Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 605
Lp. Tytuł Typ Rok
1 E - obywatel w społeczeństwie informacyjnym – możliwości, potrzeby, zagrożenia Rozdział 2015
2 E-business intelligence-nowa jakość w e-biznesie Artykuł 2012
3 E-health as a key element forming the competitive adv antage in helth Rozdział 2014
4 E-learning as a modern tool in corporate training Artykuł 2012
5 E-learning as a supporting tool in education for computer science students Rozdział 2017
6 E-learning as an innovative form of education of senior citizens in a knowledge-based economy Rozdział 2015
7 E-learning wspomagający dydaktykę na kierunku Informatyka Rozdział 2011
8 E-rekrutacja w realizacji strategii e-biznesu w Polsce Artykuł 2011
9 E-usługi w obszarze marketingu internetowego realizowane z wykorzystaniem narzędzi IT Artykuł 2012
10 E-usługi w Systemie Informatycznym GeoAzbest w modelu chmury obliczeniowej Rozdział 2013
11 Early fault detection in gearboxes based on support vector machines and multi-layer perceptron Referat 2013
12 Early fault detection in gearboxes based on support vector machines and multilayer perceptron with a continuous wavelet transform Artykuł 2015
13 Eco-energy anthropopressure in the agricultural landscape Artykuł 2014
14 Eco-management for sustainable regional development Monografia 2011
15 Eco-management in Polish Companies Artykuł 2012
16 Ecological and economic aspects of the impact of the type of coarse aggregate on strength properties of concrete Rozdział 2013
17 Ecological and economically optimal management of waste from healthcare facilities Artykuł 2013
18 Ecological and technical requirements of radioactive waste utilisation Artykuł 2013
19 Ecological aspect of electronic ignition and electronic injection system Rozdział 2017
20 Ecological aspect of electronic ignition and electronic injection system Rozdział 2017
21 Ecological entrepreneurship and sustainable development Artykuł 2016
22 Economic analyses in sewage system designing for rural settlement – case study Artykuł 2016
23 Economic analysis of casing parts production in a flexible manufacturing system Artykuł 2013
24 An economic approach to improve the strength of sealed threaded fasteners Artykuł 2014
25 Economic aspects of cloud computing Artykuł 2013
26 Economic aspects of manufacturing systems design Artykuł 2014
27 Economic aspects of user-oriented modeling for mobile devices Artykuł 2013
28 Economic considerations of disassembly process automation Artykuł 2014
29 Economic forecasting of the transportation services using analytic approach Rozdział 2015
30 Economic optimisation of robotized manufacturing system structure for machining of casing components for electric micromachines Artykuł 2016
31 Economic predicting the strength of lap adhesive joints based on multidimensional analysis of mean destructive shear stresses Artykuł 2013
32 Economical analysis of manufacturing systems configuration in the aspect of their productivity Artykuł 2014
33 Economical aspect of website memorability Artykuł 2013
34 Edge states after wire brushing of magnesium alloys Referat 2012
35 Edge states after wire brushing of magnesium alloys Artykuł 2014
36 Education quality management based on educational statistics with data mining methods Referat 2013
37 Education through art today? Rozdział 2013
38 Education. Individual and social dimensions Monografia 2013
39 Educational role of internet portals intended for nurses Rozdział 2016
40 Educational use of cloud computing and at-mega microcontroller - a case study of an alarm system Artykuł 2016
41 Edukacja akademicka z wykorzystaniem narzędzi SAS Artykuł 2015
42 Edukacja i ochrona zabytków Rozdział 2011
43 Edukacja i poziom kompetencji pracowników 50+ w obszarze IT Artykuł 2015
44 Edukacja menedżerska - doświadczenia Oddziału Lubelskiego TNOiK Artykuł 2016
45 Edukacja przedsiębiorczości w szkole wyższej w opinii studentów Artykuł 2016
46 Edukacja studentów kierunku Informatyka na potrzeby współczesnego biznesu - wyniki badań własnych Artykuł 2013
47 Edukacyjna wartość animowanych bajek dla dzieci na podstawie programu TVP ABC Rozdział 2016
48 Edukacyjne uwarunkowania rynku pracy w branży IT na przykładzie Lubelszczyzny Artykuł 2013
49 Edukacyjne zastosowania wirtualiza Artykuł 2016
50 EEG spectral analysis of human cognitive workload study Artykuł 2017
51 Efekt dnia tygodnia na giełdach papierów wartościowych - analiza porównawcza Rozdział 2017
52 Efekt kalendarza na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Rozdział 2017
53 Efekt Mössbauera - podróż do wnętrza materii Artykuł 2012
54 Efekt ropo w procesie zakupowym młodych konsumentów Artykuł 2015
55 Efekt wygładzania wyników pomiarów poziomów dźwięku w monitoringu akustycznym Referat 2015
56 Efekty dzialań termomodernizacyjnych w aspekcie planowania programu rewitalizacji miasta Artykuł 2015
57 Efekty energetyczne i ekonomiczne modernizacji obiektu Referat 2016
58 Efekty energetyczne uzyskane w technicznych komorach cieplnych Rozdział 2015
59 Efekty obowiązkowego badania sprawozdań finansowych w jednostkach badanych po raz pierwszy Rozdział 2012
60 Efekty realizacji projektów zintegrowanych i partnerskich Rozdział 2012
61 Efekty realizacji projektu dotyczącego systemu automatycznego powiadamiania o wypadkach drogowych - eCall Artykuł 2014
62 Efekty wykorzystania kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody w budynkach wielorodzinnych Artykuł 2011
63 Efektywna stawka podatkowa jako miara efektywności podatkowej spółek akcyjnych Rozdział 2017
64 Efektywne tłumienie drgań belek kompozytowych wirnika trójłopatowego za pomocą sterowania w układzie zamkniętym z wykorzystaniem sygnału prędkości Referat 2017
65 Efektywne wykorzystanie energii w domach z odnawialnymi źródłami energii Referat 2013
66 Efektywne wykorzystanie energii w domach z odnawialnymi żródłami energii Artykuł 2013
67 Efektywne zarządzanie mocą farm wiatrowych Rozdział 2014
68 Efektywne zarządzanie mocą farm wiatrowych Artykuł 2014
69 Efektywność chemicznych środków porujących w procesie wtryskiwania Referat 2015
70 Efektywność energetyczna eksperymentalnej instalacji słonecznej ciepłej wody użytkowej Artykuł 2012
71 Efektywność energetyczna lokali mieszkalnych z oszklonymi balkonami w polskich warunkach klimatycznych Artykuł 2015
72 Efektywność gospodarowania w warunkach regulowanej konkurencji na przykładzie rynku usług komunikacji miejskiej Artykuł 2011
73 Efektywność procesu wytłaczania mikroporującego poli(chlorku winylu) Monografia 2011
74 Efektywność procesu wytłaczania tworzywa przy zmiennych warunkach jego zasilania Referat 2014
75 Efektywność przetwórstwa porowanych rur osłonowych z PVC Artykuł 2017
76 Efektywność tłumienia drgań aktywnej belki kompozytowej z nieliniowym regulatorem NSC Referat 2012
77 Efektywność uplastyczniania tworzywa w układzie uplastyczniającym wytłaczarki podczas zasilania granulatem o zmiennej długości Referat 2015
78 Efektywność w szpitalach publicznych Artykuł 2014
79 Efektywność wytwarzania elementów lotniczych ze stopów aluminium i magnezu Rozdział 2011
80 Efektywny dobór amunicji Rozdział 2011
81 Effect analysis on the implementation of automatic emergency call system eCall Artykuł 2011
82 Effect of "Hajdow" wastewater treatment plant modernization on wastewater purification process Artykuł 2015
83 Effect of a low ph on HAp/Glucan composite Artykuł 2016
84 Effect of a notch on impact resistance of the epidian 57/Z1 epoxy material after „thermal shock” Artykuł 2016
85 Effect of absorbing layer thickness on efficiency of solar cells based on Cu(In,Ga)(S,Se)2 Referat 2011
86 Effect of absorbing layer thickness on efficiency solar cells based on Cu(In,Ga)(S,Se)2 Artykuł 2012
87 The effect of adding nano-additives on the properties of thermoplastic polymers Referat 2017
88 The effect of addition of untreated neuburg earth on the selected properties of injection molded composites Rozdział 2017
89 The effect of agein in simulated climatic conditions on mechanical properties of polymer composites Rozdział 2016
90 Effect of alloying elements on structure and properties of (Zr-Ti-Nb)N coatings Referat 2016
91 The effect of annealing on conductivity of (CoFeZr)(x)(CaF2)(100-x) nanocomposites Referat 2012
92 An effect of annealing on electric properties of nanocomposites Co45Fe45Zr10)(x)(PZT)((100-x)) Rozdział 2014
93 The effect of annealing on induction like properties of (FeCoZr)x(CaF2)(100−x) nanocomposite films produced by ion-beam sputtering in the vacuum environment Artykuł 2015
94 Effect of annealing on the properties of ZnO:Al films prepared by RF magnetron sputtering Referat 2017
95 Effect of asymetry on reliability of a distribution transformer in star-delta configuration Referat 2013
96 Effect of bacteria on strength, permeation characteristics and micro-structure of silica fume concrete Artykuł 2017
97 Effect of BaTiO3 concentration on structural and magnetic properties of mechanically activated BiFeO3-BaTiO3 system Artykuł 2017
98 Effect of BaTiO3 concentration on the structural and magnetic properties of mechanically activated BiFeO3-BaTiO3 system Referat 2016
99 The effect of bed properties on methane removal in an aerated biofilter - Model studies Artykuł 2011
100 The effect of billet wall thickness on the rotary compression process for hollow parts Artykuł 2015
101 The effect of bioaugmentation on oxygen uptake rate in sequencing batch reactor Referat 2013
102 Effect of bioaugumentation by microorganisms from archea domain on anaerobic digestion sewage sludge - a review Referat 2015
103 Effect of biofuels on environment and sustainable development Artykuł 2013
104 The effect of blowing agents on the effectiveness of poly(vinyl chloride) extrusion Artykuł 2016
105 Effect of boundary conditions on the distribution of mode I fracture toughness along delamination front in CFRP laminates with general fiber orientation Artykuł 2016
106 Effect of brushing parameters upon edge states after wire brushing of AZ91 HP magnesium alloy Artykuł 2013
107 Effect of calibration method on gas flow through pulse gas injec-tor: Simulation tests Artykuł 2013
108 An effect of contact shape on protective coating properties Referat 2011
109 Effect of Cu negative ion implantation on optical and physical properties of Zn1-xMnxTe films Referat 2012
110 Effect of Cu Negative Ion Implantation on Physical Properties of Zn 1- x Mn x Te Films Artykuł 2013
111 Effect of cutting fluids upon surface quality after wire brushing of 7075 aluminum alloys Rozdział 2012
112 The effect of degreasing on adhesive joint strength Artykuł 2017
113 The effect of design parameters on the process of gas supply in the spark ignition engine Rozdział 2012
114 Effect of different design features of the reactor on hydrodynamic cavitation process Artykuł 2011
115 The effect of direct voltage polarity on the value of electric arc burning on the W-10 switch contacts Referat 2011
116 Effect of drilling mud addition on activated sludge and processes in sequencing batch reactors Artykuł 2016
117 Effect of electrodynamic and climatic loads on flexible busbar of high-voltage open switchgear Referat 2011
118 The effect of electromagnetic radiation of wireless connections on morphology of amniotic fluid Rozdział 2016
119 Effect of electromagnetic waves on human reproduction Artykuł 2016
120 Effect of electron irradiation on Raman spectra of carbon nanotube buckypaper Referat 2015
121 Effect of fiber hybridization on durability related properties of ultra-high performance concrete Artykuł 2017
122 The effect of fly ash addition from hard coal combustion on the fracture processes of cement concretes Referat 2014
123 Effect of fly ash addition on the fracture toughness of plain concrete at third model of fracture Artykuł 2017
124 Effect of friction for density distribution in die compaction of powders Artykuł 2011
125 The effect of gas injection on the course of the working process of the dual-fuel diesel engine Rozdział 2012
126 The effect of granulated fly ashes with phosphogypsum on the hardering of cement mortar Artykuł 2016
127 Effect of helical impression designing on the helical rolling process for producing balls Referat 2013
128 Effect of helical impression designing on the helical rolling process for producing balls Rozdział 2013
129 The effect of high energy Ion implantation on the structure and mechanical properties of aluminum alloys Referat 2016
130 The effect of homocysteine and homocystine protonation on double-layer parameters at the electrode/ chlorates(VII) interface Artykuł 2017
131 Effect of humic acids, sesquioxides and silica on the pore system of silt aggregates measured by water vapour desorption, mercury intrusion and mocrotomography Artykuł 2015
132 Effect of hydrophobisation on durability related properties of ceramic brick Artykuł 2016
133 Effect of hydrophobization on the durability of building ceramics Artykuł 2016
134 The effect of igneous rock aggregates on flexural and compressive strength of concrete Artykuł 2013
135 Effect of ion exchange substrate on grass root development and cohesion of sandy soil Artykuł 2016
136 The effect of ion exchange substrate on plant root system development during restoration of sandy mine spoil Rozdział 2013
137 Effect of irradiation-induced defects introduced by irradiation with 4-9 MeV helium ions on impedance of silicon diodes Referat 2014
138 Effect of mechanical properties of metal powder-filled hybrid moulded products Artykuł 2016
139 Effect of mercury and lead on the total environment Artykuł 2011
140 Effect of milling parameters upon burr formation during AZ91 HP Magnesium Alloy Face Milling Rozdział 2011
141 Effect of modified montmorillonite on operating characteristics of polyamide Referat 2015
142 The effect of multiple processing of polypropylene on selected properties of injection moulded parts Artykuł 2016
143 Effect of natural ageing on some properties of oxybiodegrading agent-containing polypropylene products Artykuł 2014
144 Effect of nature and amount of polypropylene composite filler on the productiyity of extruder with the cylinder equipped with grooyes Rozdział 2014
145 The effect of noise on the response of a vertical cantilever beam energy harvester Artykuł 2015
146 The effect of particulate fillers on hardness of polymer composite Referat 2016
147 Effect of plasma cutting parameters upon shapes of bearing curve of C45 steel surface Artykuł 2015
148 The effect of pre-emptive analgesia on the level of postoperative pain in women undergoing surgery for breast neoplasm Artykuł 2016
149 The effect of primers on adhesive properties and strength of adhesive joints made with polyurethane adhesives Artykuł 2017
150 The effect of randomness parameters of shunt reactors and cables of reactive pover compensation in wind farm Referat 2016
151 Effect of recasting on the useful properties CoCrMoW alloy Artykuł 2014
152 Effect of recycled poly(ethylene terephthalate) core layer on the mechanical properties of three-layer poly(ethylene terephthalate) films Artykuł 2013
153 Effect of rotating electrode Artykuł 2013
154 Effect of rotating electrode Referat 2013
155 The effect of sandblasting on surface properties for adhesion Artykuł 2016
156 Effect of selected elements of the coupling stiffness submatrix on the load-carrying capacity of hybrid columns under compression Artykuł 2017
157 The effect of sodium alkyl sulfates (C8-C16) on the electrokinetic properties of hematite Artykuł 2016
158 The effect of sputtering atmosphere parameters on dielectric properties of the ferromagnetic alloy – ferroelectric ceramics nanocomposite (FeCoZr)x(PbZrTiO3)(100−x) Artykuł 2017
159 Effect of structure on physico- mechanical properties of transition metals diborides films Referat 2016
160 Effect of technological parameters on the rotary compression process Artykuł 2013
161 The effect of temperature chenges on process efficiency in bioaugmented SBR treating reject water Referat 2015
162 Effect of temperature distribution in the particular zones of the plasticizing on extrudant properties Referat 2012
163 The effect of the aluminium alloy surface roughness on the restitution coefficient Artykuł 2015
164 The effect of the conditions of shot peening the inconel 718 nickel alloy on the geometrical structure of the surface Artykuł 2017
165 Effect of the conditions of thermomechanical reclaiming of ground tire rubber on the properties of reclaimed rubber materials Artykuł 2015
166 Effect of the gas absorption chiller application for the production of chilled water Rozdział 2013
167 The effect of the geometry of extrusion head flow channels on the adiabatic extrusion of low density polyethylene Artykuł 2015
168 The effect of the LPG injector distance from an inlet valve on the combustion process in a SI engine Referat 2014
169 The effect of the size crushed pumpkin seed hulls on the properties of moldings filled polymers Referat 2016
170 Effect of thermal annealing and deposition conditions on the structure and mechanical properties of a multilayer nitride coating based on Ta Artykuł 2016
171 Effect of thermal treatment on the structure and mechanical properties of coatings based on (Ti, Hf, Nb, Si)N Referat 2013
172 Effect of thermal treatment on the structure and mechanical properties of coatings based on (Ti, Hf, Nb, Si)N Artykuł 2014
173 Effect of tolerance in the fitting of rivets in the holes of double lap joints subjected to uniaxial tension Artykuł 2014
174 Effect of topography on wettability of rapidly solidified Al-In alloys Artykuł 2016
175 Effect of tungsten on the durability of diamond-like carbon coatings in the chemical industry Artykuł 2014
176 Effect of uncertain reference signal on uncertainty of estimates of the first order PMD in a single mode optical fibre Artykuł 2016
177 Effect of vibration shot peening parameters upon shapes of bearing curves of alloy steel surface Artykuł 2015
178 The effect of vibratory and rotational shot peening and wear on fatigue life of steel Artykuł 2017
179 The effect of zeolite addition at a temperature compaction of asphalt mixes Rozdział 2014
180 Effect of zeolite properties on asphalt foaming Artykuł 2017
181 Effective forming processes of hub forging from aluminum alloy AlCu2SiMn Artykuł 2014
182 Effective forming processes of hub forging from aluminum alloy AlCu2SiMn Rozdział 2014
183 Effective methods of computer systems data flows security Rozdział 2011
184 Effective properties for sandwich plates with aluminium foil honeycomb core and polymer foam filling - Static and dynamic response Artykuł 2011
185 Effective use of modern hardware the example of selected numerical libraries implemmentation in boundary element method Artykuł 2013
186 Effective use of photovoltaic systems in polish conditions Artykuł 2016
187 Effective web applications development Artykuł 2013
188 Effectiveness comparison on an artificial neural networks to identify Polish emotional speech Artykuł 2016
189 Effectiveness of blowing agents in the cellular injection molding process Artykuł 2015
190 Effectiveness of cellular injection molding process Artykuł 2013
191 Effectiveness of cellular injection molding process Referat 2013
192 The effectiveness of hydrophobisation of porous building materials by using the polymers and nanopolymers solutions Artykuł 2014
193 The effectiveness of new design solutions for a screw-type extruder Monografia 2015
194 The effectiveness of online advertising of companies in Poland Artykuł 2015
195 Effectiveness of polyethylene extrusion in a single-screw grooved feed extruder Artykuł 2014
196 The effectiveness of the single screw extrusion of selected thermoplastic polymers Rozdział 2011
197 Effectivness of the failure rate on maintenance costs of the city buses Artykuł 2015
198 The Effects of Hot Deformation Parameters on the Size of Dynamically Recrystallised Austenite Grains of HSLA Steel Referat 2016
199 Effects of a skin/core debond on the dynamics of impacted sandwich plates Rozdział 2013
200 Effects of ageing on selected properties of composites within PP matrix Rozdział 2015
201 Effects of Al dopant on structural and optical properties of ZnO thin films prepared by sol-ge Artykuł 2013
202 Effects of boost and internal gas re-circulation on combustion in HCCI engine utilizing negative valve overlap Referat 2014
203 Effects of direct fuel injection strategies on cycle-by-cycle variability in a gasoline homogeneous charge compression ignition engine: sample entropy analysis Artykuł 2015
204 Effects of Fluences of Irradiation with 107 MeV Krypton Ions on the Recovery Charge of Silicon p(+)n-Diodes Artykuł 2011
205 Effects of ict implementation in marketing product creation process Rozdział 2014
206 Effects of infrasound generated in urban areas on health of people and animals – an attempt to localize environmental infrasound sources using computer simulations Artykuł 2014
207 Effects of intermediate gold layer on bond strength of dental porcelain to titanium Artykuł 2013
208 The effects of path dependency and path development on growth of municipalities : empirical evidence from Poland Referat 2014
209 Effects of pulse power discharges in water on algae treatment Artykuł 2013
210 Effects of recasting of CoCrMoW dental alloy on its microstructure and corrosion resistance Artykuł 2013
211 Effects of Rotating Electrode During Plasma Generation Monografia 2014
212 Effects of spark assist on HCCI combustion Artykuł 2015
213 Effects of steering dynamics upon tyre lateral forces on deformable surfaces Artykuł 2014
214 Effects of surfactant and fabrication procedure on the electrical conductivity and electromagnetic shielding of single-walled carbon nanotube films Artykuł 2015
215 Effects of two-way electro-mechanical coupling on dynamics of a rotating composite beam with embedded nonlinear piezoceramic transducer Rozdział 2017
216 Efficiency analysis of an autoparametric pendulum vibration absorber Artykuł 2013
217 Efficiency analysis of electronic channels use to communicate between enterprises and administration Artykuł 2013
218 Efficiency of data interpolation methods Artykuł 2013
219 An efficiency of H2S removal from biogas via physicochemical and biological methods - a case study Artykuł 2013
220 Efficiency of IP Packets Pre-marking for H264 Video Quality Guarantees in Streaming Applications Referat 2012
221 The efficiency of photovoltaic cells – selected issues Referat 2015
222 Efficiency of the extrusion process of thermoplastics modified with blowing agent Artykuł 2012
223 Efficient conversion of energy in the conditions of trigeneration of heat, cooling and electric power Artykuł 2015
224 An efficient method for analyzing measurement results on the example of thyroid ultrasound images Artykuł 2016
225 Efficient organization of workshops on creating teaching materials in the PROMIS project Referat 2017
226 Ekologiczne aspekty wykorzystania wybranych materiałów stosowanych jako izolacje termiczne Artykuł 2014
227 Ekologiczne materiały budowlane Artykuł 2013
228 Ekologiczne spalanie paliw syntetycznych Rozdział 2012
229 Ekologistyka - logistyka usług w unieszkodliwianiu azbestu na składowiskach odpadów niebezpiecznych Rozdział 2013
230 Ekologistyka w systemie zarządzania odpadami niebezpiecznymi Monografia 2016
231 Ekonomiczne aspekty chmur obliczeniowych Rozdział 2012
232 Ekonomiczne aspekty doboru robotów przemysłowych dla elastycznych systemów produkcyjnych Rozdział 2014
233 Ekonomiczne aspekty zastosowania w transporcie drogowym technologii bezpośredniego wtrysku gazu do dwupaliwowych silników diesla Artykuł 2014
234 Ekonomiczne i praktyczne aspekty wykorzystania pomp ciepła z odzyskiem z powietrza Referat 2016
235 Eksperymentalna weryfikacja modelu ruchu autobusu miejskiego w badaniach drogowych Artykuł 2014
236 Eksperymentalne badania sprawności mechanicznej silników spalinowych Artykuł 2014
237 Eksperymentalno-numeryczne badania stateczności kompozytowych słupów o przekroju otwartym poddanych osiowemu ściskaniu Referat 2016
238 Eksperymentalno-numeryczne badanie ugięć laminowanych belek wywołanych przez siłownik typu MFC Rozdział 2016
239 Eksploatacja podsystemu wytwórczego w Polsce w latach 1995-2010. Artykuł 2012
240 Eksploatacja technicznych obiektów budowlanych w aspekcie przejścia ciepła przez przegrody Artykuł 2011
241 Eksploatacja wiatrakowców jako statków powietrznych Artykuł 2015
242 Eksploatacyjna analiza sprawności alternatorów autobusu miejskiego Artykuł 2014
243 Eksploatacyjne kryteria oceny przydatności stopów aluminium do produkcji wymiennych części form wtryskowych Artykuł 2013
244 Ekspozycja i ryzyko w systemie monitoringu: zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w ujęciu systemowym Monografia 2013
245 Ekspozycja personelu ambulansu na pola elektromagnetyczne i akustyczne Referat 2016
246 Ekspres – metod doslídžennâ kínetiki tribokontaktnoï vzaêíï u pídšipniku kovzannâ z tehnologíčnoû kontyriv detalej Artykuł 2013
247 Ekspresowa droga do rozwoju Artykuł 2014
248 Ekstrakcja cech obrazów płomienia współspalania węgla i biomasy z wykorzystaniem wizyjnego systemu diagnostycznego Artykuł 2016
249 Elbphilharmonie w Hafencity - wizerunkowa przemiana Hamburga Rozdział 2017
250 Electric conductance of dispersions of metal oxides in solutions of weak acids in mixed dioxane–water solvents Artykuł 2012
251 The electric power generation efficiency in city bus Referat 2014
252 Electric properties of nanostructure (FeCoZr)(x)(CaF2)((100-x)) produced in argon Ar atmosphere Rozdział 2015
253 Electrical discharges in humid environments. Generators, effects, application Monografia 2013
254 Electrical properties as another criteria of the distribution seeds of mustard from the seeds galium aparine Rozdział 2011
255 Electrical properties of aluminium-fibre reinforced composite laminates Artykuł 2016
256 Electrical properties of the layered single crystals TlGaSe2 and TlInS2 Artykuł 2012
257 Electrical transport in carbon nanotube fibres Artykuł 2017
258 Electricity measurement accuracy in the smart metering system Artykuł 2015
259 Electro-thermal numerical model of superconducting tape Artykuł 2016
260 Electroacoustic study of dispersions containing two types of colloidal particles Artykuł 2013
261 Electrochemically deposited cobalt nanoarrays in SiO2/N-Si templates produced by swift heavy Ion-Induced modification technology Artykuł 2013
262 Electrochemically deposited cobalt nanoarrays in SiO2/n-Si templates produced by swift heavy ion-induced modification technology. Referat 2012
263 Electrokinetic curves normalized to the concentration of surfactant per unit of surface area Referat 2012
264 Electrokinetic techniques Rozdział 2013
265 Electromagnetic interactions of metal detectors Artykuł 2017
266 Electromagnetic interference in electrical systems of motor vehicles Artykuł 2016
267 Electromagnetics waves 18 khz that modulates human sperm motility: a pilot study Referat 2016
268 Electron hopping and DC conductivity of dampness-soaked paper-oil insulation of HV transformers Referat 2011
269 Electron paramagnetic resonance of (CoFeZr)x(Al2O3)100-x nanocomposites produced in the atmosphere of oxygen and argon Referat 2011
270 Electronic density redistribution in the excited state of quercetin–metal complexes Referat 2015
271 Electronic excited states of carotenoid dyes adsorbed on TiO2 Artykuł 2011
272 Electronic recycling using batteries pulse charging Referat 2013
273 The electrophysical properties of thin nanocrystalline tin dioxide films obtained by thermal oxidation Referat 2011
274 Electrostatic bifilar deduster Referat 2013
275 Electrotransport properties of SnO х thin films obtained by thermal oxidation of the tin Referat 2015
276 Elektromagnetyzm przyciąga studentów Artykuł 2012
277 Elektroniczna modyfikacja parametrów pracy silnika samochodowego o zapłonie samooczynnym Artykuł 2011
278 Elektroniczna regeneracja akumulatorow otowiowych z zastosowaniem fadowania impulsowego Artykuł 2012
279 Elektroniczne usługi w chmurze obliczeniowej – nowe problemy, nowe rozwiązania Monografia 2013
280 Elektronicznie sterowany wtryskiwacz wodoru do silnika Wankla Artykuł 2011
281 Elektroniczny nos i jego znaczenie wśród instrumentalnych metod analizy zapachu Referat 2015
282 Elektronika nadprzewodnikowa Monografia 2011
283 Elektronowy rezonans paramagnetyczny nanokompozytów (CoFeZr)x(Al2O3)(100-x) wytwarzanych rozpylaniem jonowym Artykuł 2012
284 Elektroprzewodząca ochrona typu EPS-98 złącz stykowych szyn płaskich miedzianych i jej wpływ na stan cieplny zestyku przy przepływie prądów roboczych i zakłóceniowych Artykuł 2015
285 Elektrotechnologie Monografia 2014
286 Elektrotechnologie w projektach studentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Monografia 2016
287 Elektrotechnologie w projektach studentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Monografia 2015
288 Elektrotechnologie wspomagające przetwarzanie materiałów dielektrycznych pochodzenia roślinnego Artykuł 2014
289 Elemements automatic control of hydrodynamic systems Artykuł 2013
290 Element łączący tuleję z uchwytem maszyny wytrzymałościowej [Nr zgłoszenia 402634] Patent 2014
291 Element pionowy polimerowy [ Prawo z rejestracji nr 16689 wzoru przemysłowego] Patent 2011
292 The elemental composition, topography and wettability of Pb 0.25 Sn 1.75 S 2 thin films Artykuł 2013
293 The elemental composition, topography and wettability of Pb0.25Sn1.75S2 thin films Referat 2011
294 Elemental composition, topography and wettability of PbxSn1 - xS thin film Artykuł 2014
295 The elemental composition, topography and wettability of PbxSn1-xS thin films Referat 2013
296 Elements of functional requirements specification introduced by WebML - analysis of usefulness Artykuł 2011
297 Elementy druciane stosowane w zdejmowanych aparatach ortodontycznych Rozdział 2015
298 Elementy grywalizacji w logistyce Artykuł 2014
299 Elementy komputerowo wspomaganego procesu sterowania produkcją z wykorzystaniem kart kanbann Artykuł 2011
300 Elementy symulacyjne w polityce podatkowej wybranych miast Artykuł 2012
301 Eliminacja czynnika ludzkiego przez techniczne środki przekazu informacji w systemach nadzoru nad stanem chronionego obiektu Artykuł 2011
302 Eliminacja strat w zakresie efektywności wykorzystania parku maszynowego - case study na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa z obszaru Lubelszczyzny Rozdział 2016
303 Ellipsometry investigation of spin-valve systems on the basis of Fe, Co and Au Referat 2014
304 Elongation determination using finite element and boundary element method Artykuł 2015
305 EMAS w zakładzie przemysłowym Rozdział 2011
306 Emergence of Freidlin-Wentzell's transmission conditions as a result of a singular perturbation of a semigroup Artykuł 2016
307 Emisja elektromagnetyczna urządzeń WI-FI w budynkach mieszkalnych Rozdział 2011
308 Emisja hałasu silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego syntetycznym olejem napędowym Artykuł 2014
309 Emisja hałasu silnika wysokoprężnego zasilanego mieszaninami oleju rzepakowego i heksanu Artykuł 2014
310 Emisja obligacji jako metoda finansowania rozwoju przedsiębiorstw z sektora energetycznego Artykuł 2014
311 Emisja spalin silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego mikroemulsją wodno-paliwową Artykuł 2017
312 Emission and trends in reclaiming waste heat in industrial instalations Artykuł 2013
313 Emocje jako czynnik kształtujący zachowania informacyjne w organizacji Rozdział 2017
314 Emotional speech recognition based on artifical neural network Referat 2014
315 Empirical CDFs of radon and its progeny concentrations indoors in differenr ventilation conditions Referat 2015
316 An empirical model of current in the pulse gas injector`s circuit Referat 2013
317 Employee and customer satisfaction as the source of company’s wealth Rozdział 2013
318 Employing optical measurements for monitoring and diagnostics of combustion process in industrial conditions Artykuł 2017
319 Emulator sieci energetycznej przeznaczony do badań synchronizacji przekształtników sieciowych podczas zapadów napięcia Referat 2014
320 The energetic and economic effects of facility modernization Artykuł 2016
321 Energetyczny audyt miejski dla Lublina Artykuł 2011
322 Energetyczny audyt miejski, z wykorzystaniem szablonu MDN/R+E, jako instrument planowania oszczędności energetycznej w mieście Artykuł 2011
323 Energetyka przyszłości. Energooszczędne instalacje i systemy Monografia 2015
324 Energetyka słoneczna - odpowiedź na deficyt energii Rozdział 2015
325 Energetyka słoneczna w Europie i na świecie Artykuł 2011
326 Energetyka wiatrowa w Polsce – analiza potencjalnych ograniczeń bilansowych i oddziaływania na warunki pracy jednostek konwencjonalnych Artykuł 2011
327 Energia biomasy Rozdział 2012
328 Energia jako towar o określonej jakości Artykuł 2014
329 Energia powierzchniowa wybranych kleków epoksydowych Artykuł 2016
330 Energia słońca Rozdział 2012
331 Energia wiatru Rozdział 2012
332 Energia wody Rozdział 2012
333 Energie odnawialne : przegląd technologii i zastosowań Monografia 2012
334 Energoefektivnij budinok [Patent ukraiński nr 112382] Patent 2016
335 Energooszczędne instalacje inteligentne w obiektach agroturystycznych Referat 2013
336 Energooszczędne instalacje inteligentne w obiektach agroturystycznych Artykuł 2013
337 Energooszczędne zautomatyzowane systemy zarządzania energią w budynkach mieszkalnych Monografia 2015
338 Energy consumption in buildings after decentralization of district heating Referat 2014
339 Energy - absorption and efficiency diagrams of rigid PUR foams Artykuł 2014
340 An energy absorber in the form of a thin-walled column with square cross-section and dimples Artykuł 2013
341 The energy absorption in human body with metallic implant exposed to electromagnetic field-A symulation and experimental study Referat 2012
342 Energy balance in motor vehicles Artykuł 2016
343 Energy calculation model of an outgoing conveyor with application of a transfer chute with the damping plate Artykuł 2016
344 Energy consumption in the motion of the vihicle with electric propulsion Artykuł 2011
345 Energy distribution of residual stresses in bi-layer structure Artykuł 2012
346 Energy efficiency as a tool for sustainable development Rozdział 2011
347 Energy efficient control of lighting in an intelligent building Artykuł 2012
348 Energy harvester of a cantilever beam model, based on giant megnetostrictive material Referat 2016
349 Energy harvesting by coupled oscillators forced by excitations with harmonic and random components Artykuł 2014
350 Energy harvesting by two magnetopiezoelastic oscillators Rozdział 2011
351 Energy harvesting by two magnetopiezoelastic oscillators with mistuning Artykuł 2012
352 Energy harvesting enhancement by vibrational resonance Artykuł 2014
353 Energy harvesting from a magnetic levitation system Artykuł 2017
354 Energy harvesting from sea waves Referat 2012
355 Energy harvesting in a beam system with an additional moving mass Rozdział 2013
356 Energy harvesting in a beam system with impacts: experimental studies Rozdział 2013
357 Energy harvesting in a magnetopiezoelastic system driven by random excitations with uniform and gaussian distributions Artykuł 2011
358 Energy harvesting in a nonlinear cantilever beam system excited by harmonic and random vibrations Referat 2014
359 Energy harvesting in a nonlinear cantilever piezoelastic beam system excited by random vertical vibrations Artykuł 2014
360 Energy harvesting in a pendulum system with impacts Rozdział 2013
361 Energy harvesting in piezoelastic systems driven by random excitations Artykuł 2013
362 Energy harvesting of a magnetostrictive beam model based on galfenol alloy Referat 2017
363 Energy harvesting of a pendulum vibration absorber Artykuł 2013
364 Energy harvesting of an autoparametric pendulum system Rozdział 2014
365 Energy harvesting of cantilever beam system with linear and nonlinear piezoelectric model Artykuł 2015
366 The energy harvesting systems of Macro Fiber composites and a magnetostrictive material modelling Referat 2016
367 Energy losses in the immersion compression refrigerator Monografia 2013
368 Energy management in building objects adapted for users with reduced mobility Artykuł 2014
369 Energy management in rural households as a way of optimising accounts in the context of prosumer energy development Artykuł 2016
370 Energy management in rural households as a way of optimising accounts in the context of prosumer energy development Referat 2016
371 Energy performance of buildings in Poland on the basis of different climatic data Artykuł 2017
372 Energy production from biomass in a trigeneration system Artykuł 2016
373 Energy recovery from a pendulum vibration absorber with a ma glev harvester Referat 2017
374 Energy recovery from water distribution system Referat 2014
375 Energy saving and storage in residential buildings. Monografia 2012
376 Energy Saving Performance Analysis of Polygeneration of Heat, Cooling and Power Referat 2015
377 Energy Sustainability of Two Parallel Sewage Sludge-To-Energy Pathways: Effect of Sludge Volatile Solids Content on Net Energy Efficiency Artykuł 2012
378 Energy-saving and ecological materials, installations and technology in construction : Brest (Belarus), Odessa (Ukraine), Simferopol (Ukraine), Biała Podlaska (Poland) Monografia 2012
379 The engine set damage assessment in the public transport vehicles Artykuł 2017
380 Engineering of internal security systems - the new engineering curriculum as a response to contemporary challenges Rozdział 2016
381 Enhance limit cycle oscillation in a wind flow energy harvester system with fractional order derivatives Artykuł 2014
382 Enhanced conductance of dispersions of ceramic powders in aqueous dioxane Referat 2012
383 Enhanced electrolytic dissociation in low-dielectric-constant systems. Referat 2012
384 Enhanced energy eecovery of a vibration absorber using dual Harvester Systems Artykuł 2016
385 Enhanced energy recovery of a vibration absorber using dual harvester system Referat 2016
386 Enhancemenet of menthane oxidation capacity in biofilter due to aeration - a laboratory study Referat 2011
387 Enhancement of IT student projects using 3D technology Rozdział 2017
388 Enhancement of negative capacitance effect in (CoFeZr)x(CaF2)(100-x) nanocomposite films deposited by ion beam sputtering in argon and oxygen atmosphere Artykuł 2014
389 Enhancement of negative capacitance effect in (CoFeZr)x(CaF2)(100-x) nanocomposite films deposited by ion beam sputtering in argon and oxygen atmosphere Referat 2013
390 Enhancement the cooperation between university and industry Rozdział 2015
391 Enhancing energy harvesting system using materials with fractional order stiffness Rozdział 2013
392 Enhancing the optimization capabilities of simulation software with OPTQUEST for arena rockwell Rozdział 2013
393 Entrepreneurship and innovativeness: in search of the interrelationships Artykuł 2011
394 Entrepreneurship in maaging small enterprise in poland and belaruss Rozdział 2011
395 Entrepreneurship strategies in a Portuguese and in a Polish region Rozdział 2013
396 Environmental analysis of heat generation in different power boilers for residential building in Poland Referat 2014
397 The environmental analysis of insulation materials in the context of sustainable buildings Referat 2011
398 Environmental and biomedical applications of gliding arc discharge plasma Referat 2015
399 Environmental aspects of grid connected power electronic converters control Artykuł 2017
400 Environmental assessment of different dewatering and drying methods on the basis of life cycle assessment Artykuł 2014
401 The environmental effects of solar system usage in detached house Referat 2012
402 Environmental Engineering IV : proceedings of the Conference on Environmental Engineering IV, Lublin, Poland, 3-5 September 2012 Monografia 2013
403 Environmental engineering V Monografia 2017
404 Environmental impacts from the materials used in drinking water installations Rozdział 2012
405 Environmental monitoring in evaluation of sustainability Artykuł 2011
406 Epicyclic gear train synthesis Artykuł 2015
407 EPR investigations of electron and neutron irradiated cubic boron nitride Referat 2012
408 EPR investigations of electrons and neutrons irradiated cubic boron nitride Artykuł 2013
409 Equations of motion of rotating composite beam with a nonconstant rotation speed and an arbitrary preset angle Artykuł 2014
410 Equations of motion of rotating thin-walled composite blades with nonconstant rotation speed Referat 2012
411 Equivalent circuits for FeCoZr-Al2O3 nanocomposite films deposited in argon and argon-oxygen atmospheres Artykuł 2012
412 Equivalent circuits for FeCoZr-Al2O3 nanocomposite films deposited in argon and oxygen atmospheres Referat 2011
413 Equivalent electromagnetic and circuit model for HTS current leads Artykuł 2012
414 Equivalent electromagnetic model for current leads made of HTS tapes Artykuł 2012
415 Equivalent electromagnetic model for current leads made of HTS tapes Referat 2011
416 Ergonomia systemów informatycznych Monografia 2014
417 Erosive impact of vapor-gas phase on the working surface in hydrodynamic type cavitation mod Artykuł 2016
418 Erosive impact peculiarities of vapor-gas phase on the working surface in hydrodynamic type cavitation mode Referat 2015
419 Erozja kawitacyjna powłok cermetalowych natryskiwanych metodą płomieniowo-proszkową Referat 2013
420 Erozja kawitacyjna powłok cermetalowych natryskiwanych metodą płomieniowo-proszkową Rozdział 2013
421 ERP implementation at Polish enterprises - from business and end-users perspectives Artykuł 2012
422 Error of conversion of "physical quantity-to-frequency" converter output signal Referat 2016
423 Error of conversion of "physical quantity-to-frequency" converter output signal Rozdział 2016
424 Eseje o tożsamości miejsca : wybrane artykuły dotyczące tożsamości i kontekstu Monografia 2012
425 Essence of innovativeness Rozdział 2012
426 Estetyczna perfekcja detalu Artykuł 2012
427 Estetyczne aspekty wzmacniania drewnianych konstrukcji mostowych Referat 2011
428 Estetyka i ekologia mostów drewnianych Rozdział 2011
429 Estetyka przestrzeni w procesie modernizacji zespołów socrealistycznych w małych miastach na przykładzie Świdnika i Kraśnika Fabrycznego Artykuł 2014
430 Estetyka rozwiązań mostowych Santiago Calatravy Artykuł 2016
431 Estimate of financial stocks in the household sector Artykuł 2015
432 Estimates of initial coefficients for Bi-univalent functions Artykuł 2014
433 Estimating air-fuel mixture composition in the fuel injection control process in an SI engine using ionization signal in the combustion chamber Artykuł 2013
434 Estimating distribution parameters of schedule activity duration on the basis of risk related to expected project conditions Artykuł 2011
435 Estimation of building material moisture using non-invasive TDR sensors Rozdział 2016
436 Estimation of burner input parameters using k-nn algorithm and flame image parameters Referat 2013
437 Estimation of chemical oxygen demand fractions of municipal wastewater by respirometric method - case study Artykuł 2015
438 Estimation of first order PMD parameters in single mode optical fibers Rozdział 2017
439 Estimation of phosphorus recovery by struvite crystallization from animal manure wastewater in China Artykuł 2015
440 Estimation of servies in global added value chains Artykuł 2016
441 Estimation of the machining stability in a milling process by the composite multiscale entropy approach Referat 2015
442 Estimation of the running costs of autonomous energy sources in trolleybuses Artykuł 2016
443 Estimation of thermal stress intensity factor in a strip with various property gradations subjected to thermal shock Artykuł 2014
444 Estimation of thermal stress intensity factor in functionally graded strip with various properties gradation subjected to thermal shock Referat 2013
445 Estimative factors for the exploitation of biofuels in the central eastern region of Poland Rozdział 2011
446 Estymacja niepewności długookresowych poziomów dźwięku przy określonym prawdopodobieństwie zmienności warunków emisji Referat 2011
447 Estymacja stanu w sieciach elektroenergetycznych najwyższych napięć Artykuł 2012
448 Etapy analizy danych produkcyjnych w chmurze obliczeniowej z wykorzystaniem języka R Rozdział 2017
449 Etnocentryzm konsumentów niepełnosprawnych Rozdział 2015
450 Etnolingwistyka : bibliografia adnotowana 1988-2008 Monografia 2010
451 Etykietowanie - metoda wytwarzania elementów z tworzyw o specjalnych cechach powierzchni Artykuł 2011
452 Eurokody mostowe a mechanika Artykuł 2013
453 European experiences on the collective production of common master's level teaching materials for 10 central asian universities Rozdział 2015
454 European-Russian-central asian network of Master's degree “Informatics as a Second Competence” Referat 2012
455 Evacuation systems of screw-type water turbines in small hydropower plant Artykuł 2013
456 Evaluate the effectivesness of the extrusion process Referat 2012
457 Evaluating soil moisture status using an e-nose Artykuł 2016
458 Evaluating surrogate measures of construction project schedule robustness Artykuł 2011
459 Evaluating the effectiveness of worksite wellness program Artykuł 2017
460 Evaluation of accuracy and positioning repeatability of an industrial robot Rozdział 2015
461 The evaluation of alternator technical condition on the basis of thermovision tests Referat 2011
462 Evaluation of axial force impact on the flexibility of a steel beam-to-beam end-plate joint subjected to bending when exposed to fire Referat 2015
463 Evaluation of composite structures by light microscopy and image analysis Artykuł 2014
464 Evaluation of costs of service and repair of cars in the polish mail company Artykuł 2011
465 An evaluation of displacement-based finite element models used for free vibration analysis of homogeneous and composite plates Artykuł 2015
466 Evaluation of E-learning course effectiveness on the example of carpentry Referat 2014
467 Evaluation of force-time changes during impact of hybrid laminates made of titanium and fibrous composite Artykuł 2016
468 Evaluation of influence of stretching therapy and ergonomic factors on postural control in patients with chronic non-specific low back pain Artykuł 2015
469 Evaluation of microbial diversity in a bed of field-scale landfill gas biofilter. Referat 2013
470 Evaluation of mixed mode fracture for PUR foams Artykuł 2014
471 Evaluation of perlite-based material as a potential bed of methanotophic biofilter Referat 2011
472 Evaluation of process wear of selected tool steels for injection molds Artykuł 2013
473 Evaluation of suppression methods used for reduction of vibrations of the active composite beam Rozdział 2012
474 Evaluation of suppression methods used for reduction of vibrations of the active composite beam Referat 2012
475 Evaluation of symptoms of anxiety and depression in women with breast cancer after breast amputation or conservation treated with adjuvant chemotherapy Artykuł 2015
476 Evaluation of the adequacy of interval model of control systems ranked configurations Rozdział 2015
477 Evaluation of the contact angle of hydrophobised lightweight-aggregate concrete with sewage sludge Artykuł 2015
478 Evaluation of the effectiveness of the microcellular extrusion process of low density polyethylene Artykuł 2013
479 Evaluation of the effectiveness of the shot peening process for thin-walled parts based on the diameter of impressions produced by the impact of shot media Artykuł 2015
480 Evaluation of the efficacy of surface hydrophobisation and properties of composite based on lime binder with flax fillers Referat 2016
481 Evaluation of the impact of hydrostatic pressure and Lode angle on the strength of the rock mass based on the Hoek–Brown criterion Artykuł 2015
482 Evaluation of the impact of uncontrolled parametric perturbations on stability of automatic systems with logical control units Rozdział 2015
483 Evaluation of the strength, wear, and durability of a corrected cylindrical involute gearing, with due regard for the tooth engagement conditions Artykuł 2016
484 The evaluation of the TPM synchronization on the basis of their outputs Artykuł 2013
485 Evaluation of the Wear Resistance of Eutectic Coatings of the Fe–Mn–C–B System Alloyed by Si, Ni, and Cr Using Multi-Criteria Analysis Artykuł 2012
486 Evaluation of uncertainty of control by measurement with logical conditions Rozdział 2016
487 Evaluation of usefulness of real estate data contained in the register of prices and values of real estates Artykuł 2017
488 The evolution of “Media Oriented Systems Transport” protocol Artykuł 2014
489 The evolution of Russian innovation policy Rozdział 2013
490 Evolution of the charge density wave order on the two-dimensional hexagonal lattice Artykuł 2017
491 Ewaluacja inicjatyw klastrowych a posklastrowa polityka innowacyjna Artykuł 2014
492 Ewaluacja wybranych procesów, technologii i systemów inżynierskich = Evaluation of selected processes, technology and engineering systems Monografia 2014
493 Ewent jako szczególny instrument marketingu miejsc na przykładzie Lublina Artykuł 2014
494 Ewolucja koncepcji SCM w kierunku budowania relacji z klientami Artykuł 2014
495 Ewolucja modelu umiejętności kierowniczych Artykuł 2013
496 Ewolucja struktur miejskich na przykładzie Barcelony Artykuł 2016
497 Ewolucja struktury typu TRIP w tulejach grubościennych po procesie obciskania obrotowego Artykuł 2015
498 Ewolucja świadomości ekologicznej mieszkańców Lubelszczyzny na temat odnawialnych źródeł energii Artykuł 2012
499 Ewolucja systemów UPnP Rozdział 2011
500 Examination of an electromagnetic mill structure by means of infrared radiation Referat 2013