Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 1784
Lp. Tytuł Typ Rok
1 "Geodepozyt" E-service within an interactive geo-location of the hazardous substances deposit Artykuł 2013
2 2G YBCO coated conductors for superconducting transformer windings Referat 2013
3 8th International Conference "New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation"NEET 2013, Zakopane, Poland, June 18-21, 2013 : [książka streszczeń] Monografia 2013
4 Absolwent informatyki dostosowany do potrzeb rynku pracy Artykuł 2013
5 AC hopping conductivity in nanocomposite films ferromagnetic alloy-ferroelectric Referat 2013
6 Acoustic emission-aided experimental testing of composite columns' buckling Referat 2013
7 Active positive position feedback control for composite flexible structures Referat 2013
8 Active vibration control of a nonlinear beam with self-and external excitations Artykuł 2013
9 Actual problems of economics Artykuł 2013
10 Additivnij metod ocìnki dovgovìčnostì pìdšipnika kovzannâ z tehnologìčnoû oval’nìstû vala Artykuł 2013
11 Adhesion improvement of epoxy resin joints for aerospace applications Referat 2013
12 Adhesive properties and adhesive joints strength of aluminium alloys following surface pre-treatment Artykuł 2013
13 Adverse events (AE) costs assessed in Poland based on existing Drug Programs – methodology of the project Artykuł 2013
14 After the historic bridge renovation in Lublin Rozdział 2013
15 Agregat do obciskania obrotowego wyrobów drążonych Patent 2013
16 Air conditioning impact on a dynamics of radon and its daughters concentration in the lecture hall of Environmental Engineering Faculty of Lublin University of Technology Referat 2013
17 Alianse strategiczne polskich przedsiębiorstw Artykuł 2013
18 Altered tissue electrical properties in women with breast cancer – Preliminary observations Artykuł 2013
19 Alternative fuels for diesel engines Artykuł 2013
20 Alternator diagnostics by means of an oscilloscope and infrared radiation - comparison of methods Artykuł 2013
21 Alumosilikatni nanokompoziti na osnovi sumišej polipropylen-polikaproamid Referat 2013
22 Analityczny opis przepływu dyspersji cementowej w przewodach kołowych Rozdział 2013
23 Analiza aerodynamiczna mostu pieszo-rowerowego o kształcie sinusoidalnym Artykuł 2013
24 Analiza deformacji układów węzłowych rusztowań budowlanych Artykuł 2013
25 Analiza działania wiatru na układ budynek z rusztowaniem Artykuł 2013
26 Analiza granicznej długości zakładki w połączeniach klejowych jednozakładkowych Rozdział 2013
27 Analiza grupowania obiektów dla obrazów USG tarczycy z rozpoznaną chorobą Hashimoto Rozdział 2013
28 Analiza kosztów prac projektowych hal stalowych według standardów środowiskowych, zaleceń prawnych i cen rynkowych Artykuł 2013
29 Analiza matematyczno-fizyczna cieplnych komór technicznych Rozdział 2013
30 Analiza mikrotwardości stopu magnezu w obrębie krawędzi kształtowanych szczotkowaniem Artykuł 2013
31 Analiza możliwości adaptacji pieca PEKAT 2 do hartowania z wykorzystaniem cieczy polimerowych Rozdział 2013
32 Analiza możliwości i projekt reorganizacji wdrożenia innowacji procesowej poprzez reorganizację procesów projektowych i technologicznych w przedsiębiorstwie produkcyjnym zgodnie a filozofią Lean Manufacturing Rozdział 2013
33 Analiza możliwości wykorzystania cieczy polimerowych do chłodzenia stali 28MNCRB5 - jako przykład innowacji procesowej Rozdział 2013
34 Analiza natężenia pola elektrycznego i magnetycznego w otoczeniu napowietrznych linii WN Rozdział 2013
35 Analiza nierównomierności rozdrabniania biomasy. Cz. 1. Podstawy teoretyczne Artykuł 2013
36 Analiza nierównomierności rozdrabniania biomasy. Cz. 2. Badania maszynowe Artykuł 2013
37 Analiza niezawodności powiązań funkcjonalnych w systemach produkcyjnych Rozdział 2013
38 Analiza numeryczna stanu naprężenia i stanu przemieszczenia pustaków stropowych Teriva w schemacie badania wytrzymałości na zginanie wg normy PN-EN 15037-2:2011 Artykuł 2013
39 Analiza numeryczna wytrzymałości zmęczeniowej elementów zaczepu zawiesia typu S40 do zawieszania szyn kolejek podwieszonych w górnictwie Rozdział 2013
40 Analiza obrazów współspalania pyłu węglowego i biomasy za pomocą transformaty curvelet Artykuł 2013
41 Analiza obszarów strefowo niejednorodnych metodą zbiorów poziomicowych Referat 2013
42 Analiza obszarów wykluczenia cyfrowego w województwie lubelskim Artykuł 2013
43 Analiza odporności na pękanie, przy trzecim modelu pękania betonów z dodatkiem popiołów lotnych Artykuł 2013
44 Analiza opływu aerodynamicznego kadłuba wiatrakowca przy zmiennym kącie natarcia metodą CFD Rozdział 2013
45 Analiza porównawcza wyników badań numerycznych wiatrakowca z wynikami badan w tunelu aerodynamicznym Rozdział 2013
46 Analiza procesu kucia odkuwki piasty koła ze stopu AZ31 z przedkuwki kulistej Artykuł 2013
47 Analiza procesu usuwania NOx ozonem generowanym w plazmie niskotemperaturowej. Referat 2013
48 Analiza procesu usuwania NOx z gazów odlotowych ozonem Artykuł 2013
49 Analiza procesu walcowania klinowego odkuwki wałka stopniowanego Artykuł 2013
50 Analiza procesu walcowania kul w wykrojach śrubowo-spiralnych Artykuł 2013
51 Analiza procesu walcowania śrubowo-klinowego odkuwki korpusu noża obrotowego Artykuł 2013
52 Analiza przedwdrożeniowa systemu informatycznego do sterowania i zarządzania produkcją, jako źródło informacji decydujące o sukcesie wdrożenia Rozdział 2013
53 Analiza rozkładu temperatury powierzchni wytłoczyny w obszarze pomiędzy głowicą a kalibratorem Artykuł 2013
54 Analiza sektorowa i zagrożenia upadłością Rozdział 2013
55 Analiza skuteczności przepon wykonywanych metodami iniekcji chemicznej w murach z opoki wapnistej. Cz. 2. Wykonywanie i badanie skuteczności przepon chemicznych w murach z opoki Artykuł 2013
56 Analiza skuteczności wykorzystania multimedialnych technologii informacyjnych w marketingu internetowym w kontekście e-commerce Rozdział 2013
57 Analiza środowiskowa chłodziarki absorpcyjnej Artykuł 2013
58 Analiza strat wody w sieci wodociągowej eksploatowanej przez Zakład Gospodarki komunalnej w Puchaczowie Rozdział 2013
59 Analiza strat wody w sieci wodociągowej ekspoloatowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Puchaczowie Referat 2013
60 Analiza uszkodzeń sieci wodociągowej Lublina, w latach 2008-2010. Rozdział 2013
61 Analiza uszkodzenia układów bezpieczeństwa na przykładzie autobusów przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej „Wschód” w Lublinie Referat 2013
62 Analiza uszkodzenia układów bezpieczeństwa na przykładzie autobusów przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej „Wschód” w Lublinie Artykuł 2013
63 Analiza wpływu modyfikacji poli(chlorku winylu) mikrosferami na strukturę geometryczną wytłoczyny Artykuł 2013
64 Analiza wpływu sposobu modelowania nowych żródeł wytwórczych na wskażniki oceny stabilności systemu elektroenergetycznego Artykuł 2013
65 Analiza wpływu wilgotności i temperatury powietrza na wartość współczynnika przewodności cieplnej λ materiałów termoizolacyjnych stosowanych wewnątrz pomieszczeń Artykuł 2013
66 Analiza wpływu zużycia szyny 49E1 na wartość wskaźnika wytrzymałości na zginanie Artykuł 2013
67 Analiza wykonania odkuwki tarczy ze sworzniem sześciokątnym pod kątem optymalizacji warunków prasowania obwiedniowego Artykuł 2013
68 Analiza wytrzymałości elementów zawieszenia lekkiego pojazdu kołowego Rozdział 2013
69 Analiza źródeł finansowana inwestycji w elektroenergetyce Rozdział 2013
70 Analizy statystyczne eksploatacji pojazdów w firmach transportu samochodowego Rozdział 2013
71 Analizy systemu elektroenergetycznego w średniookresowym planowaniu rozwoju Artykuł 2013
72 Analysis and comparison of tools supporting commercialization of research results Artykuł 2013
73 Analysis model of transformer by PDC method Rozdział 2013
74 Analysis of chaotic non-isothermal solutions of thermomechanical shape memory oscillators Artykuł 2013
75 Analysis of coupled vibrations of a nonlinear composite rotating Referat 2013
76 Analysis of deformation states in high performance fibre reinforced concrete bent plates Rozdział 2013
77 Analysis of energetic properties of the surface layer – overview of methods for measuring the contact angle and the surface free energy Rozdział 2013
78 The analysis of failure of fibrous polymer composites and fibre metal laminates as a result of low-energy impact Referat 2013
79 Analysis of ground reaction forces interpolation methods based on real captured data Referat 2013
80 Analysis of human motion interpolation methods based on real captured data Referat 2013
81 Analysis of impact of residua component when forecasting the demand of passengers by means of unidimensional time sequences of additive type Artykuł 2013
82 Analysis of impact of residua component when forecasting the demand of passengers by means of unidimensional time sequences of additive type Referat 2013
83 The analysis of load capacity and deflection of reinforced high strength concrete beam Artykuł 2013
84 Analysis of mechanical effects of short-circuit forces on transformers Artykuł 2013
85 Analysis of microcellular extrusion of modified polymer materials Rozdział 2013
86 Analysis of selected interpolation methods with artificial 3D data Artykuł 2013
87 Analysis of spinning of conical vessels Rozdział 2013
88 Analysis of the distribution of magnetic fluid inside tumors by a giant magnetoresistance probe Artykuł 2013
89 Analysis of the dual control system operation during failure conditions Artykuł 2013
90 The analysis of the effects of screening helicopter engine compartments for infrared emission Artykuł 2013
91 Analysis of the plasticizing process based on computer simulation Rozdział 2013
92 Analysis of the possibilites of introducing hybrid power supply system into stand-alone residential building Referat 2013
93 The analysis of the process of limiting the short circuit current by superconducting fault current limiters Referat 2013
94 Analysis of trolleybus energy consumption Artykuł 2013
95 The analysis of unethical behavior among employees in enterprises: a pilot study in the automotive industry Rozdział 2013
96 An analysis of unit repair costs as a function of mileage of vehicles in a selected transport company Referat 2013
97 Analysis thermal processes in distribution oil transformer Referat 2013
98 Analytic evaluation of rectilinearity of low rigidity shaft during hardening process Artykuł 2013
99 Annealing of (CoFeZr)x(CaF2)100-x nanocomposites produced by the ion-beam sputtering in the Ar and O2 ambient Artykuł 2013
100 Anti-icing methods applied on jet aircrafts on the example of cessna 680 citation sovereign Referat 2013
101 Antiferromagnetic spin glass-like behavior in sintered multiferroic Aurivillius Bim+1Ti3Fem−3O3m+3 compounds Artykuł 2013
102 Application of B2B model for creating a marketing product Referat 2013
103 The application of cloud computing in programming of intelligent electric networks Referat 2013
104 Application of DC magnetron sputtering for creation of gas-sensitive indium oxide thin films and their properties Artykuł 2013
105 Application of DIC technique for monitoring of deformation process of SPR hybrid joints Artykuł 2013
106 Application of frequency analysis in human posture diagnosis Referat 2013
107 Application of HPLC for the analysis of secoisolariciresinol diglucoside in flaxseeds Artykuł 2013
108 Application of multiple line integrated spectroscopy on CO concentration measurement Artykuł 2013
109 Application of synthetic zeolites for the removal of persistent organic compounds from landfill leachate Referat 2013
110 Application of the polyassociative solutions model to determine phase equilibrium in multicomponent A(2)B(6) semiconductor systems and ternery magnetic oxide systems Artykuł 2013
111 Application of vitrification method for the disposal of municipal sewage sludge Artykuł 2013
112 Application of wavelet transform in analysis of jet grinding process Artykuł 2013
113 Application of zeolites for radium removal from mine water Artykuł 2013
114 Applications of discriminant analysis methods in medical diagnostics Rozdział 2013
115 Applications of electrical impedance tomography in copper-mine ceiling Referat 2013
116 Applications of stochastic analysis in damped soud propagation Referat 2013
117 The applying hierarchy analysis technique for decision-making support at planning of production Artykuł 2013
118 Architecture of a server application for use in environmental patient monitoring Referat 2013
119 Architektoniczne i urbanistyczne działania umożliwiające poprawę jakości życia ludzi starszych i niepełnosprawnych - Jak otwierac i orientować przestrzeń miejską na potrzeby osób niepełnosprawnych Referat 2013
120 Architektura aplikacji serwerowej systemu telemedycznego do zastosowań w monitoringu środowiskowym pacjenta Artykuł 2013
121 Are you in h? Artykuł 2013
122 Areozole w powietrzu wewnętrznym Monografia 2013
123 Aspects of selected properties of polymer composites with natural fibers Rozdział 2013
124 Aspekty terminologiczne projektowania kół zębatych w dziewiętnastowiecznej literaturze polskiej Rozdział 2013
125 Assembly composition and abundance of protozoa under different concentration of nitrogen compounds at "Hajdow" WWT devices Referat 2013
126 Assessment of river water and discharged storm water quality for a selected catchment of the Bystrzyca river Referat 2013
127 Assessment of user experience with responsive web applications using expert method and cognitive walkthrough : a case study Rozdział 2013
128 Atmospheric pressure plasma jet for decontamination purposes Artykuł 2013
129 Automated data analysis based on signal processing for two dimensional NDI data of the composite structures Artykuł 2013
130 Automatic measurement of time constant for temperature sensors Artykuł 2013
131 Automatic milk quality control system Referat 2013
132 Automation of measurement processing of substance concentration in water by photometric methods in monitoring and control system of a state Rozdział 2013
133 Automation of shafts machining about low rigidity Rozdział 2013
134 Automation of the process of testing pressure sensors Referat 2013
135 Automatyka i zabezpieczenia - Komitet Studiów B5 Artykuł 2013
136 Automatyka i zabezpieczenia - Komitet Studiów B5 Artykuł 2013
137 Autonomiczny fotowoltaiczny system napędowy bez elektrycznego żródła buforowego z silnikiem indukcyjnym jednofazowym Artykuł 2013
138 Autonomiczny fotowoltaiczny system napędowy bez elektrycznego źródła buforowego z silnikiem indukcyjnym jednofazowym Artykuł 2013
139 An autoparametric energy harvester Artykuł 2013
140 B2B e-relationships in Poland: results of the survey Artykuł 2013
141 Background-substraction in electroacoustic studies of multi-component dispersions Referat 2013
142 Badania aerodynamiczne opływu kadłuba wiatrakowca w tunelu aerodynamicznym przy zmiennym kącie natarcia i ślizgu Rozdział 2013
143 Badania CFD i analiza przedniego skrzydła bolidu Formuły 1 w programie ANSYS Fluent Rozdział 2013
144 Badania drgań budynków przemysłowych Referat 2013
145 Badania efektywności działania wytłaczarki nowej generacji. Cz. 4, Porównanie funkcjonowania modelu wytłaczarki i jej prototypu Artykuł 2013
146 Badania eksperymentalne wpływu napięcia zasilania na zwłokę załączania wtryskiwacza gazu Artykuł 2013
147 Badania eksperymentalne wtrysku benzyny i biopaliwa E85 do przewodu dolotowego silnika o ZI w stanach dynamicznych Artykuł 2013
148 Badania eksploatacyjne pojazdu jednośladowego z napędem elektrycznym Rozdział 2013
149 Badania lejności i twardości stomatologicznego stopu odlewniczego na osnowie kobaltu Rozdział 2013
150 Badania materiałowe elementów turbosprężarki pod kątem eliminowania przyczyn uszkodzeń eksploatacyjnych Artykuł 2013
151 Badania materiału wałka uszkodzonej turbosprężąrki silnika samochodowego Artykuł 2013
152 Badania mikrotwardości stopów magnezu po szybkościowym frezowaniu na sucho Artykuł 2013
153 Badania mikrotwardości warstwy wierzchniej stali C45 wycinanej laserem a następnie frezowanej i nagniatanej odśrodkowo Artykuł 2013
154 Badania modelowe w tunelu aerodynamicznym prawidłowości działania ciągów w przewodach kominowych w budynku w zabudowie zwartej Artykuł 2013
155 Badania momentu skrawania i siły biernej w procesie frezowania kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknami węglowymi i aramidowymi Rozdział 2013
156 Badania nad zastosowaniem ekstrakcji w układzie ciało stałe-ciecz do zmniejszania zawartości wody i węgla organicznego w koncentracie miedzi Artykuł 2013
157 Badania numeryczne CFD wpływu usterzenia na charakterystyki aerodynamiczne Artykuł 2013
158 Badania numeryczne i doświadczalne jednozakładowych połączeń klejowych o budowie hybrydowej Rozdział 2013
159 Badania numeryczne i doświadczalne stateczności i nośności kompozytowych słupów cienkościennych poddanych ściskaniu Monografia 2013
160 Badania odporności na zapłon wiórów różnych stopów MG przy zmiennych parametrach technologicznych frezowania Rozdział 2013
161 Badania opływu aerodynamicznego kadłuba wiatrakowca przy zmiennym kącie ślizgu metodą numeryczną CFD Rozdział 2013
162 Badania płynu hamulcowego w samochodach osobowych Referat 2013
163 Badania płynu hamulcowego w samochodach osobowych Artykuł 2013
164 Badania porównawcze chropowatości powierzchni stali, stopu aluminium i stopu tytanu po cięciu strumieniem wodno- ściernym Rozdział 2013
165 Badania porównawcze obróbki krawędzi przedmiotów ze stopu aluminium 7075 i stali C45 metodą szczotkowania Artykuł 2013
166 Badania porównawcze zużycia ściernego stali w warunkach smarowania paliwami zawierającymi biokomponenty Artykuł 2013
167 Badania procesu degradacji fenantrenu w środowisku skawitowanej cieczy Artykuł 2013
168 Badania procesu spalania mieszanin wodoru i benzyny w silniku o zapłonie iskrowym Artykuł 2013
169 Badania przetwórczego skurczu wyprasek kompozytowych Artykuł 2013
170 Badania rury wodociągowej wykonanej z PVC eksploatowanej przez 40 lat. Rozdział 2013
171 Badania składu mineralnego odmianowych miodów pszczelich metodą ICP-MS Referat 2013
172 Badania skuteczności klejenia poliamidu PA6 oraz politetrafluoroetylenu (PTFE) Artykuł 2013
173 Badania skuteczności klejenia stopu tytanu Ti6Al4Vi stali nierdzewnej 0H18N9 Rozdział 2013
174 Badania społeczne przyczynkiem do oceny potencjału energetycznego budynków na przykładzie polsiego osiedla Artykuł 2013
175 Badania stanowiskowe wpływu dodatku wodoru do układu dolotowego silnika o zapłonie iskrowym na proces roboczy Artykuł 2013
176 Badania symulacyjne CFD wpływu aktywnego nadmuchu na siłę nośną profili lotniczych Rozdział 2013
177 Badania symulacyjne przepływu gazu przez tłoczkowy impulsowy wtryskiwacz gazu w stanach nieustalonych Rozdział 2013
178 Badania symulacyjne zwrotności wielkogabarytowej naczepy Referat 2013
179 Badania systemów elektroenergetycznych w planowaniu rozwoju. Cz 1. Analizy statyczne Artykuł 2013
180 Badania systemów elektroenergetycznych w planowaniu rozwoju. Cz. 2. Analizy dynamiczne Artykuł 2013
181 Badania teoretyczno-doświadczalne procesu kucia matrycowego stopów magnezu Artykuł 2013
182 Badania terenowe natężeń pola elektromagnetycznego Artykuł 2013
183 Badania uszkodzeń wałów korbowych w trakcyjnych silnikach o zapłonie samoczynnym Artykuł 2013
184 Badania uszkodzonych elementów ram rusztowań systemu fasadowego Artykuł 2013
185 Badania wpływu prędkości obrotowej formy odlewniczej na grubość ścian odlewu podczas odlewania planetarnego Artykuł 2013
186 Badania wpływu wybranych parametrów ukladu hydrokawitacyjnego na stopień degradacji antracenu i fenantrenu w środowisku kawitacującej cieczy Artykuł 2013
187 Badania wstępne parametrów dynamicznych w konstrukcjach wielomaterialowych z dodatkiem zeolitu Artykuł 2013
188 Badania zapotrzebowania na wodę wybranego budynku użyteczności publicznej Rozdział 2013
189 Badania zapotrzebowania na wodę wybranego budynku użyteczności publicznej Artykuł 2013
190 Badania, ekspertyzy i szkolenia na uczelniach lubelskich : katalog ofert Monografia 2013
191 Badanie efektu homogenizacji produktów spożywczych Artykuł 2013
192 Badanie emisji elektromagnetycznej w akademiku Politechniki Lubelskiej Rozdział 2013
193 Badanie i formalizacja nierównomierności rozdrabniania funkcją losową Artykuł 2013
194 Badanie struktur wtórnych powstających podczas tarcia powłok ze stopu eutektycznego Fe-Mn-C-B Referat 2013
195 Badanie użyteczności oraz dostępności interfejsu w aplikacjach mobilnych Artykuł 2013
196 Badanie współczynników chropowatości zastępczej wybranych rurociągów rzeczywistej sieci wodociągowej Artykuł 2013
197 Badanie współczynników chropowatości zastępczej wybranych rurociągów rzeczywistej sieci wodociągowej. Rozdział 2013
198 Bayesian estimation for deformed modified power series distribution Artykuł 2013
199 Baza Publikacji Pracowników PL jako narzędzie bibliometryczne Artykuł 2013
200 Best practices applicable as a means to ensure high quality of education at the EIE area Rozdział 2013
201 Betonowe obiekty mostowe. Zadanie 1 na S17 Artykuł 2013
202 Bezkontaktowe systemy diagnostyczne obrabiarek sterowych numerycznie CNC Referat 2013
203 Bezpieczeństwo jądrowe Artykuł 2013
204 Bezpieczeństwo systemów informatycznych Monografia 2013
205 Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym i drogowym Referat 2013
206 Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym i drogowym Artykuł 2013
207 Bezpieczna eksploatacja przenośników taśmowych przystosowanych do jazdy ludzi z systemem monitorowania Referat 2013
208 Biblioteka PEAR w tworzeniu aplikacji internetowych Artykuł 2013
209 Bibliotekarze na seminarium w Drohobyczu Artykuł 2013
210 Biblioteki wobec osób niedowidzących i niewidomych - stan przygotowania Rozdział 2013
211 Bifurcations and chaos in cutting process models Rozdział 2013
212 Bifurcations and control of an active pendulum vibration absorber Rozdział 2013
213 Bifurcations in frictional model of cutting process Referat 2013
214 The biodistribution of gold-coated, lutenium, immunolabeled nanoconjugates Referat 2013
215 Bioelectrochemical hydrogen and electricity production : theoretical bases, description and modeling of the process Monografia 2013
216 Biogas as a new source of organomercury compounds in the environment Referat 2013
217 Biomas as an answer to sustainable energy. Opportunity versus challenge Artykuł 2013
218 Biomass Co-combustion assessment based on geomatric features of flame region Referat 2013
219 Biomass co-combustion characterization based on analysis of flame image sequence Referat 2013
220 Biomass co-combustion process assessment using series of flame images Artykuł 2013
221 Biomaterials in transplantology and techniques Referat 2013
222 Bionics - collaboration platform of natural science and techniques Referat 2013
223 Bipolarne źródło prądowe z eliminacją wpływu efektu Early’ego [ Nr patentu 214903] Patent 2013
224 Bithreshold neurons learning Artykuł 2013
225 Brzeszczot piły [Nr zgłoszenia 398423] Patent 2013
226 Buckling and post-buckling behaviour of top-hat cross-section composite beams with various sequences of plies Referat 2013
227 Buckling and postbuckling behaviour of thin-walled composite channel section column Artykuł 2013
228 Buckling of thin-walled plates made of curvilinear fibre reinforced composite under uniaxial compression Referat 2013
229 Budownictwo na obszarach wiejskich : nauka, praktyka, perspektywy Monografia 2013
230 Building structures in theory and practice Monografia 2013
231 CAD 3D as a tool of intelligent manufacturing Referat 2013
232 Calculation of the improper integrals for Fourier boundary element method Artykuł 2013
233 Carbazole derivative based near ultraviolet organic light emitting diode with ZnMgO:al anode layer Artykuł 2013
234 Carbon footprint of solar systems working in polish climate conditions. Referat 2013
235 Cascade method of the determination of the sound level density probability distribution function Referat 2013
236 Change of aluminum alloys structure by sono-solidification Artykuł 2013
237 Change of amber structure by pulsed power discharge Referat 2013
238 Change of amber structure by pulsed power discharge Rozdział 2013
239 Changeability of concentrations and forms selected metalloids in landfill leachate Referat 2013
240 Changes in blow-by and compression pressure of a diesel engine during a bench durability test Artykuł 2013
241 Changes in the activation energy of radiation defects strongly defected silicon depending on the type and concentration of dopant Referat 2013
242 Characteristics of ozone generation using different materials on a rotating electrode Rozdział 2013
243 Charakter wychowawczy piękna i brzydoty w sztuce Rozdział 2013
244 Charakterystyka badań mikrotwardości kompozytów polimerowych Rozdział 2013
245 Charakterystyka grup kapitałowych w polskim sektorze elektroenergetycznym Rozdział 2013
246 Charakterystyka pojazdów samochodowych przeznaczonych do transportu paliw gazowych Referat 2013
247 Charakterystyka pojazdów samochodowych przeznaczonych do transportu paliw gazowych Artykuł 2013
248 Charakterystyka procesu ciągłej dewulkanizacji termomechanicznej odpadów gumowych z zastosowaniem metod doświadczalnych Artykuł 2013
249 Charakterystyka warstw ślizgowych stosowanych w kanałach optotelekomunikacyjnych Rozdział 2013
250 Charakterystyka wodno-polimerowych chłodziw hartowniczych Rozdział 2013
251 Chemiluminescence-based sensing of flame stoichiometry: Influence of the measurement method Artykuł 2013
252 Chłodziarka absorpcyjna w solarnych układach klimatyzacyjnych jako przykład nowoczesnej technologii dla zrównoważonego rozwoju Artykuł 2013
253 Chromatic dispersion estimation from input and output intensity waveforms in a fiber optic link with non-zero chirp Mach-Zehnder modulator Rozdział 2013
254 Chropowatość powierzchni stopu aluminium po frezowaniu z minimalnym smarowaniem Rozdział 2013
255 Cięcie serów nożem z powłoką TiN Artykuł 2013
256 Citation and impact factor distributions of scientific journals published in individual countries Artykuł 2013
257 City placement jako szczególny rodzaj promocji turystyki Artykuł 2013
258 Classification of wear level of mining tools with the use of fuzzy neural network Artykuł 2013
259 Combined clonal negative selection algorithm for diagnostics of combustion in individual PC burner Artykuł 2013
260 Combustion timing variability in a light boosted controlled auto-ignition engine with direct fuel injection Artykuł 2013
261 Community composition and abundance of protozoa under different concentration of nitrogen compounds at “Hajdow” wastewater treatment plant Artykuł 2013
262 Comparative analysis of energetic properties of Ti6AI4V titanium and EN-AW-2017A(PA6) aluminum alloy surface layers for an adhesive bonding application Artykuł 2013
263 Comparative analysis of methods for assessing the durability of roller cones bits Rozdział 2013
264 A comparative cost and accuracy analysis of selected colorblindness detection methods Artykuł 2013
265 Comparative study in the passive force and cutting torque in the milling process of polymer matrix composites and aluminum alloys Artykuł 2013
266 A comparative study of electrochemical properties of metallic glasses and weld overlay coatings Artykuł 2013
267 Comparative study of selected lubricating properties of biofuels Artykuł 2013
268 Comparative X-ray diffraction and Mössbauer spectroscopy studies of BiFeO3 ceramics prepared by conventional solid-state reaction and mechanical activation Artykuł 2013
269 A comparison between dynamic and static fracture toughness of polyurethane foams Artykuł 2013
270 Comparison between low-velocity impact and quasi-static Indentation of Fibre Metal Laminates Referat 2013
271 Comparison of arm animation Artykuł 2013
272 Comparison of CFD analyses and scale test of wind load on a tall building for different RANS models Referat 2013
273 Comparison of critical current density in SiC-doped in situ MgB2 coils and straight wire samples processed by HIP Artykuł 2013
274 Comparison of different mathematical functions for the analysis of citation distribution of papers of individual authors Artykuł 2013
275 The comparison of Polish grid codes to certain European standards and resultant differences for WPP requirements Referat 2013
276 Comparison of polymer composites behavior on low-velocity impact and analogically quasi-static indentation Referat 2013
277 Comparison of polymer composites behavior to low-velocity impact and quasi-static indentation Artykuł 2013
278 The comparison of potential use of electric filters with bifilar winding and discharge filters Artykuł 2013
279 Comparison of the causes of road excident in urban traffic in selected polish cities and slovakia Referat 2013
280 Complex numerical analysis of the tube forming process using Diescher mill Artykuł 2013
281 Composite aerospace structure in-situ diagnostics with the use of network PZT sensors Artykuł 2013
282 Composite based on foam lime mortar with flax fibers for use in the building industry Artykuł 2013
283 Computational fluid dynamics modeling of benzene propagation in water pipe Artykuł 2013
284 A computational study of interfacial electron transfer in dye sensitizer molecule - TiO2 nanoparticle assemblies. Referat 2013
285 Computer aided designing : 3 D modeling of the passive house Monografia 2013
286 Computer aided designing of sanitary installation Monografia 2013
287 Computer aided designing, engineering, manufacturing and data analysis : selected problems Monografia 2013
288 Computer aided production engineering Monografia 2013
289 Computer modeling in cost-efficient solar cell production technology Artykuł 2013
290 Computer modeling of the mass transport influence on epilayer growth for photovoltaic applications Rozdział 2013
291 Computer programming as a tool for the engineering problems analysis Artykuł 2013
292 Computer simulation and experimental verification electrical properties nanocomposite (CoFeZr)80(PZT)20 Referat 2013
293 Computer simulation of the conductivity for the nanocomposite (CoFeZr)66.3(CaF)33.7 and experimental verification of the model Referat 2013
294 Computer-aided design of human knee implant Rozdział 2013
295 The concept of advisory for parents looking for a language school for their baby Artykuł 2013
296 The concept of integrated engineering and business (EB) education system Artykuł 2013
297 Concept of swimming flat-bottomed evacuation platform Artykuł 2013
298 Construct 2 - the environment for creating cross-platform games Rozdział 2013
299 Construction and verification of mathematical model of mass spectrometry data Artykuł 2013
300 Construction project scheduling problem with work continuity constraints and subconstracting Rozdział 2013
301 Constructional methods of increasing the plasticating efficiency Rozdział 2013
302 Control of the transmission length in the prestressed hollow-core slabs using values of the strand end slip Artykuł 2013
303 Convergence of accounting information in management of sustainable development Rozdział 2013
304 Coraz bliżej praktyki – edukacja na kierunku Informatyka Artykuł 2013
305 Correlations between hyperfine magnetic field and some macroscopic magnetic quantities in mechanosynthesized CoxFeyNiz alloys Artykuł 2013
306 Corrosion resistance of selected Fibre Metal Laminates – investigation of mechanical properties Referat 2013
307 Corrosion studies of selected fibre metal laminates with carbon and glass fibres Referat 2013
308 Cost-effectiveness terms of a wind energy investment Rozdział 2013
309 Coupled boundary element method and level set function for solving inverse problem in EIT Referat 2013
310 Coupled dynamic buckling of thin-walled composite columns with open cross-sections Artykuł 2013
311 Crack propagation in functionally graded strip under thermal shock Artykuł 2013
312 Crack propagation paths in four point bend Aluminium-PMMA specimens Artykuł 2013
313 Cracking analysis of reinforced concrete beam according to proposed methodology of parameter selection of high strength concrete Artykuł 2013
314 Criteria of maintenance for assessing the suitability of aluminium alloys for the production of interchangeable parts injection mold Artykuł 2013
315 Cross wedge rolling with upsetting Artykuł 2013
316 Current source with controlled power supply voltage Rozdział 2013
317 The current understanding of the procurement logistics and contracting Referat 2013
318 Current-Voltage characteristic features of diodes irradiated with 170 MeV Xenon Ions Artykuł 2013
319 The curvelet transform application to the analysis of data received from GPR technique Artykuł 2013
320 Cutting force response in milling of Inconel: analysis by wavelet and Hilbert-Huang transforms Artykuł 2013
321 Cutting forces during milling of carbon fiber reinforced plastics using carbide tools Referat 2013
322 Cybernetyczny model strat mechanicznych silnika spalinowego Artykuł 2013
323 Cycle-by-cycle variability in CAI engine with internal EGR and direct gasoline injection Artykuł 2013
324 Cyfrowe przetwarzanie impulsowego sygnału częstotliwościowego ze statycznego licznika energii elektrycznej Artykuł 2013
325 Cyfrowe przetwarzanie impulsowego sygnału częstotliwościowego ze statycznego licznika energii elektrycznej Referat 2013
326 Cylinder wytłaczarki ślimakowej [ Nr zgłoszenia 399567] Patent 2013
327 Czas oczekiwania na produkt jako czynnik determinujący dokonanie transakcji przy wykorzystaniu sieci Internet Artykuł 2013
328 Czas pracy kierowcy a logistyka transportu Artykuł 2013
329 Człowiek nowoczesności wobec psychoterapii filozoficznej i kierownictwa duchowego Rozdział 2013
330 Czochralski method of crystal growth in the scientific literature: an informetric study Artykuł 2013
331 Czynniki rozwoju polskiej elektroenergetyki Rozdział 2013
332 Darmowe oprogramowanie wspomagające nauczanie projektowania obiektowego - analiza porównawcza Artykuł 2013
333 Decision support system for intelligent site Artykuł 2013
334 The decision-making process in regards to the economic integration of small and medium businesses Rozdział 2013
335 Degradation of xylenes in landfill leachate via advanced oxidation methods Referat 2013
336 Delamination and cracks detection in the FML structure based on multimode NDE Referat 2013
337 Demand side management of power:technology and income Artykuł 2013
338 Design of storage subsystem of flexible manufacturing system using the computer simulation method Artykuł 2013
339 Design, modeling and simulation of MEMS devices on Si, SiC and diamond for high-power and harsh enviroment applications Referat 2013
340 Design, modeling and simulation of MEMS pressure sensors Rozdział 2013
341 Detection of biomass-coal unstable combustion using frequency analysis of image series Artykuł 2013
342 Detection of knocking combustion in a spark ignition engine using optical signal from the combustion chamber Artykuł 2013
343 Detection of material defects with indirect method by determining the linear expansion with FBG sensor Artykuł 2013
344 Determination of light and colour-contrast sensitivity of the retina Referat 2013
345 Determination of saturated water conductivity coefficient in building materials Rozdział 2013
346 Determing the cost of equity in the conditons of crisis Referat 2013
347 Development methodology of strategic management intellectuazation of systems management an enterprise on the basis of scenario approach Rozdział 2013
348 Development of a simulation model of band tension control system in a permanent hot zinc-plating line under dynamic conditions Referat 2013
349 Development of construction of a catalytic reactor for methane oxidising in ventilation air in coal mines and the research on integrated ”heat pipe” recuperator Artykuł 2013
350 Diagnostics of pathologically changed birefringent networks by means of phase Mueller matrix tomography Rozdział 2013
351 Diagnostyka procesów spalania paliw gazowych, pyłu węglowego oraz mieszaniny pyłu węglowego i biomasy z wykorzystaniem metod optycznych Monografia 2013
352 Diagnostyka procesów wytwarzania Monografia 2013
353 Diagnoza poziomu informatyzacji gmin wiejskich województwa lubelskiego Artykuł 2013
354 Diagnoza systemów zarządzania przedsiębiorstwami w górnictwie węgla kamiennego Monografia 2013
355 Die Instrumente der Marketingkommunikation auf dem Möbelmarkt Artykuł 2013
356 Dielectric properties of (CoFeZr)x(PZT)(100-x) nanocomposites produced with a beam of argon and oxygen ions Referat 2013
357 Differential phase analysis of laser images of a polycrystalline component of blood plasma in diagnostics of pathological changes in mammary gland Rozdział 2013
358 Dilemmas with brand management in clusters Artykuł 2013
359 Dlaczego Świdnik Artykuł 2013
360 Dlaczego warto odwiedzić Osijek w Chorwacji Artykuł 2013
361 Dobór elementów deskowania ścian z uwzględnieniem kryteriów ekonomicznych Artykuł 2013
362 Dobór języka programowania kontrolera PLC Referat 2013
363 Dobór języka programowania kontrolera PLC Artykuł 2013
364 Dobór typu oszklenia ze względu na ograniczenie zużycia energii w pomieszczeniach mieszkalnych Artykuł 2013
365 Dobór zestawu maszyn do robót ziemnych w aspekcie minimalizacji emisyjności CO2 Artykuł 2013
366 Dom regionalny w Czorsztynie Artykuł 2013
367 Doniczka [ Prawo z rejstracji nr 20154 wzoru przemysłowego] Patent 2013
368 Dopasowanie poziomu mocy generowanej do możliwości przesyłowych linii elektroenergetycznych Artykuł 2013
369 Doslidžennâ strukturì i vlastivostej znosostijkih evtektičnih pokrittìv sistemi Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr Artykuł 2013
370 Dostosowanie obiektów mostowych na CMK do dużych prędkości pociągów w świetle badań teoretycznych i doświadczalnych Artykuł 2013
371 Doświadczalno-numeryczna analiza stanu krytycznego ściskania cienkościennych słupów kompozytowych Rozdział 2013
372 Droga ekspresowa S17 odcinek Kurów - Bogucin Artykuł 2013
373 Dwuwalcowa klatka walcownicza, zwłaszcza do walcowania poprzecznego, wzdłużnego oraz dzielenia bezodpadowego [patent nr 215512] Patent 2013
374 Dwuwalcowa klatka walcownicza, zwłaszcza do walcowania poprzecznego, wzdłużnego oraz dzielenia bezodpadowego Patent 2013
375 Dylematy zarządzania rozwojem klastra opartego na formalnej strukturze Artykuł 2013
376 Dynamic response of a pendulum-driven energy harvester in the presence of noise Artykuł 2013
377 Dynamics of a laminated composite beam with delamination and inclusions Artykuł 2013
378 Dynamics of an active autoparmetric system Referat 2013
379 Dynamics of composite nonlinear systems and materials for engineering applications and energy harvesting – The role of nonlinear dynamics and complexity in new developments Artykuł 2013
380 Dynamics of radon and its attached and unattached progeny concentration in air-conditioned auditorium Referat 2013
381 Dynamics of rotating blades attached to a hub with a non-ideal energy source Referat 2013
382 Dynamics of stainless steel turning:analysis by flicker-noise spectroscopy Artykuł 2013
383 The dynamics of the cutting process with Duffing nonlinearity Artykuł 2013
384 The dynamics of time delay system with duffing nonlinearity Referat 2013
385 Dynamics of Ueda's oscillator with time delay Referat 2013
386 Dynamika zmian cieplnych w cienkowarstwowych taśmach HTS w stanach przejściowych Artykuł 2013
387 Dźwig niskoenergetyczny szybkobieżny, zwłaszcza osobowy [patent nr 213971] Patent 2013
388 E-usługi w Systemie Informatycznym GeoAzbest w modelu chmury obliczeniowej Rozdział 2013
389 Early fault detection in gearboxes based on support vector machines and multi-layer perceptron Referat 2013
390 Ecological and economic aspects of the impact of the type of coarse aggregate on strength properties of concrete Rozdział 2013
391 Ecological and economically optimal management of waste from healthcare facilities Artykuł 2013
392 Ecological and technical requirements of radioactive waste utilisation Artykuł 2013
393 Economic analysis of casing parts production in a flexible manufacturing system Artykuł 2013
394 Economic aspects of cloud computing Artykuł 2013
395 Economic aspects of user-oriented modeling for mobile devices Artykuł 2013
396 Economic predicting the strength of lap adhesive joints based on multidimensional analysis of mean destructive shear stresses Artykuł 2013
397 Economical aspect of website memorability Artykuł 2013
398 Education quality management based on educational statistics with data mining methods Referat 2013
399 Education through art today? Rozdział 2013
400 Education. Individual and social dimensions Monografia 2013
401 Edukacja studentów kierunku Informatyka na potrzeby współczesnego biznesu - wyniki badań własnych Artykuł 2013
402 Edukacyjne uwarunkowania rynku pracy w branży IT na przykładzie Lubelszczyzny Artykuł 2013
403 Efektywne wykorzystanie energii w domach z odnawialnymi źródłami energii Referat 2013
404 Efektywne wykorzystanie energii w domach z odnawialnymi żródłami energii Artykuł 2013
405 Effect of asymetry on reliability of a distribution transformer in star-delta configuration Referat 2013
406 The effect of bioaugmentation on oxygen uptake rate in sequencing batch reactor Referat 2013
407 Effect of biofuels on environment and sustainable development Artykuł 2013
408 Effect of brushing parameters upon edge states after wire brushing of AZ91 HP magnesium alloy Artykuł 2013
409 Effect of calibration method on gas flow through pulse gas injec-tor: Simulation tests Artykuł 2013
410 Effect of Cu Negative Ion Implantation on Physical Properties of Zn 1- x Mn x Te Films Artykuł 2013
411 Effect of helical impression designing on the helical rolling process for producing balls Referat 2013
412 Effect of helical impression designing on the helical rolling process for producing balls Rozdział 2013
413 The effect of igneous rock aggregates on flexural and compressive strength of concrete Artykuł 2013
414 The effect of ion exchange substrate on plant root system development during restoration of sandy mine spoil Rozdział 2013
415 Effect of recycled poly(ethylene terephthalate) core layer on the mechanical properties of three-layer poly(ethylene terephthalate) films Artykuł 2013
416 Effect of rotating electrode Artykuł 2013
417 Effect of rotating electrode Referat 2013
418 Effect of technological parameters on the rotary compression process Artykuł 2013
419 Effect of the gas absorption chiller application for the production of chilled water Rozdział 2013
420 Effect of thermal treatment on the structure and mechanical properties of coatings based on (Ti, Hf, Nb, Si)N Referat 2013
421 Effective use of modern hardware the example of selected numerical libraries implemmentation in boundary element method Artykuł 2013
422 Effective web applications development Artykuł 2013
423 Effectiveness of cellular injection molding process Artykuł 2013
424 Effectiveness of cellular injection molding process Referat 2013
425 Effects of a skin/core debond on the dynamics of impacted sandwich plates Rozdział 2013
426 Effects of Al dopant on structural and optical properties of ZnO thin films prepared by sol-ge Artykuł 2013
427 Effects of intermediate gold layer on bond strength of dental porcelain to titanium Artykuł 2013
428 Effects of pulse power discharges in water on algae treatment Artykuł 2013
429 Effects of recasting of CoCrMoW dental alloy on its microstructure and corrosion resistance Artykuł 2013
430 Efficiency analysis of an autoparametric pendulum vibration absorber Artykuł 2013
431 Efficiency analysis of electronic channels use to communicate between enterprises and administration Artykuł 2013
432 Efficiency of data interpolation methods Artykuł 2013
433 An efficiency of H2S removal from biogas via physicochemical and biological methods - a case study Artykuł 2013
434 Ekologiczne materiały budowlane Artykuł 2013
435 Ekologistyka - logistyka usług w unieszkodliwianiu azbestu na składowiskach odpadów niebezpiecznych Rozdział 2013
436 Eksploatacyjne kryteria oceny przydatności stopów aluminium do produkcji wymiennych części form wtryskowych Artykuł 2013
437 Ekspozycja i ryzyko w systemie monitoringu: zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w ujęciu systemowym Monografia 2013
438 Ekspres – metod doslídžennâ kínetiki tribokontaktnoï vzaêíï u pídšipniku kovzannâ z tehnologíčnoû kontyriv detalej Artykuł 2013
439 Electrical discharges in humid environments. Generators, effects, application Monografia 2013
440 Electroacoustic study of dispersions containing two types of colloidal particles Artykuł 2013
441 Electrochemically deposited cobalt nanoarrays in SiO2/N-Si templates produced by swift heavy Ion-Induced modification technology Artykuł 2013
442 Electrokinetic techniques Rozdział 2013
443 Electronic recycling using batteries pulse charging Referat 2013
444 Electrostatic bifilar deduster Referat 2013
445 Elektroniczne usługi w chmurze obliczeniowej – nowe problemy, nowe rozwiązania Monografia 2013
446 Elemements automatic control of hydrodynamic systems Artykuł 2013
447 Element ochronny i odzież ochronna [Zgłoszenie nr (21) 398671] Patent 2013
448 The elemental composition, topography and wettability of Pb 0.25 Sn 1.75 S 2 thin films Artykuł 2013
449 The elemental composition, topography and wettability of PbxSn1-xS thin films Referat 2013
450 Emission and trends in reclaiming waste heat in industrial instalations Artykuł 2013
451 An empirical model of current in the pulse gas injector`s circuit Referat 2013
452 Employee and customer satisfaction as the source of company’s wealth Rozdział 2013
453 Energooszczędne instalacje inteligentne w obiektach agroturystycznych Referat 2013
454 Energooszczędne instalacje inteligentne w obiektach agroturystycznych Artykuł 2013
455 An energy absorber in the form of a thin-walled column with square cross-section and dimples Artykuł 2013
456 Energy harvesting in a beam system with an additional moving mass Rozdział 2013
457 Energy harvesting in a beam system with impacts: experimental studies Rozdział 2013
458 Energy harvesting in a pendulum system with impacts Rozdział 2013
459 Energy harvesting in piezoelastic systems driven by random excitations Artykuł 2013
460 Energy harvesting of a pendulum vibration absorber Artykuł 2013
461 Energy losses in the immersion compression refrigerator Monografia 2013
462 Enhancement of negative capacitance effect in (CoFeZr)x(CaF2)(100-x) nanocomposite films deposited by ion beam sputtering in argon and oxygen atmosphere Referat 2013
463 Enhancing energy harvesting system using materials with fractional order stiffness Rozdział 2013
464 Enhancing the optimization capabilities of simulation software with OPTQUEST for arena rockwell Rozdział 2013
465 Entrepreneurship strategies in a Portuguese and in a Polish region Rozdział 2013
466 Environmental Engineering IV : proceedings of the Conference on Environmental Engineering IV, Lublin, Poland, 3-5 September 2012 Monografia 2013
467 EPR investigations of electrons and neutrons irradiated cubic boron nitride Artykuł 2013
468 Erozja kawitacyjna powłok cermetalowych natryskiwanych metodą płomieniowo-proszkową Referat 2013
469 Erozja kawitacyjna powłok cermetalowych natryskiwanych metodą płomieniowo-proszkową Rozdział 2013
470 Estimating air-fuel mixture composition in the fuel injection control process in an SI engine using ionization signal in the combustion chamber Artykuł 2013
471 Estimation of burner input parameters using k-nn algorithm and flame image parameters Referat 2013
472 Estimation of thermal stress intensity factor in functionally graded strip with various properties gradation subjected to thermal shock Referat 2013
473 Eurokody mostowe a mechanika Artykuł 2013
474 Evacuation systems of screw-type water turbines in small hydropower plant Artykuł 2013
475 Evaluation of microbial diversity in a bed of field-scale landfill gas biofilter. Referat 2013
476 Evaluation of process wear of selected tool steels for injection molds Artykuł 2013
477 Evaluation of the effectiveness of the microcellular extrusion process of low density polyethylene Artykuł 2013
478 The evaluation of the TPM synchronization on the basis of their outputs Artykuł 2013
479 The evolution of Russian innovation policy Rozdział 2013
480 Ewolucja modelu umiejętności kierowniczych Artykuł 2013
481 Examination of an electromagnetic mill structure by means of infrared radiation Referat 2013
482 Expansion of high load range of CAI engine with internal EG and direct fuel injection Referat 2013
483 Experiences, assessment and future perspectives of cooperation between LUT university and ICT industry Referat 2013
484 Experimental analysis of high performance fibre reinforced concrete plates Rozdział 2013
485 Experimental and modeling study of the gasoline HCCI engine with internal gas recirculation Artykuł 2013
486 Experimental and numerical analysis of helical-wedge rolling process for producing steel balls Artykuł 2013
487 The experimental and numerical analysis of helicopter performance in urban areas and in SAR operations Artykuł 2013
488 Experimental and numerical investigations of TBC behaviours after aging subjected to tension and bending Referat 2013
489 Experimental evaluation and numerical modeling of delamination influence on composite beams' stiffness Referat 2013
490 Experimental investigation and numerical model ling of spot welding-adhesive joint response Referat 2013
491 Experimental investigation of channel-section composite profiles’ behavior with various sequences of plies subjected to static compression Artykuł 2013
492 Experimental investigation of post-buckling behavior of composite column with top-hat cross-section Artykuł 2013
493 Experimental methods for determining uncertainty of measurement using inspection probes Artykuł 2013
494 Experimental research and modeling of plasma torch of direct-flow plasmatron with a transverse arc Artykuł 2013
495 Experimental study of thermal stratification in a storage tank of a solar domestic hot water system Rozdział 2013
496 Experimental study of ultra wideband interference over wireless sensor networks Referat 2013
497 Experiments on the effect of control signal duty cycle on pulse gas injector closing time Referat 2013
498 Experiments on the effect of supply voltage on pulse gas injector opening time Referat 2013
499 External barrel temperature of a small bore Olympic rifle and shooting precision Artykuł 2013
500 Extraction of oil from microalgae which is expected as bio-fuel Referat 2013