Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 818
Lp. Tytuł Typ Rok
1 I nvestigation of the effect of the forming angle on force parameters in a skew rolling process for a stepped shaft Referat 2018
2 I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków Monografia 2011
3 ICP-MS Determination of platinum and palladium in road dust Referat 2011
4 ICT studies in english – a comparison of research results in two countries Rozdział 2017
5 ICT study in english in the eyes of Polish and Kyrgyz students Rozdział 2017
6 Idea of parametric and semantic open platform smart devices sensor Artykuł 2017
7 Idea seminariów międzynarodowych " International Seminars on Computer Science" w praktyce Rozdział 2012
8 Idea zrównoważonego rozwoju - realna szansa na rozwój czy utopia Artykuł 2011
9 Idee kształtujące innowacyjne wyzwania techniki budowlanej. Kierunki rozwoju Artykuł 2017
10 Idee kształtujące innowacyjne wyzwania techniki budowlanej. W poszukiwaniu paradygmatu rozwoju budownictwa Artykuł 2017
11 Identification and fragmentation of cefalosporins, lincosamides, levofloxacin, doxycycline, vancomycin Artykuł 2017
12 Identification and human condition analysis based on the human voice analysis Rozdział 2017
13 Identification and monitoring of noise sources of CNC machine tools by acoustic holography methods Artykuł 2016
14 Identification and quantification analysis of nonlinear dynamics properties of combustion instability in a diesel engine Artykuł 2015
15 Identification and simulation of milling process Rozdział 2011
16 Identification of a dynamic model of Mach-Zehnder non-zero chirp type intensity modulator from intensity measurements Rozdział 2013
17 Identification of biomass co-combustion operating point using image processing Rozdział 2014
18 Identification of drilling of biocompatible materials based on titanium Artykuł 2015
19 Identification of heat release in an HCCI engine using ION ccurrent signal from combustion chamber Referat 2017
20 Identification of important parameters of forming process of flat forgings with one Rib from AZ31 alloy Referat 2012
21 Identification of important parameters of forming process of flat forgings with one Rib from AZ31 alloy Artykuł 2012
22 Identification of internal defects of hardfacing coatings in regeneration of machine parts Referat 2017
23 Identification of internal defects of hardfacing coatings in regeneration of machine parts Artykuł 2017
24 Identification of linear system in random time Artykuł 2012
25 Identification of moisture content in brick walls by means of impedance tomography Artykuł 2012
26 Identification of noise generated by driving set of autogyro using an acoustic camera Artykuł 2017
27 Identification of periodic components Rozdział 2015
28 Identification of probability distribution form for results of ssound level measurements Artykuł 2013
29 Identification of regular and chaotic isothermal trajectories of a shape memory oscillator using the 0–1 test Artykuł 2013
30 Identification of regular and chaotic solutions of shape memory oscillators by means of the 0-1 test Rozdział 2011
31 Identification of rolling resistance coefficients for aircraft tires on unsurfaced airfields Artykuł 2014
32 Identification of technogenic emergency situations in railway transport using cluster analysis Artykuł 2014
33 Identification of the numerical model of FEM in reference to measurements in situ Artykuł 2018
34 Identification of the numerical model of FEM in reference to measurements in-situ Referat 2017
35 Identification of the operating parameters for the mechanical system using EMD algorithm Referat 2016
36 Identification of the operating parameters for the mechanical system using EMD algorithm Artykuł 2016
37 Identification of turning and milling processes by stochastic langevin equations Referat 2012
38 Identification of volatile compounds from a brewery with spme technique Artykuł 2016
39 Identification, characterisation, and correction of artefacts in electroencephalographic data in study of stationary and mobile electroencephalograph Artykuł 2017
40 Identifying industries requiring spatial and sectoral relationships to develop: do smart specializations always work? Artykuł 2017
41 Identifying road artefacts with mobile devices Rozdział 2015
42 Identity Building in Creative Clusters Artykuł 2017
43 Identyfikacja czynników rentowności przedsiębiorstw sektora metalowego Rozdział 2017
44 Identyfikacja czynników rentowności przedsiębiorstw sektora przemysłu metalowego Rozdział 2017
45 Identyfikacja i ocena algorytmów przełączania biegów przekładni automatycznej podczas rozpędzania autobusu miejskiego Artykuł 2014
46 Identyfikacja i sterowanie układem dynamicznym obróbki skrawaniem Monografia 2014
47 Identyfikacja i weryfikacja modelu obiektu dynamicznego na przykładzie procesu frezowania Artykuł 2011
48 Identyfikacja krajobrazu przepraw mostowych w ujęciu tożsamości miejsca Monografia 2014
49 Identyfikacja mechanizmu powstawania uszkodzeń aparatury wtryskowej silników o zapłonie samoczynnym Artykuł 2012
50 Identyfikacja natężeń pól elektromagnetycznych niskich częctotliwoci zlokalizowanych w miejscach realizacji procesu zapładniania in-vitro Rozdział 2015
51 Identyfikacja nieciągłości w kompozytowych panelach sandwiczowych z wykorzystaniem mikrotomografii komputerowej Artykuł 2012
52 Identyfikacja parametrów geotechnicznych lessów lubelskich na podstawie sondowań statycznych CPT Artykuł 2018
53 Identyfikacja podobieństwa nieruchomości Artykuł 2011
54 Identyfikacja porowatości w kompozytach węglowo i szklano/epoksydowych metodą mikrotomografii komputerowej Artykuł 2012
55 Identyfikacja problemów i doskonalenie procesu produkcji wyrobów cukierniczych z wykorzystaniem wybranych narzędzi zarządzania jakością i lean manufacturing Rozdział 2017
56 Identyfikacja przyczyn uszkodzenia elementu konstrukcyjnego obudowy komputera Referat 2015
57 Identyfikacja rodzajów elastyczności przedsiębiorstwa e-commerce – studium przypadku Artykuł 2018
58 Identyfikacja rzeczywistej topologii sieci elektroenergetycznej na potrzeby aplikacji obliczeniowych działających w czasie rzeczywistym Rozdział 2016
59 Identyfikacja rzeczywistej topologii sieci elektroenergetycznej na potrzeby aplikacji obliczeniowych działających w czasie rzeczywistym Artykuł 2016
60 Identyfikacja spalania stukowego w silniku Wankla zasilanym paliwem wodorowym Artykuł 2012
61 Identyfikacja systemu logistycznego na przykładzie przedsiębiorstwa produkującego meble Artykuł 2014
62 Identyfikacja uszkodzeń eksploatacyjnych obwodu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji samochodu z wykorzystaniem termowizji Artykuł 2011
63 Identyfikacja wad powłok napawanych regeneracyjnie z zastosowaniem tomografii rentgenowskiej Artykuł 2017
64 Identyfikacja wad technologicznych wpływających na ich wytrzymałość Referat 2016
65 Identyfikacja wad technologicznych wpływających na ich wytrzymałość Rozdział 2016
66 Identyfikacja wypadków drogowych z udziałem zwierząt na terenie Polski Artykuł 2014
67 Identyfikacja zaburzeń elektromagnetycznych w torze zasilania reaktora plazmowego przy różnych mieszaninach gazowych Artykuł 2014
68 Identyfikacja zaburzeń elektromagnetycznych w torze zasilania reaktora plazmowego przy różnych mieszaninach gazowych Referat 2013
69 Identyfikacja zachowania się strumienia spalin w otoczeniu po odpływie z kolektora wylotowego silnika w locie śmigłowca Artykuł 2011
70 Identyfikacja źródeł stresu organizacyjnego pracowników zakładu produkcji materiałów budowlanych Rozdział 2016
71 Idustrial robot accuracy Testing with QC20-Ballbar Diagnostic System Artykuł 2016
72 IEP as a parameter characterizing the pH-dependent surface charging of materials other than metal oxides Artykuł 2012
73 II Dni Innowacji w Puławskim Parku Naukowo - Technologicznym Artykuł 2016
74 II Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków Artykuł 2012
75 II Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków : materiały pokonferencyjne Monografia 2012
76 Ile powinien kosztować magazyn energii? Artykuł 2017
77 Ile powinien kosztować magazyn energii? Rozdział 2017
78 Illegal migrations as a problem of contemporary Europe on the XXI century Artykuł 2015
79 Image computer steganography based on steerable transformation Rozdział 2011
80 Image edges locator dedicated to visually impaired people - an experimental application for mobile devices Rozdział 2015
81 Image preprocessing algorithms of pigmented skin lesions and their influence on feature vector in classification using fractal parameters Rozdział 2017
82 Image recognition usage to control computer aplication Referat 2013
83 Image recognition usage to control computer application Artykuł 2014
84 Image reconstruction with discontinuous coefficient in electrical impedance tomography Artykuł 2011
85 Imapct of installation errors of the gear on the kinematic deviation Artykuł 2012
86 The immediate effect of self-myofascial release using a foam roller on electromyographic muscle activity Artykuł 2017
87 The immune method for classifying objects on the basis of the target clonal selection Artykuł 2013
88 Impact analysis of music on human concentration using electroencephalography Rozdział 2018
89 Impact assessment of effectiveness of thiourea and THAM for corrosion process on carbon steel in calcium chloride environment Artykuł 2016
90 The impact behavior of aluminum hybrid laminates Artykuł 2014
91 Impact behaviour of fibre metal laminates Referat 2012
92 Impact damage growth in carbon fibre aluminium laminates Artykuł 2017
93 Impact damage live-time analysis of modern composite materials using thermography Artykuł 2014
94 Impact modelling of cermet composites Artykuł 2018
95 The impact of a power electronics converter in phase failure work on the power system network Artykuł 2016
96 Impact of acid number of fuels on the wear process of apparatus for fuel injection in diesel engines Artykuł 2014
97 Impact of adjacent building superstructure to chimneys and ventilation drafts of a nearest tenement of a neighboring compact settlement Referat 2014
98 The impact of aeration of concrete based on ceramic aggregate, exposed to high temperatures, on its strength parameters Artykuł 2017
99 Impact of blowing agents in pol(vinyl chloride) cellular extrusion process Artykuł 2017
100 The impact of converter's synchronization during FRT voltage recovery in two-phase short circuits Rozdział 2015
101 Impact of crisis on financial standing of polish companies Artykuł 2012
102 Impact of critical current values in HTS transformer winding on decay time of inrush current Artykuł 2016
103 The impact of cultural behavior management organizations Rozdział 2014
104 Impact of cutting tool geometry on the dynamic load of system in the machining process of nickel alloy 625 Artykuł 2016
105 Impact of depth of cut on chip formation in AZ91HP magnesium alloy milling with tools of varying cutting edge geometry Artykuł 2015
106 The impact of dielectrics on the electrical capacity, concentration, efficiency ozone generation for the plasma reactor with mesh electrodes Artykuł 2018
107 Impact of different binders on the roughness, adhesion strength, and other properties of mortars with expanded cork Artykuł 2018
108 Impact of exploitation flaws on load capacity of tempered glass stairs assessed by numerical analysis with XFEM Artykuł 2018
109 Impact of feed opening width and position on pvc extrusion process effectiveness Artykuł 2013
110 Impact of front and rear wheel track adjustment on race car lap time. Artykuł 2015
111 Impact of human factor in data security Artykuł 2011
112 Impact of human serum on hap-glucan composite Artykuł 2018
113 Impact of hydraulic fracturing on the quality of natural waters Artykuł 2017
114 Impact of impulse shot peening parameters on properties of stainless steel surface Artykuł 2017
115 The impact of independent factors on the process of products co-creating on the internet Rozdział 2016
116 Impact of installation errors of the gear on the kinematic deviation Referat 2012
117 Impact of internet sources on e-patient knowledge Rozdział 2015
118 Impact of ITS services on the safety and efficiency of road traffic Artykuł 2017
119 The impact of modification of epoxy adhesive by addition of active diluent on its energetic and adhesive properties Artykuł 2018
120 Impact of optical indices on particle size distribution of activated sludge measured by laser diffraction method Artykuł 2014
121 Impact of parasite resistance on operation of ignition system in motor vehicle Artykuł 2012
122 The impact of post-reality on creative businesses Artykuł 2018
123 The impact of power transformer in a low-voltage network on voltage profiles with a large generation of microsources Rozdział 2018
124 The impact of quiet pavements’ usage on traffic noise on people in loosely built-up areas Rozdział 2017
125 Impact of radio-frequency atmospheric-pressure plasma on water contact angles of high-impact polystyrene Artykuł 2018
126 The impact of radioactive radon and its decay products for human health Referat 2015
127 Impact of roughness on the wettability of mortars with basalt fibres hydrophobised by nanopolymers solution Artykuł 2018
128 Impact of roughness on the wettability of mortars with basalt fibres hydrophobised by nanopolymers solution Artykuł 2018
129 The impact of selected biofuels on the performance parameters of the Common Rail power system in the utility engine Artykuł 2018
130 Impact of selected errors in production and installation of bevel gear elements on total transmission error Artykuł 2012
131 The impact of selected granulometric properties of poly(vinyl chloride) on the effectiveness of the extrusion process Artykuł 2013
132 The impact of selected technological and material parameters on the strength of adhesive steel sheets joints Artykuł 2017
133 The impact of stiffness of engine suspension cushions in an all-terrain vehicle on its transverse displacement Artykuł 2015
134 The impact of technological parameters of injection moulding and mould design on the properties of moulded products Rozdział 2014
135 The impact of the amount of of polymer materials Artykuł 2012
136 The impact of the artificial intervertebral disc on functioning the lumbar spine Artykuł 2015
137 The impact of the different payment options on the medical services clients’ satisfaction building process Rozdział 2014
138 The impact of the elevator guides contamination on the braking process delay for selected progressive gears Artykuł 2017
139 The impact of the environment on the interest in computer science studies Rozdział 2018
140 The impact of the indoor air parameters on the dynamics of radon and its decay products concentration changes Referat 2012
141 The impact of the power line conductors temperature on the optimal solution of generation distribution in the power system Rozdział 2018
142 The impact of the recent banking crisis on customer loyalty in the banking sector: Developing versus developed countries Artykuł 2012
143 The impact of the room occupation and the indoor air parameters on the aerosol particle concentration in classrooms Referat 2011
144 Impact of the service sector on the creation of companies in Poland Artykuł 2015
145 The impact of the share of biogas in a supply dose on load parameters in the combustion chamber of a dual-fuel compression-ignition engine Artykuł 2016
146 The impact of the solar collectors application and domestic hot water demand on unit conventional energy consumption in multi-family buildings Artykuł 2018
147 Impact of the use of isolation and passive guides on the crane cab ride comfort Artykuł 2017
148 Impact of thermal fatigue on young’s modulus of epoxy adhesives. Artykuł 2015
149 The impact of undisturbed flow speed on the correlation of aerodynamic coefficients as a function of the angle of attack for the gyroplane body Referat 2016
150 Impact of ventilation and air conditioning systems on indoor air quality in a classroom Rozdział 2014
151 Impact of vibratory and rotational shot peening onto selected properties of titanium alloy surface layer Artykuł 2014
152 Impact porous dielectric silica gel for operating voltage and power discharge reactor Artykuł 2014
153 Impact resistance and damage of fiber metal laminates Rozdział 2017
154 Impact study of abrasive machining on static strength of lap adhesive joints of mild steel Referat 2017
155 Impact study of single stsge and multi stage abrasive machining on static strength of lap adhesive joints of mild steel Referat 2018
156 Impaktyt bursztynowy z eocenu Górki Lubartowskiej Referat 2014
157 Impedance method used to calculate initial switching currents in transmission networks and generator real power Artykuł 2014
158 Impedance model of metal-dielectric nanocomposites produced by ion-beam sputtering in vacuum conditions and its experimental verification for thin films of (FeCoZr)x(PZT)(100-x) Artykuł 2015
159 Impedance of (CoFeZr)0,559(PbZrTiO3)0,441 nanocomposite annealed in a tubular furnace Rozdział 2016
160 Impedance of reverse biased diodes irradiated with krypton ions with energy of 250 MeV Artykuł 2012
161 Impedance of reverse biased diodes irradiated with krypton ions with energy of 250 MeV Referat 2011
162 Impedance of steel electrode in 1-alkyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborates Referat 2011
163 Imperativy innovacionno-investicionnogo razvitiâ promyšlennyh predpriâtij Ukrainy Rozdział 2013
164 Implantacja jonowa jako sposób konstytuowania warstwy wierzchniej podzespołów silników spalinowych Artykuł 2017
165 Implantation of au-ions into the nanostructured (TiZrHfVNbTa)N coatings and its influence on the microstructure and properties of the coatings Referat 2015
166 Implanty i protezy bioniczne Rozdział 2012
167 Implementacja metody detekcji natężenia prądu termoemisji elektronowej w sterowaniu termoemisyjnym źródem elektronów Referat 2017
168 Implementacja metody wskaźników pojemności informacyjnej (metody Hellwiga) w arkuszach kalkulacyjnych Artykuł 2011
169 Implementacja numeryczna modeli quasi-ustalonych turnbulentnego oddziaływania wiatru bez uwzględnienia sprzężeń aerodynamicznych na mosty i mosty dla pieszych Rozdział 2011
170 Implementacja numeryczna modeli quasi-ustalonych turnbulentnego oddziaływania wiatru na maszyny z odciągami Rozdział 2011
171 Implementacja numeryczna zagadnienia optymalnego wyznaczania parametrów wielokrotnych strojonych tłumików masowych Rozdział 2011
172 Implementacja obsługi plików C3D w środowisku MATLAB Referat 2013
173 Implementacja obsługi plików c3d w środowisku MATLAB Artykuł 2014
174 Implementacja rozpoznawania rodzaju ruchu na podstawie wskazań sensorów urządzenia mobilnego Artykuł 2015
175 Implementation and Evaluation of a Bilateral Teleoperation with Use of Wave Variables in the ReMeDi System for Remote Medical Examination Rozdział 2017
176 The Implementation of genetic agorithms in choosing transport routes with constraints Referat 2013
177 Implementation of integrated management system at municipal company of water supply and sewerage system in Puławy. Referat 2013
178 Implementation of MS Access software for casing-class manufacturing features saving Artykuł 2014
179 Implementation of nitrovac technology as adaptation of machine park to market requirements Artykuł 2015
180 Implementation of serious game techniques in raising the social awareness of the depression disease Rozdział 2015
181 Implementation of smart beacon technology for on-demand animal monitoring Referat 2015
182 Implementation of the capital city's functions in the context of the development of the information society. The development of smart cities Rozdział 2018
183 Implementation of the capital city's functions in the context of the development of the information society. The development of smart cities Referat 2018
184 Implementation of the fourier boundary element method Referat 2013
185 Implementation of thermoelectric module for cooling process of microscale experimental room Rozdział 2017
186 Implementing anisotropy ratio to modeling of water flow in layered soil Artykuł 2013
187 Implementing game elements into didactic process: a case study Rozdział 2013
188 Implementing gamification techniques into university study path - a case study Rozdział 2015
189 The importance of colorblindness awareness in education Rozdział 2015
190 The importance of computer systems security course in computer science studies curricula – a case study Rozdział 2017
191 Importance of enterprise social networking to promote international business Rozdział 2017
192 The importance of human capital in contemporary small and medium-sized companies in the opinion of managers: Pilot research in Podkarpackie Voivodeship in Poland Artykuł 2017
193 The importance of humancapitalin contemporary small and medium-sized companiesin the opinionof managers : Pilot research in Podkarpackie Voivodeship in Poland Rozdział 2017
194 Importancia del turismo internacional en la región de Lublin (Polonia) Referat 2018
195 Improper integrals calculations for fourier boundary element method Artykuł 2017
196 Improved motion type identification method using mobile device sensors Artykuł 2016
197 Improvement of fast operation of medical temperature measuring devices Referat 2014
198 Improvement of FBG peak wavelength demodulation using digital signal processing algorithms Rozdział 2015
199 Improvement of fracture toughness of green concrete as a result of addition of coal fly ash. characterization of fly ash microstructure Artykuł 2017
200 Improvement of quality and reliability of electric power supply using the supply transformer with under load tap change device Rozdział 2015
201 Improvement of the classification quality in detection of Hashimoto's disease with a combined classifier approach Artykuł 2017
202 Improvement of the operation rate of medical temperature measuring devices Rozdział 2014
203 The improvement of the volumetric monitoring system to raise the analysis accuracy for the allergic pollen found in the сity atmosphere Artykuł 2017
204 Improving computation efficiency by parallel programming Artykuł 2013
205 Improving data access security by server-side functional extensions Artykuł 2016
206 Improving data processing performance for web applications using object-relational mapping Artykuł 2015
207 Improving energy efficiency of hot water storage tank by use of obstacles Artykuł 2013
208 Improving fire department toolmechanical characteristics by applying coatings based on eutectic composite materials Artykuł 2013
209 Improving mechanical properties of eutectic coatings of FE-MN-CB-SI CR doped for improving the durability of equipment and machinery Artykuł 2014
210 Improving physical properties of rape biofuels Artykuł 2012
211 Improving the bearing fault diagnosis efficiency by the adaptive stochastic resonance in a new nonlinear system Artykuł 2017
212 Improving the competitiveness of enterprises through effective customer relationship management Artykuł 2017
213 Improving the quality of the ECG signal by filtering in wavelet transform domain Rozdział 2016
214 Improving the quality perception of digital images using modified method of the eye aberration correction Rozdział 2016
215 Impulsowa regeneracja akumulatorów ołowiowych Artykuł 2012
216 Imroving performance of two-key cryptography systems Rozdział 2011
217 In search of a measure in Poncelet’s porism Artykuł 2016
218 In vitro evaluation of selected properties of new flow-typedental composite Artykuł 2016
219 In vitro studies of nanosilver-dopd titanium implants for oral and maxillofacial surgery Artykuł 2017
220 In-situ measurements of moisture using surface TDR probes Artykuł 2012
221 In-situ measurements of wind action on scaffoldings Referat 2017
222 In-situ method of diagnose of thermocouples Referat 2011
223 In-vivo monitoring of oxygen saturation in murine carcinoma during PDT by diode laser light diffuse reflectance Rozdział 2017
224 Inbound marketing w komunikacji z klientami Rozdział 2016
225 Incidents ssociated with as peration Artykuł 2017
226 Incomplete moments of non-zero inflated modified power series distribution Rozdział 2014
227 Increase in input power and Change of streamer length during rotation of electrode Rozdział 2013
228 Increase in losses in a superconducting transformer due to inrush current Artykuł 2015
229 Increase in losses in a superconducting transformer, due to inrush current Referat 2014
230 Increase of high load limit in a gasoline HCCI engine Artykuł 2012
231 Increased water repellence of ceramic buildings by hydrophobisation using high concentration of organic solvents Artykuł 2015
232 Increasing efficiency of flexible manufacturing systems based on computer product grouping Artykuł 2018
233 Increasing steganographic capacity of the MF method Artykuł 2012
234 Increasing the elasticity of multitasking machining using tooling for tools and workpiece clamping in a cnc machine tool Artykuł 2012
235 Increasing the ergonomics at the workstations of CCTV operators Artykuł 2017
236 Increasing the reliability of flood embankments with neural imaging method Artykuł 2018
237 Indeks ISMP jako nowoczesna metoda pomiaru poziomu satysfakcji i motywacji pracowników Artykuł 2011
238 Independent devices and wirelesss sensor networks for agriculture and ecological monitoring Rozdział 2018
239 Indirect measurements of the parameters of inhomogeneous natural media by a multispectral method using fuzzy logic Rozdział 2018
240 Individual and multi-user digital identities of employees in polish enterprises – survey results Referat 2012
241 Individual cylinder ignition advance control algorithms of the aircraft piston engine Referat 2016
242 Indoor air quality in naturally ventilated classrooms in Lublin Poland a - case study Referat 2012
243 Indoor mobile robot attitude estimation with MEMS gyroscope Artykuł 2017
244 Induced Ramsey numbers for disconnected graphs Referat 2017
245 Inductive type properties of FeCoZr–CaF2 and FeCoZr–PZT nanocomposites Artykuł 2015
246 Inductive-Type properties of (Co45Fe45Zr10)x(Al2O3)100-x Nanocomposites Produced by the Ion-Beam Sputtering in the Argon and Oxygen Ambient Artykuł 2012
247 Industrial information systems – new internationally developed undergraduate curriculum Rozdział 2018
248 Industrial robot repeatability testing with high speed camera phantom V2511 Artykuł 2016
249 Ineffective initiation contributes to deficient verbal and non-verbal fluency in patients with schizophrenia Artykuł 2017
250 An inexpensive environmental monitoring system with IoT a gents Artykuł 2017
251 Infinite boundary elements Rozdział 2011
252 Infinite boundary elements usage in optical mammography Referat 2013
253 Infliximab effect on the levels of TNF-α and TGF-β in blood irradiated patients Artykuł 2011
254 Influence analysis of common spatial pattern properties to BCI accuracy Rozdział 2018
255 Influence and optimization of the setting of input parameters of laser profilometry by the surface measurement manufactured by the AWJ technology Artykuł 2018
256 Influence new-to-old concrete interface qualities on the behaviour of support zones of composite concrete beams Artykuł 2011
257 The influence of cochleostomy and cochlear implant electrode on stpes and round window vibration Artykuł 2011
258 Influence of a feed-opening section on the output and selected mechanical properties of a poly(vinyl chloride) extrudate Artykuł 2014
259 The influence of a strong external magnetic field from a permanent magnet on a measurement accuracy of an inductive watt-hour meter Artykuł 2016
260 Influence of a strong external magnetic field from a permanent magnet on a measurement accuracy of an inductive Watt-Hour meter Referat 2015
261 Influence of active elements on the pendulum’s rotational motion for energy harvesting Rozdział 2015
262 The influence of adhesive compounds biochemical modification on the mechanical properties of adhesive joints Artykuł 2018
263 Influence of adsorption of the different chemical nature gas particles on the thermoelectric parameters of semiconductor indium and tin oxide thin films Referat 2013
264 Influence of aggregate type and chemical admixtures on frost resistance of lightweight mortars Artykuł 2017
265 The influence of air conditioning changes on the effective dose due to radon and its short-lived decay products Artykuł 2016
266 Influence of algae biomass co-digestion with sewage sludge on biogas yields Referat 2017
267 Influence of aluminosilicate filler on the physicomechanical properties of polypropylene-polycaproamide composites Artykuł 2014
268 Influence of an educational film on the ieffectiveness of technical education Artykuł 2013
269 The influence of annealing on the electrical and optical properties of silicon-rich silicon nitride films Rozdział 2016
270 Influence of Annealing on the Electrical Properties of Cz-Si Wafers Previously Subjected to the Hydrogen Ion-Beam Treatment Artykuł 2011
271 The influence of annealing on the properties of ZnO:Al layers obtained by RF magnetron sputtering Artykuł 2018
272 Influence of argon concentration in the processing gas on power supply system of the gliding arc discharge plasma Referat 2014
273 The influence of assessment type on students knowledge level – a case study Rozdział 2017
274 Influence of atmospheric temperature changes on the thermal stability of the technical chamber Rozdział 2012
275 Influence of Au-negative ion beam implantation on annealed at 1300 C AIN-TiB2-TiSi2 coating Referat 2015
276 An influence of auditory chain components stiffness on vibrations characteristics measured by a finite-element model of the middle ear structure Rozdział 2012
277 The influence of autoclaving process parameters on load carrying-capacity of thin-walled channel section columns Referat 2014
278 Influence of autoclaving process parameters on the buckling and postbuckling behaviour of thin-walled channel section beams Artykuł 2014
279 Influence of automatic control of a tap changing step-up transformer on power capability area of generating unit Artykuł 2016
280 The influence of auxilary supplements added in the extrusion process to reduce the friction of a polymeric foil Artykuł 2018
281 Influence of basalt-polypropylene fibres on fracture properties of high performance concrete Artykuł 2019
282 Influence of basalt-polypropylene fibres on fracture properties of ultra-high performance concrete Referat 2017
283 The influence of biochemical modification on the properties of adhesive compounds Artykuł 2017
284 Influence of biodiesel origin on the exhaust gasses concentration in compression ignition engine Artykuł 2018
285 The influence of blowing agent adition, glass fiber filler content and mold temperature on selected properties, surface state and structure of injection molded parts from polyamide 6 Artykuł 2016
286 The influence of boundary condition functions on the quality of the solution and its sensitivity to coefficients of k-ε turbulence models Artykuł 2011
287 Influence of boundary conditions on the behavior of composite channel-section columns under compression Referat 2015
288 Influence of boundary conditions on the critical and failure load in the GFPR channel cross-section columns subjected to compression Artykuł 2016
289 Influence of boundary conditions on the critical and failure load in the GFPR channel cross-section columns subjected to compression Artykuł 2015
290 Influence of boundary conditions on the critical and failure load in the GFPR channel cross-section colums subjected to compression Referat 2014
291 The influence of brushing on microhardness of magnesium alloys surface layer Referat 2012
292 Influence of changes in electrical and electronic equipment on the increase of reliability in vehicles Artykuł 2016
293 Influence of chlorinated water on mechanical properties of polyethylene and polyvinyl chloride pipes Rozdział 2016
294 Influence of chosen parameters on dimensions of suffosion hole after buried water pipe' s Referat 2015
295 Influence of chosen parameters on dimensions of suffosion hole after buried water pipe’s failure Rozdział 2016
296 The influence of collector type on emission indicators in solar system life cycle assessment Artykuł 2013
297 The influence of commutation overvoltage on the gate voltage in the Push-Pull plasma power supply Referat 2017
298 The influence of construction of bifilar winding efficiency of electrostatic precipitator Referat 2014
299 The influence of construction of bifilar winding on efficiency of electrostatic bifilar deduster Artykuł 2016
300 The influence of control algorithms on the effectiveness of vibration reduction of an active composite beam Artykuł 2016
301 The influence of control algorithms on the effectiveness of vibration reduction of an active composite beam Referat 2015
302 The influence of CTFBG gratings physical parameters on their spectral properties Rozdział 2017
303 The influence of current MMA welding on the mechanical properties of welded joints Rozdział 2014
304 Influence of damping on the dynamic interactive buckling of thin-walled columns of trapezium crosssection subjected to in-plane pulse loading Rozdział 2012
305 Influence of defect diameter on its detection in milling process of composite material using recurrence plot technique Artykuł 2017
306 The influence of defect localization to the local and global dynamic response of a thin walled composite cantilever beam Referat 2017
307 Influence of defects introduced by irradiation with 4-9 MeV helium ions on impedance of silicon diodes Artykuł 2015
308 Influence of deposition parameters and thermal annealing on the structure and properties of nitride coatings (TiHfZrVNb)N Artykuł 2014
309 Influence of deposition parameters on the structure and properties of nitride coatings (Ti, Hf, Zr, V, Nb)N of high entropy alloys before and after annealing under 600°C Referat 2013
310 Influence of dielectric coverage on photovoltaic conversion of silicon solar cells obtained by epitaxial lateral overgrowth Artykuł 2012
311 Influence of drying process of liquid contaminants on adhesive bond strength Artykuł 2015
312 The influence of effective length on shear failure in concrete beams Artykuł 2011
313 Influence of electric field intensity on dc conductivity for insulating oil Referat 2017
314 The influence of electric field intensity on the activation energy of the DC conductivity the electrical pressboard of impregnated with synthetic ester Rozdział 2017
315 Influence of elements of coupling stiffness sub-matrix on nonlinear stability FGM-FML thin-walled columns with open cross-section Rozdział 2018
316 The influence of environment of mechanical properties on polyamide. Referat 2015
317 The influence of environmental factors on employee comfort based on an example of location temperature Artykuł 2017
318 Influence of exploitation damage on the capacity of scaffolding frame standards Referat 2017
319 Influence of exploitation damage on the capacity of scaffolding frame standards Artykuł 2018
320 The influence of external conditions on the photovoltaic modules performance Rozdział 2017
321 The influence of external excitation on the dynamics of milling process Rozdział 2015
322 Influence of external factors on optical parameters in Cu6PS5I thin films Rozdział 2015
323 Influence of extrusion conditions on efficiency and quality of processed polymer blends Rozdział 2014
324 Influence of fibers orientarion on the type of failure in Fiber Metal Laminates Referat 2012
325 The influence of fibre bending on polarization-dependent twist sensor based on tilted bragg grating Artykuł 2017
326 The influence of fibre orientation in aluminium-carbon laminates on low-velocity impact resistance Artykuł 2018
327 The influence of fibre orientation in aluminium–carbon laminates on low-velocity impact resistance Artykuł 2017
328 Influence of filler content on mechanical properties of aluminium AL99.5 single-lap bonds bonded with aluminium and polymer powder filled epoxy adhesive Rozdział 2016
329 Influence of filtering layer thickness on hydrogen sulfide removal from air Artykuł 2014
330 Influence of filtering layer thickness on hydrogen sulphide removal from air Referat 2014
331 Influence of firework-related emissions on the indoor air particle concentration Referat 2018
332 Influence of frictional mechanism on chatter vibrations in the cutting process Referat 2017
333 Influence of frictional mechanism on chatter vibrations in the cutting process-analytical approach Artykuł 2017
334 Influence of gas concentration inhomogeneity on measurement accuracy in absorption spectroscopy Artykuł 2012
335 Influence of gas concentration inhomogeneity on measurement accuracy in absorption spectroscopy Referat 2011
336 The influence of geometrical parameters in socket-pin connections on the value of opening force Artykuł 2015
337 An influence of global initial deflections on post-critical behaviour of isotropic square-tube columns with dimples Referat 2012
338 Influence of H2S concentration on its removal from air by means of FE(III)-EDTA/Fiban catalytic system Referat 2013
339 Influence of high temperature annealing under 1350°C on structure and properties of nanostructured coatings based on AIN-TiB2(TiSi2) Referat 2013
340 Influence of high-temperature annealing on physical and mechanical properties of Nb-Si-N coating Rozdział 2017
341 The influence of hollow billet thickness in rotary compression Artykuł 2016
342 Influence of hot isostatic pressure (HIP) on Jc, Fp, Tc, Birr, Bc2 and microstructure of MgB2 wires Referat 2014
343 Influence of human capital management in organization to create competitive advantage Rozdział 2011
344 The influence of hybrid material parameters in socked-pin connection on the value of opening force Artykuł 2016
345 Influence of hydrophobisation on surface free energy of hybrid fiber reinforced ultra-high performance concrete Artykuł 2016
346 The influence of impactor energy and geometry on degree of damage of glass fiber reinforced polymer subjected to low-velocity impact Artykuł 2015
347 Influence of increasing joint flexibility on critical temperature of steel frame in fire Rozdział 2012
348 The influence of incudostapedial joint separation on the middle ear transfer function Artykuł 2014
349 Influence of inherent material damping on the dynamic buckling of composite columns with open cross-sections Artykuł 2013
350 Influence of intellectual capital in medical care institutions management on creating competitive advantage for example practice of family physician Rozdział 2012
351 The influence of intellectual capital in the organization on creating the competitive advantage Artykuł 2012
352 The influence of ion-exchange substrates on grass growth in sandy soils Artykuł 2014
353 An influence of layer arrangement on post-buckling behaviour of a compressed column with top-hat section Referat 2013
354 The influence of leachate composition on anaerobic digestion stability and biogas yields Rozdział 2013
355 The influence of load distribution in kinematic constraints of connecting rod on the results of the stress simulation Artykuł 2017
356 The influence of longitudinal reinforcement on shear failure mechanism in concrete beams Rozdział 2015
357 The influence of low dose ion-irradiation on the mechanical properties of PMMA probed by nanoindentation Rozdział 2015
358 The influence of low temperatures on tensile behavior of Fiber-metal laminates Referat 2013
359 Influence of machining strategies and technological history of semi-finished product on the deformation of thin-wall elements after milling Referat 2017
360 Influence of machining strategies and technological history of semi-finished product on the deformation of thin-wall elements after milling Artykuł 2017
361 The influence of martensite transformation induced by plastic deformation on the microstructure of metastable austenite in X5CrNi18-10 stainless steel Referat 2014
362 Influence of matrix type on negative capacitance effect in nanogranular composite films FeCoZr-Insulator Artykuł 2013
363 Influence of mechanical couplings on the buckling behaviour of thin-walled plates made of general laminates under compression Artykuł 2017
364 Influence of medium heterogeneity on measurement accuracy in absorption spectroscopy Referat 2011
365 The influence of metakaolinite on the development of thermal cracks in a cement matrix Artykuł 2018
366 The influence of microsilica on the cluster cracks' geometry of cement paste Referat 2016
367 The influence of microstructure of arc sprayed coatings on wear resistance Artykuł 2018
368 Influence of milling on the effects of co - digestion of brewery spent grain and sewage sludge Rozdział 2018
369 Influence of milling strategies of thin-walled elements on effectiveness of their manufacturing Artykuł 2017
370 Influence of mineral additives on selected properties of PP Referat 2013
371 The influence of modifying HDPE on properties of the surface Artykuł 2015
372 The influence of modifying HDPE on properties of the surface of HDPE extrusion product Referat 2014
373 The influence of moisture absorption of aluminum - carbon laminates with glass fibres interlayer protection on shear strength Referat 2017
374 Influence of moisture on heat conductivity coefficient of aerated concrete Artykuł 2011
375 The influence of moisture on the activation energy of the conductivity of paper-oil insulation of power transformers Rozdział 2016
376 An influence of municipal sewage sludge and mineral wool application on sorption properties of coarse-grained soil Rozdział 2017
377 The influence of nanofillers on LDPE mechanical properties Referat 2018
378 The influence of nitrogen implantation on tribological properties of AISI H11 steel Artykuł 2015
379 The influence of nitrogen ion implantation on microhardness of the Stellite 6 alloy Artykuł 2016
380 The influence of nitrogen ion implantation on the tribological properties of piston rings made of Hardox and Raex steels Artykuł 2016
381 The influence of nitrogen pressure on the fabrication of the two-phase superhard nanocomposite (TiZrNbAlYCr)N coatings Artykuł 2018
382 Influence of nonlinear damping on dynamics of mechanical system with a pendulum Rozdział 2012
383 Influence of old landfill leachate co-digestion with sewage sludge on heavy metals concentration in digester effluent Artykuł 2013
384 Influence of optical indices on psd of activated sludge measured by ldm Referat 2013
385 Influence of oxide matrix on electron transport in (FeCoZr)x(Al2O3)1-x nanocomposite films Artykuł 2017
386 The influence of oxygen on the electrical properties of (CoFeZr) x (Al 2 O 3 ) (100-x) capacitor system nanocomposites Referat 2015
387 The influence of partial replacement of hemp shives by expanded perlite on physical properties of hemp-lime composit Artykuł 2017
388 Influence of patient position and implant material on the stress distribution in an artificial intervertebral disc of the lumbar vertebrae Referat 2017
389 Influence of patient position and implant material on the stress distribution in an artificial intervertebral disc of the lumbar vertebrae Artykuł 2017
390 Influence of Penning ionization on ion source efficiency – numerical simulations Artykuł 2018
391 Influence of photopolymerization parameters on the mechanical properties of polymer-ceramic composites applied in the conservative dentistry Artykuł 2014
392 Influence of polyethylene pipe on the quality of water in a water distribution system Artykuł 2013
393 Influence of polylactide modification with blowing agents on selected mechanical properties Artykuł 2017
394 The influence of polystyrene modifier and plasticizer nature on the properties of poly(vinyl chloride) Artykuł 2015
395 Influence of power converters on increasing the share of renewable energy sources Artykuł 2016
396 The influence of power supplies convrter parameters on the gliding arc characteristics Referat 2017
397 Influence of pre-machining on post-machining deformation of thib-walled elements made of aluminium alloy EN AW-2024 Referat 2018
398 Influence of pre-machining on post-machining deformation of thin-walled elements made of aluminium alloy EN AW-2024 Artykuł 2018
399 The influence of quantity and distribution of cooling channels of turbine elements on level of stresses in the protective layer TBC and the efficiency of cooling Artykuł 2012
400 The influence of reaction time on hydrogen sulphide removal from air by means of Fe(III)-EDTA/Fiban catalysts Artykuł 2018
401 The influence of recycling process of extruded unflammable polyethylene on its surface geometric structure Referat 2011
402 Influence of repainting on the mechanical properties, surface topography and microstructure of polyester powder coatings Artykuł 2017
403 Influence of repeated impact on damage growth in fibre reinforced polymer composites Artykuł 2015
404 The influence of road traffic on birds during autumn period: Implications for planning and management of road network Artykuł 2015
405 Influence of rotational moulding process parameters on accuracy of polymer casts Artykuł 2017
406 Influence of selected cutting conditions on cutting forces Artykuł 2017
407 The influence of selected factors on PV systems environmental indicators Artykuł 2016
408 Influence of semi-conducting layers formation technology on electrical parameters of Si structures used in photovoltaics Artykuł 2017
409 The influence of shape and dimension of dust particle on electrostatic precipitator operation Artykuł 2018
410 The influence of shape and dimension of dust particle on electrostatic precipitator operation Referat 2017
411 The influence of social innovation upon the developement of regions and organizations Artykuł 2015
412 The influence of some synthetic fuels on the performance and emissions in a wankel engine Referat 2014
413 Influence of specimen’s shape and size on the thermal cracks’ geometry of cement paste Artykuł 2018
414 Influence of sputtering atmosphere on hopping conductance in granular nanocomposite (FeCoZr)x(Al2O3)1−x films Artykuł 2013
415 Influence of sputtering atmosphere on hopping conductance in granular nanocomposite films (FeCoZr)x(Al2O3)1-x Referat 2013
416 Influence of sputtering deposition parameters on electrical and optical properties of aluminium-doped zinc oxide thin films for photovoltaic applications Artykuł 2017
417 Influence of steel-polypropylene fibers on fracture parameters of high performance concrete Artykuł 2016
418 The influence of strong electric fields on the DC conductivity of the composite cellulose, insulating oil, and water nanoparticles Rozdział 2016
419 Influence of structural disorder on the optical properties of non-stoichiometric Cu(6)Ps(5)I-based thin films Rozdział 2017
420 Influence of superconducting transformer`s parameters on transient current limiting Referat 2014
421 The influence of synergism in the modeling of phase transition plot algorithms for alloys Rozdział 2014
422 The influence of technological parameters and geometric features of a cutting edge on cutting forces during AZ91HP alloy milling Artykuł 2014
423 Influence of temperature and surroundings humidity on scaffolding work comfort Rozdział 2018
424 The influence of temperature non-uniformity on retrieval of gas concentration in OP-FTIR spectroscopy Rozdział 2014
425 Influence of temperature on DC conductivity of dry electrical pressboard impregnated with synthetic ester Rozdział 2017
426 Influence of temperature on electrical parameters of GaAs in the aspect of applications in photovoltaics Artykuł 2015
427 Influence of temperature on middle ear with shape memory prosthesis Referat 2016
428 An influence of temperature on reconstructed middle ear with shape memory prosthesis Artykuł 2018
429 Influence of temperature on synthetic data-based calibration models for low resolution open-path FTIR spectroscopy Artykuł 2014
430 The influence of temperature on the AC conductivity of a composite pressboard-synthetic ester-water nanoparticles Rozdział 2018
431 The influence of temperature on the resistuvity of ion-implanted silicon with different types of doping Referat 2013
432 Influence of the amount of regranulate on the mechanical properties of engineering plastics Artykuł 2017
433 The influence of the composite bridge exploitation on the behavior of the structure subjected to a dynamic load Rozdział 2018
434 The influence of the conditions of emulsion mist formation on the surface roughness of AISI 1045 steel after finish turning Artykuł 2016
435 Influence of the cutting edge angle of the granulator on the extrusion process and pellets properties Artykuł 2013
436 Influence of the cutting edge angle of the granulator on the extrusion process and pellets properties Referat 2013
437 An influence of the d311 effect on the behavior of the cantilever beam-shaped piezoelectric activator made of two layers of PVDF with inverse polarity Artykuł 2014
438 The Influence of the dimension and configuration of geometric imperfections on the static strength of a typical façade scaffolding Artykuł 2016
439 The influence of the geometry and resistance of the high voltage winding of the HTS transformer on the inrush current parameters Artykuł 2018
440 The influence of the injection timing on the performance of two-stroke opposed-piston diesel engine Artykuł 2018
441 Influence of the layup configurations of the laminate on the buckling and post-buckling states of the plate element Referat 2016
442 Influence of the liquid phase epitaxy conditions of growth on solar cells performance Rozdział 2013
443 An influence of the Lorenz system fractionality on its recurrensivity Referat 2018
444 Influence of the measurement method of features in ultrasound images of the thyroid in the diagnosis of Hashimoto's disease. Artykuł 2012
445 Influence of the MFC actuator on dynamics of a rotor with constant angular velocity Referat 2018
446 Influence of the mobile phone on the human organism during a telephone call Artykuł 2018
447 The influence of the natural aggregate roughness on the ITZ adhesion in concrete Artykuł 2018
448 The influence of the number and placement of grooves of the grooved feed section on the extrusion process Referat 2012
449 Influence of the piezoelectric effect on the dynamic behaviour of an active blade Referat 2017
450 Influence of the piezoelectric parameters on the dynamics of an active rotor Artykuł 2018
451 Influence of the reaction time on the crystal structure of Na-P1 zeolite obtained from coal fly ash microspheres Artykuł 2018
452 The influence of the selected ranulometric properties of plasticized polyvinyl chloride on the course of the extrusion process Referat 2012
453 The influence of the shape of a polymer wall on selected mechanical properties Rozdział 2015
454 Influence of the thickness of joined elements on lap length of aluminium alloy sheet bonded joints Artykuł 2015
455 The influence of the type of adhesives on low-density polyethylene bonded joints strength Referat 2011
456 Influence of the VM manager on private cluster data mining system Rozdział 2014
457 Influence of thermal annealing and deposition conditions on structure and physical-mechanical properties of multilayered nanosized TiN/ZrN coatings Artykuł 2015
458 Influence of thermal insulation and ventilation system on heat consuption in single-family house Rozdział 2012
459 The influence of tolerances of piston assembly elements on the blow-by variations in engines leaving the production line Rozdział 2015
460 The influence of tolerances of piston assembly elements on the blow-by variations in engines leaving the production line Referat 2014
461 Influence of tool flank forces on complex dynamics of cutting process Artykuł 2014
462 The influence of tool geometry on the course of flanges radial extrusion in hollow parts Artykuł 2017
463 Influence of treated sewage discharge on the benthos ciliate assembly in the lowland river Artykuł 2016
464 An influence of UV ageing process on tensile strength and young's modulus of polymeric fiber composite materials Artykuł 2018
465 Influence of various parameters on strength and absorption properties of fly ash based geopolymer concrete designed by Taguchi method Artykuł 2017
466 Influence of ventilating air exhausters on flames and smoke spreading in the underground garage Rozdział 2015
467 Influence of water addition on mechanical properties of thermoplastic starch foils Artykuł 2015
468 The influence of wind structure and aspect ratio of circular cylinders on mean wind pressure coefficient Referat 2012
469 Influence of wind structure and aspect ratio of circular cylinders on mean wind pressure coefficient Artykuł 2012
470 The influence of X-ray irradiation on the structure, physical and mechanical properties of the galvanic alloys of cobalt Referat 2013
471 Influence of Xe(+) Irradiation on Topography and Wettability of Graphite Surfaced Artykuł 2011
472 Influence of Xe+ irradiation on surface composition of CuInSe2 crystals Referat 2012
473 Influence of zeolite additive on the properties of plaster used for monumental salted walls Artykuł 2014
474 Influences of system parameters on energy harvesting from autoparametric absorber. Experimental research Artykuł 2016
475 Influences of system parameters on energy harvesting from autoparametric absorber. Numerical research Artykuł 2016
476 Informacionno-analitičeskoe obespečenie upravleniâ vosproizvodstvom biologičeskogo kapitala skotovodstva Rozdział 2013
477 Informacja naukowa : materiały pomocnicze : poradnik Monografia 2015
478 Informacje o patentach, wzorach użytkowych Rozdział 2015
479 Informacje w procesie decyzyjnym konsumenta rynku IT - ujęcie jakościowe Artykuł 2012
480 Informacyjne technologie informatyczne wspomagające procesy wytwarzania Rozdział 2016
481 Informatics methods as tools to solve industrial problems Monografia 2012
482 Information and communication technologies as an aid in solving enviromental problems of visegrad countries Referat 2013
483 Information measuring systems with mobile devices for identification of air pollution parameters caused by transport Rozdział 2016
484 Information models and methods of the university’s scientific knowledge life cycle support Rozdział 2014
485 Information Processing : actual research problems in Eastern Europe Monografia 2013
486 Information security policy creating Artykuł 2011
487 Information support for integrated flexible manufacturing systems Monografia 2014
488 Information support of natural resources potential in the context of sustainable development Rozdział 2013
489 Information Support of Optimal Control of Modes of Electric Systems with Renewable Energy Sources Artykuł 2017
490 Information technologies applications for sign languages investigations Rozdział 2015
491 Information technology for automated translation from inflected languages to sign language Rozdział 2018
492 Information Technology in Medical Diagnostics Monografia 2017
493 Information technology of clustering problem situations in computing and office equipment Rozdział 2015
494 An informational model of sportsman’s competitive activities Rozdział 2016
495 Informational vector of food security Rozdział 2013
496 Informatyczne wsparcie procesów magazynowych Artykuł 2016
497 Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich Monografia 2012
498 Informatyka po angielsku Artykuł 2014
499 Informatyka-nauka i praktyka 2012 Monografia 2012
500 Informatyzacja polskiej administracji publicznej na tle budowy społeczeństwa wiedzy Artykuł 2011