Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 470
Lp. Tytuł Typ Rok
1 R-test static measurement of the 5-axis CNC machining centre rotary axis kinematic centre error Artykuł 2014
2 Rachunek kosztów niewykorzystanych możliwości produkcyjnych Artykuł 2011
3 Rachunkowość zarządcza i controlling Monografia 2012
4 Racjonalizacja zużycia energii w budownictwie mieszkaniowym Monografia 2016
5 Rada Wydawnicza Politechniki Lubelskiej Artykuł 2011
6 Radiacionnaâ stojkost′ pokryti′ Ti-Zr-Si-N Referat 2015
7 Radial fuel injection computational fluid dynamics model for a compression ignition two-stroke opposed piston engine Referat 2018
8 Radiation tolerance and mechanical properties of nanostructured coatings TiN, TiAlN, TiAlYN irradiated with He+ ions Referat 2014
9 Radiation tolerance of nanostructured TiCrN coatings Referat 2016
10 Radon and its decay products in an air-conditioned auditorium in correlation with indoor air parameters Artykuł 2016
11 Radon equilibrium factor and perceived air quality in an air-conditioned auditorium in Lublin, Poland Artykuł 2018
12 Radon equilibrium factor measurements in an air-conditioned auditorium Referat 2015
13 Radon exposures in premises in the Lublin region, eastern Poland Referat 2012
14 Radon hazards in relation to elemental and isotope composition of the geological structures in the Lubelskie Voivodeship Artykuł 2018
15 Radon na Lubelszczyźnie - próba syntezy w 100-lecie badań Referat 2016
16 Radon progeny particle concentration changes in an air-conditioned auditorium Referat 2013
17 Rainbow cycles in split graph Referat 2015
18 Raman G-peak temperature shift of bilayer graphene on copper substrate Referat 2015
19 Raman spectra of graphene films synthesized by chemical vapor deposition on copper foil using decane as precursor Referat 2015
20 Raman spectra of graphene synthesized by chemical vapor deposition from decane Artykuł 2018
21 Raman Study of CVD graphene irradiated by swift heavy ions Artykuł 2017
22 Raman study of CVD graphene irradiated by swift heavy ions Referat 2016
23 Ramka do mocowania próbek-kształtowa [Nr prawa ochronnego na wzór użytkowy nr (11) 69224 (21) 123714] Patent 2017
24 Ramka do mocowania próbek-płaska [Nr prawa ochronnego na wzór użytkowy nr (11) 69225 (21) 123715] Patent 2017
25 Ramowy wiadukt wspornikowy we wsi Prawda Stara Artykuł 2014
26 Random Distribution of Long-Term Indicators of Variable Emission Conditions Artykuł 2011
27 Rankingi jako narzędzia oceny Inteligentnego Miasta Artykuł 2016
28 Rapid heat treatment of TiN/Ti/Si system Referat 2011
29 Rapid on-line method of wasewater parameters estimation by electronic nose and computer simulations in operating WWTP Referat 2016
30 Raport - Rynek outsourcingu pracowniczego Artykuł 2016
31 Raport badawczo-analityczny dla systemu monitoringu i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Monografia 2012
32 Raport końcowy z badania dziedzinowego "Analiza sektora B+R i przemysłu energetycznego z punktu widzenia uczestnictwa województwa lubelskiego we wdrażaniu Europejskiego Strategicznego Planu Rozwoju Technologii Energetycznych (SEP-Planu)" Monografia 2013
33 Rating of Concrete Road Bridges with Static Proof Load Tests Rozdział 2018
34 Rational placement of a macro fibre composite actuator in composite rotating beams Artykuł 2012
35 Rational placement of a macro fibre composite actuator in composite rotating beams Referat 2012
36 Raw material economy at the Magdalenian site in Klementowice. Eastern Poland Referat 2013
37 Razem dla edukacji Artykuł 2014
38 Razem dla spójnego miasta. Zjawisko synergii na przykładzie współpracy Politechniki Lubelskiej i Urzędu Miasta Zaklikowa Artykuł 2017
39 Razvitie regional'nyh innovacionnyh klasterov v Rossii i Pol'še Artykuł 2013
40 Rdzeń kształtujący do głowicy wytłaczarskiej [Patent nr (11) 224269 (21) 404317] Patent 2016
41 Rdzeń kształtujący do głowicy wytłaczarskiej [Zgłoszenie nr (21) 404317] Patent 2014
42 Re-crystallization of silicon during rapid thermal treatment Artykuł 2018
43 Reaction volume in aqueous solutions in problem solving Artykuł 2015
44 Reactive power compensation in electrical networks using relative voltage drops Referat 2017
45 Reakcja systemu elektroenergetycznego na deficyt mocy czynnej – problematyka węzła bilansującego Artykuł 2015
46 Reaktor do utleniania gazów palnych w aparaturze próżniowej [Nr zgłoszenia 398068] Patent 2013
47 Reaktor do utleniania gazów palnych w aparaturze próżniowej [Patent nr (11) 229088 (21) 398068] Patent 2018
48 Reaktor mikroplazmowy typu glide-arc do dekontaminacji biologicznej Referat 2016
49 Reaktor mikroplazmowy z regulowanym odstępem między elektrodami do obróbki powierzchni [Nr zgłoszenia (21) 407070] Patent 2014
50 Reaktor mikroplazmowy z regulowanym odstępem między elektrodami do obróbki powierzchni [Patent nr (11) 222477 (21) 407070] Patent 2016
51 Reaktory plazmowe w zastosowaniach materiałowych, środowiskowych, rolniczych i medycznych Referat 2017
52 Realizacja algorytmu szybkiego pozycjonowania na platformie PLC Artykuł 2012
53 Realizacja oczekiwań na facebooku podstawą jego popularności Rozdział 2012
54 Realizacja projektów studenckich szansą na zwiększenie konkurenyjności absolwentów na rynku pracy Rozdział 2011
55 Realizacja wybranych celów przedsiębiorstwa poprzez zarządzanie procesami logistycznymi Artykuł 2013
56 Realizowanie zasad społecznej odpowiedzialności przez zrównoważona produkcję i konsumpcję Rozdział 2013
57 The reasons of the delays in introducing in Poland law regulations favorable for photovoltaics Rozdział 2013
58 Reasons of using IT Outsourcing (ITO) - polish-spanish cross-cultural analysis Artykuł 2018
59 Recasting regional development paths: conceptual rethinking of the socio-economic transformation process Rozdział 2015
60 Recent advances in information technology Monografia 2018
61 Recent development of ozone treatment for agricultural soil sterilization and biomedical prevention Referat 2011
62 Recent development of ozone treatment for agricultural soil sterilization and biomedical prevention Artykuł 2012
63 Recent developments in understanding of the metastable zone width of different solute-solvent systems Artykuł 2011
64 Recent growth of scientific journals published in India: some publishing and citation-related characteristics Artykuł 2013
65 Recent progress in biodegradable polymers and nanocomposite-based packaging materials for sustainable environment Artykuł 2018
66 Recent Technologies for Industry and Computer Science Monografia 2011
67 Reclamation of drill cuttings landfill Artykuł 2016
68 Recognition system of unauthorized changes in rows of vehicle motion Rozdział 2015
69 Recommendation on the historic urban landscape – a new approach to protection of the world heritage Rozdział 2015
70 Reconfigurable manufacturing systems as a way of long-term economic capacity management Artykuł 2015
71 Reconstructing embankents of Donjon in Kłodzko fortress after damages caused by earlier adaptations = Odtworzenie skarp Donżonu Twierdzy Kłodzko po uszkodzeniach spowodowanych wczesniejszymi adaptacjami Rozdział 2017
72 Reconstruction of input signal of sensorwith frequency output Rozdział 2015
73 Reconstruction of input signal of sensorwith frequency output Referat 2015
74 Recorder of variable frequency signal Referat 2017
75 Recovery of phosphorus compounds from thermally-processed wastes Artykuł 2018
76 Recurrence analysis of fractional-order lorenz system Referat 2018
77 Recurrence analysis of fractional-order lorenz system Artykuł 2018
78 Recurrence relations for moments of doubly compound distributions Artykuł 2012
79 Recykling głeboki na zimno nawierzchni asfaltowych dróg samorządowych Artykuł 2014
80 Recystallization of HSLA steel austenite as revealed with a hot-compression test Artykuł 2018
81 Redistribution of internal forces generated in a steel frame structure with flexible joints when exposed to a fire Rozdział 2016
82 Redox potential during the laboratory SBR stable work stage Referat 2017
83 A Reduced Model of a Thermo-Elastic Nonlinear Circular Plate Artykuł 2018
84 Reduced-order modeling, testing, and control of nonlinear mechanical and structural systems Artykuł 2017
85 Reducing renewable resource demand fluctuation using soft precedence relations in project scheduling Artykuł 2018
86 Reduction algorithm for fuzzy clusterization of high dimensionality data Artykuł 2013
87 Reduction of pollution emission by using solar energy in eastern Poland Artykuł 2017
88 Reduction of pressure rise rates in boosted hcci engine using advanced valve actuation strategies Artykuł 2018
89 Reduction of voltage and power oscillation in the two-phase shorting of a grid inverter Rozdział 2017
90 Redukcja drgań belki za pomocą piezoelektrycznego kompozytowego siłownika MFC Artykuł 2015
91 Redukcja drgań obiektu nieliniowego z regulatorem proporcjonalno - różniczkującym o strukturze MRAS Artykuł 2016
92 Redukcja emisji metanu i węglowodorów aromatycznych ze składowisk odpadów w biofiltrze - badania polowe Artykuł 2015
93 Redukcja kąta załączenia przy załączaniu elementów sieci przesyłowej Artykuł 2011
94 Redukcja zakłóceń zapłonowych w reaktorach Gliding Arc Artykuł 2012
95 Reduktor ciśnienia gazu, zwłaszcza do systemów zasialnia silników spalinowych Patent 2012
96 Reduktor ciśnienia gazu, zwłaszcza do systemów zasilania silników spalinowych [patent nr 216421] Patent 2014
97 Redystrybucja sił wewnętrznych w stalowej belce dwuteowej w sytuacji pożaru Artykuł 2017
98 Redystrybucja siły podłużnej w stalowym ryglu o narastającej w pożarze zdolności do wydłużenia Artykuł 2013
99 Reengineering of computer science curriculum according to technology changes and market needs Rozdział 2015
100 Reference led source of subnanosecond pulses of broadband optical radiation Rozdział 2017
101 Referencje podatkowe jako zachęta do podejmowania inwestycji w obszarze specjalnych stref ekonomicznych Artykuł 2012
102 Refinements on fracture toughness of PUR foams Artykuł 2014
103 Reflections on the status of the human- and social sciences Rozdział 2013
104 Reflektor świateł drogowych i mijania oparty na technologii LED Referat 2013
105 Reflektor świateł drogowych i mijania oparty na technologii LED Artykuł 2013
106 Regeneracja akumulatorów zasadowych z wykorzystaniem ładowarek impulsowych Artykuł 2013
107 Regenerative and frictional chatter Referat 2011
108 Regenerative and frictional chatter of high speed milling process. Modeling and experiment Rozdział 2011
109 Regenerative and frictional chatter of high speed milling process. Modeling and experiment Referat 2011
110 Regenerative model of cutting process with nonlinear duffing oscillator Artykuł 2011
111 Region i edukacja a procesy rozwojowe Monografia 2014
112 Regional context in technology transfer and patents inducing growth: Structural models for more-and less-developed regions Rozdział 2014
113 Regional convergence in Poland and Ukraine after 2004 - a comparitive analysis Artykuł 2016
114 Regional research on Internet aided educational processes at different levels Rozdział 2013
115 Regionale Forschung über Internet gestützte Bildungsprozesse auf verschiedenen Ebenen Rozdział 2014
116 Regionalization - integration - globalization Referat 2014
117 Regionalna strategia innowacji województwa lubelskiego do 2020 roku Monografia 2014
118 Regular and chaotic oscillations of a Timoshenko beam subjected to mechanical and thermal loadings Artykuł 2015
119 Regular and chaotic vibration in a piezoelectric energy harvester Artykuł 2016
120 Regular and chaotic vibration in a piezoelectric energy harvester with fractional damping Artykuł 2015
121 Regular and chaotic vibrations in the rub impact model of a Jeffcott rotor with a fractional restore force Artykuł 2013
122 Regular and chaotic vibrations of van der pol and rayleigh oscillators driven by parametric excitation Artykuł 2012
123 Regular market squares in the history of the West - Ukrainian urban planing Rozdział 2014
124 Regular market squares in the history of West-Ukrainian urban planning Referat 2013
125 Rehabilitation of public and semi-public space of housing estates: the case of Lubartow Rozdział 2016
126 Reinforced concrete structures loaded dynamically Monografia 2016
127 Reinforced structures in heritage fortifications Rozdział 2016
128 Rejestr cen i wartości nieruchomości jako źródło danych w procesie wycen Artykuł 2018
129 Rejestracja emisji zanieczyszczeń silnika Diesla w teście jezdnym NEDC z wykorzystaniem analizatora spalin Semtech Ecostar Artykuł 2015
130 Rejestracja ruchu za pomocą urządzenia Microsoft Kinect Artykuł 2012
131 Rejestracja ruchu za pomocą urządzenia Microsoft Kinect Referat 2012
132 Rejestrator zmiennej częstotliwości sygnału Artykuł 2018
133 Reklama w sztuce, sztuka w reklamie a przestrzeń publiczna Artykuł 2015
134 The REKO System in Finland: a New Model of a Sustainable Marketing Channel Artykuł 2018
135 Rekomendacja o historycznym krajobrazie miejskim – nowe podejście do ochrony dóbr światowego dziedzictwa Rozdział 2015
136 Rekomendacja o Historycznym Krajobrazie Miejskim – wdrożenie zmiany paradygmatu w ochronie miast historycznych Artykuł 2013
137 Rekultywacja gleb zdegradowanych przy wykorzystaniu substancji kształtujących ich właściwości sorpcyjne Monografia 2013
138 Rekuperacja ciepła w przemyśle papierniczym Artykuł 2015
139 Relacja cena-jakość w wyborach konsumenckich. Dyskusja ograniczeń modelu badawczego. Artykuł 2013
140 Relacja moment – obrót w warunkach pożaru dla stalowego wezła rygiel - słup o znanej podatności Artykuł 2013
141 Relacja z obsługi komunkacją miejską UEFA EURO U21 w Lublinie Artykuł 2017
142 Relacje kultury organizacyjnej i procesu zarządzania kapitałem ludzkim w organizacjach publicznych Artykuł 2016
143 Relation between shape and the phenomenon of flutter for bridge deck-like bluff bodies Artykuł 2011
144 The relationship between inter-organizational co-operation and innovation in the sme in the podkarpacie region Artykuł 2017
145 The relationship between macroscopic fracture toughness and size of microcracks in concretes containing fly ash between 3rd and 365th days of curing Referat 2017
146 The relationship between wind pressure on the surface of rectangular prisms and atmospheric boundary layer parameters Artykuł 2015
147 Reliability analysis of the selected brands of city buses at municipal transport company Artykuł 2013
148 Reliability assessment of a truck engine based on measurements of combustion chamber tightness Referat 2012
149 Reliability evaluation of the city transport buses under actual conditions Artykuł 2015
150 The reliability model for failure cause analysis of pressure vessel protective fittings with taking into account load-sharing effect between valves Artykuł 2015
151 The reliability of aircraft propulsion unit control systems Referat 2011
152 Reliability of the diesel engine related to reduced tightness of the combustion chamber Referat 2011
153 Reliability research of automotive vehicles using the example transport company Artykuł 2011
154 Reliability tests of ultrasonic and thermosonic wire bonds Rozdział 2015
155 Religion in public life according to Nikolai Berdyaev Rozdział 2016
156 Remont mostu inż. Mariana Lutosławskiego w Lublinie Artykuł 2012
157 Remote controlled mobile inspection robot Artykuł 2011
158 Remote laboratories : developments in electrical engineering : guide through his research outcomes Monografia 2012
159 Remote labs of photovoltaics Referat 2016
160 Remote measurements of selected vital functions Referat 2011
161 Removal of BTEX and hexane by organo-zeolites: The influence of surfactant carbon chain length on the sorption proces Artykuł 2017
162 Removal of environmental pollutions using zeolites from fly ash: a review Artykuł 2015
163 Removal of hardly bio-degradabale organic compounds from wastewater by means of reagentless methods Artykuł 2017
164 Removal of hydrogen sulphide from air by means of Fe-EDTA/Fiban catalyst Referat 2012
165 Removal of hydrogen sulphide from air by means of Fe-EDTA/Fiban catalyst Rozdział 2013
166 Removal of hydrogen sulphide from air by means of fibrous ion exchangers Artykuł 2012
167 Removal of methane and selected NMOCs from landfill gas - field studies Referat 2011
168 Removal of phosphate from water by lanthanum-modified zeolites obtained from fly ash Artykuł 2018
169 A renaissance town of Zamość - convenient for residents, attractive for tourists. A carried project of old town fortification restoration Rozdział 2016
170 Renesansnì attyki u formuvannì arhìtekturnoї ìdentičnostì kul’turnogo domenu Ostroz’kih Rozdział 2017
171 Renewable energy sources to supply home power plants Artykuł 2012
172 Renowacja drewnianej cerkwi św. Ioanna w Zaborolu pod Równem w kontekście Nurtów neowernakularnych Artykuł 2015
173 Renowacja kolektorów sanitarnych grawitacyjnych betonowych z rur Wipro DN 1600 oraz z rur stalowych DN 1200 transportujących ścieki z Kalisza do oczyszczalni ścieków "Prosna" Artykuł 2016
174 Rentabelnost obrabotki korpusnyh detalej v gibkom proizvodstve Referat 2013
175 Rentowność przedsiębiorstw Rozdział 2013
176 Repair costs and the intensity of vehicle use Artykuł 2013
177 Repair costs and the intensity of vehicle use Referat 2013
178 Repeatability of the three dimensional kinematics of the pelvis, spine and lower limbs while performing selected exercises Artykuł 2017
179 Repetitive construction processes scheduling using mixed-integer linear programming Artykuł 2015
180 Reply on the "critical comments on speculations with ... free-volume defects ... in ion-conducting Ag/AgI-As2S3 glasses ..." Artykuł 2013
181 Representativeness of the measuring sample in the acoustic study of road traffic when determining the long-term noise indicators Referat 2016
182 Research and analysis of operating characteristics of energetic biomass micronizer Artykuł 2015
183 Research and neutralizing of spiral deterioration impact to the accuracy of measuring of the volume of sand classifier Rozdział 2017
184 Research and teaching laboratory dedicated to brain-computer interface designing Rozdział 2016
185 Research into electronic control systems EDC Artykuł 2016
186 Research into Morphology and Properties of TiO2 – NiAl Atmospheric Plasma Sprayed Coating Artykuł 2017
187 Research methods of polymer materials Monografia 2014
188 Research of a filter on the parallel contour on L-, C- negatrons Rozdział 2017
189 Research of alternative diagnostic features in intelligent computer-based cardiological decision support systems Artykuł 2017
190 Research of brake fluids in passenger cars Rozdział 2016
191 The research of electrical properties of nanocomposites (CoFeZr)x(Al2O3)100-x capacitor system Rozdział 2014
192 Research of eutectic alloys Fe-Mn-C-B-SI doped Cr for increasement of firefightning equipment durability Artykuł 2014
193 Research of insulating oil percolation in electrical pressboard Referat 2018
194 Research of insulating oil percolation in electrical pressboard using optical registration Rozdział 2016
195 Research of neural network classifier in speaker recognition module for automated system of critical use Rozdział 2017
196 Research of new splitting process of pipe billets from 2618A aluminium alloy basing on cross-wedge rolling Artykuł 2013
197 Research of polymeric extrudate with segment-wall construction Artykuł 2018
198 Research of superhard (Zr-Ti-Cr-Nb)N coatings and their obtaining Referat 2014
199 The research of the availability at cloud service systems Rozdział 2017
200 Research of the influence of the initial deflection on the product radius in the equal angle bar bending process on three-roller bending machine Referat 2018
201 Research of the spectral diffuse reflectance of melanoma in vivo Rozdział 2013
202 Research of the surface roughness of polymer matrix composites by spherical and end cutters milling Rozdział 2012
203 A research of vehicle stability on deformable surfaces Artykuł 2013
204 The research on ageing of glycol-based brake fluids of vehicles in operation Artykuł 2016
205 Research on cavitation erosion of magnesium casting alloys Referat 2013
206 Research on Distribution of Energy Levels in Ion Implanted Monocrystalline Silicon in the Aspect of Photovoltaic Applications Rozdział 2017
207 Research on ecological parameters of combustion engines in non-road vehicles Rozdział 2015
208 Research on jump mechanism of electric charge transfer probability in gallium arsenide irradiated with H+ ions Referat 2011
209 Research on Jump Mechanism of Electric Charge Transfer Probability in Gallium Arsenide Irradiated with H+ lons Artykuł 2012
210 Research on low-energy impact damage location effect on stability and post-critical states of compressed composite profiles Referat 2017
211 Research on mechanism of electric conductivity in the p-type silicon implanted with Ne+ ions Referat 2012
212 Research on mechanisms of electric conduction in the p-type silicon implanted with Ne+ Ions Artykuł 2013
213 A research on nonlinear stability and failure of thin-walled composite columns with open cross-section Referat 2014
214 Research on resistance to corrosive wear of dental cocrmo alloy containing post-production scrap Artykuł 2015
215 Research on the brake fluid testers Referat 2013
216 Research on the content and filler type on injection shrinkage Artykuł 2014
217 Research on the influence of blowing agent on selected properties of extruded cellular products Artykuł 2015
218 Research on the influence of environmental conditions on electrical parameters of interdigitated back contact monocrystalline silicon solar cells Artykuł 2018
219 The research on the technological system in deep holes chambering process Artykuł 2012
220 Research on the use of heat pipe heat exchanger in installation for heat treatment of aqueous kaolin suspension Artykuł 2016
221 Research on thermal stability of electrical parameters of silicon used in PV cells production process Artykuł 2015
222 Research on thermal stability of electrical parameters of silicon used in the PV cells production process Referat 2014
223 Research on tribological properties of dental composite materials Artykuł 2016
224 Research on wind structure in the wind tunnel of wind engineering laboratory of Cracow University of Technology Referat 2011
225 Research process the straightening of low-rigidity shafts Artykuł 2015
226 A research stand for the testing of the sealing properties of the piston-rings-cylinder assembly in a combustion engine Artykuł 2013
227 Researches over the durability enlargement of sword-blade saw applied to the cut of conveyor belt through platting layers from titanium nitride (tin) Rozdział 2014
228 Researching of high entropy (Ti-Zr- Nb)N coatings’ physical and mechanical properties obtained by vaccum-arc deposition method Referat 2015
229 Rešenie zadači poiska stacionarnogo sostoâniâ v trehsektornoj èkonomičeskoj modeli klastera Artykuł 2015
230 Resident opinion surveys as a contribution to improved housing stock management Artykuł 2016
231 Residual fatigue life of carbon fiber aluminium laminates Artykuł 2017
232 Resonance properties at alternating current of nanocomposite (CoFeZr)x(CaF2)(100-x) produced by Ion beam sputtering Referat 2014
233 Resource leveling and construction project scheduling with allowed activity splitting Artykuł 2017
234 Resource management in grid systems Referat 2012
235 Resource security in the cloud computing Artykuł 2013
236 Resource security in the cloud computing structures Referat 2011
237 Respiration activity in bioaugmented and non-bioaugmented activated sludge under adverse condition. Referat 2013
238 The response of aeroelastic models of circular cross-sections to wind action Referat 2012
239 The response of laminated composite plates and profiles under low-velocity impact load Artykuł 2019
240 Responses of bistable piezoelectric-composite energy harvester by means of recurrences Artykuł 2016
241 Responses of nonlinear electro-mechanical energy harvester by means of recurrences Rozdział 2016
242 Responsive web design – current state & needs analysis Artykuł 2014
243 Restauracja zabytkowego mostu w Lublinie Referat 2012
244 Restavracìâ tvorìv mistectva z kamenû : vibranì diplomnì robotì studentìv specìal’nostì "Restavracìâ tvorìv mistectva z kamenû" : magistrì, specìalìsti, bakalavri. T. 3 Monografia 2017
245 Restavracìjne materìaloznavstvo Monografia 2017
246 Restoration of biological function of degraded soil via chemical method Artykuł 2011
247 Restrictions on active citizenship in Polish rural areas due to digital exclusion - research results Rozdział 2013
248 Results on guarding a line segment as a contribution to the general theory of differential games Rozdział 2016
249 Return to a coherent city: on the example of Lublin Rozdział 2016
250 Review of modern optimization methods Rozdział 2011
251 Review of research on recycling of waste materials to produce bricks trough firing Rozdział 2013
252 A review of selected courier companies providing services in Poland Referat 2015
253 A review of selected factors conditioning efficient functioning of clusters and their impact on innovativeness of enterprises Rozdział 2011
254 A review of the application of zeolite materials in warm mix asphalt technologies Artykuł 2017
255 A review of the literature on it outsourcing: Polish research versus other countries’ research Artykuł 2016
256 A review on the mechanical behaviour of curvilinear fibre composite laminated panels Artykuł 2014
257 A review on vibrations and buckling of curvilinear fibre composite laminated panels Referat 2012
258 Revisit of compact Mode II crack specimen: Analysis and fracture interpretation Artykuł 2012
259 Revisited modelling and multimodal nonlinear oscillations of a sagged cable under support motion Artykuł 2016
260 Revitalization of enbankment of Donjon in Kłodzko fortress = Rewitalizacja korony ziemnej Donżonu Twierdzy Klodzko Rozdział 2017
261 Rewitalizacja osiedla z wielkiej płyty w mieście Lipsko - uzupełnienie funkcji o budynek wielofunkcyjny. Artykuł 2014
262 Rewitalizacja przestrzeni międzyblokowych - inicjatywa społeczna w procesie rewitalizacji na przykładzie wybranych przestrzeni w Lublinie Rozdział 2018
263 Rewitalizacja przestrzeni międzyblokowych - inicjatywa społeczna w procesie rewitalizacji na przykładzie wybranych przestrzeni w Lublinie Referat 2016
264 Rewitalizacja w kontekście potrzeb ośrodków dla niepełnosprawnych, na przykładzie dawnych założeń pałacowo ogrodowych z obszaru Lublina i Lubelszczyzny Referat 2016
265 Rezonans strumu ì nap rugi v nanokompozitì (FeCoZr)x(CaF2)100-x Referat 2014
266 Rezystancyjny nadprzewodnikowy ogranicznik prądu - analiza numeryczna w środowisku SCILAB Artykuł 2012
267 Rezystancyjny nadprzewodnikowy ogranicznik prądu – analiza numeryczna w środowisku SciLab Artykuł 2013
268 RF atmospheric plasma jet surface treatment of paper Artykuł 2016
269 RF atmospheric pressure plasma jet for surface modification of HIPS Referat 2015
270 RF inductive non-destructive testing of carbon composites Rozdział 2016
271 RF-powered atmospheric pressure plasma jet for surface treatment Artykuł 2013
272 Rf-powered atmospheric pressure plasma jet for surface treatment Referat 2012
273 Rf-powered atmospheric-pressure plasma jet in surface treatment of high-impact polystyrene Artykuł 2015
274 Rheological properties of compositions based on modified polyvinyl alcohol Artykuł 2017
275 The rigid body gap filling algorithm Rozdział 2016
276 Risk assesment of water vapor condensation In wall made of hemp-lime composite Artykuł 2016
277 Risk assessment of bronchial asthma development in children with atopic dermatitis Rozdział 2017
278 Risk factors for the development of post-traumatic stress disorder and coping strategies in mothers and fathers following infant hospitalisation in the neonatal intensive care unit Artykuł 2017
279 Risk-based estimation of manufacturing order costs with artificial intelligence Rozdział 2016
280 RMS – system of the future or new trend in csience ? Artykuł 2013
281 Road map of higher education professionalization Rozdział 2015
282 Road traffic accident injuries - causes and biomaterial related treatment Rozdział 2018
283 Robot inspekcyjno-czyszczący Inspektor 1 Artykuł 2011
284 Robotics and manufacturing systems Monografia 2014
285 Robotics in the medicine Referat 2013
286 Robots and manipulators in medicine Referat 2013
287 Robotyka – edukacja dla najmłodszych Artykuł 2012
288 Robotyka – edukacja dla najmłodszych Referat 2012
289 Robotyzacja i automatyzacja. Innowacje technologiczne w budownictwie. Cz 4 Artykuł 2018
290 Robotyzacja maszyn roboczych na przykładzie kombajnu chodnikowego Artykuł 2011
291 Robotyzacja maszyn roboczych na przykładzie kombajnu chodnikowego Referat 2011
292 Rokowanie w najwcześniejszych stadiach ostrego zapalenia trzustki – rola parametrów biochemicznych i zmian histopatologicznych Artykuł 2017
293 Rola architektury w codziennym funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i niedowidzących Artykuł 2015
294 Rola architektury w codziennym funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i niedowidzących Referat 2014
295 Rola architektury w integracji i estetyce miasta Rozdział 2015
296 Rola aspektów wizualnych w pracy bibliotek Referat 2016
297 Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w dobie gospodarki opartej na wiedzy : case study obwodu tarnopolskiego na Ukrainie Rozdział 2016
298 Rola biblioteki w warsztacie pracy naukowca – badania jakości usług bibliotecznych w Politechnice Lubelskiej. Raport z badań Artykuł 2012
299 Rola biofiltracji w kontroli emisji gazu składowiskowego w świetle zaleceń dyrektywy UE w sprawie składowania odpadów Artykuł 2011
300 Rola biofiltracji w kontroli emisji gazu składowiskowego w świetle zaleceń dyrektywy UE w sprawie składowania odpadów Referat 2011
301 Rola chemii analitycznej w realizacji zrównoważonego rozwoju Referat 2011
302 Rola coachingu jako instrumentu w realizacji celów biblioteki Referat 2011
303 Rola controllingu personalnego w zarządzaniu operacyjnym jednostek ochrony zdrowia Artykuł 2016
304 Rola dzieci i młodzieży w procesach partycypacji społecznej Artykuł 2016
305 Rola elastycznych robotów w fabryce jutra Artykuł 2017
306 Rola facebook.com w promacji marki Rozdział 2014
307 Rola i funkcjonowanie systemów CRM w zarządzaniu organizacjami Artykuł 2018
308 Rola i kompetencje menedżerów w organizacji zorientowanej na uczenie się Artykuł 2011
309 Rola i znaczenie architektury w procesie scalania struktury przestrzennej miasta na przykładzie Lublina Monografia 2014
310 Rola inżynierii bezpieczeństwa na rynku pracy Rozdział 2018
311 Rola klastrów w kształtowaniu innowacyjności przedsiębiorst na przykładzie województwa lubelskiego Artykuł 2011
312 Rola komunikacji marketingowej w dobie marketingu 3.0 Rozdział 2014
313 Rola kredytów w finansowaniu rozwoju firm rodzinnych w województwie lubelskim Artykuł 2015
314 Rola Książki Obiektu Budowlanego w zarządzaniu budynkiem Artykuł 2012
315 Rola magistrali CAN w diagnostyce współczesnych ciągników rolniczych Referat 2014
316 Rola magistrali CAN w diagnostyce współczesnych ciągników rolniczych Artykuł 2014
317 Rola marketingu w budowie start - upu Artykuł 2016
318 Rola mechanizmu sublimacyjnego w epoce ponowoczesności Artykuł 2016
319 Rola mediów społecznościowych w budowaniu relacji z klientami Rozdział 2014
320 Rola monitoringu środowiska w realizacji zrównoważonego rozwoju Artykuł 2011
321 Rola monitoringu środowiska w realizacji zrównoważonego rozwoju Referat 2011
322 Rola nauki w budowaniu regionu wiedzy i innowacji Rozdział 2012
323 Rola nekropolii w rozwoju urbanistycznym Lublina od czasów lokacji miasta do 1945 roku. Artykuł 2011
324 Rola osłabienia betonu rozciągniętego w rozwoju zarysowania i niszczenia belek betonowych i żelbetowych Referat 2017
325 Rola podatku od osób prawnych w tworzeniu dochodów budżetowych i rozwoju przedsiębiorstw Artykuł 2014
326 Rola podsektora elektroenergetycznego w gospodarce Rozdział 2013
327 Rola Podstrefy Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec w zagospodarowaniu i modernizacji kapitału ludzkiego miasta Lublin Artykuł 2017
328 Rola przywództwa w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa pracy Artykuł 2012
329 Rola samorządności studentów w funkcjonowaniu Wydziału Podstaw Techniki Rozdział 2018
330 Rola samorządowych służb konserwatorskich w systemie ochrony zabytków w Polsce Monografia 2011
331 Rola strategii pomiarów topografii powierzchni w ocenie wybranych parametrów chropowatości Artykuł 2014
332 Rola szczegółowych specyfikacji technicznych w budowie lub przebudowie mostów stalowych Artykuł 2012
333 Rola transportu publicznego w kształtowaniu miasta przyjaznego osobom starszym Artykuł 2017
334 Rola transportu publicznego w kształtowaniu miasta przyjaznego osobom starszym Referat 2017
335 Rola walorów przyrodniczych w rozwoju lokalnym w świetle dokumentów strategicznych na przykładzie wybranych gmin Lubelszczyzny Artykuł 2015
336 Rola wirtualnego asystenta w e-biznesie Rozdział 2013
337 Rola wyobraźni w procesie twórczym a zagrożenia współczesnego świata Artykuł 2016
338 Rola wyobraźni w procesie twórczym a zagrożenia współczesnego świata Referat 2016
339 Rola zajęć technicznych ze wspomaganiem komputerowym w edukacji uczniów z niepełnosprawnoscią intelektualną w stopniu umiarkowanym Rozdział 2012
340 Rola zarządzania zasobami lidzkimi w kształtowaniu zaangażowania organizacyjnego oraz prorozwojowych zachowań pracowników Rozdział 2011
341 Rola zarządzania, marketingu i ekonomii we współczesnych przedsiębiorstwach = The role of management, marketing and economy in modern companies Monografia 2014
342 Rola zasad estetycznych w procesie projektowania konstrukcji mostowych Artykuł 2016
343 The Role and activities of the state authorities in regional development : example of clusters Rozdział 2011
344 The role of a manager in management of the future organization Rozdział 2012
345 The role of CO2 in the Earth’s ecosystem and the possibility of controlling flows between subsystems Artykuł 2014
346 The role of computer animation in teaching technical subjects Artykuł 2015
347 The role of e-lerning in educational processes Artykuł 2014
348 Role of ecological earmarked funds in financing of environmental education in rural areas in Poland on the example of voivodship fund for environmental protection and water management in Lublin Rozdział 2016
349 The role of human capital in driving business innovation Rozdział 2012
350 The role of human capital in enterprises based on empirical research Artykuł 2017
351 The role of human capital in enterprises based on empirical research Rozdział 2016
352 The Role of ICT Solutions in the Intelligent Enterprise Performance Rozdział 2017
353 Role of intangible factors in shaping market value of companies from food industry sector Artykuł 2012
354 Role of landfill cover in reducing methane emission Artykuł 2013
355 The role of references in scientific papers: cited papers as objects of research Artykuł 2012
356 The role of respirometry in optymalization the activated sludge process Referat 2012
357 The role of SMES in sustainable regional development and local business integration: the case of Lublin region (Poland) Artykuł 2015
358 The role of social interactions in designing and management of complex undertakings in the context of global sustainability Artykuł 2013
359 The role of transnational corporations and foreign direct investment (TNCS and FDI) in the global economy Rozdział 2014
360 Role of visualization in engineering education Artykuł 2014
361 The roller cones selection criteria and the ways of their classification Rozdział 2013
362 Rośliny – przegląd wybranych zagadnień Monografia 2016
363 Rośliny : fizjologia, uprawa i ich interdyscyplinarne wykorzystanie Monografia 2015
364 Rosyjska filozofia dialogu wobec idei Karola Marksa Artykuł 2018
365 Rosyjska filozofia kultury wobec zmian w życiu społecznym współczesnej Rosji Artykuł 2015
366 Rosyjski personalizm Mikołaja Bierdiajewa Artykuł 2013
367 Rosyjskie prefiguracje myśli postsekularnej (M. Bierdiajew i I. A. Iljin) Artykuł 2014
368 A rotary compression method for hollow worm shafts Rozdział 2016
369 Rotary compression of hollow stepped shafts forgings Referat 2014
370 A rotary compression process for producing titanium alloy Ti6Al4V shafts Artykuł 2016
371 Rotary compression process for producing toothed hollow shafts Artykuł 2014
372 Rotation and twist measurement using tilted fibre bragg gratings Artykuł 2018
373 Rotation indices related to poncelet's closure theorem Artykuł 2014
374 Rotational molding of polymer materials Referat 2015
375 Rotor turbulence influence on helicopter flights in high urban built-up area Artykuł 2013
376 Równania ruchu konstrukcji głównej z dołączonymi tłumikami drgań opisanymi standardowym modelem reologicznym Artykuł 2011
377 Równania ruchu konstrukcji głównej z dołączonymi wielokrotnymi, strojonymi tłumikami masowymi Artykuł 2012
378 Równość szans w zawodowej praktyce zdywersyfikowanych grup pracowników - wyniki badań Artykuł 2016
379 Rozdzielczość toru pomiarowego z równomiernym próbkowaniem sygnału częstotliwościowego Referat 2012
380 Rozdzielczość toru pomiarowego z równomiernym próbkowaniem sygnału częstotliwościowego Artykuł 2012
381 Rozkład pola prędkości strumienia zawirnikowego wirnika nośnego oraz śmigła ogonowego śmigłowców - badania eksperymentalne Artykuł 2011
382 Rozkładany wózek ręczny [Zgłoszenie nr (21) 126285] Patent 2018
383 Rozkłady prawdopodobieństwa długookresowych wskaźników hałasu w ciągłym monitoringu ruchu drogowego. Rozdział 2015
384 Rozkłady sił w procesie przepychania obrotowego wyrobów ze stopu magnezu MA2 Artykuł 2011
385 Różne oblicza gospodarki nieformalnej Monografia 2015
386 Rozplanuvannâ mìsta Dubno za kartografìčnimi džerelami Rozdział 2012
387 Rozpodìl ì harakteristika geometrii por ta mìcnìst’ ekstrudatu, otrimanogo pìd čas dvošnekovoï ekstruzìï Artykuł 2013
388 Rozporządzenie UE 2016/631 wyzwaniem dla źródeł wytwórczych w zakresie generacji i absorpcji mocy biernej Rozdział 2018
389 Rozpoznawanie obiektów w obrazie wideo z kamery do komputera Artykuł 2018
390 Rozpoznawanie emocji za pomocą technologii : elektroencefalografia (EG), motion capture i wirtualna rzeczywistość (VR) Rozdział 2018
391 Rozpoznawanie obrazów-współczesne rozwiązaia w oprogramowaniu przemysłowym Rozdział 2012
392 Rozpoznawanie rodzaju ruchu na podstawie odczytów sensorów urządzeń mobilnych Artykuł 2014
393 Rozpoznawanie tekstur z wykorzystaniem bazy modeli Artykuł 2011
394 Rozproszone systemy kontroli wersji w procesie tworzenia oprogramowania Referat 2011
395 Rozrahunkova model znošuvannâ ta dovgovìčnostì červâčnih peredač z evolventnih červâkom Artykuł 2011
396 Rozrakhunok lotkiv nyzhn'oyi zbirnoyi systemy fil'triv z plavayuchym fil'truyuchym sharom Rozdział 2015
397 Rozszerzenie możliwości obliczeniowych środowiska FEMM za pomocą języka LUA Artykuł 2014
398 Rozszerzenie możliwości pobierania badań przez pacjentów w jednostce medycznej Rozdział 2013
399 Roztocze polskie i ukraińskie: przewodnik Monografia 2015
400 Rozwiązania intensyfikujące procesy w układzie uplastyczniającym wytłaczarek ślimakowych Artykuł 2011
401 Rozwiązania konstrukcyjne maszyn do odlewania rotacyjnego tworzyw polimerowych Referat 2016
402 Rozwiązania konstrukcyjne maszyn do odlewania rotacyjnego tworzyw polimerowych Artykuł 2017
403 Rozwiązania konstrukcyjne żelbetowych garaży wielostanowiskowych Artykuł 2015
404 Rozwiązania konstrukcyjno-instalacyjne budynku a zapotrzebowanie na energię cieplną Artykuł 2011
405 Rozwiązania konstrukcyjno-instalacyjne budynku a zapotrzebowanie na energię cieplną Referat 2011
406 Rozwiązania strefy zasypu układu uplastyczniającego wytłaczarki Artykuł 2011
407 Rozwiązania techniczne konstrukcji rusztowań przy budowie i remontach obiektów drogowych Artykuł 2015
408 Rozwiązania z zakresu wdrażania projektów zintegrowanych i partnerskich w ramach RPO WŁ Rozdział 2012
409 Rozwiązanie problematyki analityczno - konstrukcyjnej modernizacji maszyn do przetwórstwa tworzyw poliuretanowych. Analiza możliwości innowacji maszyn do natryskiwania specjalistycznych tworzyw sztucznych ze szczególnym uwzględnieniem technologii natrysku szybkowiążących pianek poliuretanowych PU Rozdział 2013
410 Rozwiązanie problemu odwrotnego przy pomocy sieci neuronowych Artykuł 2011
411 Rozwiązanie procesów cieplnych w komorze technicznej przy pomocy analogii elektrycznej Rozdział 2017
412 Rozwój deformacji i uszkodzenia cienkościennych łączonych profili skrzynkowych, pod wpływem trójpunktowego cyklicznego zginania Artykuł 2018
413 Rozwój elektrowni fotowoltaicznych w Polsce - nowoprojektowana elektrownia Dęblin Artykuł 2017
414 Rozwój i zarządzanie komunikacją miejską w Lublinie Artykuł 2016
415 Rozwój kadry naukowej Artykuł 2013
416 Rozwój kołowych środków transportu jako środek prowadzący do obniżania całkowitego kosztu własności i użytkowania floty Artykuł 2014
417 Rozwój lokalny a ochrona przyrody - wybrane problemy na przykładzie gmin lubelskich Artykuł 2015
418 Rozwój metod telerehabilitacji we współczesnej medycynie oraz sposoby wirtualnej komunikacji z pacjentem Rozdział 2015
419 Rozwój MSP a postawa przedsiębiorcza w aspekcie rynku pracy. Analiza porównawcza na podstawie badań własnych Rozdział 2016
420 Rozwój poznawczy i technologia informacyjna w usprawnianiu uczenia się Rozdział 2011
421 Rozwój prac naukowych i współpraca z zagranicą Wydziału Podstaw Techniki Artykuł 2013
422 Rozwój przedsiębiorczości w Polsce wschodniej Rozdział 2017
423 Rozwój przemysłu w Lublinie Rozdział 2018
424 Rozwój przestrzenny Lublina w XIX i XX wieku Referat 2017
425 Rozwój przestrzenny XIX-wiecznego Lublina na tle ówczesnej europejskiej mysli urbanistycznej Referat 2017
426 Rozwój rynku listów zastawnych w Polsce w kontekście nowych zmian regulacyjnych Artykuł 2017
427 Rozwój selektywnej zbiórki odpadów w makroregionie lubelskim w aspekcie konwersji energii Rozdział 2018
428 Rozwój systemów projektowania i zarządzania w budownictwie drogowym – od Euklidesa i systemów CAD do eLBIM w terenach wrażliwych środowiskowo i społecznie Artykuł 2016
429 Rozwój szczeliny brzeżnej jako efekt zmęczenia cieplnego wypełnień stomatologicznych Artykuł 2011
430 Rozwój technologii e-learningu Artykuł 2015
431 Rozwój transportu samochodowego w Polsce w latach 2011-2015 Artykuł 2016
432 Rozwój trolejbusów w Lublinie od 2004 do 2017 Artykuł 2017
433 Rozwój tworzyw inżynierskich i nauk o materiałach Monografia 2017
434 Rozwój usług merchandisingowych - uwarunkowania i tendencje zmian na przykładzie branży odzieżowej Artykuł 2012
435 Rrozwój systemu diagnostyki pokładowej samochodów osobowych w świetle zasady działania systemu OBD Artykuł 2018
436 RSSI-Based localisation of the radio waves source by mobile agents Rozdział 2016
437 Rubber-bitumen granulate for asphalt pavements – laboratory comparative analysis Referat 2011
438 Ruchomy oscylator na moście składanym o średnich podporach pływających Artykuł 2017
439 Ruchy religijne jako przedmiot badań pedagogiki katolickiej Artykuł 2012
440 Ruchy religijne mikroszkołą dialogu Rozdział 2012
441 The ruins of the castle in Kazimierz Dolny - the issue of protection and restoration Rozdział 2016
442 Ruiny zamku w Rabsztynie w kontekście problematyki technicznej i konserwatorskiej Rozdział 2013
443 Rura mikroporowata wielowarstwowa i sposób jej wytwarzania [ Nr zgłoszenia 399745] Patent 2014
444 Rura mikroporowata wielowarstwowa i sposób jej wytwarzania [Patent nr (11) 228697 (21) 399745] Patent 2018
445 Rural tourism in the sustainable development conditions Rozdział 2011
446 Russian prefigurations of the Post-Secular Thought: Nicolas Berdyaev and Ivan Ilin Rozdział 2015
447 Rusztowania budowlane - przepisy a praktyka Referat 2016
448 Rusztowania budowlane – przepisy a praktyka Artykuł 2016
449 Rusztowania budowlane w programach kształcenia na kierunku Budownictwo Artykuł 2015
450 Rusztowania wykorzytywane do renowacji archikatedry św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lublinie Referat 2015
451 Rutherford backscattering analysis of coatings on elastomer by means of SIAD Referat 2014
452 RWD jako narzędzie optymalizacji stron internetowych Artykuł 2016
453 Rygiel elektromagnetyczny [Zgłoszenie nr (21) 426284] Patent 2018
454 Rynek alternatywnych źródeł zasilania pojazdów w Polsce. Ekopaliwa w świetle uwarunkowań prawnych UE Artykuł 2013
455 Rynek energii : rozwój rynku a konkurencyjność gospodarki Monografia 2015
456 Rynek energii elektrycznej : aktualne problemy energetyki Monografia 2018
457 Rynek energii elektrycznej : aspekty prawne i ekonomiczne Monografia 2016
458 Rynek energii elektrycznej : bezpieczeństwo energetyczne Polski Monografia 2016
459 Rynek energii elektrycznej : energetyka rozproszona Monografia 2016
460 Rynek energii elektrycznej : polityka i ekonomia Monografia 2017
461 Rynek energii elektrycznej : rozwój i eksploatacja Monografia 2017
462 Rynek energii elektrycznej : rozwój i funkcjonowanie rynków energii Monografia 2016
463 Rynek energii elektrycznej : rozwój, polityka, ekonomia Monografia 2018
464 Rynek energii elektrycznej i jego specyfika Rozdział 2013
465 Rynek energii elektrycznej w Polsce Rozdział 2013
466 Rynek i logistyka usług kurierskich w Polsce Artykuł 2015
467 Rynek olejów do zastosowań przemysłowych Artykuł 2015
468 Rynki i segmenty w e-gospodarce Rozdział 2011
469 Ryzyko badania sprawozdań finansowych małych jednostek w świetle koncepcji proporcjonalnego stosowania międzynarodowych standardów rewizji finansowej na przykładzie jednostki prowadzącej działalność handlową Rozdział 2013
470 Ryzyko związane z kontrolą jakości betonu Artykuł 2015