Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 4
Lp. Tytuł Typ Rok
1 Jaka jest rola biblioteki w warsztacie pracy naukowca? Badania jakości usług bibliotecznych w Politechnice Lubelskiej Referat 2012
2 Jakość ścieków deszczowych wybranego kolektora zbiorczego miasta Lublin na tle jakości wód odbiornika – rzeki Bystrzycy Rozdział 2012
3 Jubileusz Adapciaka(2003-2012) Artykuł 2012
4 Juchnowiec – miasto [w] przyszłości Artykuł 2012