Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 592
Lp. Tytuł Typ Rok
1 O budownictwie na obszarach wiejskich Artykuł 2013
2 O efekcie skali w jednorodnych i zespolonych elementach betonowych. Cz. 2, Badanie efektu skali w pomiarze przyczepności betonu „starego” i „nowego” metodą rozłupywania Artykuł 2014
3 O efekcie skali w odniesieniu do jednorodnych i zespolonych elementów z betonu. Cz. 1 Artykuł 2013
4 O historii budowy i uszkodzeniach żelbetowego zbiornika na wodę po 85 latach użytkowania Artykuł 2014
5 O metodzie Courbona Artykuł 2011
6 O paradygmacie konstruowania maszyn w pierwszym polskim podręczniku podstaw konstrukcji Artykuł 2016
7 O pewnych kryteriach inwestowania w opcje na akcje Artykuł 2012
8 O Podlaskiej Kolei Wąskotorowej słów kilka Artykuł 2013
9 O poprawnym formułowaniu zadań optymalnego rozkroju Artykuł 2012
10 O porównaniu efektów obciążeń mostów drogowych wg PN-85/S-10030 i PN-EN-1991-2 Artykuł 2011
11 O potrzebie stosowania destruktu asfaltowego w Polsce Artykuł 2011
12 O problemie współczynników funkcji prawie wypukłych Referat 2017
13 O przetrwanie dziedzictwa. Wielokulturowe świątynie południowo-wschodniej Polski – historia zapisana w drewnie Artykuł 2015
14 O technologii wykonywania ścian z wykorzystaniem kompozytu zawierającego paździerze konopne Artykuł 2015
15 O terenach zieleni we współczesnym mieście Monografia 2016
16 O wskaźnikach cytowania dorobku naukowego Artykuł 2012
17 O zadaniu 1790- czyli kiedy figura ma środek symetrii Artykuł 2012
18 O zasadach konstruowania taryf w pasażerskim transporcie kolejowym Artykuł 2012
19 Obciążenia cieplno-mechaniczne łopatek silników turbinowych z ceramicznymi powłokami ochronnymi Monografia 2015
20 Obciążenie matryc przy wyciskaniu wierteł krętych Artykuł 2015
21 Obciążka do dźwigu [Patent nr (11) 225770 (21) 416361] Patent 2017
22 Obciążka do dźwigu [Zgłoszenie nr (21) 416361] Patent 2016
23 Obciskanie obrotowe drążonych odkuwek ze stopu magnezu AZ31 Artykuł 2014
24 Obciskanie obrotowe osiowosymetrycznych odkuwek drążonych Artykuł 2014
25 Obciskanie obrotowe w walcach śrubowych odkuwek stopniowanych pierścieni Artykuł 2013
26 Obciskanie obrotowe walcami mimośrodowymi odkuwek pierścieni Artykuł 2014
27 Obciskanie obrotowe wyrobów drążonych Monografia 2011
28 Obescvečivanie stočnyh vod aktivirovannym uglem, polučennym iż othodov lˊnokombinata Artykuł 2016
29 Obespečenie razvitiâ agropredprinimatelskih struktur v sisteme prodovolstvennoj bezopasnosti Rozdział 2013
30 Obiekty mostowe na odcinku drogi ekspresowej S17 Kurów-Bogucin Artykuł 2014
31 Object detection in images with low light condition Rozdział 2017
32 Obliczanie nastawień zabezpieczeń pól średniego napięcia - program komputerowy Katalog ZSN Artykuł 2014
33 Obliczanie nastawień zabezpieczeń pól średniego napięcia - program komputerowy Katalog ZSN Rozdział 2014
34 Obliczenia pól cieplnych i elektromagnetycznych podłogowych elektrycznych systemów grzewczych Artykuł 2013
35 Obniżanie zużycia paliwa w pojazdach użytkowych jako czynnik warunkujący efektywność transportu Artykuł 2013
36 Obniżanie zużycia paliwa w pojazdach użytkowych: możliwości obecne i perspektywy Artykuł 2012
37 Obrabiarki i urządzenia technologiczne w produkcji elastycznej Monografia 2011
38 Obraz fotograficzny w przekazie reklamowym jako nieodłączny element krajobrazu miasta Referat 2016
39 Obraz miasta Artykuł 2012
40 Obrazowanie po napravleniû „menedžment” v eposu reindustrializacii : mežstranovye sopostavleniâ Artykuł 2013
41 Obrazowanie powierzchni elektrod wykorzystywanych w barwnikowych ogniwach słonecznych Referat 2014
42 Obróbka elementów cienkościennych wykonywanych ze stopów aluminium i magnezu Rozdział 2015
43 Obróbka gładkościowa i umacniająca. Ćwiczenia laboratoryjne Monografia 2017
44 Obróbka krawędzi w konstrukcjach wykonanych ze stopów aluminium i magnezu Rozdział 2015
45 Obróbka naroży wewnętrznych o małym promieniu zaokrąglenia Artykuł 2017
46 Obróbka plastyczna : podstawy teoretyczne Monografia 2013
47 Obróbka skrawaniem kompozytów Artykuł 2014
48 Obróbka skrawaniem stopów aluminium i magnezu Monografia 2015
49 Obróbka wirnika turbiny Cz. 1. Komputerowo wspomagane projektowa nie technologii w środowisku NX Artykuł 2013
50 Obróbka wirnika turbiny Cz. 2. Ocena stanu geometrycznego powierzchni łopatki po obróbce Artykuł 2013
51 Obróbka wirnika turbiny. Cz. 1. Komputerowo wspomagane projektowanie technolgii w środowisku nx. 8/s. Referat 2013
52 Obróbka wirnika turbiny. Cz. 2. Ocena stanu geometrycznego powierzchni łopatki po obróbce. 10/s. Referat 2013
53 Observation of dynamic behavior of gliding arc discharge Artykuł 2013
54 Observation of dynamic behavior of gliding arc discharge Referat 2012
55 Observation of underwater streamer discharges produced by pulsed power using high-speed camera Artykuł 2014
56 Obszar niewłaściwej widoczności wokół pojazdu zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego Artykuł 2013
57 Obszar pomiędzy głowicą wytłaczarską kalibratorem - analiza rozkładu temperatury Artykuł 2015
58 Obszary ryzyka postrzeganego przy transakcjach w środowisku wirtualnym Artykuł 2016
59 Ocalić od zapomnienia Artykuł 2013
60 Occurrence of brominated flame retardants in settled dust from Polish kindergartens Referat 2012
61 Ocena zrównoważoności systemów solarnych oparta na analizie cyklu życia Monografia 2016
62 Ocena awaryjności PsDyW z wykorzystaniem bazy danych typu GIS Rozdział 2013
63 Ocena awaryjności systemu dystrybucji wody z wykorzystaniem bazy danych typu GIS Rozdział 2012
64 Ocena budownictwa wielkopłytowego przez pryzmat rynku nieruchomości Artykuł 2014
65 Ocena celowości budowy dodatkowego zbiornika wodociągowego z wykorzystaniem modelowania hydraulicznego w programie epanet 2.0. Referat 2013
66 Ocena dokładności procesu identyfikacji źródła hałasu przy określonym poziomie tła akustycznego Rozdział 2013
67 Ocena dokładności trajektorii autonomicznego pojazdu elektrycznego Artykuł 2015
68 Ocena dokładności wykonania elementów obrabianych mikronarzędziami Referat 2017
69 Ocena dokładności wykonania elementów obrabianych mikronarzędziami Rozdział 2017
70 Ocena dotychczasowych termomodernizacji wielorodzinnych budynków prefabrykowanych i propozycja poprawy stanu energetycznego w osiedlu mieszkaniowym Artykuł 2011
71 Ocena działań energooszczędnych w budynkach wielorodzinnych na przykładzie dzielnicy i osiedla Dźbów Rozdział 2012
72 Ocena działań innowacyjnych firmrodzinnych na terenie województwa lubelskiego Artykuł 2013
73 Ocena działania bakteriobójczego niskotemperaturowej plazmy nierównowagowej generowanej w reaktorze RF Artykuł 2014
74 Ocena działania łożyska ślizgowego w maszynie przepływowej Artykuł 2011
75 Ocena efektów modernizacji grawitacyjnego kolektora sanitarnego Świdnik-Hajdów Rozdział 2012
76 Ocena efektów restrukturyzacji poprzez prywatyzację pracowniczą wybranych przedsiębiorstw województwa lubelskiego Rozdział 2013
77 Ocena efektów środowiskowych termomodernizacji na przykładzie budynku jednorodzinnego Referat 2011
78 Ocena efektów środowiskowych termomodernizacji na przykładzie budynku jednorodzinnego. Artykuł 2012
79 Ocena efektywności dociepleń od strony wewnętrznej na przykładzie zabytkowego obiektu szpitalnego w Tworkach Artykuł 2014
80 Ocena efektywności ekonomicznej wybranych systemów kanalizacji sasnitarnej Artykuł 2015
81 Ocena efektywności preparatów na bazie kwasu ortokrzemowego do wzmacniania zabytkowych tynków Artykuł 2011
82 Ocena efektywności preparatów na bazie kwasu ortokrzemowego do wzmacniania zabytkowych zapraw sztukatorskich typu lubelskiego Artykuł 2013
83 Ocena efektywności zarządzania szpitalem publicznym Artykuł 2013
84 Ocena elastyczności księgarń internetowych wg modelu cyklu aktywności klienta Artykuł 2017
85 Ocena gotowości technicznej autobusów komunikacji miejskiej na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Artykuł 2012
86 Ocena jakości stropów żelbetowych za pomocą obciążeń próbnych Artykuł 2013
87 Ocena jakości świadczonych usług transportu publicznego w Lublinie Rozdział 2015
88 Ocena jakości usług restauracyjnych na przykładzie kawiarni w Lublinie Artykuł 2015
89 Ocena jakości wody w budynku edukacyjnym na podstawie występowania bakterii z rodzaju Legionella Artykuł 2017
90 Ocena jakości wody z wykorzystaniem elektronicznych zmysłów Referat 2017
91 Ocena jakości złączy spawanych metodami 141 oraz 135 Rozdział 2017
92 Ocena kąta zwilżania i swobodnej energii powierzchniowej hydrofobizowanego keramzytobetonu Artykuł 2015
93 Ocena kąta zwilżania kompozytów polimerowo-drzewnych poddanych działaniu osadu czynnego Artykuł 2017
94 Ocena logistycznej obsługi klientów w transporcie miejskim Rozdział 2016
95 Ocena możliwości opanowania podskoków napięcia w sieci nn o dużym nasyceniu mikroinstalacjami fotowoltaicznymi Artykuł 2017
96 Ocena możliwości opanowania podskoków napięcia w sieci nn o dużym nasyceniu mikroinstalacjami fotowoltaicznymi Referat 2017
97 Ocena możliwości poprawy jakości życia w budynkach prefabrykowanych w opinii ich mieszkańców Artykuł 2011
98 Ocena możliwości przyłączeniowych krajowej sieci przesyłowej planowanej na lata 2020-2025 w kontekście prawdopodobnych scenariuszy budowy nowych jednostek wytwórczych Artykuł 2013
99 Ocena możliwości przyłączeniowych krajowej sieci przesyłowej planowanej na lata 2020-2025 w kontekście prawdopodobnych scenariuszy budowy nowych jednostek wytwórczych. Referat 2013
100 Ocena możliwości przyłączeniowych węzłów systemu elektroenergetycznego. Część I - wymagania i założenia Artykuł 2012
101 Ocena możliwości przyłączeniowych węzłów systemu elektroenergetycznego. Część II - liniowa optymalizacja generacji wiatrowej Artykuł 2012
102 Ocena możliwości przyłączeniowych węzłów systemu elektroenergetycznego. Część III – nieliniowa optymalizacja generacji wiatrowej Artykuł 2012
103 Ocena możliwości spełnienia nowych wymagań cieplnych stawianych ścianom zewnętrznym na przykładzie ściany wykonanej z kompozytu wapienno-konopnego Rozdział 2015
104 Ocena możliwości wykorzystania mieszaniny kompostu i odpadów przemysłowych do rekultywacji terenów zdegradowanych Rozdział 2015
105 Ocena możliwości zastosowania elementów płaskich do numerycznego modelowania brył pracujących w płaskich stanach odkształcenia na przykładzie pustaka stropowego TERIVA Rozdział 2014
106 Ocena możliwości zastosowania gazu Browna do współzasilania silnika o zapłonie samoczynnym Artykuł 2017
107 Ocena możliwości zastosowania plazmy niskotemperaturowej w celu higienizacji zmieszanych odpadów komunalnych służących do produkcji paliwa alternatywnego Artykuł 2017
108 Ocena niezawodności eksploatacyjnej autobusów komunikacji miejskiej Artykuł 2012
109 Ocena niezawodności eksploatacyjnej pomp I i II-go stopnia w wybranym systemie zaopatrzenia w wodę Artykuł 2012
110 Ocena niezawodności eksploatacyjnej wybranej stacji wodociągowej Artykuł 2017
111 Ocena niezawodności eksploatacyjnej wybranej stacji wodociągowej Referat 2017
112 Ocena nośności podłoża gruntowego pod fundamentem bezpośrednim w nawiązaniu do norm europejskich Artykuł 2013
113 Ocena nośności zamkowych konstrukcji murowych na wybranych przykładach Rozdział 2013
114 Ocena nowoczesności zarządzania przedsiębiorstwami Lubelszczyzny Artykuł 2013
115 Ocena odlewów stopu niklu w kontekście ich przydatności po zastosowaniu protetycznego złomu poprodukcyjnego Artykuł 2013
116 Ocena podatności struktur cienkościennych na lokalne odkształcenia plastyczne metodą pomiaru czasu styku Artykuł 2016
117 Ocena poprawności pomiaru zużycia ciepłej wody w budynkach wielolokalowych Artykuł 2011
118 Ocena porównawcza dokładności geometrycznej wybranych centrów obróbczych Rozdział 2011
119 Ocena porównawcza dokładności geometrycznej wybranych centrów obróbczych Rozdział 2011
120 Ocena porównawcza metod lokalizacji zwarć niesymetrycznych w sieciach rozdzielczych Artykuł 2012
121 Ocena porównawcza mierników odporności harmonogramów budowlanych Artykuł 2011
122 Ocena powierzchni struktur metalowo-kompozytowych po cięciu wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną Artykuł 2017
123 Ocena pracy laboratoryjnego reaktora typu SBR na tle założeń projektowych Artykuł 2013
124 Ocena pracy regionalnego centrum dystrybucyjnego sieci handlowej w oparciu o wybrane operacyjne logistyczne wskaźniki Artykuł 2015
125 Ocena pracy systemu klimatyzacji i oświetlenia LED zasilonych z modułów PV oraz sieci elektroenergetycznej Rozdział 2014
126 Ocena programów lojalnościowych na rynku paliw na przykładzie BP Payback Artykuł 2011
127 Ocena promieniotwórczości naturalnej krzemionkowych popiołów lotnych i betonów z ich dodatkiem Artykuł 2014
128 Ocena przewodzonych zagrożeń elektromagnetycznych prototypowej spawarki inwertorowej Artykuł 2012
129 Ocena przewodzonych zagrożeń elektromagnetycznych spawarki inwertorowej Referat 2012
130 Ocena przydatności modułu Multibody w Programie PC-Crash do rekonstrukcji wypadków pojazdów samochodowych - pieszy Rozdział 2015
131 Ocena przydatności użytkowej budynków mieszkalnych z zastosowaniem rozmytego rozszerzenia AHP Artykuł 2012
132 Ocena przydatności zeszkliwienia osadów ściekowych do ich zagospodarowania Artykuł 2012
133 Ocena realizacji zamówień towarów do regionalnego centrum dystrybucyjnego wybranej sieci handlowej Artykuł 2015
134 Ocena rentowności przedsiębiorstw sprywatyzowanych poprzez leasing pracowniczy w województwie lubelskim Rozdział 2011
135 Ocena rozwoju silników spalinowych w oparciu o analizę wskaźników porównawczych Artykuł 2013
136 Ocena ryzyka korzystania z outsourcingu IT w przedsiębiorstwach w zależności od ich branży Artykuł 2016
137 Ocena skuteczności działania wielokrotnych, strojonych tłumików masowych w konstrukcjach budowlanych Monografia 2011
138 Ocena skuteczności hydrofobizacji powierzchniowej betonu Artykuł 2013
139 Ocena skuteczności ilościowych i jakościowych działań promocyjnych w branży rozrywkowej gier komputerowych Artykuł 2017
140 Ocena skuteczności oczyszczania wody wodociągowej przez dzbankowe wkłady filtracyjne Referat 2016
141 Ocena skuteczności terapii punktów spustowych mięśnia czworobocznego przy użyciu elektromiografii powierzchniowej u pacjentów z dolegliwościami bólowymi zgłaszanymi w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych Artykuł 2016
142 Ocena skuteczności wybranych metod redukcji wariancji w badaniach symulacyjnych modeli sieciowych przedsięwzięć budowlanych Referat 2011
143 Ocena skuteczności wybranych metod redukcji wariancji w badaniach symulacyjnych modeli sieciowych przedsięwzięć budowlanych Artykuł 2012
144 Ocena sprawności II rodzaju polskich wielobranżowych liniowych modeli dyskryminacyjnych powstałych przed 2002 r. na podstawie analizy spółek portfela WIG-CHEMIA za lata 2013-2015 r. Rozdział 2017
145 Ocena stanu izolacji transformatorów w czasie eksploatacji na podstawie wyników badań rezystancji izolacji Artykuł 2012
146 Ocena stanu obiektu technicznego na podstawie degradacji oleju jako nośnika informacji diagnostycznych Referat 2018
147 Ocena stanu powierzchni po obróbce skrawaniem kompozytów polimerowych włóknistych Referat 2012
148 Ocena stanu procesu spalania mieszanin pyłu węglowego i biomasy na podstawie obrazu płomienia Referat 2012
149 Ocena stanu technicznego alternatora na podstawie badań termowizyjnych Artykuł 2013
150 Ocena stanu technicznego komina murowanego i badania eksperymentalne cegły Artykuł 2015
151 Ocena stopniawykorzystania pomocy publicznej przez przedsiębiorstwa województwa lubelskiego na podstawie wyników badań ankietowych Artykuł 2013
152 Ocena strat cieplnych silnika HCCI z wewnętrzną recyrkulacją spalin na podstawie badań symulacyjnych Artykuł 2014
153 Ocena strat ciepła kabiny pasażerskiej podczas eksploatacji samochodu osobowego w okresie zimowym Artykuł 2011
154 Ocena struktury, modułu Younga oraz cytotoksycznośći kompozytów na bazie chitozanu Artykuł 2012
155 Ocena stylów kierowania w małych firmach Lubelszczyzny Artykuł 2016
156 Ocena sytuacji ekonomicznej małych isrednich przedsiębiorstw na terenie województwa lubelskiego w latach 2006-2010 Rozdział 2011
157 Ocena technologiczności wyprasek wtryskowych na podstawie numerycznej symulacji wtryskiwania termoplastycznych tworzyw polimerowych Artykuł 2014
158 Ocena wartości i plan zarządzania Młyna Papierniczego i Dusznikach - Zdroju Monografia 2017
159 Ocena wartości współczynnika chropowatości i średnicy wewnętrznej rurociągów wybrane sieci wodociągowej Rozdział 2011
160 Ocena wartości zabytków w swietle rejestru i ewidencji zabytków Rozdział 2015
161 Ocena wiejskich systemów kanalizacyjnych na przykładzie województwa lubelskiego Rozdział 2015
162 Ocena wielokryterialna systemów logistycznych zaopatrzenia w budownictwie Artykuł 2016
163 Ocena właściwości dwuwarstwowego wytworu polietylenowego otrzymywanego metodą wytłaczania Artykuł 2016
164 Ocena właściwości mechanicznych wyrobów otrzymywanych wybranymi metodami druku 3D Rozdział 2015
165 Ocena właściwości osadów pościekowych w aspekcie wykorzystania jako paliwo alternatywne Rozdział 2012
166 Ocena właściwości przetwórczych i cieplnych wyprasek wtryskowych napełnionych proszkowym napełniaczem metalicznym Artykuł 2015
167 Ocena właściwości tribologicznych powłok napawanych w warunkach tarcia suchego Rozdział 2015
168 Ocena wpływu charakterystyki budynku na stężenie heksabromocyklododekanu (HBCD) i tetrabromobisfenolu A (TBBP A) w kurzu z pomieszczeń wewnętrznych Referat 2011
169 Ocena wpływu czynników eksploatacyjnych na algorytmy przełączania biegów autobusów miejskich Artykuł 2015
170 Ocena wpływu drgań komunikacyjnych na kostrukcję budynku oraz komfort mieszkańców Artykuł 2015
171 Ocena wpływu klimatyzacji na środowisko za pomocą śladu węglowego Rozdział 2012
172 Ocena wpływu parametrów wtryskiwania na jakość wypełnienia wypraski cienkościennej Referat 2017
173 Ocena wpływu pracy farmy wiatrowej na parametry jakości energii elektrycznej Rozdział 2017
174 Ocena wpływu przydomowych oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym na jakość wód podziemnych w studniach kopanych i głębinowych Artykuł 2014
175 Ocena wpływu warstw piezoelektrycznych oraz warunków brzegowych na zachowanie hybrydowych płyt kompozytowych o różnych układach warstw Artykuł 2015
176 Ocena wpływu wykładziny cementowej w rurociągach żeliwnych na jakość przesyłanej nimi wody – badania wstępne. Artykuł 2011
177 Ocena wpływu zastosowania zaworów termostatycznych na zużycie ciepła w budynku wielorodzinnym Artykuł 2015
178 Ocena wybranych algorytmów synchronizacji przekształtników sieciowych podczas zapadów napięcia Referat 2014
179 Ocena wybranych parametrów procesu spalania w silniku o zapłonie samoczynnym zasilanym mieszaninami oleju napędowego z syntetycznym paliwem Artykuł 2015
180 Ocena wybranych technik TCT w odwzorowaniu rzeczywistych obiektów Artykuł 2016
181 Ocena wykorzystania funduszy unijnych w małych i średnich przedsiębiorstwach województwa lubelskiego Artykuł 2014
182 Ocena wytrzymałości betonu według normy PN-EN 13791 Artykuł 2011
183 Ocena wytrzymałości połączeń klejowych blach ze stopu aluminium z wykorzystaniem analizy numerycznej MES Artykuł 2011
184 Ocena zaawansowania raka gruczołu krokowego Artykuł 2014
185 Ocena zadłużenia i płynności finansowej Rozdział 2013
186 Ocena zanieczyszczenia gleby na Lubelszczyźnie na podstawie badań monitoringowych Artykuł 2017
187 Ocena zdolności procesu a zachowanie jakości technologicznej na podstawie danych ze standardowego systemu pomiarowego Artykuł 2011
188 Ocena zjawiska podciągania kapilarnego w murze budynku o charakterze zabytkowym za pomocą powierzchniowej sondy TDR Artykuł 2013
189 Ocena zmian chropowatości powierzchni modelu 3D przy wykorzystaniu warunków brzegowych w analizie MES Rozdział 2015
190 Ocena zmniejszenia strat energii cieplnej budynku wielorodzinnego w wyniku przeprowadzonej termomodernizacji Artykuł 2016
191 Ocena źródeł finansowania systemu ochrony zdrowia Artykuł 2017
192 Ocenka riskov investirovaniâ dohodov domašnih hozâjstv (ukrainskie realii) Rozdział 2015
193 Ocenka vozmožnosti ispol'zovaniâ natural'nyh kompozitov s dobavkoj l'nânyh volokon v stroitel'stve Rozdział 2014
194 Ochrona dziedzictwa w XXI wieku - o potrzebie nowego paradygmatu i systemu w ochronie dziedzictwa Rozdział 2011
195 Ochrona i konserwacja ruin zamkowych - wybrane problemy i przykłady Monografia 2013
196 Ochrona pracowników w aspekcie Industry 4.0 - kurtyny bezpieczeństwa Artykuł 2017
197 Ochrona przed hałasem komunikacyjnym w obszarach miejskich w programach ochrony środowiska przed hałasem Artykuł 2014
198 Ochrona środowiska na drodze ekspresowej S17 Artykuł 2014
199 Ochrona tożsamości przestrzennej na przykładzie wybranych miast Lubelszczyzny : Ostrów Lubelski, Biłgoraj, Kraśnik Monografia 2011
200 Ochrona wartości przestrzennych i kulturowych Śródmieścia Lublina poprzez zachowanie modernistycznego gmachu Powszechnego Domu Towarowego w Lublinie Artykuł 2016
201 Ochrona wartości w procesie adaptacji zabytków Monografia 2015
202 Ochrona wartości w procesie adaptacji zabytków na przykładzie adaptacji zespołu klasztornego S.S. Wizytek w Lublinie - od XIX do XXI wieku Rozdział 2015
203 Ochyshchennya vody z zastosuvannyam reahentiv, yaki volodiyut' mahnitnymy vlastyvostyamy Referat 2015
204 Ocìnka efektivnostì virobnictva tonkostìnnih poristih obolonok metodom ekstruzìï Artykuł 2015
205 Ocìnka stabìlˊnostì funkcìonuvannâ aktivnogo mulu Referat 2015
206 Ocìnka vplibu parametrìv konìčnih evolventnih peredač na ïh dovgovìčnìst ta znošuvannâ. Častina 2. Kosozubì peredačì Artykuł 2011
207 Ocìnka vplivu radìal’nogo zazoru u pìdšipniku kovzannâ na dovgovìčnìst’ ì maksimal’nì kontaktnì tiski Artykuł 2013
208 Ocinka znosotrivkosti evtektičnih pokriviv sistemi Fe-Mn-C-B, legovanih Si, Ni i Cr, z vikoristannâm bagatokriterial'nogo analizu Artykuł 2011
209 Očisnik golovok koreneplodiv [patent ukraiński nr 102297] Patent 2013
210 Oculographic means for human eye retina functional state estimation Referat 2011
211 Oculographic means for human retina functional state integral estimation Artykuł 2013
212 Oczekiwania klientów wobec e-learningu na rynku europejskim Artykuł 2015
213 Od filozoficznej nieakceptacji do dialogu z obcością. Związki filozofii z podróżą i turystyką Artykuł 2015
214 Od rekomendacji warszawskiej do programu Pro-Revita Rozdział 2014
215 Odbiór bodźców środowiskowych przez glony Characeae sygnalizowany za pomocą ultrasłabej luminescencji Artykuł 2012
216 Oddział Lubelski-Sesja Jubileuszowa Artykuł 2011
217 Oddziaływania elektrodynamiczne prądów na przewody sztywne łączone przez docisk. Artykuł 2013
218 Oddziaływania elektromagnetyczne wykrywaczy metali Referat 2016
219 Oddziaływania nadsubtelne w ceramice (BiFeO3)0.9-(BaTiO3)0.1 wytworzonej przez aktywację mechaniczną Artykuł 2014
220 Oddziaływanie dynamiczne pociągów na projektowany budynek i ludzi usytuowany nad linią kolejową Referat 2014
221 Oddziaływanie elektrodynamiczne prądów zakłóceniowych na układ szyn aluminiowych płaskich łączonych przez docisk Artykuł 2016
222 Oddziaływanie materiału rur polietylenowych na jakość wody w sieci wodociągowej Rozdział 2011
223 Oddziaływanie nowych rur PEHD, PEX i PVC na bakterie Pseudomonas aeruginosa Rozdział 2012
224 Oddziaływanie pola elektromagnetycznego na proces hiperaktywacji nasienia Referat 2016
225 Oddziaływanie pola elektromagnetycznego na proces hiperaktywacji nasienia-badanie pilotażowe Artykuł 2017
226 Oddziaływanie telefonu komórkowego podczas rozmowy telefonicznej na organizm ludzki Referat 2017
227 Oddziaływanie wiatru na budynki wysokie w świetle badań własnych i ujęć normowych Artykuł 2013
228 Oddziaływanie wiatru na dachy płaskie Artykuł 2014
229 Oddziaływanie wiatru na kominy stalowe w ujęciu przepisów normowych Artykuł 2014
230 Odezwa Reionalnego Towarzystwa Przyjaciół Żółkiewki Artykuł 2016
231 Odkrycia w bazylice katedralnej w Chełmie w latach 2013–2014 r. : próba podsumowania wyników badań Rozdział 2016
232 Odkształcalność doraźna betonów wysokowartościowych z kruszywami łamanymi Artykuł 2011
233 Odkształcenia cieplne a niedokładność pomiaru sondą przedmiotową Artykuł 2011
234 Odkształcenia cieplne przedmiotów ze stopu aluminium w toczeniu Rozdział 2011
235 Odkształcenia sprężyste struktury tworzywo epoksydowe - metal przy frezowaniu czołowym Artykuł 2016
236 Odlewanie rotacyjne tworzyw polimerowych. Cz. 1 Artykuł 2016
237 Odlewanie rotacyjne tworzyw polimerowych. Cz. 2 Artykuł 2016
238 Odmienność kulturowa a piękno habitatu. Poszukiwania i rozważania Rozdział 2016
239 Odour pollution of air Artykuł 2011
240 Odpady ceramiki sanitarnej jako kruszywo do betonów w konstrukcjach o wysokich wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa pożarowego Artykuł 2012
241 Odpady ceramiki sanitarnej jako kruszywo do betonu Artykuł 2011
242 Odpady energetyczne jako substraty w syntezie materiałów mezoporowatych Artykuł 2016
243 Odpływ wody kanalizacją deszczową z miasta Świdnik w 2014 roku Rozdział 2016
244 Odporność kawitacyjna powłok na osnowie niklu napawanych metodą płomieniowo-proszkową Artykuł 2015
245 Odporność kawitacyjna powłok natryskiwanych cieplnie Referat 2014
246 Odporność kompozytów epoksydowo-węglowych na uderzenia udarowe przy niskich prędkościach Artykuł 2012
247 Odporność laminatów aluminium/kompozyt epoksydowo-szklany na uderzenia o małej prędkości Artykuł 2012
248 Odporność na erozję kawitacyjną powłok na bazie niklu i kobaltu napawanych metodą plazmową Referat 2013
249 Odporność na erozję kawitacyjną powłok na bazie niklu i kobaltu napawanych metodą plazmową Rozdział 2013
250 Odporność na pękanie a mikrostruktura w betonach z dodatkiem popiołów lotnych Artykuł 2013
251 Odporność na pękanie przy skręcaniu betonu z popiołami lotnymi Artykuł 2016
252 Odporność warstw metalicznych stosowanych w systemach tekstronicznych na deformacje mechaniczne Artykuł 2017
253 Odpowiedź dielektryczna przepustów RBP z różnymi defektami izolacji Artykuł 2012
254 Odpowiedzialne przywództwo jako kluczowy czynnik rozwoju wspólczesnych organizacji i regionów Artykuł 2016
255 Odpowiedzialne społecznie zarządzanie zasobami ludzkimi : standard miejsca pracy na przykładzie normy SA 8000 Artykuł 2014
256 Odpowiedzialne traktowanie interesariuszy - standard AA 1000 Rozdział 2014
257 Odpowiedzialność za ładunek w transporcie drogowym Artykuł 2014
258 Odszumianie obrazów CT za pomocą transformaty curvelet Artykuł 2015
259 Odwiedziny w centrach handlowych - zmiany w strukturze celów i preferencji konsumenckich Artykuł 2015
260 Odwodnienie do balkonu Patent 2011
261 Odwrotna strona postępu. Kryzys Zachodu jako kategoria filozoficzna w filozofii rosyjskiej Artykuł 2014
262 Odwzorowanie rzeczywistych warunków pracy układu ABS w warunkach laboratoryjnych Artykuł 2012
263 Odzyskiwanie danych z masowych pamięci magnetycznych Rozdział 2013
264 Odzyskiwanie energii i dynamika wahadłowego eliminatora drgań z półaktywnym zawieszeniem Artykuł 2017
265 Odzyskiwanie energii i dynamika wahadłowego eliminatora drgań z półaktywnym zawieszeniem Referat 2017
266 Oena ryzyka zawodowego na stanowisku zbrojarz-betoniarz w przedsiębiorstwach wytwarzajacych wyroby na potrzeby budownictwa - studium przypadku Artykuł 2017
267 The officiency of a typical meteorological year and actual climatic data in the analysis of energy demand in buildings Artykuł 2015
268 Offsetting, relations, and blending with perturbation functions Rozdział 2017
269 Ogólne zasady zakupu i organizacji wywozu drewna z Lasów Państwowych Artykuł 2017
270 Ogólnopolskie Seminarium Spektroskopii Mössbauerowskiej 2012 Artykuł 2012
271 Ograničeniâ i vozmožnosti modelirovaniâ professional`noj deâtel`nosti rabotaûŝih Monografia 2017
272 Ograniczanie emisji hałasu na stanowiskach dydaktycznych do badania maszyn elektrycznych Artykuł 2011
273 Ograniczanie emisji pojazdów samochodowych poprzez wykrywanie nieszczelności komory spalania Artykuł 2011
274 Ograniczenia standardu OBD w diagnostyce wybranych obwodów pojazdów spalinowych Rozdział 2012
275 Ograniczenia w ruchu pojazdów ciężarowych na terenie Polski i Unii Europejskiej Artykuł 2017
276 Ogrody islamu na przykładzie założeń ogrodowych Andaluzji Artykuł 2015
277 Ogrody lecznicze jako forma wspomagania terapii Artykuł 2015
278 Ogrody miejskie jako element synergiczny w strukturze wybranych miast lubelszczyzny Referat 2017
279 Ogrody terapeutyczne, sensoryczny ogród z roślinami leczniczymi Referat 2017
280 Ogrzewanie podłogowe wodne Artykuł 2011
281 Ogrzewanie powietrzne pomieszczeń Artykuł 2013
282 Określanie cech materiałowych próbek betonowych z dodatkiem tufów zeolitowych Artykuł 2015
283 Określanie istotności wymagań eksploatacyjnych przy ocenie przydatności użytkowej budynków mieszkalnych z zastosowaniem rozmytego rozszerzenia metody AHP Referat 2011
284 Określanie kosztów utrzymania wielorodzinnego budynku mieszkalnego Artykuł 2014
285 Określanie nośności podłoza przy projektowaniu rusztowań Artykuł 2017
286 Określanie poziomu tłumienia drgań w mostach i kładkach dla pieszych Artykuł 2016
287 Określanie wyjątkowej uniwersalnej wartości dóbr światowego dziedzictwa – krytyczna analiza Rozdział 2011
288 Określenie nośności wybranych połączeń montażowych blach ze stopu aluminium EN AW-5754 Artykuł 2017
289 Określenie stopnia odkształcenia w łukach giętych metodą indukcyjną na podstawie obliczeń numerycznych w stosunku do rzeczywistego procesu kształtowania Referat 2014
290 Określenie stopnia odkształcenia w łukach giętych metodą indukcyjną na podstawie obliczeń numerycznych w stosunku do rzeczywistego procesu kształtowania łuków Artykuł 2014
291 Określenie warunków i możliwości ekologicznego wykorzystania mieszanek odpadów pochodzących z procesów energetycznego spalania miału węglowego – żużla oraz procesów odlewniczych – masy formierskiej odwałowej w celu dalszego zastosowania Rozdział 2013
292 Określenie wpływu wybranych elementów konstrukcji autobusów transportu miejskiego na jakość pracy kierowcy i bezpieczeństwo jazdy Artykuł 2016
293 Określenie wskaźnika jakości spalania węgla w przemysłowym kotle energetycznym Artykuł 2014
294 Określenie wymiarów nanocząsteczek fazy metalicznej i odstępów dielektrycznych w nanomateriałach (CoFeZr)x(Al2O3)100-x wytworzonych rozpylaniem jonowym Artykuł 2011
295 Old and new order of linear invariant family of harmonic mappings and the bound for Jacobian Artykuł 2011
296 Ompozycja klejowa i sposób jej wytwarzania [ Zgłoszenia nr (21) 412592] Patent 2016
297 On a somewhat forgotten condition of Hasegawa and on Blackwell's example Artykuł 2015
298 On an implementation of the method of capacity of information bearers (the Hellwig method) in spreadsheets Rozdział 2014
299 On buckling collapse and failure analysis of thin-walled composite lipped-channel columns subjected to uniaxial compression Artykuł 2014
300 On circularly symmetric functions Artykuł 2014
301 On close-to-scalar one-parameter cosine families Artykuł 2015
302 On coefficient problem for close-to-convex functions Referat 2017
303 On coefficients problems for typically real functions related to gegenbauer polynomials Artykuł 2017
304 On computational aspects of mode i strain energy release rate distribution along delamination front in general layup CFRP laminates with mechanical couplings Referat 2016
305 On Correlation of pulses and tool elongations at micro-electrical discharge machining aided by ultrasonics Rozdział 2015
306 On coupled vibrations of thin-walled rotating composite beams: parametric studies Referat 2014
307 On cyclic variability in a residual effected HCCI engine with direct gasoline injection during negative valve overlap Artykuł 2014
308 On extremal colorings without rainbow cycles Referat 2016
309 On extremal colorings without rainbow cycles Referat 2016
310 On functions convex in the direction of the real axis with a fixed second coefficient Artykuł 2011
311 On functions convex in the direction of the real axis with real coefficients Artykuł 2011
312 On Hille-type approximation of degenerate semigroups of operators Artykuł 2016
313 On lower bound for induced Ramsey numbers Referat 2017
314 On lower bound of induced Ramsey numbers Referat 2017
315 On nonlinear dynamic of a non-ideal Duffing system with fractional damping Artykuł 2016
316 On parameterization of the reinforcement phase distribution in continuous fiber-reinforced composites Rozdział 2018
317 On properties of the class of semi-typically real functions Referat 2012
318 On properties of the class of semi-typically real functions Artykuł 2012
319 On quantitative expression in fibrous composites based on an exemplary distribution of roving glass-fibers Artykuł 2017
320 On semi-typically real functions which are generated by a fixed semi-typically real function Referat 2011
321 On semi-typically real functions which are generated by a fixed semi-typically real function Artykuł 2012
322 On shape preserving semigroups Artykuł 2012
323 On simulation of a bistable system with fractional damping in the presence of stochastic coherence resonance Artykuł 2014
324 On superdiffusive behavior of a passive tracer in a Poisson shot noise field Artykuł 2011
325 On the age-independent publication index Artykuł 2012
326 On the closest distance between a point and a convex body Artykuł 2017
327 On the conjecture of Hayami and Owa concerning the class ℛ(α) Artykuł 2017
328 On the Fekete-Szegö problem for classes of bi-univalent functions Artykuł 2014
329 On the Fekete–Szegö type functionals for starlike and convex functions Artykuł 2018
330 On the growth behavior of yearly citations of cumulative papers of individual authors Artykuł 2013
331 On the growth dynamics of citations of articles by some Nobel Prize winners Artykuł 2015
332 On the growth of citations of publication output of individual authors Artykuł 2011
333 On the heat transfer coefficients between heated/cooled radiant ceiling and room Artykuł 2017
334 On the heat transfer coefficients between heated/cooled radiant floor and room Artykuł 2013
335 On the induction period for crystallization in solute−solvent systems by polythermal method Artykuł 2013
336 On the light intensity transmitted through water and aqueous supersaturated ammonium dihydrogen phosphate solutions containing different antisolvents Artykuł 2017
337 On the magnetic properties of mechanosynthesized Co-Fe-Ni ternary alloys Artykuł 2011
338 On the order of strongly starlikeness in some classes of starlike functions Artykuł 2015
339 On the performance of piezoelectric energy harvesting driven by air flow Rozdział 2011
340 On the possibility of the patient's skin overheating during low-intensive phototherapy Rozdział 2017
341 On the problem of cracking in 2-phase ceramic matrix composite materials Rozdział 2016
342 On the problem of heat transfer in polycrystalline composites subjected to quick temperature changes Referat 2013
343 On the problem of quantitative analysis of the concentration on the postal and logistics market Rozdział 2017
344 On the relationship between citations of publication output and Hirsch index h of authors: conceptualization of tapered Hirsch index h T, circular citation area radius R and citation acceleration a Artykuł 2012
345 On the rotation index of bar billiards and Poncelet's porism Artykuł 2013
346 On the strong law of large numbers for phi-mixing and rho-mixing random variables Artykuł 2011
347 On typically real functions which are generated by a fixed typically real function Artykuł 2011
348 On Wallen-type formulae for integrated semigroups and sine functions Artykuł 2017
349 On-line spectroreflectometry of inhomogeneous scattering mediums Referat 2013
350 On-site calibration system for trace humidity sensors Artykuł 2016
351 On-site ozone treatment for agricultural soil and related applications Artykuł 2011
352 On-the-fly community-driven mobile accelerometer data analysis system for road quality assessment Artykuł 2016
353 One-semester international academic mobility programme in the eyes of polish and kyrgyz computer science students – a comparative study Rozdział 2017
354 Online single-factor measured active nodal load forecasting in an electric power system Rozdział 2017
355 Online vs. offline – systemy do monitoringu maszyn Artykuł 2015
356 Ontologiczny wymiar człowieka w sieci Rozdział 2011
357 An ontology based intelligent diagnostic system of steel corrosion protection Artykuł 2013
358 Ontology based method for process oriented systems design Artykuł 2014
359 Op ́it meždunarodnogo sotrudničestva v cozdanii gibridn ́ìh system ênergosnabženiâ obˈektov Artykuł 2014
360 Opakowanie na żelazko [Prawo z rejestracji nr 21878 wzoru przemysłowego] Patent 2016
361 Opakowanie na żelazko [Prawo z rejestracji nr 21879 wzoru przemysłowego] Patent 2016
362 Opakowanie na żelazko [Prawo z rejestracji nr 21880 wzoru przemysłowego] Patent 2016
363 Opakowanie na żelazko [Prawo z rejestracji nr 21881 wzoru przemysłowego] Patent 2016
364 Opakowanie na żelazko [Prawo z rejestracji nr 21882 wzoru przemysłowego] Patent 2016
365 Opakowanie na żelazko [Wzór przemysłowy nr (11) 21252 (21) 22489] Patent 2015
366 Opakowanie na żelazko [Wzór przemysłowy nr (11) 21257 (21) 22490] Patent 2015
367 Opakowanie na żelazko [Wzór przemysłowy nr (11) 21258 (21) 22491] Patent 2015
368 Opakowanie na żelazko [Wzór przemysłowy nr (11) 21259 (21) 22492] Patent 2015
369 Opakowanie na żelazko [Wzór przemysłowy nr (11) 21260 (21) 22493] Patent 2015
370 Open and extensible authoring system to develop and execute serious simulation games Rozdział 2015
371 Open-end tube dynamic flow model with an oscillatory extortion Artykuł 2017
372 Open-path FTIR spectral radiation intensity of hot combustion gases - measurement and interpretation Artykuł 2015
373 Open-source microcontroller development board in wireless sensor networks classes Rozdział 2016
374 Operating systems efficiency in cloud environments Artykuł 2012
375 Operation cycle model of ASz62IR radialaircraft engine Referat 2016
376 Operation Phase Problems of Prefabricated Residential Buildings with Integrated Autoclaved Aerated Concrete Panel Walls Artykuł 2015
377 Operational characteristics of the heat and cold storage in traction vehicles Rozdział 2017
378 An Operator Semigroup in Mathematical Genetics Monografia 2015
379 Opis struktury błony biologicznej za pomocą wybranych wskaźników biocenotycznych. Rozdział 2011
380 Opłacalność zastosowania LPG jako paliwa alternatywnego do zasilania pojazdów w latach 2002-2011 Artykuł 2012
381 Opłata adiacencka- podział nieruchomości Artykuł 2011
382 Opłaty adiacenckie. Budowa urządzeń infrastruktury technicznej. Artykuł 2015
383 Opóźnienie hamowania pojazdów w róznych warunkach ruchu Artykuł 2016
384 Opóźnienie samozapłonu wybranych paliw węglowodorowych Artykuł 2014
385 Opportunistic tri-band carrier aggregation in licensed spectrum for multi-operator 5G hetnet Rozdział 2017
386 Opportunities and challenges of medical tourism Artykuł 2014
387 Opportunities of assessing the atmospheric air pollution by using the object-oriented programing and statistics Rozdział 2013
388 Opracowania koncepcji wprowadzenia na rynek innowacji produktowej Rozdział 2015
389 Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowej technologii odlewania rotacyjnego tworzyw sztucznych Rozdział 2013
390 Opracowanie innowacyjnej płyty wielowarstwowej Rozdział 2013
391 Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji pokryć dachowych z tworzyw sztucznych Rozdział 2013
392 Opracowanie koncepcji komercjalizacji elektronicznego konwertera z czujnikiem alkoholowym, przystosowującym samochody do spalania biopaliwa E85 Rozdział 2012
393 Opracowanie metody produkcji maty olejochłonnej z tekstyliów pochodzących z recyklingu opon Rozdział 2013
394 Opracowanie modeli biznesowych i budowa prototypu usługi CarSharingu Referat 2014
395 Opracowanie modeli biznesowych i budowa prototypu usługi CarSharingu Artykuł 2014
396 Opracowanie modelu matematyczno-fizycznego oraz procedur kalibracyjnych transmisyjnej sondy dwuprętowej do pomiaru zespolonej przenikalności elektrycznej materiałów ciekłych pochodzenia rolniczego Rozdział 2013
397 Opracowanie modelu profilu lotniczego do badań metodą CFD w oprogramowaniu ANSYS fluent Rozdział 2012
398 Opracowanie modelu układu wymiany ładunku silnika subaru EJ25 z zastosowaniem metody inżynierii odwrotnej (reverse engineering) Artykuł 2011
399 Opracowanie składu innowacyjnych dodatków obniżających współczynnik tarcia pomiędzy warstwami folii Rozdział 2013
400 Opracowanie stadium przypadku obszaru i możliwości zastosowań Cloud computing w małych iśrednich przedsiębiorstwach regionu łubelszczyzny Rozdział 2011
401 Opracowanie stanowiska do badań w tunelu aerodynamicznym profili lotniczych wykorzystujących aktywny nadmuch Rozdział 2012
402 Opracowanie systemu informatycznego usprawniającego obieg informacji handlowej pomiędzy przedsiębiorcą a partnerami biznesowymi Rozdział 2013
403 Opracowanie systemu optycznej inspekcji PCB (Printed Circuit Board) Rozdział 2013
404 Opracowanie technologii obróbki cieplnej azotowania na bazie posiadanego parku maszynowego elementów hydrauliki siłowej i form wtryskowych do tworzyw sztucznych Rozdział 2013
405 Opracowanie technologii produkcji pigmentowych preparacji woskowych do zastosowań w barwieniu technologią odlewania rotacyjnego. Rozdział 2013
406 Opracowanie wstępnej koncepcji komercjalizacji produktu: urządzenia solarno-elektryczne Rozdział 2012
407 Opracowanie wstępnej koncepcji produktu: urządzenia- modułu termoelektrycznego Rozdział 2012
408 Opredilenie teplovogo balansa kladovyh holodilnyh Referat 2011
409 Oprogramowanie wspierające proces podania leku w szpitalu wykorzystujące urządzenia mobilne i kody kreskowe Artykuł 2014
410 Oprzyrządowanie w technologii klejenia Monografia 2016
411 Optical and vibrational spectra of CsCl-enriched GeS2-Ga2S3 glasses Artykuł 2016
412 The optical diagnostics of parameters of biological tissues of human intact skin in near-infrared range Rozdział 2016
413 Optical emission spectroscopy investigation of the low-power multispark plasma actuator Artykuł 2013
414 Optical fiber exhaust management systems and innovative technologies for its production Artykuł 2017
415 Optical fiber technology 2012 Artykuł 2013
416 Optical Fiber Technology in Poland - Four Decades of Development 1975-2015 Rozdział 2015
417 Optical fibers and their applications 2012 Rozdział 2013
418 Optical fibers and their applications 2015 Monografia 2015
419 Optical methods and artificial intelligence in diagnostics of industrial pulverized coal burner Artykuł 2012
420 Optical properties of Ti-Al-C-N films: effects of deposition parameters and carbon content Referat 2017
421 Optical registration of the vacuum impregnation process of electrotechnical pressboard by transformer oil Rozdział 2017
422 Optical registration of transformer oil absorption processes in electrical pressboard nano-capillaries Rozdział 2016
423 Optical switching method based on two diffraction gratings bistable system Rozdział 2014
424 Optical switching technologies: problems and proposed solution Rozdział 2015
425 Optical switching using IP protocol Rozdział 2017
426 Optical transducers with frequency output Rozdział 2017
427 Optical wavelength discriminator based on a Sagnac loop with a birefringent fiber Artykuł 2011
428 Optiko-elektronnyj komparator na baze dvuhbar’ernogo fotopriemnika s dlinnoj bazoj Referat 2017
429 Optimal control for combustion process Artykuł 2014
430 Optimal control for combustion process Referat 2013
431 Optimal control methods for vertical and horizontal beam dynamics Referat 2012
432 Optimal control methods for vertical and horizontal beam dynamics Artykuł 2012
433 Optimal control of a wind farm group using the WindEx system Artykuł 2014
434 Optimal control of blending and melting of copper concentrates Rozdział 2015
435 Optimal control of copper concentra te charging and melting based on intelligent systems Referat 2015
436 Optimal control of copper concentrate blending and melting based on inteligent systems Artykuł 2016
437 Optimal control of the dynamical system of machinę tool for machining shafts about low stiffness Referat 2013
438 The Optimal Control Problem with Fixed-End Trajectories for a Three-Sector Economic Model of a Cluster Rozdział 2018
439 Optimal control system of Diesel automotive engineering by example of open pit motor transport Artykuł 2014
440 Optimal controlling the dynamical system of machine tool by elastic-deformable shafts machining Rozdział 2015
441 Optimal Diesel engine technology analysis matching the platform of the helicopter Artykuł 2014
442 Optimal energy source for an environmentally-friendly go-kart Artykuł 2016
443 Optimal production planning for a randon horizon Rozdział 2015
444 Optimal route and control for the LQG problem Rozdział 2014
445 Optimal route determining for LQ problem with optimally stopped horizon Rozdział 2015
446 Optimal stopping areas for discrete time linear quadratic control problem Rozdział 2017
447 Optimal stopping of controlled linear stochastic systems Rozdział 2016
448 Optimal voltage control in distribution network with dispered generation Rozdział 2011
449 Optimalizácia plastového výlisku pomocou simulačného programu plastic parts optimization by simulation program Artykuł 2012
450 Optimalizácia výroby výlisku z termoplastu vstrekovaním Artykuł 2013
451 Optimalization analysis workflow of injection molding process in CAE enviroment Rozdział 2016
452 Optimalization of shape and type of plastic material for small-lot part production Referat 2015
453 Optimisation analysis of Transact-SQL queries based on indexes Artykuł 2017
454 The optimisation of a water distribution system using Bentley WaterGEMS software Artykuł 2017
455 Optimisation of milling parameters using neural network Artykuł 2017
456 Optimization for distribution process of technical gas using informatics technology Rozdział 2011
457 Optimization in the electric power engineering - problems and challenges Artykuł 2015
458 Optimization in the electric power engineering – problems and challenges Referat 2015
459 Optimization methods for robot-manipulation systems modeling and controlling Rozdział 2011
460 Optimization of aggregate supplies for road projects Artykuł 2012
461 Optimization of hierarchical management of technological processes Rozdział 2015
462 Optimization of i-section profile design by The finite element method Artykuł 2016
463 Optimization of metallic precursor thickness ratio for CIGS solar cell prepared by magnetron sputtering process Rozdział 2015
464 Optimization of NSC controller in two-dimensional parameters space Referat 2011
465 Optimization of production processes Monografia 2013
466 Optimization of production processes using the yamazumi method Artykuł 2017
467 Optimization of the MFC – composite beam energy harvester Referat 2015
468 Optimization of the MFC – composite beam energy harvester Artykuł 2016
469 Optimization of the polymer plasticizing process Rozdział 2015
470 Optimization of the position of the local distribution centre of the regional post logistics network Artykuł 2017
471 Optimization of the position of the local distribution centre of the post logistics network for the selected area of the Lublin province Rozdział 2016
472 Optimization of the post logistics network and location of the local distribution center in selected area of the Lublin province Referat 2017
473 Optimization of the post logistics network and location of the local distribution center in selected area of the Lublin province Artykuł 2017
474 Optimization of the solar collector’s position Artykuł 2017
475 Optimization of thin-walled element geometry using system integrating neural networks and finite element method Artykuł 2017
476 Optimization of vertical formwork layout plans using mixed integer linear programming Artykuł 2017
477 Optimization of ZnO:Al layers for applications in thin film solar cells Referat 2016
478 Optimization problem of scheduling on the example of material supply Referat 2013
479 The optimization problems in determining parameters of tuned mass dampers Rozdział 2016
480 Optimizing the Arrangement of Elements on a Printed Circuit Board Artykuł 2016
481 Optimizing the Arrangement of Elements on a Printed Circuit Board Referat 2015
482 Optimizing the Electrical Power in an Energy Harvesting System Artykuł 2015
483 Optimizing the geometry of the connecting rod in opposite pistons engine Artykuł 2017
484 Optimum weight design of multilayered fiber composite plates with discrete ply angles and uncertainty in ply thicknesses Artykuł 2014
485 The optoelectronic sensor creatinine and urea Rozdział 2017
486 Optoelectronic sensor for simultaneous and independent temperature and elongation measurement using Bragg gratings Artykuł 2012
487 Optoelectronic spiking neural network Rozdział 2013
488 Optoelektroniczne systemy w zastosowaniach diagnostycznych i pomiarowych Artykuł 2014
489 Optyczna metoda diagnostyki gazu syntezowego z biomasy Artykuł 2016
490 Optyczna metoda oceny realizacji zadanego toru ruchu programowalnego pojazdu elektrycznego Artykuł 2014
491 Optyka biomedyczna Rozdział 2012
492 Optymalizacja struktury źródeł finansowania spółek elektroenergetycznych Rozdział 2013
493 Optymalizacja cen przejazdu w przypadku współistnienia taryf dystansowych i relacyjnych Artykuł 2013
494 Optymalizacja doboru układów skojarzonych – studium przypadków Referat 2015
495 Optymalizacja elementu cienkościennego z zastosowaniem systemu sieci neuronowej - metoda elementów skończonych Referat 2016
496 Optymalizacja geometrii wypraski wtryskowej Referat 2017
497 Optymalizacja geometrii wypraski wtryskowej na podstawie analizy deformacji cienkościennego elementu powłokowego Rozdział 2017
498 Optymalizacja kosztów bilansowania systemu elektroenergetycznego przy wykorzystaniu metod heurystycznych Artykuł 2014
499 Optymalizacja parametrów plazmowych procesu immobilizacji biomolekuł lakazy strumieniem zimnej plazmy SPP Referat 2017
500 Optymalizacja parametrów plazmy SPP w otrzymaniu bioaktywnych powłok lakazy Rozdział 2017