Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 128
Lp. Tytuł Typ Rok
1 Labbour and the labour market in transition : global economy trends Rozdział 2012
2 Laboratorium elektrycznych systemów inteligentnych Monografia 2016
3 Laboratorium instalacji energii odnawialnych. Cz. 2 Monografia 2014
4 Laboratorium instalacji energii odnawialnych. Część 1 Monografia 2013
5 Laboratorium metod numerycznych Monografia 2014
6 Laboratorium podstaw kompatybilności elektromagnetycznej Monografia 2012
7 Laboratory and numerical studies of water flow through selected fittings installed at copper pipelines Artykuł 2016
8 Laboratory method of accelerated evaluation of fatigue of conservatively treated teeth Artykuł 2011
9 Laboratory model of a two-blade composite rotor system Artykuł 2016
10 Laboratory model of a two-blade composite rotor system Referat 2015
11 Laboratory sequencing bath reactor for purification of wastewater with activated sludge Rozdział 2012
12 Laboratory Stand for Examining the Influence of Environmental Conditions on Electrical Parameters of Photovoltaic Cells Artykuł 2016
13 Laboratory tests of force sensor applied in agricultural mechatronic equipment Artykuł 2014
14 Laboratoryjny model emulatora sieci trójfazowej w badaniach stanów dynamicznych przekształtników sieciowych Referat 2014
15 Laboratoryjny zestaw do oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego Referat 2011
16 LabVIEW implementation dc offset correction circuit in the u/f converter Rozdział 2015
17 A LabView-based hot cathode electron source simulator with no-boundary condition computation method Artykuł 2016
18 Laccase polimerization in Plasma SPP (Poster) Referat 2016
19 Laminat metalowo-polimerowy [Zgłoszenie nr (21) 407200] Patent 2015
20 Laminat metalowo-polimerowy [Zgłoszenie nr (21) 407201] Patent 2015
21 Laminat metalowo-polimerowy [Zgłoszenie nr (21) 407202] Patent 2015
22 Lampa [Prawo z rejestracji nr 20433 wzoru przemysłowego] Patent 2014
23 Lampa [Prawo z rejestracji nr 20434 wzoru przemysłowego] Patent 2014
24 LAN interconnections applied to transmit data between remote control devices in power industry installations Artykuł 2013
25 Landfill leachate treatment by hydrodynamic cavitation and ozone Referat 2011
26 Landfilling of municipal solid waste in Europe Rozdział 2014
27 Large amplitude vibrations of heated Timoshenko beams with delamination Artykuł 2016
28 Large amplitude vibrations of heated Timoshenko beams with delamination and delamination detection Referat 2014
29 Large amplitude vibrations of Timoshenko beams with delamination Referat 2013
30 Large amplitude vibrations of timoshenko beams with delamination in temperature environment Rozdział 2014
31 Large amplitude vibrations of Timoshenko beams with delamination in thermal environment Referat 2013
32 Large area transparent in visible range silicon carbide photodiode Rozdział 2013
33 The large data sample partitioning for diagnosis and pattern recognition Artykuł 2013
34 Large educational project from the management team’s perspective Rozdział 2017
35 Laser interferometer diagnostics of CNC machine tools Artykuł 2014
36 Laser photoplethysmography in integrated evaluation of collateral circulation of lower extremities Rozdział 2015
37 Laser photoplethysmography in integrated evaluation of collateral circulation of lower extremities Rozdział 2013
38 Laser polarization fluorescence of the networks of optically anisotropic biological crystals Rozdział 2013
39 Laserowe teksturowanie powierzchni na obrabiarce CNC Artykuł 2015
40 Latający robot obserwacyjno-transportowy - Kwadrowiec Artykuł 2014
41 Latest developements Referat 2014
42 Layar – wirtualna rzeczywistość drogą do stworzenia inteligentnego miasta Artykuł 2012
43 LDV Artykuł 2012
44 Leakage control station of glue joints in the assembly processes Rozdział 2015
45 Legal aspects of collecting tunes from the Internet Rozdział 2011
46 Legal forms of carrying out economic activity in Poland Rozdział 2014
47 Legal protection of musical compositions downloaded from the Internet Artykuł 2011
48 Lessons learned from academic teachers training in TEMPUS ERAMIS project Referat 2012
49 Level-set image processing methods in medical image segmentation Artykuł 2015
50 Level-set image processing methods in medical image segmentation. Referat 2012
51 Life cycle assessment of solar hot water system for multifamily house Rozdział 2013
52 Life cycle assessment of two emerging sewage sludge-to-energy systems: Evaluating energy and greenhouse gas emissions implications Artykuł 2013
53 Lift door follow-up drive system with a PMSM motor Referat 2017
54 Light emitting single-crystalline silicon wafers implanted with V and III group ions Referat 2013
55 Light emitting single-crystalline silicon wafers implanted with V and III group ions Artykuł 2014
56 Light net Artykuł 2011
57 Light scattering and TEM study of aggregation in hematite - anionic surfactant systems Referat 2016
58 Limitations to inverse problem based estimation of DGD in an optical fiber due to the use of the linear propagation model Rozdział 2015
59 The limiting behaviour of sums and maximums of iid random variables from the viewpoint of different observers Artykuł 2014
60 Limiting phenomena in a new forming process for two-rib plates Artykuł 2015
61 Limiting value of cockroft-latham integral fpr commercial plasticine Referat 2017
62 Linear and nonlinear control methods for beams and plates Referat 2012
63 Linear modal analysis of L-shaped beam structures Artykuł 2013
64 Linear modal analysis of l-shaped beam structures - parametric studies Artykuł 2012
65 Linear positioning errors of 3-axis machine tool Artykuł 2015
66 Linowe skanery temperatury dla przemysłu ciężkiego Artykuł 2014
67 Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO - charakterystyka problematyki w Polsce na tle sytuacji międzynarodowej Rozdział 2011
68 Listwa dekoracyjno-montażowa [Prawo z rejestracji nr 21871 wzoru przemysłowego] Patent 2016
69 Load carrying capacity of functionally graded columns with open cross-sections under static compression Artykuł 2015
70 Loadings in thermal barrier coatings of jet engine turbine blades - An experimental research and numerical modeling Monografia 2016
71 Local anti-plagiarism system for universities Rozdział 2015
72 Local atomic arrangement in mechanosynthesized Co x Fe 12x2y Ni y alloys studied by Mössbauer spectroscopy Artykuł 2014
73 Local buckling of thin walled column of square cross section made of in plane coupled laminate Artykuł 2016
74 Local buckling, post-buckling and collapse of thin-walled channel section composite columns subjected to quasi-static compression Artykuł 2016
75 The local hybrid power system Artykuł 2014
76 Local liquid sample heating: integration and isolation of a micro-heater Rozdział 2015
77 A local model and calibration set ensemble strategy for open-path FTIR gas measurement with varying temperature Artykuł 2013
78 The location and operation of distribution centre and the modeling Artykuł 2013
79 Logical architecture of medical telediagnostic robotic system Rozdział 2016
80 Logistics of development and security of bicycle paths in Poland Artykuł 2016
81 Logistics of waste management in healthcare institutions Artykuł 2016
82 Logistyczne dylematy organizacji przepływu produkcji Rozdział 2017
83 Logistyczne zarządzanie potokami drobnicy na kolei w warunkach ograniczeń Rozdział 2013
84 Logistyka gospodarki odpadami : ekologistyka, odpady komunalne i medyczne Monografia 2017
85 Logistyka procesów produkcji Monografia 2016
86 Logistyka transportu drogowego zwierząt w Polsce Artykuł 2015
87 Logistyka w obszarze produkcji i magazynowania Monografia 2014
88 Lojalność klienta a rozwój organizacji Monografia 2012
89 Lojalność klientów a realizacja ekonomicznych celów przedsiębiorstwa Rozdział 2015
90 Lokalizowanie infrastruktury telekomunikacyjnej w środowisku człowieka Artykuł 2012
91 Lokalizowanie infrastruktury telekomunikacyjnej w środowisku człowieka Referat 2012
92 Long term experimental evaluation of the influence of heat cost allocators on energy consumption in a multifamily building Artykuł 2015
93 Long-range effect in ion-implanted titanium alloys Artykuł 2015
94 Long-range effect in nitrogen ion-implanted AISI 316L stainless steel Artykuł 2015
95 Long-range effect of ion implantation of Raex and Hardox steels Artykuł 2016
96 Looking for the optimal location for wind farms Artykuł 2015
97 Lord Kelvin's method of images approach to the Rotenberg model Rozdział 2015
98 The loss of synchronization between air pressure fluctuations and liquid flow inside the nozzle during the chaotic bubble departures Artykuł 2017
99 Losy wybranych kaplic grobowych i towarzyszących założeniom rezydencjonalnym na terenie województwa lubelskiego Artykuł 2015
100 Low energy and passive buildings Monografia 2017
101 Low frequency FDTD algorithm and its application to inductive hyperthermia Referat 2011
102 Low frequency FDTD algorithm and its application to inductive hyperthermia Artykuł 2012
103 Low temperature electrical conductance in (FeCoZr)x(PbZrTiO3)(100-x) nanocomposite films Rozdział 2016
104 Low temperature plasma production in water, supercritical fluid and air flow and its applications Referat 2012
105 Low velocity impact resistance of aluminum/carbon-epoxy fiber metal laminates Artykuł 2012
106 Low-cycle fatigue of fiber-metal laminates - some aspects of finite element analysis Referat 2014
107 Low-energy impact behaviour and damage characterization of carbon fibre reinforced polymer and aluminium hybrid laminates Artykuł 2015
108 Low-energy impact issues in GLARE laminates Artykuł 2013
109 Low-energy impact resistance of CFRP and Carbon Metal Laminates Referat 2012
110 Low-temperature DC carrier transport in (Co0.45Fe0.45Zr0.10)x(Al203)1-x nanocomposites sputtered in mixed argon-oxygen atmosphere Referat 2013
111 Low-temperature DC carrier transport in (Co0.45Fe0.45Zr0.10)x(Al203)1-x nanocomposites sputtered in pure Ar gas atmosphere Referat 2013
112 Low-temperature DC carrier transport in (Co0.45Fe0.45Zr0.10)x(Al2O3)1-x nanocomposites sputtered in mixed argon-oxygen atmosphere Artykuł 2014
113 Low-temperature DC carrier transport in (Fe0.45Co0.45Zr0.10)x(Al2O3)1−x nanocomposites manufactured by sputtering in pure Ar gas atmosphere Artykuł 2015
114 Low-temperature effect on the mechanical properties of glass- and carbon-reinforced/epoxy composites and FML Referat 2012
115 Low-temperature plasma for exhaust gas purification from paint shop - a case study Artykuł 2011
116 Low-velocity impact resistance of aluminium glass laminates – Experimental and numerical investigation Artykuł 2016
117 Lubelski bursztyn : znaleziska, geologia, złoża, perspektywy Monografia 2016
118 Lubelski bursztyn w przestrzeni publicznej Rozdział 2016
119 Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości Artykuł 2012
120 Lubelskie Fabryki Wag- początki, współczesność Artykuł 2011
121 Lublin : przeobrażenia urbanistyczne 1815- 1939 Monografia 2012
122 Lublin experience with coincineration of municipal solid wastes in cement industry Artykuł 2012
123 Lublin region – a leader of photovoltaic investments in Poland Rozdział 2014
124 Lublin u progu XX wieku - uwarunkowania i kierunki rozwoju urbanistycznego Artykuł 2015
125 Lubricants Rozdział 2015
126 Lumped parameter thermal model of the rectangular bar in an induction motor rotor Artykuł 2016
127 Lumped parameter thermal model for rectangular bar in an induction motor Referat 2014
128 Lyapunov-based control for uncertain nonlinear complex dynamical multivariable Co-combustion system Referat 2013