Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 602
Lp. Tytuł Typ Rok
1 I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków Monografia 2011
2 ICP-MS Determination of platinum and palladium in road dust Referat 2011
3 ICT studies in english – a comparison of research results in two countries Rozdział 2017
4 ICT study in english in the eyes of Polish and Kyrgyz students Rozdział 2017
5 Idea seminariów międzynarodowych " International Seminars on Computer Science" w praktyce Rozdział 2012
6 Idea zrównoważonego rozwoju - realna szansa na rozwój czy utopia Artykuł 2011
7 Idee kształtujące innowacyjne wyzwania techniki budowlanej. Kierunki rozwoju Artykuł 2017
8 Idee kształtujące innowacyjne wyzwania techniki budowlanej. W poszukiwaniu paradygmatu rozwoju budownictwa Artykuł 2017
9 Identification and monitoring of noise sources of CNC machine tools by acoustic holography methods Artykuł 2016
10 Identification and quantification analysis of nonlinear dynamics properties of combustion instability in a diesel engine Artykuł 2015
11 Identification and simulation of milling process Rozdział 2011
12 Identification of a dynamic model of Mach-Zehnder non-zero chirp type intensity modulator from intensity measurements Rozdział 2013
13 Identification of biomass co-combustion operating point using image processing Rozdział 2014
14 Identification of drilling of biocompatible materials based on titanium Artykuł 2015
15 Identification of important parameters of forming process of flat forgings with one Rib from AZ31 alloy Referat 2012
16 Identification of important parameters of forming process of flat forgings with one Rib from AZ31 alloy Artykuł 2012
17 Identification of linear system in random time Artykuł 2012
18 Identification of moisture content in brick walls by means of impedance tomography Artykuł 2012
19 Identification of periodic components Rozdział 2015
20 Identification of probability distribution form for results of ssound level measurements Artykuł 2013
21 Identification of regular and chaotic isothermal trajectories of a shape memory oscillator using the 0–1 test Artykuł 2013
22 Identification of regular and chaotic solutions of shape memory oscillators by means of the 0-1 test Rozdział 2011
23 Identification of rolling resistance coefficients for aircraft tires on unsurfaced airfields Artykuł 2014
24 Identification of technogenic emergency situations in railway transport using cluster analysis Artykuł 2014
25 Identification of the operating parameters for the mechancal systemusing EMD algorithm Referat 2016
26 Identification of the operating parameters for the mechanical system using EMD algorithm Artykuł 2016
27 Identification of turning and milling processes by stochastic langevin equations Referat 2012
28 Identification of volatile compounds from a brewery with spme technique Artykuł 2016
29 Identifying industries requiring spatial and sectoral relationships to develop: do smart specializations always work? Artykuł 2017
30 Identifying road artefacts with mobile devices Rozdział 2015
31 Identyfikacja i ocena algorytmów przełączania biegów przekładni automatycznej podczas rozpędzania autobusu miejskiego Artykuł 2014
32 Identyfikacja i sterowanie układem dynamicznym obróbki skrawaniem Monografia 2014
33 Identyfikacja i weryfikacja modelu obiektu dynamicznego na przykładzie procesu frezowania Artykuł 2011
34 Identyfikacja krajobrazu przepraw mostowych w ujęciu tożsamości miejsca Monografia 2014
35 Identyfikacja mechanizmu powstawania uszkodzeń aparatury wtryskowej silników o zapłonie samoczynnym Artykuł 2012
36 Identyfikacja natężeń pól elektromagnetycznych niskich częctotliwoci zlokalizowanych w miejscach realizacji procesu zapładniania in-vitro Rozdział 2015
37 Identyfikacja nieciągłości w kompozytowych panelach sandwiczowych z wykorzystaniem mikrotomografii komputerowej Artykuł 2012
38 Identyfikacja podobieństwa nieruchomości Artykuł 2011
39 Identyfikacja porowatości w kompozytach węglowo i szklano/epoksydowych metodą mikrotomografii komputerowej Artykuł 2012
40 Identyfikacja przyczyn uszkodzenia elementu konstrukcyjnego obudowy komputera Referat 2015
41 Identyfikacja rzeczywistej topologii sieci elektroenergetycznej na potrzeby aplikacji obliczeniowych działających w czasie rzeczywistym Rozdział 2016
42 Identyfikacja rzeczywistej topologii sieci elektroenergetycznej na potrzeby aplikacji obliczeniowych działających w czasie rzeczywistym Artykuł 2016
43 Identyfikacja spalania stukowego w silniku Wankla zasilanym paliwem wodorowym Artykuł 2012
44 Identyfikacja systemu logistycznego na przykładzie przedsiębiorstwa produkującego meble Artykuł 2014
45 Identyfikacja uszkodzeń eksploatacyjnych obwodu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji samochodu z wykorzystaniem termowizji Artykuł 2011
46 Identyfikacja wad technologicznych wpływających na ich wytrzymałość Referat 2016
47 Identyfikacja wad technologicznych wpływających na ich wytrzymałość Rozdział 2016
48 Identyfikacja wypadków drogowych z udziałem zwierząt na terenie Polski Artykuł 2014
49 Identyfikacja zaburzeń elektromagnetycznych w torze zasilania reaktora plazmowego przy różnych mieszaninach gazowych Artykuł 2014
50 Identyfikacja zaburzeń elektromagnetycznych w torze zasilania reaktora plazmowego przy różnych mieszaninach gazowych Referat 2013
51 Identyfikacja zachowania się strumienia spalin w otoczeniu po odpływie z kolektora wylotowego silnika w locie śmigłowca Artykuł 2011
52 Identyfikacja źródeł stresu organizacyjnego pracowników zakładu produkcji materiałów budowlanych Rozdział 2016
53 Idustrial robot accuracy Testing with QC20-Ballbar Diagnostic System Artykuł 2016
54 IEP as a parameter characterizing the pH-dependent surface charging of materials other than metal oxides Artykuł 2012
55 II Dni Innowacji w Puławskim Parku Naukowo - Technologicznym Artykuł 2016
56 II Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków Artykuł 2012
57 II Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków : materiały pokonferencyjne Monografia 2012
58 Ile powinien kosztować magazyn energii? Artykuł 2017
59 Ile powinien kosztować magazyn energii? Rozdział 2017
60 Illegal migrations as a problem of contemporary Europe on the XXI century Artykuł 2015
61 Image computer steganography based on steerable transformation Rozdział 2011
62 Image edges locator dedicated to visually impaired people - an experimental application for mobile devices Rozdział 2015
63 Image recognition usage to control computer aplication Referat 2013
64 Image recognition usage to control computer application Artykuł 2014
65 Image reconstruction with discontinuous coefficient in electrical impedance tomography Artykuł 2011
66 Imapct of installation errors of the gear on the kinematic deviation Artykuł 2012
67 The immune method for classifying objects on the basis of the target clonal selection Artykuł 2013
68 Impact assessment of effectiveness of thiourea and THAM for corrosion process on carbon steel in calcium chloride environment Artykuł 2016
69 The impact behavior of aluminum hybrid laminates Artykuł 2014
70 Impact behaviour of fibre metal laminates Referat 2012
71 Impact damage growth in carbon fibre aluminium laminates Artykuł 2017
72 Impact damage live-time analysis of modern composite materials using thermography Artykuł 2014
73 The impact of a power electronics converter in phase failure work on the power system network Artykuł 2016
74 Impact of acid number of fuels on the wear process of apparatus for fuel injection in diesel engines Artykuł 2014
75 Impact of adjacent building superstructure to chimneys and ventilation drafts of a nearest tenement of a neighboring compact settlement Referat 2014
76 Impact of blowing agents in pol(vinyl chloride) cellular extrusion process Artykuł 2017
77 The impact of converter's synchronization during FRT voltage recovery in two-phase short circuits Rozdział 2015
78 Impact of crisis on financial standing of polish companies Artykuł 2012
79 Impact of critical current values in HTS transformer winding on decay time of inrush current Artykuł 2016
80 The impact of cultural behavior management organizations Rozdział 2014
81 Impact of cutting tool geometry on the dynamic load of system in the machining process of nickel alloy 625 Artykuł 2016
82 Impact of depth of cut on chip formation in AZ91HP magnesium alloy milling with tools of varying cutting edge geometry Artykuł 2015
83 Impact of feed opening width and position on pvc extrusion process effectiveness Artykuł 2013
84 Impact of front and rear wheel track adjustment on race car lap time. Artykuł 2015
85 Impact of human factor in data security Artykuł 2011
86 Impact of hydraulic fracturing on the quality of natural waters Artykuł 2017
87 The impact of independent factors on the process of products co-creating on the internet Rozdział 2016
88 Impact of installation errors of the gear on the kinematic deviation Referat 2012
89 Impact of internet sources on e-patient knowledge Rozdział 2015
90 Impact of ITS services on the safety and efficiency of road traffic Artykuł 2017
91 Impact of optical indices on particle size distribution of activated sludge measured by laser diffraction method Artykuł 2014
92 Impact of parasite resistance on operation of ignition system in motor vehicle Artykuł 2012
93 The impact of radioactive radon and its decay products for human health Referat 2015
94 Impact of selected errors in production and installation of bevel gear elements on total transmission error Artykuł 2012
95 The impact of selected granulometric properties of poly(vinyl chloride) on the effectiveness of the extrusion process Artykuł 2013
96 The impact of selected technological and material parameters on the strength of adhesive steel sheets joints Artykuł 2017
97 The impact of stiffness of engine suspension cushions in an all-terrain vehicle on its transverse displacement Artykuł 2015
98 The impact of technological parameters of injection moulding and mould design on the properties of moulded products Rozdział 2014
99 The impact of the amount of of polymer materials Artykuł 2012
100 The impact of the artificial intervertebral disc on functioning the lumbar spine Artykuł 2015
101 The impact of the different payment options on the medical services clients’ satisfaction building process Rozdział 2014
102 The impact of the elevator guides contamination on the braking process delay for selected progressive gears Artykuł 2017
103 The impact of the indoor air parameters on the dynamics of radon and its decay products concentration changes Referat 2012
104 The impact of the recent banking crisis on customer loyalty in the banking sector: Developing versus developed countries Artykuł 2012
105 The impact of the room occupation and the indoor air parameters on the aerosol particle concentration in classrooms Referat 2011
106 Impact of the service sector on the creation of companies in Poland Artykuł 2015
107 The impact of the share of biogas in a supply dose on load parameters in the combustion chamber of a dual-fuel compression-ignition engine Artykuł 2016
108 Impact of thermal fatigue on young’s modulus of epoxy adhesives. Artykuł 2015
109 The impact of undisturbed flow speed on the correlation of aerodynamic coefficients as a function of the angle of attack for the gyroplane body Referat 2016
110 Impact of ventilation and air conditioning systems on indoor air quality in a classroom Rozdział 2014
111 Impact of vibratory and rotational shot peening onto selected properties of titanium alloy surface layer Artykuł 2014
112 Impact porous dielectric silica gel for operating voltage and power discharge reactor Artykuł 2014
113 Impact resistance and damage of fiber metal laminates Rozdział 2017
114 Impaktyt bursztynowy z eocenu Górki Lubartowskiej Referat 2014
115 Impedance method used to calculate initial switching currents in transmission networks and generator real power Artykuł 2014
116 Impedance model of metal-dielectric nanocomposites produced by ion-beam sputtering in vacuum conditions and its experimental verification for thin films of (FeCoZr)x(PZT)(100-x) Artykuł 2015
117 Impedance of (CoFeZr)0,559(PbZrTiO3)0,441 nanocomposite annealed in a tubular furnace Rozdział 2016
118 Impedance of reverse biased diodes irradiated with krypton ions with energy of 250 MeV Artykuł 2012
119 Impedance of reverse biased diodes irradiated with krypton ions with energy of 250 MeV Referat 2011
120 Impedance of steel electrode in 1-alkyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborates Referat 2011
121 Imperativy innovacionno-investicionnogo razvitiâ promyšlennyh predpriâtij Ukrainy Rozdział 2013
122 Implantation of au-ions into the nanostructured (TiZrHfVNbTa)N coatings and its influence on the microstructure and properties of the coatings Referat 2015
123 Implanty i protezy bioniczne Rozdział 2012
124 Implementacja metody wskaźników pojemności informacyjnej (metody Hellwiga) w arkuszach kalkulacyjnych Artykuł 2011
125 Implementacja numeryczna modeli quasi-ustalonych turnbulentnego oddziaływania wiatru bez uwzględnienia sprzężeń aerodynamicznych na mosty i mosty dla pieszych Rozdział 2011
126 Implementacja numeryczna modeli quasi-ustalonych turnbulentnego oddziaływania wiatru na maszyny z odciągami Rozdział 2011
127 Implementacja numeryczna zagadnienia optymalnego wyznaczania parametrów wielokrotnych strojonych tłumików masowych Rozdział 2011
128 Implementacja obsługi plików C3D w środowisku MATLAB Referat 2013
129 Implementacja obsługi plików c3d w środowisku MATLAB Artykuł 2014
130 Implementacja rozpoznawania rodzaju ruchu na podstawie wskazań sensorów urządzenia mobilnego Artykuł 2015
131 The Implementation of genetic agorithms in choosing transport routes with constraints Referat 2013
132 Implementation of integrated management system at municipal company of water supply and sewerage system in Puławy. Referat 2013
133 Implementation of MS Access software for casing-class manufacturing features saving Artykuł 2014
134 Implementation of nitrovac technology as adaptation of machine park to market requirements Artykuł 2015
135 Implementation of serious game techniques in raising the social awareness of the depression disease Rozdział 2015
136 Implementation of smart beacon technology for on-demand animal monitoring Referat 2015
137 Implementation of the fourier boundary element method Referat 2013
138 Implementing anisotropy ratio to modeling of water flow in layered soil Artykuł 2013
139 Implementing game elements into didactic process: a case study Rozdział 2013
140 Implementing gamification techniques into university study path - a case study Rozdział 2015
141 The importance of colorblindness awareness in education Rozdział 2015
142 Improved motion type identification method using mobile device sensors Artykuł 2016
143 Improvement of fast operation of medical temperature measuring devices Referat 2014
144 Improvement of FBG peak wavelength demodulation using digital signal processing algorithms Rozdział 2015
145 Improvement of quality and reliability of electric power supply using the supply transformer with under load tap change device Rozdział 2015
146 Improvement of the classification quality in detection of Hashimoto's disease with a combined classifier approach Artykuł 2017
147 Improvement of the operation rate of medical temperature measuring devices Rozdział 2014
148 The improvement of the volumetric monitoring system to raise the analysis accuracy for the allergic pollen found in the сity atmosphere Artykuł 2017
149 Improving computation efficiency by parallel programming Artykuł 2013
150 Improving data access security by server-side functional extensions Artykuł 2016
151 Improving data processing performance for web applications using object-relational mapping Artykuł 2015
152 Improving energy efficiency of hot water storage tank by use of obstacles Artykuł 2013
153 Improving fire department toolmechanical characteristics by applying coatings based on eutectic composite materials Artykuł 2013
154 Improving mechanical properties of eutectic coatings of FE-MN-CB-SI CR doped for improving the durability of equipment and machinery Artykuł 2014
155 Improving physical properties of rape biofuels Artykuł 2012
156 Improving the bearing fault diagnosis efficiency by the adaptive stochastic resonance in a new nonlinear system Artykuł 2017
157 Improving the quality of the ECG signal by filtering in wavelet transform domain Rozdział 2016
158 Improving the quality perception of digital images using modified method of the eye aberration correction Rozdział 2016
159 Impulsowa regeneracja akumulatorów ołowiowych Artykuł 2012
160 Imroving performance of two-key cryptography systems Rozdział 2011
161 In search of a measure in Poncelet’s porism Artykuł 2016
162 In vitro evaluation of selected properties of new flow-typedental composite Artykuł 2016
163 In vitro studies of nanosilver-dopd titanium implants for oral and maxillofacial surgery Artykuł 2017
164 In-situ measurements of moisture using surface TDR probes Artykuł 2012
165 In-situ method of diagnose of thermocouples Referat 2011
166 Inbound marketing w komunikacji z klientami Rozdział 2016
167 Incomplete moments of non-zero inflated modified power series distribution Rozdział 2014
168 Increase in input power and Change of streamer length during rotation of electrode Rozdział 2013
169 Increase in losses in a superconducting transformer due to inrush current Artykuł 2015
170 Increase in losses in a superconducting transformer, due to inrush current Referat 2014
171 Increase of high load limit in a gasoline HCCI engine Artykuł 2012
172 Increased water repellence of ceramic buildings by hydrophobisation using high concentration of organic solvents Artykuł 2015
173 Increasing steganographic capacity of the MF method Artykuł 2012
174 Increasing the elasticity of multitasking machining using tooling for tools and workpiece clamping in a cnc machine tool Artykuł 2012
175 Increasing the ergonomics at the workstations of CCTV operators Artykuł 2017
176 Indeks ISMP jako nowoczesna metoda pomiaru poziomu satysfakcji i motywacji pracowników Artykuł 2011
177 Individual and multi-user digital identities of employees in polish enterprises – survey results Referat 2012
178 Individual cylinder ignition advance control algorithms of the aircraft piston engine Referat 2016
179 Indoor air quality in naturally ventilated classrooms in Lublin Poland a - case study Referat 2012
180 Inductive type properties of FeCoZr–CaF2 and FeCoZr–PZT nanocomposites Artykuł 2015
181 Inductive-Type properties of (Co45Fe45Zr10)x(Al2O3)100-x Nanocomposites Produced by the Ion-Beam Sputtering in the Argon and Oxygen Ambient Artykuł 2012
182 Industrial robot repeatability testing with high speed camera phantom V2511 Artykuł 2016
183 Ineffective initiation contributes to deficient verbal and non-verbal fluency in patients with schizophrenia Artykuł 2017
184 Infinite boundary elements Rozdział 2011
185 Infinite boundary elements usage in optical mammography Referat 2013
186 Infliximab effect on the levels of TNF-α and TGF-β in blood irradiated patients Artykuł 2011
187 Influence new-to-old concrete interface qualities on the behaviour of support zones of composite concrete beams Artykuł 2011
188 The influence of cochleostomy and cochlear implant electrode on stpes and round window vibration Artykuł 2011
189 Influence of a feed-opening section on the output and selected mechanical properties of a poly(vinyl chloride) extrudate Artykuł 2014
190 The influence of a strong external magnetic field from a permanent magnet on a measurement accuracy of an inductive watt-hour meter Artykuł 2016
191 Influence of a strong external magnetic field from a permanent magnet on a measurement accuracy of an inductive Watt-Hour meter Referat 2015
192 Influence of active elements on the pendulum’s rotational motion for energy harvesting Rozdział 2015
193 Influence of adsorption of the different chemical nature gas particles on the thermoelectric parameters of semiconductor indium and tin oxide thin films Referat 2013
194 The influence of air conditioning changes on the effective dose due to radon and its short-lived decay products Artykuł 2016
195 Influence of aluminosilicate filler on the physicomechanical properties of polypropylene-polycaproamide composites Artykuł 2014
196 Influence of an educational film on the ieffectiveness of technical education Artykuł 2013
197 The influence of annealing on the electrical and optical properties of silicon-rich silicon nitride films Rozdział 2016
198 Influence of Annealing on the Electrical Properties of Cz-Si Wafers Previously Subjected to the Hydrogen Ion-Beam Treatment Artykuł 2011
199 Influence of argon concentration in the processing gas on power supply system of the gliding arc discharge plasma Referat 2014
200 Influence of atmospheric temperature changes on the thermal stability of the technical chamber Rozdział 2012
201 Influence of Au-negative ion beam implantation on annealed at 1300 C AIN-TiB2-TiSi2 coating Referat 2015
202 An influence of auditory chain components stiffness on vibrations characteristics measured by a finite-element model of the middle ear structure Rozdział 2012
203 The influence of autoclaving process parameters on load carrying-capacity of thin-walled channel section columns Referat 2014
204 Influence of autoclaving process parameters on the buckling and postbuckling behaviour of thin-walled channel section beams Artykuł 2014
205 Influence of automatic control of a tap changing step-up transformer on power capability area of generating unit Artykuł 2016
206 The influence of biochemical modification on the properties of adhesive compounds Artykuł 2017
207 The influence of blowing agent adition, glass fiber filler content and mold temperature on selected properties, surface state and structure of injection molded parts from polyamide 6 Artykuł 2016
208 The influence of boundary condition functions on the quality of the solution and its sensitivity to coefficients of k-ε turbulence models Artykuł 2011
209 Influence of boundary conditions on the behavior of composite channel-section columns under compression Referat 2015
210 Influence of boundary conditions on the critical and failure load in the GFPR channel cross-section columns subjected to compression Artykuł 2016
211 Influence of boundary conditions on the critical and failure load in the GFPR channel cross-section columns subjected to compression Artykuł 2015
212 Influence of boundary conditions on the critical and failure load in the GFPR channel cross-section colums subjected to compression Referat 2014
213 The influence of brushing on microhardness of magnesium alloys surface layer Referat 2012
214 Influence of changes in electrical and electronic equipment on the increase of reliability in vehicles Artykuł 2016
215 Influence of chlorinated water on mechanical properties of polyethylene and polyvinyl chloride pipes Rozdział 2016
216 Influence of chosen parameters on dimensions of suffosion hole after buried water pipe' s Referat 2015
217 Influence of chosen parameters on dimensions of suffosion hole after buried water pipe’s failure Rozdział 2016
218 The influence of collector type on emission indicators in solar system life cycle assessment Artykuł 2013
219 The influence of construction of bifilar winding efficiency of electrostatic precipitator Referat 2014
220 The influence of construction of bifilar winding on efficiency of electrostatic bifilar deduster Artykuł 2016
221 The influence of control algorithms on the effectiveness of vibration reduction of an active composite beam Artykuł 2016
222 The influence of control algorithms on the effectiveness of vibration reduction of an active composite beam Referat 2015
223 The influence of current MMA welding on the mechanical properties of welded joints Rozdział 2014
224 Influence of damping on the dynamic interactive buckling of thin-walled columns of trapezium crosssection subjected to in-plane pulse loading Rozdział 2012
225 The influence of defect localization to the local and global dynamic response of a thin walled composite cantilever beam Referat 2017
226 Influence of defects introduced by irradiation with 4-9 MeV helium ions on impedance of silicon diodes Artykuł 2015
227 Influence of deposition parameters and thermal annealing on the structure and properties of nitride coatings (TiHfZrVNb)N Artykuł 2014
228 Influence of deposition parameters on the structure and properties of nitride coatings (Ti, Hf, Zr, V, Nb)N of high entropy alloys before and after annealing under 600°C Referat 2013
229 Influence of dielectric coverage on photovoltaic conversion of silicon solar cells obtained by epitaxial lateral overgrowth Artykuł 2012
230 Influence of drying process of liquid contaminants on adhesive bond strength Artykuł 2015
231 The influence of effective length on shear failure in concrete beams Artykuł 2011
232 The influence of environment of mechanical properties on polyamide. Referat 2015
233 Influence of exploitation damage on the capacity of scaffolding frame standards Referat 2017
234 The influence of external conditions on the photovoltaic modules performance Rozdział 2017
235 The influence of external excitation on the dynamics of milling process Rozdział 2015
236 Influence of external factors on optical parameters in Cu6PS5I thin films Rozdział 2015
237 Influence of extrusion conditions on efficiency and quality of processed polymer blends Rozdział 2014
238 Influence of fibers orientarion on the type of failure in Fiber Metal Laminates Referat 2012
239 The influence of fibre bending on polarization-dependent twist sensor based on tilted bragg grating Artykuł 2017
240 The influence of fibre orientation in aluminium–carbon laminates on low-velocity impact resistance Artykuł 2017
241 Influence of filler content on mechanical properties of aluminium AL99.5 single-lap bonds bonded with aluminium and polymer powder filled epoxy adhesive Rozdział 2016
242 Influence of filtering layer thickness on hydrogen sulfide removal from air Artykuł 2014
243 Influence of filtering layer thickness on hydrogen sulphide removal from air Referat 2014
244 Influence of frictional mechanism on chatter vibrations in the cutting process-analytical approach Artykuł 2017
245 Influence of gas concentration inhomogeneity on measurement accuracy in absorption spectroscopy Artykuł 2012
246 Influence of gas concentration inhomogeneity on measurement accuracy in absorption spectroscopy Referat 2011
247 The influence of geometrical parameters in socket-pin connections on the value of opening force Artykuł 2015
248 An influence of global initial deflections on post-critical behaviour of isotropic square-tube columns with dimples Referat 2012
249 Influence of H2S concentration on its removal from air by means of FE(III)-EDTA/Fiban catalytic system Referat 2013
250 Influence of high temperature annealing under 1350°C on structure and properties of nanostructured coatings based on AIN-TiB2(TiSi2) Referat 2013
251 The influence of hollow billet thickness in rotary compression Artykuł 2016
252 Influence of hot isostatic pressure (HIP) on Jc, Fp, Tc, Birr, Bc2 and microstructure of MgB2 wires Referat 2014
253 Influence of human capital management in organization to create competitive advantage Rozdział 2011
254 The influence of hybrid material parameters in socked-pin connection on the value of opening force Artykuł 2016
255 Influence of hydrophobisation on surface free energy of hybrid fiber reinforced ultra-high performance concrete Artykuł 2016
256 The influence of impactor energy and geometry on degree of damage of glass fiber reinforced polymer subjected to low-velocity impact Artykuł 2015
257 Influence of increasing joint flexibility on critical temperature of steel frame in fire Artykuł 2012
258 The influence of incudostapedial joint separation on the middle ear transfer function Artykuł 2014
259 Influence of inherent material damping on the dynamic buckling of composite columns with open cross-sections Artykuł 2013
260 Influence of intellectual capital in medical care institutions management on creating competitive advantage for example practice of family physician Rozdział 2012
261 The influence of intellectual capital in the organization on creating the competitive advantage Artykuł 2012
262 The influence of ion-exchange substrates on grass growth in sandy soils Artykuł 2014
263 An influence of layer arrangement on post-buckling behaviour of a compressed column with top-hat section Referat 2013
264 The influence of leachate composition on anaerobic digestion stability and biogas yields Rozdział 2013
265 The influence of load distribution in kinematic constraints of connecting rod on the results of the stress simulation Artykuł 2017
266 The influence of longitudinal reinforcement on shear failure mechanism in concrete beams Rozdział 2015
267 The influence of low dose ion-irradiation on the mechanical properties of PMMA probed by nanoindentation Rozdział 2015
268 The influence of low temperatures on tensile behavior of Fiber-metal laminates Referat 2013
269 The influence of martensite transformation induced by plastic deformation on the microstructure of metastable austenite in X5CrNi18-10 stainless steel Referat 2014
270 Influence of matrix type on negative capacitance effect in nanogranular composite films FeCoZr-Insulator Artykuł 2013
271 Influence of mechanical couplings on the buckling behaviour of thin-walled plates made of general laminates under compression Artykuł 2017
272 Influence of medium heterogeneity on measurement accuracy in absorption spectroscopy Referat 2011
273 The influence of microsilica on the cluster cracks' geometry of cement paste Referat 2016
274 Influence of milling strategies of thin-walled elements on effectiveness of their manufacturing Artykuł 2017
275 Influence of mineral additives on selected properties of PP Referat 2013
276 The influence of modifying HDPE on properties of the surface Artykuł 2015
277 The influence of modifying HDPE on properties of the surface of HDPE extrusion product Referat 2014
278 Influence of moisture on heat conductivity coefficient of aerated concrete Artykuł 2011
279 The influence of moisture on the activation energy of the conductivity of paper-oil insulation of power transformers Rozdział 2016
280 An influence of municipal sewage sludge and mineral wool application on sorption properties of coarse-grained soil Rozdział 2017
281 The influence of nitrogen implantation on tribological properties of AISI H11 steel Artykuł 2015
282 The influence of nitrogen ion implantation on microhardness of the Stellite 6 alloy Artykuł 2016
283 The influence of nitrogen ion implantation on the tribological properties of piston rings made of Hardox and Raex steels Artykuł 2016
284 Influence of nonlinear damping on dynamics of mechanical system with a pendulum Rozdział 2012
285 Influence of old landfill leachate co-digestion with sewage sludge on heavy metals concentration in digester effluent Artykuł 2013
286 Influence of optical indices on psd of activated sludge measured by ldm Referat 2013
287 Influence of oxide matrix on electron transport in (FeCoZr)x(Al2O3)1-x nanocomposite films Artykuł 2017
288 The influence of oxygen on the electrical properties of (CoFeZr) x (Al 2 O 3 ) (100-x) capacitor system nanocomposites Referat 2015
289 Influence of photopolymerization parameters on the mechanical properties of polymer-ceramic composites applied in the conservative dentistry Artykuł 2014
290 Influence of polyethylene pipe on the quality of water in a water distribution system Artykuł 2013
291 The influence of polystyrene modifier and plasticizer nature on the properties of poly(vinyl chloride) Artykuł 2015
292 Influence of power converters on increasing the share of renewable energy sources Artykuł 2016
293 The influence of quantity and distribution of cooling channels of turbine elements on level of stresses in the protective layer TBC and the efficiency of cooling Artykuł 2012
294 The influence of recycling process of extruded unflammable polyethylene on its surface geometric structure Referat 2011
295 Influence of repainting on the mechanical properties, surface topography and microstructure of polyester powder coatings Artykuł 2017
296 Influence of repeated impact on damage growth in fibre reinforced polymer composites Artykuł 2015
297 The influence of road traffic on birds during autumn period: Implications for planning and management of road network Artykuł 2015
298 Influence of selected cutting conditions on cutting forces Artykuł 2017
299 The influence of selected factors on PV systems environmental indicators Artykuł 2016
300 Influence of semi-conducting layers formation technology on electrical parameters of Si structures used in photovoltaics Artykuł 2017
301 The influence of shape and dimension of dust particle on electrostatic precipitator operation Referat 2017
302 The influence of social innovation upon the developement of regions and organizations Artykuł 2015
303 The influence of some synthetic fuels on the performance and emissions in a wankel engine Referat 2014
304 Influence of sputtering atmosphere on hopping conductance in granular nanocomposite (FeCoZr)x(Al2O3)1−x films Artykuł 2013
305 Influence of sputtering atmosphere on hopping conductance in granular nanocomposite films (FeCoZr)x(Al2O3)1-x Referat 2013
306 Influence of steel-polypropylene fibers on fracture parameters of high performance concrete Artykuł 2016
307 The influence of strong electric fields on the DC conductivity of the composite cellulose, insulating oil, and water nanoparticles Rozdział 2016
308 Influence of superconducting transformer`s parameters on transient current limiting Referat 2014
309 The influence of synergism in the modeling of phase transition plot algorithms for alloys Rozdział 2014
310 The influence of technological parameters and geometric features of a cutting edge on cutting forces during AZ91HP alloy milling Artykuł 2014
311 The influence of temperature non-uniformity on retrieval of gas concentration in OP-FTIR spectroscopy Rozdział 2014
312 Influence of temperature on electrical parameters of GaAs in the aspect of applications in photovoltaics Artykuł 2015
313 Influence of temperature on middle ear with shape memory prosthesis Referat 2016
314 Influence of temperature on synthetic data-based calibration models for low resolution open-path FTIR spectroscopy Artykuł 2014
315 The influence of temperature on the resistuvity of ion-implanted silicon with different types of doping Referat 2013
316 The influence of the conditions of emulsion mist formation on the surface roughness of AISI 1045 steel after finish turning Artykuł 2016
317 Influence of the cutting edge angle of the granulator on the extrusion process and pellets properties Artykuł 2013
318 Influence of the cutting edge angle of the granulator on the extrusion process and pellets properties Referat 2013
319 An influence of the d311 effect on the behavior of the cantilever beam-shaped piezoelectric activator made of two layers of PVDF with inverse polarity Artykuł 2014
320 The Influence of the dimension and configuration of geometric imperfections on the static strength of a typical façade scaffolding Artykuł 2016
321 Influence of the layup configurations of the laminate on the buckling and post-buckling states of the plate element Referat 2016
322 Influence of the liquid phase epitaxy conditions of growth on solar cells performance Rozdział 2013
323 Influence of the measurement method of features in ultrasound images of the thyroid in the diagnosis of Hashimoto's disease. Artykuł 2012
324 The influence of the number and placement of grooves of the grooved feed section on the extrusion process Referat 2012
325 Influence of the piezoelectric effect on the dynamic behaviour of an active blade Referat 2017
326 The influence of the selected ranulometric properties of plasticized polyvinyl chloride on the course of the extrusion process Referat 2012
327 The influence of the shape of a polymer wall on selected mechanical properties Rozdział 2015
328 Influence of the thickness of joined elements on lap length of aluminium alloy sheet bonded joints Artykuł 2015
329 The influence of the type of adhesives on low-density polyethylene bonded joints strength Referat 2011
330 Influence of the VM manager on private cluster data mining system Rozdział 2014
331 Influence of thermal annealing and deposition conditions on structure and physical-mechanical properties of multilayered nanosized TiN/ZrN coatings Artykuł 2015
332 Influence of thermal insulation and ventilation system on heat consuption in single-family house Rozdział 2012
333 The influence of tolerances of piston assembly elements on the blow-by variations in engines leaving the production line Rozdział 2015
334 The influence of tolerances of piston assembly elements on the blow-by variations in engines leaving the production line Referat 2014
335 Influence of tool flank forces on complex dynamics of cutting process Artykuł 2014
336 The influence of tool geometry on the course of flanges radial extrusion in hollow parts Artykuł 2017
337 Influence of treated sewage discharge on the benthos ciliate assembly in the lowland river Artykuł 2016
338 Influence of various parameters on strength and absorption properties of fly ash based geopolymer concrete designed by Taguchi method Artykuł 2017
339 Influence of ventilating air exhausters on flames and smoke spreading in the underground garage Rozdział 2015
340 Influence of water addition on mechanical properties of thermoplastic starch foils Artykuł 2015
341 The influence of wind structure and aspect ratio of circular cylinders on mean wind pressure coefficient Referat 2012
342 Influence of wind structure and aspect ratio of circular cylinders on mean wind pressure coefficient Artykuł 2012
343 The influence of X-ray irradiation on the structure, physical and mechanical properties of the galvanic alloys of cobalt Referat 2013
344 Influence of Xe(+) Irradiation on Topography and Wettability of Graphite Surfaced Artykuł 2011
345 Influence of Xe+ irradiation on surface composition of CuInSe2 crystals Referat 2012
346 Influence of zeolite additive on the properties of plaster used for monumental salted walls Artykuł 2014
347 Influences of system parameters on energy harvesting from autoparametric absorber. Experimental research Artykuł 2016
348 Influences of system parameters on energy harvesting from autoparametric absorber. Numerical research Artykuł 2016
349 Informacionno-analitičeskoe obespečenie upravleniâ vosproizvodstvom biologičeskogo kapitala skotovodstva Rozdział 2013
350 Informacja naukowa : materiały pomocnicze : poradnik Monografia 2015
351 Informacje o patentach, wzorach użytkowych Rozdział 2015
352 Informacje w procesie decyzyjnym konsumenta rynku IT - ujęcie jakościowe Artykuł 2012
353 Informacyjne technologie informatyczne wspomagające procesy wytwarzania Rozdział 2016
354 Informatics methods as tools to solve industrial problems Monografia 2012
355 Information and communication technologies as an aid in solving enviromental problems of visegrad countries Referat 2013
356 Information measuring systems with mobile devices for identification of air pollution parameters caused by transport Rozdział 2016
357 Information models and methods of the university’s scientific knowledge life cycle support Rozdział 2014
358 Information Processing : actual research problems in Eastern Europe Monografia 2013
359 Information security policy creating Artykuł 2011
360 Information support for integrated flexible manufacturing systems Monografia 2014
361 Information support of natural resources potential in the context of sustainable development Rozdział 2013
362 Information technologies applications for sign languages investigations Rozdział 2015
363 Information technology of clustering problem situations in computing and office equipment Rozdział 2015
364 An informational model of sportsman’s competitive activities Rozdział 2016
365 Informational vector of food security Rozdział 2013
366 Informatyczne wsparcie procesów magazynowych Artykuł 2016
367 Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich Monografia 2012
368 Informatyka po angielsku Artykuł 2014
369 Informatyka-nauka i praktyka 2012 Monografia 2012
370 Informatyzacja polskiej administracji publicznej na tle budowy społeczeństwa wiedzy Artykuł 2011
371 Infrastruktura informacji przestrzennej INSPIRE - branżowy profil metadanych z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego Artykuł 2012
372 Infrastruktura transportu lubelszczyzny a planowanie przestrzenne Rozdział 2011
373 Inkasent kontra bramki Artykuł 2013
374 Inkluzywna przestrzeń sąsiedzka - różnorodność mieszkańców i ich potrzeb inspiracją dla projektanta Referat 2016
375 Innovacionyj potenciał Bełarusi Rozdział 2013
376 Innovation management in the construction supply chain Artykuł 2013
377 Innovation policy in France. Dynamics of innovation evolution Rozdział 2013
378 Innovations and sustainable development : actual research problems in Eastern Europe Monografia 2014
379 Innovations in patient service as tools for building competitive strenght of medical facilities Rozdział 2016
380 Innovative development of Romanian regions Rozdział 2013
381 Innovative development of the Lublin, a case study of estern ICT cluster Rozdział 2013
382 Innovative gathering and energy management system integrated within PV module Rozdział 2015
383 Innovative hybrid polymer composites cellular polymer-metal powder obtained in extrusion process Artykuł 2015
384 Innovative metal forming techniques developed at the Lublin University of Technology Artykuł 2015
385 Innovative metal forming technologies Artykuł 2014
386 An innovative method for forming balls from scrap rail heads Artykuł 2016
387 An innovative method of polimeric sawdust boards production Artykuł 2017
388 Innovative regional development : instruments supporting development of regional institutional links Monografia 2013
389 Innovative research towards teachers professional activity modelling and cognitive pedagogics. Collection of reference texts : monograph Monografia 2011
390 Innovative SiC over Si photodiode based dual - band, 3D Integrated detector Referat 2014
391 The innovative solutions in new building for education architects in Lublin Artykuł 2013
392 Innovative system for energy collection and management integrated within a photovoltaic module Artykuł 2016
393 Innovative system of simultaneous transportation and treatment of sanitary wastewater in scattered dwelling areas Artykuł 2016
394 Innovativeness and entrepreneurship : clusters management : good practices in the World Monografia 2014
395 Innowacje marketingowe i innowacje organizacyjne Referat 2017
396 Innowacje społeczne na rynku pracy Rozdział 2013
397 Innowacje społeczne w modelach tożsamości jako obszar konkurencyjności przedsiębiorstwa Artykuł 2016
398 Innowacje w relacjach z klientami banków komercyjnych w multimedialnej rzeczywistości sieci Artykuł 2015
399 Innowacyjna estetyka elewacji Rozdział 2013
400 Innowacyjna technologia produkcji zeolitów z popiołów lotnych Referat 2012
401 Innowacyjna technologia w innowacyjnym przedsiębiorstwie branży mechanicznej Rozdział 2012
402 Innowacyjna technologia wytwarzania długich wałów o małej sztywności Rozdział 2016
403 Innowacyjne kompozycje hybrydowe typu polimer porowaty-metal Referat 2015
404 Innowacyjne metody plastycznego kształtowania wyrobów drążonych z kołnierzami Rozdział 2013
405 Innowacyjne metody w inżynierii produkcji Monografia 2014
406 Innowacyjne procesy technologiczne Monografia 2011
407 Innowacyjne procesy wytwórcze Monografia 2013
408 Innowacyjne rozwiązania kształtowania odkuwek wsporników wykorzystywanych w przemyśle lotniczym Rozdział 2013
409 Innowacyjne rozwiązania przetwórstwa materiałów polimerowych Artykuł 2014
410 Innowacyjne rozwiązania zarządzania informacją w organizacjach w dobie globalizacji Rozdział 2016
411 Innowacyjne technologie obróbki plastycznej metali rozwijane w Politechnice Lubelskiej Artykuł 2015
412 Innowacyjne technologie w inżynierii produkcji Monografia 2015
413 Innowacyjne technologie w inżynierii produkcji Monografia 2016
414 Innowacyjne zwiększęnie efektywności energetycznej dla budynku Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej Rozdział 2012
415 Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w województwie lubelskim Artykuł 2016
416 Innowacyjność przedsiębiorstw rodzinnych województwa lubelskiego Artykuł 2014
417 Innowacyjność utrzymania ruchu w strategii rozwoju przedsiębiorstwa Artykuł 2015
418 Innowacyjność wtryskarek elektrycznych Artykuł 2011
419 Innowacyjny model biznesowy – sposób na zwiększenie przewagi konkurencyjnej Artykuł 2013
420 Innowacyjny napełniacz tworzyw polimerowych Referat 2015
421 Innowacyjny proces kształtowania kul z główek złomowanych szyn kolejowych Artykuł 2015
422 Innowacyjny rozwój regionalny - bariery współpracy w regionie Rozdział 2013
423 Innowacyjny system wymiany wiedzy z pracodawcami jako element ustawicznej edukacji studentów Rozdział 2011
424 Inproving of the quality food for animals by pulsed power plasma discharge Artykuł 2015
425 Inrush current of superconducting transformer Artykuł 2013
426 Inspection methods for quality control of fibre metal laminates (FML) in aerospace components Artykuł 2012
427 Inspection methods for quality control of fibre metal laminates in aerospace components Artykuł 2011
428 Inspirations for innovation: the causes and effects of progress in production engineering Monografia 2016
429 Instalacja do akumulowania energii cieplnej [Zgłoszenie nr (21) 414224] Patent 2017
430 Instalacja do podgrzewania wody użytkowej z panelem solarnym [ Nr zgłoszenia 398453] Patent 2013
431 Instalacja do podgrzewania wody użytkowej z panelem solarnym [ Nr zgłoszenia 398454] Patent 2013
432 Instalacja do podgrzewania wody użytkowej z panelem solarnym [ Nr zgłoszenia 398455] Patent 2013
433 Instalacja do podgrzewania wody użytkowej z panelem solarnym [ Nr zgłoszenia 398456] Patent 2013
434 Instalacja do podgrzewania wody użytkowej z panelem solarnym [ Nr zgłoszenia 398457] Patent 2013
435 Instalacja do podgrzewania wody użytkowej z panelem solarnym [Patent nr (11) 219618 (21) 398455] Patent 2015
436 Instalacja do podgrzewania wody użytkowej z panelem solarnym [Patent nr (11) 219636 (21) 398453] Patent 2015
437 Instalacja do podgrzewania wody użytkowej z panelem solarnym [Patent nr (11) 219637 (21) 398454] Patent 2015
438 Instalacja do podgrzewania wody użytkowej z panelem solarnym [Patent nr (11) 219638 (21) 398456] Patent 2015
439 Instalacja do podgrzewania wody użytkowej z panelem solarnym [Patent nr (11) 219639 (21) 398457] Patent 2015
440 Instalacja słoneczna ze zbiornikiem akumulacyjnym o zmiennej objętości i z nastawianą temperaturą ładowania energią. Cz. 1, Opis koncepcji i symulacja numeryczna Artykuł 2016
441 Instances of corporate social responsibility in coal mining: an exampleof chosen Polish mines Referat 2012
442 Institutionalization of financial and industrial groups within modern economic system Rozdział 2014
443 An instrumented vehicle for offroad dynamics testing Artykuł 2011
444 Instruments of value-based management Rozdział 2014
445 Instytucje wspierające biznes a małe i średnie przedsiębiorstwa - ocena współpracy, ogranczenia oraz dalsze perspektywy rozwoju Artykuł 2013
446 Instytucje wspierajace komunikację pomiędzy podmiotami publicznymi i prywatnymi w partnerstwie publiczno-prywatnym Artykuł 2011
447 Instytut Informatyki WEiI na konferencjach zagranicznych Artykuł 2014
448 The intangible assets forming in process of companies interaction between airlines, aircraft repairing companies and aircraft building companies Rozdział 2013
449 Integracja społeczna Hasło 2016
450 Integracja systemów alarmowych z systemem BMS w obiektach logistycznych Artykuł 2015
451 Integracja systemów sterowania i nadzoru w budynkach w aspekcie realizacji przez nie zadań systemów alarmowych Artykuł 2011
452 Integracyjne centrum dydaktyczno-sportowe, Józefów Rozdział 2012
453 Integral index of operation quality for evaluation of impact of distributive generation sources on electric network modes Artykuł 2017
454 Integrated business structures optimization principles Rozdział 2013
455 Integrated transportation system simulation Artykuł 2013
456 Integrating role of sustainable development paradigm in shaping the human-landscape relation Artykuł 2015
457 Integration mechanism of chosen biological databases Artykuł 2012
458 Integration of Kazakhstan’s rail road in the world transport and logistics space Artykuł 2017
459 Integration of public transport as a chance for its development Referat 2014
460 Integration of supervision alarm system with the control and management systems in the electric equipment applied at buildings Referat 2011
461 Integration of the financial infrastructure of the European Union: past and future Rozdział 2014
462 Integrealność wychowania religijnego : koncepcja i realizacja w wybranych ruchach religijnych Monografia 2015
463 Inteligentna instalacja elektryczna KNX w zarządzaniu pracą budynku serwisowego elektroniki samochodowej Artykuł 2011
464 Inteligentne instalacje budynkowe a sprawa polska Artykuł 2013
465 Inteligentne pojazdy w transporcie drogowym Referat 2014
466 Inteligentne pojazdy w transporcie drogowym Artykuł 2014
467 Inteligentne systemy magistralne w sterowaniu instalacjami nawadniającymi boiska piłkarskie Artykuł 2012
468 Inteligentny system budynkowy LCN w zarządzaniu instalacją elektryczną budynku wysokościowego Rozdział 2014
469 Inteligentny system sterowania z wykorzystaniem stanowiska dydaktycznego do konfigurowania wybranych podzespołów automatyki budynkowej Artykuł 2014
470 Inteligentny system sterowania z wykorzystaniem stanowiska dydaktycznego do konfigurowania wybranych podzespołów automatyki budynkowej Referat 2014
471 Intellectual capital formation and development conditions in Ukraine Rozdział 2013
472 Intellectual property managment in enterprise Artykuł 2012
473 Intelligent building : comfort and safety Referat 2016
474 Intelligent building:comfort and safety Artykuł 2016
475 Intelligent control for HVAC devices in LCN system Artykuł 2013
476 Intelligent technologies in production quality assessment Artykuł 2011
477 Intensyfikacja odkształcenia w procesie walcowania poprzeczno-klinowego Rozdział 2011
478 Inter - Organizational Relations As A Source of Competitive Advantage of Contemporary Enterprises Artykuł 2016
479 Inter-organizational relations as a one of sources of competitive advantage of contemporary enterprises in the era of globalization Artykuł 2017
480 The interaction of the plasma reactor system for power system Referat 2014
481 Interactive 3d environment for conducting demonstrations and training in the reconstruction of archaeological objects Rozdział 2016
482 Interactive application supporting numerical methods teaching Rozdział 2017
483 Interactive buckling of FGM columns under compression Referat 2015
484 Interactive method of detecting color vision disorders in candidates for drivers Artykuł 2011
485 Interactive system for sign language learning Referat 2012
486 Interaktywna metoda wykrywania zaburzeń widzenia barw Artykuł 2011
487 Interaktywne instalacje w inteligentnych budynkach Artykuł 2012
488 Interdependence between globalisation, knowledge-based economy and information society Artykuł 2012
489 Interdisciplinary cooperation between medical and technical universities Rozdział 2015
490 Interdisciplinary information and managerial nature of the project management teaching Rozdział 2015
491 Interface analysis of fiber metal laminates Artykuł 2014
492 Interface analysis of fibre metal laminates Referat 2012
493 Interfejsy programistyczne akcelerometrów dla urządzeń mobilnych typu Smartphone Artykuł 2011
494 Interference joints in ball bearing assembly Rozdział 2015
495 Interferencja aerodynamiczna opływu śmigłowiec - obiekt Artykuł 2011
496 Interionic Interactions in Carboxylic Acid Cation Exchangers on the Base of Polyacrylic Acid. Ab Initio Calculations Artykuł 2011
497 Interlaminar fracture toughness of glass and carbon reinforced multidirectional fiber metal laminates Artykuł 2017
498 Intermittency and multiscale dynamics in milling of fiber reinforced composites Artykuł 2013
499 Internal public relations in the context of internal communication management Rozdział 2011
500 International cooperation based on motion capture laboratory Rozdział 2015