Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 1086
Lp. Tytuł Typ Rok
1 W cieniu "Wielkiej Digitalizacji" – najnowsze książki naukowe i podręczniki w politechnicznych bibliotekach cyfrowych Artykuł 2014
2 W kierunku sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju – część II: eksploracja empiryczna Artykuł 2011
3 W pełni optyczny przełącznik wykorzystujący jednorodne światłowodowe siatki Bragga Artykuł 2015
4 W trosce o nowoczesną architekturę w postindustrialnym regionie lubelskim Rozdział 2012
5 Wahadło do odzyskiwania energii elektrycznej [Zgłoszenie nr (21) 420720] Patent 2018
6 Wahadło elektromagnetyczne [Zgłoszenie nr (21) 426266] Patent 2018
7 Walcarka i narzędzie do wytwarzania wyrobów kształtowych, zwłaszcza śrubowych Patent 2011
8 Walcarka nawrotna [Patent nr (11) 224984 (21) 410189] Patent 2017
9 Walcarka ramowo-konsolowa, zwłaszcza do walcowania wzdłużnego wyrobów płaskich oraz kształtowych Patent 2013
10 Walcarka ramowo-konsolowa, zwłaszcza do walcowania wzdłużnego wyrobów płaskich oraz kształtowych [Patent nr (11) 221074 (21) 396594] Patent 2016
11 Walcarka skośna [Zgłoszenie nr (21) 416274] Patent 2017
12 Walcowanie kuźnicze odkuwek drążonych ze stopu aluminium 6063 Artykuł 2014
13 Walcowanie poprzeczne kul do młynów kulowych Artykuł 2012
14 Walcowanie poprzeczno-klinowe kul Monografia 2012
15 Walcowanie poprzeczno-klinowe kul bezpośrednio z główki szyny Artykuł 2015
16 Walcowanie poprzeczno-klinowe kul do młynów kulowych Artykuł 2012
17 Walcowanie poprzeczno-klinowe kul metodą równoległą Artykuł 2012
18 Walcowanie poprzeczno-klinowe kul z główek złomowanych szyn Rozdział 2014
19 Walcowanie poprzeczno-klinowe odkuwek o kształtach złożonych Monografia 2011
20 Walcowanie poprzeczno-klinowe odkuwek w uniwersalnej walcarce kuźniczej Artykuł 2015
21 Walcowanie poprzeczno-klinowe wałka ze zgrubieniem końcowym Artykuł 2011
22 Walcowanie poprzeczno-klinowe. Możliwości wytwarzania wyrobów o złożonych kształtach Artykuł 2015
23 Walcowanie prętów o przekroju kołowym z główek złomowanych szyn kolejowych Artykuł 2018
24 Walcowanie śrubowe kul do młynów kulowych Monografia 2012
25 Walory estetyczne drogi ekspresowej S17 Artykuł 2014
26 Walory kulturowe formy architektonicznej w aspekcie uwarunkowań współczesnych technologii budowlanych, w tym budownictwa wielkopłytowego Artykuł 2014
27 Warsztat pracy nauczyciela – informatyczny system egzaminacyjny au.36 dla zawodu technik ekonomista Rozdział 2018
28 Warsztat pracy współczesnego naukowca Referat 2018
29 Warsztaty Doktoranckie WD 2013 - Wybrane metody modelowania i symulacji, Warszawa - Poronin 2013 Monografia 2013
30 Warsztaty doktoranckie Wydziału Elektrotechniki i Informatyki : Lato’2015 : [streszczenia] Monografia 2015
31 Warsztaty NATO Advanced Research Workshop Artykuł 2011
32 Warsztaty studenckie – czerwiec 2016 – powrotem pamięci do bohaterów Ziemi Chełmskiej Artykuł 2017
33 Wartość firmowego serwisu internetowego w budowie zaufania do e-biznesu Rozdział 2011
34 Wartość funkcji w obiektach zabytkowych Monografia 2014
35 Wartość generowana w sieci organizacyjnej Artykuł 2012
36 Wartość graniczna całki Cockrofta-Lathama dla stali łożyskowej gatunku 100Cr6 Artykuł 2011
37 Wartość klienta w perspektywie wiedzy i rozwoju przedsiębiorstwa Monografia 2017
38 Wartość klienta z perspektywy organizacji sieciowej Artykuł 2011
39 Wartość rynkowa a wartość księgowa spółek notowanych na GPW w Warszawie Rozdział 2011
40 Wartości niematerialne w koncepcji kapitału intelektualnego Artykuł 2016
41 Wartości ogólne i zawodowe w zróżnicowanych wiekowo grupach pracowników – wyniki badań Artykuł 2017
42 Wartościowanie dziedzictwa w systemie SV - metoda i przykłady zastosowania Monografia 2017
43 Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków Monografia 2012
44 Wartościowanie zabytków architektury Monografia 2013
45 Warunki bezpiecznego użytkowania rusztowań Rozdział 2015
46 Warunki pracy układów śrubowych poddanych napięciu wstępnemu i oddziaływaniu pola temperatur Artykuł 2014
47 Warunki techniczne wykonania sieci wodociągowo-kanalizacyjnych Artykuł 2017
48 Warunki technologiczne procesu usuwania zadziorów z przedmiotów wykonanych ze stopów aluminium Artykuł 2016
49 Warunki trwałego i zrównoważonego rozwoju ludzkości Rozdział 2014
50 Warunki trwałego, zrównoważonego rozwoju ludzkości Artykuł 2013
51 Warunki współpracy emulatora sieci elektroenergetycznej maszyną synchroniczną-projekt i badania symulacyjne Referat 2014
52 Warunki wyboru turbin i układu generatorów elektrowni wiatrowych Artykuł 2011
53 Waste dolomite powder as an adsorbent of Cd, Pb(II), and Zn from aqueous solutions Artykuł 2017
54 Wasteless splitting of metal round bars basing on cross-wedge rolling process Artykuł 2011
55 The wastes of sanitary ceramics as recycling aggregate to special concretes Artykuł 2018
56 Wastewater purification from colorant by flotation and bio-colagulation Artykuł 2012
57 Water absorption of thermoplastic matrix composites with polyamide 6 Artykuł 2013
58 Water contact angles on high impact polystyrene exposed to radio frequency atmospheric pressure plasma jet Referat 2014
59 Water content measurement of building materialis using surface TDR probe Artykuł 2011
60 Water demand forecasting by trend and harmonic analysis Artykuł 2018
61 Water losses analysis in selected group water supply systems Artykuł 2018
62 Water quality analysis in a selected rural water supply system Rozdział 2016
63 Water quality analysis in a selected rural water supply system Referat 2015
64 Water quality correction in water distribution systems Referat 2013
65 Water quality correction within water distribution system Artykuł 2015
66 Water supply and wastewater disposal. Monografia 2018
67 Water supply and wastewater removal Monografia 2016
68 Waterproof impregnation of ceramic brick with emulsions of low voc content Rozdział 2013
69 The way of modelling new generation sources and its effect on power system stability evaluation parameters Artykuł 2013
70 The way parameters of the 110 kV lines are determined and its effect on the accuracy of network calculations Referat 2013
71 Ways and possibilities of creati ng medical information systems based on OLAP-technology Artykuł 2017
72 Ways of increasing the distance range of the portable laser rangefinders in the range of 1.5 microns Referat 2011
73 Wdrażanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu wobec pracowników w korporacjach w branży IT Artykuł 2017
74 Wdrożenia przemysłowe mottem prac badawczych Katedry Napędów i Maszyn Elektrycznych Artykuł 2014
75 Wdrożenie sytemu ERP w ocenie użytkowników - studium przypadku Artykuł 2011
76 Wear mechanism of cutting knives used in waste tire shredders Referat 2011
77 Wear of milling cutters resulting from high silicon aluminium alloy cast AISi21 CuNi machining Artykuł 2014
78 The wear of screw plasticizing systems in processing machines Referat 2015
79 Wear resistance and microstructure of PTA deposited Ni-Co-based coatings Artykuł 2012
80 Wear resistance of eutectic coatings of the Fe-Mn-C-B system alloyed with Si, Ni, and Cr Artykuł 2011
81 Wear resistance of glass- and carbon-filled polyamide composites for metal-polymer gears Artykuł 2018
82 Wear resistance of structural steels as a result of boronising operations Artykuł 2018
83 Wearable Sensors as Feedback Method in Virtual Reality Anti-Stress Therapy Rozdział 2017
84 Web accessibility for the visually impaired Rozdział 2011
85 Web analytics combined with eye tracking for successful user experience design: a case study Artykuł 2016
86 Web Analytics. Analytical tools and their practical utilization in e-commerce environment-an e-store case study Rozdział 2011
87 WebML i UML jako narzędzia projektowania aplikacji internetowych Artykuł 2011
88 Weighted least-squares polynomial approxaimation employed to RH sensors calibration points Artykuł 2012
89 Weighted least-squares polynomial approximation employed to RH sensors’ calibration points Referat 2012
90 Weighted sub-Bergman Hilbert spaces Artykuł 2014
91 WEiI – wczoraj, dziś i jutro Artykuł 2014
92 WEiI kuźnią kadr dla przemysłu Artykuł 2014
93 Wentylacja instalacji kanalizacji w budownictwie pasywnym Referat 2017
94 Wernakularna architektura Islandii Artykuł 2015
95 Weryfikacja algorytmu korekcji toru narzędzia przy toczeniu przedmiotów o małej sztywności Rozdział 2013
96 Weryfikacja doświadczalna parametrów dynamicznych mostów dla pieszych Artykuł 2014
97 Weryfikacja metodologii wdrażania RSI dla Mazowsza, a także aktualizacja i operacjonalizacja wskaźników systemu monitoringu i ewaluacji Rozdział 2012
98 Weryfikacja metody rozpoznawania rodzaju ruchu wykorzystującej sensory urządzeń mobilnych Artykuł 2015
99 Weryfikacja modelu komputerowego rusztowania fasadowego Referat 2016
100 Weryfikacja numeryczna nowej koncepcji walcowania poprzeczno-klinowego Artykuł 2015
101 Weryfikacja parametrów podłoża gruntowego z wykorzystaniem analizy wstecznej na przykładzie wiaduktu drogowego Artykuł 2014
102 Weryfikacja sprawności I rodzaju polskich wielobranżowych modeli dyskryminacyjnych Rozdział 2017
103 Weryfikacja teoretyczna procesu kucia matrycowego odkuwki dźwigni ze stopu magnezu AZ80 Artykuł 2012
104 Weterynaria.Wyburzyć czy zostawć? Artykuł 2011
105 Wettability of polymeric materials after dielectric barrier discharge atmospheric-pressure plasma jet treatmen Artykuł 2018
106 Wetting transition phenomenon in rapidly solidified Al-In alloys Referat 2017
107 Wewnętrzne public relations w sytuacjach kryzysowych Monografia 2012
108 Węzły konstrukcyjne w budynkach o obniżonym zapotrzebowaniu na energię Artykuł 2012
109 What can gamified university classroom teach us? Artykuł 2014
110 What factors can affect lumbopelvic flexion-extension motion in the sagittal plane? : a literature review Artykuł 2018
111 Wheat bran-filled polyethylene:examination of selected mechanical and processing properties Referat 2016
112 Where is the world heading? Social crisis created by promotion of biofuels and nowadays liberal capitalism Artykuł 2015
113 Why game elements make learning so attractive? A case study using eye-tracking technology Rozdział 2016
114 Why should support for innovative processes differ regionally? Are less developed regions so different? Rozdział 2014
115 Wiadukt kolejowy Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej w m. Rogalów Artykuł 2014
116 Wiara a forma - wpływ religii na architekturę Rozdział 2012
117 Wiarygodność przedsiębiorstwa w świetle sprawozdań finansowych Rozdział 2012
118 WICA w Lublinie - przykłady poszanowania miejsca Rozdział 2012
119 Więcej światła – nowe rozwiązanie techniczne czujki do zabezpieczania okien i drzwi Artykuł 2016
120 Wiedza i kapitał intelektualny przedsiębiorstwa a zdolność organizacji do wprowadzania innowacji Rozdział 2012
121 Wiedza jako zasób niematerialny w przedsiebiorstwie inteligentnym Rozdział 2016
122 Wiedza pracowników jako kluczowy element kapitału ludzkiego w zarządzaniu organizacją w społeczeństwie informacyjnym Rozdział 2017
123 Wiedza studentów informatyki Politechniki Lubelskiej o platformach e-learningowych Artykuł 2014
124 Wiedza, kapitał ludzki, gospodarka : monografia Monografia 2016
125 Wiele sposobów na dobrą architekturę Rozdział 2015
126 Wielka płyta – światowy problem Artykuł 2014
127 Wielka płyta : analiza skuteczności podwyższania efektywności energetycznej : termomodernizacja, termografia, wytyczne naprawcze Monografia 2016
128 Wielkopowierzchniowe fotodiody z węglika krzemu Referat 2013
129 Wielkość okien a bilans cieplny pomieszczenia Artykuł 2011
130 Wieloaspektowe badania osiedli mieszkaniowych pod kątem wytycznych rewitalizacyjnych – studium przypadku Artykuł 2017
131 Wieloczynnikowe modele w prognozowaniu czasu procesów budowlanych Monografia 2016
132 Wielofazowy silnik bezszczotkowy do pojazdów elektrycznych Artykuł 2011
133 Wielokrotne błędy węzłów mechatronicznych w pojeździe Referat 2013
134 Wielokrotne błędy węzłów mechatronicznych w pojeżdzie Artykuł 2013
135 Wielokryterialne podejście w optymalizacji ewolucyjnej Rozdział 2014
136 Wielomian chromatyczny jako narzędzie klasyfikacji hipergrafów Rozdział 2018
137 Wieloparametryczna klasyfikacja właściwości użytkowych biopaliw ciekłych - optymalizacja głowicy sensora Artykuł 2013
138 Wieloparametryczna klasyfikacja właściwości użytkowych biopaliw ciekłych – optymalizacja głowicy sensora Referat 2013
139 Wieloparametryczna klasyfikacja właściwości użytkowych biopaliw ciekłych-głowica wspópracująca z optrodami kapilarnymi Artykuł 2012
140 Wieloskładnikowe stopy eutektyczne Fe-Mn-C-B przeznaczone na powłoki napawane Referat 2012
141 Wielouchwytowy zaczep do mocowania rowerów na przyczepce Patent 2012
142 Wielouchwytowy zaczep do mocowania rowerów na przyczepce [Patent nr (11) 218236 (21) 393924] Patent 2015
143 Wielowariantowa koncepcja poprawy warunków hydraulicznych pracy gminnej sieci wodociągowej Referat 2016
144 Wielowarstwowe modele ludzkiej skóry Rozdział 2018
145 Wielowymiarowa przedsiębiorczość technologiczna jako specyficzna forma przedsiębiorczośći Artykuł 2014
146 Więźniowie technologii – wpływ nowych rozwiązań IT na charakter komunikacji interpersonalnej Artykuł 2013
147 WIG-MOTORYZACJA oraz ocena zastosowanych polskich modeli predykcji bankructwa Rozdział 2017
148 Willingness and readiness of Polish and Tajik students to study computer science in English Rozdział 2017
149 Wind action on steel chimneys according to various standards Referat 2014
150 Wind action small sky observatory ScopeDome Rozdział 2015
151 Wind and fire coupled modelling. Pt 1, Literature review Artykuł 2018
152 Wind and fire coupled modelling. Pt 2, Good practice guidelines Artykuł 2018
153 Wind farm reactive power control system using regulatory potentiality of converters, tapped variable inductors and capacitance of the farm feeder cable Rozdział 2015
154 Wind flow around a church - case study Referat 2017
155 Wind flow around a church - case study Artykuł 2018
156 Wind flow around a church - full scale measurements Referat 2018
157 Wind flow patterns around scaffoldings from full-scale measurements Referat 2017
158 Wind influence on air flow inside road tunnels Referat 2013
159 Wind tunnel measurements of aeroelastic guyed mast models Referat 2012
160 Wind tunnel modeltests of a large-size vertical facade shading panels of the Green Wings Office Building in Warsaw Referat 2014
161 Wind tunnel research on the influence of active airflow on the lift force generated by the airfoil Artykuł 2013
162 Wind tunnel study of axial force variation in guys of flexible mast models Artykuł 2016
163 Wind tunnel tests of a complex stadium roof Rozdział 2015
164 Wind tunnel tests of snow load distribution on the roof of the municipal stadium in Łódź Referat 2014
165 Wind tunnel tests of snow load distribution on the roof of the New Cracow Arena Rozdział 2015
166 Wind turbine operation parameter characteristics at a given wind speed Artykuł 2014
167 Winda załadowcza do rozsiewacza [Patent nr (11) 228744 (21) 415884] Patent 2018
168 Winda załadowcza do rozsiewacza [Zgłoszenie nr (21) 415884] Patent 2017
169 The wireless notification systems used in car alarm systems Artykuł 2012
170 Wirnik o regulowanym położeniu łopat roboczych, zwłaszcza do turbiny wiatrowej [Nr zgłoszenia 402214] Patent 2014
171 Wirnik o regulowanym położeniu łopat roboczych, zwłaszcza do turbiny wiatrowej [ Patent nr (11) 219985 (21) 402214 ] Patent 2015
172 Wirtualizacja edukacyjnych zasobów IT Artykuł 2016
173 Wirtualizacja jako sposób zagospodarowania obecnej infrastruktury informatycznej jednostki edukacyjnej. Oszczędność czy mit? Referat 2016
174 Wirtualizacja procesu zakupowegokonsumentów niepełnosprawnych ruchowo - wymóg czy wybór? Artykuł 2015
175 Wirtualizacja układów sterowania obrotnicami kamer PTZ w wizyjnych systemach dozorowych Artykuł 2015
176 Wirtualna rzeczywistość w grach komputerowych w ujęciu dokładności symulacji i odzwierciedlenia świata realnego Rozdział 2018
177 Wirtualne modelowanie 3D w medycynie na przykładzie planowania zabiegu endoprotezoplastyki Rozdział 2015
178 Wirtualne prototypowanie maszyn i mechanizmów w systemieCatia v5 Rozdział 2011
179 Wirtualne prototypowanie układu sterowania pochylania i przechylania śmigłowca jednowirnikowego w układzie klasycznym Artykuł 2011
180 Wirtualny projekt przekładni głównej śmigłowca z wykorzystaniem modeli autogenerujacych Artykuł 2011
181 Wirtualny prototyp ciągnikowego ładowacza czołowego Rozdział 2015
182 Wirtualny prototyp koparko-ładowarki Rozdział 2015
183 Wirtualny prototyp podbierakowej głowicy do paletyzacji Artykuł 2015
184 Wizerunek biznesowy Monografia 2011
185 Wizerunek biznesowy w procesie komunikacji marketingowej Artykuł 2011
186 Wizerunek marki a proces podejmowania decyzji przez konsumentów Artykuł 2018
187 Wizerunek pracownika biblioteki akademickiej – raport z badań przeprowadzonych w Bibliotece Politechniki Lubelskiej Referat 2015
188 Wizerunkowy aspekt shockvertisingu Rozdział 2011
189 Wizja menedżera przyszłości Rozdział 2017
190 Wizualizacja instalacji w zarządzaniu energią w inteligentnych budynkach Rozdział 2017
191 Wizualizacja wtrysku benzyny zawierającej dodatek biopaliwa Artykuł 2011
192 Wizyta mera Timisoary i koncepcja macierzowej struktury uczelni Artykuł 2014
193 Wizyta studentek z Japonii Artykuł 2013
194 Wizyta w Uniwersytecie im. Mustafy Kerala w Turcji Artykuł 2012
195 Wizyty studyjne w Norwegii w ramach projektu MADEM Artykuł 2015
196 Wizyty zagranicznych gości na Wydziale Zarządzania : Hiszpania, Kenia, Japonia Artykuł 2013
197 Wkładka odsysająca do wentylowania przyborów sanitarnych [Zgłoszenie nr (21) 416499] Patent 2017
198 Wkładka ustalająco-rozdzielająca dystansowa [ Prawo z rejestracji nr 17930 wzoru przemysłowego] Patent 2012
199 Wlaściwości zeolitu naturalnego i syntetycznego oraz ich wpływ na efekt spienienia asfaltu Artykuł 2017
200 Właściwości folii wytwarzanych metodą wytłaczania z rozdmuchiwaniem Artykuł 2018
201 Właściwości adhezyjne małocząsteczkowego polimeru modyfikowanego nanokrzemionką i dezintegrowanego ultradźwiękami przeznaczonego do hydrofobizacji ceramiki budowlane Artykuł 2015
202 Właściwości adhezyjne warstwy wierzchniej materiałów konstrukcyjnych Artykuł 2011
203 Właściwości adhezyjne warstwy wierzchniej stopów aluminium i magnezu po obróbce skrawaniem Rozdział 2015
204 Właściwości betonu z kruszywem uzyskanym z odpadów ceramiki sanitarnej Artykuł 2012
205 Właściwości ceramiki żelazianu bizmutu Referat 2017
206 Właściwości elektrolitycznych powłok kompozytowych niklu z eutektycznym napełniaczem Artykuł 2014
207 Właściwości elektryczne nanokompozytów (FeCoZr)x(Al2O3)(100-x) wytworzonych rozpylaniem wiązką argonu i tlenu jako układy kondensatorowe Artykuł 2015
208 Właściwości fizyczne i mechaniczne keramzytu otrzymanego z dodatkiem glaukonitu Artykuł 2012
209 Własciwości fizyko-mechaniczne wytłaczanego PVC modyfikowanego mikrosferami polimerowymi z czynnikiem porującym Artykuł 2016
210 Właściwości fzykochemiczne i mechaniczne wybranych gruntów spoistych Lubelszczyzny do zastosowań hydroizolacyjnych Artykuł 2014
211 Właściwości i cechy geometryczne współwytłaczanych rur oświetleniowych Artykuł 2016
212 Właściwości i przetwarzalność kompozytów polipropylenowych a rodzaj i ilość napełniacza. Cz. 2, Wyniki badań Artykuł 2014
213 Właściwości i przetwarzalność kompozytów polipropylenowych a rodzaj i ilość napełniacza. Część I. Charakterystyka badań Artykuł 2014
214 Właściwości i zastosowania reaktorów plazmowych typu dysza plazmowa Artykuł 2014
215 Właściwości korozyjne powłok natryskiwanych metodą płomieniowo-proszkową z mieszanin proszków Artykuł 2014
216 Właściwości kruszyw lekkich modyfikowanych zużytymi sorbentami mineralnymi Artykuł 2014
217 Właściwości lepkosprężyste polietylenu małej gęstości oznaczane podczas ściskania Artykuł 2015
218 Własciwości magnetyczne multiferroicznych związków Aurivilliusa Monografia 2015
219 Właściwości mechaniczne i cieplne tworzyw polimerowych : ćwiczenia laboratoryjne Monografia 2017
220 Właściwości mechaniczne kompozytu polietylenowego z proszkiem szklanym Artykuł 2016
221 Właściwości mechaniczne kompozytu polietylenowego z proszkiem szklanym Artykuł 2015
222 Właściwości mechaniczne polilaktydu modyfikowanego w procesie wytłaczania porującego Artykuł 2017
223 Właściwości mechaniczne wybranych klejów epoksydowych Artykuł 2017
224 Właściwości mechaniczne wybranych klejów epokydowych Referat 2016
225 Właściwości oraz struktura fizyczna porowanych powłok cienkościennych z PVC Artykuł 2011
226 Właściwości polietylenu napełnionego proszkiem pochodzenia naturalnego - badania starzeniowe Referat 2018
227 Właściwości powłok napawanych stopami na osnowie Ni-Co Artykuł 2012
228 Właściwości powłok ze stopów eutektycznych Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr Rozdział 2015
229 Właściwości powłok ze stopów eutektycznych Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr Artykuł 2015
230 Właściwości przetwórcze i cieplne polipropylenu modyfikowanego proszkowym napełniaczem metalicznym Referat 2015
231 Właściwości przetwórcze i cieplne proszków wytworzonych z wtórnego polietylenu Artykuł 2017
232 Własciwości przetwórcze i cieplne proszków wytworzonych z polietylenu wtórnego Referat 2017
233 Właściwości światłowodowego czujnika ciśnienia zbudowanego w układzie interferometru Sagnaca z dwójłomnym światłowodem fotonicznym Artykuł 2013
234 Właściwości światłowodowego czujnika ciśnienia zbudowanego w układzie interferometru Sagnaca z dwójłomnym światłowodem fotonicznym Referat 2013
235 Właściwości trakcyjne uniwersalnego ciągnika rolniczego w transporcie drogowym Artykuł 2012
236 Właściwości tribologiczne powłoki eutektycznej Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr Artykuł 2011
237 Właściwości trójwarstwowych powłok z PVC wytworzonych w procesie współwytłaczania mikroporującego Artykuł 2011
238 Właściwości typu indukcyjnego wybranych nanokompozytów metal-dielektryk Rozdział 2013
239 Właściwości warstwy wierzchniej w obrębie krawędzi po obróbce szczotkowaniem Artykuł 2016
240 Właściwości wytrzymałościowe betonów wysokowartościowych z kruszywem węglowym Artykuł 2011
241 Własność intelektualna Hasło 2016
242 Włodarczyk Zofia (1920-2002) Hasło 2015
243 Woda stojąca. Ocena czasu zatrzymania wody w wybranych systemach wodociągowych Artykuł 2015
244 Wodorowe ogniwo paliwowe – ekologiczne źródło zasilania pojazdów prądem stałym Artykuł 2011
245 Wodorozcieńczalne powłoki organiczne w przemyśle maszynowym : dobór, metody badań, ocena właściwości Monografia 2011
246 Wody powierzchniowe i podziemne rejonu LZW – ich przydatność do celów rekreacyjnych i terapeutycznych Artykuł 2015
247 Wojsławice - budowanie nowej tożsamości małego miasta Artykuł 2014
248 Wokół twierdzenia Feynmana Artykuł 2012
249 Wolfram demonstrations project platform as support in teaching Artykuł 2015
250 Wollastonite-filled and arabic gum-modified starch films. Pt 1, Mechanical and structural properties Artykuł 2016
251 Wooden sacral architecture of historical Volhynia within the context of world sacral heritage Referat 2017
252 The work of compressed plate with a central cut-out, made of composite in an asymetrical arrangement of layers Referat 2018
253 Work of thin-walled composite profiles in critical state Referat 2016
254 Working parameters of the electron-beam-generated Ion source for ISOL facilities Artykuł 2012
255 The world’s oldest bridges - Mycenaean Bridges Artykuł 2017
256 Wózek dynamometryczny do badań symulacyjnych współpracy koła ogumionego z nawierzchnią nieutwardzoną Artykuł 2012
257 Wplyw OZE na wskaźnik energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych Artykuł 2016
258 Wpływ mikrostruktury warstwy wierzchniej stopu aluminium w ocenie właściwości materiału hybrydowego Referat 2014
259 Wpływ adhezji w styku na pracę statyczną i nośność żelbetowych elementów zespolonych o przekroju teowym Referat 2017
260 Wpływ biegunowości napięcia stałego na wartość energii łuku elektrycznego palącego się na stykach łącznika W10 Artykuł 2012
261 Wpływ bioaugmentacji na uwalnianie biogenów w procesie beztlenowej stabilizacji osadów ściekowych Artykuł 2015
262 Wpływ biosurfaktanta RECO 10 na morfologię kłaczków osadu czynnego Artykuł 2012
263 Wpływ cech socjo-demograficznych na wyniki modelowania ścieżkowego zjawisk satysfakcji i lojalności klientów Artykuł 2017
264 Wpływ cloud computing na budowę społeczeństwa informacyjnego i rozwój gospodarczy Artykuł 2013
265 Wpływ cyfryzacji informacji zdrowotnych na zachowania internautów Artykuł 2017
266 Wpływ czasu i warunków przechowywania na energochłonnośc procesu krajania marchwi Artykuł 2011
267 Wpływ czasu na zmiany technologiczne i preferencje zakupowe konsumentów na podstawie rynku telefonów komórkowych w latach 2008-2012 Artykuł 2013
268 Wpływ czasu wibrowania na właściwości betonów wysokowartościowych Rozdział 2015
269 Wpływ czynników eksploatacyjnych na parametry pracy żarówek halogenowych H7 Artykuł 2015
270 Wpływ czynników eksploatacyjnych na parametry pracy żarówek halogenowych H7 Referat 2015
271 Wpływ czynników niematerialnych na wartość przedsiębiorstwa na przykładzie spółek publicznych z indeksu WIG-Informatyka Artykuł 2017
272 Wpływ czynników technologicznych na wytrzymałość połączeń klejowych blach aluminiowych 2024 Artykuł 2013
273 Wpływ czynników technologicznych na wytrzymałość połączeń klejowych blach stalowych ocynkowanych Artykuł 2016
274 Wpływ długości granulki na wybrane charakterystyki procesu wytłaczania Artykuł 2013
275 Wpływ długości granulki na wybrane charakterystyki procesu wytłaczania Artykuł 2012
276 Wpływ długości sesji pomiarowej na dokładność wyznaczania pozycji w pomiarach statycznych GPS Artykuł 2013
277 Wpływ doboru czynnika chłodniczego na możliwości magazynowania chłodu w zasobniku energii termicznej autobusu miejskiego Artykuł 2017
278 Wpływ doboru warunków brzegowych w MES na wartości naprężeń elementów cienkościennych Rozdział 2017
279 Wpływ dodatku hydroksyapatytu do powłok biopolimerowych na ich adhezję do tytanu Rozdział 2014
280 Wpływ dodatku mączki bazaltowej na niektóre właściwości betonu zwykłego Rozdział 2015
281 Wpływ dodatku modyfikatora opartego na składniku MoS2 na charakterystykę tribologiczną stopu AlSi6Cu4 w środowisku oleju mineralnego Artykuł 2016
282 Wpływ dodatku napełniacza naturalnego na właściwości cieplne i przetwórcze polietylenu małej gęstości Referat 2016
283 Wpływ dodatku paliwa syntetycznego do benzyny na osiągi i emisję szkodliwych składników spalin silnika Wankla Rozdział 2012
284 Wpływ dodatku pyłu krzemionkowego (SF) i krzemionkowych popiołów lotnych (FA) na krytyczny współczynnik intensywności naprężeń betonu Artykuł 2017
285 Wpływ dodatku środka porującego na strukturę mikroskopową PVC Artykuł 2014
286 WpŁyw dodatku w postaci osadów powstałych w procesie uzdatniania wody na właściwości zapraw budowlanych Referat 2015
287 Wpływ dodatku zeolitów na obniżenie temperatury produkcji i zagęszczania mieszanek mineralno-asfaltowych Monografia 2016
288 Wpływ dodatku zeolitu na właściwości fizykomechaniczne tynków renowacyjnych Artykuł 2014
289 Wpływ dodatku zeolitu na obniżenie temperatury produkcji i zagęszczania mieszanek mineralno-asfaltowych Artykuł 2015
290 Wpływ dodatku zeolitu na obniżenie temperatury produkcji i zagęszczania mieszanek mineralno-asfaltowych Rozdział 2015
291 Wpływ dodatku zeolitu na właściwości fizykochemiczne tynków renowacyjnych Artykuł 2015
292 Wpływ dodatku zeolitu na właściwości tynków do murów o wysokim stopniu zasolenia Artykuł 2015
293 Wpływ dodatku zeolitu NaP1 i klinoptilolitu na lepkość asfaltu Artykuł 2015
294 Wpływ dofinansowania z Unii Europejskiej na funkcjonowanie firm rodzinnych na obszarze województwa lubelskiego Artykuł 2013
295 Wpływ dokładności montażu 3-kanałowego enkodera inkrementalnego na pracę silnika BLDC sterowanego sinusoidalnie Artykuł 2015
296 Wpływ dokładności wykonania elementów połączenia zatrzaskowego na przebieg montażu Referat 2017
297 Wpływ dokładności wykonania elementów połączenia zatrzaskowego na przebieg montażu Artykuł 2017
298 Wpływ działania układu klimatyzacji automatycznej na właściwości fizyczne powietrza w klimatyzowanym samochodzie Artykuł 2015
299 Wpływ działania układu klimatyzacji automatycznej na właściwości fizyczne powietrza w klimatyzowanym samochodzie Referat 2015
300 Wpływ efektu d311 na zachowanie aktywatora o postaci belki wspornikowej wykonanej z dwóch warstw PVDF o przeciwnej polaryzacji Referat 2014
301 Wpływ eksploatacji złóz gazu łupkowego na wody ujmowane do celów pitnych. Przypadek Lubelszczyzny Artykuł 2015
302 Wpływ eksploatacyjnego zużycia łożysk wrzeciona frezarki sterowanej numerycznie na niepewność pomiaru sondą inspekcyjną Artykuł 2012
303 Wpływ energii ultradźwięków i napełniaczy nieorganicznych na właściwości reologiczne nanopolimerów Rozdział 2014
304 Wpływ eteru dietylowanego na właściwości fizykochemiczne oleju rzepakowego Artykuł 2015
305 Wpływ fal elektromagnetycznych na rozród człowieka Referat 2015
306 Wpływ funkcji okna na skuteczność identyfikacji stanu emocjonalnego mówcy Artykuł 2017
307 Wpływ geometrii części chwytowej wiertła na przebieg procesu wyciskania Artykuł 2014
308 Wpływ geometrii matrycy na przebieg procesu wyciskania wierteł krętych Artykuł 2015
309 Wpływ geometrii narzędzi kształtujących na przebieg procesu walcowania gwintu śruby M20×2,5 Artykuł 2013
310 Wpływ geometrii ostrza na siły skrawania podczas frezowania stopów aluminium Rozdział 2014
311 Wpływ geometrii ostrza na siły skrawania podczas frezowania stopów aluminium Artykuł 2014
312 Wpływ geometrii uzwojenia górnego napięcia transformatora nadprzewodnikowego na parametry prądu włączania Referat 2017
313 Wpływ grubości ścianki wsadu na proces obciskania obrotowego na zimno odkuwek drążonych Artykuł 2017
314 Wpływ grubości warstwy kleju na sztywność spoiny w połączeniu doczołowym metal-metal Artykuł 2017
315 Wpływ grubości warstwy wierzchniej wycinanych elementów Rozdział 2014
316 Wpływ impedancji uzwojenia wtórnego na parametry nadprzewodnikowych ograniczników prądu typu transformatorowego Referat 2016
317 Wpływ imperfekcji na pracę statyczno-wytrzymałościową typowego rusztowania Artykuł 2014
318 Wpływ impregnacji pokostem lnianym na nasiąkliwość kompozytu na bazie słomy lnianej i spoiwa wapiennego Rozdział 2014
319 Wpływ impulsu zaburzającego na parametry zanikania nadprzewodzenia w przewodzie nadprzewodnikowym MgB2/Cu Artykuł 2012
320 Wpływ impulsu zaburzającego na parametry zanikania nadprzewodzenia w przewodzie nadprzewodnikowym MgB2/Cu Referat 2011
321 Wpływ interwencji WRPO na lata 2007 – 2013 na zatrudnienie w Wielkopolsce – ukierunkowanie wsparcia na tworzenie miejsc pracy : raport końcowy Monografia 2016
322 Wpływ islamu na chrześcijańską architekturę sakralną na przykładzie świątyń hiszpańskich Rozdział 2012
323 Wpływ jakości eksploatacji na dynamikę pojazdu Artykuł 2015
324 Wpływ jakości źródeł światła i stanu technicznego reflektorów na rozkład plamy świateł mijania pojazdów samochodowych Artykuł 2017
325 Wpływ kapitału intelektualnego na zarządzanie organizacją publiczną w erze cyfrowej Rozdział 2015
326 Wpływ kąta początku wtrysku gazu na rozkład paliwa w komorze spalania silnika o zapłonie samoczynnym Artykuł 2013
327 Wpływ kąta wierzchołkowego wiertła na siły skrawania podczas wiercenia stopu aluminium Referat 2018
328 Wpływ kąta wierzchołkowego wiertła na siły skrawania podczas wiercenia stopu aluminium Artykuł 2018
329 Wpływ kąta zukosowania próbek na wytrzymałość połączeń klejowych blach ze stopu aluminium EN AW-5754 Artykuł 2018
330 Wpływ kierunku narastania warstwy na właściwości mechaniczne wyrobów otrzymywanych wybranymi metodami druku 3D Referat 2014
331 Wpływ klasy szczelności na zbrojenie ścian żelbetowych zbiorników prostopadłosciennych Artykuł 2015
332 Wpływ koncepcji CRM na działania marketingowe firmy Artykuł 2013
333 Wpływ konfiguracji i sposobu integracji systemów alarmowych z systemami sterowania i zarządzania pracą urządzeń w budynkach na dobór wielkości zasilania rezerwowego Artykuł 2013
334 Wpływ korekcji przekładni walcowej o zębach ewolwentowych na zużycie oraz trwałość Artykuł 2015
335 Wpływ korelacji parametrów wejściowych i kształtu ich rozkładów na niepewność wyznaczania długookresowych wskaźników oceny hałasu Rozdział 2016
336 Wpływ korozji na stan pięćdziesięcioletnich słupów żelbetowych hali przemysłowej Artykuł 2011
337 Wpływ krotności przetwórstwa na palność poliamidu 6 Referat 2017
338 Wpływ krotności przetwórstwa napolność poliamidu 6 Artykuł 2017
339 Wpływ kształtu kołnierza na przebieg procesu walcowania śrubowego Artykuł 2016
340 Wpływ kształtu narzędzia klinowego na przebieg procesu walcowania poprzecznego Artykuł 2018
341 Wpływ kształtu obrzeża na przebieg procesu walcowania kul Artykuł 2013
342 Wpływ kształtu styków aparatów łączeniowych na trwałość warstw ochronnych Referat 2012
343 Wpływ kształtu zakończenia skleiny na wytrzymałośc złącza stal-kompozyt FRP Artykuł 2013
344 Wpływ kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa na budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku Artykuł 2014
345 Wpływ lepkości kleju na wytrzymałość połączeń klejowych Artykuł 2016
346 Wpływ liczby kwasowej na smarność biopaliw Artykuł 2011
347 Wpływ liczby punktów pomiarowych na niepewność wyznaczania izolacyjności akustycznej przegród budowlanych Artykuł 2014
348 Wpływ liczby puntków pomiarowych na niepewność wyznaczania izolacyjności akustycznej przegród budowlanych Referat 2014
349 Wpływ liczby użytkowników na rozkład stężenia dwutlenku węgla w sali audytoryjnej Artykuł 2012
350 Wpływ liczebności próby i metody zastępowania braków odpowiedzi na miary dopasowania oraz wyniki modelowania ścieżkowego Artykuł 2016
351 Wpływ losowości parametrów dławików kompensacyjnych i kabli elektroenergetycznych na kompensację mocy biernej w farmie wiatrowej Referat 2016
352 Wpływ materiałów rur polietylenowych na jakość wody Artykuł 2015
353 Wpływ materiału magnetowodu wtryskiwacza gazu na jego pracę Artykuł 2011
354 Wpływ materiału rur polietylenowych na jakość wody Referat 2014
355 Wpływ melioracji na zgrupowania biegaczowatych (Colepotera, Carabidae) w dolinach rzecznych Referat 2017
356 Wpływ metody akwizycji sygnałów częstotliwościowych na dokładność pomiaru Referat 2013
357 Wpływ metody akwizycji sygnałów częstotliwościowych na dokładność pomiaru Artykuł 2013
358 Wpływ metody kalibrowania wykrojów śrubowych na jakość kul walcowanych w walcarkach skośnych Artykuł 2012
359 Wpływ metody wyceny wartości produktu na ocenę opłacalności produkcji na przykładzie gospodarstwa rybackiego Rozdział 2012
360 Wpływ mikroemulsji wodno-paliwowej na opóźnienie samozapłonu w silniku o zapłonie samoczynnym Artykuł 2017
361 Wpływ mikrostruktury na erozję kawitacyjną napoin NiCrBSi Rozdział 2016
362 Wpływ mikrostruktury powłoki natryskiwanej cieplnie na odporność kawitacyjną Referat 2014
363 Wpływ mimośrodowego obciążenia na podkrytyczne zachowanie się ściskanych izotropowych słupów o przekroju kwadratowym z wgłębieniami Referat 2014
364 Wpływ mimośrodowego obciążenia na zachowanie się ściskanych izotropowych słupów o przekroju kwadratowym z wgłębieniami w fazie progresywnego zgniotu Artykuł 2015
365 Wpływ minimalnego smarowania na chropowatość powierzchni stopów magnezu po frezowaniu Artykuł 2012
366 Wpływ minimalnego smarowania na moment skrawania i chropowatość powierzchni w procesie wiercenia stopu aluminium Artykuł 2015
367 Wpływ minimalnego smarowania na moment skrawania podczas frezowania stopów magnezu Artykuł 2013
368 Wpływ modyfikacji fazy ruchomej w metodzie instalacji kali wspomaganej cieczą Referat 2016
369 Wpływ modyfikacji oleju mineralnego na charakterystykę tribologiczną kompozytu na osnowie aluminium Artykuł 2014
370 Wpływ nagniatania odśrodkowego na mikrostrukturę i mikrotwardość stali C45 po procesie cięcia laserem Artykuł 2017
371 Wpływ napięcia zasilania na pracę elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych Referat 2014
372 Wpływ napięcia zasilania na pracę elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych Artykuł 2014
373 Wpływ nasłonecznienia i wiatru na działanie krzemowych modułów polikrystalicznych Artykuł 2016
374 Wpływ nasycenia obwodu magnetycznego i wypierania prądu na przebiegi momentu elektromagnetycznego i prądu podczas rozruchu wysokoobrotowych silników klatkowych Artykuł 2011
375 Wpływ niedokladności montażu rusztowań na bezpieczeństwo i wytężenie konstrukcji Artykuł 2017
376 Wpływ niejednorodności środowiska kotła energetycznego na wyniki pomiarów w spektroskopii absorpcyjnej Artykuł 2013
377 Wpływ niektórych parametrów reologicznych cementowej mieszanki iniekcyjnej na skuteczność naprawy betonu Artykuł 2014
378 Wpływ nieliniowości w układzie skrawania na skuteczność redukcji drgań samowzbudnych Rozdział 2014
379 Wpływ nieliniowości w układzie skrawania na skuteczność redukcji drgań samowzbudnych Artykuł 2014
380 Wpływ niemodyfikowanej neuburskiej glinki krzemianowej na właściwości przetwórcze i granulometryczne polietylenu dużej gęstości Artykuł 2017
381 Wpływ niepełnofazowej pracy energoelektronicznego przekształtnika sieciowego na system elektroenergetyczny Artykuł 2015
382 Wpływ obciążeń cyklicznych oraz statycznych na trwałość materiałów konstrukcyjnych w środowiskach siarkowodorowych Artykuł 2011
383 Wpływ obciążenia dynamicznego na wytężenie konstrukcji rusztowania Artykuł 2017
384 Wpływ obecności obszarów Natura 2000 na możliwości rozwoju lokalnego w opinii władz samorządowych zarządzających gminami na przykładzie województwa lubelskiego Artykuł 2013
385 Wpływ obróbki cieplnej na mikrostrukturę stopów wykorzystywanych w protetyce Referat 2016
386 Wpływ obróbki cieplnej na strukturę i własności stopu cual10fe3mn2 Rozdział 2018
387 Wpływ obróbki mechanicznej powierzchni na wytrzymałość połączeń klejowych blach ze stali odpornej na korozję Artykuł 2016
388 Wpływ oddziaływań smaru maszynowego na właściwości mechaniczne powłok akrylowych o zróżnicowanej zawartości lotnych związków organicznych Artykuł 2011
389 Wpływ oddziaływań środowiskowych na obiekty zabytkowe – na przykładzie mostku nad dawną „Głęboką Drogą” w Puławach Artykuł 2016
390 Wpływ oddziaływania łuku elektrycznego na powierzchnie stykowe łączników W10 w zależności od roziązań konstrukcyjnych styków Artykuł 2011
391 Wpływ odległości transportowych na koszty transportu Artykuł 2014
392 Wpływ operacji odtłuszczana i obróbki mechanicznej na wytrzymałość połączeń klejowych Artykuł 2018
393 Wpływ operacji odtłuszczania na właściwości adhezyjne warstwy wierzchniej oraz wytrzymałość połączeń klejowych blach miedzianych Artykuł 2011
394 Wpływ otoczenia na funkcjonowanie współczesnych łańcuchów dostaw z perspektywy kosztów transakcyjnych Rozdział 2017
395 Wpływ parametrów dynamicznego nagniatania rozproszonego na rozkład naprężeń własnych w warstwie wierzchniej stopu tytanu Artykuł 2011
396 Wpływ parametrów konstrukcyjnych przewodów wtryskowych na proces zasilania gazem silnika o zapłonie iskrowym Artykuł 2015
397 Wpływ parametrów linii zasilającej na prąd włączania transformatora HTS Referat 2018
398 Wpływ parametrów matrycy na geometrię wyciskanych wierteł krętych Artykuł 2016
399 Wpływ parametrów nagniatania tocznego na strukturę geometryczną powierzchni stopu magnezu Rozdział 2011
400 Wpływ parametrów nagniatania toczonego powierzchni stali C45 po przecinaniu wiazka laserową na wybrame właściwości warstwy wierzchniej Rozdział 2011
401 Wpływ parametrów nagniatania wibracyjnego na rozkład naprężeń własnych w warstwie wierzchniej przedmiotów ze stopu aluminium Rozdział 2014
402 Wpływ parametrów napięcia zasilającego na parametry świetlne półprzewodnikowych źródeł światła Artykuł 2014
403 Wpływ parametrów obróbki szczotkowaniem na kształtowanie krawędzi przedmiotów wykonanych ze stopu aluminium Artykuł 2015
404 Wpływ parametrów pracy reaktora typu plasma-jet z wyładowaniem barierowym na temperaturę gazu poddanego obróbce plazmowej Artykuł 2014
405 Wpływ parametrów prądu zasilającego wentylator na efekty chłodzenia układu z ogniwem Peltiera Artykuł 2018
406 Wpływ parametrów przetwarzania wstępnego obrazu zmian barwnikowych skóry na wektor cech klasyfikacyjnych zidentifikowany przez parametry fraktalne Rozdział 2017
407 Wpływ parametrów technologicznych w procesie frezowania stali EZ6NCT25 na wybrane wskaźniki skrawalnośc Artykuł 2018
408 Wpływ parametrów technologicznych i rodzaju wiertła na dokładność obróbki otworów w węglowych kompozytach włóknistych Artykuł 2017
409 Wpływ parametrów technologicznych na chropowatość powierzchni po toczeniu oraz predykcja chropowatości z użyciem sztucznych sieci neuronowych Artykuł 2018
410 Wpływ parametrów technologicznych na przebieg procesu obciskania obrotowego wielostopniowego wałka drążonego Artykuł 2013
411 Wpływ parametrów technologicznych na wartość wybranych wskaźników skrawalności lotniczych stopów Al oraz Mg Rozdział 2011
412 Wpływ parametrów technologicznych obróbki toczeniem na wybrane parametry chropowatości powierzchni stopu aluminium 7075 Artykuł 2016
413 Wpływ parametrów technologicznych walcowania śrubowego odkuwek kul na jakość wyrobów oraz przebieg procesu kształtowania Artykuł 2018
414 Wpływ parametrów transformatora nadprzewodnikowego na ograniczenie prądu w stanach przejściowych Artykuł 2016
415 Wpływ parametrów układu na zjawisko dynamicznej eliminacji drgań w nieliniowym układzie mechanicznym z wahadłem Referat 2014
416 Wpływ pierwszych symptomów uszkodzeń turbosprężarek na przebieg procesu spalania w silniku o zapłonie samoczynnym Artykuł 2017
417 Wpływ podatku od dochodów kapitałowych na stopę oprocentowania netto depozytów bankowych Rozdział 2017
418 Wpływ podatności podłoża na wytężenie elementów konstrukcji wsporczych deskowań pomostów, wykonanych z rusztowań budowlanych Rozdział 2016
419 Wpływ podawania wodoru na poziom zadymienia spalin silnika samochodowego Artykuł 2011
420 Wpływ podstawowych parametrów pracy reaktora plazmowego typu GlidArc na wartości zaburzeń przewodzonych Artykuł 2011
421 Wpływ podstawowych parametrów pracy reaktora plazmowego typu GlidArc na wartości zaburzeń przewodzonych Referat 2011
422 Wpływ podsypki na trwałość nawierzchni z kostki Artykuł 2014
423 Wpływ pola elektromagnetycznego na rozród człowieka Artykuł 2016
424 Wpływ poli(alkoholu winylowego) i keratyny na wybrane właściwości mechaniczne folii z biodegradowalnej termoplastycznej skrobi Artykuł 2014
425 Wpływ polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój gospodarczy rejonu jaworowskiego w obwodzie lwowskim na Ukrainie Artykuł 2013
426 Wpływ położenia styku na wysokości żelbetowych elementów zespolonych o przekroju teowym na stan graniczny zarysowania styku Artykuł 2014
427 Wpływ portalu korporacyjnego na zarządzanie wiedzą w organizacji na przykładzie systemu CMS Joomla Rozdział 2018
428 Wpływ postępującej degradacji na stan techniczny drogowych obiektów mostowych Artykuł 2015
429 Wpływ powłoki ostrza skrawającego na chropowatość powierzchni podczas frezowania węglikowym frezem trzpieniowym Artykuł 2017
430 Wpływ powtórnego przetapiania na właściwości mechaniczne i mikrostrukturę odlewniczego stopu kobaltu Artykuł 2012
431 Wpływ poziomu i jakości wiedzy pracowników na zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji usługowej na wybranym przykładzie Artykuł 2018
432 Wpływ pracy fotokatalitycznego oczyszczacza powietrza na jakość mikrobiologiczną powietrza w pomieszczeniu czytelni Referat 2017
433 Wpływ prądu i temperatury pracy na parametry zanikania nadprzewodzenia w przewodzie nadprzewodnikowym MgB2/Cu Artykuł 2011
434 Wpływ prądu i temperatury pracy na parametry zanikania nadprzewodzenia w przewodzie nadprzewodnikowym YBCO Referat 2011
435 Wpływ prądu załączania transformatora na pracę przekształtnika sieciowego Artykuł 2017
436 Wpływ prędkości bębna sitowego na proces wydzielania mas ziarna jęczmienia w urządzeniu rotacyjnym Artykuł 2016
437 Wpływ prędkości obrotowej bębna sitowego na proces czyszczenia ziarna pszenicy w urządzeniu rotacyjnym Referat 2014
438 Wpływ prędkości obrotowej bębna sitowego na proces czyszczenia ziarna pszenicy w urządzeniu rotacyjnym Artykuł 2014
439 Wpływ predykcji miedzywidokowej na przepływność strumieni H264 MVC Artykuł 2011
440 Wpływ problemów i zakłóceń procesu produkcyjnego na jego organizację i planowanie Rozdział 2015
441 Wpływ procedury korekcji współrzędnych sondy pomiarowej do tokarki CTX 450 na dokładność wymiarową Artykuł 2016
442 Wpływ procesów scalania na właściwości teksturalne materiału zeolitowego typu Na-P1 Rozdział 2015
443 Wpływ procesu miedziowania na wybrane własności stalowej blachy DC01 Rozdział 2013
444 Wpływ procesu starzenia na właściwości polietylenu napełnionego otrębami pszennymi Rozdział 2018
445 Wpływ profilu prędkości na rozdział przepływu mocy w napędzie hybrydowym Artykuł 2013
446 Wpływ promieniowania mikrofalowego na zdolności sorpcyjne adsorbentów otrzymanych z porolniczych materiałów odpadowych Artykuł 2016
447 Wpływ przekształtników energoelektronicznych na wzrost udziału odnawialnych źródeł energii Artykuł 2015
448 Wpływ przepływu gazu roboczego na zaburzenia przewodzone w torze zapłonu trójfazowego reaktora plazmowego typu GlidArc Referat 2018
449 Wpływ przygotowania powierzchni na wytrzymałość połączenia metal-kompozyt w laminatach FML Artykuł 2011
450 Wpływ przyjmowania leków psychotropowych przez kierowców na bezpieczeństwo ruchu drogowego Artykuł 2014
451 Wpływ radioaktywnego radonu i jego pochodnych na zdrowie człowieka Artykuł 2016
452 Wpływ recyklingu na strukturę i właściwości wytrzymałościowe odlewniczego stopu kobaltu stosowanego w stomatologii Artykuł 2011
453 Wpływ regulacji przekładni transformatora blokowego na dopuszczalny obszar pracy zespołu wytwórczego Artykuł 2015
454 Wpływ regulacji układu sterowania zasilaniem LPG na osiągi silnika o zapłonie iskrowym Artykuł 2015
455 Wpływ relacji międzyorganizacyjnych na pobudzenie innowacyjności przedsiębiorstw Artykuł 2017
456 Wpływ reliktów architektury na kształtowanie współczesnej zabudowy. Możliwości wykorzystania terenów po dawnym zespole dworskim w Trawnikach Rozdział 2014
457 Wpływ rodzaju i ilości napełniacza na wtryskiwalność kompozytów polipropylenowych Referat 2014
458 Wpływ rodzaju klejów epoksydowych na wytrzymałość połączeń klejowych Artykuł 2017
459 Wpływ rodzaju kleju na wytrzymałość połączeń klejowych blach ze stali nierdzewnej Artykuł 2016
460 Wpływ rodzaju kleju na wytrzymałość połączeń klejowych poliamidu PA6 Artykuł 2011
461 Wpływ rodzaju kruszywa grubego na odkształcalność betonów zwykłych Artykuł 2012
462 Wpływ rodzaju kruszywa grubego na odkształcalność doraźną ściskanych jednoosiowo betonów wysokowartościowych Artykuł 2013
463 Wpływ rodzaju kruszywa na ugięcie elementów żelbetowych obciążonych doraźnie Artykuł 2012
464 Wpływ rodzaju ogniwa paliwowego na charakterystyki zasilanego silnika elektryczne– badania symulacyjne Artykuł 2012
465 Wpływ rodzaju paliwa na wybrane parametry procesu spalania w silniku o zapłonie samoczynnym Artykuł 2016
466 Wpływ rodzaju powłok frezów węglikowych na siły skrawania oraz chropowatość powierzchni przy frezowaniu stopu aluminium EN AW-6082 Artykuł 2013
467 Wpływ rodzaju zlecenia produkcyjnego na sposób organizacji oprogramowania wycinarki laserowej Rozdział 2013
468 Wpływ rodzaju żywicy epoksydowej i utwardzacza na wytrzymałość połączeń klejowych blach stalowych Artykuł 2014
469 Wpływ rond na uspokojenie ruchu na głównych ciągach drogowych przy przejściach przez małe miejscowości na przykładzie miasta Lubartowa Artykuł 2015
470 Wpływ rozchodzenia się rezystywnej strefy cieplnej na stabilność pracy przepustów prądowych wykonanych z nadprzewodników wysokotemperaturowych HTS Artykuł 2012
471 Wpływ rozchodzenia się strefy rezystywnej na stabilność pracy przepustów prądowych wykonanych z nadprzewodników wysokotemperaturowych HTS Artykuł 2013
472 Wpływ różnych czynników na awaryjność sieci kanalizacyjnych w układzie przestrzennym - studium przypadku Referat 2014
473 Wpływ różnych czynników na awaryjność sieci kanalizacyjnych w układzie przestrzennym – studium przypadku Artykuł 2015
474 Wpływ różnych czynników na awaryjność sieci wodociągowej w układzie przestrzennym – studium przypadku Artykuł 2015
475 Wpływ rozwoju wizualizacji materiałów e-learningowych na przyrost poziomu wiedzy badawczych Artykuł 2016
476 Wpływ ruchu i prędkości narzędzi na płynięcie metalu w prasowaniu obwiedniowym Artykuł 2011
477 Wpływ siły podłużnej na podatność zginanych węzłów stalowej konstrukcji nośnej w pożarze rozwiniętym Artykuł 2014
478 Wpływ składowych RGB materiału wideo na proces identyfikacji schorzeń układu pokarmowego Artykuł 2012
479 Wpływ składu kompozytów cementowych na geometrię ich spękań termicznych Monografia 2017
480 Wpływ smarności paliw na proces zużycia aparatury wtryskowej silników o zapłonie samoczynnym Artykuł 2012
481 Wpływ spójności górotworu na jego zachowanie się wotoczeniu wyrobisk korytarzowych Artykuł 2013
482 Wpływ sposobów pozyskiwania energii na realizację paradygmatów zrównoważonego rozwoju Artykuł 2016
483 Wpływ sposobu modelowania transformatorów energetycznych na poprawność obliczeń zwarciowych Artykuł 2016
484 Wpływ sposobu nanoszenia roztworu biobójczego na cechy geometryczne folii z polietylenu małej gęstości Referat 2018
485 Wpływ sposobu posadowienia XIII-wiecznego zespołu wieżowego w Stołpiu koło Chełma na jej funkcjonowanie i stan techniczny Rozdział 2014
486 Wpływ sposobu przygotowania powierzchni na wytrzymałość połączeń klejowych lotniczego stopu aluminium Artykuł 2011
487 Wpływ sposobu realizacji warunków brzegowych w metodzie wirów dyskretnych na odpowiedź aeroelastyczną pomostów Monografia 2012
488 Wpływ sposobu wahań matrycy na energochłonność procesu wywijania kołnierza z jednoczesnym prasowaniem obwiedniowym Artykuł 2016
489 Wpływ sposobu wyznaczania parametrów linii 110 kV na dokładność obliczeń sieciowych Artykuł 2014
490 Wpływ sposobu zasilania budynku w energię na wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną Rozdział 2016
491 Wpływ sposobu zdefiniowania struktury wiatru w modelu turbulencji k-ε w wersji standard na rozkład współczynnika ciśnienia na powierzchni ścian prostopadłościanu Artykuł 2012
492 Wpływ sprzężenia elektromechanicznego na statyczne i dynamiczne zachowanie płyt hybrydowych Referat 2015
493 Wpływ sprzężenia stanu błonowego występującego w laminatach włóknistych na zachowanie pokrytyczne ściskanego słupa Referat 2015
494 Wpływ średnicy frezu na jego zużycie podczas obróbki stopu tytanu Ti6AI4V Artykuł 2017
495 Wpływ środowiska obliczeniowego na wydajność algorytmu odwracania macierzy Referat 2012
496 Wpływ stagnacji na jakość mikrobiologiczną wody w instalacji pilotażowej wykonanej z tworzyw sztucznych (PVC, PE-HD, PEX) Referat 2011
497 Wpływ stagnacji na jakość mikrobiologiczną wody w instalacji pilotażowej wykonanej z tworzyw sztucznych (PVC, PE-HD, PEX) Artykuł 2012
498 Wpływ stanu energetycznego warstwy wierzchniej na wytrzymałość połączenia adhezyjnego Artykuł 2012
499 Wpływ stężenia ozonu na stan energetyczny warstwy wierzchniej stopu tytanu Ti-6Al-4V Artykuł 2012
500 Wpływ stopnia rozdrobnienia materiału na proces transportu i magazynowania materiałów sypkich Referat 2014