Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 33
Lp. Tytuł Typ Rok
1 Jak metale ciężkie wpływają na rozwój zrównoważony Referat 2011
2 Jak promować zrównoważoną gospodarkę i administrację Rozdział 2015
3 Jak prowadzić proekologiczny styl życia i gospodarowania wspierając zrównoważony rozwój i konsumpcję ? Rozdział 2015
4 Jak za dotknięciem robora - coboty czekają zą dojrzejemy Artykuł 2017
5 Jak zachęcać młodzież do studiów technicznych ? Artykuł 2011
6 Jaka jest rola biblioteki w warsztacie pracy naukowca? Badania jakości usług bibliotecznych w Politechnice Lubelskiej Referat 2012
7 Jaka jest rola edukacji i jej instytucji w promocji proekologicznego stylu życia i gospodarowania ? Rozdział 2015
8 Jakość jako element oczekiwań konsumenckich - podejście produktowe Rozdział 2015
9 Jakość płynu hamulcowego a bezpieczeństwo w ruchu drogowym Artykuł 2014
10 Jakość powietrza i wody w basenach pływackich a zależności od sposobu przygotowania wody Referat 2016
11 Jakość powietrza w rozlewni piwa w browarze Referat 2016
12 Jakość ścieków deszczowych wybranego kolektora zbiorczego miasta Lublin na tle jakości wód odbiornika – rzeki Bystrzycy Rozdział 2012
13 Jakość wód opadowych i możliwości ich wykorzystania w indywidualnych gospodarstwach domowych Rozdział 2016
14 Java wrapper for Xsens motion capture system SDK Rozdział 2014
15 Jeden czy wiele wzorców zmian poboru wody? - kalibracja modelu wybranej sieci wodociągowej Artykuł 2017
16 Jeden czy wiele wzorców zmian poboru wody? - kalibracja modelu wybranej sieci wodociągowej Rozdział 2017
17 Jednoczesne sterowanie ustawieniami wielu kamer PTZ w systemie monitoringu wizyjnego CCTV Artykuł 2014
18 Jednostki sektora finansów publicznych jako inwestorzy na rynku mikroinstalacji OZE Rozdział 2016
19 Jednostki transformatorowe 400/110kV 450 MVA jako ważny element modernizacji i poprawy niezawodności krajowej sieci przesyłowej Artykuł 2014
20 Jeszcze lepsze spalanie. Nowoczesne kotły grzewcze na paliwa stałe i gazowe. Artykuł 2011
21 John Bosco’s preventive system in the work of a contemporary educator Rozdział 2013
22 Joint seminars for preparation of learning materials in the PROMIS Tempus Project Rozdział 2015
23 The joint seminars for students and teachers – an effective learning method Rozdział 2016
24 Joints strength Rozdział 2016
25 Jubileusz 50-lecia Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej Referat 2014
26 Jubileusz Adapciaka(2003-2012) Artykuł 2012
27 Jubileusz i konferencje Oddziału Lubelskiego PTETiS Artykuł 2011
28 Jubileusz Profesora Tadeusza Janowskiego Artykuł 2014
29 Jubileusz szkoły górniczej w Łęcznej Artykuł 2015
30 Juchnowiec – miasto [w] przyszłości Artykuł 2012
31 Jump Mechanism of Electric Charge Transfer in Gallium Arsenide Exposed to Polyenergy Implantation with H(+) Ions Artykuł 2011
32 Jump Mechanism of Electric Conduction in n-Type Silicon Implanted with Ne(++) Neon Ions Artykuł 2011
33 Justification methodological approach to the evaluation of the quality of international aviation enterprises as the objects of property Rozdział 2013