Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 417
Lp. Tytuł Typ Rok
1 Ubiquitous ICT i U-City Rozdział 2012
2 Uchwyt do badań wytrzymałościowych [Zgłoszenie nr (21) 408182] Patent 2015
3 Uchwyt do badania drgań belek i płyt za pomocą wibrometru laserowego [Patent nr (11) 227309 (21) 411900] Patent 2017
4 Uchwyt do badania drgań belek i płyt za pomocą wibrometru laserowego [Zgłoszenie nr (21) ) 411900] Patent 2016
5 Uchwyt do mocowania elementów drgających [Zgłoszenie nr (21) 412082] Patent 2016
6 Uchwyt do mocowania próbek do dwuosiowego rozciągania na maszynach jednoosiowych [Patent nr (11) 225039 (21) 405903] Patent 2017
7 Uchwyt do mocowania próbek do dwuosiowego rozciągania na maszynach jednoosiowych [Zgłoszenie nr (21) 405903] Patent 2015
8 Uchwyt do mocowania próbki połączenia klejowego doczołowego [Patent nr (11) 223467 (21) 404296] Patent 2016
9 Uchwyt do mocowania próbki połączenia klejowego doczołowego [Zgłoszenie nr (21) 404296] Patent 2014
10 Uchwyt do rozciągania cylindrycznych próbek [Patent nr (11) 225801 (21) 405900] Patent 2017
11 Uchwyt do rozciągania cylindrycznych próbek [Zgłoszenie nr (21) 405900] Patent 2015
12 Uchwyt do rozdzierania próbek w kształcie podwójnej belki [Patent nr (11) 225617 (21) 412083] Patent 2017
13 Uchwyt do rozdzierania próbek w kształcie podwójnej belki [Zgłoszenie nr (21) 412083] Patent 2016
14 Uchwyt rury nawojowej [Patent nr (11) 228743 (21) 410056] Patent 2018
15 Uchwyt rury nawojowej [Zgłoszenie nr (21) 410056] Patent 2016
16 Uchwyt ustalająco-mocujący, zwłaszcza tuleje klejone doczołowo [Nr prawa ochronnego dla wzoru użytkowego (11) 69025] Patent 2017
17 Uchwyt ustalająco-mocujący, zwłaszcza tuleje klejone doczołowo [Zgłoszenie wzoru użytkowego nr (21) 123751] Patent 2016
18 Uchwyt wiertarski ustalający [ prawo ochronne na wzór użytkowy (21) 123609 ] Patent 2016
19 Uchwyt wiertarski ustalający [Nr prawa ochronnego dla wzoru użytkowego (11) 69284] Patent 2017
20 Uchybienia wykonawcze podczas remontu zbiorników na wodę wpływające na ich trwałość Artykuł 2016
21 Uczenie się klienta w warunkach zmian rynkowych Monografia 2017
22 Uczenie się przez całe życie z wykorzystaniem chmur obliczeniowych Rozdział 2013
23 Uczenie się przez całe życie” (LdV) – pierwsze spotkanie partnerów projektu Artykuł 2013
24 Uczmy się od Chile Artykuł 2014
25 Udary prądowe przy zamykaniu układów pierścieniowych sieci przesyłowej Artykuł 2011
26 Ufortyfikowane miasta kresowe I Rzeczypospolitej. Problemy ochrony dziedzictwa ars militaris Referat 2016
27 Ujednoradnianie tworzywa w procesie wytłaczania Artykuł 2011
28 Układ automatycznej regulacji napiec katody ianody zródła elektronów istabilizacji napiecia przyspieszajacego elektrony inatezenia pradu termoemisji elektronowej [Patent nr (11) 228237 (21) 416064] Patent 2018
29 Układ badawczy przeznaczony do analizy synchronizacji przekształtników sieciowych podczas zapadów napięcia Artykuł 2014
30 Układ chłodzący dyszę plazmową i sposób chłodzenia plazmy [Zgłoszenie nr (21) 422159] Patent 2018
31 Układ detekcji próby wejścia do obiektu zamkniętego przez sforsowanie zamkniętych okien lub drzwi [ Zgłoszenie nr (21) 407608 ] Patent 2015
32 Układ do generowania plazmy nietermicznej ze wspomaganym zapłonem [Patent nr (11) 226686 (21) 414025] Patent 2017
33 Układ do generowania plazmy nietermicznej ze wspomaganym zapłonem [Zgłoszenie nr (21) 414025] Patent 2017
34 Układ do optycznego pomiaru parametrów plazmy generowanej wewnątrz kapilary światłowodowej [Patent nr (11) 225214 (21) 414026] Patent 2017
35 Układ do optycznego pomiaru parametrów plazmy generowanej wewnątrz kapilary światłowodowej [Zgłoszenie nr (21) 414026] Patent 2016
36 Układ do pomiaru małych wartości napięcia [ Patent nr (11) 221256 (21) 397053] Patent 2016
37 Układ do pomiaru temperatury przewodu [Zgłoszenie nr (21) 421894] Patent 2018
38 Układ do pomiaru wilgotności względnej powietrza czujnikiem pojemnościowym Patent 2013
39 Układ do pomiaru wilgotności względnej powietrza czujnikiem pojemnościowym [ Patent nr (11) 219987 (21) 397580 ] Patent 2015
40 Układ do pomiaru wydłużenia względnego przewodu [Zgłoszenie nr (21) 421893] Patent 2018
41 Układ do transportu energii pomiędzy pojazdami elektrycznymi [Zgłoszenie nr (21) 424195] Patent 2018
42 Układ do wykrywania i sygnalizowania niewłaściwej kolejności faz w elektrycznych obwodach trójfazowych Patent 2011
43 Układ do zabezpieczania, zwłaszcza okien i drzwi [Nr zgłoszenie 402121] Patent 2014
44 Układ do zabezpieczania, zwłaszcza okien i drzwi [Patent nr (11) 219425 (21) 402121] Patent 2015
45 Układ do zwiększania trwałości łącznika stykowego prądu stałego z zastosowaniem łącznika pomocniczego i prostownika [ Zgłoszenie nr (21) 412212 ] Patent 2016
46 Układ do zwiększania trwałości łącznika stykowego prądu stałego z zastosowaniem łącznika pomocniczego i prostownika [Patent nr (11) 224157 (21) 412212] Patent 2016
47 Układ do zwiększania trwałości łącznika stykowego prądu stałego z zastosowaniem łączników pomocniczych [Zgłoszenie nr (21) 412211] Patent 2016
48 Układ do zwiększania trwałości łącznika stykowego prądu stałego z zastosowaniem tyrystorowego układu przełączania biegunowości i prostownika [ Zgłoszenie nr (21) 412215 ] Patent 2016
49 Układ do zwiększania trwałości łącznika stykowego prądu stałego z zastosowaniem tyrystorowego układu przełączania biegunowości i prostownika [Patent nr (11) 224158 (21) 412215] Patent 2016
50 Układ i sposób automatycznego sterowania dopływem i parametrami powietrza dodatkowo schładzającego spaliny, zwłaszcza silnika turbinowego śmigłowca [patent nr (11) 218061 (21) 404680] Patent 2014
51 Układ i sposób wspomagania zasobnika energii elektrycznej [Zgłoszenie nr (21) 422876] Patent 2018
52 Układ i sposób zapisu apodyzowej siatki Bragga z wykorzystaniem jednorodnej i nieapodyzowanej maski fazowej [Zgłoszenie nr (11) 421040] Patent 2018
53 Układ i sposób zasilania grzejnika centralnego ogrzewania oraz grzejnik dla tego układu [Zgłosznie nr (21) 417597] Patent 2017
54 Układ i sposób zasilania grzejników centralnego ogrzewania [Zgłoszenie nr (21) 417601] Patent 2017
55 Układ i sposób zwiększania prądu zwarciowego przekształtników AC/DC [Zgłoszenie nr (21) 422877] Patent 2018
56 Układ interrogacyjny sygnałów z refraktometru światłowodowego [Zgłoszenie nr (21) 420259] Patent 2018
57 Układ kogeneracyjny z silnikiem Stirlinga Artykuł 2014
58 Układ napowietrzania pionów instalacji kanalizacji sanitarnej [Zgłoszenie nr (21) 411024] Patent 2016
59 Układ napowietrzania pionów instalacji kanalizacji sanitarnej [Zgłoszenie nr (21) 411025] Patent 2016
60 Układ napowietrzania pionu instalacji kanalizacji sanitarnej [Patent nr (11) 226452 (21) 411024] Patent 2017
61 Układ napowietrzania pionu instalacji kanalizacji sanitarnej [Patent nr (11) 227223 (21) 411025] Patent 2017
62 Układ opto-mechaniczny do pomiaru temperatury oraz wydłużenia przewodu napowietrznej linii elektroenergetycznej [Patent nr (11) 227671 (21) 417021] Patent 2018
63 Układ opto-mechaniczny i sposób pomiaru temperatury oraz wydłużenia przewodu napowietrznej linii elektroenergetycznej [Zgłoszenie nr (21) 417021] Patent 2017
64 Układ pomiarowy stabilizujący sygnał sondy psychrometrycznej Peltiera [Patent nr (11) 222705 (21) 402887] Patent 2016
65 Układ poprawy dokładności w torze pomiarowym z częstotliwościowym nośnikiem informacji Patent 2013
66 Układ rozdzielaczowej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach wielorodzinnych [Zgłoszenie nr (21) 417602] Patent 2017
67 Układ stabilizacji natężenia prądu termoemisji elektronowej i napięcia przyśpieszającego elektrony w źródłach elektronów z gorącą katodą [patent nr 217991] Patent 2014
68 Układ stabilizacji natężenia prądu termoemisji elektronowej i napięcia przyśpieszającego elektrony w źródłach elektronów z gorącą katodą Patent 2012
69 Układ stabilizacji natężenia prądu termoemisji elektronowej i napięcia przyspieszającego elektrony zwłaszcza dla wysokich energii elektronów [ Patent nr (11) 219991 (21) 398424 ] Patent 2015
70 Układ stabilizacji natężenia prądu termoemisji elektronowej i napięcia przyspieszającego elektrony, zwłaszcza dla wysokich energii elektronów [ Nr zgłoszenia 398424] Patent 2013
71 Układ stabilizacji prądu termoemisji elektronowej, zwłaszcza dla wysokich energii elektronów [ patent nr 210947] Patent 2012
72 Układ stabilizatora prądu termoemisji elektronowej z automatyczną regulacją napięcia anody [Patent nr (11) 225768 (21) 414248] Patent 2017
73 Układ stabilizatora prądu termoemisji elektronowej z automatyczną regulacją napięcia anody [Zgłoszenie nr (21) 414248] Patent 2016
74 Układ sterowanego bipolarnego źródła prądowego [Nr zgłoszenia (21) 406905] Patent 2014
75 Układ sterowanego bipolarnego źródła prądowego [Patent nr (11) 220502 (21) 406905] Patent 2015
76 Układ sterowania mocą bierną farmy wiatrowej wykorzystujący możliwości regulacyjne przekształtników, dławika zaczepowego oraz pojemność kabla zasilającego farmę Artykuł 2016
77 Układ sterowania platformą mobilną z napędem różnicowym Rozdział 2013
78 Układ sterowania ramieniem robota o czterech stopniach swobody Rozdział 2011
79 Układ sterowania ramieniem robota o sześciu stopniach swobody Rozdział 2012
80 Układ sterujący mechanicznymi zabezpieczeniami dostępu [ zgłoszenie nr 390402] Patent 2011
81 Układ uplastyczniający wytłaczarki jednoślimakowej [Patent nr (11) 224842 (21) 411329] Patent 2017
82 Układ uplastyczniający wytłaczarki jednoślimakowej [Patent nr (11) 225775 (21) 411330] Patent 2017
83 Układ uplastyczniający wytłaczarki jednoślimakowej [Patent nr (11) 225804 (21) 411327] Patent 2017
84 Układ uplastyczniający wytłaczarki jednoślimakowej [Patent nr (11) 225805 (21) 411328] Patent 2017
85 Układ uplastyczniający wytłaczarki jednoślimakowej [Zgłoszenie nr (21) 411327] Patent 2016
86 Układ uplastyczniający wytłaczarki jednoślimakowej [Zgłoszenie nr (21) 411328] Patent 2016
87 Układ uplastyczniający wytłaczarki jednoślimakowej [Zgłoszenie nr (21) 411329] Patent 2016
88 Układ uplastyczniający wytłaczarki jednoślimakowej [Zgłoszenie nr (21) 411330] Patent 2016
89 Układ uplastyczniający, zwłaszcz wytłaczarki ślimakowej [patent nr 21758] Patent 2014
90 Układ urządzeń do wytwarzania taśmy montażowej do płyt kartonowo-gipsowych [Patent nr (11) 225353 (21) 395640] Patent 2017
91 Układ wysokonapięciowego stabilizatora prądu termoemisji elektronowej [ Nr zgłoszenia 402069] Patent 2013
92 Układ wysokonapięciowego stabilizatora prądu termoemisji elektronowej [Patent nr (11) 223594 (21) 402069] Patent 2016
93 Układ zwiększania trwałości łącznika stykowego prądu stałego z zastosowaniem łączników pomocniczych [Patent (11) 224156 (21) 412211] Patent 2016
94 Układy automatycznej regulacji prądu termoemisji elektronowej w próżniowych przyrządach pomiarowych Artykuł 2014
95 Układy biwalentne Artykuł 2011
96 Układy EAZ elektrowni biogazowych Artykuł 2011
97 Układy energoelektroniczne w NTE Monografia 2011
98 Układy przekształtnikowe w sieciach Smart Grids - systemy HVDC Rozdział 2015
99 Układy przekształtnikowe w sieciach Smart Grids - urządzenia Statcom Rozdział 2015
100 Układy przesłuchujące multipleksowe światłowodowe czujniki Bragga Artykuł 2015
101 Ukraine in a transformation period: an assesment of Ukraine's investment climate by foreign direct investors Rozdział 2017
102 Ukrainian economics : actual research problems in Eastern Europe Monografia 2013
103 Ukrainian labour market from the perspective poles - stereotypes or negative experiences? Artykuł 2015
104 Ukryta przewaga : kultura organizacyjna jako czynnik sukcesu współczesnych przedsiębiorstw Monografia 2013
105 Ultra-high strength concrete made with recycled aggregate from sanitary ceramic wastes – The method of production and the interfacial transition zone Artykuł 2016
106 Ultralekkie wiatrakowce w zastosowaniach komercyjnych Artykuł 2015
107 Ultrasłaba emisja fotonowa z układów żywych Monografia 2015
108 Ultrasonic stabilization of the activated sludge samples for particle size distribution PSD measurements using laser diffraction method Artykuł 2012
109 Ultraviolet photodetectors fabricated on 4H-SiC Rozdział 2017
110 Ultraweak luminescence of the characeae plants under the circumstances of cyclical changes in temperature Artykuł 2011
111 Umowa o przeniesienie patentu Rozdział 2011
112 Umowa o współpracy z Czerkaskim Państwowym Uniwersytetem Technicznym Artykuł 2014
113 Uncertainty analysis in acoustic investigations Referat 2013
114 Uncertainty assessment of Index M Artykuł 2012
115 Uncertainty measurement with the kinematic telescopic bar during industrial robot inaccuracy tests Artykuł 2017
116 Uncertainty of chromatic dispersion estimation from transmitted waveforms in direct detection systems Rozdział 2017
117 Uncertainty of EOP resulting from uncertain PMD estimation from transmitted signal Rozdział 2015
118 Uncertainty of first order polarization mode estimation from a transmitted signal in a direct detection ook optical fiber communication line Referat 2013
119 Uncertainty of the Sagnac interferometer-based measurement of the modal birefringence of polarization maintaining optical fibers Artykuł 2012
120 Unconventional barrel design increasing extrudate output and quality Referat 2015
121 Unconventional barrel desingns of single-screw plasticizing systems Referat 2017
122 Unethical behaviours towards Women in organizations in Lubelskie Voivodeship-Own research Rozdział 2015
123 Unexpected reaction of new HAp/glucan composite to environmental acidification : defect or advantage? Artykuł 2017
124 Unique Hennebique Bridges in Lublin, Poland Artykuł 2013
125 Unit rate-based cost estimating-input and methods Artykuł 2014
126 Universal acceleration measurement unit for energy harvesting sources Referat 2011
127 Universal acceleration measurement unit for energy harvesting sources Artykuł 2013
128 Universal extendable semi-low bed trailer for transportation of road machinery Referat 2011
129 Universities in urban structure of Lublin Rozdział 2014
130 University – industry cooperation in scope of athletes analysis Rozdział 2016
131 University campuses in Poland 1955-1989 Rozdział 2014
132 University districts in the context of creating urban public spaces Rozdział 2014
133 University education tailored to labour market expectations Referat 2012
134 University-industry cooperation as an extension of higher education offer Rozdział 2015
135 University’s scientific resources processing in knowledge management systems Referat 2014
136 Uniwersalna naczepa o zmiennej długości do przewozu maszyn Artykuł 2011
137 Uniwersalna platforma pomiarowa dla środowiska LabVIEW Referat 2014
138 Uniwersalna platforma pomiarowa dla środowiska LabVIEW Artykuł 2014
139 Uniwersalność i personalizacja modelowania ścieżkowego w badaniu procesów lojalnościowych Artykuł 2015
140 Unnoticed mistake, the most expensive drain Rozdział 2013
141 Unreliability of water supply networks in the Polish towns based on the field reliability tests Referat 2012
142 Unusual behavior of acids in dispersions of metal oxides in nonaqueous solvents Referat 2011
143 Uogólniona metoda wyznaczania parametrów zasilania dla minimalizacji strat mocy w indukcyjnym silniku klatkowym Artykuł 2013
144 Uogólniona odporność na pękanie betonu z poipiołami lotnymi Artykuł 2017
145 Updating linear schedules with lowest cost: a linear programming model Artykuł 2017
146 Upravlenie dorzdevymi i tal´mi vodami Referat 2014
147 Upravlenie innovacionnymi processami na predpriâtii Rozdział 2013
148 Upravlenie projektom : učebno-metodičeskoe posobie Monografia 2014
149 Uproszczone kryteria stabilności dla długookresowego planowania rozwoju sieci przesyłowej Artykuł 2013
150 Uptake of six heavy metal cations by synthetic goethite Referat 2013
151 Uptake of vapor of FeCI3 by porous silica Referat 2018
152 Uptake of vapors of Cd at 480-600 degrees C and of Zn at 750-880 degrees C by SBA-15 Artykuł 2017
153 Urabianie skał zwięzłych metodą wyrywania kotew Referat 2018
154 Urbaniści oczekują Artykuł 2012
155 Urbanistyka "a la française" : tysiąc lat doświadczeń i europejskich innowacji - dopełnienie obrazu. T. 1, W poszukiwaniu źródeł urbanistyki europejskiej : modele średniowiecznej organizacji przestrzeni południowej Francji : od Cyrkulad do Bastyd Monografia 2016
156 Urbanistyka "a la française" : tysiąc lat doświadczeń i europejskich innowacji - dopełnienie obrazu. T. 2, Francja nowożytna : od narodzin absolutyzmu do epoki Oświecenia Monografia 2017
157 Urządzenia elektrotechnologiczne stosowane w energetyce i ekologii Artykuł 2013
158 Urządzenia mobilne jako rejestratory przyspieszenia Referat 2014
159 Urządzenia mobilne jako rejestratory przyspieszenia Artykuł 2015
160 Urządzenia o sprawności ponad 100 % Artykuł 2011
161 Urządzenie do badania elementów, zwłaszcza polimerowych przy oddziaływaniach ślizgowych [ patent nr 215116] Patent 2013
162 Urządzenie do badania nieciągłości struktury detali ferromagnetycznych Patent 2012
163 Urządzenie do badania nieciągłości struktury detali ferromagnetycznych na małej przestrzeni badawczej Patent 2012
164 Urządzenie do badania odporności materiałów na zużycie kawitacyjne Patent 2012
165 Urządzenie do badania odporności materiałów na zużycie kawitacyjne [ patent nr 66576] Patent 2013
166 Urządzenie do badania odporności na pękanie betonu, zwłaszcza przy skręcaniu [Patent nr (11) 223460 (21) 404402] Patent 2016
167 Urządzenie do badania odporności na pękanie betonu, zwłaszcza przy skręcaniu [Zgłoszenie nr (21) 404402] Patent 2015
168 Urzadzenie do badania współpracy koła jezdnego z nawierzchnia[Nr prawa ochronnego dla wzoru użytkowego (11) 69782] Patent 2018
169 Urządzenie do formowania powierzchni wyrobów z materiałów plastycznych [ Nr zgłoszenia 399707] Patent 2014
170 Urządzenie do formowania powierzchni wyrobów z materiałów plastycznych [Patent nr (11) 222323 (21) 399707] Patent 2016
171 Urządzenie do gięcia długich prętów stalowych gładkich i żebrowanych [ Nr prawa ochronnego na wzór użytkowy 66736] Patent 2013
172 Urządzenie do gięcia prętów stalowych gładkich i żebrowanych Patent 2013
173 Urządzenie do gięcia wytworów kształtowych o znacznej długości [Patent nr (11) 225357 (21) 413408] Patent 2017
174 Urządzenie do gięcia wytworów kształtowych o znacznej długości [Patent nr (11) 225356 (21) 413407] Patent 2017
175 Urządzenie do gięcia wytworów kształtowych o znacznej długości [Zgłoszenie nr (21) 413407] Patent 2016
176 Urządzenie do gięcia wytworów kształtowych o znacznej długości [Zgłoszenie nr (21) 413408] Patent 2016
177 Urządzenie do klimatyzacji Patent 2013
178 Urządzenie do klimatyzacji [Patent nr (11) 219022 (21) 397491] Patent 2015
179 Urządzenie do kształtowania i przecinania folii [Patent nr (11) 229692 (21) 413917] Patent 2018
180 Urządzenie do kształtowania i przecinania folii [Zgłoszenie nr (21) 413917] Patent 2017
181 Urządzenie do nagniatania tocznego [Zgłoszenie nr (21) 414179] Patent 2017
182 Urządzenie do napinania linki ogranicznika prędkości [Patent nr (11) 221203 (21) 401667] Patent 2016
183 Urządzenie do napinania linki ogranicznika prędkości [Zgłoszenie nr (21) 401667] Patent 2014
184 Urządzenie do obciskania obrotowego wyrobów drążonych Patent 2012
185 Urządzenie do obciskania obrotowego wyrobów drążonych [patent nr 216312] Patent 2014
186 Urządzenie do obróbki plazmowej materiałów celulozowych [Zgłoszenie nr (21) 417992) Patent 2017
187 Urządzenie do obróbki plazmowej materiałów celulozowych [Zgłoszenie nr (21) 417993] Patent 2017
188 Urządzenie do oczyszczania i odzysku ciepła ze spalin emitowanych z komina [Zgłoszenie nr (21) 424355] Patent 2018
189 Urządzenie do oczyszczania i odzysku ciepła ze spalin odprowadzanych kominem [Zgłoszenie nr (21) 424356] Patent 2018
190 Urządzenie do oczyszczania powietrza w grzejnikach, klimatyzatorach i klimakonwektorach kanałowych [Zgłoszenie wzoru użtykowego nr (21) 125959] Patent 2018
191 Urządzenie do oczyszczania powietrza w klimatyzatorach i klimakonwektorach [Zgłoszenie wzoru użytkowego nr (21) 125957] Patent 2018
192 Urządzenie do oczyszczania spalin emitowanych z komina [Zgłoszenie nr (21) 424354] Patent 2018
193 Urządzenie do oczyszczania spalin odprowadzanych kominem [Zgłoszenie nr (21) 424353] Patent 2018
194 Urządzenie do odzysku metanu z gazu wysypiskowego o niskiej jego zawartości Patent 2012
195 Urządzenie do plazmowej aktywacji materiałów płynnych [ Zgłoszenie nr (21) 424022] Patent 2018
196 Urządzenie do plazmowej aktywacji materiałów płynnych [Zgłoszenie nr (21) 424021] Patent 2018
197 Urządzenie do plazmowej aktywacji materiałów płynnych [Zgłoszenie nr (21) 424026] Patent 2018
198 Urządzenie do podgrzewania preform z materiału termoplastycznego przeznaczone do produkcji butelek przez rozdmuchiwanie [patent nr 217378] Patent 2014
199 Urządzenie do podgrzewania preform z materiału termoplastycznego przeznaczony do produkcji butelek przez rozdmuchiwanie Patent 2012
200 Urządzenie do pomiaru odkształceń sprężystych [Zgłoszenie nr (21) 422334] Patent 2018
201 Urzadzenie do pomiaru oporu toczenia koła na nawierzchni podłoza odkształcalnego [Nr prawa ochronnego dla wzoru użytkowego (11) 69783] Patent 2018
202 Urządzenie do pomiaru przyczepności nawierzchni podłoża odkształcalnego [Nr prawa ochronnego dla wzoru użytkowego (11) 69996] Patent 2018
203 Urządzenie do pomiaru wilgotności powietrza Patent 2012
204 Urządzenie do pomiaru wilgotności powietrza [patent nr 218000] Patent 2014
205 Urządzenie do profilowania blachodachówki [Patent nr (11) 225242 (21) 406019] Patent 2017
206 Urządzenie do profilowania blachodachówki [Zgłoszenie nr (21) 406019] Patent 2015
207 Urządzenie do przechwytywania bezzałogowych statków powietrznych stwarzających potencjalne zagrożenie w kontrolowanej przestrzeni powietrznej [Patent nr (11) 229782 (21) 416482] Patent 2018
208 Urządzenie do przechwytywania bezzałogowych statków powietrznych stwarzających potencjalne zagrożenie w kontrolowanej przestrzeni powietrznej [Zgłoszenie nr (21) 416482] Patent 2017
209 Urządzenie do przepychania obrotowego z regulowanym rozstawem osi Patent 2012
210 Urządzenie do przepychania obrotowego z regulowanym rozstawem osi [patent nr 216258] Patent 2014
211 Urządzenie do realizacji badań zmęczeniowych zębów z wypełnieniami stomatologicznymi Patent 2013
212 Urządzenie do realizacji badań zmęczeniowych zębów z wypełnieniami stomatologicznymi [patent nr 216432] Patent 2014
213 Urządzenie do samoobrony [Patent nr (11) 229563 (21) 422335] Patent 2018
214 Urządzenie do samoobrony [Zgłoszenie nr (21) 422335] Patent 2018
215 Urządzenie do skróconego startu i lądowania statku powietrznego, zwłaszcza wiatrakowca [Patent nr (11) 228491 (21) 407867] Patent 2018
216 Urządzenie do skróconego startu i lądowania statku powietrznego, zwłaszcza wiatrakowca [Zgłoszenie nr (21) 407867] Patent 2014
217 Urządzenie do transportu włókien mikroekstrakcji do fazy stałej Patent 2011
218 Urządzenie do usuwania siarkowodoru z biogazu Patent 2012
219 Urządzenie do utwardzania spoiny klejowej [ Zgłoszenie nr (21) 420303] Patent 2017
220 Urządzenie do utwardzania spoiny klejowej [Patent nr (11) 227580 (21) 420303] Patent 2017
221 Urządzenie do użytkowania dźwigu osobowego [Zgłoszenie nr (21) 412767] Patent 2016
222 Urządzenie do walcowania poprzecznego, trójwalcowego odkuwek z regulowanym rozstawem osi Patent 2012
223 Urządzenie do walcowania uzębień kół stożkowych Patent 2012
224 Urządzenie do walcowania uzębień kół stożkowych [patent nr (11) 218049 (21) 394434] Patent 2014
225 Urządzenie do wyciskania materiałów z tubek [Zgłoszenie wzoru użytkowego nr (21) 125960] Patent 2018
226 Urządzenie do wyciskania materiałów z wielu tubek [Zgłoszenie nr (21) 424847] Patent 2018
227 Urządzenie do wymiany ciepła [Nr prawa ochronnego na wzór użytkowy nr (11) 69321] Patent 2017
228 Urządzenie do wymiany ciepła [Zgłoszenie nr (21) 404403] Patent 2015
229 Urządzenie do wytwarzania rury instalacyjnej Patent 2012
230 Urządzenie do wytwarzania taśmy montażowej do płyt kartonowo-gipsowych Patent 2013
231 Urządzenie do zabezpieczania przed wdychaniem aerozoli i bioaerozoli [Nr prawa ochronnego dla wzoru użytkowego (11) 70002] Patent 2018
232 Urządzenie do zamocowania próbek połączeń adhezyjnych, zwłaszcza połączeń korzeń zęba-wkład [Patent nr (11) 227225 (21) 413131] Patent 2017
233 Urządzenie do zamocowania próbek połączeń adhezyjnych, zwłaszcza połączeń korzeń zęba-wkład [Zgłoszenie nr (21) 413131] Patent 2017
234 Urządzenie do zawijania wytworów kształtowych o znacznej długości [Patent nr (11) 225404 (21) 413406] Patent 2017
235 Urządzenie do zawijania wytworów kształtowych o znacznej długości [Zgłoszenie nr (21) 413406] Patent 2016
236 Urządzenie i sposób do biologicznego oczyszczania ścieków [Zgłoszenie nr (21) 411985] Patent 2016
237 Urządzenie i sposób termoformowania wyrobów z tworzyw polimerowych [Zgłoszenie nr (21) 423853] Patent 2018
238 Urządzenie stabilizujące [ patent nr 211190] Patent 2012
239 Urządzenie uplastyczniające wytłaczarki [ patent nr 212185] Patent 2012
240 Urządzenie wyporowe z intensywną wymianą ciepła, zwłaszcza do maszyn cieplnych [Nr zgłoszenia 402680] Patent 2014
241 Urządzenie zmniejszające ryzyko powstania urazów podczas upadku człowieka lub ich skutków oraz sposób zmniejszania ryzyka powstania urazów podczas upadku człowieka lub ich skutków [Zgłoszenie nr (21) 420196] Patent 2018
242 Usage analysis of VR headset in simulated stress situations Rozdział 2018
243 Usage of application osirix in the evaluation of the aortic contractility in patients examined by computer heart tomography Artykuł 2017
244 The usage of computer visualization in teaching technical subjects Artykuł 2014
245 Usage of IT tools in e-marketing campaign design and management in small and medium-sized enterprises Artykuł 2013
246 The usage of magnesium alloys as biomaterials Referat 2013
247 Usage of the hybrid encryption in a cloud instant messages exchange system Rozdział 2016
248 Usage possibilities of carbonate and zeolitic zeolitic sorbents in CO2 capture Referat 2011
249 The use digital filtering in the processing of X-ray fluorescence spectrometer spectrograms Referat 2013
250 The use of a neural controller in masonry tomography Rozdział 2018
251 The use of a neural controller to disinfect water with ultraviolet light Rozdział 2018
252 The use of a static electrical energy meter as a transducer of active power to a pulse frequency signal Artykuł 2016
253 The use of alternative energy in Poland Rozdział 2013
254 The use of an incremental encoder for speed measurement circuit and determining the rotor position of a BLDC motor Referat 2013
255 The use of artificial intelligence in automated in-house logistics centres Artykuł 2018
256 The use of automation components to ensure adequate microclimate in rooms Artykuł 2017
257 The use of CAD programs for designing special instrumentation in adhesive technologies Artykuł 2018
258 The use of clinoptilolite and synthetic zeolites for removal of petroleum substances Artykuł 2014
259 Use of Cloud Computing in Project Management Rozdział 2015
260 The use of combined classification for analysis of the combustion process state Rozdział 2017
261 The use of computer algebra systems in the teaching process Artykuł 2014
262 The use of computer image analysis in determining adhesion properties Artykuł 2014
263 The use of computer simulation in the design of the plasma reactor and the rotor Rozdział 2015
264 The use of computer support for registration and evaluation process of Friction Artykuł 2016
265 The Use of Computer Systems in the Design of Hip Replacements Rozdział 2015
266 The use of decision tree induction and artificial neural networks for automatic diagnosis of Hashimoto`s disease Artykuł 2013
267 The use of discovery learning on the example of mobile modular robot control learning Rozdział 2018
268 The use of experimental bending tests to more accurate numerical description of TBC damage process Referat 2014
269 The use of experimental bending tests to more accurate numerical description of TBC damage process Artykuł 2016
270 Use of fly ashes from municipal sewage sludge combustion in production of ash concretes Artykuł 2018
271 The use of genetic algorithms in mobile applications Referat 2014
272 USE of GIS system in the construction of hydraulic model of networks Artykuł 2012
273 The use of granulation to reduce dusting and manage of fine coal Artykuł 2018
274 The use of heat-resistant concrete made with ceramic sanitary ware waste for a thermal energy storage Artykuł 2017
275 The Use of Image Analysis Techniques to Describe a Cluster Cracks in the Cement Paste with the Addition of Metakaolinite Referat 2016
276 The use of inductive clustering algorithms for forming expert groups in large-scale innovation projects Artykuł 2013
277 The use of industrial metrotomography in the field of maintenance and reliability of rubber-textile conveyor belts in closed continuous transport systems Artykuł 2016
278 The use of labview environment for the building of the grain Dust control system in grain mill Artykuł 2012
279 The use of multiple cameras for motion capture Artykuł 2014
280 The use of multiple cameras for motion capture Referat 2013
281 Use of personalized ventilation for improving health, comfort, and performance at high room temperature and humidity Artykuł 2013
282 The use of petri nets in decision support systems based on intelligent multiply source data analysis Artykuł 2017
283 The use of piezoelectric phenomena to assess the moisture content of rape seeds Referat 2018
284 The use of plstelet-rich plasma in antiaging therapy Artykuł 2017
285 The use of power restoration systems for automation of medium voltage distribution gird Artykuł 2018
286 Use of progressive methods of public warehousing in Slovak Republic Referat 2015
287 Use of response surface methodology in characterization of properties of recycled high density polyethylene/ground tire rubber compositions Artykuł 2014
288 The use of RFID technology to control a 3D model realising the gamification paradigm Rozdział 2017
289 The use of scanning electron microscopy to identify zeolite minerals Rozdział 2014
290 The use of simulation environment for solving the assembly line balancing problem Artykuł 2018
291 The use of solar energy in hybrid systems Rozdział 2013
292 The use of spent glauconite in lightweight aggregate production Artykuł 2011
293 Use of spent zeolite sorbents for the preparation of lightweight aggregates differing in microstructure Artykuł 2017
294 The use of stationary tests for analysis of monitored residual processes Artykuł 2015
295 The use of statistical characteristics of measured signals to increasing the reliability of the rhinomanometric diagnosis Rozdział 2016
296 The use of steganography to control multimedia players Rozdział 2015
297 The use of the concept of multiplier effects in estimating the impact of enterprises located in special economic zones on the local labour market – the case of Lublin Rozdział 2016
298 Use of the finite element method in predicting vibrations of sandwich beams and plates resting on deformable foundations subjected to moving loads Artykuł 2017
299 Use of the GPS-X simulator for planning experiments in a laboratory-scale SBR bioreactor Referat 2015
300 The use of the system of national accounts to assess the global chains of value added in international trade Rozdział 2016
301 Use of thermo vision research to analyze the thermal stability of microcellular extrusion process of poly(vinyl chloride) Artykuł 2013
302 The use of ultrasonic detectors in peripheral object protection for casement windows security Artykuł 2013
303 The use of vibration signals of real objects in the simulation of vibrations transmitted to the support of the large-scale structure Artykuł 2012
304 The use of virtual and augmented reality in the teaching process Rozdział 2017
305 The use of voice messages generators in the integrated control and supervision systems installed in laboratory rooms Artykuł 2014
306 Use of zeolite mixtures for the removal of petroleum products Referat 2014
307 The use of zeolite, lightweight aggregate and boiler slag in restoration renders Artykuł 2017
308 The use polynomials as a possible variant analytical processing of logic-time functions Rozdział 2015
309 Usefulness of modal analysis for evaluation of milling process stability Artykuł 2017
310 The usefulness of real estate prices and values register in appraisal by comparative methods, on the basis of Lublin voivodeship registers Artykuł 2016
311 User behavioral model in hypertext environment Rozdział 2015
312 Using 0-1 test to diagnose chaos on shape memory alloy dynamical systems Artykuł 2017
313 Using 2D and 3D Computer Games to Detect Colorblindness – a Comparative Study Artykuł 2015
314 Using 3D replication technology in preparing didactic aid sets in the area of cultural heritage Rozdział 2015
315 Using a rotating electromagnetic field to remove impurities from ferromagnetic elements Rozdział 2017
316 Using a rotating electromagnetic field to remove impurities from ferromagnetic elements Referat 2017
317 Using ceramic sanitary ware waste as concrete aggregate Artykuł 2013
318 Using customized pseudoisochromatic plates for detecting chosen forms of dichromacy Artykuł 2012
319 Using deming cycle for strengthening cooperation between industry and university in IT engineering education program Referat 2012
320 Using electrical impedance tomography in flood embankment Artykuł 2013
321 Using electrical impedance tomography in flood embankment system Artykuł 2013
322 Using eye tracking usability testing in the process of student applications assessment Rozdział 2016
323 Using Google search engine to get unauthorized access to private data Artykuł 2012
324 Using hybridized techniques to develop an online workplace risk assessment tool Artykuł 2012
325 Using hydrodynamic cavitation device in the industry Referat 2017
326 Using internet of things for environmental monitoring in students' multidisciplinary it projects Rozdział 2016
327 The using ions in cancer therapy Referat 2013
328 Using lights in a volume-oriented rendering Rozdział 2017
329 Using machine learning models to classify user performance in the ruff figurai fluency test from eye-tracking features Rozdział 2017
330 Using methods of the reverse engineering to carry personalised preoperative stabilisers out on the example of vertebrae of human spine Artykuł 2017
331 Using microservices architecture as analytical system for electrical impedance tomography imaging Artykuł 2018
332 Using multiobjective genetic algorithms for optimal resource management in an autonomous power system Artykuł 2012
333 Using neural networks and deep learning algorithms in electrical impedance tomography Artykuł 2017
334 Using neural networks in modeling customer loyalty in passenger cars maintenance and repair services Artykuł 2018
335 Using of a computer simulation tools for analyzing the influence of multi-layer vertical walls in buildings, on heating exchange phenomena occur in them Referat 2017
336 Using of fuzzy AHP for assessing risk of construction projects Artykuł 2011
337 Using of non-conventional fuels in hybrid vehicle drives Artykuł 2016
338 Using of pulsed plasma discharges and shock wave generator to identify the amber Artykuł 2015
339 Using of the Chan-vese method of image segmentation using non-linear function approximated by sections Referat 2015
340 Using on-line measurement by electronic nose and computer simulations for real-time control at WWTP Rozdział 2016
341 Using on-line measurement by electronic nose and computer simulations for real-time control at WWTP Referat 2016
342 Using optical signals for pulverised coal combustion process optimal control to increase economic efficiency of the boiler Artykuł 2013
343 Using parameterization of objects in Autodesk Inventor in designing structural connectors Artykuł 2015
344 Using PCA in flame vision monitoring system Rozdział 2015
345 Using soft precedence relations for reduction of the construction project duration Artykuł 2012
346 Using soft precedence relations in project scheduling for improving resources utilization Referat 2015
347 Using the Google App Engine platform for teaching programming Artykuł 2012
348 Using the GPU to determining the area the flame in the vision diagnostic system Referat 2013
349 Using the hall effect for monitoring the starter condition in motor vehicles Artykuł 2018
350 Using the physical parameters of rape seeds to assess germination force Rozdział 2017
351 Using the physical parameters of rape seeds to assess germination force Referat 2017
352 Using the test method for optimization the Peltier device for achievement superconducting transition temperatures Referat 2011
353 Using the test method for optimization the Peltier device for achievement superconducting transition temperatures Artykuł 2012
354 Using transient of pulse ionization to high vacuum measurement Referat 2011
355 Using vitrification for sewage sludge combustion ash disposal Artykuł 2015
356 Usługa edukacyjna a strategia marketingowa publicznych szkół wyższych na wybranych przykładach Artykuł 2016
357 Usługi e-zdrowia jako źródło przewagi konkurencyjnej placówki medycznej. Cz. 1 Artykuł 2017
358 Usługi e-zdrowia jako źródło przewagi konkurencyjnej placówki medycznej. Cz. 2 Artykuł 2017
359 Usługi e-zdrowia jako źródło przewagi konkurencyjnej placówki medycznej Artykuł 2014
360 Usługi lokalizacyjne w inteligentnym mieście na przykładzie mobilnego przewodnika po uczelni Artykuł 2012
361 Uso de las TICsen educación : análisis cross-cultural España-Polonia Referat 2017
362 Uspens'kìj sobor davn’ogo Galiča: ìstorìâ vìvčennâ problemi zberežennâ ta konservacìї Rozdział 2017
363 Uspens’kìj sobor Hasło 2013
364 Usprawnianie uczenia się i mnemotechniki : wybrane materiały dydaktyczne Monografia 2011
365 Usprawnienie metody pomiarowej wilgotności materiałów budowlanych za pomocą sond psychrometrycznych Rozdział 2011
366 Usprawnienie procesu drukowania addytywnego z uwzględnieniem stopnia wypełnienia modelu Rozdział 2015
367 Usprawnienie procesu wykonania przestrzennych konstrukcji z profili hutniczych poprzez zastosowanie techniki wycinania laserowego w gotowym wyrobie Artykuł 2016
368 Ustalanie i mocowanie elementów w procesie obróbki Rozdział 2015
369 Ustalanie przyczyn awarii urządzeń na podstawie wyglądu przełomu Artykuł 2016
370 Ustanovka dlâ nasičennâ vodi okisnûvačem [Patent ukraiński nr 111660] Patent 2016
371 Ustanovka mahitno-reahentnoho ochyshchennya vody Rozdział 2015
372 Ustanovska dlâ kondicicûvannâ vodi [ Patent ukraiński nr 103316 ] Patent 2015
373 Ustawa o odnawialnych źródłach energii - analiza aktualnych zapisów odnoszących się do prosumentów Rozdział 2015
374 Usuwanie siarkowodoru z powietrza jako element technologii dezodoryzacji Rozdział 2012
375 Usuwanie siarkowodoru z powietrza przez utlenianie na włóknistych jonitach Artykuł 2012
376 Usuwanie substancji ropopochodnych przez sorbeny zeolitowe Rozdział 2015
377 Usuwanie zadziorów po frezowaniu stopów aluminium i magnezu Monografia 2016
378 Usuwanie zanieczyszczeń z elementów tekstylnych pojazdów samochodowych Referat 2017
379 Uszkodzenia budynku mieszkalno-usługowego o konstrukcji tradycyjnej Artykuł 2012
380 Uszkodzenia cewników i prowadników naczyniowych. Badania charakterystyki mechanicznej cewników i prowadników Referat 2017
381 Uszkodzenia eksploatacyjne elementów pojazdów Rozdział 2013
382 Uszkodzenia kawitacyjne w silnikach spalinowych Artykuł 2014
383 Uszkodzenia korozyjne żelbetowych zbiornikow wody pitnej po wieloletniej eksploatacji Artykuł 2014
384 Uszkodzenia powstałe w czasie eksploatacji żelbetowych zbiorników i silosów Referat 2016
385 Uszkodzenia powstałe w czasie eksploatacji żelbetowych zbiorników i silosów Rozdział 2016
386 Uszkodzenia układów bezpieczeństwa autobusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Artykuł 2012
387 Uszkodzenia układów bezpieczeństwa autobusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Referat 2012
388 Utilisation of cross-docking in the transport company Referat 2013
389 Utilization of algorithms in technological processes and other aspect of modern life Referat 2013
390 Utilization of fine coal waste as a fuel briquettes Artykuł 2013
391 Utilization of sewage sludge in the manufacture of lightweight aggregate Artykuł 2016
392 Utylizacja wybranych odpadów w produkcji spiekanych kruszyw lekkich Monografia 2016
393 Utylizacja zużytych sorbentów zeolitowych do spiekanych do spiekanych materiałów ceramicznych Rozdział 2015
394 UV Degragation of Polymer - Matrix Composites PA + GF Artykuł 2015
395 Uwagi do Rozporządzenia (WE) Nr 1371/2007 dotyczące minimalnego zakresu informacji dostarczanych przed podróżą przez przedsiębiorstwa kolejowe lub sprzedawców biletów Rozdział 2017
396 Uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego Polski a rozwój zrównoważony Rozdział 2011
397 Uwarunkowania i czynniki zmiany ścieżek rozwoju słabo rozwiniętych regionów w świetle badań empirycznych Rozdział 2017
398 Uwarunkowania i możliwości kreowania produktu ekoturystycznego w oparciu o walory przyrodnicze na przykładzie wybranej grupy kwaterodawców Artykuł 2013
399 Uwarunkowania i założenia systemu służb ochrony zabytków w Polsce Rozdział 2016
400 Uwarunkowania kształtowania bezpieczeństwa narodowego Rozdział 2015
401 Uwarunkowania lokalnej polityki wspierania przedsiębiorczości na przykładzie instrumentów podatkowych Rozdział 2017
402 Uwarunkowania prawne, informatyczne i społeczne e-obywatela w społeczeństwie informacyjnym Monografia 2015
403 Uwarunkowania prawne,organizacyjne,ekonomiczne przewozów odpadów niebezpiecznych w świadczeniu usług ekologistycznych Artykuł 2014
404 Uwarunkowania rozwoju energetyki odnawialnej na Lubelszczyźnie Referat 2015
405 Uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego Lubelszczyzny w oparciu o współpracę z obwodem wołyńskim na Ukrainie Monografia 2013
406 Uwarunkowania rozwoju produkcji energii elektrycznej na bazie źródeł odnawialnych Rozdział 2016
407 Uwarunkowania rozwoju współpracy w formie partnerstwa publiczno-prywatnego w opiniach przedstawicieli samorządów lokalnych z województw śląskiego i lubelskiego Artykuł 2011
408 Uwarunkowania techniczne i procesowe modelowania emulgacji ciśnieniowej Monografia 2011
409 Uwarunkowania tworzenia modeli biznesowych w małych firmach Artykuł 2016
410 Uwarunkowania zmian ścieżek rozwoju słabo rozwiniętych regionów w świetle teorii rozwoju regionalnego Rozdział 2017
411 Uzagal′nenì kvazìdìferencial′nì rìvnânnâ Monografia 2011
412 Uzagalnena kumulcâìjna model kìnetiki znošuvannâ pìdšipnika kovzannâ. Častina 1. Lìnìjna ì kumylâìcìjna model Artykuł 2012
413 Uzagalnena kumulcâìjna model kìnetiki znošuvannâ pìdšipnika kovzannâ. Častina 2. Uzagal’nena kumulâcìjna model’ Artykuł 2013
414 Uzawodowienie inżynierskiego kształcenia informatyków Artykuł 2014
415 Użycie tabel „input-output tables” dla oceny łańcuchów globalnej wartości dodanej Artykuł 2016
416 Użyteczność i dostępność GUI - nowy projekt LdV Artykuł 2012
417 Użyteczność testu niacynowego jako narzędzia umożliwiającego różnicowanie osób ze schizofrenią, chorobą aktywną dwubiegunową i osób zdrowych Artykuł 2017