Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 1582
Lp. Tytuł Typ Rok
1 10 lat Katalogu Centralnego NUKAT Artykuł 2012
2 3D finite elements method (FEM) analysis of basic process parameters in rotary piercing mill Artykuł 2012
3 Abrasive wear resistance of materials used in open toothed gear of clinker mill Rozdział 2012
4 Absolwent na miarę czasu Artykuł 2012
5 Abundance and structure of ciliated protozoa community at the particular devices of "Hajdów" WWTP Artykuł 2012
6 Adaptive control of machining accuracy of axialsymmetrical low-rigidity parts in elastic-deformable state Artykuł 2012
7 An adaptive wavelet image compression system with TOPQS measure Artykuł 2012
8 Adhesive bonded hot dip zinc coated sheet and titanium sheet joint strength - numerical analysis Artykuł 2012
9 Adhesive properties Rozdział 2012
10 Advanced diagnostics of industrial pulverized coal burner using optical methods and artificial intelligence Artykuł 2012
11 Aerodynamic coefficients for iced Lattice Tower models Referat 2012
12 Affine invariants of annuli Artykuł 2012
13 Aggregateu supply decision model for roadworks Referat 2012
14 Akademia po turecku Artykuł 2012
15 Aktywność inwestycyjna MŚP w województwie lubelskim na podstawie badań ankietowych Artykuł 2012
16 Algae treatment effects by pulse power discharge in the water Referat 2012
17 Algorytm kompensacyjny w procesach identyfikacji i sterowania złożonych systemów dynamicznych Artykuł 2012
18 Algorytm kompensacyjny w procesach regulacji i stabilizacji systemu elektroenergetycznego Referat 2012
19 Algorytm optymalizujący uzysk energii w stacjonarnych farmach fotowoltaicznych Artykuł 2012
20 Algorytm sterowania procesem spalania z wykorzystaniem sygnałów optycznych Artykuł 2012
21 Algorytm sterowania procesem spalania z wykorzystaniem sygnałów optycznych Referat 2012
22 Algorytmy detekcji kolizji drogowej dla systemu eCall Referat 2012
23 Algorytmy detekcji kolizji drogowej dla systemu eCall Artykuł 2012
24 Alternatywna koncepcja wyceny nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne Artykuł 2012
25 Améba – organizační struktura zefektivňující roli pracovníků v současných ekonomických podmínkách Rozdział 2012
26 Ammonia-free, low-toxic press-materials with improved electroinsulating properties based on modified novolak phenol-formaldehyde resin Artykuł 2012
27 Analìz vplivu koriguvannâ zubìv peredačì z evolventnim červâkom na ïï nesuču zdatnìst ì dovgovìčnìst Artykuł 2012
28 Analiza architektoniczna kamienicy przy ul. Bernardyńskiej 9 w Lublinie Artykuł 2012
29 Analiza bilansu wody oraz awaryjności wybranego systemu dystrybucji wody Rozdział 2012
30 Analiza błony biologicznej w oparciu o liczebności osobników w obrębie wybranych grup morfologiczno-funkcjonalnych Referat 2012
31 Analiza cieplno-wilgotnościowa przegród zewnętrznych docieplonych od strony wewnętrznej Rozdział 2012
32 Analiza dotycząca dobrych praktyk w zakresie badań diagnostycznych i monitoringu wdrażania RSI w Polsce i na świecie Rozdział 2012
33 Analiza elementów polityki i źródeł wsparcia rozwoju klastrów w Polsce Artykuł 2012
34 Analiza emisji elektromagnetycznej urządzeń mobilnych w zakresie częstotliwości 2,4GHz Rozdział 2012
35 Analiza form wsparcia instytucji otoczenia biznesu dla sektora MSP na przykładzie województwa lubelskiego Artykuł 2012
36 Analiza i rozwój zastosowania wybranych technik grywalizacji w nauczaniu przedmiotów informatycznych na I stopniu studiów Artykuł 2012
37 Analiza intensywności użytkowania pojazdów. Cz. 1 Artykuł 2012
38 Analiza intensywności użytkowania pojazdów. Cz. 2 Artykuł 2012
39 Analiza mikrostruktury spieków tytanowych z gradientem porowatości przy zastosowaniu rentgenowskiej mikrotomografii komputerowej Artykuł 2012
40 Analiza możliwości działań naprawczych służących oszczędzaniu energii na przykładzie budynku klatkowego Artykuł 2012
41 Analiza najnowszych tendencji i inicjatyw w zakresie metodologii badań i analiz innowacyjności Rozdział 2012
42 Analiza numeryczna efektywności pracy naziemnych farm fotowoltaicznych dla wybranych lokalizacji Artykuł 2012
43 Analiza numeryczna procesu urabiania skał uwarstwionych narzędziem dyskowym Referat 2012
44 Analiza numeryczna szczególnych przypadków użytkowania śmigłowców w pobliżu budynków i nierówności terenowych Referat 2012
45 Analiza numeryczna walcowania wzdłużnego przedkuwki dźwigni ze stopu magnezu az31 Artykuł 2012
46 Analiza odpowiedzi dielektrycznej w dziedzinie częstotliwości zawilgoconego oraz impregnowanego olejem preszpanu elektrotechnicznego Artykuł 2012
47 Analiza opłacalności wykorzystania CNG do zasilania pojazdów w województwie lubelskim Artykuł 2012
48 Analiza porównawcza kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknami zawierających mikropory Artykuł 2012
49 Analiza porównawcza konwencjonalnego i diodowego oświetlenia samochodów osobowych Rozdział 2012
50 Analiza porównawcza wytrzymałości połączeń klejowych i lutowanych blach stalowych Artykuł 2012
51 Analiza procesu zaciskania tulei na linach stalowych Artykuł 2012
52 Analiza przebiegu parametrów procesu wtrysku w silniku o zapłonie samoczynnym zasilanym wybranymi paliwami węglowodorowymi o różnych własnościach fizykochemicznych Artykuł 2012
53 Analiza przyczyn awarii silników spalinowych w czasie krótkotrwałej eksploatacji Artykuł 2012
54 Analiza przyczyn zarysowań cylindrycznego zbiornika żelbetowego ujawnionych podczas próby szczelności Artykuł 2012
55 Analiza rozkładu naprężeń w tkankach twardych zęba z wykorzystaniem metody elementów skończonych Artykuł 2012
56 Analiza rozkładu temperatury łącznika W10 z zastosowaniem termowizji Referat 2012
57 Analiza rozkładu temperatury w komorze wyładowczej reaktora plazmowego Artykuł 2012
58 Analiza rozwiązań związanych z językami modelowania dla urządzeń mobilnych pod kątem interakcji użytkownika z aplikacją Referat 2012
59 Analiza rozwiązań związanych z językami modelowania dla urządzeń mobilnych pod kątem interakcji użytkownika z aplikacją Artykuł 2012
60 Analiza sił w elementach mocujących ładunki na pojazdach samochodowych Artykuł 2012
61 Analiza skuteczności działania bezrdzeniowych indukcyjnych nadprzewodnikowych ograniczników prądu wykonanych z taśmy nadprzewodnikowej pierwszej i drugiej generacji Artykuł 2012
62 Analiza skuteczności przepon wykonywanych metodami iniekcji chemicznej w murach z opoki wapnistej. Cz. 1. Badania możliwości wytworzenia przepony w opoce wapnistej i zaprawach Artykuł 2012
63 Analiza środowiskowa słonecznego systemu podgrzewu ciepłej wody użytkowej dla budynku wielorodzinnego Rozdział 2012
64 Analiza środowiskowa wykorzystania chłodziarki absorpcyjnej zasilanej gazem do wytwarzania wody lodowej Artykuł 2012
65 Analiza stabilności wyboczeniowej toru bezstykowego Artykuł 2012
66 Analiza stanów granicznych tarcz żelbetowych z otworami z betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien Artykuł 2012
67 Analiza stanu energetycznego warstwy wierzchniej poliamidu PA 6 po ozonowaniu Artykuł 2012
68 Analiza symulacyjna sterowania wektorowego przy zmiennym kącie wymuszenia oraz bezpośredniego sterowania momentem i strumieniem synchronicznego silnika reluktancyjnego Artykuł 2012
69 Analiza teoretyczna zjawisk ograniczających proces kształtowania odkuwki płaskiej z jednym żebrem Artykuł 2012
70 Analiza termowizyjna wytłaczania mikroporującego PVC Artykuł 2012
71 Analiza układu lokalnego ogrzewania próbki cieczy o nanolitrowej objętości w wieloparametrycznych czujnikach kapilarnych Referat 2012
72 Analiza układu lokalnego ogrzewania próbki cieczy o nanolitrowej objętości w wieloparametrycznych czujnikach kapilarnych Artykuł 2012
73 Analiza uszkodzeń i propozycja naprawy scalonych płyt zewnętrznych w systemie W-70 Artykuł 2012
74 Analiza uszkodzeń układów bezpieczdeństwa w pojazdach komunikacji zbiorowej na przykładzie trolejbusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Artykuł 2012
75 Analiza uszkodzeń układów bezpieczeństwa w pojazdach komunikacji zbiorowej na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Artykuł 2012
76 Analiza uszkodzeń układów bezpieczeństwa w pojazdach komunikacji zbiorowej na przykładzie trolejbusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Artykuł 2012
77 Analiza uszkodzeń układów bezpieczeństwa w pojazdach komunikacji zbiorowej na przykładzie trolejbusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Referat 2012
78 Analiza wpływu czasu i sposobu eksploatacji kolektorów kanalizacji grawitacyjnej na prędkość przepływu ścieków Artykuł 2012
79 Analiza wpływu kształtu matrycy na przebieg procesu wyciskania wierteł krętych Artykuł 2012
80 Analiza wpływu wybranych własności paliw na proces ich rozpylania przez wtryskiwacze Artykuł 2012
81 Analiza wrażliwościowa spektrometru mas z innowacyjnym układem polaryzacji źródła elektronów Artykuł 2012
82 Analiza wybranych nieparametrycznych metod automatycznej klasyfikacji obiektów wielowymiarowych w aplikacji do nieniszczącej detekcji uszkodzeń Artykuł 2012
83 Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS. Cz. 1 Artykuł 2012
84 Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS. Cz. 1 Referat 2012
85 Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS. Cz. 2 Artykuł 2012
86 Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS. Cz. 2 Referat 2012
87 Analiza zmian stężenia chloru na potrzeby modelowania jakości wody w sieci wodociągowej Rozdział 2012
88 Analiza zmienności warunków meteorologicznych jako czynnika ryzyka przy oznaczaniu prawdopodobieństwa klinicznego w diagnostyce zatorowości płucnej Rozdział 2012
89 Analizy stanów deformacji zginanych płyt z betonu i fibrobetonu wysokowartościowego Artykuł 2012
90 Analizy wytężenia belek żelbetowych z betonu o wysokiej wytrzymałości Artykuł 2012
91 Analysis of abundances of organisms within morphological-functional groups Referat 2012
92 An analysis of costs of vehicle repairs in a transportation company. Pt 1 Referat 2012
93 An analysis of costs of vehicle repairs in a transportation company. Pt 1 Artykuł 2012
94 An analysis of costs of vehicle repairs in a transportation company. Pt 2 Artykuł 2012
95 The analysis of diagonal crack propagation in concrete beams Artykuł 2012
96 Analysis of energetic properties of AZ 91 HP magnesium alloy after ozonization Referat 2012
97 Analysis of energy losses in the zigzag slab-lasers Artykuł 2012
98 Analysis of grid codes requirements and ther technical implementation for wind power plants Referat 2012
99 The analysis of hardware optimization methods for improving capabilities and performance of X-ways forensics toolset Artykuł 2012
100 The analysis of heat transfer and thermal stresses in thermal barrier coatings under exploitation Referat 2012
101 Analysis of kinematic parameters of the skew rolling process oblique tube hollow Referat 2012
102 Analysis of metal forming process of a hollowed gear shaft Artykuł 2012
103 Analysis of microstructure damage in carbon/epoxy composites using FEM Artykuł 2012
104 Analysis of motion interpolation methods Artykuł 2012
105 Analysis of oxidation NO and NO2 with the applied low temperature plasma products Referat 2012
106 Analysis of rolling - extrusion process of hydrokinetic joint part Referat 2012
107 Analysis of rolling - extrusion process of hydrokinetic joint part Artykuł 2012
108 Analysis of the effect of the parameters of drilling on the durability arms of drill bits Rozdział 2012
109 An analysis of vehicle repair costs in a transportation company Referat 2012
110 Analysis of wind pressure distribution on the surface of 2:1 rectangular cylinder Referat 2012
111 The anisotropic nature of the strain of biodegradable film produced from TPS starch Artykuł 2012
112 Annealing of (CoFeZr)x(CaF2)(100-x) nanocomposites produced by the ion-beam sputtering in the Ar and O2 ambient Referat 2012
113 Aplikacja sieciowa do obsługi systemu lokalizacji pracowników Rozdział 2012
114 Apparatus and method for deposition of functional coatings [EP2408947 (A1) ― 2012-01-25] Patent 2012
115 The application example of the sensitivity anallysis of the solution to coefficients of the k-ε model Artykuł 2012
116 Application of a fuzzy PI controller in regulation of active piezoelectric composite structure Artykuł 2012
117 Application of DC magnetron sputtering for creation of gas-sensitive indium oxide thin films and their properties Referat 2012
118 Application of fem in the analysis of the structure of a trailer supporting frame with variable operation parameters Artykuł 2012
119 Application of HPLC-MS for the analysis of secoisolariciresinol diglucoside in flaxseeds. Referat 2012
120 Application of hydrodynamic cavitation in environmental engineering Monografia 2012
121 Application of inverse analysis to determine the strain distribution with optoelectronic method insensitive to temperature changes Artykuł 2012
122 Application of low temperature plasma environment for reduction of selected carcinogenic compounds in asphalt industry off-gases. Artykuł 2012
123 Application of optical wave microphone to gliding arc discharge Artykuł 2012
124 Application of ozone and low temperature plasma environment to reduction of selected carcinogenic compounds in asphalt industry off-gases Referat 2012
125 Application of progressive nucleation mechanism for the citation behavior of individual papers of different authors Artykuł 2012
126 Application of solar energy in the processes of gas, water and soil treatment Rozdział 2012
127 Application of the molecular dynamics method for modelling of mass transfer on the border of Ni-Al bimetal Artykuł 2012
128 Application of variational data assimilation algorithms in the ecological monitoring system Artykuł 2012
129 Approximation of sensor output data using Chebyshev-Laguerre polynomials Artykuł 2012
130 Approximation of sensor output data using Chebyshev-Laguerre polynomials Referat 2012
131 Architecture of Warsaws cross-city line stations Rozdział 2012
132 Architektura a kontekst miejsca Artykuł 2012
133 Architektura dworców warszawskiej linii średnicowej Rozdział 2012
134 Arhìtekturna spadŝina Volinì : zbìrnik naukovih prac. Vipusk 3 Monografia 2012
135 Artificial inteligence techniques in cloud manufacturing Rozdział 2012
136 Aspekty pracy grupowej ogniw paliwowych typu PEM Artykuł 2012
137 Aspekty środowiskowe wykorzystania urządzeń do konwersji energii słonecznej Artykuł 2012
138 Aspekty środowiskowe zastosowania chłodziarki absorpcyjnej w układach klimatyzacyjnych Artykuł 2012
139 Assessment of biomass-coal co-combustion on the basis of flame image Artykuł 2012
140 Assessment of significance of features acquired from thyroid ultrasonograms in Hashimoto's disease Artykuł 2012
141 An assessment of trailer suspension dynamic behavior via vibration measurements Artykuł 2012
142 Assessment of wind farm potential regarding voltage control over extensive 110 kV network system areas Rozdział 2012
143 Atmospheric pressure plasma jet for non-thermal resistant materials Referat 2012
144 Atmospheric pressure plasma jet for sterilization of heat sensitive surfaces Artykuł 2012
145 Atmospheric pressure plasma jet in biological decontamination and treatment Referat 2012
146 Audyt zewnętrzny sprawozdania finansowego a wiarygodność przedsiębiorstwa Monografia 2012
147 Autoparametric vibrations of a nonlinear system with a pendulum and magnetorheological damping Rozdział 2012
148 AVL Simulation tools : practical applications Monografia 2012
149 Badania chropowatości po frezowaniu stopów magnezu AZ31 i AZ91HP Artykuł 2012
150 Badania doświadczalne tarcz żelbetowych z betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien Artykuł 2012
151 Badania efektywności działania wytłaczarki nowej generacji. Cz. 2, Ukształtowanie powierzchni wewnętrznej tulei obrotowej cylindra Artykuł 2012
152 Badania efektywności działania wytłaczarki nowej generacji. Cz. 3. Współdziałanie tulei obrotowej ze strefą rowkowaną cylindra Artykuł 2012
153 Badania eksperymentalne i teoretyczne zasobnika ciepłej wody ze stratyfikacją termiczną Monografia 2012
154 Badania eksperymentalne lokalizacji wady w kompozytach metodami dynamicznymi Referat 2012
155 Badania eksperymentalne modelu transformatora z uzwojeniami wykonanymi z taśmy nadprzewodnikowej HTS drugiej generacji Artykuł 2012
156 Badania emisji hałasu i natężenia ruchu w mieście Artykuł 2012
157 Badania frezowania obwodowego warstwy utwardzonej wskutek cięcia laserem Artykuł 2012
158 Badania grubości ścianki wytłoczyny z tworzywa polimerowego z wykorzystaniem metody ultradźwiękowej Referat 2012
159 Badania i metody obliczeniowe dla bezpieczeństwa elektrowni jądrowych - relacja z II SBJ'2012 Artykuł 2012
160 Badania i ocena wytrzymałości betonu w żelbetowej konstrukcji realizowanego budynku Artykuł 2012
161 Badania kąta naturalnego usypu granulatu z PVC Referat 2012
162 Badania korozyjne organicznych powłok akrylowych w komorze solnej Artykuł 2012
163 Badania marketingowe w podejmowaniu decyzji menedżerskich Monografia 2012
164 Badania modelowe generatora pary wodnej w programie AVL fire Artykuł 2012
165 Badania modelowe oddziaływania wiatru na eksponat modelu akwaporyny Artykuł 2012
166 Badania modelowe rozprzestrzeniania się butylohydroksytoluenu (BHT) migrującego z rur polietylenowych (PE-HD) do wody Artykuł 2012
167 Badania modelowe wpływu struktury wiatru na obciążenie pionowych struktur kratowych z uwzględnieniem wpływu oblodzenia Artykuł 2012
168 Badania nad zwiększeniem wydajności barwnikowych ogniw słonecznych Monografia 2012
169 Badania odporności na pękanie kompozytów betonowych w młodym wieku z dodatkiem popiołów lotnych Artykuł 2012
170 Badania opływu profilu lotniczego w tunelu aerodynamicznym Rozdział 2012
171 Badania orzęsków osadu czynnego Miejskiej Oczyszczalni Ścieków "Hajdów" w Lublinie Referat 2012
172 Badania parametrów ruchu wybranych wózków widłowych Artykuł 2012
173 Badania pojazdu euro 5 przy pełnym obciążeniu silnika Artykuł 2012
174 Badania porównawcze efektów modyfikacji żywic epoksydowych napełniaczami o dużym stopniu rozdrobnienia dla wybranych utwardzaczy Artykuł 2012
175 Badania porównawcze wytrzymałości na ścinanie klejonych połączeń zakładkowych po oczyszczaniu mechanicznym i ozonowaniu poliamidu PA6 Artykuł 2012
176 Badania procesu kształtowania kul w walcach śrubowych Artykuł 2012
177 Badania procesu wytłaczania polipropylenu modyfikowanego talkiem Artykuł 2012
178 Badania samochodu z zainstalowanym prototypem układu wytwarzania wodoru Artykuł 2012
179 Badania sił skrawania i ich amplitud podczas frezowania stopów magnezu Artykuł 2012
180 Badania stanu energetycznego warstwy wierzchniej stopów magnezu po frezowaniu konwencjonalnym i HSM Rozdział 2012
181 Badania stanu krawędzi przedmiotów ze stopów aluminium po procesie usuwania zadziorów Artykuł 2012
182 Badania struktury i właściwości warstw wierzchnich powłok ze stopów eutektycznych Fe-Mn-C-B Artykuł 2012
183 Badania symulacyjne układu wtrysku benzyny Bosch Motronic Artykuł 2012
184 Badania symulacyjne wirnika turbiny wiatrowej o regulowanej powierzchni roboczej Rozdział 2012
185 Badania teoretyczno-doświadczalne procesu walcowania kuźniczego prętów o przekroju okrągłym z główek złomowych szyn kolejowych Artykuł 2012
186 Badania wirnika turbiny wiatrowej o regulowanym położeniu łopat roboczych Rozdział 2012
187 Badania wpływu parametrów nagniatania wibracyjnego na trwałość zmęczeniową elementów ze stopu tytanu Artykuł 2012
188 Badania wybranych właściwości granulatu z poli(chlorku winylu) Artykuł 2012
189 Badania wytrzymałości połączeń klejowych w podwyższonej temperaturze po modyfikacji żywicy epoksydowej montmorylonitem Artykuł 2012
190 Badania zmian jakości wody w przewodach wodociągowych z wykładziną cementową Artykuł 2012
191 Badanie EMC spawarki inwertorowej Rozdział 2012
192 Badanie i analiza energochłonności wielotarczowego rozdrabniacza nowej generacji Artykuł 2012
193 Badanie kinetyki wzrostu epitaksjalnych warstw lateralnych dla zastosowań fotowoltaicznych Artykuł 2012
194 Badanie masy, temperatury zapłonu oraz temperatury wiórów podczas skrawania wybranych stopów magnezu Artykuł 2012
195 Badanie procesów logistycznych przedsięwzięc drogowych Artykuł 2012
196 Badanie wpływu wielkości delaminacji na makroskopowe właściwości wytrzymałościowe kompozytów laminatowych metodą trójpunktowego zginania belek Referat 2012
197 Badanie zastosowania CaO przy transestryfikacji oleju rzepakowego do estrów wyższych kwasów tłuszczowych Artykuł 2012
198 Band filling effects on coherence lengths and penetration depth in the two-orbital negative-U Hubbard model of superconductivity Artykuł 2012
199 The base of the methodical design and implementation of engineering education process Artykuł 2012
200 Beton odporny na działanie wysokich temperatur Patent 2012
201 Beton z włóknami odporny na pękanie. Artykuł 2012
202 Bezhalogenowe środki opóźniające palenie tworzyw Referat 2012
203 Bezpieczeństwo transportu pasażerskiego w komunikacji miejskiej Artykuł 2012
204 Bezpieczeństwo użytkowników ruchu a panujące warunki na drogach. Cz. 2 Artykuł 2012
205 Bezpieczeństwo użytkowników ruchu a warunki panujące na drogach. Cz. 1 Artykuł 2012
206 Bioimpedance vector pattern in head and neck squamous cell carcinoma Artykuł 2012
207 Bioimpedance Vector Pattern in Taiwanese and Polish College Students Detected by Bioelectric Impedance Vector Analysis: Preliminary Observations Artykuł 2012
208 Bioindication of water and wastewater quality based on structure of organisms community Rozdział 2012
209 Biomasa jako surowiec energetyczny Rozdział 2012
210 Biomechaniczny model ludzkiego ucha środkowego Referat 2012
211 Bionika Rozdział 2012
212 Biopaliwa : technologie dla zrównoważonego rozwoju Monografia 2012
213 Bitmapowa grafika komputerowa : wprowadzenie do programu GIMP 2.8 Monografia 2012
214 Bridge girders with corrugated webs in the light of experimental tests Rozdział 2012
215 Buckling and post-buckling behaviour of channel-section composite columns with various sequences of plies Referat 2012
216 Buckling and postbuckling behaviour of thin-walled composite channel section beam Referat 2012
217 Buckling and postbuckling numerical analysis of thin-walled composite beam with open cross-section Referat 2012
218 Buckling of composite beams - comparative evaluation by analytical, numerical and experimental method Referat 2012
219 Budowa schematów statycznych rusztowań budowlanych. Cz. 1 Artykuł 2012
220 Budowa schematów statycznych rusztowań budowlanych. Cz. 2 Artykuł 2012
221 Budowanie kapitału społecznego klastrów w semiglobalnym otoczeniu Artykuł 2012
222 Budowanie wizerunku pracodawcy w mediach społecznościowych Artykuł 2012
223 Budownictwo zrównoważone - wprowadzenie kryteriów ekologicznych jako innowacja w branży budowlanej Rozdział 2012
224 Business simulation games during the summer schools – the case study Referat 2012
225 The calculation of the airflow through the intake system of the Wankel engine Rozdział 2012
226 Calibration against a reference set: A quantitative approach to assessment of the methods of assessment of scientific output Artykuł 2012
227 Całkowanie symboliczne w metodzie elementów brzegowych Fouriera Artykuł 2012
228 Całkowanie symboliczne w metodzie elementów brzegowych Fouriera Referat 2012
229 Cerkva Sv.Ìoanna Hrestitelâ v s.Priluc'ke: lokal'nij epìzod tvorčoï bìografìï arhìtektora S.Timošenko Rozdział 2012
230 CFD simulations of mechanical ventilation behavior in commercial premises Rozdział 2012
231 Change organization in random time Artykuł 2012
232 Change the characteristics of steel 40X after melting of the plasma jet Referat 2012
233 Changes in quantitative concentration of aerosol particles in a room with a laser printer and an air cleaner – a case study Referat 2012
234 Changing of amber structure by pulsed power discharge Referat 2012
235 Chaos in mechanical pendulum-like system near main parametric resonance Referat 2012
236 Characteristics of physical structure of poly(vinyl chloride) extrudate modified with microspheres Artykuł 2012
237 Characterization of X-type Zeolite Prepared from Coal Fly Ash Artykuł 2012
238 Charakterystyka energetyczna budynku pasywnego na przykładzie projektu domu jednorodzinnego Rozdział 2012
239 Charakterystyka mikrostrukturalna wybranych laminatów metalowo-włóknistych Artykuł 2012
240 Charakterystyka oświetlenia w telebimach reklamowych typu LED oraz ich wpływ na uczestników ruchu drogowego Rozdział 2012
241 Charakterystyka pracy silnika benzynowego zasilanego E85 Artykuł 2012
242 Charakterystyka ścieków komunalnych określana na podstawie udziału frakcji ChZT Rozdział 2012
243 Chatter control in the milling process of composite materials Referat 2012
244 Chatter control in the milling process of composite materials Artykuł 2012
245 Chemia w inżynierii materiałów budowlanych. Cz. 1 Monografia 2012
246 Chemiczna modyfikacja żelu krzemionkowego jako przykład dominującej pozycji w dziedzinie sorbentów w analityce chemicznej Rozdział 2012
247 Chosen aspects of biofuel usage on the example of camelina oil methyl ester Artykuł 2012
248 Cienkościenna powłoka porowata Patent 2012
249 Ciepło spalania brykietu ze słomy oraz wysuszonych osadów ściekowych na tle ciepła spalania węgla brunatnego Referat 2012
250 Ciepło spalania osadu ściekowego po suszarniach fluidalnych Oczyszczalni Ścieków „Hajdów” Rozdział 2012
251 Ciepło spalania osadu ściekowego po suszarniach fluidalnych oraz węgla brunatnego Rozdział 2012
252 Cloud manufacturing as a new concept of industry Rozdział 2012
253 Cloud manufacturing concept as a tool of multimodal manufacturing systems integration Artykuł 2012
254 Clusters in the regional innovation system of the Lublin region Rozdział 2012
255 Co-digestion of sewage sludge and organic fraction of municipal solid waste. A comparison between laboratory and technical scales Artykuł 2012
256 Coherence lengths for superconductivity in the two-orbital Negative-U Hubbard Model Artykuł 2012
257 Cold forming of AlCu4MgSi alloy by orbital forging Artykuł 2012
258 Collision detection algorithms in the eCall system Artykuł 2012
259 Combustion variability and uniqueness in cylinders of a large power radial engine Artykuł 2012
260 Comparison of decay function and mapped infinite boundary elements usage in optical mammography Artykuł 2012
261 Comparison of decay function and mapped infinite boundary elements usage in optical mammography Referat 2012
262 Comparison of segmentation quality assessment functions in contest of color image over-segmentation reduction method Artykuł 2012
263 The comparison of selected automatic classification algorithms applied to inductive testing method Referat 2012
264 Compensation bridge circuit with temperature-dependent voltage divider Artykuł 2012
265 Compiled of mathematical model and processes control system synthesis of hole drilling Referat 2012
266 Complexity of Fiber Metal Laminates vs low velocity impact resistance Referat 2012
267 Composition reconstitution of concrete and mortars based on portland and expansive cements Artykuł 2012
268 A comprehensive analysis of MALDI-TOF spectrometry data Rozdział 2012
269 Computer simulation of heat and moisture tranport processes in building envelpoes Rozdział 2012
270 Concept follows context, Lublin Artykuł 2012
271 The conductance of nonaqueous dispersions revisited Referat 2012
272 Conservation Turn - Return to conservation. Tolerance for Change, Limits of Change Monografia 2012
273 Construction and verification of mathematical model of mass spectrometry data Referat 2012
274 Contribution of international seminars on computer science to education adjustment on European IT industry market Referat 2012
275 The control of hydrogen injection timing in the wankel engine Referat 2012
276 Control of landfill gases emission with particular emphasis on btex Artykuł 2012
277 Control system elaboration for phosphorite charge pelletizing process Artykuł 2012
278 Cooperation between CRM and ERP systems in enterprise Rozdział 2012
279 Corporate social responsibility of companies operating in the Lublin Voivodeship Artykuł 2012
280 Corporate social responsibility: polish telecom company case study Artykuł 2012
281 Correction of the cutting tool path for milling operations with circural interpolation Rozdział 2012
282 Corrosion behaviour of carbon Fibre Metal Laminates - aspects of metal/carbon fibre interface Referat 2012
283 Coupling in dynamical systems and its probabilistic consequences Rozdział 2012
284 Covering problems for functions n-fold symmetric and convex in the direction of the real axis Artykuł 2012
285 Crack paths propagation under Mode II fracture in concrete composites containing fly-ash additive Referat 2012
286 Criterion for predicting direction of the crack in composites with random structure Referat 2012
287 Critical temperature of steel frame with joint stiffness decreasing in fire Rozdział 2012
288 CSR jako źródło innowacyjności przedsiębiorstw Rozdział 2012
289 Culture of trades places in Lublin in the interwar period - an outline of the problem Rozdział 2012
290 Current problems in information and computational technologies. Vol. 1 Monografia 2012
291 Current problems in information and computational technologies. Vol. 2 Monografia 2012
292 Current-voltage characteristic features of diodes irradiated with xenon ions with energy 170 MeV Referat 2012
293 Cylinder aktywny wytłaczarki [Nr zgłoszenia 392696] Patent 2012
294 Czujnik odkształcenia z dwójłomnym światłowodem fotonicznym i pętlą Sagnaca Referat 2012
295 Czym jest Europan? Rozdział 2012
296 Czynniki dynamiczne i ich wpływ na subiektywne poczucie komfortu w autobusach miejskich Artykuł 2012
297 Czynniki efektywności funkcjonowania klastrów i ich wpływ na innowacyjność przedsiębiorstw Rozdział 2012
298 Czynniki ograniczające załączanie elementów sieci przesyłowej wysokiego napięcia Artykuł 2012
299 Czynniki wpływające na efektywność energetyczną obudowy balkonu Artykuł 2012
300 Czynniki wpływające na funkcjonowanie transportu zbiorowego Artykuł 2012
301 Czynniki wpływające na wybór przez konsumenta miejsca dokonania zakupu produktów rynku IT Artykuł 2012
302 Dachówka z tworzywa wielkocząsteczkowego Patent 2012
303 Damping behaviour of thin-walled composite columns under impact in-plane loading Referat 2012
304 Data acquisition systems for small-scale energy generation sources Artykuł 2012
305 Decay function infinite boundary element application in optical tomography Artykuł 2012
306 Decision making model for selection of residential building renovation solutions Rozdział 2012
307 Deficyty i zadłużenia wybranych jednostek samorządu terytorialnego w światle ograniczeń ustawowych Artykuł 2012
308 Deform 3D and Solidworks FEM tests in conditions of sliding friction Artykuł 2012
309 Deformation analysis of functionally graded beams by the direct approach Artykuł 2012
310 Degradation of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in indoor air by UV/Vis light Referat 2012
311 Delivery of drugs and genes using bioelectric approaches Referat 2012
312 Delivery of drugs and genes using bioelectric approaches Referat 2012
313 Department store, Warsaw Artykuł 2012
314 Dependencies of grain structure formation in dielectric materials based on solid state solutions BaхSr1-х(R0,5Nb0,5)O3 with R = Ho, Er, Tm, Yb and Lu Artykuł 2012
315 Der Einsatz von alternativen Energien im GroBraum Lublin Rozdział 2012
316 Design and development of the first polish superconducting fault current limiter for MV distribution systems Artykuł 2012
317 Design and tests of coreless inductive superconducting fault current limite Artykuł 2012
318 Detal architektoniczny w poznaniu bezwzrokowym Artykuł 2012
319 Detection and numerical analysis of the most efforted places in turbine blades under real working conditions Artykuł 2012
320 Detekcja kanałów bocznikujących w cienkowarstwowych ogniwach fotowoltaicznych z wykorzystaniem badań termowizyjnych Artykuł 2012
321 Determinanty wartości przedsiębiorstw wytwarzających energię elektryczną Artykuł 2012
322 Determinanty wyboru komputera przenośnego w aspekcie cech socjodemograficznych wśród licealistów i studentów Artykuł 2012
323 Determinanty wyboru metody konsolidacji i jaj wpływ na efektywność finansową jednostki dominującej Artykuł 2012
324 Determination of buliding material moisture:review of methods Rozdział 2012
325 Determination of diffusion coefficients in film systems on the basis of Fe/Cr and Cu/Cr Artykuł 2012
326 Determination of the influence of the stiffness of the diesel engine suspension cushions in the terrain car Artykuł 2012
327 Determining of calibration equations for relative humidity sensors and modules Artykuł 2012
328 Determining of calibration equations for relative humidity sensors and modules Referat 2012
329 Development of electromechanical system of a vertical collector of a permanent hot zinc-plating line Artykuł 2012
330 Development of optimal control system for smelting process in the molten-pool Artykuł 2012
331 A device for thermal conductivity measurement based on the method of local heat influence Artykuł 2012
332 Diagnostyka rozrusznika samochodowego w warunkach laboratoryjnych Artykuł 2012
333 Diagnoza lubelskiego rynku innowacji – synteza ekspertyz na potrzeby RSI 2020 Monografia 2012
334 Dialog z otoczeniem Artykuł 2012
335 Die Architektur des Sozialistischen Realismus als Gegenstand des Denkmalschutzes Rozdział 2012
336 Differences between LQC withdeterministic and random horizons Rozdział 2012
337 Digital identity acceptance at Polish large enterprises: The survey results Artykuł 2012
338 Diode-pumped solid-state zigzag slab-lasers Artykuł 2012
339 Dìonìsì Mìkler ta Ân Âkub Burgìn'jon- dvì postatì v ìstorìï sadovo-parkovogo mistectva Volinì Rozdział 2012
340 Directions of manufacturing systems' evolution from the flexibility level point of view Rozdział 2012
341 Discrete vortex method capability to predict aeroelastic response of bridge decks Referat 2012
342 Distortion theorems for certain subclasses of typically real functions Artykuł 2012
343 Distribution of carabid beetles (Coleoptera, Carabidae) in the urban area of Lublin Artykuł 2012
344 Diversities in use of computer games and toys in education process Artykuł 2012
345 Do pitannâ ocìnki kontaktnoï mìcnostì ta dovgovìčnostì červâčnoï peredačì z arhìmedobim ì evolventnim červâkom z urahuvannâm vplivu znošuvannâ zubìv kolesa Artykuł 2012
346 Do pitannâ pro vpliv kutovogo koriguvannâ ta znošuvannâ zubìv cilìhdpičnoï kosozuboï peredačì na ïï dovgovìčnìst Artykuł 2012
347 Do the liberal capitalism and globalization enable the implementation of sustainable development strategy? Artykuł 2012
348 Dobór elementów konstrukcyjnych głowicy wkręcającej Referat 2012
349 Dobór elementów konstrukcyjnych głowicy wkręcającej Artykuł 2012
350 Dokładność realizacji a potrzeba modernizacji budynków wielkopłytowych Monografia 2012
351 Domain decomposition method for diffuse optical tomography problems Artykuł 2012
352 Dotychczasowe i przyszłe możliwości prognozowania ruchu na drogach krajowych Lubelszczyzny Artykuł 2012
353 Droga i cel Rozdział 2012
354 Durability of chain heat exchangers in cement kilns Rozdział 2012
355 Dworzec Warszawa Wschodnia Artykuł 2012
356 Dynamic behaviour of thin-walled composite column under periodically varied in time axial loading Referat 2012
357 Dynamic model of cutting process with modulated spindle speed Referat 2012
358 Dynamics and Fault Localization of Composite Beams with Delamination Referat 2012
359 Dynamics of a composite Timoshenko beam with delamination Artykuł 2012
360 Dynamics of a stainless steel turning process by statistical and recurrence analyses Artykuł 2012
361 Dynamics of machining of composites and materials for aviation industry Referat 2012
362 Dynamics of Wheel Soil Systems: A Soil Stress and Deformation-Based Approach Monografia 2012
363 Dynamika zmian liczebności Arcella Vulgaris (Testacea) w osadzie czynnym Miejskiej Oczyszczalni Ścieków "Hajdów" Referat 2012
364 Dyplom podpisany przez Noblistę dla młodego naukowca z Politechniki Lubelskiej Artykuł 2012
365 Dyskusja nad stanem technicznym XIII-wiecznej wieży w Stołpiu koło Chełma Referat 2012
366 Działalność wydawnicza w 2011 roku Artykuł 2012
367 Działania pracowników Katedry Podstaw Techniki na arenie międzynarodowej Artykuł 2012
368 Dziennik szkolny jako przykład aplikacji mobilnej Referat 2012
369 Dzvìnica Voskresens'kogo soboru v Rìvnomu: do ìstorìï sporudžennâ i rujnacìï Rozdział 2012
370 Dźwigary mostowe ze środnikami z blach falistych w świetle badań eksperymentalnych Artykuł 2012
371 E-business intelligence-nowa jakość w e-biznesie Artykuł 2012
372 E-learning as a modern tool in corporate training Artykuł 2012
373 E-usługi w obszarze marketingu internetowego realizowane z wykorzystaniem narzędzi IT Artykuł 2012
374 Eco-management in Polish Companies Artykuł 2012
375 Edge states after wire brushing of magnesium alloys Referat 2012
376 Efekt Mössbauera - podróż do wnętrza materii Artykuł 2012
377 Efekty obowiązkowego badania sprawozdań finansowych w jednostkach badanych po raz pierwszy Rozdział 2012
378 Efekty realizacji projektów zintegrowanych i partnerskich Rozdział 2012
379 Efektywność energetyczna eksperymentalnej instalacji słonecznej ciepłej wody użytkowej Artykuł 2012
380 Efektywność tłumienia drgań aktywnej belki kompozytowej z nieliniowym regulatorem NSC Referat 2012
381 Effect of absorbing layer thickness on efficiency solar cells based on Cu(In,Ga)(S,Se)2 Artykuł 2012
382 The effect of annealing on conductivity of (CoFeZr)(x)(CaF2)(100-x) nanocomposites Referat 2012
383 Effect of Cu negative ion implantation on optical and physical properties of Zn1-xMnxTe films Referat 2012
384 Effect of cutting fluids upon surface quality after wire brushing of 7075 aluminum alloys Rozdział 2012
385 The effect of design parameters on the process of gas supply in the spark ignition engine Rozdział 2012
386 The effect of gas injection on the course of the working process of the dual-fuel diesel engine Rozdział 2012
387 Effect of temperature distribution in the particular zones of the plasticizing on extrudant properties Referat 2012
388 Efficiency of IP Packets Pre-marking for H264 Video Quality Guarantees in Streaming Applications Referat 2012
389 Efficiency of the extrusion process of thermoplastics modified with blowing agent Artykuł 2012
390 Ekologiczne spalanie paliw syntetycznych Rozdział 2012
391 Ekonomiczne aspekty chmur obliczeniowych Rozdział 2012
392 Eksploatacja podsystemu wytwórczego w Polsce w latach 1995-2010. Artykuł 2012
393 Electric conductance of dispersions of metal oxides in solutions of weak acids in mixed dioxane–water solvents Artykuł 2012
394 Electrical properties of the layered single crystals TlGaSe2 and TlInS2 Artykuł 2012
395 Electrochemically deposited cobalt nanoarrays in SiO2/n-Si templates produced by swift heavy ion-induced modification technology. Referat 2012
396 Electrokinetic curves normalized to the concentration of surfactant per unit of surface area Referat 2012
397 Elektromagnetyzm przyciąga studentów Artykuł 2012
398 Elektroniczna regeneracja akumulatorow otowiowych z zastosowaniem fadowania impulsowego Artykuł 2012
399 Elektronowy rezonans paramagnetyczny nanokompozytów (CoFeZr)x(Al2O3)(100-x) wytwarzanych rozpylaniem jonowym Artykuł 2012
400 Elementy symulacyjne w polityce podatkowej wybranych miast Artykuł 2012
401 Energia biomasy Rozdział 2012
402 Energia słońca Rozdział 2012
403 Energia wiatru Rozdział 2012
404 Energia wody Rozdział 2012
405 Energie odnawialne : przegląd technologii i zastosowań Monografia 2012
406 The energy absorption in human body with metallic implant exposed to electromagnetic field-A symulation and experimental study Referat 2012
407 Energy distribution of residual stresses in bi-layer structure Artykuł 2012
408 Energy efficient control of lighting in an intelligent building Artykuł 2012
409 Energy harvesting by two magnetopiezoelastic oscillators with mistuning Artykuł 2012
410 Energy harvesting from sea waves Referat 2012
411 Energy saving and storage in residential buildings. Monografia 2012
412 Energy Sustainability of Two Parallel Sewage Sludge-To-Energy Pathways: Effect of Sludge Volatile Solids Content on Net Energy Efficiency Artykuł 2012
413 Energy-saving and ecological materials, installations and technology in construction : Brest (Belarus), Odessa (Ukraine), Simferopol (Ukraine), Biała Podlaska (Poland) Monografia 2012
414 Enhanced conductance of dispersions of ceramic powders in aqueous dioxane Referat 2012
415 Enhanced electrolytic dissociation in low-dielectric-constant systems. Referat 2012
416 The environmental effects of solar system usage in detached house Referat 2012
417 Environmental impacts from the materials used in drinking water installations Rozdział 2012
418 EPR investigations of electron and neutron irradiated cubic boron nitride Referat 2012
419 Equations of motion of rotating thin-walled composite blades with nonconstant rotation speed Referat 2012
420 Equivalent circuits for FeCoZr-Al2O3 nanocomposite films deposited in argon and argon-oxygen atmospheres Artykuł 2012
421 Equivalent electromagnetic and circuit model for HTS current leads Artykuł 2012
422 Equivalent electromagnetic model for current leads made of HTS tapes Artykuł 2012
423 ERP implementation at Polish enterprises - from business and end-users perspectives Artykuł 2012
424 Eseje o tożsamości miejsca : wybrane artykuły dotyczące tożsamości i kontekstu Monografia 2012
425 Essence of innovativeness Rozdział 2012
426 Estetyczna perfekcja detalu Artykuł 2012
427 Estymacja stanu w sieciach elektroenergetycznych najwyższych napięć Artykuł 2012
428 European-Russian-central asian network of Master's degree “Informatics as a Second Competence” Referat 2012
429 Evaluate the effectivesness of the extrusion process Referat 2012
430 Evaluation of suppression methods used for reduction of vibrations of the active composite beam Rozdział 2012
431 Evaluation of suppression methods used for reduction of vibrations of the active composite beam Referat 2012
432 Evaluation of the Wear Resistance of Eutectic Coatings of the Fe–Mn–C–B System Alloyed by Si, Ni, and Cr Using Multi-Criteria Analysis Artykuł 2012
433 Ewolucja świadomości ekologicznej mieszkańców Lubelszczyzny na temat odnawialnych źródeł energii Artykuł 2012
434 Exfiltration from sanitation pipes and transport of chosen pollutants a model study Artykuł 2012
435 Experimental determination of the fracture properties of unfired dry earth Artykuł 2012
436 Experimental investigation and numerical modeling fracture processes under Mode II in concrete composites containing fly-ash additive at early age Referat 2012
437 Experimental investigation of post-buckling behaviour of composite column with top-hat cross-section Referat 2012
438 Experimental investigation of the model of superconducting transformer with the windings made of 2G HTS tape Artykuł 2012
439 Experimental study of bimaterial shear strength and strain concentrations by Iosipescu based test using Digital Image Correlation system Referat 2012
440 Experimental study of shear failure mechanism in concrete beams Referat 2012
441 Experimental tests for cross wedge rolling of forgings made from non-ferrous metal alloys Artykuł 2012
442 Extraction of oil from microalgae which is expected as bio-fuel Referat 2012
443 Eye tracking, czyli jak biznes podgląda nasz umysł Artykuł 2012
444 Faculty development and quality assurance in the EU ERAMIS project Artykuł 2012
445 Faculty development in the EU ERAMIS project Referat 2012
446 Failure diagnosis of a gear box by recurrences Artykuł 2012
447 Fatigue of unidirectional carbon Fiber Reinforced epoxy composites Referat 2012
448 FEM simulation of the tube rolling process in Diescher’s mill Referat 2012
449 Fiber optic Sagnac loop with a polarization maintaining photonic crystal fiber as an optical wavelength demodulator for fiber Bragg grating sensors Artykuł 2012
450 Fibrous ion exchanger as a carrier of the Fe-EDTA catalyst for H2S emission control Artykuł 2012
451 Filtrowanie zaburzeń przewodzonych toru zapłonu reaktora plazmowego typu GlidArc Artykuł 2012
452 Finansowanie informacji służby zdrowia w oparciu o środki pochodzące z regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2007-2013 Artykuł 2012
453 Finite element analysis of thermo-mechanical loaded teeth Artykuł 2012
454 Finite element method simulation of interface evolution during epitaxial growth Artykuł 2012
455 Finite element nonlinear dynamic analysis of sandwich plates with partially detached facesheet and core Artykuł 2012
456 Fokker-planck approach to energy harvesting systems under stochastic excitation Referat 2012
457 Folwarki Lubelszczyzny : historia rozwoju i zabudowy Monografia 2012
458 Forging on hammer of rim forging from titanium alloy Ti6Al4V Artykuł 2012
459 Forging technology of magnesium alloys Artykuł 2012
460 Forma otwarta w twórczości różnych architektów Artykuł 2012
461 Formation of multilayered Ti-Hf Si-N/NbN/Al2O3 coatings with high physical and mechanical properties Referat 2012
462 Formation of perspective composite coatings by ion-beam assisted deposition. Referat 2012
463 Forming of flat parts with ribs from mognesium all Referat 2012
464 Formirovanie parametrov šerohovatosti detali mnogoprohodhoj tokarnoj obrabotke Referat 2012
465 Fotowoltaika w kontekście innych źródeł energii na Lubelszczyźnie Artykuł 2012
466 Fractography and damage analysis of carbon/epoxy composites under static and dynamic loads at elevated temperatures Artykuł 2012
467 Framework Codelgniter-podstawowe wzorce projektowe Rozdział 2012
468 Free and forced nonlinear oscillations of a two-layer composite beam with interface slip Artykuł 2012
469 Frez palcowy walcowo-czołowy Patent 2012
470 From a PDE model to an ODE model of dynamics of synaptic depression Artykuł 2012
471 From diffusions on graphs to Markov chains via asymptotic state lumping Artykuł 2012
472 Fundusze unijne czynnikiem wspierającym rozwój przedsiębiorczości na terenie województwa lubelskiego Artykuł 2012
473 Funkcjonalność chmury obliczeniowej w usłudze iCloud Rozdział 2012
474 Funkcjonowanie parków naukowo-technologicznych czynnikiem rozwoju regionu Artykuł 2012
475 Fuzzy modeling for optical sensor for diagnostics of pulverized coal burner Artykuł 2012
476 A Galerkin approximation method including space dimensional reduction - applied for solution of a heat conduction equation Artykuł 2012
477 Gas turbine fault diagnostic system based on fuzzy logic Artykuł 2012
478 Gaussian mixture decomposition in the analysis of MALDI-TOF spectra Artykuł 2012
479 A generalized method for the evaluation of the influence of teeth correction on the service life, wear, and contact strength of cylindrical involute gears Artykuł 2012
480 Generation of a zone chirp in uniform Bragg grating as a way of obtaining double functionaliy of a sensor Artykuł 2012
481 Gigantic magnetoresistive effect in n-Si/SiO2/Ni nanostructures fabricated by the template-assisted electrochemical deposition Artykuł 2012
482 Głowica wytłaczarska Patent 2012
483 Gorset dynamiczno-stymulujący do leczenia choroby Schumanna Patent 2012
484 Gradual degradation in two-phase ceramic composites under compression Artykuł 2012
485 Granulowanie i mikrogranulowanie tworzyw polimerowych Artykuł 2012
486 Green light for photovoltaics in Poland? Referat 2012
487 Grinding tools and grinding wheels for shaping CNC grinding machine Artykuł 2012
488 Gry komputerowe i motywacyjne młodzieży gimnazjalnej Artykuł 2012
489 HAKONE XII w Kazimierzu Dolnym Artykuł 2012
490 Hammer forging process of rim forging from aluminum alloy Referat 2012
491 Harmonogramowanie przedsięwzięcia budowlanego przy ograniczonej w czasie dostępności podwykonawców Referat 2012
492 Harmonogramowanie przedsięwzięcia budowlanego przy ograniczonej w czasie dostępności podwykonawców Artykuł 2012
493 Harmonogramowanie robót budowlanych w systemie potokowym z niepewnymi danymi Artykuł 2012
494 HCCI jako alternatywny system spalania w silnikach tłokowych Artykuł 2012
495 Helical - wedge rolling of steel bails Referat 2012
496 Helical - wedge rolling of steel bails Artykuł 2012
497 High speed rail - the current challenge to Polish rail transport Artykuł 2012
498 Historia Centralnego Artykuł 2012
499 Historia sączka, o którym wcześniej nikt nie pomyślał Artykuł 2012
500 Historyczne ruiny średniowiecznych zamków w Polsce - ocena stanu zasobu i prac konserwatorskich Rozdział 2012