Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 129
Lp. Tytuł Typ Rok
1 The habits and global problems of cross - border on-line shopping Rozdział 2017
2 HACCP i BRC porównanie systemów Artykuł 2015
3 HAKONE XII w Kazimierzu Dolnym Artykuł 2012
4 Hala stalowa z suwnicami w układzie odwróconym Referat 2014
5 A hammer forging process for producing an AZ31 magnesium alloy bracket Rozdział 2016
6 Hammer forging process of lever drop forging from AZ31 magnesium alloy Artykuł 2013
7 Hammer forging process of rim forging from aluminum alloy Referat 2012
8 Harmonogram sporządzania, zatwierdzania, prezentacja i ogłaszanie sprawozdań finansowych Rozdział 2016
9 Harmonogramowanie pracy brygad realizujących budowlane procesy powtarzalne Artykuł 2014
10 Harmonogramowanie procesów budowlanych metodami sprzężeń czasowych Monografia 2017
11 Harmonogramowanie przedsięwzięć budowlanych z uwzględnieniem modelu czasowo przestrzennego Artykuł 2014
12 Harmonogramowanie przedsięwzięcia budowlanego przy ograniczonej w czasie dostępności podwykonawców Referat 2012
13 Harmonogramowanie przedsięwzięcia budowlanego przy ograniczonej w czasie dostępności podwykonawców Artykuł 2012
14 Harmonogramowanie robót budowlanych w systemie potokowym z niepewnymi danymi Artykuł 2012
15 Harmonogramowanie zintegrowanego systemu transportu i montażu kompozytowych elementów mostowych w systemie Just In Time Artykuł 2013
16 HCCI jako alternatywny system spalania w silnikach tłokowych Artykuł 2012
17 He effect of multiple low-velocity impact on fibre metal laminates Referat 2014
18 Heart rate estimation using an EMG system integrated with a motion capture system Rozdział 2017
19 Heat transfer process in jet turbine blade with functionally graded thermal barrier coating Artykuł 2016
20 Heat and mass transfer processes in thermal treatment chambers for fruit Rozdział 2014
21 The heat consumption and heating costs after the insulation of building partitions of building complex supplied by the local oil boiler room Artykuł 2014
22 Heat flow meter for the diagnostics of pipelines Rozdział 2016
23 Heat resistance of selected two component epoxy adhesives Referat 2013
24 Heat transfer and stress concentrations in a two-phase polycrystalline composite structure. Part I: Theoretical modelling of heat transfer Artykuł 2013
25 Heat transfer in composites subjected to temperature variations Artykuł 2014
26 Heat transfer in composites subjected to temperature variations Referat 2013
27 Heat-resistant coatings on the basis of phenol-formaldehyde compositions Artykuł 2015
28 Heat-resistant coatings on the basis of phenol-formaldehyde compositions Referat 2014
29 Helical - wedge rolling of steel bails Referat 2012
30 Helical - wedge rolling of steel bails Artykuł 2012
31 Helical-wedge rolling of balls Artykuł 2013
32 Helicopter exhaust gases cooler in terms of computational fluid dynamics (CFD) analysis Referat 2016
33 Hematite and hematite–akageneite composites. XRD and electrokinetic study and interaction with ionic surfactants Artykuł 2015
34 Heritage in transformation - cultural heritage protection in XXI century - problems, challenges, predictions Monografia 2016
35 Heritage value assessment system (Smart Value). Conditions, assumptions, structure Rozdział 2017
36 Heritage value assessment systems – the problems and the current state of research Monografia 2015
37 Heuristic evaluation and user experience assessment of online shopping portals using cognitive walkthrough and expert method Referat 2014
38 Heuristic optimization methods applied to minimize the electric power system balancing costs Referat 2013
39 Heuristics method in the electric power industry Referat 2016
40 Heurystyka biznesowa czasów chaosu Rozdział 2011
41 High speed camera imaging of mini glidarc discharge Rozdział 2015
42 High speed rail - the current challenge to Polish rail transport Artykuł 2012
43 High temperature annealing of ion-plasma nanostructured coatings based on AlN-TiB2(TiSi2) Artykuł 2014
44 High temperature thermal imager based on digital video camera mvBlueFOX 200wc Referat 2013
45 High-performance and power-efficient motor control for vehicle Referat 2013
46 High-speed counters in Fibonacci numerical system Rozdział 2017
47 High-temperature thermogravimetric analysis and differential scanning calorimetry of nanocomposites (FeCoZr)x(CaF2)100-x Rozdział 2016
48 High-temperature three-colour thermal imager Artykuł 2015
49 High-temperature three-coloured thermal imager Referat 2014
50 Hipoteza rynku efektywnego a hipotezy rynku fraktalnego i koherentnego w kontekście wykorzystania teorii chaosu w finansach Rozdział 2017
51 Historia budowy i uszkodzenia żelbetowego zbiornika wodociągowego z okresu międzywojennego XX wieku Rozdział 2013
52 Historia Centralnego Artykuł 2012
53 Historia chirurgii i materiałów szewnych Rozdział 2016
54 Historia rosyjskiej filozofii dialogu Artykuł 2013
55 Historia sączka, o którym wcześniej nikt nie pomyślał Artykuł 2012
56 Historia techniki i przemysłu w działaniach edukacyjnych Biblioteki Politechniki Rozdział 2013
57 Historia Uczelni zapisana w książkach Artykuł 2013
58 The historic towns in the process of development of tourism Rozdział 2011
59 Historical reenactment szansą na popularyzację zabudowań Zamościa. Odtwórstwo historyczne na przykładzie zamojskiego bractwa rycerskiego Rozdział 2014
60 History management of data - slowly changing dimensions Referat 2013
61 History management of data – slowly changing dimensions Artykuł 2013
62 History of sustainable bridge solutions Rozdział 2016
63 Historyczne konstrukcje żelbetowe – stosowane materiały oraz algorytmy obliczeniowe Artykuł 2015
64 Historyczne lubelskie mosty żelbetowe Rozdział 2015
65 Historyczne ogrody Lublina we współczesnej strukturze miasta - wybrane problemy ochrony Rozdział 2015
66 Historyczne ruiny średniowiecznych zamków w Polsce - ocena stanu zasobu i prac konserwatorskich Rozdział 2012
67 Hitlerowski zbrodniarz Eichmann pojmany przez superagenta urodzonego w Żółkiewce Artykuł 2011
68 HMI – sterowanie i monitorowanie pojedynczych maszyn Artykuł 2015
69 Holistyczny model relacyjny motywacji pracownika i satysfakcji klienta Artykuł 2013
70 Homogenization Rozdział 2011
71 Hopf bifurcations, quasi-periodic oscillations and frequency locking zones in a self-excited system driven by parametric and external excitations Rozdział 2014
72 Hopping conductance in doped layered TIGaSe2 single crystals Referat 2013
73 Hopping conductance in nanocomposites (Fe(0.45)Co(0.45)Zr(0.10))(x)(Al(2)O(3))(1-x) manufactured by ion-beam sputtering of complex target in Ar+O(2) Ambient Gas Artykuł 2011
74 Hopping electron transport in granular nanocomposite films Cux(SiO2)1-x deposited by ion-beam sputtering Referat 2013
75 Hopping of electron transport in granular Cux(SiO2)1-x nanocomposite films deposited by ion-beam sputtering Artykuł 2014
76 The horiterapy for the people with intellectual and conjugal disabilities - design principles, plant selection Referat 2017
77 Housing of prime social need - Polish traditions of socially engaged architecture Referat 2016
78 How friction influences regenerative chatter Referat 2013
79 How heavy metals affect sustainable development Artykuł 2011
80 How to assess built heritage? Assumptions, methodologies, examples of heritage assessment systems Monografia 2015
81 How to teach on sustainable development issue? Artykuł 2015
82 HR Analytics as a Support of High- and Mid-Level Managers in Contemporary Enterprises Rozdział 2017
83 Hramovaâ arhitektura Vol’ini v sostave Rossijskoj Imperii (1795 – 1914 g.) Artykuł 2015
84 HS 6-5-2 steel surface layer development in carbonitoring with zeroflow method Artykuł 2016
85 HTML5 w przeglądarkach mobilnych Rozdział 2014
86 The human body metabolism process mathematical simulation based on Lotka-Volterra model Rozdział 2017
87 Human capital management in organization of the future Artykuł 2013
88 Human ECG indicators for fast screening and evaluation Rozdział 2016
89 Human ECG signal parameters estimation during controlled physical activity Rozdział 2015
90 Human identity and intercultural relations Rozdział 2013
91 Human resource management in the organisation of the future Rozdział 2011
92 Human resource selection for manufacturing system using petri nets Rozdział 2015
93 Human resources management in the intelligent organization Rozdział 2012
94 Humanistyka a nauki ścisłe Monografia 2016
95 Hurtownia danych przedsiębiorstwa przemysłowego Rozdział 2013
96 Hybrid adhesive bonded and riveted joints – influence of rivet geometrical layout on strength of joints Artykuł 2012
97 Hybrid boundary element method applied for diffusion tomography problems Rozdział 2014
98 Hybrid hidden Markov models Artykuł 2013
99 Hybrid steel-polypropylene fiber for shear strengthening of reinforced high performance beams with and without openingse Referat 2015
100 The hybrid system of renewable heat sources - local thermal smart grid. Referat 2013
101 Hybrydowe kompozyty polimerowe stosowane w stomatologii zachowawczej Referat 2016
102 Hybrydowe systemy ogrzewania Artykuł 2014
103 Hybrydowy system oceny stanu silnika turbinowego Referat 2016
104 Hybrydowy system symulacji procesów przemysłowych na przykładzie browaru Rozdział 2012
105 Hydraulic analysis of storm water sewer operation for selected basin in Puławy, Poland Referat 2014
106 Hydraulic conductivity and landfill construction Rozdział 2011
107 Hydro-hydraulic analysis Rozdział 2017
108 Hydrodynamic cavitation of brewery spent grain diluted by wastewater Artykuł 2017
109 Hydroecological investigations of water objects located on urban areas Rozdział 2017
110 Hydrofobizacja cegły ręcznie formowanej Artykuł 2012
111 Hydrofobizacja strukturalna metodą iniekcji materiałów drobnoporowatych Artykuł 2017
112 Hydrofobizacja w konserwacji murów z opoki wapnistej Artykuł 2011
113 Hydrofobizowane tynki z zeolitem Artykuł 2016
114 Hydrofobizowane zaprawy ciepłochronne z dodatkiem perlitu i keramzytu Artykuł 2015
115 Hydrogen profiling in rapidly solidified Al-Fe alloy foils Artykuł 2013
116 Hydrogen sulphide emission control with Fe-EDTA/Fiban catalyst Referat 2012
117 Hydrolytic degradation behaviour of the microcellular polylactide Referat 2017
118 Hydrophobization of lime composites with lignocellulosic raw materials from flax Artykuł 2017
119 Hydrophysical Properties of Clays Likely to be used for Landfill Liner Construction Referat 2014
120 Hydrothermal inversion of F class fly ash into synthetic zeolites Referat 2011
121 Hydrothermal technology of zeolite materials synthesis from fly ash Artykuł 2013
122 Hydrożele Rozdział 2015
123 Hyper-coherence and increased energy of gamma oscillations in patient with first onset schizophrenia and ccerebral white matter damage Artykuł 2016
124 Hyperfine interactions and irreversible magnetic behavior in multiferroic Aurivillius compounds Artykuł 2013
125 Hyperfine interactions and some magnetic properties of nanocrystalline Co(40)Fe(50)Ni(10) and Co(50)Fe(45)Ni(5) alloys prepared by mechanical synthesis and subsequently heat treated Artykuł 2011
126 Hyperfine interactions in multiferroic aurivillius compounds Bim+1Ti3Fem-3O3m+3 prepared by mechanical activation Referat 2013
127 Hyperfine interactions in multiferroic mechanically activated BiFeO3 compound Artykuł 2012
128 Hyperfine interactions in multiferroic mechanically activated BiFeO3 compound Referat 2011
129 Hypothetic reconstruction of the development of the defensive structures of the middle town of Rohatyn in 15-17th centuries = Gipoteticna rekonstrukcìâ etapìv rozbudovi oboronnih poâsìvseredmìstâ Rogatina u XV-XVII stolìttâh Rozdział 2017