Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 2053
Lp. Tytuł Typ Rok
1 „Plomba w zabudowie” – element scalający Artykuł 2017
2 14 kVA superconducting transformer with (RE)BCO winding Rozdział 2017
3 6-nożny robot kroczący Artykuł 2017
4 7T w diagnostyce medycznej – pomaga czy zagraża? Referat 2017
5 AC electrical parametersmeasurements of ferromagnetic alloy-ferroelectric ceramics nanocomposite ( FeC0Zr)x(PbZrTiO3)(100-x) Referat 2017
6 AC electrical properties of Ca3Co4O9 ferroelectrics Referat 2017
7 AC Measurements and dielectric properties of nitrogen-rich silicon nitride thin films Rozdział 2017
8 Academic education of IT students in the field of data analytics for the needs of the contemporary business Rozdział 2017
9 ACM/IEEE recommendations for computing curricula and the needs of the Polish CS industry Rozdział 2017
10 The activation energy of DC conductivity insulation papier-oil forbdifferent moisture content impregnated with insulating oil Referat 2017
11 Activation energy of DC conductivity of the electrical pressbord impregnated by synthetic ester Referat 2017
12 Actual energy savings from the use of thermostatic radiator valves in residential buildings – Long term field evaluation Artykuł 2017
13 Actual problems of modern science Monografia 2017
14 AD systems for processing of low frequency signals based on self calibrate ADC and DAC with weight redundancy Artykuł 2017
15 Adaptacja sterownika PLC do wymogów standardu komunikacyjnego IEC 61850 Artykuł 2017
16 Adaptive compression methods of data based on Fibonacci linear forms Rozdział 2017
17 Adaptive correction of the quantisation error in the frequency-to-code converter Referat 2017
18 Adaptive correction of the quantisation error in the frequency-to-code converter Rozdział 2017
19 Adhesive properties and adhesive joints strength of graphite/epoxy composites Artykuł 2017
20 Adsorpcja surfaktantów na monodyspersyjnym hematycie [poster konferencyjny] Referat 2017
21 Adsorption of BTX from aqueous solutions byNa-P1 zeolite obtained from fly ash. Process Safety and Environmental Protection Artykuł 2017
22 Adsorption of surfactants on titanium dioxide nanoparticles [poster konferencyjny] Referat 2017
23 Advanced method of simulating welding for aluminium alloy fatigue lifespan diagnostics Artykuł 2017
24 Advances in renewable energy research Monografia 2017
25 Advertainment w komunikacji marketingowej marki miasta Artykuł 2017
26 Aerodynamic research of the overpressure device for individual transport Artykuł 2017
27 Aggregation in dispersions of hematite and of hematite-akageneite composite containing anionic surfactants Artykuł 2017
28 Agility and inter-organizational relations as elements of creating knowledge in an organization Artykuł 2017
29 Air flow analysis around the autogyro fuselage Artykuł 2017
30 Air pollution in Poland in relation to European Union Rozdział 2017
31 The aircraft piston engine conjugate heat transfer model Artykuł 2017
32 Aktualna koncepcja wykorzystania oleju rzepakowego jako paliwa Artykuł 2017
33 Aktualne zagadnienia technologii materiałów Monografia 2017
34 Aktywizujące metody nauczania i ich wpływ na efektywność procesu kształcenia Rozdział 2017
35 Algorithm defining the correctness of an ergometer rower’s technique using three-dimensional data Rozdział 2017
36 Algorithm of a multiple method for predicting values of residual processes Rozdział 2017
37 Algorithm of parallel - hierarchical transformation and its implementation on FPGA Rozdział 2017
38 Algorytmizacja prognozowania awarii parku maszynowego Rozdział 2017
39 Algorytmy systemu wizyjnego stanowiska badawczego aplikacji pick and place Artykuł 2017
40 Alpejski staż w Austrii - relacja Artykuł 2017
41 Anaerobic co-digestion of food industrial waste and municipal sewage sludge Referat 2017
42 Analiza dokładności oszacowania prędkości pojazdu na podstawie zapisu monitoringu Artykuł 2017
43 Analiza dynamiczna żelbetowej dzwonnicy wraz z oceną jej uszkodzeń korozyjnych Rozdział 2017
44 Analiza ekonomiczna działalności przedsiębiorstwa Monografia 2017
45 Analiza ekonomiczna wybranych instalacji dualnych Rozdział 2017
46 Analiza finansowa potencjalnego zastosowania mezoporowatych materiałów krzemianowych do oczyszczania spalin z ditlenku węgla w porównaniu do komercyjnej metody MEA Artykuł 2017
47 Analiza i monitorowanie danych produkcyjnych z wykorzystaniem strumieniowego przetwarzania danych Rozdział 2017
48 Analiza i ocena kapitału intelektualnego w zarządzaniu organizacją branży telekomunikacyjnej Rozdział 2017
49 Analiza i rekonstrukcja wypadku drogowego pojazd samochodowy -nieletni pieszy (dziecko) Artykuł 2017
50 Analiza i symulacja zużycia energii przez trolejbus Artykuł 2017
51 Analiza lokalnej mikrostruktury modyfikowanych zaczynów cementowych z wykorzystaniem mikroskopii elektronowej (SEM/EDS) Referat 2017
52 Analiza możliwości wykorzystania platformy Moodle do realizacji procesu kształcenia na kierunku Inżynieria systemów bezpieczeństwa wewnętrznego w Politechnice Lubelskiej Artykuł 2017
53 Analiza numeryczna walcowania skośnego odkuwki stopniowanego wałka ze stopu aluminium 6061 Referat 2017
54 Analiza numeryczna walcowania skośnego odkuwki stopniowanego wałka ze stopu aluminium 6061 Artykuł 2017
55 Analiza osiadania wybranych typów znaków osnowy geodezyjnej Artykuł 2017
56 Analiza porównawcza systemów wspomagających prototypowanie interfejsów Artykuł 2017
57 Analiza porównawcza związków organicznych migrujących z rur PEHD do wody Artykuł 2017
58 Analiza pracy farmy wiatrowej w kontekście parametrów jakości energii elektrycznej Artykuł 2017
59 Analiza procesu diagnostycznego układów kierowniczych pojazdów osobowych Artykuł 2017
60 Analiza procesu wytłaczania narzędziem elastycznym Artykuł 2017
61 Analiza przewodzonych zaburzen elektromagnetycznych w instalacji reaktora plazmowego Referat 2017
62 Analiza rentowności klienta z wykorzystaniem metody rachunku kosztów rentowności klienta - Cost-to-Serve Rozdział 2017
63 Analiza ryzyka transportu urobku w przedsiębiorstwie wydobywczym Artykuł 2017
64 Analiza sił w procesie obróbki krawędzi szczotkami ceramicznymi Artykuł 2017
65 Analiza skuteczności metod wprowadzania tekstu z użyciem mobilnego komunikatora internetowego Artykuł 2017
66 Analiza strat wody w wybranych wodociągach grupowych Rozdział 2017
67 Analiza systemów oczyszczania spalin i metod ich regeneracji Artykuł 2017
68 Analiza teoretyczna parametrów geometrycznych i prędkościowych w procesie walcowania pierścieni na gorąco Artykuł 2017
69 Analiza termomechaniczna procesu walcowania poprzeczno-klinowego osi wagonowej Artykuł 2017
70 Analiza treści rejestrów publicznych w kontekście ich zadań związanych z wyceną nieruchomości Artykuł 2017
71 Analiza uszkodzeń układów hamulcowych w pojazdach komunikacji miejskiej w Lublinie w latach 2011-2015 Artykuł 2017
72 Analiza uszkodzeń układów hamulcowych w pojazdach komunikacji miejskiej w Lublinie w latach 2011-2015 Referat 2017
73 Analiza właściwości energetycznych kompozycji klejowych dedykowanych do połączeń klejowo-zgrzewanych Artykuł 2017
74 Analiza wpływu funkcjonowania Podstrefy Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC na dochody budżetu miasta Lublin do 2016 roku Rozdział 2017
75 Analiza wpływu generacji wiatrowej na poziom rezerwy mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym Artykuł 2017
76 Analiza wpływu szorstkości powierzchni styku jako parametru kształtującego nośność styku zespolonych elementów betonowych Artykuł 2017
77 Analiza wydajności procesu wywozu drewna stosowego Artykuł 2017
78 Analiza wyników badań wstępnych oraz określenie kierunku dalszych prac badawczych technologii drążenia tuneli ratowniczych metodą mechanicznego odspojenia Artykuł 2017
79 Analiza wzrostu temperatury uzwojeń transformatora HTS o mocy 13,8 kVA w czasie przepływu prądu włączania Artykuł 2017
80 Analiza zagrożeń wystąpienia wybuchu dla stacji dystrybucji gazu płynnego propan-butan podczas samodzielnego napełniania pojazdów Artykuł 2017
81 Analyses of ca influence on the alsi9cumnni alloy Referat 2017
82 The analysis of an absorption rate in view of electromagnetic exposure effects exemplified by the breast cancer Artykuł 2017
83 Analysis of applied reference leads influence on an EEG spectrum Artykuł 2017
84 The analysis of buckling and post buckling in the compressed composite columns Artykuł 2017
85 Analysis of changes of air velocity in entilation ducts as a factor determining the level of safety in buildings Rozdział 2017
86 Analysis of changes of air velocity in entilation ducts as a factor determining the level of safety in buildings Referat 2017
87 Analysis of chaos in the combustion process of premixed natural gas engine Artykuł 2017
88 Analysis of damage to transport vehicles on the example of the municipal transport company in Lublin in 2011-2015 Referat 2017
89 Analysis of design parameters of pistons and piston rings of a combustion engine Artykuł 2017
90 Analysis of dimensions of protection zone near water supply network Referat 2017
91 Analysis of dynamic stiffness of arch bridges by means of the first natural frequency Artykuł 2017
92 Analysis of electrical and magnetic fields in ELF band from plasma reactor installations Referat 2017
93 Analysis of electrical and magnetic fields in ELF band from plasma reactor installations Rozdział 2017
94 Analysis of energy consumption of public transport in Lublin Rozdział 2017
95 Analysis of explosion hazard at the liquid fuel station Artykuł 2017
96 An analysis of eye-tracking and electroencephalography data for cognitive load measurement during arithmetic tasks Rozdział 2017
97 The analysis of failure in concrete reinforced concrete beams with different reirforcement ratio Referat 2017
98 Analysis of green solutions for new residential projects Artykuł 2017
99 Analysis of impact long period Bragg gratings parameters on their spectral transmission characteristics Rozdział 2017
100 Analysis of influence of legal requirements on the design of electronic ignition system for aviation piston engine Artykuł 2017
101 Analysis of ledger-stand joints in the aluminum modular scaffold Artykuł 2017
102 Analysis of microcirculatory disorders in inflammatory processes in the maxillofacial region on based of optoelectronic methods Artykuł 2017
103 Analysis of middle range frequency vibration of aircraft reciprocating engine Artykuł 2017
104 Analysis of oil flow thru electrotechnical pressbord Referat 2017
105 Analysis of possibilities to improve environmental operating parameters of modern compression – ignition engines Referat 2017
106 Analysis of retention possibilities of selected model green roofs Referat 2017
107 The analysis of sensory platform for use in the Internet of Things Artykuł 2017
108 Analysis of shapes for the development of algorithms for strategies of machining process in the cam system Artykuł 2017
109 Analysis of tank safety with propane-butane on LPG distribution station Artykuł 2017
110 Analysis of the bending and failure of fiber metal laminates based on glass and carbon fibers Artykuł 2017
111 Analysis of the distribution of temperature and humidity in different variants of external walls made of hemp-lime composite Artykuł 2017
112 Analysis of the end-notched flexure test configuration applicability for mechanically coupled fiber reinforced composite laminates Artykuł 2017
113 Analysis of the Influence of Ambient Conditions on Efficiency of HIT-IBC-Based Photovoltaic System Dedicated for Energy Efficient Buildings Rozdział 2017
114 Analysis of the market of LPG as an alternative vehicle fuel in Poland in 2005-2016 Artykuł 2017
115 Analysis of the mechanical properties change of PA6/MMT nanocomposite system after ageing Artykuł 2017
116 Analysis of the physical foundations of the build quality of the diagnosis structures based on electronic means of recording and analyzing the parameters of electromagnetic radiation mechanical contact connections Artykuł 2017
117 Analysis of the possibilities to use Coselica toolbox for simulate electrical circuits and heat flow Artykuł 2017
118 Analysis of the possibility of using solar energy to power selected measuring drives in agriculture Artykuł 2017
119 The analysis of the traffic signs visibility during night driving Referat 2017
120 Analysis of the vascular tone and character of the local blood flow to assess the viability of the body using the photoplethysmographic device Artykuł 2017
121 Analysis of thermal properties and heat loss in construction and isothermal materials of multilayer building walls Artykuł 2017
122 Analysis of transformer condition by frequency and time methods Referat 2017
123 Analysis of transport mechatronic system properties Artykuł 2017
124 Analysis of water losses in two selected water distribution systems Artykuł 2017
125 Analytical and experimental modal analysis of a composite circumferentially asymmetric stiffness box beam Referat 2017
126 Anti-Ramsey numbers for disjoint copies of graphs Artykuł 2017
127 Aplikacje mobilne z rozkładami jazdy Artykuł 2017
128 Applicability analysis of rest and soap web services Artykuł 2017
129 The application of a probabilistic method to the reliability analysis of longitudinally reinforced concrete beams Artykuł 2017
130 Application of a software package for transmission line digital overcurrent protection testing in the MATLAB-SIMULINK environment Artykuł 2017
131 The application of artificial neural networks to the problem of reservoir classification and land use determination on the basis of water sediment composition Artykuł 2017
132 Application of computer image analysis software for determining incubation period of cavitation erosion – preliminary results Artykuł 2017
133 Application of conjugate simulation for determination of temperature and stress distributions during curing process of pre-impregnated composite fibers Artykuł 2017
134 Application of gliding arc plasma reactor for pre-treatment municipal wastes for alternative fuels production Referat 2017
135 Application of Ion implantation for intermediate Energy levels formation in the silicon-based structures dedicated for photovoltaic purposes Artykuł 2017
136 Application of mineral sorbents for removal of petroleum substances : a review Artykuł 2017
137 Application of neural networks in CRM systems Artykuł 2017
138 Application of neural networks in prediction of tensile strength of absorbable sutures Artykuł 2017
139 Application of NFC technology in railway passenger transport by introducing new products Artykuł 2017
140 Application of OEE coefficient for manufacturing lines reliability improvement Rozdział 2017
141 Application of photocatalytic air purifier to improve indoor air quality in library environment Referat 2017
142 The application of raw materials obtained from the cultivation of industrial hemp in various industries Artykuł 2017
143 The application of reliability analysis in engineering practice - reinforced concrete foundation Artykuł 2017
144 The application of reliability analysis in engineering practice - reinforced concrete foundation Referat 2017
145 Application of simulatiion methods of stochastic processes to vortex excitation Artykuł 2017
146 Application of survival function in robust scheduling of production jobs Artykuł 2017
147 Application of survival function in robust scheduling of production jobs Rozdział 2017
148 Application of the LabVIEW environment in testing automotive thermoanemometric flow meters Artykuł 2017
149 The application of the statistical classifying models for signal evaluation of the gas sensors analiyzing mold contamination of the building materials Artykuł 2017
150 The application of time coupling methods in the engineering of construction projects Artykuł 2017
151 Application of virtual training model for technological processes Artykuł 2017
152 An approach to computer-aided reconstruction of museum exhibits Artykuł 2017
153 The approach to engineering tasks composition on knowledge portals Rozdział 2017
154 Arcella vulgaris (testacea) jako obiekt testowy osadu czynnego Referat 2017
155 Architektoniczne i techniczne rozwiązania stosowane w nasadzeniach przyulicznych – współczesne tendencje europejskie Referat 2017
156 Architektura neowernakularna – geneza. Od Erdmannsdorf do Pensjonatu „Maryja” Artykuł 2017
157 Architektura obiektów sportów wodnych w dwudziestoleciu międzywojennym Referat 2017
158 Artificial intelligence methods in diagnostics of coal-biomass blends co-combustion in pulverised coal burners Rozdział 2017
159 Artificial neural network modelling of cutting force components in milling Artykuł 2017
160 Artificial neural network modelling of vibration in the milling of AZ91D alloy Artykuł 2017
161 Aspects of EEG acquisition process Rozdział 2017
162 Aspekty techniczne wpływające na awaryjność rusztowań budowlanych Rozdział 2017
163 Aspekty wykorzystania kogeneracji i generacji rozproszonej opartej na odnawialnych źródłach energii Artykuł 2017
164 Assesment of the accuracy of high-speed maching of thin-walled EN AW-2024 aluminium alloy elements using carbide milling cutter and with PCD blades Referat 2017
165 The assesment of the degree of water source diversification as a part of the system safety audit Referat 2017
166 Assessing the values of heritage in SV system: the method and exampless of use Monografia 2017
167 Assessment of collapse diagrams of rigid polyurethane foams under dynamic loading conditions Artykuł 2017
168 Assessment of energy use and elimination of CO2 emissions in the life cycle of an offshore wind power plant farm Artykuł 2017
169 Assessment of odour nuisance of wastewater treatment plant Rozdział 2017
170 Assessment of the accuracy of high-speed machining of thin-walled EN AW-2024 aluminium alloy elements using carbide milling cutter and with PCD blades Rozdział 2017
171 Assessment of the effectiveness of selected blowing agents in the injection molding of thermoplastic materiaw Artykuł 2017
172 Assessment of the resistance to external factors of low-density polyethylen modified with natural fillers Artykuł 2017
173 The assessment of water loss from a damaged distribution pipe using the FEFLOW software Artykuł 2017
174 Atmospheric pressure plasma applications for selected heat-sensitive materials Referat 2017
175 Atmospheric pressure plasmas for agriculture, medicine and surface technology Referat 2017
176 An attempt to use FMEA method for an approximate reliability assessment of machinery Artykuł 2017
177 Automated method for structural segmentation of nasal airways based on cone beam computed tomography Rozdział 2017
178 Automatyczna budowa modeli numerycznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - studium przypadku Referat 2017
179 Automatyczna konwersja danych przy budowie modeli numerycznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - studium przypadku Artykuł 2017
180 An averaging principle for fast diffusions in domains separated by semi-permeable membranes Artykuł 2017
181 Avoiding rainbow 2-connected subgraphs Artykuł 2017
182 Badania dynamiczne odporności ciśnieniowej wlewu zbiornika paliwa Artykuł 2017
183 Badania dziedzictwa urbanistycznego i architektonicznego książąt Ostrogskich : osiągnięcia i problematyka Rozdział 2017
184 Badania eksperymentalne i numeryczne belek cienkościennych typu sigma wzmacnianych tasmami CFRP Artykuł 2017
185 Badania nad technologią otrzymywania cienkich warstw emitera metodą rozpylania magnetronowego dla zastosowań w ogniwach CIGS Artykuł 2017
186 Badania niejednorodności występujących w szkle Rozdział 2017
187 Badania odporności na pękanie i wielkości mikrorys w betonie ze zmiennym dodatkiem pyłu krzemionkowego i popiołów lotnych Artykuł 2017
188 Badania odwzorowania powierzchni folii z poli(chlorku winylu) w procesie jej kształtowania Referat 2017
189 Badania porównawcze dokładności przedmiotów ze stali 15-5PH oraz 4330 wykonanych frezowaniem Artykuł 2017
190 Badania porównawcze wpływu parametrów technologicznych frezowania wybranych stopów tytanu na moment skrawania i chropowatość obrobionej powierzchni Artykuł 2017
191 Badania przetopionego stopu na osnowie niklu w symulowanym środowisku chemicznym Artykuł 2017
192 Badania skuteczności klejenia i spawania stali konstrukcyjnej s 235JR Referat 2017
193 Badania skuteczności klejenia i spawania stali konstrukcyjnej S235JR Artykuł 2017
194 Badania skuteczności klejenia kompozytu węglowego Artykuł 2017
195 Badania taśm nadprzewodnikowych (2G HTS) bez stabilizatora Artykuł 2017
196 Badania tribologiczne powłoki eutektycznej Fe-Mn-C-B modyfikowanej Si, Ni, Cr, Cu wykazującej samoorganizację powierzchni tarcia Artykuł 2017
197 Badania warunków tarcia w zakresie obróbki plastycznej na gorąco z wykorzystaniem smarów na bazie szkła Artykuł 2017
198 Badania wpływu grubości warstwy skrawanej i cieczy obróbkowej na kształt wiórów w procesie skrawania ortogonalnego Artykuł 2017
199 Badania wrstwy wierzchniej polimerowych cewników stosowanych w medycynie Referat 2017
200 Badania wybranych właściwości fizykochemicznych mikroemulsji wodno-paliwowej Artykuł 2017
201 Badania wybranych właściwości recyrkulowanego polietylenu o zmniejszonej palności Referat 2017
202 Badania wybranych wskaźników skrawalności podczas frezowania stopu Inconel 718 narzędziami ceramicznymi Artykuł 2017
203 Badania wytrzymałości mechanicznej modyfikowanego polilaktydu Referat 2017
204 Badanie rozkładu plamy świateł mijania współczesnych pojazdów Artykuł 2017
205 Badanie stabilności homogenizowanych niefermentowanych mlecznych napojów kakaowych Artykuł 2017
206 Badanie stabilności mieszaniny eteru dietylowego i oleju rzepakowego Artykuł 2017
207 Badanie wpływu czasu życia wybranych epoksydowych kompozycji klejowych na wytrzymałość i odkształcalność w połączeniu zakładkowym Artykuł 2017
208 Badanie wpływu technologii informacyjnych na efekty w nauce uczniów Szkoły Podstawowej w Tarnogórze Rozdział 2017
209 Badanie wytrzymałości połączeń drutowych wykonanych metodami ultrakompresji oraz ultratermokompresji dla wybranych metalizacji Rozdział 2017
210 Bagatokriterìalʹna ocinka znosostìjkostì ewtekticnìh pokrittìv Fe-Mn- C-B, Legowanih Si, Ni ta Cr Artykuł 2017
211 Basics and design Rozdział 2017
212 Basis of the necessity of the thermal modelling and analysis of its problem Artykuł 2017
213 Battery-supported trolleybus traction network-a component of the municipal smart grid Rozdział 2017
214 Belka czy płyta? Klasyfikacja elementów konstrukcyjnych w świetle teorii wytrzymałości materiałów oraz literatury inżynierskiej Artykuł 2017
215 Bending–twisting vibrations of a rotating hub–thin-walled composite beam system Artykuł 2017
216 Best practices handbook : Contemporary realities and needs of sustainable urban rehabilitation Monografia 2017
217 Beton o ultra wysokiej wytrzymałości odporny na korozję [Zgłoszenie nr (21) 416800] Patent 2017
218 Bezpieczeństwo ekologiczne oraz niezawodność eksploatacyjna obiektów budowlanych na terenach poddanych wpływom osuwisk Artykuł 2017
219 Bezpieczeństwo pracy i sterowanie produkcją - przegląd kolumn sygnalizacyjnych Artykuł 2017
220 Bezpieczeństwo przy spawaniu zbiorników paliwa Artykuł 2017
221 Bezpłatna komunikacja miejska dla dzieci i młodzieży Artykuł 2017
222 Bias drift estimation for Mems gyroscope used in inertial navigation Artykuł 2017
223 Biblioteka Artykuł 2017
224 Bifurcation and stability analysis of a nonlinear milling process Referat 2017
225 Bilans cieplny domu jednorodzinnego w technologii kompozytu wapienno-konopnego Artykuł 2017
226 BIM in General Construction Monografia 2017
227 Bio-inspired approach to multistage image processing Rozdział 2017
228 BIO-MED-EX [Prawo ochronne na znak towarowy nr 288945] Patent 2017
229 BIO-MED-IN [Prawo ochronne na znak towarowy nr 293527] Patent 2017
230 Biofuels and the environment Rozdział 2017
231 Bioindykacja w kontroli procesu oczyszczania ścieków Monografia 2017
232 Biologically motivated approach to multistage image processing Rozdział 2017
233 Biomass ash-based mineral admixture prepared from municipal sewage sludge and its application in cement composites Artykuł 2017
234 Biomechanika przysiadu w rehabilitacji i treningu sportowym Artykuł 2017
235 Blogi w kreowaniu wizerunku marki Artykuł 2017
236 Błędy w opiniowanych operatach szacunkowych w świetle statystyki Artykuł 2017
237 Boundary element method modyfications for use in some impedance and optical tomography applications Artykuł 2017
238 Brak odpowiedniej widoczności wokół pojazdu zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego Artykuł 2017
239 Braking deceleration variability of progressive safety gears using statistical and wavelet analyses Artykuł 2017
240 Bridge Graffiti - Aesthetical Assessment Artykuł 2017
241 Bridges and ecological structures Monografia 2017
242 Brittle fracture appearance transition temperature of selected structural steels Rozdział 2017
243 Buckling and limit states of composite profiles with top-hat cross-section subjected to axial compression Referat 2017
244 Buckling behaviour of single-walled carbon nanotubes under axial loading Artykuł 2017
245 Budowa i zasada działania trolejbusu na przykładzie Solaris Trollino 12 Artykuł 2017
246 Budowanie wartości marki a sprzedaż impulsowa Rozdział 2017
247 Buffer sizing for repetitive construction processes scheduling Rozdział 2017
248 Burnout of University employees and assessment of learning -teaching process quality Rozdział 2017
249 Calibration of the metrological characteristics of photoplethysmographic multispectral device for diagnosis the peripheral blood circulation Artykuł 2017
250 Calibration of the numerical model of the selected water supply zone taking into account the degree of differentation in water demand patterns Referat 2017
251 Candida albicans inactivation with DBD He/02 plasma jet Referat 2017
252 Candida albicans inactivation with DBD He/02 plasma jet Rozdział 2017
253 Castle as a tourism object : the conservation and adaptation aspects (on example of selected castles of Western Ukraine) = Zamok âk turisticnij ob’êkt : restavracìjnij ta adaptacìjnij aspekti (na prikldì vibranih zamkìv Zahìdnoї Ukraїni) Rozdział 2017
254 Cechy mechaniczne matryc cementowych i cementowo-asfaltowych z dodatkiem miału gumowego Artykuł 2017
255 Centra logistyczne w Republice Federalnej Niemiec Rozdział 2017
256 Cewniki i dreny otrzymane metodą wytłaczania do zastosowań medycznych Referat 2017
257 CFD analysis of the air flow around the blades of the vertical axis wind turbine Artykuł 2017
258 CFD numerical simulation of the indirect cooling system of an internal combustion engine Artykuł 2017
259 Changes in the structure and physical properties of heat-treated cobalt-based biomaterial Rozdział 2017
260 Changes in the textural parameters of fly ash-derived Na-P1 zeolite during compaction processes Artykuł 2017
261 Changing the concept of heritage regarded as a factor determining heritage protection and management Artykuł 2017
262 The characteristics of the operating parameters of the vertical axis wind turbine for the selected wind speed Artykuł 2017
263 Characterization of GFRP interlayer as barrier layer in Al/CFRP laminate Artykuł 2017
264 Charakterystyka nowoczesnych technologii multimedialnych w aspekcie efektywnego wykorzystania w procesie nauczania Rozdział 2017
265 Charakterystyka oporów miejscowych wybranych zaworów instalacyjnych zamontowanych na przewodach z różnych materiałów Rozdział 2017
266 Charakterystyka polimerowych mas plastycznych do obróbki przetłoczno-ściernej Referat 2017
267 Charakterystyki pracy dwukierunkowej przetwornicy DC/DC do pojazdów elektrycznych i architektura jej komunikacji w systemie operatora sieci elektroenergetycznej Artykuł 2017
268 Charakteryzacja rozkładów prawdopodobieństw długookresowych wskażników oceny hałasu w ciągłym monitoringu hałasu drogowego Rozdział 2017
269 Charging process analysis of an opposed-piston two-stroke aircraft Diesel engine Artykuł 2017
270 Chemical and physical properties of limestone powder as a potential microfiller of polymer composites Artykuł 2017
271 Chemical reduction of nitrate by zerovalent iron nanoparticles adsorbed radiation-grafted copolymer matrix Artykuł 2017
272 Chemical reduction of nitrate by zerovalent iron nanoparticles adsorbed radiation grafted copolymer matrix Referat 2017
273 Chip fragmentation in the milling of AZ91HP magnesium alloy Artykuł 2017
274 The choice of boundary conditions and mesh for scaffold FEM model on the basis of natural vibrations measurements Referat 2017
275 Chromosome 1 amplification has similar prognostic value to del(17p13) and t(4;14)(p16;q32) in multiple myeloma patients: analysis of real-life data from the Polish Myeloma Study Group Artykuł 2017
276 Ciliated protozoa in the impact zone of the Uzhgorod treatment plant Referat 2017
277 Classical and numerical methods in bridge design Rozdział 2017
278 Classification of buildings mold threat using electronic nose Artykuł 2017
279 Classification of user performance in the Ruff Figural Fluency Test based on eye-tracking features Artykuł 2017
280 Classifying cognitive workload using eye activity and EEG features in arithmetic tasks Rozdział 2017
281 Cloud-based mobility management in heterogeneous wireless networks Rozdział 2017
282 Cluster analysis to evaluate chemical compounds in the waters of piezometers from a drilling wastes landfill Artykuł 2017
283 Cluster organization as the accelerators of entrepreneurship process on the example of Polish ICT clusters Rozdział 2017
284 CNG injector research for dual fuel engine Artykuł 2017
285 Coal and biomass co-combustion process characterization using frequency analysis of flame flicker signals Rozdział 2017
286 Cognitive inconsistency in bipolar patients is determined by increased intra-individual variability in initial phase of task performance Artykuł 2017
287 Cognitive workload measurment by using eye tracking during the process of comprehension of algorithms presented in the form of N-S diagrams and flowcharts Rozdział 2017
288 Collapse of channel section composite profile subjected to bending. Pt 2 : Failure analysis Artykuł 2017
289 Comb filters for harmonics control in grid connected power electronic converters applications Rozdział 2017
290 Combustion process diagnosis and control using optical methods Rozdział 2017
291 Community-Driven Road Quality Assessment for Users and Territorial Government Organizations Artykuł 2017
292 Comparative analysis of automotive starting batteries in the aspect of diagnostics research Artykuł 2017
293 Comparative analysis of CSS libraries in the context of responsive templates designing - student research project Rozdział 2017
294 Comparative analysis of measures of biological artefacts identification in the electroencefalography signal in the context of biological noise Rozdział 2017
295 Comparative analysis of relational and non-relational databases in the context of performance in web applications Rozdział 2017
296 Comparative analysis of the experimental and numerical research of the stamping process of axially-symmetrical elements Artykuł 2017
297 Comparative analysis of welded and adhesive joints strength made of acid-resistant stainless steel sheets Artykuł 2017
298 Comparative analysis of welded and adhesive joints strength made of acid-resistant stainless steel sheets Referat 2017
299 Comparative study of different ARIMA models for forecasting monthly meteorological data Rozdział 2017
300 A comparative study of hyperfine interactions in Aurivillius compounds prepared by mechanical activation and solid-state sintering Artykuł 2017
301 A Comparative study of the static code quality of different PHP frameworks Rozdział 2017
302 The comparison between the results of treatment of patients after ACL reconstruction using double-folded semitendinosus and gracilis tendons and quadruple-folded semitendinosus tendon Artykuł 2017
303 Comparison of crack propagation analyses in a pull-out test Referat 2017
304 Comparison of deposition of Laccase biocoatings on carbon nanomaterials Referat 2017
305 Comparison of interpretation methods of thermocouple psychrometer readouts Artykuł 2017
306 Comparison of main control strategies for DC/DC stage of bidirect ional vehicle charger Referat 2017
307 Comparison of optical flow algorithms performance on flame image sequences Rozdział 2017
308 Comparison of programming languages on the IOS platform in terms of performance Artykuł 2017
309 Comparison of single-diode models applied to thin film pv module operating under different environmental conditions. Artykuł 2017
310 Comparison of the deposition of Laccase bio-coatings on two carbon nanomaterials Rozdział 2017
311 Comparison of the effect of dietary copper nanoparticles with copper (II) salt on bone geometric and structural parameters as well as material characteristics in a rat model Artykuł 2017
312 Comparison of the ICA and PCA methods in correction of EEG signal artefacts Rozdział 2017
313 Competition Culture in Europe 2013-2016 Monografia 2017
314 The competitive assessment of polish tourist border regions based on the example of Bieszczady county Rozdział 2017
315 Complex dynamics of a bistable electrically charged microcantilever : transition from single well to cross well oscillations Artykuł 2017
316 Complex information and technical solutions for energy management of municipal energetics Rozdział 2017
317 Composite materials based on hemp and flax for low-energy buildings Artykuł 2017
318 Composition of electrocatalysts surfacec prepared by lon beam assisted deposition of ytterbium and platinum from pulsed arc-discharge plasma on AVCarb catalyst carrier Referat 2017
319 Composition of surface layers prepared by ion beam assisted deposition of catalytic metals from pulsed arc-discharge plasma onto carbon paper substrates Artykuł 2017
320 Composition Structure and Tribomechanical Properties of TaB2 Coatings Referat 2017
321 Compositional dependence of hyper fi ne interactions and magnetoelectric coupling in (BiFeO 3 ) x -(BaTiO 3 ) 1– x solid solutions Artykuł 2017
322 Computational fluid dynamics simulation of an earth-air heat exchanger for ventilation system Artykuł 2017
323 Computer-aided system for interactive psychomotor testing Rozdział 2017
324 The concept of a 3D board game to recognise architectural monuments Rozdział 2017
325 Concept of deep drawing mechatronic system working in extreme conditions Artykuł 2017
326 Concept of housing estate energy retrofit: ready for zero energy neighbourhoods? Rozdział 2017
327 Concept of information technology of monitoring and decision-making support Rozdział 2017
328 Conception of the maritime transport safety in the Baltic Sea in 2009 to 2015 Artykuł 2017
329 Concepts of load handling devices, adjusted to light goods vehicles of the weight up to 3.5T Artykuł 2017
330 Conservation and reconstruction of art paintings of the late nineteenth century in the lobby of the academic building of L’viv Polytechnic National University Artykuł 2017
331 Construction and technological analysis of the broach blade shape using the finite element method Artykuł 2017
332 Construction of an optimal bonus-malus system Rozdział 2017
333 Construction of contact points network for ecommerce Rozdział 2017
334 Construction of mathematical model the combustion of biogas to reduce greenhouse gas emissions Artykuł 2017
335 Contemporary teaching problems on the example of an it team project Rozdział 2017
336 Content marketing a budowanie relacji z klientami Artykuł 2017
337 Contouring of microcapillary images based on sharpening to one pixel of boundary curves Rozdział 2017
338 Control and data acquisition system for rotary compressor Referat 2017
339 Control and data acquisition system for rotary compressor Artykuł 2017
340 Control system for distributed generation in low voltage network systems Referat 2017
341 Controlling geometric dimensions of small-size complex-shaped objects Rozdział 2017
342 Cooling of exhaust gases as a possibility to increase stealth properties of military helicopters Artykuł 2017
343 Cooper pairs in a two-orbital superconductor: bands filling effects on pair sizes Artykuł 2017
344 The cooperative paradigm of development - towards values Rozdział 2017
345 Cooperatives’ values in Poland and sustainable development Artykuł 2017
346 Copper-silicon dioxide nanocomposites: Structure and electron transport Artykuł 2017
347 Correlations of Kynurenic Acid, 3-Hydroxykynurenine, sIL-2R, IFN-α, and IL-4 with Clinical Symptoms During Acute Relapse of Schizophrenia Artykuł 2017
348 Corrosion resistance of selected fiber metal laminates based on aluminium and titanium with carbon and glass fibers Referat 2017
349 Cost of asthma treatment in children in Poland Artykuł 2017
350 Cost of sublingual bacterial vaccines in the treatment of asthma in children Artykuł 2017
351 A coupled-field model of a rotating composite beam with an integrated nonlinear piezoelectric active element Artykuł 2017
352 Cracking of two-phase ceramics under uniaxial compression deformation Artykuł 2017
353 Crank-piston model of internal combustion engine using CAD/CAM/CAE in the MSC Adams Artykuł 2017
354 Crashing construction project schedule for improving contractors coordination Rozdział 2017
355 The criterion for determining the direction of crack propagation in a random pattern composites Artykuł 2017
356 A cross wedge rolling process for forming 70 mm diameter balls from heads of scrap railway rails Artykuł 2017
357 Cross-sensitivity of hydrogen safety sensors to relative humidity Referat 2017
358 Crystal structure and chemical characterization of La0.7Sr0.3Mn0.7Ti0.3-xAlxO3 (0 ≤ x ≤ 0.15) compounds Artykuł 2017
359 CSR spółdzielni w świetle celów zrównoważonego rozwoju 2030 Artykuł 2017
360 Current issues in research, conservation and restoration of historic fortifications = Współczesne problemy badań, konserwacji i restauracji zabytkowych fortyfikacji Monografia 2017
361 Cyfrowa abstynencja a skuteczna komunikacja marketingowa Artykuł 2017
362 Cylinder-to-cylinder and cycle-to-cycle variation in combustion process in radial aircraft engine Artykuł 2017
363 The Czoch Castle - the past and the present. Revolution of the castle composition = Zamek Czocha - przeszlość i teraźniejszość. Rewaloryzacja zespołu zamkowego Rozdział 2017
364 Czy mięso ślimaków jest zdrowe? Ocena wpływu spożycia różnych gatunków mięsa ślimaków, jako jedynego źródła białka, na układ kostny rosnących szczurów Referat 2017
365 Czynniki determinujące społeczeństwo do stosowania odnawialnych źródeł energii w świetle badań empirycznych Artykuł 2017
366 Czynniki i pomiar wartości biznesu Monografia 2017
367 Daily kilometrage analysis for selected vehicle groups Referat 2017
368 Dangerous events related to the use of scaffolding Artykuł 2017
369 Decision-making in construction project management : problems and methods Monografia 2017
370 The defensive manor in Sobianowice : the attempt of the hipotechnical reconstruction of planning structure on the time of 17th-18th centure = Dwór obronny w Sobianowicach : próba rekonstrukcji plastycznej na okres XVII-XVIII w. Rozdział 2017
371 Degradation processes and the methods of securing wall crests Artykuł 2017
372 The delay line with a surface acoustic wave for an oscillator of electric signals in some sensors Referat 2017
373 Derev’ânì cerkvi Rìvnens′koї Oblastì : arhìtekturna spadŝina : Ìlûstrovanij katalog Monografia 2017
374 Design and dynamics modeling for electric vehicle Artykuł 2017
375 Design and evaluation of a flow-to-frequency converter circuit with thermal feedback Artykuł 2017
376 The design and structural analysis of the endoprosthesis of the shoulder joint Artykuł 2017
377 The design and structural analysis of the endoprosthesis of the shoulder joint Referat 2017
378 Design of ecommerce distribution network Rozdział 2017
379 Design solutions for improving the lowest buckling loads of a thin-walled laminated plate with a notch Referat 2017
380 Designing inquiry-based learning conditions within 3d-simulation environment Rozdział 2017
381 Designing of cylindrical concrete tanks with regard to buckling and second order effects Artykuł 2017
382 Designing of cylindrical concrete tanks with regard to buckling and second order effects Referat 2017
383 The determinaion of combustion engine condition and reliability using oil analysis by MLP and RBF networks Artykuł 2017
384 Determinanty satysfakcji z pracy - studium teoretyczne Artykuł 2017
385 Determination of fracture toughness in concretes containing siliceous fly ash during mode III loading Artykuł 2017
386 Determination of movement parameters of crossing feed streams with simultaneous mixing and dosing Artykuł 2017
387 Determination of oxygen saturation and photosensitizer accumulation in the tumor with the help of LEDand laser diode-based irradiation sources and fiber-optics probes Artykuł 2017
388 Determination of the chemical composition and basic AC properties of nanocomposites (CoFeZr) x (SiO y ) (100-x) Rozdział 2017
389 Determination of the chemical composition and basic AC properties of nanocomposites (CoFeZr)(x)(SiOy)((100-x)) Rozdział 2017
390 Determination of the frictional resistance in the model forming process by the finite element method Artykuł 2017
391 Determining of combustion process state based on flame images analysis using k-NN classification Rozdział 2017
392 Determining the value of surface free energy on the basis of the contact angle Artykuł 2017
393 Develop technical interests of young people on the example of the organisation a technical camp Rozdział 2017
394 Developing an educational board game using information technology Rozdział 2017
395 Developing and implementation of decision-making games for business education of engineering students Rozdział 2017
396 Diagnosing of fatigue lifespan using the modern method of welding simulating Artykuł 2017
397 Diagnosing the automobile starting system Artykuł 2017
398 Diagnosis abnormalities of limb movement in disorders of the nervous system Rozdział 2017
399 Diagnostics detect the breast cancer with empire software Referat 2017
400 Diagnoza luki kompetencyjnej pracowników działu marketingu w innowacyjnych przedsiębiorstwach – wyniki badań Artykuł 2017
401 Diesel engine for aircraft propulsion system Artykuł 2017
402 Digital processing of frequency–pulse signal in measurement system Rozdział 2017
403 Digital signal processing in ultrasonic based navigation system for mobile robots Artykuł 2017
404 Dioda termiczna [Patent nr (11) 227224 (21) 412138] Patent 2017
405 Direct foreign investments as strategic potential for international competitiveness (Polish & Georgian case) Rozdział 2017
406 Direct foreign investments as strategic potential for international competitiveness (Polish & Georgian case) Artykuł 2017
407 Direct foreign investments as strategic potential for international competitiveness (polish & georgian case) Referat 2017
408 Direction of the changes of foreign direct investmens in Poland in the context of accession to the European Union. The anallysis of selection aspects Artykuł 2017
409 A disassembly-free method for evaluation of spiral bevel gear assembly Artykuł 2017
410 The dissipativity conditions for the generalized Ornstein-Uhlenbeck process Artykuł 2017
411 Dissolving materiality: ruins and plant relicts in the landscape parcs by Denis McClair in Volhynia Rozdział 2017
412 Diversity in the perspective of economic and humanistic management Artykuł 2017
413 Division of methods for counting helminths' eggs and the problem of efficiency of these methods Artykuł 2017
414 Do TICs improve the learning in classrooms ? : a cross cultural analysis Referat 2017
415 Dobór środków transportu komunikacji zbiorowej do tras przejazdów oraz potrzeb pasażerów Artykuł 2017
416 Dobór środków transportu zbiorowego do linii komunikacyjnych w mieście Lublin Artykuł 2017
417 Dobór zabezpieczeń silników niskiego napięcia Artykuł 2017
418 Dobre praktyki w otwartym publikowaniu książek naukowych, podręczników i czasopism na Politechnice Lubelskiej Rozdział 2017
419 Dokumentowanie spełniania wymagań w obszarze bezpieczeństwa technicznego na przykładzie dystrybucji paliw ciekłych Artykuł 2017
420 Doskonalenie wiedzy i umiejętności zawodowych – różnice międzygeneracyjne Artykuł 2017
421 Doslìdžennâ vplivu atomì ì tribosintzi vtorinnih nanstruktur na samoorganìzacìû poverhnì ì tribologìnì vplastivostì evtektičnih pokrittìv Fe-Mn-C-B-Si Referat 2017
422 Doslìdžennâ znosostìjkostì evtektičnogo pokrittâ Fe-Mn-C-B legovanogo Si, Ni, Cr, Cu ŝo harakterizuêtʹsâ samoorganizacìêû poverhnì tertâ Referat 2017
423 Double-compression method for biomedical images Rozdział 2017
424 Drewniana architektura willi Nałęczowa - dziedzictwo i problemy zachowania Referat 2017
425 Drgania płyty o średniej grubości spoczywającej na podłożu odkształcalnym pod obciązeniem impulsowym Artykuł 2017
426 Drgania swobodne płyty i pasma płytowego o średniej grubości z umiarowanie dużymi ugięciami Artykuł 2017
427 The dual-fuel CFD combustion model with direct and indirect CNG injection Artykuł 2017
428 Dwa i pół miliona mieszkań do wybudowania- rozmowa : Kazimierz Smoliński Artykuł 2017
429 Dylematy młodzieży w kontekście forów internetowych Rozdział 2017
430 Dylematy oceny efektywności ekonomicznej i ryzyka biznesowego mikroprzedsiębiorstwa Artykuł 2017
431 Dylematy wyznaczania wielkości partii produkcyjnej w przedsiębiorstwach z sektora MŚP Rozdział 2017
432 Dynamic and quasi-static compression tests of closed-cell aluminium alloy foams Artykuł 2017
433 Dynamic management of transmission capacity in power systems Artykuł 2017
434 Dynamic response of the laminated box-beam with damages taking into account the effects of bending-twisting coupling Referat 2017
435 Dynamic wind action facade scaffoldings Referat 2017
436 Dynamical response of a bistable system with clearance Rozdział 2017
437 Dynamics and effectivenes of Villari effect in magnetostrictive composite beam in the presence of magnetic field Referat 2017
438 Dynamics and effectiveness of Villari effect in magnetostrictive composite beam in the presence of magnetic field Rozdział 2017
439 Dynamics and energy harvesting control of an autoparametric pendulum-like system Referat 2017
440 Dynamiczny kąt zwilżania jako miara stopnia przygotowania warstwy wierzchniej w procesie klejenia Artykuł 2017
441 Dynamika wirującej belki cienkościennej ze zintegrowanymi piezoceramicznymi elementami aktywnymi o nieliniowych właściwościach Referat 2017
442 Dyskusja o dyskusji Artykuł 2017
443 Działalność publikacyjna bibliotekarzy wyższych uczelni technicznych w Polsce Rozdział 2017
444 Działania marketingowe a etapy działań logistycznych na przykładzie rynku gier komputerowych Artykuł 2017
445 Dziedzictwo Lublina a synergia działań dla przyszłej metropolii Artykuł 2017
446 E-commerce flexibility studied on the basis what can be obtained from the customer interface Rozdział 2017
447 E-learning as a supporting tool in education for computer science students Rozdział 2017
448 E-sport – historia i przyszłość Rozdział 2017
449 Earthworms as bio-indicators of chemical pollution in soils with drilling waste Artykuł 2017
450 ECG parameter extraction and classification in noisy signals Rozdział 2017
451 Eco-driving, przegląd stanu zagadnienia Artykuł 2017
452 Ecological aspect of electronic ignition and electronic injection system Rozdział 2017
453 Ecological aspects of electronic disiel control Artykuł 2017
454 Ecological education for personnel employed in local self-governments in the process of evaluation of investments impact on protected areas natura 2000 Rozdział 2017
455 Economic aspects decentralized stormwater management - case study Referat 2017
456 Economic aspects of sustainable sanitation in rural settlements Artykuł 2017
457 EEG spectral analysis of human cognitive workload study Artykuł 2017
458 The efectiveness of the use of statistical data of credithistories bureaus in risk management system Rozdział 2017
459 Efekt dnia tygodnia na giełdach papierów wartościowych - analiza porównawcza Rozdział 2017
460 Efekt kalendarza na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Rozdział 2017
461 Efektywna stawka podatkowa jako miara efektywności podatkowej spółek akcyjnych Rozdział 2017
462 Efektywne tłumienie drgań belek kompozytowych wirnika trójłopatowego za pomocą sterowania w układzie zamkniętym z wykorzystaniem sygnału prędkości Referat 2017
463 Efektywność i bezpieczeństwo frezowania stopów magnezu = Effectiveness and safety during milling magnesium alloys Monografia 2017
464 Efektywność inbound marketingu – wybrane problemy pomiarowe Artykuł 2017
465 Efektywność przetwórstwa porowanych rur osłonowych z PVC Artykuł 2017
466 Effect of abrasive waterjet peening surface treatment of ateel plates on the strength of single-lap adhesive joints Artykuł 2017
467 The effect of adding nano-additives on the properties of thermoplastic polymers Referat 2017
468 Effect of addition of different antisolvents on the crystallization of aqueous ammonium dihydrogen phosphate solutions Artykuł 2017
469 The effect of addition of untreated neuburg earth on the selected properties of injection molded composites Rozdział 2017
470 Effect of annealing on the properties of ZnO:Al films prepared by RF magnetron sputtering Referat 2017
471 Effect of bacteria on strength, permeation characteristics and micro-structure of silica fume concrete Artykuł 2017
472 Effect of BaTiO3 concentration on structural and magnetic properties of mechanically activated BiFeO3-BaTiO3 system Artykuł 2017
473 Effect of curing period on properties of steel and polypropylene fibre reinforced ultra-high performance concrete Artykuł 2017
474 The effect of degreasing on adhesive joint strength Artykuł 2017
475 Effect of different biofuels on common rail injecto r flow rate Artykuł 2017
476 Effect of eccentricity of load on citical force of Thin-Walled columns CFRP Artykuł 2017
477 The effect of eccentricity of load on the behavior of compressed composite columns in critical state Artykuł 2017
478 Effect of fiber hybridization on durability related properties of ultra-high performance concrete Artykuł 2017
479 Effect of fly ash addition on the fracture toughness of plain concrete at third model of fracture Artykuł 2017
480 The effect of hard coal mine drainage water on the quality of sur face and ground waters Artykuł 2017
481 Effect of High Energy Ion Implantation on the Structure and Mechanical Properties of Aluminium Alloys Artykuł 2017
482 The effect of homocysteine and homocystine protonation on double-layer parameters at the electrode/ chlorates(VII) interface Artykuł 2017
483 The effect of landscape on the diversity in urban green areas Artykuł 2017
484 Effect of load eccenrticity on buckling of short composite profiles Artykuł 2017
485 Effect of load eccentricity on the buckling of thin-walled laminated C-columns Referat 2017
486 Effect of machine failure prediction on selected parameters of manufacturing schedule in a job-shop environment Rozdział 2017
487 The Effect of Machining Conditions on the Forces in the Process of Roller Brush Machining Artykuł 2017
488 Effect of mechanical properties of substrate and coating on wear performance of TiN- or DLC-coated 316LVM stainless steel Artykuł 2017
489 Effect of metallic phase content on electrical properties of nanocomposites (FeCoZr)x(CaF2)100-x Rozdział 2017
490 The effect of particulate fillers on hardness of polymer composite Artykuł 2017
491 The effect of primers on adhesive properties and strength of adhesive joints made with polyurethane adhesives Artykuł 2017
492 Effect of Ringer's Solution on Tensile Strength of Non-Absorbable, Medium- and Long-Term Absorbable Sutures Artykuł 2017
493 The effect of selected conditions in a thermoforming process on wall thickness variations Referat 2017
494 The effect of selected conditions in a thermoforming process on wall thickness variations Artykuł 2017
495 Effect of selected elements of the coupling stiffness submatrix on the load-carrying capacity of hybrid columns under compression Artykuł 2017
496 The effect of selected natural fillers on the mechanical properties of low-density polyethylene Artykuł 2017
497 Effect of sieve drum inclination angle on wheat grain cleaning in a novel rotary cleaning device Artykuł 2017
498 The effect of sputtering atmosphere parameters on dielectric properties of the ferromagnetic alloy – ferroelectric ceramics nanocomposite (FeCoZr)x(PbZrTiO3)(100−x) Artykuł 2017
499 Effect of starch binder on charcoal briquette properties Artykuł 2017
500 Effect of structure on physicomechanical propertiies of transition metals diboride films Properties of transition metals diboride films Artykuł 2017