Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 77
Lp. Tytuł Typ Rok
1 The calculation of the airflow through the intake system of the Wankel engine Rozdział 2012
2 Calibration against a reference set: A quantitative approach to assessment of the methods of assessment of scientific output Artykuł 2012
3 Całkowanie symboliczne w metodzie elementów brzegowych Fouriera Artykuł 2012
4 Całkowanie symboliczne w metodzie elementów brzegowych Fouriera Referat 2012
5 Cerkva Sv.Ìoanna Hrestitelâ v s.Priluc'ke: lokal'nij epìzod tvorčoï bìografìï arhìtektora S.Timošenko Rozdział 2012
6 CFD simulations of mechanical ventilation behavior in commercial premises Rozdział 2012
7 Change organization in random time Artykuł 2012
8 Change the characteristics of steel 40X after melting of the plasma jet Referat 2012
9 Changes in quantitative concentration of aerosol particles in a room with a laser printer and an air cleaner – a case study Referat 2012
10 Changing of amber structure by pulsed power discharge Referat 2012
11 Chaos in mechanical pendulum-like system near main parametric resonance Referat 2012
12 Characteristics of physical structure of poly(vinyl chloride) extrudate modified with microspheres Artykuł 2012
13 Characterization of X-type Zeolite Prepared from Coal Fly Ash Artykuł 2012
14 Charakterystyka energetyczna budynku pasywnego na przykładzie projektu domu jednorodzinnego Rozdział 2012
15 Charakterystyka mikrostrukturalna wybranych laminatów metalowo-włóknistych Artykuł 2012
16 Charakterystyka oświetlenia w telebimach reklamowych typu LED oraz ich wpływ na uczestników ruchu drogowego Rozdział 2012
17 Charakterystyka pracy silnika benzynowego zasilanego E85 Artykuł 2012
18 Charakterystyka ścieków komunalnych określana na podstawie udziału frakcji ChZT Rozdział 2012
19 Chatter control in the milling process of composite materials Referat 2012
20 Chatter control in the milling process of composite materials Artykuł 2012
21 Chemia w inżynierii materiałów budowlanych. Cz. 1 Monografia 2012
22 Chemiczna modyfikacja żelu krzemionkowego jako przykład dominującej pozycji w dziedzinie sorbentów w analityce chemicznej Rozdział 2012
23 Chosen aspects of biofuel usage on the example of camelina oil methyl ester Artykuł 2012
24 Cienkościenna powłoka porowata Patent 2012
25 Ciepło spalania brykietu ze słomy oraz wysuszonych osadów ściekowych na tle ciepła spalania węgla brunatnego Referat 2012
26 Ciepło spalania osadu ściekowego po suszarniach fluidalnych Oczyszczalni Ścieków „Hajdów” Rozdział 2012
27 Ciepło spalania osadu ściekowego po suszarniach fluidalnych oraz węgla brunatnego Rozdział 2012
28 Cloud manufacturing as a new concept of industry Rozdział 2012
29 Cloud manufacturing concept as a tool of multimodal manufacturing systems integration Artykuł 2012
30 Clusters in the regional innovation system of the Lublin region Rozdział 2012
31 Co-digestion of sewage sludge and organic fraction of municipal solid waste. A comparison between laboratory and technical scales Artykuł 2012
32 Coherence lengths for superconductivity in the two-orbital Negative-U Hubbard Model Artykuł 2012
33 Cold forming of AlCu4MgSi alloy by orbital forging Artykuł 2012
34 Collision detection algorithms in the eCall system Artykuł 2012
35 Combustion variability and uniqueness in cylinders of a large power radial engine Artykuł 2012
36 Comparison of decay function and mapped infinite boundary elements usage in optical mammography Artykuł 2012
37 Comparison of decay function and mapped infinite boundary elements usage in optical mammography Referat 2012
38 Comparison of segmentation quality assessment functions in contest of color image over-segmentation reduction method Artykuł 2012
39 The comparison of selected automatic classification algorithms applied to inductive testing method Referat 2012
40 Compensation bridge circuit with temperature-dependent voltage divider Artykuł 2012
41 Compiled of mathematical model and processes control system synthesis of hole drilling Referat 2012
42 Complexity of Fiber Metal Laminates vs low velocity impact resistance Referat 2012
43 Composition reconstitution of concrete and mortars based on portland and expansive cements Artykuł 2012
44 A comprehensive analysis of MALDI-TOF spectrometry data Rozdział 2012
45 Computer simulation of heat and moisture tranport processes in building envelpoes Rozdział 2012
46 Concept follows context, Lublin Artykuł 2012
47 The conductance of nonaqueous dispersions revisited Referat 2012
48 Conservation Turn - Return to conservation. Tolerance for Change, Limits of Change Monografia 2012
49 Construction and verification of mathematical model of mass spectrometry data Referat 2012
50 Contribution of international seminars on computer science to education adjustment on European IT industry market Referat 2012
51 The control of hydrogen injection timing in the wankel engine Referat 2012
52 Control of landfill gases emission with particular emphasis on btex Artykuł 2012
53 Control system elaboration for phosphorite charge pelletizing process Artykuł 2012
54 Cooperation between CRM and ERP systems in enterprise Rozdział 2012
55 Corporate social responsibility of companies operating in the Lublin Voivodeship Artykuł 2012
56 Corporate social responsibility: polish telecom company case study Artykuł 2012
57 Correction of the cutting tool path for milling operations with circural interpolation Rozdział 2012
58 Corrosion behaviour of carbon Fibre Metal Laminates - aspects of metal/carbon fibre interface Referat 2012
59 Coupling in dynamical systems and its probabilistic consequences Rozdział 2012
60 Covering problems for functions n-fold symmetric and convex in the direction of the real axis Artykuł 2012
61 Crack paths propagation under Mode II fracture in concrete composites containing fly-ash additive Referat 2012
62 Criterion for predicting direction of the crack in composites with random structure Referat 2012
63 Critical temperature of steel frame with joint stiffness decreasing in fire Rozdział 2012
64 CSR jako źródło innowacyjności przedsiębiorstw Rozdział 2012
65 Culture of trades places in Lublin in the interwar period - an outline of the problem Rozdział 2012
66 Current problems in information and computational technologies. Vol. 1 Monografia 2012
67 Current problems in information and computational technologies. Vol. 2 Monografia 2012
68 Current-voltage characteristic features of diodes irradiated with xenon ions with energy 170 MeV Referat 2012
69 Cylinder aktywny wytłaczarki [Nr zgłoszenia 392696] Patent 2012
70 Czujnik odkształcenia z dwójłomnym światłowodem fotonicznym i pętlą Sagnaca Referat 2012
71 Czym jest Europan? Rozdział 2012
72 Czynniki dynamiczne i ich wpływ na subiektywne poczucie komfortu w autobusach miejskich Artykuł 2012
73 Czynniki efektywności funkcjonowania klastrów i ich wpływ na innowacyjność przedsiębiorstw Rozdział 2012
74 Czynniki ograniczające załączanie elementów sieci przesyłowej wysokiego napięcia Artykuł 2012
75 Czynniki wpływające na efektywność energetyczną obudowy balkonu Artykuł 2012
76 Czynniki wpływające na funkcjonowanie transportu zbiorowego Artykuł 2012
77 Czynniki wpływające na wybór przez konsumenta miejsca dokonania zakupu produktów rynku IT Artykuł 2012