Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 474
Lp. Tytuł Typ Rok
1 Z praktyki zarządzania Artykuł 2012
2 Zaawansowane metody generowania obrazu w grafice 3D z wykorzystaniem nowoczesnych układów GPU Rozdział 2012
3 Zaawansowane metody sterowania silnikiem BLDC Rozdział 2016
4 Zabezpieczanie konstrukcji budynków przed skutkami wystąpienia obciążeń wyjątkowych Artykuł 2013
5 Zabezpieczenia stosowane w systemach mikroinstalacji fotowoltaicznych Rozdział 2017
6 Zabezpieczenie koron murów – analiza wybranych przykładów Rozdział 2013
7 Zabezpieczenie lica murów obiektów zachowanych w formie trwałej ruiny - przegląd problematyki Rozdział 2012
8 Zaburzenia elektromagnetyczne na liniach zasilających reaktor plazmowy typu GlidArc Referat 2011
9 Zaburzenia promieniowane reaktora plazmowego typu GlidArc Artykuł 2011
10 Zabytkowa stolarka okienna i drzwiowa drewnianych chałup i zabudowy gospodarskiej na Lubelszczyźnie –wybrane przykłady z Muzeum Wsi Lubelskiej Artykuł 2015
11 Zabytkowy most w Lublinie wart odnowienia Artykuł 2017
12 Zachowania konsumenckie osób niepełnosprawnych ruchowo - sytuacja na rynku pracy Artykuł 2011
13 Zachowania konsumenckie osób niepełnosprawnych ruchowo : raport z badań Monografia 2014
14 Zachowania prosumpcyjne i etnocentryczne konsumentów niepełnosprawnych - wybrane zagadnienia Artykuł 2015
15 Zadania i pytania kontrolne Rozdział 2012
16 Zadania optymalizacyjne w elektroenergetyce Rozdział 2018
17 Zadania z podstaw kształtowania elementów konstrukcji Monografia 2011
18 Zadanie Kryłowa w przypadku belki na inercyjnym podłożu Własowa Artykuł 2018
19 Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego jako uwarunkowanie absorpcji środków unijnych Artykuł 2017
20 Zadziory jako problem technologiczny w operacjach montażu Artykuł 2015
21 Zagadnienia cieplne w układzie mikrokogeneracyjnym z silnikien Stirlinga Artykuł 2013
22 Zagadnienia klasyfikacji biopaliw-głowica hybrydowa współpracująca z optrodami kapilarnymi Artykuł 2011
23 Zagadnienia konstrukcji i technologii fotodiody wielkopowierzchniowej wykonanej w podłożu z węglika krzemu Referat 2012
24 Zagadnienia przystosowania rozwiązań projektowych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz seniorów w nauczaniu projektowania urbanistycznego Artykuł 2016
25 Zagadnienia teoretyczne i aplikacyjne w inżynierii materiałowej = Theoretical and application issues in materials science engineering Monografia 2014
26 Zagadnienia teorii chaosu Rozdział 2016
27 Zagadnienia transportu międzystanowiskowego na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa Artykuł 2015
28 Zagadnienie ścinania w żelbetowych belkach zespolonych o przekroju teowym Artykuł 2011
29 Zagal’na harakteristika derevânogo haramobuduvannâ Rìvnens’kogo regìonu Rozdział 2017
30 Zagospodarowanie odpadów wiertniczych w Polsce i USA - stan prawny Rozdział 2016
31 Zagospodarowanie Podzamcza w Lublinie – głos w dyskusji o budynku Nadstawna 2-4 Artykuł 2016
32 Zagrożenia drogowe spowodowane ruchem ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych Artykuł 2017
33 Zagrożenia elektromagnetyczne reaktorów GlidArc Artykuł 2012
34 Zagrożenia elektromagnetyczne reaktorów GlidArc Referat 2012
35 Zagrożenia i ochrona aplikacji internetowych Monografia 2014
36 Zagrożenia przy zastępczym określaniu wytrzymałości elementów złącznych na podstawie pomiaru twardości Artykuł 2018
37 Zagrożenia pyłowe oraz monitoring powietrza atmosferycznego Artykuł 2016
38 Zagrożenia wynikające z stosowania układów sterowanych elektronicznie w pojazdach Artykuł 2015
39 Zagrożenie zdrowia i życia ludzi wypadkami drogowymi w opracowaniach środowiskowych na przykładzie drogi krajowej DK–17 na odcinku Piaski-Hrebenne Artykuł 2014
40 Zaistnienie wypadku drogowego wskutek wybranych uszkodzeń opon pojazdów samochodowych Rozdział 2017
41 Zakres aktywności prosumenckich konsumentów niepełnosprawnych ruchowo i ich wpływ na skłonność do akceptacji innowacji produktowych Artykuł 2017
42 Zakres kompetencji Urzędu Patentowego w sprawach o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego ze względu na naruszenie prawa osoby trzeciej Artykuł 2012
43 Zakres wdrażania Zintegrowanych Systemów Zarządzania Infrastrukturą Techniczną (ZSZIT) w przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji średniej wielkości Artykuł 2015
44 Zakres wykorzystania systemu rachunkowości i sprawozdania finansowego w procesach decyzyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem Rozdział 2016
45 Zakupy aparatury badawczej Artykuł 2011
46 Zakupy grupowe w Internecie – aktywizacja sprzedaży czy budowanie wizerunku? Artykuł 2014
47 Zakuwanie końcówek lin metodą walcowania wzdłużnego Artykuł 2015
48 Zalecenia normowe a praktyka inżynierska podczas budowy schematu statycznego rusztowań budowlanych – część I Artykuł 2011
49 Zalecenia normowe a praktyka inżynierska podczas budowy schematu statycznego rusztowań budowlanych – część II Artykuł 2011
50 Zalecenia normowe a praktyka inżynierska podczas budowy schematu statycznego rusztowań budowlanych – część III Artykuł 2011
51 Zalecenia normowe a praktyka inżynierska podczas budowy schematu statycznego rusztowań budowlanych-część IV Artykuł 2012
52 Zalety i wady wizualizacji w nauczaniu matematyki oraz prowadzeniu badań matematycznych Rozdział 2015
53 Zalety rozwiązań cloudcomputing w systemach telekomunikacyjnych Artykuł 2014
54 Zależność czas-koszt w przewidywaniu czasu realizacji budowy Artykuł 2013
55 Zależność częstotliwościowa napięciowego współczynnika magnetoelektrycznego w ceramikach (BiFeO3)x-(BaTiO3)1-x Artykuł 2015
56 Zależności wybranych parametrów klimatycznych zmierzonych na rusztowaniach i stacjach meteorologicznych Artykuł 2018
57 Założenia dla budowy i rozwoju klastrów energii w Polsce Rozdział 2017
58 Założenia systemu służb konserwatorskich w Polsce Monografia 2016
59 Założenie pałacowo-parkowe w Gardzienicach - przykład udanej rewitalizacji Rozdział 2015
60 Zamek Toruń-Dybów w przeszłości oraz w kontekście teraźniejszej problematyki technicznej i konserwatorskiej Rozdział 2013
61 Zamek w Bobrownikach – problematyka techniczna i konserwatorska Rozdział 2013
62 Zamek w Brodach : fazy rozwojowe fortyfikacji Artykuł 2015
63 Zamek w Ćmielowie – historia , dokumentacja i ocena stanu technicznego Rozdział 2013
64 Zamek w Janowcu nad Wisłą – fazy budowy, przeprowadzone prace i ocena stanu technicznego poszczególnych części zamku Rozdział 2013
65 Zamek w Liwie – historia , fazy budowy i ocena stanu technicznego Rozdział 2013
66 Zamki w ruinie - zasady postępowania konserwatorskiego Monografia 2012
67 Zamość – rewitalizacja miasta idealnego w ostatnim dwudziestoleciu Rozdział 2015
68 Zanieczyszczenia a jakość powietrza wewnętrznego w wybranych pomieszczeniach. Monografia 2013
69 Zanieczyszczenia w kanalizacji deszczowej Rozdział 2018
70 Zanikanie nadprzewodnictwa w uzwojeniu transformatora HTS wskutek przepływu pradu włączania Rozdział 2015
71 Zaopatrzenie w wodę w świetle zrównoważonego rozwoju Artykuł 2013
72 Zapis modeli CAD poprzez aproksymację powierzchni trójkątami – zasady, błędy, rozwiązania naprawcze Rozdział 2015
73 Zapomniane ultradźwięki - zastosowanie dopplerowskich czujek ruchu w systemach alarmowych w obiektach budowlanych Artykuł 2011
74 Zapomniany dwór Gorajskich przy ul. Bernardyńskiej 12 w Lublinie Artykuł 2015
75 Zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną w zależności od strefy klimatycznej Artykuł 2016
76 Zapotrzebowanie na ciepło w pomieszczeniu mieszkalnym - porównanie metody bilansowej i symulacyjnej Artykuł 2013
77 Zapotrzebowanie na energię pomieszczeń o różnej konstrukcji Artykuł 2013
78 Zapytaj bibliotekarza na czacie i nie tylko... czyli narzędzia informacyjno-komunikacyjne w Bibliotece Artykuł 2014
79 Zarys ekologicznych warunków transportu stałych odpadów komunalnych w warunkach Polski, Islandii i Finlandii Artykuł 2015
80 Zarys ekspertowego systemu wspomagającego projektowanie zautomatyzowanych systemów obróbkowych (ZSO) Rozdział 2015
81 Zarysowanie płyty w belkach zespolonych typu stal-beton Referat 2016
82 Zarządzanie aktywami niematerialnymi w systemach produkcyjnych Artykuł 2017
83 Zarządzanie energią a determinanty doboru instalacji fotowoltaicznej Rozdział 2016
84 Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie Monografia 2011
85 Zarządzanie firmą medyczną – systemy klasy ERP Rozdział 2015
86 Zarządzanie humanistyczne i ekonomiczne - przegląd stanowisk Rozdział 2017
87 Zarządzanie hybrydowymi systemami zasilania budynku (inteligentne budynki) Monografia 2011
88 Zarządzanie i eksploatacja farm wiatrowych nowoczesne metody wsparcia informatycznego Artykuł 2012
89 Zarządzanie i logistyka pojazdów Państwowej Straży Pożarnej Referat 2014
90 Zarządzanie i logistyka pojazdów Państwowej Straży Pożarnej Artykuł 2014
91 Zarządzanie innowacjami i transferem technologii Monografia 2016
92 Zarządzanie jakością i ciśnieniem wody w systemach dystrybucji Rozdział 2014
93 Zarządzanie kapitałem intelektualnym w gospodarce opartej na wiedzy Rozdział 2011
94 Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji inteligentnej Rozdział 2012
95 Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji publicznej Rozdział 2016
96 Zarządzanie logistyką w małych przedsiębiorstwach Artykuł 2016
97 Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwach produkcyjnych Monografia 2016
98 Zarządzanie łańcuchami dostaw w budownictwie. Wybrane metody i modele w budownictwie drogowym Monografia 2014
99 Zarządzanie magazynem na przykładzie procesu komisjonowania towarów w hurtowni produktów spożywczych Rozdział 2018
100 Zarządzanie międzyorganizacyjne w zwinnych przedsiębiorstwach Monografia 2017
101 Zarządzanie mikroinstalacjami OZE – realne wyzwanie techniczne, czy tylko impuls marketingowy? Artykuł 2016
102 Zarządzanie niematerialnymi wartościami przedsiębiorstw Monografia 2013
103 Zarzadzanie operacyjne kosztami Monografia 2012
104 Zarządzanie operacyjne w budownictwie z wykorzystaniem narzędzi BIM Artykuł 2017
105 Zarządzanie organizacjami turystycznymi w persektywie strategicznej Rozdział 2012
106 Zarządzanie polityką innowacyjną w regionach słabo rozwiniętych : wpływ obszaru metropolitalnego na innowacyjność gospodarki województwa lubelskiego Monografia 2013
107 Zarządzanie portfelem marek w koncernie motoryzacyjnym na przykładzie FCA Poland Artykuł 2018
108 Zarządzanie procesami produkcyjnymi w przedsiębiorstwie Monografia 2011
109 Zarządzanie projektem "Absolwent na miarę czasu" Rozdział 2012
110 Zarządzanie relacjami z klientami w bankach udzielających kredytów hipotecznych Monografia 2012
111 Zarządzanie różnorodnością zasobów ludzkich w innowacyjnych przedsiębiorstwach – wyniki badań Artykuł 2016
112 Zarządzanie rozwojem lokalnym na obszarach Natura 2000 i w ich sąsiedztwie - obecny stan wiedzy oraz priorytety badawcze na przyszłość Artykuł 2013
113 Zarządzanie ryzykiem jako element przemiany w administracji publicznej w sprawie zarządzaną organizację Artykuł 2014
114 Zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych jako jeden ze standardów kontroli zarządczej Artykuł 2011
115 Zarządzanie strategicznymi projektami w regionie : zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w ujęciu systemowym Monografia 2013
116 Zarządzanie talentami jako proces szukania i kreowania liderów organizacji w konkurencyjnym otoczeniu Rozdział 2017
117 Zarządzanie tożsamością cyfrową jako istotny element polityki bezpieczeństwa informacji w firmie Rozdział 2013
118 Zarządzanie twórcze Monografia 2015
119 Zarządzanie w gospodarce elektronicznej : strategie gospodarki elektronicznej Monografia 2011
120 Zarządzanie w gospodarce elektronicznej : zarządzanie infrastrukturą informatyczną Monografia 2011
121 Zarządzanie w przemyśle wydobywczym wobec wymogu gruntownych zmian Artykuł 2013
122 Zarządzanie w służbie zdrowia : strategia, marketing, personel Monografia 2017
123 Zarządzanie wartością współczesnego przesdsiębiorstwa Monografia 2015
124 Zarządzanie wiedzą - od informacji do mądrości Rozdział 2011
125 Zarządzanie wiedzą wobec zjawiska starzenia się w społeczeństwie informacyjnym - wyniki badań Rozdział 2016
126 Zarządzanie wiekiem : aspekt regionalny, instytucjonalny oraz organizacyjny Monografia 2015
127 Zarządzanie wizerunkiem partii politycznej zgodnie z perspektywą oczekiwań społeczności lokalnej. Prezentacja wyników badań empirycznych na przykładzie województwa lubelskiego z roku 2011 Artykuł 2012
128 Zarządzanie własnością intelektualną w jednostkach naukowych – staż na Słowacji Artykuł 2014
129 Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie na przykładzie analizy strategii ochrony formy trójwymiarowej Rozdział 2012
130 Zarządzanie zasobami informatycznymi Rozdział 2011
131 Zarządzanie zespołami projektowymi w kontekście rozwoju nauki project management i nowych koncepcji zarzadzania zasobami ludzkimi Rozdział 2015
132 Zasada, czy zasady, zrównoważonego rozwoju? Artykuł 2015
133 Zasady bezpiecznej obróbki stopów magnezu Rozdział 2015
134 Zasady estetycznego kształtowania konstrukcji mostowych Artykuł 2011
135 Zasady konstrukcji taryf w kolejowych przewozach pasażerskich jako przyczyna naruszenia interesów pasażerów Rozdział 2017
136 Zasady projektowania systemu monitoringu wizyjnego na potrzeby placówki oświatowej Rozdział 2014
137 Zasady projektowania witryn internetowych na potrzeby edukacji Rozdział 2011
138 Zasady wdrażania Zakładowej Kontroli Produkcji w wykonawstwie konstrukcji stalowych Artykuł 2014
139 Zasady wprowadzania benchmarkingu w publicznych zakładach opieki zdrowotnej Artykuł 2011
140 Zasady zrównoważonego rozwoju w budownictwie a budynki niskoenergetyczne i pasywne Rozdział 2012
141 Zasilacz reaktora plazmowego – GlidArc Artykuł 2013
142 Zasilacze reaktorów plazmowych przeznaczonych do zaawansowanych procesów utleniania (AOPs) Artykuł 2011
143 Zaślepka do gniazdka elektrycznego [Wzór przemysłowy nr (11) 21498 (21) 22777] Patent 2015
144 Zasoby wiedzy pracowników w organizacji jako kluczowe elementy efektywnego zarządzania kapitałem ludzkim Artykuł 2017
145 Zastąpienie kuchenek gazowych elektrycznymi a zapotrzebowanie na energię pierwotną Artykuł 2018
146 Zastawka serca [Patent nr (11) 224223 (21) 406601] Patent 2016
147 Zastawka serca [Patent nr (11) 224223 (21) 406601] Patent 2016
148 Zastawka serca [Patent nr (11) 229562 (21) 414027] Patent 2018
149 Zastawka serca [Zgłoszenie nr (21) 406601] Patent 2015
150 Zastawka serca [Zgłoszenie nr (21) 414027] Patent 2017
151 Zastosowania analizy ruchu oczu w diagnostyce chorób neurodegeneracyjnych Artykuł 2015
152 Zastosowania badań strumienia magnetycznego w ferromagnetyku w celu wykrycia miejsca nieciągłości rdzenia Referat 2015
153 Zastosowania maszyn uczących się w modelu chmury obliczeniowej Rozdział 2014
154 Zastosowania metod jądrowych w medycynie Artykuł 2014
155 Zastosowania neuronowych klasyfikatorów grup podobieństwa dla wybranych wirtualnych obrazów wad materiałowych Artykuł 2011
156 Zastosowania termoanemometrów dwuwłóknowych do pomiarów prędkości przepływów turbulentnych Artykuł 2011
157 Zastosowanie „deep learningu” w analizie obrazów medycznych Rozdział 2018
158 Zastosowanie Adobe Flex, Google Maps oraz Xml do budowy interaktywnego planu miasteczka akademickiego Artykuł 2012
159 Zastosowanie analizy MES i pomiarów drgań w procesie ulepszania konstrukcji frezów Rozdział 2012
160 Zastosowanie analizy sygnałów EEG w diagnostyce i rehabilitacji Rozdział 2015
161 Zastosowanie animacji komputerowej w procesie nauczania zagadnień technicznych Rozdział 2015
162 Zastosowanie bezzałogowego aparatu latającego w ratownictwie Artykuł 2015
163 Zastosowanie bibliotek numerycznych w obliczeniach MEB Referat 2013
164 Zastosowanie bibliotek numerycznych w obliczeniach MEB Artykuł 2014
165 Zastosowanie biomateriałów w medycynie ze szczególnym uwzględnieniem kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej Rozdział 2012
166 Zastosowanie chitozanu i jego kompozytów w medycynie Rozdział 2015
167 Zastosowanie chmury obliczeniowej w programowaniu inteligentnych instalacji elektrycznych w gospodarstwach prosumenckich Referat 2016
168 Zastosowanie chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwie Rozdział 2013
169 Zastosowanie czujników fotooptycznych w torze pomiaru prędkości i położenia wirnika silnika BLDC Artykuł 2014
170 Zastosowanie Data Mining i wielowymiarowej analizy danych w systemach medycznych Rozdział 2012
171 Zastosowanie diod LED w technice oświetleniowej samochodów Artykuł 2011
172 Zastosowanie diod LED w technologii doświetlania zakrętów Artykuł 2011
173 Zastosowanie druku 3D w modelowaniu fizycznym procesu walcowania kątownika Artykuł 2018
174 Zastosowanie dwuwymiarowej grafiki wektorowej i fraktalnej w projektowaniu Artykuł 2012
175 Zastosowanie e-learningu we wspomaganiu projektowania inteligentnych systemów automatyki budynkowej Artykuł 2014
176 Zastosowanie e-learningu we wspomaganiu projektowania inteligentnych systemów automatyki budynkowej Referat 2014
177 Zastosowanie e-nosa do oceny uciążliwości zapachowej obiektów oczyszczalni ścieków Referat 2015
178 Zastosowanie efektu Peltiera do diagnostyki termoelementów Monografia 2011
179 Zastosowanie energii słonecznej do zasilania urządzeń elektrycznych w typowym gospodarstwie domowym Artykuł 2012
180 Zastosowanie ewolucyjnego systemu analizy wielokryterialnej do wariantowania rozwiązań w procesie doboru obrabiarek w ESP części klasy korpus Artykuł 2011
181 Zastosowanie flotacji ciśnieniowej do oczyszczania ścieków i odpadów ciekłych z górnictwa gazu łupkowego Rozdział 2016
182 Zastosowanie fotokatalizy w inzynierii powietrza wewnętrznego Referat 2014
183 Zastosowanie funkcjonalnych dodatków mineralnych do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych Rozdział 2017
184 Zastosowanie i ograniczenia technologii informacyjnych w diagnostyce medycznej Artykuł 2015
185 Zastosowanie inteligentnego systemu budynkowego Domito do zapewnienia efektywności energetycznej w budynku usługowym Referat 2014
186 Zastosowanie inteligentnego systemu budynkowego Domito do zapewnienia efektywności energetycznej w budynku usługowym Artykuł 2014
187 Zastosowanie inżynierii odwrotnej w projektowaniu spersonalizowanego implantu stawu biodrowego Artykuł 2017
188 Zastosowanie jonitów włóknistych w procesach dezodoryzacji i kontroli jakości powietrza Monografia 2013
189 Zastosowanie kamer termograficznych w bezinwazyjnej diagnostyce medycznej Artykuł 2012
190 Zastosowanie kamer termograficznych w bezinwazyjnej diagnostyce medycznej Referat 2011
191 Zastosowanie kamery termowizyjnej w diagnostyce obwodu ogrzewania pojazdów samochodowych Artykuł 2011
192 Zastosowanie kamery termowizyjnej we wstępnej lokalizacji uszkodzeń pojazdu Referat 2013
193 Zastosowanie kamery termowizyjnej we wstępnej lokalizacji uszkodzeń pojazdu Artykuł 2013
194 Zastosowanie klasyfikatorów tekstury w analizie obrazów medycznych Rozdział 2017
195 Zastosowanie klejenia w budowie autobusów Artykuł 2017
196 Zastosowanie kodów GS1 i QR w transporcie Referat 2014
197 Zastosowanie kodów GS1 i QR w transporcie Artykuł 2014
198 Zastosowanie komory hiperbarycznej w praktyce lekarskiej Rozdział 2015
199 Zastosowanie krzywych pracy do wyznaczenia najniższych obciążeń bifurkacyjnych rzeczywistych struktur laminowanych Referat 2018
200 Zastosowanie logiki rozmytej w gospodarce zapasami materiałów budowlanych Artykuł 2014
201 Zastosowanie Matlaba w szeregowaniu zadań produkcyjnych Rozdział 2013
202 Zastosowanie metod chromatograficznych w identyfikacji polibromowanych eterów difenylowych w powietrzu wewnętrznym Rozdział 2017
203 Zastosowanie metod chromatograficznych w identyfikacji polibromowych eterów difenylowych w powietrzu wewnętrznym Referat 2017
204 Zastosowanie metod diagnostyki technicznej do analizy procesu spalania Rozdział 2017
205 Zastosowanie metod ewolucyjnych w doborze lokalizacji farm wiatrowych Referat 2015
206 Zastosowanie metod inżynierii odwrotnej do projektowania sztucznego krążka międzykręgowego Rozdział 2015
207 Zastosowanie metod inzynierii odwrotnej i metod przyrostowych do projektowania spersonalizowanego sztucznego krążka kręgowego Rozdział 2016
208 Zastosowanie metod poziomicowych do przetwarzania obrazów medycznych Artykuł 2012
209 Zastosowanie metod poziomicowych do przetwarzania obrazów medycznych Referat 2012
210 Zastosowanie metod spektroskopowych do oznaczania zawartości pierwiastków i jonów Artykuł 2014
211 Zastosowanie metod symulacyjnych w logistyce produkcji Rozdział 2011
212 Zastosowanie metodologii zarządzania Kaizen w Laboratorium energooszczędnych systemów budynkowych Artykuł 2015
213 Zastosowanie metody analizy obrazu do oceny zużycia kawitacyjnego stopu aluminium AW-2017A Rozdział 2012
214 Zastosowanie metody Chan-Vese w segmentacji obrazów medycznych Artykuł 2015
215 Zastosowanie metody CML do oceny wpływu na środowisko wybranych środków transportu łopat elektrowni wiarowych Referat 2015
216 Zastosowanie metody CML do oceny wpływu na środowisko wybranych środków transportu łopat elektrowni wiatrowych Artykuł 2015
217 Zastosowanie metody elementów skończonych do oceny wpływu warstw piezoelektryków na zachowanie płyty kompozytowej Referat 2014
218 Zastosowanie metody Hellwiga do redukcji wymiaru przestrzeni cech obrazów USG tarczycy Referat 2013
219 Zastosowanie metody Hellwiga do redukcji wymiaru przestrzeni cech obrazów USG tarczycy Artykuł 2014
220 Zastosowanie metody losowania LHS w badaniach symulacyjnych modeli sieciowych Artykuł 2011
221 Zastosowanie metody najmniejszych kwadratów do pomiaru częstotliwości średniej sygnałów o małej stromości zboczy w obecności zakłóceń Referat 2013
222 Zastosowanie metody najmniejszych kwadratów do pomiaru częstotliwości średniej sygnałów o małej stromości zboczy w obecności zakłóceń Artykuł 2013
223 Zastosowanie metody SMED w procesie przezbrojenia prasy spęczającej Rozdział 2016
224 Zastosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych o obniżonej temperaturze zagęszczania z dodatkiem zeolitów w warunkach rzeczywistych Artykuł 2016
225 Zastosowanie modelowania komputerowego do oceny emisji lotnych zwiazków organicznych z materiałów wewnętrznych pomieszczeń zamkniętych Rozdział 2016
226 Zastosowanie modelowania ściezkowego do wyznaczania przebiegu procesu lojalnościowego wśród klientów lubelskich centrów handlowych Artykuł 2014
227 Zastosowanie modelu CAPM w warunkach kryzysu Artykuł 2012
228 Zastosowanie modelu dwuliniowego i metody obserwatorów odprzęgających do identyfikacji parametrów maszyny elektrycznej Artykuł 2014
229 Zastosowanie monitoringu IP w systemie nadzoru budynku Artykuł 2011
230 Zastosowanie multimedialnej aplikacji z elementami symulacji komputerowej w kształceniu inżynierskim Artykuł 2014
231 Zastosowanie multimedialnych środków dydaktycznych w procesie nauczania Artykuł 2011
232 Zastosowanie nanowgłębnika Berkovicha do badań warstw stykowych w betonach z dodatkiem popiołów lotnych Artykuł 2014
233 Zastosowanie narzędzi controllingu operacyjnego w szpitalu Kody Artykuł 2017
234 Zastosowanie nieliniowego programowania binarnego do wyboru zmiennych objaśniających metodą wskaźników pojemności informacyjnej Hellwiga Rozdział 2014
235 Zastosowanie numerycznej mechaniki płynów CFD do modelowania chłodzenia silnika lotniczego Artykuł 2014
236 Zastosowanie odpadów ceramiki sanitarnej jako kruszywa w betonach odpornych na wysokie temperatury Artykuł 2013
237 Zastosowanie odpadów wydobywczych i kompostu z odpadów komunalnych do tworzenia materiałów glebopodobnych do rekultywacji terenów zdegradowanych Artykuł 2016
238 Zastosowanie osadów ściekowych jako komponentu paliwa alternatywnego Artykuł 2014
239 Zastosowanie ozonu i środowiska plazmy niskotemperaturowej do degradacji wybranych związków kancerogennych podczas produkcji asfaltu Artykuł 2012
240 Zastosowanie polimerowych mas regeneracyjnych do naprawy korpusu zasuwy kołnierzowej DN300 PN 6,3 MPa Artykuł 2015
241 Zastosowanie połączeń klejowych podczas montażu łożysk Artykuł 2015
242 Zastosowanie półprzewodnikowych źródeł światła do oświetlenia pomieszczeń użytkowych Referat 2014
243 Zastosowanie półprzewodnikowych żródeł światła do oświetlenia pomieszczeń użytkowych Artykuł 2014
244 Zastosowanie pomiarów termowizyjnych do oceny jakościowej strat ciepła w budynkach jednorodzinnych Rozdział 2017
245 Zastosowanie popiołów lotnych i zeolitów modyfikowanych chitozanem do usuwania jonów metali ciężkich Artykuł 2017
246 Zastosowanie powłok SiO2-TiO2 w protetyce stomatologicznej Artykuł 2011
247 Zastosowanie programu Clonezilla dla bezpieczeństwa pracowni komputerowej Artykuł 2017
248 Zastosowanie programu Mathcad do rozwiązywania wybranych zagadnień inżynierskich Monografia 2011
249 Zastosowanie programu Solid Edge w projektowaniu przyrządu stosowanego w procesie klejenia Rozdział 2017
250 Zastosowanie reaktora plazmowego „Miniaturized GlidArc” w usuwaniu kontaminatu bakteryjnego z powierzchni teflonu Artykuł 2016
251 Zastosowanie recyklingowych betonów na niekonwencjonalnych kruszywach odpadowych w budynkach rolnictwa przemysłowego i im towarzyszących Rozdział 2014
252 Zastosowanie robota do telediagnostyki medycznej z perspektywy projektu ReMeDi Artykuł 2016
253 Zastosowanie siatek do wzmacniania remontowanych nawierzchni ulic Warszawy Artykuł 2011
254 Zastosowanie sieci neuronowych do rozwiązania zagadnienia odwrotnego Artykuł 2013
255 Zastosowanie sieci o inteligencji rozproszonej w celu optymalizacji zużycia energii we współczesnych budynkach Artykuł 2013
256 Zastosowanie sieci RBF w analizie pękania elementów maszyn Artykuł 2015
257 Zastosowanie silnika Stirlinga w mikrokogeneracji domowej Artykuł 2011
258 Zastosowanie spektroskopii mössbauerowskiej do badań ceramiki magnetycznej Referat 2017
259 Zastosowanie środowiska LabVIEW do wyznaczania dynamicznej charakterystyki głośnika i określania parametrów Thiele-Smalla Rozdział 2012
260 Zastosowanie statycznego licznika energii elektrycznej w układzie przetwornika mocy czynnej na impulsowy sygnał częstotliwościowy Referat 2016
261 Zastosowanie stereologii w inżynierii materiałów budowlanych Artykuł 2015
262 Zastosowanie sterownika rozmytego do zrównoważenia obciążenia maszyn w systemie produkcyjnym Rozdział 2015
263 Zastosowanie symulacji komputerowej w sterowaniu przepływem produkcji mebli Artykuł 2011
264 Zastosowanie symulacji komputerowych w projektowaniu podsystemu magazynowania ESP z wykorzystaniem programu Enterprise Dynamics Artykuł 2012
265 Zastosowanie symulacji numerycznych przy projektowaniu wyprasek wtryskowych elementów wyposażenia taktycznego Rozdział 2017
266 Zastosowanie syntetycznych sorbentów zeolitowych do usuwania substancji ropopochodnych Artykuł 2015
267 Zastosowanie syntetycznych sorbentów zeolitowych do usuwania substancji ropopochodnych Rozdział 2015
268 Zastosowanie systemu aramis w badaniach odporności na pękanie kompozytów betonowych modyfikowanych dodatkiem popiołów lotnych Artykuł 2011
269 Zastosowanie systemu ATOS do oceny zgodności geometrycznej wyrobów wytwarzanych na obrabiarkach CNC Referat 2011
270 Zastosowanie systemu ATOS do oceny zgodności geometrycznej wyrobów wytwarzanych na obrabiarkach CNC Artykuł 2012
271 Zastosowanie taśm z włókien węglowych do wzmacniania konstrukcji stalowych Rozdział 2016
272 Zastosowanie technik bezprzewodowych do modernizacji instalacji elektrycznych w obiektach agroturystycznych Artykuł 2014
273 Zastosowanie technik inżynierii odwrotnej w modelowaniu powierzchniowym na przykładzie projektu bocznego lusterka samochodowego Rozdział 2013
274 Zastosowanie technik mikroskopii skaningowej we wstępnej ocenie jakości połączenia ceramiki stomatologicznej z metalem Rozdział 2016
275 Zastosowanie techniki pomiarowej TDR w badaniach terenowych przy wykorzystaniu sond powierzchniowych Artykuł 2011
276 Zastosowanie techniki Propensity Score Matching w badaniach ewaluacyjnych Rozdział 2016
277 Zastosowanie techniki reflektometrii w domenie czasu do oceny stanu zawilgocenia przegród budowlanych Monografia 2016
278 Zastosowanie technologii kart zbliżeniowych NFC w urządzeniach MicorMIG firmy Lorch Artykuł 2015
279 Zastosowanie technologii rapid prototypin do projektowania elementów maszyn Artykuł 2016
280 Zastosowanie teorii podobieństwa w modelowaniu awarii sieci wodociągowej Referat 2014
281 Zastosowanie teorii podobieństwa w modelowaniu awarii sieci wodociągowych Artykuł 2015
282 Zastosowanie termowizji w badaniach procesu wytłaczania Artykuł 2012
283 Zastosowanie termowizji w badaniach procesu wytłaczania Artykuł 2011
284 Zastosowanie termowizji w ocenie procesu wytłaczania Artykuł 2017
285 Zastosowanie termowizji w ocenie procesu wytłaczania Artykuł 2014
286 Zastosowanie tłumika magnetoreologicznego do sterowania drganiami w układzie mechanicznym z wahadłem Artykuł 2012
287 Zastosowanie trakerów solarnych w mikroelektrowniach fotowoltaicznych Artykuł 2015
288 Zastosowanie transformaty curvelet do analizy obrazu płomienia Monografia 2013
289 Zastosowanie transformaty curvelet w przetwarzaniu danych z georadaru GPR Artykuł 2012
290 Zastosowanie transformaty Fouriera w steganografii dźwięku Artykuł 2011
291 Zastosowanie trójfunkcyjnego reaktora katalitycznego spalin do benzynowego silnika HCCI Artykuł 2015
292 Zastosowanie urządzeń Bluetooth w komunikacji przemysłowej Referat 2013
293 Zastosowanie urządzeń Bluetooth w komunikacji przemysłowej Artykuł 2013
294 Zastosowanie wielomianów w starym zagadnieniu Ponceleta Artykuł 2018
295 Zastosowanie wirtualizacji w edukacji – wybrane przykłady Artykuł 2017
296 Zastosowanie wybranych barwników organicznych w barwnikowych ogniwach słonecznych Artykuł 2016
297 Zastosowanie wybranych modeli matematycznych do szacowania zasięgu szkodliwego oddziaływania instalacji przemysłu chemicznego w przypadku awarii Artykuł 2013
298 Zastosowanie wyciskania śrubowego w produkcji radiatorów Artykuł 2014
299 Zastosowanie wymiaru fraktalnego do analizy obrazów płomienia w procesie współspalania Artykuł 2018
300 Zastosowanie zeolitów syntetycznych w inżynierii środowiska Monografia 2017
301 Zastosowanie zeolitów wytworzonych z popiołów lotnych do usuwania zanieczyszczeń z wody i ścieków Monografia 2012
302 Zaufanie pracowników w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy Rozdział 2016
303 Zaufanie w sieciach B+R ‒ perspektywa neuromarketingu Artykuł 2017
304 Zautomatyzowane systemy budynkowe w energetyce prosumenckiej Artykuł 2016
305 Zautomatyzowane systemy w magazynach i centrach logistycznych o dużym stopniu zagrożenia wybuchowego Artykuł 2015
306 Zautomatyzowany system pomiarowo-kontrolny Artykuł 2015
307 Zautomatyzowany system recyklingu mechanicznego Rozdział 2013
308 Zawartość informacyjna polityki rachunkowości Monografia 2012
309 Zawór bezpieczeństwa [Patent nr (11) 228575 (21) 416414] Patent 2018
310 Zawór bezpieczeństwa [Zgloszenie nr (21) 416414] Patent 2017
311 Zawór homogenizujący Patent 2012
312 Zawór homogenizujący [ Nr patentu 215194] Patent 2013
313 Zawór na uderzenie Artykuł 2017
314 Zawór różnicowy [ Zgłoszenie nr (21) 410376 ] Patent 2016
315 Zawór różnicowy [Patent nr (11) 224841 (21) 410376] Patent 2017
316 Zawór wyrównawczy [Patent nr (11) 228574 (21) 416403] Patent 2018
317 Zawór wyrównawczy [Zgloszenie nr (21) 416403] Patent 2017
318 Zawór zwrotny do okresowej zmiany kierunku przepływu cieczy lub gazów [Nr prawa ochronnego dla wzoru użytkowego (11) 69032] Patent 2017
319 Zawór zwrotny do okresowej zmiany kierunku przepływu cieczy lub gazów [Nr zgłoszenia wzoru użytkowego (21) 123911] Patent 2016
320 Zawór zwrotny sterowany magnesem stałym [Nr prawa ochronnego dla wzoru użytkowego (11) 69031] Patent 2017
321 Zawór zwrotny sterowany magnesem stałym [Nr zgłoszenia wzoru użytkowego (21) 123910] Patent 2016
322 Zawsze znajdzie się więcej informacji… – katalog Biblioteki Politechniki Lubelskiej skuteczne narzędzie wyszukiwawcze Artykuł 2017
323 Zbiór zadań z mechaniki teoretycznej : kinematyka Monografia 2016
324 Zdalne sterowanie ramieniem robota z wykorzystaniem inercyjnych czujników rejestracji ruchu Artykuł 2014
325 Zdalne sterowanie ramieniem robota z wykorzystaniem inercyjnych czujników rejestracji ruchu Referat 2014
326 Zdalne zarządzanie systemami kontroli i nadzoru nad stanem chronionego obiektu Rozdział 2012
327 Zdalny nadzór nad inteligentnym budynkiem Artykuł 2014
328 Zdarzenia drogowe podczas przewozu zwierząt Artykuł 2016
329 Zdarzenia niepożądane w transporcie samochodowym w aspekcie ograniczeń skrajni pionowej Artykuł 2012
330 Zdolność organizacji do wprowadzania zmian Rozdział 2014
331 Zdolność organizacji do zmian i jej wpływ na proces zarządzania zmianą Artykuł 2016
332 Żelazko [Prawo z rejestracji nr 20435 wzoru przemysłowego] Patent 2014
333 Żelbetowe belki podsuwnicowe Artykuł 2012
334 Żelbetowe zbiorniki na materiały sypkie. Podstawy projektowania według norm europejskich Artykuł 2012
335 Zeolite adsorbents of selected diesel types Artykuł 2013
336 The zeolite modified by chitosan as an adsorbent for environmental applications Artykuł 2017
337 Zeolite properties improvement by chitosan modification—sorption studies Artykuł 2017
338 Zespół architektoniczno-krajobrazowy „Uroczysko Zaborek” w Janowie Podlaskim jako przykład ochrony zabytkowej architektury drewnianej Artykuł 2015
339 Zespół dworsko – parkowy w Romanowie. Historia i obecny stan zachowania Artykuł 2015
340 Zespół sakralny w Piotrawinie - kompleksowa realizacja badań i konserwacji zabytku Artykuł 2014
341 Zespół wirników turbiny wiatrowej [Patent nr (11) 222162 (21) 404546] Patent 2016
342 Zespół wirników turbiny wiatrowej [Zgłoszenie nr (21) 404546] Patent 2015
343 Zestaw dart [ Nr prawa ochronnego na wzór użytkowy 68306] Patent 2016
344 Zestaw dart [Zgłoszenie nr (21) 123190] Patent 2015
345 Zestaw do badania połączeń zakładkowych [ prawo ochronne na wzór użytkowy (21) 123189 ] Patent 2016
346 Zestaw do badania połączeń zakładkowych [Prawo ochronna na wzór użytkowy (11) 68706 (21) 123189] Patent 2016
347 Zestaw gier wspomagający proces detekcji zaburzeń widzenia barw Artykuł 2011
348 Zestaw mocowania płytki piezoelektrycznej [Zgłoszenie nr (21) 424450] Patent 2018
349 Zestaw ogniskowy [Prawo z rejestracji nr 20479 wzoru przemysłowego] Patent 2014
350 Zeszkliwienie jako sposób neutralizacji odpadów niebezpiecznych Rozdział 2014
351 Zeta potentials and aggregation in dispersions of metal oxides stabilized with sodium teradecyl - and hexadecyl sulfate [poster konferencyjny] Referat 2018
352 Żeton reklamowy [Prawo z rejestracji nr 18306 wzoru przemysłowego] Patent 2012
353 Żeton reklamowy porowany [ Nr zgłoszenia 398066] Patent 2013
354 Zgrzewanie folii polimerowych metodą klinową Rozdział 2015
355 Zieleń na terenie wielorodzinnych zespołów mieszkaniowych w Białymstoku. Cz. 1, Lata 1944- 1970 Rozdział 2016
356 Zieleń na terenie wielorodzinnych zespołów mieszkaniowych w Białymstoku. Cz. 2, Lata 1970- 1989 Rozdział 2016
357 Zieleń na terenie wielorodzinnych zespołów mieszkaniowych w Białymstoku. Cz. 3, Lata 1989-2016 Rozdział 2016
358 Zieleń pasów przydrożnych w historycznej ikonografii Lublina Rozdział 2017
359 Zieleń po berlińsku Artykuł 2016
360 Zieleń w kulturze miast Rozdział 2016
361 Zigzag diode-pumped lasers based on crystals and glasses doped with rare earth ions Referat 2011
362 Zimna plazma narzędziem konstrukcji bioczujników Rozdział 2018
363 Zintegrowana komunikacja marketingowa w kreowaniu marki miasta Rozdział 2017
364 Zintegrowane kompleksy strugowe jako rozwiązanie problemu eksploatacji cienkich pokładów węglowych Artykuł 2012
365 Zintegrowane systemy informatyczne w zarządzaniu Rozdział 2011
366 Zintegrowany system do wspomagania decyzji wielokryterialnych: budowa i zastosowanie Referat 2017
367 Zintegrowany System Zarządzania Infrastrukturą Techniczną na przykładzie wodociągów puławskich Artykuł 2012
368 Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu na składowiskach podziemnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju Polski Wschodniej Monografia 2013
369 Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w kontekście zarządzania strategicznymi projektami w regionie Rozdział 2013
370 Zjawiska geotermalne na Lubelszczyźnie - historia, współczesność, prognozy Artykuł 2012
371 Zjawiska ograniczające proces walcowania pierścieni Referat 2017
372 Zjawisko sufozji jako skutek awarii infrastruktury wodociągowej lub kanalizacyjnej Referat 2014
373 Zjawisko sufozji jako skutek awarii infrastruktury wodociągowej lub kanalizacyjnej : przegląd literatury Rozdział 2014
374 Zmiana kąta zwilżania polistyrenu wysokoudarowego z użyciem reaktora plazmowego typu plasma jet pracującego z częstotliwością radiową Artykuł 2016
375 Zmiana luzu w sprężarce z czterema równoległymi współbieżnymi rotorami o zmiennym skoku linii śrubowej Artykuł 2015
376 Zmiana paradygmatu w ochronie dziedzictwa Rozdział 2012
377 Zmiana rozkładu generacji w warunkach wystąpienia awaryjnych przeciążeń sieci przesyłowej Rozdział 2014
378 Zmiana w podejściu do konsumenta w marketingu 3.0 Artykuł 2015
379 Zmiany jakości mikrobiologicznej wody podczas stagnacji w instalacji wodociągowej budynku użyteczności publicznej Rozdział 2013
380 Zmiany jakości mikrobiologicznej wody podczas stagnacji w instalacji wodociągowej budynku użyteczności publicznej Artykuł 2013
381 Zmiany jakości wody w instalacji badawczej wykonanej z polietylenu sieciowanego Referat 2011
382 Zmiany jakości wody w instalacji badawczej wykonanej z polietylenu sieciowego Artykuł 2012
383 Zmiany kolorymetryczne kompozytów PLA z włóknem lnianym jako efekt degradacji Referat 2018
384 Zmiany koncentracji cząstek aerozolowych podczas procedur dentystycznych Referat 2016
385 Zmiany konstrukcyjne i technologiczne podczas procesu wytwarzania obudowy rozdzielnicy elektrycznej Artykuł 2015
386 Zmiany organizacyjne w teorii i praktyce Monografia 2014
387 Zmiany parametrów wód kopalnianych lubelskiego zagłębia węglowego (LZW) podczas intensywnej eksploatacji i ich wpływ na jakość wód rzeki Świnki Artykuł 2012
388 Zmiany struktury warstwy wierzchniej powłok ze stopów eutektycznych Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr po tarciu ze stala C45 Artykuł 2012
389 Zmiany techniczno-transportowe w wybranym obszarze procesu produkcyjnego w zakładzie cukierniczym Artykuł 2016
390 Zmiany technologiczne linii produkcyjnej konstrukcji stalowych Artykuł 2015
391 Zmiany w kontroli biletów Artykuł 2018
392 Zmiany w prezentacji sprawozdania finansowego za 2016 rok wywołane nowelizacją ustawy o rachunkowości z 2015 roku Rozdział 2017
393 Zmiany w procesie technologicznym wykrawania i cięcia blach - automatyzacja procesu Artykuł 2015
394 Zmiany w strukturze zbiorowiska pierwotniaków osadu czynnego w zróżnicowanych warunkach tlenowych Artykuł 2012
395 Zmiany w systemach zarządzania przedsiębiorstwami w procesach ich integracji Rozdział 2017
396 Zmiany wybranych parametrów elektrycznych akumulatorów kwasowo - ołowiowych w okresie ich długotrwałego przechowywania Artykuł 2016
397 Zmiany zaludnienia jako czynnik redystrybucji dochodów gmin (na przykładzie województwa lubelskiego) Artykuł 2017
398 Zmiennoprądowe właściwości dielektryczne materiałów nanowarstwowych a-SiOx/SiO2 Artykuł 2018
399 Zmienność cen gazu LPG i benzyny U95 w poszczególnych miesiącach roku w latach 2002-2012 Referat 2013
400 Zmienność cen gazu LPG i benzyny U95 w poszczególnych miesiącach roku w latach 2002-2012 Artykuł 2013
401 Zmieszane odpady komunalne źródłem energii odnawialnej Artykuł 2011
402 Zmniejszenie emisji spalin silnika spalinowego po zastąpieniu benzyny wodorem Artykuł 2011
403 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wykorzystanie energii słonecznej w gminach partnerstwa Doliny Zielawy Referat 2017
404 Zmniejszenie wieku wody. Metody zmniejszania czasu zatrzymania wody w systemach wodociągowych Artykuł 2016
405 Znacennâ georadarnih doslìdžen arheologično-arhitekturnoj pamiatki ( na prikladi Holms′koj Katedri Presvâtoj Bogorodicì XIII ST) Referat 2014
406 Znaczenie audytu zewnętrznego w ocenie zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa Rozdział 2012
407 Znaczenie bioetanolu w wypełnianiu obowiązku stosowania paliw odnawialnych w transporcie Artykuł 2012
408 Znaczenie importu dla rynku mocy - doświadczenia rynków amerykańskich Artykuł 2017
409 Znaczenie inwestycji w rozwoju gospodarczym regionu słabo rozwiniętego Rozdział 2014
410 Znaczenie kapitału intelektualnego w procesie współpracy podmiotów publicznych i prywatnych Artykuł 2013
411 Znaczenie komunikacji wewnętrznej w kształtowaniu wizerunku miasta na przykładzie strategii promocyjnej Lublina Artykuł 2011
412 Znaczenie konsumenckiej aktywności online dla działań marketingowych przedsiębiorstw rynku IT Rozdział 2012
413 Znaczenie mechatroniki w technice Rozdział 2011
414 Znaczenie modularyzacji w procesie projektowania i użytkowania linii montażowych Artykuł 2015
415 Znaczenie opinii biegłego rewidenta i raportu z badania sprawozdań finansowych dla zapewnienia wiarygodności spółek notowanych na giełdzie Rozdział 2012
416 Znaczenie przestrzeni w procesie scalania miasta Artykuł 2017
417 Znaczenie przywództwa w małej firmie Artykuł 2014
418 Znaczenie roli kapitału intelektualnego i jego elementów w kreowaniu wartości organizacji Artykuł 2015
419 Znaczenie systemów i procesów logistycznych w przedsiębiorstwach świadczących usługi transportowe Artykuł 2017
420 Znaczenie warunków wiatrowych w funkcjonowaniu madułów fotowoltaicznych Artykuł 2016
421 Znaczenie zaufania organizacyjnego wśród pracowników sezonowych Rozdział 2016
422 Znajomość wybranych aspektów zachowania konsumentów wśród przedsiebiorstw rynku IT Artykuł 2011
423 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21760 (21) 23232] Patent 2015
424 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21761 (21) 23234] Patent 2015
425 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21762 (21) 23236] Patent 2015
426 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21763 (21) 23235] Patent 2015
427 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21764 (21) 23233] Patent 2015
428 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21886 (21) 23281] Patent 2016
429 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21887 (21) 23283] Patent 2016
430 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21888 (21) 23284] Patent 2016
431 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21889 (21) 23285] Patent 2016
432 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21890 (21) 23286] Patent 2016
433 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21893 (21) 23288] Patent 2016
434 Znak graficzny [Wzór przemysłowy nr (11) 21894 (21) 23287] Patent 2016
435 Żoliborz artystyczny Artykuł 2017
436 Źródła finansowania „zielonych inwestycji" mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie lubelskim Artykuł 2017
437 Źródła finansowania działalności inwestycyjnej firm rodzinnych Artykuł 2018
438 Źródła finansowania działalności przedsięwzięć rodzinnych na terenie Lubelszczyzny Artykuł 2011
439 Źródła finansowania innowacji małych i średnich przedsiębiorstw w województwie lubelskim w świetle wyników badań ankietowych Rozdział 2012
440 Źródła finansowania inwestycji małych iśrednich przedsiębiorstw województwa lubelskiego na przykładzie badań ankietowych Rozdział 2011
441 Źródła finansowania spółek elektroenergetycznych na przykładzie przedsiębiorstw z USA i Polski Artykuł 2014
442 Źródła i poziomy metali w obiektach sakralnych Referat 2016
443 Źródła i poziomy związkow perfluorowanych w środowisku wewnętrznym Rozdział 2012
444 Źródła informacji o studiach na Wydziale Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej i motywy ich podjęcia w percepcji studentów Artykuł 2011
445 Źródła postrzeganego ryzyka a skłonność konsumentów do zakupów on-line w świetle wyników badań własnych Artykuł 2014
446 Źródła stresu pracowniczego na tle klimatu organizacyjnego w przedsiębiorstwie handlowym Rozdział 2017
447 Źródła zasilania samorządu terytoralnego w Polsce - ocena i propozycje zmian Rozdział 2012
448 Żródła związków endokrynnie czynnych w środowisku Referat 2013
449 Źródło jonów dla potrzeb spektroskopii jądrowej wykorzystujące plazmę generowaną strumieniem elektronów Artykuł 2013
450 Zrównoważoność a globalna rola metali ciężkich Artykuł 2011
451 Zrównoważony rozwój a drogi Rozdział 2011
452 Zróżnicowanie protokołów diagnostycznych, sterujących i multimedialnych w pojazdach Artykuł 2011
453 Zróżnicowanie sytuacji finansowej wybranych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie indywidualnego wskaźnika zadłużenia Artykuł 2013
454 Zróżnicowany wpływ preferencji oraz potrzeb klientów indywidualnych i instytucjonalnych na wybór oferenta dla zakupów materiałów technicznych Referat 2016
455 Zużycie i struktura powierzchni aluiniowych kompozytów zbrojonych cząsteczkami SiC w warunkach tarcia technicznie suchego Artykuł 2012
456 Zużycie kawitacyjne powłok na osnowie niklu wytworzonych metodą płomieniowo-proszkową na podłożu żeliwnym = Cavitation erosion wear of powder flame sprayed nickel based coatings on cast iron substrate Rozdział 2014
457 Zużycie wirników pomp na skutek eksploatacji w warunkach kawitacji Rozdział 2014
458 Zwarcia w systemach elektroenergetycznych Monografia 2013
459 Związek estetyki z matematyką. Rzecz o geometrii wizualnej Rozdział 2016
460 Związek kraju pochodzenia marki z wybranymi aspektami jej postrzegania Artykuł 2014
461 Związek makroskopowej odporności na pękanie z wielkością mikrorys w betonach z dodatkiem popiołów lotnych Artykuł 2016
462 Związek pomiędzy liczebnością pierwotniaków w poszczególnych urządzeniach oczyszczalni ścieków "Hajdów" a zmianami stężeń związków azotu Referat 2011
463 Związki problemu nierozstrzygalności logiki predykatów pierwszego rzędu z zagadnieniami złożoności Rozdział 2018
464 Związki zawodowe jako istotny podmiot dialogu społecznego w organizacji Rozdział 2014
465 Zwiększanie odporności kawitacyjnej stopów metali przez napawanie powłok Artykuł 2015
466 Zwiększenie dokładności części osiowosymetrycznych w wyniku obróbki cieplno-mechanicznej Monografia 2013
467 Zwiększenie dokładności wiercenia wibracyjnego głębokich otworów Monografia 2014
468 Zwiększenie efektywności procesu tworzenia aplikacji internetowych poprze z połączenie frameworków Meteor JS i Angular JS Artykuł 2017
469 Zwłoka samozapłonu paliwa w nieustalonych warunkach pracy silnika o zapłonie samoczynnym Referat 2013
470 Zwłoka samozapłonu paliwa w nieustalonych warunkach pracy silnika o zapłonie samoczynnym Artykuł 2013
471 Życie w Architekturze- opinie po konkursie Artykuł 2013
472 Żyrek – projekt akumulatorowego, osobowego, jednokołowego pojazdu żyroskopowego Referat 2013
473 Żyrek – projekt akumulatorowego, osobowego, jednokołowego pojazdu żyroskopowego Artykuł 2013
474 Zyski Energetyczne w systemach szklarniowych - porównanie metod obliczeń wg. ISO 13790 Referat 2017