Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 649
Lp. Tytuł Typ Rok
1 I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków Monografia 2011
2 ICP-MS Determination of platinum and palladium in road dust Referat 2011
3 ICT studies in english – a comparison of research results in two countries Rozdział 2017
4 ICT study in english in the eyes of Polish and Kyrgyz students Rozdział 2017
5 Idea seminariów międzynarodowych " International Seminars on Computer Science" w praktyce Rozdział 2012
6 Idea zrównoważonego rozwoju - realna szansa na rozwój czy utopia Artykuł 2011
7 Idee kształtujące innowacyjne wyzwania techniki budowlanej. Kierunki rozwoju Artykuł 2017
8 Idee kształtujące innowacyjne wyzwania techniki budowlanej. W poszukiwaniu paradygmatu rozwoju budownictwa Artykuł 2017
9 Identification and fragmentation of cefalosporins, lincosamides, levofloxacin, doxycycline, vancomycin Artykuł 2017
10 Identification and monitoring of noise sources of CNC machine tools by acoustic holography methods Artykuł 2016
11 Identification and quantification analysis of nonlinear dynamics properties of combustion instability in a diesel engine Artykuł 2015
12 Identification and simulation of milling process Rozdział 2011
13 Identification of a dynamic model of Mach-Zehnder non-zero chirp type intensity modulator from intensity measurements Rozdział 2013
14 Identification of biomass co-combustion operating point using image processing Rozdział 2014
15 Identification of drilling of biocompatible materials based on titanium Artykuł 2015
16 Identification of important parameters of forming process of flat forgings with one Rib from AZ31 alloy Referat 2012
17 Identification of important parameters of forming process of flat forgings with one Rib from AZ31 alloy Artykuł 2012
18 Identification of internal defects of hardfacing coatings in regeneration of machine parts Artykuł 2017
19 Identification of linear system in random time Artykuł 2012
20 Identification of moisture content in brick walls by means of impedance tomography Artykuł 2012
21 Identification of periodic components Rozdział 2015
22 Identification of probability distribution form for results of ssound level measurements Artykuł 2013
23 Identification of regular and chaotic isothermal trajectories of a shape memory oscillator using the 0–1 test Artykuł 2013
24 Identification of regular and chaotic solutions of shape memory oscillators by means of the 0-1 test Rozdział 2011
25 Identification of rolling resistance coefficients for aircraft tires on unsurfaced airfields Artykuł 2014
26 Identification of technogenic emergency situations in railway transport using cluster analysis Artykuł 2014
27 Identification of the operating parameters for the mechancal systemusing EMD algorithm Referat 2016
28 Identification of the operating parameters for the mechanical system using EMD algorithm Artykuł 2016
29 Identification of turning and milling processes by stochastic langevin equations Referat 2012
30 Identification of volatile compounds from a brewery with spme technique Artykuł 2016
31 Identifying industries requiring spatial and sectoral relationships to develop: do smart specializations always work? Artykuł 2017
32 Identifying road artefacts with mobile devices Rozdział 2015
33 Identity Building in Creative Clusters Artykuł 2017
34 Identyfikacja i ocena algorytmów przełączania biegów przekładni automatycznej podczas rozpędzania autobusu miejskiego Artykuł 2014
35 Identyfikacja i sterowanie układem dynamicznym obróbki skrawaniem Monografia 2014
36 Identyfikacja i weryfikacja modelu obiektu dynamicznego na przykładzie procesu frezowania Artykuł 2011
37 Identyfikacja krajobrazu przepraw mostowych w ujęciu tożsamości miejsca Monografia 2014
38 Identyfikacja mechanizmu powstawania uszkodzeń aparatury wtryskowej silników o zapłonie samoczynnym Artykuł 2012
39 Identyfikacja natężeń pól elektromagnetycznych niskich częctotliwoci zlokalizowanych w miejscach realizacji procesu zapładniania in-vitro Rozdział 2015
40 Identyfikacja nieciągłości w kompozytowych panelach sandwiczowych z wykorzystaniem mikrotomografii komputerowej Artykuł 2012
41 Identyfikacja podobieństwa nieruchomości Artykuł 2011
42 Identyfikacja porowatości w kompozytach węglowo i szklano/epoksydowych metodą mikrotomografii komputerowej Artykuł 2012
43 Identyfikacja problemów i doskonalenie procesu produkcji wyrobów cukierniczych z wykorzystaniem wybranych narzędzi zarządzania jakością i lean manufacturing Rozdział 2017
44 Identyfikacja przyczyn uszkodzenia elementu konstrukcyjnego obudowy komputera Referat 2015
45 Identyfikacja rzeczywistej topologii sieci elektroenergetycznej na potrzeby aplikacji obliczeniowych działających w czasie rzeczywistym Rozdział 2016
46 Identyfikacja rzeczywistej topologii sieci elektroenergetycznej na potrzeby aplikacji obliczeniowych działających w czasie rzeczywistym Artykuł 2016
47 Identyfikacja spalania stukowego w silniku Wankla zasilanym paliwem wodorowym Artykuł 2012
48 Identyfikacja systemu logistycznego na przykładzie przedsiębiorstwa produkującego meble Artykuł 2014
49 Identyfikacja uszkodzeń eksploatacyjnych obwodu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji samochodu z wykorzystaniem termowizji Artykuł 2011
50 Identyfikacja wad technologicznych wpływających na ich wytrzymałość Referat 2016
51 Identyfikacja wad technologicznych wpływających na ich wytrzymałość Rozdział 2016
52 Identyfikacja wypadków drogowych z udziałem zwierząt na terenie Polski Artykuł 2014
53 Identyfikacja zaburzeń elektromagnetycznych w torze zasilania reaktora plazmowego przy różnych mieszaninach gazowych Artykuł 2014
54 Identyfikacja zaburzeń elektromagnetycznych w torze zasilania reaktora plazmowego przy różnych mieszaninach gazowych Referat 2013
55 Identyfikacja zachowania się strumienia spalin w otoczeniu po odpływie z kolektora wylotowego silnika w locie śmigłowca Artykuł 2011
56 Identyfikacja źródeł stresu organizacyjnego pracowników zakładu produkcji materiałów budowlanych Rozdział 2016
57 Idustrial robot accuracy Testing with QC20-Ballbar Diagnostic System Artykuł 2016
58 IEP as a parameter characterizing the pH-dependent surface charging of materials other than metal oxides Artykuł 2012
59 II Dni Innowacji w Puławskim Parku Naukowo - Technologicznym Artykuł 2016
60 II Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków Artykuł 2012
61 II Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków : materiały pokonferencyjne Monografia 2012
62 Ile powinien kosztować magazyn energii? Artykuł 2017
63 Ile powinien kosztować magazyn energii? Rozdział 2017
64 Illegal migrations as a problem of contemporary Europe on the XXI century Artykuł 2015
65 Image computer steganography based on steerable transformation Rozdział 2011
66 Image edges locator dedicated to visually impaired people - an experimental application for mobile devices Rozdział 2015
67 Image recognition usage to control computer aplication Referat 2013
68 Image recognition usage to control computer application Artykuł 2014
69 Image reconstruction with discontinuous coefficient in electrical impedance tomography Artykuł 2011
70 Imapct of installation errors of the gear on the kinematic deviation Artykuł 2012
71 The immune method for classifying objects on the basis of the target clonal selection Artykuł 2013
72 Impact assessment of effectiveness of thiourea and THAM for corrosion process on carbon steel in calcium chloride environment Artykuł 2016
73 The impact behavior of aluminum hybrid laminates Artykuł 2014
74 Impact behaviour of fibre metal laminates Referat 2012
75 Impact damage growth in carbon fibre aluminium laminates Artykuł 2017
76 Impact damage live-time analysis of modern composite materials using thermography Artykuł 2014
77 The impact of a power electronics converter in phase failure work on the power system network Artykuł 2016
78 Impact of acid number of fuels on the wear process of apparatus for fuel injection in diesel engines Artykuł 2014
79 Impact of adjacent building superstructure to chimneys and ventilation drafts of a nearest tenement of a neighboring compact settlement Referat 2014
80 The impact of aeration of concrete based on ceramic aggregate, exposed to high temperatures, on its strength parameters Artykuł 2017
81 Impact of blowing agents in pol(vinyl chloride) cellular extrusion process Artykuł 2017
82 The impact of converter's synchronization during FRT voltage recovery in two-phase short circuits Rozdział 2015
83 Impact of crisis on financial standing of polish companies Artykuł 2012
84 Impact of critical current values in HTS transformer winding on decay time of inrush current Artykuł 2016
85 The impact of cultural behavior management organizations Rozdział 2014
86 Impact of cutting tool geometry on the dynamic load of system in the machining process of nickel alloy 625 Artykuł 2016
87 Impact of depth of cut on chip formation in AZ91HP magnesium alloy milling with tools of varying cutting edge geometry Artykuł 2015
88 Impact of feed opening width and position on pvc extrusion process effectiveness Artykuł 2013
89 Impact of front and rear wheel track adjustment on race car lap time. Artykuł 2015
90 Impact of human factor in data security Artykuł 2011
91 Impact of hydraulic fracturing on the quality of natural waters Artykuł 2017
92 The impact of independent factors on the process of products co-creating on the internet Rozdział 2016
93 Impact of installation errors of the gear on the kinematic deviation Referat 2012
94 Impact of internet sources on e-patient knowledge Rozdział 2015
95 Impact of ITS services on the safety and efficiency of road traffic Artykuł 2017
96 Impact of optical indices on particle size distribution of activated sludge measured by laser diffraction method Artykuł 2014
97 Impact of parasite resistance on operation of ignition system in motor vehicle Artykuł 2012
98 The impact of radioactive radon and its decay products for human health Referat 2015
99 Impact of selected errors in production and installation of bevel gear elements on total transmission error Artykuł 2012
100 The impact of selected granulometric properties of poly(vinyl chloride) on the effectiveness of the extrusion process Artykuł 2013
101 The impact of selected technological and material parameters on the strength of adhesive steel sheets joints Artykuł 2017
102 The impact of stiffness of engine suspension cushions in an all-terrain vehicle on its transverse displacement Artykuł 2015
103 The impact of technological parameters of injection moulding and mould design on the properties of moulded products Rozdział 2014
104 The impact of the amount of of polymer materials Artykuł 2012
105 The impact of the artificial intervertebral disc on functioning the lumbar spine Artykuł 2015
106 The impact of the different payment options on the medical services clients’ satisfaction building process Rozdział 2014
107 The impact of the elevator guides contamination on the braking process delay for selected progressive gears Artykuł 2017
108 The impact of the indoor air parameters on the dynamics of radon and its decay products concentration changes Referat 2012
109 The impact of the recent banking crisis on customer loyalty in the banking sector: Developing versus developed countries Artykuł 2012
110 The impact of the room occupation and the indoor air parameters on the aerosol particle concentration in classrooms Referat 2011
111 Impact of the service sector on the creation of companies in Poland Artykuł 2015
112 The impact of the share of biogas in a supply dose on load parameters in the combustion chamber of a dual-fuel compression-ignition engine Artykuł 2016
113 Impact of thermal fatigue on young’s modulus of epoxy adhesives. Artykuł 2015
114 The impact of undisturbed flow speed on the correlation of aerodynamic coefficients as a function of the angle of attack for the gyroplane body Referat 2016
115 Impact of ventilation and air conditioning systems on indoor air quality in a classroom Rozdział 2014
116 Impact of vibratory and rotational shot peening onto selected properties of titanium alloy surface layer Artykuł 2014
117 Impact porous dielectric silica gel for operating voltage and power discharge reactor Artykuł 2014
118 Impact resistance and damage of fiber metal laminates Rozdział 2017
119 Impact study of abrasive machining on static strength of lap adhesive joints of mild steel Referat 2017
120 Impaktyt bursztynowy z eocenu Górki Lubartowskiej Referat 2014
121 Impedance method used to calculate initial switching currents in transmission networks and generator real power Artykuł 2014
122 Impedance model of metal-dielectric nanocomposites produced by ion-beam sputtering in vacuum conditions and its experimental verification for thin films of (FeCoZr)x(PZT)(100-x) Artykuł 2015
123 Impedance of (CoFeZr)0,559(PbZrTiO3)0,441 nanocomposite annealed in a tubular furnace Rozdział 2016
124 Impedance of reverse biased diodes irradiated with krypton ions with energy of 250 MeV Artykuł 2012
125 Impedance of reverse biased diodes irradiated with krypton ions with energy of 250 MeV Referat 2011
126 Impedance of steel electrode in 1-alkyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborates Referat 2011
127 Imperativy innovacionno-investicionnogo razvitiâ promyšlennyh predpriâtij Ukrainy Rozdział 2013
128 Implantation of au-ions into the nanostructured (TiZrHfVNbTa)N coatings and its influence on the microstructure and properties of the coatings Referat 2015
129 Implanty i protezy bioniczne Rozdział 2012
130 Implementacja metody wskaźników pojemności informacyjnej (metody Hellwiga) w arkuszach kalkulacyjnych Artykuł 2011
131 Implementacja numeryczna modeli quasi-ustalonych turnbulentnego oddziaływania wiatru bez uwzględnienia sprzężeń aerodynamicznych na mosty i mosty dla pieszych Rozdział 2011
132 Implementacja numeryczna modeli quasi-ustalonych turnbulentnego oddziaływania wiatru na maszyny z odciągami Rozdział 2011
133 Implementacja numeryczna zagadnienia optymalnego wyznaczania parametrów wielokrotnych strojonych tłumików masowych Rozdział 2011
134 Implementacja obsługi plików C3D w środowisku MATLAB Referat 2013
135 Implementacja obsługi plików c3d w środowisku MATLAB Artykuł 2014
136 Implementacja rozpoznawania rodzaju ruchu na podstawie wskazań sensorów urządzenia mobilnego Artykuł 2015
137 The Implementation of genetic agorithms in choosing transport routes with constraints Referat 2013
138 Implementation of integrated management system at municipal company of water supply and sewerage system in Puławy. Referat 2013
139 Implementation of MS Access software for casing-class manufacturing features saving Artykuł 2014
140 Implementation of nitrovac technology as adaptation of machine park to market requirements Artykuł 2015
141 Implementation of serious game techniques in raising the social awareness of the depression disease Rozdział 2015
142 Implementation of smart beacon technology for on-demand animal monitoring Referat 2015
143 Implementation of the fourier boundary element method Referat 2013
144 Implementation of thermoelectric module for cooling process of microscale experimantal room Rozdział 2017
145 Implementing anisotropy ratio to modeling of water flow in layered soil Artykuł 2013
146 Implementing game elements into didactic process: a case study Rozdział 2013
147 Implementing gamification techniques into university study path - a case study Rozdział 2015
148 The importance of colorblindness awareness in education Rozdział 2015
149 The importance of human capital in contemporary small and medium-sized companies in the opinion of managers: Pilot research in Podkarpackie Voivodeship in Poland Artykuł 2017
150 Improper integrals calculations for fourier boundary element method Artykuł 2017
151 Improved motion type identification method using mobile device sensors Artykuł 2016
152 Improvement of fast operation of medical temperature measuring devices Referat 2014
153 Improvement of FBG peak wavelength demodulation using digital signal processing algorithms Rozdział 2015
154 Improvement of quality and reliability of electric power supply using the supply transformer with under load tap change device Rozdział 2015
155 Improvement of the classification quality in detection of Hashimoto's disease with a combined classifier approach Artykuł 2017
156 Improvement of the operation rate of medical temperature measuring devices Rozdział 2014
157 The improvement of the volumetric monitoring system to raise the analysis accuracy for the allergic pollen found in the сity atmosphere Artykuł 2017
158 Improving computation efficiency by parallel programming Artykuł 2013
159 Improving data access security by server-side functional extensions Artykuł 2016
160 Improving data processing performance for web applications using object-relational mapping Artykuł 2015
161 Improving energy efficiency of hot water storage tank by use of obstacles Artykuł 2013
162 Improving fire department toolmechanical characteristics by applying coatings based on eutectic composite materials Artykuł 2013
163 Improving mechanical properties of eutectic coatings of FE-MN-CB-SI CR doped for improving the durability of equipment and machinery Artykuł 2014
164 Improving physical properties of rape biofuels Artykuł 2012
165 Improving the bearing fault diagnosis efficiency by the adaptive stochastic resonance in a new nonlinear system Artykuł 2017
166 Improving the quality of the ECG signal by filtering in wavelet transform domain Rozdział 2016
167 Improving the quality perception of digital images using modified method of the eye aberration correction Rozdział 2016
168 Impulsowa regeneracja akumulatorów ołowiowych Artykuł 2012
169 Imroving performance of two-key cryptography systems Rozdział 2011
170 In search of a measure in Poncelet’s porism Artykuł 2016
171 In vitro evaluation of selected properties of new flow-typedental composite Artykuł 2016
172 In vitro studies of nanosilver-dopd titanium implants for oral and maxillofacial surgery Artykuł 2017
173 In-situ measurements of moisture using surface TDR probes Artykuł 2012
174 In-situ measurements of wind action on scaffoldings Referat 2017
175 In-situ method of diagnose of thermocouples Referat 2011
176 In-vivo monitoring of oxygen saturation in murine carcinoma during PDT by diode laser light diffuse reflectance Rozdział 2017
177 Inbound marketing w komunikacji z klientami Rozdział 2016
178 Incidents ssociated with as peration Artykuł 2017
179 Incomplete moments of non-zero inflated modified power series distribution Rozdział 2014
180 Increase in input power and Change of streamer length during rotation of electrode Rozdział 2013
181 Increase in losses in a superconducting transformer due to inrush current Artykuł 2015
182 Increase in losses in a superconducting transformer, due to inrush current Referat 2014
183 Increase of high load limit in a gasoline HCCI engine Artykuł 2012
184 Increased water repellence of ceramic buildings by hydrophobisation using high concentration of organic solvents Artykuł 2015
185 Increasing steganographic capacity of the MF method Artykuł 2012
186 Increasing the elasticity of multitasking machining using tooling for tools and workpiece clamping in a cnc machine tool Artykuł 2012
187 Increasing the ergonomics at the workstations of CCTV operators Artykuł 2017
188 Indeks ISMP jako nowoczesna metoda pomiaru poziomu satysfakcji i motywacji pracowników Artykuł 2011
189 Individual and multi-user digital identities of employees in polish enterprises – survey results Referat 2012
190 Individual cylinder ignition advance control algorithms of the aircraft piston engine Referat 2016
191 Indoor air quality in naturally ventilated classrooms in Lublin Poland a - case study Referat 2012
192 Induced Ramsey numbers for disconnected graphs Referat 2017
193 Inductive type properties of FeCoZr–CaF2 and FeCoZr–PZT nanocomposites Artykuł 2015
194 Inductive-Type properties of (Co45Fe45Zr10)x(Al2O3)100-x Nanocomposites Produced by the Ion-Beam Sputtering in the Argon and Oxygen Ambient Artykuł 2012
195 Industrial robot repeatability testing with high speed camera phantom V2511 Artykuł 2016
196 Ineffective initiation contributes to deficient verbal and non-verbal fluency in patients with schizophrenia Artykuł 2017
197 Infinite boundary elements Rozdział 2011
198 Infinite boundary elements usage in optical mammography Referat 2013
199 Infliximab effect on the levels of TNF-α and TGF-β in blood irradiated patients Artykuł 2011
200 Influence new-to-old concrete interface qualities on the behaviour of support zones of composite concrete beams Artykuł 2011
201 The influence of cochleostomy and cochlear implant electrode on stpes and round window vibration Artykuł 2011
202 Influence of a feed-opening section on the output and selected mechanical properties of a poly(vinyl chloride) extrudate Artykuł 2014
203 The influence of a strong external magnetic field from a permanent magnet on a measurement accuracy of an inductive watt-hour meter Artykuł 2016
204 Influence of a strong external magnetic field from a permanent magnet on a measurement accuracy of an inductive Watt-Hour meter Referat 2015
205 Influence of active elements on the pendulum’s rotational motion for energy harvesting Rozdział 2015
206 Influence of adsorption of the different chemical nature gas particles on the thermoelectric parameters of semiconductor indium and tin oxide thin films Referat 2013
207 Influence of aggregate type and chemical admixtures on frost resistance of lightweight mortarst Rozdział 2017
208 The influence of air conditioning changes on the effective dose due to radon and its short-lived decay products Artykuł 2016
209 Influence of aluminosilicate filler on the physicomechanical properties of polypropylene-polycaproamide composites Artykuł 2014
210 Influence of an educational film on the ieffectiveness of technical education Artykuł 2013
211 The influence of annealing on the electrical and optical properties of silicon-rich silicon nitride films Rozdział 2016
212 Influence of Annealing on the Electrical Properties of Cz-Si Wafers Previously Subjected to the Hydrogen Ion-Beam Treatment Artykuł 2011
213 Influence of argon concentration in the processing gas on power supply system of the gliding arc discharge plasma Referat 2014
214 Influence of atmospheric temperature changes on the thermal stability of the technical chamber Rozdział 2012
215 Influence of Au-negative ion beam implantation on annealed at 1300 C AIN-TiB2-TiSi2 coating Referat 2015
216 An influence of auditory chain components stiffness on vibrations characteristics measured by a finite-element model of the middle ear structure Rozdział 2012
217 The influence of autoclaving process parameters on load carrying-capacity of thin-walled channel section columns Referat 2014
218 Influence of autoclaving process parameters on the buckling and postbuckling behaviour of thin-walled channel section beams Artykuł 2014
219 Influence of automatic control of a tap changing step-up transformer on power capability area of generating unit Artykuł 2016
220 Influence of basalt-polypropylene fibres on fracture properties of ultra-high performance concrete Referat 2017
221 The influence of biochemical modification on the properties of adhesive compounds Artykuł 2017
222 The influence of blowing agent adition, glass fiber filler content and mold temperature on selected properties, surface state and structure of injection molded parts from polyamide 6 Artykuł 2016
223 The influence of boundary condition functions on the quality of the solution and its sensitivity to coefficients of k-ε turbulence models Artykuł 2011
224 Influence of boundary conditions on the behavior of composite channel-section columns under compression Referat 2015
225 Influence of boundary conditions on the critical and failure load in the GFPR channel cross-section columns subjected to compression Artykuł 2016
226 Influence of boundary conditions on the critical and failure load in the GFPR channel cross-section columns subjected to compression Artykuł 2015
227 Influence of boundary conditions on the critical and failure load in the GFPR channel cross-section colums subjected to compression Referat 2014
228 The influence of brushing on microhardness of magnesium alloys surface layer Referat 2012
229 Influence of changes in electrical and electronic equipment on the increase of reliability in vehicles Artykuł 2016
230 Influence of chlorinated water on mechanical properties of polyethylene and polyvinyl chloride pipes Rozdział 2016
231 Influence of chosen parameters on dimensions of suffosion hole after buried water pipe' s Referat 2015
232 Influence of chosen parameters on dimensions of suffosion hole after buried water pipe’s failure Rozdział 2016
233 The influence of collector type on emission indicators in solar system life cycle assessment Artykuł 2013
234 The influence of construction of bifilar winding efficiency of electrostatic precipitator Referat 2014
235 The influence of construction of bifilar winding on efficiency of electrostatic bifilar deduster Artykuł 2016
236 The influence of control algorithms on the effectiveness of vibration reduction of an active composite beam Artykuł 2016
237 The influence of control algorithms on the effectiveness of vibration reduction of an active composite beam Referat 2015
238 The influence of CTFBG gratings physical parameters on their spectral properties Rozdział 2017
239 The influence of current MMA welding on the mechanical properties of welded joints Rozdział 2014
240 Influence of damping on the dynamic interactive buckling of thin-walled columns of trapezium crosssection subjected to in-plane pulse loading Rozdział 2012
241 The influence of defect localization to the local and global dynamic response of a thin walled composite cantilever beam Referat 2017
242 Influence of defects introduced by irradiation with 4-9 MeV helium ions on impedance of silicon diodes Artykuł 2015
243 Influence of deposition parameters and thermal annealing on the structure and properties of nitride coatings (TiHfZrVNb)N Artykuł 2014
244 Influence of deposition parameters on the structure and properties of nitride coatings (Ti, Hf, Zr, V, Nb)N of high entropy alloys before and after annealing under 600°C Referat 2013
245 Influence of dielectric coverage on photovoltaic conversion of silicon solar cells obtained by epitaxial lateral overgrowth Artykuł 2012
246 Influence of drying process of liquid contaminants on adhesive bond strength Artykuł 2015
247 The influence of effective length on shear failure in concrete beams Artykuł 2011
248 Influence of electric field intensity on dc conductivity for insulating oil Referat 2017
249 The influence of electric field intensity on the activation energy of the DC conductivity the electrical pressboard of impregnated with synthetic ester Rozdział 2017
250 The influence of environment of mechanical properties on polyamide. Referat 2015
251 Influence of exploitation damage on the capacity of scaffolding frame standards Referat 2017
252 The influence of external conditions on the photovoltaic modules performance Rozdział 2017
253 The influence of external excitation on the dynamics of milling process Rozdział 2015
254 Influence of external factors on optical parameters in Cu6PS5I thin films Rozdział 2015
255 Influence of extrusion conditions on efficiency and quality of processed polymer blends Rozdział 2014
256 Influence of fibers orientarion on the type of failure in Fiber Metal Laminates Referat 2012
257 The influence of fibre bending on polarization-dependent twist sensor based on tilted bragg grating Artykuł 2017
258 The influence of fibre orientation in aluminium–carbon laminates on low-velocity impact resistance Artykuł 2017
259 Influence of filler content on mechanical properties of aluminium AL99.5 single-lap bonds bonded with aluminium and polymer powder filled epoxy adhesive Rozdział 2016
260 Influence of filtering layer thickness on hydrogen sulfide removal from air Artykuł 2014
261 Influence of filtering layer thickness on hydrogen sulphide removal from air Referat 2014
262 Influence of frictional mechanism on chatter vibrations in the cutting process-analytical approach Artykuł 2017
263 Influence of gas concentration inhomogeneity on measurement accuracy in absorption spectroscopy Artykuł 2012
264 Influence of gas concentration inhomogeneity on measurement accuracy in absorption spectroscopy Referat 2011
265 The influence of geometrical parameters in socket-pin connections on the value of opening force Artykuł 2015
266 An influence of global initial deflections on post-critical behaviour of isotropic square-tube columns with dimples Referat 2012
267 Influence of H2S concentration on its removal from air by means of FE(III)-EDTA/Fiban catalytic system Referat 2013
268 Influence of high temperature annealing under 1350°C on structure and properties of nanostructured coatings based on AIN-TiB2(TiSi2) Referat 2013
269 The influence of hollow billet thickness in rotary compression Artykuł 2016
270 Influence of hot isostatic pressure (HIP) on Jc, Fp, Tc, Birr, Bc2 and microstructure of MgB2 wires Referat 2014
271 Influence of human capital management in organization to create competitive advantage Rozdział 2011
272 The influence of hybrid material parameters in socked-pin connection on the value of opening force Artykuł 2016
273 Influence of hydrophobisation on surface free energy of hybrid fiber reinforced ultra-high performance concrete Artykuł 2016
274 The influence of impactor energy and geometry on degree of damage of glass fiber reinforced polymer subjected to low-velocity impact Artykuł 2015
275 Influence of increasing joint flexibility on critical temperature of steel frame in fire Artykuł 2012
276 The influence of incudostapedial joint separation on the middle ear transfer function Artykuł 2014
277 Influence of inherent material damping on the dynamic buckling of composite columns with open cross-sections Artykuł 2013
278 Influence of intellectual capital in medical care institutions management on creating competitive advantage for example practice of family physician Rozdział 2012
279 The influence of intellectual capital in the organization on creating the competitive advantage Artykuł 2012
280 The influence of ion-exchange substrates on grass growth in sandy soils Artykuł 2014
281 An influence of layer arrangement on post-buckling behaviour of a compressed column with top-hat section Referat 2013
282 The influence of leachate composition on anaerobic digestion stability and biogas yields Rozdział 2013
283 The influence of load distribution in kinematic constraints of connecting rod on the results of the stress simulation Artykuł 2017
284 The influence of longitudinal reinforcement on shear failure mechanism in concrete beams Rozdział 2015
285 The influence of low dose ion-irradiation on the mechanical properties of PMMA probed by nanoindentation Rozdział 2015
286 The influence of low temperatures on tensile behavior of Fiber-metal laminates Referat 2013
287 Influence of machining strategies and technological history of semi-finished product on the deformation of thin-wall elements after milling Referat 2017
288 Influence of machining strategies and technological history of semi-finished product on the deformation of thin-wall elements after milling Artykuł 2017
289 The influence of martensite transformation induced by plastic deformation on the microstructure of metastable austenite in X5CrNi18-10 stainless steel Referat 2014
290 Influence of matrix type on negative capacitance effect in nanogranular composite films FeCoZr-Insulator Artykuł 2013
291 Influence of mechanical couplings on the buckling behaviour of thin-walled plates made of general laminates under compression Artykuł 2017
292 Influence of medium heterogeneity on measurement accuracy in absorption spectroscopy Referat 2011
293 The influence of microsilica on the cluster cracks' geometry of cement paste Referat 2016
294 Influence of milling strategies of thin-walled elements on effectiveness of their manufacturing Artykuł 2017
295 Influence of mineral additives on selected properties of PP Referat 2013
296 The influence of modifying HDPE on properties of the surface Artykuł 2015
297 The influence of modifying HDPE on properties of the surface of HDPE extrusion product Referat 2014
298 Influence of moisture on heat conductivity coefficient of aerated concrete Artykuł 2011
299 The influence of moisture on the activation energy of the conductivity of paper-oil insulation of power transformers Rozdział 2016
300 An influence of municipal sewage sludge and mineral wool application on sorption properties of coarse-grained soil Rozdział 2017
301 The influence of nitrogen implantation on tribological properties of AISI H11 steel Artykuł 2015
302 The influence of nitrogen ion implantation on microhardness of the Stellite 6 alloy Artykuł 2016
303 The influence of nitrogen ion implantation on the tribological properties of piston rings made of Hardox and Raex steels Artykuł 2016
304 The influence of nitrogen pressure on the fabrication of the two-phase superhard nanocomposite (TiZrNbAlYCr)N coatings Artykuł 2017
305 Influence of nonlinear damping on dynamics of mechanical system with a pendulum Rozdział 2012
306 Influence of old landfill leachate co-digestion with sewage sludge on heavy metals concentration in digester effluent Artykuł 2013
307 Influence of optical indices on psd of activated sludge measured by ldm Referat 2013
308 Influence of oxide matrix on electron transport in (FeCoZr)x(Al2O3)1-x nanocomposite films Artykuł 2017
309 The influence of oxygen on the electrical properties of (CoFeZr) x (Al 2 O 3 ) (100-x) capacitor system nanocomposites Referat 2015
310 Influence of photopolymerization parameters on the mechanical properties of polymer-ceramic composites applied in the conservative dentistry Artykuł 2014
311 Influence of polyethylene pipe on the quality of water in a water distribution system Artykuł 2013
312 The influence of polystyrene modifier and plasticizer nature on the properties of poly(vinyl chloride) Artykuł 2015
313 Influence of power converters on increasing the share of renewable energy sources Artykuł 2016
314 The influence of quantity and distribution of cooling channels of turbine elements on level of stresses in the protective layer TBC and the efficiency of cooling Artykuł 2012
315 The influence of recycling process of extruded unflammable polyethylene on its surface geometric structure Referat 2011
316 Influence of repainting on the mechanical properties, surface topography and microstructure of polyester powder coatings Artykuł 2017
317 Influence of repeated impact on damage growth in fibre reinforced polymer composites Artykuł 2015
318 The influence of road traffic on birds during autumn period: Implications for planning and management of road network Artykuł 2015
319 Influence of selected cutting conditions on cutting forces Artykuł 2017
320 The influence of selected factors on PV systems environmental indicators Artykuł 2016
321 Influence of semi-conducting layers formation technology on electrical parameters of Si structures used in photovoltaics Artykuł 2017
322 The influence of shape and dimension of dust particle on electrostatic precipitator operation Referat 2017
323 The influence of social innovation upon the developement of regions and organizations Artykuł 2015
324 The influence of some synthetic fuels on the performance and emissions in a wankel engine Referat 2014
325 Influence of sputtering atmosphere on hopping conductance in granular nanocomposite (FeCoZr)x(Al2O3)1−x films Artykuł 2013
326 Influence of sputtering atmosphere on hopping conductance in granular nanocomposite films (FeCoZr)x(Al2O3)1-x Referat 2013
327 Influence of sputtering deposition parameters on electrical and optical properties of aluminium-doped zinc oxide thin films for photovoltaic applications Artykuł 2017
328 Influence of steel-polypropylene fibers on fracture parameters of high performance concrete Artykuł 2016
329 The influence of strong electric fields on the DC conductivity of the composite cellulose, insulating oil, and water nanoparticles Rozdział 2016
330 Influence of structural disorder on the optical properties of non-stoichiometric Cu(6)Ps(5)I-based thin films Rozdział 2017
331 Influence of superconducting transformer`s parameters on transient current limiting Referat 2014
332 The influence of synergism in the modeling of phase transition plot algorithms for alloys Rozdział 2014
333 The influence of technological parameters and geometric features of a cutting edge on cutting forces during AZ91HP alloy milling Artykuł 2014
334 The influence of temperature non-uniformity on retrieval of gas concentration in OP-FTIR spectroscopy Rozdział 2014
335 Influence of temperature on electrical parameters of GaAs in the aspect of applications in photovoltaics Artykuł 2015
336 Influence of temperature on middle ear with shape memory prosthesis Referat 2016
337 Influence of temperature on synthetic data-based calibration models for low resolution open-path FTIR spectroscopy Artykuł 2014
338 The influence of temperature on the resistuvity of ion-implanted silicon with different types of doping Referat 2013
339 Influence of the amount of regranulate on the mechanical properties of engineering plastics Artykuł 2017
340 The influence of the conditions of emulsion mist formation on the surface roughness of AISI 1045 steel after finish turning Artykuł 2016
341 Influence of the cutting edge angle of the granulator on the extrusion process and pellets properties Artykuł 2013
342 Influence of the cutting edge angle of the granulator on the extrusion process and pellets properties Referat 2013
343 An influence of the d311 effect on the behavior of the cantilever beam-shaped piezoelectric activator made of two layers of PVDF with inverse polarity Artykuł 2014
344 The Influence of the dimension and configuration of geometric imperfections on the static strength of a typical façade scaffolding Artykuł 2016
345 Influence of the layup configurations of the laminate on the buckling and post-buckling states of the plate element Referat 2016
346 Influence of the liquid phase epitaxy conditions of growth on solar cells performance Rozdział 2013
347 Influence of the measurement method of features in ultrasound images of the thyroid in the diagnosis of Hashimoto's disease. Artykuł 2012
348 The influence of the number and placement of grooves of the grooved feed section on the extrusion process Referat 2012
349 Influence of the piezoelectric effect on the dynamic behaviour of an active blade Referat 2017
350 The influence of the selected ranulometric properties of plasticized polyvinyl chloride on the course of the extrusion process Referat 2012
351 The influence of the shape of a polymer wall on selected mechanical properties Rozdział 2015
352 Influence of the thickness of joined elements on lap length of aluminium alloy sheet bonded joints Artykuł 2015
353 The influence of the type of adhesives on low-density polyethylene bonded joints strength Referat 2011
354 Influence of the VM manager on private cluster data mining system Rozdział 2014
355 Influence of thermal annealing and deposition conditions on structure and physical-mechanical properties of multilayered nanosized TiN/ZrN coatings Artykuł 2015
356 Influence of thermal insulation and ventilation system on heat consuption in single-family house Rozdział 2012
357 The influence of tolerances of piston assembly elements on the blow-by variations in engines leaving the production line Rozdział 2015
358 The influence of tolerances of piston assembly elements on the blow-by variations in engines leaving the production line Referat 2014
359 Influence of tool flank forces on complex dynamics of cutting process Artykuł 2014
360 The influence of tool geometry on the course of flanges radial extrusion in hollow parts Artykuł 2017
361 Influence of treated sewage discharge on the benthos ciliate assembly in the lowland river Artykuł 2016
362 Influence of various parameters on strength and absorption properties of fly ash based geopolymer concrete designed by Taguchi method Artykuł 2017
363 Influence of ventilating air exhausters on flames and smoke spreading in the underground garage Rozdział 2015
364 Influence of water addition on mechanical properties of thermoplastic starch foils Artykuł 2015
365 The influence of wind structure and aspect ratio of circular cylinders on mean wind pressure coefficient Referat 2012
366 Influence of wind structure and aspect ratio of circular cylinders on mean wind pressure coefficient Artykuł 2012
367 The influence of X-ray irradiation on the structure, physical and mechanical properties of the galvanic alloys of cobalt Referat 2013
368 Influence of Xe(+) Irradiation on Topography and Wettability of Graphite Surfaced Artykuł 2011
369 Influence of Xe+ irradiation on surface composition of CuInSe2 crystals Referat 2012
370 Influence of zeolite additive on the properties of plaster used for monumental salted walls Artykuł 2014
371 Influences of system parameters on energy harvesting from autoparametric absorber. Experimental research Artykuł 2016
372 Influences of system parameters on energy harvesting from autoparametric absorber. Numerical research Artykuł 2016
373 Informacionno-analitičeskoe obespečenie upravleniâ vosproizvodstvom biologičeskogo kapitala skotovodstva Rozdział 2013
374 Informacja naukowa : materiały pomocnicze : poradnik Monografia 2015
375 Informacje o patentach, wzorach użytkowych Rozdział 2015
376 Informacje w procesie decyzyjnym konsumenta rynku IT - ujęcie jakościowe Artykuł 2012
377 Informacyjne technologie informatyczne wspomagające procesy wytwarzania Rozdział 2016
378 Informatics methods as tools to solve industrial problems Monografia 2012
379 Information and communication technologies as an aid in solving enviromental problems of visegrad countries Referat 2013
380 Information measuring systems with mobile devices for identification of air pollution parameters caused by transport Rozdział 2016
381 Information models and methods of the university’s scientific knowledge life cycle support Rozdział 2014
382 Information Processing : actual research problems in Eastern Europe Monografia 2013
383 Information security policy creating Artykuł 2011
384 Information support for integrated flexible manufacturing systems Monografia 2014
385 Information support of natural resources potential in the context of sustainable development Rozdział 2013
386 Information technologies applications for sign languages investigations Rozdział 2015
387 Information Technology in Medical Diagnostics Monografia 2017
388 Information technology of clustering problem situations in computing and office equipment Rozdział 2015
389 An informational model of sportsman’s competitive activities Rozdział 2016
390 Informational vector of food security Rozdział 2013
391 Informatyczne wsparcie procesów magazynowych Artykuł 2016
392 Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich Monografia 2012
393 Informatyka po angielsku Artykuł 2014
394 Informatyka-nauka i praktyka 2012 Monografia 2012
395 Informatyzacja polskiej administracji publicznej na tle budowy społeczeństwa wiedzy Artykuł 2011
396 Infrastruktura informacji przestrzennej INSPIRE - branżowy profil metadanych z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego Artykuł 2012
397 Infrastruktura transportu lubelszczyzny a planowanie przestrzenne Rozdział 2011
398 Inicjatywa Lokalna w rozwiązywaniu problemów przestrzennych, w kontekście współpracy uczelnie wyższe - samorząd lokalny na przykładzie Lublina Referat 2017
399 Inkasent kontra bramki Artykuł 2013
400 Inkluzywna przestrzeń sąsiedzka - różnorodność mieszkańców i ich potrzeb inspiracją dla projektanta Referat 2016
401 Innovacionyj potenciał Bełarusi Rozdział 2013
402 Innovation management in the construction supply chain Artykuł 2013
403 Innovation policy in France. Dynamics of innovation evolution Rozdział 2013
404 Innovations and sustainable development : actual research problems in Eastern Europe Monografia 2014
405 Innovations in patient service as tools for building competitive strenght of medical facilities Rozdział 2016
406 Innovative character of the contemporary enterprise and determinants of innovation Rozdział 2018
407 Innovative development of Romanian regions Rozdział 2013
408 Innovative development of the Lublin, a case study of estern ICT cluster Rozdział 2013
409 Innovative gathering and energy management system integrated within PV module Rozdział 2015
410 Innovative hybrid polymer composites cellular polymer-metal powder obtained in extrusion process Artykuł 2015
411 Innovative metal forming techniques developed at the Lublin University of Technology Artykuł 2015
412 Innovative metal forming technologies Artykuł 2014
413 An innovative method for forming balls from scrap rail heads Artykuł 2016
414 An innovative method of polimeric sawdust boards production Artykuł 2017
415 An innovative method of polimeric sawdust boards production Referat 2017
416 Innovative regional development : instruments supporting development of regional institutional links Monografia 2013
417 Innovative research towards teachers professional activity modelling and cognitive pedagogics. Collection of reference texts : monograph Monografia 2011
418 Innovative SiC over Si photodiode based dual - band, 3D Integrated detector Referat 2014
419 The innovative solutions in new building for education architects in Lublin Artykuł 2013
420 Innovative superconducting materials and potential applications in medical diagnostics Referat 2017
421 Innovative system for energy collection and management integrated within a photovoltaic module Artykuł 2016
422 Innovative system of simultaneous transportation and treatment of sanitary wastewater in scattered dwelling areas Artykuł 2016
423 Innovativeness and entrepreneurship : clusters management : good practices in the World Monografia 2014
424 Innowacje marketingowe i innowacje organizacyjne Referat 2017
425 Innowacje społeczne na rynku pracy Rozdział 2013
426 Innowacje społeczne w modelach tożsamości jako obszar konkurencyjności przedsiębiorstwa Artykuł 2016
427 Innowacje technologiczne a rozwój mechanizacji w budownictwie Rozdział 2017
428 Innowacje w marketingu usług turystycznych na wybranym przykładzie Artykuł 2017
429 Innowacje w relacjach z klientami banków komercyjnych w multimedialnej rzeczywistości sieci Artykuł 2015
430 Innowacyjna estetyka elewacji Rozdział 2013
431 Innowacyjna technologia produkcji zeolitów z popiołów lotnych Referat 2012
432 Innowacyjna technologia w innowacyjnym przedsiębiorstwie branży mechanicznej Rozdział 2012
433 Innowacyjna technologia wytwarzania długich wałów o małej sztywności Rozdział 2016
434 Innowacyjne kompozycje hybrydowe typu polimer porowaty-metal Referat 2015
435 Innowacyjne metody plastycznego kształtowania wyrobów drążonych z kołnierzami Rozdział 2013
436 Innowacyjne metody w inżynierii produkcji Monografia 2014
437 Innowacyjne procesy technologiczne Monografia 2011
438 Innowacyjne procesy wytwórcze Monografia 2013
439 Innowacyjne rozwiązania kształtowania odkuwek wsporników wykorzystywanych w przemyśle lotniczym Rozdział 2013
440 Innowacyjne rozwiązania przetwórstwa materiałów polimerowych Artykuł 2014
441 Innowacyjne rozwiązania zarządzania informacją w organizacjach w dobie globalizacji Rozdział 2016
442 Innowacyjne technologie obróbki plastycznej metali rozwijane w Politechnice Lubelskiej Artykuł 2015
443 Innowacyjne technologie w inżynierii produkcji Monografia 2015
444 Innowacyjne technologie w inżynierii produkcji Monografia 2016
445 Innowacyjne zwiększęnie efektywności energetycznej dla budynku Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej Rozdział 2012
446 Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w województwie lubelskim Artykuł 2016
447 Innowacyjność przedsiębiorstw rodzinnych województwa lubelskiego Artykuł 2014
448 Innowacyjność utrzymania ruchu w strategii rozwoju przedsiębiorstwa Artykuł 2015
449 Innowacyjność wtryskarek elektrycznych Artykuł 2011
450 Innowacyjny model biznesowy – sposób na zwiększenie przewagi konkurencyjnej Artykuł 2013
451 Innowacyjny napełniacz tworzyw polimerowych Referat 2015
452 Innowacyjny proces kształtowania kul z główek złomowanych szyn kolejowych Artykuł 2015
453 Innowacyjny rozwój regionalny - bariery współpracy w regionie Rozdział 2013
454 Innowacyjny system wymiany wiedzy z pracodawcami jako element ustawicznej edukacji studentów Rozdział 2011
455 Inproving of the quality food for animals by pulsed power plasma discharge Artykuł 2015
456 Inrush current of superconducting transformer Artykuł 2013
457 Inspection methods for quality control of fibre metal laminates (FML) in aerospace components Artykuł 2012
458 Inspection methods for quality control of fibre metal laminates in aerospace components Artykuł 2011
459 Inspirations for innovation: the causes and effects of progress in production engineering Monografia 2016
460 Instalacja do akumulowania energii cieplnej [Zgłoszenie nr (21) 414224] Patent 2017
461 Instalacja do podgrzewania wody użytkowej z panelem solarnym [ Nr zgłoszenia 398453] Patent 2013
462 Instalacja do podgrzewania wody użytkowej z panelem solarnym [ Nr zgłoszenia 398454] Patent 2013
463 Instalacja do podgrzewania wody użytkowej z panelem solarnym [ Nr zgłoszenia 398455] Patent 2013
464 Instalacja do podgrzewania wody użytkowej z panelem solarnym [ Nr zgłoszenia 398456] Patent 2013
465 Instalacja do podgrzewania wody użytkowej z panelem solarnym [ Nr zgłoszenia 398457] Patent 2013
466 Instalacja do podgrzewania wody użytkowej z panelem solarnym [Patent nr (11) 219618 (21) 398455] Patent 2015
467 Instalacja do podgrzewania wody użytkowej z panelem solarnym [Patent nr (11) 219636 (21) 398453] Patent 2015
468 Instalacja do podgrzewania wody użytkowej z panelem solarnym [Patent nr (11) 219637 (21) 398454] Patent 2015
469 Instalacja do podgrzewania wody użytkowej z panelem solarnym [Patent nr (11) 219638 (21) 398456] Patent 2015
470 Instalacja do podgrzewania wody użytkowej z panelem solarnym [Patent nr (11) 219639 (21) 398457] Patent 2015
471 Instalacja słoneczna ze zbiornikiem akumulacyjnym o zmiennej objętości i z nastawianą temperaturą ładowania energią. Cz. 1, Opis koncepcji i symulacja numeryczna Artykuł 2016
472 Instances of corporate social responsibility in coal mining: an exampleof chosen Polish mines Referat 2012
473 Institutionalization of financial and industrial groups within modern economic system Rozdział 2014
474 An instrumented vehicle for offroad dynamics testing Artykuł 2011
475 Instruments of value-based management Rozdział 2014
476 Instytucje wspierające biznes a małe i średnie przedsiębiorstwa - ocena współpracy, ogranczenia oraz dalsze perspektywy rozwoju Artykuł 2013
477 Instytucje wspierajace komunikację pomiędzy podmiotami publicznymi i prywatnymi w partnerstwie publiczno-prywatnym Artykuł 2011
478 Instytut Informatyki WEiI na konferencjach zagranicznych Artykuł 2014
479 The intangible assets forming in process of companies interaction between airlines, aircraft repairing companies and aircraft building companies Rozdział 2013
480 Integer linear programming in optimization of waste after cutting in the furniture manufacturing Rozdział 2017
481 Integracja społeczna Hasło 2016
482 Integracja systemów alarmowych z systemem BMS w obiektach logistycznych Artykuł 2015
483 Integracja systemów sterowania i nadzoru w budynkach w aspekcie realizacji przez nie zadań systemów alarmowych Artykuł 2011
484 Integracyjne centrum dydaktyczno-sportowe, Józefów Rozdział 2012
485 Integral index of operation quality for evaluation of impact of distributive generation sources on electric network modes Artykuł 2017
486 Integrated business structures optimization principles Rozdział 2013
487 Integrated transportation system simulation Artykuł 2013
488 Integrating role of sustainable development paradigm in shaping the human-landscape relation Artykuł 2015
489 Integration mechanism of chosen biological databases Artykuł 2012
490 Integration of Kazakhstan’s rail road in the world transport and logistics space Artykuł 2017
491 Integration of public transport as a chance for its development Referat 2014
492 Integration of supervision alarm system with the control and management systems in the electric equipment applied at buildings Referat 2011
493 Integration of the financial infrastructure of the European Union: past and future Rozdział 2014
494 Integrealność wychowania religijnego : koncepcja i realizacja w wybranych ruchach religijnych Monografia 2015
495 Inteligentna instalacja elektryczna KNX w zarządzaniu pracą budynku serwisowego elektroniki samochodowej Artykuł 2011
496 Inteligentne instalacje budynkowe a sprawa polska Artykuł 2013
497 Inteligentne pojazdy w transporcie drogowym Referat 2014
498 Inteligentne pojazdy w transporcie drogowym Artykuł 2014
499 Inteligentne systemy magistralne w sterowaniu instalacjami nawadniającymi boiska piłkarskie Artykuł 2012
500 Inteligentny system budynkowy LCN w zarządzaniu instalacją elektryczną budynku wysokościowego Rozdział 2014