungsten on the durability of diamond-like carbon coatings in the chemical industry Artykuł 2014
191 Effect of uncertain reference signal on uncertainty of estimates of the first order PMD in a single mode optical fibre Artykuł 2016
192 Effect of vibration shot peening parameters upon shapes of bearing curves of alloy steel surface Artykuł 2015
193 The effect of vibratory and rotational shot peening and wear on fatigue life of steel Artykuł 2017
194 The effect of zeolite addition at a temperature compaction of asphalt mixes Rozdział 2014
195 Effect of zeolite properties on asphalt foaming Artykuł 2017
196 Effective forming processes of hub forging from aluminum alloy AlCu2SiMn Artykuł 2014
197 Effective forming processes of hub forging from aluminum alloy AlCu2SiMn Rozdział 2014
198 Effective methods of computer systems data flows security Rozdział 2011
199 Effective properties for sandwich plates with aluminium foil honeycomb core and polymer foam filling - Static and dynamic response Artykuł 2011
200 Effective use of modern hardware the example of selected numerical libraries implemmentation in boundary element method Artykuł 2013
201 Effective use of photovoltaic systems in polish conditions Artykuł 2016
202 Effective web applications development Artykuł 2013
203 Effectiveness comparison on an artificial neural networks to identify Polish emotional speech Artykuł 2016
204 Effectiveness of blowing agents in the cellular injection molding process Artykuł 2015
205 Effectiveness of cellular injection molding process Artykuł 2013
206 Effectiveness of cellular injection molding process Referat 2013
207 The effectiveness of hydrophobisation of building ceramics by sonificated polymers Referat 2015
208 The effectiveness of hydrophobisation of porous building materials by using the polymers and nanopolymers solutions Artykuł 2014
209 The effectiveness of new design solutions for a screw-type extruder Monografia 2015
210 The effectiveness of online advertising of companies in Poland Artykuł 2015
211 Effectiveness of polyethylene extrusion in a single-screw grooved feed extruder Artykuł 2014
212 The effectiveness of the single screw extrusion of selected thermoplastic polymers Rozdział 2011
213 Effectivness of the failure rate on maintenance costs of the city buses Artykuł 2015
214 The Effects of Hot Deformation Parameters on the Size of Dynamically Recrystallised Austenite Grains of HSLA Steel Referat 2016
215 Effects of a skin/core debond on the dynamics of impacted sandwich plates Rozdział 2013
216 Effects of ageing on selected properties of composites within PP matrix Rozdział 2015
217 Effects of Al dopant on structural and optical properties of ZnO thin films prepared by sol-ge Artykuł 2013
218 Effects of boost and internal gas re-circulation on combustion in HCCI engine utilizing negative valve overlap Referat 2014
219 Effects of direct fuel injection strategies on cycle-by-cycle variability in a gasoline homogeneous charge compression ignition engine: sample entropy analysis Artykuł 2015
220 Effects of Fluences of Irradiation with 107 MeV Krypton Ions on the Recovery Charge of Silicon p(+)n-Diodes Artykuł 2011
221 Effects of ict implementation in marketing product creation process Rozdział 2014
222 Effects of infrasound generated in urban areas on health of people and animals – an attempt to localize environmental infrasound sources using computer simulations Artykuł 2014
223 Effects of intermediate gold layer on bond strength of dental porcelain to titanium Artykuł 2013
224 Effects of Nanostructuring and Flecking of (TiHfZrVNb)N Coatings Irradiated by Helium Ions Referat 2017
225 The effects of path dependency and path development on growth of municipalities : empirical evidence from Poland Referat 2014
226 Effects of pulse power discharges in water on algae treatment Artykuł 2013
227 Effects of recasting of CoCrMoW dental alloy on its microstructure and corrosion resistance Artykuł 2013
228 Effects of replacing soybean meal with chickpea seeds in the diet on mechanical and thermal properties of tendon tissue in broiler chicken Artykuł 2017
229 Effects of Rotating Electrode During Plasma Generation Monografia 2014
230 Effects of spark assist on HCCI combustion Artykuł 2015
231 Effects of steering dynamics upon tyre lateral forces on deformable surfaces Artykuł 2014
232 Effects of surfactant and fabrication procedure on the electrical conductivity and electromagnetic shielding of single-walled carbon nanotube films Artykuł 2015
233 Effects of two-way electro-mechanical coupling on dynamics of a rotating composite beam with embedded nonlinear piezoceramic transducer Rozdział 2017
234 Efficiency analysis of an autoparametric pendulum vibration absorber Artykuł 2013
235 Efficiency analysis of electronic channels use to communicate between enterprises and administration Artykuł 2013
236 The efficiency analysis of HTTP/2 protocol Rozdział 2017
237 Efficiency of data interpolation methods Artykuł 2013
238 An efficiency of H2S removal from biogas via physicochemical and biological methods - a case study Artykuł 2013
239 Efficiency of IP Packets Pre-marking for H264 Video Quality Guarantees in Streaming Applications Referat 2012
240 Efficiency of optical-electronic systems: methods application for the analysis of structural changes in the process of eye grounds diagnosis Rozdział 2017
241 The efficiency of photovoltaic cells – selected issues Referat 2015
242 Efficiency of the extrusion process of thermoplastics modified with blowing agent Artykuł 2012
243 Efficient conversion of energy in the conditions of trigeneration of heat, cooling and electric power Artykuł 2015
244 An efficient method for analyzing measurement results on the example of thyroid ultrasound images Artykuł 2016
245 Efficient organization of workshops on creating teaching materials in the PROMIS project Referat 2017
246 Ekologiczne aspekty wykorzystania wybranych materiałów stosowanych jako izolacje termiczne Artykuł 2014
247 Ekologiczne materiały budowlane Artykuł 2013
248 Ekologiczne spalanie paliw syntetycznych Rozdział 2012
249 Ekologistyka - logistyka usług w unieszkodliwianiu azbestu na składowiskach odpadów niebezpiecznych Rozdział 2013
250 Ekologistyka w systemie zarządzania odpadami niebezpiecznymi Monografia 2016
251 Ekonomiczne aspekty chmur obliczeniowych Rozdział 2012
252 Ekonomiczne aspekty doboru robotów przemysłowych dla elastycznych systemów produkcyjnych Rozdział 2014
253 Ekonomiczne aspekty zastosowania w transporcie drogowym technologii bezpośredniego wtrysku gazu do dwupaliwowych silników diesla Artykuł 2014
254 Ekonomiczne i praktyczne aspekty wykorzystania pomp ciepła z odzyskiem z powietrza Referat 2016
255 Eksperymentalna weryfikacja modelu ruchu autobusu miejskiego w badaniach drogowych Artykuł 2014
256 Eksperymentalne badania sprawności mechanicznej silników spalinowych Artykuł 2014
257 Eksperymentalno-numeryczne badania stateczności kompozytowych słupów o przekroju otwartym poddanych osiowemu ściskaniu Referat 2016
258 Eksperymentalno-numeryczne badanie ugięć laminowanych belek wywołanych przez siłownik typu MFC Rozdział 2016
259 Eksploatacja podsystemu wytwórczego w Polsce w latach 1995-2010. Artykuł 2012
260 Eksploatacja technicznych obiektów budowlanych w aspekcie przejścia ciepła przez przegrody Artykuł 2011
261 Eksploatacja wiatrakowców jako statków powietrznych Artykuł 2015
262 Eksploatacyjna analiza sprawności alternatorów autobusu miejskiego Artykuł 2014
263 Eksploatacyjne kryteria oceny przydatności stopów aluminium do produkcji wymiennych części form wtryskowych Artykuł 2013
264 Ekspozycja i ryzyko w systemie monitoringu: zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w ujęciu systemowym Monografia 2013
265 Ekspozycja personelu ambulansu na pola elektromagnetyczne i akustyczne Referat 2016
266 Ekspres – metod doslídžennâ kínetiki tribokontaktnoï vzaêíï u pídšipniku kovzannâ z tehnologíčnoû kontyriv detalej Artykuł 2013
267 Ekspresowa droga do rozwoju Artykuł 2014
268 Ekstrakcja cech obrazów płomienia współspalania węgla i biomasy z wykorzystaniem wizyjnego systemu diagnostycznego Artykuł 2016
269 Elbphilharmonie w Hafencity - wizerunkowa przemiana Hamburga Rozdział 2017
270 Electric conductance of dispersions of metal oxides in solutions of weak acids in mixed dioxane–water solvents Artykuł 2012
271 Electric energy balance of the rotax 912 with fuel injection Artykuł 2017
272 The electric power generation efficiency in city bus Referat 2014
273 Electric properties of composite Zno-based ceramics doped with Fe Referat 2017
274 Electric properties of nanostructure (FeCoZr)(x)(CaF2)((100-x)) produced in argon Ar atmosphere Rozdział 2015
275 Electrical discharges in humid environments. Generators, effects, application Monografia 2013
276 Electrical properties as another criteria of the distribution seeds of mustard from the seeds galium aparine Rozdział 2011
277 Electrical properties of aluminium-fibre reinforced composite laminates Artykuł 2016
278 Electrical properties of aluminum contacts deposited by DC sputtering method for photovoltaic applications Artykuł 2017
279 Electrical properties of SiO2 layers comtained ion-beam synthesized InSb nanocrystals Referat 2017
280 Electrical properties of the layered single crystals TlGaSe2 and TlInS2 Artykuł 2012
281 Electrical transport in carbon nanotube fibres Artykuł 2017
282 Electricity measurement accuracy in the smart metering system Artykuł 2015
283 Electro-thermal numerical model of superconducting tape Artykuł 2016
284 Electroacoustic study of dispersions containing two types of colloidal particles Artykuł 2013
285 Electrochemically deposited cobalt nanoarrays in SiO2/N-Si templates produced by swift heavy Ion-Induced modification technology Artykuł 2013
286 Electrochemically deposited cobalt nanoarrays in SiO2/n-Si templates produced by swift heavy ion-induced modification technology. Referat 2012
287 Electrokinetic curves normalized to the concentration of surfactant per unit of surface area Referat 2012
288 Electrokinetic techniques Rozdział 2013
289 Electromagnetic interactions of metal detectors Artykuł 2017
290 Electromagnetic interference in electrical systems of motor vehicles Artykuł 2016
291 Electromagnetics waves 18 khz that modulates human sperm motility: a pilot study Referat 2016
292 Electron hopping and DC conductivity of dampness-soaked paper-oil insulation of HV transformers Referat 2011
293 Electron paramagnetic resonance of (CoFeZr)x(Al2O3)100-x nanocomposites produced in the atmosphere of oxygen and argon Referat 2011
294 Electronic density redistribution in the excited state of quercetin–metal complexes Referat 2015
295 Electronic excited states of carotenoid dyes adsorbed on TiO2 Artykuł 2011
296 Electronic recycling using batteries pulse charging Referat 2013
297 The electrophysical properties of thin nanocrystalline tin dioxide films obtained by thermal oxidation Referat 2011
298 Electrostatic bifilar deduster Referat 2013
299 Electrotransport properties of SnO х thin films obtained by thermal oxidation of the tin Referat 2015
300 Elektromagnetyzm przyciąga studentów Artykuł 2012
301 Elektroniczna modyfikacja parametrów pracy silnika samochodowego o zapłonie samooczynnym Artykuł 2011
302 Elektroniczna regeneracja akumulatorow otowiowych z zastosowaniem fadowania impulsowego Artykuł 2012
303 Elektroniczne usługi w chmurze obliczeniowej – nowe problemy, nowe rozwiązania Monografia 2013
304 Elektronicznie sterowany wtryskiwacz wodoru do silnika Wankla Artykuł 2011
305 Elektroniczny nos i jego znaczenie wśród instrumentalnych metod analizy zapachu Referat 2015
306 Elektronika nadprzewodnikowa Monografia 2011
307 Elektronowy rezonans paramagnetyczny nanokompozytów (CoFeZr)x(Al2O3)(100-x) wytwarzanych rozpylaniem jonowym Artykuł 2012
308 Elektroprzewodząca ochrona typu EPS-98 złącz stykowych szyn płaskich miedzianych i jej wpływ na stan cieplny zestyku przy przepływie prądów roboczych i zakłóceniowych Artykuł 2015
309 Elektrotechnologie Monografia 2014
310 Elektrotechnologie w projektach studentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Monografia 2016
311 Elektrotechnologie w projektach studentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Monografia 2015
312 Elektrotechnologie wspomagające przetwarzanie materiałów dielektrycznych pochodzenia roślinnego Artykuł 2014
313 Elemements automatic control of hydrodynamic systems Artykuł 2013
314 Element łączący tuleję z uchwytem maszyny wytrzymałościowej [Nr zgłoszenia 402634] Patent 2014
315 Element pionowy polimerowy [ Prawo z rejestracji nr 16689 wzoru przemysłowego] Patent 2011
316 The elemental composition, topography and wettability of Pb 0.25 Sn 1.75 S 2 thin films Artykuł 2013
317 The elemental composition, topography and wettability of Pb0.25Sn1.75S2 thin films Referat 2011
318 Elemental composition, topography and wettability of PbxSn1 - xS thin film Artykuł 2014
319 The elemental composition, topography and wettability of PbxSn1-xS thin films Referat 2013
320 Elements of functional requirements specification introduced by WebML - analysis of usefulness Artykuł 2011
321 Elementy druciane stosowane w zdejmowanych aparatach ortodontycznych Rozdział 2015
322 Elementy grywalizacji w logistyce Artykuł 2014
323 Elementy komputerowo wspomaganego procesu sterowania produkcją z wykorzystaniem kart kanbann Artykuł 2011
324 Elementy symulacyjne w polityce podatkowej wybranych miast Artykuł 2012
325 Eliminacja czynnika ludzkiego przez techniczne środki przekazu informacji w systemach nadzoru nad stanem chronionego obiektu Artykuł 2011
326 Eliminacja strat w zakresie efektywności wykorzystania parku maszynowego - case study na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa z obszaru Lubelszczyzny Rozdział 2016
327 Ellipsometry investigation of spin-valve systems on the basis of Fe, Co and Au Referat 2014
328 Elongation determination using finite element and boundary element method Artykuł 2015
329 EMAS w zakładzie przemysłowym Rozdział 2011
330 Emergence of Freidlin-Wentzell's transmission conditions as a result of a singular perturbation of a semigroup Artykuł 2016
331 Emisja elektromagnetyczna urządzeń WI-FI w budynkach mieszkalnych Rozdział 2011
332 Emisja hałasu silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego syntetycznym olejem napędowym Artykuł 2014
333 Emisja hałasu silnika wysokoprężnego zasilanego mieszaninami oleju rzepakowego i heksanu Artykuł 2014
334 Emisja obligacji jako metoda finansowania rozwoju przedsiębiorstw z sektora energetycznego Artykuł 2014
335 Emisja spalin silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego mikroemulsją wodno-paliwową Artykuł 2017
336 Emission and trends in reclaiming waste heat in industrial instalations Artykuł 2013
337 Emocje jako czynnik kształtujący zachowania informacyjne w organizacji Rozdział 2017
338 Emotional speech recognition based on artifical neural network Referat 2014
339 Empirical CDFs of radon and its progeny concentrations indoors in differenr ventilation conditions Referat 2015
340 An empirical model of current in the pulse gas injector`s circuit Referat 2013
341 Employee and customer satisfaction as the source of company’s wealth Rozdział 2013
342 Employing optical measurements for monitoring and diagnostics of combustion process in industrial conditions Artykuł 2017
343 Emulator sieci energetycznej przeznaczony do badań synchronizacji przekształtników sieciowych podczas zapadów napięcia Referat 2014
344 The energetic and economic effects of facility modernization Artykuł 2016
345 Energetyczny audyt miejski dla Lublina Artykuł 2011
346 Energetyczny audyt miejski, z wykorzystaniem szablonu MDN/R+E, jako instrument planowania oszczędności energetycznej w mieście Artykuł 2011
347 Energetyka przyszłości. Energooszczędne instalacje i systemy Monografia 2015
348 Energetyka słoneczna - odpowiedź na deficyt energii Rozdział 2015
349 Energetyka słoneczna w Europie i na świecie Artykuł 2011
350 Energetyka wiatrowa w Polsce – analiza potencjalnych ograniczeń bilansowych i oddziaływania na warunki pracy jednostek konwencjonalnych Artykuł 2011
351 Energia biomasy Rozdział 2012
352 Energia jako towar o określonej jakości Artykuł 2014
353 Energia powierzchniowa wybranych kleków epoksydowych Artykuł 2016
354 Energia słońca Rozdział 2012
355 Energia wiatru Rozdział 2012
356 Energia wody Rozdział 2012
357 Energie odnawialne : przegląd technologii i zastosowań Monografia 2012
358 Energoefektivnij budinok [Patent ukraiński nr 112382] Patent 2016
359 Energooszczędne instalacje inteligentne w obiektach agroturystycznych Referat 2013
360 Energooszczędne instalacje inteligentne w obiektach agroturystycznych Artykuł 2013
361 Energooszczędne zautomatyzowane systemy zarządzania energią w budynkach mieszkalnych Monografia 2015
362 Energy consumption in buildings after decentralization of district heating Referat 2014
363 Energy - absorption and efficiency diagrams of rigid PUR foams Artykuł 2014
364 An energy absorber in the form of a thin-walled column with square cross-section and dimples Artykuł 2013
365 The energy absorption in human body with metallic implant exposed to electromagnetic field-A symulation and experimental study Referat 2012
366 Energy balance in motor vehicles Artykuł 2016
367 Energy calculation model of an outgoing conveyor with application of a transfer chute with the damping plate Artykuł 2016
368 Energy consumption in the motion of the vihicle with electric propulsion Artykuł 2011
369 Energy distribution of residual stresses in bi-layer structure Artykuł 2012
370 Energy efficiency as a tool for sustainable development Rozdział 2011
371 Energy efficient control of lighting in an intelligent building Artykuł 2012
372 Energy harvester of a cantilever beam model, based on giant megnetostrictive material Referat 2016
373 Energy harvesting by coupled oscillators forced by excitations with harmonic and random components Artykuł 2014
374 Energy harvesting by two magnetopiezoelastic oscillators Rozdział 2011
375 Energy harvesting by two magnetopiezoelastic oscillators with mistuning Artykuł 2012
376 Energy harvesting enhancement by vibrational resonance Artykuł 2014
377 Energy harvesting from a magnetic levitation system Artykuł 2017
378 Energy harvesting from sea waves Referat 2012
379 Energy harvesting in a beam system with an additional moving mass Rozdział 2013
380 Energy harvesting in a beam system with impacts: experimental studies Rozdział 2013
381 Energy harvesting in a magnetopiezoelastic system driven by random excitations with uniform and gaussian distributions Artykuł 2011
382 Energy harvesting in a nonlinear cantilever beam system excited by harmonic and random vibrations Referat 2014
383 Energy harvesting in a nonlinear cantilever piezoelastic beam system excited by random vertical vibrations Artykuł 2014
384 Energy harvesting in a pendulum system with impacts Rozdział 2013
385 Energy harvesting in piezoelastic systems driven by random excitations Artykuł 2013
386 Energy harvesting of a magnetostrictive beam model based on galfenol alloy Referat 2017
387 Energy harvesting of a pendulum vibration absorber Artykuł 2013
388 Energy harvesting of an autoparametric pendulum system Rozdział 2014
389 Energy harvesting of cantilever beam system with linear and nonlinear piezoelectric model Artykuł 2015
390 The energy harvesting systems of Macro Fiber composites and a magnetostrictive material modelling Referat 2016
391 Energy losses in the immersion compression refrigerator Monografia 2013
392 Energy management in building objects adapted for users with reduced mobility Artykuł 2014
393 Energy management in rural households as a way of optimising accounts in the context of prosumer energy development Artykuł 2016
394 Energy management in rural households as a way of optimising accounts in the context of prosumer energy development Referat 2016
395 Energy performance of buildings in Poland on the basis of different climatic data Artykuł 2017
396 Energy production from biomass in a trigeneration system Artykuł 2016
397 Energy recovery from a nonlinear maglev harvester Referat 2017
398 Energy recovery from a pendulum vibration absorber with a ma glev harvester Referat 2017
399 Energy recovery from water distribution system Referat 2014
400 Energy saving and storage in residential buildings. Monografia 2012
401 Energy Saving Performance Analysis of Polygeneration of Heat, Cooling and Power Referat 2015
402 Energy Sustainability of Two Parallel Sewage Sludge-To-Energy Pathways: Effect of Sludge Volatile Solids Content on Net Energy Efficiency Artykuł 2012
403 Energy-saving and ecological materials, installations and technology in construction : Brest (Belarus), Odessa (Ukraine), Simferopol (Ukraine), Biała Podlaska (Poland) Monografia 2012
404 The engine set damage assessment in the public transport vehicles Artykuł 2017
405 Engineering of internal security systems - the new engineering curriculum as a response to contemporary challenges Rozdział 2016
406 Enhance limit cycle oscillation in a wind flow energy harvester system with fractional order derivatives Artykuł 2014
407 Enhanced conductance of dispersions of ceramic powders in aqueous dioxane Referat 2012
408 Enhanced electrolytic dissociation in low-dielectric-constant systems. Referat 2012
409 Enhanced energy recovery of a vibration absorber using dual harvester system Referat 2016
410 Enhanced energy recovery of a vibration absorber using dual Harvester Systems Artykuł 2016
411 Enhancemenet of menthane oxidation capacity in biofilter due to aeration - a laboratory study Referat 2011
412 Enhancement of IT student projects using 3D technology Rozdział 2017
413 Enhancement of negative capacitance effect in (CoFeZr)x(CaF2)(100-x) nanocomposite films deposited by ion beam sputtering in argon and oxygen atmosphere Artykuł 2014
414 Enhancement of negative capacitance effect in (CoFeZr)x(CaF2)(100-x) nanocomposite films deposited by ion beam sputtering in argon and oxygen atmosphere Referat 2013
415 Enhancement the cooperation between university and industry Rozdział 2015
416 Enhancing energy harvesting system using materials with fractional order stiffness Rozdział 2013
417 Enhancing the optimization capabilities of simulation software with OPTQUEST for arena rockwell Rozdział 2013
418 Entrepreneurship and innovativeness: in search of the interrelationships Artykuł 2011
419 Entrepreneurship in maaging small enterprise in poland and belaruss Rozdział 2011
420 Entrepreneurship strategies in a Portuguese and in a Polish region Rozdział 2013
421 Environmental analysis of heat generation in different power boilers for residential building in Poland Referat 2014
422 The environmental analysis of insulation materials in the context of sustainable buildings Referat 2011
423 Environmental and biomedical applications of gliding arc discharge plasma Referat 2015
424 Environmental aspects and renewable energy sources in the production of construction aggregate Artykuł 2017
425 Environmental aspects of grid connected power electronic converters control Artykuł 2017
426 Environmental assessment of different dewatering and drying methods on the basis of life cycle assessment Artykuł 2014
427 Environmental benefits of the scr systems: a case study of the lublin city transport Artykuł 2017
428 The environmental effects of solar system usage in detached house Referat 2012
429 Environmental Engineering IV : proceedings of the Conference on Environmental Engineering IV, Lublin, Poland, 3-5 September 2012 Monografia 2013
430 Environmental engineering V Monografia 2017
431 Environmental impacts from the materials used in drinking water installations Rozdział 2012
432 Environmental monitoring in evaluation of sustainability Artykuł 2011
433 Epicyclic gear train synthesis Artykuł 2015
434 EPR investigations of electron and neutron irradiated cubic boron nitride Referat 2012
435 EPR investigations of electrons and neutrons irradiated cubic boron nitride Artykuł 2013
436 Equations of motion of rotating composite beam with a nonconstant rotation speed and an arbitrary preset angle Artykuł 2014
437 Equations of motion of rotating thin-walled composite blades with nonconstant rotation speed Referat 2012
438 Equivalent circuits for FeCoZr-Al2O3 nanocomposite films deposited in argon and argon-oxygen atmospheres Artykuł 2012
439 Equivalent circuits for FeCoZr-Al2O3 nanocomposite films deposited in argon and oxygen atmospheres Referat 2011
440 Equivalent electromagnetic and circuit model for HTS current leads Artykuł 2012
441 Equivalent electromagnetic model for current leads made of HTS tapes Artykuł 2012
442 Equivalent electromagnetic model for current leads made of HTS tapes Referat 2011
443 Ergonomia systemów informatycznych Monografia 2014
444 Erosive impact of vapor-gas phase on the working surface in hydrodynamic type cavitation mod Artykuł 2016
445 Erosive impact peculiarities of vapor-gas phase on the working surface in hydrodynamic type cavitation mode Referat 2015
446 Erozja kawitacyjna powłok cermetalowych natryskiwanych metodą płomieniowo-proszkową Referat 2013
447 Erozja kawitacyjna powłok cermetalowych natryskiwanych metodą płomieniowo-proszkową Rozdział 2013
448 ERP implementation at Polish enterprises - from business and end-users perspectives Artykuł 2012
449 Error of conversion of "physical quantity-to-frequency" converter output signal Referat 2016
450 Error of conversion of "physical quantity-to-frequency" converter output signal Rozdział 2016
451 Eseje o tożsamości miejsca : wybrane artykuły dotyczące tożsamości i kontekstu Monografia 2012
452 Essence of innovativeness Rozdział 2012
453 Estetyczna perfekcja detalu Artykuł 2012
454 Estetyczne aspekty wzmacniania drewnianych konstrukcji mostowych Referat 2011
455 Estetyka i ekologia mostów drewnianych Rozdział 2011
456 Estetyka przestrzeni w procesie modernizacji zespołów socrealistycznych w małych miastach na przykładzie Świdnika i Kraśnika Fabrycznego Artykuł 2014
457 Estetyka rozwiązań mostowych Santiago Calatravy Artykuł 2016
458 Estimate of financial stocks in the household sector Artykuł 2015
459 Estimates of initial coefficients for Bi-univalent functions Artykuł 2014
460 Estimating air-fuel mixture composition in the fuel injection control process in an SI engine using ionization signal in the combustion chamber Artykuł 2013
461 Estimating distribution parameters of schedule activity duration on the basis of risk related to expected project conditions Artykuł 2011
462 Estimation of building material moisture using non-invasive TDR sensors Rozdział 2016
463 Estimation of burner input parameters using k-nn algorithm and flame image parameters Referat 2013
464 Estimation of chemical oxygen demand fractions of municipal wastewater by respirometric method - case study Artykuł 2015
465 Estimation of first order PMD parameters in single mode optical fibers Rozdział 2017
466 Estimation of phosphorus recovery by struvite crystallization from animal manure wastewater in China Artykuł 2015
467 Estimation of servies in global added value chains Artykuł 2016
468 Estimation of the machining stability in a milling process by the composite multiscale entropy approach Referat 2015
469 Estimation of the running costs of autonomous energy sources in trolleybuses Artykuł 2016
470 Estimation of thermal stress intensity factor in a strip with various property gradations subjected to thermal shock Artykuł 2014
471 Estimation of thermal stress intensity factor in functionally graded strip with various properties gradation subjected to thermal shock Referat 2013
472 Estimative factors for the exploitation of biofuels in the central eastern region of Poland Rozdział 2011
473 Estymacja niepewności długookresowych poziomów dźwięku przy określonym prawdopodobieństwie zmienności warunków emisji Referat 2011
474 Estymacja stanu w sieciach elektroenergetycznych najwyższych napięć Artykuł 2012
475 Etapy analizy danych produkcyjnych w chmurze obliczeniowej z wykorzystaniem języka R Rozdział 2017
476 Etnocentryzm konsumentów niepełnosprawnych Rozdział 2015
477 Etnolingwistyka : bibliografia adnotowana 1988-2008 Monografia 2010
478 Etykietowanie - metoda wytwarzania elementów z tworzyw o specjalnych cechach powierzchni Artykuł 2011
479 Eurokody mostowe a mechanika Artykuł 2013
480 European experiences on the collective production of common master's level teaching materials for 10 central asian universities Rozdział 2015
481 European-Russian-central asian network of Master's degree “Informatics as a Second Competence” Referat 2012
482 Evacuation systems of screw-type water turbines in small hydropower plant Artykuł 2013
483 Evaluate the effectivesness of the extrusion process Referat 2012
484 Evaluating soil moisture status using an e-nose Artykuł 2016
485 Evaluating surrogate measures of construction project schedule robustness Artykuł 2011
486 Evaluating the effectiveness of worksite wellness program Artykuł 2017
487 Evaluation of accuracy and positioning repeatability of an industrial robot Rozdział 2015
488 The evaluation of alternator technical condition on the basis of thermovision tests Referat 2011
489 Evaluation of aortic contractility based on analysis of CT images of the heart Rozdział 2017
490 Evaluation of axial force impact on the flexibility of a steel beam-to-beam end-plate joint subjected to bending when exposed to fire Referat 2015
491 Evaluation of composite structures by light microscopy and image analysis Artykuł 2014
492 Evaluation of costs of service and repair of cars in the polish mail company Artykuł 2011
493 An evaluation of displacement-based finite element models used for free vibration analysis of homogeneous and composite plates Artykuł 2015
494 Evaluation of E-learning course effectiveness on the example of carpentry Referat 2014
495 Evaluation of ecological efficiency resulting from the application of modern buses in urban communications Artykuł 2017
496 Evaluation of force-time changes during impact of hybrid laminates made of titanium and fibrous composite Artykuł 2016
497 Evaluation of influence of stretching therapy and ergonomic factors on postural control in patients with chronic non-specific low back pain Artykuł 2015
498 Evaluation of microbial diversity in a bed of field-scale landfill gas biofilter. Referat 2013
499 Evaluation of mixed mode fracture for PUR foams Artykuł 2014
500 Evaluation of perlite-based material as a potential bed of methanotophic biofilter Referat 2011