Publikacje pracowników PL
Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 1014
Lp. Tytuł Typ Rok
1 W cieniu "Wielkiej Digitalizacji" – najnowsze książki naukowe i podręczniki w politechnicznych bibliotekach cyfrowych Artykuł 2014
2 W kierunku sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju – część II: eksploracja empiryczna Artykuł 2011
3 W pełni optyczny przełącznik wykorzystujący jednorodne światłowodowe siatki Bragga Artykuł 2015
4 W trosce o nowoczesną architekturę w postindustrialnym regionie lubelskim Rozdział 2012
5 Walcarka i narzędzie do wytwarzania wyrobów kształtowych, zwłaszcza śrubowych Patent 2011
6 Walcarka nawrotna [Patent nr (11) 224984 (21) 410189] Patent 2017
7 Walcarka ramowo-konsolowa, zwłaszcza do walcowania wzdłużnego wyrobów płaskich oraz kształtowych Patent 2013
8 Walcarka ramowo-konsolowa, zwłaszcza do walcowania wzdłużnego wyrobów płaskich oraz kształtowych [Patent nr (11) 221074 (21) 396594] Patent 2016
9 Walcarka skośna [Zgłoszenie nr (21) 416274] Patent 2017
10 Walcowanie kuźnicze odkuwek drążonych ze stopu aluminium 6063 Artykuł 2014
11 Walcowanie poprzeczne kul do młynów kulowych Artykuł 2012
12 Walcowanie poprzeczno-klinowe kul Monografia 2012
13 Walcowanie poprzeczno-klinowe kul bezpośrednio z główki szyny Artykuł 2015
14 Walcowanie poprzeczno-klinowe kul do młynów kulowych Artykuł 2012
15 Walcowanie poprzeczno-klinowe kul metodą równoległą Artykuł 2012
16 Walcowanie poprzeczno-klinowe kul z główek złomowanych szyn Rozdział 2014
17 Walcowanie poprzeczno-klinowe odkuwek o kształtach złożonych Monografia 2011
18 Walcowanie poprzeczno-klinowe odkuwek w uniwersalnej walcarce kuźniczej Artykuł 2015
19 Walcowanie poprzeczno-klinowe wałka ze zgrubieniem końcowym Artykuł 2011
20 Walcowanie poprzeczno-klinowe. Możliwości wytwarzania wyrobów o złożonych kształtach Artykuł 2015
21 Walcowanie śrubowe kul do młynów kulowych Monografia 2012
22 Walory estetyczne drogi ekspresowej S17 Artykuł 2014
23 Walory kulturowe formy architektonicznej w aspekcie uwarunkowań współczesnych technologii budowlanych, w tym budownictwa wielkopłytowego Artykuł 2014
24 Warsztat pracy współczesnego naukowca Referat 2018
25 Warsztaty Doktoranckie WD 2013 - Wybrane metody modelowania i symulacji, Warszawa - Poronin 2013 Monografia 2013
26 Warsztaty doktoranckie Wydziału Elektrotechniki i Informatyki : Lato’2015 : [streszczenia] Monografia 2015
27 Warsztaty NATO Advanced Research Workshop Artykuł 2011
28 Warsztaty studenckie – czerwiec 2016 – powrotem pamięci do bohaterów Ziemi Chełmskiej Artykuł 2017
29 Wartość firmowego serwisu internetowego w budowie zaufania do e-biznesu Rozdział 2011
30 Wartość funkcji w obiektach zabytkowych Monografia 2014
31 Wartość generowana w sieci organizacyjnej Artykuł 2012
32 Wartość graniczna całki Cockrofta-Lathama dla stali łożyskowej gatunku 100Cr6 Artykuł 2011
33 Wartość klienta w perspektywie wiedzy i rozwoju przedsiębiorstwa Monografia 2017
34 Wartość klienta z perspektywy organizacji sieciowej Artykuł 2011
35 Wartość rynkowa a wartość księgowa spółek notowanych na GPW w Warszawie Rozdział 2011
36 Wartości niematerialne w koncepcji kapitału intelektualnego Artykuł 2016
37 Wartości ogólne i zawodowe w zróżnicowanych wiekowo grupach pracowników – wyniki badań Artykuł 2017
38 Wartościowanie dziedzictwa w systemie SV - metoda i przykłady zastosowania Monografia 2017
39 Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków Monografia 2012
40 Wartościowanie zabytków architektury Monografia 2013
41 Warunki bezpiecznego użytkowania rusztowań Rozdział 2015
42 Warunki pracy układów śrubowych poddanych napięciu wstępnemu i oddziaływaniu pola temperatur Artykuł 2014
43 Warunki techniczne wykonania sieci wodociągowo-kanalizacyjnych Artykuł 2017
44 Warunki technologiczne procesu usuwania zadziorów z przedmiotów wykonanych ze stopów aluminium Artykuł 2016
45 Warunki trwałego i zrównoważonego rozwoju ludzkości Rozdział 2014
46 Warunki trwałego, zrównoważonego rozwoju ludzkości Artykuł 2013
47 Warunki współpracy emulatora sieci elektroenergetycznej maszyną synchroniczną-projekt i badania symulacyjne Referat 2014
48 Warunki wyboru turbin i układu generatorów elektrowni wiatrowych Artykuł 2011
49 Waste dolomite powder as an adsorbent of Cd, Pb(II), and Zn from aqueous solutions Artykuł 2017
50 Wasteless splitting of metal round bars basing on cross-wedge rolling process Artykuł 2011
51 Wastewater purification from colorant by flotation and bio-colagulation Artykuł 2012
52 Water absorption of thermoplastic matrix composites with polyamide 6 Artykuł 2013
53 Water contact angles on high impact polystyrene exposed to radio frequency atmospheric pressure plasma jet Referat 2014
54 Water content measurement of building materialis using surface TDR probe Artykuł 2011
55 Water demand forecasting by trend and harmonic analysis Artykuł 2018
56 Water losses analysis in selected group water supply systems Artykuł 2018
57 Water quality analysis in a selected rural water supply system Rozdział 2016
58 Water quality analysis in a selected rural water supply system Referat 2015
59 Water quality correction in water distribution systems Referat 2013
60 Water quality correction within water distribution system Artykuł 2015
61 Water supply and wastewater disposal. Monografia 2018
62 Water supply and wastewater removal Monografia 2016
63 Waterproof impregnation of ceramic brick with emulsions of low voc content Rozdział 2013
64 The way of modelling new generation sources and its effect on power system stability evaluation parameters Artykuł 2013
65 The way parameters of the 110 kV lines are determined and its effect on the accuracy of network calculations Referat 2013
66 Ways and possibilities of creati ng medical information systems based on OLAP-technology Artykuł 2017
67 Ways of increasing the distance range of the portable laser rangefinders in the range of 1.5 microns Referat 2011
68 Wdrażanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu wobec pracowników w korporacjach w branży IT Artykuł 2017
69 Wdrożenia przemysłowe mottem prac badawczych Katedry Napędów i Maszyn Elektrycznych Artykuł 2014
70 Wdrożenie sytemu ERP w ocenie użytkowników - studium przypadku Artykuł 2011
71 Wear mechanism of cutting knives used in waste tire shredders Referat 2011
72 Wear of milling cutters resulting from high silicon aluminium alloy cast AISi21 CuNi machining Artykuł 2014
73 The wear of screw plasticizing systems in processing machines Referat 2015
74 Wear resistance and microstructure of PTA deposited Ni-Co-based coatings Artykuł 2012
75 Wear resistance of eutectic coatings of the Fe-Mn-C-B system alloyed with Si, Ni, and Cr Artykuł 2011
76 Wearable Sensors as Feedback Method in Virtual Reality Anti-Stress Therapy Rozdział 2017
77 Web accessibility for the visually impaired Rozdział 2011
78 Web analytics combined with eye tracking for successful user experience design: a case study Artykuł 2016
79 Web Analytics. Analytical tools and their practical utilization in e-commerce environment-an e-store case study Rozdział 2011
80 WebML i UML jako narzędzia projektowania aplikacji internetowych Artykuł 2011
81 Weighted least-squares polynomial approxaimation employed to RH sensors calibration points Artykuł 2012
82 Weighted least-squares polynomial approximation employed to RH sensors’ calibration points Referat 2012
83 Weighted sub-Bergman Hilbert spaces Artykuł 2014
84 WEiI – wczoraj, dziś i jutro Artykuł 2014
85 WEiI kuźnią kadr dla przemysłu Artykuł 2014
86 Wentylacja instalacji kanalizacji w budownictwie pasywnym Referat 2017
87 Wernakularna architektura Islandii Artykuł 2015
88 Weryfikacja algorytmu korekcji toru narzędzia przy toczeniu przedmiotów o małej sztywności Rozdział 2013
89 Weryfikacja doświadczalna parametrów dynamicznych mostów dla pieszych Artykuł 2014
90 Weryfikacja metodologii wdrażania RSI dla Mazowsza, a także aktualizacja i operacjonalizacja wskaźników systemu monitoringu i ewaluacji Rozdział 2012
91 Weryfikacja metody rozpoznawania rodzaju ruchu wykorzystującej sensory urządzeń mobilnych Artykuł 2015
92 Weryfikacja modelu komputerowego rusztowania fasadowego Referat 2016
93 Weryfikacja numeryczna nowej koncepcji walcowania poprzeczno-klinowego Artykuł 2015
94 Weryfikacja parametrów podłoża gruntowego z wykorzystaniem analizy wstecznej na przykładzie wiaduktu drogowego Artykuł 2014
95 Weryfikacja sprawności I rodzaju polskich wielobranżowych modeli dyskryminacyjnych Rozdział 2017
96 Weryfikacja teoretyczna procesu kucia matrycowego odkuwki dźwigni ze stopu magnezu AZ80 Artykuł 2012
97 Weterynaria.Wyburzyć czy zostawć? Artykuł 2011
98 Wettability of polymeric materials after dielectric barrier discharge atmospheric-pressure plasma jet treatmen Artykuł 2018
99 Wetting transition phenomenon in rapidly solidified Al-In alloys Referat 2017
100 Wewnętrzne public relations w sytuacjach kryzysowych Monografia 2012
101 Węzły konstrukcyjne w budynkach o obniżonym zapotrzebowaniu na energię Artykuł 2012
102 What can gamified university classroom teach us? Artykuł 2014
103 What factors can affect lumbopelvic flexion-extension motion in the sagittal plane? : a literature review Artykuł 2018
104 Wheat bran-filled polyethylene:examination of selected mechanical and processing properties Referat 2016
105 Where is the world heading? Social crisis created by promotion of biofuels and nowadays liberal capitalism Artykuł 2015
106 Why game elements make learning so attractive? A case study using eye-tracking technology Rozdział 2016
107 Why should support for innovative processes differ regionally? Are less developed regions so different? Rozdział 2014
108 Wiadukt kolejowy Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej w m. Rogalów Artykuł 2014
109 Wiara a forma - wpływ religii na architekturę Rozdział 2012
110 Wiarygodność przedsiębiorstwa w świetle sprawozdań finansowych Rozdział 2012
111 WICA w Lublinie - przykłady poszanowania miejsca Rozdział 2012
112 Więcej światła – nowe rozwiązanie techniczne czujki do zabezpieczania okien i drzwi Artykuł 2016
113 Wiedza i kapitał intelektualny przedsiębiorstwa a zdolność organizacji do wprowadzania innowacji Rozdział 2012
114 Wiedza jako zasób niematerialny w przedsiebiorstwie inteligentnym Rozdział 2016
115 Wiedza pracowników jako kluczowy element kapitału ludzkiego w zarządzaniu organizacją w społeczeństwie informacyjnym Rozdział 2017
116 Wiedza studentów informatyki Politechniki Lubelskiej o platformach e-learningowych Artykuł 2014
117 Wiedza, kapitał ludzki, gospodarka : monografia Monografia 2016
118 Wiele sposobów na dobrą architekturę Rozdział 2015
119 Wielka płyta – światowy problem Artykuł 2014
120 Wielka płyta : analiza skuteczności podwyższania efektywności energetycznej : termomodernizacja, termografia, wytyczne naprawcze Monografia 2016
121 Wielkopowierzchniowe fotodiody z węglika krzemu Referat 2013
122 Wielkość okien a bilans cieplny pomieszczenia Artykuł 2011
123 Wieloaspektowe badania osiedli mieszkaniowych pod kątem wytycznych rewitalizacyjnych – studium przypadku Artykuł 2017
124 Wieloczynnikowe modele w prognozowaniu czasu procesów budowlanych Monografia 2016
125 Wielofazowy silnik bezszczotkowy do pojazdów elektrycznych Artykuł 2011
126 Wielokrotne błędy węzłów mechatronicznych w pojeździe Referat 2013
127 Wielokrotne błędy węzłów mechatronicznych w pojeżdzie Artykuł 2013
128 Wielokryterialne podejście w optymalizacji ewolucyjnej Rozdział 2014
129 Wieloparametryczna klasyfikacja właściwości użytkowych biopaliw ciekłych - optymalizacja głowicy sensora Artykuł 2013
130 Wieloparametryczna klasyfikacja właściwości użytkowych biopaliw ciekłych – optymalizacja głowicy sensora Referat 2013
131 Wieloparametryczna klasyfikacja właściwości użytkowych biopaliw ciekłych-głowica wspópracująca z optrodami kapilarnymi Artykuł 2012
132 Wieloskładnikowe stopy eutektyczne Fe-Mn-C-B przeznaczone na powłoki napawane Referat 2012
133 Wielouchwytowy zaczep do mocowania rowerów na przyczepce Patent 2012
134 Wielouchwytowy zaczep do mocowania rowerów na przyczepce [Patent nr (11) 218236 (21) 393924] Patent 2015
135 Wielowariantowa koncepcja poprawy warunków hydraulicznych pracy gminnej sieci wodociągowej Referat 2016
136 Wielowymiarowa przedsiębiorczość technologiczna jako specyficzna forma przedsiębiorczośći Artykuł 2014
137 Więźniowie technologii – wpływ nowych rozwiązań IT na charakter komunikacji interpersonalnej Artykuł 2013
138 WIG-MOTORYZACJA oraz ocena zastosowanych polskich modeli predykcji bankructwa Rozdział 2017
139 Willingness and readiness of Polish and Tajik students to study computer science in English Rozdział 2017
140 Wind action on steel chimneys according to various standards Referat 2014
141 Wind action small sky observatory ScopeDome Rozdział 2015
142 Wind farm reactive power control system using regulatory potentiality of converters, tapped variable inductors and capacitance of the farm feeder cable Rozdział 2015
143 Wind flow around a church - case study Referat 2017
144 Wind flow around a church - case study Artykuł 2018
145 Wind flow patterns around scaffoldings from full-scale measurements Referat 2017
146 Wind influence on air flow inside road tunnels Referat 2013
147 Wind tunnel measurements of aeroelastic guyed mast models Referat 2012
148 Wind tunnel modeltests of a large-size vertical facade shading panels of the Green Wings Office Building in Warsaw Referat 2014
149 Wind tunnel research on the influence of active airflow on the lift force generated by the airfoil Artykuł 2013
150 Wind tunnel study of axial force variation in guys of flexible mast models Artykuł 2016
151 Wind tunnel tests of a complex stadium roof Rozdział 2015
152 Wind tunnel tests of snow load distribution on the roof of the municipal stadium in Łódź Referat 2014
153 Wind tunnel tests of snow load distribution on the roof of the New Cracow Arena Rozdział 2015
154 Wind turbine operation parameter characteristics at a given wind speed Artykuł 2014
155 Winda załadowcza do rozsiewacza [Patent nr (11) 228744 (21) 415884] Patent 2018
156 Winda załadowcza do rozsiewacza [Zgłoszenie nr (21) 415884] Patent 2017
157 The wireless notification systems used in car alarm systems Artykuł 2012
158 Wirnik o regulowanym położeniu łopat roboczych, zwłaszcza do turbiny wiatrowej [Nr zgłoszenia 402214] Patent 2014
159 Wirnik o regulowanym położeniu łopat roboczych, zwłaszcza do turbiny wiatrowej [ Patent nr (11) 219985 (21) 402214 ] Patent 2015
160 Wirtualizacja edukacyjnych zasobów IT Artykuł 2016
161 Wirtualizacja jako sposób zagospodarowania obecnej infrastruktury informatycznej jednostki edukacyjnej. Oszczędność czy mit? Referat 2016
162 Wirtualizacja procesu zakupowegokonsumentów niepełnosprawnych ruchowo - wymóg czy wybór? Artykuł 2015
163 Wirtualizacja układów sterowania obrotnicami kamer PTZ w wizyjnych systemach dozorowych Artykuł 2015
164 Wirtualne modelowanie 3D w medycynie na przykładzie planowania zabiegu endoprotezoplastyki Rozdział 2015
165 Wirtualne prototypowanie maszyn i mechanizmów w systemieCatia v5 Rozdział 2011
166 Wirtualne prototypowanie układu sterowania pochylania i przechylania śmigłowca jednowirnikowego w układzie klasycznym Artykuł 2011
167 Wirtualny projekt przekładni głównej śmigłowca z wykorzystaniem modeli autogenerujacych Artykuł 2011
168 Wirtualny prototyp ciągnikowego ładowacza czołowego Rozdział 2015
169 Wirtualny prototyp koparko-ładowarki Rozdział 2015
170 Wirtualny prototyp podbierakowej głowicy do paletyzacji Artykuł 2015
171 Wizerunek biznesowy Monografia 2011
172 Wizerunek biznesowy w procesie komunikacji marketingowej Artykuł 2011
173 Wizerunek pracownika biblioteki akademickiej – raport z badań przeprowadzonych w Bibliotece Politechniki Lubelskiej Referat 2015
174 Wizerunkowy aspekt shockvertisingu Rozdział 2011
175 Wizja menedżera przyszłości Rozdział 2017
176 Wizualizacja instalacji w zarządzaniu energią w inteligentnych budynkach Rozdział 2017
177 Wizualizacja wtrysku benzyny zawierającej dodatek biopaliwa Artykuł 2011
178 Wizyta mera Timisoary i koncepcja macierzowej struktury uczelni Artykuł 2014
179 Wizyta studentek z Japonii Artykuł 2013
180 Wizyta w Uniwersytecie im. Mustafy Kerala w Turcji Artykuł 2012
181 Wizyty studyjne w Norwegii w ramach projektu MADEM Artykuł 2015
182 Wkładka odsysająca do wentylowania przyborów sanitarnych [Zgłoszenie nr (21) 416499] Patent 2017
183 Wkładka ustalająco-rozdzielająca dystansowa [ Prawo z rejestracji nr 17930 wzoru przemysłowego] Patent 2012
184 Wlaściwości zeolitu naturalnego i syntetycznego oraz ich wpływ na efekt spienienia asfaltu Artykuł 2017
185 Właściwości adhezyjne małocząsteczkowego polimeru modyfikowanego nanokrzemionką i dezintegrowanego ultradźwiękami przeznaczonego do hydrofobizacji ceramiki budowlane Artykuł 2015
186 Właściwości adhezyjne warstwy wierzchniej materiałów konstrukcyjnych Artykuł 2011
187 Właściwości adhezyjne warstwy wierzchniej stopów aluminium i magnezu po obróbce skrawaniem Rozdział 2015
188 Właściwości betonu z kruszywem uzyskanym z odpadów ceramiki sanitarnej Artykuł 2012
189 Właściwości ceramiki żelazianu bizmutu Referat 2017
190 Właściwości elektrolitycznych powłok kompozytowych niklu z eutektycznym napełniaczem Artykuł 2014
191 Właściwości elektryczne nanokompozytów (FeCoZr)x(Al2O3)(100-x) wytworzonych rozpylaniem wiązką argonu i tlenu jako układy kondensatorowe Artykuł 2015
192 Właściwości fizyczne i mechaniczne keramzytu otrzymanego z dodatkiem glaukonitu Artykuł 2012
193 Własciwości fizyko-mechaniczne wytłaczanego PVC modyfikowanego mikrosferami polimerowymi z czynnikiem porującym Artykuł 2016
194 Właściwości fzykochemiczne i mechaniczne wybranych gruntów spoistych Lubelszczyzny do zastosowań hydroizolacyjnych Artykuł 2014
195 Właściwości i cechy geometryczne współwytłaczanych rur oświetleniowych Artykuł 2016
196 Właściwości i przetwarzalność kompozytów polipropylenowych a rodzaj i ilość napełniacza. Cz. 2, Wyniki badań Artykuł 2014
197 Właściwości i przetwarzalność kompozytów polipropylenowych a rodzaj i ilość napełniacza. Część I. Charakterystyka badań Artykuł 2014
198 Właściwości i zastosowania reaktorów plazmowych typu dysza plazmowa Artykuł 2014
199 Właściwości korozyjne powłok natryskiwanych metodą płomieniowo-proszkową z mieszanin proszków Artykuł 2014
200 Właściwości kruszyw lekkich modyfikowanych zużytymi sorbentami mineralnymi Artykuł 2014
201 Właściwości lepkosprężyste polietylenu małej gęstości oznaczane podczas ściskania Artykuł 2015
202 Własciwości magnetyczne multiferroicznych związków Aurivilliusa Monografia 2015
203 Właściwości mechaniczne i cieplne tworzyw polimerowych : ćwiczenia laboratoryjne Monografia 2017
204 Właściwości mechaniczne kompozytu polietylenowego z proszkiem szklanym Artykuł 2016
205 Właściwości mechaniczne kompozytu polietylenowego z proszkiem szklanym Artykuł 2015
206 Właściwości mechaniczne polilaktydu modyfikowanego w procesie wytłaczania porującego Artykuł 2017
207 Właściwości mechaniczne wybranych klejów epoksydowych Artykuł 2017
208 Właściwości mechaniczne wybranych klejów epokydowych Referat 2016
209 Właściwości oraz struktura fizyczna porowanych powłok cienkościennych z PVC Artykuł 2011
210 Właściwości polietylenu napełnionego proszkiem pochodzenia naturalnego - badania starzeniowe Referat 2018
211 Właściwości powłok napawanych stopami na osnowie Ni-Co Artykuł 2012
212 Właściwości powłok ze stopów eutektycznych Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr Rozdział 2015
213 Właściwości powłok ze stopów eutektycznych Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr Artykuł 2015
214 Właściwości przetwórcze i cieplne polipropylenu modyfikowanego proszkowym napełniaczem metalicznym Referat 2015
215 Właściwości przetwórcze i cieplne proszków wytworzonych z wtórnego polietylenu Artykuł 2017
216 Własciwości przetwórcze i cieplne proszków wytworzonych z polietylenu wtórnego Referat 2017
217 Właściwości światłowodowego czujnika ciśnienia zbudowanego w układzie interferometru Sagnaca z dwójłomnym światłowodem fotonicznym Artykuł 2013
218 Właściwości światłowodowego czujnika ciśnienia zbudowanego w układzie interferometru Sagnaca z dwójłomnym światłowodem fotonicznym Referat 2013
219 Właściwości trakcyjne uniwersalnego ciągnika rolniczego w transporcie drogowym Artykuł 2012
220 Właściwości tribologiczne powłoki eutektycznej Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr Artykuł 2011
221 Właściwości trójwarstwowych powłok z PVC wytworzonych w procesie współwytłaczania mikroporującego Artykuł 2011
222 Właściwości typu indukcyjnego wybranych nanokompozytów metal-dielektryk Rozdział 2013
223 Właściwości warstwy wierzchniej w obrębie krawędzi po obróbce szczotkowaniem Artykuł 2016
224 Właściwości wytrzymałościowe betonów wysokowartościowych z kruszywem węglowym Artykuł 2011
225 Własność intelektualna Hasło 2016
226 Włodarczyk Zofia (1920-2002) Hasło 2015
227 Woda stojąca. Ocena czasu zatrzymania wody w wybranych systemach wodociągowych Artykuł 2015
228 Wodorowe ogniwo paliwowe – ekologiczne źródło zasilania pojazdów prądem stałym Artykuł 2011
229 Wodorozcieńczalne powłoki organiczne w przemyśle maszynowym : dobór, metody badań, ocena właściwości Monografia 2011
230 Wody powierzchniowe i podziemne rejonu LZW – ich przydatność do celów rekreacyjnych i terapeutycznych Artykuł 2015
231 Wojsławice - budowanie nowej tożsamości małego miasta Artykuł 2014
232 Wokół twierdzenia Feynmana Artykuł 2012
233 Wolfram demonstrations project platform as support in teaching Artykuł 2015
234 Wollastonite-filled and arabic gum-modified starch films. Pt 1, Mechanical and structural properties Artykuł 2016
235 Wooden sacral architecture of historical Volhynia within the context of world sacral heritage Referat 2017
236 Work of thin-walled composite profiles in critical state Referat 2016
237 Working parameters of the electron-beam-generated Ion source for ISOL facilities Artykuł 2012
238 The world’s oldest bridges - Mycenaean Bridges Artykuł 2017
239 Wózek dynamometryczny do badań symulacyjnych współpracy koła ogumionego z nawierzchnią nieutwardzoną Artykuł 2012
240 Wplyw OZE na wskaźnik energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych Artykuł 2016
241 Wpływ mikrostruktury warstwy wierzchniej stopu aluminium w ocenie właściwości materiału hybrydowego Referat 2014
242 Wpływ adhezji w styku na pracę statyczną i nośność żelbetowych elementów zespolonych o przekroju teowym Referat 2017
243 Wpływ biegunowości napięcia stałego na wartość energii łuku elektrycznego palącego się na stykach łącznika W10 Artykuł 2012
244 Wpływ bioaugmentacji na uwalnianie biogenów w procesie beztlenowej stabilizacji osadów ściekowych Artykuł 2015
245 Wpływ biosurfaktanta RECO 10 na morfologię kłaczków osadu czynnego Artykuł 2012
246 Wpływ cech socjo-demograficznych na wyniki modelowania ścieżkowego zjawisk satysfakcji i lojalności klientów Artykuł 2017
247 Wpływ cloud computing na budowę społeczeństwa informacyjnego i rozwój gospodarczy Artykuł 2013
248 Wpływ cyfryzacji informacji zdrowotnych na zachowania internautów Artykuł 2017
249 Wpływ czasu i warunków przechowywania na energochłonnośc procesu krajania marchwi Artykuł 2011
250 Wpływ czasu na zmiany technologiczne i preferencje zakupowe konsumentów na podstawie rynku telefonów komórkowych w latach 2008-2012 Artykuł 2013
251 Wpływ czasu wibrowania na właściwości betonów wysokowartościowych Rozdział 2015
252 Wpływ czynników eksploatacyjnych na parametry pracy żarówek halogenowych H7 Artykuł 2015
253 Wpływ czynników eksploatacyjnych na parametry pracy żarówek halogenowych H7 Referat 2015
254 Wpływ czynników niematerialnych na wartość przedsiębiorstwa na przykładzie spółek publicznych z indeksu WIG-Informatyka Artykuł 2017
255 Wpływ czynników technologicznych na wytrzymałość połączeń klejowych blach aluminiowych 2024 Artykuł 2013
256 Wpływ czynników technologicznych na wytrzymałość połączeń klejowych blach stalowych ocynkowanych Artykuł 2016
257 Wpływ długości granulki na wybrane charakterystyki procesu wytłaczania Artykuł 2013
258 Wpływ długości granulki na wybrane charakterystyki procesu wytłaczania Artykuł 2012
259 Wpływ długości sesji pomiarowej na dokładność wyznaczania pozycji w pomiarach statycznych GPS Artykuł 2013
260 Wpływ doboru czynnika chłodniczego na możliwości magazynowania chłodu w zasobniku energii termicznej autobusu miejskiego Artykuł 2017
261 Wpływ doboru warunków brzegowych w MES na wartości naprężeń elementów cienkościennych Rozdział 2017
262 Wpływ dodatku hydroksyapatytu do powłok biopolimerowych na ich adhezję do tytanu Rozdział 2014
263 Wpływ dodatku mączki bazaltowej na niektóre właściwości betonu zwykłego Rozdział 2015
264 Wpływ dodatku modyfikatora opartego na składniku MoS2 na charakterystykę tribologiczną stopu AlSi6Cu4 w środowisku oleju mineralnego Artykuł 2016
265 Wpływ dodatku napełniacza naturalnego na właściwości cieplne i przetwórcze polietylenu małej gęstości Referat 2016
266 Wpływ dodatku paliwa syntetycznego do benzyny na osiągi i emisję szkodliwych składników spalin silnika Wankla Rozdział 2012
267 Wpływ dodatku pyłu krzemionkowego (SF) i krzemionkowych popiołów lotnych (FA) na krytyczny współczynnik intensywności naprężeń betonu Artykuł 2017
268 Wpływ dodatku środka porującego na strukturę mikroskopową PVC Artykuł 2014
269 WpŁyw dodatku w postaci osadów powstałych w procesie uzdatniania wody na właściwości zapraw budowlanych Referat 2015
270 Wpływ dodatku zeolitów na obniżenie temperatury produkcji i zagęszczania mieszanek mineralno-asfaltowych Monografia 2016
271 Wpływ dodatku zeolitu na właściwości fizykomechaniczne tynków renowacyjnych Artykuł 2014
272 Wpływ dodatku zeolitu na obniżenie temperatury produkcji i zagęszczania mieszanek mineralno-asfaltowych Artykuł 2015
273 Wpływ dodatku zeolitu na obniżenie temperatury produkcji i zagęszczania mieszanek mineralno-asfaltowych Rozdział 2015
274 Wpływ dodatku zeolitu na właściwości fizykochemiczne tynków renowacyjnych Artykuł 2015
275 Wpływ dodatku zeolitu na właściwości tynków do murów o wysokim stopniu zasolenia Artykuł 2015
276 Wpływ dodatku zeolitu NaP1 i klinoptilolitu na lepkość asfaltu Artykuł 2015
277 Wpływ dofinansowania z Unii Europejskiej na funkcjonowanie firm rodzinnych na obszarze województwa lubelskiego Artykuł 2013
278 Wpływ dokładności montażu 3-kanałowego enkodera inkrementalnego na pracę silnika BLDC sterowanego sinusoidalnie Artykuł 2015
279 Wpływ dokładności wykonania elementów połączenia zatrzaskowego na przebieg montażu Referat 2017
280 Wpływ dokładności wykonania elementów połączenia zatrzaskowego na przebieg montażu Artykuł 2017
281 Wpływ działania układu klimatyzacji automatycznej na właściwości fizyczne powietrza w klimatyzowanym samochodzie Artykuł 2015
282 Wpływ działania układu klimatyzacji automatycznej na właściwości fizyczne powietrza w klimatyzowanym samochodzie Referat 2015
283 Wpływ efektu d311 na zachowanie aktywatora o postaci belki wspornikowej wykonanej z dwóch warstw PVDF o przeciwnej polaryzacji Referat 2014
284 Wpływ eksploatacji złóz gazu łupkowego na wody ujmowane do celów pitnych. Przypadek Lubelszczyzny Artykuł 2015
285 Wpływ eksploatacyjnego zużycia łożysk wrzeciona frezarki sterowanej numerycznie na niepewność pomiaru sondą inspekcyjną Artykuł 2012
286 Wpływ energii ultradźwięków i napełniaczy nieorganicznych na właściwości reologiczne nanopolimerów Rozdział 2014
287 Wpływ eteru dietylowanego na właściwości fizykochemiczne oleju rzepakowego Artykuł 2015
288 Wpływ fal elektromagnetycznych na rozród człowieka Referat 2015
289 Wpływ funkcji okna na skuteczność identyfikacji stanu emocjonalnego mówcy Artykuł 2017
290 Wpływ geometrii części chwytowej wiertła na przebieg procesu wyciskania Artykuł 2014
291 Wpływ geometrii matrycy na przebieg procesu wyciskania wierteł krętych Artykuł 2015
292 Wpływ geometrii narzędzi kształtujących na przebieg procesu walcowania gwintu śruby M20×2,5 Artykuł 2013
293 Wpływ geometrii ostrza na siły skrawania podczas frezowania stopów aluminium Rozdział 2014
294 Wpływ geometrii ostrza na siły skrawania podczas frezowania stopów aluminium Artykuł 2014
295 Wpływ geometrii uzwojenia górnego napięcia transformatora nadprzewodnikowego na parametry prądu włączania Referat 2017
296 Wpływ grubości ścianki wsadu na proces obciskania obrotowego na zimno odkuwek drążonych Artykuł 2017
297 Wpływ grubości warstwy kleju na sztywność spoiny w połączeniu doczołowym metal-metal Artykuł 2017
298 Wpływ grubości warstwy wierzchniej wycinanych elementów Rozdział 2014
299 Wpływ impedancji uzwojenia wtórnego na parametry nadprzewodnikowych ograniczników prądu typu transformatorowego Referat 2016
300 Wpływ imperfekcji na pracę statyczno-wytrzymałościową typowego rusztowania Artykuł 2014
301 Wpływ impregnacji pokostem lnianym na nasiąkliwość kompozytu na bazie słomy lnianej i spoiwa wapiennego Rozdział 2014
302 Wpływ impulsu zaburzającego na parametry zanikania nadprzewodzenia w przewodzie nadprzewodnikowym MgB2/Cu Artykuł 2012
303 Wpływ impulsu zaburzającego na parametry zanikania nadprzewodzenia w przewodzie nadprzewodnikowym MgB2/Cu Referat 2011
304 Wpływ interwencji WRPO na lata 2007 – 2013 na zatrudnienie w Wielkopolsce – ukierunkowanie wsparcia na tworzenie miejsc pracy : raport końcowy Monografia 2016
305 Wpływ islamu na chrześcijańską architekturę sakralną na przykładzie świątyń hiszpańskich Rozdział 2012
306 Wpływ jakości eksploatacji na dynamikę pojazdu Artykuł 2015
307 Wpływ jakości źródeł światła i stanu technicznego reflektorów na rozkład plamy świateł mijania pojazdów samochodowych Artykuł 2017
308 Wpływ kapitału intelektualnego na zarządzanie organizacją publiczną w erze cyfrowej Rozdział 2015
309 Wpływ kąta początku wtrysku gazu na rozkład paliwa w komorze spalania silnika o zapłonie samoczynnym Artykuł 2013
310 Wpływ kierunku narastania warstwy na właściwości mechaniczne wyrobów otrzymywanych wybranymi metodami druku 3D Referat 2014
311 Wpływ klasy szczelności na zbrojenie ścian żelbetowych zbiorników prostopadłosciennych Artykuł 2015
312 Wpływ koncepcji CRM na działania marketingowe firmy Artykuł 2013
313 Wpływ konfiguracji i sposobu integracji systemów alarmowych z systemami sterowania i zarządzania pracą urządzeń w budynkach na dobór wielkości zasilania rezerwowego Artykuł 2013
314 Wpływ korekcji przekładni walcowej o zębach ewolwentowych na zużycie oraz trwałość Artykuł 2015
315 Wpływ korelacji parametrów wejściowych i kształtu ich rozkładów na niepewność wyznaczania długookresowych wskaźników oceny hałasu Rozdział 2016
316 Wpływ korozji na stan pięćdziesięcioletnich słupów żelbetowych hali przemysłowej Artykuł 2011
317 Wpływ krotności przetwórstwa na palność poliamidu 6 Referat 2017
318 Wpływ krotności przetwórstwa napolność poliamidu 6 Artykuł 2017
319 Wpływ kształtu kołnierza na przebieg procesu walcowania śrubowego Artykuł 2016
320 Wpływ kształtu obrzeża na przebieg procesu walcowania kul Artykuł 2013
321 Wpływ kształtu styków aparatów łączeniowych na trwałość warstw ochronnych Referat 2012
322 Wpływ kształtu zakończenia skleiny na wytrzymałośc złącza stal-kompozyt FRP Artykuł 2013
323 Wpływ kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa na budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku Artykuł 2014
324 Wpływ lepkości kleju na wytrzymałość połączeń klejowych Artykuł 2016
325 Wpływ liczby kwasowej na smarność biopaliw Artykuł 2011
326 Wpływ liczby punktów pomiarowych na niepewność wyznaczania izolacyjności akustycznej przegród budowlanych Artykuł 2014
327 Wpływ liczby puntków pomiarowych na niepewność wyznaczania izolacyjności akustycznej przegród budowlanych Referat 2014
328 Wpływ liczby użytkowników na rozkład stężenia dwutlenku węgla w sali audytoryjnej Artykuł 2012
329 Wpływ liczebności próby i metody zastępowania braków odpowiedzi na miary dopasowania oraz wyniki modelowania ścieżkowego Artykuł 2016
330 Wpływ losowości parametrów dławików kompensacyjnych i kabli elektroenergetycznych na kompensację mocy biernej w farmie wiatrowej Referat 2016
331 Wpływ materiałów rur polietylenowych na jakość wody Artykuł 2015
332 Wpływ materiału magnetowodu wtryskiwacza gazu na jego pracę Artykuł 2011
333 Wpływ materiału rur polietylenowych na jakość wody Referat 2014
334 Wpływ melioracji na zgrupowania biegaczowatych (Colepotera, Carabidae) w dolinach rzecznych Referat 2017
335 Wpływ metody akwizycji sygnałów częstotliwościowych na dokładność pomiaru Referat 2013
336 Wpływ metody akwizycji sygnałów częstotliwościowych na dokładność pomiaru Artykuł 2013
337 Wpływ metody kalibrowania wykrojów śrubowych na jakość kul walcowanych w walcarkach skośnych Artykuł 2012
338 Wpływ metody wyceny wartości produktu na ocenę opłacalności produkcji na przykładzie gospodarstwa rybackiego Rozdział 2012
339 Wpływ mikroemulsji wodno-paliwowej na opóźnienie samozapłonu w silniku o zapłonie samoczynnym Artykuł 2017
340 Wpływ mikrostruktury na erozję kawitacyjną napoin NiCrBSi Rozdział 2016
341 Wpływ mikrostruktury powłoki natryskiwanej cieplnie na odporność kawitacyjną Referat 2014
342 Wpływ mimośrodowego obciążenia na podkrytyczne zachowanie się ściskanych izotropowych słupów o przekroju kwadratowym z wgłębieniami Referat 2014
343 Wpływ mimośrodowego obciążenia na zachowanie się ściskanych izotropowych słupów o przekroju kwadratowym z wgłębieniami w fazie progresywnego zgniotu Artykuł 2015
344 Wpływ minimalnego smarowania na chropowatość powierzchni stopów magnezu po frezowaniu Artykuł 2012
345 Wpływ minimalnego smarowania na moment skrawania i chropowatość powierzchni w procesie wiercenia stopu aluminium Artykuł 2015
346 Wpływ minimalnego smarowania na moment skrawania podczas frezowania stopów magnezu Artykuł 2013
347 Wpływ modyfikacji fazy ruchomej w metodzie instalacji kali wspomaganej cieczą Referat 2016
348 Wpływ modyfikacji oleju mineralnego na charakterystykę tribologiczną kompozytu na osnowie aluminium Artykuł 2014
349 Wpływ nagniatania odśrodkowego na mikrostrukturę i mikrotwardość stali C45 po procesie cięcia laserem Artykuł 2017
350 Wpływ napięcia zasilania na pracę elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych Referat 2014
351 Wpływ napięcia zasilania na pracę elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych Artykuł 2014
352 Wpływ nasłonecznienia i wiatru na działanie krzemowych modułów polikrystalicznych Artykuł 2016
353 Wpływ nasycenia obwodu magnetycznego i wypierania prądu na przebiegi momentu elektromagnetycznego i prądu podczas rozruchu wysokoobrotowych silników klatkowych Artykuł 2011
354 Wpływ niedokladności montażu rusztowań na bezpieczeństwo i wytężenie konstrukcji Artykuł 2017
355 Wpływ niejednorodności środowiska kotła energetycznego na wyniki pomiarów w spektroskopii absorpcyjnej Artykuł 2013
356 Wpływ niektórych parametrów reologicznych cementowej mieszanki iniekcyjnej na skuteczność naprawy betonu Artykuł 2014
357 Wpływ nieliniowości w układzie skrawania na skuteczność redukcji drgań samowzbudnych Rozdział 2014
358 Wpływ nieliniowości w układzie skrawania na skuteczność redukcji drgań samowzbudnych Artykuł 2014
359 Wpływ niemodyfikowanej neuburskiej glinki krzemianowej na właściwości przetwórcze i granulometryczne polietylenu dużej gęstości Artykuł 2017
360 Wpływ niepełnofazowej pracy energoelektronicznego przekształtnika sieciowego na system elektroenergetyczny Artykuł 2015
361 Wpływ obciążeń cyklicznych oraz statycznych na trwałość materiałów konstrukcyjnych w środowiskach siarkowodorowych Artykuł 2011
362 Wpływ obciążenia dynamicznego na wytężenie konstrukcji rusztowania Artykuł 2017
363 Wpływ obecności obszarów Natura 2000 na możliwości rozwoju lokalnego w opinii władz samorządowych zarządzających gminami na przykładzie województwa lubelskiego Artykuł 2013
364 Wpływ obróbki cieplnej na mikrostrukturę stopów wykorzystywanych w protetyce Referat 2016
365 Wpływ obróbki mechanicznej powierzchni na wytrzymałość połączeń klejowych blach ze stali odpornej na korozję Artykuł 2016
366 Wpływ oddziaływań smaru maszynowego na właściwości mechaniczne powłok akrylowych o zróżnicowanej zawartości lotnych związków organicznych Artykuł 2011
367 Wpływ oddziaływań środowiskowych na obiekty zabytkowe – na przykładzie mostku nad dawną „Głęboką Drogą” w Puławach Artykuł 2016
368 Wpływ oddziaływania łuku elektrycznego na powierzchnie stykowe łączników W10 w zależności od roziązań konstrukcyjnych styków Artykuł 2011
369 Wpływ odległości transportowych na koszty transportu Artykuł 2014
370 Wpływ operacji odtłuszczana i obróbki mechanicznej na wytrzymałość połączeń klejowych Artykuł 2018
371 Wpływ operacji odtłuszczania na właściwości adhezyjne warstwy wierzchniej oraz wytrzymałość połączeń klejowych blach miedzianych Artykuł 2011
372 Wpływ otoczenia na funkcjonowanie współczesnych łańcuchów dostaw z perspektywy kosztów transakcyjnych Rozdział 2017
373 Wpływ parametrów dynamicznego nagniatania rozproszonego na rozkład naprężeń własnych w warstwie wierzchniej stopu tytanu Artykuł 2011
374 Wpływ parametrów konstrukcyjnych przewodów wtryskowych na proces zasilania gazem silnika o zapłonie iskrowym Artykuł 2015
375 Wpływ parametrów matrycy na geometrię wyciskanych wierteł krętych Artykuł 2016
376 Wpływ parametrów nagniatania tocznego na strukturę geometryczną powierzchni stopu magnezu Rozdział 2011
377 Wpływ parametrów nagniatania toczonego powierzchni stali C45 po przecinaniu wiazka laserową na wybrame właściwości warstwy wierzchniej Rozdział 2011
378 Wpływ parametrów nagniatania wibracyjnego na rozkład naprężeń własnych w warstwie wierzchniej przedmiotów ze stopu aluminium Rozdział 2014
379 Wpływ parametrów napięcia zasilającego na parametry świetlne półprzewodnikowych źródeł światła Artykuł 2014
380 Wpływ parametrów obróbki szczotkowaniem na kształtowanie krawędzi przedmiotów wykonanych ze stopu aluminium Artykuł 2015
381 Wpływ parametrów pracy reaktora typu plasma-jet z wyładowaniem barierowym na temperaturę gazu poddanego obróbce plazmowej Artykuł 2014
382 Wpływ parametrów technologicznych i rodzaju wiertła na dokładność obróbki otworów w węglowych kompozytach włóknistych Artykuł 2017
383 Wpływ parametrów technologicznych na przebieg procesu obciskania obrotowego wielostopniowego wałka drążonego Artykuł 2013
384 Wpływ parametrów technologicznych na wartość wybranych wskaźników skrawalności lotniczych stopów Al oraz Mg Rozdział 2011
385 Wpływ parametrów technologicznych obróbki toczeniem na wybrane parametry chropowatości powierzchni stopu aluminium 7075 Artykuł 2016
386 Wpływ parametrów transformatora nadprzewodnikowego na ograniczenie prądu w stanach przejściowych Artykuł 2016
387 Wpływ parametrów układu na zjawisko dynamicznej eliminacji drgań w nieliniowym układzie mechanicznym z wahadłem Referat 2014
388 Wpływ pierwszych symptomów uszkodzeń turbosprężarek na przebieg procesu spalania w silniku o zapłonie samoczynnym Artykuł 2017
389 Wpływ podatku od dochodów kapitałowych na stopę oprocentowania netto depozytów bankowych Rozdział 2017
390 Wpływ podatności podłoża na wytężenie elementów konstrukcji wsporczych deskowań pomostów, wykonanych z rusztowań budowlanych Rozdział 2016
391 Wpływ podawania wodoru na poziom zadymienia spalin silnika samochodowego Artykuł 2011
392 Wpływ podstawowych parametrów pracy reaktora plazmowego typu GlidArc na wartości zaburzeń przewodzonych Artykuł 2011
393 Wpływ podstawowych parametrów pracy reaktora plazmowego typu GlidArc na wartości zaburzeń przewodzonych Referat 2011
394 Wpływ podsypki na trwałość nawierzchni z kostki Artykuł 2014
395 Wpływ pola elektromagnetycznego na rozród człowieka Artykuł 2016
396 Wpływ poli(alkoholu winylowego) i keratyny na wybrane właściwości mechaniczne folii z biodegradowalnej termoplastycznej skrobi Artykuł 2014
397 Wpływ polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój gospodarczy rejonu jaworowskiego w obwodzie lwowskim na Ukrainie Artykuł 2013
398 Wpływ położenia styku na wysokości żelbetowych elementów zespolonych o przekroju teowym na stan graniczny zarysowania styku Artykuł 2014
399 Wpływ postępującej degradacji na stan techniczny drogowych obiektów mostowych Artykuł 2015
400 Wpływ powłoki ostrza skrawającego na chropowatość powierzchni podczas frezowania węglikowym frezem trzpieniowym Artykuł 2017
401 Wpływ powtórnego przetapiania na właściwości mechaniczne i mikrostrukturę odlewniczego stopu kobaltu Artykuł 2012
402 Wpływ poziomu i jakości wiedzy pracowników na zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji usługowej na wybranym przykładzie Artykuł 2018
403 Wpływ pracy fotokatalitycznego oczyszczacza powietrza na jakość mikrobiologiczną powietrza w pomieszczeniu czytelni Referat 2017
404 Wpływ prądu i temperatury pracy na parametry zanikania nadprzewodzenia w przewodzie nadprzewodnikowym MgB2/Cu Artykuł 2011
405 Wpływ prądu i temperatury pracy na parametry zanikania nadprzewodzenia w przewodzie nadprzewodnikowym YBCO Referat 2011
406 Wpływ prądu załączania transformatora na pracę przekształtnika sieciowego Artykuł 2017
407 Wpływ prędkości bębna sitowego na proces wydzielania mas ziarna jęczmienia w urządzeniu rotacyjnym Artykuł 2016
408 Wpływ prędkości obrotowej bębna sitowego na proces czyszczenia ziarna pszenicy w urządzeniu rotacyjnym Referat 2014
409 Wpływ prędkości obrotowej bębna sitowego na proces czyszczenia ziarna pszenicy w urządzeniu rotacyjnym Artykuł 2014
410 Wpływ predykcji miedzywidokowej na przepływność strumieni H264 MVC Artykuł 2011
411 Wpływ problemów i zakłóceń procesu produkcyjnego na jego organizację i planowanie Rozdział 2015
412 Wpływ procedury korekcji współrzędnych sondy pomiarowej do tokarki CTX 450 na dokładność wymiarową Artykuł 2016
413 Wpływ procesów scalania na właściwości teksturalne materiału zeolitowego typu Na-P1 Rozdział 2015
414 Wpływ procesu miedziowania na wybrane własności stalowej blachy DC01 Rozdział 2013
415 Wpływ profilu prędkości na rozdział przepływu mocy w napędzie hybrydowym Artykuł 2013
416 Wpływ promieniowania mikrofalowego na zdolności sorpcyjne adsorbentów otrzymanych z porolniczych materiałów odpadowych Artykuł 2016
417 Wpływ przekształtników energoelektronicznych na wzrost udziału odnawialnych źródeł energii Artykuł 2015
418 Wpływ przygotowania powierzchni na wytrzymałość połączenia metal-kompozyt w laminatach FML Artykuł 2011
419 Wpływ przyjmowania leków psychotropowych przez kierowców na bezpieczeństwo ruchu drogowego Artykuł 2014
420 Wpływ radioaktywnego radonu i jego pochodnych na zdrowie człowieka Artykuł 2016
421 Wpływ recyklingu na strukturę i właściwości wytrzymałościowe odlewniczego stopu kobaltu stosowanego w stomatologii Artykuł 2011
422 Wpływ regulacji przekładni transformatora blokowego na dopuszczalny obszar pracy zespołu wytwórczego Artykuł 2015
423 Wpływ regulacji układu sterowania zasilaniem LPG na osiągi silnika o zapłonie iskrowym Artykuł 2015
424 Wpływ relacji międzyorganizacyjnych na pobudzenie innowacyjności przedsiębiorstw Artykuł 2017
425 Wpływ reliktów architektury na kształtowanie współczesnej zabudowy. Możliwości wykorzystania terenów po dawnym zespole dworskim w Trawnikach Rozdział 2014
426 Wpływ rodzaju i ilości napełniacza na wtryskiwalność kompozytów polipropylenowych Referat 2014
427 Wpływ rodzaju klejów epoksydowych na wytrzymałość połączeń klejowych Artykuł 2017
428 Wpływ rodzaju kleju na wytrzymałość połączeń klejowych blach ze stali nierdzewnej Artykuł 2016
429 Wpływ rodzaju kleju na wytrzymałość połączeń klejowych poliamidu PA6 Artykuł 2011
430 Wpływ rodzaju kruszywa grubego na odkształcalność betonów zwykłych Artykuł 2012
431 Wpływ rodzaju kruszywa grubego na odkształcalność doraźną ściskanych jednoosiowo betonów wysokowartościowych Artykuł 2013
432 Wpływ rodzaju kruszywa na ugięcie elementów żelbetowych obciążonych doraźnie Artykuł 2012
433 Wpływ rodzaju ogniwa paliwowego na charakterystyki zasilanego silnika elektryczne– badania symulacyjne Artykuł 2012
434 Wpływ rodzaju paliwa na wybrane parametry procesu spalania w silniku o zapłonie samoczynnym Artykuł 2016
435 Wpływ rodzaju powłok frezów węglikowych na siły skrawania oraz chropowatość powierzchni przy frezowaniu stopu aluminium EN AW-6082 Artykuł 2013
436 Wpływ rodzaju zlecenia produkcyjnego na sposób organizacji oprogramowania wycinarki laserowej Rozdział 2013
437 Wpływ rodzaju żywicy epoksydowej i utwardzacza na wytrzymałość połączeń klejowych blach stalowych Artykuł 2014
438 Wpływ rond na uspokojenie ruchu na głównych ciągach drogowych przy przejściach przez małe miejscowości na przykładzie miasta Lubartowa Artykuł 2015
439 Wpływ rozchodzenia się rezystywnej strefy cieplnej na stabilność pracy przepustów prądowych wykonanych z nadprzewodników wysokotemperaturowych HTS Artykuł 2012
440 Wpływ rozchodzenia się strefy rezystywnej na stabilność pracy przepustów prądowych wykonanych z nadprzewodników wysokotemperaturowych HTS Artykuł 2013
441 Wpływ różnych czynników na awaryjność sieci kanalizacyjnych w układzie przestrzennym - studium przypadku Referat 2014
442 Wpływ różnych czynników na awaryjność sieci kanalizacyjnych w układzie przestrzennym – studium przypadku Artykuł 2015
443 Wpływ różnych czynników na awaryjność sieci wodociągowej w układzie przestrzennym – studium przypadku Artykuł 2015
444 Wpływ rozwoju wizualizacji materiałów e-learningowych na przyrost poziomu wiedzy badawczych Artykuł 2016
445 Wpływ ruchu i prędkości narzędzi na płynięcie metalu w prasowaniu obwiedniowym Artykuł 2011
446 Wpływ siły podłużnej na podatność zginanych węzłów stalowej konstrukcji nośnej w pożarze rozwiniętym Artykuł 2014
447 Wpływ składowych RGB materiału wideo na proces identyfikacji schorzeń układu pokarmowego Artykuł 2012
448 Wpływ składu kompozytów cementowych na geometrię ich spękań termicznych Monografia 2017
449 Wpływ smarności paliw na proces zużycia aparatury wtryskowej silników o zapłonie samoczynnym Artykuł 2012
450 Wpływ spójności górotworu na jego zachowanie się wotoczeniu wyrobisk korytarzowych Artykuł 2013
451 Wpływ sposobów pozyskiwania energii na realizację paradygmatów zrównoważonego rozwoju Artykuł 2016
452 Wpływ sposobu modelowania transformatorów energetycznych na poprawność obliczeń zwarciowych Artykuł 2016
453 Wpływ sposobu nanoszenia roztworu biobójczego na cechy geometryczne folii z polietylenu małej gęstości Referat 2018
454 Wpływ sposobu posadowienia XIII-wiecznego zespołu wieżowego w Stołpiu koło Chełma na jej funkcjonowanie i stan techniczny Rozdział 2014
455 Wpływ sposobu przygotowania powierzchni na wytrzymałość połączeń klejowych lotniczego stopu aluminium Artykuł 2011
456 Wpływ sposobu realizacji warunków brzegowych w metodzie wirów dyskretnych na odpowiedź aeroelastyczną pomostów Monografia 2012
457 Wpływ sposobu wahań matrycy na energochłonność procesu wywijania kołnierza z jednoczesnym prasowaniem obwiedniowym Artykuł 2016
458 Wpływ sposobu wyznaczania parametrów linii 110 kV na dokładność obliczeń sieciowych Artykuł 2014
459 Wpływ sposobu zasilania budynku w energię na wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną Rozdział 2016
460 Wpływ sposobu zdefiniowania struktury wiatru w modelu turbulencji k-ε w wersji standard na rozkład współczynnika ciśnienia na powierzchni ścian prostopadłościanu Artykuł 2012
461 Wpływ sprzężenia elektromechanicznego na statyczne i dynamiczne zachowanie płyt hybrydowych Referat 2015
462 Wpływ sprzężenia stanu błonowego występującego w laminatach włóknistych na zachowanie pokrytyczne ściskanego słupa Referat 2015
463 Wpływ średnicy frezu na jego zużycie podczas obróbki stopu tytanu Ti6AI4V Artykuł 2017
464 Wpływ środowiska obliczeniowego na wydajność algorytmu odwracania macierzy Referat 2012
465 Wpływ stagnacji na jakość mikrobiologiczną wody w instalacji pilotażowej wykonanej z tworzyw sztucznych (PVC, PE-HD, PEX) Referat 2011
466 Wpływ stagnacji na jakość mikrobiologiczną wody w instalacji pilotażowej wykonanej z tworzyw sztucznych (PVC, PE-HD, PEX) Artykuł 2012
467 Wpływ stanu energetycznego warstwy wierzchniej na wytrzymałość połączenia adhezyjnego Artykuł 2012
468 Wpływ stężenia ozonu na stan energetyczny warstwy wierzchniej stopu tytanu Ti-6Al-4V Artykuł 2012
469 Wpływ stopnia rozdrobnienia materiału na proces transportu i magazynowania materiałów sypkich Referat 2014
470 Wpływ stopnia rozdrobnienia materiału na proces transportu i magazynowania materiałów sypkich Artykuł 2014
471 Wpływ stosowania koncepcji zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu na wartość przedsiębiorstwa dla akcjonariuszy Artykuł 2016
472 Wpływ stosowania usług Inteligentnych Systemów Transportowych na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego Artykuł 2016
473 Wpływ strategii zagłębiania na zużycie narzędzi podczas frezowania stopów tytanu Artykuł 2016
474 Wpływ struktury powierzchni granulatu skrobi termoplastycznej na kinetykę adsorpcji pary wodnej Artykuł 2016
475 Wpływ struktury wiatru na rozkład ciśnienia na powierzchni prostopadłościanu o wymiarach przekroju poprzecznego 10 cm x 20 cm Artykuł 2012
476 Wpływ struktury wiatru na rozkład współczynnika ciśnienia na powierzchni modelu o przekroju kołowym o średnicy 20 cm Artykuł 2012
477 Wpływ strumienia zbocznikowanego na parametry schematu zastępczego dla silników klatkowych o dużych prędkościach obrotowych Artykuł 2012
478 Wpływ systemów wentylacyjnych na wskaźnik energii pierwotnej oraz zużycie energii Artykuł 2012
479 Wpływ systemu wsparcia na opłacalność fotowoltaicznych źródeł prosumenckich Rozdział 2014
480 Wpływ sytuacji międzynarodowej na bezpieczeństwo Rozdział 2016
481 Wpływ szerokości skali na miary dopasowania modelu ścieżkowego Artykuł 2015
482 Wpływ sztywności przedmiotu obrabianego na wybrane wskaźniki skrawalności stali 17-4PH Artykuł 2016
483 Wpływ technik merchandisingowych na skrócenie czasu podejmowania decyzji zakupowych przez konsumentów Artykuł 2013
484 Wpływ technologii na rozwój komunikacji marketingowej Rozdział 2014
485 Wpływ technologii odlewania na jakość stomatologicznego stopu kobaltu Artykuł 2011
486 Wpływ temperatury na efektywność pracy krzemowych fotomodułów w środowisku południowo-wschodniej Polski Artykuł 2011
487 Wpływ temperatury wsadu na stan obciążenia termicznego i mechanicznego narzędzi podczas kucia stożkowego koła zębatego Artykuł 2013
488 Wpływ temperatury, wilgotności i kierunku badań na wartość współczynnika przewodności cieplnej Artykuł 2015
489 Wpływ tłumienia na odpowiedź dynamiczną cienkościennych słupów poddanych impulsowemu ściskaniu Referat 2011
490 Wpływ tolerancji wykonania elementów grupy tłokowej silnika spalinowego na natężenie przedmuchów spalin Artykuł 2014
491 Wpływ trawienia plazmą na wybrane parametry cienkich warstw CdTe i SnO2 dla zastosowań fotowoltaicznych Artykuł 2015
492 Wpływ tylnego lustra dielektrycznego na działanie krzemowych, cienkowarstwowych ogniw słonecznych otrzymanych metodą epitaksji z fazy gazowej Artykuł 2016
493 Wpływ udziału dodatku przetopu na strukturę i twardość stomatologicznego stopu kobaltu Rozdział 2014
494 Wpływ uspokojenia ruchu na klimat akustyczny w otoczeniu ulic Artykuł 2014
495 Wpływ uszkodzeń instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych na pracę układu wtryskowego Artykuł 2012
496 Wpływ wartości prądu krytycznego uzwojenia transformatora HTS na czas zaniku prądu włączania Referat 2015
497 Wpływ warunków fotopolimeryzacji na wybrane własciwości mechaniczne kompozytów stomatologicznych Referat 2018
498 Wpływ warunków nagniatania odśrodkowego na chropowatość powierzchni przedmiotów ze stali C45 wycinanych laserem Rozdział 2014
499 Wpływ warunków nagniatania odśrodkowego na chropowatość powierzchni przedmiotów ze stali C45 wycinanych laserem Artykuł 2014
500 Wpływ warunków obróbki szczotkowaniem na chropowatość powierzchni przedmiotów wykonanych ze stopu aluminium Rozdział 2014