Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 321
Lp. Tytuł Typ Rok
1 Kabel elektryczny [ patent nr 215154] Patent 2013
2 Kabel telekomunikacyjno-transportowo-energetyczny [Zgłoszenie nr (21) 413084] Patent 2017
3 Kabestan [Patent nr (11) 223983 (21) 408779] Patent 2016
4 KAiM PL [Prawo ochronne na znak towarowy nr 292559] Patent 2017
5 Kalendarium ważniejszych wydarzeń - rok 2015 Artykuł 2016
6 Kalendarium wydarzeń - rok 2010 Artykuł 2011
7 Kalendarium wydarzeń - rok 2012 Artykuł 2013
8 Kalendarium wydarzeń - rok 2013 Artykuł 2014
9 Kalendarium życia zawodowego i twórczości Arseniusza Romanowicza i Piotra Szymaniaka Rozdział 2012
10 Kalkulacja kosztów studiów niestacjonarnych na uczelniach publicznych Artykuł 2013
11 Kanalizaciâ malyh naselennyh punktov Referat 2014
12 Kanalizatsiya malykh naselenykh punktiv Artykuł 2015
13 Kapitał intelektualny jako czynnik rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego Monografia 2013
14 Kapitał ludzki - klucz do rozwoju w gospodarce globalnej Rozdział 2015
15 Kapitał ludzki jako jeden z najważniejszych zasobów w zarządzaniu organizacją Artykuł 2013
16 Kapitał ludzki podstawą budowania przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw. Przegląd głównych podejść i koncepcji Rozdział 2016
17 Kapitał społeczny jako czynnik wspierający innowacyjność małych przedsiębiorstw na przykładzie województwa lubelskiego Artykuł 2014
18 Karta Wenecka w świetle współczesnych wyzwań teorii konserwatorskiej Rozdział 2015
19 Karta wielokrotnej średniej ruchomej Artykuł 2015
20 Kartografia Równego z XVIII i XIX wieku Artykuł 2011
21 Kartografìčnì džerela do urbanìstičnoї ìstorìї guberns′kogo Žitomira Rozdział 2016
22 Kartogrfìcnì džerela do ìstorìї mìstobuduvannâ Scìdnogo Podìllâ Rozdział 2016
23 Katalog pam’âtok dierev’ânogo cerkovnogo zodčestva Rozdział 2017
24 Katedra Procesów Polimerowych KPP [Prawo z rejestracji nr 265090 wzoru przemysłowego] Patent 2014
25 Katedry lubelskie Artykuł 2011
26 Katolicki Uniwersytet Lubelski Artykuł 2011
27 Katolickie ruchy religijne jako podmiot integralnego wychowania Rozdział 2013
28 Katolickie ruchy religijne mikroszkołą Rozdział 2011
29 Kelvin probe error compensation based on harmonic analysis of measurement signal Artykuł 2014
30 Kierowca jako najważniejszy element systemu kierowca – pojazd –otoczenie Artykuł 2014
31 Kierowca jako najważniejszy element systemu kierowca-pojazd-otoczenie Referat 2014
32 Kierunek „Inżynieria systemów bezpieczeństwa wewnętrznego” jako odpowiedź Politechniki Lubelskiej na wyzwania i potrzeby bezpieczeństwa narodowego Referat 2016
33 Kierunek „Inżynieria systemów bezpieczeństwa wewnętrznego” jako odpowiedź Politechniki Lubelskiej na wyzwania i potrzeby bezpieczeństwa narodowego Rozdział 2016
34 Kierunki rozwoju budownictwa jednorodzinnego w Polsce na tle tendencji europejskich Artykuł 2012
35 Kierunki rozwoju firm tworzących strony www w świetle badań empirycznych Artykuł 2013
36 Kierunki rozwoju robotyki w aspekcie projektowania współczesnych systemów produkcyjnych Rozdział 2017
37 Kierunki wykorzystania Internetu w celach zdrowotnych na podstawie badań empirycznych Artykuł 2014
38 Kinematic design of parallel delta system in Matlab Rozdział 2016
39 Kinematic simulation and numerical analysis of the suspension system of light wheeled vehicle Artykuł 2014
40 Kinematics and dynamics analysis of crank-piston system of a high-power, nine-cylinder aircraft engine Referat 2016
41 The kinetics of microalloyed steelaustenite phase transformations Referat 2015
42 Kinetics of pressboard insulation transformer oil impregnation Referat 2015
43 The kinetics of the change of SnOx thin films conductivity during the gas-adsorptive interaction Referat 2013
44 The kinetics of the change of SnOx thin films conductivity during the gas-adsorptive interaction Artykuł 2014
45 Kinetics of the precipitation in austenite HSLA steels Artykuł 2015
46 Kinetics of the precipitation in the austenite of HSLA steel Referat 2014
47 Klasa szczelności a zbrojenie zbiornika Artykuł 2015
48 Klaster jako przełomowa koncepcja organizacji działalności gospodarczej skoncentrowanej regionalnie Rozdział 2011
49 Klaster jako sieć interesariuszy według założeń marketingu 3.0 Artykuł 2017
50 Klastry i ich wpływ na przedsiębiorczość w regionie Artykuł 2013
51 Klastry jako narzędzie wspomagające zarządzanie rozwojem regionalnym Rozdział 2012
52 Klastry jako stymulatory międzynarodowych przepływów gospodarczych Artykuł 2011
53 Klastry w rolnictwie Rozdział 2011
54 Klasy funkcji pół-typowo-rzeczywistych z unormowaniem Montela Referat 2015
55 Klasyfikacja i kategoryzacja w systemie ochrony zabytków Monografia 2016
56 Klasyfikacja i kategoryzacja w systemie ochrony zabytków Rozdział 2016
57 Klasyfikacja stanu procesu spalania na podstawie analizy obrazu płomienia Artykuł 2016
58 Klasyfikacja stanu zużycia narzędzi górniczych z użyciem rozmytej sieci neuronowej Referat 2012
59 Klasztor oo. Bernardynów w Dubnie w świetle mało znanych źródeł archiwalnych Artykuł 2013
60 Kleje cjanoakrylowe. Wybrane zagadnienia zastosowania klejów cjanoakrylowych do wykonania połączeń klejowych polimerów Artykuł 2015
61 Klejenie w technologii szybkiego prototypowania Artykuł 2015
62 Klęska Solidarności Artykuł 2014
63 Klient w sieci organizacyjnej Monografia 2013
64 Klient we współczesnej koncepcji zarządzania jakością opartej na normach ISO serii 9000 Artykuł 2012
65 Klimat akustyczny na rusztowaniach Artykuł 2017
66 Klimat bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie Artykuł 2011
67 Klimatyzacja samochodowa na ogniwach Peltiera Artykuł 2017
68 Klucz dynamometryczny [Patent nr (11) 226773 (21) 419408] Patent 2017
69 Klucz dynamometryczny [Patent nr (11) 226773 (21) 419408] Patent 2017
70 Klucz dynamometryczny [Zgloszenie nr (21) 419408] Patent 2017
71 Klucz dynanometryczny [Zgłoszenie nr (21) 419408] Patent 2017
72 Kluczowe procesy marketingowe i ich rola w kanale marketingowym Artykuł 2015
73 KNIP na targach 3D POLAND 2012 Artykuł 2013
74 Knocking combustion influence on the load of the piston-crank system using MSC ADAMS software Artykuł 2013
75 Knowledge base in software project estimation Artykuł 2011
76 A knowledge base of the functional properties of the conveyor belt adhesive joint for FEM simulation of Its stress and strain state Artykuł 2012
77 Knowledge exchange portal as a tool for long-term contacts with graduated students and industry Referat 2012
78 Knowledge flows in innovative activities of small and medium-sized enterprises affiliated to clusters - the case of Lublin province Rozdział 2012
79 A Knowledge-Based Approach to Product Concept Screening Rozdział 2015
80 The knowledge-based economy, international trade and FDI as the main trends in contemporary processes of globalisation : the case of Poland Artykuł 2015
81 Knowledge, attitude and perception regarding antibiotics among polish patients Artykuł 2015
82 Kocioł centralnego ogrzewania Patent 2013
83 Kocioł centralnego ogrzewania [Patent nr (11) 218467 (21) 39517] Patent 2014
84 Kodowanie wideo w systemach monitoringu wielowidokowego Artykuł 2013
85 Kody quasi-ekwidystantne. Tom 1 Monografia 2011
86 Koebe domains for some classes of n-fold symmetric functions Rozdział 2012
87 Koebe sets for certain classes of circularly symmetric functions Artykuł 2016
88 Koebe sets for the class of functions convex in two directions Artykuł 2017
89 Kogeneracja energii w budynku mieszkalnym Artykuł 2013
90 Kolce – awaryjny system bezpieczeństwa przy poślizgu na oblodzonych powierzchniach Referat 2012
91 KOLCE – awaryjny system bezpieczeństwa przy poślizgu na oblodzonych powierzchniach Artykuł 2012
92 Kolce – system bezpieczeństwa pojazdów na oblodzonych powierzchniach Artykuł 2014
93 Kolizja pomiędzy prawem do znaku towarowego a prawem do wzoru przemysłowego w świetle orzecznictwa krajowego i unijnego Rozdział 2011
94 Koła Naukowe czynnikiem aktywizującym studentów na przykładzie działalności Koła Naukowego Informatyki PENTAGON Rozdział 2013
95 Koło Naukowe ELMECOL Artykuł 2012
96 Komercjalizacja wiedzy i transfer technologii w prcesach innowacyjnych Rozdział 2015
97 Komercjalizacja wyników badań naukowych : poradnik dla pracowników sfery B+R Monografia 2011
98 Kominki wspomagające centralne ogrzewanie Artykuł 2013
99 Kominkowy minimalizm Artykuł 2012
100 Komora do kontroli przetaczania płynów [Zgłoszenie nr (21) 413286] Patent 2017
101 Kompensacja błędów obróbki w procesach frezowania Rozdział 2014
102 Kompensacja linii kablowych 110 kV wyprowadzających moc z farm wiatrowych Artykuł 2015
103 Kompetencje analityczne współczesnego menedżera i ich rozwój w procesie edukacji formalnej Artykuł 2016
104 Kompetentny absolwent informatyki 2011 Monografia 2011
105 Kompetentny Absolwent Informatyki 2012 Artykuł 2012
106 Kompetentny absolwent informatyki 2012 Monografia 2012
107 Kompleks pałacowo-obronny w Czemiernikach. O potrzebie i szansach związanych z rewitalizacją fortalicji Rozdział 2015
108 Kompleksowa ocena techniczna budynku zabytkowego na przykładzie plebanii w Wojsławicach Artykuł 2011
109 Kompleksowe metody zarządzania produkcją i przedsiębiorstwem Rozdział 2014
110 Kompleksowe projektowanie instalacji fotowoltaicznych z wykorzystaniem programu DDS-CAD Rozdział 2016
111 Komplementarność metod XRD i spektroskopii mössbauerowskiej w badaniach multiferroików Referat 2015
112 Komplementarność wycen nieruchomości jako zasada określania rynkowej wartości nakładów ponoszonych na budowę urządzeń infrastruktury technicznej Artykuł 2016
113 Kompozycja architektoniczna w dydaktyce Artykuł 2015
114 Kompozycja klejowa i sposób jej wytwarzania [Zgłoszenie nr (21) 411138] Patent 2016
115 Kompozycja klejowa i sposób jej wytwarzania [Zgłoszenie nr (21) 411263] Patent 2016
116 Kompozycja klejowa i sposób jej wytwarzania [Zgłoszenie nr (21) 417714] Patent 2017
117 Kompozycja klejowa i sposób jej wytwarzania [Zgłoszenie nr (21) 417715] Patent 2017
118 Kompozycja klejowa i sposób jej wytwarzania [Zgłoszenie nr (21) 417716] Patent 2017
119 Kompozycja piaskowo-polimerowa Patent 2013
120 Kompozycja termoplastyczna poliolefinowa o obniżonym współczynniku tarcia i gęstości [Zgłoszenie nr (21) 407416 ] Patent 2015
121 Kompozyt ceramika-węgiel i sposób wytwarzania kompozytu ceramika-węgiel Patent 2012
122 Kompozyt porowata krzemionka-metal i sposób wytwarzania kompozytu porowata krzemionka-metal [Zgłoszenie nr (21) 415821] Patent 2016
123 Kompozyt wapienno-konopny. Cz.1, Charakterystyka i technologia wykonania Artykuł 2016
124 Kompozyt wapienno-konopny. Cz.2, Właściwości Artykuł 2016
125 Kompozyty chitozanowo-zeolitowe otrzymywane na bazie popiołów lotnych do usuwania metali ciężkich Artykuł 2016
126 Kompozyty polimerowe z zeolitami Artykuł 2014
127 Kompozyty polimerowo - metalowe, struktura i właściwości Rozdział 2015
128 Kompozyty wzmocnione włóknem długim Artykuł 2013
129 Komputerowa analiza ruchu tłoka w jednocylindrowym silniku spalinowym Artykuł 2012
130 Komputerowa grafika inżynierska : ćwiczenia do programu AutoCAD 2013. Cz. 1 Monografia 2013
131 Komputerowe gry gimnazjalistów a ich wyniki w nauce Artykuł 2011
132 Komputerowe i programowe wspomaganie procesu sterowania ustawieniami kamer PTZ w systemie monitoringy wizyjnego CCTV Referat 2012
133 Komputerowe metody oceny systemu dystrybucji paliw przy zastosowaniu wektorowego wskaźnika jakości Artykuł 2014
134 Komputerowe metody oceny systemu dystrybucji paliw przy zastosowaniu wektorowego wskaźnika jakości Referat 2014
135 Komputerowe wsparcie procesów prewencyjnego utrzymania ruchu – analiza przypadku Rozdział 2015
136 Komputerowe wspomaganie kształcenia z zakresu harmonogramowania produkcji Artykuł 2016
137 Komputerowe wspomaganie projektowania endoprotezy stawu kolanowego człowieka Rozdział 2012
138 Komputerowe wspomaganie projektowania filtra do odpylania materiałów w przemyśle rolno-spożywczym Artykuł 2015
139 Komputerowe wspomaganie projektowania oświetlenia elektrycznego na przykładzie stacji kontroli pojazdów Referat 2013
140 Komputerowe wspomaganie projektowania oświetlenia elektrycznego na przykładzie stacji kontroli pojazdów Artykuł 2013
141 Komputerowe wspomaganie projektowania reakcyjnej turbiny parowej działającej w podciśnieniowym obiegu Rankine’a Artykuł 2014
142 Komputerowe wspomaganie projektowania wirtualnych systemów nadzoru instalacji elektrycznej we współczesnych budynkach Artykuł 2011
143 Komputerowe wspomaganie w obliczeniach inżynierskich MATHCAD Monografia 2013
144 Komputerowe wspomaganie zabiegów alloplastycznych na przykładzie endoprotezoplastyki stawu kolanowego Rozdział 2015
145 Komputerowe wykrywanie przeciążeń w transporcie przesyłek Referat 2014
146 Komputerowe wykrywanie przeciążeń w transporcie przesyłek Artykuł 2014
147 Komputerowo wspomagane obliczenia zwarciowe w sieciach przemysłowych Artykuł 2015
148 Komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie implantu stawu biodrowego Rozdział 2015
149 Komputerowo wspomagane projektowanie maszyn. Cz. 1 Monografia 2016
150 Komputerowo wspomagane projektowanie maszyn. Cz. 2 Monografia 2017
151 Komputerowo wspomagane projektowanie procesów : aktualne zagadnienia badawcze Monografia 2017
152 Komputerowo wspomagany dobór obrabiarek w ESP części klasy korpus z wykorzystaniem systemu <<OPTSELECT>> Rozdział 2011
153 Komputerowo zintegrowane projektowanie elastycznych systemów produkcyjnych Monografia 2015
154 Komputerowy algorytm wspomagający obliczenia przekładni ślimakowych Referat 2014
155 Komputerowy system sterowania układem wentylacyjnym i odpylającym w młynie zbożowym Artykuł 2011
156 Komputerowy system wspomagania analizy toru ruchu pojazdu Artykuł 2014
157 Komunikacja Machine-to-Machine Referat 2014
158 Komunikacja Machine-to-Machine Artykuł 2014
159 Komunikacja marketingowa w sytuacjach kryzysowych Artykuł 2015
160 Komunikacja marketingowa wobec digitalizacji procesów rynkowych Artykuł 2017
161 Komunikacja na rusztowaniach budowlanych Artykuł 2015
162 Komunikacja w centrach miast. Analiza możliwości zastosowania hiszpańskiego rozwiązania komunikacji typu „La Rambla” w warunkach polskich na przykładzie Lublina Artykuł 2013
163 Koncentracja ultradrobnych cząstek w kościołach w Lublinie Referat 2016
164 Koncepcja aktywnej eliminacji drgań w procesie frezowania Rozdział 2014
165 Koncepcja aktywnej eliminacji drgań w procesie frezowania Artykuł 2014
166 Koncepcja budowy centralnej dyspozytorni ruchu w MPWiK w Puławach Rozdział 2014
167 Koncepcja budowy wirtualnej obrabiarki na przykładzie pionowego centrum frezarskiego FV580A Artykuł 2011
168 Koncepcja cloud computing w zarządzaniu łańcuchem dostaw Rozdział 2013
169 Koncepcja doboru lokalizacji farm wiatrowych z wykorzystaniem metod ewolucyjnych Referat 2015
170 Koncepcja dwuszczękowego chwytaka asynchronicznego = A concepction of an asynchronous two-jaw gripper Referat 2014
171 Koncepcja harmonogramowania tras przewozowych w aspekcie wybranych parametrów eksploatacyjnych pojazdów Rozdział 2016
172 Koncepcja hybrydowego statku powietrznego z napędem wielowirnikowym Artykuł 2014
173 Koncepcja innowacyjnego rozwiązania technologicznego wpływającego na poprawę procesu innowacji Rozdział 2012
174 Koncepcja kapitału ludzkiego w zarządzaniu organizacją publiczną wobec wyzwań przyszłości Rozdział 2016
175 Koncepcja komputerowego wspomagania procesu projektowania lokalizacji farm wiatrowych z wykorzystaniem metod ewolucyjnych Referat 2015
176 Koncepcja lokalizacji pasywnej w budynkach użyteczności publicznej Artykuł 2015
177 Koncepcja lokalizacji punktów pomiaru ciśnienia w systemie monitoringu rzeczywistej sieci wodociągowej Rozdział 2013
178 Koncepcja metody zabezpieczenia pomp odśrodkowych przed skutkami zjawiska uderzenia hydraulicznego – wyniki badań laboratoryjnych Artykuł 2016
179 Koncepcja modelu decyzyjnego wyboru zakresu robót remontowych budynków mieszkalnych Artykuł 2011
180 Koncepcja modelu wyceny wartości strumienia danych produkcyjnych Rozdział 2017
181 Koncepcja osiedla A, B i C dzielnicy "Felin" W Lublinie, a jego realizacja. Problemy budownictwa wielkopłytowego Artykuł 2014
182 Koncepcja poprawy bezpieczeństwa dostawy wody w budynkach użyteczności publicznej Rozdział 2013
183 Koncepcja projektowania układów skojarzonych w obiektach użyteczności publicznej Artykuł 2014
184 Koncepcja przegrody przesuwnej do naczepy furgonowej Artykuł 2012
185 Koncepcja stanowiska badawczego aplikacji pick and place Artykuł 2017
186 Koncepcja sterowania urządzeniami elektrycznymi w przydomowym ogrodzie za pomocą inteligentnych instalacji Artykuł 2014
187 Koncepcja sterowania urządzeniami w przydomowym ogrodzie za pomocą inteligentnych instalacji Referat 2014
188 Koncepcja systemu do oceny komfortu użytkowania dźwigu osobowego Artykuł 2015
189 Koncepcja systemu doradczego interpretującego kody błędów sterowania silnikiem samochodowym Referat 2013
190 Koncepcja systemu doradczego interpretującego kody błędów sterowania silnikiem samochodowym Rozdział 2014
191 Koncepcja urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości Artykuł 2016
192 Koncepcja wdrożenia technologii „Internetu rzeczy” w systemie logistycznym przedsiębiorstwa Artykuł 2015
193 Koncepcja wdrożenia ZSZIT w wybranym przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej Artykuł 2012
194 Koncepcja wirtualnej taśmy produkcyjnej w kształceniu inżynierów zarządzania Artykuł 2012
195 Koncepcja wykorzystania algorytmu FFGA do projektowania lokalizacji farm wiatrowych Referat 2015
196 Koncepcja wykorzystania algorytmu FFGA do rozwiązywania problemów decyzyjnych na etapie projektowania lokalizacji farm wiatrowych Referat 2015
197 Koncepcja wykorzystania metod heurystycznych w optymalizacji SEE Referat 2016
198 Koncepcja zarządzanego przez mikrokomputer systemu alarmowego nadzorującego stan chronionego obiektu logistycznego Artykuł 2012
199 Koncepcja zastosowania materiałów piezoelektrycznych do tłumienia drgań turbin elektrowni wiatrowych Rozdział 2015
200 Koncepcja zastosowania metody analizy przeżycia dla potrzeb predykcji zakłócen procesu produkcyjnego Rozdział 2015
201 Koncepcja zastosowania narzędzi predykcji w projektowaniu harmonogramów odpornych Artykuł 2016
202 Koncepcja zastosowania XML do przetwarzania danych zebranych przez system wykrywania zaburzeń widzenia barw Artykuł 2012
203 Koncepcje wykorzystania środowiska CAMD w procesie dydaktycznym na kierunkach technicznych Rozdział 2013
204 Koncepcyjny projekt samobieżnej bębnowej kosiarki spalinowej Rozdział 2017
205 Kondensacja w przegrodzie ściennej z kompozytu wapienno-konopnego - ocena możliwości wystąpienia Artykuł 2016
206 Kondycja finansowa i wartość rynkowa spółek giełdowych sektora energetycznego Artykuł 2012
207 Kondycja finansowa największych miast w Polsce w świetle wieloletnich prognoz Artykuł 2013
208 Konie w akwareli i rysunku Monografia 2014
209 Konieczny's Ark by KWK Promes, Brenna Artykuł 2016
210 Konik obrabiarki [patent 212961] Patent 2012
211 Konik obrabiarki [patent nr 211537] Patent 2012
212 Konik obrabiarki [patent nr 213606] Patent 2013
213 Konik obrabiarki [patent nr 213607] Patent 2013
214 Konik obrabiarki [patent nr 213608] Patent 2013
215 Konik obrabiarki [patent nr 214058] Patent 2013
216 Konkurencyjność przedsiębiorstw w XXI wieku. Czynniki wzrostu Monografia 2015
217 Konkurent Žitomira : do ìstorìї sprob pìdnesennâ Dubna do statusu guberns′kogo centru Rozdział 2016
218 Konkurs 1928 roku na projekty cerkwi prawosławnych w Drugiej Rzeczypospolitej: w poszukiwaniu nowej identyczności architektonicznej Artykuł 2013
219 Konsekwencje wyboru norm projektowych dla zużycia materiału na przykładzie dźwigara dachowego z drewna klejonego Artykuł 2011
220 Konsekwencje wyboru norm projektowych dla zużycia materiału na przykładzie żelbetowego stropu płaskiego Artykuł 2011
221 Konserwator samorządowy w systemie ochrony zabytków Rozdział 2011
222 Konstrukcja i oprogramowanie napędu bramowego zintegrowanego z inteligentnym budynkiem Referat 2015
223 Konstrukcja i oprogramowanie napędu bramowego zintegrowqanego z inteligentnym budunkiem Artykuł 2015
224 Konstrukcja i sterowanie ruchem robota-ryby Rozdział 2013
225 Konstrukcja jednokołowego robota samobalansującego Rozdział 2013
226 Konstrukcja okien a bilans cieplny pomieszczenia Artykuł 2011
227 Konstrukcja podwozia robota do jazdy po wydmach Referat 2012
228 Konstrukcja podwozia robota do jazdy po wydmach Artykuł 2012
229 Konstrukcja zdalnie sterowanego manipulatora z chwytakiem Referat 2013
230 Konstrukcja zdalnie sterowanego manipulatora z chwytakiem Artykuł 2013
231 Konstrukcja zdalnie sterowanego poduszkowca transportowego Artykuł 2014
232 Konstrukcja żelbetowego garażu naziemnego obliczanego jako ustrój płytowo-słupowy MES Artykuł 2011
233 Konstrukcyjne przyczyny niepowtarzalności pracy systemów opartych na ogniwach paliwowych typu PEM Artykuł 2013
234 Konsumenci i niepełnosprawni jako wyzwanie dla innych uczestników rynku Rozdział 2015
235 Konsumenci niepełnosprawni w obliczu wybranych trndów nowej konsumpcji w świetle badań własnych Artykuł 2015
236 Konsument i dystrybucja na rynku IT Monografia 2013
237 Konsument niepełnosprawny on-line Artykuł 2012
238 Konsument niepełnosprawny w dobie digitalizacji. Nasilenie postaw prosumenckich Artykuł 2016
239 Kontekst strategiczny rozwoju małych firm Lubelszczyzny Artykuł 2017
240 Kontrola pracy małych źródeł energii elektrycznej w sieci niskiego napięcia Artykuł 2013
241 Kontrolowany samozapłon w silniku benzynowym Monografia 2011
242 Kontrowersje wokół biopaliw Artykuł 2014
243 Konwersja energii słonecznej w elektryczną z wykorzystaniem fotonowo wzmocnionej termoemisji elektronowej Artykuł 2016
244 Korec ì Katerburg: dva urbanìstičnì eksperimenti Volinì v kìncì XVIII st. Rozdział 2014
245 Korekcja pomiarów termoparowej sondy psychrometrycznej za pomocą współczynnika temperaturowego Artykuł 2012
246 Korelacja i zależność między: globalizacja - społeczeństwo informacyjne - społeczeństwo globalne Rozdział 2015
247 Korelacja przestrzenna ciśnienia wiatru na ścianach bocznych obiektow prostopadłościennych Artykuł 2015
248 Korelacja wybranych wskaźników bezpieczeństwa ruchu drogowego na przykładzie Polski i krajów sąsiednich Artykuł 2012
249 Koroni pìdne’essâ: renesansnì sinagogi v prostorovomu domenì knâzìv Ostroz’kih Rozdział 2015
250 Korozja chłodni kominowych. Cz. 1 Artykuł 2012
251 Korozja chłodni kominowych. Cz. 2 Artykuł 2012
252 Korozja stali w zawierających wodę i/lub chlorki tetrafluoroboranach dialkiloimidazoliowych Referat 2011
253 Korozja wżerowa eksploatowanej na pływalni kratki wentylacyjnej wykonanej ze stali nierdzewnej Rozdział 2013
254 Korporacja Chiny - strategiczne i kulturowe czynniki globalnego sukcesu Artykuł 2016
255 Korzyści ekonomiczne wynikające z zastosowania zasobnika energii w sieci niskiego napięcia Artykuł 2017
256 Korzyści środowiskowe z wykorzystania systemów solarnych na przykładzie budynku jednorodzinnego Artykuł 2011
257 Kościół Sw. Mikołaja na Czwartku w świetle źródeł historycznych Artykuł 2016
258 Kosmiczny epizod lubelskiego bursztynu Rozdział 2016
259 Kostka do gier [Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego (11) 21103 (21) 22350] Patent 2014
260 Kosztochłonność w elektroenergetyce na przykładzie elektrowni zawodowych i elektrociepłowniy Rozdział 2014
261 Koszty logistyki - wybrane aspekty ewidencyjne i zarządcze Rozdział 2014
262 Koszty zewnętrzne energii elektrycznej w Polsce w świetle zrównoważonego rozwoju Referat 2011
263 Koszty zewnętrzne wynikające z emisji zanieczyszczeń przez samochody osobowe i instrumenty do ich internalizacji Artykuł 2015
264 Koszty zuzycia energi i emisji zanieczyszczeń wynikającye z użytkowania autobusów miejskich Artykuł 2016
265 Koszty zużycia energii i emisji zanieczyszczeń wynikające z użytkowania pojazdów transportu drogowego Artykuł 2015
266 Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego a nowe informatyczne programy magisterskie na Politechnice Lubelskiej Rozdział 2011
267 Kreacja marki samochodów w nowych mediach - studium przypadku marki Alfa Romeo Artykuł 2017
268 Kreatywność i działalność innowacyjna jako czynniki tworzenia wartości dla klienta Artykuł 2017
269 Kreowanie strategii miasta Lublin w oparciu o potencjał akademicki Artykuł 2012
270 Kreowanie wizerunku organizacji na przykładzie Spółdzielni Pszczelarskiej "Apis" w Lublinie Artykuł 2017
271 Kreowanie zarządzania przedsiębiorczego w organizacjach przemysłu wydobywczego Artykuł 2011
272 Kreowanie zrównoważonego transportu w regionach turystycznych Artykuł 2012
273 Kronika architektury Wołynia Artykuł 2015
274 Krótkoczasowa ekspozycja glonów słodkowodnych na organiczne związki ołowiu - nieinwazyjne badania elektryczne i luminescencyjne Artykuł 2016
275 Krótkookresowe decyzje produkcyjne a wykorzystanie informacji finansowej Artykuł 2011
276 Kryteria doboru pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla ochotniczej straży pożarnej Referat 2015
277 Kryteria doboru pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Artykuł 2015
278 Kryteria i możliwości wykonywania łączeń asynchronicznych pomiędzy układami wyspowymi wyłonionymi w sieci KSE Artykuł 2012
279 Kryteria przydzielania subwencji ogólnej jednostkom samorządu terytorialnego w polskim systemie finansów publicznych Artykuł 2011
280 Kryteria zamykania układów pierścieniowych sieci przesyłowej Artykuł 2011
281 Krytyczna analiza metod napraw turbosprężarek samochodowych Artykuł 2015
282 Kryzys finansowy i jego skutki dla gospodarki Polski i świata Monografia 2013
283 Krzemowe fotoogniwo krystaliczne i sposób jego wytwarzania [ Patent nr (11) 219944 (21) 397579] Patent 2015
284 Książki, których nie było? O pewnych aspektach publikowania cyfrowego Rozdział 2012
285 Ksztalcenie na kierunku edukacja techniczno-informatyczna w dobie społeczeństwa informacyjnego Rozdział 2016
286 Kształtowanie cech geometrycznych i właściwośći mechanicznych łuków rurowych ze stali 13CrMo4-5 w procesie gięcia z lokalnym nagrzewem indukcyjnym Artykuł 2014
287 Kształtowanie dróg technologicznych obróbki części w systemie wytwórczym Rozdział 2017
288 Kształtowanie kołnierzy w wyrobach drążonych metodą wyciskania z ruchomą tuleją Monografia 2017
289 Kształtowanie krawędzi przedmiotów ze stopu tytanu Ti6Al4V metodą szczotkowania Artykuł 2016
290 Kształtowanie kultury bezpieczeństwa jako element działań CSR w firmach transportowych Artykuł 2015
291 Kształtowanie odkuwek kul z główek złomowanych szyn kolejowych w płaskoklinowej walcarce nawrotnej Referat 2016
292 Kształtowanie odkuwek płaskich z żebrami ze stopów magnezu Referat 2014
293 Kształtowanie odkuwki drążonego wałka uzębionego w procesie obciskania obrotowego Artykuł 2014
294 Kształtowanie odpowiedzialności społecznej w ruchach religijnych Rozdział 2013
295 Kształtowanie postaw proinnowacyjnych opartych na wiedzy w procesach projektowo-konstrukcyjnych na uczelni technicznej Artykuł 2014
296 Kształtowanie powierzchni materiałów przy projektowaniu kanałów doświetlających Rozdział 2014
297 Kształtowanie przez rozpychanie kołnierza drążonego wału wirnika Artykuł 2012
298 Kształtowanie przez rozpychanie kołnierzy wałów drążonych Artykuł 2012
299 Kształtowanie relacji z interesariuszami w zarządzaniu strategicznym organizacją jutra Artykuł 2013
300 Kształtowanie się błędu przełożenia przekładni stożkowej zależnie od wybranych błędów jej wykonania i montażu Referat 2012
301 Kształtowanie się cen paliwa LPG oraz ich zmienność w porównaniu z paliwem U95 w latach 2002-2011 Artykuł 2012
302 Kształtowanie się polskiej terminologii dotyczącej przekładni zębatych. Cz. 1 - wiek XVII i XVIII Artykuł 2012
303 Kształtowanie się polskiej terminologii dotyczącej przekładni zębatych. Cz. 2 - wiek XIX Artykuł 2013
304 Kształtowanie skrajnych zgrubień w odkuwkach wydłużonych ze stopu magnezu Mg4AlZn Artykuł 2011
305 Kształtowanie wizerunku organizacji na rynku pracy Rozdział 2011
306 Kształtownik dwuwarstwowy polimerowo-drzewny i sposób jego wytwarzania [Zgłoszenie nr (21) 412385] Patent 2016
307 Kształtownik trzywarstwowy polimerowo-drzewny i sposób jego wytwarzania [Zgłoszenie nr (21) 412386] Patent 2016
308 Ku dojrzałości. Esej o wybranych sposobach terapii wstydu w doradztwie psychologicznym i filozoficznym Artykuł 2017
309 Kucie matrycowe stopów magnezu Monografia 2016
310 Kucie odkuwek użebrowanych ze stopów magnezu = The production of magnesium alloy parts with ribs by forging method Monografia 2016
311 Kucie odkuwki piasty sprzęgła kłowego wykonanej ze stopu Ti6Al4V Artykuł 2013
312 Kultura organizacyjna a zarządzanie potencjałem społecznym w procesie rozwoju organizacji Rozdział 2012
313 Kultura organizacyjna i kompetencje ludzi a zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji Rozdział 2016
314 Kultura pola Rozdział 2012
315 Kultura ryzyka jako system zachowań i wartości obecnych w organizacji zorientowanych na ryzyko Rozdział 2014
316 Kumulacja i kolizja prawa do znaku towarowego i wzoru przemysłowego w prawie krajowym i unijnym Artykuł 2012
317 Kupieckie tradycje miasta. Przeobrażenia architektoniczno-urbanistyczne na przestrzeni lat na przykładzie Lublina Rozdział 2015
318 Kurz z pomieszczeń jako próbka środowiskowa Referat 2015
319 Kvalitatívne hodnotenie vybraných mechanických vlasností kompozitov po degradácii Artykuł 2013
320 Kvazistatičeskaâ kontaktnaâ zadača dlâ cilindričeskih soedinenij s maloj ogrankoj konturov tel Artykuł 2011
321 Kwalikacja części do obróbki w oparciu o ich złożoność technologiczną Artykuł 2011