Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 755
Lp. Tytuł Typ Rok
1 6-nożny robot kroczący Artykuł 2017
2 ACM/IEEE recommendations for computing curricula and the needs of the polish cs industry Rozdział 2017
3 Actual energy savings from the use of thermostatic radiator valves in residential buildings – Long term field evaluation Artykuł 2017
4 AD systems for processing of low frequency signals based on self calibrate ADC and DAC with weight redundancy Artykuł 2017
5 Adaptacja sterownika PLC do wymogów standardu komunikacyjnego IEC 61850 Artykuł 2017
6 Adsorption of BTX from aqueous solutions byNa-P1 zeolite obtained from fly ash. Process Safety and Environmental Protection Artykuł 2017
7 Advanced method of simulating welding for aluminium alloy fatigue lifespan diagnostics Artykuł 2017
8 Aerodynamic research of the overpressure device for individual transport Artykuł 2017
9 Aggregation in dispersions of hematite and of hematite-akageneite composite containing anionic surfactants Artykuł 2017
10 Air flow analysis around the autogyro fuselage Artykuł 2017
11 Air pollution in Poland in relation to European Union Rozdział 2017
12 The aircraft piston engine conjugate heat transfer model Artykuł 2017
13 Aktualna koncepcja wykorzystania oleju rzepakowego jako paliwa Artykuł 2017
14 Algorithm of a multiple method for predicting values of residual processes Rozdział 2017
15 Algorytmy systemu wizyjnego stanowiska badawczego aplikacji pick and place Artykuł 2017
16 Analiza dynamiczna żelbetowej dzwonnicy wraz z oceną jej uszkodzeń korozyjnych Rozdział 2017
17 Analiza ekonomiczna wybranych instalacji dualnych Rozdział 2017
18 Analiza lokalnej mikrostruktury modyfikowanych zaczynów cementowych z wykorzystaniem mikroskopii elektronowej (SEM/EDS) Referat 2017
19 Analiza pracy farmy wiatrowej w kontekście parametrów jakości energii elektrycznej Artykuł 2017
20 Analiza rentowności klienta z wykorzystaniem metody rachunku kosztów rentowności klienta - Cost-to-Serve Rozdział 2017
21 Analiza ryzyka transportu urobku w przedsiębiorstwie wydobywczym Artykuł 2017
22 Analiza skuteczności metod wprowadzania tekstu z użyciem mobilnego komunikatora internetowego Artykuł 2017
23 Analiza strat wody w wybranych wodociągach grupowych Rozdział 2017
24 Analiza termomechaniczna procesu walcowania poprzeczno-klinowego osi wagonowej Artykuł 2017
25 Analiza treści rejestrów publicznych w kontekście ich zadań związanych z wyceną nieruchomości Artykuł 2017
26 Analiza właściwości energetycznych kompozycji klejowych dedykowanych do połączeń klejowo-zgrzewanych Artykuł 2017
27 Analiza wpływu generacji wiatrowej na poziom rezerwy mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym Artykuł 2017
28 Analiza wyników badań wstępnych oraz określenie kierunku dalszych prac badawczych technologii drążenia tuneli ratowniczych metodą mechanicznego odspojenia Artykuł 2017
29 The analysis of buckling and post buckling in the compressed composite columns Artykuł 2017
30 Analysis of chaos in the combustion process of premixed natural gas engine Artykuł 2017
31 Analysis of damage to transport vehicles on the example of the municipal transport company in Lublin in 2011-2015 Referat 2017
32 Analysis of energy consumption of public transport in Lublin Rozdział 2017
33 Analysis of explosion hazard at the liquid fuel station Artykuł 2017
34 An analysis of eye-tracking and electroencephalography data for cognitive load measurement during arithmetic tasks Rozdział 2017
35 The analysis of failure in concrete reinforced concrete beams with different reirforcement ratio Referat 2017
36 Analysis of green solutions for new residential projects Artykuł 2017
37 Analysis of ledger-stand joints in the aluminum modular scaffold Artykuł 2017
38 Analysis of microcirculatory disorders in inflammatory processes in the maxillofacial region on based of optoelectronic methods Artykuł 2017
39 Analysis of possibilities to improve environmental operating parameters of modern compression – ignition engines Referat 2017
40 Analysis of shapes for the development of algorithms for strategies of machining process in the cam system Artykuł 2017
41 Analysis of the end-notched flexure test configuration applicability for mechanically coupled fiber reinforced composite laminates Artykuł 2017
42 Analysis of the physical foundations of the build quality of the diagnosis structures based on electronic means of recording and analyzing the parameters of electromagnetic radiation mechanical contact connections Artykuł 2017
43 Analysis of the possibility of using solar energy to power selected measuring drives in agriculture Artykuł 2017
44 The analysis of the traffic signs visibility during night driving Referat 2017
45 Analysis of the vascular tone and character of the local blood flow to assess the viability of the body using the photoplethysmographic device Artykuł 2017
46 Analysis of thermal properties and heat loss in construction and isothermal materials of multilayer building walls Artykuł 2017
47 Analysis of transport mechatronic system properties Artykuł 2017
48 Analysis of water losses in two selected water distribution systems Artykuł 2017
49 Anti-Ramsey numbers for disjoint copies of graphs Artykuł 2017
50 The application of a probabilistic method to the reliability analysis of longitudinally reinforced concrete beams Artykuł 2017
51 Application of a software package for transmission line digital overcurrent protection testing in the MATLAB-SIMULINK environment Artykuł 2017
52 The application of artificial neural networks to the problem of reservoir classification and land use determination on the basis of water sediment composition Artykuł 2017
53 Application of fuzzy logic and genetic algorithms in automated works transport organization Rozdział 2017
54 Application of mineral sorbents for removal of petroleum substances : a review Artykuł 2017
55 Application of NFC technology in railway passenger transport by introducing new products Artykuł 2017
56 The application of raw materials obtained from the cultivation of industrial hemp in various industries Artykuł 2017
57 The application of reliability analysis in engineering practice - reinforced concrete foundation Referat 2017
58 The application of reliability analysis in engineering practice - reinforced concrete foundation Referat 2017
59 The application of reliability in engineering practice-reinforced concrete foundation Artykuł 2017
60 Application of simulatiion methods of stochastic processes to vortex excitation Artykuł 2017
61 Application of virtual training model for technological processes Artykuł 2017
62 Architektoniczne i techniczne rozwiązania stosowane w nasadzeniach przyulicznych – współczesne tendencje europejskie Referat 2017
63 Artificial intelligence methods in diagnostics of coal-biomass blends co-combustion in pulverised coal burners Rozdział 2017
64 Artificial neural network modelling of vibration in the milling of AZ91D alloy Artykuł 2017
65 Aspects of EEG acquisition process Rozdział 2017
66 Aspekty techniczne wpływające na awaryjność rusztowań budowlanych Rozdział 2017
67 Aspekty wykorzystania kogeneracji i generacji rozproszonej opartej na odnawialnych źródłach energii Artykuł 2017
68 Assessment of collapse diagrams of rigid polyurethane foams under dynamic loading conditions Artykuł 2017
69 Assessment of odour nuisance of wastewater treatment plant Rozdział 2017
70 Assessment of the effectiveness of selected blowing agents in the injection molding of thermoplastic materiaw Artykuł 2017
71 Automatyczna budowa modeli numerycznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - studium przypadku Referat 2017
72 An averaging principle for fast diffusions in domains separated by semi-permeable membranes Artykuł 2017
73 Avoiding rainbow 2-connected subgraphs Artykuł 2017
74 Badania nad technologią otrzymywania cienkich warstw emitera metodą rozpylania magnetronowego dla zastosowań w ogniwach CIGS Artykuł 2017
75 Badania porównawcze dokładności przedmiotów ze stali 15-5PH oraz 4330 wykonanych frezowaniem Artykuł 2017
76 Badania skuteczności klejenia i spawania stali konstrukcyjnej S235JR Artykuł 2017
77 Badania taśm nadprzewodnikowych (2G HTS) bez stabilizatora Artykuł 2017
78 Badania tribologiczne powłoki eutektycznej Fe-Mn-C-B modyfikowanej Si, Ni, Cr, Cu wykazującej samoorganizację powierzchni tarcia Artykuł 2017
79 Badania warunków tarcia w zakresie obróbki plastycznej na gorąco z wykorzystaniem smarów na bazie szkła Artykuł 2017
80 Badania wybranych właściwości fizykochemicznych mikroemulsji wodno-paliwowej Artykuł 2017
81 Badania wytrzymałości mechanicznej modyfikowanego polilaktydu Referat 2017
82 Basics and design Rozdział 2017
83 Basis of the necessity of the thermal modelling and analysis of its problem Artykuł 2017
84 Battery-supported trolleybus traction network-a component of the municipal smart grid Rozdział 2017
85 Bending–twisting vibrations of a rotating hub–thin-walled composite beam system Artykuł 2017
86 Bias drift estimation for Mems gyroscope used in inertial navigation Artykuł 2017
87 BIM in General Construction Monografia 2017
88 BIO-MED-EX [Prawo ochronne na znak towarowy nr 288945] Patent 2017
89 BIO-MED-IN [Prawo ochronne na znak towarowy nr 293527] Patent 2017
90 Biomechanika przysiadu w rehabilitacji i treningu sportowym Artykuł 2017
91 Braking deceleration variability of progressive safety gears using statistical and wavelet analyses Artykuł 2017
92 Bridge Graffiti - Aesthetical Assessment Artykuł 2017
93 Bridges and ecological structures Monografia 2017
94 Buckling and limit states of composite profiles with top-hat cross-section subjected to axial compression Referat 2017
95 Buckling behaviour of single-walled carbon nanotubes under axial loading Artykuł 2017
96 Burnout of University employees and assessment of learning -teaching process quality Rozdział 2017
97 Calibration of the metrological characteristics of photoplethysmographic multispectral device for diagnosis the peripheral blood circulation Artykuł 2017
98 CFD analysis of the air flow around the blades of the vertical axis wind turbine Artykuł 2017
99 CFD numerical simulation of the indirect cooling system of an internal combustion engine Artykuł 2017
100 The characteristics of the operating parameters of the vertical axis wind turbine for the selected wind speed Artykuł 2017
101 Charakterystyka oporów miejscowych wybranych zaworów instalacyjnych zamontowanych na przewodach z różnych materiałów Rozdział 2017
102 Chemical and physical properties of limestone powder as a potential microfiller of polymer composites Artykuł 2017
103 Chemical reduction of nitrate by zerovalent iron nanoparticles adsorbed radiation grafted copolymer matrix Referat 2017
104 Chromosome 1 amplification has similar prognostic value to del(17p13) and t(4;14)(p16;q32) in multiple myeloma patients: analysis of real-life data from the Polish Myeloma Study Group Artykuł 2017
105 Classical and numerical methods in bridge design Rozdział 2017
106 CNG injector research for dual fuel engine Artykuł 2017
107 Coal and biomass co-combustion process characterization using frequency analysis of flame flicker signals Rozdział 2017
108 Cognitive inconsistency in bipolar patients is determined by increased intra-individual variability in initial phase of task performance Artykuł 2017
109 Collapse of channel section composite profile subjected to bending Part II: Failure analysis Artykuł 2017
110 Combustion process diagnosis and control using optical methods Rozdział 2017
111 Comparative analysis of relational and non-relational databases in the context of performance in web applications Rozdział 2017
112 A comparative study of hyperfine interactions in Aurivillius compounds prepared by mechanical activation and solid-state sintering Artykuł 2017
113 A Comparative study of the static code quality of different PHP frameworks Rozdział 2017
114 The comparison between the results of treatment of patients after ACL reconstruction using double-folded semitendinosus and gracilis tendons and quadruple-folded semitendinosus tendon Artykuł 2017
115 Comparison of the effect of dietary copper nanoparticles with copper (II) salt on bone geometric and structural parameters as well as material characteristics in a rat model Artykuł 2017
116 Comparison of the ICA and PCA methods in correction of EEG signal artefacts Rozdział 2017
117 Complex dynamics of a bistable electrically charged microcantilever : transition from single well to cross well oscillations Artykuł 2017
118 Complex information and technical solutions for energy management of municipal energetics Rozdział 2017
119 Composite materials based on hemp and flax for low-energy buildings Artykuł 2017
120 Compositional dependence of hyper fi ne interactions and magnetoelectric coupling in (BiFeO 3 ) x -(BaTiO 3 ) 1– x solid solutions Artykuł 2017
121 The concept of a 3D board game to recognise architectural monuments Rozdział 2017
122 Concept of deep drawing mechatronic system working in extreme conditions Artykuł 2017
123 Concepts of load handling devices, adjusted to light goods vehicles of the weight up to 3.5T Artykuł 2017
124 Construction and technological analysis of the broach blade shape using the finite element method Artykuł 2017
125 Construction of mathematical model the combustion of biogas to reduce greenhouse gas emissions Artykuł 2017
126 Contact angle assessment of wood-polymer composites treated with activated sludge Artykuł 2017
127 Control system for distributed generation in low voltage network systems Referat 2017
128 Cooper pairs in a two-orbital superconductor: bands filling effects on pair sizes Artykuł 2017
129 The cooperative paradigm of development - towards values Rozdział 2017
130 Copper-silicon dioxide nanocomposites: Structure and electron transport Artykuł 2017
131 Correlations of Kynurenic Acid, 3-Hydroxykynurenine, sIL-2R, IFN-α, and IL-4 with Clinical Symptoms During Acute Relapse of Schizophrenia Artykuł 2017
132 Cracking of two-phase ceramics under uniaxial compression deformation Artykuł 2017
133 Crank-piston model of internal combustion engine using CAD/CAM/CAE in the MSC Adams Artykuł 2017
134 The criterion for determining the direction of crack propagation in a random pattern composites Artykuł 2017
135 Cyfrowa abstynencja a skuteczna komunikacja marketingowa Artykuł 2017
136 Cylinder-to-cylinder and cycle-to-cycle variation in combustion process in radial aircraft engine Artykuł 2017
137 Daily kilometrage analysis for selected vehicle groups Referat 2017
138 Derev’ânì cerkvi Rìvnens′koї Oblastì : arhìtekturna spadŝina : Ìlûstrovanij katalog Monografia 2017
139 Design and evaluation of a flow-to-frequency converter circuit with thermal feedback Artykuł 2017
140 Design of ecommerce distribution network Rozdział 2017
141 Design solutions for improving the lowest buckling loads of a thin-walled laminated plate with a notch Referat 2017
142 Designing of cylindrical concrete tanks with regard to buckling and second order effects Artykuł 2017
143 Designing of cylindrical concrete tanks with regard to buckling and second order effects Referat 2017
144 The determinaion of combustion engine condition and reliability using oil analysis by MLP and RBF networks Artykuł 2017
145 Determination of fracture toughness in concretes containing siliceous fly ash during mode III loading Artykuł 2017
146 Determination of oxygen saturation and photosensitizer accumulation in the tumor with the help of LEDand laser diode-based irradiation sources and fiber-optics probes Artykuł 2017
147 Determining the value of surface free energy on the basis of the contact angle Artykuł 2017
148 Developing an educational board game using information technology Rozdział 2017
149 Developing and implementation of decision-making games for business education of engineering students Rozdział 2017
150 Diagnosing the automobile starting system Artykuł 2017
151 Diagnoza luki kompetencyjnej pracowników działu marketingu w innowacyjnych przedsiębiorstwach – wyniki badań Artykuł 2017
152 Diesel engine for aircraft propulsion system Artykuł 2017
153 A disassembly-free method for evaluation of spiral bevel gear assembly Artykuł 2017
154 Division of methods for counting helminths' eggs and the problem of efficiency of these methods Artykuł 2017
155 Dobre praktyki w otwartym publikowaniu książek naukowych, podręczników i czasopism na Politechnice Lubelskiej Rozdział 2017
156 Dokumentowanie spełniania wymagań w obszarze bezpieczeństwa technicznego na przykładzie dystrybucji paliw ciekłych Artykuł 2017
157 Dylematy wyznaczania wielkości partii produkcyjnej w przedsiębiorstwach z sektora MŚP Rozdział 2017
158 Dynamic response of the laminated box-beam with damages taking into account the effects of bending-twisting coupling Referat 2017
159 Dynamics and energy harvesting control of an autoparametric pendulum-like system Referat 2017
160 Dynamika wirującej belki cienkościennej ze zintegrowanymi piezoceramicznymi elementami aktywnymi o nieliniowych właściwościach Referat 2017
161 Dyskusja o dyskusji Artykuł 2017
162 Działalność publikacyjna bibliotekarzy wyższych uczelni technicznych w Polsce Rozdział 2017
163 Działania marketingowe a etapy działań logistycznych na przykładzie rynku gier komputerowych Artykuł 2017
164 E-learning as a supporting tool in education for computer science students Rozdział 2017
165 Ecological aspect of electronic ignition and electronic injection system Rozdział 2017
166 Ecological aspect of electronic ignition and electronic injection system Rozdział 2017
167 EEG spectral analysis of human cognitive workload study Artykuł 2017
168 Efekt dnia tygodnia na giełdach papierów wartościowych - analiza porównawcza Rozdział 2017
169 Efekt kalendarza na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Rozdział 2017
170 Efektywna stawka podatkowa jako miara efektywności podatkowej spółek akcyjnych Rozdział 2017
171 Efektywne tłumienie drgań belek kompozytowych wirnika trójłopatowego za pomocą sterowania w układzie zamkniętym z wykorzystaniem sygnału prędkości Referat 2017
172 Efektywność przetwórstwa porowanych rur osłonowych z PVC Artykuł 2017
173 Effect of annealing on the properties of ZnO:Al films prepared by RF magnetron sputtering Referat 2017
174 Effect of bacteria on strength, permeation characteristics and micro-structure of silica fume concrete Artykuł 2017
175 Effect of BaTiO3 concentration on structural and magnetic properties of mechanically activated BiFeO3-BaTiO3 system Artykuł 2017
176 The effect of degreasing on adhesive joint strength Artykuł 2017
177 Effect of fiber hybridization on durability related properties of ultra-high performance concrete Artykuł 2017
178 Effect of fly ash addition on the fracture toughness of plain concrete at third model of fracture Artykuł 2017
179 The effect of homocysteine and homocystine protonation on double-layer parameters at the electrode/ chlorates(VII) interface Artykuł 2017
180 The effect of primers on adhesive properties and strength of adhesive joints made with polyurethane adhesives Artykuł 2017
181 Effect of selected elements of the coupling stiffness submatrix on the load-carrying capacity of hybrid columns under compression Artykuł 2017
182 The effect of sputtering atmosphere parameters on dielectric properties of the ferromagnetic alloy – ferroelectric ceramics nanocomposite (FeCoZr)x(PbZrTiO3)(100−x) Artykuł 2017
183 The effect of the conditions of shot peening the inconel 718 nickel alloy on the geometrical structure of the surface Artykuł 2017
184 The effect of vibratory and rotational shot peening and wear on fatigue life of steel Artykuł 2017
185 Effect of zeolite properties on asphalt foaming Artykuł 2017
186 Effects of two-way electro-mechanical coupling on dynamics of a rotating composite beam with embedded nonlinear piezoceramic transducer Rozdział 2017
187 Efficient organization of workshops on creating teaching materials in the PROMIS project Referat 2017
188 Elbphilharmonie w Hafencity - wizerunkowa przemiana Hamburga Rozdział 2017
189 Electrical transport in carbon nanotube fibres Artykuł 2017
190 Electromagnetic interactions of metal detectors Artykuł 2017
191 Emisja spalin silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego mikroemulsją wodno-paliwową Artykuł 2017
192 Emocje jako czynnik kształtujący zachowania informacyjne w organizacji Rozdział 2017
193 Employing optical measurements for monitoring and diagnostics of combustion process in industrial conditions Artykuł 2017
194 Energy harvesting from a magnetic levitation system Artykuł 2017
195 Energy performance of buildings in Poland on the basis of different climatic data Artykuł 2017
196 Energy recovery from a pendulum vibration absorber with a ma glev harvester Referat 2017
197 The engine set damage assessment in the public transport vehicles Artykuł 2017
198 Enhancement of IT student projects using 3D technology Rozdział 2017
199 Environmental aspects of grid connected power electronic converters control Artykuł 2017
200 Environmental engineering V Monografia 2017
201 Estimation of first order PMD parameters in single mode optical fibers Rozdział 2017
202 Etapy analizy danych produkcyjnych w chmurze obliczeniowej z wykorzystaniem języka R Rozdział 2017
203 Evaluating the effectiveness of worksite wellness program Artykuł 2017
204 Evaluation of usefulness of real estate data contained in the register of prices and values of real estates Artykuł 2017
205 Evolution of the charge density wave order on the two-dimensional hexagonal lattice Artykuł 2017
206 The examination of the fracture toughness of fly ash concretes with diverse content of additive Referat 2017
207 Experimental and numerical study of the buckling of composite profiles with open cross section under axial compression Artykuł 2017
208 Experimental study on the removal of VOCs and PAHs by zeolites and surfactant-modified zeolites Artykuł 2017
209 Experimental verification of numerical studies on the post-buckling behavior of the thin-walled columns with Z-sections made of a general laminate using Aramis system Referat 2017
210 Experimental-numerical test of open section composite columns stability subjected to axial compression Artykuł 2017
211 Exposure of ambulance personnel to electromagnetic and acoustic fields Artykuł 2017
212 Extremal functions in weighted Bergman spaces Artykuł 2017
213 Eye tracking study of the influence of the form of presentation of algorithms on the efficiency of learning programming Rozdział 2017
214 Factors affecting trace element accumulation in livers of avian species from East Poland Artykuł 2017
215 Failure model of composite plates after low-energy impact subjected to the compression-after-impact (CAI) test Referat 2017
216 Failure of GFRP channel section beams subjected to bending - Numerical and experimental investigations Artykuł 2017
217 Fast Fourier transform analysis as a new tool for Olympic rifle coaches Artykuł 2017
218 Features of creating a solid models and assembly operations at CAD-systems Rozdział 2017
219 FEM analysis of loads and torque in a skew rolling process for producing axisymmetric parts Artykuł 2017
220 Fem and experimental analysis of thin-walled composite elements under compression Artykuł 2017
221 Ferromagnetic resonance spectroscopy of CoFeZr-Al2O3 granular films containing “FeCo core – oxide shell” nanoparticles Artykuł 2017
222 Finite-time synchronization of fractional-order simplest two-component chaotic oscillators Artykuł 2017
223 Folie skrobiowe napełniane wollastonitem i modyfikowane gumą arabską. Cz. 4, Nanostruktura powierzchni Artykuł 2017
224 The fracture toughness the K-IIIc of concretes with F fly ash (FA) additive Artykuł 2017
225 Frequency pressure transducer with a sensitivity of mem capacitor on the basis of transistor structure with negative resistance Rozdział 2017
226 Gas Bubbles and Slugs Crossover in Air–Water Two-phase Flow by Multifractals Artykuł 2017
227 Gas sensors array as a device to classify mold threat of buildings Rozdział 2017
228 Geological structure as a determinant of radon concentrations in buildings in Lublin region Referat 2017
229 Geometria kształtek wytwarzanych metodą termoformowania Artykuł 2017
230 Geometry optimization of a thin-walled element for an air structure using hybrid system integrating artificial neural network and finite element method Artykuł 2017
231 Głowica do nagniatania odśrodkowego [Patent nr (11) 224681 (21) 410010] Patent 2017
232 Harmonogramowanie procesów budowlanych metodami sprzężeń czasowych Monografia 2017
233 Hipoteza rynku efektywnego a hipotezy rynku fraktalnego i koherentnego w kontekście wykorzystania teorii chaosu w finansach Rozdział 2017
234 The horiterapy for the people with intellectual and conjugal disabilities - design principles, plant selection Referat 2017
235 Hydro-hydraulic analysis Rozdział 2017
236 Hydrodynamic cavitation of brewery spent grain diluted by wastewater Artykuł 2017
237 Hydroecological investigations of water objects located on urban areas Rozdział 2017
238 Hydrophobization of lime composites with lignocellulosic raw materials from flax Artykuł 2017
239 ICT studies in english – a comparison of research results in two countries Rozdział 2017
240 ICT study in english in the eyes of Polish and Kyrgyz students Rozdział 2017
241 Identifying industries requiring spatial and sectoral relationships to develop: do smart specializations always work? Artykuł 2017
242 Ile powinien kosztować magazyn energii? Artykuł 2017
243 Ile powinien kosztować magazyn energii? Rozdział 2017
244 Impact damage growth in carbon fibre aluminium laminates Artykuł 2017
245 Impact of blowing agents in pol(vinyl chloride) cellular extrusion process Artykuł 2017
246 Impact of hydraulic fracturing on the quality of natural waters Artykuł 2017
247 Impact of ITS services on the safety and efficiency of road traffic Artykuł 2017
248 The impact of selected technological and material parameters on the strength of adhesive steel sheets joints Artykuł 2017
249 Impact resistance and damage of fiber metal laminates Rozdział 2017
250 Improvement of the classification quality in detection of Hashimoto's disease with a combined classifier approach Artykuł 2017
251 The improvement of the volumetric monitoring system to raise the analysis accuracy for the allergic pollen found in the сity atmosphere Artykuł 2017
252 Improving the bearing fault diagnosis efficiency by the adaptive stochastic resonance in a new nonlinear system Artykuł 2017
253 In vitro studies of nanosilver-dopd titanium implants for oral and maxillofacial surgery Artykuł 2017
254 Increasing the ergonomics at the workstations of CCTV operators Artykuł 2017
255 Ineffective initiation contributes to deficient verbal and non-verbal fluency in patients with schizophrenia Artykuł 2017
256 The influence of biochemical modification on the properties of adhesive compounds Artykuł 2017
257 The influence of defect localization to the local and global dynamic response of a thin walled composite cantilever beam Referat 2017
258 The influence of external conditions on the photovoltaic modules performance Rozdział 2017
259 The influence of fibre bending on polarization-dependent twist sensor based on tilted bragg grating Artykuł 2017
260 The influence of fibre orientation in aluminium–carbon laminates on low-velocity impact resistance Artykuł 2017
261 Influence of frictional mechanism on chatter vibrations in the cutting process-analytical approach Artykuł 2017
262 The influence of load distribution in kinematic constraints of connecting rod on the results of the stress simulation Artykuł 2017
263 Influence of mechanical couplings on the buckling behaviour of thin-walled plates made of general laminates under compression Artykuł 2017
264 Influence of milling strategies of thin-walled elements on effectiveness of their manufacturing Artykuł 2017
265 An influence of municipal sewage sludge and mineral wool application on sorption properties of coarse-grained soil Rozdział 2017
266 Influence of oxide matrix on electron transport in (FeCoZr)x(Al2O3)1-x nanocomposite films Artykuł 2017
267 Influence of repainting on the mechanical properties, surface topography and microstructure of polyester powder coatings Artykuł 2017
268 Influence of selected cutting conditions on cutting forces Artykuł 2017
269 Influence of semi-conducting layers formation technology on electrical parameters of Si structures used in photovoltaics Artykuł 2017
270 The influence of shape and dimension of dust particle on electrostatic precipitator operation Referat 2017
271 Influence of the piezoelectric effect on the dynamic behaviour of an active blade Referat 2017
272 The influence of tool geometry on the course of flanges radial extrusion in hollow parts Artykuł 2017
273 Influence of various parameters on strength and absorption properties of fly ash based geopolymer concrete designed by Taguchi method Artykuł 2017
274 Instalacja do akumulowania energii cieplnej [Zgłoszenie nr (21) 414224] Patent 2017
275 Integral index of operation quality for evaluation of impact of distributive generation sources on electric network modes Artykuł 2017
276 Integration of Kazakhstan’s rail road in the world transport and logistics space Artykuł 2017
277 Inter-organizational relations as a one of sources of competitive advantage of contemporary enterprises in the era of globalization Artykuł 2017
278 Interactive application supporting numerical methods teaching Rozdział 2017
279 Interlaminar fracture toughness of glass and carbon reinforced multidirectional fiber metal laminates Artykuł 2017
280 Inversion of remote sensing data using multiple ratios of spectral radiation intensities and neural networks Artykuł 2017
281 Investigation of the effect of chamfer size on the behaviour of hybrid joints made by adhesive bonding and riveting Artykuł 2017
282 Jeden czy wiele wzorców zmian poboru wody? - kalibracja modelu wybranej sieci wodociągowej Artykuł 2017
283 Jeden czy wiele wzorców zmian poboru wody? - kalibracja modelu wybranej sieci wodociągowej Rozdział 2017
284 Kabel telekomunikacyjno-transportowo-energetyczny [Zgłoszenie nr (21) 413084] Patent 2017
285 KAiM PL [Prawo ochronne na znak towarowy nr 292559] Patent 2017
286 Katalog pam’âtok dierev’ânogo cerkovnogo zodčestva Rozdział 2017
287 Kierunki rozwoju robotyki w aspekcie projektowania współczesnych systemów produkcyjnych Rozdział 2017
288 Klimatyzacja samochodowa na ogniwach Peltiera Artykuł 2017
289 Klucz dynamometryczny [Zgloszenie nr (21) 419408] Patent 2017
290 Klucz dynanometryczny [Zgłoszenie nr (21) 419408] Patent 2017
291 Koebe sets for the class of functions convex in two directions Artykuł 2017
292 Komora do kontroli przetaczania płynów [Zgłoszenie nr (21) 413286] Patent 2017
293 Kompozycja klejowa i sposób jej wytwarzania [Zgłoszenie nr (21) 417714] Patent 2017
294 Kompozycja klejowa i sposób jej wytwarzania [Zgłoszenie nr (21) 417715] Patent 2017
295 Kompozycja klejowa i sposób jej wytwarzania [Zgłoszenie nr (21) 417716] Patent 2017
296 Komunikacja marketingowa wobec digitalizacji procesów rynkowych Artykuł 2017
297 Koncepcja stanowiska badawczego aplikacji pick and place Artykuł 2017
298 Koncepcyjny projekt samobieżnej bębnowej kosiarki spalinowej Rozdział 2017
299 Korzyści ekonomiczne wynikające z zastosowania zasobnika energii w sieci niskiego napięcia Artykuł 2017
300 Kreacja marki samochodów w nowych mediach - studium przypadku marki Alfa Romeo Artykuł 2017
301 Kreatywność i działalność innowacyjna jako czynniki tworzenia wartości dla klienta Artykuł 2017
302 Large educational project from the management team’s perspective Rozdział 2017
303 Limiting value of cockroft-latham integral fpr commercial plasticine Referat 2017
304 Logistyka gospodarki odpadami : ekologistyka, odpady komunalne i medyczne Monografia 2017
305 The loss of synchronization between air pressure fluctuations and liquid flow inside the nozzle during the chaotic bubble departures Artykuł 2017
306 Low energy and passive buildings Monografia 2017
307 Machine fleet failure frequency control support by text mining methods Artykuł 2017
308 Magnetic properties and magnetoelectric coupling enhancement in Bi5Ti3FeO15 ceramics Artykuł 2017
309 Magnetyczny generator tarczowy szeregowy [Patent nr (11) 226458 (21) 412300] Patent 2017
310 Maintenance diagnostics of transformers considering the influence of short-circuit currents during operation Artykuł 2017
311 Maintenance of bridges Rozdział 2017
312 Marketing communication problems - a case study of agricultural exhibitions Rozdział 2017
313 Marketingowe aspekty wykorzystania grywalizacji Artykuł 2017
314 Matching of renewable source of energy generation graphs and electrical load in local energy system Rozdział 2017
315 Matching Pursuit algorithm in assessing the state of rolling bearings Artykuł 2017
316 Mathematical control system of grid-tied multilevel voltage inverter Artykuł 2017
317 Mean effective pressure oscillations in an IC-SI engine after the addition of hydrogen-rich gas Artykuł 2017
318 Mechanical properties of adhesive bonds reinforced with biological fabric Artykuł 2017
319 Mechanizm blokujący [Zgłoszenie nr (21) 417644] Patent 2017
320 Mechano-physical properties and microstructure of carbon nanotube reinforced cement paste after thermal load Artykuł 2017
321 Methane emissions and the possibility of its mitigation Rozdział 2017
322 Method and devices of protection from single-phase ground fault of the stator winding synchronous generator , which operates in the block with a transformer Referat 2017
323 Method for testing and evaluating grassy runway surface Artykuł 2017
324 Metody komputerowe w naukach inżynieryjnych = Computer methods in engineering science Monografia 2017
325 Metody modelowania układów HVDC w obliczeniach zwarciowych Artykuł 2017
326 Metody obróbki danych EMG Artykuł 2017
327 Metody trasowania i wymiarowania sieci wodociągowych Rozdział 2017
328 Metody wdrażania outsourcingu w małych i średnich przedsiębiorstwach Artykuł 2017
329 Metodyka rozwiązywania zagadnień problemowych TRIZ Rozdział 2017
330 Micro-geometry surface modelling in the process of low-rigidity elastic-deformable shafts turning Artykuł 2017
331 Microstructure and mechanical properties of (Ti-Zr-Nb)N coatings Referat 2017
332 Microstructure and performance analysis of Zrn/CrN coatings produced by vacuum arc deposition Referat 2017
333 Miejsce biblioteki w strukturze uczelni Rozdział 2017
334 Mikroreaktor plazmowy [Patent nr (11) 226684 (21) 414023] Patent 2017
335 Mikroreaktor plazmowy [Patent nr (11) 226685 (21) 414024] Patent 2017
336 Mikroreaktor plazmowy [Zgłoszenie nr (21) 414023] Patent 2017
337 Mikroreaktor plazmowy [Zgłoszenie nr (21) 414024] Patent 2017
338 Mitigation of greenhouse gases emissions by management of terrestrial ecosystem Artykuł 2017
339 Mitigation of pollutant migration from landfill to underground water and air Rozdział 2017
340 Mnożnikowe efekty zaopatrzeniowe na przykładzie Podstrefy Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec Artykuł 2017
341 Mobilny robot poszukiwawczo-transportowy Artykuł 2017
342 Modal interactions and time delay control of a parametrically excited nonlinear composite column Artykuł 2017
343 A model of low-velocity impact damage of composite plates subjected to compression-after-impact (CAI) testing Artykuł 2017
344 Model robota szeregowego typu Scara w środowisku ROS Artykuł 2017
345 Modeling a fuel injector for a two-stroke diesel engine Artykuł 2017
346 Modeling and simulation of photovoltaic system using Matlab/Simulink environment Rozdział 2017
347 Modeling contractor's bidding decisions Artykuł 2017
348 Modelling characteristics of spark ignition engine injection system Artykuł 2017
349 Modelling contractor’s bidding decision Artykuł 2017
350 Modelling functionally graded materials in heat transfer and thermal stress analysis by means of graded finite elements Artykuł 2017
351 Modelling of a large rotary heat exchanger Artykuł 2017
352 Modelling of the damage process of interfaces inside the WC/Co composite microstructure: 2-D versus 3-D modelling technique Artykuł 2017
353 Modelowanie automatyki stacji elektroenergetycznej z wykorzystaniem narzędzi dedykowanych dla standardu IEC 61850 Artykuł 2017
354 Modelowanie transformatorów z regulacją skośną przekładni w obliczeniach zwarciowych Artykuł 2017
355 Modern methods of simulation welding for diagnosing fatigue lifespan Referat 2017
356 Monitoring of cutting conditions with the empirical mode decomposition Artykuł 2017
357 Monitoring of environmental structures and facilities Rozdział 2017
358 Monitoring of photovoltaic micro installations Artykuł 2017
359 Monitoring of the combustion process under industrial conditions Rozdział 2017
360 Monitoring risk behaviour in adolescent pupils regarding consumption of psychoactive substances Artykuł 2017
361 Motywacja pracownika a satysfakcja i lojalność klienta Monografia 2017
362 Narzędzie do obciskania odkuwek drążonych [Patent nr (11) 224904 (21) 405863] Patent 2017
363 Narzędzie do walcowania grzbietów narzędzi śrubowych [Patent nr (11) 224804 (21) 405531] Patent 2017
364 Narzędzie do walcowania skośnego [Patent nr (11) 225773 (21) 407299] Patent 2017
365 Narzędzie do walcowania skośnego [Patent nr (11) 225774 (21) 407300] Patent 2017
366 Narzędzie do walcowania skośnego [Patent nr (11) 226533 (21) 409314] Patent 2017
367 Narzędzie do walcowania śrubowych rowków wiórowych [Patent nr (11) 224803 (21) 405524] Patent 2017
368 Narzędzie do wyciskania wierteł krętych [Zgloszenie nr (21) 416319] Patent 2017
369 Narzędzie klinowe [Zgloszenie nr (21) 416318] Patent 2017
370 New approach in evaluation of ceramic-polymer composite bioactivity and biocompatibility Artykuł 2017
371 A new grinding technology using an electromagnetic mill–testing the efficiency of the process Artykuł 2017
372 New method for HA/glucan bone scaffold preparation reduces cytotoxic effect of highly reactive bioceramics Artykuł 2017
373 News in the it outsourcing and trends in its development Referat 2017
374 Nitrate monoionic form of anion exchanger as a means for enhanced nitrogen fertilization of degraded soils Rozdział 2017
375 Nižnâ zyrno-rozpodil'ča sistema filtriv z plavaûcim fil'tryûcim šarom [Patent ukraiński 113614] Patent 2017
376 Non-linear dynamics and optimization of a harvester–absorber system Artykuł 2017
377 Non-linear multi-mode buckling of non-symmetric FML/FGM thin-walled columns with open cross-sections under compression Artykuł 2017
378 Nonlinear control of a rotating conposite electro-mechanical structure Rozdział 2017
379 Nonlinear control of flexural-torsional vibration of a rotating thin-walled composite beam Artykuł 2017
380 Nonlinear stability analysis of composite profile under uniaxial compression Referat 2017
381 The nonuniformity of the piston motion of the radial engine Artykuł 2017
382 A note on the weighted strong law of large numbers under general conditions Artykuł 2017
383 Nóż tokarski [Nr prawa ochronnego dla wzoru użytkowego (11) 69274] Patent 2017
384 Nożowa opaska do nawiercania [Nr prawa ochronnego dla wzoru użytkowego (11) 69030]] Patent 2017
385 Numerical analysis of the critical state of thin-walled structure with z-profile cross section Artykuł 2017
386 Numerical and experimental analysis of a cross wedge rolling process for producing ball studs Artykuł 2017
387 Numerical and experimental studies on the rotating rotor with three active composite blades Artykuł 2017
388 Numerical and experimental studies on vibration based methods for detection of damage in composite beams Artykuł 2017
389 Numerical and experimental study of producing two-step flanges by extrusion with a movable sleeve Artykuł 2017
390 Numerical models of scaffolding decks and their applications Artykuł 2017
391 Numerical thermal analysis of a car braking system Artykuł 2017
392 Numeryczne modelowanie procesów gięcia łuków rurowych dla energetyki Artykuł 2017
393 Obciążka do dźwigu [Patent nr (11) 225770 (21) 416361] Patent 2017
394 Object detection in images with low light condition Rozdział 2017
395 Obróbka naroży wewnętrznych o małym promieniu zaokrąglenia Artykuł 2017
396 Ocena dokładności wykonania elementów obrabianych mikronarzędziami Rozdział 2017
397 Ocena elastyczności księgarń internetowych wg modelu cyklu aktywności klienta Artykuł 2017
398 Ocena jakości wody w budynku edukacyjnym na podstawie występowania bakterii z rodzaju Legionella Artykuł 2017
399 Ocena kąta zwilżania kompozytów polimerowo-drzewnych poddanych działaniu osadu czynnego Artykuł 2017
400 Ocena możliwości opanowania podskoków napięcia w sieci nn o dużym nasyceniu mikroinstalacjami fotowoltaicznymi Referat 2017
401 Ocena możliwości zastosowania gazu Browna do współzasilania silnika o zapłonie samoczynnym Artykuł 2017
402 Ocena niezawodności eksploatacyjnej wybranej stacji wodociągowej Artykuł 2017
403 Ocena niezawodności eksploatacyjnej wybranej stacji wodociągowej Referat 2017
404 Ocena powierzchni struktur metalowo-kompozytowych po cięciu wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną Artykuł 2017
405 Ocena wpływu pracy farmy wiatrowej na parametry jakości energii elektrycznej Rozdział 2017
406 Oddziaływanie pola elektromagnetycznego na proces hiperaktywacji nasienia-badanie pilotażowe Artykuł 2017
407 Odzyskiwanie energii i dynamika wahadłowego eliminatora drgań z półaktywnym zawieszeniem Referat 2017
408 Oena ryzyka zawodowego na stanowisku zbrojarz-betoniarz w przedsiębiorstwach wytwarzajacych wyroby na potrzeby budownictwa - studium przypadku Artykuł 2017
409 Określanie nośności podłoza przy projektowaniu rusztowań Artykuł 2017
410 On coefficients problems for typically real functions related to gegenbauer polynomials Artykuł 2017
411 On lower bound for induced Ramsey number Referat 2017
412 On Parameterization of the reinforcement phase distribution in continuous fiber-reinforced composites Rozdział 2017
413 On quantitative expression in fibrous composites based on an exemplary distribution of roving glass-fibers Artykuł 2017
414 On the conjecture of Hayami and Owa concerning the class ℛ(α) Artykuł 2017
415 On the heat transfer coefficients between heated/cooled radiant ceiling and room Artykuł 2017
416 On the light intensity transmitted through water and aqueous supersaturated ammonium dihydrogen phosphate solutions containing different antisolvents Artykuł 2017
417 On Wallen-type formulae for integrated semigroups and sine functions Artykuł 2017
418 Operational characteristics of the heat and cold storage in traction vehicles Rozdział 2017
419 Optical fiber exhaust management systems and innovative technologies for its production Artykuł 2017
420 Optimization of the post logistics network and location of the local distribution center in selected area of the Lublin province Referat 2017
421 Optimization of the post logistics network and location of the local distribution center in selected area of the Lublin province Artykuł 2017
422 Optimization of thin-walled element geometry using system integrating neural networks and finite element method Artykuł 2017
423 Optimizing the geometry of the connecting rod in opposite pistons engine Artykuł 2017
424 Optymalizacja geometrii wypraski wtryskowej Referat 2017
425 Optymalizacja geometrii wypraski wtryskowej Referat 2017
426 Optymalizacja parametrów plazmowych procesu immobilizacji biomolekuł lakazy strumieniem zimnej plazmy SPP Referat 2017
427 Optymalizacja parametrów plazmy SPP w otrzymaniu bioaktywnych powłok lakazy Rozdział 2017
428 Organizacja prac magazynowych w przedsiębiorstwie branży transportowej Artykuł 2017
429 The outdoor performance of four different PV technologies in Poland Referat 2017
430 Output response identification in a multistable system for piezoelectric energy harvesting Artykuł 2017
431 Outsourcing jako współczesna koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem i nowoczesny trend gospodarki XXI wieku Artykuł 2017
432 Overheating in a UK high-rise retrofit apartment block – ranking of measures available to case study occupants based on modelling Artykuł 2017
433 Overheating in retrofitted flats: occupant practices, learning and interventions Artykuł 2017
434 Overview of the research on roll forging processes Artykuł 2017
435 Pantograf przestrzenny prosty [Patent nr (11) 226460 (21) 412302] Patent 2017
436 Pantograf przestrzenny stopniowy [Patent nr (11) 226459 (21) 412301] Patent 2017
437 Parameterisation of an electric vehicle drive for maximising the energy recovery factor Rozdział 2017
438 Path loss model for a wireless sensor network in different weather conditions Rozdział 2017
439 Percepcja wysiłku głosowego i obciążenia psychicznego na przykładzie stanowiska pracy nauczyciela akademickiego - studium przypadku Rozdział 2017
440 Percolation threshold of granular metal-dielectric nanocomposites (FeCoZr)x(CaF2)1-x produced in atmosphere of argon and oxygen Rozdział 2017
441 Phosphorus recovery from biogas slurry by ultrasound/H2O2 digestion coupled with HFO/biochar adsorption process Artykuł 2017
442 Photodegradation of lower polybrominated diphenyl ether congeners in indoor air – model studies Artykuł 2017
443 Photonic bandgap fibre based gas sensing : current status and future possibilities Rozdział 2017
444 Platforma załadowczo-wyładowcza [Zgłoszenie nr (21) 417643] Patent 2017
445 Poduszkowiec sterowany z systemu android Artykuł 2017
446 Podwodny eksplorator gąsienicowy Artykuł 2017
447 Pomiar satysfakcji z pracy – teoria i wyniki badań Artykuł 2017
448 Porównanie mechanizmów bezpieczeństwa popularnych systemów operacyjnych urządzeń mobilnych Artykuł 2017
449 Porównanie parametrów jakościowych zużycia energii na przykładzie opraw oświetleniowych typu LED oraz nowoczesnych opraw sodowych Referat 2017
450 Porównanie szybkości działania wybranych funkcji skrótu i algorytmów szyfrowania Artykuł 2017
451 Porównanie technologii tworzenia aplikacji internet owych JEE na przykładzie JavaServer Faces i Spring Boot Artykuł 2017
452 Porównanie zasad projektowania żelbetowych kominów przemysłowych Artykuł 2017
453 Post-crystallization cooling behavior of aqueous supersaturated ammonium dihydrogen phosphate solutions containing acetone and methanol antisolvents added at different rates Artykuł 2017
454 Post-traumatic growth in parents after infants' neonatal intensive care unit hospitalisation Artykuł 2017
455 Postbuckling behaviour of laminated plates with a cut-out Artykuł 2017
456 Potencjał ζ i równanie Smoluchowskiego Artykuł 2017
457 Potential DBD-jet applications for preservation of nutritive compounds on the example of vitamin C in water solutions Rozdział 2017
458 Powder eutectic materials of Fe-Mn-C-B system for coatings of increased abrasive wear Rozdział 2017
459 Praca cienkościennej struktury kompozytowej w stanie krytycznym Artykuł 2017
460 Praca menedżera wspierana kompetencjami w rozwoju przedsiębiorstwa Artykuł 2017
461 Praca optymalna obcowzbudnego silnika prądu stałego Artykuł 2017
462 Praca źródeł fotowoltaicznych przy zmianach i zanikach napięcia w sieci nn Artykuł 2017
463 Principles of computer planning in the functional nasal surgery Artykuł 2017
464 Problem minimalizacji przestojów w pracy brygad generalnego wykonawcy w harmonogramowaniu przedsięwzięć budowlanych Artykuł 2017
465 Problematyka pracy źródeł PV przy zmianach i zanikach napięcia w sieci niskiego napięcia Artykuł 2017
466 The process generation of WWTP models for optimization of activated sludge systems Rozdział 2017
467 Processes of fatigue destruction in nanopolymer-hydrophobised ceramic bricks Artykuł 2017
468 Processing speed is associated with differences in IQ and cognitive profiles between patients with schizophrenia and their healthy siblings Artykuł 2017
469 Procesy biometylacji w środowisku Monografia 2017
470 The product design process using stylistic surfaces Artykuł 2017
471 The production and properties of micro-extruded low-density polyethylene microtubes Artykuł 2017
472 Production and use of rapeseed oil in power plant machinery in the Northeast of European part Artykuł 2017
473 Prognozowanie poziomu kosztów operacyjnych z wykorzystaniem wygładzania wykładniczego Rozdział 2017
474 Projekt koncepcyjny roweru poziomego Rozdział 2017
475 Properties and characterization of fiber metal laminates Rozdział 2017
476 Properties of elastomeric compositions with sonicated superfine carbon additives Artykuł 2017
477 Properties of hemp-flax composites for use in the building industry Artykuł 2017
478 Properties of hydrophobised lightweight mortars with expanded cork Artykuł 2017
479 Property assessment of hybrid fiber-reinforved ultra-high-performance concrete Artykuł 2017
480 Pros and cons of computer science students’ professional work – research results Rozdział 2017
481 Przegląd interfejsów do zarządzania bazami danych Rozdział 2017
482 Przegląd metod oceny komfortu wibracyjnego w środkach transportu Artykuł 2017
483 Przegląd polskich liniowych modeli dyskryminacyjnych Rozdział 2017
484 Przegląd sposobów utwardzania wybranych klejów konstrukcyjnych Rozdział 2017
485 Przekładnia zębata [Patent nr (11) 225769 (21) 411982] Patent 2017
486 Przygotowanie powierzchni do klejenia wybranych materiałów konstrukcyjnych Monografia 2017
487 Przykłady wykorzystania wybranych stanowisk laboratoryjnych Instyt utu Informatyki Politechniki Lubelskiej do celów dydaktycznych Rozdział 2017
488 Przyszłość i korzyści z zastosowania BIM w budownictwie infrastrukturalnym Artykuł 2017
489 Quality evaluation of moulded parts produced with regranulate after technological tests Rozdział 2017
490 Raman Study of CVD graphene irradiated by swift heavy ions Artykuł 2017
491 Ramka do mocowania próbek-kształtowa [Nr prawa ochronnego na wzór użytkowy nr (11) 69224 (21) 123714] Patent 2017
492 Ramka do mocowania próbek-płaska [Nr prawa ochronnego na wzór użytkowy nr (11) 69225 (21) 123715] Patent 2017
493 Reactive power compensation in electrical networks using relative voltage drops Referat 2017
494 Reduced-order modeling, testing, and control of nonlinear mechanical and structural systems Artykuł 2017
495 Reduction of pollution emission by using solar energy in eastern Poland Artykuł 2017
496 Redystrybucja sił wewnętrznych w stalowej belce dwuteowej w sytuacji pożaru Artykuł 2017
497 The relationship between macroscopic fracture toughness and size of microcracks in concretes containing fly ash between 3rd and 365th days of curing Referat 2017
498 Removal of hardly bio-degradabale organic compounds from wastewater by means of reagentless methods Artykuł 2017
499 Research of a filter on the parallel contour on L-, C-negatrons Rozdział 2017
500 Research on low-energy impact damage location effect on stability and post-critical states of compressed composite profiles Referat 2017