Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 390
Lp. Tytuł Typ Rok
1 Kabel elektryczny [ patent nr 215154] Patent 2013
2 Kabel telekomunikacyjno-transportowo-energetyczny [Patent nr (11) 226979 (21) 413084] Patent 2017
3 Kabel telekomunikacyjno-transportowo-energetyczny [Zgłoszenie nr (21) 413084] Patent 2017
4 Kabestan [Patent nr (11) 223983 (21) 408779] Patent 2016
5 KAiM PL [Prawo ochronne na znak towarowy nr 292559] Patent 2017
6 Kalendarium ważniejszych wydarzeń - rok 2015 Artykuł 2016
7 Kalendarium wydarzeń - rok 2010 Artykuł 2011
8 Kalendarium wydarzeń - rok 2012 Artykuł 2013
9 Kalendarium wydarzeń - rok 2013 Artykuł 2014
10 Kalendarium życia zawodowego i twórczości Arseniusza Romanowicza i Piotra Szymaniaka Rozdział 2012
11 Kalkulacja kosztów studiów niestacjonarnych na uczelniach publicznych Artykuł 2013
12 Kanalizaciâ malyh naselennyh punktov Referat 2014
13 Kanalizatsiya malykh naselenykh punktiv Artykuł 2015
14 Kanałowa klapa zwrotna [Zgłoszenie nr (21) 425718] Patent 2018
15 Kanały chłodzące w wymiennikach ciepła [Zgłoszenie nr (21) 421663] Patent 2018
16 Kapitał intelektualny jako czynnik rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego Monografia 2013
17 Kapitał ludzki - klucz do rozwoju w gospodarce globalnej Rozdział 2015
18 Kapitał ludzki jako jeden z najważniejszych zasobów w zarządzaniu organizacją Artykuł 2013
19 Kapitał ludzki podstawą budowania przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw. Przegląd głównych podejść i koncepcji Rozdział 2016
20 Kapitał społeczny jako czynnik wspierający innowacyjność małych przedsiębiorstw na przykładzie województwa lubelskiego Artykuł 2014
21 Kaplice parkowe w zabytkowych założeniach rezydencjonalnych Lubelszczyzny Referat 2017
22 Karta Wenecka w świetle współczesnych wyzwań teorii konserwatorskiej Rozdział 2015
23 Karta wielokrotnej średniej ruchomej Artykuł 2015
24 Kartografia Równego z XVIII i XIX wieku Artykuł 2011
25 Kartografìčnì džerela do urbanìstičnoї ìstorìї guberns′kogo Žitomira Rozdział 2016
26 Kartogrfìcnì džerela do ìstorìї mìstobuduvannâ Scìdnogo Podìllâ Rozdział 2016
27 Katalog pam’âtok dierev’ânogo cerkovnogo zodčestva Rozdział 2017
28 Katedra Procesów Polimerowych KPP [Prawo z rejestracji nr 265090 wzoru przemysłowego] Patent 2014
29 Katedry lubelskie Artykuł 2011
30 Katolicki Uniwersytet Lubelski Artykuł 2011
31 Katolickie ruchy religijne jako podmiot integralnego wychowania Rozdział 2013
32 Katolickie ruchy religijne mikroszkołą Rozdział 2011
33 Kelvin probe error compensation based on harmonic analysis of measurement signal Artykuł 2014
34 Kierowca jako najważniejszy element systemu kierowca – pojazd –otoczenie Artykuł 2014
35 Kierowca jako najważniejszy element systemu kierowca-pojazd-otoczenie Referat 2014
36 Kierunek „Inżynieria systemów bezpieczeństwa wewnętrznego” jako odpowiedź Politechniki Lubelskiej na wyzwania i potrzeby bezpieczeństwa narodowego Referat 2016
37 Kierunek „Inżynieria systemów bezpieczeństwa wewnętrznego” jako odpowiedź Politechniki Lubelskiej na wyzwania i potrzeby bezpieczeństwa narodowego Rozdział 2016
38 Kierunki rozwoju budownictwa jednorodzinnego w Polsce na tle tendencji europejskich Artykuł 2012
39 Kierunki rozwoju firm tworzących strony www w świetle badań empirycznych Artykuł 2013
40 Kierunki rozwoju robotyki Artykuł 2017
41 Kierunki rozwoju robotyki w aspekcie projektowania współczesnych systemów produkcyjnych Rozdział 2017
42 Kierunki wykorzystania Internetu w celach zdrowotnych na podstawie badań empirycznych Artykuł 2014
43 Kinematic design of parallel delta system in Matlab Rozdział 2016
44 Kinematic simulation and numerical analysis of the suspension system of light wheeled vehicle Artykuł 2014
45 Kinematics and dynamics analysis of crank-piston system of a high-power, nine-cylinder aircraft engine Referat 2016
46 Kinetic limit for a harmonic chain with a conservative Ornstein-Uhlenbeck stochastic perturbation Artykuł 2018
47 The kinetics of microalloyed steelaustenite phase transformations Referat 2015
48 Kinetics of pressboard insulation transformer oil impregnation Referat 2015
49 The kinetics of the change of SnOx thin films conductivity during the gas-adsorptive interaction Referat 2013
50 The kinetics of the change of SnOx thin films conductivity during the gas-adsorptive interaction Artykuł 2014
51 Kinetics of the precipitation in austenite HSLA steels Artykuł 2015
52 Kinetics of the precipitation in the austenite of HSLA steel Referat 2014
53 Klapa zwrotna [Zgłoszenie nr (21) 425715] Patent 2018
54 Klapa zwrotna studzienki [Zgłoszenie nr (21) 425717] Patent 2018
55 Klasa szczelności a zbrojenie zbiornika Artykuł 2015
56 Klaster jako przełomowa koncepcja organizacji działalności gospodarczej skoncentrowanej regionalnie Rozdział 2011
57 Klaster jako sieć interesariuszy według założeń marketingu 3.0 Artykuł 2017
58 Klastry i ich wpływ na przedsiębiorczość w regionie Artykuł 2013
59 Klastry jako narzędzie wspomagające zarządzanie rozwojem regionalnym Rozdział 2012
60 Klastry jako stymulatory międzynarodowych przepływów gospodarczych Artykuł 2011
61 Klastry w rolnictwie Rozdział 2011
62 Klasy funkcji pół-typowo-rzeczywistych z unormowaniem Montela Referat 2015
63 Klasyfikacja i kategoryzacja w systemie ochrony zabytków Monografia 2016
64 Klasyfikacja i kategoryzacja w systemie ochrony zabytków Rozdział 2016
65 Klasyfikacja ścieków pobranych w części mechanicznej i biologicznej oczyszczalni na podstawie odczytu z matrycy czujników gazu Referat 2017
66 Klasyfikacja stanu procesu spalania na podstawie analizy obrazu płomienia Artykuł 2016
67 Klasyfikacja stanu zużycia narzędzi górniczych z użyciem rozmytej sieci neuronowej Referat 2012
68 Klasztor oo. Bernardynów w Dubnie w świetle mało znanych źródeł archiwalnych Artykuł 2013
69 Kleje cjanoakrylowe. Wybrane zagadnienia zastosowania klejów cjanoakrylowych do wykonania połączeń klejowych polimerów Artykuł 2015
70 Klejenie w technologii szybkiego prototypowania Artykuł 2015
71 Klęska Solidarności Artykuł 2014
72 Klient w sieci organizacyjnej Monografia 2013
73 Klient we współczesnej koncepcji zarządzania jakością opartej na normach ISO serii 9000 Artykuł 2012
74 Klimat akustyczny na rusztowaniach Artykuł 2017
75 Klimat bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie Artykuł 2011
76 Klimatyzacja samochodowa na ogniwach Peltiera Artykuł 2017
77 Klucz dynamometryczny [Patent nr (11) 226773 (21) 419408] Patent 2017
78 Klucz dynamometryczny [Patent nr (11) 226773 (21) 419408] Patent 2017
79 Klucz dynamometryczny [Zgloszenie nr (21) 419408] Patent 2017
80 Klucz dynanometryczny [Zgłoszenie nr (21) 419408] Patent 2017
81 Kluczowe procesy marketingowe i ich rola w kanale marketingowym Artykuł 2015
82 Kłodzko Fortress-possibility of adaptation = Twierdza Kłodzko-możliwości adaptacji Referat 2017
83 Kłodzko Fortress-possibility of adaptation = Twierdza Kłodzko-możliwości adaptacji Rozdział 2017
84 KNIP na targach 3D POLAND 2012 Artykuł 2013
85 Knocking combustion influence on the load of the piston-crank system using MSC ADAMS software Artykuł 2013
86 Knowledge and skills’ improvement of age-diversified employees in Poland a comparative analysis in light of demographic changes Rozdział 2017
87 Knowledge base in software project estimation Artykuł 2011
88 A knowledge base of the functional properties of the conveyor belt adhesive joint for FEM simulation of Its stress and strain state Artykuł 2012
89 Knowledge exchange portal as a tool for long-term contacts with graduated students and industry Referat 2012
90 Knowledge flows in innovative activities of small and medium-sized enterprises affiliated to clusters - the case of Lublin province Rozdział 2012
91 Knowledge of safe authentication in information systems – research results and their impact on training programs Rozdział 2018
92 A Knowledge-Based Approach to Product Concept Screening Rozdział 2015
93 The knowledge-based economy, international trade and FDI as the main trends in contemporary processes of globalisation : the case of Poland Artykuł 2015
94 Knowledge, attitude and perception regarding antibiotics among polish patients Artykuł 2015
95 KNPIP KOŁO NAUKOWE PODSTAW INŻYNIERII PRODUKCJI POLITECHNIKA LUBELSKA [Prawo ochronne na znak towarowy nr 307126] Patent 2018
96 Kocioł centralnego ogrzewania Patent 2013
97 Kocioł centralnego ogrzewania [Patent nr (11) 218467 (21) 39517] Patent 2014
98 Kodowanie wideo w systemach monitoringu wielowidokowego Artykuł 2013
99 Kody quasi-ekwidystantne. Tom 1 Monografia 2011
100 Koebe domains for some classes of n-fold symmetric functions Rozdział 2012
101 Koebe domains for the class of typically real functions that are convex in two directions Artykuł 2018
102 Koebe sets for certain classes of circularly symmetric functions Artykuł 2016
103 Koebe sets for the class of functions convex in two directions Artykuł 2017
104 Kogeneracja energii w budynku mieszkalnym Artykuł 2013
105 Kohonen network as a classifier of Polish emotional speech Artykuł 2017
106 Kolce – awaryjny system bezpieczeństwa przy poślizgu na oblodzonych powierzchniach Referat 2012
107 KOLCE – awaryjny system bezpieczeństwa przy poślizgu na oblodzonych powierzchniach Artykuł 2012
108 Kolce – system bezpieczeństwa pojazdów na oblodzonych powierzchniach Artykuł 2014
109 Kolejny laureat programu TOP 500 Innovators Artykuł 2014
110 Kolizja pomiędzy prawem do znaku towarowego a prawem do wzoru przemysłowego w świetle orzecznictwa krajowego i unijnego Rozdział 2011
111 Koła Naukowe czynnikiem aktywizującym studentów na przykładzie działalności Koła Naukowego Informatyki PENTAGON Rozdział 2013
112 Koło Naukowe ELMECOL Artykuł 2012
113 Komercjalizacja wiedzy i transfer technologii w prcesach innowacyjnych Rozdział 2015
114 Komercjalizacja wyników badań naukowych : poradnik dla pracowników sfery B+R Monografia 2011
115 Kominki wspomagające centralne ogrzewanie Artykuł 2013
116 Kominkowy minimalizm Artykuł 2012
117 Komora do kontroli przetaczania płynów [Zgłoszenie nr (21) 413286] Patent 2017
118 Komora do nagniatania dynamicznego strugą wodno-ścierną [Zgłoszenie nr (21) 417357] Patent 2017
119 Komora do nagniatania wibracyjnego, zwłaszcza przedmiotów cienkościennych [Zgłoszenie nr (21) 419454] Patent 2018
120 Komora do suszenia [Zgłoszenie nr (21) 421615] Patent 2018
121 Komora do suszenia gazem [Zgłoszenie nr (21) 421611] Patent 2018
122 Komora dokontroli przetaczania płynów [Patent nr (11) 228073 (21) 413286] Patent 2018
123 Kompensacja błędów obróbki w procesach frezowania Rozdział 2014
124 Kompensacja linii kablowych 110 kV wyprowadzających moc z farm wiatrowych Artykuł 2015
125 Kompetencje analityczne współczesnego menedżera i ich rozwój w procesie edukacji formalnej Artykuł 2016
126 Kompetentny absolwent informatyki 2011 Monografia 2011
127 Kompetentny Absolwent Informatyki 2012 Artykuł 2012
128 Kompetentny absolwent informatyki 2012 Monografia 2012
129 Kompleks pałacowo-obronny w Czemiernikach. O potrzebie i szansach związanych z rewitalizacją fortalicji Rozdział 2015
130 Kompleks pałacowo-obronny w Czemiernikach. O potrzebie i szansach związanych z rewitalizacją fortalicji Referat 2013
131 Kompleksowa ocena techniczna budynku zabytkowego na przykładzie plebanii w Wojsławicach Artykuł 2011
132 Kompleksowe metody zarządzania produkcją i przedsiębiorstwem Rozdział 2014
133 Kompleksowe projektowanie instalacji fotowoltaicznych z wykorzystaniem programu DDS-CAD Rozdział 2016
134 Komplementarność metod XRD i spektroskopii mössbauerowskiej w badaniach multiferroików Referat 2015
135 Komplementarność wycen nieruchomości jako zasada określania rynkowej wartości nakładów ponoszonych na budowę urządzeń infrastruktury technicznej Artykuł 2016
136 Kompozycja architektoniczna w dydaktyce Artykuł 2015
137 Kompozycja klejowa i sposób jej wytwarzania [Patent nr (11) 228182 (21) 412592] Patent 2018
138 Kompozycja klejowa i sposób jej wytwarzania [Patent nr (11) 229164 (21) 417714] Patent 2018
139 Kompozycja klejowa i sposób jej wytwarzania [Patent nr (11) 229165 (21) 417715] Patent 2018
140 Kompozycja klejowa i sposób jej wytwarzania [Zgłoszenie nr (21) 411138] Patent 2016
141 Kompozycja klejowa i sposób jej wytwarzania [Zgłoszenie nr (21) 411263] Patent 2016
142 Kompozycja klejowa i sposób jej wytwarzania [Zgłoszenie nr (21) 417714] Patent 2017
143 Kompozycja klejowa i sposób jej wytwarzania [Zgłoszenie nr (21) 417715] Patent 2017
144 Kompozycja klejowa i sposób jej wytwarzania [Zgłoszenie nr (21) 417716] Patent 2017
145 Kompozycja piaskowo-polimerowa Patent 2013
146 Kompozycja termoplastyczna poliolefinowa o obniżonym współczynniku tarcia i gęstości [Zgłoszenie nr (21) 407416 ] Patent 2015
147 Kompozyt ceramika-węgiel i sposób wytwarzania kompozytu ceramika-węgiel Patent 2012
148 Kompozyt porowata krzemionka-metal i sposób wytwarzania kompozytu porowata krzemionka-metal [Zgłoszenie nr (21) 415821] Patent 2016
149 Kompozyt wapienno-konopny. Cz.1, Charakterystyka i technologia wykonania Artykuł 2016
150 Kompozyt wapienno-konopny. Cz.2, Właściwości Artykuł 2016
151 Kompozyty chitozanowo-zeolitowe otrzymywane na bazie popiołów lotnych do usuwania metali ciężkich Artykuł 2016
152 Kompozyty polimerowe z zeolitami Rozdział 2017
153 Kompozyty polimerowe z zeolitami Artykuł 2014
154 Kompozyty polimerowo - metalowe, struktura i właściwości Rozdział 2015
155 Kompozyty polimerowo-ceramiczne otrzymywane w procesie wytłaczania konwencjonalnego Referat 2018
156 Kompozyty wzmocnione włóknem długim Artykuł 2013
157 Komputerowa analiza ruchu tłoka w jednocylindrowym silniku spalinowym Artykuł 2012
158 Komputerowa grafika inżynierska : ćwiczenia do programu AutoCAD 2013. Cz. 1 Monografia 2013
159 Komputerowe gry gimnazjalistów a ich wyniki w nauce Artykuł 2011
160 Komputerowe i programowe wspomaganie procesu sterowania ustawieniami kamer PTZ w systemie monitoringy wizyjnego CCTV Referat 2012
161 Komputerowe metody oceny systemu dystrybucji paliw przy zastosowaniu wektorowego wskaźnika jakości Artykuł 2014
162 Komputerowe metody oceny systemu dystrybucji paliw przy zastosowaniu wektorowego wskaźnika jakości Referat 2014
163 Komputerowe wsparcie procesów prewencyjnego utrzymania ruchu – analiza przypadku Rozdział 2015
164 Komputerowe wspomaganie kształcenia z zakresu harmonogramowania produkcji Artykuł 2016
165 Komputerowe wspomaganie projektowania endoprotezy stawu kolanowego człowieka Rozdział 2012
166 Komputerowe wspomaganie projektowania filtra do odpylania materiałów w przemyśle rolno-spożywczym Artykuł 2015
167 Komputerowe wspomaganie projektowania oświetlenia elektrycznego na przykładzie stacji kontroli pojazdów Referat 2013
168 Komputerowe wspomaganie projektowania oświetlenia elektrycznego na przykładzie stacji kontroli pojazdów Artykuł 2013
169 Komputerowe wspomaganie projektowania reakcyjnej turbiny parowej działającej w podciśnieniowym obiegu Rankine’a Artykuł 2014
170 Komputerowe wspomaganie projektowania wirtualnych systemów nadzoru instalacji elektrycznej we współczesnych budynkach Artykuł 2011
171 Komputerowe wspomaganie w obliczeniach inżynierskich MATHCAD Monografia 2013
172 Komputerowe wspomaganie zabiegów alloplastycznych na przykładzie endoprotezoplastyki stawu kolanowego Rozdział 2015
173 Komputerowe wykrywanie przeciążeń w transporcie przesyłek Referat 2014
174 Komputerowe wykrywanie przeciążeń w transporcie przesyłek Artykuł 2014
175 Komputerowo wspomagane metody ilościowe w bezpieczeństwie maszyn Artykuł 2018
176 Komputerowo wspomagane obliczenia zwarciowe w sieciach przemysłowych Artykuł 2015
177 Komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie implantu stawu biodrowego Rozdział 2015
178 Komputerowo wspomagane projektowanie maszyn. Cz. 1 Monografia 2016
179 Komputerowo wspomagane projektowanie maszyn. Cz. 2 Monografia 2017
180 Komputerowo wspomagane projektowanie procesów : aktualne zagadnienia badawcze Monografia 2017
181 Komputerowo wspomagany dobór obrabiarek w ESP części klasy korpus z wykorzystaniem systemu <<OPTSELECT>> Rozdział 2011
182 Komputerowo zintegrowane projektowanie elastycznych systemów produkcyjnych Monografia 2015
183 Komputerowy algorytm wspomagający obliczenia przekładni ślimakowych Referat 2014
184 Komputerowy model dydaktyczny elektronicznego układu sterowania silnikiem o zapłonie samoczynnym Artykuł 2018
185 Komputerowy system sterowania układem wentylacyjnym i odpylającym w młynie zbożowym Artykuł 2011
186 Komputerowy system wspomagania analizy toru ruchu pojazdu Artykuł 2014
187 Komunikacja Machine-to-Machine Referat 2014
188 Komunikacja Machine-to-Machine Artykuł 2014
189 Komunikacja marketingowa w sytuacjach kryzysowych Artykuł 2015
190 Komunikacja marketingowa wobec digitalizacji procesów rynkowych Artykuł 2017
191 Komunikacja na rusztowaniach budowlanych Artykuł 2015
192 Komunikacja w centrach miast. Analiza możliwości zastosowania hiszpańskiego rozwiązania komunikacji typu „La Rambla” w warunkach polskich na przykładzie Lublina Artykuł 2013
193 Koncentracja ultradrobnych cząstek w kościołach w Lublinie Referat 2016
194 Koncepcja aktywnej eliminacji drgań w procesie frezowania Rozdział 2014
195 Koncepcja aktywnej eliminacji drgań w procesie frezowania Artykuł 2014
196 Koncepcja budowy centralnej dyspozytorni ruchu w MPWiK w Puławach Rozdział 2014
197 Koncepcja budowy wirtualnej obrabiarki na przykładzie pionowego centrum frezarskiego FV580A Artykuł 2011
198 Koncepcja cloud computing w zarządzaniu łańcuchem dostaw Rozdział 2013
199 Koncepcja doboru lokalizacji farm wiatrowych z wykorzystaniem metod ewolucyjnych Referat 2015
200 Koncepcja dwuszczękowego chwytaka asynchronicznego = A concepction of an asynchronous two-jaw gripper Referat 2014
201 Koncepcja harmonogramowania tras przewozowych w aspekcie wybranych parametrów eksploatacyjnych pojazdów Rozdział 2016
202 Koncepcja hybrydowego statku powietrznego z napędem wielowirnikowym Artykuł 2014
203 Koncepcja innowacyjnego rozwiązania technologicznego wpływającego na poprawę procesu innowacji Rozdział 2012
204 Koncepcja kapitału ludzkiego w zarządzaniu organizacją publiczną wobec wyzwań przyszłości Rozdział 2016
205 Koncepcja komputerowego wspomagania procesu projektowania lokalizacji farm wiatrowych z wykorzystaniem metod ewolucyjnych Referat 2015
206 Koncepcja lokalizacji pasywnej w budynkach użyteczności publicznej Artykuł 2015
207 Koncepcja lokalizacji punktów pomiaru ciśnienia w systemie monitoringu rzeczywistej sieci wodociągowej Rozdział 2013
208 Koncepcja metody ograniczania strefy wirów za poruszającym się autobusem miejskim Artykuł 2017
209 Koncepcja metody zabezpieczenia pomp odśrodkowych przed skutkami zjawiska uderzenia hydraulicznego – wyniki badań laboratoryjnych Artykuł 2016
210 Koncepcja metody zmniejszania oporu aerodynamicznego autobusu miejskiego poprzez zastosowanie powłok porowatych na wybranych elementach nadwozia Artykuł 2017
211 Koncepcja modelu decyzyjnego wyboru zakresu robót remontowych budynków mieszkalnych Artykuł 2011
212 Koncepcja modelu metasystemu jako kierunek rozwoju teorii systemów zarządzania Artykuł 2018
213 Koncepcja modelu wyceny wartości strumienia danych produkcyjnych Rozdział 2017
214 Koncepcja modernizacji wybranej pompowni ścieków Artykuł 2018
215 Koncepcja modernizacji wybranej pompowni ścieków Referat 2018
216 Koncepcja osiedla A, B i C dzielnicy "Felin" W Lublinie, a jego realizacja. Problemy budownictwa wielkopłytowego Artykuł 2014
217 Koncepcja poprawy bezpieczeństwa dostawy wody w budynkach użyteczności publicznej Rozdział 2013
218 Koncepcja projektowania układów skojarzonych w obiektach użyteczności publicznej Artykuł 2014
219 Koncepcja przegrody przesuwnej do naczepy furgonowej Artykuł 2012
220 Koncepcja stanowiska badawczego aplikacji pick and place Artykuł 2017
221 Koncepcja sterowania urządzeniami elektrycznymi w przydomowym ogrodzie za pomocą inteligentnych instalacji Artykuł 2014
222 Koncepcja sterowania urządzeniami w przydomowym ogrodzie za pomocą inteligentnych instalacji Referat 2014
223 Koncepcja systemu do oceny komfortu użytkowania dźwigu osobowego Artykuł 2015
224 Koncepcja systemu doradczego interpretującego kody błędów sterowania silnikiem samochodowym Referat 2013
225 Koncepcja systemu doradczego interpretującego kody błędów sterowania silnikiem samochodowym Rozdział 2014
226 Koncepcja systemu sterowania instalacji fotowoltaicznej Artykuł 2017
227 Koncepcja układu zawieszenia do pojazdu klasy formula student w programie VI – MOTORSPORT Rozdział 2018
228 Koncepcja urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości Artykuł 2016
229 Koncepcja wdrożenia technologii „Internetu rzeczy” w systemie logistycznym przedsiębiorstwa Artykuł 2015
230 Koncepcja wdrożenia ZSZIT w wybranym przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej Artykuł 2012
231 Koncepcja wirtualnej taśmy produkcyjnej w kształceniu inżynierów zarządzania Artykuł 2012
232 Koncepcja wykorzystania algorytmu FFGA do projektowania lokalizacji farm wiatrowych Referat 2015
233 Koncepcja wykorzystania algorytmu FFGA do rozwiązywania problemów decyzyjnych na etapie projektowania lokalizacji farm wiatrowych Referat 2015
234 Koncepcja wykorzystania metod heurystycznych w optymalizacji SEE Referat 2016
235 Koncepcja wykorzystania stopu kobaltu w pramagentycznych konstrukcjach nośnych separatorów magnetycznych = The Concept of utilising cobalt alloys in paramagnetic supporting structures of magnetic separators Referat 2018
236 Koncepcja zarządzanego przez mikrokomputer systemu alarmowego nadzorującego stan chronionego obiektu logistycznego Artykuł 2012
237 Koncepcja zastosowania materiałów piezoelektrycznych do tłumienia drgań turbin elektrowni wiatrowych Rozdział 2015
238 Koncepcja zastosowania metody analizy przeżycia dla potrzeb predykcji zakłócen procesu produkcyjnego Rozdział 2015
239 Koncepcja zastosowania narzędzi predykcji w projektowaniu harmonogramów odpornych Artykuł 2016
240 Koncepcja zastosowania XML do przetwarzania danych zebranych przez system wykrywania zaburzeń widzenia barw Artykuł 2012
241 Koncepcje centrów logistycznych na Węgrzech, Czechach i Litwie Rozdział 2017
242 Koncepcje wykorzystania środowiska CAMD w procesie dydaktycznym na kierunkach technicznych Rozdział 2013
243 Koncepcyjny projekt samobieżnej bębnowej kosiarki spalinowej Rozdział 2017
244 Kondensacja w przegrodzie ściennej z kompozytu wapienno-konopnego - ocena możliwości wystąpienia Artykuł 2016
245 Kondensatory grzebieniowe z miedzi do badania parametrów elektrycznych komórek Rozdział 2018
246 Kondensatory grzebieniowe z miedzi do monitorowania funkcji życiowych komórek hodowlanych Artykuł 2018
247 Kondensatory grzebieniowe z tytanu do monitorowania wzrostu komórek Rozdział 2018
248 Kondycja finansowa i wartość rynkowa spółek giełdowych sektora energetycznego Artykuł 2012
249 Kondycja finansowa największych miast w Polsce w świetle wieloletnich prognoz Artykuł 2013
250 Konferencja jubileuszowa Akademickiego Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddział w Lublinie „100 lat i…?” (Lublin, 10 października 2017 roku) : [sprawozdanie] Artykuł 2017
251 Konie w akwareli i rysunku Monografia 2014
252 Konieczny's Ark by KWK Promes, Brenna Artykuł 2016
253 Konik obrabiarki [patent 212961] Patent 2012
254 Konik obrabiarki [patent nr 211537] Patent 2012
255 Konik obrabiarki [patent nr 213606] Patent 2013
256 Konik obrabiarki [patent nr 213607] Patent 2013
257 Konik obrabiarki [patent nr 213608] Patent 2013
258 Konik obrabiarki [patent nr 214058] Patent 2013
259 Konkurencyjność przedsiębiorstw w XXI wieku. Czynniki wzrostu Monografia 2015
260 Konkurent Žitomira : do ìstorìї sprob pìdnesennâ Dubna do statusu guberns′kogo centru Rozdział 2016
261 Konkurs 1928 roku na projekty cerkwi prawosławnych w Drugiej Rzeczypospolitej: w poszukiwaniu nowej identyczności architektonicznej Artykuł 2013
262 Konsekwencje wyboru norm projektowych dla zużycia materiału na przykładzie dźwigara dachowego z drewna klejonego Artykuł 2011
263 Konsekwencje wyboru norm projektowych dla zużycia materiału na przykładzie żelbetowego stropu płaskiego Artykuł 2011
264 Konserwator samorządowy w systemie ochrony zabytków Rozdział 2011
265 Konstrukcja i możliwości technologiczne uniwersalnej walcarki kuźniczej Artykuł 2017
266 Konstrukcja i oprogramowanie napędu bramowego zintegrowanego z inteligentnym budynkiem Referat 2015
267 Konstrukcja i oprogramowanie napędu bramowego zintegrowqanego z inteligentnym budunkiem Artykuł 2015
268 Konstrukcja i sterowanie ruchem robota-ryby Rozdział 2013
269 Konstrukcja jednokołowego robota samobalansującego Rozdział 2013
270 Konstrukcja okien a bilans cieplny pomieszczenia Artykuł 2011
271 Konstrukcja podwozia robota do jazdy po wydmach Referat 2012
272 Konstrukcja podwozia robota do jazdy po wydmach Artykuł 2012
273 Konstrukcja zdalnie sterowanego manipulatora z chwytakiem Referat 2013
274 Konstrukcja zdalnie sterowanego manipulatora z chwytakiem Artykuł 2013
275 Konstrukcja zdalnie sterowanego poduszkowca transportowego Artykuł 2014
276 Konstrukcja żelbetowego garażu naziemnego obliczanego jako ustrój płytowo-słupowy MES Artykuł 2011
277 Konstrukcyjne przyczyny niepowtarzalności pracy systemów opartych na ogniwach paliwowych typu PEM Artykuł 2013
278 Konsumenci i niepełnosprawni jako wyzwanie dla innych uczestników rynku Rozdział 2015
279 Konsumenci niepełnosprawni w obliczu wybranych trndów nowej konsumpcji w świetle badań własnych Artykuł 2015
280 Konsument i dystrybucja na rynku IT Monografia 2013
281 Konsument niepełnosprawny on-line Artykuł 2012
282 Konsument niepełnosprawny w dobie digitalizacji. Nasilenie postaw prosumenckich Artykuł 2016
283 Konsument niepełnosprawny w mediach społecznościowych - profile i kierunki aktywności Artykuł 2017
284 Konsument pokolenia Z wobec komunikacji marketingowej – wyzwania i ograniczenia Artykuł 2018
285 Kontekst strategiczny rozwoju małych firm Lubelszczyzny Artykuł 2017
286 Kontrola pracy małych źródeł energii elektrycznej w sieci niskiego napięcia Artykuł 2013
287 Kontrole przewoźników Artykuł 2018
288 Kontrolowany samozapłon w silniku benzynowym Monografia 2011
289 Kontrowersje wokół biopaliw Artykuł 2014
290 Konwersja energii słonecznej w elektryczną z wykorzystaniem fotonowo wzmocnionej termoemisji elektronowej Artykuł 2016
291 Korec ì Katerburg: dva urbanìstičnì eksperimenti Volinì v kìncì XVIII st. Rozdział 2014
292 Korekcja pomiarów termoparowej sondy psychrometrycznej za pomocą współczynnika temperaturowego Artykuł 2012
293 Korelacja i zależność między: globalizacja - społeczeństwo informacyjne - społeczeństwo globalne Rozdział 2015
294 Korelacja przestrzenna ciśnienia wiatru na ścianach bocznych obiektow prostopadłościennych Artykuł 2015
295 Korelacja wybranych wskaźników bezpieczeństwa ruchu drogowego na przykładzie Polski i krajów sąsiednich Artykuł 2012
296 Korol Danilo Romanovič : kul’turna ì deržavotvorca spadŝina jogo doli Monografia 2016
297 Koroni pìdne’essâ: renesansnì sinagogi v prostorovomu domenì knâzìv Ostroz’kih Rozdział 2015
298 Korozja biologiczna i roślinność a trwała ruina Artykuł 2018
299 Korozja chłodni kominowych. Cz. 1 Artykuł 2012
300 Korozja chłodni kominowych. Cz. 2 Artykuł 2012
301 Korozja stali w zawierających wodę i/lub chlorki tetrafluoroboranach dialkiloimidazoliowych Referat 2011
302 Korozja wżerowa eksploatowanej na pływalni kratki wentylacyjnej wykonanej ze stali nierdzewnej Rozdział 2013
303 Korporacja Chiny - strategiczne i kulturowe czynniki globalnego sukcesu Artykuł 2016
304 Korytarze transportowe przebiegające przez Polskę w świetle rozwoju infrastruktury transportu drogowego Artykuł 2017
305 Korzyści ekologiczne i ekonomiczne z wykorzystania w betonie krzemionkowych popiołów lotnych i mikrokrzemionki zagęszczonej Artykuł 2018
306 Korzyści ekonomiczne wynikające z zastosowania zasobnika energii w sieci niskiego napięcia Artykuł 2017
307 Korzyści środowiskowe wynikające z zastosowania systemów redukcji spalin SCR Referat 2016
308 Korzyści środowiskowe z optymalnego wykorzystania popiolów lotnych w betonie Artykuł 2018
309 Korzyści środowiskowe z wykorzystania systemów solarnych na przykładzie budynku jednorodzinnego Artykuł 2011
310 Kościół P. W. Św. Mikołaja w Wyżnianach : prace badawcze i projektowe Rozdział 2018
311 Kościół Sw. Mikołaja na Czwartku w świetle źródeł historycznych Artykuł 2016
312 Kosmiczny epizod lubelskiego bursztynu Referat 2017
313 Kosmiczny epizod lubelskiego bursztynu Rozdział 2016
314 Kostka brukowa mineralno-polimerowa Referat 2018
315 Kostka do gier [Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego (11) 21103 (21) 22350] Patent 2014
316 Kosztochłonność w elektroenergetyce na przykładzie elektrowni zawodowych i elektrociepłowniy Rozdział 2014
317 Koszty działalności pomocniczej i ich rozliczanie w przedsiębiorstwie farmaceutycznym - studium przypadku Artykuł 2017
318 Koszty logistyki - wybrane aspekty ewidencyjne i zarządcze Rozdział 2014
319 Koszty zewnętrzne energii elektrycznej w Polsce w świetle zrównoważonego rozwoju Referat 2011
320 Koszty zewnętrzne wynikające z emisji zanieczyszczeń przez samochody osobowe i instrumenty do ich internalizacji Artykuł 2015
321 Koszty zuzycia energi i emisji zanieczyszczeń wynikającye z użytkowania autobusów miejskich Artykuł 2016
322 Koszty zużycia energii i emisji zanieczyszczeń wynikające z użytkowania pojazdów transportu drogowego Artykuł 2015
323 Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego a nowe informatyczne programy magisterskie na Politechnice Lubelskiej Rozdział 2011
324 Kreacja marki samochodów w nowych mediach - studium przypadku marki Alfa Romeo Artykuł 2017
325 Kreatywność i działalność innowacyjna jako czynniki tworzenia wartości dla klienta Artykuł 2017
326 Kreowanie kapitału ludzkiego w organizacji w dobie globalizacji Artykuł 2018
327 Kreowanie strategii miasta Lublin w oparciu o potencjał akademicki Artykuł 2012
328 Kreowanie wizerunku organizacji na przykładzie Spółdzielni Pszczelarskiej "Apis" w Lublinie Artykuł 2017
329 Kreowanie zarządzania przedsiębiorczego w organizacjach przemysłu wydobywczego Artykuł 2011
330 Kreowanie zrównoważonego transportu w regionach turystycznych Artykuł 2012
331 Kreślone innowacjami ścieżki regionów słabo rozwiniętych = Innovativeness driven paths of less developed regions Monografia 2017
332 Kronika architektury Wołynia Artykuł 2015
333 Krótkoczasowa ekspozycja glonów słodkowodnych na organiczne związki ołowiu - nieinwazyjne badania elektryczne i luminescencyjne Artykuł 2016
334 Krótkookresowe decyzje produkcyjne a wykorzystanie informacji finansowej Artykuł 2011
335 Kryteria doboru pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla ochotniczej straży pożarnej Referat 2015
336 Kryteria doboru pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Artykuł 2015
337 Kryteria i możliwości wykonywania łączeń asynchronicznych pomiędzy układami wyspowymi wyłonionymi w sieci KSE Artykuł 2012
338 Kryteria przydzielania subwencji ogólnej jednostkom samorządu terytorialnego w polskim systemie finansów publicznych Artykuł 2011
339 Kryteria zamykania układów pierścieniowych sieci przesyłowej Artykuł 2011
340 Krytyczna analiza metod napraw turbosprężarek samochodowych Artykuł 2015
341 Kryzys finansowy i jego skutki dla gospodarki Polski i świata Monografia 2013
342 Kryzys wartości duchowych i jego społeczne następstwa Artykuł 2018
343 Krzemowe fotoogniwo krystaliczne i sposób jego wytwarzania [ Patent nr (11) 219944 (21) 397579] Patent 2015
344 Książki, których nie było? O pewnych aspektach publikowania cyfrowego Rozdział 2012
345 Ksztalcenie na kierunku edukacja techniczno-informatyczna w dobie społeczeństwa informacyjnego Rozdział 2016
346 Kształcenie kadr dla "Przemysł 4" Rozdział 2018
347 Kształtowanie cech geometrycznych i właściwośći mechanicznych łuków rurowych ze stali 13CrMo4-5 w procesie gięcia z lokalnym nagrzewem indukcyjnym Artykuł 2014
348 Kształtowanie dróg technologicznych obróbki części w systemie wytwórczym Rozdział 2017
349 Kształtowanie kołnierzy w wyrobach drążonych metodą wyciskania z ruchomą tuleją Monografia 2017
350 Kształtowanie krawędzi przedmiotów ze stopu tytanu Ti6Al4V metodą szczotkowania Artykuł 2016
351 Kształtowanie kultury bezpieczeństwa jako element działań CSR w firmach transportowych Artykuł 2015
352 Kształtowanie odkuwek kul z główek złomowanych szyn kolejowych w płaskoklinowej walcarce nawrotnej Referat 2016
353 Kształtowanie odkuwek płaskich z żebrami ze stopów magnezu Referat 2014
354 Kształtowanie odkuwki drążonego wałka uzębionego w procesie obciskania obrotowego Artykuł 2014
355 Kształtowanie odpowiedzialności społecznej w ruchach religijnych Rozdział 2013
356 Kształtowanie postaw proinnowacyjnych opartych na wiedzy w procesach projektowo-konstrukcyjnych na uczelni technicznej Artykuł 2014
357 Kształtowanie powierzchni materiałów przy projektowaniu kanałów doświetlających Rozdział 2014
358 Kształtowanie przez rozpychanie kołnierza drążonego wału wirnika Artykuł 2012
359 Kształtowanie przez rozpychanie kołnierzy wałów drążonych Artykuł 2012
360 Kształtowanie relacji z interesariuszami w zarządzaniu strategicznym organizacją jutra Artykuł 2013
361 Kształtowanie się błędu przełożenia przekładni stożkowej zależnie od wybranych błędów jej wykonania i montażu Referat 2012
362 Kształtowanie się cen paliwa LPG oraz ich zmienność w porównaniu z paliwem U95 w latach 2002-2011 Artykuł 2012
363 Kształtowanie się polskiej terminologii dotyczącej przekładni zębatych. Cz. 1 - wiek XVII i XVIII Artykuł 2012
364 Kształtowanie się polskiej terminologii dotyczącej przekładni zębatych. Cz. 2 - wiek XIX Artykuł 2013
365 Kształtowanie skrajnych zgrubień w odkuwkach wydłużonych ze stopu magnezu Mg4AlZn Artykuł 2011
366 Kształtowanie stanu powierzchni rozdziału metal-kompozyt w laminatach metalowo-włóknistych z włóknami węglowymi Monografia 2018
367 Kształtowanie wizerunku organizacji na rynku pracy Rozdział 2011
368 Kształtowanie wytłoczki płytki ustalającej w tłoczniku progresywnym Artykuł 2017
369 Kształtownik dwuwarstwowy polimerowo-drzewny i sposób jego wytwarzania [Zgłoszenie nr (21) 412385] Patent 2016
370 Kształtownik dwuwarstwowy polimerowo‑drzewny i sposób jego wytwarzania [Patent nr (11) 229811 (21) 412385] Patent 2018
371 Kształtownik trzywarstwowy polimerowo-drzewny i sposób jego wytwarzania [Zgłoszenie nr (21) 412386] Patent 2016
372 Kształtownik trzywarstwowy polimerowo‑drzewny i sposób jego wytwarzania [Patent nr (11) 229683 (21) 412386] Patent 2018
373 Kształtownik z materiału porowatego [Patent nr (11) 230168 (21) 422417] Patent 2018
374 Kształtownik z materiału porowatego [Patent nr (11) 230199 (21) 422418] Patent 2018
375 Ku dojrzałości. Esej o wybranych sposobach terapii wstydu w doradztwie psychologicznym i filozoficznym Artykuł 2017
376 Kucie matrycowe stopów magnezu Monografia 2016
377 Kucie odkuwek użebrowanych ze stopów magnezu = The production of magnesium alloy parts with ribs by forging method Monografia 2016
378 Kucie odkuwki piasty sprzęgła kłowego wykonanej ze stopu Ti6Al4V Artykuł 2013
379 Kultura organizacyjna a zarządzanie potencjałem społecznym w procesie rozwoju organizacji Rozdział 2012
380 Kultura organizacyjna i kompetencje ludzi a zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji Rozdział 2016
381 Kultura organizacyjna w zarządzaniu publicznym zakładem opieki zdrowotnej Rozdział 2017
382 Kultura pola Rozdział 2012
383 Kultura ryzyka jako system zachowań i wartości obecnych w organizacji zorientowanych na ryzyko Rozdział 2014
384 Kultura społeczeństwa sieci, a rzeczywiste kontakty społeczne Referat 2018
385 Kumulacja i kolizja prawa do znaku towarowego i wzoru przemysłowego w prawie krajowym i unijnym Artykuł 2012
386 Kupieckie tradycje miasta. Przeobrażenia architektoniczno-urbanistyczne na przestrzeni lat na przykładzie Lublina Rozdział 2015
387 Kurz z pomieszczeń jako próbka środowiskowa Referat 2015
388 Kvalitatívne hodnotenie vybraných mechanických vlasností kompozitov po degradácii Artykuł 2013
389 Kvazistatičeskaâ kontaktnaâ zadača dlâ cilindričeskih soedinenij s maloj ogrankoj konturov tel Artykuł 2011
390 Kwalikacja części do obróbki w oparciu o ich złożoność technologiczną Artykuł 2011