Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 430
Lp. Tytuł Typ Rok
1 Ubiquitous ICT i U-City Rozdział 2012
2 Uchwyt do badań wytrzymałościowych [Zgłoszenie nr (21) 408182] Patent 2015
3 Uchwyt do badania drgań belek i płyt za pomocą wibrometru laserowego [Patent nr (11) 227309 (21) 411900] Patent 2017
4 Uchwyt do badania drgań belek i płyt za pomocą wibrometru laserowego [Zgłoszenie nr (21) ) 411900] Patent 2016
5 Uchwyt do mocowania elementów drgających [Zgłoszenie nr (21) 412082] Patent 2016
6 Uchwyt do mocowania próbek do dwuosiowego rozciągania na maszynach jednoosiowych [Patent nr (11) 225039 (21) 405903] Patent 2017
7 Uchwyt do mocowania próbek do dwuosiowego rozciągania na maszynach jednoosiowych [Zgłoszenie nr (21) 405903] Patent 2015
8 Uchwyt do mocowania próbki połączenia klejowego doczołowego [Patent nr (11) 223467 (21) 404296] Patent 2016
9 Uchwyt do mocowania próbki połączenia klejowego doczołowego [Zgłoszenie nr (21) 404296] Patent 2014
10 Uchwyt do rozciągania cylindrycznych próbek [Patent nr (11) 225801 (21) 405900] Patent 2017
11 Uchwyt do rozciągania cylindrycznych próbek [Zgłoszenie nr (21) 405900] Patent 2015
12 Uchwyt do rozdzierania próbek w kształcie podwójnej belki [Patent nr (11) 225617 (21) 412083] Patent 2017
13 Uchwyt do rozdzierania próbek w kształcie podwójnej belki [Zgłoszenie nr (21) 412083] Patent 2016
14 Uchwyt rury nawojowej [Patent nr (11) 228743 (21) 410056] Patent 2018
15 Uchwyt rury nawojowej [Zgłoszenie nr (21) 410056] Patent 2016
16 Uchwyt ustalająco-mocujący, zwłaszcza tuleje klejone doczołowo [Nr prawa ochronnego dla wzoru użytkowego (11) 69025] Patent 2017
17 Uchwyt ustalająco-mocujący, zwłaszcza tuleje klejone doczołowo [Zgłoszenie wzoru użytkowego nr (21) 123751] Patent 2016
18 Uchwyt wiertarski ustalający [ prawo ochronne na wzór użytkowy (21) 123609 ] Patent 2016
19 Uchwyt wiertarski ustalający [Nr prawa ochronnego dla wzoru użytkowego (11) 69284] Patent 2017
20 Uchybienia wykonawcze podczas remontu zbiorników na wodę wpływające na ich trwałość Artykuł 2016
21 Uczenie się klienta w warunkach zmian rynkowych Monografia 2017
22 Uczenie się przez całe życie z wykorzystaniem chmur obliczeniowych Rozdział 2013
23 Uczenie się przez całe życie” (LdV) – pierwsze spotkanie partnerów projektu Artykuł 2013
24 Uczmy się od Chile Artykuł 2014
25 Udary prądowe przy zamykaniu układów pierścieniowych sieci przesyłowej Artykuł 2011
26 Udogodnienia dla pasażerów niepełnosprawnych Artykuł 2017
27 Ufortyfikowane miasta kresowe I Rzeczypospolitej. Problemy ochrony dziedzictwa ars militaris Referat 2016
28 Ujednoradnianie tworzywa w procesie wytłaczania Artykuł 2011
29 Układ automatycznej regulacji napiec katody ianody zródła elektronów istabilizacji napiecia przyspieszajacego elektrony inatezenia pradu termoemisji elektronowej [Patent nr (11) 228237 (21) 416064] Patent 2018
30 Układ badawczy przeznaczony do analizy synchronizacji przekształtników sieciowych podczas zapadów napięcia Artykuł 2014
31 Układ chłodzący dyszę plazmową i sposób chłodzenia plazmy [Zgłoszenie nr (21) 422159] Patent 2018
32 Układ detekcji próby wejścia do obiektu zamkniętego przez sforsowanie zamkniętych okien lub drzwi [ Zgłoszenie nr (21) 407608 ] Patent 2015
33 Układ do generowania plazmy nietermicznej ze wspomaganym zapłonem [Patent nr (11) 226686 (21) 414025] Patent 2017
34 Układ do generowania plazmy nietermicznej ze wspomaganym zapłonem [Zgłoszenie nr (21) 414025] Patent 2017
35 Układ do optycznego pomiaru parametrów plazmy generowanej wewnątrz kapilary światłowodowej [Patent nr (11) 225214 (21) 414026] Patent 2017
36 Układ do optycznego pomiaru parametrów plazmy generowanej wewnątrz kapilary światłowodowej [Zgłoszenie nr (21) 414026] Patent 2016
37 Układ do pomiaru małych wartości napięcia [ Patent nr (11) 221256 (21) 397053] Patent 2016
38 Układ do pomiaru temperatury przewodu [Zgłoszenie nr (21) 421894] Patent 2018
39 Układ do pomiaru wilgotności względnej powietrza czujnikiem pojemnościowym Patent 2013
40 Układ do pomiaru wilgotności względnej powietrza czujnikiem pojemnościowym [ Patent nr (11) 219987 (21) 397580 ] Patent 2015
41 Układ do pomiaru wydłużenia względnego przewodu [Zgłoszenie nr (21) 421893] Patent 2018
42 Układ do transportu energii pomiędzy pojazdami elektrycznymi [Zgłoszenie nr (21) 424195] Patent 2018
43 Układ do wykrywania i sygnalizowania niewłaściwej kolejności faz w elektrycznych obwodach trójfazowych Patent 2011
44 Układ do zabezpieczania, zwłaszcza okien i drzwi [Nr zgłoszenie 402121] Patent 2014
45 Układ do zabezpieczania, zwłaszcza okien i drzwi [Patent nr (11) 219425 (21) 402121] Patent 2015
46 Układ do zwiększania trwałości łącznika stykowego prądu stałego z zastosowaniem łącznika pomocniczego i prostownika [ Zgłoszenie nr (21) 412212 ] Patent 2016
47 Układ do zwiększania trwałości łącznika stykowego prądu stałego z zastosowaniem łącznika pomocniczego i prostownika [Patent nr (11) 224157 (21) 412212] Patent 2016
48 Układ do zwiększania trwałości łącznika stykowego prądu stałego z zastosowaniem łączników pomocniczych [Zgłoszenie nr (21) 412211] Patent 2016
49 Układ do zwiększania trwałości łącznika stykowego prądu stałego z zastosowaniem tyrystorowego układu przełączania biegunowości i prostownika [ Zgłoszenie nr (21) 412215 ] Patent 2016
50 Układ do zwiększania trwałości łącznika stykowego prądu stałego z zastosowaniem tyrystorowego układu przełączania biegunowości i prostownika [Patent nr (11) 224158 (21) 412215] Patent 2016
51 Układ i sposób automatycznego sterowania dopływem i parametrami powietrza dodatkowo schładzającego spaliny, zwłaszcza silnika turbinowego śmigłowca [patent nr (11) 218061 (21) 404680] Patent 2014
52 Układ i sposób wspomagania zasobnika energii elektrycznej [Zgłoszenie nr (21) 422876] Patent 2018
53 Układ i sposób zapisu apodyzowej siatki Bragga z wykorzystaniem jednorodnej i nieapodyzowanej maski fazowej [Zgłoszenie nr (11) 421040] Patent 2018
54 Układ i sposób zasilania grzejnika centralnego ogrzewania oraz grzejnik dla tego układu [Patent nr (11) 229888 (21) 417597] Patent 2018
55 Układ i sposób zasilania grzejnika centralnego ogrzewania oraz grzejnik dla tego układu [Zgłosznie nr (21) 417597] Patent 2017
56 Układ i sposób zasilania grzejników centralnego ogrzewania [Patent nr (11) 229889 (21) 417601] Patent 2018
57 Układ i sposób zasilania grzejników centralnego ogrzewania [Zgłoszenie nr (21) 417601] Patent 2017
58 Układ i sposób zwiększania prądu zwarciowego przekształtników AC/DC [Zgłoszenie nr (21) 422877] Patent 2018
59 Układ interrogacji sygnałów z refraktometru światłowodowego [Patent nr (11) 230198 (21) 420259] Patent 2018
60 Układ interrogacyjny sygnałów z refraktometru światłowodowego [Zgłoszenie nr (21) 420259] Patent 2018
61 Układ kogeneracyjny z silnikiem Stirlinga Artykuł 2014
62 Układ napowietrzania pionów instalacji kanalizacji sanitarnej [Zgłoszenie nr (21) 411024] Patent 2016
63 Układ napowietrzania pionów instalacji kanalizacji sanitarnej [Zgłoszenie nr (21) 411025] Patent 2016
64 Układ napowietrzania pionu instalacji kanalizacji sanitarnej [Patent nr (11) 226452 (21) 411024] Patent 2017
65 Układ napowietrzania pionu instalacji kanalizacji sanitarnej [Patent nr (11) 227223 (21) 411025] Patent 2017
66 Układ opto-mechaniczny do pomiaru temperatury oraz wydłużenia przewodu napowietrznej linii elektroenergetycznej [Patent nr (11) 227671 (21) 417021] Patent 2018
67 Układ opto-mechaniczny i sposób pomiaru temperatury oraz wydłużenia przewodu napowietrznej linii elektroenergetycznej [Zgłoszenie nr (21) 417021] Patent 2017
68 Układ pomiarowy stabilizujący sygnał sondy psychrometrycznej Peltiera [Patent nr (11) 222705 (21) 402887] Patent 2016
69 Układ poprawy dokładności w torze pomiarowym z częstotliwościowym nośnikiem informacji Patent 2013
70 Układ rozdzielaczowej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach wielorodzinnych [Patent nr (11) 229957 (21) 417602] Patent 2018
71 Układ rozdzielaczowej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach wielorodzinnych [Zgłoszenie nr (21) 417602] Patent 2017
72 Układ stabilizacji natężenia prądu termoemisji elektronowej i napięcia przyśpieszającego elektrony w źródłach elektronów z gorącą katodą [patent nr 217991] Patent 2014
73 Układ stabilizacji natężenia prądu termoemisji elektronowej i napięcia przyśpieszającego elektrony w źródłach elektronów z gorącą katodą Patent 2012
74 Układ stabilizacji natężenia prądu termoemisji elektronowej i napięcia przyspieszającego elektrony zwłaszcza dla wysokich energii elektronów [ Patent nr (11) 219991 (21) 398424 ] Patent 2015
75 Układ stabilizacji natężenia prądu termoemisji elektronowej i napięcia przyspieszającego elektrony, zwłaszcza dla wysokich energii elektronów [ Nr zgłoszenia 398424] Patent 2013
76 Układ stabilizacji prądu termoemisji elektronowej, zwłaszcza dla wysokich energii elektronów [ patent nr 210947] Patent 2012
77 Układ stabilizatora prądu termoemisji elektronowej z automatyczną regulacją napięcia anody [Patent nr (11) 225768 (21) 414248] Patent 2017
78 Układ stabilizatora prądu termoemisji elektronowej z automatyczną regulacją napięcia anody [Zgłoszenie nr (21) 414248] Patent 2016
79 Układ sterowanego bipolarnego źródła prądowego [Nr zgłoszenia (21) 406905] Patent 2014
80 Układ sterowanego bipolarnego źródła prądowego [Patent nr (11) 220502 (21) 406905] Patent 2015
81 Układ sterowania mocą bierną farmy wiatrowej wykorzystujący możliwości regulacyjne przekształtników, dławika zaczepowego oraz pojemność kabla zasilającego farmę Artykuł 2016
82 Układ sterowania platformą mobilną z napędem różnicowym Rozdział 2013
83 Układ sterowania ramieniem robota o czterech stopniach swobody Rozdział 2011
84 Układ sterowania ramieniem robota o sześciu stopniach swobody Rozdział 2012
85 Układ sterujący mechanicznymi zabezpieczeniami dostępu [ zgłoszenie nr 390402] Patent 2011
86 Układ uplastyczniający wytłaczarki jednoślimakowej [Patent nr (11) 224842 (21) 411329] Patent 2017
87 Układ uplastyczniający wytłaczarki jednoślimakowej [Patent nr (11) 225775 (21) 411330] Patent 2017
88 Układ uplastyczniający wytłaczarki jednoślimakowej [Patent nr (11) 225804 (21) 411327] Patent 2017
89 Układ uplastyczniający wytłaczarki jednoślimakowej [Patent nr (11) 225805 (21) 411328] Patent 2017
90 Układ uplastyczniający wytłaczarki jednoślimakowej [Zgłoszenie nr (21) 411327] Patent 2016
91 Układ uplastyczniający wytłaczarki jednoślimakowej [Zgłoszenie nr (21) 411328] Patent 2016
92 Układ uplastyczniający wytłaczarki jednoślimakowej [Zgłoszenie nr (21) 411329] Patent 2016
93 Układ uplastyczniający wytłaczarki jednoślimakowej [Zgłoszenie nr (21) 411330] Patent 2016
94 Układ uplastyczniający, zwłaszcz wytłaczarki ślimakowej [patent nr 21758] Patent 2014
95 Układ urządzeń do wytwarzania taśmy montażowej do płyt kartonowo-gipsowych [Patent nr (11) 225353 (21) 395640] Patent 2017
96 Układ wysokonapięciowego stabilizatora prądu termoemisji elektronowej [ Nr zgłoszenia 402069] Patent 2013
97 Układ wysokonapięciowego stabilizatora prądu termoemisji elektronowej [Patent nr (11) 223594 (21) 402069] Patent 2016
98 Układ zwiększania trwałości łącznika stykowego prądu stałego z zastosowaniem łączników pomocniczych [Patent (11) 224156 (21) 412211] Patent 2016
99 Układy automatycznej regulacji prądu termoemisji elektronowej w próżniowych przyrządach pomiarowych Artykuł 2014
100 Układy biwalentne Artykuł 2011
101 Układy EAZ elektrowni biogazowych Artykuł 2011
102 Układy energoelektroniczne w NTE Monografia 2011
103 Układy przekształtnikowe w sieciach Smart Grids - systemy HVDC Rozdział 2015
104 Układy przekształtnikowe w sieciach Smart Grids - urządzenia Statcom Rozdział 2015
105 Układy przesłuchujące multipleksowe światłowodowe czujniki Bragga Artykuł 2015
106 Ukraine in a transformation period: an assesment of Ukraine's investment climate by foreign direct investors Rozdział 2017
107 Ukrainian economics : actual research problems in Eastern Europe Monografia 2013
108 Ukrainian labour market from the perspective poles - stereotypes or negative experiences? Artykuł 2015
109 Ukryta przewaga : kultura organizacyjna jako czynnik sukcesu współczesnych przedsiębiorstw Monografia 2013
110 Ultra-high strength concrete made with recycled aggregate from sanitary ceramic wastes – The method of production and the interfacial transition zone Artykuł 2016
111 Ultralekkie wiatrakowce w zastosowaniach komercyjnych Artykuł 2015
112 Ultrasłaba emisja fotonowa z układów żywych Monografia 2015
113 Ultrasonic stabilization of the activated sludge samples for particle size distribution PSD measurements using laser diffraction method Artykuł 2012
114 Ultraviolet photodetectors fabricated on 4H-SiC Rozdział 2017
115 Ultraweak luminescence of the characeae plants under the circumstances of cyclical changes in temperature Artykuł 2011
116 Umowa o przeniesienie patentu Rozdział 2011
117 Umowa o współpracy z Czerkaskim Państwowym Uniwersytetem Technicznym Artykuł 2014
118 Uncertainty analysis in acoustic investigations Referat 2013
119 Uncertainty assessment of Index M Artykuł 2012
120 Uncertainty measurement with the kinematic telescopic bar during industrial robot inaccuracy tests Artykuł 2017
121 Uncertainty of chromatic dispersion estimation from transmitted waveforms in direct detection systems Rozdział 2017
122 Uncertainty of EOP resulting from uncertain PMD estimation from transmitted signal Rozdział 2015
123 Uncertainty of first order polarization mode estimation from a transmitted signal in a direct detection ook optical fiber communication line Referat 2013
124 Uncertainty of the Sagnac interferometer-based measurement of the modal birefringence of polarization maintaining optical fibers Artykuł 2012
125 Unconventional barrel design increasing extrudate output and quality Referat 2015
126 Unconventional barrel desingns of single-screw plasticizing systems Referat 2017
127 Unethical behaviours towards Women in organizations in Lubelskie Voivodeship-Own research Rozdział 2015
128 Unexpected reaction of new HAp/glucan composite to environmental acidification : defect or advantage? Artykuł 2017
129 Unique Hennebique Bridges in Lublin, Poland Artykuł 2013
130 Unit rate-based cost estimating-input and methods Artykuł 2014
131 Universal acceleration measurement unit for energy harvesting sources Referat 2011
132 Universal acceleration measurement unit for energy harvesting sources Artykuł 2013
133 Universal extendable semi-low bed trailer for transportation of road machinery Referat 2011
134 Universities in urban structure of Lublin Rozdział 2014
135 University – industry cooperation in scope of athletes analysis Rozdział 2016
136 University campuses in Poland 1955-1989 Rozdział 2014
137 University districts in the context of creating urban public spaces Rozdział 2014
138 University education tailored to labour market expectations Referat 2012
139 University-industry cooperation as an extension of higher education offer Rozdział 2015
140 University’s scientific resources processing in knowledge management systems Referat 2014
141 Uniwersalna naczepa o zmiennej długości do przewozu maszyn Artykuł 2011
142 Uniwersalna platforma pomiarowa dla środowiska LabVIEW Referat 2014
143 Uniwersalna platforma pomiarowa dla środowiska LabVIEW Artykuł 2014
144 Uniwersalność i personalizacja modelowania ścieżkowego w badaniu procesów lojalnościowych Artykuł 2015
145 Unnoticed mistake, the most expensive drain Rozdział 2013
146 Unreliability of water supply networks in the Polish towns based on the field reliability tests Referat 2012
147 Unusual behavior of acids in dispersions of metal oxides in nonaqueous solvents Referat 2011
148 Uogólniona metoda wyznaczania parametrów zasilania dla minimalizacji strat mocy w indukcyjnym silniku klatkowym Artykuł 2013
149 Uogólniona odporność na pękanie betonu z poipiołami lotnymi Artykuł 2017
150 Updating linear schedules with lowest cost: a linear programming model Artykuł 2017
151 Upravlenie dorzdevymi i tal´mi vodami Referat 2014
152 Upravlenie innovacionnymi processami na predpriâtii Rozdział 2013
153 Upravlenie projektom : učebno-metodičeskoe posobie Monografia 2014
154 Uproszczone kryteria stabilności dla długookresowego planowania rozwoju sieci przesyłowej Artykuł 2013
155 Uptake of six heavy metal cations by synthetic goethite Referat 2013
156 Uptake of vapor of FeCI3 by porous silica Referat 2018
157 Uptake of vapors of Cd at 480-600 degrees C and of Zn at 750-880 degrees C by SBA-15 Artykuł 2017
158 Urabianie skał zwięzłych metodą wyrywania kotew Referat 2018
159 Urbaniści oczekują Artykuł 2012
160 Urbanistyka "a la française" : tysiąc lat doświadczeń i europejskich innowacji - dopełnienie obrazu. T. 1, W poszukiwaniu źródeł urbanistyki europejskiej : modele średniowiecznej organizacji przestrzeni południowej Francji : od Cyrkulad do Bastyd Monografia 2016
161 Urbanistyka "a la française" : tysiąc lat doświadczeń i europejskich innowacji - dopełnienie obrazu. T. 2, Francja nowożytna : od narodzin absolutyzmu do epoki Oświecenia Monografia 2017
162 Urządzenia elektrotechnologiczne stosowane w energetyce i ekologii Artykuł 2013
163 Urządzenia mobilne jako rejestratory przyspieszenia Referat 2014
164 Urządzenia mobilne jako rejestratory przyspieszenia Artykuł 2015
165 Urządzenia o sprawności ponad 100 % Artykuł 2011
166 Urządzenie do badania elementów, zwłaszcza polimerowych przy oddziaływaniach ślizgowych [ patent nr 215116] Patent 2013
167 Urządzenie do badania nieciągłości struktury detali ferromagnetycznych Patent 2012
168 Urządzenie do badania nieciągłości struktury detali ferromagnetycznych na małej przestrzeni badawczej Patent 2012
169 Urządzenie do badania odporności materiałów na zużycie kawitacyjne Patent 2012
170 Urządzenie do badania odporności materiałów na zużycie kawitacyjne [ patent nr 66576] Patent 2013
171 Urządzenie do badania odporności na pękanie betonu, zwłaszcza przy skręcaniu [Patent nr (11) 223460 (21) 404402] Patent 2016
172 Urządzenie do badania odporności na pękanie betonu, zwłaszcza przy skręcaniu [Zgłoszenie nr (21) 404402] Patent 2015
173 Urzadzenie do badania współpracy koła jezdnego z nawierzchnia[Nr prawa ochronnego dla wzoru użytkowego (11) 69782] Patent 2018
174 Urządzenie do formowania powierzchni wyrobów z materiałów plastycznych [ Nr zgłoszenia 399707] Patent 2014
175 Urządzenie do formowania powierzchni wyrobów z materiałów plastycznych [Patent nr (11) 222323 (21) 399707] Patent 2016
176 Urządzenie do gięcia długich prętów stalowych gładkich i żebrowanych [ Nr prawa ochronnego na wzór użytkowy 66736] Patent 2013
177 Urządzenie do gięcia prętów stalowych gładkich i żebrowanych Patent 2013
178 Urządzenie do gięcia wytworów kształtowych o znacznej długości [Patent nr (11) 225357 (21) 413408] Patent 2017
179 Urządzenie do gięcia wytworów kształtowych o znacznej długości [Patent nr (11) 225356 (21) 413407] Patent 2017
180 Urządzenie do gięcia wytworów kształtowych o znacznej długości [Zgłoszenie nr (21) 413407] Patent 2016
181 Urządzenie do gięcia wytworów kształtowych o znacznej długości [Zgłoszenie nr (21) 413408] Patent 2016
182 Urządzenie do klimatyzacji Patent 2013
183 Urządzenie do klimatyzacji [Patent nr (11) 219022 (21) 397491] Patent 2015
184 Urządzenie do kształtowania i przecinania folii [Patent nr (11) 229692 (21) 413917] Patent 2018
185 Urządzenie do kształtowania i przecinania folii [Zgłoszenie nr (21) 413917] Patent 2017
186 Urządzenie do nagniatania tocznego [Zgłoszenie nr (21) 414179] Patent 2017
187 Urządzenie do napinania linki ogranicznika prędkości [Patent nr (11) 221203 (21) 401667] Patent 2016
188 Urządzenie do napinania linki ogranicznika prędkości [Zgłoszenie nr (21) 401667] Patent 2014
189 Urządzenie do obciskania obrotowego wyrobów drążonych Patent 2012
190 Urządzenie do obciskania obrotowego wyrobów drążonych [patent nr 216312] Patent 2014
191 Urządzenie do obróbki plazmowej materiałów celulozowych [Zgłoszenie nr (21) 417992) Patent 2017
192 Urządzenie do obróbki plazmowej materiałów celulozowych [Zgłoszenie nr (21) 417993] Patent 2017
193 Urządzenie do oczyszczania i odzysku ciepła ze spalin emitowanych z komina [Zgłoszenie nr (21) 424355] Patent 2018
194 Urządzenie do oczyszczania i odzysku ciepła ze spalin odprowadzanych kominem [Zgłoszenie nr (21) 424356] Patent 2018
195 Urządzenie do oczyszczania powietrza w grzejnikach, klimatyzatorach i klimakonwektorach kanałowych [Zgłoszenie wzoru użtykowego nr (21) 125959] Patent 2018
196 Urządzenie do oczyszczania powietrza w klimatyzatorach i klimakonwektorach [Zgłoszenie wzoru użytkowego nr (21) 125957] Patent 2018
197 Urządzenie do oczyszczania spalin emitowanych z komina [Zgłoszenie nr (21) 424354] Patent 2018
198 Urządzenie do oczyszczania spalin odprowadzanych kominem [Zgłoszenie nr (21) 424353] Patent 2018
199 Urządzenie do odzysku metanu z gazu wysypiskowego o niskiej jego zawartości Patent 2012
200 Urządzenie do plazmowej aktywacji materiałów płynnych [ Zgłoszenie nr (21) 424022] Patent 2018
201 Urządzenie do plazmowej aktywacji materiałów płynnych [Zgłoszenie nr (21) 424021] Patent 2018
202 Urządzenie do plazmowej aktywacji materiałów płynnych [Zgłoszenie nr (21) 424026] Patent 2018
203 Urządzenie do podgrzewania preform z materiału termoplastycznego przeznaczone do produkcji butelek przez rozdmuchiwanie [patent nr 217378] Patent 2014
204 Urządzenie do podgrzewania preform z materiału termoplastycznego przeznaczony do produkcji butelek przez rozdmuchiwanie Patent 2012
205 Urządzenie do pomiaru odkształceń sprężystych [Zgłoszenie nr (21) 422334] Patent 2018
206 Urzadzenie do pomiaru oporu toczenia koła na nawierzchni podłoza odkształcalnego [Nr prawa ochronnego dla wzoru użytkowego (11) 69783] Patent 2018
207 Urządzenie do pomiaru przyczepności nawierzchni podłoża odkształcalnego [Nr prawa ochronnego dla wzoru użytkowego (11) 69996] Patent 2018
208 Urządzenie do pomiaru wilgotności powietrza Patent 2012
209 Urządzenie do pomiaru wilgotności powietrza [patent nr 218000] Patent 2014
210 Urządzenie do profilowania blachodachówki [Patent nr (11) 225242 (21) 406019] Patent 2017
211 Urządzenie do profilowania blachodachówki [Zgłoszenie nr (21) 406019] Patent 2015
212 Urządzenie do przechwytywania bezzałogowych statków powietrznych stwarzających potencjalne zagrożenie w kontrolowanej przestrzeni powietrznej [Patent nr (11) 229782 (21) 416482] Patent 2018
213 Urządzenie do przechwytywania bezzałogowych statków powietrznych stwarzających potencjalne zagrożenie w kontrolowanej przestrzeni powietrznej [Zgłoszenie nr (21) 416482] Patent 2017
214 Urządzenie do przepychania obrotowego z regulowanym rozstawem osi Patent 2012
215 Urządzenie do przepychania obrotowego z regulowanym rozstawem osi [patent nr 216258] Patent 2014
216 Urządzenie do realizacji badań zmęczeniowych zębów z wypełnieniami stomatologicznymi Patent 2013
217 Urządzenie do realizacji badań zmęczeniowych zębów z wypełnieniami stomatologicznymi [patent nr 216432] Patent 2014
218 Urządzenie do samoobrony [Patent nr (11) 229563 (21) 422335] Patent 2018
219 Urządzenie do samoobrony [Zgłoszenie nr (21) 422335] Patent 2018
220 Urządzenie do skróconego startu i lądowania statku powietrznego, zwłaszcza wiatrakowca [Patent nr (11) 228491 (21) 407867] Patent 2018
221 Urządzenie do skróconego startu i lądowania statku powietrznego, zwłaszcza wiatrakowca [Zgłoszenie nr (21) 407867] Patent 2014
222 Urządzenie do transportu włókien mikroekstrakcji do fazy stałej Patent 2011
223 Urządzenie do usuwania siarkowodoru z biogazu Patent 2012
224 Urządzenie do utwardzania spoiny klejowej [ Zgłoszenie nr (21) 420303] Patent 2017
225 Urządzenie do utwardzania spoiny klejowej [Patent nr (11) 227580 (21) 420303] Patent 2017
226 Urządzenie do użytkowania dźwigu osobowego [Zgłoszenie nr (21) 412767] Patent 2016
227 Urządzenie do walcowania poprzecznego, trójwalcowego odkuwek z regulowanym rozstawem osi Patent 2012
228 Urządzenie do walcowania uzębień kół stożkowych Patent 2012
229 Urządzenie do walcowania uzębień kół stożkowych [patent nr (11) 218049 (21) 394434] Patent 2014
230 Urządzenie do wyciskania materiałów z tubek [Zgłoszenie wzoru użytkowego nr (21) 125960] Patent 2018
231 Urządzenie do wyciskania materiałów z wielu tubek [Zgłoszenie nr (21) 424847] Patent 2018
232 Urządzenie do wymiany ciepła [Nr prawa ochronnego na wzór użytkowy nr (11) 69321] Patent 2017
233 Urządzenie do wymiany ciepła [Zgłoszenie nr (21) 404403] Patent 2015
234 Urządzenie do wytwarzania rury instalacyjnej Patent 2012
235 Urządzenie do wytwarzania taśmy montażowej do płyt kartonowo-gipsowych Patent 2013
236 Urządzenie do zabezpieczania przed wdychaniem aerozoli i bioaerozoli [Nr prawa ochronnego dla wzoru użytkowego (11) 70002] Patent 2018
237 Urządzenie do zamocowania próbek połączeń adhezyjnych, zwłaszcza połączeń korzeń zęba-wkład [Patent nr (11) 227225 (21) 413131] Patent 2017
238 Urządzenie do zamocowania próbek połączeń adhezyjnych, zwłaszcza połączeń korzeń zęba-wkład [Zgłoszenie nr (21) 413131] Patent 2017
239 Urządzenie do zawijania wytworów kształtowych o znacznej długości [Patent nr (11) 225404 (21) 413406] Patent 2017
240 Urządzenie do zawijania wytworów kształtowych o znacznej długości [Zgłoszenie nr (21) 413406] Patent 2016
241 Urządzenie i sposób do biologicznego oczyszczania ścieków [Zgłoszenie nr (21) 411985] Patent 2016
242 Urządzenie i sposób termoformowania wyrobów z tworzyw polimerowych [ Patent nr (11) 230093 (21) 423853] Patent 2018
243 Urządzenie i sposób termoformowania wyrobów z tworzyw polimerowych [Zgłoszenie nr (21) 423853] Patent 2018
244 Urządzenie stabilizujące [ patent nr 211190] Patent 2012
245 Urządzenie szczękowe do wyciskania materiałów z tubek [ Zgłoszenia nr (21) 420873] Patent 2018
246 Urządzenie uplastyczniające wytłaczarki [ patent nr 212185] Patent 2012
247 Urządzenie wyporowe z intensywną wymianą ciepła, zwłaszcza do maszyn cieplnych [Nr zgłoszenia 402680] Patent 2014
248 Urządzenie zmniejszające ryzyko powstania urazów podczas upadku człowieka lub ich skutków oraz sposób zmniejszania ryzyka powstania urazów podczas upadku człowieka lub ich skutków [Zgłoszenie nr (21) 420196] Patent 2018
249 Usage analysis of VR headset in simulated stress situations Rozdział 2018
250 Usage of application osirix in the evaluation of the aortic contractility in patients examined by computer heart tomography Artykuł 2017
251 The usage of computer visualization in teaching technical subjects Artykuł 2014
252 Usage of IT tools in e-marketing campaign design and management in small and medium-sized enterprises Artykuł 2013
253 The usage of magnesium alloys as biomaterials Referat 2013
254 Usage of the hybrid encryption in a cloud instant messages exchange system Rozdział 2016
255 Usage possibilities of carbonate and zeolitic zeolitic sorbents in CO2 capture Referat 2011
256 The use digital filtering in the processing of X-ray fluorescence spectrometer spectrograms Referat 2013
257 The use of a neural controller in masonry tomography Rozdział 2018
258 The use of a neural controller to disinfect water with ultraviolet light Rozdział 2018
259 The use of a static electrical energy meter as a transducer of active power to a pulse frequency signal Artykuł 2016
260 The use of alternative energy in Poland Rozdział 2013
261 The use of an incremental encoder for speed measurement circuit and determining the rotor position of a BLDC motor Referat 2013
262 The use of artificial intelligence in automated in-house logistics centres Artykuł 2018
263 The use of automation components to ensure adequate microclimate in rooms Artykuł 2017
264 The use of CAD programs for designing special instrumentation in adhesive technologies Artykuł 2018
265 The use of clinoptilolite and synthetic zeolites for removal of petroleum substances Artykuł 2014
266 Use of Cloud Computing in Project Management Rozdział 2015
267 The use of combined classification for analysis of the combustion process state Rozdział 2017
268 The use of computer algebra systems in the teaching process Artykuł 2014
269 The use of computer image analysis in determining adhesion properties Artykuł 2014
270 The use of computer simulation in the design of the plasma reactor and the rotor Rozdział 2015
271 The use of computer support for registration and evaluation process of Friction Artykuł 2016
272 The Use of Computer Systems in the Design of Hip Replacements Rozdział 2015
273 The use of decision tree induction and artificial neural networks for automatic diagnosis of Hashimoto`s disease Artykuł 2013
274 The use of discovery learning on the example of mobile modular robot control learning Rozdział 2018
275 Use of equivalent celerity to estimate maximum pressure increase in serial pipes during water hammer - numerical simulations in matlab Artykuł 2019
276 The use of experimental bending tests to more accurate numerical description of TBC damage process Referat 2014
277 The use of experimental bending tests to more accurate numerical description of TBC damage process Artykuł 2016
278 Use of fly ashes from municipal sewage sludge combustion in production of ash concretes Artykuł 2018
279 The use of genetic algorithms in mobile applications Referat 2014
280 USE of GIS system in the construction of hydraulic model of networks Artykuł 2012
281 The use of granulation to reduce dusting and manage of fine coal Artykuł 2018
282 The use of heat-resistant concrete made with ceramic sanitary ware waste for a thermal energy storage Artykuł 2017
283 The Use of Image Analysis Techniques to Describe a Cluster Cracks in the Cement Paste with the Addition of Metakaolinite Referat 2016
284 The use of inductive clustering algorithms for forming expert groups in large-scale innovation projects Artykuł 2013
285 The use of industrial metrotomography in the field of maintenance and reliability of rubber-textile conveyor belts in closed continuous transport systems Artykuł 2016
286 The use of labview environment for the building of the grain Dust control system in grain mill Artykuł 2012
287 The use of multiple cameras for motion capture Artykuł 2014
288 The use of multiple cameras for motion capture Referat 2013
289 Use of personalized ventilation for improving health, comfort, and performance at high room temperature and humidity Artykuł 2013
290 The use of petri nets in decision support systems based on intelligent multiply source data analysis Artykuł 2017
291 The use of piezoelectric phenomena to assess the moisture content of rape seeds Referat 2018
292 The use of plstelet-rich plasma in antiaging therapy Artykuł 2017
293 The use of power restoration systems for automation of medium voltage distribution gird Artykuł 2018
294 Use of progressive methods of public warehousing in Slovak Republic Referat 2015
295 Use of response surface methodology in characterization of properties of recycled high density polyethylene/ground tire rubber compositions Artykuł 2014
296 The use of RFID technology to control a 3D model realising the gamification paradigm Rozdział 2017
297 The use of scanning electron microscopy to identify zeolite minerals Rozdział 2014
298 The use of secondary build-up in historical fabric based on the donjon of Kłodzko Fortress Artykuł 2018
299 The use of simulation environment for solving the assembly line balancing problem Artykuł 2018
300 The use of solar energy in hybrid systems Rozdział 2013
301 The use of spent glauconite in lightweight aggregate production Artykuł 2011
302 Use of spent zeolite sorbents for the preparation of lightweight aggregates differing in microstructure Artykuł 2017
303 The use of stationary tests for analysis of monitored residual processes Artykuł 2015
304 The use of statistical characteristics of measured signals to increasing the reliability of the rhinomanometric diagnosis Rozdział 2016
305 The use of steganography to control multimedia players Rozdział 2015
306 The use of the concept of multiplier effects in estimating the impact of enterprises located in special economic zones on the local labour market – the case of Lublin Rozdział 2016
307 Use of the finite element method in predicting vibrations of sandwich beams and plates resting on deformable foundations subjected to moving loads Artykuł 2017
308 Use of the GPS-X simulator for planning experiments in a laboratory-scale SBR bioreactor Referat 2015
309 The use of the system of national accounts to assess the global chains of value added in international trade Rozdział 2016
310 Use of thermo vision research to analyze the thermal stability of microcellular extrusion process of poly(vinyl chloride) Artykuł 2013
311 The use of ultrasonic detectors in peripheral object protection for casement windows security Artykuł 2013
312 The use of utility function for optimization of thermoforming Artykuł 2018
313 The use of vibration signals of real objects in the simulation of vibrations transmitted to the support of the large-scale structure Artykuł 2012
314 The use of virtual and augmented reality in the teaching process Rozdział 2017
315 The use of voice messages generators in the integrated control and supervision systems installed in laboratory rooms Artykuł 2014
316 Use of zeolite mixtures for the removal of petroleum products Referat 2014
317 The use of zeolite, lightweight aggregate and boiler slag in restoration renders Artykuł 2017
318 The use polynomials as a possible variant analytical processing of logic-time functions Rozdział 2015
319 Usefulness of modal analysis for evaluation of milling process stability Artykuł 2017
320 The usefulness of real estate prices and values register in appraisal by comparative methods, on the basis of Lublin voivodeship registers Artykuł 2016
321 User behavioral model in hypertext environment Rozdział 2015
322 Using 0-1 test to diagnose chaos on shape memory alloy dynamical systems Artykuł 2017
323 Using 2D and 3D Computer Games to Detect Colorblindness – a Comparative Study Artykuł 2015
324 Using 3D replication technology in preparing didactic aid sets in the area of cultural heritage Rozdział 2015
325 Using a rotating electromagnetic field to remove impurities from ferromagnetic elements Rozdział 2017
326 Using a rotating electromagnetic field to remove impurities from ferromagnetic elements Referat 2017
327 Using ceramic sanitary ware waste as concrete aggregate Artykuł 2013
328 Using customized pseudoisochromatic plates for detecting chosen forms of dichromacy Artykuł 2012
329 Using deming cycle for strengthening cooperation between industry and university in IT engineering education program Referat 2012
330 Using electrical impedance tomography in flood embankment Artykuł 2013
331 Using electrical impedance tomography in flood embankment system Artykuł 2013
332 Using eye tracking usability testing in the process of student applications assessment Rozdział 2016
333 Using Google search engine to get unauthorized access to private data Artykuł 2012
334 Using hybridized techniques to develop an online workplace risk assessment tool Artykuł 2012
335 Using hydrodynamic cavitation device in the industry Referat 2017
336 Using hydrodynamic cavitation device in the industry Artykuł 2018
337 Using internet of things for environmental monitoring in students' multidisciplinary it projects Rozdział 2016
338 The using ions in cancer therapy Referat 2013
339 Using lights in a volume-oriented rendering Rozdział 2017
340 Using machine learning models to classify user performance in the ruff figurai fluency test from eye-tracking features Rozdział 2017
341 Using methods of the reverse engineering to carry personalised preoperative stabilisers out on the example of vertebrae of human spine Artykuł 2017
342 Using microservices architecture as analytical system for electrical impedance tomography imaging Artykuł 2018
343 Using multiobjective genetic algorithms for optimal resource management in an autonomous power system Artykuł 2012
344 Using neural networks and deep learning algorithms in electrical impedance tomography Artykuł 2017
345 Using neural networks in modeling customer loyalty in passenger cars maintenance and repair services Artykuł 2018
346 Using of a computer simulation tools for analyzing the influence of multi-layer vertical walls in buildings, on heating exchange phenomena occur in them Referat 2017
347 Using of fuzzy AHP for assessing risk of construction projects Artykuł 2011
348 Using of non-conventional fuels in hybrid vehicle drives Artykuł 2016
349 Using of pulsed plasma discharges and shock wave generator to identify the amber Artykuł 2015
350 Using of the Chan-vese method of image segmentation using non-linear function approximated by sections Referat 2015
351 Using on-line measurement by electronic nose and computer simulations for real-time control at WWTP Rozdział 2016
352 Using on-line measurement by electronic nose and computer simulations for real-time control at WWTP Referat 2016
353 Using optical signals for pulverised coal combustion process optimal control to increase economic efficiency of the boiler Artykuł 2013
354 Using parameterization of objects in Autodesk Inventor in designing structural connectors Artykuł 2015
355 Using PCA in flame vision monitoring system Rozdział 2015
356 Using soft precedence relations for reduction of the construction project duration Artykuł 2012
357 Using soft precedence relations in project scheduling for improving resources utilization Referat 2015
358 Using the Google App Engine platform for teaching programming Artykuł 2012
359 Using the GPU to determining the area the flame in the vision diagnostic system Referat 2013
360 Using the hall effect for monitoring the starter condition in motor vehicles Artykuł 2018
361 Using the physical parameters of rape seeds to assess germination force Rozdział 2017
362 Using the physical parameters of rape seeds to assess germination force Referat 2017
363 Using the test method for optimization the Peltier device for achievement superconducting transition temperatures Referat 2011
364 Using the test method for optimization the Peltier device for achievement superconducting transition temperatures Artykuł 2012
365 Using transient of pulse ionization to high vacuum measurement Referat 2011
366 Using vitrification for sewage sludge combustion ash disposal Artykuł 2015
367 Usługa edukacyjna a strategia marketingowa publicznych szkół wyższych na wybranych przykładach Artykuł 2016
368 Usługi e-zdrowia jako źródło przewagi konkurencyjnej placówki medycznej. Cz. 1 Artykuł 2017
369 Usługi e-zdrowia jako źródło przewagi konkurencyjnej placówki medycznej. Cz. 2 Artykuł 2017
370 Usługi e-zdrowia jako źródło przewagi konkurencyjnej placówki medycznej Artykuł 2014
371 Usługi lokalizacyjne w inteligentnym mieście na przykładzie mobilnego przewodnika po uczelni Artykuł 2012
372 Uso de las TICsen educación : análisis cross-cultural España-Polonia Referat 2017
373 Uspens'kìj sobor davn’ogo Galiča: ìstorìâ vìvčennâ problemi zberežennâ ta konservacìї Rozdział 2017
374 Uspens’kìj sobor Hasło 2013
375 Usprawnianie uczenia się i mnemotechniki : wybrane materiały dydaktyczne Monografia 2011
376 Usprawnienie metody pomiarowej wilgotności materiałów budowlanych za pomocą sond psychrometrycznych Rozdział 2011
377 Usprawnienie procesu drukowania addytywnego z uwzględnieniem stopnia wypełnienia modelu Rozdział 2015
378 Usprawnienie procesu wykonania przestrzennych konstrukcji z profili hutniczych poprzez zastosowanie techniki wycinania laserowego w gotowym wyrobie Artykuł 2016
379 Ustalanie i mocowanie elementów w procesie obróbki Rozdział 2015
380 Ustalanie przyczyn awarii urządzeń na podstawie wyglądu przełomu Artykuł 2016
381 Ustanovka dlâ nasičennâ vodi okisnûvačem [Patent ukraiński nr 111660] Patent 2016
382 Ustanovka mahitno-reahentnoho ochyshchennya vody Rozdział 2015
383 Ustanovska dlâ kondicicûvannâ vodi [ Patent ukraiński nr 103316 ] Patent 2015
384 Ustawa o odnawialnych źródłach energii - analiza aktualnych zapisów odnoszących się do prosumentów Rozdział 2015
385 Usuwanie siarkowodoru z powietrza jako element technologii dezodoryzacji Rozdział 2012
386 Usuwanie siarkowodoru z powietrza przez utlenianie na włóknistych jonitach Artykuł 2012
387 Usuwanie substancji ropopochodnych przez sorbeny zeolitowe Rozdział 2015
388 Usuwanie zadziorów po frezowaniu stopów aluminium i magnezu Monografia 2016
389 Usuwanie zanieczyszczeń z elementów tekstylnych pojazdów samochodowych Referat 2017
390 Uszkodzenia budynku mieszkalno-usługowego o konstrukcji tradycyjnej Artykuł 2012
391 Uszkodzenia cewników i prowadników naczyniowych. Badania charakterystyki mechanicznej cewników i prowadników Referat 2017
392 Uszkodzenia eksploatacyjne elementów pojazdów Rozdział 2013
393 Uszkodzenia kawitacyjne w silnikach spalinowych Artykuł 2014
394 Uszkodzenia korozyjne żelbetowych zbiornikow wody pitnej po wieloletniej eksploatacji Artykuł 2014
395 Uszkodzenia powstałe w czasie eksploatacji żelbetowych zbiorników i silosów Referat 2016
396 Uszkodzenia powstałe w czasie eksploatacji żelbetowych zbiorników i silosów Rozdział 2016
397 Uszkodzenia układów bezpieczeństwa autobusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Artykuł 2012
398 Uszkodzenia układów bezpieczeństwa autobusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Referat 2012
399 Utilisation of cross-docking in the transport company Referat 2013
400 Utilization of algorithms in technological processes and other aspect of modern life Referat 2013
401 Utilization of educational machine tool for training of technical diagnostics based on positioning performance Artykuł 2018
402 Utilization of fine coal waste as a fuel briquettes Artykuł 2013
403 Utilization of sewage sludge in the manufacture of lightweight aggregate Artykuł 2016
404 Utylizacja wybranych odpadów w produkcji spiekanych kruszyw lekkich Monografia 2016
405 Utylizacja zużytych sorbentów zeolitowych do spiekanych do spiekanych materiałów ceramicznych Rozdział 2015
406 UV Degragation of Polymer - Matrix Composites PA + GF Artykuł 2015
407 Uwagi do Rozporządzenia (WE) Nr 1371/2007 dotyczące minimalnego zakresu informacji dostarczanych przed podróżą przez przedsiębiorstwa kolejowe lub sprzedawców biletów Rozdział 2017
408 Uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego Polski a rozwój zrównoważony Rozdział 2011
409 Uwarunkowania i czynniki zmiany ścieżek rozwoju słabo rozwiniętych regionów w świetle badań empirycznych Rozdział 2017
410 Uwarunkowania i możliwości kreowania produktu ekoturystycznego w oparciu o walory przyrodnicze na przykładzie wybranej grupy kwaterodawców Artykuł 2013
411 Uwarunkowania i założenia systemu służb ochrony zabytków w Polsce Rozdział 2016
412 Uwarunkowania kształtowania bezpieczeństwa narodowego Rozdział 2015
413 Uwarunkowania lokalnej polityki wspierania przedsiębiorczości na przykładzie instrumentów podatkowych Rozdział 2017
414 Uwarunkowania prawne, informatyczne i społeczne e-obywatela w społeczeństwie informacyjnym Monografia 2015
415 Uwarunkowania prawne,organizacyjne,ekonomiczne przewozów odpadów niebezpiecznych w świadczeniu usług ekologistycznych Artykuł 2014
416 Uwarunkowania rozwoju energetyki odnawialnej na Lubelszczyźnie Referat 2015
417 Uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego Lubelszczyzny w oparciu o współpracę z obwodem wołyńskim na Ukrainie Monografia 2013
418 Uwarunkowania rozwoju produkcji energii elektrycznej na bazie źródeł odnawialnych Artykuł 2018
419 Uwarunkowania rozwoju produkcji energii elektrycznej na bazie źródeł odnawialnych Rozdział 2016
420 Uwarunkowania rozwoju współpracy w formie partnerstwa publiczno-prywatnego w opiniach przedstawicieli samorządów lokalnych z województw śląskiego i lubelskiego Artykuł 2011
421 Uwarunkowania techniczne i procesowe modelowania emulgacji ciśnieniowej Monografia 2011
422 Uwarunkowania tworzenia modeli biznesowych w małych firmach Artykuł 2016
423 Uwarunkowania zmian ścieżek rozwoju słabo rozwiniętych regionów w świetle teorii rozwoju regionalnego Rozdział 2017
424 Uzagal′nenì kvazìdìferencial′nì rìvnânnâ Monografia 2011
425 Uzagalnena kumulcâìjna model kìnetiki znošuvannâ pìdšipnika kovzannâ. Častina 1. Lìnìjna ì kumylâìcìjna model Artykuł 2012
426 Uzagalnena kumulcâìjna model kìnetiki znošuvannâ pìdšipnika kovzannâ. Častina 2. Uzagal’nena kumulâcìjna model’ Artykuł 2013
427 Uzawodowienie inżynierskiego kształcenia informatyków Artykuł 2014
428 Użycie tabel „input-output tables” dla oceny łańcuchów globalnej wartości dodanej Artykuł 2016
429 Użyteczność i dostępność GUI - nowy projekt LdV Artykuł 2012
430 Użyteczność testu niacynowego jako narzędzia umożliwiającego różnicowanie osób ze schizofrenią, chorobą aktywną dwubiegunową i osób zdrowych Artykuł 2017