Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 395
Lp. Tytuł Typ Rok
1 R-test static measurement of the 5-axis CNC machining centre rotary axis kinematic centre error Artykuł 2014
2 Rachunek kosztów niewykorzystanych możliwości produkcyjnych Artykuł 2011
3 Rachunkowość zarządcza i controlling Monografia 2012
4 Racjonalizacja zużycia energii w budownictwie mieszkaniowym Monografia 2016
5 Rada Wydawnicza Politechniki Lubelskiej Artykuł 2011
6 Radiacionnaâ stojkost′ pokryti′ Ti-Zr-Si-N Referat 2015
7 Radiation tolerance and mechanical properties of nanostructured coatings TiN, TiAlN, TiAlYN irradiated with He+ ions Referat 2014
8 Radiation tolerance of nanostructured TiCrN coatings Referat 2016
9 Radon and its decay products in an air-conditioned auditorium in correlation with indoor air parameters Artykuł 2016
10 Radon equilibrium factor and perceived air quality in an air-conditioned auditorium in Lublin, Poland Artykuł 2016
11 Radon equilibrium factor measurements in an air-conditioned auditorium Referat 2015
12 Radon exposures in premises in the Lublin region, eastern Poland Referat 2012
13 Radon na Lubelszczyźnie - próba syntezy w 100-lecie badań Referat 2016
14 Radon progeny particle concentration changes in an air-conditioned auditorium Referat 2013
15 Rainbow cycles in split graph Referat 2015
16 Raman G-peak temperature shift of bilayer graphene on copper substrate Referat 2015
17 Raman spectra of graphene films synthesized by chemical vapor deposition on copper foil using decane as precursor Referat 2015
18 Raman Study of CVD graphene irradiated by swift heavy ions Artykuł 2017
19 Raman study of CVD graphene irradiated by swift heavy ions Referat 2016
20 Ramka do mocowania próbek-kształtowa [Nr prawa ochronnego na wzór użytkowy nr (11) 69224 (21) 123714] Patent 2017
21 Ramka do mocowania próbek-płaska [Nr prawa ochronnego na wzór użytkowy nr (11) 69225 (21) 123715] Patent 2017
22 Ramowy wiadukt wspornikowy we wsi Prawda Stara Artykuł 2014
23 Random Distribution of Long-Term Indicators of Variable Emission Conditions Artykuł 2011
24 Rankingi jako narzędzia oceny Inteligentnego Miasta Artykuł 2016
25 Rapid heat treatment of TiN/Ti/Si system Referat 2011
26 Rapid on-line method of wasewater parameters estimation by electronic nose and computer simulations in operating WWTP Referat 2016
27 Raport - Rynek outsourcingu pracowniczego Artykuł 2016
28 Raport badawczo-analityczny dla systemu monitoringu i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Monografia 2012
29 Raport końcowy z badania dziedzinowego "Analiza sektora B+R i przemysłu energetycznego z punktu widzenia uczestnictwa województwa lubelskiego we wdrażaniu Europejskiego Strategicznego Planu Rozwoju Technologii Energetycznych (SEP-Planu)" Monografia 2013
30 Rational placement of a macro fibre composite actuator in composite rotating beams Artykuł 2012
31 Rational placement of a macro fibre composite actuator in composite rotating beams Referat 2012
32 Raw material economy at the Magdalenian site in Klementowice. Eastern Poland Referat 2013
33 Razvitie regional'nyh innovacionnyh klasterov v Rossii i Pol'še Artykuł 2013
34 Rdzeń kształtujący do głowicy wytłaczarskiej [Patent nr (11) 224269 (21) 404317] Patent 2016
35 Rdzeń kształtujący do głowicy wytłaczarskiej [Zgłoszenie nr (21) 404317] Patent 2014
36 Reaction volume in aqueous solutions in problem solving Artykuł 2015
37 Reactive power compensation in electrical networks using relative voltage drops Referat 2017
38 Reakcja systemu elektroenergetycznego na deficyt mocy czynnej – problematyka węzła bilansującego Artykuł 2015
39 Reaktor do utleniania gazów palnych w aparaturze próżniowej [Nr zgłoszenia 398068] Patent 2013
40 Reaktor mikroplazmowy typu glide-arc do dekontaminacji biologicznej Referat 2016
41 Reaktor mikroplazmowy z regulowanym odstępem między elektrodami do obróbki powierzchni [Nr zgłoszenia (21) 407070] Patent 2014
42 Reaktor mikroplazmowy z regulowanym odstępem między elektrodami do obróbki powierzchni [Patent nr (11) 222477 (21) 407070] Patent 2016
43 Realizacja algorytmu szybkiego pozycjonowania na platformie PLC Artykuł 2012
44 Realizacja oczekiwań na facebooku podstawą jego popularności Rozdział 2012
45 Realizacja projektów studenckich szansą na zwiększenie konkurenyjności absolwentów na rynku pracy Rozdział 2011
46 Realizacja wybranych celów przedsiębiorstwa poprzez zarządzanie procesami logistycznymi Artykuł 2013
47 Realizowanie zasad społecznej odpowiedzialności przez zrównoważona produkcję i konsumpcję Rozdział 2013
48 The reasons of the delays in introducing in Poland law regulations favorable for photovoltaics Rozdział 2013
49 Recasting regional development paths: conceptual rethinking of the socio-economic transformation process Rozdział 2015
50 Recent development of ozone treatment for agricultural soil sterilization and biomedical prevention Referat 2011
51 Recent development of ozone treatment for agricultural soil sterilization and biomedical prevention Artykuł 2012
52 Recent developments in understanding of the metastable zone width of different solute-solvent systems Artykuł 2011
53 Recent growth of scientific journals published in India: some publishing and citation-related characteristics Artykuł 2013
54 Recent Technologies for Industry and Computer Science Monografia 2011
55 Reclamation of drill cuttings landfill Artykuł 2016
56 Recognition system of unauthorized changes in rows of vehicle motion Rozdział 2015
57 Recommendation on the historic urban landscape – a new approach to protection of the world heritage Rozdział 2015
58 Reconfigurable manufacturing systems as a way of long-term economic capacity management Artykuł 2015
59 Reconstruction of input signal of sensorwith frequency output Rozdział 2015
60 Reconstruction of input signal of sensorwith frequency output Referat 2015
61 Recorder of variable frequency signal Referat 2017
62 Recurrence relations for moments of doubly compound distributions Artykuł 2012
63 Recykling głeboki na zimno nawierzchni asfaltowych dróg samorządowych Artykuł 2014
64 Redistribution of internal forces generated in a steel frame structure with flexible joints when exposed to a fire Rozdział 2016
65 Reduced-order modeling, testing, and control of nonlinear mechanical and structural systems Artykuł 2017
66 Reduction algorithm for fuzzy clusterization of high dimensionality data Artykuł 2013
67 Reduction of pollution emission by using solar energy in eastern Poland Artykuł 2017
68 Redukcja drgań belki za pomocą piezoelektrycznego kompozytowego siłownika MFC Artykuł 2015
69 Redukcja drgań obiektu nieliniowego z regulatorem proporcjonalno - różniczkującym o strukturze MRAS Artykuł 2016
70 Redukcja emisji metanu i węglowodorów aromatycznych ze składowisk odpadów w biofiltrze - badania polowe Artykuł 2015
71 Redukcja kąta załączenia przy załączaniu elementów sieci przesyłowej Artykuł 2011
72 Redukcja zakłóceń zapłonowych w reaktorach Gliding Arc Artykuł 2012
73 Reduktor ciśnienia gazu, zwłaszcza do systemów zasialnia silników spalinowych Patent 2012
74 Reduktor ciśnienia gazu, zwłaszcza do systemów zasilania silników spalinowych [patent nr 216421] Patent 2014
75 Redystrybucja sił wewnętrznych w stalowej belce dwuteowej w sytuacji pożaru Artykuł 2017
76 Redystrybucja siły podłużnej w stalowym ryglu o narastającej w pożarze zdolności do wydłużenia Artykuł 2013
77 Reengineering of computer science curriculum according to technology changes and market needs Rozdział 2015
78 Referencje podatkowe jako zachęta do podejmowania inwestycji w obszarze specjalnych stref ekonomicznych Artykuł 2012
79 Refinements on fracture toughness of PUR foams Artykuł 2014
80 Reflections on the status of the human- and social sciences Rozdział 2013
81 Reflektor świateł drogowych i mijania oparty na technologii LED Referat 2013
82 Reflektor świateł drogowych i mijania oparty na technologii LED Artykuł 2013
83 Regeneracja akumulatorów zasadowych z wykorzystaniem ładowarek impulsowych Artykuł 2013
84 Regenerative and frictional chatter Referat 2011
85 Regenerative and frictional chatter of high speed milling process. Modeling and experiment Rozdział 2011
86 Regenerative and frictional chatter of high speed milling process. Modeling and experiment Referat 2011
87 Regenerative model of cutting process with nonlinear duffing oscillator Artykuł 2011
88 Region i edukacja a procesy rozwojowe Monografia 2014
89 Regional context in technology transfer and patents inducing growth: Structural models for more-and less-developed regions Rozdział 2014
90 Regional convergence in Poland and Ukraine after 2004 - a comparitive analysis Artykuł 2016
91 Regional research on Internet aided educational processes at different levels Rozdział 2013
92 Regionale Forschung über Internet gestützte Bildungsprozesse auf verschiedenen Ebenen Rozdział 2014
93 Regionalization - integration - globalization Referat 2014
94 Regionalna strategia innowacji województwa lubelskiego do 2020 roku Monografia 2014
95 Regular and chaotic oscillations of a Timoshenko beam subjected to mechanical and thermal loadings Artykuł 2015
96 Regular and chaotic vibration in a piezoelectric energy harvester Artykuł 2016
97 Regular and chaotic vibration in a piezoelectric energy harvester with fractional damping Artykuł 2015
98 Regular and chaotic vibrations in the rub impact model of a Jeffcott rotor with a fractional restore force Artykuł 2013
99 Regular and chaotic vibrations of van der pol and rayleigh oscillators driven by parametric excitation Artykuł 2012
100 Regular market squares in the history of the West - Ukrainian urban planing Rozdział 2014
101 Regular market squares in the history of West-Ukrainian urban planning Referat 2013
102 Rehabilitation of public and semi-public space of housing estates: the case of Lubartow Rozdział 2016
103 Reinforced concrete structures loaded dynamically Monografia 2016
104 Reinforced structures in heritage fortifications Rozdział 2016
105 Rejestracja emisji zanieczyszczeń silnika Diesla w teście jezdnym NEDC z wykorzystaniem analizatora spalin Semtech Ecostar Artykuł 2015
106 Rejestracja ruchu za pomocą urządzenia Microsoft Kinect Artykuł 2012
107 Rejestracja ruchu za pomocą urządzenia Microsoft Kinect Referat 2012
108 Reklama w sztuce, sztuka w reklamie a przestrzeń publiczna Artykuł 2015
109 Rekomendacja o historycznym krajobrazie miejskim – nowe podejście do ochrony dóbr światowego dziedzictwa Rozdział 2015
110 Rekomendacja o Historycznym Krajobrazie Miejskim – wdrożenie zmiany paradygmatu w ochronie miast historycznych Artykuł 2013
111 Rekultywacja gleb zdegradowanych przy wykorzystaniu substancji kształtujących ich właściwości sorpcyjne Monografia 2013
112 Rekuperacja ciepła w przemyśle papierniczym Artykuł 2015
113 Relacja cena-jakość w wyborach konsumenckich. Dyskusja ograniczeń modelu badawczego. Artykuł 2013
114 Relacja moment – obrót w warunkach pożaru dla stalowego wezła rygiel - słup o znanej podatności Artykuł 2013
115 Relacja z obsługi komunkacją miejską UEFA EURO U21 w Lublinie Artykuł 2017
116 Relacje kultury organizacyjnej i procesu zarządzania kapitałem ludzkim w organizacjach publicznych Artykuł 2016
117 Relation between shape and the phenomenon of flutter for bridge deck-like bluff bodies Artykuł 2011
118 The relationship between macroscopic fracture toughness and size of microcracks in concretes containing fly ash between 3rd and 365th days of curing Referat 2017
119 The relationship between wind pressure on the surface of rectangular prisms and atmospheric boundary layer parameters Artykuł 2015
120 Reliability analysis of the selected brands of city buses at municipal transport company Artykuł 2013
121 Reliability assessment of a truck engine based on measurements of combustion chamber tightness Referat 2012
122 Reliability evaluation of the city transport buses under actual conditions Artykuł 2015
123 The reliability model for failure cause analysis of pressure vessel protective fittings with taking into account load-sharing effect between valves Artykuł 2015
124 The reliability of aircraft propulsion unit control systems Referat 2011
125 Reliability of the diesel engine related to reduced tightness of the combustion chamber Referat 2011
126 Reliability research of automotive vehicles using the example transport company Artykuł 2011
127 Reliability tests of ultrasonic and thermosonic wire bonds Rozdział 2015
128 Religion in public life according to Nikolai Berdyaev Rozdział 2016
129 Remont mostu inż. Mariana Lutosławskiego w Lublinie Artykuł 2012
130 Remote controlled mobile inspection robot Artykuł 2011
131 Remote laboratories : developments in electrical engineering : guide through his research outcomes Monografia 2012
132 Remote labs of photovoltaics Referat 2016
133 Remote measurements of selected vital functions Referat 2011
134 Removal of environmental pollutions using zeolites from fly ash: a review Artykuł 2015
135 Removal of hardly bio-degradabale organic compounds from wastewater by means of reagentless methods Artykuł 2017
136 Removal of hydrogen sulphide from air by means of Fe-EDTA/Fiban catalyst Referat 2012
137 Removal of hydrogen sulphide from air by means of Fe-EDTA/Fiban catalyst Rozdział 2013
138 Removal of hydrogen sulphide from air by means of fibrous ion exchangers Artykuł 2012
139 Removal of methane and selected NMOCs from landfill gas - field studies Referat 2011
140 Removal of phosphate from water by lanthanum-modified zeolites obtained from fly ash Artykuł 2018
141 A renaissance town of Zamość - convenient for residents, attractive for tourists. A carried project of old town fortification restoration Rozdział 2016
142 Renewable energy sources to supply home power plants Artykuł 2012
143 Renowacja drewnianej cerkwi św. Ioanna w Zaborolu pod Równem w kontekście Nurtów neowernakularnych Artykuł 2015
144 Rentabelnost obrabotki korpusnyh detalej v gibkom proizvodstve Referat 2013
145 Rentowność przedsiębiorstw Rozdział 2013
146 Repair costs and the intensity of vehicle use Artykuł 2013
147 Repair costs and the intensity of vehicle use Referat 2013
148 Repetitive construction processes scheduling using mixed-integer linear programming Artykuł 2015
149 Reply on the "critical comments on speculations with ... free-volume defects ... in ion-conducting Ag/AgI-As2S3 glasses ..." Artykuł 2013
150 Representativeness of the measuring sample in the acoustic study of road traffic when determining the long-term noise indicators Referat 2016
151 Research and analysis of operating characteristics of energetic biomass micronizer Artykuł 2015
152 Research and teaching laboratory dedicated to brain-computer interface designing Rozdział 2016
153 Research into electronic control systems EDC Artykuł 2016
154 Research into Morphology and Properties of TiO2 – NiAl Atmospheric Plasma Sprayed Coating Artykuł 2017
155 Research methods of polymer materials Monografia 2014
156 Research of a filter on the parallel contour on L-, C- negatrons Rozdział 2017
157 Research of brake fluids in passenger cars Rozdział 2016
158 The research of electrical properties of nanocomposites (CoFeZr)x(Al2O3)100-x capacitor system Rozdział 2014
159 Research of eutectic alloys Fe-Mn-C-B-SI doped Cr for increasement of firefightning equipment durability Artykuł 2014
160 Research of insulating oil percolation in electrical pressboard using optical registration Rozdział 2016
161 Research of neural network classifier in speaker recognition module for automated system of critical use Rozdział 2017
162 Research of new splitting process of pipe billets from 2618A aluminium alloy basing on cross-wedge rolling Artykuł 2013
163 Research of superhard (Zr-Ti-Cr-Nb)N coatings and their obtaining Referat 2014
164 The research of the availability at cloud service systems Rozdział 2017
165 Research of the spectral diffuse reflectance of melanoma in vivo Rozdział 2013
166 Research of the surface roughness of polymer matrix composites by spherical and end cutters milling Rozdział 2012
167 A research of vehicle stability on deformable surfaces Artykuł 2013
168 The research on ageing of glycol-based brake fluids of vehicles in operation Artykuł 2016
169 Research on cavitation erosion of magnesium casting alloys Referat 2013
170 Research on ecological parameters of combustion engines in non-road vehicles Rozdział 2015
171 Research on jump mechanism of electric charge transfer probability in gallium arsenide irradiated with H+ ions Referat 2011
172 Research on Jump Mechanism of Electric Charge Transfer Probability in Gallium Arsenide Irradiated with H+ lons Artykuł 2012
173 Research on low-energy impact damage location effect on stability and post-critical states of compressed composite profiles Referat 2017
174 Research on mechanism of electric conductivity in the p-type silicon implanted with Ne+ ions Referat 2012
175 Research on mechanisms of electric conduction in the p-type silicon implanted with Ne+ Ions Artykuł 2013
176 A research on nonlinear stability and failure of thin-walled composite columns with open cross-section Referat 2014
177 Research on resistance to corrosive wear of dental cocrmo alloy containing post-production scrap Artykuł 2015
178 Research on the brake fluid testers Referat 2013
179 Research on the content and filler type on injection shrinkage Artykuł 2014
180 Research on the influence of blowing agent on selected properties of extruded cellular products Artykuł 2015
181 The research on the technological system in deep holes chambering process Artykuł 2012
182 Research on the use of heat pipe heat exchanger in installation for heat treatment of aqueous kaolin suspension Artykuł 2016
183 Research on thermal stability of electrical parameters of silicon used in PV cells production process Artykuł 2015
184 Research on thermal stability of electrical parameters of silicon used in the PV cells production process Referat 2014
185 Research on tribological properties of dental composite materials Artykuł 2016
186 Research on wind structure in the wind tunnel of wind engineering laboratory of Cracow University of Technology Referat 2011
187 Research process the straightening of low-rigidity shafts Artykuł 2015
188 A research stand for the testing of the sealing properties of the piston-rings-cylinder assembly in a combustion engine Artykuł 2013
189 Researches over the durability enlargement of sword-blade saw applied to the cut of conveyor belt through platting layers from titanium nitride (tin) Rozdział 2014
190 Researching of high entropy (Ti-Zr- Nb)N coatings’ physical and mechanical properties obtained by vaccum-arc deposition method Referat 2015
191 Rešenie zadači poiska stacionarnogo sostoâniâ v trehsektornoj èkonomičeskoj modeli klastera Artykuł 2015
192 Resident opinion surveys as a contribution to improved housing stock management Artykuł 2016
193 Residual fatigue life of carbon fiber aluminium laminates Artykuł 2017
194 Resonance properties at alternating current of nanocomposite (CoFeZr)x(CaF2)(100-x) produced by Ion beam sputtering Referat 2014
195 Resource management in grid systems Referat 2012
196 Resource security in the cloud computing Artykuł 2013
197 Resource security in the cloud computing structures Referat 2011
198 Respiration activity in bioaugmented and non-bioaugmented activated sludge under adverse condition. Referat 2013
199 The response of aeroelastic models of circular cross-sections to wind action Referat 2012
200 Responses of bistable piezoelectric-composite energy harvester by means of recurrences Artykuł 2016
201 Responses of nonlinear electro-mechanical energy harvester by means of recurrences Rozdział 2016
202 Responsive web design – current state & needs analysis Artykuł 2014
203 Restauracja zabytkowego mostu w Lublinie Referat 2012
204 Restoration of biological function of degraded soil via chemical method Artykuł 2011
205 Restrictions on active citizenship in Polish rural areas due to digital exclusion - research results Rozdział 2013
206 Results on guarding a line segment as a contribution to the general theory of differential games Rozdział 2016
207 Return to a coherent city: on the example of Lublin Rozdział 2016
208 Review of modern optimization methods Rozdział 2011
209 Review of research on recycling of waste materials to produce bricks trough firing Rozdział 2013
210 A review of selected courier companies providing services in Poland Referat 2015
211 A review of selected factors conditioning efficient functioning of clusters and their impact on innovativeness of enterprises Rozdział 2011
212 A review of the application of zeolite materials in warm mix asphalt technologies Artykuł 2017
213 A review of the literature on it outsourcing: Polish research versus other countries’ research Artykuł 2016
214 A review on the mechanical behaviour of curvilinear fibre composite laminated panels Artykuł 2014
215 A review on vibrations and buckling of curvilinear fibre composite laminated panels Referat 2012
216 Revisit of compact Mode II crack specimen: Analysis and fracture interpretation Artykuł 2012
217 Revisited modelling and multimodal nonlinear oscillations of a sagged cable under support motion Artykuł 2016
218 Rewitalizacja osiedla z wielkiej płyty w mieście Lipsko - uzupełnienie funkcji o budynek wielofunkcyjny. Artykuł 2014
219 Rewitalizacja przestrzeni międzyblokowych - inicjatywa społeczna w procesie rewitalizacji na przykładzie wybranych przestrzeni w Lublinie Referat 2016
220 Rewitalizacja w kontekście potrzeb ośrodków dla niepełnosprawnych, na przykładzie dawnych założeń pałacowo ogrodowych z obszaru Lublina i Lubelszczyzny Referat 2016
221 Rezonans strumu ì nap rugi v nanokompozitì (FeCoZr)x(CaF2)100-x Referat 2014
222 Rezystancyjny nadprzewodnikowy ogranicznik prądu - analiza numeryczna w środowisku SCILAB Artykuł 2012
223 Rezystancyjny nadprzewodnikowy ogranicznik prądu – analiza numeryczna w środowisku SciLab Artykuł 2013
224 RF atmospheric plasma jet surface treatment of paper Artykuł 2016
225 RF atmospheric pressure plasma jet for surface modification of HIPS Referat 2015
226 RF inductive non-destructive testing of carbon composites Rozdział 2016
227 RF-powered atmospheric pressure plasma jet for surface treatment Artykuł 2013
228 Rf-powered atmospheric pressure plasma jet for surface treatment Referat 2012
229 Rf-powered atmospheric-pressure plasma jet in surface treatment of high-impact polystyrene Artykuł 2015
230 The rigid body gap filling algorithm Rozdział 2016
231 Risk assesment of water vapor condensation In wall made of hemp-lime composite Artykuł 2016
232 Risk assessment of bronchial asthma development in children with atopic dermatitis Rozdział 2017
233 Risk factors for the development of post-traumatic stress disorder and coping strategies in mothers and fathers following infant hospitalisation in the neonatal intensive care unit Artykuł 2017
234 Risk-based estimation of manufacturing order costs with artificial intelligence Rozdział 2016
235 RMS – system of the future or new trend in csience ? Artykuł 2013
236 Road map of higher education professionalization Rozdział 2015
237 Robot inspekcyjno-czyszczący Inspektor 1 Artykuł 2011
238 Robotics and manufacturing systems Monografia 2014
239 Robotics in the medicine Referat 2013
240 Robots and manipulators in medicine Referat 2013
241 Robotyka – edukacja dla najmłodszych Artykuł 2012
242 Robotyka – edukacja dla najmłodszych Referat 2012
243 Robotyzacja maszyn roboczych na przykładzie kombajnu chodnikowego Artykuł 2011
244 Robotyzacja maszyn roboczych na przykładzie kombajnu chodnikowego Referat 2011
245 Rola architektury w codziennym funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i niedowidzących Artykuł 2015
246 Rola architektury w integracji i estetyce miasta Rozdział 2015
247 Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w dobie gospodarki opartej na wiedzy : case study obwodu tarnopolskiego na Ukrainie Rozdział 2016
248 Rola biblioteki w warsztacie pracy naukowca – badania jakości usług bibliotecznych w Politechnice Lubelskiej. Raport z badań Artykuł 2012
249 Rola biofiltracji w kontroli emisji gazu składowiskowego w świetle zaleceń dyrektywy UE w sprawie składowania odpadów Artykuł 2011
250 Rola biofiltracji w kontroli emisji gazu składowiskowego w świetle zaleceń dyrektywy UE w sprawie składowania odpadów Referat 2011
251 Rola chemii analitycznej w realizacji zrównoważonego rozwoju Referat 2011
252 Rola coachingu jako instrumentu w realizacji celów biblioteki Referat 2011
253 Rola dzieci i młodzieży w procesach partycypacji społecznej Artykuł 2016
254 Rola elastycznych robotów w fabryce jutra Artykuł 2017
255 Rola facebook.com w promacji marki Rozdział 2014
256 Rola i kompetencje menedżerów w organizacji zorientowanej na uczenie się Artykuł 2011
257 Rola i znaczenie architektury w procesie scalania struktury przestrzennej miasta na przykładzie Lublina Monografia 2014
258 Rola klastrów w kształtowaniu innowacyjności przedsiębiorst na przykładzie województwa lubelskiego Artykuł 2011
259 Rola komunikacji marketingowej w dobie marketingu 3.0 Rozdział 2014
260 Rola kredytów w finansowaniu rozwoju firm rodzinnych w województwie lubelskim Artykuł 2015
261 Rola Książki Obiektu Budowlanego w zarządzaniu budynkiem Artykuł 2012
262 Rola magistrali CAN w diagnostyce współczesnych ciągników rolniczych Referat 2014
263 Rola magistrali CAN w diagnostyce współczesnych ciągników rolniczych Artykuł 2014
264 Rola marketingu w budowie start - upu Artykuł 2016
265 Rola mechanizmu sublimacyjnego w epoce ponowoczesności Artykuł 2016
266 Rola mediów społecznościowych w budowaniu relacji z klientami Rozdział 2014
267 Rola monitoringu środowiska w realizacji zrównoważonego rozwoju Artykuł 2011
268 Rola monitoringu środowiska w realizacji zrównoważonego rozwoju Referat 2011
269 Rola nauki w budowaniu regionu wiedzy i innowacji Rozdział 2012
270 Rola nekropolii w rozwoju urbanistycznym Lublina od czasów lokacji miasta do 1945 roku. Artykuł 2011
271 Rola osłabienia betonu rozciągniętego w rozwoju zarysowania i niszczenia belek betonowych i żelbetowych Referat 2017
272 Rola podatku od osób prawnych w tworzeniu dochodów budżetowych i rozwoju przedsiębiorstw Artykuł 2014
273 Rola podsektora elektroenergetycznego w gospodarce Rozdział 2013
274 Rola przywództwa w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa pracy Artykuł 2012
275 Rola samorządowych służb konserwatorskich w systemie ochrony zabytków w Polsce Monografia 2011
276 Rola strategii pomiarów topografii powierzchni w ocenie wybranych parametrów chropowatości Artykuł 2014
277 Rola szczegółowych specyfikacji technicznych w budowie lub przebudowie mostów stalowych Artykuł 2012
278 Rola walorów przyrodniczych w rozwoju lokalnym w świetle dokumentów strategicznych na przykładzie wybranych gmin Lubelszczyzny Artykuł 2015
279 Rola wirtualnego asystenta w e-biznesie Rozdział 2013
280 Rola wyobraźni w procesie twórczym a zagrożenia współczesnego świata Artykuł 2016
281 Rola wyobraźni w procesie twórczym a zagrożenia współczesnego świata Referat 2016
282 Rola zajęć technicznych ze wspomaganiem komputerowym w edukacji uczniów z niepełnosprawnoscią intelektualną w stopniu umiarkowanym Rozdział 2012
283 Rola zarządzania zasobami lidzkimi w kształtowaniu zaangażowania organizacyjnego oraz prorozwojowych zachowań pracowników Rozdział 2011
284 Rola zarządzania, marketingu i ekonomii we współczesnych przedsiębiorstwach = The role of management, marketing and economy in modern companies Monografia 2014
285 Rola zasad estetycznych w procesie projektowania konstrukcji mostowych Artykuł 2016
286 The Role and activities of the state authorities in regional development : example of clusters Rozdział 2011
287 The role of a manager in management of the future organization Rozdział 2012
288 The role of CO2 in the Earth’s ecosystem and the possibility of controlling flows between subsystems Artykuł 2014
289 The role of computer animation in teaching technical subjects Artykuł 2015
290 The role of e-lerning in educational processes Artykuł 2014
291 Role of ecological earmarked funds in financing of environmental education in rural areas in Poland on the example of voivodship fund for environmental protection and water management in Lublin Rozdział 2016
292 The role of human capital in driving business innovation Rozdział 2012
293 The role of human capital in enterprises based on empirical research Artykuł 2017
294 The role of human capital in enterprises based on empirical research Rozdział 2016
295 The Role of ICT Solutions in the Intelligent Enterprise Performance Rozdział 2017
296 Role of intangible factors in shaping market value of companies from food industry sector Artykuł 2012
297 Role of landfill cover in reducing methane emission Artykuł 2013
298 The role of references in scientific papers: cited papers as objects of research Artykuł 2012
299 The role of respirometry in optymalization the activated sludge process Referat 2012
300 The role of SMES in sustainable regional development and local business integration: the case of Lublin region (Poland) Artykuł 2015
301 The role of social interactions in designing and management of complex undertakings in the context of global sustainability Artykuł 2013
302 The role of transnational corporations and foreign direct investment (TNCS and FDI) in the global economy Rozdział 2014
303 Role of visualization in engineering education Artykuł 2014
304 The roller cones selection criteria and the ways of their classification Rozdział 2013
305 Rośliny – przegląd wybranych zagadnień Monografia 2016
306 Rośliny : fizjologia, uprawa i ich interdyscyplinarne wykorzystanie Monografia 2015
307 Rosyjska filozofia kultury wobec zmian w życiu społecznym współczesnej Rosji Artykuł 2015
308 Rosyjski personalizm Mikołaja Bierdiajewa Artykuł 2013
309 Rosyjskie prefiguracje myśli postsekularnej (M. Bierdiajew i I. A. Iljin) Artykuł 2014
310 A rotary compression method for hollow worm shafts Rozdział 2016
311 Rotary compression of hollow stepped shafts forgings Referat 2014
312 A rotary compression process for producing titanium alloy Ti6Al4V shafts Artykuł 2016
313 Rotary compression process for producing toothed hollow shafts Artykuł 2014
314 Rotation indices related to poncelet's closure theorem Artykuł 2014
315 Rotational molding of polymer materials Referat 2015
316 Rotor turbulence influence on helicopter flights in high urban built-up area Artykuł 2013
317 Równania ruchu konstrukcji głównej z dołączonymi tłumikami drgań opisanymi standardowym modelem reologicznym Artykuł 2011
318 Równania ruchu konstrukcji głównej z dołączonymi wielokrotnymi, strojonymi tłumikami masowymi Artykuł 2012
319 Równość szans w zawodowej praktyce zdywersyfikowanych grup pracowników - wyniki badań Artykuł 2016
320 Rozdzielczość toru pomiarowego z równomiernym próbkowaniem sygnału częstotliwościowego Referat 2012
321 Rozdzielczość toru pomiarowego z równomiernym próbkowaniem sygnału częstotliwościowego Artykuł 2012
322 Rozkład pola prędkości strumienia zawirnikowego wirnika nośnego oraz śmigła ogonowego śmigłowców - badania eksperymentalne Artykuł 2011
323 Rozkłady prawdopodobieństwa długookresowych wskaźników hałasu w ciągłym monitoringu ruchu drogowego. Rozdział 2015
324 Rozkłady sił w procesie przepychania obrotowego wyrobów ze stopu magnezu MA2 Artykuł 2011
325 Różne oblicza gospodarki nieformalnej Monografia 2015
326 Rozplanuvannâ mìsta Dubno za kartografìčnimi džerelami Rozdział 2012
327 Rozpodìl ì harakteristika geometrii por ta mìcnìst’ ekstrudatu, otrimanogo pìd čas dvošnekovoï ekstruzìï Artykuł 2013
328 Rozpoznawanie obrazów-współczesne rozwiązaia w oprogramowaniu przemysłowym Rozdział 2012
329 Rozpoznawanie rodzaju ruchu na podstawie odczytów sensorów urządzeń mobilnych Artykuł 2014
330 Rozpoznawanie tekstur z wykorzystaniem bazy modeli Artykuł 2011
331 Rozproszone systemy kontroli wersji w procesie tworzenia oprogramowania Referat 2011
332 Rozrahunkova model znošuvannâ ta dovgovìčnostì červâčnih peredač z evolventnih červâkom Artykuł 2011
333 Rozrakhunok lotkiv nyzhn'oyi zbirnoyi systemy fil'triv z plavayuchym fil'truyuchym sharom Rozdział 2015
334 Rozszerzenie możliwości obliczeniowych środowiska FEMM za pomocą języka LUA Artykuł 2014
335 Rozszerzenie możliwości pobierania badań przez pacjentów w jednostce medycznej Rozdział 2013
336 Roztocze polskie i ukraińskie: przewodnik Monografia 2015
337 Rozwiązania intensyfikujące procesy w układzie uplastyczniającym wytłaczarek ślimakowych Artykuł 2011
338 Rozwiązania konstrukcyjne maszyn do odlewania rotacyjnego tworzyw polimerowych Referat 2016
339 Rozwiązania konstrukcyjne maszyn do odlewania rotacyjnego tworzyw polimerowych Artykuł 2017
340 Rozwiązania konstrukcyjne żelbetowych garaży wielostanowiskowych Artykuł 2015
341 Rozwiązania konstrukcyjno-instalacyjne budynku a zapotrzebowanie na energię cieplną Artykuł 2011
342 Rozwiązania konstrukcyjno-instalacyjne budynku a zapotrzebowanie na energię cieplną Referat 2011
343 Rozwiązania strefy zasypu układu uplastyczniającego wytłaczarki Artykuł 2011
344 Rozwiązania techniczne konstrukcji rusztowań przy budowie i remontach obiektów drogowych Artykuł 2015
345 Rozwiązania z zakresu wdrażania projektów zintegrowanych i partnerskich w ramach RPO WŁ Rozdział 2012
346 Rozwiązanie problematyki analityczno - konstrukcyjnej modernizacji maszyn do przetwórstwa tworzyw poliuretanowych. Analiza możliwości innowacji maszyn do natryskiwania specjalistycznych tworzyw sztucznych ze szczególnym uwzględnieniem technologii natrysku szybkowiążących pianek poliuretanowych PU Rozdział 2013
347 Rozwiązanie problemu odwrotnego przy pomocy sieci neuronowych Artykuł 2011
348 Rozwój elektrowni fotowoltaicznych w Polsce - nowoprojektowana elektrownia Dęblin Artykuł 2017
349 Rozwój i zarządzanie komunikacją miejską w Lublinie Artykuł 2016
350 Rozwój kadry naukowej Artykuł 2013
351 Rozwój kołowych środków transportu jako środek prowadzący do obniżania całkowitego kosztu własności i użytkowania floty Artykuł 2014
352 Rozwój lokalny a ochrona przyrody - wybrane problemy na przykładzie gmin lubelskich Artykuł 2015
353 Rozwój metod telerehabilitacji we współczesnej medycynie oraz sposoby wirtualnej komunikacji z pacjentem Rozdział 2015
354 Rozwój MSP a postawa przedsiębiorcza w aspekcie rynku pracy. Analiza porównawcza na podstawie badań własnych Rozdział 2016
355 Rozwój poznawczy i technologia informacyjna w usprawnianiu uczenia się Rozdział 2011
356 Rozwój prac naukowych i współpraca z zagranicą Wydziału Podstaw Techniki Artykuł 2013
357 Rozwój przestrzenny Lublina w XIX i XX wieku Referat 2017
358 Rozwój przestrzenny XIX-wiecznego Lublina na tle ówczesnej europejskiej mysli urbanistycznej Referat 2017
359 Rozwój rynku listów zastawnych w Polsce w kontekście nowych zmian regulacyjnych Artykuł 2017
360 Rozwój systemów projektowania i zarządzania w budownictwie drogowym – od Euklidesa i systemów CAD do eLBIM w terenach wrażliwych środowiskowo i społecznie Artykuł 2016
361 Rozwój szczeliny brzeżnej jako efekt zmęczenia cieplnego wypełnień stomatologicznych Artykuł 2011
362 Rozwój technologii e-learningu Artykuł 2015
363 Rozwój transportu samochodowego w Polsce w latach 2011-2015 Artykuł 2016
364 Rozwój usług merchandisingowych - uwarunkowania i tendencje zmian na przykładzie branży odzieżowej Artykuł 2012
365 RSSI-Based localisation of the radio waves source by mobile agents Rozdział 2016
366 Rubber-bitumen granulate for asphalt pavements – laboratory comparative analysis Referat 2011
367 Ruchomy oscylator na moście składanym o średnich podporach pływających Artykuł 2017
368 Ruchy religijne jako przedmiot badań pedagogiki katolickiej Artykuł 2012
369 Ruchy religijne mikroszkołą dialogu Rozdział 2012
370 The ruins of the castle in Kazimierz Dolny - the issue of protection and restoration Rozdział 2016
371 Ruiny zamku w Rabsztynie w kontekście problematyki technicznej i konserwatorskiej Rozdział 2013
372 Rura mikroporowata wielowarstwowa i sposób jej wytwarzania [ Nr zgłoszenia 399745] Patent 2014
373 Rural tourism in the sustainable development conditions Rozdział 2011
374 Russian prefigurations of the Post-Secular Thought: Nicolas Berdyaev and Ivan Ilin Rozdział 2015
375 Rusztowania budowlane - przepisy a praktyka Referat 2016
376 Rusztowania budowlane – przepisy a praktyka Artykuł 2016
377 Rusztowania budowlane w programach kształcenia na kierunku Budownictwo Artykuł 2015
378 Rusztowania wykorzytywane do renowacji archikatedry św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lublinie Referat 2015
379 Rutherford backscattering analysis of coatings on elastomer by means of SIAD Referat 2014
380 RWD jako narzędzie optymalizacji stron internetowych Artykuł 2016
381 Rynek alternatywnych źródeł zasilania pojazdów w Polsce. Ekopaliwa w świetle uwarunkowań prawnych UE Artykuł 2013
382 Rynek energii : rozwój rynku a konkurencyjność gospodarki Monografia 2015
383 Rynek energii elektrycznej : aspekty prawne i ekonomiczne Monografia 2016
384 Rynek energii elektrycznej : bezpieczeństwo energetyczne Polski Monografia 2016
385 Rynek energii elektrycznej : energetyka rozproszona Monografia 2016
386 Rynek energii elektrycznej : polityka i ekonomia Monografia 2017
387 Rynek energii elektrycznej : rozwój i eksploatacja Monografia 2017
388 Rynek energii elektrycznej : rozwój i funkcjonowanie rynków energii Monografia 2016
389 Rynek energii elektrycznej i jego specyfika Rozdział 2013
390 Rynek energii elektrycznej w Polsce Rozdział 2013
391 Rynek i logistyka usług kurierskich w Polsce Artykuł 2015
392 Rynek olejów do zastosowań przemysłowych Artykuł 2015
393 Rynki i segmenty w e-gospodarce Rozdział 2011
394 Ryzyko badania sprawozdań finansowych małych jednostek w świetle koncepcji proporcjonalnego stosowania międzynarodowych standardów rewizji finansowej na przykładzie jednostki prowadzącej działalność handlową Rozdział 2013
395 Ryzyko związane z kontrolą jakości betonu Artykuł 2015