Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 533
Lp. Tytuł Typ Rok
1 O budownictwie na obszarach wiejskich Artykuł 2013
2 O efekcie skali w jednorodnych i zespolonych elementach betonowych. Cz. 2, Badanie efektu skali w pomiarze przyczepności betonu „starego” i „nowego” metodą rozłupywania Artykuł 2014
3 O efekcie skali w odniesieniu do jednorodnych i zespolonych elementów z betonu. Cz. 1 Artykuł 2013
4 O historii budowy i uszkodzeniach żelbetowego zbiornika na wodę po 85 latach użytkowania Artykuł 2014
5 O metodzie Courbona Artykuł 2011
6 O paradygmacie konstruowania maszyn w pierwszym polskim podręczniku podstaw konstrukcji Artykuł 2016
7 O pewnych kryteriach inwestowania w opcje na akcje Artykuł 2012
8 O Podlaskiej Kolei Wąskotorowej słów kilka Artykuł 2013
9 O poprawnym formułowaniu zadań optymalnego rozkroju Artykuł 2012
10 O porównaniu efektów obciążeń mostów drogowych wg PN-85/S-10030 i PN-EN-1991-2 Artykuł 2011
11 O potrzebie stosowania destruktu asfaltowego w Polsce Artykuł 2011
12 O przetrwanie dziedzictwa. Wielokulturowe świątynie południowo-wschodniej Polski – historia zapisana w drewnie Artykuł 2015
13 O technologii wykonywania ścian z wykorzystaniem kompozytu zawierającego paździerze konopne Artykuł 2015
14 O terenach zieleni we współczesnym mieście Monografia 2016
15 O wskaźnikach cytowania dorobku naukowego Artykuł 2012
16 O zadaniu 1790- czyli kiedy figura ma środek symetrii Artykuł 2012
17 O zasadach konstruowania taryf w pasażerskim transporcie kolejowym Artykuł 2012
18 Obciążenia cieplno-mechaniczne łopatek silników turbinowych z ceramicznymi powłokami ochronnymi Monografia 2015
19 Obciążenie matryc przy wyciskaniu wierteł krętych Artykuł 2015
20 Obciążka do dźwigu [Patent nr (11) 225770 (21) 416361] Patent 2017
21 Obciążka do dźwigu [Zgłoszenie nr (21) 416361] Patent 2016
22 Obciskanie obrotowe drążonych odkuwek ze stopu magnezu AZ31 Artykuł 2014
23 Obciskanie obrotowe osiowosymetrycznych odkuwek drążonych Artykuł 2014
24 Obciskanie obrotowe w walcach śrubowych odkuwek stopniowanych pierścieni Artykuł 2013
25 Obciskanie obrotowe walcami mimośrodowymi odkuwek pierścieni Artykuł 2014
26 Obciskanie obrotowe wyrobów drążonych Monografia 2011
27 Obescvečivanie stočnyh vod aktivirovannym uglem, polučennym iż othodov lˊnokombinata Artykuł 2016
28 Obespečenie razvitiâ agropredprinimatelskih struktur v sisteme prodovolstvennoj bezopasnosti Rozdział 2013
29 Obiekty mostowe na odcinku drogi ekspresowej S17 Kurów-Bogucin Artykuł 2014
30 Object detection in images with low light condition Rozdział 2017
31 Obliczanie nastawień zabezpieczeń pól średniego napięcia - program komputerowy Katalog ZSN Artykuł 2014
32 Obliczanie nastawień zabezpieczeń pól średniego napięcia - program komputerowy Katalog ZSN Rozdział 2014
33 Obliczenia pól cieplnych i elektromagnetycznych podłogowych elektrycznych systemów grzewczych Artykuł 2013
34 Obniżanie zużycia paliwa w pojazdach użytkowych jako czynnik warunkujący efektywność transportu Artykuł 2013
35 Obniżanie zużycia paliwa w pojazdach użytkowych: możliwości obecne i perspektywy Artykuł 2012
36 Obrabiarki i urządzenia technologiczne w produkcji elastycznej Monografia 2011
37 Obraz fotograficzny w przekazie reklamowym jako nieodłączny element krajobrazu miasta Referat 2016
38 Obraz miasta Artykuł 2012
39 Obrazowanie po napravleniû „menedžment” v eposu reindustrializacii : mežstranovye sopostavleniâ Artykuł 2013
40 Obrazowanie powierzchni elektrod wykorzystywanych w barwnikowych ogniwach słonecznych Referat 2014
41 Obróbka elementów cienkościennych wykonywanych ze stopów aluminium i magnezu Rozdział 2015
42 Obróbka krawędzi w konstrukcjach wykonanych ze stopów aluminium i magnezu Rozdział 2015
43 Obróbka naroży wewnętrznych o małym promieniu zaokrąglenia Artykuł 2017
44 Obróbka plastyczna : podstawy teoretyczne Monografia 2013
45 Obróbka skrawaniem kompozytów Artykuł 2014
46 Obróbka skrawaniem stopów aluminium i magnezu Monografia 2015
47 Obróbka wirnika turbiny Cz. 1. Komputerowo wspomagane projektowa nie technologii w środowisku NX Artykuł 2013
48 Obróbka wirnika turbiny Cz. 2. Ocena stanu geometrycznego powierzchni łopatki po obróbce Artykuł 2013
49 Obróbka wirnika turbiny. Cz. 1. Komputerowo wspomagane projektowanie technolgii w środowisku nx. 8/s. Referat 2013
50 Obróbka wirnika turbiny. Cz. 2. Ocena stanu geometrycznego powierzchni łopatki po obróbce. 10/s. Referat 2013
51 Observation of dynamic behavior of gliding arc discharge Artykuł 2013
52 Observation of dynamic behavior of gliding arc discharge Referat 2012
53 Observation of underwater streamer discharges produced by pulsed power using high-speed camera Artykuł 2014
54 Obszar niewłaściwej widoczności wokół pojazdu zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego Artykuł 2013
55 Obszar pomiędzy głowicą wytłaczarską kalibratorem - analiza rozkładu temperatury Artykuł 2015
56 Obszary ryzyka postrzeganego przy transakcjach w środowisku wirtualnym Artykuł 2016
57 Ocalić od zapomnienia Artykuł 2013
58 Occurrence of brominated flame retardants in settled dust from Polish kindergartens Referat 2012
59 Ocena zrównoważoności systemów solarnych oparta na analizie cyklu życia Monografia 2016
60 Ocena awaryjności PsDyW z wykorzystaniem bazy danych typu GIS Rozdział 2013
61 Ocena awaryjności systemu dystrybucji wody z wykorzystaniem bazy danych typu GIS Rozdział 2012
62 Ocena budownictwa wielkopłytowego przez pryzmat rynku nieruchomości Artykuł 2014
63 Ocena celowości budowy dodatkowego zbiornika wodociągowego z wykorzystaniem modelowania hydraulicznego w programie epanet 2.0. Referat 2013
64 Ocena dokładności procesu identyfikacji źródła hałasu przy określonym poziomie tła akustycznego Rozdział 2013
65 Ocena dokładności trajektorii autonomicznego pojazdu elektrycznego Artykuł 2015
66 Ocena dokładności wykonania elementów obrabianych mikronarzędziami Rozdział 2017
67 Ocena dotychczasowych termomodernizacji wielorodzinnych budynków prefabrykowanych i propozycja poprawy stanu energetycznego w osiedlu mieszkaniowym Artykuł 2011
68 Ocena działań energooszczędnych w budynkach wielorodzinnych na przykładzie dzielnicy i osiedla Dźbów Rozdział 2012
69 Ocena działań innowacyjnych firmrodzinnych na terenie województwa lubelskiego Artykuł 2013
70 Ocena działania bakteriobójczego niskotemperaturowej plazmy nierównowagowej generowanej w reaktorze RF Artykuł 2014
71 Ocena działania łożyska ślizgowego w maszynie przepływowej Artykuł 2011
72 Ocena efektów modernizacji grawitacyjnego kolektora sanitarnego Świdnik-Hajdów Rozdział 2012
73 Ocena efektów restrukturyzacji poprzez prywatyzację pracowniczą wybranych przedsiębiorstw województwa lubelskiego Rozdział 2013
74 Ocena efektów środowiskowych termomodernizacji na przykładzie budynku jednorodzinnego Referat 2011
75 Ocena efektów środowiskowych termomodernizacji na przykładzie budynku jednorodzinnego. Artykuł 2012
76 Ocena efektywności dociepleń od strony wewnętrznej na przykładzie zabytkowego obiektu szpitalnego w Tworkach Artykuł 2014
77 Ocena efektywności ekonomicznej wybranych systemów kanalizacji sasnitarnej Artykuł 2015
78 Ocena efektywności preparatów na bazie kwasu ortokrzemowego do wzmacniania zabytkowych tynków Artykuł 2011
79 Ocena efektywności preparatów na bazie kwasu ortokrzemowego do wzmacniania zabytkowych zapraw sztukatorskich typu lubelskiego Artykuł 2013
80 Ocena efektywności zarządzania szpitalem publicznym Artykuł 2013
81 Ocena elastyczności księgarń internetowych wg modelu cyklu aktywności klienta Artykuł 2017
82 Ocena gotowości technicznej autobusów komunikacji miejskiej na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Artykuł 2012
83 Ocena jakości stropów żelbetowych za pomocą obciążeń próbnych Artykuł 2013
84 Ocena jakości świadczonych usług transportu publicznego w Lublinie Rozdział 2015
85 Ocena jakości usług restauracyjnych na przykładzie kawiarni w Lublinie Artykuł 2015
86 Ocena jakości wody w budynku edukacyjnym na podstawie występowania bakterii z rodzaju Legionella Artykuł 2017
87 Ocena kąta zwilżania i swobodnej energii powierzchniowej hydrofobizowanego keramzytobetonu Artykuł 2015
88 Ocena kąta zwilżania kompozytów polimerowo-drzewnych poddanych działaniu osadu czynnego Artykuł 2017
89 Ocena logistycznej obsługi klientów w transporcie miejskim Rozdział 2016
90 Ocena możliwości opanowania podskoków napięcia w sieci nn o dużym nasyceniu mikroinstalacjami fotowoltaicznymi Referat 2017
91 Ocena możliwości poprawy jakości życia w budynkach prefabrykowanych w opinii ich mieszkańców Artykuł 2011
92 Ocena możliwości przyłączeniowych krajowej sieci przesyłowej planowanej na lata 2020-2025 w kontekście prawdopodobnych scenariuszy budowy nowych jednostek wytwórczych Artykuł 2013
93 Ocena możliwości przyłączeniowych krajowej sieci przesyłowej planowanej na lata 2020-2025 w kontekście prawdopodobnych scenariuszy budowy nowych jednostek wytwórczych. Referat 2013
94 Ocena możliwości przyłączeniowych węzłów systemu elektroenergetycznego. Część I - wymagania i założenia Artykuł 2012
95 Ocena możliwości przyłączeniowych węzłów systemu elektroenergetycznego. Część II - liniowa optymalizacja generacji wiatrowej Artykuł 2012
96 Ocena możliwości przyłączeniowych węzłów systemu elektroenergetycznego. Część III – nieliniowa optymalizacja generacji wiatrowej Artykuł 2012
97 Ocena możliwości spełnienia nowych wymagań cieplnych stawianych ścianom zewnętrznym na przykładzie ściany wykonanej z kompozytu wapienno-konopnego Rozdział 2015
98 Ocena możliwości wykorzystania mieszaniny kompostu i odpadów przemysłowych do rekultywacji terenów zdegradowanych Rozdział 2015
99 Ocena możliwości zastosowania elementów płaskich do numerycznego modelowania brył pracujących w płaskich stanach odkształcenia na przykładzie pustaka stropowego TERIVA Rozdział 2014
100 Ocena możliwości zastosowania gazu Browna do współzasilania silnika o zapłonie samoczynnym Artykuł 2017
101 Ocena niezawodności eksploatacyjnej autobusów komunikacji miejskiej Artykuł 2012
102 Ocena niezawodności eksploatacyjnej pomp I i II-go stopnia w wybranym systemie zaopatrzenia w wodę Artykuł 2012
103 Ocena niezawodności eksploatacyjnej wybranej stacji wodociągowej Artykuł 2017
104 Ocena niezawodności eksploatacyjnej wybranej stacji wodociągowej Referat 2017
105 Ocena nośności podłoża gruntowego pod fundamentem bezpośrednim w nawiązaniu do norm europejskich Artykuł 2013
106 Ocena nośności zamkowych konstrukcji murowych na wybranych przykładach Rozdział 2013
107 Ocena nowoczesności zarządzania przedsiębiorstwami Lubelszczyzny Artykuł 2013
108 Ocena odlewów stopu niklu w kontekście ich przydatności po zastosowaniu protetycznego złomu poprodukcyjnego Artykuł 2013
109 Ocena podatności struktur cienkościennych na lokalne odkształcenia plastyczne metodą pomiaru czasu styku Artykuł 2016
110 Ocena poprawności pomiaru zużycia ciepłej wody w budynkach wielolokalowych Artykuł 2011
111 Ocena porównawcza dokładności geometrycznej wybranych centrów obróbczych Rozdział 2011
112 Ocena porównawcza dokładności geometrycznej wybranych centrów obróbczych Rozdział 2011
113 Ocena porównawcza metod lokalizacji zwarć niesymetrycznych w sieciach rozdzielczych Artykuł 2012
114 Ocena porównawcza mierników odporności harmonogramów budowlanych Artykuł 2011
115 Ocena powierzchni struktur metalowo-kompozytowych po cięciu wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną Artykuł 2017
116 Ocena pracy laboratoryjnego reaktora typu SBR na tle założeń projektowych Artykuł 2013
117 Ocena pracy regionalnego centrum dystrybucyjnego sieci handlowej w oparciu o wybrane operacyjne logistyczne wskaźniki Artykuł 2015
118 Ocena pracy systemu klimatyzacji i oświetlenia LED zasilonych z modułów PV oraz sieci elektroenergetycznej Rozdział 2014
119 Ocena programów lojalnościowych na rynku paliw na przykładzie BP Payback Artykuł 2011
120 Ocena promieniotwórczości naturalnej krzemionkowych popiołów lotnych i betonów z ich dodatkiem Artykuł 2014
121 Ocena przewodzonych zagrożeń elektromagnetycznych prototypowej spawarki inwertorowej Artykuł 2012
122 Ocena przewodzonych zagrożeń elektromagnetycznych spawarki inwertorowej Referat 2012
123 Ocena przydatności modułu Multibody w Programie PC-Crash do rekonstrukcji wypadków pojazdów samochodowych - pieszy Rozdział 2015
124 Ocena przydatności użytkowej budynków mieszkalnych z zastosowaniem rozmytego rozszerzenia AHP Artykuł 2012
125 Ocena przydatności zeszkliwienia osadów ściekowych do ich zagospodarowania Artykuł 2012
126 Ocena realizacji zamówień towarów do regionalnego centrum dystrybucyjnego wybranej sieci handlowej Artykuł 2015
127 Ocena rentowności przedsiębiorstw sprywatyzowanych poprzez leasing pracowniczy w województwie lubelskim Rozdział 2011
128 Ocena rozwoju silników spalinowych w oparciu o analizę wskaźników porównawczych Artykuł 2013
129 Ocena ryzyka korzystania z outsourcingu IT w przedsiębiorstwach w zależności od ich branży Artykuł 2016
130 Ocena skuteczności działania wielokrotnych, strojonych tłumików masowych w konstrukcjach budowlanych Monografia 2011
131 Ocena skuteczności hydrofobizacji powierzchniowej betonu Artykuł 2013
132 Ocena skuteczności oczyszczania wody wodociągowej przez dzbankowe wkłady filtracyjne Referat 2016
133 Ocena skuteczności terapii punktów spustowych mięśnia czworobocznego przy użyciu elektromiografii powierzchniowej u pacjentów z dolegliwościami bólowymi zgłaszanymi w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych Artykuł 2016
134 Ocena skuteczności wybranych metod redukcji wariancji w badaniach symulacyjnych modeli sieciowych przedsięwzięć budowlanych Referat 2011
135 Ocena skuteczności wybranych metod redukcji wariancji w badaniach symulacyjnych modeli sieciowych przedsięwzięć budowlanych Artykuł 2012
136 Ocena stanu izolacji transformatorów w czasie eksploatacji na podstawie wyników badań rezystancji izolacji Artykuł 2012
137 Ocena stanu powierzchni po obróbce skrawaniem kompozytów polimerowych włóknistych Referat 2012
138 Ocena stanu procesu spalania mieszanin pyłu węglowego i biomasy na podstawie obrazu płomienia Referat 2012
139 Ocena stanu technicznego alternatora na podstawie badań termowizyjnych Artykuł 2013
140 Ocena stanu technicznego komina murowanego i badania eksperymentalne cegły Artykuł 2015
141 Ocena stopniawykorzystania pomocy publicznej przez przedsiębiorstwa województwa lubelskiego na podstawie wyników badań ankietowych Artykuł 2013
142 Ocena strat cieplnych silnika HCCI z wewnętrzną recyrkulacją spalin na podstawie badań symulacyjnych Artykuł 2014
143 Ocena strat ciepła kabiny pasażerskiej podczas eksploatacji samochodu osobowego w okresie zimowym Artykuł 2011
144 Ocena struktury, modułu Younga oraz cytotoksycznośći kompozytów na bazie chitozanu Artykuł 2012
145 Ocena stylów kierowania w małych firmach Lubelszczyzny Artykuł 2016
146 Ocena sytuacji ekonomicznej małych isrednich przedsiębiorstw na terenie województwa lubelskiego w latach 2006-2010 Rozdział 2011
147 Ocena technologiczności wyprasek wtryskowych na podstawie numerycznej symulacji wtryskiwania termoplastycznych tworzyw polimerowych Artykuł 2014
148 Ocena wartości współczynnika chropowatości i średnicy wewnętrznej rurociągów wybrane sieci wodociągowej Rozdział 2011
149 Ocena wartości zabytków w swietle rejestru i ewidencji zabytków Rozdział 2015
150 Ocena wiejskich systemów kanalizacyjnych na przykładzie województwa lubelskiego Rozdział 2015
151 Ocena wielokryterialna systemów logistycznych zaopatrzenia w budownictwie Artykuł 2016
152 Ocena właściwości dwuwarstwowego wytworu polietylenowego otrzymywanego metodą wytłaczania Artykuł 2016
153 Ocena właściwości mechanicznych wyrobów otrzymywanych wybranymi metodami druku 3D Rozdział 2015
154 Ocena właściwości osadów pościekowych w aspekcie wykorzystania jako paliwo alternatywne Rozdział 2012
155 Ocena właściwości przetwórczych i cieplnych wyprasek wtryskowych napełnionych proszkowym napełniaczem metalicznym Artykuł 2015
156 Ocena właściwości tribologicznych powłok napawanych w warunkach tarcia suchego Rozdział 2015
157 Ocena wpływu charakterystyki budynku na stężenie heksabromocyklododekanu (HBCD) i tetrabromobisfenolu A (TBBP A) w kurzu z pomieszczeń wewnętrznych Referat 2011
158 Ocena wpływu czynników eksploatacyjnych na algorytmy przełączania biegów autobusów miejskich Artykuł 2015
159 Ocena wpływu drgań komunikacyjnych na kostrukcję budynku oraz komfort mieszkańców Artykuł 2015
160 Ocena wpływu klimatyzacji na środowisko za pomocą śladu węglowego Rozdział 2012
161 Ocena wpływu pracy farmy wiatrowej na parametry jakości energii elektrycznej Rozdział 2017
162 Ocena wpływu przydomowych oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym na jakość wód podziemnych w studniach kopanych i głębinowych Artykuł 2014
163 Ocena wpływu warstw piezoelektrycznych oraz warunków brzegowych na zachowanie hybrydowych płyt kompozytowych o różnych układach warstw Artykuł 2015
164 Ocena wpływu wykładziny cementowej w rurociągach żeliwnych na jakość przesyłanej nimi wody – badania wstępne. Artykuł 2011
165 Ocena wpływu zastosowania zaworów termostatycznych na zużycie ciepła w budynku wielorodzinnym Artykuł 2015
166 Ocena wybranych algorytmów synchronizacji przekształtników sieciowych podczas zapadów napięcia Referat 2014
167 Ocena wybranych parametrów procesu spalania w silniku o zapłonie samoczynnym zasilanym mieszaninami oleju napędowego z syntetycznym paliwem Artykuł 2015
168 Ocena wybranych technik TCT w odwzorowaniu rzeczywistych obiektów Artykuł 2016
169 Ocena wykorzystania funduszy unijnych w małych i średnich przedsiębiorstwach województwa lubelskiego Artykuł 2014
170 Ocena wytrzymałości betonu według normy PN-EN 13791 Artykuł 2011
171 Ocena wytrzymałości połączeń klejowych blach ze stopu aluminium z wykorzystaniem analizy numerycznej MES Artykuł 2011
172 Ocena zaawansowania raka gruczołu krokowego Artykuł 2014
173 Ocena zadłużenia i płynności finansowej Rozdział 2013
174 Ocena zdolności procesu a zachowanie jakości technologicznej na podstawie danych ze standardowego systemu pomiarowego Artykuł 2011
175 Ocena zjawiska podciągania kapilarnego w murze budynku o charakterze zabytkowym za pomocą powierzchniowej sondy TDR Artykuł 2013
176 Ocena zmian chropowatości powierzchni modelu 3D przy wykorzystaniu warunków brzegowych w analizie MES Rozdział 2015
177 Ocena zmniejszenia strat energii cieplnej budynku wielorodzinnego w wyniku przeprowadzonej termomodernizacji Artykuł 2016
178 Ocenka riskov investirovaniâ dohodov domašnih hozâjstv (ukrainskie realii) Rozdział 2015
179 Ocenka vozmožnosti ispol'zovaniâ natural'nyh kompozitov s dobavkoj l'nânyh volokon v stroitel'stve Rozdział 2014
180 Ochrona dziedzictwa w XXI wieku - o potrzebie nowego paradygmatu i systemu w ochronie dziedzictwa Rozdział 2011
181 Ochrona i konserwacja ruin zamkowych - wybrane problemy i przykłady Monografia 2013
182 Ochrona przed hałasem komunikacyjnym w obszarach miejskich w programach ochrony środowiska przed hałasem Artykuł 2014
183 Ochrona środowiska na drodze ekspresowej S17 Artykuł 2014
184 Ochrona tożsamości przestrzennej na przykładzie wybranych miast Lubelszczyzny : Ostrów Lubelski, Biłgoraj, Kraśnik Monografia 2011
185 Ochrona wartości przestrzennych i kulturowych Śródmieścia Lublina poprzez zachowanie modernistycznego gmachu Powszechnego Domu Towarowego w Lublinie Artykuł 2016
186 Ochrona wartości w procesie adaptacji zabytków Monografia 2015
187 Ochrona wartości w procesie adaptacji zabytków na przykładzie adaptacji zespołu klasztornego S.S. Wizytek w Lublinie - od XIX do XXI wieku Rozdział 2015
188 Ochyshchennya vody z zastosuvannyam reahentiv, yaki volodiyut' mahnitnymy vlastyvostyamy Referat 2015
189 Ocìnka efektivnostì virobnictva tonkostìnnih poristih obolonok metodom ekstruzìï Artykuł 2015
190 Ocìnka stabìlˊnostì funkcìonuvannâ aktivnogo mulu Referat 2015
191 Ocìnka vplibu parametrìv konìčnih evolventnih peredač na ïh dovgovìčnìst ta znošuvannâ. Častina 2. Kosozubì peredačì Artykuł 2011
192 Ocìnka vplivu radìal’nogo zazoru u pìdšipniku kovzannâ na dovgovìčnìst’ ì maksimal’nì kontaktnì tiski Artykuł 2013
193 Ocinka znosotrivkosti evtektičnih pokriviv sistemi Fe-Mn-C-B, legovanih Si, Ni i Cr, z vikoristannâm bagatokriterial'nogo analizu Artykuł 2011
194 Očisnik golovok koreneplodiv [patent ukraiński nr 102297] Patent 2013
195 Oculographic means for human eye retina functional state estimation Referat 2011
196 Oculographic means for human retina functional state integral estimation Artykuł 2013
197 Oczekiwania klientów wobec e-learningu na rynku europejskim Artykuł 2015
198 Od filozoficznej nieakceptacji do dialogu z obcością. Związki filozofii z podróżą i turystyką Artykuł 2015
199 Od rekomendacji warszawskiej do programu Pro-Revita Rozdział 2014
200 Odbiór bodźców środowiskowych przez glony Characeae sygnalizowany za pomocą ultrasłabej luminescencji Artykuł 2012
201 Oddział Lubelski-Sesja Jubileuszowa Artykuł 2011
202 Oddziaływania elektrodynamiczne prądów na przewody sztywne łączone przez docisk. Artykuł 2013
203 Oddziaływania elektromagnetyczne wykrywaczy metali Referat 2016
204 Oddziaływania nadsubtelne w ceramice (BiFeO3)0.9-(BaTiO3)0.1 wytworzonej przez aktywację mechaniczną Artykuł 2014
205 Oddziaływanie dynamiczne pociągów na projektowany budynek i ludzi usytuowany nad linią kolejową Referat 2014
206 Oddziaływanie elektrodynamiczne prądów zakłóceniowych na układ szyn aluminiowych płaskich łączonych przez docisk Artykuł 2016
207 Oddziaływanie materiału rur polietylenowych na jakość wody w sieci wodociągowej Rozdział 2011
208 Oddziaływanie nowych rur PEHD, PEX i PVC na bakterie Pseudomonas aeruginosa Rozdział 2012
209 Oddziaływanie pola elektromagnetycznego na proces hiperaktywacji nasienia Referat 2016
210 Oddziaływanie pola elektromagnetycznego na proces hiperaktywacji nasienia-badanie pilotażowe Artykuł 2017
211 Oddziaływanie wiatru na budynki wysokie w świetle badań własnych i ujęć normowych Artykuł 2013
212 Oddziaływanie wiatru na dachy płaskie Artykuł 2014
213 Oddziaływanie wiatru na kominy stalowe w ujęciu przepisów normowych Artykuł 2014
214 Odkształcalność doraźna betonów wysokowartościowych z kruszywami łamanymi Artykuł 2011
215 Odkształcenia cieplne a niedokładność pomiaru sondą przedmiotową Artykuł 2011
216 Odkształcenia cieplne przedmiotów ze stopu aluminium w toczeniu Rozdział 2011
217 Odkształcenia sprężyste struktury tworzywo epoksydowe - metal przy frezowaniu czołowym Artykuł 2016
218 Odlewanie rotacyjne tworzyw polimerowych. Cz. 1 Artykuł 2016
219 Odlewanie rotacyjne tworzyw polimerowych. Cz. 2 Artykuł 2016
220 Odmienność kulturowa a piękno habitatu. Poszukiwania i rozważania Rozdział 2016
221 Odour pollution of air Artykuł 2011
222 Odpady ceramiki sanitarnej jako kruszywo do betonów w konstrukcjach o wysokich wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa pożarowego Artykuł 2012
223 Odpady ceramiki sanitarnej jako kruszywo do betonu Artykuł 2011
224 Odpady energetyczne jako substraty w syntezie materiałów mezoporowatych Artykuł 2016
225 Odpływ wody kanalizacją deszczową z miasta Świdnik w 2014 roku Rozdział 2016
226 Odporność kawitacyjna powłok na osnowie niklu napawanych metodą płomieniowo-proszkową Artykuł 2015
227 Odporność kawitacyjna powłok natryskiwanych cieplnie Referat 2014
228 Odporność kompozytów epoksydowo-węglowych na uderzenia udarowe przy niskich prędkościach Artykuł 2012
229 Odporność laminatów aluminium/kompozyt epoksydowo-szklany na uderzenia o małej prędkości Artykuł 2012
230 Odporność na erozję kawitacyjną powłok na bazie niklu i kobaltu napawanych metodą plazmową Referat 2013
231 Odporność na erozję kawitacyjną powłok na bazie niklu i kobaltu napawanych metodą plazmową Rozdział 2013
232 Odporność na pękanie a mikrostruktura w betonach z dodatkiem popiołów lotnych Artykuł 2013
233 Odporność na pękanie przy skręcaniu betonu z popiołami lotnymi Artykuł 2016
234 Odpowiedź dielektryczna przepustów RBP z różnymi defektami izolacji Artykuł 2012
235 Odpowiedzialne przywództwo jako kluczowy czynnik rozwoju wspólczesnych organizacji i regionów Artykuł 2016
236 Odpowiedzialne społecznie zarządzanie zasobami ludzkimi : standard miejsca pracy na przykładzie normy SA 8000 Artykuł 2014
237 Odpowiedzialne traktowanie interesariuszy - standard AA 1000 Rozdział 2014
238 Odpowiedzialność za ładunek w transporcie drogowym Artykuł 2014
239 Odszumianie obrazów CT za pomocą transformaty curvelet Artykuł 2015
240 Odwiedziny w centrach handlowych - zmiany w strukturze celów i preferencji konsumenckich Artykuł 2015
241 Odwodnienie do balkonu Patent 2011
242 Odwrotna strona postępu. Kryzys Zachodu jako kategoria filozoficzna w filozofii rosyjskiej Artykuł 2014
243 Odwzorowanie rzeczywistych warunków pracy układu ABS w warunkach laboratoryjnych Artykuł 2012
244 Odzyskiwanie danych z masowych pamięci magnetycznych Rozdział 2013
245 Odzyskiwanie energii i dynamika wahadłowego eliminatora drgań z półaktywnym zawieszeniem Referat 2017
246 Oena ryzyka zawodowego na stanowisku zbrojarz-betoniarz w przedsiębiorstwach wytwarzajacych wyroby na potrzeby budownictwa - studium przypadku Artykuł 2017
247 The officiency of a typical meteorological year and actual climatic data in the analysis of energy demand in buildings Artykuł 2015
248 Ogólnopolskie Seminarium Spektroskopii Mössbauerowskiej 2012 Artykuł 2012
249 Ograniczanie emisji hałasu na stanowiskach dydaktycznych do badania maszyn elektrycznych Artykuł 2011
250 Ograniczanie emisji pojazdów samochodowych poprzez wykrywanie nieszczelności komory spalania Artykuł 2011
251 Ograniczenia standardu OBD w diagnostyce wybranych obwodów pojazdów spalinowych Rozdział 2012
252 Ogrody islamu na przykładzie założeń ogrodowych Andaluzji Artykuł 2015
253 Ogrody lecznicze jako forma wspomagania terapii Artykuł 2015
254 Ogrzewanie podłogowe wodne Artykuł 2011
255 Ogrzewanie powietrzne pomieszczeń Artykuł 2013
256 Określanie cech materiałowych próbek betonowych z dodatkiem tufów zeolitowych Artykuł 2015
257 Określanie istotności wymagań eksploatacyjnych przy ocenie przydatności użytkowej budynków mieszkalnych z zastosowaniem rozmytego rozszerzenia metody AHP Referat 2011
258 Określanie kosztów utrzymania wielorodzinnego budynku mieszkalnego Artykuł 2014
259 Określanie nośności podłoza przy projektowaniu rusztowań Artykuł 2017
260 Określanie poziomu tłumienia drgań w mostach i kładkach dla pieszych Artykuł 2016
261 Określanie wyjątkowej uniwersalnej wartości dóbr światowego dziedzictwa – krytyczna analiza Rozdział 2011
262 Określenie stopnia odkształcenia w łukach giętych metodą indukcyjną na podstawie obliczeń numerycznych w stosunku do rzeczywistego procesu kształtowania Referat 2014
263 Określenie stopnia odkształcenia w łukach giętych metodą indukcyjną na podstawie obliczeń numerycznych w stosunku do rzeczywistego procesu kształtowania łuków Artykuł 2014
264 Określenie warunków i możliwości ekologicznego wykorzystania mieszanek odpadów pochodzących z procesów energetycznego spalania miału węglowego – żużla oraz procesów odlewniczych – masy formierskiej odwałowej w celu dalszego zastosowania Rozdział 2013
265 Określenie wpływu wybranych elementów konstrukcji autobusów transportu miejskiego na jakość pracy kierowcy i bezpieczeństwo jazdy Artykuł 2016
266 Określenie wskaźnika jakości spalania węgla w przemysłowym kotle energetycznym Artykuł 2014
267 Określenie wymiarów nanocząsteczek fazy metalicznej i odstępów dielektrycznych w nanomateriałach (CoFeZr)x(Al2O3)100-x wytworzonych rozpylaniem jonowym Artykuł 2011
268 Old and new order of linear invariant family of harmonic mappings and the bound for Jacobian Artykuł 2011
269 Ompozycja klejowa i sposób jej wytwarzania [ Zgłoszenia nr (21) 412592] Patent 2016
270 On a somewhat forgotten condition of Hasegawa and on Blackwell's example Artykuł 2015
271 On an implementation of the method of capacity of information bearers (the Hellwig method) in spreadsheets Rozdział 2014
272 On buckling collapse and failure analysis of thin-walled composite lipped-channel columns subjected to uniaxial compression Artykuł 2014
273 On circularly symmetric functions Artykuł 2014
274 On close-to-scalar one-parameter cosine families Artykuł 2015
275 On coefficients problems for typically real functions related to gegenbauer polynomials Artykuł 2017
276 On computational aspects of mode i strain energy release rate distribution along delamination front in general layup CFRP laminates with mechanical couplings Referat 2016
277 On Correlation of pulses and tool elongations at micro-electrical discharge machining aided by ultrasonics Rozdział 2015
278 On coupled vibrations of thin-walled rotating composite beams: parametric studies Referat 2014
279 On cyclic variability in a residual effected HCCI engine with direct gasoline injection during negative valve overlap Artykuł 2014
280 On extremal colorings without rainbow cycles Referat 2016
281 On extremal colorings without rainbow cycles Referat 2016
282 On functions convex in the direction of the real axis with a fixed second coefficient Artykuł 2011
283 On functions convex in the direction of the real axis with real coefficients Artykuł 2011
284 On Hille-type approximation of degenerate semigroups of operators Artykuł 2016
285 On lower bound for induced Ramsey number Referat 2017
286 On nonlinear dynamic of a non-ideal Duffing system with fractional damping Artykuł 2016
287 On Parameterization of the reinforcement phase distribution in continuous fiber-reinforced composites Rozdział 2017
288 On properties of the class of semi-typically real functions Referat 2012
289 On properties of the class of semi-typically real functions Artykuł 2012
290 On quantitative expression in fibrous composites based on an exemplary distribution of roving glass-fibers Artykuł 2017
291 On semi-typically real functions which are generated by a fixed semi-typically real function Referat 2011
292 On semi-typically real functions which are generated by a fixed semi-typically real function Artykuł 2012
293 On shape preserving semigroups Artykuł 2012
294 On simulation of a bistable system with fractional damping in the presence of stochastic coherence resonance Artykuł 2014
295 On superdiffusive behavior of a passive tracer in a Poisson shot noise field Artykuł 2011
296 On the age-independent publication index Artykuł 2012
297 On the conjecture of Hayami and Owa concerning the class ℛ(α) Artykuł 2017
298 On the Fekete-Szegö problem for classes of bi-univalent functions Artykuł 2014
299 On the growth behavior of yearly citations of cumulative papers of individual authors Artykuł 2013
300 On the growth dynamics of citations of articles by some Nobel Prize winners Artykuł 2015
301 On the growth of citations of publication output of individual authors Artykuł 2011
302 On the heat transfer coefficients between heated/cooled radiant ceiling and room Artykuł 2017
303 On the heat transfer coefficients between heated/cooled radiant floor and room Artykuł 2013
304 On the induction period for crystallization in solute−solvent systems by polythermal method Artykuł 2013
305 On the light intensity transmitted through water and aqueous supersaturated ammonium dihydrogen phosphate solutions containing different antisolvents Artykuł 2017
306 On the magnetic properties of mechanosynthesized Co-Fe-Ni ternary alloys Artykuł 2011
307 On the order of strongly starlikeness in some classes of starlike functions Artykuł 2015
308 On the performance of piezoelectric energy harvesting driven by air flow Rozdział 2011
309 On the problem of cracking in 2-phase ceramic matrix composite materials Rozdział 2016
310 On the problem of heat transfer in polycrystalline composites subjected to quick temperature changes Referat 2013
311 On the relationship between citations of publication output and Hirsch index h of authors: conceptualization of tapered Hirsch index h T, circular citation area radius R and citation acceleration a Artykuł 2012
312 On the rotation index of bar billiards and Poncelet's porism Artykuł 2013
313 On the strong law of large numbers for phi-mixing and rho-mixing random variables Artykuł 2011
314 On typically real functions which are generated by a fixed typically real function Artykuł 2011
315 On Wallen-type formulae for integrated semigroups and sine functions Artykuł 2017
316 On-line spectroreflectometry of inhomogeneous scattering mediums Referat 2013
317 On-site calibration system for trace humidity sensors Artykuł 2016
318 On-site ozone treatment for agricultural soil and related applications Artykuł 2011
319 On-the-fly community-driven mobile accelerometer data analysis system for road quality assessment Artykuł 2016
320 Online vs. offline – systemy do monitoringu maszyn Artykuł 2015
321 Ontologiczny wymiar człowieka w sieci Rozdział 2011
322 An ontology based intelligent diagnostic system of steel corrosion protection Artykuł 2013
323 Ontology based method for process oriented systems design Artykuł 2014
324 Op ́it meždunarodnogo sotrudničestva v cozdanii gibridn ́ìh system ênergosnabženiâ obˈektov Artykuł 2014
325 Opakowanie na żelazko [Prawo z rejestracji nr 21878 wzoru przemysłowego] Patent 2016
326 Opakowanie na żelazko [Prawo z rejestracji nr 21879 wzoru przemysłowego] Patent 2016
327 Opakowanie na żelazko [Prawo z rejestracji nr 21880 wzoru przemysłowego] Patent 2016
328 Opakowanie na żelazko [Prawo z rejestracji nr 21881 wzoru przemysłowego] Patent 2016
329 Opakowanie na żelazko [Prawo z rejestracji nr 21882 wzoru przemysłowego] Patent 2016
330 Opakowanie na żelazko [Wzór przemysłowy nr (11) 21252 (21) 22489] Patent 2015
331 Opakowanie na żelazko [Wzór przemysłowy nr (11) 21257 (21) 22490] Patent 2015
332 Opakowanie na żelazko [Wzór przemysłowy nr (11) 21258 (21) 22491] Patent 2015
333 Opakowanie na żelazko [Wzór przemysłowy nr (11) 21259 (21) 22492] Patent 2015
334 Opakowanie na żelazko [Wzór przemysłowy nr (11) 21260 (21) 22493] Patent 2015
335 Open and extensible authoring system to develop and execute serious simulation games Rozdział 2015
336 Open-path FTIR spectral radiation intensity of hot combustion gases - measurement and interpretation Artykuł 2015
337 Open-source microcontroller development board in wireless sensor networks classes Rozdział 2016
338 Operating systems efficiency in cloud environments Artykuł 2012
339 Operation cycle model of ASz62IR radialaircraft engine Referat 2016
340 Operation Phase Problems of Prefabricated Residential Buildings with Integrated Autoclaved Aerated Concrete Panel Walls Artykuł 2015
341 Operational characteristics of the heat and cold storage in traction vehicles Rozdział 2017
342 An Operator Semigroup in Mathematical Genetics Monografia 2015
343 Opis struktury błony biologicznej za pomocą wybranych wskaźników biocenotycznych. Rozdział 2011
344 Opłacalność zastosowania LPG jako paliwa alternatywnego do zasilania pojazdów w latach 2002-2011 Artykuł 2012
345 Opłata adiacencka- podział nieruchomości Artykuł 2011
346 Opłaty adiacenckie. Budowa urządzeń infrastruktury technicznej. Artykuł 2015
347 Opóźnienie hamowania pojazdów w róznych warunkach ruchu Artykuł 2016
348 Opóźnienie samozapłonu wybranych paliw węglowodorowych Artykuł 2014
349 Opportunities and challenges of medical tourism Artykuł 2014
350 Opportunities of assessing the atmospheric air pollution by using the object-oriented programing and statistics Rozdział 2013
351 Opracowania koncepcji wprowadzenia na rynek innowacji produktowej Rozdział 2015
352 Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowej technologii odlewania rotacyjnego tworzyw sztucznych Rozdział 2013
353 Opracowanie innowacyjnej płyty wielowarstwowej Rozdział 2013
354 Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji pokryć dachowych z tworzyw sztucznych Rozdział 2013
355 Opracowanie koncepcji komercjalizacji elektronicznego konwertera z czujnikiem alkoholowym, przystosowującym samochody do spalania biopaliwa E85 Rozdział 2012
356 Opracowanie metody produkcji maty olejochłonnej z tekstyliów pochodzących z recyklingu opon Rozdział 2013
357 Opracowanie modeli biznesowych i budowa prototypu usługi CarSharingu Referat 2014
358 Opracowanie modeli biznesowych i budowa prototypu usługi CarSharingu Artykuł 2014
359 Opracowanie modelu matematyczno-fizycznego oraz procedur kalibracyjnych transmisyjnej sondy dwuprętowej do pomiaru zespolonej przenikalności elektrycznej materiałów ciekłych pochodzenia rolniczego Rozdział 2013
360 Opracowanie modelu profilu lotniczego do badań metodą CFD w oprogramowaniu ANSYS fluent Rozdział 2012
361 Opracowanie modelu układu wymiany ładunku silnika subaru EJ25 z zastosowaniem metody inżynierii odwrotnej (reverse engineering) Artykuł 2011
362 Opracowanie składu innowacyjnych dodatków obniżających współczynnik tarcia pomiędzy warstwami folii Rozdział 2013
363 Opracowanie stadium przypadku obszaru i możliwości zastosowań Cloud computing w małych iśrednich przedsiębiorstwach regionu łubelszczyzny Rozdział 2011
364 Opracowanie stanowiska do badań w tunelu aerodynamicznym profili lotniczych wykorzystujących aktywny nadmuch Rozdział 2012
365 Opracowanie systemu informatycznego usprawniającego obieg informacji handlowej pomiędzy przedsiębiorcą a partnerami biznesowymi Rozdział 2013
366 Opracowanie systemu optycznej inspekcji PCB (Printed Circuit Board) Rozdział 2013
367 Opracowanie technologii obróbki cieplnej azotowania na bazie posiadanego parku maszynowego elementów hydrauliki siłowej i form wtryskowych do tworzyw sztucznych Rozdział 2013
368 Opracowanie technologii produkcji pigmentowych preparacji woskowych do zastosowań w barwieniu technologią odlewania rotacyjnego. Rozdział 2013
369 Opracowanie wstępnej koncepcji komercjalizacji produktu: urządzenia solarno-elektryczne Rozdział 2012
370 Opracowanie wstępnej koncepcji produktu: urządzenia- modułu termoelektrycznego Rozdział 2012
371 Opredilenie teplovogo balansa kladovyh holodilnyh Referat 2011
372 Oprogramowanie wspierające proces podania leku w szpitalu wykorzystujące urządzenia mobilne i kody kreskowe Artykuł 2014
373 Oprzyrządowanie w technologii klejenia Monografia 2016
374 Optical and vibrational spectra of CsCl-enriched GeS2-Ga2S3 glasses Artykuł 2016
375 The optical diagnostics of parameters of biological tissues of human intact skin in near-infrared range Rozdział 2016
376 Optical emission spectroscopy investigation of the low-power multispark plasma actuator Artykuł 2013
377 Optical fiber exhaust management systems and innovative technologies for its production Artykuł 2017
378 Optical fiber technology 2012 Artykuł 2013
379 Optical Fiber Technology in Poland - Four Decades of Development 1975-2015 Rozdział 2015
380 Optical fibers and their applications 2012 Rozdział 2013
381 Optical fibers and their applications 2015 Monografia 2015
382 Optical methods and artificial intelligence in diagnostics of industrial pulverized coal burner Artykuł 2012
383 Optical registration of transformer oil absorption processes in electrical pressboard nano-capillaries Rozdział 2016
384 Optical switching method based on two diffraction gratings bistable system Rozdział 2014
385 Optical switching technologies: problems and proposed solution Rozdział 2015
386 Optical wavelength discriminator based on a Sagnac loop with a birefringent fiber Artykuł 2011
387 Optimal control for combustion process Artykuł 2014
388 Optimal control for combustion process Referat 2013
389 Optimal control methods for vertical and horizontal beam dynamics Referat 2012
390 Optimal control methods for vertical and horizontal beam dynamics Artykuł 2012
391 Optimal control of a wind farm group using the WindEx system Artykuł 2014
392 Optimal control of blending and melting of copper concentrates Rozdział 2015
393 Optimal control of copper concentra te charging and melting based on intelligent systems Referat 2015
394 Optimal control of copper concentrate blending and melting based on inteligent systems Artykuł 2016
395 Optimal control of the dynamical system of machinę tool for machining shafts about low stiffness Referat 2013
396 Optimal control system of Diesel automotive engineering by example of open pit motor transport Artykuł 2014
397 Optimal controlling the dynamical system of machine tool by elastic-deformable shafts machining Rozdział 2015
398 Optimal Diesel engine technology analysis matching the platform of the helicopter Artykuł 2014
399 Optimal energy source for an environmentally-friendly go-kart Artykuł 2016
400 Optimal production planning for a randon horizon Rozdział 2015
401 Optimal route and control for the LQG problem Rozdział 2014
402 Optimal route determining for LQ problem with optimally stopped horizon Rozdział 2015
403 Optimal stopping of controlled linear stochastic systems Rozdział 2016
404 Optimal voltage control in distribution network with dispered generation Rozdział 2011
405 Optimalizácia plastového výlisku pomocou simulačného programu plastic parts optimization by simulation program Artykuł 2012
406 Optimalizácia výroby výlisku z termoplastu vstrekovaním Artykuł 2013
407 Optimalization analysis workflow of injection molding process in CAE enviroment Rozdział 2016
408 Optimalization of shape and type of plastic material for small-lot part production Referat 2015
409 Optimization for distribution process of technical gas using informatics technology Rozdział 2011
410 Optimization in the electric power engineering - problems and challenges Artykuł 2015
411 Optimization in the electric power engineering – problems and challenges Referat 2015
412 Optimization methods for robot-manipulation systems modeling and controlling Rozdział 2011
413 Optimization of aggregate supplies for road projects Artykuł 2012
414 Optimization of hierarchical management of technological processes Rozdział 2015
415 Optimization of i-section profile design by The finite element method Artykuł 2016
416 Optimization of metallic precursor thickness ratio for CIGS solar cell prepared by magnetron sputtering process Rozdział 2015
417 Optimization of NSC controller in two-dimensional parameters space Referat 2011
418 Optimization of production processes Monografia 2013
419 Optimization of the MFC – composite beam energy harvester Referat 2015
420 Optimization of the MFC – composite beam energy harvester Artykuł 2016
421 Optimization of the polymer plasticizing process Rozdział 2015
422 Optimization of the position of the local distribution centre of the post logistics network for the selected area of the Lublin province Rozdział 2016
423 Optimization of the post logistics network and location of the local distribution center in selected area of the Lublin province Referat 2017
424 Optimization of the post logistics network and location of the local distribution center in selected area of the Lublin province Artykuł 2017
425 Optimization of thin-walled element geometry using system integrating neural networks and finite element method Artykuł 2017
426 Optimization of vertical formwork layout plans using mixed integer linear programming Artykuł 2016
427 Optimization of ZnO:Al layers for applications in thin film solar cells Referat 2016
428 Optimization problem of scheduling on the example of material supply Referat 2013
429 The optimization problems in determining parameters of tuned mass dampers Rozdział 2016
430 Optimizing the Arrangement of Elements on a Printed Circuit Board Artykuł 2016
431 Optimizing the Arrangement of Elements on a Printed Circuit Board Referat 2015
432 Optimizing the Electrical Power in an Energy Harvesting System Artykuł 2015
433 Optimizing the geometry of the connecting rod in opposite pistons engine Artykuł 2017
434 Optimum weight design of multilayered fiber composite plates with discrete ply angles and uncertainty in ply thicknesses Artykuł 2014
435 Optoelectronic sensor for simultaneous and independent temperature and elongation measurement using Bragg gratings Artykuł 2012
436 Optoelectronic spiking neural network Rozdział 2013
437 Optoelektroniczne systemy w zastosowaniach diagnostycznych i pomiarowych Artykuł 2014
438 Optyczna metoda diagnostyki gazu syntezowego z biomasy Artykuł 2016
439 Optyczna metoda oceny realizacji zadanego toru ruchu programowalnego pojazdu elektrycznego Artykuł 2014
440 Optyka biomedyczna Rozdział 2012
441 Optymalizacja struktury źródeł finansowania spółek elektroenergetycznych Rozdział 2013
442 Optymalizacja cen przejazdu w przypadku współistnienia taryf dystansowych i relacyjnych Artykuł 2013
443 Optymalizacja doboru układów skojarzonych – studium przypadków Referat 2015
444 Optymalizacja elementu cienkościennego z zastosowaniem systemu sieci neuronowej - metoda elementów skończonych Referat 2016
445 Optymalizacja geometrii wypraski wtryskowej Referat 2017
446 Optymalizacja geometrii wypraski wtryskowej Referat 2017
447 Optymalizacja kosztów bilansowania systemu elektroenergetycznego przy wykorzystaniu metod heurystycznych Artykuł 2014
448 Optymalizacja parametrów plazmowych procesu immobilizacji biomolekuł lakazy strumieniem zimnej plazmy SPP Referat 2017
449 Optymalizacja parametrów plazmy SPP w otrzymaniu bioaktywnych powłok lakazy Rozdział 2017
450 Optymalizacja parametrów światłowodowych czujników do pomiaru temperatury Artykuł 2016
451 Optymalizacja parametrów wielokrotnych, strojonych tłumików masowych na przykładzie kładki dla pieszych Artykuł 2014
452 Optymalizacja parametrów wielokrotnych, strojonych tłumików masowych. Podstawy teoretyczne i przykład obliczeniowy Referat 2011
453 Optymalizacja pasywna w procesie projektowania łopat wirnika nośnego wiropłatów Artykuł 2014
454 Optymalizacja poziomu zapasów jako system zapewniania jakości w logistyce zaopatrzenia z uwzględnieniem aspektu finansowego Rozdział 2016
455 Optymalizacja procesu projektowania przekładni śmigłowcowych Artykuł 2015
456 Optymalizacja procesu transportu w dystrybucji mieszanki betonowej Artykuł 2014
457 Optymalizacja przezbrajania obrabiarek systemu produkcyjnego Rozdział 2013
458 Optymalizacja skrawania materiału inconel 713 podczas procesu wyważania wirników turbosprężarek Artykuł 2012
459 Optymalizacja skrawania materiału inconel 713 podczas procesu wyważania wirników turbosprężarek Rozdział 2012
460 Optymalizacja struktury kapitału spółek energetycznych notowanych na GPW w Warszawie Rozdział 2013
461 Optymalizacja wykorzystania zasobów odnawialnych podczas realizacji obiektów liniowych Artykuł 2016
462 Optymalizacja źródeł finansowania jako czynnik wartości spółek elektroenergetycznych Artykuł 2013
463 Optymalna alokacja zasobów dźwiękowych urządzenia mobilnego na potrzeby gier Artykuł 2016
464 Optymalne sterowanie grupą farm wiatrowych w oparciu o system windex i zewnętrzne moduły obliczeniowe Artykuł 2013
465 Optymalne sterowanie liniowo-kwadratowe z losowym horyzontem o rozkładzie Poissone'a Referat 2011
466 Optymalny środek smarny dla hydrauliki i pneumatyki Artykuł 2015
467 Opyt Polši v razvitii agropromyšlennyh klasterov. Kejs Lûblinskogo voevodstva Rozdział 2011
468 Orbital effects on characteristic lengths in a two-orbital superconductor Artykuł 2014
469 Orbital forging of a sleeve-type part with a simultaneous flanging Referat 2012
470 Orbital forging of a sleeve-type part with a simultaneous flanging Artykuł 2012
471 Orbital forging of a Ti6Al4V alloy jaw coupling sleeve Artykuł 2014
472 Orchard branch scraper. Model and construction Rozdział 2013
473 The order in the lists of authors in multi-author papers revisited Artykuł 2012
474 Organic and indicator bacteria removal efficiency in four stage constructed wetland Referat 2016
475 Organic compounds migrating from plastic pipes into water Artykuł 2011
476 Organic geochemistry of Upper Carboniferous bituminous coals and clastic sediments from the Lublin Coal Basin (Poland) Artykuł 2013
477 Organizacja centrum logistycznego na przykładzie Węzła Ekspedycyjno- Rozdzielczego Poczty Polskiej w Lublinie Artykuł 2014
478 Organizacja gospodarki magazynowej części zamiennych na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego Rozdział 2016
479 Organizacja kanału inżynierskiego w systemach sterowania i nadzoru obiektów elektroenergetycznych Artykuł 2011
480 Organizacja prac magazynowych w przedsiębiorstwie branży transportowej Artykuł 2017
481 Organizacja wymian danych z wykorzystaniem łączy LAN w obiektach elektroenergetycznych Artykuł 2013
482 Organizacja, struktura, wyposażenie Lubelskiej Brygady Odwodowej Referat 2014
483 Organizacja, struktura, wyposażenie Lubelskiej Brygady Odwodowej Artykuł 2014
484 Organization of post transportation on the territory of Ukraine Referat 2015
485 The organization of production process and warehouse space management regarding to HACCP production safety system in a food manufacturing company Rozdział 2015
486 Orientacja biznesowa w edukacji akademickiej przyszłych kadr sektora IT Artykuł 2013
487 Orientacja kolektorów słonecznych a uzysk energetyczny Artykuł 2012
488 Origin of visible photoluminescence of Si-rich and N-rich silicon nitride films Artykuł 2016
489 Origin of visible photoluminescence of Si-rich and N-rich silicon nitride films Referat 2015
490 Orthogonal cutting process modelling considering tool-workpiece frictional effect Artykuł 2015
491 Osiedle Za Żelazną Bramą Rozdział 2014
492 Osiedlowe garaże podziemne - przykłady błędów projektowych i wykonawczych oraz propozycji napraw Artykuł 2016
493 Osoba niepełnosprawna ruchowo jako konsument 3.0 Artykuł 2016
494 Osobennosti formirovaniâ syrevoj bazy produkcii molokopererabatyvaûŝih predpriâtij Ukrainy Rozdział 2013
495 Osoblivostì osvitnʹogo procesu u viʹših navčâlʹnih zakladah Polʹši Referat 2015
496 Oszacowanie parametrów kontaktu oraz resursu przekładni walcowej z uwzględnieniem korekcji uzębienia Rozdział 2015
497 Oszacowanie wpływu korekcji zębów na zużycie, trwałość oraz wytrzymałość kontaktową ewolwentowych przekładni walcowych o zębach prostych Artykuł 2011
498 Oszacowanie wpływu modułu na trwałość stożkowej przekładni ewolwentowej o zębach skośnych Artykuł 2011
499 Oszacowanie wpływu modułu na zużycie stożkowej przekładni ewolwentowej o zębach skośnych Artykuł 2011
500 Oszacowanie wpływu owalności elementów łożyska ślizgowego na trwałość według uogólnionego modelu kumulacyjnego zużywania Artykuł 2013