Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 354
Lp. Tytuł Typ Rok
1 Kabel elektryczny [ patent nr 215154] Patent 2013
2 Kabel telekomunikacyjno-transportowo-energetyczny [Patent nr (11) 226979 (21) 413084] Patent 2017
3 Kabel telekomunikacyjno-transportowo-energetyczny [Zgłoszenie nr (21) 413084] Patent 2017
4 Kabestan [Patent nr (11) 223983 (21) 408779] Patent 2016
5 KAiM PL [Prawo ochronne na znak towarowy nr 292559] Patent 2017
6 Kalendarium ważniejszych wydarzeń - rok 2015 Artykuł 2016
7 Kalendarium wydarzeń - rok 2010 Artykuł 2011
8 Kalendarium wydarzeń - rok 2012 Artykuł 2013
9 Kalendarium wydarzeń - rok 2013 Artykuł 2014
10 Kalendarium życia zawodowego i twórczości Arseniusza Romanowicza i Piotra Szymaniaka Rozdział 2012
11 Kalkulacja kosztów studiów niestacjonarnych na uczelniach publicznych Artykuł 2013
12 Kanalizaciâ malyh naselennyh punktov Referat 2014
13 Kanalizatsiya malykh naselenykh punktiv Artykuł 2015
14 Kapitał intelektualny jako czynnik rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego Monografia 2013
15 Kapitał ludzki - klucz do rozwoju w gospodarce globalnej Rozdział 2015
16 Kapitał ludzki jako jeden z najważniejszych zasobów w zarządzaniu organizacją Artykuł 2013
17 Kapitał ludzki podstawą budowania przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw. Przegląd głównych podejść i koncepcji Rozdział 2016
18 Kapitał społeczny jako czynnik wspierający innowacyjność małych przedsiębiorstw na przykładzie województwa lubelskiego Artykuł 2014
19 Kaplice parkowe w zabytkowych założeniach rezydencjonalnych Lubelszczyzny Referat 2017
20 Karta Wenecka w świetle współczesnych wyzwań teorii konserwatorskiej Rozdział 2015
21 Karta wielokrotnej średniej ruchomej Artykuł 2015
22 Kartografia Równego z XVIII i XIX wieku Artykuł 2011
23 Kartografìčnì džerela do urbanìstičnoї ìstorìї guberns′kogo Žitomira Rozdział 2016
24 Kartogrfìcnì džerela do ìstorìї mìstobuduvannâ Scìdnogo Podìllâ Rozdział 2016
25 Katalog pam’âtok dierev’ânogo cerkovnogo zodčestva Rozdział 2017
26 Katedra Procesów Polimerowych KPP [Prawo z rejestracji nr 265090 wzoru przemysłowego] Patent 2014
27 Katedry lubelskie Artykuł 2011
28 Katolicki Uniwersytet Lubelski Artykuł 2011
29 Katolickie ruchy religijne jako podmiot integralnego wychowania Rozdział 2013
30 Katolickie ruchy religijne mikroszkołą Rozdział 2011
31 Kelvin probe error compensation based on harmonic analysis of measurement signal Artykuł 2014
32 Kierowca jako najważniejszy element systemu kierowca – pojazd –otoczenie Artykuł 2014
33 Kierowca jako najważniejszy element systemu kierowca-pojazd-otoczenie Referat 2014
34 Kierunek „Inżynieria systemów bezpieczeństwa wewnętrznego” jako odpowiedź Politechniki Lubelskiej na wyzwania i potrzeby bezpieczeństwa narodowego Referat 2016
35 Kierunek „Inżynieria systemów bezpieczeństwa wewnętrznego” jako odpowiedź Politechniki Lubelskiej na wyzwania i potrzeby bezpieczeństwa narodowego Rozdział 2016
36 Kierunki rozwoju budownictwa jednorodzinnego w Polsce na tle tendencji europejskich Artykuł 2012
37 Kierunki rozwoju firm tworzących strony www w świetle badań empirycznych Artykuł 2013
38 Kierunki rozwoju robotyki Artykuł 2017
39 Kierunki rozwoju robotyki w aspekcie projektowania współczesnych systemów produkcyjnych Rozdział 2017
40 Kierunki wykorzystania Internetu w celach zdrowotnych na podstawie badań empirycznych Artykuł 2014
41 Kinematic design of parallel delta system in Matlab Rozdział 2016
42 Kinematic simulation and numerical analysis of the suspension system of light wheeled vehicle Artykuł 2014
43 Kinematics and dynamics analysis of crank-piston system of a high-power, nine-cylinder aircraft engine Referat 2016
44 Kinetic limit for a harmonic chain with a conservative Ornstein-Uhlenbeck stochastic perturbation Artykuł 2018
45 The kinetics of microalloyed steelaustenite phase transformations Referat 2015
46 Kinetics of pressboard insulation transformer oil impregnation Referat 2015
47 The kinetics of the change of SnOx thin films conductivity during the gas-adsorptive interaction Referat 2013
48 The kinetics of the change of SnOx thin films conductivity during the gas-adsorptive interaction Artykuł 2014
49 Kinetics of the precipitation in austenite HSLA steels Artykuł 2015
50 Kinetics of the precipitation in the austenite of HSLA steel Referat 2014
51 Klasa szczelności a zbrojenie zbiornika Artykuł 2015
52 Klaster jako przełomowa koncepcja organizacji działalności gospodarczej skoncentrowanej regionalnie Rozdział 2011
53 Klaster jako sieć interesariuszy według założeń marketingu 3.0 Artykuł 2017
54 Klastry i ich wpływ na przedsiębiorczość w regionie Artykuł 2013
55 Klastry jako narzędzie wspomagające zarządzanie rozwojem regionalnym Rozdział 2012
56 Klastry jako stymulatory międzynarodowych przepływów gospodarczych Artykuł 2011
57 Klastry w rolnictwie Rozdział 2011
58 Klasy funkcji pół-typowo-rzeczywistych z unormowaniem Montela Referat 2015
59 Klasyfikacja i kategoryzacja w systemie ochrony zabytków Monografia 2016
60 Klasyfikacja i kategoryzacja w systemie ochrony zabytków Rozdział 2016
61 Klasyfikacja ścieków pobranych w części mechanicznej i biologicznej oczyszczalni na podstawie odczytu z matrycy czujników gazu Referat 2017
62 Klasyfikacja stanu procesu spalania na podstawie analizy obrazu płomienia Artykuł 2016
63 Klasyfikacja stanu zużycia narzędzi górniczych z użyciem rozmytej sieci neuronowej Referat 2012
64 Klasztor oo. Bernardynów w Dubnie w świetle mało znanych źródeł archiwalnych Artykuł 2013
65 Kleje cjanoakrylowe. Wybrane zagadnienia zastosowania klejów cjanoakrylowych do wykonania połączeń klejowych polimerów Artykuł 2015
66 Klejenie w technologii szybkiego prototypowania Artykuł 2015
67 Klęska Solidarności Artykuł 2014
68 Klient w sieci organizacyjnej Monografia 2013
69 Klient we współczesnej koncepcji zarządzania jakością opartej na normach ISO serii 9000 Artykuł 2012
70 Klimat akustyczny na rusztowaniach Artykuł 2017
71 Klimat bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie Artykuł 2011
72 Klimatyzacja samochodowa na ogniwach Peltiera Artykuł 2017
73 Klucz dynamometryczny [Patent nr (11) 226773 (21) 419408] Patent 2017
74 Klucz dynamometryczny [Patent nr (11) 226773 (21) 419408] Patent 2017
75 Klucz dynamometryczny [Zgloszenie nr (21) 419408] Patent 2017
76 Klucz dynanometryczny [Zgłoszenie nr (21) 419408] Patent 2017
77 Kluczowe procesy marketingowe i ich rola w kanale marketingowym Artykuł 2015
78 Kłodzko Fortress-possibility of adaptation = Twierdza Kłodzko-możliwości adaptacji Rozdział 2017
79 KNIP na targach 3D POLAND 2012 Artykuł 2013
80 Knocking combustion influence on the load of the piston-crank system using MSC ADAMS software Artykuł 2013
81 Knowledge and skills’ improvement of age-diversified employees in Poland a comparative analysis in light of demographic changes Rozdział 2017
82 Knowledge base in software project estimation Artykuł 2011
83 A knowledge base of the functional properties of the conveyor belt adhesive joint for FEM simulation of Its stress and strain state Artykuł 2012
84 Knowledge exchange portal as a tool for long-term contacts with graduated students and industry Referat 2012
85 Knowledge flows in innovative activities of small and medium-sized enterprises affiliated to clusters - the case of Lublin province Rozdział 2012
86 Knowledge of safe authentication in information systems – research results and their impact on training programs Rozdział 2018
87 A Knowledge-Based Approach to Product Concept Screening Rozdział 2015
88 The knowledge-based economy, international trade and FDI as the main trends in contemporary processes of globalisation : the case of Poland Artykuł 2015
89 Knowledge, attitude and perception regarding antibiotics among polish patients Artykuł 2015
90 Kocioł centralnego ogrzewania Patent 2013
91 Kocioł centralnego ogrzewania [Patent nr (11) 218467 (21) 39517] Patent 2014
92 Kodowanie wideo w systemach monitoringu wielowidokowego Artykuł 2013
93 Kody quasi-ekwidystantne. Tom 1 Monografia 2011
94 Koebe domains for some classes of n-fold symmetric functions Rozdział 2012
95 Koebe sets for certain classes of circularly symmetric functions Artykuł 2016
96 Koebe sets for the class of functions convex in two directions Artykuł 2017
97 Kogeneracja energii w budynku mieszkalnym Artykuł 2013
98 Kohonen network as a classifier of Polish emotional speech Artykuł 2017
99 Kolce – awaryjny system bezpieczeństwa przy poślizgu na oblodzonych powierzchniach Referat 2012
100 KOLCE – awaryjny system bezpieczeństwa przy poślizgu na oblodzonych powierzchniach Artykuł 2012
101 Kolce – system bezpieczeństwa pojazdów na oblodzonych powierzchniach Artykuł 2014
102 Kolizja pomiędzy prawem do znaku towarowego a prawem do wzoru przemysłowego w świetle orzecznictwa krajowego i unijnego Rozdział 2011
103 Koła Naukowe czynnikiem aktywizującym studentów na przykładzie działalności Koła Naukowego Informatyki PENTAGON Rozdział 2013
104 Koło Naukowe ELMECOL Artykuł 2012
105 Komercjalizacja wiedzy i transfer technologii w prcesach innowacyjnych Rozdział 2015
106 Komercjalizacja wyników badań naukowych : poradnik dla pracowników sfery B+R Monografia 2011
107 Kominki wspomagające centralne ogrzewanie Artykuł 2013
108 Kominkowy minimalizm Artykuł 2012
109 Komora do kontroli przetaczania płynów [Zgłoszenie nr (21) 413286] Patent 2017
110 Komora do nagniatania dynamicznego strugą wodno-ścierną [Zgłoszenie nr (21) 417357] Patent 2017
111 Komora do nagniatania wibracyjnego, zwłaszcza przedmiotów cienkościennych [Zgłoszenie nr (21) 419454] Patent 2018
112 Komora dokontroli przetaczania płynów [Patent nr (11) 228073 (21) 413286] Patent 2018
113 Kompensacja błędów obróbki w procesach frezowania Rozdział 2014
114 Kompensacja linii kablowych 110 kV wyprowadzających moc z farm wiatrowych Artykuł 2015
115 Kompetencje analityczne współczesnego menedżera i ich rozwój w procesie edukacji formalnej Artykuł 2016
116 Kompetentny absolwent informatyki 2011 Monografia 2011
117 Kompetentny Absolwent Informatyki 2012 Artykuł 2012
118 Kompetentny absolwent informatyki 2012 Monografia 2012
119 Kompleks pałacowo-obronny w Czemiernikach. O potrzebie i szansach związanych z rewitalizacją fortalicji Rozdział 2015
120 Kompleksowa ocena techniczna budynku zabytkowego na przykładzie plebanii w Wojsławicach Artykuł 2011
121 Kompleksowe metody zarządzania produkcją i przedsiębiorstwem Rozdział 2014
122 Kompleksowe projektowanie instalacji fotowoltaicznych z wykorzystaniem programu DDS-CAD Rozdział 2016
123 Komplementarność metod XRD i spektroskopii mössbauerowskiej w badaniach multiferroików Referat 2015
124 Komplementarność wycen nieruchomości jako zasada określania rynkowej wartości nakładów ponoszonych na budowę urządzeń infrastruktury technicznej Artykuł 2016
125 Kompozycja architektoniczna w dydaktyce Artykuł 2015
126 Kompozycja klejowa i sposób jej wytwarzania [Patent nr (11) 228182 (21) 412592] Patent 2018
127 Kompozycja klejowa i sposób jej wytwarzania [Zgłoszenie nr (21) 411138] Patent 2016
128 Kompozycja klejowa i sposób jej wytwarzania [Zgłoszenie nr (21) 411263] Patent 2016
129 Kompozycja klejowa i sposób jej wytwarzania [Zgłoszenie nr (21) 417714] Patent 2017
130 Kompozycja klejowa i sposób jej wytwarzania [Zgłoszenie nr (21) 417715] Patent 2017
131 Kompozycja klejowa i sposób jej wytwarzania [Zgłoszenie nr (21) 417716] Patent 2017
132 Kompozycja piaskowo-polimerowa Patent 2013
133 Kompozycja termoplastyczna poliolefinowa o obniżonym współczynniku tarcia i gęstości [Zgłoszenie nr (21) 407416 ] Patent 2015
134 Kompozyt ceramika-węgiel i sposób wytwarzania kompozytu ceramika-węgiel Patent 2012
135 Kompozyt porowata krzemionka-metal i sposób wytwarzania kompozytu porowata krzemionka-metal [Zgłoszenie nr (21) 415821] Patent 2016
136 Kompozyt wapienno-konopny. Cz.1, Charakterystyka i technologia wykonania Artykuł 2016
137 Kompozyt wapienno-konopny. Cz.2, Właściwości Artykuł 2016
138 Kompozyty chitozanowo-zeolitowe otrzymywane na bazie popiołów lotnych do usuwania metali ciężkich Artykuł 2016
139 Kompozyty polimerowe z zeolitami Rozdział 2017
140 Kompozyty polimerowe z zeolitami Artykuł 2014
141 Kompozyty polimerowo - metalowe, struktura i właściwości Rozdział 2015
142 Kompozyty wzmocnione włóknem długim Artykuł 2013
143 Komputerowa analiza ruchu tłoka w jednocylindrowym silniku spalinowym Artykuł 2012
144 Komputerowa grafika inżynierska : ćwiczenia do programu AutoCAD 2013. Cz. 1 Monografia 2013
145 Komputerowe gry gimnazjalistów a ich wyniki w nauce Artykuł 2011
146 Komputerowe i programowe wspomaganie procesu sterowania ustawieniami kamer PTZ w systemie monitoringy wizyjnego CCTV Referat 2012
147 Komputerowe metody oceny systemu dystrybucji paliw przy zastosowaniu wektorowego wskaźnika jakości Artykuł 2014
148 Komputerowe metody oceny systemu dystrybucji paliw przy zastosowaniu wektorowego wskaźnika jakości Referat 2014
149 Komputerowe wsparcie procesów prewencyjnego utrzymania ruchu – analiza przypadku Rozdział 2015
150 Komputerowe wspomaganie kształcenia z zakresu harmonogramowania produkcji Artykuł 2016
151 Komputerowe wspomaganie projektowania endoprotezy stawu kolanowego człowieka Rozdział 2012
152 Komputerowe wspomaganie projektowania filtra do odpylania materiałów w przemyśle rolno-spożywczym Artykuł 2015
153 Komputerowe wspomaganie projektowania oświetlenia elektrycznego na przykładzie stacji kontroli pojazdów Referat 2013
154 Komputerowe wspomaganie projektowania oświetlenia elektrycznego na przykładzie stacji kontroli pojazdów Artykuł 2013
155 Komputerowe wspomaganie projektowania reakcyjnej turbiny parowej działającej w podciśnieniowym obiegu Rankine’a Artykuł 2014
156 Komputerowe wspomaganie projektowania wirtualnych systemów nadzoru instalacji elektrycznej we współczesnych budynkach Artykuł 2011
157 Komputerowe wspomaganie w obliczeniach inżynierskich MATHCAD Monografia 2013
158 Komputerowe wspomaganie zabiegów alloplastycznych na przykładzie endoprotezoplastyki stawu kolanowego Rozdział 2015
159 Komputerowe wykrywanie przeciążeń w transporcie przesyłek Referat 2014
160 Komputerowe wykrywanie przeciążeń w transporcie przesyłek Artykuł 2014
161 Komputerowo wspomagane metody ilościowe w bezpieczeństwie maszyn Artykuł 2018
162 Komputerowo wspomagane obliczenia zwarciowe w sieciach przemysłowych Artykuł 2015
163 Komputerowo wspomagane projektowanie i wytwarzanie implantu stawu biodrowego Rozdział 2015
164 Komputerowo wspomagane projektowanie maszyn. Cz. 1 Monografia 2016
165 Komputerowo wspomagane projektowanie maszyn. Cz. 2 Monografia 2017
166 Komputerowo wspomagane projektowanie procesów : aktualne zagadnienia badawcze Monografia 2017
167 Komputerowo wspomagany dobór obrabiarek w ESP części klasy korpus z wykorzystaniem systemu <<OPTSELECT>> Rozdział 2011
168 Komputerowo zintegrowane projektowanie elastycznych systemów produkcyjnych Monografia 2015
169 Komputerowy algorytm wspomagający obliczenia przekładni ślimakowych Referat 2014
170 Komputerowy system sterowania układem wentylacyjnym i odpylającym w młynie zbożowym Artykuł 2011
171 Komputerowy system wspomagania analizy toru ruchu pojazdu Artykuł 2014
172 Komunikacja Machine-to-Machine Referat 2014
173 Komunikacja Machine-to-Machine Artykuł 2014
174 Komunikacja marketingowa w sytuacjach kryzysowych Artykuł 2015
175 Komunikacja marketingowa wobec digitalizacji procesów rynkowych Artykuł 2017
176 Komunikacja na rusztowaniach budowlanych Artykuł 2015
177 Komunikacja w centrach miast. Analiza możliwości zastosowania hiszpańskiego rozwiązania komunikacji typu „La Rambla” w warunkach polskich na przykładzie Lublina Artykuł 2013
178 Koncentracja ultradrobnych cząstek w kościołach w Lublinie Referat 2016
179 Koncepcja aktywnej eliminacji drgań w procesie frezowania Rozdział 2014
180 Koncepcja aktywnej eliminacji drgań w procesie frezowania Artykuł 2014
181 Koncepcja budowy centralnej dyspozytorni ruchu w MPWiK w Puławach Rozdział 2014
182 Koncepcja budowy wirtualnej obrabiarki na przykładzie pionowego centrum frezarskiego FV580A Artykuł 2011
183 Koncepcja cloud computing w zarządzaniu łańcuchem dostaw Rozdział 2013
184 Koncepcja doboru lokalizacji farm wiatrowych z wykorzystaniem metod ewolucyjnych Referat 2015
185 Koncepcja dwuszczękowego chwytaka asynchronicznego = A concepction of an asynchronous two-jaw gripper Referat 2014
186 Koncepcja harmonogramowania tras przewozowych w aspekcie wybranych parametrów eksploatacyjnych pojazdów Rozdział 2016
187 Koncepcja hybrydowego statku powietrznego z napędem wielowirnikowym Artykuł 2014
188 Koncepcja innowacyjnego rozwiązania technologicznego wpływającego na poprawę procesu innowacji Rozdział 2012
189 Koncepcja kapitału ludzkiego w zarządzaniu organizacją publiczną wobec wyzwań przyszłości Rozdział 2016
190 Koncepcja komputerowego wspomagania procesu projektowania lokalizacji farm wiatrowych z wykorzystaniem metod ewolucyjnych Referat 2015
191 Koncepcja lokalizacji pasywnej w budynkach użyteczności publicznej Artykuł 2015
192 Koncepcja lokalizacji punktów pomiaru ciśnienia w systemie monitoringu rzeczywistej sieci wodociągowej Rozdział 2013
193 Koncepcja metody ograniczania strefy wirów za poruszającym się autobusem miejskim Artykuł 2017
194 Koncepcja metody zabezpieczenia pomp odśrodkowych przed skutkami zjawiska uderzenia hydraulicznego – wyniki badań laboratoryjnych Artykuł 2016
195 Koncepcja metody zmniejszania oporu aerodynamicznego autobusu miejskiego poprzez zastosowanie powłok porowatych na wybranych elementach nadwozia Artykuł 2017
196 Koncepcja modelu decyzyjnego wyboru zakresu robót remontowych budynków mieszkalnych Artykuł 2011
197 Koncepcja modelu metasystemu jako kierunek rozwoju teorii systemów zarządzania Artykuł 2018
198 Koncepcja modelu wyceny wartości strumienia danych produkcyjnych Rozdział 2017
199 Koncepcja modernizacji wybranej pompowni ścieków Artykuł 2018
200 Koncepcja modernizacji wybranej pompowni ścieków Referat 2018
201 Koncepcja osiedla A, B i C dzielnicy "Felin" W Lublinie, a jego realizacja. Problemy budownictwa wielkopłytowego Artykuł 2014
202 Koncepcja poprawy bezpieczeństwa dostawy wody w budynkach użyteczności publicznej Rozdział 2013
203 Koncepcja projektowania układów skojarzonych w obiektach użyteczności publicznej Artykuł 2014
204 Koncepcja przegrody przesuwnej do naczepy furgonowej Artykuł 2012
205 Koncepcja stanowiska badawczego aplikacji pick and place Artykuł 2017
206 Koncepcja sterowania urządzeniami elektrycznymi w przydomowym ogrodzie za pomocą inteligentnych instalacji Artykuł 2014
207 Koncepcja sterowania urządzeniami w przydomowym ogrodzie za pomocą inteligentnych instalacji Referat 2014
208 Koncepcja systemu do oceny komfortu użytkowania dźwigu osobowego Artykuł 2015
209 Koncepcja systemu doradczego interpretującego kody błędów sterowania silnikiem samochodowym Referat 2013
210 Koncepcja systemu doradczego interpretującego kody błędów sterowania silnikiem samochodowym Rozdział 2014
211 Koncepcja systemu sterowania instalacji fotowoltaicznej Artykuł 2017
212 Koncepcja urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości Artykuł 2016
213 Koncepcja wdrożenia technologii „Internetu rzeczy” w systemie logistycznym przedsiębiorstwa Artykuł 2015
214 Koncepcja wdrożenia ZSZIT w wybranym przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej Artykuł 2012
215 Koncepcja wirtualnej taśmy produkcyjnej w kształceniu inżynierów zarządzania Artykuł 2012
216 Koncepcja wykorzystania algorytmu FFGA do projektowania lokalizacji farm wiatrowych Referat 2015
217 Koncepcja wykorzystania algorytmu FFGA do rozwiązywania problemów decyzyjnych na etapie projektowania lokalizacji farm wiatrowych Referat 2015
218 Koncepcja wykorzystania metod heurystycznych w optymalizacji SEE Referat 2016
219 Koncepcja wykorzystania stopu kobaltu w pramagentycznych konstrukcjach nośnych separatorów magnetycznych = The Concept of utilising cobalt alloys in paramagnetic supporting structures of magnetic separators Referat 2018
220 Koncepcja zarządzanego przez mikrokomputer systemu alarmowego nadzorującego stan chronionego obiektu logistycznego Artykuł 2012
221 Koncepcja zastosowania materiałów piezoelektrycznych do tłumienia drgań turbin elektrowni wiatrowych Rozdział 2015
222 Koncepcja zastosowania metody analizy przeżycia dla potrzeb predykcji zakłócen procesu produkcyjnego Rozdział 2015
223 Koncepcja zastosowania narzędzi predykcji w projektowaniu harmonogramów odpornych Artykuł 2016
224 Koncepcja zastosowania XML do przetwarzania danych zebranych przez system wykrywania zaburzeń widzenia barw Artykuł 2012
225 Koncepcje wykorzystania środowiska CAMD w procesie dydaktycznym na kierunkach technicznych Rozdział 2013
226 Koncepcyjny projekt samobieżnej bębnowej kosiarki spalinowej Rozdział 2017
227 Kondensacja w przegrodzie ściennej z kompozytu wapienno-konopnego - ocena możliwości wystąpienia Artykuł 2016
228 Kondycja finansowa i wartość rynkowa spółek giełdowych sektora energetycznego Artykuł 2012
229 Kondycja finansowa największych miast w Polsce w świetle wieloletnich prognoz Artykuł 2013
230 Konie w akwareli i rysunku Monografia 2014
231 Konieczny's Ark by KWK Promes, Brenna Artykuł 2016
232 Konik obrabiarki [patent 212961] Patent 2012
233 Konik obrabiarki [patent nr 211537] Patent 2012
234 Konik obrabiarki [patent nr 213606] Patent 2013
235 Konik obrabiarki [patent nr 213607] Patent 2013
236 Konik obrabiarki [patent nr 213608] Patent 2013
237 Konik obrabiarki [patent nr 214058] Patent 2013
238 Konkurencyjność przedsiębiorstw w XXI wieku. Czynniki wzrostu Monografia 2015
239 Konkurent Žitomira : do ìstorìї sprob pìdnesennâ Dubna do statusu guberns′kogo centru Rozdział 2016
240 Konkurs 1928 roku na projekty cerkwi prawosławnych w Drugiej Rzeczypospolitej: w poszukiwaniu nowej identyczności architektonicznej Artykuł 2013
241 Konsekwencje wyboru norm projektowych dla zużycia materiału na przykładzie dźwigara dachowego z drewna klejonego Artykuł 2011
242 Konsekwencje wyboru norm projektowych dla zużycia materiału na przykładzie żelbetowego stropu płaskiego Artykuł 2011
243 Konserwator samorządowy w systemie ochrony zabytków Rozdział 2011
244 Konstrukcja i możliwości technologiczne uniwersalnej walcarki kuźniczej Artykuł 2017
245 Konstrukcja i oprogramowanie napędu bramowego zintegrowanego z inteligentnym budynkiem Referat 2015
246 Konstrukcja i oprogramowanie napędu bramowego zintegrowqanego z inteligentnym budunkiem Artykuł 2015
247 Konstrukcja i sterowanie ruchem robota-ryby Rozdział 2013
248 Konstrukcja jednokołowego robota samobalansującego Rozdział 2013
249 Konstrukcja okien a bilans cieplny pomieszczenia Artykuł 2011
250 Konstrukcja podwozia robota do jazdy po wydmach Referat 2012
251 Konstrukcja podwozia robota do jazdy po wydmach Artykuł 2012
252 Konstrukcja zdalnie sterowanego manipulatora z chwytakiem Referat 2013
253 Konstrukcja zdalnie sterowanego manipulatora z chwytakiem Artykuł 2013
254 Konstrukcja zdalnie sterowanego poduszkowca transportowego Artykuł 2014
255 Konstrukcja żelbetowego garażu naziemnego obliczanego jako ustrój płytowo-słupowy MES Artykuł 2011
256 Konstrukcyjne przyczyny niepowtarzalności pracy systemów opartych na ogniwach paliwowych typu PEM Artykuł 2013
257 Konsumenci i niepełnosprawni jako wyzwanie dla innych uczestników rynku Rozdział 2015
258 Konsumenci niepełnosprawni w obliczu wybranych trndów nowej konsumpcji w świetle badań własnych Artykuł 2015
259 Konsument i dystrybucja na rynku IT Monografia 2013
260 Konsument niepełnosprawny on-line Artykuł 2012
261 Konsument niepełnosprawny w dobie digitalizacji. Nasilenie postaw prosumenckich Artykuł 2016
262 Konsument niepełnosprawny w mediach społecznościowych - profile i kierunki aktywności Artykuł 2017
263 Kontekst strategiczny rozwoju małych firm Lubelszczyzny Artykuł 2017
264 Kontrola pracy małych źródeł energii elektrycznej w sieci niskiego napięcia Artykuł 2013
265 Kontrolowany samozapłon w silniku benzynowym Monografia 2011
266 Kontrowersje wokół biopaliw Artykuł 2014
267 Konwersja energii słonecznej w elektryczną z wykorzystaniem fotonowo wzmocnionej termoemisji elektronowej Artykuł 2016
268 Korec ì Katerburg: dva urbanìstičnì eksperimenti Volinì v kìncì XVIII st. Rozdział 2014
269 Korekcja pomiarów termoparowej sondy psychrometrycznej za pomocą współczynnika temperaturowego Artykuł 2012
270 Korelacja i zależność między: globalizacja - społeczeństwo informacyjne - społeczeństwo globalne Rozdział 2015
271 Korelacja przestrzenna ciśnienia wiatru na ścianach bocznych obiektow prostopadłościennych Artykuł 2015
272 Korelacja wybranych wskaźników bezpieczeństwa ruchu drogowego na przykładzie Polski i krajów sąsiednich Artykuł 2012
273 Korol Danilo Romanovič : kul’turna ì deržavotvorca spadŝina jogo doli Monografia 2016
274 Koroni pìdne’essâ: renesansnì sinagogi v prostorovomu domenì knâzìv Ostroz’kih Rozdział 2015
275 Korozja chłodni kominowych. Cz. 1 Artykuł 2012
276 Korozja chłodni kominowych. Cz. 2 Artykuł 2012
277 Korozja stali w zawierających wodę i/lub chlorki tetrafluoroboranach dialkiloimidazoliowych Referat 2011
278 Korozja wżerowa eksploatowanej na pływalni kratki wentylacyjnej wykonanej ze stali nierdzewnej Rozdział 2013
279 Korporacja Chiny - strategiczne i kulturowe czynniki globalnego sukcesu Artykuł 2016
280 Korytarze transportowe przebiegające przez Polskę w świetle rozwoju infrastruktury transportu drogowego Artykuł 2017
281 Korzyści ekonomiczne wynikające z zastosowania zasobnika energii w sieci niskiego napięcia Artykuł 2017
282 Korzyści środowiskowe wynikające z zastosowania systemów redukcji spalin SCR Referat 2016
283 Korzyści środowiskowe z wykorzystania systemów solarnych na przykładzie budynku jednorodzinnego Artykuł 2011
284 Kościół Sw. Mikołaja na Czwartku w świetle źródeł historycznych Artykuł 2016
285 Kosmiczny epizod lubelskiego bursztynu Referat 2017
286 Kosmiczny epizod lubelskiego bursztynu Rozdział 2016
287 Kostka do gier [Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego (11) 21103 (21) 22350] Patent 2014
288 Kosztochłonność w elektroenergetyce na przykładzie elektrowni zawodowych i elektrociepłowniy Rozdział 2014
289 Koszty działalności pomocniczej i ich rozliczanie w przedsiębiorstwie farmaceutycznym - studium przypadku Artykuł 2017
290 Koszty logistyki - wybrane aspekty ewidencyjne i zarządcze Rozdział 2014
291 Koszty zewnętrzne energii elektrycznej w Polsce w świetle zrównoważonego rozwoju Referat 2011
292 Koszty zewnętrzne wynikające z emisji zanieczyszczeń przez samochody osobowe i instrumenty do ich internalizacji Artykuł 2015
293 Koszty zuzycia energi i emisji zanieczyszczeń wynikającye z użytkowania autobusów miejskich Artykuł 2016
294 Koszty zużycia energii i emisji zanieczyszczeń wynikające z użytkowania pojazdów transportu drogowego Artykuł 2015
295 Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego a nowe informatyczne programy magisterskie na Politechnice Lubelskiej Rozdział 2011
296 Kreacja marki samochodów w nowych mediach - studium przypadku marki Alfa Romeo Artykuł 2017
297 Kreatywność i działalność innowacyjna jako czynniki tworzenia wartości dla klienta Artykuł 2017
298 Kreowanie strategii miasta Lublin w oparciu o potencjał akademicki Artykuł 2012
299 Kreowanie wizerunku organizacji na przykładzie Spółdzielni Pszczelarskiej "Apis" w Lublinie Artykuł 2017
300 Kreowanie zarządzania przedsiębiorczego w organizacjach przemysłu wydobywczego Artykuł 2011
301 Kreowanie zrównoważonego transportu w regionach turystycznych Artykuł 2012
302 Kreślone innowacjami ścieżki regionów słabo rozwiniętych = Innovativeness driven paths of less developed regions Monografia 2017
303 Kronika architektury Wołynia Artykuł 2015
304 Krótkoczasowa ekspozycja glonów słodkowodnych na organiczne związki ołowiu - nieinwazyjne badania elektryczne i luminescencyjne Artykuł 2016
305 Krótkookresowe decyzje produkcyjne a wykorzystanie informacji finansowej Artykuł 2011
306 Kryteria doboru pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla ochotniczej straży pożarnej Referat 2015
307 Kryteria doboru pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Artykuł 2015
308 Kryteria i możliwości wykonywania łączeń asynchronicznych pomiędzy układami wyspowymi wyłonionymi w sieci KSE Artykuł 2012
309 Kryteria przydzielania subwencji ogólnej jednostkom samorządu terytorialnego w polskim systemie finansów publicznych Artykuł 2011
310 Kryteria zamykania układów pierścieniowych sieci przesyłowej Artykuł 2011
311 Krytyczna analiza metod napraw turbosprężarek samochodowych Artykuł 2015
312 Kryzys finansowy i jego skutki dla gospodarki Polski i świata Monografia 2013
313 Krzemowe fotoogniwo krystaliczne i sposób jego wytwarzania [ Patent nr (11) 219944 (21) 397579] Patent 2015
314 Książki, których nie było? O pewnych aspektach publikowania cyfrowego Rozdział 2012
315 Ksztalcenie na kierunku edukacja techniczno-informatyczna w dobie społeczeństwa informacyjnego Rozdział 2016
316 Kształcenie kadr dla "Przemysł 4" Rozdział 2018
317 Kształtowanie cech geometrycznych i właściwośći mechanicznych łuków rurowych ze stali 13CrMo4-5 w procesie gięcia z lokalnym nagrzewem indukcyjnym Artykuł 2014
318 Kształtowanie dróg technologicznych obróbki części w systemie wytwórczym Rozdział 2017
319 Kształtowanie kołnierzy w wyrobach drążonych metodą wyciskania z ruchomą tuleją Monografia 2017
320 Kształtowanie krawędzi przedmiotów ze stopu tytanu Ti6Al4V metodą szczotkowania Artykuł 2016
321 Kształtowanie kultury bezpieczeństwa jako element działań CSR w firmach transportowych Artykuł 2015
322 Kształtowanie odkuwek kul z główek złomowanych szyn kolejowych w płaskoklinowej walcarce nawrotnej Referat 2016
323 Kształtowanie odkuwek płaskich z żebrami ze stopów magnezu Referat 2014
324 Kształtowanie odkuwki drążonego wałka uzębionego w procesie obciskania obrotowego Artykuł 2014
325 Kształtowanie odpowiedzialności społecznej w ruchach religijnych Rozdział 2013
326 Kształtowanie postaw proinnowacyjnych opartych na wiedzy w procesach projektowo-konstrukcyjnych na uczelni technicznej Artykuł 2014
327 Kształtowanie powierzchni materiałów przy projektowaniu kanałów doświetlających Rozdział 2014
328 Kształtowanie przez rozpychanie kołnierza drążonego wału wirnika Artykuł 2012
329 Kształtowanie przez rozpychanie kołnierzy wałów drążonych Artykuł 2012
330 Kształtowanie relacji z interesariuszami w zarządzaniu strategicznym organizacją jutra Artykuł 2013
331 Kształtowanie się błędu przełożenia przekładni stożkowej zależnie od wybranych błędów jej wykonania i montażu Referat 2012
332 Kształtowanie się cen paliwa LPG oraz ich zmienność w porównaniu z paliwem U95 w latach 2002-2011 Artykuł 2012
333 Kształtowanie się polskiej terminologii dotyczącej przekładni zębatych. Cz. 1 - wiek XVII i XVIII Artykuł 2012
334 Kształtowanie się polskiej terminologii dotyczącej przekładni zębatych. Cz. 2 - wiek XIX Artykuł 2013
335 Kształtowanie skrajnych zgrubień w odkuwkach wydłużonych ze stopu magnezu Mg4AlZn Artykuł 2011
336 Kształtowanie wizerunku organizacji na rynku pracy Rozdział 2011
337 Kształtowanie wytłoczki płytki ustalającej w tłoczniku progresywnym Artykuł 2017
338 Kształtownik dwuwarstwowy polimerowo-drzewny i sposób jego wytwarzania [Zgłoszenie nr (21) 412385] Patent 2016
339 Kształtownik trzywarstwowy polimerowo-drzewny i sposób jego wytwarzania [Zgłoszenie nr (21) 412386] Patent 2016
340 Ku dojrzałości. Esej o wybranych sposobach terapii wstydu w doradztwie psychologicznym i filozoficznym Artykuł 2017
341 Kucie matrycowe stopów magnezu Monografia 2016
342 Kucie odkuwek użebrowanych ze stopów magnezu = The production of magnesium alloy parts with ribs by forging method Monografia 2016
343 Kucie odkuwki piasty sprzęgła kłowego wykonanej ze stopu Ti6Al4V Artykuł 2013
344 Kultura organizacyjna a zarządzanie potencjałem społecznym w procesie rozwoju organizacji Rozdział 2012
345 Kultura organizacyjna i kompetencje ludzi a zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji Rozdział 2016
346 Kultura organizacyjna w zarządzaniu publicznym zakładem opieki zdrowotnej Rozdział 2017
347 Kultura pola Rozdział 2012
348 Kultura ryzyka jako system zachowań i wartości obecnych w organizacji zorientowanych na ryzyko Rozdział 2014
349 Kumulacja i kolizja prawa do znaku towarowego i wzoru przemysłowego w prawie krajowym i unijnym Artykuł 2012
350 Kupieckie tradycje miasta. Przeobrażenia architektoniczno-urbanistyczne na przestrzeni lat na przykładzie Lublina Rozdział 2015
351 Kurz z pomieszczeń jako próbka środowiskowa Referat 2015
352 Kvalitatívne hodnotenie vybraných mechanických vlasností kompozitov po degradácii Artykuł 2013
353 Kvazistatičeskaâ kontaktnaâ zadača dlâ cilindričeskih soedinenij s maloj ogrankoj konturov tel Artykuł 2011
354 Kwalikacja części do obróbki w oparciu o ich złożoność technologiczną Artykuł 2011