Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 451
Lp. Tytuł Typ Rok
1 R-test static measurement of the 5-axis CNC machining centre rotary axis kinematic centre error Artykuł 2014
2 Rachunek kosztów niewykorzystanych możliwości produkcyjnych Artykuł 2011
3 Rachunkowość zarządcza i controlling Monografia 2012
4 Racjonalizacja zużycia energii w budownictwie mieszkaniowym Monografia 2016
5 Rada Wydawnicza Politechniki Lubelskiej Artykuł 2011
6 Radiacionnaâ stojkost′ pokryti′ Ti-Zr-Si-N Referat 2015
7 Radiation tolerance and mechanical properties of nanostructured coatings TiN, TiAlN, TiAlYN irradiated with He+ ions Referat 2014
8 Radiation tolerance of nanostructured TiCrN coatings Referat 2016
9 Radon and its decay products in an air-conditioned auditorium in correlation with indoor air parameters Artykuł 2016
10 Radon equilibrium factor and perceived air quality in an air-conditioned auditorium in Lublin, Poland Artykuł 2018
11 Radon equilibrium factor measurements in an air-conditioned auditorium Referat 2015
12 Radon exposures in premises in the Lublin region, eastern Poland Referat 2012
13 Radon hazards in relation to elemental and isotope composition of the geological structures in the Lubelskie Voivodeship Artykuł 2018
14 Radon na Lubelszczyźnie - próba syntezy w 100-lecie badań Referat 2016
15 Radon progeny particle concentration changes in an air-conditioned auditorium Referat 2013
16 Rainbow cycles in split graph Referat 2015
17 Raman G-peak temperature shift of bilayer graphene on copper substrate Referat 2015
18 Raman spectra of graphene films synthesized by chemical vapor deposition on copper foil using decane as precursor Referat 2015
19 Raman spectra of graphene synthesized by chemical vapor deposition from decane Artykuł 2018
20 Raman Study of CVD graphene irradiated by swift heavy ions Artykuł 2017
21 Raman study of CVD graphene irradiated by swift heavy ions Referat 2016
22 Ramka do mocowania próbek-kształtowa [Nr prawa ochronnego na wzór użytkowy nr (11) 69224 (21) 123714] Patent 2017
23 Ramka do mocowania próbek-płaska [Nr prawa ochronnego na wzór użytkowy nr (11) 69225 (21) 123715] Patent 2017
24 Ramowy wiadukt wspornikowy we wsi Prawda Stara Artykuł 2014
25 Random Distribution of Long-Term Indicators of Variable Emission Conditions Artykuł 2011
26 Rankingi jako narzędzia oceny Inteligentnego Miasta Artykuł 2016
27 Rapid heat treatment of TiN/Ti/Si system Referat 2011
28 Rapid on-line method of wasewater parameters estimation by electronic nose and computer simulations in operating WWTP Referat 2016
29 Raport - Rynek outsourcingu pracowniczego Artykuł 2016
30 Raport badawczo-analityczny dla systemu monitoringu i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Monografia 2012
31 Raport końcowy z badania dziedzinowego "Analiza sektora B+R i przemysłu energetycznego z punktu widzenia uczestnictwa województwa lubelskiego we wdrażaniu Europejskiego Strategicznego Planu Rozwoju Technologii Energetycznych (SEP-Planu)" Monografia 2013
32 Rating of Concrete Road Bridges with Static Proof Load Tests Rozdział 2018
33 Rational placement of a macro fibre composite actuator in composite rotating beams Artykuł 2012
34 Rational placement of a macro fibre composite actuator in composite rotating beams Referat 2012
35 Raw material economy at the Magdalenian site in Klementowice. Eastern Poland Referat 2013
36 Razem dla spójnego miasta. Zjawisko synergii na przykładzie współpracy Politechniki Lubelskiej i Urzędu Miasta Zaklikowa Artykuł 2017
37 Razvitie regional'nyh innovacionnyh klasterov v Rossii i Pol'še Artykuł 2013
38 Rdzeń kształtujący do głowicy wytłaczarskiej [Patent nr (11) 224269 (21) 404317] Patent 2016
39 Rdzeń kształtujący do głowicy wytłaczarskiej [Zgłoszenie nr (21) 404317] Patent 2014
40 Re-crystallization of silicon during rapid thermal treatment Artykuł 2018
41 Reaction volume in aqueous solutions in problem solving Artykuł 2015
42 Reactive power compensation in electrical networks using relative voltage drops Referat 2017
43 Reakcja systemu elektroenergetycznego na deficyt mocy czynnej – problematyka węzła bilansującego Artykuł 2015
44 Reaktor do utleniania gazów palnych w aparaturze próżniowej [Nr zgłoszenia 398068] Patent 2013
45 Reaktor do utleniania gazów palnych w aparaturze próżniowej [Patent nr (11) 229088 (21) 398068] Patent 2018
46 Reaktor mikroplazmowy typu glide-arc do dekontaminacji biologicznej Referat 2016
47 Reaktor mikroplazmowy z regulowanym odstępem między elektrodami do obróbki powierzchni [Nr zgłoszenia (21) 407070] Patent 2014
48 Reaktor mikroplazmowy z regulowanym odstępem między elektrodami do obróbki powierzchni [Patent nr (11) 222477 (21) 407070] Patent 2016
49 Reaktory plazmowe w zastosowaniach materiałowych, środowiskowych, rolniczych i medycznych Referat 2017
50 Realizacja algorytmu szybkiego pozycjonowania na platformie PLC Artykuł 2012
51 Realizacja oczekiwań na facebooku podstawą jego popularności Rozdział 2012
52 Realizacja projektów studenckich szansą na zwiększenie konkurenyjności absolwentów na rynku pracy Rozdział 2011
53 Realizacja wybranych celów przedsiębiorstwa poprzez zarządzanie procesami logistycznymi Artykuł 2013
54 Realizowanie zasad społecznej odpowiedzialności przez zrównoważona produkcję i konsumpcję Rozdział 2013
55 The reasons of the delays in introducing in Poland law regulations favorable for photovoltaics Rozdział 2013
56 Reasons of using IT Outsourcing (ITO) - polish-spanish cross-cultural analysis Artykuł 2018
57 Recasting regional development paths: conceptual rethinking of the socio-economic transformation process Rozdział 2015
58 Recent advances in information technology Monografia 2018
59 Recent development of ozone treatment for agricultural soil sterilization and biomedical prevention Referat 2011
60 Recent development of ozone treatment for agricultural soil sterilization and biomedical prevention Artykuł 2012
61 Recent developments in understanding of the metastable zone width of different solute-solvent systems Artykuł 2011
62 Recent growth of scientific journals published in India: some publishing and citation-related characteristics Artykuł 2013
63 Recent progress in biodegradable polymers and nanocomposite-based packaging materials for sustainable environment Artykuł 2018
64 Recent Technologies for Industry and Computer Science Monografia 2011
65 Reclamation of drill cuttings landfill Artykuł 2016
66 Recognition system of unauthorized changes in rows of vehicle motion Rozdział 2015
67 Recommendation on the historic urban landscape – a new approach to protection of the world heritage Rozdział 2015
68 Reconfigurable manufacturing systems as a way of long-term economic capacity management Artykuł 2015
69 Reconstructing embankents of Donjon in Kłodzko fortress after damages caused by earlier adaptations = Odtworzenie skarp Donżonu Twierdzy Kłodzko po uszkodzeniach spowodowanych wczesniejszymi adaptacjami Rozdział 2017
70 Reconstruction of input signal of sensorwith frequency output Rozdział 2015
71 Reconstruction of input signal of sensorwith frequency output Referat 2015
72 Recorder of variable frequency signal Referat 2017
73 Recurrence relations for moments of doubly compound distributions Artykuł 2012
74 Recykling głeboki na zimno nawierzchni asfaltowych dróg samorządowych Artykuł 2014
75 Recystallization of HSLA steel austenite as revealed with a hot-compression test Artykuł 2018
76 Redistribution of internal forces generated in a steel frame structure with flexible joints when exposed to a fire Rozdział 2016
77 Redox potential during the laboratory SBR stable work stage Referat 2017
78 A Reduced Model of a Thermo-Elastic Nonlinear Circular Plate Artykuł 2018
79 Reduced-order modeling, testing, and control of nonlinear mechanical and structural systems Artykuł 2017
80 Reducing renewable resource demand fluctuation using soft precedence relations in project scheduling Artykuł 2018
81 Reduction algorithm for fuzzy clusterization of high dimensionality data Artykuł 2013
82 Reduction of pollution emission by using solar energy in eastern Poland Artykuł 2017
83 Reduction of voltage and power oscillation in the two-phase shorting of a grid inverter Rozdział 2017
84 Redukcja drgań belki za pomocą piezoelektrycznego kompozytowego siłownika MFC Artykuł 2015
85 Redukcja drgań obiektu nieliniowego z regulatorem proporcjonalno - różniczkującym o strukturze MRAS Artykuł 2016
86 Redukcja emisji metanu i węglowodorów aromatycznych ze składowisk odpadów w biofiltrze - badania polowe Artykuł 2015
87 Redukcja kąta załączenia przy załączaniu elementów sieci przesyłowej Artykuł 2011
88 Redukcja zakłóceń zapłonowych w reaktorach Gliding Arc Artykuł 2012
89 Reduktor ciśnienia gazu, zwłaszcza do systemów zasialnia silników spalinowych Patent 2012
90 Reduktor ciśnienia gazu, zwłaszcza do systemów zasilania silników spalinowych [patent nr 216421] Patent 2014
91 Redystrybucja sił wewnętrznych w stalowej belce dwuteowej w sytuacji pożaru Artykuł 2017
92 Redystrybucja siły podłużnej w stalowym ryglu o narastającej w pożarze zdolności do wydłużenia Artykuł 2013
93 Reengineering of computer science curriculum according to technology changes and market needs Rozdział 2015
94 Reference led source of subnanosecond pulses of broadband optical radiation Rozdział 2017
95 Referencje podatkowe jako zachęta do podejmowania inwestycji w obszarze specjalnych stref ekonomicznych Artykuł 2012
96 Refinements on fracture toughness of PUR foams Artykuł 2014
97 Reflections on the status of the human- and social sciences Rozdział 2013
98 Reflektor świateł drogowych i mijania oparty na technologii LED Referat 2013
99 Reflektor świateł drogowych i mijania oparty na technologii LED Artykuł 2013
100 Regeneracja akumulatorów zasadowych z wykorzystaniem ładowarek impulsowych Artykuł 2013
101 Regenerative and frictional chatter Referat 2011
102 Regenerative and frictional chatter of high speed milling process. Modeling and experiment Rozdział 2011
103 Regenerative and frictional chatter of high speed milling process. Modeling and experiment Referat 2011
104 Regenerative model of cutting process with nonlinear duffing oscillator Artykuł 2011
105 Region i edukacja a procesy rozwojowe Monografia 2014
106 Regional context in technology transfer and patents inducing growth: Structural models for more-and less-developed regions Rozdział 2014
107 Regional convergence in Poland and Ukraine after 2004 - a comparitive analysis Artykuł 2016
108 Regional research on Internet aided educational processes at different levels Rozdział 2013
109 Regionale Forschung über Internet gestützte Bildungsprozesse auf verschiedenen Ebenen Rozdział 2014
110 Regionalization - integration - globalization Referat 2014
111 Regionalna strategia innowacji województwa lubelskiego do 2020 roku Monografia 2014
112 Regular and chaotic oscillations of a Timoshenko beam subjected to mechanical and thermal loadings Artykuł 2015
113 Regular and chaotic vibration in a piezoelectric energy harvester Artykuł 2016
114 Regular and chaotic vibration in a piezoelectric energy harvester with fractional damping Artykuł 2015
115 Regular and chaotic vibrations in the rub impact model of a Jeffcott rotor with a fractional restore force Artykuł 2013
116 Regular and chaotic vibrations of van der pol and rayleigh oscillators driven by parametric excitation Artykuł 2012
117 Regular market squares in the history of the West - Ukrainian urban planing Rozdział 2014
118 Regular market squares in the history of West-Ukrainian urban planning Referat 2013
119 Rehabilitation of public and semi-public space of housing estates: the case of Lubartow Rozdział 2016
120 Reinforced concrete structures loaded dynamically Monografia 2016
121 Reinforced structures in heritage fortifications Rozdział 2016
122 Rejestr cen i wartości nieruchomości jako źródło danych w procesie wycen Artykuł 2018
123 Rejestracja emisji zanieczyszczeń silnika Diesla w teście jezdnym NEDC z wykorzystaniem analizatora spalin Semtech Ecostar Artykuł 2015
124 Rejestracja ruchu za pomocą urządzenia Microsoft Kinect Artykuł 2012
125 Rejestracja ruchu za pomocą urządzenia Microsoft Kinect Referat 2012
126 Rejestrator zmiennej częstotliwości sygnału Artykuł 2018
127 Reklama w sztuce, sztuka w reklamie a przestrzeń publiczna Artykuł 2015
128 The REKO System in Finland: a New Model of a Sustainable Marketing Channel Artykuł 2018
129 Rekomendacja o historycznym krajobrazie miejskim – nowe podejście do ochrony dóbr światowego dziedzictwa Rozdział 2015
130 Rekomendacja o Historycznym Krajobrazie Miejskim – wdrożenie zmiany paradygmatu w ochronie miast historycznych Artykuł 2013
131 Rekultywacja gleb zdegradowanych przy wykorzystaniu substancji kształtujących ich właściwości sorpcyjne Monografia 2013
132 Rekuperacja ciepła w przemyśle papierniczym Artykuł 2015
133 Relacja cena-jakość w wyborach konsumenckich. Dyskusja ograniczeń modelu badawczego. Artykuł 2013
134 Relacja moment – obrót w warunkach pożaru dla stalowego wezła rygiel - słup o znanej podatności Artykuł 2013
135 Relacja z obsługi komunkacją miejską UEFA EURO U21 w Lublinie Artykuł 2017
136 Relacje kultury organizacyjnej i procesu zarządzania kapitałem ludzkim w organizacjach publicznych Artykuł 2016
137 Relation between shape and the phenomenon of flutter for bridge deck-like bluff bodies Artykuł 2011
138 The relationship between inter-organizational co-operation and innovation in the sme in the podkarpacie region Artykuł 2017
139 The relationship between macroscopic fracture toughness and size of microcracks in concretes containing fly ash between 3rd and 365th days of curing Referat 2017
140 The relationship between wind pressure on the surface of rectangular prisms and atmospheric boundary layer parameters Artykuł 2015
141 Reliability analysis of the selected brands of city buses at municipal transport company Artykuł 2013
142 Reliability assessment of a truck engine based on measurements of combustion chamber tightness Referat 2012
143 Reliability evaluation of the city transport buses under actual conditions Artykuł 2015
144 The reliability model for failure cause analysis of pressure vessel protective fittings with taking into account load-sharing effect between valves Artykuł 2015
145 The reliability of aircraft propulsion unit control systems Referat 2011
146 Reliability of the diesel engine related to reduced tightness of the combustion chamber Referat 2011
147 Reliability research of automotive vehicles using the example transport company Artykuł 2011
148 Reliability tests of ultrasonic and thermosonic wire bonds Rozdział 2015
149 Religion in public life according to Nikolai Berdyaev Rozdział 2016
150 Remont mostu inż. Mariana Lutosławskiego w Lublinie Artykuł 2012
151 Remote controlled mobile inspection robot Artykuł 2011
152 Remote laboratories : developments in electrical engineering : guide through his research outcomes Monografia 2012
153 Remote labs of photovoltaics Referat 2016
154 Remote measurements of selected vital functions Referat 2011
155 Removal of BTEX and hexane by organo-zeolites: The influence of surfactant carbon chain length on the sorption proces Artykuł 2017
156 Removal of environmental pollutions using zeolites from fly ash: a review Artykuł 2015
157 Removal of hardly bio-degradabale organic compounds from wastewater by means of reagentless methods Artykuł 2017
158 Removal of hydrogen sulphide from air by means of Fe-EDTA/Fiban catalyst Referat 2012
159 Removal of hydrogen sulphide from air by means of Fe-EDTA/Fiban catalyst Rozdział 2013
160 Removal of hydrogen sulphide from air by means of fibrous ion exchangers Artykuł 2012
161 Removal of methane and selected NMOCs from landfill gas - field studies Referat 2011
162 Removal of phosphate from water by lanthanum-modified zeolites obtained from fly ash Artykuł 2018
163 A renaissance town of Zamość - convenient for residents, attractive for tourists. A carried project of old town fortification restoration Rozdział 2016
164 Renesansnì attyki u formuvannì arhìtekturnoї ìdentičnostì kul’turnogo domenu Ostroz’kih Rozdział 2017
165 Renewable energy sources to supply home power plants Artykuł 2012
166 Renowacja drewnianej cerkwi św. Ioanna w Zaborolu pod Równem w kontekście Nurtów neowernakularnych Artykuł 2015
167 Renowacja kolektorów sanitarnych grawitacyjnych betonowych z rur Wipro DN 1600 oraz z rur stalowych DN 1200 transportujących ścieki z Kalisza do oczyszczalni ścieków "Prosna" Artykuł 2016
168 Rentabelnost obrabotki korpusnyh detalej v gibkom proizvodstve Referat 2013
169 Rentowność przedsiębiorstw Rozdział 2013
170 Repair costs and the intensity of vehicle use Artykuł 2013
171 Repair costs and the intensity of vehicle use Referat 2013
172 Repeatability of the three dimensional kinematics of the pelvis, spine and lower limbs while performing selected exercises Artykuł 2017
173 Repetitive construction processes scheduling using mixed-integer linear programming Artykuł 2015
174 Reply on the "critical comments on speculations with ... free-volume defects ... in ion-conducting Ag/AgI-As2S3 glasses ..." Artykuł 2013
175 Representativeness of the measuring sample in the acoustic study of road traffic when determining the long-term noise indicators Referat 2016
176 Research and analysis of operating characteristics of energetic biomass micronizer Artykuł 2015
177 Research and neutralizing of spiral deterioration impact to the accuracy of measuring of the volume of sand classifier Rozdział 2017
178 Research and teaching laboratory dedicated to brain-computer interface designing Rozdział 2016
179 Research into electronic control systems EDC Artykuł 2016
180 Research into Morphology and Properties of TiO2 – NiAl Atmospheric Plasma Sprayed Coating Artykuł 2017
181 Research methods of polymer materials Monografia 2014
182 Research of a filter on the parallel contour on L-, C- negatrons Rozdział 2017
183 Research of alternative diagnostic features in intelligent computer-based cardiological decision support systems Artykuł 2017
184 Research of brake fluids in passenger cars Rozdział 2016
185 The research of electrical properties of nanocomposites (CoFeZr)x(Al2O3)100-x capacitor system Rozdział 2014
186 Research of eutectic alloys Fe-Mn-C-B-SI doped Cr for increasement of firefightning equipment durability Artykuł 2014
187 Research of insulating oil percolation in electrical pressboard Referat 2018
188 Research of insulating oil percolation in electrical pressboard using optical registration Rozdział 2016
189 Research of neural network classifier in speaker recognition module for automated system of critical use Rozdział 2017
190 Research of new splitting process of pipe billets from 2618A aluminium alloy basing on cross-wedge rolling Artykuł 2013
191 Research of superhard (Zr-Ti-Cr-Nb)N coatings and their obtaining Referat 2014
192 The research of the availability at cloud service systems Rozdział 2017
193 Research of the influence of the initial deflection on the product radius in the equal angle bar bending process on three-roller bending machine Referat 2018
194 Research of the spectral diffuse reflectance of melanoma in vivo Rozdział 2013
195 Research of the surface roughness of polymer matrix composites by spherical and end cutters milling Rozdział 2012
196 A research of vehicle stability on deformable surfaces Artykuł 2013
197 The research on ageing of glycol-based brake fluids of vehicles in operation Artykuł 2016
198 Research on cavitation erosion of magnesium casting alloys Referat 2013
199 Research on Distribution of Energy Levels in Ion Implanted Monocrystalline Silicon in the Aspect of Photovoltaic Applications Rozdział 2017
200 Research on ecological parameters of combustion engines in non-road vehicles Rozdział 2015
201 Research on jump mechanism of electric charge transfer probability in gallium arsenide irradiated with H+ ions Referat 2011
202 Research on Jump Mechanism of Electric Charge Transfer Probability in Gallium Arsenide Irradiated with H+ lons Artykuł 2012
203 Research on low-energy impact damage location effect on stability and post-critical states of compressed composite profiles Referat 2017
204 Research on mechanism of electric conductivity in the p-type silicon implanted with Ne+ ions Referat 2012
205 Research on mechanisms of electric conduction in the p-type silicon implanted with Ne+ Ions Artykuł 2013
206 A research on nonlinear stability and failure of thin-walled composite columns with open cross-section Referat 2014
207 Research on resistance to corrosive wear of dental cocrmo alloy containing post-production scrap Artykuł 2015
208 Research on the brake fluid testers Referat 2013
209 Research on the content and filler type on injection shrinkage Artykuł 2014
210 Research on the influence of blowing agent on selected properties of extruded cellular products Artykuł 2015
211 Research on the influence of environmental conditions on electrical parameters of interdigitated back contact monocrystalline silicon solar cells Artykuł 2018
212 The research on the technological system in deep holes chambering process Artykuł 2012
213 Research on the use of heat pipe heat exchanger in installation for heat treatment of aqueous kaolin suspension Artykuł 2016
214 Research on thermal stability of electrical parameters of silicon used in PV cells production process Artykuł 2015
215 Research on thermal stability of electrical parameters of silicon used in the PV cells production process Referat 2014
216 Research on tribological properties of dental composite materials Artykuł 2016
217 Research on wind structure in the wind tunnel of wind engineering laboratory of Cracow University of Technology Referat 2011
218 Research process the straightening of low-rigidity shafts Artykuł 2015
219 A research stand for the testing of the sealing properties of the piston-rings-cylinder assembly in a combustion engine Artykuł 2013
220 Researches over the durability enlargement of sword-blade saw applied to the cut of conveyor belt through platting layers from titanium nitride (tin) Rozdział 2014
221 Researching of high entropy (Ti-Zr- Nb)N coatings’ physical and mechanical properties obtained by vaccum-arc deposition method Referat 2015
222 Rešenie zadači poiska stacionarnogo sostoâniâ v trehsektornoj èkonomičeskoj modeli klastera Artykuł 2015
223 Resident opinion surveys as a contribution to improved housing stock management Artykuł 2016
224 Residual fatigue life of carbon fiber aluminium laminates Artykuł 2017
225 Resonance properties at alternating current of nanocomposite (CoFeZr)x(CaF2)(100-x) produced by Ion beam sputtering Referat 2014
226 Resource leveling and construction project scheduling with allowed activity splitting Artykuł 2017
227 Resource management in grid systems Referat 2012
228 Resource security in the cloud computing Artykuł 2013
229 Resource security in the cloud computing structures Referat 2011
230 Respiration activity in bioaugmented and non-bioaugmented activated sludge under adverse condition. Referat 2013
231 The response of aeroelastic models of circular cross-sections to wind action Referat 2012
232 The response of laminated composite plates and profiles under low-velocity impact load Artykuł 2018
233 Responses of bistable piezoelectric-composite energy harvester by means of recurrences Artykuł 2016
234 Responses of nonlinear electro-mechanical energy harvester by means of recurrences Rozdział 2016
235 Responsive web design – current state & needs analysis Artykuł 2014
236 Restauracja zabytkowego mostu w Lublinie Referat 2012
237 Restavracìâ tvorìv mistectva z kamenû : vibranì diplomnì robotì studentìv specìal’nostì "Restavracìâ tvorìv mistectva z kamenû" : magistrì, specìalìsti, bakalavri. T. 3 Monografia 2017
238 Restavracìjne materìaloznavstvo Monografia 2017
239 Restoration of biological function of degraded soil via chemical method Artykuł 2011
240 Restrictions on active citizenship in Polish rural areas due to digital exclusion - research results Rozdział 2013
241 Results on guarding a line segment as a contribution to the general theory of differential games Rozdział 2016
242 Return to a coherent city: on the example of Lublin Rozdział 2016
243 Review of modern optimization methods Rozdział 2011
244 Review of research on recycling of waste materials to produce bricks trough firing Rozdział 2013
245 A review of selected courier companies providing services in Poland Referat 2015
246 A review of selected factors conditioning efficient functioning of clusters and their impact on innovativeness of enterprises Rozdział 2011
247 A review of the application of zeolite materials in warm mix asphalt technologies Artykuł 2017
248 A review of the literature on it outsourcing: Polish research versus other countries’ research Artykuł 2016
249 A review on the mechanical behaviour of curvilinear fibre composite laminated panels Artykuł 2014
250 A review on vibrations and buckling of curvilinear fibre composite laminated panels Referat 2012
251 Revisit of compact Mode II crack specimen: Analysis and fracture interpretation Artykuł 2012
252 Revisited modelling and multimodal nonlinear oscillations of a sagged cable under support motion Artykuł 2016
253 Revitalization of enbankment of Donjon in Kłodzko fortress = Rewitalizacja korony ziemnej Donżonu Twierdzy Klodzko Rozdział 2017
254 Rewitalizacja osiedla z wielkiej płyty w mieście Lipsko - uzupełnienie funkcji o budynek wielofunkcyjny. Artykuł 2014
255 Rewitalizacja przestrzeni międzyblokowych - inicjatywa społeczna w procesie rewitalizacji na przykładzie wybranych przestrzeni w Lublinie Referat 2016
256 Rewitalizacja w kontekście potrzeb ośrodków dla niepełnosprawnych, na przykładzie dawnych założeń pałacowo ogrodowych z obszaru Lublina i Lubelszczyzny Referat 2016
257 Rezonans strumu ì nap rugi v nanokompozitì (FeCoZr)x(CaF2)100-x Referat 2014
258 Rezystancyjny nadprzewodnikowy ogranicznik prądu - analiza numeryczna w środowisku SCILAB Artykuł 2012
259 Rezystancyjny nadprzewodnikowy ogranicznik prądu – analiza numeryczna w środowisku SciLab Artykuł 2013
260 RF atmospheric plasma jet surface treatment of paper Artykuł 2016
261 RF atmospheric pressure plasma jet for surface modification of HIPS Referat 2015
262 RF inductive non-destructive testing of carbon composites Rozdział 2016
263 RF-powered atmospheric pressure plasma jet for surface treatment Artykuł 2013
264 Rf-powered atmospheric pressure plasma jet for surface treatment Referat 2012
265 Rf-powered atmospheric-pressure plasma jet in surface treatment of high-impact polystyrene Artykuł 2015
266 Rheological properties of compositions based on modified polyvinyl alcohol Artykuł 2017
267 The rigid body gap filling algorithm Rozdział 2016
268 Risk assesment of water vapor condensation In wall made of hemp-lime composite Artykuł 2016
269 Risk assessment of bronchial asthma development in children with atopic dermatitis Rozdział 2017
270 Risk factors for the development of post-traumatic stress disorder and coping strategies in mothers and fathers following infant hospitalisation in the neonatal intensive care unit Artykuł 2017
271 Risk-based estimation of manufacturing order costs with artificial intelligence Rozdział 2016
272 RMS – system of the future or new trend in csience ? Artykuł 2013
273 Road map of higher education professionalization Rozdział 2015
274 Road traffic accident injuries - causes and biomaterial related treatment Rozdział 2018
275 Robot inspekcyjno-czyszczący Inspektor 1 Artykuł 2011
276 Robotics and manufacturing systems Monografia 2014
277 Robotics in the medicine Referat 2013
278 Robots and manipulators in medicine Referat 2013
279 Robotyka – edukacja dla najmłodszych Artykuł 2012
280 Robotyka – edukacja dla najmłodszych Referat 2012
281 Robotyzacja i automatyzacja. Innowacje technologiczne w budownictwie. Cz 4 Artykuł 2018
282 Robotyzacja maszyn roboczych na przykładzie kombajnu chodnikowego Artykuł 2011
283 Robotyzacja maszyn roboczych na przykładzie kombajnu chodnikowego Referat 2011
284 Rokowanie w najwcześniejszych stadiach ostrego zapalenia trzustki – rola parametrów biochemicznych i zmian histopatologicznych Artykuł 2017
285 Rola architektury w codziennym funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i niedowidzących Artykuł 2015
286 Rola architektury w codziennym funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i niedowidzących Referat 2014
287 Rola architektury w integracji i estetyce miasta Rozdział 2015
288 Rola aspektów wizualnych w pracy bibliotek Referat 2016
289 Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w dobie gospodarki opartej na wiedzy : case study obwodu tarnopolskiego na Ukrainie Rozdział 2016
290 Rola biblioteki w warsztacie pracy naukowca – badania jakości usług bibliotecznych w Politechnice Lubelskiej. Raport z badań Artykuł 2012
291 Rola biofiltracji w kontroli emisji gazu składowiskowego w świetle zaleceń dyrektywy UE w sprawie składowania odpadów Artykuł 2011
292 Rola biofiltracji w kontroli emisji gazu składowiskowego w świetle zaleceń dyrektywy UE w sprawie składowania odpadów Referat 2011
293 Rola chemii analitycznej w realizacji zrównoważonego rozwoju Referat 2011
294 Rola coachingu jako instrumentu w realizacji celów biblioteki Referat 2011
295 Rola controllingu personalnego w zarządzaniu operacyjnym jednostek ochrony zdrowia Artykuł 2016
296 Rola dzieci i młodzieży w procesach partycypacji społecznej Artykuł 2016
297 Rola elastycznych robotów w fabryce jutra Artykuł 2017
298 Rola facebook.com w promacji marki Rozdział 2014
299 Rola i kompetencje menedżerów w organizacji zorientowanej na uczenie się Artykuł 2011
300 Rola i znaczenie architektury w procesie scalania struktury przestrzennej miasta na przykładzie Lublina Monografia 2014
301 Rola klastrów w kształtowaniu innowacyjności przedsiębiorst na przykładzie województwa lubelskiego Artykuł 2011
302 Rola komunikacji marketingowej w dobie marketingu 3.0 Rozdział 2014
303 Rola kredytów w finansowaniu rozwoju firm rodzinnych w województwie lubelskim Artykuł 2015
304 Rola Książki Obiektu Budowlanego w zarządzaniu budynkiem Artykuł 2012
305 Rola magistrali CAN w diagnostyce współczesnych ciągników rolniczych Referat 2014
306 Rola magistrali CAN w diagnostyce współczesnych ciągników rolniczych Artykuł 2014
307 Rola marketingu w budowie start - upu Artykuł 2016
308 Rola mechanizmu sublimacyjnego w epoce ponowoczesności Artykuł 2016
309 Rola mediów społecznościowych w budowaniu relacji z klientami Rozdział 2014
310 Rola monitoringu środowiska w realizacji zrównoważonego rozwoju Artykuł 2011
311 Rola monitoringu środowiska w realizacji zrównoważonego rozwoju Referat 2011
312 Rola nauki w budowaniu regionu wiedzy i innowacji Rozdział 2012
313 Rola nekropolii w rozwoju urbanistycznym Lublina od czasów lokacji miasta do 1945 roku. Artykuł 2011
314 Rola osłabienia betonu rozciągniętego w rozwoju zarysowania i niszczenia belek betonowych i żelbetowych Referat 2017
315 Rola podatku od osób prawnych w tworzeniu dochodów budżetowych i rozwoju przedsiębiorstw Artykuł 2014
316 Rola podsektora elektroenergetycznego w gospodarce Rozdział 2013
317 Rola Podstrefy Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec w zagospodarowaniu i modernizacji kapitału ludzkiego miasta Lublin Artykuł 2017
318 Rola przywództwa w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa pracy Artykuł 2012
319 Rola samorządowych służb konserwatorskich w systemie ochrony zabytków w Polsce Monografia 2011
320 Rola strategii pomiarów topografii powierzchni w ocenie wybranych parametrów chropowatości Artykuł 2014
321 Rola szczegółowych specyfikacji technicznych w budowie lub przebudowie mostów stalowych Artykuł 2012
322 Rola transportu publicznego w kształtowaniu miasta przyjaznego osobom starszym Artykuł 2017
323 Rola transportu publicznego w kształtowaniu miasta przyjaznego osobom starszym Referat 2017
324 Rola walorów przyrodniczych w rozwoju lokalnym w świetle dokumentów strategicznych na przykładzie wybranych gmin Lubelszczyzny Artykuł 2015
325 Rola wirtualnego asystenta w e-biznesie Rozdział 2013
326 Rola wyobraźni w procesie twórczym a zagrożenia współczesnego świata Artykuł 2016
327 Rola wyobraźni w procesie twórczym a zagrożenia współczesnego świata Referat 2016
328 Rola zajęć technicznych ze wspomaganiem komputerowym w edukacji uczniów z niepełnosprawnoscią intelektualną w stopniu umiarkowanym Rozdział 2012
329 Rola zarządzania zasobami lidzkimi w kształtowaniu zaangażowania organizacyjnego oraz prorozwojowych zachowań pracowników Rozdział 2011
330 Rola zarządzania, marketingu i ekonomii we współczesnych przedsiębiorstwach = The role of management, marketing and economy in modern companies Monografia 2014
331 Rola zasad estetycznych w procesie projektowania konstrukcji mostowych Artykuł 2016
332 The Role and activities of the state authorities in regional development : example of clusters Rozdział 2011
333 The role of a manager in management of the future organization Rozdział 2012
334 The role of CO2 in the Earth’s ecosystem and the possibility of controlling flows between subsystems Artykuł 2014
335 The role of computer animation in teaching technical subjects Artykuł 2015
336 The role of e-lerning in educational processes Artykuł 2014
337 Role of ecological earmarked funds in financing of environmental education in rural areas in Poland on the example of voivodship fund for environmental protection and water management in Lublin Rozdział 2016
338 The role of human capital in driving business innovation Rozdział 2012
339 The role of human capital in enterprises based on empirical research Artykuł 2017
340 The role of human capital in enterprises based on empirical research Rozdział 2016
341 The Role of ICT Solutions in the Intelligent Enterprise Performance Rozdział 2017
342 Role of intangible factors in shaping market value of companies from food industry sector Artykuł 2012
343 Role of landfill cover in reducing methane emission Artykuł 2013
344 The role of references in scientific papers: cited papers as objects of research Artykuł 2012
345 The role of respirometry in optymalization the activated sludge process Referat 2012
346 The role of SMES in sustainable regional development and local business integration: the case of Lublin region (Poland) Artykuł 2015
347 The role of social interactions in designing and management of complex undertakings in the context of global sustainability Artykuł 2013
348 The role of transnational corporations and foreign direct investment (TNCS and FDI) in the global economy Rozdział 2014
349 Role of visualization in engineering education Artykuł 2014
350 The roller cones selection criteria and the ways of their classification Rozdział 2013
351 Rośliny – przegląd wybranych zagadnień Monografia 2016
352 Rośliny : fizjologia, uprawa i ich interdyscyplinarne wykorzystanie Monografia 2015
353 Rosyjska filozofia dialogu wobec idei Karola Marksa Artykuł 2018
354 Rosyjska filozofia kultury wobec zmian w życiu społecznym współczesnej Rosji Artykuł 2015
355 Rosyjski personalizm Mikołaja Bierdiajewa Artykuł 2013
356 Rosyjskie prefiguracje myśli postsekularnej (M. Bierdiajew i I. A. Iljin) Artykuł 2014
357 A rotary compression method for hollow worm shafts Rozdział 2016
358 Rotary compression of hollow stepped shafts forgings Referat 2014
359 A rotary compression process for producing titanium alloy Ti6Al4V shafts Artykuł 2016
360 Rotary compression process for producing toothed hollow shafts Artykuł 2014
361 Rotation indices related to poncelet's closure theorem Artykuł 2014
362 Rotational molding of polymer materials Referat 2015
363 Rotor turbulence influence on helicopter flights in high urban built-up area Artykuł 2013
364 Równania ruchu konstrukcji głównej z dołączonymi tłumikami drgań opisanymi standardowym modelem reologicznym Artykuł 2011
365 Równania ruchu konstrukcji głównej z dołączonymi wielokrotnymi, strojonymi tłumikami masowymi Artykuł 2012
366 Równość szans w zawodowej praktyce zdywersyfikowanych grup pracowników - wyniki badań Artykuł 2016
367 Rozdzielczość toru pomiarowego z równomiernym próbkowaniem sygnału częstotliwościowego Referat 2012
368 Rozdzielczość toru pomiarowego z równomiernym próbkowaniem sygnału częstotliwościowego Artykuł 2012
369 Rozkład pola prędkości strumienia zawirnikowego wirnika nośnego oraz śmigła ogonowego śmigłowców - badania eksperymentalne Artykuł 2011
370 Rozkłady prawdopodobieństwa długookresowych wskaźników hałasu w ciągłym monitoringu ruchu drogowego. Rozdział 2015
371 Rozkłady sił w procesie przepychania obrotowego wyrobów ze stopu magnezu MA2 Artykuł 2011
372 Różne oblicza gospodarki nieformalnej Monografia 2015
373 Rozplanuvannâ mìsta Dubno za kartografìčnimi džerelami Rozdział 2012
374 Rozpodìl ì harakteristika geometrii por ta mìcnìst’ ekstrudatu, otrimanogo pìd čas dvošnekovoï ekstruzìï Artykuł 2013
375 Rozporządzenie UE 2016/631 wyzwaniem dla źródeł wytwórczych w zakresie generacji i absorpcji mocy biernej Rozdział 2018
376 Rozpoznawanie obrazów-współczesne rozwiązaia w oprogramowaniu przemysłowym Rozdział 2012
377 Rozpoznawanie rodzaju ruchu na podstawie odczytów sensorów urządzeń mobilnych Artykuł 2014
378 Rozpoznawanie tekstur z wykorzystaniem bazy modeli Artykuł 2011
379 Rozproszone systemy kontroli wersji w procesie tworzenia oprogramowania Referat 2011
380 Rozrahunkova model znošuvannâ ta dovgovìčnostì červâčnih peredač z evolventnih červâkom Artykuł 2011
381 Rozrakhunok lotkiv nyzhn'oyi zbirnoyi systemy fil'triv z plavayuchym fil'truyuchym sharom Rozdział 2015
382 Rozszerzenie możliwości obliczeniowych środowiska FEMM za pomocą języka LUA Artykuł 2014
383 Rozszerzenie możliwości pobierania badań przez pacjentów w jednostce medycznej Rozdział 2013
384 Roztocze polskie i ukraińskie: przewodnik Monografia 2015
385 Rozwiązania intensyfikujące procesy w układzie uplastyczniającym wytłaczarek ślimakowych Artykuł 2011
386 Rozwiązania konstrukcyjne maszyn do odlewania rotacyjnego tworzyw polimerowych Referat 2016
387 Rozwiązania konstrukcyjne maszyn do odlewania rotacyjnego tworzyw polimerowych Artykuł 2017
388 Rozwiązania konstrukcyjne żelbetowych garaży wielostanowiskowych Artykuł 2015
389 Rozwiązania konstrukcyjno-instalacyjne budynku a zapotrzebowanie na energię cieplną Artykuł 2011
390 Rozwiązania konstrukcyjno-instalacyjne budynku a zapotrzebowanie na energię cieplną Referat 2011
391 Rozwiązania strefy zasypu układu uplastyczniającego wytłaczarki Artykuł 2011
392 Rozwiązania techniczne konstrukcji rusztowań przy budowie i remontach obiektów drogowych Artykuł 2015
393 Rozwiązania z zakresu wdrażania projektów zintegrowanych i partnerskich w ramach RPO WŁ Rozdział 2012
394 Rozwiązanie problematyki analityczno - konstrukcyjnej modernizacji maszyn do przetwórstwa tworzyw poliuretanowych. Analiza możliwości innowacji maszyn do natryskiwania specjalistycznych tworzyw sztucznych ze szczególnym uwzględnieniem technologii natrysku szybkowiążących pianek poliuretanowych PU Rozdział 2013
395 Rozwiązanie problemu odwrotnego przy pomocy sieci neuronowych Artykuł 2011
396 Rozwiązanie procesów cieplnych w komorze technicznej przy pomocy analogii elektrycznej Rozdział 2017
397 Rozwój deformacji i uszkodzenia cienkościennych łączonych profili skrzynkowych, pod wpływem trójpunktowego cyklicznego zginania Artykuł 2018
398 Rozwój elektrowni fotowoltaicznych w Polsce - nowoprojektowana elektrownia Dęblin Artykuł 2017
399 Rozwój i zarządzanie komunikacją miejską w Lublinie Artykuł 2016
400 Rozwój kadry naukowej Artykuł 2013
401 Rozwój kołowych środków transportu jako środek prowadzący do obniżania całkowitego kosztu własności i użytkowania floty Artykuł 2014
402 Rozwój lokalny a ochrona przyrody - wybrane problemy na przykładzie gmin lubelskich Artykuł 2015
403 Rozwój metod telerehabilitacji we współczesnej medycynie oraz sposoby wirtualnej komunikacji z pacjentem Rozdział 2015
404 Rozwój MSP a postawa przedsiębiorcza w aspekcie rynku pracy. Analiza porównawcza na podstawie badań własnych Rozdział 2016
405 Rozwój poznawczy i technologia informacyjna w usprawnianiu uczenia się Rozdział 2011
406 Rozwój prac naukowych i współpraca z zagranicą Wydziału Podstaw Techniki Artykuł 2013
407 Rozwój przedsiębiorczości w Polsce wschodniej Rozdział 2017
408 Rozwój przestrzenny Lublina w XIX i XX wieku Referat 2017
409 Rozwój przestrzenny XIX-wiecznego Lublina na tle ówczesnej europejskiej mysli urbanistycznej Referat 2017
410 Rozwój rynku listów zastawnych w Polsce w kontekście nowych zmian regulacyjnych Artykuł 2017
411 Rozwój systemów projektowania i zarządzania w budownictwie drogowym – od Euklidesa i systemów CAD do eLBIM w terenach wrażliwych środowiskowo i społecznie Artykuł 2016
412 Rozwój szczeliny brzeżnej jako efekt zmęczenia cieplnego wypełnień stomatologicznych Artykuł 2011
413 Rozwój technologii e-learningu Artykuł 2015
414 Rozwój transportu samochodowego w Polsce w latach 2011-2015 Artykuł 2016
415 Rozwój trolejbusów w Lublinie od 2004 do 2017 Artykuł 2017
416 Rozwój tworzyw inżynierskich i nauk o materiałach Monografia 2017
417 Rozwój usług merchandisingowych - uwarunkowania i tendencje zmian na przykładzie branży odzieżowej Artykuł 2012
418 RSSI-Based localisation of the radio waves source by mobile agents Rozdział 2016
419 Rubber-bitumen granulate for asphalt pavements – laboratory comparative analysis Referat 2011
420 Ruchomy oscylator na moście składanym o średnich podporach pływających Artykuł 2017
421 Ruchy religijne jako przedmiot badań pedagogiki katolickiej Artykuł 2012
422 Ruchy religijne mikroszkołą dialogu Rozdział 2012
423 The ruins of the castle in Kazimierz Dolny - the issue of protection and restoration Rozdział 2016
424 Ruiny zamku w Rabsztynie w kontekście problematyki technicznej i konserwatorskiej Rozdział 2013
425 Rura mikroporowata wielowarstwowa i sposób jej wytwarzania [ Nr zgłoszenia 399745] Patent 2014
426 Rura mikroporowata wielowarstwowa i sposób jej wytwarzania [Patent nr (11) 228697 (21) 399745] Patent 2018
427 Rural tourism in the sustainable development conditions Rozdział 2011
428 Russian prefigurations of the Post-Secular Thought: Nicolas Berdyaev and Ivan Ilin Rozdział 2015
429 Rusztowania budowlane - przepisy a praktyka Referat 2016
430 Rusztowania budowlane – przepisy a praktyka Artykuł 2016
431 Rusztowania budowlane w programach kształcenia na kierunku Budownictwo Artykuł 2015
432 Rusztowania wykorzytywane do renowacji archikatedry św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lublinie Referat 2015
433 Rutherford backscattering analysis of coatings on elastomer by means of SIAD Referat 2014
434 RWD jako narzędzie optymalizacji stron internetowych Artykuł 2016
435 Rynek alternatywnych źródeł zasilania pojazdów w Polsce. Ekopaliwa w świetle uwarunkowań prawnych UE Artykuł 2013
436 Rynek energii : rozwój rynku a konkurencyjność gospodarki Monografia 2015
437 Rynek energii elektrycznej : aktualne problemy energetyki Monografia 2018
438 Rynek energii elektrycznej : aspekty prawne i ekonomiczne Monografia 2016
439 Rynek energii elektrycznej : bezpieczeństwo energetyczne Polski Monografia 2016
440 Rynek energii elektrycznej : energetyka rozproszona Monografia 2016
441 Rynek energii elektrycznej : polityka i ekonomia Monografia 2017
442 Rynek energii elektrycznej : rozwój i eksploatacja Monografia 2017
443 Rynek energii elektrycznej : rozwój i funkcjonowanie rynków energii Monografia 2016
444 Rynek energii elektrycznej : rozwój, polityka, ekonomia Monografia 2018
445 Rynek energii elektrycznej i jego specyfika Rozdział 2013
446 Rynek energii elektrycznej w Polsce Rozdział 2013
447 Rynek i logistyka usług kurierskich w Polsce Artykuł 2015
448 Rynek olejów do zastosowań przemysłowych Artykuł 2015
449 Rynki i segmenty w e-gospodarce Rozdział 2011
450 Ryzyko badania sprawozdań finansowych małych jednostek w świetle koncepcji proporcjonalnego stosowania międzynarodowych standardów rewizji finansowej na przykładzie jednostki prowadzącej działalność handlową Rozdział 2013
451 Ryzyko związane z kontrolą jakości betonu Artykuł 2015