Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 1248
Lp. Tytuł Typ Rok
1 The “Architectural Jewels of Lublin” Game as a Tool for Collaborative Interactive Learning of History Rozdział 2017
2 „Plomba w zabudowie” – element scalający Artykuł 2017
3 6-nożny robot kroczący Artykuł 2017
4 AC electrical parametersmeasurements of ferromagnetic alloy-ferroelectric ceramics nanocomposite ( FeC0Zr)x(PbZrTiO3)(100-x) Referat 2017
5 AC electrical properties of Ca3Co4O9 ferroelectrics Referat 2017
6 ACM/IEEE recommendations for computing curricula and the needs of the polish cs industry Rozdział 2017
7 Acquiring the history of the city with collaborative game based learning Rozdział 2017
8 The activation energy of DC conductivity insulation papier-oil forbdifferent moisture content impregnated with insulating oil Referat 2017
9 Activation energy of DC conductivity of the electrical pressbord impregnated by synthetic ester Referat 2017
10 Actual energy savings from the use of thermostatic radiator valves in residential buildings – Long term field evaluation Artykuł 2017
11 Actual problems of modern science Monografia 2017
12 AD systems for processing of low frequency signals based on self calibrate ADC and DAC with weight redundancy Artykuł 2017
13 Adaptacja sterownika PLC do wymogów standardu komunikacyjnego IEC 61850 Artykuł 2017
14 Adaptive compression methods of data based on Fibonacci linear forms Rozdział 2017
15 Adhesive properties and adhesive joints strength of graphite/epoxy composites Artykuł 2017
16 Adsorption of BTX from aqueous solutions byNa-P1 zeolite obtained from fly ash. Process Safety and Environmental Protection Artykuł 2017
17 Advanced method of simulating welding for aluminium alloy fatigue lifespan diagnostics Artykuł 2017
18 Advances in renewable energy research Monografia 2017
19 Advertainment w komunikacji marketingowej marki miasta Artykuł 2017
20 Aerodynamic research of the overpressure device for individual transport Artykuł 2017
21 Aggregation in dispersions of hematite and of hematite-akageneite composite containing anionic surfactants Artykuł 2017
22 Air flow analysis around the autogyro fuselage Artykuł 2017
23 Air pollution in Poland in relation to European Union Rozdział 2017
24 The aircraft piston engine conjugate heat transfer model Artykuł 2017
25 Aktualna koncepcja wykorzystania oleju rzepakowego jako paliwa Artykuł 2017
26 Aktualne zagadnienia technologii materiałów Monografia 2017
27 Aktywizujące metody nauczania i ich wpływ na efektywność procesu kształcenia Rozdział 2017
28 Algorithm defining the correctness of an ergometer rower’s technique using three-dimensional data Rozdział 2017
29 Algorithm of a multiple method for predicting values of residual processes Rozdział 2017
30 Algorithm of parallel - hierarchical transformation and its implementation on FPGA Rozdział 2017
31 Algorytmy systemu wizyjnego stanowiska badawczego aplikacji pick and place Artykuł 2017
32 Analiza dynamiczna żelbetowej dzwonnicy wraz z oceną jej uszkodzeń korozyjnych Rozdział 2017
33 Analiza ekonomiczna wybranych instalacji dualnych Rozdział 2017
34 Analiza finansowa potencjalnego zastosowania mezoporowatych materiałów krzemianowych do oczyszczania spalin z ditlenku węgla w porównaniu do komercyjnej metody MEA Artykuł 2017
35 Analiza i monitorowanie danych produkcyjnych z wykorzystaniem strumieniowego przetwarzania danych Rozdział 2017
36 Analiza lokalnej mikrostruktury modyfikowanych zaczynów cementowych z wykorzystaniem mikroskopii elektronowej (SEM/EDS) Referat 2017
37 Analiza porównawcza systemów wspomagaj ą cych prototypowanie interfejsów Artykuł 2017
38 Analiza pracy farmy wiatrowej w kontekście parametrów jakości energii elektrycznej Artykuł 2017
39 Analiza przewodzonych zaburzen elektromagnetycznych w instalacji reaktora plazmowego Referat 2017
40 Analiza rentowności klienta z wykorzystaniem metody rachunku kosztów rentowności klienta - Cost-to-Serve Rozdział 2017
41 Analiza ryzyka transportu urobku w przedsiębiorstwie wydobywczym Artykuł 2017
42 Analiza skuteczności metod wprowadzania tekstu z użyciem mobilnego komunikatora internetowego Artykuł 2017
43 Analiza strat wody w wybranych wodociągach grupowych Rozdział 2017
44 Analiza teoretyczna parametrów geometrycznych i prędkościowych w procesie walcowania pierścieni na gorąco Artykuł 2017
45 Analiza termomechaniczna procesu walcowania poprzeczno-klinowego osi wagonowej Artykuł 2017
46 Analiza treści rejestrów publicznych w kontekście ich zadań związanych z wyceną nieruchomości Artykuł 2017
47 Analiza właściwości energetycznych kompozycji klejowych dedykowanych do połączeń klejowo-zgrzewanych Artykuł 2017
48 Analiza wpływu generacji wiatrowej na poziom rezerwy mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym Artykuł 2017
49 Analiza wyników badań wstępnych oraz określenie kierunku dalszych prac badawczych technologii drążenia tuneli ratowniczych metodą mechanicznego odspojenia Artykuł 2017
50 Analiza wzrostu temperatury uzwojeń transformatora HTS o mocy 13,8 kVA w czasie przepływu prądu włączania Artykuł 2017
51 Analyses of ca influence on the alsi9cumnni alloy Referat 2017
52 Analysis of applied reference leads influence on an EEG spectrum Artykuł 2017
53 The analysis of buckling and post buckling in the compressed composite columns Artykuł 2017
54 Analysis of chaos in the combustion process of premixed natural gas engine Artykuł 2017
55 Analysis of damage to transport vehicles on the example of the municipal transport company in Lublin in 2011-2015 Referat 2017
56 Analysis of dimensions of protection zone near water supply network Referat 2017
57 Analysis of energy consumption of public transport in Lublin Rozdział 2017
58 Analysis of explosion hazard at the liquid fuel station Artykuł 2017
59 An analysis of eye-tracking and electroencephalography data for cognitive load measurement during arithmetic tasks Rozdział 2017
60 The analysis of failure in concrete reinforced concrete beams with different reirforcement ratio Referat 2017
61 Analysis of green solutions for new residential projects Artykuł 2017
62 Analysis of impact long period Bragg gratings parameters on their spectral transmission characteristics Rozdział 2017
63 Analysis of influence of legal requirements on the design of electronic ignition system for aviation piston engine Artykuł 2017
64 Analysis of ledger-stand joints in the aluminum modular scaffold Artykuł 2017
65 Analysis of microcirculatory disorders in inflammatory processes in the maxillofacial region on based of optoelectronic methods Artykuł 2017
66 Analysis of middle range frequency vibration of aircraft reciprocating engine Artykuł 2017
67 Analysis of oil flow thru electrotechnical pressbord Referat 2017
68 Analysis of possibilities to improve environmental operating parameters of modern compression – ignition engines Referat 2017
69 Analysis of retention possibilities of selected model green roofs Referat 2017
70 Analysis of shapes for the development of algorithms for strategies of machining process in the cam system Artykuł 2017
71 Analysis of the end-notched flexure test configuration applicability for mechanically coupled fiber reinforced composite laminates Artykuł 2017
72 Analysis of the mechanical properties change of PA6/MMT nanocomposite system after ageing Artykuł 2017
73 Analysis of the physical foundations of the build quality of the diagnosis structures based on electronic means of recording and analyzing the parameters of electromagnetic radiation mechanical contact connections Artykuł 2017
74 Analysis of the possibility of using solar energy to power selected measuring drives in agriculture Artykuł 2017
75 The analysis of the traffic signs visibility during night driving Referat 2017
76 Analysis of the vascular tone and character of the local blood flow to assess the viability of the body using the photoplethysmographic device Artykuł 2017
77 Analysis of thermal properties and heat loss in construction and isothermal materials of multilayer building walls Artykuł 2017
78 Analysis of transformer condition by frequency and time methods Referat 2017
79 Analysis of transport mechatronic system properties Artykuł 2017
80 Analysis of water losses in two selected water distribution systems Artykuł 2017
81 Analytical and experimental modal analysis of a composite circumferentially asymmetric stiffness box beam Referat 2017
82 Anti-Ramsey numbers for disjoint copies of graphs Artykuł 2017
83 Aplikacje mobilne z rozkładami jazdy Artykuł 2017
84 The application of a probabilistic method to the reliability analysis of longitudinally reinforced concrete beams Artykuł 2017
85 Application of a software package for transmission line digital overcurrent protection testing in the MATLAB-SIMULINK environment Artykuł 2017
86 The application of artificial neural networks to the problem of reservoir classification and land use determination on the basis of water sediment composition Artykuł 2017
87 Application of fuzzy logic and genetic algorithms in automated works transport organization Rozdział 2017
88 Application of Ion implantation for intermediate Energy levels formation in the silicon-based structures dedicated for photovoltaic purposes Artykuł 2017
89 Application of mineral sorbents for removal of petroleum substances : a review Artykuł 2017
90 Application of NFC technology in railway passenger transport by introducing new products Artykuł 2017
91 Application of OEE coefficient for manufacturing lines reliability improvement Rozdział 2017
92 The application of raw materials obtained from the cultivation of industrial hemp in various industries Artykuł 2017
93 The application of reliability analysis in engineering practice - reinforced concrete foundation Referat 2017
94 The application of reliability analysis in engineering practice - reinforced concrete foundation Referat 2017
95 The application of reliability in engineering practice-reinforced concrete foundation Artykuł 2017
96 Application of simulatiion methods of stochastic processes to vortex excitation Artykuł 2017
97 The application of the statistical classifying models for signal evaluation of the gas sensors analiyzing mold contamination of the building materials Rozdział 2017
98 The application of time coupling methods in the engineering of construction projects Artykuł 2017
99 Application of virtual training model for technological processes Artykuł 2017
100 An approach to computer-aided reconstruction of museum exhibits Artykuł 2017
101 The approach to engineering tasks composition on knowledge portals Rozdział 2017
102 Architektoniczne i techniczne rozwiązania stosowane w nasadzeniach przyulicznych – współczesne tendencje europejskie Referat 2017
103 Architektura obiektów sportów wodnych w dwudziestoleciu międzywojennym Referat 2017
104 Artificial intelligence methods in diagnostics of coal-biomass blends co-combustion in pulverised coal burners Rozdział 2017
105 Artificial neural network modelling of vibration in the milling of AZ91D alloy Artykuł 2017
106 Aspects of EEG acquisition process Rozdział 2017
107 Aspekty techniczne wpływające na awaryjność rusztowań budowlanych Rozdział 2017
108 Aspekty wykorzystania kogeneracji i generacji rozproszonej opartej na odnawialnych źródłach energii Artykuł 2017
109 Assesment of the accuracy of high-speed maching of thin-walled EN AW-2024 aluminium alloy elements using carbide milling cutter and with PCD blades Referat 2017
110 The assesment of the degree of water source diversification as a part of the system safety audit Referat 2017
111 Assessment of collapse diagrams of rigid polyurethane foams under dynamic loading conditions Artykuł 2017
112 Assessment of odour nuisance of wastewater treatment plant Rozdział 2017
113 Assessment of the accuracy of high-speed machining of thin-walled EN AW-2024 aluminium alloy elements using carbide milling cutter and with PCD blades Rozdział 2017
114 Assessment of the effectiveness of selected blowing agents in the injection molding of thermoplastic materiaw Artykuł 2017
115 Automated method for structural segmentation of nasal airways based on cone beam computed tomography Rozdział 2017
116 Automatyczna budowa modeli numerycznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - studium przypadku Referat 2017
117 Automatyczna konwersja danych przy budowie modeli numerycznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - studium przypadku Artykuł 2017
118 An averaging principle for fast diffusions in domains separated by semi-permeable membranes Artykuł 2017
119 Avoiding rainbow 2-connected subgraphs Artykuł 2017
120 Badania dynamiczne odporności ciśnieniowej wlewu zbiornika paliwa Artykuł 2017
121 Badania nad technologią otrzymywania cienkich warstw emitera metodą rozpylania magnetronowego dla zastosowań w ogniwach CIGS Artykuł 2017
122 Badania odporności na pękanie i wielkości mikrorys w betonie ze zmiennym dodatkiem pyłu krzemionkowego i popiołów lotnych Artykuł 2017
123 Badania odwzorowania powierzchni folii z poli(chlorku winylu) w procesie jej kształtowania Referat 2017
124 Badania porównawcze dokładności przedmiotów ze stali 15-5PH oraz 4330 wykonanych frezowaniem Artykuł 2017
125 Badania skuteczności klejenia i spawania stali konstrukcyjnej s 235JR Referat 2017
126 Badania skuteczności klejenia i spawania stali konstrukcyjnej S235JR Artykuł 2017
127 Badania taśm nadprzewodnikowych (2G HTS) bez stabilizatora Artykuł 2017
128 Badania tribologiczne powłoki eutektycznej Fe-Mn-C-B modyfikowanej Si, Ni, Cr, Cu wykazującej samoorganizację powierzchni tarcia Artykuł 2017
129 Badania warunków tarcia w zakresie obróbki plastycznej na gorąco z wykorzystaniem smarów na bazie szkła Artykuł 2017
130 Badania wpływu grubości warstwy skrawanej i cieczy obróbkowej na kształt wiórów w procesie skrawania ortogonalnego Artykuł 2017
131 Badania wrstwy wierzchniej polimerowych cewników stosowanych w medycynie Referat 2017
132 Badania wybranych właściwości fizykochemicznych mikroemulsji wodno-paliwowej Artykuł 2017
133 Badania wybranych wskaxników skrawalności podczas frezowania stopu Inconel 718 narzędziami ceramicznymi Artykuł 2017
134 Badania wytrzymałości mechanicznej modyfikowanego polilaktydu Referat 2017
135 Badanie wpływu czasu życia wybranych epoksydowych kompozycji klejowych na wytrzymałość i odkształcalność w połączeniu zakładkowym Artykuł 2017
136 Badanie wpływu technologii informacyjnych na efekty w nauce uczniów Szkoły Podstawowej w Tarnogórze Rozdział 2017
137 Badanie wytrzymałości połączeń drutowych wykonanych metodami ultrakompresji oraz ultratermokompresji dla wybranych metalizacji Rozdział 2017
138 Basics and design Rozdział 2017
139 Basis of the necessity of the thermal modelling and analysis of its problem Artykuł 2017
140 Battery-supported trolleybus traction network-a component of the municipal smart grid Rozdział 2017
141 Bending–twisting vibrations of a rotating hub–thin-walled composite beam system Artykuł 2017
142 Best practices handbook : Contemporary realities and needs of sustainable urban rehabilitation Monografia 2017
143 Beton o ultra wysokiej wytrzymałości odporny na korozję [Zgłoszenie nr (21) 416800] Patent 2017
144 Bezpieczeństwo ekologiczne oraz niezawodność eksploatacyjna obiektów budowlanych na terenach poddanych wpływom osuwisk Artykuł 2017
145 Bezpieczeństwo pracy i sterowanie produkcją - przegląd kolumn sygnalizacyjnych Artykuł 2017
146 Bias drift estimation for Mems gyroscope used in inertial navigation Artykuł 2017
147 Bilans cieplny domu jednorodzinnego w technologii kompozytu wapienno-konopnego Artykuł 2017
148 BIM in General Construction Monografia 2017
149 Binary linear programming as a decision-making aid for water intake operators Rozdział 2017
150 Bio-inspired approach to multistage image processing Rozdział 2017
151 BIO-MED-EX [Prawo ochronne na znak towarowy nr 288945] Patent 2017
152 BIO-MED-IN [Prawo ochronne na znak towarowy nr 293527] Patent 2017
153 Biofuels and the environment Rozdział 2017
154 Biologically motivated approach to multistage image processing Rozdział 2017
155 Biomechanika przysiadu w rehabilitacji i treningu sportowym Artykuł 2017
156 Boundary element method modyfications for use in some impedance and optical tomography applications Artykuł 2017
157 Brak odpowiedniej widoczności wokół pojazdu zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego Artykuł 2017
158 Braking deceleration variability of progressive safety gears using statistical and wavelet analyses Artykuł 2017
159 Bridge Graffiti - Aesthetical Assessment Artykuł 2017
160 Bridges and ecological structures Monografia 2017
161 Brittle fracture appearance transition temperature of selected structural steels Rozdział 2017
162 Buckling and limit states of composite profiles with top-hat cross-section subjected to axial compression Referat 2017
163 Buckling behaviour of single-walled carbon nanotubes under axial loading Artykuł 2017
164 Buffer sizing for repetitive construction processes scheduling Rozdział 2017
165 Burnout of University employees and assessment of learning -teaching process quality Rozdział 2017
166 Calibration of the metrological characteristics of photoplethysmographic multispectral device for diagnosis the peripheral blood circulation Artykuł 2017
167 Calibration of the numerical model of the selected water supply zone taking into account the degree of differentation in water demand patterns Referat 2017
168 CFD analysis of the air flow around the blades of the vertical axis wind turbine Artykuł 2017
169 CFD numerical simulation of the indirect cooling system of an internal combustion engine Artykuł 2017
170 Changes in the textural parameters of fly ash-derived Na-P1 zeolite during compaction processes Artykuł 2017
171 The characteristics of the operating parameters of the vertical axis wind turbine for the selected wind speed Artykuł 2017
172 Charakterystyka nowoczesnych technologii multimedialnych w aspekcie efektywnego wykorzystania w procesie nauczania Rozdział 2017
173 Charakterystyka oporów miejscowych wybranych zaworów instalacyjnych zamontowanych na przewodach z różnych materiałów Rozdział 2017
174 Charakterystyka polimerowych mas plastycznych do obróbki przetłoczno-ściernej Referat 2017
175 Charakterystyki pracy dwukierunkowej przetwornicy DC/DC do pojazdów elektrycznych i architektura jej komunikacji w systemie operatora sieci elektroenergetycznej Artykuł 2017
176 Charakteryzacja rozkładów prawdopodobieństw długookresowych wskażników oceny hałasu w ciągłym monitoringu hałasu drogowego Rozdział 2017
177 Chemical and physical properties of limestone powder as a potential microfiller of polymer composites Artykuł 2017
178 Chemical reduction of nitrate by zerovalent iron nanoparticles adsorbed radiation grafted copolymer matrix Referat 2017
179 Chip fragmentation in the milling of AZ91HP magnesium alloy Artykuł 2017
180 Chromosome 1 amplification has similar prognostic value to del(17p13) and t(4;14)(p16;q32) in multiple myeloma patients: analysis of real-life data from the Polish Myeloma Study Group Artykuł 2017
181 Classical and numerical methods in bridge design Rozdział 2017
182 Classifying cognitive workload using eye activity and EEG features in arithmetic tasks Rozdział 2017
183 Cloud based mobility management in heterogeneous wireless networks Rozdział 2017
184 Cloud-based mobility management in heterogeneous wireless networks Rozdział 2017
185 Cmparative analysis of welded and adhesive joints strength made of acid-resistant steel sheets Referat 2017
186 CNG injector research for dual fuel engine Artykuł 2017
187 Coal and biomass co-combustion process characterization using frequency analysis of flame flicker signals Rozdział 2017
188 Cognitive inconsistency in bipolar patients is determined by increased intra-individual variability in initial phase of task performance Artykuł 2017
189 Collapse of channel section composite profile subjected to bending. Pt 2 : Failure analysis Artykuł 2017
190 Combustion process diagnosis and control using optical methods Rozdział 2017
191 Comparative analysis of relational and non-relational databases in the context of performance in web applications Rozdział 2017
192 A comparative study of hyperfine interactions in Aurivillius compounds prepared by mechanical activation and solid-state sintering Artykuł 2017
193 A Comparative study of the static code quality of different PHP frameworks Rozdział 2017
194 The comparison between the results of treatment of patients after ACL reconstruction using double-folded semitendinosus and gracilis tendons and quadruple-folded semitendinosus tendon Artykuł 2017
195 Comparison of crack propagation analyses in a pull-out test Referat 2017
196 Comparison of interpretation methods of thermocouple psychrometer readouts Rozdział 2017
197 Comparison of main control strategies for DC/DC stage of bidirect ional vehicle charger Referat 2017
198 Comparison of optical flow algorithms performance on flame image sequences Rozdział 2017
199 Comparison of programming languages on the IOS platform in terms of performance Artykuł 2017
200 Comparison of the effect of dietary copper nanoparticles with copper (II) salt on bone geometric and structural parameters as well as material characteristics in a rat model Artykuł 2017
201 Comparison of the ICA and PCA methods in correction of EEG signal artefacts Rozdział 2017
202 The competitive assessment of polish tourist border regions based on the example of Bieszczady county Rozdział 2017
203 Complex dynamics of a bistable electrically charged microcantilever : transition from single well to cross well oscillations Artykuł 2017
204 Complex information and technical solutions for energy management of municipal energetics Rozdział 2017
205 Composite materials based on hemp and flax for low-energy buildings Artykuł 2017
206 Composition of electrocatalysts surfacec prepared by lon beam assisted deposition of ytterbium and platinum from pulsed arc-discharge plasma on AVCarb catalyst carrier Referat 2017
207 Composition of surface layers prepared by ion beam assisted deposition of catalytic metals from pulsed arc-discharge plasma onto carbon paper substrates Artykuł 2017
208 Composition Structure and Tribomechanical Properties of TaB2 Coatings Referat 2017
209 Compositional dependence of hyper fi ne interactions and magnetoelectric coupling in (BiFeO 3 ) x -(BaTiO 3 ) 1– x solid solutions Artykuł 2017
210 Computer-aided system for interactive psychomotor testing Rozdział 2017
211 The concept of a 3D board game to recognise architectural monuments Rozdział 2017
212 Concept of deep drawing mechatronic system working in extreme conditions Artykuł 2017
213 Concept of information technology of monitoring and decision-making support Rozdział 2017
214 Concepts of load handling devices, adjusted to light goods vehicles of the weight up to 3.5T Artykuł 2017
215 Construction and technological analysis of the broach blade shape using the finite element method Artykuł 2017
216 Construction of mathematical model the combustion of biogas to reduce greenhouse gas emissions Artykuł 2017
217 Contact angle assessment of wood-polymer composites treated with activated sludge Artykuł 2017
218 Contemporary teaching problems on the example of an it team project Rozdział 2017
219 Control of accuracy of forming elastic-deformable shafts with low rigidity Rozdział 2017
220 Control system for distributed generation in low voltage network systems Referat 2017
221 Controlling geometric dimensions of small-size complex-shaped objects Rozdział 2017
222 Cooper pairs in a two-orbital superconductor: bands filling effects on pair sizes Artykuł 2017
223 The cooperative paradigm of development - towards values Rozdział 2017
224 Copper-silicon dioxide nanocomposites: Structure and electron transport Artykuł 2017
225 Correlations of Kynurenic Acid, 3-Hydroxykynurenine, sIL-2R, IFN-α, and IL-4 with Clinical Symptoms During Acute Relapse of Schizophrenia Artykuł 2017
226 Cost of asthma treatment in children in Poland Artykuł 2017
227 A coupled-field model of a rotating composite beam with an integrated nonlinear piezoelectric active element Artykuł 2017
228 A coupled-field model of a rotating composite beam with an integrated nonlinear piezoelectric active element Artykuł 2017
229 Cracking of two-phase ceramics under uniaxial compression deformation Artykuł 2017
230 Crank-piston model of internal combustion engine using CAD/CAM/CAE in the MSC Adams Artykuł 2017
231 Crashing construction project schedule for improving contractors coordination Rozdział 2017
232 The criterion for determining the direction of crack propagation in a random pattern composites Artykuł 2017
233 A cross wedge rolling process for forming 70 mm diameter balls from heads of scrap railway rails Artykuł 2017
234 Cross-sensitivity of hydrogen safety sensors to relative humidity Referat 2017
235 Crystal structure and chemical characterization of La0.7Sr0.3Mn0.7Ti0.3-xAlxO3 (0 ≤ x ≤ 0.15) compounds Artykuł 2017
236 CSR spółdzielni w świetle celów zrównoważonego rozwoju 2030 Artykuł 2017
237 Cyfrowa abstynencja a skuteczna komunikacja marketingowa Artykuł 2017
238 Cylinder-to-cylinder and cycle-to-cycle variation in combustion process in radial aircraft engine Artykuł 2017
239 Daily kilometrage analysis for selected vehicle groups Referat 2017
240 Dangerous events related to the use of scaffolding Artykuł 2017
241 The delay line with a surface acoustic wave for an oscillator of electric signals in some sensors Referat 2017
242 Derev’ânì cerkvi Rìvnens′koї Oblastì : arhìtekturna spadŝina : Ìlûstrovanij katalog Monografia 2017
243 Design and evaluation of a flow-to-frequency converter circuit with thermal feedback Artykuł 2017
244 Design of ecommerce distribution network Rozdział 2017
245 Design solutions for improving the lowest buckling loads of a thin-walled laminated plate with a notch Referat 2017
246 Designing inquiry-based learning conditions within 3d-simulation environment Rozdział 2017
247 Designing of cylindrical concrete tanks with regard to buckling and second order effects Artykuł 2017
248 Designing of cylindrical concrete tanks with regard to buckling and second order effects Referat 2017
249 The determinaion of combustion engine condition and reliability using oil analysis by MLP and RBF networks Artykuł 2017
250 Determination of fracture toughness in concretes containing siliceous fly ash during mode III loading Artykuł 2017
251 Determination of movement parameters of crossing feed streams with simultaneous mixing and dosing Artykuł 2017
252 Determination of oxygen saturation and photosensitizer accumulation in the tumor with the help of LEDand laser diode-based irradiation sources and fiber-optics probes Artykuł 2017
253 Determination of the frictional resistance in the model forming process by the finite element method Artykuł 2017
254 Determining of combustion process state based on flame images analysis using k-NN classification Rozdział 2017
255 Determining the value of surface free energy on the basis of the contact angle Artykuł 2017
256 Develop technical interests of young people on the example of the organisation a technical camp Rozdział 2017
257 Developing an educational board game using information technology Rozdział 2017
258 Developing and implementation of decision-making games for business education of engineering students Rozdział 2017
259 Diagnosing of fatigue lifespan using the modern method of welding simulating Artykuł 2017
260 Diagnosing the automobile starting system Artykuł 2017
261 Diagnosis abnormalities of limb movement in disorders of the nervous system Rozdział 2017
262 Diagnostics detect the breast cancer with empire software Referat 2017
263 Diagnoza luki kompetencyjnej pracowników działu marketingu w innowacyjnych przedsiębiorstwach – wyniki badań Artykuł 2017
264 Diesel engine for aircraft propulsion system Artykuł 2017
265 Differential equations with small stochastic additions Under poisson approximation conditions Artykuł 2017
266 Direction of the changes of foreign direct investmens in Poland in the context of accession to the European Union. The anallysis of selection aspects Artykuł 2017
267 A disassembly-free method for evaluation of spiral bevel gear assembly Artykuł 2017
268 Division of methods for counting helminths' eggs and the problem of efficiency of these methods Artykuł 2017
269 Dobór środków transportu komunikacji zbiorowej do tras przejazdów oraz potrzeb pasażerów Artykuł 2017
270 Dobór środków transportu zbiorowego do linii komunikacyjnych w mieście Lublin Artykuł 2017
271 Dobre praktyki w otwartym publikowaniu książek naukowych, podręczników i czasopism na Politechnice Lubelskiej Rozdział 2017
272 Dokumentowanie spełniania wymagań w obszarze bezpieczeństwa technicznego na przykładzie dystrybucji paliw ciekłych Artykuł 2017
273 Double-compression method for biomedical images Rozdział 2017
274 Drgania płyty o średniej grubości spoczywającej na podłożu odkształcalnym pod obciązeniem impulsowym Artykuł 2017
275 Drgania swobodne płyty i pasma płytowego o średniej grubości z umiarowanie dużymi ugięciami Artykuł 2017
276 Dylematy wyznaczania wielkości partii produkcyjnej w przedsiębiorstwach z sektora MŚP Rozdział 2017
277 Dynamic and quasi-static compression tests of closed-cell aluminium alloy foams Artykuł 2017
278 Dynamic response of the laminated box-beam with damages taking into account the effects of bending-twisting coupling Referat 2017
279 Dynamic wind action facade scaffoldings Referat 2017
280 Dynamics and energy harvesting control of an autoparametric pendulum-like system Referat 2017
281 Dynamika wirującej belki cienkościennej ze zintegrowanymi piezoceramicznymi elementami aktywnymi o nieliniowych właściwościach Referat 2017
282 Dyskusja o dyskusji Artykuł 2017
283 Działalność publikacyjna bibliotekarzy wyższych uczelni technicznych w Polsce Rozdział 2017
284 Działania marketingowe a etapy działań logistycznych na przykładzie rynku gier komputerowych Artykuł 2017
285 E-commerce flexibility studied on the basis what can be obtained from the customer interface Rozdział 2017
286 E-learning as a supporting tool in education for computer science students Rozdział 2017
287 E-sport – historia i przyszłość Rozdział 2017
288 Ecological aspect of electronic ignition and electronic injection system Rozdział 2017
289 Ecological aspect of electronic ignition and electronic injection system Rozdział 2017
290 Economic aspects decentralized stormwater management - case study Referat 2017
291 Economic aspects of sustainable sanitation in rural settlements Artykuł 2017
292 EEG spectral analysis of human cognitive workload study Artykuł 2017
293 Efekt dnia tygodnia na giełdach papierów wartościowych - analiza porównawcza Rozdział 2017
294 Efekt kalendarza na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Rozdział 2017
295 Efektywna stawka podatkowa jako miara efektywności podatkowej spółek akcyjnych Rozdział 2017
296 Efektywne tłumienie drgań belek kompozytowych wirnika trójłopatowego za pomocą sterowania w układzie zamkniętym z wykorzystaniem sygnału prędkości Referat 2017
297 Efektywność przetwórstwa porowanych rur osłonowych z PVC Artykuł 2017
298 The effect of adding nano-additives on the properties of thermoplastic polymers Referat 2017
299 Effect of addition of different antisolvents on the crystallization of aqueous ammonium dihydrogen phosphate solutions Artykuł 2017
300 The effect of addition of untreated neuburg earth on the selected properties of injection molded composites Rozdział 2017
301 Effect of annealing on the properties of ZnO:Al films prepared by RF magnetron sputtering Referat 2017
302 Effect of bacteria on strength, permeation characteristics and micro-structure of silica fume concrete Artykuł 2017
303 Effect of BaTiO3 concentration on structural and magnetic properties of mechanically activated BiFeO3-BaTiO3 system Artykuł 2017
304 Effect of curing period on properties of steel and polypropylene fibre reinforced ultra-high performance concrete Artykuł 2017
305 The effect of degreasing on adhesive joint strength Artykuł 2017
306 Effect of eccentricity of load on citical force of Thin-Walled columns CFRP Artykuł 2017
307 Effect of fiber hybridization on durability related properties of ultra-high performance concrete Artykuł 2017
308 Effect of fly ash addition on the fracture toughness of plain concrete at third model of fracture Artykuł 2017
309 Effect of High Energy Ion Implantation on the Structure and Mechanical Properties of Aluminium Alloys Artykuł 2017
310 The effect of homocysteine and homocystine protonation on double-layer parameters at the electrode/ chlorates(VII) interface Artykuł 2017
311 Effect of load eccenrticity on buckling of short composite profiles Artykuł 2017
312 Effect of load eccentricity on the buckling of thin-walled laminated C-columns Referat 2017
313 The effect of primers on adhesive properties and strength of adhesive joints made with polyurethane adhesives Artykuł 2017
314 Effect of selected elements of the coupling stiffness submatrix on the load-carrying capacity of hybrid columns under compression Artykuł 2017
315 Effect of sieve drum inclination angle on wheat grain cleaning in a novel rotary cleaning device Artykuł 2017
316 The effect of sputtering atmosphere parameters on dielectric properties of the ferromagnetic alloy – ferroelectric ceramics nanocomposite (FeCoZr)x(PbZrTiO3)(100−x) Artykuł 2017
317 Effect of starch binder on charcoal briquette properties Artykuł 2017
318 Effect of structure on physicomechanical propertiies of transition metals diboride films Properties of transition metals diboride films Artykuł 2017
319 Effect of sub-loops hysteresis in SMA ear system Referat 2017
320 The effect of the conditions of shot peening the inconel 718 nickel alloy on the geometrical structure of the surface Artykuł 2017
321 The effect of vibratory and rotational shot peening and wear on fatigue life of steel Artykuł 2017
322 Effect of zeolite properties on asphalt foaming Artykuł 2017
323 Effects of Nanostructuring and Flecking of (TiHfZrVNb)N Coatings Irradiated by Helium Ions Referat 2017
324 Effects of two-way electro-mechanical coupling on dynamics of a rotating composite beam with embedded nonlinear piezoceramic transducer Rozdział 2017
325 The efficiency analysis of HTTP/2 protocol Rozdział 2017
326 Efficiency of optical-electronic systems: methods application for the analysis of structural changes in the process of eye grounds diagnosis Rozdział 2017
327 Efficient organization of workshops on creating teaching materials in the PROMIS project Referat 2017
328 Elbphilharmonie w Hafencity - wizerunkowa przemiana Hamburga Rozdział 2017
329 Electric energy balance of the rotax 912 with fuel injection Artykuł 2017
330 Electric properties of composite Zno-based ceramics doped with Fe Referat 2017
331 Electrical properties of aluminum contacts deposited by DC sputtering method for photovoltaic applications Artykuł 2017
332 Electrical properties of SiO2 layers comtained ion-beam synthesized InSb nanocrystals Referat 2017
333 Electrical transport in carbon nanotube fibres Artykuł 2017
334 Electromagnetic interactions of metal detectors Artykuł 2017
335 Emisja spalin silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego mikroemulsją wodno-paliwową Artykuł 2017
336 Emocje jako czynnik kształtujący zachowania informacyjne w organizacji Rozdział 2017
337 Employing optical measurements for monitoring and diagnostics of combustion process in industrial conditions Artykuł 2017
338 Energy harvesting from a magnetic levitation system Artykuł 2017
339 Energy harvesting of a magnetostrictive beam model based on galfenol alloy Referat 2017
340 Energy performance of buildings in Poland on the basis of different climatic data Artykuł 2017
341 Energy recovery from a nonlinear maglev harvester Referat 2017
342 Energy recovery from a pendulum vibration absorber with a ma glev harvester Referat 2017
343 The engine set damage assessment in the public transport vehicles Artykuł 2017
344 Enhancement of IT student projects using 3D technology Rozdział 2017
345 Environmental aspects and renewable energy sources in the production of construction aggregate Artykuł 2017
346 Environmental aspects of grid connected power electronic converters control Artykuł 2017
347 Environmental benefits of the scr systems: a case study of the lublin city transport Artykuł 2017
348 Environmental engineering V Monografia 2017
349 Estimation of first order PMD parameters in single mode optical fibers Rozdział 2017
350 Etapy analizy danych produkcyjnych w chmurze obliczeniowej z wykorzystaniem języka R Rozdział 2017
351 Evaluating the effectiveness of worksite wellness program Artykuł 2017
352 Evaluation of aortic contractility based on analysis of CT images of the heart Rozdział 2017
353 Evaluation of ecological efficiency resulting from the application of modern buses in urban communications Artykuł 2017
354 Evaluation of supply chain management systems used in civil engineering Artykuł 2017
355 Evaluation of surveying inventory of façade scaffolding conducted during ORKWIZ project Referat 2017
356 Evaluation of the contact angle and frost resistance of hydrophobised heat-insulating mortars with polystyrene Artykuł 2017
357 Evaluation of tribological properties of selected engine oils during operation of the friction pairs of steel-on-steel Artykuł 2017
358 Evaluation of usefulness of real estate data contained in the register of prices and values of real estates Artykuł 2017
359 Evolution of spaces between buildings in Polish mass housing estates in the eyes of the inhabitants Artykuł 2017
360 Evolution of the charge density wave order on the two-dimensional hexagonal lattice Artykuł 2017
361 The examination of the fracture toughness of fly ash concretes with diverse content of additive Referat 2017
362 Experimental and numerical study of the buckling of composite profiles with open cross section under axial compression Artykuł 2017
363 Experimental research and statistic analysis of polymer composite adhesive joints strength Artykuł 2017
364 Experimental studies of sigma thin-walled beams strengthen by CFRP tapes Artykuł 2017
365 Experimental studies of thin films deposition by magnetron sputtering method for CIGS solar cell fabrication Artykuł 2017
366 Experimental study on the removal of VOCs and PAHs by zeolites and surfactant-modified zeolites Artykuł 2017
367 Experimental verification of numerical studies on the post-buckling behavior of the thin-walled columns with Z-sections made of a general laminate using Aramis system Referat 2017
368 Experimental-numerical test of open section composite columns stability subjected to axial compression Artykuł 2017
369 Exposure of ambulance personnel to electromagnetic and acoustic fields Artykuł 2017
370 Exposure to electromagnetic fields in the surrounding area of microtomograph for the frequency of 50Hz Rozdział 2017
371 Extremal functions in weighted Bergman spaces Artykuł 2017
372 Eye tracking study of the influence of the form of presentation of algorithms on the efficiency of learning programming Rozdział 2017
373 Eye-tracking metrics in perception and visual attention research Artykuł 2017
374 Factors affecting trace element accumulation in livers of avian species from East Poland Artykuł 2017
375 Failure model of composite plates after low-energy impact subjected to the compression-after-impact (CAI) test Referat 2017
376 Failure of GFRP channel section beams subjected to bending - Numerical and experimental investigations Artykuł 2017
377 Fast Fourier transform analysis as a new tool for Olympic rifle coaches Artykuł 2017
378 Feasibility assessment of powering office buildings with photovoltaic installations Artykuł 2017
379 Features of creating a solid models and assembly operations at CAD-systems Rozdział 2017
380 FEM analysis of loads and torque in a skew rolling process for producing axisymmetric parts Artykuł 2017
381 FEM analysis of the pressure vessel in aspect of use security and compliance with the PN-EN 286-1:2001A Referat 2017
382 Fem and experimental analysis of thin-walled composite elements under compression Artykuł 2017
383 Fem and experimental based analysis of the stamping process of aluminum alloy Artykuł 2017
384 Ferromagnetic resonance spectroscopy of CoFeZr-Al2O3 granular films containing “FeCo core – oxide shell” nanoparticles Artykuł 2017
385 Fiber optic interferometric force sensor with reduced temperature sensitivity Rozdział 2017
386 Finite-time synchronization of fractional-order simplest two-component chaotic oscillators Artykuł 2017
387 Fly ash-derived MCM-41 as a low-cost silica support for polyethyleneimine in post-combustion CO2 capture Artykuł 2017
388 Folie skrobiowe napełniane wollastonitem i modyfikowane gumą arabską. Cz. 4, Nanostruktura powierzchni Artykuł 2017
389 Forming and research of physic mechanical properties of nanostructured oxide-carbon composite Referat 2017
390 Fotograf z poddasza. Zbiór szklanych negatywów odnalezionych w kamienicy Rynek 4 w Lublinie (próba syntezy ustaleń) Artykuł 2017
391 Fractal analysis of the grey and binary images in diagnosis of Hashimoto's thyroiditis Artykuł 2017
392 The fracture toughness the K-IIIc of concretes with F fly ash (FA) additive Artykuł 2017
393 Frequency pressure transducer with a sensitivity of mem capacitor on the basis of transistor structure with negative resistance Rozdział 2017
394 From blackness to invisibility – carbon nanotubes role in the attenuation of and shielding from radio waves for stealth technology Artykuł 2017
395 From the experience of harmonization of educational programs of Khmelnytskyi National University and Lublin University of Technology Rozdział 2017
396 Functional integration of automated system databases by means of artificial intelligence Rozdział 2017
397 Gas Bubbles and Slugs Crossover in Air–Water Two-phase Flow by Multifractals Artykuł 2017
398 Gas sensors array as a device to classify mold threat of buildings Rozdział 2017
399 General classification of 3D printing Rozdział 2017
400 Geological structure as a determinant of radon concentrations in buildings in Lublin region Referat 2017
401 Geometria kształtek wytwarzanych metodą termoformowania Artykuł 2017
402 Geometry optimization of a thin-walled element for an air structure using hybrid system integrating artificial neural network and finite element method Artykuł 2017
403 Global perspective in labour market Monografia 2017
404 Głowica do nagniatania odśrodkowego [Patent nr (11) 224681 (21) 410010] Patent 2017
405 Gospodarka olejowo-smarownicza. Odpowiedni dobór środków smarnych Artykuł 2017
406 Grayscale morphological filter based on local statistics Rozdział 2017
407 Harmonogramowanie procesów budowlanych metodami sprzężeń czasowych Monografia 2017
408 Heritage value assessment system (Smart Value). Conditions, assumptions, structure Rozdział 2017
409 High-speed counters in Fibonacci numerical system Rozdział 2017
410 Hipoteza rynku efektywnego a hipotezy rynku fraktalnego i koherentnego w kontekście wykorzystania teorii chaosu w finansach Rozdział 2017
411 The horiterapy for the people with intellectual and conjugal disabilities - design principles, plant selection Referat 2017
412 The human body metabolism process mathematical simulation based on Lotka-Volterra model Rozdział 2017
413 Hydro-hydraulic analysis Rozdział 2017
414 Hydrodynamic cavitation of brewery spent grain diluted by wastewater Artykuł 2017
415 Hydroecological investigations of water objects located on urban areas Rozdział 2017
416 Hydrolytic degradation behaviour of the microcellular polylactide Referat 2017
417 Hydrophobization of lime composites with lignocellulosic raw materials from flax Artykuł 2017
418 ICT studies in english – a comparison of research results in two countries Rozdział 2017
419 ICT study in english in the eyes of Polish and Kyrgyz students Rozdział 2017
420 Idee kształtujące innowacyjne wyzwania techniki budowlanej. Kierunki rozwoju Artykuł 2017
421 Idee kształtujące innowacyjne wyzwania techniki budowlanej. W poszukiwaniu paradygmatu rozwoju budownictwa Artykuł 2017
422 Identification and fragmentation of cefalosporins, lincosamides, levofloxacin, doxycycline, vancomycin Artykuł 2017
423 Identification of internal defects of hardfacing coatings in regeneration of machine parts Artykuł 2017
424 Identifying industries requiring spatial and sectoral relationships to develop: do smart specializations always work? Artykuł 2017
425 Identity Building in Creative Clusters Artykuł 2017
426 Identyfikacja problemów i doskonalenie procesu produkcji wyrobów cukierniczych z wykorzystaniem wybranych narzędzi zarządzania jakością i lean manufacturing Rozdział 2017
427 Ile powinien kosztować magazyn energii? Artykuł 2017
428 Ile powinien kosztować magazyn energii? Rozdział 2017
429 Impact damage growth in carbon fibre aluminium laminates Artykuł 2017
430 The impact of aeration of concrete based on ceramic aggregate, exposed to high temperatures, on its strength parameters Artykuł 2017
431 Impact of blowing agents in pol(vinyl chloride) cellular extrusion process Artykuł 2017
432 Impact of hydraulic fracturing on the quality of natural waters Artykuł 2017
433 Impact of ITS services on the safety and efficiency of road traffic Artykuł 2017
434 The impact of selected technological and material parameters on the strength of adhesive steel sheets joints Artykuł 2017
435 The impact of the elevator guides contamination on the braking process delay for selected progressive gears Artykuł 2017
436 Impact resistance and damage of fiber metal laminates Rozdział 2017
437 Impact study of abrasive machining on static strength of lap adhesive joints of mild steel Referat 2017
438 Implementation of thermoelectric module for cooling process of microscale experimantal room Rozdział 2017
439 The importance of human capital in contemporary small and medium-sized companies in the opinion of managers: Pilot research in Podkarpackie Voivodeship in Poland Artykuł 2017
440 Improper integrals calculations for fourier boundary element method Artykuł 2017
441 Improvement of the classification quality in detection of Hashimoto's disease with a combined classifier approach Artykuł 2017
442 The improvement of the volumetric monitoring system to raise the analysis accuracy for the allergic pollen found in the сity atmosphere Artykuł 2017
443 Improving the bearing fault diagnosis efficiency by the adaptive stochastic resonance in a new nonlinear system Artykuł 2017
444 In vitro studies of nanosilver-dopd titanium implants for oral and maxillofacial surgery Artykuł 2017
445 In-situ measurements of wind action on scaffoldings Referat 2017
446 In-vivo monitoring of oxygen saturation in murine carcinoma during PDT by diode laser light diffuse reflectance Rozdział 2017
447 Incidents ssociated with as peration Artykuł 2017
448 Increasing the ergonomics at the workstations of CCTV operators Artykuł 2017
449 Induced Ramsey numbers for disconnected graphs Referat 2017
450 Ineffective initiation contributes to deficient verbal and non-verbal fluency in patients with schizophrenia Artykuł 2017
451 Influence of aggregate type and chemical admixtures on frost resistance of lightweight mortarst Rozdział 2017
452 Influence of basalt-polypropylene fibres on fracture properties of ultra-high performance concrete Referat 2017
453 The influence of biochemical modification on the properties of adhesive compounds Artykuł 2017
454 The influence of CTFBG gratings physical parameters on their spectral properties Rozdział 2017
455 The influence of defect localization to the local and global dynamic response of a thin walled composite cantilever beam Referat 2017
456 Influence of electric field intensity on dc conductivity for insulating oil Referat 2017
457 The influence of electric field intensity on the activation energy of the DC conductivity the electrical pressboard of impregnated with synthetic ester Rozdział 2017
458 Influence of exploitation damage on the capacity of scaffolding frame standards Referat 2017
459 The influence of external conditions on the photovoltaic modules performance Rozdział 2017
460 The influence of fibre bending on polarization-dependent twist sensor based on tilted bragg grating Artykuł 2017
461 The influence of fibre orientation in aluminium–carbon laminates on low-velocity impact resistance Artykuł 2017
462 Influence of frictional mechanism on chatter vibrations in the cutting process-analytical approach Artykuł 2017
463 The influence of load distribution in kinematic constraints of connecting rod on the results of the stress simulation Artykuł 2017
464 Influence of machining strategies and technological history of semi-finished product on the deformation of thin-wall elements after milling Referat 2017
465 Influence of machining strategies and technological history of semi-finished product on the deformation of thin-wall elements after milling Artykuł 2017
466 Influence of mechanical couplings on the buckling behaviour of thin-walled plates made of general laminates under compression Artykuł 2017
467 Influence of milling strategies of thin-walled elements on effectiveness of their manufacturing Artykuł 2017
468 An influence of municipal sewage sludge and mineral wool application on sorption properties of coarse-grained soil Rozdział 2017
469 The influence of nitrogen pressure on the fabrication of the two-phase superhard nanocomposite (TiZrNbAlYCr)N coatings Artykuł 2017
470 Influence of oxide matrix on electron transport in (FeCoZr)x(Al2O3)1-x nanocomposite films Artykuł 2017
471 Influence of repainting on the mechanical properties, surface topography and microstructure of polyester powder coatings Artykuł 2017
472 Influence of selected cutting conditions on cutting forces Artykuł 2017
473 Influence of semi-conducting layers formation technology on electrical parameters of Si structures used in photovoltaics Artykuł 2017
474 The influence of shape and dimension of dust particle on electrostatic precipitator operation Referat 2017
475 Influence of sputtering deposition parameters on electrical and optical properties of aluminium-doped zinc oxide thin films for photovoltaic applications Artykuł 2017
476 Influence of structural disorder on the optical properties of non-stoichiometric Cu(6)Ps(5)I-based thin films Rozdział 2017
477 Influence of the amount of regranulate on the mechanical properties of engineering plastics Artykuł 2017
478 Influence of the piezoelectric effect on the dynamic behaviour of an active blade Referat 2017
479 The influence of tool geometry on the course of flanges radial extrusion in hollow parts Artykuł 2017
480 Influence of various parameters on strength and absorption properties of fly ash based geopolymer concrete designed by Taguchi method Artykuł 2017
481 Information Technology in Medical Diagnostics Monografia 2017
482 Inicjatywa Lokalna w rozwiązywaniu problemów przestrzennych, w kontekście współpracy uczelnie wyższe - samorząd lokalny na przykładzie Lublina Referat 2017
483 An innovative method of polimeric sawdust boards production Artykuł 2017
484 An innovative method of polimeric sawdust boards production Referat 2017
485 Innovative superconducting materials and potential applications in medical diagnostics Referat 2017
486 Innowacje marketingowe i innowacje organizacyjne Referat 2017
487 Innowacje technologiczne a rozwój mechanizacji w budownictwie Rozdział 2017
488 Innowacje w marketingu usług turystycznych na wybranym przykładzie Artykuł 2017
489 Instalacja do akumulowania energii cieplnej [Zgłoszenie nr (21) 414224] Patent 2017
490 Integer linear programming in optimization of waste after cutting in the furniture manufacturing Rozdział 2017
491 Integral index of operation quality for evaluation of impact of distributive generation sources on electric network modes Artykuł 2017
492 Integration of Kazakhstan’s rail road in the world transport and logistics space Artykuł 2017
493 Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance – ISPEM 2017 : proceedings of the First International Conference on Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance ISPEM 2017 Monografia 2017
494 Intelligent systems of forecasting the failure of machinery park and supporting fulfilment of orders of spare parts Rozdział 2017
495 Inter organizationa lrelations and their influence on the innovativeness of enterprises in the Podkarpackie Region Rozdział 2017
496 Inter-organizational relations as a one of sources of competitive advantage of contemporary enterprises in the era of globalization Artykuł 2017
497 Interactive application supporting numerical methods teaching Rozdział 2017
498 Interlaminar cracking resistance of nonhomogeneous composite beams Artykuł 2017
499 Interlaminar fracture toughness of glass and carbon reinforced multidirectional fiber metal laminates Artykuł 2017
500 International technical organizations - IEEE and BEST - as opportunities for a career development and gain technical experience of students Rozdział 2017