Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 1305
Lp. Tytuł Typ Rok
1 Sacral architecture in the interwar Wolhynia: tradition and modernity Rozdział 2015
2 Sacrum a nowoczesność – rozważania na przykładzie kościoła św. Stanisława w Krakowie Artykuł 2016
3 Safety and security of a tele-medical system Referat 2013
4 Safety aspects of Modern Nuclear Power Monografia 2016
5 The safety of modern and traditional communication protocols in vehicles Artykuł 2016
6 The safety of modern traditional communication protocols in vehicles Referat 2016
7 Safety of OTC analgesic drugs in the opinion of polish patients - preliminary study Artykuł 2015
8 Samochody rajdowe – projekt klatki bezpieczeństwa Artykuł 2015
9 Samochody zasilane wodorem Artykuł 2011
10 Samoczyszczące podwozie gąsienicowe mobilnego robota eksploracyjnego Artykuł 2014
11 Samonaprawiające się tworzywa polimerowe Rozdział 2014
12 Samoorganizacja powierzchni tarcia, powłoki Fe-Mn-C-B o zwiększonej odpornośći na zużycie ścierne Rozdział 2014
13 Sandwich structured composites for aeronautics: Methods of manufacturing affecting some mechanical properties Artykuł 2016
14 SAT0063 association of the programmed death 1 gene polymorphism with the development of rheumatoid arthritis in the population of south-eastern Poland Artykuł 2015
15 Satelitarny System Obserwacji Pojazdu Artykuł 2014
16 Satisfaction of master-level students in computer science – a case study Rozdział 2015
17 Satisfaction of postgraduate alumni in new information technologies – research results Rozdział 2015
18 Satisfaction of secondary school students in algorithm learning using web classroom application – research results Rozdział 2017
19 Saturation control for a rotating thin-walled composite beam structure Artykuł 2016
20 Satysfakcja i lojalność klientów jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw Artykuł 2011
21 Satysfakcja i lojalność klientów polskiego sektora usług bankowych w świetle badań empirycznych z lat 2007-2010 Artykuł 2011
22 Satysfakcja klienta i pracownika w służbie zdrowia na przykładzie prywatnego szpitala oraz przychodni Artykuł 2014
23 Saving Energy in the Residential Sector: Energy Efficiency Systems and their Application Rozdział 2011
24 Savitzky-Golay method for the evaluation of deceleration of the firction lift Artykuł 2017
25 Scaffold use risk assessment model for construction process safety Rozdział 2017
26 Scaffoldings Monografia 2017
27 Scaffoldings used during the renovation of the metropolitan cathedral of st. john the baptist and st. john the evangelist in Lublin Artykuł 2015
28 Schedulging linear construction projects with constraints on resource availability Artykuł 2017
29 Scheduling construction projects with multi-skilled resources Artykuł 2013
30 Scheduling in a single-machine manufacturing system with resource constraints Rozdział 2013
31 Scheduling in digital factory Referat 2013
32 Scheduling material transporation for highway repaving project Artykuł 2012
33 Scheduling of construction project with time-space model Rozdział 2015
34 Scheduling of construction projects with a hybrid evolutionary algorithm's application Rozdział 2011
35 Scheduling repetitive construction projects with work continuity constraints Artykuł 2012
36 The Schreier-Sims algorithm and random p ermutations Rozdział 2015
37 Ściana oporowa sprężona Patent 2013
38 Ściana oporowa sprężona [ Patent nr (11) 219956 (21) 396274 ] Patent 2015
39 Ściany osłonowe scalone w systemie W-70 Artykuł 2013
40 Ściany zewnętrzne w budynkach o obniżonym zapotrzebowaniu na energię Artykuł 2012
41 Scientific and technological description of heat and mass transfer processes in chambers Artykuł 2012
42 Ścieżka rozwoju pracowniczego jako czynnik wzrostu efektywności eksploatacyjnej parku maszynowego Rozdział 2016
43 Ścieżki powstawania technologii F. Hennebique’a Artykuł 2013
44 Search for dissimilarity factors for nominally indiscernible facilities Artykuł 2015
45 Search of optimal size of data sample for the problem of diabetes treatment monitoring Artykuł 2013
46 Searching optimal Hub locations in postal logistic network Referat 2016
47 Seasonal variation and size distribution of bioaerosols in an air-conditioned auditorium – a case study Rozdział 2011
48 Seasonal variations of outdoor air pollution and factors driving them in the school environment in rural Bhutan Artykuł 2015
49 Second hankel determinants for the class of typically real functions Artykuł 2016
50 A second spark ignition timing for the figh power aircraft radial engine using a CFD transient modeling Referat 2016
51 Secondary contamination in Polish drinking water Rozdział 2014
52 Secondary contamination in Polish drinking water Referat 2014
53 Secondary lithium batteries for electric vehicles Artykuł 2011
54 Secondary water contamination in selected rural supply network Rozdział 2016
55 The sector of small and medium-Sized Enterprises - Financing Economic Activity Rozdział 2014
56 Secure and time-aware communication of wireless sensors monitoring overhead transmission lines Artykuł 2017
57 Segmentacja konsumentów rynku IT na podstawie profilów związku konsumenta z technologią Artykuł 2011
58 Segregacja szczególnie trudnych do rozdzielenia grup roślin przy pomocy pola elektrostatycznego Artykuł 2011
59 Segregaŝâ atomiv pri znošuvanni difuzijnnh boridnih i evtektičnih pokrittiv Referat 2012
60 Segregaŝâ atomiv pri znošuvanni evtektičnih pokrittiv Referat 2013
61 Sekret wizji współczesnych organizacji Artykuł 2015
62 Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań własnych. Przykład Gruzji Rozdział 2016
63 Select aspects of FEM analysis for bonded joints of polymer composite materials Artykuł 2015
64 Selected apects of the eCall emergency notification system Artykuł 2011
65 Selected aspects of analyses of failure rates of active systems in buses Artykuł 2014
66 Selected aspects of automation of internal transport Referat 2014
67 Selected aspects of cogeneration technology in distributed energy applications Rozdział 2017
68 Selected aspects of development towards energy efficient buildings Artykuł 2017
69 Selected aspects of diesel engines start-UPS Monografia 2013
70 Selected aspects of electrical equipment operation with respect to power quality and EMC Artykuł 2017
71 Selected aspects of epoxy adhesive compositions curing process Artykuł 2013
72 Selected aspects of the effect of mechanical treatment on surface roughness and adhesive joint strength of steel sheets Artykuł 2014
73 The selected design recommendations for production of injection parts Rozdział 2015
74 Selected heavy metals in settled dust from apartments located in Lublin, Poland Artykuł 2015
75 Selected issues of metal forming Monografia 2015
76 Selected issues of telerehabilitation technologies Referat 2011
77 Selected issues on temperature sensors Monografia 2013
78 Selected machining problems of materials used in aviation Referat 2012
79 Selected metabolites of kynurenine pathway and response to antipsychotic treatment in schizophrenia Referat 2016
80 Selected methods for locking screw joints, including the use of adhesives, used in the helicopter construction Artykuł 2014
81 Selected methods of making three - dimensional virtual models of museum ceramic objects Artykuł 2015
82 Selected methods of water resources accounting in the aspect of sustainable development Artykuł 2014
83 Selected methods to improve the electromagnetic compatibility of the plasma reactor Artykuł 2012
84 The selected operational logistics indicators of regional distribution center operation Rozdział 2016
85 Selected physical properties of extruded composites type of porous PVC-metal Artykuł 2014
86 The selected problems of decision-making in a micro-enterprise in the variable environment Rozdział 2011
87 Selected problems of effectiveness of processing of magnesium alloys with a kordell design tool Artykuł 2011
88 Selected problems of modern manufacturing systems design and operation Rozdział 2014
89 Selected problems of wall dampness tomographic measurements Referat 2015
90 Selected properties of Axis-Symmetrical Extruded Products made of PCV and Modified with Blowing Agents Referat 2011
91 Selected properties of modified polymer coating of mesh fencing Referat 2016
92 Selected topics in design and application of a robot for remote medical examination with the use of ultrasonography and ascultation from the perspective of the ReMeDi project Artykuł 2017
93 Selecting a php framework for a web application project - the method and case study Rozdział 2015
94 Selecting an optimal DTC control strategy for synchronous reluctance motor with axially laminated anisotropic rotor Referat 2013
95 Selecting material supply channels for construction projects: a decision model Referat 2014
96 Selecting optimal parameters for cluster analysis applied to over-segmentation reduction in color images Artykuł 2012
97 Selecting roadworks equipment fleets using simulation technique Artykuł 2013
98 Selection of subcontractors using ordinal ranking methods based on Condorcet approach Artykuł 2016
99 Selection of the appropriate geometrical characteristics of granules to feed single screw plasticizing system Rozdział 2015
100 Self-aggregation Phenomenon and Stable Flow Conditions in a Two-Phase Flow Through a Minichannel Artykuł 2015
101 Self-ion assisted modification of elastomer and its micro- and macroscopic properties Artykuł 2014
102 Self-ion assited modification of elastomer and its properties Referat 2013
103 Self-organization of friction surface of fe-mn-c-b coating with increased resistance to abrasion Artykuł 2015
104 Selskohozâjstvennoe i tehničeskoe razvitie. Tekušie naučnyje problemy vostočnoj Evropy Monografia 2013
105 SEM investigation of chitosan nanofibers produced by nanospider technology Artykuł 2013
106 SEM investigation of chitosan nanofibers produced by Nanospider technology Referat 2014
107 SEM investigation of microstructures in hydration products of portland cement Rozdział 2015
108 SEM-EDS observation of structure changes in synthetic zeolites modified for CO2 capture needs Rozdział 2015
109 Semi-automatic watershed merging method Artykuł 2013
110 A semigroup related to a convex combination of boundary conditions obtained as a result of averaging other semigroups Artykuł 2015
111 Semigroups of operators - theory and applications : Będlewo, Poland, October 2013 Monografia 2015
112 Semigroups of Operators: theory and applications Artykuł 2014
113 Seminarium pt. Energetyka jądrowa - co się stało, co nas czeka ? Artykuł 2011
114 Semiotics of material and its colour in wooden sacral architecture of historical Volhynia: past and present Referat 2016
115 Sensing method and fiber optic capillary sensor for testing the quality of biodiesel fuel Referat 2013
116 Sensing of essential amino acids behaviour under fast thermal shocks in liguid water environment Referat 2014
117 Sensitivity analysis of crack propagation in pavement bituminous layered structures using a hybrid system integrating Artificial Neural Networks and Finite Element Method Artykuł 2014
118 Sensor for analysis of engine knock control system Artykuł 2015
119 Sensor for analysis of engine knock control system Referat 2015
120 Sensorowe właściwości cienkich warstw SnO2 wytwarzanych rozpylaniem magnetronowym Artykuł 2011
121 Sensors signal processing under influence of environmental disturbances Artykuł 2013
122 A serious game raising awareness and experience of depression Rozdział 2015
123 Serwis Dla Studentów jako przykład informacji dedykowanej – z doświadczeń Biblioteki Politechniki Lubelskiej Artykuł 2016
124 Serwis wyszukiwawczy w Bibliotece Artykuł 2012
125 Serwis YouTube w komunikacji marketingowej organizacji - korzyści i ograniczenia Artykuł 2016
126 Serwisy opiniujące jako źródło informacji konsumenckiej Artykuł 2015
127 Serwisy społecznościowe jako nowoczesne narzędzie komunikacji władz samorządowych z obywatelem Rozdział 2012
128 Sesja Jubileuszowa Oddziału Lubelskiego PTETiS Artykuł 2011
129 Sewage sludge as a source of renewable energy Artykuł 2013
130 Sewage sludge-to-energy approaches based on anaerobic digestion and pyrolysis: Brief overview and energy efficiency assessment Artykuł 2012
131 Sformuowanie dla instytucji zarządzającej wzorcowych procedur przygotowania, ocenyi naboru oraz określenie warunków skutecznej realizacji przez beneficjentów projektów zintegrowanych i partnerskich, w kontekście wniosków na nowy okres programowania Rozdział 2012
132 Shaping of panel materials in light direction design Artykuł 2016
133 Sharing and storing measurement results using WEB applications based on WebML models Artykuł 2011
134 Shear failure mechanism in concrete beams Artykuł 2014
135 Shear failure mechanism of composite concrete T-shaped beams Artykuł 2016
136 Shearing strength test of orthopaedic titanium alloy screw produced in the process of 3D printing technology Artykuł 2017
137 A short overview of pros and cons of gamification Artykuł 2013
138 Short seminars on MDE technologies - international experiences Referat 2014
139 Short-circuit current limitation by superconducting transformer Referat 2016
140 Short-circuit current limitation by superconducting transformer Rozdział 2016
141 Short-circuit power as important reliability factor for power system planning Rozdział 2014
142 Short-circuit power as important reliability factor for power system planning Referat 2014
143 Short-term influence of drilling fluid on ciliates from Activated sludge in sequencing batch reactors Artykuł 2017
144 Shrink-swell potential, hydraulic conductivity and geotechnical properties of clay materials for landfill liner construction Artykuł 2015
145 Sieci komputerowe Monografia 2011
146 Sieci multimedialne zgodne z DLNA Rozdział 2011
147 Sieci neuronowe w ocenie stanu łożysk tocznych Referat 2014
148 Sieci neuronowe w ocenie stanu łożysk tocznych Artykuł 2014
149 Sieci neuronowe w zagadnieniach klasyfikacji stanu ostrzy narzędzi urabiających Referat 2013
150 Sieci neuronowe w zagadnieniach klasyfikacji stanu ostrzy narzędzi urabiających Artykuł 2014
151 Signal processing of sensors with cross-sensitivity and influence of interfering variables Referat 2011
152 Signal source model reduction providing acceptable cost of estimation error in estimation of a channel impulse response parameters Referat 2013
153 The significance of the solid-to-liquid ratio in the electrokinetic studies of the effect of ionic surfactants on mineral oxides. Artykuł 2013
154 The significance of wireless communication for the metering data transmission via Smart Grids Artykuł 2011
155 Silicon carbide on silicon photodiode stacks for sensing applications in the ultraviolet to visible range Referat 2013
156 Silnik parowy turborotacyjny [ Nr zgłoszenia 401766] Patent 2014
157 Silnik parowy turborotacyjny [ Patent nr (11) 219983 (21) 401766 ] Patent 2015
158 Silnik parowy turborotacyjny do generatora elektrycznego elektrowni [patent nr 213495] Patent 2013
159 Siłownik mechaniczny [Zgłoszenie nr (21) 407267] Patent 2015
160 Simple model of surface-induced electrolytic dissociation of weak acids in organic solvents (vol 16, pg 343, 2010) Artykuł 2011
161 Simplified angle and voltage stability criteria for power system planning based on the short-circuit power Artykuł 2015
162 Simplified steganographic algorithm based on fourier transform Artykuł 2014
163 Simulácia vstrekovania so záliskom v Autodesk Simulation Moldflow Insight Artykuł 2014
164 Simulation analysis of variable current angle vector control and direct torque and flux vector control of synchronous reluctance motor Referat 2011
165 Simulation based analysis of reconfigurable manufacturing system configurations Rozdział 2016
166 A simulation decision games package and its use in the education and research of logistics practitioners Rozdział 2015
167 Simulation for selecting road works equipment Artykuł 2015
168 A simulation investigation into the signal reconstruction accuracy of the transducer with pulse frequency output Rozdział 2016
169 A simulation investigation into the signal reconstruction accuracy of the transducer with pulse frequency output Referat 2016
170 Simulation of components mixing in order to determine working bodies rational parameters Artykuł 2016
171 Simulation of debonding growth in sandwich plates subjected to dynamic loading using FEA Referat 2012
172 Simulation of disc cutting tool operation on stratified rocks Referat 2012
173 The simulation of influence of engagement conditions and technological teeth correction oncontact strength, wear and durability of cylindrical spur gear of electric locomotive Artykuł 2017
174 Simulation of long-lived plasma process, created by the impulse discharge in droplet environment Artykuł 2012
175 Simulation of neutron irradiation influence on p-n-p bipolar transistor characteristics Artykuł 2016
176 Simulation of operation of disc cutting tool on stratified rocks Referat 2011
177 Simulation of polycrystalline bismuth films Seebeck coefficient based on experimental texture identification Artykuł 2016
178 Simulation of prduction flow using Matlab system Rozdział 2013
179 Simulation of Radiation Effects in SiO2/Si Structures Artykuł 2015
180 Simulation of swarm behaviour as a method of examining students’ capability to conduct experiments – a case study Rozdział 2017
181 Simulation of the communications model of a radiological laboratory, based on the model prepared by the IHE organization Referat 2011
182 The simulation of the hydrogen pressure regulator Rozdział 2012
183 Simulation research into the influence of the combustion chamber blowby on the efficiency of a diesel engine Artykuł 2014
184 Simulation research of innovative ignition system of Asz62ir radial aircraft engine Referat 2016
185 Simulation research of the aerodynamic drag of 3d structures for individual transport vehicle Referat 2016
186 Simulation stand for the development of the eCall device Artykuł 2012
187 Simulation studies MES impact on tarran roughness friction in plastic deformation process steel Artykuł 2015
188 Simulation studies of SI engine that meets the Euro5 Standard, supply by gasoline with the hydrogen addition Referat 2014
189 Simulation study of temperature non-uniformity influence on gas concentration determination in OP-FTIR spectroscopy Referat 2014
190 A simulation study on the manoeuvrability of a large size semitrailer Artykuł 2016
191 The simulation test of the flame front in the combustion chamber of the Wankel engine Rozdział 2012
192 The simulation tests of the airflow through the throttle Rozdział 2012
193 Simulation tests of the starting system Artykuł 2016
194 Simulation tests on errors of the measuring path with a frequency carrier of information Artykuł 2014
195 Simulations of post-impact skin/core debond growth in sandwich plates under impulsive loading Artykuł 2014
196 Simulations of the influence of changes in waste composition on their energetic propertirs Artykuł 2014
197 Simultaneous control of settings of multiple PTZ camera Referat 2013
198 Simultaneous energy recovery and vibration control of a pendulum absorber with a maglev harvester Referat 2017
199 Singular perturbations involving fast diffusion Artykuł 2015
200 Sistema kanalizaciï [Patent ukraiński nr 112380] Patent 2016
201 Sistemi vodovìdvedennâ: navčal'nij posìbnik Monografia 2011
202 Size effect in optical properties of metallic thin film systems Referat 2015
203 Size effect on fracture toughness of rigid polyurethane foams Referat 2012
204 Size of cooper pairs dependence on orbital parameters in a two-orbital superconductor Referat 2013
205 Skew bending of aircraft fuselage panels with "L" and "C" stringers mounted by hybrid joint Artykuł 2015
206 Składowanie danych biomedycznych zbieranych przez aplikacje mobilne bazujące na APP Inventor Referat 2012
207 Skokowa wymiana elektronów a przewodnictwo stałoprądowe zawilgoconej izolacji papierowo-olejowej Artykuł 2012
208 Skrawalność stopów aluminium i magnezu Rozdział 2015
209 Skrew rolling of balls in multiple helical impressions Artykuł 2013
210 Skrzyżowania sąsiadujące ulic równorzędnych Patent 2012
211 Skrzyżowania sąsiadujące ulic równorzędnych [Patent nr (11) 221004 (21) 394273] Patent 2016
212 Skurcz przetwórczy wielokrotnie przetwarzanego polipropylenu Referat 2015
213 Skurcz przetwórczy wyprasek wtryskowych napełnionych włóknem szklanym Artykuł 2011
214 Skurcz przetwórczy wyprasek wtryskowych napełnionych włóknem szklanym Artykuł 2012
215 Skurcz wtryskowy wyprasek napełnionych Artykuł 2012
216 Skurcz wtryskowy wyprasek napełnionych Referat 2012
217 Skuteczność content marketingu w komunikacji z młodym konsumentem Artykuł 2016
218 Skuteczność hydrofobizacji ceramiki budowlanej polimerami nieorganicznymi dezintegrowanymi ultradźwiękami z dodatkiem napełniaczy Artykuł 2015
219 Skuteczność reklamy internetowej przedsiębiorstw transportowych w Polsce – wyniki badań Artykuł 2016
220 Skutecznośc statystycznych procedur w kontroli i ocenie jakości geometrycznej Rozdział 2011
221 Skutki niewłaściwego utrzymania drogowych obiektów mostowych Artykuł 2011
222 Slab cracking in steel-concrete composite beams Rozdział 2017
223 Ślimak z regulowanymi elementami intensywnego mieszania [Zgłoszenie nr (21) 416330] Patent 2017
224 Ślimak z ruchomymi elementami intensywnego mieszania [Zgłoszenie nr (21) 416317] Patent 2017
225 Słuchanie miasta. Dźwięk jako element tożsamości przestrzennej Rozdział 2015
226 Small business leverage of economic development examples of seleced countries: Poland, Russia, Canada, Portugal, Brazil Monografia 2014
227 Small computer enterprise on competitive market – decision simulation game for business training of computer science specialist Rozdział 2014
228 Smart grid technologies in local electric grids Rozdział 2017
229 Smart Grids - general review of synchronization techniques Artykuł 2013
230 SnO2/ reduced graphene oxide composite films for electrochemical applications Referat 2015
231 SOA System Integration with Web Services Rozdział 2011
232 Sobieski palace in Lublin after the assessment of the existing condition. Restoration and modernization project Artykuł 2012
233 Social and technical aspects in solar system design Referat 2011
234 Social competencies of graduates in computer science from the employer perspective – study results Rozdział 2014
235 Social media jako innowacyjne narzędzie budowania kapitału społecznego klastrów Artykuł 2013
236 Social media w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego Artykuł 2011
237 The social model of the candidate for the study of the Electric Engineering as an inspiration for flexibility in planning of the study Referat 2017
238 Social network as place to promote companies in the entertainment industry Rozdział 2014
239 Social responsibility of commercial enterprises in the province of Lublin- pilot study Rozdział 2011
240 Socialʹno-kulʹturnoe vliânie ns razvitie vetroènergetiki Rozdział 2014
241 Socio-demographic parameters affecting the patient's subjective feeling of satisfaction from services perfoemed by family doctors. A research tool Rozdział 2012
242 Soft plasma polimerization in deposition of bio-active coatings on GOx matrix Referat 2017
243 Softening kinetics in the process of stress relaxation after hot deformation of HSLA steel Referat 2014
244 Softening of vegetables by pulsed power Referat 2013
245 Softening of vegetables by pulsed power Rozdział 2013
246 Software defined home network for distribution of the SVC video based on the DASH principles Rozdział 2017
247 Software economics driven by requirements engineering Artykuł 2011
248 Soil decontamination using ozone generated in electrical discharge Referat 2011
249 Soil-plant-atmosphere continuum Hasło 2011
250 Solar collectors in a prefabricated housing estate: lessons learnt after four years of operation Rozdział 2016
251 Solar energy applied to feed electrical appliances in a standard household Referat 2011
252 Solar energy for soil conditioning Referat 2011
253 Solar energy for water conditioning Artykuł 2011
254 Solar powered ozone installation for water treatment in swimming pools Referat 2011
255 Solubility of ammonium oxalate in water–acetone mixtures and metastable zone width of their solutions Artykuł 2014
256 Solution of extended Kelvin-Voigt model Artykuł 2012
257 Solving inverse problems by connection of level set method,gradient technique and finite or boundary elements Rozdział 2014
258 Solving problems on base of concepts formalization of language image and figurative meaning of the natural-language constructs Rozdział 2015
259 Some aspects of application of dynamic stability criteria Rozdział 2011
260 Some aspects of dynamic coupled response of functionally graded thin-walled columns with square cross-sections under in-plane pulse compression Artykuł 2016
261 Some citation-related characteristics of scientific journals published in individual countries Artykuł 2013
262 Some distance measures for estimating the efficiency of wastewater treatment in activated sludge systems by biomonitoring Artykuł 2011
263 Some features of metastable zone width of various systems determined by polythermal method Artykuł 2011
264 Some models of sediments transport in gravitational sanitation systems Artykuł 2011
265 Some problems of safe machining of magnesium alloys Referat 2012
266 Some problems with measuring productivity and management in higher education Rozdział 2014
267 Some problems with the use of the MGL methods in schools Rozdział 2012
268 Some properties of extruded porous microducts Artykuł 2014
269 Some remarks on close-to-convex and strongly convex functions Artykuł 2015
270 Some results of test stand investigation of diesel engine start-up process Referat 2012
271 Sonda do pomiaru wilgotności przegród budowlanych, zwłaszcza o chropowatych powierzchniach Patent 2012
272 Sonda do pomiaru wilgotności, zwłaszcza elementów o powierzchniach wypukłych Patent 2012
273 Sonda do pomiaru wilgotności, zwłaszcza elementów o zakrzywionych powierzchniach Patent 2012
274 Sondażowe badania georadarowe na terenie i wokół kościoła św. Stanisława i Małgorzaty w Janowcu. Próba analizy domniemanych anomalii obiektów o charakterze sepulkralnym Artykuł 2012
275 Sondy powierzchniowe TDR w bezinwazyjnych pomiarach wilgoci obiektów zabytkowych Rozdział 2011
276 Sorpcja BTX na organozeolicie Rozdział 2013
277 Sorption Capacities of Natural and Synthetic Zeolites for Cu(II) Ions Artykuł 2015
278 Sorption of bivalent ions by a fibrous chelating ion exchanger and the structure of sorption complexes Artykuł 2011
279 Sorption of heavy metal ions from aqueous solution by glauconite Artykuł 2014
280 Sorption of selected organic compounds on organo-zeolites Artykuł 2012
281 Sorption of selected petroleum products by clinoptilolite and synthetic zeolites Referat 2014
282 A sound steganographic methods review Rozdział 2011
283 Sovremennye problemy podgotovki menedžerov v Rosii i Polše : kompetencji, motivy, ožidaniâ Rozdział 2015
284 Soziale Aspekte der Nutzung von Solarenergie in Hybridsystemen Rozdział 2012
285 Space Syntax w strukturze komunikacyjnej dzielnicy Kośminek w Lublinie Artykuł 2017
286 Space Syntax w strukturze komunikacyjnej dzielnicy Lublina - Kośminek Referat 2016
287 Space Syntax w strukturze komunikacyjnej Lublina Artykuł 2016
288 Spadochronowy obserwator terenu Sot Referat 2012
289 Spadochronowy obserwator terenu Sot Artykuł 2012
290 Spajalnictwo Monografia 2013
291 Spanish direct investment into Poland - opportunities, barriers and prospects Rozdział 2011
292 Spatial distribution and risk assessment of heavy metals in bottom sediments of two small dam reservoirs (south-east Poland) Artykuł 2015
293 Special criteria of trade mark protection with regard to pharmaceutical products in the European Union Legal System Artykuł 2014
294 The special economic zones as the place for investment – the case of Poland Rozdział 2016
295 Special economic zones in Poland 15 years of experience Rozdział 2011
296 Special economic zones threat or an opportunity? Artykuł 2015
297 Special issue on nonlinear dynamics Artykuł 2016
298 Specific neuropsychological and neurophysiological dysfunctions of a patient with first-onset schizophrenia and comorbid white matter damage Artykuł 2017
299 Specjaliści od energetyki na targach Artykuł 2015
300 Specjalistyczne lekkie przyczepy samochodowe Rozdział 2017
301 Specjalne metody wtryskiwania. Etykietowanie w formie Artykuł 2011
302 Specjalne rusztowania budowlane do prac renowacyjnych obiektów zabytkowych Artykuł 2012
303 Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument wsparcia rozwoju regionalnego na przykładzie specjalnej strefy ekonomicznej Euro-Park Mielec Artykuł 2012
304 Spectral methods in Polish emotional speech recognition Artykuł 2016
305 Spectral methods of computer steganography problems decision Rozdział 2011
306 The spectral polarimetric control of phytoplankton in photobioreactor of the wastewater treatment Rozdział 2013
307 Spectral-domain measurement of the strain sensitivity of phase modal birefringence of polarization-maintaining optical fibers Artykuł 2016
308 Spectronephelometric method for on-line monitoring of industrial aerosols Referat 2013
309 Spectropolarimetry and fluorescence in biotissue cancer diagnostics Rozdział 2013
310 Specyfic features of planning and decision-making in family firms Rozdział 2012
311 Specyfika kształtowania i wykonywania monolitycznych kielichowych stóp fundamentowych Artykuł 2012
312 Specyfika transportu ciekłego azotu stosowanego do chłodzenia nadprzewodnikowych ograniczników prądu zwarcia Artykuł 2015
313 Specyfika urządzeń mobilnych na przykładzie rzeczywistych obiektów mechatronicznych Artykuł 2015
314 Specyfika zachowań e-pacjentów w Internecie Artykuł 2015
315 Specyfikacja projektowania zbiorników na ciecze Artykuł 2014
316 Specyfikacja transportu drogowego materiałów w przemyśle spożywczym Referat 2014
317 Specyfikacja transportu drogowego materiałów w przemyśle spożywczym Artykuł 2014
318 Spektroskopowe badania transparentnych warstw ZnO:Al Rozdział 2017
319 Spending on energy household in the context of Polish energy policy Referat 2014
320 Spersonalizowane projektowanie architektoniczne dla pacjentów ze spektrum autyzmu Referat 2015
321 Spin-polarized and normal hopping magnetoresistance in heavily doped silicon Artykuł 2014
322 Spin-polarized and normal hopping magnetoresistance in heavy doped silicon Referat 2013
323 Spinning solution concentration selection for electrospinning technology of nanofibers for air filtration Referat 2017
324 Spiral seamed pipe forming process Referat 2013
325 Splitting without waste of pipe billets from aluminium alloy, theoretical and experimental analysis Referat 2012
326 Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jako istotny element edukacji studentów uczelni technicznej Artykuł 2015
327 Społeczna odpowiedzialność biznesu w dobie globalizacji – badanie porównawcze małych i średnich przedsiębiorstw województwa lubelskiego Artykuł 2013
328 Społeczna odpowiedzialność organizacji a kultura bezpieczeństwa Rozdział 2013
329 Społeczna odpowiedzialność w procesie gospodarowania a zrównoważona produkcja i konsumpcja Monografia 2013
330 Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych T. 6 Monografia 2014
331 Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych T. 8 Monografia 2016
332 Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych. T. 4 Monografia 2011
333 Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych. T. 5 Monografia 2012
334 Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych. T. 7 Monografia 2015
335 Spółki surowcowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Artykuł 2017
336 Spór o znaczenie kultury w zarządzaniu Rozdział 2016
337 Sposib kondiciûvannâ vodi v vodopovidnij mereži [Patent ukraiński nr 112539] Patent 2016
338 Sposib poperedn'ogo biologicnogo ocišennâ stičnih vod v napirnh truboprovodah nasosnoï ostanciï [Patent nr 113616] Patent 2017
339 Sposib regulûvannâ švidkosti ruhu vodi v napirinn truboprovadoh nassnoï stanciï [Patent ukraiński nr 113615] Patent 2017
340 Sposób badania iniekcyjności materiału naprawczego Patent 2013
341 Sposób dwupaliwowego zasilania bezpośrednim wtryskiem sprężonego gazu ziemnego do silników o zapłonie samoczynnym [patent nr 217069] Patent 2014
342 Sposób dwupaliwowego zasilania bezpośrednim wtryskiem sprężonego gazu ziemnego do silników o zapłonie samoczynnym Patent 2013
343 Sposób gięcia rur dwuwarstwowych [Patent nr (11) 225403 (21) 413405] Patent 2017
344 Sposób gięcia rur dwuwarstwowych [Zgłoszenie nr (21) 413405] Patent 2016
345 Sposób i komora do kontroli przetaczania płynów [Zgłoszenie nr (21) 413285] Patent 2017
346 Sposób i narzędzia do cięcia wzdłużnego szyn [ Patent nr (11) 216900 (21) 401567] Patent 2014
347 Sposób i narzędzia do wywijania kołnierza z jednoczesnym prasowaniem obwiedniowym Patent 2012
348 Sposób i narzędzia do wywijania końca rury z jednoczesnym prasowaniem obwiedniowym Patent 2012
349 Sposób i narzędzia do wywijania końca rury z jednoczesnym prasowaniem obwiedniowym [Patent nr (11) 219456 (21) 394431] Patent 2015
350 Sposób i narzędzie do prasowania obwiedniowego odkuwki drążonej typu pierścień z występami kłowymi [Nr zgłoszenia 402721] Patent 2014
351 Sposób i narzędzie do walcowania skośnego kul walcami wklęsłymi [Patent (11) 224271 (21) 404438] Patent 2016
352 Sposób i narzędzie do walcowania skosnego kul walcami wklęsłymi [Zgłoszenie nr (21) 404438] Patent 2015
353 Sposób i układ automatycznego sterowania dopływem i parametrami powietrza dodatkowo schładzającego spaliny, zwłaszcza silnika turbinowego śmigłowca Patent 2011
354 Sposób i układ automatycznego sterowania dopływem i parametrami powietrza dodatkowo schładzającego spaliny, zwłaszcza silnika turbinowego śmigłowca [patent nr (11) 218063 (21) 388471] Patent 2014
355 Sposób i układ detekcji próby sforsowania wejść do obiektu zamkniętego [Zgłoszenie nr (21) 407607 ] Patent 2015
356 Sposób i układ do badań przekształtników sieciowych rozproszonych źródeł generacji energii elektrycznej [Patent nr (11) 224668 (21) 407835] Patent 2017
357 Sposób i układ do badań przekształtników sieciowych rozproszonych źródeł generacji i energii elektrycznej [Zgłoszenie nr (21) 407835] Patent 2015
358 Sposób i układ do ochrony stalowych rurociągów podziemnych przed oddziaływaniem indukcyjnym linii elektroenergetycznych Patent 2013
359 Sposób i układ do pomiaru stężenia zanieczyszczeń aerozolowych w pomieszczeniach [Zgloszenie nr (21) 416178] Patent 2017
360 Sposób i układ do poprawy odczuwalnej jakości powietrza w pomieszczeniach [Zgloszenie nr (21) 416177] Patent 2017
361 Sposób i układ do poprawy sprawności krzemowych fotoogniw krystalicznych Patent 2013
362 Sposób i układ do sterowania składanym podwoziem głównym, zwłaszcza śmigłowca Patent 2011
363 Sposób i układ do zwiększenia efektywności energetycznej [Nr zgłoszenia 401431] Patent 2014
364 Sposób i układ generowania i zarządzania energią elektryczną konwertowaną z energii słonecznej do zasilania pojazdów, zwłaszcza autobusów [Nr zgłoszenia 402722] Patent 2014
365 Sposób i układ magazynowania ciepła albo chłodu w pojazdach z napędem elektrycznym [Zgłoszenie nr (21) 416882] Patent 2016
366 Sposób i układ maksymalizacji mocy generatora fotowoltaicznego współpracującego z siecią elektroenergetyczną zasilającego elektryczny silnik prądu przemiennego Patent 2011
367 Sposób i układ obciążania generatora fotowoltaicznego w systemie współpracującym z siecią elektroenergetyczną [Nr zgłoszenia (21) 403881] Patent 2014
368 Sposób i układ obciążania prądnic prądu stałego z odzyskiem energii Patent 2011
369 Sposób i układ obciążania prądnic prądu stałego z odzyskiem energii [Patent (11) 218053 (21) 390487] Patent 2014
370 Sposób i układ pomiaru rozkładu naprężenia liniowego Patent 2012
371 Sposób i układ redukcji ciśnienia w przewodach sieci wodociągowych [ Nr zgłoszenia 395698] Patent 2013
372 Sposób i układ redukcji ciśnienia w przewodach sieci wodociągowych [Patent nr (11) 216560 (21) 395698] Patent 2014
373 Sposób i układ stabilizacji natężenia prądu termoemisji elektronowej Patent 2013
374 Sposób i układ stabilizacji natężenia prądu termoemisji elektronowej [Patent nr (11) 221702 (21) 397818]] Patent 2016
375 Sposób i układ sterowania mechanizmem zamków i blokad Patent 2013
376 Sposób i układ sterowania odczuwalną jakością powietrza w pomieszczeniach [Zgloszenie nr (21) 416171] Patent 2017
377 Sposób i układ sterowania procesem oczyszczania ścieków [Zgłoszenie nr (21) 414273] Patent 2017
378 Sposób i układ sterowania przekształtnikiem w autonomicznym systemie fotowoltaicznym z kondensatorem jako buforowym źródłem energii Patent 2013
379 Sposób i układ sterowania przekształtnikiem w autonomicznym systemie fotowoltaicznym z kondensatorem jako buforowym źródłem energii [Patent nr (11) 221255 (21) 396984] Patent 2016
380 Sposób i układ sterowania samoczynnym zaworem odcinającym [ Nr zgłoszenia 395697] Patent 2013
381 Sposób i układ sterowania samoczynnym zaworem odcinającym [Patent nr (11) 216580 (21) 395697] Patent 2014
382 Sposób i układ sterowania wentylacją mechaniczną pomieszczeń [Zgłoszenie nr (21) 413329] Patent 2017
383 Sposób i układ sterowania wentylacją pomieszczeń, zwłaszcza w obiektach wielkopowierzchniowych [Zgłoszenie nr (21) 413328] Patent 2017
384 Sposób i układ zasilania urządzeń elektrycznych o impulsowym poborze energii [Zgłoszenie nr (21) 412244] Patent 2016
385 Sposób i układ zasilania w energię elektryczną urządzeń monitoringu sieci wodociągowej [Nr zgłoszenia (21) 402370] Patent 2014
386 Sposób i urządzenie blokujące podwozie, zwłaszcza śmigłowca Patent 2011
387 Sposób i urządzenie do automatycznego dodatkowego schładzania spalin, zwłaszcza turbinowego silnika napędowego śmigłowca Patent 2011
388 Sposób i urządzenie do automatycznego dodatkowego schładzania spalin, zwłaszcza turbinowego silnika napędowego śmigłowca [patent nr 215929] Patent 2014
389 Sposób i urządzenie do badania odkształceń gleby pod obciążeniem [Zgłoszenie nr (21) 411761] Patent 2016
390 Sposób i urządzenie do badania odporności materiałów na zużycie w warunkach synergicznych wymuszeń Patent 2012
391 Sposób i urządzenie do badania tarcia ślizgowego [Patent nr (11) 226683 (21) 409791] Patent 2017
392 Sposób i urządzenie do badania tarcia ślizgowego [Zgłoszenie nr (21) 409791] Patent 2016
393 Sposób i urządzenie do badania tłumienia fali akustycznej w wytworach kompozytowych Patent 2013
394 Sposób i urządzenie do badania tłumienia fali akustycznej w wytworach kompozytowych [Patent nr (11) 221381 (21) 397458] Patent 2016
395 Sposób i urządzenie do badania współpracy koła jezdnego z nawierzchnią [ Zgłoszenie nr (21) 407714] Patent 2015
396 Sposób i urządzenie do badania zużycia udarowo-ściernego Patent 2012
397 Sposób i urządzenie do cięcia wzdłużnego szyn [Patent nr (11) 224339 (21) 408181] Patent 2016
398 Sposób i urządzenie do cięcia wzdłużnego szyn [Zgłoszenie nr (21) 408181] Patent 2015
399 Sposób i urządzenie do generacji nierównowagowej plazmy niskotemperaturowej [Patent nr (11) 226367 (21) 413877] Patent 2017
400 Sposób i urządzenie do generacji nierównowagowej plazmy niskotemperaturowej [Zgłoszenie nr (21) 413877] Patent 2016
401 Sposób i urządzenie do gratowania przedmiotów płaskich, zwłaszcza wycinanych laserem [Patent nr (11) 222198 (21) 398914] Patent 2016
402 Sposób i urządzenie do gratowania przedmiotów płaskich, zwłaszcza wycinanych laserem [Zgłoszenie nr (21) 406329] Patent 2015
403 Sposób i urządzenie do kalibrowania kul dwoma dyskami spiralnymi [ Patent nr (11) 224226 (21) 403985] Patent 2016
404 Sposób i urządzenie do kalibrowania kul dwoma dyskami spiralnymi [Nr zgłoszenia (21) 403985] Patent 2014
405 Sposób i urządzenie do kalibrowania kul dwoma walcami śrubowymi w układzie pionowym [Nr zgłoszenia (21) 403983] Patent 2014
406 Sposób i urządzenie do kalibrowania kul dwoma walcami śrubowymi w układzie pionowym [Patent nr (11) 223937 (21) 403983] Patent 2016
407 Sposób i urządzenie do kalibrowania kul dwoma walcami śrubowymi w układzie poziomym [Nr zgłoszenia (21) 403984] Patent 2014
408 Sposób i urządzenie do kalibrowania kul dwoma walcami śrubowymi w układzie poziomym [Patent nr (11) 224227 (21) 403984] Patent 2016
409 Sposób i urządzenie do kalibrowania kul dyskami płasko-spiralnymi [Nr zgłoszenia (21) 403986] Patent 2014
410 Sposób i urządzenie do kalibrowania kul dyskami płasko-spiralnymi [Patent nr (11) 224259 (21) 403986] Patent 2016
411 Sposób i urządzenie do kalibrowania kul trzema jednakowymi walcami śrubowymi w układzie pionowym [Nr zgłoszenia (21) 403987] Patent 2014
412 Sposób i urządzenie do kalibrowania kul trzema jednakowymi walcami śrubowymi w układzie pionowym [Patent nr (11) 223936 (21) 403987] Patent 2016
413 Sposób i urządzenie do kalibrowania kul trzema walcami śrubowymi w układzie pionowym [Nr zgłoszenia (21) 403988] Patent 2014
414 Sposób i urządzenie do kalibrowania kul trzema walcami śrubowymi w układzie pionowym [Patent nr (11) 223939 (21) 403988] Patent 2016
415 Sposób i urządzenie do kształtowania odkuwek kul drążonych [Nr zgłoszenia 403064] Patent 2014
416 Sposób i urządzenie do kształtowania odkuwek kul drążonych w układzie pojedynczym [Nr zgłoszenia 403063] Patent 2014
417 Sposób i urządzenie do kształtowania odkuwek kul drążonych w układzie pojedynczym [Patent nr (11) 222703 (21) 403063] Patent 2016
418 Sposób i urządzenie do kształtowania plastycznego uzębień kół zębatych [ Patent nr (11) 221264 (21) 405298] Patent 2016
419 Sposób i urządzenie do kształtowania plastycznego uzębień kół zębatych [Zgłoszenie nr (21) 405298] Patent 2015
420 Sposób i urządzenie do kucia kul [Nr zgłoszenia 403211] Patent 2014
421 Sposób i urządzenie do kucia kul [Patent nr (11) 220143 (21) 403211 ] Patent 2015
422 Sposób i urządzenie do mieszania, zwłaszcza żywic epoksydowych [Nr zgłoszenia (21) 402463] Patent 2014
423 Sposób i urządzenie do oceny nagniatania dynamicznego [Zgłoszenie nr (21) 414180] Patent 2017
424 Sposób i urządzenie do oceny nagniatania dynamicznego przedmiotów cienkościennych przez pomiar prędkości elementu nagniatającego [Zgłoszenie nr (21) 408631] Patent 2016
425 Sposób i urządzenie do oceny nagniatania dynamicznego przedmiotów cienkościennych przez pomiar prędkości elementu nagniatającego[Patent nr (11) 226642 (21) 408631] Patent 2017
426 Sposób i urządzenie do oceny nagniatania dynamicznego przedmiotów cienkościennych przez pomiar średnicy odcisku [ Zgłoszenie nr (21) 408630 ] Patent 2016
427 Sposób i urządzenie do oceny nagniatania dynamicznego przedmiotów cienkościennych przez pomiar średnicy odcisku [Patent nr (11) 226641 (21) 408630] Patent 2017
428 Sposób i urządzenie do oceny skrawalności materiałów [Patent nr (11) 220495 (21) 404104] Patent 2015
429 Sposób i urządzenie do oceny skrawalności materiałów [Zgłoszenie nr (21) 404104] Patent 2014
430 Sposób i urządzenie do ochrony przed wdychaniem zanieczyszczonego powietrza [Zgłoszenie nr (21) 411959] Patent 2016
431 Sposób i urządzenie do ochrony przed wydychanymi zanieczyszczeniami powietrza [Zgłoszenie nr (21) 411967] Patent 2016
432 Sposób i urządzenie do ochrony przed zanieczyszczonym powietrzem [Zgłoszenie nr (21) 411961] Patent 2016
433 Sposób i urządzenie do określania długości dynamicznej części roboczej szczotek czołowych [Zgłoszenie nr (21) 412297] Patent 2016
434 Sposób i urządzenie do określania średnicy dynamicznej szczotek walcowych [Patent nr (11) 226303 (21) 405625] Patent 2017
435 Sposób i urządzenie do określania średnicy dynamicznej szczotek walcowych [Zgłoszenie nr (21) 405625] Patent 2015
436 Sposób i urządzenie do określania sztywności dynamicznej szczotek czołowych [ Zgłoszennie nr (21) 412298] Patent 2016
437 Sposób i urządzenie do określania sztywności dynamicznej szczotek czołowych [Patent nr (11) 225857 (21) 412298] Patent 2017
438 Sposób i urządzenie do personalnej ochrony przed wdychaniem aerozoli i bioaerozoli [Zgłoszenie nr (21) 411964] Patent 2016
439 Sposób i urządzenie do pomiaru oporu toczenia koła na nawierzchni podłoża odkształcalnego [ Zgłoszenie nr (21) 407717] Patent 2015
440 Sposób i urządzenie do pomiaru parametrów ogniw Peltiera Patent 2011
441 Sposób i urządzenie do pomiaru parametrów ogniw Peltiera [Patent nr (11) 218599 (21) 390920] Patent 2015
442 Sposób i urządzenie do pomiaru przyczepności nawierzchni podłoża odkształcalnego [Zgłoszenie nr (21) 407716] Patent 2015
443 Sposób i urządzenie do pomiaru stopnia zużycia noży do cięcia, zwłaszcza opon [ Nr zgłoszenia 401841] Patent 2014
444 Sposób i urządzenie do pomiaru stopnia zużycia noży do cięcia, zwłaszcza opon [Patent nr (11) 224699 (21) 401841] Patent 2017
445 Sposób i urządzenie do pomiaru właściwości powierzchniowo aktywnych cieczy Patent 2011
446 Sposób i urządzenie do prasowania obwiedniowego na zimno Patent 2012
447 Sposób i urządzenie do prasowania obwiedniowego na zimno [ Patent nr (11) 219954 (21) 392860 ] Patent 2015
448 Sposób i urządzenie do regulacji temperatury czynnika grzewczego [Nr zgłoszenia 401561] Patent 2014
449 Sposób i urządzenie do szlifowania cienkich blach metalowych, zwłaszcza o właściwościach paramagnetycznych Patent 2011
450 Sposób i urządzenie do usuwania odorów jonowych substancji odorotwórczych Patent 2012
451 Sposób i urządzenie do walcowania skośnego trzema walcami stożkowymi [Nr zgłoszenia 402885] Patent 2014
452 Sposób i urządzenie do walcowania skośnego [Nr zgłoszenia 402887] Patent 2014
453 Sposób i urządzenie do walcowania skośnego [Patent nr (11) 222704 (21) 402887] Patent 2016
454 Sposób i urządzenie do walcowania skośnego trzema walcami stożkowymi [Patent nr (11) 223925 (21) 402885] Patent 2016
455 Sposób i urządzenie do wyciskania zewnętrznego kołnierza [Patent nr (11) 222169, (21) 406424] Patent 2016
456 Sposób i urządzenie do wyciskania zewnętrznego kołnierza [Patent nr (11) 222171 (21) 406425] Patent 2016
457 Sposób i urządzenie do wyciskania zewnętrznego kołnierza [Patent nr (11) 222188 (21) 406426] Patent 2016
458 Sposób i urządzenie do wyciskania zewnętrznego kołnierza [Zgłoszenie nr (21) 406424] Patent 2015
459 Sposób i urządzenie do wyciskania zewnętrznego kołnierza [Zgłoszenie nr (21) 406425] Patent 2015
460 Sposób i urządzenie do wyciskania zewnętrznego kołnierza [Zgłoszenie nr (21) 406426] Patent 2015
461 Sposób i urządzenie do wytwarzania asfaltu modyfikowanego za pomocą dicyklopentadienu w kolumnie homogenizacyjnej [patent nr 217387] Patent 2014
462 Sposób i urządzenie do wytwarzania asfaltu modyfikowanego za pomocą dicyklopendienu w kolumnie homogenizacyjnej Patent 2012
463 Sposób i urządzenie do wytwarzania prądu elektrycznego w przewodach sieci wodociągowej [Nr zgłoszenia (21) 402369] Patent 2014
464 Sposób i urządzenie do wywijania kołnierza [ Patent nr (11) 220138 (21) 404041] Patent 2015
465 Sposób i urządzenie do wywijania kołnierza [Nr zgłoszenia (21) 404041] Patent 2014
466 Sposób i urządzenie do wywijania kołnierza z rolkami prowadzącymi [ Patent nr (11) 219935 (21) 404040 ] Patent 2015
467 Sposób i urządzenie do wywijania kołnierza z rolkami prowadzącymi [Nr zgłoszenia (21) 404040] Patent 2014
468 Sposób i urządzenie do wywijania zewnętrznego kołnierza [Patent nr (11) 222192 (21) 406427] Patent 2016
469 Sposób i urządzenie do wywijania zewnętrznego kołnierza [Zgłoszenie nr (21) 406427] Patent 2015
470 Sposób i urządzenie do wyznaczania optymalnych dawek flokulanta przy klarowaniu i zagęszczaniu zawiesin [Zgłoszenie nr (21) 413330] Patent 2017
471 Sposób i urządzenie do zabezpieczania przed rozprzestrzenianiem się wydychanych zanieczyszczeń powietrza [Zgłoszenie nr (21) 411962] Patent 2016
472 Sposób i urządzenie do zabezpieczania przed wdychaniem aerozoli i bioaerozoli [Zgłoszenie nr (21) 411963] Patent 2016
473 Sposób i urządzenie do zabezpieczania przed wydychanymi aerozolami i bioaerozolami [Zgłoszenie nr (21) 411960] Patent 2016
474 Sposób i urządzenie do zaciskania tulei na linach stalowych metodą walcowania wzdłużnego, bruzdowego [Patent nr (11) 219955 (21) 392946] Patent 2015
475 Sposób i urządzenie do zaciskania tulei na linach stalowych metodą walcowania wzdłużnego, bruzdowego Patent 2012
476 Sposób i urządzenie do zapobiegania emisji tlenków węgla do atmosfery [Patent nr (11) 225218 (21) 405626] Patent 2017
477 Sposób i urządzenie do zapobiegania emisji tlenków węgla do atmosfery [Zgłoszenie nr (21) 405626] Patent 2015
478 Sposób i urządzenie do zintegrowanego wentylowania łóżek [Zgłoszenie nr (21) 413409] Patent 2017
479 Sposób i urządzenie stabilizujące obudowę górniczą na czas demontażu [Nr zgłoszenia 402091] Patent 2014
480 Sposób i urządzenie stabilizujące obudowę górniczą na czas demontażu Patent 2016
481 Sposób i zestaw do przygotowania próbki gruntu do badania współczynnika filtracji, zwłaszcza dla warunków anizotropowych Patent 2012
482 Sposób kształtowani kul metodą kucia półswobodnego w układzie podwójnym [ Nr zgłoszenia 398830] Patent 2013
483 Sposób kształtowania kul [Nr zgłoszenia (21) 403989] Patent 2014
484 Sposób kształtowania kul [Patent nr (11) 223938 (21) 403989] Patent 2016
485 Sposób kształtowania kul metodą kucia półswobodnego [ Nr zgłoszenia 398831] Patent 2013
486 Sposób kształtowania odkuwek drążonych [Nr zgłoszenia 402213] Patent 2014
487 Sposób kształtowania plastycznego cięgien rurowych Patent 2013
488 Sposób kształtowania plastycznego półswobodnego wyrobów płaskich z dwoma żebrami Patent 2012
489 Sposób kształtowania plastycznego półswobodnego wyrobów płaskich z dwoma żebrami [patent nr 214519] Patent 2013
490 Sposób kształtowania plastycznego półswobodnego wyrobów płaskich z jednym żebrem Patent 2012
491 Sposób kształtowania plastycznego półswobodnego wyrobów płaskich z jednym żebrem [patent nr 214530] Patent 2013
492 Sposób kształtowania plastycznego uzębień wewnętrznych kół zębatych metodą walcowania poprzecznego [patent nr 216311] Patent 2014
493 Sposób kształtowania plastycznego uzębień wewnętrznych kół zębatych metodą walcowania poprzecznego Patent 2012
494 Sposób kształtowania plastycznego w wykroju zamkniętym wyrobów płaskich z dwoma żebrami Patent 2012
495 Sposób kształtowania plastycznego w wykroju zamkniętym wyrobów płaskich z dwoma żebrami [patent nr 214520] Patent 2013
496 Sposób kształtowania plastycznego w wykroju zamkniętym wyrobów płaskich z jednym żebrem Patent 2012
497 Sposób kształtowania plastycznego w wykroju zamkniętym wyrobów płaskich z jednym żebrem [patent nr 214513] Patent 2013
498 Sposób kształtowania plastycznego wałków z wieńcami zębatymi Patent 2012
499 Sposób kształtowania plastycznego wałków z wieńcami zębatymi [patent nr 216309] Patent 2014
500 Sposób kształtowania plastycznego wałków ze ślimakami [Zgłoszenie nr (21) 411137] Patent 2016