Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 425
Lp. Tytuł Typ Rok
1 R-test static measurement of the 5-axis CNC machining centre rotary axis kinematic centre error Artykuł 2014
2 Rachunek kosztów niewykorzystanych możliwości produkcyjnych Artykuł 2011
3 Rachunkowość zarządcza i controlling Monografia 2012
4 Racjonalizacja zużycia energii w budownictwie mieszkaniowym Monografia 2016
5 Rada Wydawnicza Politechniki Lubelskiej Artykuł 2011
6 Radiacionnaâ stojkost′ pokryti′ Ti-Zr-Si-N Referat 2015
7 Radiation tolerance and mechanical properties of nanostructured coatings TiN, TiAlN, TiAlYN irradiated with He+ ions Referat 2014
8 Radiation tolerance of nanostructured TiCrN coatings Referat 2016
9 Radon and its decay products in an air-conditioned auditorium in correlation with indoor air parameters Artykuł 2016
10 Radon equilibrium factor and perceived air quality in an air-conditioned auditorium in Lublin, Poland Artykuł 2016
11 Radon equilibrium factor measurements in an air-conditioned auditorium Referat 2015
12 Radon exposures in premises in the Lublin region, eastern Poland Referat 2012
13 Radon na Lubelszczyźnie - próba syntezy w 100-lecie badań Referat 2016
14 Radon progeny particle concentration changes in an air-conditioned auditorium Referat 2013
15 Rainbow cycles in split graph Referat 2015
16 Raman G-peak temperature shift of bilayer graphene on copper substrate Referat 2015
17 Raman spectra of graphene films synthesized by chemical vapor deposition on copper foil using decane as precursor Referat 2015
18 Raman spectra of graphene synthesized by chemical vapor deposition from decane Artykuł 2017
19 Raman Study of CVD graphene irradiated by swift heavy ions Artykuł 2017
20 Raman study of CVD graphene irradiated by swift heavy ions Referat 2016
21 Ramka do mocowania próbek-kształtowa [Nr prawa ochronnego na wzór użytkowy nr (11) 69224 (21) 123714] Patent 2017
22 Ramka do mocowania próbek-płaska [Nr prawa ochronnego na wzór użytkowy nr (11) 69225 (21) 123715] Patent 2017
23 Ramowy wiadukt wspornikowy we wsi Prawda Stara Artykuł 2014
24 Random Distribution of Long-Term Indicators of Variable Emission Conditions Artykuł 2011
25 Rankingi jako narzędzia oceny Inteligentnego Miasta Artykuł 2016
26 Rapid heat treatment of TiN/Ti/Si system Referat 2011
27 Rapid on-line method of wasewater parameters estimation by electronic nose and computer simulations in operating WWTP Referat 2016
28 Raport - Rynek outsourcingu pracowniczego Artykuł 2016
29 Raport badawczo-analityczny dla systemu monitoringu i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Monografia 2012
30 Raport końcowy z badania dziedzinowego "Analiza sektora B+R i przemysłu energetycznego z punktu widzenia uczestnictwa województwa lubelskiego we wdrażaniu Europejskiego Strategicznego Planu Rozwoju Technologii Energetycznych (SEP-Planu)" Monografia 2013
31 Rational placement of a macro fibre composite actuator in composite rotating beams Artykuł 2012
32 Rational placement of a macro fibre composite actuator in composite rotating beams Referat 2012
33 Raw material economy at the Magdalenian site in Klementowice. Eastern Poland Referat 2013
34 Razem dla spójnego miasta. Zjawisko synergii na przykładzie współpracy Politechniki Lubelskiej i Urzędu Miasta Zaklikowa Artykuł 2017
35 Razvitie regional'nyh innovacionnyh klasterov v Rossii i Pol'še Artykuł 2013
36 Rdzeń kształtujący do głowicy wytłaczarskiej [Patent nr (11) 224269 (21) 404317] Patent 2016
37 Rdzeń kształtujący do głowicy wytłaczarskiej [Zgłoszenie nr (21) 404317] Patent 2014
38 Reaction volume in aqueous solutions in problem solving Artykuł 2015
39 Reactive power compensation in electrical networks using relative voltage drops Referat 2017
40 Reakcja systemu elektroenergetycznego na deficyt mocy czynnej – problematyka węzła bilansującego Artykuł 2015
41 Reaktor do utleniania gazów palnych w aparaturze próżniowej [Nr zgłoszenia 398068] Patent 2013
42 Reaktor mikroplazmowy typu glide-arc do dekontaminacji biologicznej Referat 2016
43 Reaktor mikroplazmowy z regulowanym odstępem między elektrodami do obróbki powierzchni [Nr zgłoszenia (21) 407070] Patent 2014
44 Reaktor mikroplazmowy z regulowanym odstępem między elektrodami do obróbki powierzchni [Patent nr (11) 222477 (21) 407070] Patent 2016
45 Reaktory plazmowe w zastosowaniach materiałowych, środowiskowych, rolniczych i medycznych Referat 2017
46 Realizacja algorytmu szybkiego pozycjonowania na platformie PLC Artykuł 2012
47 Realizacja oczekiwań na facebooku podstawą jego popularności Rozdział 2012
48 Realizacja projektów studenckich szansą na zwiększenie konkurenyjności absolwentów na rynku pracy Rozdział 2011
49 Realizacja wybranych celów przedsiębiorstwa poprzez zarządzanie procesami logistycznymi Artykuł 2013
50 Realizowanie zasad społecznej odpowiedzialności przez zrównoważona produkcję i konsumpcję Rozdział 2013
51 The reasons of the delays in introducing in Poland law regulations favorable for photovoltaics Rozdział 2013
52 Recasting regional development paths: conceptual rethinking of the socio-economic transformation process Rozdział 2015
53 Recent advances in information technology Monografia 2018
54 Recent development of ozone treatment for agricultural soil sterilization and biomedical prevention Referat 2011
55 Recent development of ozone treatment for agricultural soil sterilization and biomedical prevention Artykuł 2012
56 Recent developments in understanding of the metastable zone width of different solute-solvent systems Artykuł 2011
57 Recent growth of scientific journals published in India: some publishing and citation-related characteristics Artykuł 2013
58 Recent Technologies for Industry and Computer Science Monografia 2011
59 Reclamation of drill cuttings landfill Artykuł 2016
60 Recognition system of unauthorized changes in rows of vehicle motion Rozdział 2015
61 Recommendation on the historic urban landscape – a new approach to protection of the world heritage Rozdział 2015
62 Reconfigurable manufacturing systems as a way of long-term economic capacity management Artykuł 2015
63 Reconstructing embankents of Donjon in Kłodzko fortress after damages caused by earlier adaptations = Odtworzenie skarp Donżonu Twierdzy Kłodzko po uszkodzeniach spowodowanych wczesniejszymi adaptacjami Rozdział 2017
64 Reconstruction of input signal of sensorwith frequency output Rozdział 2015
65 Reconstruction of input signal of sensorwith frequency output Referat 2015
66 Recorder of variable frequency signal Referat 2017
67 Recurrence relations for moments of doubly compound distributions Artykuł 2012
68 Recykling głeboki na zimno nawierzchni asfaltowych dróg samorządowych Artykuł 2014
69 Recystallization of HSLA steel austenite as revealed with a hot-compression test Artykuł 2018
70 Redistribution of internal forces generated in a steel frame structure with flexible joints when exposed to a fire Rozdział 2016
71 Redox potential during the laboratory SBR stable work stage Referat 2017
72 Reduced-order modeling, testing, and control of nonlinear mechanical and structural systems Artykuł 2017
73 Reduction algorithm for fuzzy clusterization of high dimensionality data Artykuł 2013
74 Reduction of pollution emission by using solar energy in eastern Poland Artykuł 2017
75 Reduction of voltage and power oscillation in the two-phase shorting of a grid inverter Rozdział 2017
76 Redukcja drgań belki za pomocą piezoelektrycznego kompozytowego siłownika MFC Artykuł 2015
77 Redukcja drgań obiektu nieliniowego z regulatorem proporcjonalno - różniczkującym o strukturze MRAS Artykuł 2016
78 Redukcja emisji metanu i węglowodorów aromatycznych ze składowisk odpadów w biofiltrze - badania polowe Artykuł 2015
79 Redukcja kąta załączenia przy załączaniu elementów sieci przesyłowej Artykuł 2011
80 Redukcja zakłóceń zapłonowych w reaktorach Gliding Arc Artykuł 2012
81 Reduktor ciśnienia gazu, zwłaszcza do systemów zasialnia silników spalinowych Patent 2012
82 Reduktor ciśnienia gazu, zwłaszcza do systemów zasilania silników spalinowych [patent nr 216421] Patent 2014
83 Redystrybucja sił wewnętrznych w stalowej belce dwuteowej w sytuacji pożaru Artykuł 2017
84 Redystrybucja siły podłużnej w stalowym ryglu o narastającej w pożarze zdolności do wydłużenia Artykuł 2013
85 Reengineering of computer science curriculum according to technology changes and market needs Rozdział 2015
86 Reference led source of subnanosecond pulses of broadband optical radiation Rozdział 2017
87 Referencje podatkowe jako zachęta do podejmowania inwestycji w obszarze specjalnych stref ekonomicznych Artykuł 2012
88 Refinements on fracture toughness of PUR foams Artykuł 2014
89 Reflections on the status of the human- and social sciences Rozdział 2013
90 Reflektor świateł drogowych i mijania oparty na technologii LED Referat 2013
91 Reflektor świateł drogowych i mijania oparty na technologii LED Artykuł 2013
92 Regeneracja akumulatorów zasadowych z wykorzystaniem ładowarek impulsowych Artykuł 2013
93 Regenerative and frictional chatter Referat 2011
94 Regenerative and frictional chatter of high speed milling process. Modeling and experiment Rozdział 2011
95 Regenerative and frictional chatter of high speed milling process. Modeling and experiment Referat 2011
96 Regenerative model of cutting process with nonlinear duffing oscillator Artykuł 2011
97 Region i edukacja a procesy rozwojowe Monografia 2014
98 Regional context in technology transfer and patents inducing growth: Structural models for more-and less-developed regions Rozdział 2014
99 Regional convergence in Poland and Ukraine after 2004 - a comparitive analysis Artykuł 2016
100 Regional research on Internet aided educational processes at different levels Rozdział 2013
101 Regionale Forschung über Internet gestützte Bildungsprozesse auf verschiedenen Ebenen Rozdział 2014
102 Regionalization - integration - globalization Referat 2014
103 Regionalna strategia innowacji województwa lubelskiego do 2020 roku Monografia 2014
104 Regular and chaotic oscillations of a Timoshenko beam subjected to mechanical and thermal loadings Artykuł 2015
105 Regular and chaotic vibration in a piezoelectric energy harvester Artykuł 2016
106 Regular and chaotic vibration in a piezoelectric energy harvester with fractional damping Artykuł 2015
107 Regular and chaotic vibrations in the rub impact model of a Jeffcott rotor with a fractional restore force Artykuł 2013
108 Regular and chaotic vibrations of van der pol and rayleigh oscillators driven by parametric excitation Artykuł 2012
109 Regular market squares in the history of the West - Ukrainian urban planing Rozdział 2014
110 Regular market squares in the history of West-Ukrainian urban planning Referat 2013
111 Rehabilitation of public and semi-public space of housing estates: the case of Lubartow Rozdział 2016
112 Reinforced concrete structures loaded dynamically Monografia 2016
113 Reinforced structures in heritage fortifications Rozdział 2016
114 Rejestracja emisji zanieczyszczeń silnika Diesla w teście jezdnym NEDC z wykorzystaniem analizatora spalin Semtech Ecostar Artykuł 2015
115 Rejestracja ruchu za pomocą urządzenia Microsoft Kinect Artykuł 2012
116 Rejestracja ruchu za pomocą urządzenia Microsoft Kinect Referat 2012
117 Reklama w sztuce, sztuka w reklamie a przestrzeń publiczna Artykuł 2015
118 Rekomendacja o historycznym krajobrazie miejskim – nowe podejście do ochrony dóbr światowego dziedzictwa Rozdział 2015
119 Rekomendacja o Historycznym Krajobrazie Miejskim – wdrożenie zmiany paradygmatu w ochronie miast historycznych Artykuł 2013
120 Rekultywacja gleb zdegradowanych przy wykorzystaniu substancji kształtujących ich właściwości sorpcyjne Monografia 2013
121 Rekuperacja ciepła w przemyśle papierniczym Artykuł 2015
122 Relacja cena-jakość w wyborach konsumenckich. Dyskusja ograniczeń modelu badawczego. Artykuł 2013
123 Relacja moment – obrót w warunkach pożaru dla stalowego wezła rygiel - słup o znanej podatności Artykuł 2013
124 Relacja z obsługi komunkacją miejską UEFA EURO U21 w Lublinie Artykuł 2017
125 Relacje kultury organizacyjnej i procesu zarządzania kapitałem ludzkim w organizacjach publicznych Artykuł 2016
126 Relation between shape and the phenomenon of flutter for bridge deck-like bluff bodies Artykuł 2011
127 The relationship between inter-organizational co-operation and innovation in the sme in the podkarpacie region Artykuł 2017
128 The relationship between macroscopic fracture toughness and size of microcracks in concretes containing fly ash between 3rd and 365th days of curing Referat 2017
129 The relationship between wind pressure on the surface of rectangular prisms and atmospheric boundary layer parameters Artykuł 2015
130 Reliability analysis of the selected brands of city buses at municipal transport company Artykuł 2013
131 Reliability assessment of a truck engine based on measurements of combustion chamber tightness Referat 2012
132 Reliability evaluation of the city transport buses under actual conditions Artykuł 2015
133 The reliability model for failure cause analysis of pressure vessel protective fittings with taking into account load-sharing effect between valves Artykuł 2015
134 The reliability of aircraft propulsion unit control systems Referat 2011
135 Reliability of the diesel engine related to reduced tightness of the combustion chamber Referat 2011
136 Reliability research of automotive vehicles using the example transport company Artykuł 2011
137 Reliability tests of ultrasonic and thermosonic wire bonds Rozdział 2015
138 Religion in public life according to Nikolai Berdyaev Rozdział 2016
139 Remont mostu inż. Mariana Lutosławskiego w Lublinie Artykuł 2012
140 Remote controlled mobile inspection robot Artykuł 2011
141 Remote laboratories : developments in electrical engineering : guide through his research outcomes Monografia 2012
142 Remote labs of photovoltaics Referat 2016
143 Remote measurements of selected vital functions Referat 2011
144 Removal of BTEX and hexane by organo-zeolites: The influence of surfactant carbon chain length on the sorption proces Artykuł 2017
145 Removal of environmental pollutions using zeolites from fly ash: a review Artykuł 2015
146 Removal of hardly bio-degradabale organic compounds from wastewater by means of reagentless methods Artykuł 2017
147 Removal of hydrogen sulphide from air by means of Fe-EDTA/Fiban catalyst Referat 2012
148 Removal of hydrogen sulphide from air by means of Fe-EDTA/Fiban catalyst Rozdział 2013
149 Removal of hydrogen sulphide from air by means of fibrous ion exchangers Artykuł 2012
150 Removal of methane and selected NMOCs from landfill gas - field studies Referat 2011
151 Removal of phosphate from water by lanthanum-modified zeolites obtained from fly ash Artykuł 2018
152 A renaissance town of Zamość - convenient for residents, attractive for tourists. A carried project of old town fortification restoration Rozdział 2016
153 Renesansnì attyki u formuvannì arhìtekturnoї ìdentičnostì kul’turnogo domenu Ostroz’kih Rozdział 2017
154 Renewable energy sources to supply home power plants Artykuł 2012
155 Renowacja drewnianej cerkwi św. Ioanna w Zaborolu pod Równem w kontekście Nurtów neowernakularnych Artykuł 2015
156 Renowacja kolektorów sanitarnych grawitacyjnych betonowych z rur Wipro DN 1600 oraz z rur stalowych DN 1200 transportujących ścieki z Kalisza do oczyszczalni ścieków "Prosna" Artykuł 2016
157 Rentabelnost obrabotki korpusnyh detalej v gibkom proizvodstve Referat 2013
158 Rentowność przedsiębiorstw Rozdział 2013
159 Repair costs and the intensity of vehicle use Artykuł 2013
160 Repair costs and the intensity of vehicle use Referat 2013
161 Repeatability of the three dimensional kinematics of the pelvis, spine and lower limbs while performing selected exercises Artykuł 2017
162 Repetitive construction processes scheduling using mixed-integer linear programming Artykuł 2015
163 Reply on the "critical comments on speculations with ... free-volume defects ... in ion-conducting Ag/AgI-As2S3 glasses ..." Artykuł 2013
164 Representativeness of the measuring sample in the acoustic study of road traffic when determining the long-term noise indicators Referat 2016
165 Research and analysis of operating characteristics of energetic biomass micronizer Artykuł 2015
166 Research and neutralizing of spiral deterioration impact to the accuracy of measuring of the volume of sand classifier Rozdział 2017
167 Research and teaching laboratory dedicated to brain-computer interface designing Rozdział 2016
168 Research into electronic control systems EDC Artykuł 2016
169 Research into Morphology and Properties of TiO2 – NiAl Atmospheric Plasma Sprayed Coating Artykuł 2017
170 Research methods of polymer materials Monografia 2014
171 Research of a filter on the parallel contour on L-, C- negatrons Rozdział 2017
172 Research of alternative diagnostic features in intelligent computer-based cardiological decision support systems Artykuł 2017
173 Research of brake fluids in passenger cars Rozdział 2016
174 The research of electrical properties of nanocomposites (CoFeZr)x(Al2O3)100-x capacitor system Rozdział 2014
175 Research of eutectic alloys Fe-Mn-C-B-SI doped Cr for increasement of firefightning equipment durability Artykuł 2014
176 Research of insulating oil percolation in electrical pressboard using optical registration Rozdział 2016
177 Research of neural network classifier in speaker recognition module for automated system of critical use Rozdział 2017
178 Research of new splitting process of pipe billets from 2618A aluminium alloy basing on cross-wedge rolling Artykuł 2013
179 Research of superhard (Zr-Ti-Cr-Nb)N coatings and their obtaining Referat 2014
180 The research of the availability at cloud service systems Rozdział 2017
181 Research of the spectral diffuse reflectance of melanoma in vivo Rozdział 2013
182 Research of the surface roughness of polymer matrix composites by spherical and end cutters milling Rozdział 2012
183 A research of vehicle stability on deformable surfaces Artykuł 2013
184 The research on ageing of glycol-based brake fluids of vehicles in operation Artykuł 2016
185 Research on cavitation erosion of magnesium casting alloys Referat 2013
186 Research on ecological parameters of combustion engines in non-road vehicles Rozdział 2015
187 Research on jump mechanism of electric charge transfer probability in gallium arsenide irradiated with H+ ions Referat 2011
188 Research on Jump Mechanism of Electric Charge Transfer Probability in Gallium Arsenide Irradiated with H+ lons Artykuł 2012
189 Research on low-energy impact damage location effect on stability and post-critical states of compressed composite profiles Referat 2017
190 Research on mechanism of electric conductivity in the p-type silicon implanted with Ne+ ions Referat 2012
191 Research on mechanisms of electric conduction in the p-type silicon implanted with Ne+ Ions Artykuł 2013
192 A research on nonlinear stability and failure of thin-walled composite columns with open cross-section Referat 2014
193 Research on resistance to corrosive wear of dental cocrmo alloy containing post-production scrap Artykuł 2015
194 Research on the brake fluid testers Referat 2013
195 Research on the content and filler type on injection shrinkage Artykuł 2014
196 Research on the influence of blowing agent on selected properties of extruded cellular products Artykuł 2015
197 The research on the technological system in deep holes chambering process Artykuł 2012
198 Research on the use of heat pipe heat exchanger in installation for heat treatment of aqueous kaolin suspension Artykuł 2016
199 Research on thermal stability of electrical parameters of silicon used in PV cells production process Artykuł 2015
200 Research on thermal stability of electrical parameters of silicon used in the PV cells production process Referat 2014
201 Research on tribological properties of dental composite materials Artykuł 2016
202 Research on wind structure in the wind tunnel of wind engineering laboratory of Cracow University of Technology Referat 2011
203 Research process the straightening of low-rigidity shafts Artykuł 2015
204 A research stand for the testing of the sealing properties of the piston-rings-cylinder assembly in a combustion engine Artykuł 2013
205 Researches over the durability enlargement of sword-blade saw applied to the cut of conveyor belt through platting layers from titanium nitride (tin) Rozdział 2014
206 Researching of high entropy (Ti-Zr- Nb)N coatings’ physical and mechanical properties obtained by vaccum-arc deposition method Referat 2015
207 Rešenie zadači poiska stacionarnogo sostoâniâ v trehsektornoj èkonomičeskoj modeli klastera Artykuł 2015
208 Resident opinion surveys as a contribution to improved housing stock management Artykuł 2016
209 Residual fatigue life of carbon fiber aluminium laminates Artykuł 2017
210 Resonance properties at alternating current of nanocomposite (CoFeZr)x(CaF2)(100-x) produced by Ion beam sputtering Referat 2014
211 Resource leveling and construction project scheduling with allowed activity splitting Artykuł 2017
212 Resource management in grid systems Referat 2012
213 Resource security in the cloud computing Artykuł 2013
214 Resource security in the cloud computing structures Referat 2011
215 Respiration activity in bioaugmented and non-bioaugmented activated sludge under adverse condition. Referat 2013
216 The response of aeroelastic models of circular cross-sections to wind action Referat 2012
217 Responses of bistable piezoelectric-composite energy harvester by means of recurrences Artykuł 2016
218 Responses of nonlinear electro-mechanical energy harvester by means of recurrences Rozdział 2016
219 Responsive web design – current state & needs analysis Artykuł 2014
220 Restauracja zabytkowego mostu w Lublinie Referat 2012
221 Restavracìâ tvorìv mistectva z kamenû : vibranì diplomnì robotì studentìv specìal’nostì "Restavracìâ tvorìv mistectva z kamenû" : magistrì, specìalìsti, bakalavri. T. 3 Monografia 2017
222 Restavracìjne materìaloznavstvo Monografia 2017
223 Restoration of biological function of degraded soil via chemical method Artykuł 2011
224 Restrictions on active citizenship in Polish rural areas due to digital exclusion - research results Rozdział 2013
225 Results on guarding a line segment as a contribution to the general theory of differential games Rozdział 2016
226 Return to a coherent city: on the example of Lublin Rozdział 2016
227 Review of modern optimization methods Rozdział 2011
228 Review of research on recycling of waste materials to produce bricks trough firing Rozdział 2013
229 A review of selected courier companies providing services in Poland Referat 2015
230 A review of selected factors conditioning efficient functioning of clusters and their impact on innovativeness of enterprises Rozdział 2011
231 A review of the application of zeolite materials in warm mix asphalt technologies Artykuł 2017
232 A review of the literature on it outsourcing: Polish research versus other countries’ research Artykuł 2016
233 A review on the mechanical behaviour of curvilinear fibre composite laminated panels Artykuł 2014
234 A review on vibrations and buckling of curvilinear fibre composite laminated panels Referat 2012
235 Revisit of compact Mode II crack specimen: Analysis and fracture interpretation Artykuł 2012
236 Revisited modelling and multimodal nonlinear oscillations of a sagged cable under support motion Artykuł 2016
237 Revitalization of enbankment of Donjon in Kłodzko fortress = Rewitalizacja korony ziemnej Donżonu Twierdzy Klodzko Rozdział 2017
238 Rewitalizacja osiedla z wielkiej płyty w mieście Lipsko - uzupełnienie funkcji o budynek wielofunkcyjny. Artykuł 2014
239 Rewitalizacja przestrzeni międzyblokowych - inicjatywa społeczna w procesie rewitalizacji na przykładzie wybranych przestrzeni w Lublinie Referat 2016
240 Rewitalizacja w kontekście potrzeb ośrodków dla niepełnosprawnych, na przykładzie dawnych założeń pałacowo ogrodowych z obszaru Lublina i Lubelszczyzny Referat 2016
241 Rezonans strumu ì nap rugi v nanokompozitì (FeCoZr)x(CaF2)100-x Referat 2014
242 Rezystancyjny nadprzewodnikowy ogranicznik prądu - analiza numeryczna w środowisku SCILAB Artykuł 2012
243 Rezystancyjny nadprzewodnikowy ogranicznik prądu – analiza numeryczna w środowisku SciLab Artykuł 2013
244 RF atmospheric plasma jet surface treatment of paper Artykuł 2016
245 RF atmospheric pressure plasma jet for surface modification of HIPS Referat 2015
246 RF inductive non-destructive testing of carbon composites Rozdział 2016
247 RF-powered atmospheric pressure plasma jet for surface treatment Artykuł 2013
248 Rf-powered atmospheric pressure plasma jet for surface treatment Referat 2012
249 Rf-powered atmospheric-pressure plasma jet in surface treatment of high-impact polystyrene Artykuł 2015
250 Rheological properties of compositions based on modified polyvinyl alcohol Artykuł 2017
251 The rigid body gap filling algorithm Rozdział 2016
252 Risk assesment of water vapor condensation In wall made of hemp-lime composite Artykuł 2016
253 Risk assessment of bronchial asthma development in children with atopic dermatitis Rozdział 2017
254 Risk factors for the development of post-traumatic stress disorder and coping strategies in mothers and fathers following infant hospitalisation in the neonatal intensive care unit Artykuł 2017
255 Risk-based estimation of manufacturing order costs with artificial intelligence Rozdział 2016
256 RMS – system of the future or new trend in csience ? Artykuł 2013
257 Road map of higher education professionalization Rozdział 2015
258 Robot inspekcyjno-czyszczący Inspektor 1 Artykuł 2011
259 Robotics and manufacturing systems Monografia 2014
260 Robotics in the medicine Referat 2013
261 Robots and manipulators in medicine Referat 2013
262 Robotyka – edukacja dla najmłodszych Artykuł 2012
263 Robotyka – edukacja dla najmłodszych Referat 2012
264 Robotyzacja maszyn roboczych na przykładzie kombajnu chodnikowego Artykuł 2011
265 Robotyzacja maszyn roboczych na przykładzie kombajnu chodnikowego Referat 2011
266 Rokowanie w najwcześniejszych stadiach ostrego zapalenia trzustki – rola parametrów biochemicznych i zmian histopatologicznych Artykuł 2017
267 Rola architektury w codziennym funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i niedowidzących Artykuł 2015
268 Rola architektury w integracji i estetyce miasta Rozdział 2015
269 Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w dobie gospodarki opartej na wiedzy : case study obwodu tarnopolskiego na Ukrainie Rozdział 2016
270 Rola biblioteki w warsztacie pracy naukowca – badania jakości usług bibliotecznych w Politechnice Lubelskiej. Raport z badań Artykuł 2012
271 Rola biofiltracji w kontroli emisji gazu składowiskowego w świetle zaleceń dyrektywy UE w sprawie składowania odpadów Artykuł 2011
272 Rola biofiltracji w kontroli emisji gazu składowiskowego w świetle zaleceń dyrektywy UE w sprawie składowania odpadów Referat 2011
273 Rola chemii analitycznej w realizacji zrównoważonego rozwoju Referat 2011
274 Rola coachingu jako instrumentu w realizacji celów biblioteki Referat 2011
275 Rola controllingu personalnego w zarządzaniu operacyjnym jednostek ochrony zdrowia Artykuł 2016
276 Rola dzieci i młodzieży w procesach partycypacji społecznej Artykuł 2016
277 Rola elastycznych robotów w fabryce jutra Artykuł 2017
278 Rola facebook.com w promacji marki Rozdział 2014
279 Rola i kompetencje menedżerów w organizacji zorientowanej na uczenie się Artykuł 2011
280 Rola i znaczenie architektury w procesie scalania struktury przestrzennej miasta na przykładzie Lublina Monografia 2014
281 Rola klastrów w kształtowaniu innowacyjności przedsiębiorst na przykładzie województwa lubelskiego Artykuł 2011
282 Rola komunikacji marketingowej w dobie marketingu 3.0 Rozdział 2014
283 Rola kredytów w finansowaniu rozwoju firm rodzinnych w województwie lubelskim Artykuł 2015
284 Rola Książki Obiektu Budowlanego w zarządzaniu budynkiem Artykuł 2012
285 Rola magistrali CAN w diagnostyce współczesnych ciągników rolniczych Referat 2014
286 Rola magistrali CAN w diagnostyce współczesnych ciągników rolniczych Artykuł 2014
287 Rola marketingu w budowie start - upu Artykuł 2016
288 Rola mechanizmu sublimacyjnego w epoce ponowoczesności Artykuł 2016
289 Rola mediów społecznościowych w budowaniu relacji z klientami Rozdział 2014
290 Rola monitoringu środowiska w realizacji zrównoważonego rozwoju Artykuł 2011
291 Rola monitoringu środowiska w realizacji zrównoważonego rozwoju Referat 2011
292 Rola nauki w budowaniu regionu wiedzy i innowacji Rozdział 2012
293 Rola nekropolii w rozwoju urbanistycznym Lublina od czasów lokacji miasta do 1945 roku. Artykuł 2011
294 Rola osłabienia betonu rozciągniętego w rozwoju zarysowania i niszczenia belek betonowych i żelbetowych Referat 2017
295 Rola podatku od osób prawnych w tworzeniu dochodów budżetowych i rozwoju przedsiębiorstw Artykuł 2014
296 Rola podsektora elektroenergetycznego w gospodarce Rozdział 2013
297 Rola Podstrefy Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec w zagospodarowaniu i modernizacji kapitału ludzkiego miasta Lublin Artykuł 2017
298 Rola przywództwa w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa pracy Artykuł 2012
299 Rola samorządowych służb konserwatorskich w systemie ochrony zabytków w Polsce Monografia 2011
300 Rola strategii pomiarów topografii powierzchni w ocenie wybranych parametrów chropowatości Artykuł 2014
301 Rola szczegółowych specyfikacji technicznych w budowie lub przebudowie mostów stalowych Artykuł 2012
302 Rola transportu publicznego w kształtowaniu miasta przyjaznego osobom starszym Artykuł 2017
303 Rola transportu publicznego w kształtowaniu miasta przyjaznego osobom starszym Referat 2017
304 Rola walorów przyrodniczych w rozwoju lokalnym w świetle dokumentów strategicznych na przykładzie wybranych gmin Lubelszczyzny Artykuł 2015
305 Rola wirtualnego asystenta w e-biznesie Rozdział 2013
306 Rola wyobraźni w procesie twórczym a zagrożenia współczesnego świata Artykuł 2016
307 Rola wyobraźni w procesie twórczym a zagrożenia współczesnego świata Referat 2016
308 Rola zajęć technicznych ze wspomaganiem komputerowym w edukacji uczniów z niepełnosprawnoscią intelektualną w stopniu umiarkowanym Rozdział 2012
309 Rola zarządzania zasobami lidzkimi w kształtowaniu zaangażowania organizacyjnego oraz prorozwojowych zachowań pracowników Rozdział 2011
310 Rola zarządzania, marketingu i ekonomii we współczesnych przedsiębiorstwach = The role of management, marketing and economy in modern companies Monografia 2014
311 Rola zasad estetycznych w procesie projektowania konstrukcji mostowych Artykuł 2016
312 The Role and activities of the state authorities in regional development : example of clusters Rozdział 2011
313 The role of a manager in management of the future organization Rozdział 2012
314 The role of CO2 in the Earth’s ecosystem and the possibility of controlling flows between subsystems Artykuł 2014
315 The role of computer animation in teaching technical subjects Artykuł 2015
316 The role of e-lerning in educational processes Artykuł 2014
317 Role of ecological earmarked funds in financing of environmental education in rural areas in Poland on the example of voivodship fund for environmental protection and water management in Lublin Rozdział 2016
318 The role of human capital in driving business innovation Rozdział 2012
319 The role of human capital in enterprises based on empirical research Artykuł 2017
320 The role of human capital in enterprises based on empirical research Rozdział 2016
321 The Role of ICT Solutions in the Intelligent Enterprise Performance Rozdział 2017
322 Role of intangible factors in shaping market value of companies from food industry sector Artykuł 2012
323 Role of landfill cover in reducing methane emission Artykuł 2013
324 The role of references in scientific papers: cited papers as objects of research Artykuł 2012
325 The role of respirometry in optymalization the activated sludge process Referat 2012
326 The role of SMES in sustainable regional development and local business integration: the case of Lublin region (Poland) Artykuł 2015
327 The role of social interactions in designing and management of complex undertakings in the context of global sustainability Artykuł 2013
328 The role of transnational corporations and foreign direct investment (TNCS and FDI) in the global economy Rozdział 2014
329 Role of visualization in engineering education Artykuł 2014
330 The roller cones selection criteria and the ways of their classification Rozdział 2013
331 Rośliny – przegląd wybranych zagadnień Monografia 2016
332 Rośliny : fizjologia, uprawa i ich interdyscyplinarne wykorzystanie Monografia 2015
333 Rosyjska filozofia kultury wobec zmian w życiu społecznym współczesnej Rosji Artykuł 2015
334 Rosyjski personalizm Mikołaja Bierdiajewa Artykuł 2013
335 Rosyjskie prefiguracje myśli postsekularnej (M. Bierdiajew i I. A. Iljin) Artykuł 2014
336 A rotary compression method for hollow worm shafts Rozdział 2016
337 Rotary compression of hollow stepped shafts forgings Referat 2014
338 A rotary compression process for producing titanium alloy Ti6Al4V shafts Artykuł 2016
339 Rotary compression process for producing toothed hollow shafts Artykuł 2014
340 Rotation indices related to poncelet's closure theorem Artykuł 2014
341 Rotational molding of polymer materials Referat 2015
342 Rotor turbulence influence on helicopter flights in high urban built-up area Artykuł 2013
343 Równania ruchu konstrukcji głównej z dołączonymi tłumikami drgań opisanymi standardowym modelem reologicznym Artykuł 2011
344 Równania ruchu konstrukcji głównej z dołączonymi wielokrotnymi, strojonymi tłumikami masowymi Artykuł 2012
345 Równość szans w zawodowej praktyce zdywersyfikowanych grup pracowników - wyniki badań Artykuł 2016
346 Rozdzielczość toru pomiarowego z równomiernym próbkowaniem sygnału częstotliwościowego Referat 2012
347 Rozdzielczość toru pomiarowego z równomiernym próbkowaniem sygnału częstotliwościowego Artykuł 2012
348 Rozkład pola prędkości strumienia zawirnikowego wirnika nośnego oraz śmigła ogonowego śmigłowców - badania eksperymentalne Artykuł 2011
349 Rozkłady prawdopodobieństwa długookresowych wskaźników hałasu w ciągłym monitoringu ruchu drogowego. Rozdział 2015
350 Rozkłady sił w procesie przepychania obrotowego wyrobów ze stopu magnezu MA2 Artykuł 2011
351 Różne oblicza gospodarki nieformalnej Monografia 2015
352 Rozplanuvannâ mìsta Dubno za kartografìčnimi džerelami Rozdział 2012
353 Rozpodìl ì harakteristika geometrii por ta mìcnìst’ ekstrudatu, otrimanogo pìd čas dvošnekovoï ekstruzìï Artykuł 2013
354 Rozpoznawanie obrazów-współczesne rozwiązaia w oprogramowaniu przemysłowym Rozdział 2012
355 Rozpoznawanie rodzaju ruchu na podstawie odczytów sensorów urządzeń mobilnych Artykuł 2014
356 Rozpoznawanie tekstur z wykorzystaniem bazy modeli Artykuł 2011
357 Rozproszone systemy kontroli wersji w procesie tworzenia oprogramowania Referat 2011
358 Rozrahunkova model znošuvannâ ta dovgovìčnostì červâčnih peredač z evolventnih červâkom Artykuł 2011
359 Rozrakhunok lotkiv nyzhn'oyi zbirnoyi systemy fil'triv z plavayuchym fil'truyuchym sharom Rozdział 2015
360 Rozszerzenie możliwości obliczeniowych środowiska FEMM za pomocą języka LUA Artykuł 2014
361 Rozszerzenie możliwości pobierania badań przez pacjentów w jednostce medycznej Rozdział 2013
362 Roztocze polskie i ukraińskie: przewodnik Monografia 2015
363 Rozwiązania intensyfikujące procesy w układzie uplastyczniającym wytłaczarek ślimakowych Artykuł 2011
364 Rozwiązania konstrukcyjne maszyn do odlewania rotacyjnego tworzyw polimerowych Referat 2016
365 Rozwiązania konstrukcyjne maszyn do odlewania rotacyjnego tworzyw polimerowych Artykuł 2017
366 Rozwiązania konstrukcyjne żelbetowych garaży wielostanowiskowych Artykuł 2015
367 Rozwiązania konstrukcyjno-instalacyjne budynku a zapotrzebowanie na energię cieplną Artykuł 2011
368 Rozwiązania konstrukcyjno-instalacyjne budynku a zapotrzebowanie na energię cieplną Referat 2011
369 Rozwiązania strefy zasypu układu uplastyczniającego wytłaczarki Artykuł 2011
370 Rozwiązania techniczne konstrukcji rusztowań przy budowie i remontach obiektów drogowych Artykuł 2015
371 Rozwiązania z zakresu wdrażania projektów zintegrowanych i partnerskich w ramach RPO WŁ Rozdział 2012
372 Rozwiązanie problematyki analityczno - konstrukcyjnej modernizacji maszyn do przetwórstwa tworzyw poliuretanowych. Analiza możliwości innowacji maszyn do natryskiwania specjalistycznych tworzyw sztucznych ze szczególnym uwzględnieniem technologii natrysku szybkowiążących pianek poliuretanowych PU Rozdział 2013
373 Rozwiązanie problemu odwrotnego przy pomocy sieci neuronowych Artykuł 2011
374 Rozwiązanie procesów cieplnych w komorze technicznej przy pomocy analogii elektrycznej Rozdział 2017
375 Rozwój elektrowni fotowoltaicznych w Polsce - nowoprojektowana elektrownia Dęblin Artykuł 2017
376 Rozwój i zarządzanie komunikacją miejską w Lublinie Artykuł 2016
377 Rozwój kadry naukowej Artykuł 2013
378 Rozwój kołowych środków transportu jako środek prowadzący do obniżania całkowitego kosztu własności i użytkowania floty Artykuł 2014
379 Rozwój lokalny a ochrona przyrody - wybrane problemy na przykładzie gmin lubelskich Artykuł 2015
380 Rozwój metod telerehabilitacji we współczesnej medycynie oraz sposoby wirtualnej komunikacji z pacjentem Rozdział 2015
381 Rozwój MSP a postawa przedsiębiorcza w aspekcie rynku pracy. Analiza porównawcza na podstawie badań własnych Rozdział 2016
382 Rozwój poznawczy i technologia informacyjna w usprawnianiu uczenia się Rozdział 2011
383 Rozwój prac naukowych i współpraca z zagranicą Wydziału Podstaw Techniki Artykuł 2013
384 Rozwój przedsiębiorczości w Polsce wschodniej Rozdział 2017
385 Rozwój przestrzenny Lublina w XIX i XX wieku Referat 2017
386 Rozwój przestrzenny XIX-wiecznego Lublina na tle ówczesnej europejskiej mysli urbanistycznej Referat 2017
387 Rozwój rynku listów zastawnych w Polsce w kontekście nowych zmian regulacyjnych Artykuł 2017
388 Rozwój systemów projektowania i zarządzania w budownictwie drogowym – od Euklidesa i systemów CAD do eLBIM w terenach wrażliwych środowiskowo i społecznie Artykuł 2016
389 Rozwój szczeliny brzeżnej jako efekt zmęczenia cieplnego wypełnień stomatologicznych Artykuł 2011
390 Rozwój technologii e-learningu Artykuł 2015
391 Rozwój transportu samochodowego w Polsce w latach 2011-2015 Artykuł 2016
392 Rozwój trolejbusów w Lublinie od 2004 do 2017 Artykuł 2017
393 Rozwój tworzyw inżynierskich i nauk o materiałach Monografia 2017
394 Rozwój usług merchandisingowych - uwarunkowania i tendencje zmian na przykładzie branży odzieżowej Artykuł 2012
395 RSSI-Based localisation of the radio waves source by mobile agents Rozdział 2016
396 Rubber-bitumen granulate for asphalt pavements – laboratory comparative analysis Referat 2011
397 Ruchomy oscylator na moście składanym o średnich podporach pływających Artykuł 2017
398 Ruchy religijne jako przedmiot badań pedagogiki katolickiej Artykuł 2012
399 Ruchy religijne mikroszkołą dialogu Rozdział 2012
400 The ruins of the castle in Kazimierz Dolny - the issue of protection and restoration Rozdział 2016
401 Ruiny zamku w Rabsztynie w kontekście problematyki technicznej i konserwatorskiej Rozdział 2013
402 Rura mikroporowata wielowarstwowa i sposób jej wytwarzania [ Nr zgłoszenia 399745] Patent 2014
403 Rural tourism in the sustainable development conditions Rozdział 2011
404 Russian prefigurations of the Post-Secular Thought: Nicolas Berdyaev and Ivan Ilin Rozdział 2015
405 Rusztowania budowlane - przepisy a praktyka Referat 2016
406 Rusztowania budowlane – przepisy a praktyka Artykuł 2016
407 Rusztowania budowlane w programach kształcenia na kierunku Budownictwo Artykuł 2015
408 Rusztowania wykorzytywane do renowacji archikatedry św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lublinie Referat 2015
409 Rutherford backscattering analysis of coatings on elastomer by means of SIAD Referat 2014
410 RWD jako narzędzie optymalizacji stron internetowych Artykuł 2016
411 Rynek alternatywnych źródeł zasilania pojazdów w Polsce. Ekopaliwa w świetle uwarunkowań prawnych UE Artykuł 2013
412 Rynek energii : rozwój rynku a konkurencyjność gospodarki Monografia 2015
413 Rynek energii elektrycznej : aspekty prawne i ekonomiczne Monografia 2016
414 Rynek energii elektrycznej : bezpieczeństwo energetyczne Polski Monografia 2016
415 Rynek energii elektrycznej : energetyka rozproszona Monografia 2016
416 Rynek energii elektrycznej : polityka i ekonomia Monografia 2017
417 Rynek energii elektrycznej : rozwój i eksploatacja Monografia 2017
418 Rynek energii elektrycznej : rozwój i funkcjonowanie rynków energii Monografia 2016
419 Rynek energii elektrycznej i jego specyfika Rozdział 2013
420 Rynek energii elektrycznej w Polsce Rozdział 2013
421 Rynek i logistyka usług kurierskich w Polsce Artykuł 2015
422 Rynek olejów do zastosowań przemysłowych Artykuł 2015
423 Rynki i segmenty w e-gospodarce Rozdział 2011
424 Ryzyko badania sprawozdań finansowych małych jednostek w świetle koncepcji proporcjonalnego stosowania międzynarodowych standardów rewizji finansowej na przykładzie jednostki prowadzącej działalność handlową Rozdział 2013
425 Ryzyko związane z kontrolą jakości betonu Artykuł 2015