Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 34
Lp. Tytuł Typ Rok
1 Jak metale ciężkie wpływają na rozwój zrównoważony Referat 2011
2 Jak promować zrównoważoną gospodarkę i administrację Rozdział 2015
3 Jak prowadzić proekologiczny styl życia i gospodarowania wspierając zrównoważony rozwój i konsumpcję ? Rozdział 2015
4 Jak za dotknięciem robora - coboty czekają zą dojrzejemy Artykuł 2017
5 Jak zachęcać młodzież do studiów technicznych ? Artykuł 2011
6 Jak zmieniła się komunikacja miejska w ciągu ostatnich lat Artykuł 2017
7 Jaka jest rola biblioteki w warsztacie pracy naukowca? Badania jakości usług bibliotecznych w Politechnice Lubelskiej Referat 2012
8 Jaka jest rola edukacji i jej instytucji w promocji proekologicznego stylu życia i gospodarowania ? Rozdział 2015
9 Jakość jako element oczekiwań konsumenckich - podejście produktowe Rozdział 2015
10 Jakość płynu hamulcowego a bezpieczeństwo w ruchu drogowym Artykuł 2014
11 Jakość powietrza i wody w basenach pływackich a zależności od sposobu przygotowania wody Referat 2016
12 Jakość powietrza w rozlewni piwa w browarze Referat 2016
13 Jakość ścieków deszczowych wybranego kolektora zbiorczego miasta Lublin na tle jakości wód odbiornika – rzeki Bystrzycy Rozdział 2012
14 Jakość wód opadowych i możliwości ich wykorzystania w indywidualnych gospodarstwach domowych Rozdział 2016
15 Java wrapper for Xsens motion capture system SDK Rozdział 2014
16 Jeden czy wiele wzorców zmian poboru wody? - kalibracja modelu wybranej sieci wodociągowej Artykuł 2017
17 Jeden czy wiele wzorców zmian poboru wody? - kalibracja modelu wybranej sieci wodociągowej Rozdział 2017
18 Jednoczesne sterowanie ustawieniami wielu kamer PTZ w systemie monitoringu wizyjnego CCTV Artykuł 2014
19 Jednostki sektora finansów publicznych jako inwestorzy na rynku mikroinstalacji OZE Rozdział 2016
20 Jednostki transformatorowe 400/110kV 450 MVA jako ważny element modernizacji i poprawy niezawodności krajowej sieci przesyłowej Artykuł 2014
21 Jeszcze lepsze spalanie. Nowoczesne kotły grzewcze na paliwa stałe i gazowe. Artykuł 2011
22 John Bosco’s preventive system in the work of a contemporary educator Rozdział 2013
23 Joint seminars for preparation of learning materials in the PROMIS Tempus Project Rozdział 2015
24 The joint seminars for students and teachers – an effective learning method Rozdział 2016
25 Joints strength Rozdział 2016
26 Jubileusz 50-lecia Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej Referat 2014
27 Jubileusz Adapciaka(2003-2012) Artykuł 2012
28 Jubileusz i konferencje Oddziału Lubelskiego PTETiS Artykuł 2011
29 Jubileusz Profesora Tadeusza Janowskiego Artykuł 2014
30 Jubileusz szkoły górniczej w Łęcznej Artykuł 2015
31 Juchnowiec – miasto [w] przyszłości Artykuł 2012
32 Jump Mechanism of Electric Charge Transfer in Gallium Arsenide Exposed to Polyenergy Implantation with H(+) Ions Artykuł 2011
33 Jump Mechanism of Electric Conduction in n-Type Silicon Implanted with Ne(++) Neon Ions Artykuł 2011
34 Justification methodological approach to the evaluation of the quality of international aviation enterprises as the objects of property Rozdział 2013