Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 1898
Lp. Tytuł Typ Rok
1 10 years analysis of PV installation in Lublin region Rozdział 2014
2 100 lat ZSE w Lublinie Artykuł 2014
3 25 critical temperature of steel frame with joint flexibility increasing in fire - benchmark study prepared for the enviroment of autodesk robot structural analysis Rozdział 2014
4 3D printers – new possibilities in education Artykuł 2014
5 50 lat Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej 1964-2014 Monografia 2014
6 7th International Symposium on Environmental Effects on Buildings and People : actions, influences, interactions, discomfort : EEBP7, October 20-22, 2014, Krakow, Poland : book of keynote lectures and abstracts Monografia 2014
7 AC electric properties of nanocomposites prepared in vacuum chamber by ion sputtering Referat 2014
8 AC/DC conductance in granular nanocomposite films (Fe45Co45Zr10)x(CaF2)100−x Artykuł 2014
9 Accelerated methods for estimating the durability of plain bearings Artykuł 2014
10 Accuracy control in the machining of low rigidity shafts Rozdział 2014
11 Accuracy of evaluation of the service life of a plain bearing according to the generalized cumulative model of wear Artykuł 2014
12 Adhezja powłok biopolimerowych do powierzchni tytanu Rozdział 2014
13 Admittance and permittivity in doped layered TlGaSe2 single crystals Artykuł 2014
14 Adsorbcja tartrazyny na powierzchni zeolitów- badania spektrofotometryczne Rozdział 2014
15 Adsorption and electronic states of morin on TiO2 nanoparticles Artykuł 2014
16 Adult motivation to study of new information technologies – research results Rozdział 2014
17 Advanced technological plasmas Referat 2014
18 Advergaming jako narzędzie tworzenia więzi z klientami Artykuł 2014
19 Aerosol and bioaerosol particles in a dental office Artykuł 2014
20 Aerosol particles during Masses in a church Referat 2014
21 Aerosols in a dental office Referat 2014
22 Agglomeration economies : localisation or urbanisation? Structural models for more and less developed European Regions Rozdział 2014
23 Air conditioning impact on the dynamics of radon and its daughters concentration Artykuł 2014
24 Aircraft radial engine cfd cooling model Referat 2014
25 Aktualne problemy dostosowywania kształcenia na kierunku elektrotechnika do potrzeb rynkowych Referat 2014
26 Aktywne zawieszenie wahadłowego eliminatora drgań Artykuł 2014
27 Al methods for optical combustion sensor data interpretation Referat 2014
28 Al’bom kraêvidìv Volinì “ Genrika Pejera âk džerelo arhìtekturoï ìstorìografìï ” Rozdział 2014
29 Algorytm doboru robotów dla podsystemu transportu i manipulacji w zautomatyzowanych elastycznych systemach wytwarzania Rozdział 2014
30 Algorytmy wyznaczania optymalnej trasy przejazdu Referat 2014
31 Algorytmy wyznaczania optymalnej trasy przejazdu Artykuł 2014
32 Alternatywne metody identyfikacji charakterystyk moment - obrót odniesionych do charakterystyk pożaru Artykuł 2014
33 Alternatywne podejścia do budowy odniesionych do warunków pożaru charakterystyk moment - obrót na przykładzie stalowego węzła rygiel - słup Referat 2014
34 Analìz efektivhostì procesu ekstruzìï poristogo polìetilenu Artykuł 2014
35 Analiza awaryjności jako składowej kosztów utrzymania pojazdu Artykuł 2014
36 Analiza deformacji jednoelementowego układu węzłowego rusztowania modułowego Artykuł 2014
37 Analiza doboru predyktorów pogodowych do prognozowania zmiennych zależnych w budownictwie Artykuł 2014
38 Analiza drgań tłokowego silnika lotniczego Artykuł 2014
39 Analiza dynamiczna mostu dla pieszych w Kielcach Artykuł 2014
40 Analiza dynamiki układu do napinania linki ogranicznika prędkości dźwigów osobowych Artykuł 2014
41 Analiza efektywności energetycznej wybranych systemów grzewczych stosowanych w budynkach wielorodzinnych Artykuł 2014
42 Analiza ekonomiczna procesu transportowego w łańcuchu logistycznym Artykuł 2014
43 Analiza ekonomiczna zastosowania technologii autobusowych struktur fotowoltaicznych w warunkach miejskich Artykuł 2014
44 Analiza emisji elektromagnetycznej w środowisku przemysłowym na przykładzie Zakładów Azotowych Puławy S.A. Artykuł 2014
45 Analiza emisji elektromagnetycznej w środowisku przemysłowym na przykładzie Zakładów Azotowych Puławy S.A. Referat 2014
46 Analiza etapów tworzenia i użytkowania rusztowań z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników Artykuł 2014
47 Analiza FMEA – zapobieganie skutkom wad w praktyce Artykuł 2014
48 Analiza funkcjonowania Portu Lotniczego Lublin Artykuł 2014
49 Analiza funkcjonowania wybranej gminnej kanalizacji małośrednicowej Rozdział 2014
50 Analiza i diagnozowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Monografia 2014
51 Analiza i ocena systemu kształcenia w krajach afrykańskich na przykładzie Universite Sidi Mohamed ben Abdellah w Fezie w Maroko Rozdział 2014
52 Analiza konfiguracji linii produkcyjnych na podstawie modeli symulacyjnych Rozdział 2014
53 Analiza kosztów napraw samochodów w firmie transportowej Artykuł 2014
54 Analiza kształtu ziaren za pomocą mikroskopii konfokalnej - interpretacja danych Referat 2014
55 Analiza logarytmicznych stóp zwrotu dla wybranych spółek indeksu WIG20 Artykuł 2014
56 Analiza MES płytowego elementu sprężystego Referat 2014
57 Analiza MES połączeń klejowych kompozytu aramidowo-epoksydowego Referat 2014
58 Analiza MES połączeń klejowych kompozytu epoksydowo-aramidowego Artykuł 2014
59 Analiza MES zagadnienia sprzężenia elektromechanicznego na przykładzie hybrydowych płyt kompozytowych o różnych układach warstw oraz sposobach podparcia Referat 2014
60 Analiza mobilności studentów i pracowników politechniki lubelskiej w ramach programu Erasmus w latach 2009–2012 Rozdział 2014
61 Analiza modyfikacji systemów bonus-malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych AC na przykładzie wybranego zakładu ubezpieczeń Artykuł 2014
62 Analiza morfologii elektrod stosowanych w barwnikowych ogniwach słonecznych Artykuł 2014
63 Analiza mostowej konstrukcji stalowo-betonowej z płytą rozciąganą Artykuł 2014
64 Analiza możliwości plastycznego kształtowania uzębień wewnętrznych Artykuł 2014
65 Analiza możliwości wykorzystania heksanu w mieszaninie z olejem rzepakowym do zasilania silnika o zapłonie samoczynnym Artykuł 2014
66 Analiza nośności stalowych pomostów rusztowań Artykuł 2014
67 Analiza numeryczna mostka cieplnego powstającego w narożach budynków Artykuł 2014
68 Analiza numeryczna poziomu naprężeń wywołanych naciskiem osiowym P=15000N w samochodowym podnośniku nożycowym BD-02B2 Referat 2014
69 Analiza numeryczna prasowania obwiedniowego odkuwki drążonej typu tarcza z występami Artykuł 2014
70 Analiza numeryczna procesu wyciskania kołnierza z zastosowaniem pierścienia ograniczającego Artykuł 2014
71 Analiza parametrów zanikania nadprzewodzenia w przewodach nadprzewodnikowych YBCO i MgB2 Artykuł 2014
72 Analiza popiołów lotnych pod kątem uzyskania z nich pierwiastków ziem rzadkich Artykuł 2014
73 Analiza porównawcza kosztów eksploatacyjnych systemów grzewczych w budynku pasywnym oraz ich wpływu na środowisko Artykuł 2014
74 Analiza porównawcza wytrzymałości połączeń klejowych wykonanych przy użyciu klejów epoksydowych Artykuł 2014
75 Analiza poziomu życia i oczekiwań mieszkańców osiedli wykonanych w technologii uprzemysłowionej według ich subiektywnej oceny na przykładzie osiedla przy ulicy Zwoleńskiej w mieście Lipsko Rozdział 2014
76 Analiza pracy wybranych urządzeń elektrycznych w odniesieniu do jakości energii i EMC Referat 2014
77 Analiza problemu job-shop z uwzględnieniem zakłóceń procesu produkcyjnego Rozdział 2014
78 Analiza procesów pękania w betonach z dodatkiem popiołów lotnych w ich procesie dojrzewania Referat 2014
79 Analiza promocyjnych taryf przewozowych w regionalnym kolejowym ruchu pasażerskim w województwie lubelskim Rozdział 2014
80 Analiza ruchu podczas obróbki frezarskiej przedmiotów cienkościennych z zastosowaniem wizyjnego systemu pomiarowego 3D Rozdział 2014
81 Analiza ruchu podczas obróbki frezarskiej przedmiotów cienkościennych z zastosowaniem wizyjnego systemu pomiarowego 3D Artykuł 2014
82 Analiza stanu energetycznego warstwy wierzchniej stali OH18N9T i poliamidu PA6 po wybranych sposobach przygotowania powierzchni do klejenia Artykuł 2014
83 Analiza stanu naprężenia i mechanizmu zarysowania belki żelbetowej obciążonej statycznie Rozdział 2014
84 Analiza stanu naprężenia i odkształcenia w procesie wyciskania śrubowego dla różnych współczynników wydłużenia Artykuł 2014
85 Analiza statystyczna w procesie badawczym na przykładzie ozonowania poliamidu PA6 dla potrzeb klejenia Rozdział 2014
86 Analiza statystyczna wyników pomiarów poziomów w ruchu drogowym Referat 2014
87 Analiza strat wody w sieci wodociągowej eksploatowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Puchaczowie Artykuł 2014
88 Analiza wpływu impedancji uzwojenia wtórnego na parametry nadprzewodnikowych ograniczników prądu typu transformatorowego Referat 2014
89 Analiza wpływu imperfekcji na pracę statyczną rusztowań modułowych na przykładzie systemu Rotax Rozdział 2014
90 Analiza wpływu obróbki termicznej na wytrzymałość połączeń gwintowo-klejowych Rozdział 2014
91 Analiza wpływu przepisów i standardów na konstrukcję elektronicznego systemu zapłonowego lotniczego silnika tłokowego Artykuł 2014
92 Analiza wpływu siły docisku na proces cięcia płaskimi ściernicami z użyciem szybkiej kamery wizyjnej Artykuł 2014
93 Analiza wpływu siły docisku na proces cięcia płaskimi ściernicami z użyciem szybkiej kamery wizyjnej Rozdział 2014
94 Analiza wpływu strategii pomiaru przedmiotu próbnego wg normy PN-ISO 10791-7/2000 na ocenę dokładności obrabiarki Artykuł 2014
95 Analiza wybranych awarii pojazdów spowodowanych przez elementy złączne Artykuł 2014
96 Analiza wybranych właściwości fizycznych biomateriałów kompozytowych o osłonie polimerowej Referat 2014
97 Analiza wytrzymałości masztu wirnika nośnego wiatrakowca metodą elementów skończonych Referat 2014
98 Analiza wytrzymałości masztu wirnika nośnego wiatrakowca metodą elementów skończonych Artykuł 2014
99 Analiza zdarzeń w ruchu drogowym pojazdów pożarniczych Artykuł 2014
100 Analiza zdarzeń w ruchu drogowym pojazdów pożarniczych Referat 2014
101 Analiza zmian konstrukcyjnych pojazdów pożarniczych w zależności od obowiązujących norm Artykuł 2014
102 Analiza zmian konstrukcyjnych pojazdów pożarniczych w zależności od obowiązujących norm Referat 2014
103 Analyses of heat transfer through walls of thermal technical spaces with computer helping Artykuł 2014
104 Analysis of AC conductivity in wet oil impregnated insulating paper Rozdział 2014
105 Analysis of alternating overcurrent response of 2G HTS tape for SFCL Artykuł 2014
106 Analysis of aluminium surface layer in evaluating the strength properties of Fiber Metal Laminates Referat 2014
107 Analysis of asymmetry of probability distributions of the sound level measurement results Referat 2014
108 Analysis of average exchange rates Rozdział 2014
109 Analysis of foaming extrusion process Referat 2014
110 Analysis of load-displacement curves and energy absorption relations of selected fibre metal laminates subjected to low-velocity impact Artykuł 2014
111 The analysis of photovoltaic cells electrical parameters depending on the physical structure Referat 2014
112 An analysis of potential costs of adverse events based on Drug Programs in Poland. Pulmonology focus Artykuł 2014
113 An analysis of shear fracture toughness KIIc and microstructure in concretes containing fly-ash Artykuł 2014
114 Analysis of surface adhesion and physico-mechanical properties of construction ceramics hydrophobized by polymers with the addition of nanosilica Referat 2014
115 Analysis of the accuracy of uncertainty in noise measurements Referat 2014
116 Analysis of the effect of elements insulating passenger lift-door-driving motor upon the level of generated sound Artykuł 2014
117 Analysis of the helical wedge rolling process for proroducing a lever preform Artykuł 2014
118 Analysis of the helical-wedge rolling process for producing a long stepped shaft Artykuł 2014
119 Analysis of the helical-wedge rolling process for producing a workholding bolt Artykuł 2014
120 Analysis of the influence of thermal conditions on the electrical parameters of GaAs in the aspect of possible applications in photovoltaics Referat 2014
121 Analysis of the possibilities of introducing autonomous hybrid power supply system into stand-alone residential building Artykuł 2014
122 The analysis of the process of limiting the short circuit current by superconducting fault current limiters Artykuł 2014
123 The analysis of thermal comfort in a room with radiant floor with different finishing materials of the floor surface Rozdział 2014
124 Analysis of thermal processes in oil distribution transformer Artykuł 2014
125 An analysis of unit repair costs as a function of mileage of vehicles in a selected transport company Artykuł 2014
126 Analysis of wear resistance of boronized coatings Referat 2014
127 Analytical analysis of HTS transformer inrush current Referat 2014
128 Android i iOS - tworzenie aplikacji mobilnych Monografia 2014
129 Angles on polymeric material exposed on plasma generated in dielectric barrier discharge plasma jet Referat 2014
130 Anisotropic magnetoresistance of Ni nanorod arrays in porous SiO 2 /Si templates manufactured by Swift Heavy Ion-Induced Modification Referat 2014
131 Anti-Ramsey numbers in complete split graphs Referat 2014
132 Antygraffiti- badania skuteczności wybranych preparatów do zabezpieczania elewacji i usuwania zabrudzeń Artykuł 2014
133 Antykryzysowa filozofia życia Vittorio Possentiego Rozdział 2014
134 AOTs and solar energy for air, water and soil treatment Artykuł 2014
135 Application of 3-D laser scanning vibrometer in determination of free vibration frequencies of composite plates with damage Referat 2014
136 Application of Epanet 2.0 software for hydraulic modeling of the pressure sewage system Referat 2014
137 Application of fiber optic flame monitoring system for estimation burner input parameters Rozdział 2014
138 Application of geogebra for teaching mathematics Artykuł 2014
139 Application of HPLC-MS with electrospray ionization for the qualitative and quantitative analysis of antibiotics in pharmaceutical formulation Referat 2014
140 Application of low-temperature plasma for treatment of off-gases from bitumen production Referat 2014
141 Application of magnetorheological dampers to control of a mechanical system with a pendulum Referat 2014
142 Application of model reference adaptive system in natural frequency identification of an active beam composite structure Referat 2014
143 Application of numerical modeling to study of dispersion of bht in poliethylene pipes Artykuł 2014
144 Application of the maxima in the teaching of science subjects at different levels of knowledge Artykuł 2014
145 Application of the vibration signal in the diagnosis of the valve clearance of an internal combustion engine Artykuł 2014
146 Applications of cloud conputing services in education- case study Artykuł 2014
147 Approximation of random sums of random variables in insurance Artykuł 2014
148 Archeological heritage in city center and architectural-urban development Rozdział 2014
149 Arhìtekturna spadŝina Volinì : zbìrnik naukovih prac. Vipusk 4 Monografia 2014
150 Arms animation based on human hierarchical tree model Artykuł 2014
151 Aspekty psychologiczne : między ciałem a umysłem = The psychological aspects : between the body and the mind Monografia 2014
152 Asphalt-aggregate mix handling process of porous pavement rehabilitation project Artykuł 2014
153 Assesment of online Bank GUI based on user experience evaluation Referat 2014
154 Assessment and comparison of functionalities of telemedical applications Artykuł 2014
155 Assessment of quality of life (QOL) in postmenopausal osteoporosis in Poland Artykuł 2014
156 Assessment of water content in an impregnated pressboard based on DC conductivity measurements. Theoretical assumptions Artykuł 2014
157 Assignment problem and its extensions for construction project scheduling Artykuł 2014
158 Association of the programmed death 1 gene polymorphism with the development of rheumatoid arthritis in the population of South-Eastern Poland Referat 2014
159 Asymptotic behaviour of diffusions on graphs Rozdział 2014
160 Asymptotic scales in the spatial behaviour of two-gap superconductivity Referat 2014
161 Atmospheric pressure plasma jet for sterilization of heat sensitive surfaces Referat 2014
162 Atmospheric pressure plasma jets in decontamination and treament of polymeric surfaces Referat 2014
163 Audyt systemu jakości w przemyśle spożywczym Artykuł 2014
164 Aurivillius compounds synthesized by mechanical activation versus conventional solid-state sintering process: A comparative study Referat 2014
165 Automated NMR-relaxometry for control of production and quality Artykuł 2014
166 Automation of shafts machining Rozdział 2014
167 Automatyczna kontrola pozycjonowania robota w elastycznym gnieździe wytwarzania z zastosowaniem technik wizyjnych Artykuł 2014
168 Avtomatičeskoe ustrojstvo dlâ izmereniâ parametrov dizel’nogo dvigatelâ [patent kazachstański nr 28362 (11)] Patent 2014
169 Background-subtraction in electroacoustic studies Artykuł 2014
170 Backpack-type ozone-mist sterilization system developed for non-chemical agriculture processes Referat 2014
171 Badania belek żelbetowych z betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien stalowych i propylenowych Rozdział 2014
172 Badania eksperymentalne układu z wahadłem sterowanego za pomocą tłumika MR oraz sprężyny SMA Referat 2014
173 Badania eksperymentalne wpływu napięcia zasilania na czas otwierania wtryskiwacza gazu Artykuł 2014
174 Badania eksperymentalne wpływu napięcia zasilania na wydatek impulsowych wtryskiwaczy gazu Artykuł 2014
175 Badania eksperymentalne wpływu wypełnienia sygnału sterującego na czas wyłączania impulsowego wtrysku gazu Artykuł 2014
176 Badania eksploatacyjne pojazdu z bezpośrednim wtryskiem benzyny na hamowni podwoziowej Artykuł 2014
177 Badania emisji pojazdów z silnikami o zapłonie iskrowym w wybranej SKP w Žilinie na Słowacji Artykuł 2014
178 Badania emisji pojazdów z silnikami o zapłonie samoczynnym w wybranej SKP-ŽU w Žilinie na Słowacji Artykuł 2014
179 Badania emisji pojazdów z silnikami o zapłonie samoczynnym w wybranej SKP-ŽU w Žilinie na Słowacji Referat 2014
180 Badania fragmentowania wiórów w procesie frezowania stopów magnezu Rozdział 2014
181 Badania fragmentowania wiórów w procesie frezowania stopów magnezu Artykuł 2014
182 Badania i charakterystyki jednokomórkowego elektrolizera typu HTPEM Artykuł 2014
183 Badania mikrostrukturalne powłoki cermetalowej wytworzonej metodą natryskiwania cieplnego Rozdział 2014
184 Badania modelowe efektywności funkcjonowania separatora fazy stałej ścieków deszczowych Artykuł 2014
185 Badania modelowe nośności konstrukcji głównej drewnianego przekrycia kryształowego w kościele pod wezwaniem Chrystusa Króla w Biłgoraju Artykuł 2014
186 Badania modelowe układu zasilania wodorem silnika z zapłonem iskrowym Artykuł 2014
187 Badania morfologii powierzchni oraz właściwości fizykochemicznych popiołów lotnych modyfikowanych chitozanem Rozdział 2014
188 Badania nad efektywnością konwersji fotowoltaicznej (pv) dla warunków Lubelszczyzny Artykuł 2014
189 Badania nad odtworzeniem składu betonów Artykuł 2014
190 Badania parametrów materiałowych próbek betonowych z dodatkiem tufów zeolitowych i plastyfikatora Artykuł 2014
191 Badania przyczyn niejednorodności surowca skaleniowo-kwarcowego po wypaleniu Artykuł 2014
192 Badania przypadku uszkodzenia ramienia robota przemysłowego Artykuł 2014
193 Badania rozkładu naprężeń własnych w warstwie wierzchniej przedmiotów ze stopów aluminium po nagniataniu wibracyjnym Artykuł 2014
194 Badania społeczne przyczynkiem do oceny jakości energetycznej budynków wielkopłytowych w osiedlach mieszkaniowych Artykuł 2014
195 Badania sprawności autobusowego silnika spalinowego w warunkach ruchu miejskiego Artykuł 2014
196 Badania stanu energetycznego warstwy wierzchniej stopów magnezu po frezowaniu Rozdział 2014
197 Badania stanu energetycznego warstwy wierzchniej stopów magnezu po frezowaniu Artykuł 2014
198 Badania strukturalne elementu zacisku hamulcowego Rozdział 2014
199 Badania strukturalne tarczy hamulcowej Rozdział 2014
200 Badania struktury zasobów mieszkaniowych w Polsce na przykładzie budynków wznoszonych w technologii prefabrykowanej Artykuł 2014
201 Badania stuletniego betonu z mostu na ul. Zamojskiej w Lublinie Artykuł 2014
202 Badania symulacyjne bezpośredniego wtrysku gazu ziemnego do komory spalania dwupaliwowego silnika o zapłonie samoczynnym Artykuł 2014
203 Badania symulacyjne bilansu cieplnego silnika Diesla przeznaczonego do napędu lekkiego śmigłowca Artykuł 2014
204 Badania symulacyjne eksploatacji helikopterowego silnika o zapłonie samoczynnym Artykuł 2014
205 Badania symulacyjne lotniczego silnika gwiazdowego Artykuł 2014
206 Badania symulacyjne obciążeń tłoków silników spalinowych o zapłonie samoczynnym z wtryskiem bezpośrednim Artykuł 2014
207 Badania symulacyjne układu sterowania pracą silnika zasilanego benzyną z dodatkiem wodoru Artykuł 2014
208 Badania teoretyczne i doświadczalne współdziałania kanału z tworzywa polimerowego z kablem optotelekomunikacyjnym Referat 2014
209 Badania termowizyjne rozkładu temperatur na ostrzach narzędzi urabiających Referat 2014
210 Badania termowizyjne w procesie wytłaczania porującego Referat 2014
211 Badania uwarunkowań osiągnięcia maksymalnej wydajności filtra w warunkach granicznych strat naporu wody w złożu filtracyjnym. Referat 2014
212 Badania użyteczności z użytkownikiem – staż naukowy we Francji Artykuł 2014
213 Badania właściwości zeolitów otrzymywanych z popiołów lotnych pod kątem wykorzystania ich jako sorbentów CO 2 Artykuł 2014
214 Badania wpływu ciepła na stan energetyczny warstwy wierzchniej stali S235JR Artykuł 2014
215 Badania wpływu dodatków na właściwości materiałów na bazie cementu Sorela Rozdział 2014
216 Badania wpływu liczby łopat śmigła na parametry jego pracy Rozdział 2014
217 Badania wpływu starzenia naturalnego na wybrane właściwości wyrobów z polipropylenu z dodatkiem środka oksybiodegradacyjnego Artykuł 2014
218 Badania wybranych właściwości warstwy wierzchniej stopu magnezu AZ31 po obróbce szczotkowaniem Artykuł 2014
219 Badania wytrzymałościowe iglicy wtryskiwacza CNG do zasilania silnika Diesla Artykuł 2014
220 Badania żelbetowych belek zespolonych o przekroju teowym z wariantowo usytuowanym stykiem Rozdział 2014
221 Badanie efektywności pracy fotowoltaicznego systemu "off-grid" w warunkach zimowo - wiosennych dla Lubelszczyzny Artykuł 2014
222 Badanie możliwości wykorzystania betonu komórkowego o niskiej gęstości do dociepleń wewnętrznych Rozdział 2014
223 Badanie numeryczne poziomu naprężeń zachodzących w podnośniku trapezowym BD-02B2 Referat 2014
224 Badanie przepływomierza samochodowego w warunkach laboratoryjnych Artykuł 2014
225 Badanie skuteczności zabezpieczania przed luzowaniem połączeń gwintowych poprzez klejenie Rozdział 2014
226 Badanie sprawności układu przemiennik częstotliwości - indukcyjny silnik klatkowy Artykuł 2014
227 Badanie statyczne i dynamiczne mostu kolejowego o konstrukcji powłokowo-gruntowej Artykuł 2014
228 Balkony oszklone jako systemy szklarniowe. Cz. 1. : Zasady konstruowania i funkcjonowania pośrednich systemów pasywnych Artykuł 2014
229 Balkony oszklone jako systemy szklarniowe. Cz. 3 : Kształt balkonu a zyski energetyczne Artykuł 2014
230 Balkony oszklone jako systemy szklarniowe. Cz.2 : Wpływ powierzchni oszklenia na zyski energetyczne. Artykuł 2014
231 Bariery rozwoju energetyki wiatrowej Referat 2014
232 Bariery rozwoju przedsiębiorczości sektora MSP na przykładzie województwa lubelskiego Artykuł 2014
233 Basins of attraction in a simple harvesting system with a stopper Rozdział 2014
234 Beton odporny na działanie wysokich temperatur [patent nr 217367] Patent 2014
235 Bezpieczeństwo dzieci przewożonych w pojazdach samochodowych Artykuł 2014
236 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w województwie lubelskim z uwzględnieniem struktury powiatowej Artykuł 2014
237 Bezpieczeństwo systemów informacyjnych stosowanych w zarządzaniu transportem Artykuł 2014
238 Bezpieczeństwo użytkowania mobilnych instalacji fotowoltaicznych Artykuł 2014
239 Bezpieczeństwo w trakcie budowy i użytkowania rusztowań Artykuł 2014
240 Biblioteka Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Rozdział 2014
241 Bibliotekarze z Drohobycza z wizytą w Politechnice Artykuł 2014
242 Biblioteki specjalistyczne w opinii społeczności akademickiej Politechniki Lubelskiej Rozdział 2014
243 Bilans cieplny budynku na przykładzie jednorodzinnego domu niskoenergetycznego Rozdział 2014
244 The bioaugmention of sequencing batch reactor treating reject water Referat 2014
245 Biological evaluation of gaseous ozone spray system for non-chemical sterilization Referat 2014
246 Biomass co-combustion characterization based on analysis of image sequence Artykuł 2014
247 Biomedycyna : badania, diagnostyka, leczenie = Biomedicine : research, diagnostic, treatment. 1 Monografia 2014
248 Biomedycyna : badania, diagnostyka, leczenie = Biomedicine : research, diagnostic, treatment. 2 Monografia 2014
249 Bioróżnorodność : wybrane zagadnienia = Biodiversity : selected aspects Monografia 2014
250 Biotechnologia : wybrane zagadnienia = Biotechnology : selected issues. 1 Monografia 2014
251 Bluff in games Rozdział 2014
252 Błędy obróbki skrawaniem i ich prognozowanie z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych Monografia 2014
253 Błędy projektowe i wykonawcze budynków gospodarczych zlokalizowanych na obszarach wiejskich Rozdział 2014
254 Boom na kolektory. Instalacje słoneczne. Artykuł 2014
255 Boundary conditions in evolutionary equations in biology Artykuł 2014
256 Broadband concept of energy harvesting in beam vibrating systems for powering sensors Artykuł 2014
257 Brzegowe elementy nieskończone : podstawy analizy obszarów nieograniczonych metodą elementów brzegowych Monografia 2014
258 Budowa, zasada, działania i zastosowania systemu rejestracji ruchu firmy Xsens Referat 2014
259 Budowa, zasada, działania i zastosowania systemu rejestracji ruchu firmy Xsens Artykuł 2014
260 Budowanie miasta. Ochrona dóbr kultury współczesnej na przykładzie Lublina Rozdział 2014
261 Budowanie tożsamości oferty usługowej w oparciu o wartości niematerialne Artykuł 2014
262 Budowanie wizerunku miast z użyciem nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych - przykład miasta Lublina Rozdział 2014
263 Budownictwo na obszarach zurbanizowanych – nauka, praktyka, perspektywy Rozdział 2014
264 Budownictwo na obszarach zurbanizowanych : nauka, praktyka, perspektywy Monografia 2014
265 Budynki wykonane W systemie OWT - 67 W układzie urbanistycznym osiedla „Maki” W Lublinie Artykuł 2014
266 Business intelligence as a support in human resources strategies realization in contemporary organizations Artykuł 2014
267 Business intelligence for small and medium sized businesses Artykuł 2014
268 Business intelligence w zarządzaniu edukacją akademicką Artykuł 2014
269 Business Intelligence w zarządzaniu współczesnymi zakładami opieki zdrowotnej Artykuł 2014
270 CAD 3D as an optimization tool Artykuł 2014
271 Calibration of 5 axis cnc machine tool with 3D quickset measurement system Artykuł 2014
272 Calibration process and constructions of extrusion calibrators Referat 2014
273 Carbon nanotube fiber-silver hybrid electrical conductors Artykuł 2014
274 A case study of driver behaviour using eye-tracker Referat 2014
275 A case study of driver behaviour using eye-tracker Artykuł 2014
276 Catalytic pyrolysis of rice straw and product analysis Artykuł 2014
277 A causal construction of diffusion processes Rozdział 2014
278 Cavitation erosion and electrochemical corrosion of Al-Si aluminium casting alloys Referat 2014
279 Cavitation erosion resistance of Ni-Co based coatings Artykuł 2014
280 Certyfikacja hamulców opartych na pakietach sprężyn talerzowych stosowanych w urządzeniach dźwigowych Artykuł 2014
281 CFD model of the CNG direct injection engine Artykuł 2014
282 The CFD model of the combustion process in a radial engine Referat 2014
283 CFD model of the mixture formation process of the CNG direct injection engine Referat 2014
284 CFD study and wind tunnel measurements of flow around prism Referat 2014
285 CFD study on wind action on building-scaffolding system Referat 2014
286 CFRP composite materials strengthening of flat steel elements to reduce the stresses in the steel Artykuł 2014
287 Changes in the activation anergy of radiation defects in strongly defected silicon depending on the type and concentration of dopant Artykuł 2014
288 Changes in the structure of activated sludge protozoa community at the different oxygen condition Artykuł 2014
289 Chaotic vibrations of the duffing system with fractional damping Artykuł 2014
290 Characteristics of ion-plasma coatings AlN-TiB 2 (TiSi 2 ) after annealing (900, 1300)ºС Referat 2014
291 Characterization of first order PMD measurements based on a transmitted signal in an OOK fiber optic communication line Rozdział 2014
292 Characterization of mechanical and thermal properties of PP/mineral composites Artykuł 2014
293 Charakterystyka metod nieniszczących badania wytworów z tworzyw polimerowych Artykuł 2014
294 Charakterystyka mineralogiczno-petrograficzna skał zbiornikowych Rozdział 2014
295 Charakterystyka obciążenia narzędzi podczas prasowania obwiedniowego Artykuł 2014
296 Charakterystyka wybranych materiałów pucolanowych wykorzystywanych jako częściowy zamiennik spoiwa cementowego Rozdział 2014
297 Charakterystyka wytłaczania porującego Rozdział 2014
298 Charakterystyki użytkowe łuków rur ze stali żarowytrzymałej X10CrMoVNb9-1 wykonanych w procesie gięcia ze strefowym nagrzewaniem indukcyjnym Artykuł 2014
299 Chemical and instrumental testing of cement-based materials leading to the reconstitution of their substrate composition Artykuł 2014
300 Chitosan/β-1,3-glucan/calcium phosphate ceramics composites—Novel cell scaffolds for bone tissue engineering application Artykuł 2014
301 Choroby nowotworowe : zainteresowania naukowe młodych badaczy = Tumor diseases : young scientists' scientific interests. 1 Monografia 2014
302 Cięcie cieplne porowatych tworzyw polimerowych Artykuł 2014
303 Cienkościenna powłoka porowata [patent nr 216419] Patent 2014
304 The City and Universities: Białystok Lublin Wrocław Monografia 2014
305 A city bus electrification supported by the photovoltaic power modules Referat 2014
306 Cloud computing na przykładzie salesforce Rozdział 2014
307 Cluster potential identification tool supporting the process of related variety discovery Rozdział 2014
308 Co nowego w multiwyszukiwarce Artykuł 2014
309 Co-digestion of sewage sludge and mature landfill leachate in pre-bioaugmented system. Artykuł 2014
310 Color-aware packet marking based on H.264AVC coder extensions for improved video quality Artykuł 2014
311 Combined systems of energy generation – a characterisation and classification Artykuł 2014
312 The common wealth of the global world Referat 2014
313 Commune self-governments towards nature protection - selected aspects Rozdział 2014
314 Compact PCF modal interferometer for sensor applications built by splicing Rozdział 2014
315 Comparative analysis of selected combustion parameters in the diesel engine powered with biodiesel - ethanol blends Artykuł 2014
316 A comparison between integer order and non-integer order controllers applied to a water levelling system Artykuł 2014
317 Comparison of durability of resorbable polymer pins in in vitro and in vivo conditions. Preliminary study Artykuł 2014
318 Comparison of existing Computing Curricula and the new ACM-IEEE Computing Curricula 2013 Rozdział 2014
319 Comparison of interpolation methods based on real human motion data Artykuł 2014
320 Comparison of performance of synchronization algorithms for grid connected power electronics converters according to proposed evaluation quality criteria Artykuł 2014
321 Comparison of the dynamics of natural biodegradation of petrol and diesel oil in soil Artykuł 2014
322 The competences of project and project portfolio management as a response to the needs of the market Rozdział 2014
323 The competencies of local self-government authorities supporting the competitiveness and Innovativeness of companies Rozdział 2014
324 Complex response of the bistable laminated plate: Multiscale entropy analysis Artykuł 2014
325 Composition and microstructure of surface layers produced by the ion beam assisted deposition of metals from a pulsed arc-discharge plasma onto aluminum substrates Referat 2014
326 Computer – aided analysis of a new process for flanging hollow parts Artykuł 2014
327 Computer simulation of conductivity of (CoFeZr)x(CaF2)100-x nanocomposite produced with ion beam sputtering Rozdział 2014
328 Computer supervision of the group of compressors connected in parallel Artykuł 2014
329 Computer support in non-verbal communication systems with using graphic sings in education of peoplewith intellectual disabilities Artykuł 2014
330 Computer-aided design of human knee implant Rozdział 2014
331 Computer-aided desing visualisations in the training of civil engineers Rozdział 2014
332 Computer-aided maintenance and reliability management systems for conveyor belts Artykuł 2014
333 Computer-supported process of proteomic data profiling Artykuł 2014
334 The concept of using evolutionary algorithms as tools for optimal planning of multimodal composition in the didactic texts Artykuł 2014
335 Conditions for the preparation of stable ferrosilicon dust briquettes Artykuł 2014
336 Conducted electromagnetic disturbances caused by the ignition electrode of the GlidArc plasma reactor Referat 2014
337 Construct 2 - od gracza do twórcy gier Referat 2014
338 Contemporary challenges of visual education Rozdział 2014
339 Control of bending-bending coupled vibrations of a rotating thin-walled composite beam Artykuł 2014
340 Control of chaotic dynamics by magnetorheological damping of a pendulum vibration absorber Artykuł 2014
341 Control of flexural flapwise-chordwise coupled vibrations of a thin walled composite beam Referat 2014
342 Controlling jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem Rozdział 2014
343 Conurbations-peaceful coexistence or a road to nowhere? Rozdział 2014
344 The conversion technology of fly ash into zeolites Artykuł 2014
345 Correlation between local Fe states and magnetoresistivity in granular films containing FeCoZr nanoparticles embedded into oxygen-free dielectric matrix Artykuł 2014
346 Correlation of pressures on surfaces of rectangular prism in various boundary layer flows Referat 2014
347 Coupled flexural-torsional vibrations of a composite beam attached to a rotating hub Rozdział 2014
348 Coupling in dynamical systems and its propabilistic consequences Rozdział 2014
349 Creating robust schedules based on previous production processes Artykuł 2014
350 Criteria and conditions for making asynchronous connections between networks formed within the islanded power gird Rozdział 2014
351 The criterion for determining the direction of crack propagation in a random pattern composites Referat 2014
352 CRM na rynku gier wideo Rozdział 2014
353 Cross-wedge rolling Rozdział 2014
354 CSR szansą dla osób niepełnosprawnych Artykuł 2014
355 Cultural relics preserved on a global market, exemplified by an academic city Artykuł 2014
356 Current and voltage resonances on alternating current of (CoFeZr)x(CaF2)(100-x) nanocomposite produced by ion-beam sputtering Rozdział 2014
357 Current state of the business administration in Georgia and his role in global economy Referat 2014
358 The curvelet transform denoising of CT image Referat 2014
359 Cyfrowe układy automatycznej regulacji natężenia prądu termoemisji elektronowej w źródłach elektronów z gorącą katodą Rozdział 2014
360 Cylindrical orthotropic thermoelastic shells modeled by direct approach Rozdział 2014
361 Czas inżynierów Monografia 2014
362 Człowiek, czas, przestrzeń : wzajemne oddziaływania = Human, time, space : interactions Monografia 2014
363 Czy wydziały Politechniki Lubelskiej powinny aplikować o certyfikaty KAUT? Artykuł 2014
364 Czynniki ryzyka w systemie finansowym gmin Artykuł 2014
365 Czynniki wspierające i hamujące zjawisko benchmarkingu Rozdział 2014
366 Damages to injectors in diesel engines Artykuł 2014
367 Damping of inrush current in superconducting transformer Artykuł 2014
368 Dane klimatyczne a zapotrzebowanie na energię w pomieszczeniach mieszkalnych o różnej konstrukcji Artykuł 2014
369 Databases used in an application designed to calculate protection settings for medium voltage bays Artykuł 2014
370 Decision model for selecting supply sources of road construction aggregates Artykuł 2014
371 Definition of the objects of multivariable control of technological process of smelting industry on the basis of optimization model Artykuł 2014
372 Degradacja laminatów metalowo-włóknistych w nisko-cyklowej próbie zmęczeniowej Referat 2014
373 Degradacja wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych przez zaawansowane utlenianie w warunkach kawitacji hydrodynamicznej. Artykuł 2014
374 Degradacja związków odorotwórczych z przemysłu spożywczego metodą ozonowania Rozdział 2014
375 Degradation of ceramic matrix composites under mechanical loading: modeling and experiments Referat 2014
376 Degradation of odorous compounds from food production by oxidation methods Referat 2014
377 Degradation of rubberized lean concrete Referat 2014
378 Der Einsatz von alternativen Energien in Polen Rozdział 2014
379 Der Einsatz von Solarenergie : eine Heraus-Forderung zur Materialstudie Rozdział 2014
380 Der Postmoderne Mensch in der philosophischen Psychotherapie und der spirituellen Fügung Rozdział 2014
381 Derev’âni cerkvi karpats’kogo regionu Ukraїni i Pol’ŝi : [dokument elektroniczny] Monografia 2014
382 Description of degradation process of rubberized lean concrete Artykuł 2014
383 Description of the manipulator robot’s workspaces with three mobility degrees in the form of the logical expressions Artykuł 2014
384 Design of the liquid flow apparatus with using FEM module Referat 2014
385 Design, modeling and simulation of MEMS devices on Si, SiC, and diamond for harsh environment applications Artykuł 2014
386 Designing of screw impressions in the helical rolling of balls Artykuł 2014
387 Determinants method of explanatory variables set selection to linear model Artykuł 2014
388 Determinants of buying process of disabled consumers Rozdział 2014
389 Determinanty e-wyborów konsumentów niepełnosprawnych ruchowo Artykuł 2014
390 Determinanty zaangażowania pracowników w świetle badań Rozdział 2014
391 Determination of changes in the reservoir and cap rocks of the Chabowo Anticline caused by CO2–brine–rock interactions Artykuł 2014
392 Determination of colour-contrast sensitivity of the retina Artykuł 2014
393 Determination of flexural properties of rigid PUR foams using digital image correlation Artykuł 2014
394 Deterministic versus stochastic in the free horizon LQG problem Rozdział 2014
395 Developing a mooc – the aukee project evaluation Findings Rozdział 2014
396 Development of simulation model of electric drive of decoiler Artykuł 2014
397 Development of simulation model of strip pull self-regulation system in dynamic modes in a continuous hot galvanizing line Artykuł 2014
398 Development of time couplings method Referat 2014
399 Diagnosis of the process of building relationships between customer and company and employee Artykuł 2014
400 Diagnostics of CNC machine tool with R-Test system Artykuł 2014
401 Diagnostics of CNC machine tools in manufacturing process with laser interferometer technology Artykuł 2014
402 Diagnostyka maszyn w oparciu o analizę olejową Artykuł 2014
403 Diagnoza procesu budowania relacji na płaszczyźnie firma - klient Artykuł 2014
404 Die Bedeutung von schönheit in der bildenden Kunst Rozdział 2014
405 Die Rolle von philosophischer Psychotherapie gegenüber der Tragik des Lebens Rozdział 2014
406 Dielectric properties and model of the impedance formation of (Co45Fe45Zr10)x(PZT)(100-x) nanocomposites produced by means of Ion sputtering Referat 2014
407 Dielectric properties of (CoFeZr)x(PZT)100-x nanocomposites produced with a beam of argon and oxygen ions Artykuł 2014
408 Digital processing of pulse signal from Light-to-Frequency Converter under dynamic condition Rozdział 2014
409 Digital processing of pulse signal from Light-to-Frequency Converter under dynamic condition Referat 2014
410 Dillemmas of choice of the enterprise system in the medium size company Rozdział 2014
411 Discrete Vortex Method for estimation how surface roughness affects aerodynamic drag acting on a long cylinder exposed to wind Referat 2014
412 Distribution and geometric characteristics of pores and the strength properties of extrudates obtained by the twin-screw extrusion Artykuł 2014
413 Distributions of citations of papers of individual authors publishing in different scientific disciplines: Application of Langmuir-type function Artykuł 2014
414 Dni Otwarte w Instytucie Informatyki Artykuł 2014
415 Do pitannâ pro vpliv umov začeplennâ zubìv prâmozuboï cilìndričnoï peredačì na kontaktnu mìcnìst’ pri visotnomu koriguvannì Referat 2014
416 Doclìgžennâ umov za čeplennâ zubìv cilìndričnoï evol’ventnoï peredačì na kontaktnu mìcnìst’, znošuvannâ ì dovgovìčnìst’. Častina. 1. Postìjnì umovi vzaêmodìï u nekorigovanomu začeplennì Artykuł 2014
417 Doktoranci zaskakują na Targach Aktywności Osób Niepełnosprawnych Artykuł 2014
418 Domain-specific languages as tools for teaching 3D graphics Referat 2014
419 Donica ozdobna [Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego (11) 20950 (21) 22141] Patent 2014
420 Doniczka ze zbiorniczkiem na wodę [ Nr zgłoszenia wzoru użytkowego 121166] Patent 2014
421 Doniczka ze zbiorniczkiem na wodę [prawo ochronne na wzór użytkowy (11) 67451 (21) 121166] Patent 2014
422 Dormitories - places for living and learning Rozdział 2014
423 Doslìdžennâ umov začeplennâ zubìv cilìndričnoï evol’ventnoï peredačì na kontaktnu mìcnìst’, znošuvannâ I dovgovìčnìst’. Častina.2. Postìjni umovi vzaêmodìï u korigovanomu začeplenni Artykuł 2014
424 Doslìdžennâ umov začeplennâ zubìv cilìndričnoï evol’ventnoï peredačì na kontaktnu mìcnìst’, znošuvannâ I dovgovìčnìst’. Častina.3. Zmìnnì umovi bzaêmodìï u nekorigovanomu začeplennì Artykuł 2014
425 Doslìžennâ umov v maksimalʹnoї produktivnostì fìlʹtra za vtratami naporu v tobŝì fìlʹtruûčogo šaru Referat 2014
426 Dowiedzieć się i zrozumieć Artykuł 2014
427 Dr hab. inż. Henryk Banach Artykuł 2014
428 Dr hab. inż. Joanna Pawłat Artykuł 2014
429 Dr hab. inż. Paweł Węgierek Artykuł 2014
430 Dr hab. inż. Piotr Miller Artykuł 2014
431 Drogi o przekroju 2+1 sposobem na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego Artykuł 2014
432 Druk 3D w edukacji technicznej Artykuł 2014
433 Dubienka - the past and future of wooden housing development Rozdział 2014
434 Dynamic system modeling of shaft machining process in elastic deformable condition Rozdział 2014
435 Dynamical response of a van der Pol System with an external harmonic excitation and fractional derivative Rozdział 2014
436 Dynamical response of a van der Pol–Duffing System with an external harmonic excitation and fractional derivative Rozdział 2014
437 Dynamics aspect of chatter suppression in milling Rozdział 2014
438 Dynamics of a time delayed Duffing oscillator Artykuł 2014
439 Dynamics of composite milling: application of recurrence plots to Huang experimental modes Rozdział 2014
440 Dynamics of rotating pendulums attached to a hub with a nonideal energy source Referat 2014
441 Dynamics of Timoshenko beam under mechanical and thermal loadings Referat 2014
442 Dynamika zmian cieplnych w cienkowarstwowych taśmach HTS w stanach przejściowych Artykuł 2014
443 Działalność wydawnicza Politechniki Lubelskiej. Trzy lata istnienia Ośrodka do spraw Wydawnictw i Biblioteki Rozdział 2014
444 Działania społeczne odpowiedzialne na przykładzie innowacji produktowej Referat 2014
445 Dźwigary mostowe o środnikach z blach falistych Monografia 2014
446 E-health as a key element forming the competitive adv antage in helth Rozdział 2014
447 Eco-energy anthropopressure in the agricultural landscape Artykuł 2014
448 An economic approach to improve the strength of sealed threaded fasteners Artykuł 2014
449 Economic aspects of manufacturing systems design Artykuł 2014
450 Economic considerations of disassembly process automation Artykuł 2014
451 Economical analysis of manufacturing systems configuration in the aspect of their productivity Artykuł 2014
452 Edge states after wire brushing of magnesium alloys Artykuł 2014
453 Efekty realizacji projektu dotyczącego systemu automatycznego powiadamiania o wypadkach drogowych - eCall Artykuł 2014
454 Efektywne zarządzanie mocą farm wiatrowych Rozdział 2014
455 Efektywne zarządzanie mocą farm wiatrowych Artykuł 2014
456 Efektywność procesu wytłaczania tworzywa przy zmiennych warunkach jego zasilania Referat 2014
457 Efektywność w szpitalach publicznych Artykuł 2014
458 An effect of annealing on electric properties of nanocomposites Co45Fe45Zr10)(x)(PZT)((100-x)) Rozdział 2014
459 The effect of fly ash addition from hard coal combustion on the fracture processes of cement concretes Referat 2014
460 Effect of irradiation-induced defects introduced by irradiation with 4-9 MeV helium ions on impedance of silicon diodes Referat 2014
461 Effect of natural ageing on some properties of oxybiodegrading agent-containing polypropylene products Artykuł 2014
462 Effect of nature and amount of polypropylene composite filler on the productiyity of extruder with the cylinder equipped with grooyes Rozdział 2014
463 Effect of recasting on the useful properties CoCrMoW alloy Artykuł 2014
464 The effect of the LPG injector distance from an inlet valve on the combustion process in a SI engine Referat 2014
465 Effect of thermal treatment on the structure and mechanical properties of coatings based on (Ti, Hf, Nb, Si)N Artykuł 2014
466 Effect of tolerance in the fitting of rivets in the holes of double lap joints subjected to uniaxial tension Artykuł 2014
467 Effect of tungsten on the durability of diamond-like carbon coatings in the chemical industry Artykuł 2014
468 The effect of zeolite addition at a temperature compaction of asphalt mixes Rozdział 2014
469 Effective forming processes of hub forging from aluminum alloy AlCu2SiMn Artykuł 2014
470 Effective forming processes of hub forging from aluminum alloy AlCu2SiMn Rozdział 2014
471 The effectiveness of hydrophobisation of porous building materials by using the polymers and nanopolymers solutions Artykuł 2014
472 Effectiveness of polyethylene extrusion in a single-screw grooved feed extruder Artykuł 2014
473 Effects of boost and internal gas re-circulation on combustion in HCCI engine utilizing negative valve overlap Referat 2014
474 Effects of ict implementation in marketing product creation process Rozdział 2014
475 Effects of infrasound generated in urban areas on health of people and animals – an attempt to localize environmental infrasound sources using computer simulations Artykuł 2014
476 The effects of path dependency and path development on growth of municipalities : empirical evidence from Poland Referat 2014
477 Effects of Rotating Electrode During Plasma Generation Monografia 2014
478 Effects of steering dynamics upon tyre lateral forces on deformable surfaces Artykuł 2014
479 Ekologiczne aspekty wykorzystania wybranych materiałów stosowanych jako izolacje termiczne Artykuł 2014
480 Ekonomiczne aspekty doboru robotów przemysłowych dla elastycznych systemów produkcyjnych Rozdział 2014
481 Ekonomiczne aspekty zastosowania w transporcie drogowym technologii bezpośredniego wtrysku gazu do dwupaliwowych silników diesla Artykuł 2014
482 Eksperymentalna weryfikacja modelu ruchu autobusu miejskiego w badaniach drogowych Artykuł 2014
483 Eksperymentalne badania sprawności mechanicznej silników spalinowych Artykuł 2014
484 Eksploatacyjna analiza sprawności alternatorów autobusu miejskiego Artykuł 2014
485 Ekspresowa droga do rozwoju Artykuł 2014
486 The electric power generation efficiency in city bus Referat 2014
487 Elektrotechnologie Monografia 2014
488 Elektrotechnologie wspomagające przetwarzanie materiałów dielektrycznych pochodzenia roślinnego Artykuł 2014
489 Element łączący tuleję z uchwytem maszyny wytrzymałościowej [Nr zgłoszenia 402634] Patent 2014
490 Elemental composition, topography and wettability of PbxSn1 - xS thin film Artykuł 2014
491 Elementy grywalizacji w logistyce Artykuł 2014
492 Ellipsometry investigation of spin-valve systems on the basis of Fe, Co and Au Referat 2014
493 Emisja hałasu silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego syntetycznym olejem napędowym Artykuł 2014
494 Emisja hałasu silnika wysokoprężnego zasilanego mieszaninami oleju rzepakowego i heksanu Artykuł 2014
495 Emisja obligacji jako metoda finansowania rozwoju przedsiębiorstw z sektora energetycznego Artykuł 2014
496 Emotional speech recognition based on artifical neural network Referat 2014
497 Emulator sieci energetycznej przeznaczony do badań synchronizacji przekształtników sieciowych podczas zapadów napięcia Referat 2014
498 Energia jako towar o określonej jakości Artykuł 2014
499 Energy consumption in buildings after decentralization of district heating Referat 2014
500 Energy - absorption and efficiency diagrams of rigid PUR foams Artykuł 2014