Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 558
Lp. Tytuł Typ Rok
1 Na czym polega analiza napełniania w środkach komunikacji zbiorowej Artykuł 2017
2 Nadprzewodniki w urządzeniach elektroenergetycznych Artykuł 2013
3 Nadprzewodnikowy bezrdzeniowy indukcyjny ogranicznik prądu zwarciowego średniego napięcia Artykuł 2012
4 Nagniatanie dynamiczne kompozytów o osnowie metalowej Artykuł 2015
5 Nagrody i wyróżnienia dla doktorantów Artykuł 2014
6 Nagrzewanie się zestyków szynoprzewodów płaskich łączonych przez docisk w warunkach zakłóceniowych Artykuł 2011
7 Najnowsze doniesienia z zakresu nauk ścisłych Monografia 2017
8 Nakłady inwestycyjne na środki trwałe a potrzeby odtworzeniowo-modernizacyjne podmiotów branży elektroenergetycznej Artykuł 2013
9 Nakłady właścicieli nieruchomości w procesie naliczania opłaty adiacenckiej z tytułu budowy elementów infrastruktury technicznej Artykuł 2018
10 A nalysis of friction conditions for commerical plasticine – copolimer ABS friction pair Referat 2018
11 Nanocomposites on the basis of thermoplastics and montmorillonite modified by polyvinylpyrrolidone Rozdział 2015
12 Nanoindentation test of radiation-modified As2S3 glass after 60Co gamma-irradiation Artykuł 2016
13 Nanomaterials in dentistry : a cornerstone or a black box? Artykuł 2018
14 Nanoparticles in a dental office Referat 2015
15 Nanorobots Referat 2013
16 Nanoscale surface analysis of rapidly solidified Al-Fe alloys Referat 2011
17 NanoscaleTiN/ZrN multilayered coatings, their structure and properties Rozdział 2016
18 Nanostructural free-volume effects in humidity-sensitive MGO-Al2O3 ceramics for sensor applications Artykuł 2016
19 Nanostructural TiN/Cu coatings deposited from the separated plasma flows Artykuł 2016
20 Nanostructured materials obtained under conditions of hierarchical self-assembly and modified by derivative forms of fullerenes Artykuł 2012
21 Nanotehnologii v elektroenergetike Monografia 2011
22 Napęd drzwi kabinowych dźwigu osobowego z wysokowydajnym silnikiem BLDC Artykuł 2012
23 Napęd gąsienicowy do pojazdów osobowych Artykuł 2014
24 Napędy autonomiczne w trolejbusach na przykładzie miasta Lublin Artykuł 2017
25 Napowietrzanie pionów instalacji kanalizacji sanitarnej w budynkach pasywnych Referat 2015
26 Naprawa i remonty prostokątnych zbiorników na ciecze Rozdział 2014
27 Naprężenia własne w powłokach cermetalowych natryskiwanych metodą płomieniowo-proszkową Rozdział 2013
28 Naprężenia własne w warstwie wierzchniej elementów wykonanych ze stopów aluminium i magnezu Rozdział 2015
29 Narzędzia business intelligence w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem transportowym Artykuł 2014
30 Narzędzia do obróbki skrawaniem stopów aluminium i magnezu Rozdział 2015
31 Narzędzia e-zdrowia jako instrumenty poprawiające dostęp do usług medycznych w regionie Artykuł 2015
32 Narzędzia i sposób do walcowania skośnego odkuwek kul [Zgłoszenie (21) 420346] Patent 2017
33 Narzędzia i sposób do walcowania skośnego odkuwek kul [Patent nr (11) 228587 (21) 420346] Patent 2018
34 Narzędzia i sposób kształtowania na zimno kuli drążonej [Zgłoszenie nr (21) 25783] Patent 2018
35 Narzędzia motywacji pracowników jako strategia wspomagająca rozwój młodego przedsiębiorstwa typu start-up Artykuł 2016
36 Narzędzie do kształtowania kul metodą kucia półswobodnego [ Nr zgłoszenia 398832] Patent 2013
37 Narzędzie do kształtowania plastycznego wyrobów ze zgrubieniami skrajnymi metodą walcowania klinami płaskimi Patent 2012
38 Narzędzie do kształtowania plastycznego wyrobów ze zgrubieniami skrajnymi metodą walcowania klinami płaskimi [patent nr 215888] Patent 2014
39 Narzędzie do kształtowania plastycznego wyrobów ze zgrubieniami skrajnymi metodą walcowania walcami klinowymi Patent 2012
40 Narzędzie do kształtowania plastycznego wyrobów ze zgrubieniami skrajnymi metodą walcowania walcami klinowymi [Patent nr (11) 218582 (21) 394248] Patent 2015
41 Narzędzie do obciaskania odkuwek drążonych [Zgłoszenie nr (21) 405863] Patent 2015
42 Narzędzie do obciskania odkuwek drążonych [Patent nr (11) 224904 (21) 405863] Patent 2017
43 Narzędzie do przepychania obrotowego uzębień czołowych Patent 2013
44 Narzędzie do przepychania obrotowego uzębień czołowych [Patent nr (11) 219170 (21) 397944] Patent 2015
45 Narzędzie do równoczesnego kształtowania plastycznego wyrobów typu kula metodą walcowania poprzecznego Patent 2012
46 Narzędzie do równoczesnego kształtowania plastycznego wyrobów typu kula metodą walcowania poprzecznego [patent nr 215635] Patent 2014
47 Narzędzie do walcowania grzbietów narzędzi śrubowych [Patent nr (11) 224804 (21) 405531] Patent 2017
48 Narzędzie do walcowania grzbietów narzędzi śrubowych [Zgłoszenie nr (21) 405531] Patent 2015
49 Narzędzie do walcowania kul [Nr zgłoszenia 402886] Patent 2014
50 Narzędzie do walcowania kul [Patent nr (11) 223926 (21) 402886] Patent 2016
51 Narzędzie do walcowania poprzecznego wyrobów typu kula Patent 2012
52 Narzędzie do walcowania poprzecznego wyrobów typu kula [Nr zgłoszenia 401560] Patent 2014
53 Narzędzie do walcowania poprzecznego wyrobów typu kula [Patent nr (11) 219073 (21) 394832] Patent 2015
54 Narzędzie do walcowania skośnego [Patent nr (11) 225773 (21) 407299] Patent 2017
55 Narzędzie do walcowania skośnego [Patent nr (11) 225774 (21) 407300] Patent 2017
56 Narzędzie do walcowania skośnego [Patent nr (11) 226533 (21) 409314] Patent 2017
57 Narzędzie do walcowania skośnego [Zgłoszenie nr (21) 407299] Patent 2015
58 Narzędzie do walcowania skośnego [Zgłoszenie nr (21) 407300] Patent 2015
59 Narzędzie do walcowania skośnego [Zgłoszenie nr (21) 409314] Patent 2016
60 Narzędzie do walcowania skośnego kul [Zgłoszenie nr (21) 425814] Patent 2018
61 Narzędzie do walcowania skośnego wyrobów typu kule Patent 2012
62 Narzędzie do walcowania skośnego wyrobów typu kule [Patent nr (11) 219678 (21) 394835] Patent 2015
63 Narzędzie do walcowania śrubowych rowków wiórowych [Patent nr (11) 224803 (21) 405524] Patent 2017
64 Narzędzie do walcowania śrubowych rowków wiórowych [Zgłoszenie nr (21) 405524] Patent 2015
65 Narzędzie do wyciskania wierteł krętych [Zgloszenie nr (21) 416319] Patent 2017
66 Narzędzie klinowe [Zgloszenie nr (21) 416318] Patent 2017
67 Narzędzie spiralne do walcowania poprzecznego kul [ Nr zgłoszenia 399155] Patent 2013
68 Narzędzie spiralne do walcowania poprzecznego wielokrotnego wyrobów typu kula [Patent nr (11) 222709 (21) 399154] Patent 2016
69 Narzędzie spiralne do walcowania poprzecznego, wielokrotnego wyrobów typu kula [Nr zgłoszenia 399154] Patent 2013
70 Narzędzie spiralno-śrubowe do walcowania skośnego kul [ Nr zgłoszenia 398914] Patent 2013
71 Narzędzie spiralno-śrubowe do walcowania skośnego kul [Patent nr (11) 222131 (21) 398914] Patent 2016
72 Narzędzie śrubowe do walcowania poprzecznego [ Nr zgłoszenia 398426] Patent 2013
73 Narzędzie śrubowe do walcowania poprzecznego [ Patent nr (11) 221249 (21) 398426] Patent 2016
74 Narzędzie stożkowo-spiralne do walcowania poprzecznego kul [ Nr zgłoszenia 399569] Patent 2013
75 Narzędzie stożkowo-spiralne, zwłaszcza do walcowania kul [ Nr zgłoszenia 399570] Patent 2013
76 Narzędzie wielozwojne do walcowania skośnego jednoczesnego Patent 2013
77 Narzędzie wielozwojne do walcowania skośnego wielokrotnego Patent 2013
78 Narzędzie wielozwojne do walcowania skośnego wielokrotnego [Patent nr (11) 221916 (21) 397942] Patent 2016
79 Narzędzie z wewnętrznym wykrojem śrubowym do walcowania kul [ Nr zgłoszenia 399528] Patent 2013
80 Nasadka ruchoma [Zgłoszenie nr (21) 420006] Patent 2018
81 Nasadka ruchoma pierścieniowa [Zgłoszenie nr (21) 420005] Patent 2018
82 Nasi pracownicy w lubelskich galeriach sztuki Artykuł 2012
83 Nasunięcie przęsła Vierendeel’a w Lublinie Artykuł 2013
84 Nasza praca nie kończy się na kształceniu studentów Artykuł 2012
85 The national strategy of logistics and transport in slovakia Artykuł 2015
86 Natural interface for robotic arm controlling based on inertial motion capture Rozdział 2016
87 Natural materiality: water as an active element of the gardens by denis mcclair at Volhynia Artykuł 2015
88 Natural processes in mitigation of CO2 and CH4 emission Artykuł 2016
89 Naturalne antybiotyki wystepujące w żywności Artykuł 2018
90 Naturalne interfejsy w transporcie Artykuł 2014
91 Nauczanie i popularyzacja ochrony dziedzictwa Monografia 2014
92 Nauczanie trójwymiarowej animacji na kierunku ETI Artykuł 2011
93 Nauczanie w zakresie ochrony i konserwacji zabytków na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej (2004-2014) Rozdział 2014
94 Nauka a przemysł niemiecki Artykuł 2014
95 Nauka, filozofia, kultura – rozważania interdyscyplinarne Monografia 2016
96 Nauka, praktyka i perspektywy budownictwa na obszarach wiejskich – podsumowanie Rozdział 2013
97 Nauki rolnicze i przyrodnicze – wybrane zagadnienia Monografia 2017
98 Nauki społeczne i humanistyczne wobec wyzwań współczesności Monografia 2015
99 Naukometryczna charakterystyka poziomu badań naukowych prowadzonych w dyscyplinie inżynieria środowiska Rozdział 2012
100 Navigation in large-format buildings based on rfid sensors and Qr and Ar markers Artykuł 2016
101 Návrh výrobného systému a formy pre výrobky z expandovaného polystyrénu Referat 2014
102 Nawiertka przyłaczeniowa [Patent nr (11) 228220 (21) 415633] Patent 2018
103 Nawierzchnie asfaltowe dróg samorządowych Monografia 2013
104 Near Field Communication in mobile applications Artykuł 2014
105 Needle type GMR sensor in biomedical applications Referat 2011
106 Needle type GMR sensor in biomedical applications Artykuł 2013
107 Negative capacitance in (FeCoZr)-(PZT) nanocomposite films Artykuł 2013
108 Negative capacitance of nanocomposites containing CoFeZr nanoparticles embedded into ferroelectric PZT matrix Referat 2013
109 Negatywne doświadczenia zakupowe a postrzeganie zagrożeń i skłonność do zawierania transakcji w środowisku wirtualnym Artykuł 2018
110 Negatywne efekty w łańcuchach logistycznych - modele i przykłady Referat 2014
111 Negatywne efekty w łańcuchach logistycznych – modele i przykłady Artykuł 2014
112 Negocjacje, jako sposób prowadzenia dialogu społecznego Rozdział 2014
113 Nemirív na Podíllí : malovídomij urbanístičnij eksperiment dobi Prosvítnictva Rozdział 2014
114 Nemo iudex in causa sua? Artykuł 2012
115 Neobhodimyj element kačestva žizni Artykuł 2014
116 Networking, adaptability and resilience as some of agility dimensions Artykuł 2017
117 Neural adaptive control for nonlinear complex multivariable co-combustion system using optical signals Referat 2014
118 Neural controller for the selection of recycled components in polymer-gypsy mortars Artykuł 2018
119 Neural expert decision support system for stroke diagnosis Rozdział 2017
120 Neural nets usage for problems of hiding data in audio signal Artykuł 2013
121 Neural network and kalman filter use for improvement of inertial distance determination Rozdział 2016
122 Neural network fusion and inversion model for NDIR sensor measurement Rozdział 2015
123 Neuro-architektura. Moda czy początek przełomu w architekturze? Zastosowania neurobiologii w projektowaniu architektonicznym Referat 2018
124 Neurocomputing of Inverse Problem approximated by Boundary Element Method Referat 2011
125 Neutralization of gaseous form of Hg- by product of coal combustion Referat 2013
126 Nev method and device for measuring sliding friction Referat 2017
127 A new and simple approach for decontamination of food contact surfaces with gliding arc discharge atmospheric non-thermal plasma Artykuł 2016
128 New and used electrical switches - comparative analysis of their characteristic operating time parameters Referat 2013
129 New approach in evaluation of ceramic-polymer composite bioactivity and biocompatibility Artykuł 2017
130 A new approach to generating pseudoisochromatic plates Artykuł 2011
131 New approach to the determination of phase equilibrium in the Zn-Te system Artykuł 2011
132 New approach to the surface charging of metal oxides in nonaqueous solvents Referat 2011
133 New automatic algorithms for computing characteristics of three dimensional pelvic and lower limb motions in race walking Rozdział 2018
134 A new bending method for producing polymer sections Artykuł 2016
135 A new calibration device for the cellular extrusion of thermoplastics Referat 2012
136 New coating capability by pin corona plasma soft polymerisation Artykuł 2012
137 New composites based on SBA-15 Referat 2018
138 A new concept of Rivets proposed to use in aeronautical constructions Rozdział 2011
139 A new cross wedge rolling process for producing rail axles Artykuł 2018
140 A new design of gearboxes with reduced vibration and noise levels Referat 2016
141 A new design of gearboxes with reduced vibration and noise levels Artykuł 2016
142 New elements in vehicle communication "media oriented systems transport" protocol Artykuł 2012
143 New extrusion process for producing twist drills using split dies Artykuł 2017
144 New forming possibilities in cross wedge rolling processes Artykuł 2018
145 A new generation of polyolefin-based luminaire Referat 2014
146 A new grinding technology using an electromagnetic mill–testing the efficiency of the process Artykuł 2017
147 A new imaging algorithm for electric capacitance tomography Artykuł 2016
148 New industry creation and development models Referat 2017
149 New interactive technologies for meeting the needs and achieving profit, the study on the use of augmented reality in marketing Artykuł 2017
150 New material solutions for the plasma reactor Monografia 2017
151 New materials and IT technologies in production engineering Monografia 2011
152 New media technologies in marketing communication organization - advertisement and enterteinment tools Rozdział 2012
153 New method and device for measuring sliding friction Artykuł 2017
154 New method for forming brackets with a triangular rib Artykuł 2014
155 New method for HA/glucan bone scaffold preparation reduces cytotoxic effect of highly reactive bioceramics Artykuł 2017
156 A new method for producing finned heat sinks for electronic applications Artykuł 2014
157 A new method for producing magnesium alloy twin-rib aircraft brackets Referat 2013
158 A new method for producing magnesium alloy twin-rib aircraft brackets Artykuł 2015
159 New method for the fabrication of highly osteoconductive b -1,3-glucan/HA scaffold for bone tissue engineering: Structural, mechanical, and biological characterization Artykuł 2016
160 New method of determination of spot welding-adhesive joint fatigue life using full field strain evolution Artykuł 2016
161 New method of determining electric and thermal characteristics of Peltier device Artykuł 2013
162 The new method of determining Koebe domains for the class of typically real functions under Montel's normalization Artykuł 2014
163 New Method of the Threshold Voltages Determination of a Cholesteric-Nematic Transition Artykuł 2011
164 New methods in intustrial engineering and production management Monografia 2012
165 New methods of steel ball rolling Artykuł 2013
166 A new model of regional policy concerning metropolitan areas and underdeveloped regions Rozdział 2012
167 New paradigms of university teaching. Collection of reference texts : monograph Monografia 2011
168 New possibility for the use of plasma discharges to identify amber and changes in amber structure Artykuł 2012
169 New pressure on regional smart specialisations: tracing related-variety models in different contexts Referat 2016
170 A new process for the forming of a triangular flange in hollow shafts from Ti6Al4V alloy Artykuł 2015
171 New simulation method of the parallel-hierarchical network for data processing based on network representation as a collection of number sets Rozdział 2016
172 New systematisation of computer games as a factor facilitating decision-making Rozdział 2014
173 New technologies for producing bicycle hub forging Artykuł 2018
174 New technologies using renewable energy in road construction Artykuł 2017
175 A new technology for producing AZ31 magnesium alloy aircraft brackets with a triangular outline Referat 2014
176 A New Technology for Producing AZ31 Magnesium Alloy Aircraft Brackets with a Triangular Outline Artykuł 2016
177 New tendencies in consumer behaviour - a marketing perspective Artykuł 2018
178 New type of sensor for heart rhythm monitoring Referat 2012
179 New type of test stand used in research into cavitation erosion Referat 2011
180 NEWEX Project – research issues and other activities Referat 2017
181 News in the it outsourcing and trends in its development Referat 2017
182 News in the IT outsourcing and trends in its development Artykuł 2016
183 Next generation classroom based on the idea of collaborative, data-oriented programming Rozdział 2017
184 NFC technology in public transport Artykuł 2016
185 Nic trudnego dla niepełnosprawnych Artykuł 2016
186 Nichrome micro-heaters as actuators for microfluidic sensors Rozdział 2016
187 Nickel-platinum compound silicide formation on silicon by IBAD Referat 2011
188 Niebezpieczne zdarzenia na lotniskach oraz ich monitorowanie Artykuł 2017
189 Niebezpieczne zdarzenia na lotniskach oraz ich monitorowanie Referat 2017
190 Nieinwazyjne metody badań i identyfikacji materiałów oraz elementów konstrukcji eksploatowanych budynków Artykuł 2017
191 Niekonwencjonalne rozwiązania układów korbowo-tłokowych silników spalinowych Artykuł 2014
192 Niektóre aspekty transportu rodzin pszczelich Artykuł 2012
193 Niektóre problemy polityki rachunkowości w świetle celów przedsiębiorstwa Rozdział 2012
194 Nieliniowe postacie drgań: układy dyskretne Monografia 2012
195 Niemirów na Podolu – zapomniany eksperyment urbanistyczny doby stanisławowskiej Artykuł 2015
196 Nieniszczące badania warstwy wierzchniej stali metodą wykorzystującą anihilację pozytonów Artykuł 2013
197 Nieniszczące badania wytrzymałości betonu w konstrukcjach mostowych – metoda sklerometryczna Artykuł 2012
198 Nieniszczące metody badań wytworów z tworzyw polimerowych Rozdział 2014
199 Niepewność w akustycznych badaniach wywołana asymetrią rozkładu prawdopodobieństwa wyników pomiarów poziomów dźwięku Referat 2012
200 Nierealne plany generacji – wygaszanie, formalnym sposobem zwiększania możliwości przyłączeniowych Rozdział 2018
201 Niestandardowe metody wyznaczania przetwarzalności tworzyw utwardzalnych Artykuł 2011
202 Niewykorzystane szanse hiszpańskiego regionu Galicja Rozdział 2017
203 Niezawodność sieci wodociągowych Rozdział 2013
204 Niezgodności spawalnicze przyczyną złamania ramy naczepy Artykuł 2018
205 Niskobudżetowe metody skanowanie 3D w tworzeniu wirtualnych ekspozycji muzealnych Artykuł 2014
206 Nitrate monoionic form of anion exchanger as a means for enhanced nitrogen fertilization of degraded soils Rozdział 2017
207 Nitrogen removal from fish farms water by Lemna minor and Wolffia arrhiza Artykuł 2016
208 Nižnâ zyrno-rozpodil'ča sistema filtriv z plavaûcim fil'tryûcim šarom [Patent ukraiński 113614] Patent 2017
209 Noise control plans in cities – selected issues and necessary changes in approach to measures and methods of protection Artykuł 2016
210 Noise effected energy harvesting in a beam with stopper Artykuł 2014
211 Noise effected energy harvesting in a beam with stopper Referat 2013
212 Non omnis moriar. Arhitektura v kulturnìj pracì knâzìv Ostroz′kih Monografia 2011
213 Non-chemical ozone sterilization system and its application to greenhouse agriculture Rozdział 2016
214 Non-chemical ozone sterilization system and its application to greenhouse agriculture Referat 2016
215 A non-destructive system based on electrical tomography and machine learning to analyze the moisture of buildings Artykuł 2018
216 Non-destructive tests of lock tongues used in art-72 aircraft landing gear based on magnetic method Artykuł 2013
217 Non-invasive cancer ablation using a pulsed electric field Referat 2011
218 Non-linear buckling analysis of thin-walled angle bars made of coupled FRP laminates Referat 2016
219 Non-linear dynamics and magnetorheological control of a pendulum system Referat 2013
220 Non-linear dynamics and optimization of a harvester–absorber system Artykuł 2017
221 Non-linear dynamics of a vibration harvest-absorber system Referat 2015
222 Non-linear dynamics of a vibration harvest-absorber system Rozdział 2015
223 Non-linear dynamics of a vibration harvest-absorber system. Experimental study Referat 2015
224 Non-linear dynamics of the Villari effect in the presence of a non-homogeneous magnetic field Artykuł 2018
225 Non-linear multi-mode buckling of non-symmetric FML/FGM thin-walled columns with open cross-sections under compression Artykuł 2017
226 Non-linear parametric vibrations of a composite column under uniform compression Artykuł 2012
227 Non-linear piezoelectric vibration energy harvesting from a vertical cantilever beam with tip mass Referat 2013
228 Non-linear piezoelectric vibration energy harvesting from a vertical cantilever beam with tip mass Artykuł 2012
229 Non-linear stability and load-carrying capacity of thin-walled laminated columns in aspects of coupled buckling and coupled stiffness submatrix Artykuł 2018
230 Non-linear vibrations of a thin-walled composite column under periodically varied in time compression load Rozdział 2016
231 Non-luminous flame temperature determination method based on CO2 radiation intensity Artykuł 2014
232 Non-smooth and intermittent model of cutting process Rozdział 2014
233 Non-thermal plasma aided soil decontamination Referat 2011
234 Non-thermal plasma aided soil decontamination Artykuł 2013
235 Noncontact method of temperature measurement based on the phenomenon of the luminophor temperature decreasing Rozdział 2016
236 Nondestructive diagnostics of electrical systems and equipments Referat 2013
237 Nondestructive diagnostics of electrical systems and equipments Artykuł 2014
238 Noninvasive moisture measurement in building materials Rozdział 2013
239 A noninvasive TDR sensor to measure the moisture content of rigid porous materials Artykuł 2018
240 Nonlinear analisys of a planar beam system by finite element method Referat 2017
241 Nonlinear analysis of a broadband energy harvester based on bistable configuration Artykuł 2015
242 Nonlinear analysis of braking delay dynamics for the progressive gears in variable operating conditions Artykuł 2016
243 Nonlinear analysis of energy harvesting systems with fractional order physical properties Artykuł 2015
244 Nonlinear analysis of the ripping head power time series Artykuł 2011
245 Nonlinear analysis of the tristable energy harvester with a resonant circuit for performance enhancement Artykuł 2018
246 Nonlinear and multiscale dynamics of smart materials in energy harvesting Artykuł 2015
247 Nonlinear approach to modelling of otosclerosis in a human middle ear Artykuł 2013
248 Nonlinear control of a rotating conposite electro-mechanical structure Rozdział 2017
249 Nonlinear control of flexural-torsional vibration of a rotating thin-walled composite beam Artykuł 2017
250 Nonlinear dynamic analysis of harmonically excited debonded sandwich plates using finite element modelling Artykuł 2014
251 Nonlinear dynamic phenomena in mechanics Monografia 2012
252 Nonlinear dynamics and bifurcation of a vibration absorber-harvester system Rozdział 2015
253 Nonlinear dynamics and control of a rotating thin-walled beam Referat 2016
254 Nonlinear dynamics and control of an active suspension of a pendulum vibration absorber Artykuł 2014
255 Nonlinear dynamics and control of composites for smart engineering design Artykuł 2014
256 Nonlinear dynamics and synchronisation of pendula attached to a rotating hub Artykuł 2014
257 Nonlinear dynamics of a pendulum vibration absorber with a maglev harvester Referat 2016
258 Nonlinear dynamics of a planar beam–spring system: analytical and numerical approaches Artykuł 2018
259 Nonlinear dynamics of a planar hinged-simply supported beam with one end spring: higher order resonances Referat 2018
260 Nonlinear dynamics of a planar hinged-supported beam with one end lumped mass and longitudinal elastic support Referat 2018
261 Nonlinear dynamics of a planar hinged-supported beam with one end spring system Artykuł 2018
262 Nonlinear dynamics of a planar hinged-supported beam with one end spring system Referat 2017
263 Nonlinear dynamics of a reduced multimodal Timoshenko beam subjected to thermal and mechanical loadings Artykuł 2014
264 Nonlinear dynamics of a regenerative cutting process Artykuł 2012
265 Nonlinear dynamics of a time delayed coupling Duffing oscillators Referat 2016
266 Nonlinear dynamics of a vibration harvest-absorber system. Experimental study Rozdział 2016
267 Nonlinear dynamics of electro-mechanical system composed of two pendulums and rotating hub Artykuł 2016
268 Nonlinear dynamics phenomena in a suspended cable under parametric and external excitations Referat 2011
269 Nonlinear dynamics phenomena in mechanical, aerospace, and civil engineering Monografia 2012
270 Nonlinear free dynamics of a two-layer composite beam with different boundary conditions Artykuł 2015
271 Nonlinear modal interactions of a parametrically excited composite column Rozdział 2017
272 Nonlinear oscillations of an elastic inverted pendulum Referat 2012
273 Nonlinear oscillations, transition to chaos and escape in the Duffing system with non-classical damping Artykuł 2011
274 Nonlinear phenomena in damp oil impregnated pressboard Referat 2015
275 Nonlinear phenomena in mechanical system dynamics Referat 2012
276 Nonlinear phenomena in mechanical system dynamics Artykuł 2012
277 Nonlinear phenomena in the constant electric field in insulation pressboard Rozdział 2015
278 Nonlinear PID controller for ionisation gauge Referat 2017
279 Nonlinear response of the mass-spring model with non-smooth stiffness Artykuł 2012
280 A nonlinear saturation controller for a self-excited composite bean driven by harmonic force Referat 2013
281 Nonlinear stability analysis of composite profile under uniaxial compression Referat 2017
282 Nonlinear vibration control of a rotating composite beam with an embedded active element Referat 2016
283 Nonlinear vibration of semitrailer suspension: wavelet and multiscale entropy-based approaches Artykuł 2016
284 Nonuniformity of the piston motion in a radial aircraft engine Referat 2016
285 The nonuniformity of the piston motion of the radial engine Artykuł 2017
286 Norma PN-EN 13791 - pytania o definiowanie klasy wytrzymałości betonu Artykuł 2011
287 Normative measurements of noise at CNC machines work stations Artykuł 2016
288 Normatywne środki ochrony tymczasowej strefy pracy konserwatora dźwigów Artykuł 2016
289 Nośność na ścinanie zginanych elementów żelbetowych bez zbrojenia poprzecznego Monografia 2016
290 Notatkì do urbanìstičnoї ìstorìї Vraclava Rozdział 2016
291 Notatky do istoriji ta architekturno-rozpłanuwalʹnoji rekonstrukciji zamku w Rohatyni = Notes to the history and hypothetic reconstruction of the architectural-planning structure of the castle of Rohatyn Rozdział 2018
292 A note on lower bounds for induced Ramsey number Artykuł 2019
293 A note on mixed moments of random variables governed by Poisson random measure Rozdział 2014
294 A note on the large deviation principle for discrete associated random variables Artykuł 2015
295 A note on the weighted strong law of large numbers under general conditions Artykuł 2017
296 Notes on Jan Maria Kisynski's life and scientific work Artykuł 2018
297 Notes to the fortification systems of 17-18th centuries in the cities of the Southern Ukraine = Notatki dobudìvnictva fortifìkacìjnih system u mìstah Pìvdnâ Ukraїni u 17-18st. Rozdział 2017
298 A novel application of alumina fiber mats as TBC protection for CFRP/epoxy laminates – laboratory tests and numerical modeling Artykuł 2018
299 A novel circuit for independent control of electron energy and emission current of a hot cathode electron source Artykuł 2011
300 Novel methodology for 3D MEMS-IC design and co-simulation on MEMS microphone smart system example Referat 2015
301 A novel radiation-induced grafting methodology to synthesize stable zerovalent iron nanoparticles at ambient atmospheric conditions Artykuł 2016
302 A Novel Simple TFBG Spectrum Demodulation Method for RI Quantification Artykuł 2017
303 Novel twist measurement method based on TFBG and fully optical ratiometric interrogation Artykuł 2018
304 Novì lakofarbovì materìali na osnovì novolačnih fenolo-formal’degìdnih kompozičìj Referat 2013
305 Novitnì materìali ì tehnologìï v mašinobuduvannì Referat 2017
306 Nowa koncepcja systemu kontroli jakości geometrycznej w inżynierii produkcji Rozdział 2011
307 Nowa koncepcja wykorzystania oleju rzepakowego jako paliwa do zasilania silników o zapłonie samoczynnym Referat 2013
308 Nowa koncepcja wykorzystania oleju rzepakowego jako paliwa do zasilania silników o zapłonie samoczynnym Artykuł 2013
309 Nowa metoda badania odporności na erozję powłok Rozdział 2011
310 Nowa metoda badania szczelności wkładek "in-situ" Artykuł 2015
311 Nowa metoda diagnostyki czujników termoelektrycznych Referat 2012
312 Nowa metoda regulacji napięcia w sieci rozdzielczej średniego napięcia z generacją rozproszoną Referat 2012
313 Nowa metoda regulacji napięcia w sieci rozdzielczej średniego napięcia z generacją rozproszoną Artykuł 2013
314 Nowa metoda szacowania możliwości przyłączeniowych generacji wiatrowej w KSE z uwzględnieniem ograniczeń bilansowych Artykuł 2014
315 Nowa szansa dla obiektów zabytkowych poprzez przeprowadzenie rewitalizacji i wprowadzenie funkcji użytkowych Artykuł 2013
316 Nowa szansa rewaloryzacji i modernizacji dawnego pałacu Sobieskich przy ulicy Bernardyńskiej 13 w Lublinie Artykuł 2012
317 Nowa technologia kształtowania radiatorów Rozdział 2014
318 Nowatorskie formy współpracy z pracodawcami elementem dydaktyki szkoły wyższej Rozdział 2011
319 Nowe i ulepszone serwisy Biblioteki Politechniki Lubelskiej Artykuł 2011
320 Nowe instrumenty skutecznej kampanii promocyjnej Rozdział 2012
321 Nowe media w kreowaniu wizerunku organizacji Artykuł 2015
322 Nowe metody opisu struktur sieci wodociągowych do rozwiązywania problemów ich projektowania i eksploatacji Monografia 2011
323 Nowe moduły dla systemu internetowego " SPARK' do wspomagania pracy sekretariatu oraz układania planu zajęć Rozdział 2014
324 Nowe podejście w regulacyjnym zarządzaniu potokami transportowymi Artykuł 2011
325 Nowe skwery w starym osiedlu Rozdział 2011
326 Nowe spojrzenie na zdrowie człowieka Monografia 2015
327 Nowe stanowisko z wirującą tarczą do badania odporności kawitacyjnej materiałów Referat 2011
328 Nowe technologie budowy dróg o zmniejszonej emisji gazów Rozdział 2011
329 Nowe tendencje w zachowaniach konsumentów – perspektywa marketingowa Artykuł 2016
330 Nowe teorie pedagogiczne w wizualnej kulturze cyfrowej Rozdział 2016
331 Nowe trendy w konsumpcji : odpowiedzialny i zrównoważony konsumeryzm Artykuł 2013
332 Nowe władze Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Artykuł 2012
333 Nowe wykłady w ramach International Seminars on Computer Science Artykuł 2015
334 Nowe zasady publikowania Artykuł 2011
335 Nowoczesna edukacja Artykuł 2013
336 Nowoczesne zarządzanie organizacją publiczną w erze cyfrowej Artykuł 2014
337 Nowoczesne instrumenty promocyjne w procesie decyzyjnym młodego konsumenta Artykuł 2015
338 Nowoczesne instrumenty zarządzania przedsiębiorstwem Artykuł 2011
339 Nowoczesne kanały dystrybucji ubezpieczeń komunikacyjnych Artykuł 2015
340 Nowoczesne koncepcje planowania i sterowania produkcją Rozdział 2014
341 Nowoczesne materiały i technologie w technikach wytwarzania Monografia 2017
342 Nowoczesne materiały polimerowe i ich przetwórstwo. Cz. 1 Monografia 2014
343 Nowoczesne materiały polimerowe i ich przetwórstwo. Cz. 2 Monografia 2015
344 Nowoczesne materiały polimerowe i ich przetwórstwo. Część 3 Monografia 2017
345 Nowoczesne metody filtracyjne - badania i działanie Referat 2015
346 Nowoczesne metody monitoringu i sterowania procesem spalania paliw stałych w celu zmniejszenia jego oddziaływania na środowisko naturalne Referat 2011
347 Nowoczesne metody monitoringu i sterowania procesem spalania paliw stałych w celu zmniejszenia jego oddziaływania na środowisko naturalne Artykuł 2011
348 Nowoczesne metody zarządzania szpitalem Artykuł 2013
349 Nowoczesne opakowania wielowarstwowe z warstwą barierową Rozdział 2015
350 Nowoczesne powłoki nakładane cieplnie odporne na zużycie ścierne i erozyjne Monografia 2013
351 Nowoczesne silniki diesla – układ sterowania i zasilania paliwem Artykuł 2012
352 Nowoczesne technologie cyfrowe jako narzędzie optymalizacji rozwoju miast Rozdział 2016
353 Nowoczesne technologie cyfrowe jako narzędzie optymalizacji rozwoju miast Referat 2016
354 Nowoczesne technologie mobilne jako determinanta ewolucji konsumpcji wśród cyfrowych tubylców Artykuł 2018
355 Nowoczesne technologie paliw i spalania Monografia 2011
356 Nowoczesne technologie w projektowaniu, inżynierii i wytwarzaniu : problemy badawcze Monografia 2015
357 Nowoczesne technologie w transporcie drogowo - kolejowym Artykuł 2014
358 Nowoczesne zarządzanie produkcją : ujęcie procesowe Monografia 2014
359 Nowości w projektowaniu mostowych konstrukcji zespolonych stalowo - betonowych Artykuł 2014
360 Nowy grant KE w Instytucie Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Artykuł 2011
361 Nowy most łukowy w Szczebrzeszynie Artykuł 2015
362 Nowy sposób wyciskania wierteł krętych Artykuł 2013
363 Nóż tokarski [ Nr zgłoszenia wzoru użytkowego 124014] Patent 2016
364 Nóż tokarski [Nr prawa ochronnego dla wzoru użytkowego (11) 69274] Patent 2017
365 Nożowa opaska do nawiercania [Nr prawa ochronnego dla wzoru użytkowego (11) 69030]] Patent 2017
366 Nożowa opaska do nawiercania [Zgłoszenie wzoru użytkowego (21) 123879] Patent 2016
367 Nucleation and crystal growth : metastability of solutions and melts Monografia 2018
368 Nucleation and crystallization kinetics of fats Rozdział 2012
369 Numeral analysis of a skew rolling process for producing axle shafts Artykuł 2016
370 Numerical analyses and laboratory testing of concrete composite T-shaped beams without interface adhesion Artykuł 2018
371 Numerical analyses of adhesive-bonded joints in steel I-beams reinforced with CFRP strips Artykuł 2017
372 Numerical analysis and experimental investigation of disk spring configurations with regard to load capacity of safety progressive gears Artykuł 2016
373 Numerical analysis and experimental verification of broadband tristable energy harvesters Artykuł 2018
374 Numerical analysis and experiments of the clinch-bonded joint subjected to uniaxial tension Artykuł 2012
375 Numerical analysis of a forging process for producing a hollow ball from tube Artykuł 2018
376 Numerical analysis of a rolling process for producing steel balls using helical rolls Artykuł 2016
377 Numerical analysis of a skew rolling process for producing a crankshaft preform Artykuł 2016
378 Numerical analysis of a skew rolling process for producing a stepped hollow shaft made of titanium alloy Ti6A14V Artykuł 2016
379 Numerical analysis of a skew rolling process of producing crankshaft preform Referat 2016
380 Numerical analysis of an aluminium profile under bending using Abaqus and Deform-3D Artykuł 2016
381 Numerical analysis of beam with sinusoidally corrugated webs Referat 2017
382 Numerical analysis of beam with sinusoidally corrugated webs Artykuł 2018
383 Numerical analysis of behaviour of compressed thin-walled Z-profiles weakened by holes Referat 2018
384 Numerical analysis of bevel gear forming Artykuł 2016
385 Numerical analysis of buckling and critical forces in a closed section composite profile Artykuł 2016
386 Numerical analysis of composite structures with embedded piezoelectric active elements Artykuł 2012
387 Numerical analysis of compressed plates with a cut-out operating in the geometrically nonlinear range Artykuł 2015
388 Numerical analysis of cooling effects of a cylinders in aircraft si engine Referat 2014
389 Numerical analysis of crack initiation and propagation in an aluminium sample Artykuł 2018
390 Numerical analysis of crack propagation in a pull-out test Referat 2018
391 Numerical analysis of crack propagation in a pull-out test Referat 2018
392 Numerical analysis of crack propagation in a steel specimen under bending Artykuł 2015
393 Numerical analysis of crack propagation in apull-out test Referat 2018
394 Numerical analysis of cracks distribution in longitudinally reinforced concrete beams Referat 2014
395 Numerical analysis of delamination initiation and propagation in the CFRP laminates ith mechanical couplings in the DCB test configuration Referat 2017
396 Numerical analysis of feed rate influence on hollow hub shape during rolling extrusion process Artykuł 2014
397 Numerical analysis of helical rolling processes for producing steel balls Artykuł 2016
398 Numerical analysis of high frequency electromagnetic field distribution and specific absorption rate in realistic breast models Artykuł 2012
399 Numerical analysis of high frequency elektromagntetic field distribution and naturalistic breast models Referat 2012
400 Numerical analysis of hollow shaft rolling - extrusion process with mandrel Referat 2013
401 Numerical analysis of load-bearing capacity of modular scaffolding nodes Artykuł 2013
402 Numerical analysis of mode II strain energy release rate distribution along delamination front in the CFRP laminates with mechanical couplings Referat 2016
403 Numerical analysis of nonlinear model of rotating composite structure with piezoelectric actuator Referat 2016
404 Numerical analysis of reinforced concrete deep beams Rozdział 2017
405 Numerical analysis of roller bearing Artykuł 2016
406 Numerical analysis of rolling extrusion process of a hollow hub Artykuł 2012
407 Numerical analysis of rolling extrusion process of a hollowed hub Referat 2012
408 Numerical analysis of rolling extrusion process of a toothed shaft from titanium alloyTi6AI4V Artykuł 2014
409 Numerical analysis of sleeve clamping process Artykuł 2011
410 Numerical analysis of spinal loads in spondylolisthesis treatment using pedicle screws – preliminary research Artykuł 2017
411 Numerical analysis of splitting without waste based on cross-wedge rolling in double rolling mechanism Artykuł 2013
412 Numerical analysis of stability of thin-walled composite column with open cross-section Artykuł 2013
413 Numerical analysis of the behavior of compressed thin-walled elements with holes Artykuł 2016
414 Numerical analysis of the critical state of thin-walled structure with z-profile cross section Artykuł 2017
415 Numerical analysis of the cross wedge rolling process (CWR) for a stepped shaft Artykuł 2015
416 Numerical analysis of the cross-wedge rolling process by means of three tools of stepped shafts from aluminum alloy 7075 Artykuł 2015
417 Numerical analysis of the DCB test configuration applicability to mechanically coupled Fiber Reinforced Laminated Composite beams Artykuł 2016
418 Numerical analysis of the drag coefficient of a motorcycle helmet Artykuł 2018
419 Numerical analysis of the extrusion process of twist drills Artykuł 2013
420 Numerical analysis of the extrusion process of twist drills Referat 2012
421 Numerical analysis of the forming process of head toothing in rolling extrusion on a shaft from aluminum alloy 7075 Artykuł 2015
422 Numerical analysis of the influence of particular autogyro parts on the aerodynamic forces Artykuł 2017
423 Numerical analysis of the postbuckling of thin-walled composite structure with z-profile cross section Artykuł 2018
424 Numerical analysis of the skew rolling process for main shafts Artykuł 2015
425 Numerical analysis of the skew rolling process for rail axles Artykuł 2015
426 Numerical analysis of the stress and displacement level caused by axial load P=15000N in a car scissor jack BD-02B2 Artykuł 2015
427 Numerical analysis of the width of fracture process zone in concrete beams Artykuł 2011
428 Numerical analysis of two types polymeric fibre composite materials with different reinforcement architecture for creation of innovative snap-fit joints Artykuł 2018
429 Numerical analysis of unconventional forging process of hollowed shaft from Ti-6Al-4V alloy Artykuł 2011
430 Numerical analysis of YBCO coated conductors Artykuł 2012
431 Numerical analysis of YBCO coated conductors Referat 2011
432 Numerical analysis on the high-strength concrete beams ultimate behaviour Artykuł 2017
433 Numerical and analytical modeling of the End-Loaded Split (ELS) test specimens made of multi-directional coupled composite laminates Artykuł 2018
434 Numerical and experimental analysis of a cross wedge rolling process for producing ball studs Artykuł 2017
435 Numerical and experimental analysis of compression plate with cut-out Artykuł 2016
436 Numerical and experimental analysis of crack propagation in composites with a disordered structure Referat 2018
437 Numerical and experimental analysis of dynamic of composite structure with piezoelectric actuator Referat 2013
438 Numerical and experimental analysis of foreign objects impact into the surface with TBC coating Artykuł 2016
439 Numerical and experimental analysis of the progressive gear body with the use of finite-element method Artykuł 2015
440 Numerical and experimental analysis of thin-walled composite profiles under uniaxial compression Referat 2017
441 Numerical and experimental failure analysis of thin-walled composite columns with a top-hat cross section under axial compression Artykuł 2018
442 Numerical and experimental failure analysis of thin-walled composite columns with a top-hat cross section under axial compression Referat 2018
443 Numerical and experimental investigations of the buckling and post-buckling behavior of compressed composite columns with complex opened cross-sections Referat 2014
444 Numerical and experimental research of rotating composite active beam Referat 2016
445 Numerical and experimental studies of compressed composite columns with complex open cross-sections Artykuł 2014
446 Numerical and experimental studies on the limit state of fibre-reinforced composite columns with a lipped channel section under quasi-static compression Artykuł 2015
447 Numerical and experimental studies on the rotating rotor with three active composite blades Artykuł 2017
448 Numerical and experimental studies on vibration based methods for detection of damage in composite beams Artykuł 2017
449 Numerical and experimental study of producing flanges on hollow parts by extrusion with a movable sleeve Artykuł 2015
450 Numerical and experimental study of producing two-step flanges by extrusion with a movable sleeve Artykuł 2017
451 Numerical and experimental study on producing aluminum alloy 6061 shafts by cross wedge rolling using a universal rolling mill Artykuł 2015
452 Numerical assessment of the DCB test configuration validity in the case of mechanically coupled fiber reinforced laminates Referat 2016
453 Numerical calculation of singular integrals for different formulations of Boundary Element Artykuł 2017
454 Numerical calculations of groundwater movement in anisotropic medium - case study. Referat 2011
455 Numerical estimation of wall pressure distribution using Discrete Vortex Method Referat 2013
456 Numerical FEM analysis for the part of composite helicopter rotor blade Artykuł 2012
457 The numerical FEM model of the kinematics of the vibratory shot peening process Artykuł 2017
458 Numerical implementation of optimization issues of multiple tuned mass dampers parameters Rozdział 2016
459 Numerical implementation of quasi-steady models of turbulent wind action on guyed masts Rozdział 2016
460 Numerical integration for symmetric Galerkin Boundary Element Method Artykuł 2011
461 Numerical investigation into the effect of direct f uel injection on thermal stratification in HCCI engine Artykuł 2017
462 Numerical investigation of producing a Ti6Al4V alloy jaw coupling sleeve-disk by orbital forging Artykuł 2014
463 Numerical investigation of the electromagnetic common rail injector characteristics Referat 2018
464 Numerical investigation of the gyroplane longitudinal static stability for the selected stabilizer angles Artykuł 2018
465 Numerical investigation of the stress field near a crack normal to ceramic-metal interface Artykuł 2011
466 Numerical investigations of moisture distribution in a selected anisotropic soil medium Artykuł 2018
467 Numerical investigations of water outflow after the water pipe breakage Artykuł 2016
468 Numerical methods in understanding reaction pathways NOx oxidation Artykuł 2016
469 Numerical modal analysis of three-blade helicopter rotor model elaborated with the FE method Rozdział 2015
470 A numerical model for calculation of piston rings wetted area in a combustion engine Artykuł 2012
471 The numerical model of 2G YBCO superconducting tape in the windings of the transformer rconducting Tape in the windings of the transformer Artykuł 2017
472 Numerical model of glulam beam delamination in dependence on cohesive strength Referat 2017
473 Numerical model of glulam beam delamination in dependence on cohesive strength Artykuł 2018
474 Numerical model of the 10 kVA superconducting transformer Rozdział 2017
475 Numerical model of the 10 kVA transformer with copper windings Artykuł 2017
476 Numerical modeling and experimental testing of the DCB laminated composite beams with mechanical couplings Artykuł 2018
477 Numerical modeling in quantitative and qualitative analysis of storm sewage system extension Artykuł 2012
478 Numerical modeling of a static cavitation module Rozdział 2016
479 Numerical modeling of cooling conditions of thermoplastic injection-molded parts Rozdział 2015
480 Numerical modeling of cooling conditions of thermoplastic injection-molded parts Artykuł 2016
481 Numerical modeling of delamination influence on mechanical characteristics of composite cantilever beam Referat 2014
482 Numerical modeling of diagonal cracks in concrete beams Artykuł 2014
483 Numerical modeling of dynamics of sandwich plates with partially debonded skin- to- core interface for damage detection Referat 2011
484 Numerical modeling of low-cycle fatigue of fiber reinforced composite Artykuł 2014
485 Numerical modeling of mechanical systems Monografia 2015
486 Numerical modeling of rotary compression process of hollow balls Referat 2016
487 Numerical modeling of skew rolling process of twist drills Artykuł 2016
488 Numerical modeling of superconducting devices in OpenModelica Rozdział 2017
489 Numerical modeling of superconducting tape in XCOS/COSELICA Referat 2014
490 Numerical modeling of water and heat transport in porous building material Artykuł 2018
491 Numerical modeling of water balance for temporary landfill cover in North Germany Artykuł 2015
492 Numerical modeling of water flow through straight globe valve Rozdział 2013
493 Numerical modelling crack propagation under Mode II fracture in plain concretes containing siliceous fly-ash additive using XFEM method Artykuł 2012
494 Numerical modelling in quantitative and qualtitative analysis of storm sewage system operational conditions Artykuł 2012
495 Numerical modelling of hydraulically bonded mixture with rubber admixture due to applied mechanical loadings Artykuł 2017
496 Numerical modelling of the rolling process of internal toothing of toothed wheel rims Referat 2012
497 Numerical modelling of the rolling process of internal toothing of toothed wheel rims Artykuł 2013
498 Numerical modelling of thin-walled Z-columns made of general laminates subjected to uniform shortening Referat 2017
499 Numerical modelling of thin-walled Z-columns made of general laminates subjected to uniform shortening Artykuł 2018
500 Numerical modelling of two-phase ceramic composite response under uniaxial loading Artykuł 2016