Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 59
Lp. Tytuł Typ Rok
1 Nadprzewodnikowy bezrdzeniowy indukcyjny ogranicznik prądu zwarciowego średniego napięcia Artykuł 2012
2 Nanostructured materials obtained under conditions of hierarchical self-assembly and modified by derivative forms of fullerenes Artykuł 2012
3 Napęd drzwi kabinowych dźwigu osobowego z wysokowydajnym silnikiem BLDC Artykuł 2012
4 Narzędzie do kształtowania plastycznego wyrobów ze zgrubieniami skrajnymi metodą walcowania klinami płaskimi Patent 2012
5 Narzędzie do kształtowania plastycznego wyrobów ze zgrubieniami skrajnymi metodą walcowania walcami klinowymi Patent 2012
6 Narzędzie do równoczesnego kształtowania plastycznego wyrobów typu kula metodą walcowania poprzecznego Patent 2012
7 Narzędzie do walcowania poprzecznego wyrobów typu kula Patent 2012
8 Narzędzie do walcowania skośnego wyrobów typu kule Patent 2012
9 Nasi pracownicy w lubelskich galeriach sztuki Artykuł 2012
10 Nasza praca nie kończy się na kształceniu studentów Artykuł 2012
11 Naukometryczna charakterystyka poziomu badań naukowych prowadzonych w dyscyplinie inżynieria środowiska Rozdział 2012
12 Nemo iudex in causa sua? Artykuł 2012
13 A new calibration device for the cellular extrusion of thermoplastics Referat 2012
14 New coating capability by pin corona plasma soft polymerisation Artykuł 2012
15 New elements in vehicle communication "media oriented systems transport" protocol Artykuł 2012
16 New media technologies in marketing communication organization - advertisement and enterteinment tools Rozdział 2012
17 New methods in intustrial engineering and production management Monografia 2012
18 A new model of regional policy concerning metropolitan areas and underdeveloped regions Rozdział 2012
19 New possibility for the use of plasma discharges to identify amber and changes in amber structure Artykuł 2012
20 New type of sensor for heart rhythm monitoring Referat 2012
21 Niektóre aspekty transportu rodzin pszczelich Artykuł 2012
22 Niektóre problemy polityki rachunkowości w świetle celów przedsiębiorstwa Rozdział 2012
23 Nieliniowe postacie drgań: układy dyskretne Monografia 2012
24 Nieniszczące badania wytrzymałości betonu w konstrukcjach mostowych – metoda sklerometryczna Artykuł 2012
25 Niepewność w akustycznych badaniach wywołana asymetrią rozkładu prawdopodobieństwa wyników pomiarów poziomów dźwięku Referat 2012
26 Non-linear parametric vibrations of a composite column under uniform compression Artykuł 2012
27 Non-linear piezoelectric vibration energy harvesting from a vertical cantilever beam with tip mass Artykuł 2012
28 Nonlinear dynamic phenomena in mechanics Monografia 2012
29 Nonlinear dynamics of a regenerative cutting process Artykuł 2012
30 Nonlinear dynamics phenomena in mechanical, aerospace, and civil engineering Monografia 2012
31 Nonlinear oscillations of an elastic inverted pendulum Referat 2012
32 Nonlinear phenomena in mechanical system dynamics Referat 2012
33 Nonlinear phenomena in mechanical system dynamics Artykuł 2012
34 Nonlinear response of the mass-spring model with non-smooth stiffness Artykuł 2012
35 Nowa metoda diagnostyki czujników termoelektrycznych Referat 2012
36 Nowa metoda regulacji napięcia w sieci rozdzielczej średniego napięcia z generacją rozproszoną Referat 2012
37 Nowa szansa rewaloryzacji i modernizacji dawnego pałacu Sobieskich przy ulicy Bernardyńskiej 13 w Lublinie Artykuł 2012
38 Nowe instrumenty skutecznej kampanii promocyjnej Rozdział 2012
39 Nowe władze Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Artykuł 2012
40 Nowoczesne silniki diesla – układ sterowania i zasilania paliwem Artykuł 2012
41 Nucleation and crystallization kinetics of fats Rozdział 2012
42 Numerical analysis and experiments of the clinch-bonded joint subjected to uniaxial tension Artykuł 2012
43 Numerical analysis of composite structures with embedded piezoelectric active elements Artykuł 2012
44 Numerical analysis of high frequency electromagnetic field distribution and specific absorption rate in realistic breast models Artykuł 2012
45 Numerical analysis of high frequency elektromagntetic field distribution and naturalistic breast models Referat 2012
46 Numerical analysis of rolling extrusion process of a hollow hub Artykuł 2012
47 Numerical analysis of rolling extrusion process of a hollowed hub Referat 2012
48 Numerical analysis of the extrusion process of twist drills Referat 2012
49 Numerical analysis of YBCO coated conductors Artykuł 2012
50 Numerical FEM analysis for the part of composite helicopter rotor blade Artykuł 2012
51 A numerical model for calculation of piston rings wetted area in a combustion engine Artykuł 2012
52 Numerical modeling in quantitative and qualitative analysis of storm sewage system extension Artykuł 2012
53 Numerical modelling crack propagation under Mode II fracture in plain concretes containing siliceous fly-ash additive using XFEM method Artykuł 2012
54 Numerical modelling in quantitative and qualtitative analysis of storm sewage system operational conditions Artykuł 2012
55 Numerical modelling of the rolling process of internal toothing of toothed wheel rims Referat 2012
56 Numerical Pattern Identification-Application to Inductive Testing Method with Automatic Classifiers Referat 2012
57 A numerical study of the dynamic response of sandwich plates initially damaged by low-velocity impact Artykuł 2012
58 Numeryczne badania skrawania skał anizotropowych dyskiem asymetrycznym Monografia 2012
59 Numeryczne metody rozwiązywania zagadnień brzegowych : podstawy metody elementów skończonych i metody elementów brzegowych Monografia 2012