Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 373
Lp. Tytuł Typ Rok
1 Ubiquitous ICT i U-City Rozdział 2012
2 Uchwyt do badań wytrzymałościowych [Zgłoszenie nr (21) 408182] Patent 2015
3 Uchwyt do badania drgań belek i płyt za pomocą wibrometru laserowego [Patent nr (11) 227309 (21) 411900] Patent 2017
4 Uchwyt do badania drgań belek i płyt za pomocą wibrometru laserowego [Zgłoszenie nr (21) ) 411900] Patent 2016
5 Uchwyt do mocowania elementów drgających [Zgłoszenie nr (21) 412082] Patent 2016
6 Uchwyt do mocowania próbek do dwuosiowego rozciągania na maszynach jednoosiowych [Patent nr (11) 225039 (21) 405903] Patent 2017
7 Uchwyt do mocowania próbek do dwuosiowego rozciągania na maszynach jednoosiowych [Zgłoszenie nr (21) 405903] Patent 2015
8 Uchwyt do mocowania próbki połączenia klejowego doczołowego [Patent nr (11) 223467 (21) 404296] Patent 2016
9 Uchwyt do mocowania próbki połączenia klejowego doczołowego [Zgłoszenie nr (21) 404296] Patent 2014
10 Uchwyt do rozciągania cylindrycznych próbek [Patent nr (11) 225801 (21) 405900] Patent 2017
11 Uchwyt do rozciągania cylindrycznych próbek [Zgłoszenie nr (21) 405900] Patent 2015
12 Uchwyt do rozdzierania próbek w kształcie podwójnej belki [Patent nr (11) 225617 (21) 412083] Patent 2017
13 Uchwyt do rozdzierania próbek w kształcie podwójnej belki [Zgłoszenie nr (21) 412083] Patent 2016
14 Uchwyt rury nawojowej [Zgłoszenie nr (21) 410056] Patent 2016
15 Uchwyt ustalająco-mocujący, zwłaszcza tuleje klejone doczołowo [Nr prawa ochronnego dla wzoru użytkowego (11) 69025] Patent 2017
16 Uchwyt ustalająco-mocujący, zwłaszcza tuleje klejone doczołowo [Zgłoszenie wzoru użytkowego nr (21) 123751] Patent 2016
17 Uchwyt wiertarski ustalający [ prawo ochronne na wzór użytkowy (21) 123609 ] Patent 2016
18 Uchwyt wiertarski ustalający [Nr prawa ochronnego dla wzoru użytkowego (11) 69284] Patent 2017
19 Uchybienia wykonawcze podczas remontu zbiorników na wodę wpływające na ich trwałość Artykuł 2016
20 Uczenie się klienta w warunkach zmian rynkowych Monografia 2017
21 Uczenie się przez całe życie z wykorzystaniem chmur obliczeniowych Rozdział 2013
22 Uczenie się przez całe życie” (LdV) – pierwsze spotkanie partnerów projektu Artykuł 2013
23 Uczmy się od Chile Artykuł 2014
24 Udary prądowe przy zamykaniu układów pierścieniowych sieci przesyłowej Artykuł 2011
25 Ujednoradnianie tworzywa w procesie wytłaczania Artykuł 2011
26 Układ automatycznej regulacji napiec katody ianody zródła elektronów istabilizacji napiecia przyspieszajacego elektrony inatezenia pradu termoemisji elektronowej [Patent nr (11) 228237 (21) 416064] Patent 2018
27 Układ badawczy przeznaczony do analizy synchronizacji przekształtników sieciowych podczas zapadów napięcia Artykuł 2014
28 Układ chłodzący dyszę plazmową i sposób chłodzenia plazmy [Zgłoszenie nr (21) 422159] Patent 2018
29 Układ detekcji próby wejścia do obiektu zamkniętego przez sforsowanie zamkniętych okien lub drzwi [ Zgłoszenie nr (21) 407608 ] Patent 2015
30 Układ do generowania plazmy nietermicznej ze wspomaganym zapłonem [Patent nr (11) 226686 (21) 414025] Patent 2017
31 Układ do generowania plazmy nietermicznej ze wspomaganym zapłonem [Zgłoszenie nr (21) 414025] Patent 2017
32 Układ do optycznego pomiaru parametrów plazmy generowanej wewnątrz kapilary światłowodowej [Patent nr (11) 225214 (21) 414026] Patent 2017
33 Układ do optycznego pomiaru parametrów plazmy generowanej wewnątrz kapilary światłowodowej [Zgłoszenie nr (21) 414026] Patent 2016
34 Układ do pomiaru małych wartości napięcia [ Patent nr (11) 221256 (21) 397053] Patent 2016
35 Układ do pomiaru wilgotności względnej powietrza czujnikiem pojemnościowym Patent 2013
36 Układ do pomiaru wilgotności względnej powietrza czujnikiem pojemnościowym [ Patent nr (11) 219987 (21) 397580 ] Patent 2015
37 Układ do wykrywania i sygnalizowania niewłaściwej kolejności faz w elektrycznych obwodach trójfazowych Patent 2011
38 Układ do zabezpieczania, zwłaszcza okien i drzwi [Nr zgłoszenie 402121] Patent 2014
39 Układ do zabezpieczania, zwłaszcza okien i drzwi [Patent nr (11) 219425 (21) 402121] Patent 2015
40 Układ do zwiększania trwałości łącznika stykowego prądu stałego z zastosowaniem łącznika pomocniczego i prostownika [ Zgłoszenie nr (21) 412212 ] Patent 2016
41 Układ do zwiększania trwałości łącznika stykowego prądu stałego z zastosowaniem łącznika pomocniczego i prostownika [Patent nr (11) 224157 (21) 412212] Patent 2016
42 Układ do zwiększania trwałości łącznika stykowego prądu stałego z zastosowaniem łączników pomocniczych [Zgłoszenie nr (21) 412211] Patent 2016
43 Układ do zwiększania trwałości łącznika stykowego prądu stałego z zastosowaniem tyrystorowego układu przełączania biegunowości i prostownika [ Zgłoszenie nr (21) 412215 ] Patent 2016
44 Układ do zwiększania trwałości łącznika stykowego prądu stałego z zastosowaniem tyrystorowego układu przełączania biegunowości i prostownika [Patent nr (11) 224158 (21) 412215] Patent 2016
45 Układ i sposób automatycznego sterowania dopływem i parametrami powietrza dodatkowo schładzającego spaliny, zwłaszcza silnika turbinowego śmigłowca [patent nr (11) 218061 (21) 404680] Patent 2014
46 Układ i sposób zapisu apodyzowej siatki Bragga z wykorzystaniem jednorodnej i nieapodyzowanej maski fazowej [Zgłoszenie nr (11) 421040] Patent 2018
47 Układ i sposób zasilania grzejnika centralnego ogrzewania oraz grzejnik dla tego układu [Zgłosznie nr (21) 417597] Patent 2017
48 Układ i sposób zasilania grzejników centralnego ogrzewania [Zgłoszenie nr (21) 417601] Patent 2017
49 Układ interrogacyjny sygnałów z refraktometru światłowodowego [Zgłoszenie nr (21) 420259] Patent 2018
50 Układ kogeneracyjny z silnikiem Stirlinga Artykuł 2014
51 Układ napowietrzania pionów instalacji kanalizacji sanitarnej [Zgłoszenie nr (21) 411024] Patent 2016
52 Układ napowietrzania pionów instalacji kanalizacji sanitarnej [Zgłoszenie nr (21) 411025] Patent 2016
53 Układ napowietrzania pionu instalacji kanalizacji sanitarnej [Patent nr (11) 226452 (21) 411024] Patent 2017
54 Układ napowietrzania pionu instalacji kanalizacji sanitarnej [Patent nr (11) 227223 (21) 411025] Patent 2017
55 Układ opto-mechaniczny do pomiaru temperatury oraz wydłużenia przewodu napowietrznej linii elektroenergetycznej [Patent nr (11) 227671 (21) 417021] Patent 2018
56 Układ opto-mechaniczny i sposób pomiaru temperatury oraz wydłużenia przewodu napowietrznej linii elektroenergetycznej [Zgłoszenie nr (21) 417021] Patent 2017
57 Układ pomiarowy stabilizujący sygnał sondy psychrometrycznej Peltiera [Patent nr (11) 222705 (21) 402887] Patent 2016
58 Układ poprawy dokładności w torze pomiarowym z częstotliwościowym nośnikiem informacji Patent 2013
59 Układ rozdzielaczowej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach wielorodzinnych [Zgłoszenie nr (21) 417602] Patent 2017
60 Układ stabilizacji natężenia prądu termoemisji elektronowej i napięcia przyśpieszającego elektrony w źródłach elektronów z gorącą katodą [patent nr 217991] Patent 2014
61 Układ stabilizacji natężenia prądu termoemisji elektronowej i napięcia przyśpieszającego elektrony w źródłach elektronów z gorącą katodą Patent 2012
62 Układ stabilizacji natężenia prądu termoemisji elektronowej i napięcia przyspieszającego elektrony zwłaszcza dla wysokich energii elektronów [ Patent nr (11) 219991 (21) 398424 ] Patent 2015
63 Układ stabilizacji natężenia prądu termoemisji elektronowej i napięcia przyspieszającego elektrony, zwłaszcza dla wysokich energii elektronów [ Nr zgłoszenia 398424] Patent 2013
64 Układ stabilizacji prądu termoemisji elektronowej, zwłaszcza dla wysokich energii elektronów [ patent nr 210947] Patent 2012
65 Układ stabilizatora prądu termoemisji elektronowej z automatyczną regulacją napięcia anody [Patent nr (11) 225768 (21) 414248] Patent 2017
66 Układ stabilizatora prądu termoemisji elektronowej z automatyczną regulacją napięcia anody [Zgłoszenie nr (21) 414248] Patent 2016
67 Układ sterowanego bipolarnego źródła prądowego [Nr zgłoszenia (21) 406905] Patent 2014
68 Układ sterowanego bipolarnego źródła prądowego [Patent nr (11) 220502 (21) 406905] Patent 2015
69 Układ sterowania mocą bierną farmy wiatrowej wykorzystujący możliwości regulacyjne przekształtników, dławika zaczepowego oraz pojemność kabla zasilającego farmę Artykuł 2016
70 Układ sterowania platformą mobilną z napędem różnicowym Rozdział 2013
71 Układ sterowania ramieniem robota o czterech stopniach swobody Rozdział 2011
72 Układ sterowania ramieniem robota o sześciu stopniach swobody Rozdział 2012
73 Układ sterujący mechanicznymi zabezpieczeniami dostępu [ zgłoszenie nr 390402] Patent 2011
74 Układ uplastyczniający wytłaczarki jednoślimakowej [Patent nr (11) 224842 (21) 411329] Patent 2017
75 Układ uplastyczniający wytłaczarki jednoślimakowej [Patent nr (11) 225775 (21) 411330] Patent 2017
76 Układ uplastyczniający wytłaczarki jednoślimakowej [Patent nr (11) 225804 (21) 411327] Patent 2017
77 Układ uplastyczniający wytłaczarki jednoślimakowej [Patent nr (11) 225805 (21) 411328] Patent 2017
78 Układ uplastyczniający wytłaczarki jednoślimakowej [Zgłoszenie nr (21) 411327] Patent 2016
79 Układ uplastyczniający wytłaczarki jednoślimakowej [Zgłoszenie nr (21) 411328] Patent 2016
80 Układ uplastyczniający wytłaczarki jednoślimakowej [Zgłoszenie nr (21) 411329] Patent 2016
81 Układ uplastyczniający wytłaczarki jednoślimakowej [Zgłoszenie nr (21) 411330] Patent 2016
82 Układ uplastyczniający, zwłaszcz wytłaczarki ślimakowej [patent nr 21758] Patent 2014
83 Układ urządzeń do wytwarzania taśmy montażowej do płyt kartonowo-gipsowych [Patent nr (11) 225353 (21) 395640] Patent 2017
84 Układ wysokonapięciowego stabilizatora prądu termoemisji elektronowej [ Nr zgłoszenia 402069] Patent 2013
85 Układ wysokonapięciowego stabilizatora prądu termoemisji elektronowej [Patent nr (11) 223594 (21) 402069] Patent 2016
86 Układ zwiększania trwałości łącznika stykowego prądu stałego z zastosowaniem łączników pomocniczych [Patent (11) 224156 (21) 412211] Patent 2016
87 Układy automatycznej regulacji prądu termoemisji elektronowej w próżniowych przyrządach pomiarowych Artykuł 2014
88 Układy biwalentne Artykuł 2011
89 Układy EAZ elektrowni biogazowych Artykuł 2011
90 Układy energoelektroniczne w NTE Monografia 2011
91 Układy przekształtnikowe w sieciach Smart Grids - systemy HVDC Rozdział 2015
92 Układy przekształtnikowe w sieciach Smart Grids - urządzenia Statcom Rozdział 2015
93 Układy przesłuchujące multipleksowe światłowodowe czujniki Bragga Artykuł 2015
94 Ukraine in a transformation period: an assesment of Ukraine's investment climate by foreign direct investors Rozdział 2017
95 Ukrainian economics : actual research problems in Eastern Europe Monografia 2013
96 Ukrainian labour market from the perspective poles - stereotypes or negative experiences? Artykuł 2015
97 Ukryta przewaga : kultura organizacyjna jako czynnik sukcesu współczesnych przedsiębiorstw Monografia 2013
98 Ultra-high strength concrete made with recycled aggregate from sanitary ceramic wastes – The method of production and the interfacial transition zone Artykuł 2016
99 Ultralekkie wiatrakowce w zastosowaniach komercyjnych Artykuł 2015
100 Ultrasłaba emisja fotonowa z układów żywych Monografia 2015
101 Ultrasonic stabilization of the activated sludge samples for particle size distribution PSD measurements using laser diffraction method Artykuł 2012
102 Ultraviolet photodetectors fabricated on 4H-SiC Rozdział 2017
103 Ultraweak luminescence of the characeae plants under the circumstances of cyclical changes in temperature Artykuł 2011
104 Umowa o przeniesienie patentu Rozdział 2011
105 Umowa o współpracy z Czerkaskim Państwowym Uniwersytetem Technicznym Artykuł 2014
106 Uncertainty analysis in acoustic investigations Referat 2013
107 Uncertainty assessment of Index M Artykuł 2012
108 Uncertainty measurement with the kinematic telescopic bar during industrial robot inaccuracy tests Artykuł 2017
109 Uncertainty of chromatic dispersion estimation from transmitted waveforms in direct detection systems Rozdział 2017
110 Uncertainty of EOP resulting from uncertain PMD estimation from transmitted signal Rozdział 2015
111 Uncertainty of first order polarization mode estimation from a transmitted signal in a direct detection ook optical fiber communication line Referat 2013
112 Uncertainty of the Sagnac interferometer-based measurement of the modal birefringence of polarization maintaining optical fibers Artykuł 2012
113 Unconventional barrel design increasing extrudate output and quality Referat 2015
114 Unconventional barrel desingns of single-screw plasticizing systems Referat 2017
115 Unethical behaviours towards Women in organizations in Lubelskie Voivodeship-Own research Rozdział 2015
116 Unexpected reaction of new HAp/glucan composite to environmental acidification : defect or advantage? Artykuł 2017
117 Unique Hennebique Bridges in Lublin, Poland Artykuł 2013
118 Unit rate-based cost estimating-input and methods Artykuł 2014
119 Universal acceleration measurement unit for energy harvesting sources Referat 2011
120 Universal acceleration measurement unit for energy harvesting sources Artykuł 2013
121 Universal extendable semi-low bed trailer for transportation of road machinery Referat 2011
122 Universities in urban structure of Lublin Rozdział 2014
123 University – industry cooperation in scope of athletes analysis Rozdział 2016
124 University campuses in Poland 1955-1989 Rozdział 2014
125 University districts in the context of creating urban public spaces Rozdział 2014
126 University education tailored to labour market expectations Referat 2012
127 University-industry cooperation as an extension of higher education offer Rozdział 2015
128 University’s scientific resources processing in knowledge management systems Referat 2014
129 Uniwersalna naczepa o zmiennej długości do przewozu maszyn Artykuł 2011
130 Uniwersalna platforma pomiarowa dla środowiska LabVIEW Referat 2014
131 Uniwersalna platforma pomiarowa dla środowiska LabVIEW Artykuł 2014
132 Uniwersalność i personalizacja modelowania ścieżkowego w badaniu procesów lojalnościowych Artykuł 2015
133 Unnoticed mistake, the most expensive drain Rozdział 2013
134 Unreliability of water supply networks in the Polish towns based on the field reliability tests Referat 2012
135 Unusual behavior of acids in dispersions of metal oxides in nonaqueous solvents Referat 2011
136 Uogólniona metoda wyznaczania parametrów zasilania dla minimalizacji strat mocy w indukcyjnym silniku klatkowym Artykuł 2013
137 Uogólniona odporność na pękanie betonu z poipiołami lotnymi Artykuł 2017
138 Updating linear schedules with lowest cost: a linear programming model Artykuł 2017
139 Upravlenie dorzdevymi i tal´mi vodami Referat 2014
140 Upravlenie innovacionnymi processami na predpriâtii Rozdział 2013
141 Upravlenie projektom : učebno-metodičeskoe posobie Monografia 2014
142 Uproszczone kryteria stabilności dla długookresowego planowania rozwoju sieci przesyłowej Artykuł 2013
143 Uptake of six heavy metal cations by synthetic goethite Referat 2013
144 Uptake of vapors of Cd at 480-600 degrees C and of Zn at 750-880 degrees C by SBA-15 Artykuł 2017
145 Urabianie skał zwięzłych metodą wyrywania kotew Referat 2018
146 Urbaniści oczekują Artykuł 2012
147 Urbanistyka "a la française" : tysiąc lat doświadczeń i europejskich innowacji - dopełnienie obrazu. T. 1, W poszukiwaniu źródeł urbanistyki europejskiej : modele średniowiecznej organizacji przestrzeni południowej Francji : od Cyrkulad do Bastyd Monografia 2016
148 Urbanistyka "a la française" : tysiąc lat doświadczeń i europejskich innowacji - dopełnienie obrazu. T. 2, Francja nowożytna : od narodzin absolutyzmu do epoki Oświecenia Monografia 2017
149 Urządzenia elektrotechnologiczne stosowane w energetyce i ekologii Artykuł 2013
150 Urządzenia mobilne jako rejestratory przyspieszenia Referat 2014
151 Urządzenia mobilne jako rejestratory przyspieszenia Artykuł 2015
152 Urządzenia o sprawności ponad 100 % Artykuł 2011
153 Urządzenie do badania elementów, zwłaszcza polimerowych przy oddziaływaniach ślizgowych [ patent nr 215116] Patent 2013
154 Urządzenie do badania nieciągłości struktury detali ferromagnetycznych Patent 2012
155 Urządzenie do badania nieciągłości struktury detali ferromagnetycznych na małej przestrzeni badawczej Patent 2012
156 Urządzenie do badania odporności materiałów na zużycie kawitacyjne Patent 2012
157 Urządzenie do badania odporności materiałów na zużycie kawitacyjne [ patent nr 66576] Patent 2013
158 Urządzenie do badania odporności na pękanie betonu, zwłaszcza przy skręcaniu [Patent nr (11) 223460 (21) 404402] Patent 2016
159 Urządzenie do badania odporności na pękanie betonu, zwłaszcza przy skręcaniu [Zgłoszenie nr (21) 404402] Patent 2015
160 Urządzenie do formowania powierzchni wyrobów z materiałów plastycznych [ Nr zgłoszenia 399707] Patent 2014
161 Urządzenie do formowania powierzchni wyrobów z materiałów plastycznych [Patent nr (11) 222323 (21) 399707] Patent 2016
162 Urządzenie do gięcia długich prętów stalowych gładkich i żebrowanych [ Nr prawa ochronnego na wzór użytkowy 66736] Patent 2013
163 Urządzenie do gięcia prętów stalowych gładkich i żebrowanych Patent 2013
164 Urządzenie do gięcia wytworów kształtowych o znacznej długości [Patent nr (11) 225357 (21) 413408] Patent 2017
165 Urządzenie do gięcia wytworów kształtowych o znacznej długości [Patent nr (11) 225356 (21) 413407] Patent 2017
166 Urządzenie do gięcia wytworów kształtowych o znacznej długości [Zgłoszenie nr (21) 413407] Patent 2016
167 Urządzenie do gięcia wytworów kształtowych o znacznej długości [Zgłoszenie nr (21) 413408] Patent 2016
168 Urządzenie do klimatyzacji Patent 2013
169 Urządzenie do klimatyzacji [Patent nr (11) 219022 (21) 397491] Patent 2015
170 Urządzenie do kształtowania i przecinania folii [Zgłoszenie nr (21) 413917] Patent 2017
171 Urządzenie do nagniatania tocznego [Zgłoszenie nr (21) 414179] Patent 2017
172 Urządzenie do napinania linki ogranicznika prędkości [Patent nr (11) 221203 (21) 401667] Patent 2016
173 Urządzenie do napinania linki ogranicznika prędkości [Zgłoszenie nr (21) 401667] Patent 2014
174 Urządzenie do obciskania obrotowego wyrobów drążonych Patent 2012
175 Urządzenie do obciskania obrotowego wyrobów drążonych [patent nr 216312] Patent 2014
176 Urządzenie do obróbki plazmowej materiałów celulozowych [Zgłoszenie nr (21) 417992) Patent 2017
177 Urządzenie do obróbki plazmowej materiałów celulozowych [Zgłoszenie nr (21) 417993] Patent 2017
178 Urządzenie do odzysku metanu z gazu wysypiskowego o niskiej jego zawartości Patent 2012
179 Urządzenie do podgrzewania preform z materiału termoplastycznego przeznaczone do produkcji butelek przez rozdmuchiwanie [patent nr 217378] Patent 2014
180 Urządzenie do podgrzewania preform z materiału termoplastycznego przeznaczony do produkcji butelek przez rozdmuchiwanie Patent 2012
181 Urządzenie do pomiaru odkształceń sprężystych [Zgłoszenie nr (21) 422334] Patent 2018
182 Urządzenie do pomiaru wilgotności powietrza Patent 2012
183 Urządzenie do pomiaru wilgotności powietrza [patent nr 218000] Patent 2014
184 Urządzenie do profilowania blachodachówki [Patent nr (11) 225242 (21) 406019] Patent 2017
185 Urządzenie do profilowania blachodachówki [Zgłoszenie nr (21) 406019] Patent 2015
186 Urządzenie do przechwytywania bezzałogowych statków powietrznych stwarzających potencjalne zagrożenie w kontrolowanej przestrzeni powietrznej [Zgłoszenie nr (21) 416482] Patent 2017
187 Urządzenie do przepychania obrotowego z regulowanym rozstawem osi Patent 2012
188 Urządzenie do przepychania obrotowego z regulowanym rozstawem osi [patent nr 216258] Patent 2014
189 Urządzenie do realizacji badań zmęczeniowych zębów z wypełnieniami stomatologicznymi Patent 2013
190 Urządzenie do realizacji badań zmęczeniowych zębów z wypełnieniami stomatologicznymi [patent nr 216432] Patent 2014
191 Urządzenie do samoobrony [Zgłoszenie nr (21) 422335] Patent 2018
192 Urządzenie do skróconego startu i lądowania statku powietrznego, zwłaszcza wiatrakowca [Zgłoszenie nr (21) 407867] Patent 2014
193 Urządzenie do transportu włókien mikroekstrakcji do fazy stałej Patent 2011
194 Urządzenie do usuwania siarkowodoru z biogazu Patent 2012
195 Urządzenie do utwardzania spoiny klejowej [ Zgłoszenie nr (21) 420303] Patent 2017
196 Urządzenie do utwardzania spoiny klejowej [Patent nr (11) 227580 (21) 420303] Patent 2017
197 Urządzenie do użytkowania dźwigu osobowego [Zgłoszenie nr (21) 412767] Patent 2016
198 Urządzenie do walcowania poprzecznego, trójwalcowego odkuwek z regulowanym rozstawem osi Patent 2012
199 Urządzenie do walcowania uzębień kół stożkowych Patent 2012
200 Urządzenie do walcowania uzębień kół stożkowych [patent nr (11) 218049 (21) 394434] Patent 2014
201 Urządzenie do wymiany ciepła [Nr prawa ochronnego na wzór użytkowy nr (11) 69321] Patent 2017
202 Urządzenie do wymiany ciepła [Zgłoszenie nr (21) 404403] Patent 2015
203 Urządzenie do wytwarzania rury instalacyjnej Patent 2012
204 Urządzenie do wytwarzania taśmy montażowej do płyt kartonowo-gipsowych Patent 2013
205 Urządzenie do zamocowania próbek połączeń adhezyjnych, zwłaszcza połączeń korzeń zęba-wkład [Patent nr (11) 227225 (21) 413131] Patent 2017
206 Urządzenie do zamocowania próbek połączeń adhezyjnych, zwłaszcza połączeń korzeń zęba-wkład [Zgłoszenie nr (21) 413131] Patent 2017
207 Urządzenie do zawijania wytworów kształtowych o znacznej długości [Patent nr (11) 225404 (21) 413406] Patent 2017
208 Urządzenie do zawijania wytworów kształtowych o znacznej długości [Zgłoszenie nr (21) 413406] Patent 2016
209 Urządzenie i sposób do biologicznego oczyszczania ścieków [Zgłoszenie nr (21) 411985] Patent 2016
210 Urządzenie stabilizujące [ patent nr 211190] Patent 2012
211 Urządzenie uplastyczniające wytłaczarki [ patent nr 212185] Patent 2012
212 Urządzenie wyporowe z intensywną wymianą ciepła, zwłaszcza do maszyn cieplnych [Nr zgłoszenia 402680] Patent 2014
213 Usage of application osirix in the evaluation of the aortic contractility in patients examined by computer heart tomography Artykuł 2017
214 The usage of computer visualization in teaching technical subjects Artykuł 2014
215 Usage of IT tools in e-marketing campaign design and management in small and medium-sized enterprises Artykuł 2013
216 The usage of magnesium alloys as biomaterials Referat 2013
217 Usage of the hybrid encryption in a cloud instant messages exchange system Rozdział 2016
218 Usage possibilities of carbonate and zeolitic zeolitic sorbents in CO2 capture Referat 2011
219 The use digital filtering in the processing of X-ray fluorescence spectrometer spectrograms Referat 2013
220 The use of a static electrical energy meter as a transducer of active power to a pulse frequency signal Artykuł 2016
221 The use of alternative energy in Poland Rozdział 2013
222 The use of an incremental encoder for speed measurement circuit and determining the rotor position of a BLDC motor Referat 2013
223 The use of automation components to ensure adequate microclimate in rooms Artykuł 2017
224 The use of CAD programs for designing special instrumentation in adhesive technologies Artykuł 2018
225 The use of clinoptilolite and synthetic zeolites for removal of petroleum substances Artykuł 2014
226 Use of Cloud Computing in Project Management Rozdział 2015
227 The use of combined classification for analysis of the combustion process state Rozdział 2017
228 The use of computer algebra systems in the teaching process Artykuł 2014
229 The use of computer image analysis in determining adhesion properties Artykuł 2014
230 The use of computer simulation in the design of the plasma reactor and the rotor Rozdział 2015
231 The use of computer support for registration and evaluation process of Friction Artykuł 2016
232 The Use of Computer Systems in the Design of Hip Replacements Rozdział 2015
233 The use of decision tree induction and artificial neural networks for automatic diagnosis of Hashimoto`s disease Artykuł 2013
234 The use of experimental bending tests to more accurate numerical description of TBC damage process Referat 2014
235 The use of experimental bending tests to more accurate numerical description of TBC damage process Artykuł 2016
236 The use of genetic algorithms in mobile applications Referat 2014
237 USE of GIS system in the construction of hydraulic model of networks Artykuł 2012
238 The use of heat-resistant concrete made with ceramic sanitary ware waste for a thermal energy storage Artykuł 2017
239 The Use of Image Analysis Techniques to Describe a Cluster Cracks in the Cement Paste with the Addition of Metakaolinite Referat 2016
240 The use of inductive clustering algorithms for forming expert groups in large-scale innovation projects Artykuł 2013
241 The use of industrial metrotomography in the field of maintenance and reliability of rubber-textile conveyor belts in closed continuous transport systems Artykuł 2016
242 The use of labview environment for the building of the grain Dust control system in grain mill Artykuł 2012
243 The use of multiple cameras for motion capture Artykuł 2014
244 The use of multiple cameras for motion capture Referat 2013
245 Use of personalized ventilation for improving health, comfort, and performance at high room temperature and humidity Artykuł 2013
246 The use of petri nets in decision support systems based on intelligent multiply source data analysis Artykuł 2017
247 The use of plstelet-rich plasma in antiaging therapy Artykuł 2017
248 Use of progressive methods of public warehousing in Slovak Republic Referat 2015
249 Use of response surface methodology in characterization of properties of recycled high density polyethylene/ground tire rubber compositions Artykuł 2014
250 The use of RFID technology to control a 3D model realising the gamification paradigm Rozdział 2017
251 The use of scanning electron microscopy to identify zeolite minerals Rozdział 2014
252 The use of solar energy in hybrid systems Rozdział 2013
253 The use of spent glauconite in lightweight aggregate production Artykuł 2011
254 Use of spent zeolite sorbents for the preparation of lightweight aggregates differing in microstructure Artykuł 2017
255 The use of stationary tests for analysis of monitored residual processes Artykuł 2015
256 The use of statistical characteristics of measured signals to increasing the reliability of the rhinomanometric diagnosis Rozdział 2016
257 The use of steganography to control multimedia players Rozdział 2015
258 The use of the concept of multiplier effects in estimating the impact of enterprises located in special economic zones on the local labour market – the case of Lublin Rozdział 2016
259 Use of the finite element method in predicting vibrations of sandwich beams and plates resting on deformable foundations subjected to moving loads Artykuł 2017
260 Use of the GPS-X simulator for planning experiments in a laboratory-scale SBR bioreactor Referat 2015
261 The use of the system of national accounts to assess the global chains of value added in international trade Rozdział 2016
262 Use of thermo vision research to analyze the thermal stability of microcellular extrusion process of poly(vinyl chloride) Artykuł 2013
263 The use of ultrasonic detectors in peripheral object protection for casement windows security Artykuł 2013
264 The use of vibration signals of real objects in the simulation of vibrations transmitted to the support of the large-scale structure Artykuł 2012
265 The use of virtual and augmented reality in the teaching process Rozdział 2017
266 The use of voice messages generators in the integrated control and supervision systems installed in laboratory rooms Artykuł 2014
267 Use of zeolite mixtures for the removal of petroleum products Referat 2014
268 The use of zeolite, lightweight aggregate and boiler slag in restoration renders Artykuł 2017
269 The use polynomials as a possible variant analytical processing of logic-time functions Rozdział 2015
270 Usefulness of modal analysis for evaluation of milling process stability Artykuł 2017
271 The usefulness of real estate prices and values register in appraisal by comparative methods, on the basis of Lublin voivodeship registers Artykuł 2016
272 User behavioral model in hypertext environment Rozdział 2015
273 Using 0-1 test to diagnose chaos on shape memory alloy dynamical systems Artykuł 2017
274 Using 2D and 3D Computer Games to Detect Colorblindness – a Comparative Study Artykuł 2015
275 Using 3D replication technology in preparing didactic aid sets in the area of cultural heritage Rozdział 2015
276 Using a rotating electromagnetic field to remove impurities from ferromagnetic elements Referat 2017
277 Using ceramic sanitary ware waste as concrete aggregate Artykuł 2013
278 Using customized pseudoisochromatic plates for detecting chosen forms of dichromacy Artykuł 2012
279 Using deming cycle for strengthening cooperation between industry and university in IT engineering education program Referat 2012
280 Using electrical impedance tomography in flood embankment Artykuł 2013
281 Using electrical impedance tomography in flood embankment system Artykuł 2013
282 Using eye tracking usability testing in the process of student applications assessment Rozdział 2016
283 Using Google search engine to get unauthorized access to private data Artykuł 2012
284 Using hybridized techniques to develop an online workplace risk assessment tool Artykuł 2012
285 Using hydrodynamic cavitation device in the industry Referat 2017
286 Using internet of things for environmental monitoring in students' multidisciplinary it projects Rozdział 2016
287 The using ions in cancer therapy Referat 2013
288 Using lights in a volume-oriented rendering Rozdział 2017
289 Using machine learning models to classify user performance in the ruff figurai fluency test from eye-tracking features Rozdział 2017
290 Using methods of the reverse engineering to carry personalised preoperative stabilisers out on the example of vertebrae of human spine Artykuł 2017
291 Using multiobjective genetic algorithms for optimal resource management in an autonomous power system Artykuł 2012
292 Using neural networks and deep learning algorithms in electrical impedance tomography Artykuł 2017
293 Using of a computer simulation tools for analyzing the influence of multi-layer vertical walls in buildings, on heating exchange phenomena occur in them Referat 2017
294 Using of fuzzy AHP for assessing risk of construction projects Artykuł 2011
295 Using of non-conventional fuels in hybrid vehicle drives Artykuł 2016
296 Using of pulsed plasma discharges and shock wave generator to identify the amber Artykuł 2015
297 Using of the Chan-vese method of image segmentation using non-linear function approximated by sections Referat 2015
298 Using on-line measurement by electronic nose and computer simulations for real-time control at WWTP Rozdział 2016
299 Using on-line measurement by electronic nose and computer simulations for real-time control at WWTP Referat 2016
300 Using optical signals for pulverised coal combustion process optimal control to increase economic efficiency of the boiler Artykuł 2013
301 Using parameterization of objects in Autodesk Inventor in designing structural connectors Artykuł 2015
302 Using PCA in flame vision monitoring system Rozdział 2015
303 Using soft precedence relations for reduction of the construction project duration Artykuł 2012
304 Using soft precedence relations in project scheduling for improving resources utilization Referat 2015
305 Using the Google App Engine platform for teaching programming Artykuł 2012
306 Using the GPU to determining the area the flame in the vision diagnostic system Referat 2013
307 Using the physical parameters of rape seeds to assess germination force Referat 2017
308 Using the test method for optimization the Peltier device for achievement superconducting transition temperatures Referat 2011
309 Using the test method for optimization the Peltier device for achievement superconducting transition temperatures Artykuł 2012
310 Using transient of pulse ionization to high vacuum measurement Referat 2011
311 Using vitrification for sewage sludge combustion ash disposal Artykuł 2015
312 Usługa edukacyjna a strategia marketingowa publicznych szkół wyższych na wybranych przykładach Artykuł 2016
313 Usługi e-zdrowia jako źródło przewagi konkurencyjnej placówki medycznej. Cz. 1 Artykuł 2017
314 Usługi e-zdrowia jako źródło przewagi konkurencyjnej placówki medycznej. Cz. 2 Artykuł 2017
315 Usługi e-zdrowia jako źródło przewagi konkurencyjnej placówki medycznej Artykuł 2014
316 Usługi lokalizacyjne w inteligentnym mieście na przykładzie mobilnego przewodnika po uczelni Artykuł 2012
317 Uso de las TICsen educación : análisis cross-cultural España-Polonia Referat 2017
318 Uspens'kìj sobor davn’ogo Galiča: ìstorìâ vìvčennâ problemi zberežennâ ta konservacìї Rozdział 2017
319 Uspens’kìj sobor Hasło 2013
320 Usprawnianie uczenia się i mnemotechniki : wybrane materiały dydaktyczne Monografia 2011
321 Usprawnienie metody pomiarowej wilgotności materiałów budowlanych za pomocą sond psychrometrycznych Rozdział 2011
322 Usprawnienie procesu drukowania addytywnego z uwzględnieniem stopnia wypełnienia modelu Rozdział 2015
323 Usprawnienie procesu wykonania przestrzennych konstrukcji z profili hutniczych poprzez zastosowanie techniki wycinania laserowego w gotowym wyrobie Artykuł 2016
324 Ustalanie i mocowanie elementów w procesie obróbki Rozdział 2015
325 Ustalanie przyczyn awarii urządzeń na podstawie wyglądu przełomu Artykuł 2016
326 Ustanovka dlâ nasičennâ vodi okisnûvačem [Patent ukraiński nr 111660] Patent 2016
327 Ustanovka mahitno-reahentnoho ochyshchennya vody Rozdział 2015
328 Ustanovska dlâ kondicicûvannâ vodi [ Patent ukraiński nr 103316 ] Patent 2015
329 Ustawa o odnawialnych źródłach energii - analiza aktualnych zapisów odnoszących się do prosumentów Rozdział 2015
330 Usuwanie siarkowodoru z powietrza jako element technologii dezodoryzacji Rozdział 2012
331 Usuwanie siarkowodoru z powietrza przez utlenianie na włóknistych jonitach Artykuł 2012
332 Usuwanie substancji ropopochodnych przez sorbeny zeolitowe Rozdział 2015
333 Usuwanie zadziorów po frezowaniu stopów aluminium i magnezu Monografia 2016
334 Usuwanie zanieczyszczeń z elementów tekstylnych pojazdów samochodowych Referat 2017
335 Uszkodzenia budynku mieszkalno-usługowego o konstrukcji tradycyjnej Artykuł 2012
336 Uszkodzenia cewników i prowadników naczyniowych. Badania charakterystyki mechanicznej cewników i prowadników Referat 2017
337 Uszkodzenia eksploatacyjne elementów pojazdów Rozdział 2013
338 Uszkodzenia kawitacyjne w silnikach spalinowych Artykuł 2014
339 Uszkodzenia korozyjne żelbetowych zbiornikow wody pitnej po wieloletniej eksploatacji Artykuł 2014
340 Uszkodzenia powstałe w czasie eksploatacji żelbetowych zbiorników i silosów Referat 2016
341 Uszkodzenia powstałe w czasie eksploatacji żelbetowych zbiorników i silosów Rozdział 2016
342 Uszkodzenia układów bezpieczeństwa autobusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Artykuł 2012
343 Uszkodzenia układów bezpieczeństwa autobusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Referat 2012
344 Utilisation of cross-docking in the transport company Referat 2013
345 Utilization of algorithms in technological processes and other aspect of modern life Referat 2013
346 Utilization of fine coal waste as a fuel briquettes Artykuł 2013
347 Utilization of sewage sludge in the manufacture of lightweight aggregate Artykuł 2016
348 Utylizacja wybranych odpadów w produkcji spiekanych kruszyw lekkich Monografia 2016
349 Utylizacja zużytych sorbentów zeolitowych do spiekanych do spiekanych materiałów ceramicznych Rozdział 2015
350 UV Degragation of Polymer - Matrix Composites PA + GF Artykuł 2015
351 Uwagi do Rozporządzenia (WE) Nr 1371/2007 dotyczące minimalnego zakresu informacji dostarczanych przed podróżą przez przedsiębiorstwa kolejowe lub sprzedawców biletów Rozdział 2017
352 Uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego Polski a rozwój zrównoważony Rozdział 2011
353 Uwarunkowania i czynniki zmiany ścieżek rozwoju słabo rozwiniętych regionów w świetle badań empirycznych Rozdział 2017
354 Uwarunkowania i możliwości kreowania produktu ekoturystycznego w oparciu o walory przyrodnicze na przykładzie wybranej grupy kwaterodawców Artykuł 2013
355 Uwarunkowania i założenia systemu służb ochrony zabytków w Polsce Rozdział 2016
356 Uwarunkowania kształtowania bezpieczeństwa narodowego Rozdział 2015
357 Uwarunkowania lokalnej polityki wspierania przedsiębiorczości na przykładzie instrumentów podatkowych Rozdział 2017
358 Uwarunkowania prawne, informatyczne i społeczne e-obywatela w społeczeństwie informacyjnym Monografia 2015
359 Uwarunkowania prawne,organizacyjne,ekonomiczne przewozów odpadów niebezpiecznych w świadczeniu usług ekologistycznych Artykuł 2014
360 Uwarunkowania rozwoju energetyki odnawialnej na Lubelszczyźnie Referat 2015
361 Uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego Lubelszczyzny w oparciu o współpracę z obwodem wołyńskim na Ukrainie Monografia 2013
362 Uwarunkowania rozwoju produkcji energii elektrycznej na bazie źródeł odnawialnych Rozdział 2016
363 Uwarunkowania rozwoju współpracy w formie partnerstwa publiczno-prywatnego w opiniach przedstawicieli samorządów lokalnych z województw śląskiego i lubelskiego Artykuł 2011
364 Uwarunkowania techniczne i procesowe modelowania emulgacji ciśnieniowej Monografia 2011
365 Uwarunkowania tworzenia modeli biznesowych w małych firmach Artykuł 2016
366 Uwarunkowania zmian ścieżek rozwoju słabo rozwiniętych regionów w świetle teorii rozwoju regionalnego Rozdział 2017
367 Uzagal′nenì kvazìdìferencial′nì rìvnânnâ Monografia 2011
368 Uzagalnena kumulcâìjna model kìnetiki znošuvannâ pìdšipnika kovzannâ. Častina 1. Lìnìjna ì kumylâìcìjna model Artykuł 2012
369 Uzagalnena kumulcâìjna model kìnetiki znošuvannâ pìdšipnika kovzannâ. Častina 2. Uzagal’nena kumulâcìjna model’ Artykuł 2013
370 Uzawodowienie inżynierskiego kształcenia informatyków Artykuł 2014
371 Użycie tabel „input-output tables” dla oceny łańcuchów globalnej wartości dodanej Artykuł 2016
372 Użyteczność i dostępność GUI - nowy projekt LdV Artykuł 2012
373 Użyteczność testu niacynowego jako narzędzia umożliwiającego różnicowanie osób ze schizofrenią, chorobą aktywną dwubiegunową i osób zdrowych Artykuł 2017