Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 324
Lp. Tytuł Typ Rok
1 Ubiquitous ICT i U-City Rozdział 2012
2 Uchwyt do badań wytrzymałościowych [Zgłoszenie nr (21) 408182] Patent 2015
3 Uchwyt do badania drgań belek i płyt za pomocą wibrometru laserowego [Zgłoszenie nr (21) ) 411900] Patent 2016
4 Uchwyt do mocowania elementów drgających [Zgłoszenie nr (21) 412082] Patent 2016
5 Uchwyt do mocowania próbek do dwuosiowego rozciągania na maszynach jednoosiowych [Patent nr (11) 225039 (21) 405903] Patent 2017
6 Uchwyt do mocowania próbek do dwuosiowego rozciągania na maszynach jednoosiowych [Zgłoszenie nr (21) 405903] Patent 2015
7 Uchwyt do mocowania próbki połączenia klejowego doczołowego [Patent nr (11) 223467 (21) 404296] Patent 2016
8 Uchwyt do mocowania próbki połączenia klejowego doczołowego [Zgłoszenie nr (21) 404296] Patent 2014
9 Uchwyt do rozciągania cylindrycznych próbek [Patent nr (11) 225801 (21) 405900] Patent 2017
10 Uchwyt do rozciągania cylindrycznych próbek [Zgłoszenie nr (21) 405900] Patent 2015
11 Uchwyt do rozdzierania próbek w kształcie podwójnej belki [Patent nr (11) 225617 (21) 412083] Patent 2017
12 Uchwyt do rozdzierania próbek w kształcie podwójnej belki [Zgłoszenie nr (21) 412083] Patent 2016
13 Uchwyt rury nawojowej [Zgłoszenie nr (21) 410056] Patent 2016
14 Uchwyt ustalająco-mocujący, zwłaszcza tuleje klejone doczołowo [Nr prawa ochronnego dla wzoru użytkowego (11) 69025] Patent 2017
15 Uchwyt ustalająco-mocujący, zwłaszcza tuleje klejone doczołowo [Zgłoszenie wzoru użytkowego nr (21) 123751] Patent 2016
16 Uchwyt wiertarski ustalający [ prawo ochronne na wzór użytkowy (21) 123609 ] Patent 2016
17 Uchwyt wiertarski ustalający [Nr prawa ochronnego dla wzoru użytkowego (11) 69284] Patent 2017
18 Uchybienia wykonawcze podczas remontu zbiorników na wodę wpływające na ich trwałość Artykuł 2016
19 Uczenie się przez całe życie z wykorzystaniem chmur obliczeniowych Rozdział 2013
20 Uczenie się przez całe życie” (LdV) – pierwsze spotkanie partnerów projektu Artykuł 2013
21 Uczmy się od Chile Artykuł 2014
22 Udary prądowe przy zamykaniu układów pierścieniowych sieci przesyłowej Artykuł 2011
23 Ujednoradnianie tworzywa w procesie wytłaczania Artykuł 2011
24 Układ badawczy przeznaczony do analizy synchronizacji przekształtników sieciowych podczas zapadów napięcia Artykuł 2014
25 Układ detekcji próby wejścia do obiektu zamkniętego przez sforsowanie zamkniętych okien lub drzwi [ Zgłoszenie nr (21) 407608 ] Patent 2015
26 Układ do generowania plazmy nietermicznej ze wspomaganym zapłonem [Patent nr (11) 226686 (21) 414025] Patent 2017
27 Układ do generowania plazmy nietermicznej ze wspomaganym zapłonem [Zgłoszenie nr (21) 414025] Patent 2017
28 Układ do optycznego pomiaru parametrów plazmy generowanej wewnątrz kapilary światłowodowej [Patent nr (11) 225214 (21) 414026] Patent 2017
29 Układ do optycznego pomiaru parametrów plazmy generowanej wewnątrz kapilary światłowodowej [Zgłoszenie nr (21) 414026] Patent 2016
30 Układ do pomiaru małych wartości napięcia [ Patent nr (11) 221256 (21) 397053] Patent 2016
31 Układ do pomiaru wilgotności względnej powietrza czujnikiem pojemnościowym Patent 2013
32 Układ do pomiaru wilgotności względnej powietrza czujnikiem pojemnościowym [ Patent nr (11) 219987 (21) 397580 ] Patent 2015
33 Układ do wykrywania i sygnalizowania niewłaściwej kolejności faz w elektrycznych obwodach trójfazowych Patent 2011
34 Układ do zabezpieczania, zwłaszcza okien i drzwi [Nr zgłoszenie 402121] Patent 2014
35 Układ do zabezpieczania, zwłaszcza okien i drzwi [Patent nr (11) 219425 (21) 402121] Patent 2015
36 Układ do zwiększania trwałości łącznika stykowego prądu stałego z zastosowaniem łącznika pomocniczego i prostownika [ Zgłoszenie nr (21) 412212 ] Patent 2016
37 Układ do zwiększania trwałości łącznika stykowego prądu stałego z zastosowaniem łącznika pomocniczego i prostownika [Patent nr (11) 224157 (21) 412212] Patent 2016
38 Układ do zwiększania trwałości łącznika stykowego prądu stałego z zastosowaniem łączników pomocniczych [Zgłoszenie nr (21) 412211] Patent 2016
39 Układ do zwiększania trwałości łącznika stykowego prądu stałego z zastosowaniem tyrystorowego układu przełączania biegunowości i prostownika [ Zgłoszenie nr (21) 412215 ] Patent 2016
40 Układ do zwiększania trwałości łącznika stykowego prądu stałego z zastosowaniem tyrystorowego układu przełączania biegunowości i prostownika [Patent nr (11) 224158 (21) 412215] Patent 2016
41 Układ i sposób automatycznego sterowania dopływem i parametrami powietrza dodatkowo schładzającego spaliny, zwłaszcza silnika turbinowego śmigłowca [patent nr (11) 218061 (21) 404680] Patent 2014
42 Układ i sposób zasilania grzejnika centralnego ogrzewania oraz grzejnik dla tego układu [Zgłosznie nr (21) 417597] Patent 2017
43 Układ kogeneracyjny z silnikiem Stirlinga Artykuł 2014
44 Układ napowietrzania pionów instalacji kanalizacji sanitarnej [Zgłoszenie nr (21) 411024] Patent 2016
45 Układ napowietrzania pionów instalacji kanalizacji sanitarnej [Zgłoszenie nr (21) 411025] Patent 2016
46 Układ napowietrzania pionu instalacji kanalizacji sanitarnej [Patent nr (11) 226452 (21) 411024] Patent 2017
47 Układ opto-mechaniczny i sposób pomiaru temperatury oraz wydłużenia przewodu napowietrznej linii elektroenergetycznej [Zgłoszenie nr (21) 417021] Patent 2017
48 Układ pomiarowy stabilizujący sygnał sondy psychrometrycznej Peltiera [Patent nr (11) 222705 (21) 402887] Patent 2016
49 Układ poprawy dokładności w torze pomiarowym z częstotliwościowym nośnikiem informacji Patent 2013
50 Układ rozdzielaczowej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach wielorodzinnych [Zgłoszenie nr (21) 417602] Patent 2017
51 Układ stabilizacji natężenia prądu termoemisji elektronowej i napięcia przyśpieszającego elektrony w źródłach elektronów z gorącą katodą [patent nr 217991] Patent 2014
52 Układ stabilizacji natężenia prądu termoemisji elektronowej i napięcia przyśpieszającego elektrony w źródłach elektronów z gorącą katodą Patent 2012
53 Układ stabilizacji natężenia prądu termoemisji elektronowej i napięcia przyspieszającego elektrony zwłaszcza dla wysokich energii elektronów [ Patent nr (11) 219991 (21) 398424 ] Patent 2015
54 Układ stabilizacji natężenia prądu termoemisji elektronowej i napięcia przyspieszającego elektrony, zwłaszcza dla wysokich energii elektronów [ Nr zgłoszenia 398424] Patent 2013
55 Układ stabilizacji prądu termoemisji elektronowej, zwłaszcza dla wysokich energii elektronów [ patent nr 210947] Patent 2012
56 Układ stabilizatora prądu termoemisji elektronowej z automatyczną regulacją napięcia anody [Patent nr (11) 225768 (21) 414248] Patent 2017
57 Układ stabilizatora prądu termoemisji elektronowej z automatyczną regulacją napięcia anody [Zgłoszenie nr (21) 414248] Patent 2016
58 Układ sterowanego bipolarnego źródła prądowego [Nr zgłoszenia (21) 406905] Patent 2014
59 Układ sterowanego bipolarnego źródła prądowego [Patent nr (11) 220502 (21) 406905] Patent 2015
60 Układ sterowania mocą bierną farmy wiatrowej wykorzystujący możliwości regulacyjne przekształtników, dławika zaczepowego oraz pojemność kabla zasilającego farmę Artykuł 2016
61 Układ sterowania platformą mobilną z napędem różnicowym Rozdział 2013
62 Układ sterowania ramieniem robota o czterech stopniach swobody Rozdział 2011
63 Układ sterowania ramieniem robota o sześciu stopniach swobody Rozdział 2012
64 Układ sterujący mechanicznymi zabezpieczeniami dostępu [ zgłoszenie nr 390402] Patent 2011
65 Układ uplastyczniający wytłaczarki jednoślimakowej [Patent nr (11) 224842 (21) 411329] Patent 2017
66 Układ uplastyczniający wytłaczarki jednoślimakowej [Patent nr (11) 225775 (21) 411330] Patent 2017
67 Układ uplastyczniający wytłaczarki jednoślimakowej [Patent nr (11) 225804 (21) 411327] Patent 2017
68 Układ uplastyczniający wytłaczarki jednoślimakowej [Patent nr (11) 225805 (21) 411328] Patent 2017
69 Układ uplastyczniający wytłaczarki jednoślimakowej [Zgłoszenie nr (21) 411327] Patent 2016
70 Układ uplastyczniający wytłaczarki jednoślimakowej [Zgłoszenie nr (21) 411328] Patent 2016
71 Układ uplastyczniający wytłaczarki jednoślimakowej [Zgłoszenie nr (21) 411329] Patent 2016
72 Układ uplastyczniający wytłaczarki jednoślimakowej [Zgłoszenie nr (21) 411330] Patent 2016
73 Układ uplastyczniający, zwłaszcz wytłaczarki ślimakowej [patent nr 21758] Patent 2014
74 Układ urządzeń do wytwarzania taśmy montażowej do płyt kartonowo-gipsowych [Patent nr (11) 225353 (21) 395640] Patent 2017
75 Układ wysokonapięciowego stabilizatora prądu termoemisji elektronowej [ Nr zgłoszenia 402069] Patent 2013
76 Układ wysokonapięciowego stabilizatora prądu termoemisji elektronowej [Patent nr (11) 223594 (21) 402069] Patent 2016
77 Układ zwiększania trwałości łącznika stykowego prądu stałego z zastosowaniem łączników pomocniczych [Patent (11) 224156 (21) 412211] Patent 2016
78 Układy automatycznej regulacji prądu termoemisji elektronowej w próżniowych przyrządach pomiarowych Artykuł 2014
79 Układy biwalentne Artykuł 2011
80 Układy EAZ elektrowni biogazowych Artykuł 2011
81 Układy energoelektroniczne w NTE Monografia 2011
82 Układy przekształtnikowe w sieciach Smart Grids - systemy HVDC Rozdział 2015
83 Układy przekształtnikowe w sieciach Smart Grids - urządzenia Statcom Rozdział 2015
84 Układy przesłuchujące multipleksowe światłowodowe czujniki Bragga Artykuł 2015
85 Ukrainian economics : actual research problems in Eastern Europe Monografia 2013
86 Ukrainian labour market from the perspective poles - stereotypes or negative experiences? Artykuł 2015
87 Ukryta przewaga : kultura organizacyjna jako czynnik sukcesu współczesnych przedsiębiorstw Monografia 2013
88 Ultra-high strength concrete made with recycled aggregate from sanitary ceramic wastes – The method of production and the interfacial transition zone Artykuł 2016
89 Ultralekkie wiatrakowce w zastosowaniach komercyjnych Artykuł 2015
90 Ultrasłaba emisja fotonowa z układów żywych Monografia 2015
91 Ultrasonic stabilization of the activated sludge samples for particle size distribution PSD measurements using laser diffraction method Artykuł 2012
92 Ultraweak luminescence of the characeae plants under the circumstances of cyclical changes in temperature Artykuł 2011
93 Umowa o przeniesienie patentu Rozdział 2011
94 Umowa o współpracy z Czerkaskim Państwowym Uniwersytetem Technicznym Artykuł 2014
95 Uncertainty analysis in acoustic investigations Referat 2013
96 Uncertainty assessment of Index M Artykuł 2012
97 Uncertainty of EOP resulting from uncertain PMD estimation from transmitted signal Rozdział 2015
98 Uncertainty of first order polarization mode estimation from a transmitted signal in a direct detection ook optical fiber communication line Referat 2013
99 Uncertainty of the Sagnac interferometer-based measurement of the modal birefringence of polarization maintaining optical fibers Artykuł 2012
100 Unconventional barrel design increasing extrudate output and quality Referat 2015
101 Unconventional barrel desingns of single-screw plasticizing systems Referat 2017
102 Unethical behaviours towards Women in organizations in Lubelskie Voivodeship-Own research Rozdział 2015
103 Unexpected reaction of new HAp/glucan composite to environmental acidification : defect or advantage? Artykuł 2017
104 Unexpected reaction of new HAp/glucan composite to environmental acidification: defect or advantage Artykuł 2016
105 Unique Hennebique Bridges in Lublin, Poland Artykuł 2013
106 Unit rate-based cost estimating-input and methods Artykuł 2014
107 Universal acceleration measurement unit for energy harvesting sources Referat 2011
108 Universal acceleration measurement unit for energy harvesting sources Artykuł 2013
109 Universal extendable semi-low bed trailer for transportation of road machinery Referat 2011
110 Universities in urban structure of Lublin Rozdział 2014
111 University – industry cooperation in scope of athletes analysis Rozdział 2016
112 University campuses in Poland 1955-1989 Rozdział 2014
113 University districts in the context of creating urban public spaces Rozdział 2014
114 University education tailored to labour market expectations Referat 2012
115 University-industry cooperation as an extension of higher education offer Rozdział 2015
116 University’s scientific resources processing in knowledge management systems Referat 2014
117 Uniwersalna naczepa o zmiennej długości do przewozu maszyn Artykuł 2011
118 Uniwersalna platforma pomiarowa dla środowiska LabVIEW Referat 2014
119 Uniwersalna platforma pomiarowa dla środowiska LabVIEW Artykuł 2014
120 Uniwersalność i personalizacja modelowania ścieżkowego w badaniu procesów lojalnościowych Artykuł 2015
121 Unnoticed mistake, the most expensive drain Rozdział 2013
122 Unreliability of water supply networks in the Polish towns based on the field reliability tests Referat 2012
123 Unusual behavior of acids in dispersions of metal oxides in nonaqueous solvents Referat 2011
124 Uogólniona metoda wyznaczania parametrów zasilania dla minimalizacji strat mocy w indukcyjnym silniku klatkowym Artykuł 2013
125 Upravlenie dorzdevymi i tal´mi vodami Referat 2014
126 Upravlenie innovacionnymi processami na predpriâtii Rozdział 2013
127 Upravlenie projektom : učebno-metodičeskoe posobie Monografia 2014
128 Uproszczone kryteria stabilności dla długookresowego planowania rozwoju sieci przesyłowej Artykuł 2013
129 Uptake of six heavy metal cations by synthetic goethite Referat 2013
130 Uptake of vapors of Cd at 480-600 degrees C and of Zn at 750-880 degrees C by SBA-15 Artykuł 2017
131 Urbaniści oczekują Artykuł 2012
132 Urbanistyka "a la française" : tysiąc lat doświadczeń i europejskich innowacji - dopełnienie obrazu. T. 1, W poszukiwaniu źródeł urbanistyki europejskiej : modele średniowiecznej organizacji przestrzeni południowej Francji : od Cyrkulad do Bastyd Monografia 2016
133 Urządzenia elektrotechnologiczne stosowane w energetyce i ekologii Artykuł 2013
134 Urządzenia mobilne jako rejestratory przyspieszenia Referat 2014
135 Urządzenia mobilne jako rejestratory przyspieszenia Artykuł 2015
136 Urządzenia o sprawności ponad 100 % Artykuł 2011
137 Urządzenie do badania elementów, zwłaszcza polimerowych przy oddziaływaniach ślizgowych [ patent nr 215116] Patent 2013
138 Urządzenie do badania nieciągłości struktury detali ferromagnetycznych Patent 2012
139 Urządzenie do badania nieciągłości struktury detali ferromagnetycznych na małej przestrzeni badawczej Patent 2012
140 Urządzenie do badania odporności materiałów na zużycie kawitacyjne Patent 2012
141 Urządzenie do badania odporności materiałów na zużycie kawitacyjne [ patent nr 66576] Patent 2013
142 Urządzenie do badania odporności na pękanie betonu, zwłaszcza przy skręcaniu [Patent nr (11) 223460 (21) 404402] Patent 2016
143 Urządzenie do badania odporności na pękanie betonu, zwłaszcza przy skręcaniu [Zgłoszenie nr (21) 404402] Patent 2015
144 Urządzenie do formowania powierzchni wyrobów z materiałów plastycznych [ Nr zgłoszenia 399707] Patent 2014
145 Urządzenie do formowania powierzchni wyrobów z materiałów plastycznych [Patent nr (11) 222323 (21) 399707] Patent 2016
146 Urządzenie do gięcia długich prętów stalowych gładkich i żebrowanych [ Nr prawa ochronnego na wzór użytkowy 66736] Patent 2013
147 Urządzenie do gięcia prętów stalowych gładkich i żebrowanych Patent 2013
148 Urządzenie do gięcia wytworów kształtowych o znacznej długości [Patent nr (11) 225357 (21) 413408] Patent 2017
149 Urządzenie do gięcia wytworów kształtowych o znacznej długości [Patent nr (11) 225356 (21) 413407] Patent 2017
150 Urządzenie do gięcia wytworów kształtowych o znacznej długości [Zgłoszenie nr (21) 413407] Patent 2016
151 Urządzenie do gięcia wytworów kształtowych o znacznej długości [Zgłoszenie nr (21) 413408] Patent 2016
152 Urządzenie do klimatyzacji Patent 2013
153 Urządzenie do klimatyzacji [Patent nr (11) 219022 (21) 397491] Patent 2015
154 Urządzenie do kształtowania i przecinania folii [Zgłoszenie nr (21) 413917] Patent 2017
155 Urządzenie do nagniatania tocznego [Zgłoszenie nr (21) 414179] Patent 2017
156 Urządzenie do napinania linki ogranicznika prędkości [Patent nr (11) 221203 (21) 401667] Patent 2016
157 Urządzenie do napinania linki ogranicznika prędkości [Zgłoszenie nr (21) 401667] Patent 2014
158 Urządzenie do obciskania obrotowego wyrobów drążonych Patent 2012
159 Urządzenie do obciskania obrotowego wyrobów drążonych [patent nr 216312] Patent 2014
160 Urządzenie do obróbki plazmowej materiałów celulozowych [Zgłoszenie nr (21) 417992) Patent 2017
161 Urządzenie do obróbki plazmowej materiałów celulozowych [Zgłoszenie nr (21) 417993] Patent 2017
162 Urządzenie do odzysku metanu z gazu wysypiskowego o niskiej jego zawartości Patent 2012
163 Urządzenie do podgrzewania preform z materiału termoplastycznego przeznaczone do produkcji butelek przez rozdmuchiwanie [patent nr 217378] Patent 2014
164 Urządzenie do podgrzewania preform z materiału termoplastycznego przeznaczony do produkcji butelek przez rozdmuchiwanie Patent 2012
165 Urządzenie do pomiaru wilgotności powietrza Patent 2012
166 Urządzenie do pomiaru wilgotności powietrza [patent nr 218000] Patent 2014
167 Urządzenie do profilowania blachodachówki [Patent nr (11) 225242 (21) 406019] Patent 2017
168 Urządzenie do profilowania blachodachówki [Zgłoszenie nr (21) 406019] Patent 2015
169 Urządzenie do przepychania obrotowego z regulowanym rozstawem osi Patent 2012
170 Urządzenie do przepychania obrotowego z regulowanym rozstawem osi [patent nr 216258] Patent 2014
171 Urządzenie do realizacji badań zmęczeniowych zębów z wypełnieniami stomatologicznymi Patent 2013
172 Urządzenie do realizacji badań zmęczeniowych zębów z wypełnieniami stomatologicznymi [patent nr 216432] Patent 2014
173 Urządzenie do skróconego startu i lądowania statku powietrznego, zwłaszcza wiatrakowca [Zgłoszenie nr (21) 407867] Patent 2014
174 Urządzenie do transportu włókien mikroekstrakcji do fazy stałej Patent 2011
175 Urządzenie do usuwania siarkowodoru z biogazu Patent 2012
176 Urządzenie do utwardzania spoiny klejowej [ Zgłoszenie nr (21) 420303] Patent 2017
177 Urządzenie do użytkowania dźwigu osobowego [Zgłoszenie nr (21) 412767] Patent 2016
178 Urządzenie do walcowania poprzecznego, trójwalcowego odkuwek z regulowanym rozstawem osi Patent 2012
179 Urządzenie do walcowania uzębień kół stożkowych Patent 2012
180 Urządzenie do walcowania uzębień kół stożkowych [patent nr (11) 218049 (21) 394434] Patent 2014
181 Urządzenie do wymiany ciepła [Nr prawa ochronnego na wzór użytkowy nr (11) 69321] Patent 2017
182 Urządzenie do wymiany ciepła [Zgłoszenie nr (21) 404403] Patent 2015
183 Urządzenie do wytwarzania rury instalacyjnej Patent 2012
184 Urządzenie do wytwarzania taśmy montażowej do płyt kartonowo-gipsowych Patent 2013
185 Urządzenie do zamocowania próbek połączeń adhezyjnych, zwłaszcza połączeń korzeń zęba-wkład [Zgłoszenie nr (21) 413131] Patent 2017
186 Urządzenie do zawijania wytworów kształtowych o znacznej długości [Patent nr (11) 225404 (21) 413406] Patent 2017
187 Urządzenie do zawijania wytworów kształtowych o znacznej długości [Zgłoszenie nr (21) 413406] Patent 2016
188 Urządzenie i sposób do biologicznego oczyszczania ścieków [Zgłoszenie nr (21) 411985] Patent 2016
189 Urządzenie stabilizujące [ patent nr 211190] Patent 2012
190 Urządzenie uplastyczniające wytłaczarki [ patent nr 212185] Patent 2012
191 Urządzenie wyporowe z intensywną wymianą ciepła, zwłaszcza do maszyn cieplnych [Nr zgłoszenia 402680] Patent 2014
192 The usage of computer visualization in teaching technical subjects Artykuł 2014
193 Usage of IT tools in e-marketing campaign design and management in small and medium-sized enterprises Artykuł 2013
194 The usage of magnesium alloys as biomaterials Referat 2013
195 Usage of the hybrid encryption in a cloud instant messages exchange system Rozdział 2016
196 Usage possibilities of carbonate and zeolitic zeolitic sorbents in CO2 capture Referat 2011
197 The use digital filtering in the processing of X-ray fluorescence spectrometer spectrograms Referat 2013
198 The use of a static electrical energy meter as a transducer of active power to a pulse frequency signal Artykuł 2016
199 The use of alternative energy in Poland Rozdział 2013
200 The use of an incremental encoder for speed measurement circuit and determining the rotor position of a BLDC motor Referat 2013
201 The use of automation components to ensure adequate microclimate in rooms Artykuł 2017
202 Use of chitosan-modified fly ashes and zeolites for removal of heavy metal ions Artykuł 2017
203 The use of clinoptilolite and synthetic zeolites for removal of petroleum substances Artykuł 2014
204 Use of Cloud Computing in Project Management Rozdział 2015
205 The use of computer algebra systems in the teaching process Artykuł 2014
206 The use of computer image analysis in determining adhesion properties Artykuł 2014
207 The use of computer simulation in the design of the plasma reactor and the rotor Rozdział 2015
208 The use of computer support for registration and evaluation process of Friction Artykuł 2016
209 The Use of Computer Systems in the Design of Hip Replacements Rozdział 2015
210 The use of decision tree induction and artificial neural networks for automatic diagnosis of Hashimoto`s disease Artykuł 2013
211 The use of experimental bending tests to more accurate numerical description of TBC damage process Referat 2014
212 The use of experimental bending tests to more accurate numerical description of TBC damage process Artykuł 2016
213 The use of genetic algorithms in mobile applications Referat 2014
214 USE of GIS system in the construction of hydraulic model of networks Artykuł 2012
215 The Use of Image Analysis Techniques to Describe a Cluster Cracks in the Cement Paste with the Addition of Metakaolinite Referat 2016
216 The use of inductive clustering algorithms for forming expert groups in large-scale innovation projects Artykuł 2013
217 The use of industrial metrotomography in the field of maintenance and reliability of rubber-textile conveyor belts in closed continuous transport systems Artykuł 2016
218 The use of labview environment for the building of the grain Dust control system in grain mill Artykuł 2012
219 The use of multiple cameras for motion capture Artykuł 2014
220 The use of multiple cameras for motion capture Referat 2013
221 Use of personalized ventilation for improving health, comfort, and performance at high room temperature and humidity Artykuł 2013
222 Use of progressive methods of public warehousing in Slovak Republic Referat 2015
223 Use of response surface methodology in characterization of properties of recycled high density polyethylene/ground tire rubber compositions Artykuł 2014
224 The use of scanning electron microscopy to identify zeolite minerals Rozdział 2014
225 The use of solar energy in hybrid systems Rozdział 2013
226 The use of spent glauconite in lightweight aggregate production Artykuł 2011
227 Use of spent zeolite sorbents for the preparation of lightweight aggregates differing in microstructure Artykuł 2017
228 The use of stationary tests for analysis of monitored residual processes Artykuł 2015
229 The use of statistical characteristics of measured signals to increasing the reliability of the rhinomanometric diagnosis Rozdział 2016
230 The use of steganography to control multimedia players Rozdział 2015
231 The use of the concept of multiplier effects in estimating the impact of enterprises located in special economic zones on the local labour market – the case of Lublin Rozdział 2016
232 Use of the GPS-X simulator for planning experiments in a laboratory-scale SBR bioreactor Referat 2015
233 The use of the system of national accounts to assess the global chains of value added in international trade Rozdział 2016
234 Use of thermo vision research to analyze the thermal stability of microcellular extrusion process of poly(vinyl chloride) Artykuł 2013
235 The use of ultrasonic detectors in peripheral object protection for casement windows security Artykuł 2013
236 The use of vibration signals of real objects in the simulation of vibrations transmitted to the support of the large-scale structure Artykuł 2012
237 The use of virtual and augmented reality in the teaching process Rozdział 2017
238 The use of voice messages generators in the integrated control and supervision systems installed in laboratory rooms Artykuł 2014
239 Use of zeolite mixtures for the removal of petroleum products Referat 2014
240 The use of zeolite, lightweight aggregate and boiler slag in restoration renders Artykuł 2017
241 The use polynomials as a possible variant analytical processing of logic-time functions Rozdział 2015
242 Usefulness of modal analysis for evaluation of milling process stability Artykuł 2017
243 The usefulness of real estate prices and values register in appraisal by comparative methods, on the basis of Lublin voivodeship registers Artykuł 2016
244 User behavioral model in hypertext environment Rozdział 2015
245 Using 2D and 3D Computer Games to Detect Colorblindness – a Comparative Study Artykuł 2015
246 Using 3D replication technology in preparing didactic aid sets in the area of cultural heritage Rozdział 2015
247 Using ceramic sanitary ware waste as concrete aggregate Artykuł 2013
248 Using customized pseudoisochromatic plates for detecting chosen forms of dichromacy Artykuł 2012
249 Using deming cycle for strengthening cooperation between industry and university in IT engineering education program Referat 2012
250 Using electrical impedance tomography in flood embankment Artykuł 2013
251 Using electrical impedance tomography in flood embankment system Artykuł 2013
252 Using eye tracking usability testing in the process of student applications assessment Rozdział 2016
253 Using Google search engine to get unauthorized access to private data Artykuł 2012
254 Using hybridized techniques to develop an online workplace risk assessment tool Artykuł 2012
255 Using hydrodynamic cavitation device in the industry Referat 2017
256 Using internet of things for environmental monitoring in students' multidisciplinary it projects Rozdział 2016
257 The using ions in cancer therapy Referat 2013
258 Using multiobjective genetic algorithms for optimal resource management in an autonomous power system Artykuł 2012
259 Using of fuzzy AHP for assessing risk of construction projects Artykuł 2011
260 Using of non-conventional fuels in hybrid vehicle drives Artykuł 2016
261 Using of pulsed plasma discharges and shock wave generator to identify the amber Artykuł 2015
262 Using of the Chan-vese method of image segmentation using non-linear function approximated by sections Referat 2015
263 Using on-line measurement by electronic nose and computer simulations for real-time control at WWTP Rozdział 2016
264 Using on-line measurement by electronic nose and computer simulations for real-time control at WWTP Referat 2016
265 Using optical signals for pulverised coal combustion process optimal control to increase economic efficiency of the boiler Artykuł 2013
266 Using parameterization of objects in Autodesk Inventor in designing structural connectors Artykuł 2015
267 Using PCA in flame vision monitoring system Rozdział 2015
268 Using soft precedence relations for reduction of the construction project duration Artykuł 2012
269 Using soft precedence relations in project scheduling for improving resources utilization Referat 2015
270 Using the Google App Engine platform for teaching programming Artykuł 2012
271 Using the GPU to determining the area the flame in the vision diagnostic system Referat 2013
272 Using the test method for optimization the Peltier device for achievement superconducting transition temperatures Referat 2011
273 Using the test method for optimization the Peltier device for achievement superconducting transition temperatures Artykuł 2012
274 Using transient of pulse ionization to high vacuum measurement Referat 2011
275 Using vitrification for sewage sludge combustion ash disposal Artykuł 2015
276 Usługa edukacyjna a strategia marketingowa publicznych szkół wyższych na wybranych przykładach Artykuł 2016
277 Usługi e-zdrowia jako źródło przewagi konkurencyjnej placówki medycznej Artykuł 2014
278 Usługi lokalizacyjne w inteligentnym mieście na przykładzie mobilnego przewodnika po uczelni Artykuł 2012
279 Uspens’kìj sobor Hasło 2013
280 Usprawnianie uczenia się i mnemotechniki : wybrane materiały dydaktyczne Monografia 2011
281 Usprawnienie metody pomiarowej wilgotności materiałów budowlanych za pomocą sond psychrometrycznych Rozdział 2011
282 Usprawnienie procesu drukowania addytywnego z uwzględnieniem stopnia wypełnienia modelu Rozdział 2015
283 Usprawnienie procesu wykonania przestrzennych konstrukcji z profili hutniczych poprzez zastosowanie techniki wycinania laserowego w gotowym wyrobie Artykuł 2016
284 Ustalanie i mocowanie elementów w procesie obróbki Rozdział 2015
285 Ustalanie przyczyn awarii urządzeń na podstawie wyglądu przełomu Artykuł 2016
286 Ustanovka dlâ nasičennâ vodi okisnûvačem [Patent ukraiński nr 111660] Patent 2016
287 Ustanovka mahitno-reahentnoho ochyshchennya vody Rozdział 2015
288 Ustanovska dlâ kondicicûvannâ vodi [ Patent ukraiński nr 103316 ] Patent 2015
289 Ustawa o odnawialnych źródłach energii - analiza aktualnych zapisów odnoszących się do prosumentów Rozdział 2015
290 Usuwanie siarkowodoru z powietrza jako element technologii dezodoryzacji Rozdział 2012
291 Usuwanie siarkowodoru z powietrza przez utlenianie na włóknistych jonitach Artykuł 2012
292 Usuwanie substancji ropopochodnych przez sorbeny zeolitowe Rozdział 2015
293 Usuwanie zadziorów po frezowaniu stopów aluminium i magnezu Monografia 2016
294 Uszkodzenia budynku mieszkalno-usługowego o konstrukcji tradycyjnej Artykuł 2012
295 Uszkodzenia eksploatacyjne elementów pojazdów Rozdział 2013
296 Uszkodzenia kawitacyjne w silnikach spalinowych Artykuł 2014
297 Uszkodzenia korozyjne żelbetowych zbiornikow wody pitnej po wieloletniej eksploatacji Artykuł 2014
298 Uszkodzenia powstałe w czasie eksploatacji żelbetowych zbiorników i silosów Referat 2016
299 Uszkodzenia powstałe w czasie eksploatacji żelbetowych zbiorników i silosów Rozdział 2016
300 Uszkodzenia układów bezpieczeństwa autobusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Artykuł 2012
301 Uszkodzenia układów bezpieczeństwa autobusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Referat 2012
302 Utilisation of cross-docking in the transport company Referat 2013
303 Utilization of algorithms in technological processes and other aspect of modern life Referat 2013
304 Utilization of fine coal waste as a fuel briquettes Artykuł 2013
305 Utilization of sewage sludge in the manufacture of lightweight aggregate Artykuł 2016
306 Utylizacja wybranych odpadów w produkcji spiekanych kruszyw lekkich Monografia 2016
307 Utylizacja zużytych sorbentów zeolitowych do spiekanych do spiekanych materiałów ceramicznych Rozdział 2015
308 UV Degragation of Polymer - Matrix Composites PA + GF Artykuł 2015
309 Uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego Polski a rozwój zrównoważony Rozdział 2011
310 Uwarunkowania i możliwości kreowania produktu ekoturystycznego w oparciu o walory przyrodnicze na przykładzie wybranej grupy kwaterodawców Artykuł 2013
311 Uwarunkowania i założenia systemu służb ochrony zabytków w Polsce Rozdział 2016
312 Uwarunkowania kształtowania bezpieczeństwa narodowego Rozdział 2015
313 Uwarunkowania prawne, informatyczne i społeczne e-obywatela w społeczeństwie informacyjnym Monografia 2015
314 Uwarunkowania prawne,organizacyjne,ekonomiczne przewozów odpadów niebezpiecznych w świadczeniu usług ekologistycznych Artykuł 2014
315 Uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego Lubelszczyzny w oparciu o współpracę z obwodem wołyńskim na Ukrainie Monografia 2013
316 Uwarunkowania rozwoju produkcji energii elektrycznej na bazie źródeł odnawialnych Rozdział 2016
317 Uwarunkowania rozwoju współpracy w formie partnerstwa publiczno-prywatnego w opiniach przedstawicieli samorządów lokalnych z województw śląskiego i lubelskiego Artykuł 2011
318 Uwarunkowania techniczne i procesowe modelowania emulgacji ciśnieniowej Monografia 2011
319 Uwarunkowania tworzenia modeli biznesowych w małych firmach Artykuł 2016
320 Uzagal′nenì kvazìdìferencial′nì rìvnânnâ Monografia 2011
321 Uzagalnena kumulcâìjna model kìnetiki znošuvannâ pìdšipnika kovzannâ. Častina 1. Lìnìjna ì kumylâìcìjna model Artykuł 2012
322 Uzagalnena kumulcâìjna model kìnetiki znošuvannâ pìdšipnika kovzannâ. Častina 2. Uzagal’nena kumulâcìjna model’ Artykuł 2013
323 Uzawodowienie inżynierskiego kształcenia informatyków Artykuł 2014
324 Użyteczność i dostępność GUI - nowy projekt LdV Artykuł 2012