Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 483
Lp. Tytuł Typ Rok
1 Z praktyki zarządzania Artykuł 2012
2 Zaawansowane metody generowania obrazu w grafice 3D z wykorzystaniem nowoczesnych układów GPU Rozdział 2012
3 Zaawansowane metody sterowania silnikiem BLDC Rozdział 2016
4 Zabezpieczanie konstrukcji budynków przed skutkami wystąpienia obciążeń wyjątkowych Artykuł 2013
5 Zabezpieczenia stosowane w systemach mikroinstalacji fotowoltaicznych Rozdział 2017
6 Zabezpieczenie koron murów – analiza wybranych przykładów Rozdział 2013
7 Zabezpieczenie lica murów obiektów zachowanych w formie trwałej ruiny - przegląd problematyki Rozdział 2012
8 Zaburzenia elektromagnetyczne na liniach zasilających reaktor plazmowy typu GlidArc Referat 2011
9 Zaburzenia promieniowane reaktora plazmowego typu GlidArc Artykuł 2011
10 Zabytkowa stolarka okienna i drzwiowa drewnianych chałup i zabudowy gospodarskiej na Lubelszczyźnie –wybrane przykłady z Muzeum Wsi Lubelskiej Artykuł 2015
11 Zabytkowy most w Lublinie wart odnowienia Artykuł 2017
12 Zachowania konsumenckie osób niepełnosprawnych ruchowo - sytuacja na rynku pracy Artykuł 2011
13 Zachowania konsumenckie osób niepełnosprawnych ruchowo : raport z badań Monografia 2014
14 Zachowania prosumpcyjne i etnocentryczne konsumentów niepełnosprawnych - wybrane zagadnienia Artykuł 2015
15 Zadania i pytania kontrolne Rozdział 2012
16 Zadania optymalizacyjne w elektroenergetyce Rozdział 2018
17 Zadania z podstaw kształtowania elementów konstrukcji Monografia 2011
18 Zadanie Kryłowa w przypadku belki na inercyjnym podłożu Własowa Artykuł 2018
19 Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego jako uwarunkowanie absorpcji środków unijnych Artykuł 2017
20 Zadziory jako problem technologiczny w operacjach montażu Artykuł 2015
21 Zagadnienia cieplne w układzie mikrokogeneracyjnym z silnikien Stirlinga Artykuł 2013
22 Zagadnienia funkcjonowania komunikacji publicznej Rozdział 2018
23 Zagadnienia klasyfikacji biopaliw-głowica hybrydowa współpracująca z optrodami kapilarnymi Artykuł 2011
24 Zagadnienia konstrukcji i technologii fotodiody wielkopowierzchniowej wykonanej w podłożu z węglika krzemu Referat 2012
25 Zagadnienia przystosowania rozwiązań projektowych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz seniorów w nauczaniu projektowania urbanistycznego Artykuł 2016
26 Zagadnienia teoretyczne i aplikacyjne w inżynierii materiałowej = Theoretical and application issues in materials science engineering Monografia 2014
27 Zagadnienia teorii chaosu Rozdział 2016
28 Zagadnienia transportu międzystanowiskowego na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa Artykuł 2015
29 Zagadnienie ścinania w żelbetowych belkach zespolonych o przekroju teowym Artykuł 2011
30 Zagadnienie techno-realizmu w kontekście ponowoczesnych przemian technologicznych Rozdział 2018
31 Zagal’na harakteristika derevânogo haramobuduvannâ Rìvnens’kogo regìonu Rozdział 2017
32 Zagospodarowanie odpadów wiertniczych w Polsce i USA - stan prawny Rozdział 2016
33 Zagospodarowanie Podzamcza w Lublinie – głos w dyskusji o budynku Nadstawna 2-4 Artykuł 2016
34 Zagrożenia drogowe spowodowane ruchem ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych Artykuł 2017
35 Zagrożenia elektromagnetyczne reaktorów GlidArc Artykuł 2012
36 Zagrożenia elektromagnetyczne reaktorów GlidArc Referat 2012
37 Zagrożenia i ochrona aplikacji internetowych Monografia 2014
38 Zagrożenia przy zastępczym określaniu wytrzymałości elementów złącznych na podstawie pomiaru twardości Artykuł 2018
39 Zagrożenia pyłowe oraz monitoring powietrza atmosferycznego Artykuł 2016
40 Zagrożenia wynikające z stosowania układów sterowanych elektronicznie w pojazdach Artykuł 2015
41 Zagrożenie zdrowia i życia ludzi wypadkami drogowymi w opracowaniach środowiskowych na przykładzie drogi krajowej DK–17 na odcinku Piaski-Hrebenne Artykuł 2014
42 Zaistnienie wypadku drogowego wskutek wybranych uszkodzeń opon pojazdów samochodowych Rozdział 2017
43 Zakres aktywności prosumenckich konsumentów niepełnosprawnych ruchowo i ich wpływ na skłonność do akceptacji innowacji produktowych Artykuł 2017
44 Zakres kompetencji Urzędu Patentowego w sprawach o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego ze względu na naruszenie prawa osoby trzeciej Artykuł 2012
45 Zakres wdrażania Zintegrowanych Systemów Zarządzania Infrastrukturą Techniczną (ZSZIT) w przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji średniej wielkości Artykuł 2015
46 Zakres wykorzystania systemu rachunkowości i sprawozdania finansowego w procesach decyzyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem Rozdział 2016
47 Zakupy aparatury badawczej Artykuł 2011
48 Zakupy grupowe w Internecie – aktywizacja sprzedaży czy budowanie wizerunku? Artykuł 2014
49 Zakuwanie końcówek lin metodą walcowania wzdłużnego Artykuł 2015
50 Zalecenia normowe a praktyka inżynierska podczas budowy schematu statycznego rusztowań budowlanych – część I Artykuł 2011
51 Zalecenia normowe a praktyka inżynierska podczas budowy schematu statycznego rusztowań budowlanych – część II Artykuł 2011
52 Zalecenia normowe a praktyka inżynierska podczas budowy schematu statycznego rusztowań budowlanych – część III Artykuł 2011
53 Zalecenia normowe a praktyka inżynierska podczas budowy schematu statycznego rusztowań budowlanych-część IV Artykuł 2012
54 Zalety i wady wizualizacji w nauczaniu matematyki oraz prowadzeniu badań matematycznych Rozdział 2015
55 Zalety rozwiązań cloudcomputing w systemach telekomunikacyjnych Artykuł 2014
56 Zależność czas-koszt w przewidywaniu czasu realizacji budowy Artykuł 2013
57 Zależność częstotliwościowa napięciowego współczynnika magnetoelektrycznego w ceramikach (BiFeO3)x-(BaTiO3)1-x Artykuł 2015
58 Zależności wybranych parametrów klimatycznych zmierzonych na rusztowaniach i stacjach meteorologicznych Artykuł 2018
59 Założenia dla budowy i rozwoju klastrów energii w Polsce Rozdział 2017
60 Założenia systemu służb konserwatorskich w Polsce Monografia 2016
61 Założenie pałacowo-parkowe w Gardzienicach - przykład udanej rewitalizacji Rozdział 2015
62 Zamek Toruń-Dybów w przeszłości oraz w kontekście teraźniejszej problematyki technicznej i konserwatorskiej Rozdział 2013
63 Zamek w Bobrownikach – problematyka techniczna i konserwatorska Rozdział 2013
64 Zamek w Brodach : fazy rozwojowe fortyfikacji Artykuł 2015
65 Zamek w Ćmielowie – historia , dokumentacja i ocena stanu technicznego Rozdział 2013
66 Zamek w Janowcu nad Wisłą – fazy budowy, przeprowadzone prace i ocena stanu technicznego poszczególnych części zamku Rozdział 2013
67 Zamek w Liwie – historia , fazy budowy i ocena stanu technicznego Rozdział 2013
68 Zamki w ruinie - zasady postępowania konserwatorskiego Monografia 2012
69 Zamość – rewitalizacja miasta idealnego w ostatnim dwudziestoleciu Rozdział 2015
70 Zanieczyszczenia a jakość powietrza wewnętrznego w wybranych pomieszczeniach. Monografia 2013
71 Zanieczyszczenia w kanalizacji deszczowej Rozdział 2018
72 Zanikanie nadprzewodnictwa w uzwojeniu transformatora HTS wskutek przepływu pradu włączania Rozdział 2015
73 Zaopatrzenie w wodę w świetle zrównoważonego rozwoju Artykuł 2013
74 Zapis modeli CAD poprzez aproksymację powierzchni trójkątami – zasady, błędy, rozwiązania naprawcze Rozdział 2015
75 Zapomniane ultradźwięki - zastosowanie dopplerowskich czujek ruchu w systemach alarmowych w obiektach budowlanych Artykuł 2011
76 Zapomniany dwór Gorajskich przy ul. Bernardyńskiej 12 w Lublinie Artykuł 2015
77 Zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną w zależności od strefy klimatycznej Artykuł 2016
78 Zapotrzebowanie na ciepło w pomieszczeniu mieszkalnym - porównanie metody bilansowej i symulacyjnej Artykuł 2013
79 Zapotrzebowanie na energię pomieszczeń o różnej konstrukcji Artykuł 2013
80 Zapytaj bibliotekarza na czacie i nie tylko... czyli narzędzia informacyjno-komunikacyjne w Bibliotece Artykuł 2014
81 Zarys ekologicznych warunków transportu stałych odpadów komunalnych w warunkach Polski, Islandii i Finlandii Artykuł 2015
82 Zarys ekspertowego systemu wspomagającego projektowanie zautomatyzowanych systemów obróbkowych (ZSO) Rozdział 2015
83 Zarysowanie płyty w belkach zespolonych typu stal-beton Referat 2016
84 Zarządzanie aktywami niematerialnymi w systemach produkcyjnych Artykuł 2017
85 Zarządzanie energią a determinanty doboru instalacji fotowoltaicznej Rozdział 2016
86 Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie Monografia 2011
87 Zarządzanie firmą medyczną – systemy klasy ERP Rozdział 2015
88 Zarządzanie humanistyczne i ekonomiczne - przegląd stanowisk Rozdział 2017
89 Zarządzanie hybrydowymi systemami zasilania budynku (inteligentne budynki) Monografia 2011
90 Zarządzanie i eksploatacja farm wiatrowych nowoczesne metody wsparcia informatycznego Artykuł 2012
91 Zarządzanie i logistyka pojazdów Państwowej Straży Pożarnej Referat 2014
92 Zarządzanie i logistyka pojazdów Państwowej Straży Pożarnej Artykuł 2014
93 Zarządzanie innowacjami i transferem technologii Monografia 2016
94 Zarządzanie jakością i ciśnieniem wody w systemach dystrybucji Rozdział 2014
95 Zarządzanie kapitałem intelektualnym w gospodarce opartej na wiedzy Rozdział 2011
96 Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji inteligentnej Rozdział 2012
97 Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji publicznej Rozdział 2016
98 Zarządzanie logistyką w małych przedsiębiorstwach Artykuł 2016
99 Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwach produkcyjnych Monografia 2016
100 Zarządzanie łańcuchami dostaw w budownictwie. Wybrane metody i modele w budownictwie drogowym Monografia 2014
101 Zarządzanie magazynem na przykładzie procesu komisjonowania towarów w hurtowni produktów spożywczych Rozdział 2018
102 Zarządzanie międzyorganizacyjne w zwinnych przedsiębiorstwach Monografia 2017
103 Zarządzanie mikroinstalacjami OZE – realne wyzwanie techniczne, czy tylko impuls marketingowy? Artykuł 2016
104 Zarządzanie niematerialnymi wartościami przedsiębiorstw Monografia 2013
105 Zarzadzanie operacyjne kosztami Monografia 2012
106 Zarządzanie operacyjne w budownictwie z wykorzystaniem narzędzi BIM Artykuł 2017
107 Zarządzanie organizacjami turystycznymi w persektywie strategicznej Rozdział 2012
108 Zarządzanie polityką innowacyjną w regionach słabo rozwiniętych : wpływ obszaru metropolitalnego na innowacyjność gospodarki województwa lubelskiego Monografia 2013
109 Zarządzanie portfelem marek w koncernie motoryzacyjnym na przykładzie FCA Poland Artykuł 2018
110 Zarządzanie procesami obsługi klientów w oparciu o system CRM Artykuł 2018
111 Zarządzanie procesami produkcyjnymi w przedsiębiorstwie Monografia 2011
112 Zarządzanie projektem "Absolwent na miarę czasu" Rozdział 2012
113 Zarządzanie przedsiębiorcze w małych firmach Monografia 2018
114 Zarządzanie relacjami z klientami w bankach udzielających kredytów hipotecznych Monografia 2012
115 Zarządzanie różnorodnością zasobów ludzkich w innowacyjnych przedsiębiorstwach – wyniki badań Artykuł 2016
116 Zarządzanie rozwojem lokalnym na obszarach Natura 2000 i w ich sąsiedztwie - obecny stan wiedzy oraz priorytety badawcze na przyszłość Artykuł 2013
117 Zarządzanie ryzykiem jako element przemiany w administracji publicznej w sprawie zarządzaną organizację Artykuł 2014
118 Zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych jako jeden ze standardów kontroli zarządczej Artykuł 2011
119 Zarządzanie strategicznymi projektami w regionie : zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w ujęciu systemowym Monografia 2013
120 Zarządzanie talentami jako proces szukania i kreowania liderów organizacji w konkurencyjnym otoczeniu Rozdział 2017
121 Zarządzanie tożsamością cyfrową jako istotny element polityki bezpieczeństwa informacji w firmie Rozdział 2013
122 Zarządzanie twórcze Monografia 2015
123 Zarządzanie w gospodarce elektronicznej : strategie gospodarki elektronicznej Monografia 2011
124 Zarządzanie w gospodarce elektronicznej : zarządzanie infrastrukturą informatyczną Monografia 2011
125 Zarządzanie w przemyśle wydobywczym wobec wymogu gruntownych zmian Artykuł 2013
126 Zarządzanie w służbie zdrowia : strategia, marketing, personel Monografia 2017
127 Zarządzanie wartością współczesnego przesdsiębiorstwa Monografia 2015
128 Zarządzanie wiedzą - od informacji do mądrości Rozdział 2011
129 Zarządzanie wiedzą wobec zjawiska starzenia się w społeczeństwie informacyjnym - wyniki badań Rozdział 2016
130 Zarządzanie wiekiem : aspekt regionalny, instytucjonalny oraz organizacyjny Monografia 2015
131 Zarządzanie wizerunkiem partii politycznej zgodnie z perspektywą oczekiwań społeczności lokalnej. Prezentacja wyników badań empirycznych na przykładzie województwa lubelskiego z roku 2011 Artykuł 2012
132 Zarządzanie własnością intelektualną w jednostkach naukowych – staż na Słowacji Artykuł 2014
133 Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie na przykładzie analizy strategii ochrony formy trójwymiarowej Rozdział 2012
134 Zarządzanie zasobami informatycznymi Rozdział 2011
135 Zarządzanie zespołami projektowymi w kontekście rozwoju nauki project management i nowych koncepcji zarzadzania zasobami ludzkimi Rozdział 2015
136 Zasada, czy zasady, zrównoważonego rozwoju? Artykuł 2015
137 Zasady bezpiecznej obróbki stopów magnezu Rozdział 2015
138 Zasady estetycznego kształtowania konstrukcji mostowych Artykuł 2011
139 Zasady konstrukcji taryf w kolejowych przewozach pasażerskich jako przyczyna naruszenia interesów pasażerów Rozdział 2017
140 Zasady projektowania systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby placówki oświatowej Rozdział 2014
141 Zasady projektowania witryn internetowych na potrzeby edukacji Rozdział 2011
142 Zasady wdrażania Zakładowej Kontroli Produkcji w wykonawstwie konstrukcji stalowych Artykuł 2014
143 Zasady wprowadzania benchmarkingu w publicznych zakładach opieki zdrowotnej Artykuł 2011
144 Zasady zrównoważonego rozwoju w budownictwie a budynki niskoenergetyczne i pasywne Rozdział 2012
145 Zasilacz reaktora plazmowego – GlidArc Artykuł 2013
146 Zasilacze reaktorów plazmowych przeznaczonych do zaawansowanych procesów utleniania (AOPs) Artykuł 2011
147 Zaślepka do gniazdka elektrycznego [Wzór przemysłowy nr (11) 21498 (21) 22777] Patent 2015
148 Zasoby wiedzy pracowników w organizacji jako kluczowe elementy efektywnego zarządzania kapitałem ludzkim Artykuł 2017
149 Zastąpienie kuchenek gazowych elektrycznymi a zapotrzebowanie na energię pierwotną Artykuł 2018
150 Zastawka serca [Patent nr (11) 224223 (21) 406601] Patent 2016
151 Zastawka serca [Patent nr (11) 224223 (21) 406601] Patent 2016
152 Zastawka serca [Patent nr (11) 229562 (21) 414027] Patent 2018
153 Zastawka serca [Zgłoszenie nr (21) 406601] Patent 2015
154 Zastawka serca [Zgłoszenie nr (21) 414027] Patent 2017
155 Zastosowania analizy ruchu oczu w diagnostyce chorób neurodegeneracyjnych Artykuł 2015
156 Zastosowania badań strumienia magnetycznego w ferromagnetyku w celu wykrycia miejsca nieciągłości rdzenia Referat 2015
157 Zastosowania maszyn uczących się w modelu chmury obliczeniowej Rozdział 2014
158 Zastosowania metod jądrowych w medycynie Artykuł 2014
159 Zastosowania neuronowych klasyfikatorów grup podobieństwa dla wybranych wirtualnych obrazów wad materiałowych Artykuł 2011
160 Zastosowania termoanemometrów dwuwłóknowych do pomiarów prędkości przepływów turbulentnych Artykuł 2011
161 Zastosowanie „deep learningu” w analizie obrazów medycznych Rozdział 2018
162 Zastosowanie Adobe Flex, Google Maps oraz Xml do budowy interaktywnego planu miasteczka akademickiego Artykuł 2012
163 Zastosowanie analizy MES i pomiarów drgań w procesie ulepszania konstrukcji frezów Rozdział 2012
164 Zastosowanie analizy sygnałów EEG w diagnostyce i rehabilitacji Rozdział 2015
165 Zastosowanie animacji komputerowej w procesie nauczania zagadnień technicznych Rozdział 2015
166 Zastosowanie bezzałogowego aparatu latającego w ratownictwie Artykuł 2015
167 Zastosowanie bibliotek numerycznych w obliczeniach MEB Referat 2013
168 Zastosowanie bibliotek numerycznych w obliczeniach MEB Artykuł 2014
169 Zastosowanie biomateriałów w medycynie ze szczególnym uwzględnieniem kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej Rozdział 2012
170 Zastosowanie chitozanu i jego kompozytów w medycynie Rozdział 2015
171 Zastosowanie chmury obliczeniowej w programowaniu inteligentnych instalacji elektrycznych w gospodarstwach prosumenckich Referat 2016
172 Zastosowanie chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwie Rozdział 2013
173 Zastosowanie czujników fotooptycznych w torze pomiaru prędkości i położenia wirnika silnika BLDC Artykuł 2014
174 Zastosowanie Data Mining i wielowymiarowej analizy danych w systemach medycznych Rozdział 2012
175 Zastosowanie diod LED w technice oświetleniowej samochodów Artykuł 2011
176 Zastosowanie diod LED w technologii doświetlania zakrętów Artykuł 2011
177 Zastosowanie druku 3D w modelowaniu fizycznym procesu walcowania kątownika Artykuł 2018
178 Zastosowanie druku 3D w przygotowaniu środków dydaktycznych w nauczaniu zajęć technicznych i przedmiotów inżynierskich Rozdział 2018
179 Zastosowanie dwuwymiarowej grafiki wektorowej i fraktalnej w projektowaniu Artykuł 2012
180 Zastosowanie e-learningu we wspomaganiu projektowania inteligentnych systemów automatyki budynkowej Artykuł 2014
181 Zastosowanie e-learningu we wspomaganiu projektowania inteligentnych systemów automatyki budynkowej Referat 2014
182 Zastosowanie e-nosa do oceny uciążliwości zapachowej obiektów oczyszczalni ścieków Referat 2015
183 Zastosowanie efektu Peltiera do diagnostyki termoelementów Monografia 2011
184 Zastosowanie energii słonecznej do zasilania urządzeń elektrycznych w typowym gospodarstwie domowym Artykuł 2012
185 Zastosowanie ewolucyjnego systemu analizy wielokryterialnej do wariantowania rozwiązań w procesie doboru obrabiarek w ESP części klasy korpus Artykuł 2011
186 Zastosowanie flotacji ciśnieniowej do oczyszczania ścieków i odpadów ciekłych z górnictwa gazu łupkowego Rozdział 2016
187 Zastosowanie fotokatalizy w inzynierii powietrza wewnętrznego Referat 2014
188 Zastosowanie funkcjonalnych dodatków mineralnych do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych Rozdział 2017
189 Zastosowanie i ograniczenia technologii informacyjnych w diagnostyce medycznej Artykuł 2015
190 Zastosowanie inteligentnego systemu budynkowego Domito do zapewnienia efektywności energetycznej w budynku usługowym Referat 2014
191 Zastosowanie inteligentnego systemu budynkowego Domito do zapewnienia efektywności energetycznej w budynku usługowym Artykuł 2014
192 Zastosowanie inżynierii odwrotnej w projektowaniu spersonalizowanego implantu stawu biodrowego Artykuł 2017
193 Zastosowanie jonitów włóknistych w procesach dezodoryzacji i kontroli jakości powietrza Monografia 2013
194 Zastosowanie kamer termograficznych w bezinwazyjnej diagnostyce medycznej Artykuł 2012
195 Zastosowanie kamer termograficznych w bezinwazyjnej diagnostyce medycznej Referat 2011
196 Zastosowanie kamery termowizyjnej w diagnostyce obwodu ogrzewania pojazdów samochodowych Artykuł 2011
197 Zastosowanie kamery termowizyjnej we wstępnej lokalizacji uszkodzeń pojazdu Referat 2013
198 Zastosowanie kamery termowizyjnej we wstępnej lokalizacji uszkodzeń pojazdu Artykuł 2013
199 Zastosowanie klasyfikatorów tekstury w analizie obrazów medycznych Rozdział 2017
200 Zastosowanie klejenia w budowie autobusów Artykuł 2017
201 Zastosowanie kodów GS1 i QR w transporcie Referat 2014
202 Zastosowanie kodów GS1 i QR w transporcie Artykuł 2014
203 Zastosowanie komory hiperbarycznej w praktyce lekarskiej Rozdział 2015
204 Zastosowanie krzywych pracy do wyznaczenia najniższych obciążeń bifurkacyjnych rzeczywistych struktur laminowanych Referat 2018
205 Zastosowanie logiki rozmytej w gospodarce zapasami materiałów budowlanych Artykuł 2014
206 Zastosowanie Matlaba w szeregowaniu zadań produkcyjnych Rozdział 2013
207 Zastosowanie metod chromatograficznych w identyfikacji polibromowanych eterów difenylowych w powietrzu wewnętrznym Rozdział 2017
208 Zastosowanie metod chromatograficznych w identyfikacji polibromowych eterów difenylowych w powietrzu wewnętrznym Referat 2017
209 Zastosowanie metod diagnostyki technicznej do analizy procesu spalania Rozdział 2017
210 Zastosowanie metod ewolucyjnych w doborze lokalizacji farm wiatrowych Referat 2015
211 Zastosowanie metod inżynierii odwrotnej do projektowania sztucznego krążka międzykręgowego Rozdział 2015
212 Zastosowanie metod inzynierii odwrotnej i metod przyrostowych do projektowania spersonalizowanego sztucznego krążka kręgowego Rozdział 2016
213 Zastosowanie metod poziomicowych do przetwarzania obrazów medycznych Artykuł 2012
214 Zastosowanie metod poziomicowych do przetwarzania obrazów medycznych Referat 2012
215 Zastosowanie metod spektroskopowych do oznaczania zawartości pierwiastków i jonów Artykuł 2014
216 Zastosowanie metod symulacyjnych w logistyce produkcji Rozdział 2011
217 Zastosowanie metodologii zarządzania Kaizen w Laboratorium energooszczędnych systemów budynkowych Artykuł 2015
218 Zastosowanie metody analizy obrazu do oceny zużycia kawitacyjnego stopu aluminium AW-2017A Rozdział 2012
219 Zastosowanie metody Chan-Vese w segmentacji obrazów medycznych Artykuł 2015
220 Zastosowanie metody CML do oceny wpływu na środowisko wybranych środków transportu łopat elektrowni wiarowych Referat 2015
221 Zastosowanie metody CML do oceny wpływu na środowisko wybranych środków transportu łopat elektrowni wiatrowych Artykuł 2015
222 Zastosowanie metody elementów skończonych do oceny wpływu warstw piezoelektryków na zachowanie płyty kompozytowej Referat 2014
223 Zastosowanie metody Hellwiga do redukcji wymiaru przestrzeni cech obrazów USG tarczycy Referat 2013
224 Zastosowanie metody Hellwiga do redukcji wymiaru przestrzeni cech obrazów USG tarczycy Artykuł 2014
225 Zastosowanie metody losowania LHS w badaniach symulacyjnych modeli sieciowych Artykuł 2011
226 Zastosowanie metody najmniejszych kwadratów do pomiaru częstotliwości średniej sygnałów o małej stromości zboczy w obecności zakłóceń Referat 2013
227 Zastosowanie metody najmniejszych kwadratów do pomiaru częstotliwości średniej sygnałów o małej stromości zboczy w obecności zakłóceń Artykuł 2013
228 Zastosowanie metody SMED w procesie przezbrojenia prasy spęczającej Rozdział 2016
229 Zastosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych o obniżonej temperaturze zagęszczania z dodatkiem zeolitów w warunkach rzeczywistych Artykuł 2016
230 Zastosowanie modelowania komputerowego do oceny emisji lotnych zwiazków organicznych z materiałów wewnętrznych pomieszczeń zamkniętych Rozdział 2016
231 Zastosowanie modelowania ściezkowego do wyznaczania przebiegu procesu lojalnościowego wśród klientów lubelskich centrów handlowych Artykuł 2014
232 Zastosowanie modelu CAPM w warunkach kryzysu Artykuł 2012
233 Zastosowanie modelu dwuliniowego i metody obserwatorów odprzęgających do identyfikacji parametrów maszyny elektrycznej Artykuł 2014
234 Zastosowanie monitoringu IP w systemie nadzoru budynku Artykuł 2011
235 Zastosowanie multimedialnej aplikacji z elementami symulacji komputerowej w kształceniu inżynierskim Artykuł 2014
236 Zastosowanie multimedialnych środków dydaktycznych w procesie nauczania Artykuł 2011
237 Zastosowanie nanowgłębnika Berkovicha do badań warstw stykowych w betonach z dodatkiem popiołów lotnych Artykuł 2014
238 Zastosowanie narzędzi controllingu operacyjnego w szpitalu Kody Artykuł 2017
239 Zastosowanie nieliniowego programowania binarnego do wyboru zmiennych objaśniających metodą wskaźników pojemności informacyjnej Hellwiga Rozdział 2014
240 Zastosowanie numerycznej mechaniki płynów CFD do modelowania chłodzenia silnika lotniczego Artykuł 2014
241 Zastosowanie odpadów ceramiki sanitarnej jako kruszywa w betonach odpornych na wysokie temperatury Artykuł 2013
242 Zastosowanie odpadów wydobywczych i kompostu z odpadów komunalnych do tworzenia materiałów glebopodobnych do rekultywacji terenów zdegradowanych Artykuł 2016
243 Zastosowanie osadów ściekowych jako komponentu paliwa alternatywnego Artykuł 2014
244 Zastosowanie ozonu i środowiska plazmy niskotemperaturowej do degradacji wybranych związków kancerogennych podczas produkcji asfaltu Artykuł 2012
245 Zastosowanie polimerowych mas regeneracyjnych do naprawy korpusu zasuwy kołnierzowej DN300 PN 6,3 MPa Artykuł 2015
246 Zastosowanie połączeń klejowych podczas montażu łożysk Artykuł 2015
247 Zastosowanie połączeń klejowych w budowie ststków powietrznych i kosmicznych Rozdział 2018
248 Zastosowanie półprzewodnikowych źródeł światła do oświetlenia pomieszczeń użytkowych Referat 2014
249 Zastosowanie półprzewodnikowych żródeł światła do oświetlenia pomieszczeń użytkowych Artykuł 2014
250 Zastosowanie pomiarów termowizyjnych do oceny jakościowej strat ciepła w budynkach jednorodzinnych Rozdział 2017
251 Zastosowanie popiołów lotnych i zeolitów modyfikowanych chitozanem do usuwania jonów metali ciężkich Artykuł 2017
252 Zastosowanie powłok SiO2-TiO2 w protetyce stomatologicznej Artykuł 2011
253 Zastosowanie programu Clonezilla dla bezpieczeństwa pracowni komputerowej Artykuł 2017
254 Zastosowanie programu Mathcad do rozwiązywania wybranych zagadnień inżynierskich Monografia 2011
255 Zastosowanie programu Solid Edge w projektowaniu przyrządu stosowanego w procesie klejenia Rozdział 2017
256 Zastosowanie reaktora plazmowego „Miniaturized GlidArc” w usuwaniu kontaminatu bakteryjnego z powierzchni teflonu Artykuł 2016
257 Zastosowanie recyklingowych betonów na niekonwencjonalnych kruszywach odpadowych w budynkach rolnictwa przemysłowego i im towarzyszących Rozdział 2014
258 Zastosowanie robota do telediagnostyki medycznej z perspektywy projektu ReMeDi Artykuł 2016
259 Zastosowanie siatek do wzmacniania remontowanych nawierzchni ulic Warszawy Artykuł 2011
260 Zastosowanie sieci neuronowych do rozwiązania zagadnienia odwrotnego Artykuł 2013
261 Zastosowanie sieci o inteligencji rozproszonej w celu optymalizacji zużycia energii we współczesnych budynkach Artykuł 2013
262 Zastosowanie sieci RBF w analizie pękania elementów maszyn Artykuł 2015
263 Zastosowanie silnika Stirlinga w mikrokogeneracji domowej Artykuł 2011
264 Zastosowanie spektroskopii mössbauerowskiej do badań ceramiki magnetycznej Referat 2017
265 Zastosowanie środowiska LabVIEW do wyznaczania dynamicznej charakterystyki głośnika i określania parametrów Thiele-Smalla Rozdział 2012
266 Zastosowanie statycznego licznika energii elektrycznej w układzie przetwornika mocy czynnej na impulsowy sygnał częstotliwościowy Referat 2016
267 Zastosowanie stereologii w inżynierii materiałów budowlanych Artykuł 2015
268 Zastosowanie sterownika rozmytego do zrównoważenia obciążenia maszyn w systemie produkcyjnym Rozdział 2015
269 Zastosowanie symulacji komputerowej w sterowaniu przepływem produkcji mebli Artykuł 2011
270 Zastosowanie symulacji komputerowych w projektowaniu podsystemu magazynowania ESP z wykorzystaniem programu Enterprise Dynamics Artykuł 2012
271 Zastosowanie symulacji numerycznych przy projektowaniu wyprasek wtryskowych elementów wyposażenia taktycznego Rozdział 2017
272 Zastosowanie syntetycznych sorbentów zeolitowych do usuwania substancji ropopochodnych Artykuł 2015
273 Zastosowanie syntetycznych sorbentów zeolitowych do usuwania substancji ropopochodnych Rozdział 2015
274 Zastosowanie systemu aramis w badaniach odporności na pękanie kompozytów betonowych modyfikowanych dodatkiem popiołów lotnych Artykuł 2011
275 Zastosowanie systemu ATOS do oceny zgodności geometrycznej wyrobów wytwarzanych na obrabiarkach CNC Referat 2011
276 Zastosowanie systemu ATOS do oceny zgodności geometrycznej wyrobów wytwarzanych na obrabiarkach CNC Artykuł 2012
277 Zastosowanie systemu cyfrowej korelacji obrazu do badań krytycznego rozwarcia wierzchołka szczeliny w betonie zawierającym popiół lotny Artykuł 2018
278 Zastosowanie taśm z włókien węglowych do wzmacniania konstrukcji stalowych Rozdział 2016
279 Zastosowanie technik bezprzewodowych do modernizacji instalacji elektrycznych w obiektach agroturystycznych Artykuł 2014
280 Zastosowanie technik inżynierii odwrotnej w modelowaniu powierzchniowym na przykładzie projektu bocznego lusterka samochodowego Rozdział 2013
281 Zastosowanie technik mikroskopii skaningowej we wstępnej ocenie jakości połączenia ceramiki stomatologicznej z metalem Rozdział 2016
282 Zastosowanie techniki pomiarowej TDR w badaniach terenowych przy wykorzystaniu sond powierzchniowych Artykuł 2011
283 Zastosowanie techniki Propensity Score Matching w badaniach ewaluacyjnych Rozdział 2016
284 Zastosowanie techniki reflektometrii w domenie czasu do oceny stanu zawilgocenia przegród budowlanych Monografia 2016
285 Zastosowanie technologii kart zbliżeniowych NFC w urządzeniach MicorMIG firmy Lorch Artykuł 2015
286 Zastosowanie technologii rapid prototypin do projektowania elementów maszyn Artykuł 2016
287 Zastosowanie teorii podobieństwa w modelowaniu awarii sieci wodociągowej Referat 2014
288 Zastosowanie teorii podobieństwa w modelowaniu awarii sieci wodociągowych Artykuł 2015
289 Zastosowanie termowizji w badaniach procesu wytłaczania Artykuł 2012
290 Zastosowanie termowizji w badaniach procesu wytłaczania Artykuł 2011
291 Zastosowanie termowizji w ocenie procesu wytłaczania Artykuł 2017
292 Zastosowanie termowizji w ocenie procesu wytłaczania Artykuł 2014
293 Zastosowanie tłumika magnetoreologicznego do sterowania drganiami w układzie mechanicznym z wahadłem Artykuł 2012
294 Zastosowanie trakerów solarnych w mikroelektrowniach fotowoltaicznych Artykuł 2015
295 Zastosowanie transformaty curvelet do analizy obrazu płomienia Monografia 2013
296 Zastosowanie transformaty curvelet w przetwarzaniu danych z georadaru GPR Artykuł 2012
297 Zastosowanie transformaty Fouriera w steganografii dźwięku Artykuł 2011
298 Zastosowanie trójfunkcyjnego reaktora katalitycznego spalin do benzynowego silnika HCCI Artykuł 2015
299 Zastosowanie urządzeń Bluetooth w komunikacji przemysłowej Referat 2013
300 Zastosowanie urządzeń Bluetooth w komunikacji przemysłowej Artykuł 2013
301 Zastosowanie wielomianów w starym zagadnieniu Ponceleta Artykuł 2018
302 Zastosowanie wirtualizacji w edukacji – wybrane przykłady Artykuł 2017
303 Zastosowanie wybranych barwników organicznych w barwnikowych ogniwach słonecznych Artykuł 2016
304 Zastosowanie wybranych modeli matematycznych do szacowania zasięgu szkodliwego oddziaływania instalacji przemysłu chemicznego w przypadku awarii Artykuł 2013
305 Zastosowanie wyciskania śrubowego w produkcji radiatorów Artykuł 2014
306 Zastosowanie wymiaru fraktalnego do analizy obrazów płomienia w procesie współspalania Artykuł 2018
307 Zastosowanie zeolitów syntetycznych w inżynierii środowiska Monografia 2017
308 Zastosowanie zeolitów wytworzonych z popiołów lotnych do usuwania zanieczyszczeń z wody i ścieków Monografia 2012
309 Zastosowanie zimnej plazmy jako metody dekontaminacji powierzchni mięsa Artykuł 2018
310 Zaufanie pracowników w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy Rozdział 2016
311 Zaufanie w sieciach B+R ‒ perspektywa neuromarketingu Artykuł 2017
312 Zautomatyzowane systemy budynkowe w energetyce prosumenckiej Artykuł 2016
313 Zautomatyzowane systemy w magazynach i centrach logistycznych o dużym stopniu zagrożenia wybuchowego Artykuł 2015
314 Zautomatyzowany system pomiarowo-kontrolny Artykuł 2015
315 Zautomatyzowany system recyklingu mechanicznego Rozdział 2013
316 Zawartość informacyjna polityki rachunkowości Monografia 2012
317 Zawór bezpieczeństwa [Patent nr (11) 228575 (21) 416414] Patent 2018
318 Zawór bezpieczeństwa [Zgloszenie nr (21) 416414] Patent 2017
319 Zawór homogenizujący Patent 2012
320 Zawór homogenizujący [ Nr patentu 215194] Patent 2013
321 Zawór na uderzenie Artykuł 2017
322 Zawór różnicowy [ Zgłoszenie nr (21) 410376 ] Patent 2016
323 Zawór różnicowy [Patent nr (11) 224841 (21) 410376] Patent 2017
324 Zawór wyrównawczy [Patent nr (11) 228574 (21) 416403] Patent 2018
325 Zawór wyrównawczy [Zgloszenie nr (21) 416403] Patent 2017
326 Zawór zwrotny do okresowej zmiany kierunku przepływu cieczy lub gazów [Nr prawa ochronnego dla wzoru użytkowego (11) 69032] Patent 2017
327 Zawór zwrotny do okresowej zmiany kierunku przepływu cieczy lub gazów [Nr zgłoszenia wzoru użytkowego (21) 123911] Patent 2016
328 Zawór zwrotny sterowany magnesem stałym [Nr prawa ochronnego dla wzoru użytkowego (11) 69031] Patent 2017
329 Zawór zwrotny sterowany magnesem stałym [Nr zgłoszenia wzoru użytkowego (21) 123910] Patent 2016
330 Zawsze znajdzie się więcej informacji… – katalog Biblioteki Politechniki Lubelskiej skuteczne narzędzie wyszukiwawcze Artykuł 2017
331 Zbiór zadań z mechaniki teoretycznej : kinematyka Monografia 2016
332 Zdalne sterowanie ramieniem robota z wykorzystaniem inercyjnych czujników rejestracji ruchu Artykuł 2014
333 Zdalne sterowanie ramieniem robota z wykorzystaniem inercyjnych czujników rejestracji ruchu Referat 2014
334 Zdalne zarządzanie systemami kontroli i nadzoru nad stanem chronionego obiektu Rozdział 2012
335 Zdalny nadzór nad inteligentnym budynkiem Artykuł 2014
336 Zdarzenia drogowe podczas przewozu zwierząt Artykuł 2016
337 Zdarzenia niepożądane w transporcie samochodowym w aspekcie ograniczeń skrajni pionowej Artykuł 2012
338 Zdolność organizacji do wprowadzania zmian Rozdział 2014
339 Zdolność organizacji do zmian i jej wpływ na proces zarządzania zmianą Artykuł 2016
340 Żelazko [Prawo z rejestracji nr 20435 wzoru przemysłowego] Patent 2014
341 Żelbetowe belki podsuwnicowe Artykuł 2012
342 Żelbetowe zbiorniki na materiały sypkie. Podstawy projektowania według norm europejskich Artykuł 2012
343 Zeolite adsorbents of selected diesel types Artykuł 2013
344 The zeolite modified by chitosan as an adsorbent for environmental applications Artykuł 2017
345 Zeolite properties improvement by chitosan modification—sorption studies Artykuł 2017
346 Zespół architektoniczno-krajobrazowy „Uroczysko Zaborek” w Janowie Podlaskim jako przykład ochrony zabytkowej architektury drewnianej Artykuł 2015
347 Zespół dworsko – parkowy w Romanowie. Historia i obecny stan zachowania Artykuł 2015
348 Zespół sakralny w Piotrawinie - kompleksowa realizacja badań i konserwacji zabytku Artykuł 2014
349 Zespół wirników turbiny wiatrowej [Patent nr (11) 222162 (21) 404546] Patent 2016
350 Zespół wirników turbiny wiatrowej [Zgłoszenie nr (21) 404546] Patent 2015
351 Zestaw dart [ Nr prawa ochronnego na wzór użytkowy 68306] Patent 2016
352 Zestaw dart [Zgłoszenie nr (21) 123190] Patent 2015
353 Zestaw do badania połączeń zakładkowych [ prawo ochronne na wzór użytkowy (21) 123189 ] Patent 2016
354 Zestaw do badania połączeń zakładkowych [Prawo ochronna na wzór użytkowy (11) 68706 (21) 123189] Patent 2016
355 Zestaw gier wspomagający proces detekcji zaburzeń widzenia barw Artykuł 2011
356 Zestaw mocowania płytki piezoelektrycznej [Zgłoszenie nr (21) 424450] Patent 2018
357 Zestaw ogniskowy [Prawo z rejestracji nr 20479 wzoru przemysłowego] Patent 2014
358 Zeszkliwienie jako sposób neutralizacji odpadów niebezpiecznych Rozdział 2014
359 Zeta potentials and aggregation in dispersions of metal oxides stabilized with sodium teradecyl - and hexadecyl sulfate [poster konferencyjny] Referat 2018
360 Żeton reklamowy [Prawo z rejestracji nr 18306 wzoru przemysłowego] Patent 2012
361 Żeton reklamowy porowany [ Nr zgłoszenia 398066] Patent 2013
362 Zgrzewanie folii polimerowych metodą klinową Rozdział 2015
363 Zieleń na terenie wielorodzinnych zespołów mieszkaniowych w Białymstoku. Cz. 1, Lata 1944- 1970 Rozdział 2016
364 Zieleń na terenie wielorodzinnych zespołów mieszkaniowych w Białymstoku. Cz. 2, Lata 1970- 1989 Rozdział 2016
365 Zieleń na terenie wielorodzinnych zespołów mieszkaniowych w Białymstoku. Cz. 3, Lata 1989-2016 Rozdział 2016
366 Zieleń pasów przydrożnych w historycznej ikonografii Lublina Rozdział 2017
367 Zieleń po berlińsku Artykuł 2016
368 Zieleń w kulturze miast Rozdział 2016
369 Zigzag diode-pumped lasers based on crystals and glasses doped with rare earth ions Referat 2011
370 Zimna plazma narzędziem konstrukcji bioczujników Rozdział 2018
371 Zintegrowana komunikacja marketingowa w kreowaniu marki miasta Rozdział 2017
372 Zintegrowane kompleksy strugowe jako rozwiązanie problemu eksploatacji cienkich pokładów węglowych Artykuł 2012
373 Zintegrowane systemy informatyczne w zarządzaniu Rozdział 2011
374 Zintegrowany system do wspomagania decyzji wielokryterialnych: budowa i zastosowanie Referat 2017
375 Zintegrowany System Zarządzania Infrastrukturą Techniczną na przykładzie wodociągów puławskich Artykuł 2012
376 Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu na składowiskach podziemnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju Polski Wschodniej Monografia 2013
377 Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w kontekście zarządzania strategicznymi projektami w regionie Rozdział 2013
378 Zjawiska geotermalne na Lubelszczyźnie - historia, współczesność, prognozy Artykuł 2012
379 Zjawiska ograniczające proces walcowania pierścieni Referat 2017
380 Zjawisko sufozji jako skutek awarii infrastruktury wodociągowej lub kanalizacyjnej Referat 2014
381 Zjawisko sufozji jako skutek awarii infrastruktury wodociągowej lub kanalizacyjnej : przegląd literatury Rozdział 2014
382 Zmiana kąta zwilżania polistyrenu wysokoudarowego z użyciem reaktora plazmowego typu plasma jet pracującego z częstotliwością radiową Artykuł 2016
383 Zmiana luzu w sprężarce z czterema równoległymi współbieżnymi rotorami o zmiennym skoku linii śrubowej Artykuł 2015
384 Zmiana paradygmatu w ochronie dziedzictwa Rozdział 2012
385 Zmiana rozkładu generacji w warunkach wystąpienia awaryjnych przeciążeń sieci przesyłowej Rozdział 2014
386 Zmiana w podejściu do konsumenta w marketingu 3.0 Artykuł 2015
387 Zmiany jakości mikrobiologicznej wody podczas stagnacji w instalacji wodociągowej budynku użyteczności publicznej Rozdział 2013
388 Zmiany jakości mikrobiologicznej wody podczas stagnacji w instalacji wodociągowej budynku użyteczności publicznej Artykuł 2013
389 Zmiany jakości wody w instalacji badawczej wykonanej z polietylenu sieciowanego Referat 2011
390 Zmiany jakości wody w instalacji badawczej wykonanej z polietylenu sieciowego Artykuł 2012
391 Zmiany kolorymetryczne kompozytów PLA z włóknem lnianym jako efekt degradacji Referat 2018
392 Zmiany kolorymetryczne kompozytów PLA z włóknem lnianym jako efekt degradacji Referat 2018
393 Zmiany koncentracji cząstek aerozolowych podczas procedur dentystycznych Referat 2016
394 Zmiany konstrukcyjne i technologiczne podczas procesu wytwarzania obudowy rozdzielnicy elektrycznej Artykuł 2015
395 Zmiany organizacyjne w teorii i praktyce Monografia 2014
396 Zmiany parametrów wód kopalnianych lubelskiego zagłębia węglowego (LZW) podczas intensywnej eksploatacji i ich wpływ na jakość wód rzeki Świnki Artykuł 2012
397 Zmiany struktury warstwy wierzchniej powłok ze stopów eutektycznych Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr po tarciu ze stala C45 Artykuł 2012
398 Zmiany techniczno-transportowe w wybranym obszarze procesu produkcyjnego w zakładzie cukierniczym Artykuł 2016
399 Zmiany technologiczne linii produkcyjnej konstrukcji stalowych Artykuł 2015
400 Zmiany w kontroli biletów Artykuł 2018
401 Zmiany w prezentacji sprawozdania finansowego za 2016 rok wywołane nowelizacją ustawy o rachunkowości z 2015 roku Rozdział 2017
402 Zmiany w procesie technologicznym wykrawania i cięcia blach - automatyzacja procesu Artykuł 2015
403 Zmiany w strukturze zbiorowiska pierwotniaków osadu czynnego w zróżnicowanych warunkach tlenowych Artykuł 2012
404 Zmiany w systemach zarządzania przedsiębiorstwami w procesach ich integracji Rozdział 2017
405 Zmiany wybranych parametrów elektrycznych akumulatorów kwasowo - ołowiowych w okresie ich długotrwałego przechowywania Artykuł 2016
406 Zmiany zaludnienia jako czynnik redystrybucji dochodów gmin (na przykładzie województwa lubelskiego) Artykuł 2017
407 Zmiennoprądowe właściwości dielektryczne materiałów nanowarstwowych a-SiOx/SiO2 Artykuł 2018
408 Zmienność cen gazu LPG i benzyny U95 w poszczególnych miesiącach roku w latach 2002-2012 Referat 2013
409 Zmienność cen gazu LPG i benzyny U95 w poszczególnych miesiącach roku w latach 2002-2012 Artykuł 2013
410 Zmieszane odpady komunalne źródłem energii odnawialnej Artykuł 2011
411 Zmniejszenie emisji spalin silnika spalinowego po zastąpieniu benzyny wodorem Artykuł 2011
412 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wykorzystanie energii słonecznej w gminach partnerstwa Doliny Zielawy Referat 2017
413 Zmniejszenie wieku wody. Metody zmniejszania czasu zatrzymania wody w systemach wodociągowych Artykuł 2016
414 Znacennâ georadarnih doslìdžen arheologično-arhitekturnoj pamiatki ( na prikladi Holms′koj Katedri Presvâtoj Bogorodicì XIII ST) Referat 2014
415 Znaczenie audytu zewnętrznego w ocenie zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa Rozdział 2012
416 Znaczenie bioetanolu w wypełnianiu obowiązku stosowania paliw odnawialnych w transporcie Artykuł 2012
417 Znaczenie importu dla rynku mocy - doświadczenia rynków amerykańskich Artykuł 2017
418 Znaczenie inwestycji w rozwoju gospodarczym regionu słabo rozwiniętego Rozdział 2014
419 Znaczenie kapitału intelektualnego w procesie współpracy podmiotów publicznych i prywatnych Artykuł 2013
420 Znaczenie komunikacji wewnętrznej w kształtowaniu wizerunku miasta na przykładzie strategii promocyjnej Lublina Artykuł 2011
421 Znaczenie konsumenckiej aktywności online dla działań marketingowych przedsiębiorstw rynku IT Rozdział 2012
422 Znaczenie mechatroniki w technice Rozdział 2011
423 Znaczenie modularyzacji w procesie projektowania i użytkowania linii montażowych Artykuł 2015
424 Znaczenie opinii biegłego rewidenta i raportu z badania sprawozdań finansowych dla zapewnienia wiarygodności spółek notowanych na giełdzie Rozdział 2012
425 Znaczenie przestrzeni w procesie scalania miasta Artykuł 2017
426 Znaczenie przywództwa w małej firmie Artykuł 2014
427 Znaczenie roli kapitału intelektualnego i jego elementów w kreowaniu wartości organizacji Artykuł 2015
428 Znaczenie systemów i procesów logistycznych w przedsiębiorstwach świadczących usługi transportowe Artykuł 2017
429 Znaczenie warunków wiatrowych w funkcjonowaniu madułów fotowoltaicznych Artykuł 2016
430 Znaczenie zaufania organizacyjnego wśród pracowników sezonowych Rozdział 2016
431 Znajomość wybranych aspektów zachowania konsumentów wśród przedsiebiorstw rynku IT Artykuł 2011
432 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21760 (21) 23232] Patent 2015
433 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21761 (21) 23234] Patent 2015
434 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21762 (21) 23236] Patent 2015
435 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21763 (21) 23235] Patent 2015
436 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21764 (21) 23233] Patent 2015
437 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21886 (21) 23281] Patent 2016
438 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21887 (21) 23283] Patent 2016
439 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21888 (21) 23284] Patent 2016
440 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21889 (21) 23285] Patent 2016
441 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21890 (21) 23286] Patent 2016
442 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21893 (21) 23288] Patent 2016
443 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21894 (21) 23287] Patent 2016
444 Żoliborz artystyczny Artykuł 2017
445 Źródła finansowania „zielonych inwestycji" mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie lubelskim Artykuł 2017
446 Źródła finansowania działalności inwestycyjnej firm rodzinnych Artykuł 2018
447 Źródła finansowania działalności przedsięwzięć rodzinnych na terenie Lubelszczyzny Artykuł 2011
448 Źródła finansowania innowacji małych i średnich przedsiębiorstw w województwie lubelskim w świetle wyników badań ankietowych Rozdział 2012
449 Źródła finansowania inwestycji małych iśrednich przedsiębiorstw województwa lubelskiego na przykładzie badań ankietowych Rozdział 2011
450 Źródła finansowania spółek elektroenergetycznych na przykładzie przedsiębiorstw z USA i Polski Artykuł 2014
451 Źródła i poziomy metali w obiektach sakralnych Referat 2016
452 Źródła i poziomy związkow perfluorowanych w środowisku wewnętrznym Rozdział 2012
453 Źródła informacji o studiach na Wydziale Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej i motywy ich podjęcia w percepcji studentów Artykuł 2011
454 Źródła postrzeganego ryzyka a skłonność konsumentów do zakupów on-line w świetle wyników badań własnych Artykuł 2014
455 Źródła stresu pracowniczego na tle klimatu organizacyjnego w przedsiębiorstwie handlowym Rozdział 2017
456 Źródła zasilania samorządu terytoralnego w Polsce - ocena i propozycje zmian Rozdział 2012
457 Żródła związków endokrynnie czynnych w środowisku Referat 2013
458 Źródło jonów dla potrzeb spektroskopii jądrowej wykorzystujące plazmę generowaną strumieniem elektronów Artykuł 2013
459 Zrównoważoność a globalna rola metali ciężkich Artykuł 2011
460 Zrównoważony rozwój a drogi Rozdział 2011
461 Zróżnicowanie protokołów diagnostycznych, sterujących i multimedialnych w pojazdach Artykuł 2011
462 Zróżnicowanie sytuacji finansowej wybranych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie indywidualnego wskaźnika zadłużenia Artykuł 2013
463 Zróżnicowany wpływ preferencji oraz potrzeb klientów indywidualnych i instytucjonalnych na wybór oferenta dla zakupów materiałów technicznych Referat 2016
464 Zużycie i struktura powierzchni aluiniowych kompozytów zbrojonych cząsteczkami SiC w warunkach tarcia technicznie suchego Artykuł 2012
465 Zużycie kawitacyjne powłok na osnowie niklu wytworzonych metodą płomieniowo-proszkową na podłożu żeliwnym = Cavitation erosion wear of powder flame sprayed nickel based coatings on cast iron substrate Rozdział 2014
466 Zużycie wirników pomp na skutek eksploatacji w warunkach kawitacji Rozdział 2014
467 Zwarcia w systemach elektroenergetycznych Monografia 2013
468 Związek estetyki z matematyką. Rzecz o geometrii wizualnej Rozdział 2016
469 Związek kraju pochodzenia marki z wybranymi aspektami jej postrzegania Artykuł 2014
470 Związek makroskopowej odporności na pękanie z wielkością mikrorys w betonach z dodatkiem popiołów lotnych Artykuł 2016
471 Związek pomiędzy liczebnością pierwotniaków w poszczególnych urządzeniach oczyszczalni ścieków "Hajdów" a zmianami stężeń związków azotu Referat 2011
472 Związki problemu nierozstrzygalności logiki predykatów pierwszego rzędu z zagadnieniami złożoności Rozdział 2018
473 Związki zawodowe jako istotny podmiot dialogu społecznego w organizacji Rozdział 2014
474 Zwiększanie odporności kawitacyjnej stopów metali przez napawanie powłok Artykuł 2015
475 Zwiększenie dokładności części osiowosymetrycznych w wyniku obróbki cieplno-mechanicznej Monografia 2013
476 Zwiększenie dokładności wiercenia wibracyjnego głębokich otworów Monografia 2014
477 Zwiększenie efektywności procesu tworzenia aplikacji internetowych poprze z połączenie frameworków Meteor JS i Angular JS Artykuł 2017
478 Zwłoka samozapłonu paliwa w nieustalonych warunkach pracy silnika o zapłonie samoczynnym Referat 2013
479 Zwłoka samozapłonu paliwa w nieustalonych warunkach pracy silnika o zapłonie samoczynnym Artykuł 2013
480 Życie w Architekturze- opinie po konkursie Artykuł 2013
481 Żyrek – projekt akumulatorowego, osobowego, jednokołowego pojazdu żyroskopowego Referat 2013
482 Żyrek – projekt akumulatorowego, osobowego, jednokołowego pojazdu żyroskopowego Artykuł 2013
483 Zyski Energetyczne w systemach szklarniowych - porównanie metod obliczeń wg. ISO 13790 Referat 2017