Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 38
Lp. Tytuł Typ Rok
1 Jak i gdzie szukać ? Świat informacji naukowo-technicznej. Artykuł 2017
2 Jak metale ciężkie wpływają na rozwój zrównoważony Referat 2011
3 Jak promować zrównoważoną gospodarkę i administrację Rozdział 2015
4 Jak prowadzić proekologiczny styl życia i gospodarowania wspierając zrównoważony rozwój i konsumpcję ? Rozdział 2015
5 Jak za dotknięciem robora - coboty czekają zą dojrzejemy Artykuł 2017
6 Jak zachęcać młodzież do studiów technicznych ? Artykuł 2011
7 Jak zmieniła się komunikacja miejska w ciągu ostatnich lat Artykuł 2017
8 Jaka jest rola biblioteki w warsztacie pracy naukowca? Badania jakości usług bibliotecznych w Politechnice Lubelskiej Referat 2012
9 Jaka jest rola edukacji i jej instytucji w promocji proekologicznego stylu życia i gospodarowania ? Rozdział 2015
10 Jakość jako element oczekiwań konsumenckich - podejście produktowe Rozdział 2015
11 Jakość kształcenia w uczelni wyższej Artykuł 2017
12 Jakość płynu hamulcowego a bezpieczeństwo w ruchu drogowym Artykuł 2014
13 Jakość powietrza i wody w basenach pływackich a zależności od sposobu przygotowania wody Referat 2016
14 Jakość powietrza w rozlewni piwa w browarze Referat 2016
15 Jakość powietrza wewnętrznego w obiektach sportowych Referat 2017
16 Jakość produktów w świetle idei zrównoważonego rozwoju Artykuł 2017
17 Jakość ścieków deszczowych wybranego kolektora zbiorczego miasta Lublin na tle jakości wód odbiornika – rzeki Bystrzycy Rozdział 2012
18 Jakość wód opadowych i możliwości ich wykorzystania w indywidualnych gospodarstwach domowych Rozdział 2016
19 Java wrapper for Xsens motion capture system SDK Rozdział 2014
20 Jeden czy wiele wzorców zmian poboru wody? - kalibracja modelu wybranej sieci wodociągowej Artykuł 2017
21 Jeden czy wiele wzorców zmian poboru wody? - kalibracja modelu wybranej sieci wodociągowej Rozdział 2017
22 Jednoczesne sterowanie ustawieniami wielu kamer PTZ w systemie monitoringu wizyjnego CCTV Artykuł 2014
23 Jednostki sektora finansów publicznych jako inwestorzy na rynku mikroinstalacji OZE Rozdział 2016
24 Jednostki transformatorowe 400/110kV 450 MVA jako ważny element modernizacji i poprawy niezawodności krajowej sieci przesyłowej Artykuł 2014
25 Jeszcze lepsze spalanie. Nowoczesne kotły grzewcze na paliwa stałe i gazowe. Artykuł 2011
26 John Bosco’s preventive system in the work of a contemporary educator Rozdział 2013
27 Joint seminars for preparation of learning materials in the PROMIS Tempus Project Rozdział 2015
28 The joint seminars for students and teachers – an effective learning method Rozdział 2016
29 Joints strength Rozdział 2016
30 Jubileusz 50-lecia Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej Referat 2014
31 Jubileusz Adapciaka(2003-2012) Artykuł 2012
32 Jubileusz i konferencje Oddziału Lubelskiego PTETiS Artykuł 2011
33 Jubileusz Profesora Tadeusza Janowskiego Artykuł 2014
34 Jubileusz szkoły górniczej w Łęcznej Artykuł 2015
35 Juchnowiec – miasto [w] przyszłości Artykuł 2012
36 Jump Mechanism of Electric Charge Transfer in Gallium Arsenide Exposed to Polyenergy Implantation with H(+) Ions Artykuł 2011
37 Jump Mechanism of Electric Conduction in n-Type Silicon Implanted with Ne(++) Neon Ions Artykuł 2011
38 Justification methodological approach to the evaluation of the quality of international aviation enterprises as the objects of property Rozdział 2013