Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 72
Lp. Tytuł Typ Rok
1 O pewnych kryteriach inwestowania w opcje na akcje Artykuł 2012
2 O poprawnym formułowaniu zadań optymalnego rozkroju Artykuł 2012
3 O wskaźnikach cytowania dorobku naukowego Artykuł 2012
4 O zadaniu 1790- czyli kiedy figura ma środek symetrii Artykuł 2012
5 O zasadach konstruowania taryf w pasażerskim transporcie kolejowym Artykuł 2012
6 Obniżanie zużycia paliwa w pojazdach użytkowych: możliwości obecne i perspektywy Artykuł 2012
7 Obraz miasta Artykuł 2012
8 Observation of dynamic behavior of gliding arc discharge Referat 2012
9 Occurrence of brominated flame retardants in settled dust from Polish kindergartens Referat 2012
10 Ocena awaryjności systemu dystrybucji wody z wykorzystaniem bazy danych typu GIS Rozdział 2012
11 Ocena działań energooszczędnych w budynkach wielorodzinnych na przykładzie dzielnicy i osiedla Dźbów Rozdział 2012
12 Ocena efektów modernizacji grawitacyjnego kolektora sanitarnego Świdnik-Hajdów Rozdział 2012
13 Ocena efektów środowiskowych termomodernizacji na przykładzie budynku jednorodzinnego. Artykuł 2012
14 Ocena gotowości technicznej autobusów komunikacji miejskiej na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Artykuł 2012
15 Ocena możliwości przyłączeniowych węzłów systemu elektroenergetycznego. Część I - wymagania i założenia Artykuł 2012
16 Ocena możliwości przyłączeniowych węzłów systemu elektroenergetycznego. Część II - liniowa optymalizacja generacji wiatrowej Artykuł 2012
17 Ocena możliwości przyłączeniowych węzłów systemu elektroenergetycznego. Część III – nieliniowa optymalizacja generacji wiatrowej Artykuł 2012
18 Ocena niezawodności eksploatacyjnej autobusów komunikacji miejskiej Artykuł 2012
19 Ocena niezawodności eksploatacyjnej pomp I i II-go stopnia w wybranym systemie zaopatrzenia w wodę Artykuł 2012
20 Ocena porównawcza metod lokalizacji zwarć niesymetrycznych w sieciach rozdzielczych Artykuł 2012
21 Ocena przewodzonych zagrożeń elektromagnetycznych prototypowej spawarki inwertorowej Artykuł 2012
22 Ocena przewodzonych zagrożeń elektromagnetycznych spawarki inwertorowej Referat 2012
23 Ocena przydatności użytkowej budynków mieszkalnych z zastosowaniem rozmytego rozszerzenia AHP Artykuł 2012
24 Ocena przydatności zeszkliwienia osadów ściekowych do ich zagospodarowania Artykuł 2012
25 Ocena skuteczności wybranych metod redukcji wariancji w badaniach symulacyjnych modeli sieciowych przedsięwzięć budowlanych Artykuł 2012
26 Ocena stanu izolacji transformatorów w czasie eksploatacji na podstawie wyników badań rezystancji izolacji Artykuł 2012
27 Ocena stanu powierzchni po obróbce skrawaniem kompozytów polimerowych włóknistych Referat 2012
28 Ocena stanu procesu spalania mieszanin pyłu węglowego i biomasy na podstawie obrazu płomienia Referat 2012
29 Ocena struktury, modułu Younga oraz cytotoksycznośći kompozytów na bazie chitozanu Artykuł 2012
30 Ocena właściwości osadów pościekowych w aspekcie wykorzystania jako paliwo alternatywne Rozdział 2012
31 Ocena wpływu klimatyzacji na środowisko za pomocą śladu węglowego Rozdział 2012
32 Odbiór bodźców środowiskowych przez glony Characeae sygnalizowany za pomocą ultrasłabej luminescencji Artykuł 2012
33 Oddziaływanie nowych rur PEHD, PEX i PVC na bakterie Pseudomonas aeruginosa Rozdział 2012
34 Odpady ceramiki sanitarnej jako kruszywo do betonów w konstrukcjach o wysokich wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa pożarowego Artykuł 2012
35 Odporność kompozytów epoksydowo-węglowych na uderzenia udarowe przy niskich prędkościach Artykuł 2012
36 Odporność laminatów aluminium/kompozyt epoksydowo-szklany na uderzenia o małej prędkości Artykuł 2012
37 Odpowiedź dielektryczna przepustów RBP z różnymi defektami izolacji Artykuł 2012
38 Odwzorowanie rzeczywistych warunków pracy układu ABS w warunkach laboratoryjnych Artykuł 2012
39 Ogólnopolskie Seminarium Spektroskopii Mössbauerowskiej 2012 Artykuł 2012
40 Ograniczenia standardu OBD w diagnostyce wybranych obwodów pojazdów spalinowych Rozdział 2012
41 On properties of the class of semi-typically real functions Referat 2012
42 On properties of the class of semi-typically real functions Artykuł 2012
43 On semi-typically real functions which are generated by a fixed semi-typically real function Artykuł 2012
44 On shape preserving semigroups Artykuł 2012
45 On the age-independent publication index Artykuł 2012
46 On the relationship between citations of publication output and Hirsch index h of authors: conceptualization of tapered Hirsch index h T, circular citation area radius R and citation acceleration a Artykuł 2012
47 Operating systems efficiency in cloud environments Artykuł 2012
48 Opłacalność zastosowania LPG jako paliwa alternatywnego do zasilania pojazdów w latach 2002-2011 Artykuł 2012
49 Opracowanie koncepcji komercjalizacji elektronicznego konwertera z czujnikiem alkoholowym, przystosowującym samochody do spalania biopaliwa E85 Rozdział 2012
50 Opracowanie modelu profilu lotniczego do badań metodą CFD w oprogramowaniu ANSYS fluent Rozdział 2012
51 Opracowanie stanowiska do badań w tunelu aerodynamicznym profili lotniczych wykorzystujących aktywny nadmuch Rozdział 2012
52 Opracowanie wstępnej koncepcji komercjalizacji produktu: urządzenia solarno-elektryczne Rozdział 2012
53 Opracowanie wstępnej koncepcji produktu: urządzenia- modułu termoelektrycznego Rozdział 2012
54 Optical methods and artificial intelligence in diagnostics of industrial pulverized coal burner Artykuł 2012
55 Optimal control methods for vertical and horizontal beam dynamics Referat 2012
56 Optimal control methods for vertical and horizontal beam dynamics Artykuł 2012
57 Optimalizácia plastového výlisku pomocou simulačného programu plastic parts optimization by simulation program Artykuł 2012
58 Optimization of aggregate supplies for road projects Artykuł 2012
59 Optoelectronic sensor for simultaneous and independent temperature and elongation measurement using Bragg gratings Artykuł 2012
60 Optyka biomedyczna Rozdział 2012
61 Optymalizacja skrawania materiału inconel 713 podczas procesu wyważania wirników turbosprężarek Artykuł 2012
62 Optymalizacja skrawania materiału inconel 713 podczas procesu wyważania wirników turbosprężarek Rozdział 2012
63 Orbital forging of a sleeve-type part with a simultaneous flanging Referat 2012
64 Orbital forging of a sleeve-type part with a simultaneous flanging Artykuł 2012
65 The order in the lists of authors in multi-author papers revisited Artykuł 2012
66 Orientacja kolektorów słonecznych a uzysk energetyczny Artykuł 2012
67 Otrzymywanie i wybrane właściwości granulatu z poli(chlorku winylu) Referat 2012
68 Outsourcing jako współczesna metoda zarządzania w ochronie zdrowia w Polsce Rozdział 2012
69 Oxydation-reduction (redox) properties of soils Monografia 2012
70 Ozone-mist spray sterilization for pest control in agricultural management Referat 2012
71 Ozone, limonene and formaldehyde concentrations in office spaces Referat 2012
72 Ozonowanie, jako efektywna i ekologiczna metoda kształtowania stanu energetycznego warstwy wierzchniej materiałów polimerowych Rozdział 2012