Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 17
Lp. Tytuł Typ Rok
1 The habits and global problems of cross - border on-line shopping Rozdział 2017
2 Harmonogramowanie procesów budowlanych metodami sprzężeń czasowych Monografia 2017
3 Heart rate estimation using an EMG system integrated with a motion capture system Rozdział 2017
4 Heritage value assessment system (Smart Value). Conditions, assumptions, structure Rozdział 2017
5 High-speed counters in Fibonacci numerical system Rozdział 2017
6 Hipoteza rynku efektywnego a hipotezy rynku fraktalnego i koherentnego w kontekście wykorzystania teorii chaosu w finansach Rozdział 2017
7 The horiterapy for the people with intellectual and conjugal disabilities - design principles, plant selection Referat 2017
8 HR Analytics as a Support of High- and Mid-Level Managers in Contemporary Enterprises Rozdział 2017
9 The human body metabolism process mathematical simulation based on Lotka-Volterra model Rozdział 2017
10 Humanizm i transhumanizm w kształceniu technicznym i w technice Rozdział 2017
11 Hydro-hydraulic analysis Rozdział 2017
12 Hydrodynamic cavitation of brewery spent grain diluted by wastewater Artykuł 2017
13 Hydroecological investigations of water objects located on urban areas Rozdział 2017
14 Hydrofobizacja strukturalna metodą iniekcji materiałów drobnoporowatych Artykuł 2017
15 Hydrolytic degradation behaviour of the microcellular polylactide Referat 2017
16 Hydrophobization of lime composites with lignocellulosic raw materials from flax Artykuł 2017
17 Hypothetic reconstruction of the development of the defensive structures of the middle town of Rohatyn in 15-17th centuries = Gipoteticna rekonstrukcìâ etapìv rozbudovi oboronnih poâsìvseredmìstâ Rogatina u XV-XVII stolìttâh Rozdział 2017