Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 616
Lp. Tytuł Typ Rok
1 O budownictwie na obszarach wiejskich Artykuł 2013
2 O efekcie skali w jednorodnych i zespolonych elementach betonowych. Cz. 2, Badanie efektu skali w pomiarze przyczepności betonu „starego” i „nowego” metodą rozłupywania Artykuł 2014
3 O efekcie skali w odniesieniu do jednorodnych i zespolonych elementów z betonu. Cz. 1 Artykuł 2013
4 O historii budowy i uszkodzeniach żelbetowego zbiornika na wodę po 85 latach użytkowania Artykuł 2014
5 O metodzie Courbona Artykuł 2011
6 O paradygmacie konstruowania maszyn w pierwszym polskim podręczniku podstaw konstrukcji Artykuł 2016
7 O pewnych kryteriach inwestowania w opcje na akcje Artykuł 2012
8 O Podlaskiej Kolei Wąskotorowej słów kilka Artykuł 2013
9 O poprawnym formułowaniu zadań optymalnego rozkroju Artykuł 2012
10 O porównaniu efektów obciążeń mostów drogowych wg PN-85/S-10030 i PN-EN-1991-2 Artykuł 2011
11 O potrzebie stosowania destruktu asfaltowego w Polsce Artykuł 2011
12 O problemie współczynników funkcji prawie wypukłych Referat 2017
13 O przetrwanie dziedzictwa. Wielokulturowe świątynie południowo-wschodniej Polski – historia zapisana w drewnie Artykuł 2015
14 O technologii wykonywania ścian z wykorzystaniem kompozytu zawierającego paździerze konopne Artykuł 2015
15 O terenach zieleni we współczesnym mieście Monografia 2016
16 O wskaźnikach cytowania dorobku naukowego Artykuł 2012
17 O zadaniu 1790- czyli kiedy figura ma środek symetrii Artykuł 2012
18 O zasadach konstruowania taryf w pasażerskim transporcie kolejowym Artykuł 2012
19 Obciążenia cieplno-mechaniczne łopatek silników turbinowych z ceramicznymi powłokami ochronnymi Monografia 2015
20 Obciążenie matryc przy wyciskaniu wierteł krętych Artykuł 2015
21 Obciążka do dźwigu [Patent nr (11) 225770 (21) 416361] Patent 2017
22 Obciążka do dźwigu [Zgłoszenie nr (21) 416361] Patent 2016
23 Obciskanie obrotowe drążonych odkuwek ze stopu magnezu AZ31 Artykuł 2014
24 Obciskanie obrotowe osiowosymetrycznych odkuwek drążonych Artykuł 2014
25 Obciskanie obrotowe w walcach śrubowych odkuwek stopniowanych pierścieni Artykuł 2013
26 Obciskanie obrotowe walcami mimośrodowymi odkuwek pierścieni Artykuł 2014
27 Obciskanie obrotowe wyrobów drążonych Monografia 2011
28 Obescvečivanie stočnyh vod aktivirovannym uglem, polučennym iż othodov lˊnokombinata Artykuł 2016
29 Obespečenie razvitiâ agropredprinimatelskih struktur v sisteme prodovolstvennoj bezopasnosti Rozdział 2013
30 Obiekty mostowe na odcinku drogi ekspresowej S17 Kurów-Bogucin Artykuł 2014
31 Object detection in images with low light condition Rozdział 2017
32 Obliczanie nastawień zabezpieczeń pól średniego napięcia - program komputerowy Katalog ZSN Artykuł 2014
33 Obliczanie nastawień zabezpieczeń pól średniego napięcia - program komputerowy Katalog ZSN Rozdział 2014
34 Obliczenia pól cieplnych i elektromagnetycznych podłogowych elektrycznych systemów grzewczych Artykuł 2013
35 Obniżanie zużycia paliwa w pojazdach użytkowych jako czynnik warunkujący efektywność transportu Artykuł 2013
36 Obniżanie zużycia paliwa w pojazdach użytkowych: możliwości obecne i perspektywy Artykuł 2012
37 Obrabiarki i urządzenia technologiczne w produkcji elastycznej Monografia 2011
38 Obraz fotograficzny w przekazie reklamowym jako nieodłączny element krajobrazu miasta Referat 2016
39 Obraz miasta Artykuł 2012
40 Obraz władzy najnowszej filozofii rosyjskiej na przykładzie myśli Walentiny G. Fiedotowej Rozdział 2017
41 Obrazowanie po napravleniû „menedžment” v eposu reindustrializacii : mežstranovye sopostavleniâ Artykuł 2013
42 Obrazowanie powierzchni elektrod wykorzystywanych w barwnikowych ogniwach słonecznych Referat 2014
43 Obróbka elementów cienkościennych wykonywanych ze stopów aluminium i magnezu Rozdział 2015
44 Obróbka gładkościowa i umacniająca. Ćwiczenia laboratoryjne Monografia 2017
45 Obróbka krawędzi w konstrukcjach wykonanych ze stopów aluminium i magnezu Rozdział 2015
46 Obróbka naroży wewnętrznych o małym promieniu zaokrąglenia Artykuł 2017
47 Obróbka plastyczna : podstawy teoretyczne Monografia 2013
48 Obróbka skrawaniem kompozytów Artykuł 2014
49 Obróbka skrawaniem stopów aluminium i magnezu Monografia 2015
50 Obróbka wirnika turbiny Cz. 1. Komputerowo wspomagane projektowa nie technologii w środowisku NX Artykuł 2013
51 Obróbka wirnika turbiny Cz. 2. Ocena stanu geometrycznego powierzchni łopatki po obróbce Artykuł 2013
52 Obróbka wirnika turbiny. Cz. 1. Komputerowo wspomagane projektowanie technolgii w środowisku nx. 8/s. Referat 2013
53 Obróbka wirnika turbiny. Cz. 2. Ocena stanu geometrycznego powierzchni łopatki po obróbce. 10/s. Referat 2013
54 Observation of dynamic behavior of gliding arc discharge Artykuł 2013
55 Observation of dynamic behavior of gliding arc discharge Referat 2012
56 Observation of underwater streamer discharges produced by pulsed power using high-speed camera Artykuł 2014
57 Obszar niewłaściwej widoczności wokół pojazdu zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego Artykuł 2013
58 Obszar pomiędzy głowicą wytłaczarską kalibratorem - analiza rozkładu temperatury Artykuł 2015
59 Obszary ryzyka postrzeganego przy transakcjach w środowisku wirtualnym Artykuł 2016
60 Ocalić od zapomnienia Artykuł 2013
61 Occurrence of brominated flame retardants in settled dust from Polish kindergartens Referat 2012
62 Ocena zrównoważoności systemów solarnych oparta na analizie cyklu życia Monografia 2016
63 Ocena awaryjności PsDyW z wykorzystaniem bazy danych typu GIS Rozdział 2013
64 Ocena awaryjności systemu dystrybucji wody z wykorzystaniem bazy danych typu GIS Rozdział 2012
65 Ocena budownictwa wielkopłytowego przez pryzmat rynku nieruchomości Artykuł 2014
66 Ocena celowości budowy dodatkowego zbiornika wodociągowego z wykorzystaniem modelowania hydraulicznego w programie epanet 2.0. Referat 2013
67 Ocena dokładności procesu identyfikacji źródła hałasu przy określonym poziomie tła akustycznego Rozdział 2013
68 Ocena dokładności trajektorii autonomicznego pojazdu elektrycznego Artykuł 2015
69 Ocena dokładności wykonania elementów obrabianych mikronarzędziami Referat 2017
70 Ocena dokładności wykonania elementów obrabianych mikronarzędziami Rozdział 2017
71 Ocena dotychczasowych termomodernizacji wielorodzinnych budynków prefabrykowanych i propozycja poprawy stanu energetycznego w osiedlu mieszkaniowym Artykuł 2011
72 Ocena działań energooszczędnych w budynkach wielorodzinnych na przykładzie dzielnicy i osiedla Dźbów Rozdział 2012
73 Ocena działań innowacyjnych firmrodzinnych na terenie województwa lubelskiego Artykuł 2013
74 Ocena działania bakteriobójczego niskotemperaturowej plazmy nierównowagowej generowanej w reaktorze RF Artykuł 2014
75 Ocena działania łożyska ślizgowego w maszynie przepływowej Artykuł 2011
76 Ocena efektów modernizacji grawitacyjnego kolektora sanitarnego Świdnik-Hajdów Rozdział 2012
77 Ocena efektów restrukturyzacji poprzez prywatyzację pracowniczą wybranych przedsiębiorstw województwa lubelskiego Rozdział 2013
78 Ocena efektów środowiskowych termomodernizacji na przykładzie budynku jednorodzinnego Referat 2011
79 Ocena efektów środowiskowych termomodernizacji na przykładzie budynku jednorodzinnego. Artykuł 2012
80 Ocena efektywności dociepleń od strony wewnętrznej na przykładzie zabytkowego obiektu szpitalnego w Tworkach Artykuł 2014
81 Ocena efektywności ekonomicznej wybranych systemów kanalizacji sasnitarnej Artykuł 2015
82 Ocena efektywności preparatów na bazie kwasu ortokrzemowego do wzmacniania zabytkowych tynków Artykuł 2011
83 Ocena efektywności preparatów na bazie kwasu ortokrzemowego do wzmacniania zabytkowych zapraw sztukatorskich typu lubelskiego Artykuł 2013
84 Ocena efektywności zarządzania szpitalem publicznym Artykuł 2013
85 Ocena elastyczności księgarń internetowych wg modelu cyklu aktywności klienta Artykuł 2017
86 Ocena gotowości technicznej autobusów komunikacji miejskiej na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Artykuł 2012
87 Ocena jakości stropów żelbetowych za pomocą obciążeń próbnych Artykuł 2013
88 Ocena jakości świadczonych usług transportu publicznego w Lublinie Rozdział 2015
89 Ocena jakości usług restauracyjnych na przykładzie kawiarni w Lublinie Artykuł 2015
90 Ocena jakości wody w budynku edukacyjnym na podstawie występowania bakterii z rodzaju Legionella Artykuł 2017
91 Ocena jakości wody z wykorzystaniem elektronicznych zmysłów Referat 2017
92 Ocena jakości złączy spawanych metodami 141 oraz 135 Rozdział 2017
93 Ocena kąta zwilżania i swobodnej energii powierzchniowej hydrofobizowanego keramzytobetonu Artykuł 2015
94 Ocena kąta zwilżania kompozytów polimerowo-drzewnych poddanych działaniu osadu czynnego Artykuł 2017
95 Ocena kosztów dostosowania sieci nN do wymogów Smart Grid Rozdział 2018
96 Ocena logistycznej obsługi klientów w transporcie miejskim Rozdział 2016
97 Ocena możliwości opanowania podskoków napięcia w sieci nn o dużym nasyceniu mikroinstalacjami fotowoltaicznymi Artykuł 2017
98 Ocena możliwości opanowania podskoków napięcia w sieci nn o dużym nasyceniu mikroinstalacjami fotowoltaicznymi Referat 2017
99 Ocena możliwości poprawy jakości życia w budynkach prefabrykowanych w opinii ich mieszkańców Artykuł 2011
100 Ocena możliwości przyłączeniowych krajowej sieci przesyłowej planowanej na lata 2020-2025 w kontekście prawdopodobnych scenariuszy budowy nowych jednostek wytwórczych Artykuł 2013
101 Ocena możliwości przyłączeniowych krajowej sieci przesyłowej planowanej na lata 2020-2025 w kontekście prawdopodobnych scenariuszy budowy nowych jednostek wytwórczych. Referat 2013
102 Ocena możliwości przyłączeniowych węzłów systemu elektroenergetycznego. Część I - wymagania i założenia Artykuł 2012
103 Ocena możliwości przyłączeniowych węzłów systemu elektroenergetycznego. Część II - liniowa optymalizacja generacji wiatrowej Artykuł 2012
104 Ocena możliwości przyłączeniowych węzłów systemu elektroenergetycznego. Część III – nieliniowa optymalizacja generacji wiatrowej Artykuł 2012
105 Ocena możliwości spełnienia nowych wymagań cieplnych stawianych ścianom zewnętrznym na przykładzie ściany wykonanej z kompozytu wapienno-konopnego Rozdział 2015
106 Ocena możliwości wykorzystania analizatora optycznego do badania stabilności piany w piwie Artykuł 2018
107 Ocena możliwości wykorzystania mieszaniny kompostu i odpadów przemysłowych do rekultywacji terenów zdegradowanych Rozdział 2015
108 Ocena możliwości zastosowania elementów płaskich do numerycznego modelowania brył pracujących w płaskich stanach odkształcenia na przykładzie pustaka stropowego TERIVA Rozdział 2014
109 Ocena możliwości zastosowania gazu Browna do współzasilania silnika o zapłonie samoczynnym Artykuł 2017
110 Ocena możliwości zastosowania plazmy niskotemperaturowej w celu higienizacji zmieszanych odpadów komunalnych służących do produkcji paliwa alternatywnego Artykuł 2017
111 Ocena niezawodności eksploatacyjnej autobusów komunikacji miejskiej Artykuł 2012
112 Ocena niezawodności eksploatacyjnej pomp I i II-go stopnia w wybranym systemie zaopatrzenia w wodę Artykuł 2012
113 Ocena niezawodności eksploatacyjnej wybranej stacji wodociągowej Artykuł 2017
114 Ocena niezawodności eksploatacyjnej wybranej stacji wodociągowej Referat 2017
115 Ocena nośności podłoża gruntowego pod fundamentem bezpośrednim w nawiązaniu do norm europejskich Artykuł 2013
116 Ocena nośności zamkowych konstrukcji murowych na wybranych przykładach Rozdział 2013
117 Ocena nowoczesności zarządzania przedsiębiorstwami Lubelszczyzny Artykuł 2013
118 Ocena odlewów stopu niklu w kontekście ich przydatności po zastosowaniu protetycznego złomu poprodukcyjnego Artykuł 2013
119 Ocena podatności struktur cienkościennych na lokalne odkształcenia plastyczne metodą pomiaru czasu styku Artykuł 2016
120 Ocena poprawności pomiaru zużycia ciepłej wody w budynkach wielolokalowych Artykuł 2011
121 Ocena porównawcza dokładności geometrycznej wybranych centrów obróbczych Rozdział 2011
122 Ocena porównawcza dokładności geometrycznej wybranych centrów obróbczych Rozdział 2011
123 Ocena porównawcza metod lokalizacji zwarć niesymetrycznych w sieciach rozdzielczych Artykuł 2012
124 Ocena porównawcza mierników odporności harmonogramów budowlanych Artykuł 2011
125 Ocena porównawcza właściwości tribologicznych wybranych polimerów i kompozytów polimerowych Artykuł 2018
126 Ocena powierzchni struktur metalowo-kompozytowych po cięciu wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną Artykuł 2017
127 Ocena pracy laboratoryjnego reaktora typu SBR na tle założeń projektowych Artykuł 2013
128 Ocena pracy regionalnego centrum dystrybucyjnego sieci handlowej w oparciu o wybrane operacyjne logistyczne wskaźniki Artykuł 2015
129 Ocena pracy systemu klimatyzacji i oświetlenia LED zasilonych z modułów PV oraz sieci elektroenergetycznej Rozdział 2014
130 Ocena programów lojalnościowych na rynku paliw na przykładzie BP Payback Artykuł 2011
131 Ocena promieniotwórczości naturalnej krzemionkowych popiołów lotnych i betonów z ich dodatkiem Artykuł 2014
132 Ocena przewodzonych zagrożeń elektromagnetycznych prototypowej spawarki inwertorowej Artykuł 2012
133 Ocena przewodzonych zagrożeń elektromagnetycznych spawarki inwertorowej Referat 2012
134 Ocena przydatności modułu Multibody w Programie PC-Crash do rekonstrukcji wypadków pojazdów samochodowych - pieszy Rozdział 2015
135 Ocena przydatności użytkowej budynków mieszkalnych z zastosowaniem rozmytego rozszerzenia AHP Artykuł 2012
136 Ocena przydatności zeszkliwienia osadów ściekowych do ich zagospodarowania Artykuł 2012
137 Ocena realizacji zamówień towarów do regionalnego centrum dystrybucyjnego wybranej sieci handlowej Artykuł 2015
138 Ocena rentowności przedsiębiorstw sprywatyzowanych poprzez leasing pracowniczy w województwie lubelskim Rozdział 2011
139 Ocena rozwoju silników spalinowych w oparciu o analizę wskaźników porównawczych Artykuł 2013
140 Ocena ryzyka korzystania z outsourcingu IT w przedsiębiorstwach w zależności od ich branży Artykuł 2016
141 Ocena skuteczności działania wielokrotnych, strojonych tłumików masowych w konstrukcjach budowlanych Monografia 2011
142 Ocena skuteczności hydrofobizacji powierzchniowej betonu Artykuł 2013
143 Ocena skuteczności ilościowych i jakościowych działań promocyjnych w branży rozrywkowej gier komputerowych Artykuł 2017
144 Ocena skuteczności oczyszczania wody wodociągowej przez dzbankowe wkłady filtracyjne Referat 2016
145 Ocena skuteczności terapii punktów spustowych mięśnia czworobocznego przy użyciu elektromiografii powierzchniowej u pacjentów z dolegliwościami bólowymi zgłaszanymi w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych Artykuł 2016
146 Ocena skuteczności wybranych metod redukcji wariancji w badaniach symulacyjnych modeli sieciowych przedsięwzięć budowlanych Referat 2011
147 Ocena skuteczności wybranych metod redukcji wariancji w badaniach symulacyjnych modeli sieciowych przedsięwzięć budowlanych Artykuł 2012
148 Ocena sprawności II rodzaju polskich wielobranżowych liniowych modeli dyskryminacyjnych powstałych przed 2002 r. na podstawie analizy spółek portfela WIG-CHEMIA za lata 2013-2015 r. Rozdział 2017
149 Ocena stanu izolacji transformatorów w czasie eksploatacji na podstawie wyników badań rezystancji izolacji Artykuł 2012
150 Ocena stanu obiektu technicznego na podstawie degradacji oleju jako nośnika informacji diagnostycznych Referat 2018
151 Ocena stanu powierzchni po obróbce skrawaniem kompozytów polimerowych włóknistych Referat 2012
152 Ocena stanu procesu spalania mieszanin pyłu węglowego i biomasy na podstawie obrazu płomienia Referat 2012
153 Ocena stanu technicznego alternatora na podstawie badań termowizyjnych Artykuł 2013
154 Ocena stanu technicznego komina murowanego i badania eksperymentalne cegły Artykuł 2015
155 Ocena stopniawykorzystania pomocy publicznej przez przedsiębiorstwa województwa lubelskiego na podstawie wyników badań ankietowych Artykuł 2013
156 Ocena strat cieplnych silnika HCCI z wewnętrzną recyrkulacją spalin na podstawie badań symulacyjnych Artykuł 2014
157 Ocena strat ciepła kabiny pasażerskiej podczas eksploatacji samochodu osobowego w okresie zimowym Artykuł 2011
158 Ocena struktury, modułu Younga oraz cytotoksycznośći kompozytów na bazie chitozanu Artykuł 2012
159 Ocena stylów kierowania w małych firmach Lubelszczyzny Artykuł 2016
160 Ocena sytuacji ekonomicznej małych isrednich przedsiębiorstw na terenie województwa lubelskiego w latach 2006-2010 Rozdział 2011
161 Ocena technologiczności wyprasek wtryskowych na podstawie numerycznej symulacji wtryskiwania termoplastycznych tworzyw polimerowych Artykuł 2014
162 Ocena wartości i plan zarządzania Młyna Papierniczego w Dusznikach - Zdroju Monografia 2017
163 Ocena wartości współczynnika chropowatości i średnicy wewnętrznej rurociągów wybrane sieci wodociągowej Rozdział 2011
164 Ocena wartości zabytków w swietle rejestru i ewidencji zabytków Rozdział 2015
165 Ocena wiejskich systemów kanalizacyjnych na przykładzie województwa lubelskiego Rozdział 2015
166 Ocena wielokryterialna systemów logistycznych zaopatrzenia w budownictwie Artykuł 2016
167 Ocena właściwości dwuwarstwowego wytworu polietylenowego otrzymywanego metodą wytłaczania Artykuł 2016
168 Ocena właściwości mechanicznych wyrobów otrzymywanych wybranymi metodami druku 3D Rozdział 2015
169 Ocena właściwości osadów pościekowych w aspekcie wykorzystania jako paliwo alternatywne Rozdział 2012
170 Ocena właściwości przetwórczych i cieplnych wyprasek wtryskowych napełnionych proszkowym napełniaczem metalicznym Artykuł 2015
171 Ocena właściwości tribologicznych powłok napawanych w warunkach tarcia suchego Rozdział 2015
172 Ocena wpływu charakterystyki budynku na stężenie heksabromocyklododekanu (HBCD) i tetrabromobisfenolu A (TBBP A) w kurzu z pomieszczeń wewnętrznych Referat 2011
173 Ocena wpływu czynników eksploatacyjnych na algorytmy przełączania biegów autobusów miejskich Artykuł 2015
174 Ocena wpływu drgań komunikacyjnych na kostrukcję budynku oraz komfort mieszkańców Artykuł 2015
175 Ocena wpływu generacji PV na skuteczność regulacji napięcia w sieciach niskiego napięcia Artykuł 2018
176 Ocena wpływu klimatyzacji na środowisko za pomocą śladu węglowego Rozdział 2012
177 Ocena wpływu parametrów wtryskiwania na jakość wypełnienia wypraski cienkościennej Referat 2017
178 Ocena wpływu pracy farmy wiatrowej na parametry jakości energii elektrycznej Rozdział 2017
179 Ocena wpływu przydomowych oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym na jakość wód podziemnych w studniach kopanych i głębinowych Artykuł 2014
180 Ocena wpływu warstw piezoelektrycznych oraz warunków brzegowych na zachowanie hybrydowych płyt kompozytowych o różnych układach warstw Artykuł 2015
181 Ocena wpływu wykładziny cementowej w rurociągach żeliwnych na jakość przesyłanej nimi wody – badania wstępne. Artykuł 2011
182 Ocena wpływu zastosowania zaworów termostatycznych na zużycie ciepła w budynku wielorodzinnym Artykuł 2015
183 Ocena wybranych algorytmów synchronizacji przekształtników sieciowych podczas zapadów napięcia Referat 2014
184 Ocena wybranych parametrów procesu spalania w silniku o zapłonie samoczynnym zasilanym mieszaninami oleju napędowego z syntetycznym paliwem Artykuł 2015
185 Ocena wybranych technik TCT w odwzorowaniu rzeczywistych obiektów Artykuł 2016
186 Ocena wykorzystania funduszy unijnych w małych i średnich przedsiębiorstwach województwa lubelskiego Artykuł 2014
187 Ocena wytrzymałości betonu według normy PN-EN 13791 Artykuł 2011
188 Ocena wytrzymałości połączeń klejowych blach ze stopu aluminium z wykorzystaniem analizy numerycznej MES Artykuł 2011
189 Ocena zaawansowania raka gruczołu krokowego Artykuł 2014
190 Ocena zadłużenia i płynności finansowej Rozdział 2013
191 Ocena zanieczyszczenia gleby na Lubelszczyźnie na podstawie badań monitoringowych Artykuł 2017
192 Ocena zdolności procesu a zachowanie jakości technologicznej na podstawie danych ze standardowego systemu pomiarowego Artykuł 2011
193 Ocena zjawiska podciągania kapilarnego w murze budynku o charakterze zabytkowym za pomocą powierzchniowej sondy TDR Artykuł 2013
194 Ocena zmian chropowatości powierzchni modelu 3D przy wykorzystaniu warunków brzegowych w analizie MES Rozdział 2015
195 Ocena zmniejszenia strat energii cieplnej budynku wielorodzinnego w wyniku przeprowadzonej termomodernizacji Artykuł 2016
196 Ocena źródeł finansowania systemu ochrony zdrowia Artykuł 2017
197 Ocenka riskov investirovaniâ dohodov domašnih hozâjstv (ukrainskie realii) Rozdział 2015
198 Ocenka vozmožnosti ispol'zovaniâ natural'nyh kompozitov s dobavkoj l'nânyh volokon v stroitel'stve Rozdział 2014
199 Ochrona dziedzictwa w XXI wieku - o potrzebie nowego paradygmatu i systemu w ochronie dziedzictwa Rozdział 2011
200 Ochrona i konserwacja ruin zamkowych - wybrane problemy i przykłady Monografia 2013
201 Ochrona pracowników w aspekcie Industry 4.0 - kurtyny bezpieczeństwa Artykuł 2017
202 Ochrona przed hałasem komunikacyjnym w obszarach miejskich w programach ochrony środowiska przed hałasem Artykuł 2014
203 Ochrona środowiska na drodze ekspresowej S17 Artykuł 2014
204 Ochrona tożsamości przestrzennej na przykładzie wybranych miast Lubelszczyzny : Ostrów Lubelski, Biłgoraj, Kraśnik Monografia 2011
205 Ochrona wartości przestrzennych i kulturowych Śródmieścia Lublina poprzez zachowanie modernistycznego gmachu Powszechnego Domu Towarowego w Lublinie Artykuł 2016
206 Ochrona wartości w procesie adaptacji zabytków Monografia 2015
207 Ochrona wartości w procesie adaptacji zabytków na przykładzie adaptacji zespołu klasztornego S.S. Wizytek w Lublinie - od XIX do XXI wieku Rozdział 2015
208 Ochyshchennya vody z zastosuvannyam reahentiv, yaki volodiyut' mahnitnymy vlastyvostyamy Referat 2015
209 Ocìnka efektivnostì virobnictva tonkostìnnih poristih obolonok metodom ekstruzìï Artykuł 2015
210 Ocìnka stabìlˊnostì funkcìonuvannâ aktivnogo mulu Referat 2015
211 Ocìnka vplibu parametrìv konìčnih evolventnih peredač na ïh dovgovìčnìst ta znošuvannâ. Častina 2. Kosozubì peredačì Artykuł 2011
212 Ocìnka vplivu radìal’nogo zazoru u pìdšipniku kovzannâ na dovgovìčnìst’ ì maksimal’nì kontaktnì tiski Artykuł 2013
213 Ocinka znosotrivkosti evtektičnih pokriviv sistemi Fe-Mn-C-B, legovanih Si, Ni i Cr, z vikoristannâm bagatokriterial'nogo analizu Artykuł 2011
214 Očisnik golovok koreneplodiv [patent ukraiński nr 102297] Patent 2013
215 Oculographic means for human eye retina functional state estimation Referat 2011
216 Oculographic means for human retina functional state integral estimation Artykuł 2013
217 Oczekiwania klientów wobec e-learningu na rynku europejskim Artykuł 2015
218 Od "katedry gotyckiej za stacyę kolei żelaznej" do "niewypowiadalnej nieobecności" Artykuł 2017
219 Od filozoficznej nieakceptacji do dialogu z obcością. Związki filozofii z podróżą i turystyką Artykuł 2015
220 Od rekomendacji warszawskiej do programu Pro-Revita Rozdział 2014
221 Odbiór bodźców środowiskowych przez glony Characeae sygnalizowany za pomocą ultrasłabej luminescencji Artykuł 2012
222 Oddział Lubelski-Sesja Jubileuszowa Artykuł 2011
223 Oddziaływania elektrodynamiczne prądów na przewody sztywne łączone przez docisk. Artykuł 2013
224 Oddziaływania elektromagnetyczne wykrywaczy metali Referat 2016
225 Oddziaływania nadsubtelne w ceramice (BiFeO3)0.9-(BaTiO3)0.1 wytworzonej przez aktywację mechaniczną Artykuł 2014
226 Oddziaływanie dynamiczne pociągów na projektowany budynek i ludzi usytuowany nad linią kolejową Referat 2014
227 Oddziaływanie elektrodynamiczne prądów zakłóceniowych na układ szyn aluminiowych płaskich łączonych przez docisk Artykuł 2016
228 Oddziaływanie implantów metalicxznych na procesy życiowe Referat 2018
229 Oddziaływanie materiału rur polietylenowych na jakość wody w sieci wodociągowej Rozdział 2011
230 Oddziaływanie nowych rur PEHD, PEX i PVC na bakterie Pseudomonas aeruginosa Rozdział 2012
231 Oddziaływanie pola elektromagnetycznego na proces hiperaktywacji nasienia Referat 2016
232 Oddziaływanie pola elektromagnetycznego na proces hiperaktywacji nasienia-badanie pilotażowe Artykuł 2017
233 Oddziaływanie telefonu komórkowego podczas rozmowy telefonicznej na organizm ludzki Referat 2017
234 Oddziaływanie wiatru na budynki wysokie w świetle badań własnych i ujęć normowych Artykuł 2013
235 Oddziaływanie wiatru na dachy płaskie Artykuł 2014
236 Oddziaływanie wiatru na kominy stalowe w ujęciu przepisów normowych Artykuł 2014
237 Odezwa Reionalnego Towarzystwa Przyjaciół Żółkiewki Artykuł 2016
238 Odkrycia w bazylice katedralnej w Chełmie w latach 2013–2014 r. : próba podsumowania wyników badań Rozdział 2016
239 Odkształcalność doraźna betonów wysokowartościowych z kruszywami łamanymi Artykuł 2011
240 Odkształcenia cieplne a niedokładność pomiaru sondą przedmiotową Artykuł 2011
241 Odkształcenia cieplne przedmiotów ze stopu aluminium w toczeniu Rozdział 2011
242 Odkształcenia sprężyste struktury tworzywo epoksydowe - metal przy frezowaniu czołowym Artykuł 2016
243 Odlewanie rotacyjne tworzyw polimerowych. Cz. 1 Artykuł 2016
244 Odlewanie rotacyjne tworzyw polimerowych. Cz. 2 Artykuł 2016
245 Odmienność kulturowa a piękno habitatu. Poszukiwania i rozważania Rozdział 2016
246 Odour pollution of air Artykuł 2011
247 Odpady ceramiki sanitarnej jako kruszywo do betonów w konstrukcjach o wysokich wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa pożarowego Artykuł 2012
248 Odpady ceramiki sanitarnej jako kruszywo do betonu Artykuł 2011
249 Odpady energetyczne jako substraty w syntezie materiałów mezoporowatych Artykuł 2016
250 Odpływ wody kanalizacją deszczową z miasta Świdnik w 2014 roku Rozdział 2016
251 Odporność kawitacyjna powłok na osnowie niklu napawanych metodą płomieniowo-proszkową Artykuł 2015
252 Odporność kawitacyjna powłok natryskiwanych cieplnie Referat 2014
253 Odporność kompozytów epoksydowo-węglowych na uderzenia udarowe przy niskich prędkościach Artykuł 2012
254 Odporność laminatów aluminium/kompozyt epoksydowo-szklany na uderzenia o małej prędkości Artykuł 2012
255 Odporność na erozję kawitacyjną powłok na bazie niklu i kobaltu napawanych metodą plazmową Referat 2013
256 Odporność na erozję kawitacyjną powłok na bazie niklu i kobaltu napawanych metodą plazmową Rozdział 2013
257 Odporność na pękanie a mikrostruktura w betonach z dodatkiem popiołów lotnych Artykuł 2013
258 Odporność na pękanie przy skręcaniu betonu z popiołami lotnymi Artykuł 2016
259 Odporność warstw metalicznych stosowanych w systemach tekstronicznych na deformacje mechaniczne Artykuł 2017
260 Odpowiedź dielektryczna przepustów RBP z różnymi defektami izolacji Artykuł 2012
261 Odpowiedzialne przywództwo jako kluczowy czynnik rozwoju wspólczesnych organizacji i regionów Artykuł 2016
262 Odpowiedzialne społecznie zarządzanie zasobami ludzkimi : standard miejsca pracy na przykładzie normy SA 8000 Artykuł 2014
263 Odpowiedzialne traktowanie interesariuszy - standard AA 1000 Rozdział 2014
264 Odpowiedzialność za ładunek w transporcie drogowym Artykuł 2014
265 Odszumianie obrazów CT za pomocą transformaty curvelet Artykuł 2015
266 Odwiedziny w centrach handlowych - zmiany w strukturze celów i preferencji konsumenckich Artykuł 2015
267 Odwodnienie do balkonu Patent 2011
268 Odwrotna strona postępu. Kryzys Zachodu jako kategoria filozoficzna w filozofii rosyjskiej Artykuł 2014
269 Odwzorowanie rzeczywistych warunków pracy układu ABS w warunkach laboratoryjnych Artykuł 2012
270 Odzyskiwanie danych z masowych pamięci magnetycznych Rozdział 2013
271 Odzyskiwanie energii i dynamika wahadłowego eliminatora drgań z półaktywnym zawieszeniem Artykuł 2017
272 Odzyskiwanie energii i dynamika wahadłowego eliminatora drgań z półaktywnym zawieszeniem Referat 2017
273 Oena ryzyka zawodowego na stanowisku zbrojarz-betoniarz w przedsiębiorstwach wytwarzajacych wyroby na potrzeby budownictwa - studium przypadku Artykuł 2017
274 The officiency of a typical meteorological year and actual climatic data in the analysis of energy demand in buildings Artykuł 2015
275 Offsetting, relations, and blending with perturbation functions Rozdział 2017
276 Ogólne zasady zakupu i organizacji wywozu drewna z Lasów Państwowych Artykuł 2017
277 Ogólnopolskie Seminarium Spektroskopii Mössbauerowskiej 2012 Artykuł 2012
278 Ograničeniâ i vozmožnosti modelirovaniâ professional`noj deâtel`nosti rabotaûŝih Monografia 2017
279 Ograniczanie emisji hałasu na stanowiskach dydaktycznych do badania maszyn elektrycznych Artykuł 2011
280 Ograniczanie emisji pojazdów samochodowych poprzez wykrywanie nieszczelności komory spalania Artykuł 2011
281 Ograniczenia standardu OBD w diagnostyce wybranych obwodów pojazdów spalinowych Rozdział 2012
282 Ograniczenia w ruchu pojazdów ciężarowych na terenie Polski i Unii Europejskiej Artykuł 2017
283 Ograniczenie wzrostu napięcia spowodowanego intensywnym rozwojem fotowoltaiki w sieci nn Referat 2018
284 Ogrody islamu na przykładzie założeń ogrodowych Andaluzji Artykuł 2015
285 Ogrody lecznicze jako forma wspomagania terapii Artykuł 2015
286 Ogrody miejskie jako element synergiczny w strukturze wybranych miast lubelszczyzny Referat 2017
287 Ogrody sensoryczne – przestrzenie kojące oraz lecznicze – projektowanie i dobór roślin Artykuł 2017
288 Ogrody terapeutyczne, sensoryczny ogród z roślinami leczniczymi Referat 2017
289 Ogrzewanie podłogowe wodne Artykuł 2011
290 Ogrzewanie powietrzne pomieszczeń Artykuł 2013
291 Określanie cech materiałowych próbek betonowych z dodatkiem tufów zeolitowych Artykuł 2015
292 Określanie istotności wymagań eksploatacyjnych przy ocenie przydatności użytkowej budynków mieszkalnych z zastosowaniem rozmytego rozszerzenia metody AHP Referat 2011
293 Określanie kosztów utrzymania wielorodzinnego budynku mieszkalnego Artykuł 2014
294 Określanie nośności podłoza przy projektowaniu rusztowań Artykuł 2017
295 Określanie poziomu tłumienia drgań w mostach i kładkach dla pieszych Artykuł 2016
296 Określanie wyjątkowej uniwersalnej wartości dóbr światowego dziedzictwa – krytyczna analiza Rozdział 2011
297 Określenie nośności wybranych połączeń montażowych blach ze stopu aluminium EN AW-5754 Artykuł 2017
298 Określenie stopnia odkształcenia w łukach giętych metodą indukcyjną na podstawie obliczeń numerycznych w stosunku do rzeczywistego procesu kształtowania Referat 2014
299 Określenie stopnia odkształcenia w łukach giętych metodą indukcyjną na podstawie obliczeń numerycznych w stosunku do rzeczywistego procesu kształtowania łuków Artykuł 2014
300 Określenie warunków i możliwości ekologicznego wykorzystania mieszanek odpadów pochodzących z procesów energetycznego spalania miału węglowego – żużla oraz procesów odlewniczych – masy formierskiej odwałowej w celu dalszego zastosowania Rozdział 2013
301 Określenie wpływu wybranych elementów konstrukcji autobusów transportu miejskiego na jakość pracy kierowcy i bezpieczeństwo jazdy Artykuł 2016
302 Określenie wskaźnika jakości spalania węgla w przemysłowym kotle energetycznym Artykuł 2014
303 Określenie wymiarów nanocząsteczek fazy metalicznej i odstępów dielektrycznych w nanomateriałach (CoFeZr)x(Al2O3)100-x wytworzonych rozpylaniem jonowym Artykuł 2011
304 Old and new order of linear invariant family of harmonic mappings and the bound for Jacobian Artykuł 2011
305 Ompozycja klejowa i sposób jej wytwarzania [ Zgłoszenia nr (21) 412592] Patent 2016
306 On a somewhat forgotten condition of Hasegawa and on Blackwell's example Artykuł 2015
307 On an implementation of the method of capacity of information bearers (the Hellwig method) in spreadsheets Rozdział 2014
308 On buckling collapse and failure analysis of thin-walled composite lipped-channel columns subjected to uniaxial compression Artykuł 2014
309 On circularly symmetric functions Artykuł 2014
310 On close-to-scalar one-parameter cosine families Artykuł 2015
311 On coefficient problem for close-to-convex functions Referat 2017
312 On coefficients problems for typically real functions related to gegenbauer polynomials Artykuł 2017
313 On computational aspects of mode i strain energy release rate distribution along delamination front in general layup CFRP laminates with mechanical couplings Referat 2016
314 On Correlation of pulses and tool elongations at micro-electrical discharge machining aided by ultrasonics Rozdział 2015
315 On coupled vibrations of thin-walled rotating composite beams: parametric studies Referat 2014
316 On cyclic variability in a residual effected HCCI engine with direct gasoline injection during negative valve overlap Artykuł 2014
317 On extremal colorings without rainbow cycles Referat 2016
318 On extremal colorings without rainbow cycles Referat 2016
319 On functions convex in the direction of the real axis with a fixed second coefficient Artykuł 2011
320 On functions convex in the direction of the real axis with real coefficients Artykuł 2011
321 On Hankel Determinant H2(3) for Univalent Functions Artykuł 2018
322 On Hille-type approximation of degenerate semigroups of operators Artykuł 2016
323 On lower bound for induced Ramsey numbers Referat 2017
324 On lower bound of induced Ramsey numbers Referat 2017
325 On nonlinear dynamic of a non-ideal Duffing system with fractional damping Artykuł 2016
326 On nonlinear dynamics of a parametrically excited pendulum using both active control and passive rotational (MR) damper Artykuł 2018
327 On parameterization of the reinforcement phase distribution in continuous fiber-reinforced composites Rozdział 2018
328 On properties of the class of semi-typically real functions Referat 2012
329 On properties of the class of semi-typically real functions Artykuł 2012
330 On quantitative expression in fibrous composites based on an exemplary distribution of roving glass-fibers Artykuł 2017
331 On semi-typically real functions which are generated by a fixed semi-typically real function Referat 2011
332 On semi-typically real functions which are generated by a fixed semi-typically real function Artykuł 2012
333 On shape preserving semigroups Artykuł 2012
334 On simulation of a bistable system with fractional damping in the presence of stochastic coherence resonance Artykuł 2014
335 On superdiffusive behavior of a passive tracer in a Poisson shot noise field Artykuł 2011
336 On the age-independent publication index Artykuł 2012
337 On the closest distance between a point and a convex body Artykuł 2017
338 On the conjecture of Hayami and Owa concerning the class ℛ(α) Artykuł 2017
339 On the Fekete-Szegö problem for classes of bi-univalent functions Artykuł 2014
340 On the Fekete–Szegö type functionals for starlike and convex functions Artykuł 2018
341 On the growth behavior of yearly citations of cumulative papers of individual authors Artykuł 2013
342 On the growth dynamics of citations of articles by some Nobel Prize winners Artykuł 2015
343 On the growth of citations of publication output of individual authors Artykuł 2011
344 On the heat transfer coefficients between heated/cooled radiant ceiling and room Artykuł 2017
345 On the heat transfer coefficients between heated/cooled radiant floor and room Artykuł 2013
346 On the induction period for crystallization in solute−solvent systems by polythermal method Artykuł 2013
347 On the light intensity transmitted through water and aqueous supersaturated ammonium dihydrogen phosphate solutions containing different antisolvents Artykuł 2017
348 On the magnetic properties of mechanosynthesized Co-Fe-Ni ternary alloys Artykuł 2011
349 On the order of strongly starlikeness in some classes of starlike functions Artykuł 2015
350 On the performance of piezoelectric energy harvesting driven by air flow Rozdział 2011
351 On the possibility of the patient's skin overheating during low-intensive phototherapy Rozdział 2017
352 On the problem of cracking in 2-phase ceramic matrix composite materials Rozdział 2016
353 On the problem of heat transfer in polycrystalline composites subjected to quick temperature changes Referat 2013
354 On the problem of quantitative analysis of the concentration on the postal and logistics market Rozdział 2017
355 On the relationship between citations of publication output and Hirsch index h of authors: conceptualization of tapered Hirsch index h T, circular citation area radius R and citation acceleration a Artykuł 2012
356 On the rotation index of bar billiards and Poncelet's porism Artykuł 2013
357 On the strong law of large numbers for phi-mixing and rho-mixing random variables Artykuł 2011
358 On time blood pressure prediction with the use of PPG signals Rozdział 2017
359 On typically real functions which are generated by a fixed typically real function Artykuł 2011
360 On Wallen-type formulae for integrated semigroups and sine functions Artykuł 2017
361 On-line spectroreflectometry of inhomogeneous scattering mediums Referat 2013
362 On-site calibration system for trace humidity sensors Artykuł 2016
363 On-site ozone treatment for agricultural soil and related applications Artykuł 2011
364 On-the-fly community-driven mobile accelerometer data analysis system for road quality assessment Artykuł 2016
365 One-semester international academic mobility programme in the eyes of Polish and Kyrgyz computer science students – a comparative study Rozdział 2017
366 Online co-creation: comparative pilot study on Poland, Ukraine and Spain Artykuł 2018
367 Online single-factor measured active nodal load forecasting in an electric power system Rozdział 2017
368 Online vs. offline – systemy do monitoringu maszyn Artykuł 2015
369 Ontologiczny wymiar człowieka w sieci Rozdział 2011
370 An ontology based intelligent diagnostic system of steel corrosion protection Artykuł 2013
371 Ontology based method for process oriented systems design Artykuł 2014
372 Op ́it meždunarodnogo sotrudničestva v cozdanii gibridn ́ìh system ênergosnabženiâ obˈektov Artykuł 2014
373 Opakowanie na żelazko [Prawo z rejestracji nr 21878 wzoru przemysłowego] Patent 2016
374 Opakowanie na żelazko [Prawo z rejestracji nr 21879 wzoru przemysłowego] Patent 2016
375 Opakowanie na żelazko [Prawo z rejestracji nr 21880 wzoru przemysłowego] Patent 2016
376 Opakowanie na żelazko [Prawo z rejestracji nr 21881 wzoru przemysłowego] Patent 2016
377 Opakowanie na żelazko [Prawo z rejestracji nr 21882 wzoru przemysłowego] Patent 2016
378 Opakowanie na żelazko [Wzór przemysłowy nr (11) 21252 (21) 22489] Patent 2015
379 Opakowanie na żelazko [Wzór przemysłowy nr (11) 21257 (21) 22490] Patent 2015
380 Opakowanie na żelazko [Wzór przemysłowy nr (11) 21258 (21) 22491] Patent 2015
381 Opakowanie na żelazko [Wzór przemysłowy nr (11) 21259 (21) 22492] Patent 2015
382 Opakowanie na żelazko [Wzór przemysłowy nr (11) 21260 (21) 22493] Patent 2015
383 Open and extensible authoring system to develop and execute serious simulation games Rozdział 2015
384 Open-end tube dynamic flow model with an oscillatory extortion Artykuł 2017
385 Open-path FTIR spectral radiation intensity of hot combustion gases - measurement and interpretation Artykuł 2015
386 Open-source microcontroller development board in wireless sensor networks classes Rozdział 2016
387 Operating systems efficiency in cloud environments Artykuł 2012
388 Operation cycle model of ASz62IR radialaircraft engine Referat 2016
389 Operation Phase Problems of Prefabricated Residential Buildings with Integrated Autoclaved Aerated Concrete Panel Walls Artykuł 2015
390 Operational characteristics of the heat and cold storage in traction vehicles Rozdział 2017
391 An Operator Semigroup in Mathematical Genetics Monografia 2015
392 Opis struktury błony biologicznej za pomocą wybranych wskaźników biocenotycznych. Rozdział 2011
393 Opłacalność zastosowania LPG jako paliwa alternatywnego do zasilania pojazdów w latach 2002-2011 Artykuł 2012
394 Opłata adiacencka- podział nieruchomości Artykuł 2011
395 Opłaty adiacenckie. Budowa urządzeń infrastruktury technicznej. Artykuł 2015
396 Opóźnienie hamowania pojazdów w róznych warunkach ruchu Artykuł 2016
397 Opóźnienie samozapłonu wybranych paliw węglowodorowych Artykuł 2014
398 Opportunistic tri-band carrier aggregation in licensed spectrum for multi-operator 5G hetnet Rozdział 2017
399 Opportunities and challenges of medical tourism Artykuł 2014
400 Opportunities of assessing the atmospheric air pollution by using the object-oriented programing and statistics Rozdział 2013
401 Opracowania koncepcji wprowadzenia na rynek innowacji produktowej Rozdział 2015
402 Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowej technologii odlewania rotacyjnego tworzyw sztucznych Rozdział 2013
403 Opracowanie innowacyjnej płyty wielowarstwowej Rozdział 2013
404 Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji pokryć dachowych z tworzyw sztucznych Rozdział 2013
405 Opracowanie koncepcji komercjalizacji elektronicznego konwertera z czujnikiem alkoholowym, przystosowującym samochody do spalania biopaliwa E85 Rozdział 2012
406 Opracowanie metody produkcji maty olejochłonnej z tekstyliów pochodzących z recyklingu opon Rozdział 2013
407 Opracowanie modeli biznesowych i budowa prototypu usługi CarSharingu Referat 2014
408 Opracowanie modeli biznesowych i budowa prototypu usługi CarSharingu Artykuł 2014
409 Opracowanie modelu matematyczno-fizycznego oraz procedur kalibracyjnych transmisyjnej sondy dwuprętowej do pomiaru zespolonej przenikalności elektrycznej materiałów ciekłych pochodzenia rolniczego Rozdział 2013
410 Opracowanie modelu profilu lotniczego do badań metodą CFD w oprogramowaniu ANSYS fluent Rozdział 2012
411 Opracowanie modelu układu wymiany ładunku silnika subaru EJ25 z zastosowaniem metody inżynierii odwrotnej (reverse engineering) Artykuł 2011
412 Opracowanie składu innowacyjnych dodatków obniżających współczynnik tarcia pomiędzy warstwami folii Rozdział 2013
413 Opracowanie stadium przypadku obszaru i możliwości zastosowań Cloud computing w małych iśrednich przedsiębiorstwach regionu łubelszczyzny Rozdział 2011
414 Opracowanie stanowiska do badań w tunelu aerodynamicznym profili lotniczych wykorzystujących aktywny nadmuch Rozdział 2012
415 Opracowanie systemu informatycznego usprawniającego obieg informacji handlowej pomiędzy przedsiębiorcą a partnerami biznesowymi Rozdział 2013
416 Opracowanie systemu optycznej inspekcji PCB (Printed Circuit Board) Rozdział 2013
417 Opracowanie technologii obróbki cieplnej azotowania na bazie posiadanego parku maszynowego elementów hydrauliki siłowej i form wtryskowych do tworzyw sztucznych Rozdział 2013
418 Opracowanie technologii produkcji pigmentowych preparacji woskowych do zastosowań w barwieniu technologią odlewania rotacyjnego. Rozdział 2013
419 Opracowanie wstępnej koncepcji komercjalizacji produktu: urządzenia solarno-elektryczne Rozdział 2012
420 Opracowanie wstępnej koncepcji produktu: urządzenia- modułu termoelektrycznego Rozdział 2012
421 Opredilenie teplovogo balansa kladovyh holodilnyh Referat 2011
422 Oprogramowanie wspierające proces podania leku w szpitalu wykorzystujące urządzenia mobilne i kody kreskowe Artykuł 2014
423 Oprzyrządowanie w technologii klejenia Monografia 2016
424 Optical and vibrational spectra of CsCl-enriched GeS2-Ga2S3 glasses Artykuł 2016
425 The optical diagnostics of parameters of biological tissues of human intact skin in near-infrared range Rozdział 2016
426 Optical emission spectroscopy investigation of the low-power multispark plasma actuator Artykuł 2013
427 Optical fiber exhaust management systems and innovative technologies for its production Artykuł 2017
428 Optical fiber technology 2012 Artykuł 2013
429 Optical Fiber Technology in Poland - Four Decades of Development 1975-2015 Rozdział 2015
430 Optical fibers and their applications 2012 Rozdział 2013
431 Optical fibers and their applications 2015 Monografia 2015
432 The optical measurement method for structural twist monitoring with using tilted Bragg grating sensor Artykuł 2018
433 Optical methods and artificial intelligence in diagnostics of industrial pulverized coal burner Artykuł 2012
434 Optical properties of Ti-Al-C-N films: effects of deposition parameters and carbon content Artykuł 2018
435 Optical properties of Ti-Al-C-N films: effects of deposition parameters and carbon content Referat 2017
436 Optical registration of the vacuum impregnation process of electrotechnical pressboard by transformer oil Rozdział 2017
437 Optical registration of transformer oil absorption processes in electrical pressboard nano-capillaries Rozdział 2016
438 Optical switching method based on two diffraction gratings bistable system Rozdział 2014
439 Optical switching technologies: problems and proposed solution Rozdział 2015
440 Optical switching using IP protocol Rozdział 2017
441 Optical transducers with frequency output Rozdział 2017
442 Optical wavelength discriminator based on a Sagnac loop with a birefringent fiber Artykuł 2011
443 Optiko-elektronnyj komparator na baze dvuhbar’ernogo fotopriemnika s dlinnoj bazoj Referat 2017
444 Optimal control for combustion process Artykuł 2014
445 Optimal control for combustion process Referat 2013
446 Optimal control methods for vertical and horizontal beam dynamics Referat 2012
447 Optimal control methods for vertical and horizontal beam dynamics Artykuł 2012
448 Optimal control of a wind farm group using the WindEx system Artykuł 2014
449 Optimal control of blending and melting of copper concentrates Rozdział 2015
450 Optimal control of copper concentra te charging and melting based on intelligent systems Referat 2015
451 Optimal control of copper concentrate blending and melting based on inteligent systems Artykuł 2016
452 Optimal control of the dynamical system of machinę tool for machining shafts about low stiffness Referat 2013
453 Optimal control of wind power generation Artykuł 2018
454 The Optimal Control Problem with Fixed-End Trajectories for a Three-Sector Economic Model of a Cluster Rozdział 2018
455 Optimal control system of Diesel automotive engineering by example of open pit motor transport Artykuł 2014
456 Optimal controlling the dynamical system of machine tool by elastic-deformable shafts machining Rozdział 2015
457 Optimal Diesel engine technology analysis matching the platform of the helicopter Artykuł 2014
458 Optimal energy source for an environmentally-friendly go-kart Artykuł 2016
459 Optimal production planning for a randon horizon Rozdział 2015
460 Optimal route and control for the LQG problem Rozdział 2014
461 Optimal route determining for LQ problem with optimally stopped horizon Rozdział 2015
462 Optimal stopping areas for discrete time linear quadratic control problem Rozdział 2017
463 Optimal stopping of controlled linear stochastic systems Rozdział 2016
464 Optimal voltage control in distribution network with dispered generation Rozdział 2011
465 Optimalizácia plastového výlisku pomocou simulačného programu plastic parts optimization by simulation program Artykuł 2012
466 Optimalizácia výroby výlisku z termoplastu vstrekovaním Artykuł 2013
467 Optimalization analysis workflow of injection molding process in CAE enviroment Rozdział 2016
468 Optimalization of shape and type of plastic material for small-lot part production Referat 2015
469 Optimisation analysis of Transact-SQL queries based on indexes Artykuł 2017
470 The optimisation of a water distribution system using Bentley WaterGEMS software Artykuł 2017
471 Optimisation of milling parameters using neural network Artykuł 2017
472 Optimization for distribution process of technical gas using informatics technology Rozdział 2011
473 Optimization in the electric power engineering - problems and challenges Artykuł 2015
474 Optimization in the electric power engineering – problems and challenges Referat 2015
475 Optimization methods for robot-manipulation systems modeling and controlling Rozdział 2011
476 Optimization of aggregate supplies for road projects Artykuł 2012
477 Optimization of hierarchical management of technological processes Rozdział 2015
478 Optimization of i-section profile design by The finite element method Artykuł 2016
479 Optimization of metallic precursor thickness ratio for CIGS solar cell prepared by magnetron sputtering process Rozdział 2015
480 Optimization of NSC controller in two-dimensional parameters space Referat 2011
481 Optimization of production processes Monografia 2013
482 Optimization of production processes using the yamazumi method Artykuł 2017
483 Optimization of the MFC – composite beam energy harvester Referat 2015
484 Optimization of the MFC – composite beam energy harvester Artykuł 2016
485 Optimization of the polymer plasticizing process Rozdział 2015
486 Optimization of the position of the local distribution centre of the regional post logistics network Artykuł 2017
487 Optimization of the position of the local distribution centre of the post logistics network for the selected area of the Lublin province Rozdział 2016
488 Optimization of the post logistics network and location of the local distribution center in selected area of the Lublin province Referat 2017
489 Optimization of the post logistics network and location of the local distribution center in selected area of the Lublin province Artykuł 2017
490 Optimization of the solar collector’s position Artykuł 2017
491 Optimization of thin-walled element geometry using system integrating neural networks and finite element method Artykuł 2017
492 Optimization of vertical formwork layout plans using mixed integer linear programming Artykuł 2017
493 Optimization of ZnO:Al layers for applications in thin film solar cells Referat 2016
494 Optimization problem of scheduling on the example of material supply Referat 2013
495 The optimization problems in determining parameters of tuned mass dampers Rozdział 2016
496 Optimizing the Arrangement of Elements on a Printed Circuit Board Artykuł 2016
497 Optimizing the Arrangement of Elements on a Printed Circuit Board Referat 2015
498 Optimizing the Electrical Power in an Energy Harvesting System Artykuł 2015
499 Optimizing the geometry of the connecting rod in opposite pistons engine Artykuł 2017
500 Optimum weight design of multilayered fiber composite plates with discrete ply angles and uncertainty in ply thicknesses Artykuł 2014