Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 443
Lp. Tytuł Typ Rok
1 The “Architectural Jewels of Lublin” Game as a Tool for Collaborative Interactive Learning of History Rozdział 2018
2 Acquiring the history of the city with collaborative game based learning Rozdział 2018
3 Advanced time-frequency representation in voice signal analysis Artykuł 2018
4 Aktualne potrzeby mieszkańców podstawą programowania rewitalizacji osiedli budynków prefabrykowanych Artykuł 2018
5 Aktualne problemy w badaniach nad prawami wielkich liczb Rozdział 2018
6 Algorytm predykcji awarii oraz implementacji redundantych zabezpieczeń czasowych jako narzędzie odpornego szeregowania zadań Rozdział 2018
7 Analiza długości cyklu produkcyjnego partii wyrobów w kontekście bilansowania zdolności produkcyjnej systemu wytwórczego Rozdział 2018
8 Analiza ekonomiczna wybranych instalacji dualnych Artykuł 2018
9 Analiza konfiguracji systemów produkcyjnych w aspekcie bilansowania zdolności produkcyjnej Referat 2018
10 Analiza możliwości wykorzystania transformatora zasilającego 15/0,4 kv w celu poprawy profili napięciowych w sieciach z dużą koncentracją mikroźródeł Rozdział 2018
11 Analiza porównawcza modeli MES procesu walcowania pierścieni Artykuł 2018
12 Analiza przesunięć fazowych na sekcjach rozdzielni potrzeb własnych elektrowni oraz związane z tym zagrożenia podczas wykonywania łączeń ruchowych Rozdział 2018
13 Analiza teoretyczna wpływu gniotu oraz kąta stożka roboczego narzędzia na przebieg procesu przepychania Artykuł 2018
14 Analiza właściwości chemicznych i energetycznych wierzby wiciowej do przemysłowego spalania Artykuł 2018
15 Analiza zmiany technologii produkcji części Artykuł 2018
16 Analysis of a cross wedge rolling process for producing drive shafts Artykuł 2018
17 Analysis of deburring effectiveness and surface layer properties around edges of workpieces made of 7075 aluminium alloy Artykuł 2018
18 Analysis of exploitation damages of the frame scaffolding Referat 2018
19 Analysis of metrological properties fiber bragg gratings with a constant and variable period Artykuł 2018
20 Analysis of relation between the 3D printer laser beam power and the surface morphology properties in Ti-6Al-4V titanium alloy parts Artykuł 2018
21 Analysis of straight turning systems for low-rigidity shafts in the elastic-plastic state Referat 2018
22 Analysis of the reasons of critical failures of internal combustion engines after long-term operation Referat 2018
23 Analysis of the safety systems damage on the example of a suburban transport enterprise Referat 2018
24 Analysis of two methods indicating the shoulder joint angles using three dimensional data Artykuł 2018
25 Analytical solutions of a nonlinear two degrees of freedom model of a human middle ear with SMA prosthesis Artykuł 2018
26 Anti-Ramsey number of Hanoi graphs Artykuł 2018
27 Apparent temperature distribution on scaffoldings during construction works Artykuł 2018
28 Apparent temperature distribution on scaffoldings during construction works Referat 2018
29 Application of arduino in programming learn Rozdział 2018
30 Application of fuzzy logic and genetic algorithms in automated works transport organization Rozdział 2018
31 Application of Holt-Winters method in water consumption prediction Rozdział 2018
32 Application of multiwall carbon nanotubes with anionic surfactant to cement paste Referat 2018
33 Application of recycled ceramic aggregates for the production of mineral-asphalt mixtures Artykuł 2018
34 Application of the Sherman-Morrison formula to short-circuit analysis of transmission networks with phase-shifing transformers Artykuł 2018
35 Application of type-2 interval fuzzy sets to contractor qualification process Artykuł 2018
36 Are you in top 1% (1 % )? Artykuł 2018
37 Arhìtektura cerkvi Sv. Trìjcì Dirmans’kogo Monastirâ u svìtì arhìvnoї grafikì Referat 2018
38 Assessment of energy harvesting and vibration mitigation of a pendulum dynamic absorber Artykuł 2018
39 Assessment of higher education in global measurement Rozdział 2018
40 Assessment of internal defects of hardfacing coatings in regeneration of machine parts Artykuł 2018
41 An assessment of microcracks in the Interfacial Transition Zone of durable concrete composites with fly ash additives Artykuł 2018
42 Asymptotic dissipativity of random processes with impulse perturbation in the poisson approximation scheme Artykuł 2018
43 Badanie MES procesu walcowania pierścienia Referat 2018
44 Badanie wytrzymałości połączeń drutowych dla wybranych metalizacji Rozdział 2018
45 Barriers in computer science education of foreign students at the Lublin University of Technology Rozdział 2018
46 Behavior of new hydroxyapatite/glucan composite in human serum Artykuł 2018
47 Bezpieczeństwo wymiany danych w systemach sterowania i nadzoru Artykuł 2018
48 Binary linear programming as a decision-making aid for water intake operators Rozdział 2018
49 Bioakumulacja metali alkalicznych i metali ziem alkalicznych w biomasie koniczyny łąkowej uprawianej na podłożach zawierających odpady wiertnicze Artykuł 2018
50 Broadband frequency response of a nonlinear resonator with clearance for energy harvesting Artykuł 2018
51 Buckling and limit states of composite profiles with top-hat channel section subjected to axial compression Artykuł 2018
52 Budynek Centralnego Laboratorium Wdrożeń Politechniki Lubelskiej - możliwość skutecznej integracji różnych technologii energetycznych Rozdział 2018
53 Changes in the attitudes towards consumers entailed by marketing 3.0 Rozdział 2018
54 Characteristic features of heating semiconductor silicon structures during rapid thermal treatment in the vlsi technology Artykuł 2018
55 Charge-transfer excited state in pyrene-1-carboxylic acids adsorbed on titanium dioxide nanoparticles Artykuł 2018
56 Chemical and phase composition of the friction surfaces Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr hardfacing coatings Artykuł 2018
57 The choice of boundary conditions and mesh for scaffold FEM model on the basis of natural vibrations measurements Artykuł 2018
58 Cifrovoe modelirovanie raspredeleniâ vlažnosti v častnom slučae anizotropnoj počvennoj sredy Artykuł 2018
59 Ciliated protozoa in the impact zone of the Uzhgorod treatment plant Artykuł 2018
60 Comparative analysis of riveted and adhesive joints of GFRP laminates in the aspect of aerostructure applications Artykuł 2018
61 Comparative study of one-semester international academic mobility programme perception by Polish and Tajik computer science students Rozdział 2018
62 Comparison of crack propagation analyses in a pull-out test Artykuł 2018
63 The comparison of effects of hygrothermal conditioning on mechanical properties of fibre metal laminates and fibre reinforced polymers Artykuł 2018
64 Comparison of feature selection methods in machine diagnostics Referat 2018
65 A comparison study of the features of DC/DC systems with Si IGBT and SiC MOSFET transistors Artykuł 2018
66 Computational intelligence in control of AGV multimodal systems Referat 2018
67 Computer decision simulation games for logistic training of engineers Rozdział 2018
68 A concept of discrete element method based on overlapping regions of spherical particles for modeling solid body behavior Artykuł 2018
69 The concept of low-cost interactive and gamified virtual exposition Rozdział 2018
70 Concrete resistant to spalling made with recycled aggregate from sanitary ceramic wastes – The effect of moisture and porosity on destructive processes occurring in fire conditions Artykuł 2018
71 Considerations of 2G HTS Transformer Temperature During Short Circuit Artykuł 2018
72 Contact Problem for Crank-Planetary Reduction Gear Artykuł 2018
73 Control of accuracy of forming elastic-deformable shafts with low rigidity Rozdział 2018
74 Damage assessment of channel section columns subjected to uniform compression Artykuł 2018
75 Decision model for planning material supply in construction Artykuł 2018
76 Decision-making model supporting the process of planning expenditures for residential building renovation Artykuł 2018
77 Design solutions for improving the lowest buckling loads of a thin laminate plate with notch Artykuł 2018
78 Detect Dampness in Building Walls by Solving the Inverse Problem in Electrical Impedance Tomography Rozdział 2018
79 The development of an innovative method of bioreceptor layer deposition in biosensor construction Referat 2018
80 Dielectric properties of metallic alloy FeCoZr-dielectric ceramic PZT nanostructures prepared by ion sputtering in vacuum conditions Artykuł 2018
81 Distributed microcracking process of WC/Co cermet under dynamic impulse compressive loading Artykuł 2018
82 Disturbed functional connectivity within the left prefrontal cortex and sensorimotor areas predicts impaired cognitive speed in patients with first-episode schizophrenia Artykuł 2018
83 Dynamic wind action on façade scaffoldings Artykuł 2018
84 Dynamics identification of a piezoelectric vibrational energy harvester by image analysis with a high speed camera Artykuł 2018
85 Dynamics of SMA micro-actuator in biomechanical system Artykuł 2018
86 An educational historical game using virtual reality Rozdział 2018
87 Efektywny algorytm obrazowania w tomografii ultradźwiękowej i radiowej dla zagadnień dwuwymiarowych Artykuł 2018
88 Effect hydrophobisation on durability related properties of concrete with expander perlite Referat 2018
89 Effect of active rubber powder on structural two-component epoxy resin and its mechanical properties Artykuł 2018
90 The effect of adding halloysite nanotubes as filler on the mechanical properties of low-density polyethylene Artykuł 2018
91 The effect of bioaugmentation with Archaea on the oxygen uptake rate in a sequencing batch reactor Artykuł 2018
92 Effect of curing time the fracture toughness of fly ash concrete composites Artykuł 2018
93 The effect of different surface treatmens of 316L steel on adhesiv joint strength Artykuł 2018
94 Effect of load eccentricity on the buckling of thin-walled laminated c-columns Artykuł 2018
95 Effect of low-velocity impact damage location on the stability and post-critical state of composite columns under compression Artykuł 2018
96 Effect of polysiloxanes on roughness and durability of basalt fibres–reinforced cement mortar Artykuł 2018
97 Effect of recasted material addition on the quality of metal-ceramic bond: a macro-, micro-, and nanostudy Artykuł 2018
98 Effect of rubber powder from waste tyre rubbers on mechanical properties of one-component polyurethane putty Artykuł 2018
99 Effect of sub-loops in SMA ear system Artykuł 2018
100 Effect of ultrasonication on physicochemical properties of apple based nanocellulose-calcium carbonate composites Artykuł 2018
101 Effects of atmospheric pressure plasma jet operating with DBD on Lavatera thuringiaca L. seeds' germination Artykuł 2018
102 Effects of mixed adsorption layers of 6-mercaptopurine – Triton X-100 and 6-mercaptopurine – Tween 80 on the double layer parameters at the mercury/chlorates(VII) interface Artykuł 2018
103 The efficiency and technological reliability of biogenic compounds removal during long-term operation of a one-stage subsurface horizontal flow constructed wetland Artykuł 2018
104 Efficiency evaluation method for the devices with infrasound impact on functioning of computer equipment Artykuł 2018
105 Electronic and magneto-transport in chirality sorted carbon nanotube films Artykuł 2018
106 Energy absorption capability numerical analysis of thin-walled prismatic tubes with corner dents under axial impact Artykuł 2018
107 Energy recovery from a non-linear electromagnetic system Artykuł 2018
108 Evaluating uncertainty of surface free energy measurement by the van Oss-Chaudhury-Good method Artykuł 2018
109 Evaluation of morphology and size of cracks of the Interfacial Transition Zone (ITZ) in concrete containing fly ash (FA) Artykuł 2018
110 Evaluation of new technologies for ICT students’ examination in higher education Rozdział 2018
111 Evaluation of the impact of the natural seasoning process on post-machining deformation of thin-walled elements made of aluminium alloy EN AW-2024 Referat 2018
112 Evaluation of tribological properties and condition of Ti6Al4V titanium alloy surface Artykuł 2018
113 The expected forms of aid in teaching based on the university employees`opinion in the context of the education quality assessment Rozdział 2018
114 Experimental vs. analytical modal analysis of a composite circumferentially asymmetric stiffness box beam Artykuł 2018
115 External costs as a measure of environmental impact in the generation of electricity in Poland Artykuł 2018
116 A failure analysis of concrete composites incorporating fly ash during torsional loading Artykuł 2018
117 Fatigue assessment for selected connections of structural steel bridge components using the finite elements method Artykuł 2018
118 FEM model of middle ear prosthesis with pseudo-elastic effect Artykuł 2018
119 FEM Modelling of a helical wedge rolling process for axisymmetric parts Artykuł 2018
120 Finite elements strenght analysis of a compressor consisting of four helical rotors Artykuł 2018
121 The flat wedge rolling mill for forming balls from heads of scrap railway rails Artykuł 2018
122 Foldover effect and energy output from a nonlinear pseudo-maglev harvester Artykuł 2018
123 The Food-Specific Serum IgG Reactivity in Major Depressive Disorder Patients, Irritable Bowel Syndrome Patients and Healthy Controls Artykuł 2018
124 Forecasting daily meteorological time series using ARIMA and regression models Artykuł 2018
125 Forecasting of Scaffolding Work Comfort Parameters Based on Data from Meteorological Stations Artykuł 2018
126 Forecasting of scaffolding work comfort parameters based on data from meteorological stations Referat 2018
127 Forming a structure of the CoNiFe alloys by X-ray irradiation Artykuł 2018
128 Forming of thin–walled profiles made of FML in autoclave process Artykuł 2018
129 Fracture toughness of concrete containing fly ash Rozdział 2018
130 Game on! Using gamification in didactics, science and environmental protection Monografia 2018
131 Game problems of control for functional-differential systems Rozdział 2018
132 Game-based learning efficiency - study results of using the computerised board Game "Architectural Jewels of Lublin" Rozdział 2018
133 Green concrete composite incorporating fly ash with high strength and fracture toughness Artykuł 2018
134 Gumanizacìâ tehničnoï osviti âk aktualˊna problema filosofìï osviti u viŝih tehničnih navčalˊnih zakladah Artykuł 2018
135 Heat distribution in material during fused deposition modelling Artykuł 2018
136 Human factors as the main reason of the accident in scaffold use assessment Referat 2018
137 Human factors as the main reason of the accident in scaffold use assessment Artykuł 2018
138 Hydrophobisation of mortars containing waste polyurethane foam Artykuł 2018
139 Identification of the numerical model of FEM in reference to measurements in situ Artykuł 2018
140 Impact analysis of music on human concentration using electroencephalography Rozdział 2018
141 Impact of different binders on the roughness, adhesion strength, and other properties of mortars with expanded cork Artykuł 2018
142 The impact of modification of epoxy adhesive by addition of active diluent on its energetic and adhesive properties Artykuł 2018
143 The impact of post-reality on creative businesses Artykuł 2018
144 Impact of radio-frequency atmospheric-pressure plasma on water contact angles of high-impact polystyrene Artykuł 2018
145 The impact of the environment on the interest in computer science studies Rozdział 2018
146 Implementation of the capital city's functions in the context of the development of the information society. The development of smart cities Rozdział 2018
147 Implementation of the capital city's functions in the context of the development of the information society. The development of smart cities Referat 2018
148 Independent devices and wirelesss sensor networks for agriculture and ecological monitoring Rozdział 2018
149 Industrial information systems – new internationally developed undergraduate curriculum Rozdział 2018
150 Influence of elements of coupling stiffness sub-matrix on nonlinear stability FGM-FML thin-walled columns with open cross-section Rozdział 2018
151 Influence of exploitation damage on the capacity of scaffolding frame standards Artykuł 2018
152 The influence of fibre orientation in aluminium-carbon laminates on low-velocity impact resistance Artykuł 2018
153 Influence of firework-related emissions on the indoor air particle concentration Referat 2018
154 The influence of metakaolinite on the development of thermal cracks in a cement matrix Artykuł 2018
155 The influence of nitrogen pressure on the fabrication of the two-phase superhard nanocomposite (TiZrNbAlYCr)N coatings Artykuł 2018
156 Influence of pre-machining on post-machining deformation of thib-walled elements made of aluminium alloy EN AW-2024 Referat 2018
157 The influence of reaction time on hydrogen sulphide removal from air by means of Fe(III)-EDTA/Fiban catalysts Artykuł 2018
158 Influence of temperature and surroundings humidity on scaffolding work comfort Rozdział 2018
159 An influence of temperature on reconstructed middle ear with shape memory prosthesis Artykuł 2018
160 The influence of the geometry and resistance of the high voltage winding of the HTS transformer on the inrush current parameters Artykuł 2018
161 Influence of the mobile phone on the human organism during a telephone call Artykuł 2018
162 Influence of the piezoelectric parameters on the dynamics of an active rotor Artykuł 2018
163 Influence of the reaction time on the crystal structure of Na-P1 zeolite obtained from coal fly ash microspheres Artykuł 2018
164 Information technology for automated translation from inflected languages to sign language Rozdział 2018
165 Innovative character of the contemporary enterprise and determinants of innovation Rozdział 2018
166 An innovative method for producing balls from scrap rail heads Artykuł 2018
167 Innowacje technologiczne w budownictwie. Cz.1, Innowacje technologiczne a mechanizacja Artykuł 2018
168 Innowacje w mechanizacji procesów technologicznych. Cz. 1 Artykuł 2018
169 Innowacje w mechanizacji procesów technologicznych. Cz. 2 Artykuł 2018
170 Integer linear programming in optimization of waste after cutting in the furniture manufacturing Rozdział 2018
171 Integracja infrastruktury oświetleniowej ze stacją szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych Referat 2018
172 Inteligentne sterowanie sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniach za pomocą mikrokontrolera Artykuł 2018
173 Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance – ISPEM 2017 : proceedings of the First International Conference on Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance ISPEM 2017 Monografia 2018
174 Intelligent systems of forecasting the failure of machinery park and supporting fulfilment of orders of spare parts Rozdział 2018
175 Interactive educational application using VR in a smartphone Rozdział 2018
176 International academic mobility of students: analysis of the problems of organization this process in ECTS conditions Rozdział 2018
177 Interoperability of the health care information resources Rozdział 2018
178 Investigation of aerodynamic interference in a multirotor by PIV method Artykuł 2018
179 Investigation of selected alcohols as antisolvents in the crystallization behavior of ammonium dihydrogen phosphate from aqueous solutions Artykuł 2018
180 Investigations of the possibility of lithium acquisition from geothermal water using natural and synthetic zeolites applying poly(acrylic acid) Artykuł 2018
181 Investments Decision Making on the Basis of System Dynamics Rozdział 2018
182 Iron – based superconductors – development prospects Artykuł 2018
183 Iron-ceria spinel (FeCe2O4) catalyst for dry reforming of propane to inhibit carbon formation Artykuł 2018
184 Isostrain elastoplastic model for prediction of static strength and fatigue life of fiber metal laminates Artykuł 2018
185 Issues of thin-walled sigma beams strengthened by CFRP tape in the context of experimental and numerical studies Artykuł 2018
186 Izooptyki Rozdział 2018
187 Jak unikać błędów w opracowaniach statystycznych ? Rozdział 2018
188 Jubileusz 50-lecia pracy zawodowej prof. dr hab. inż. dr h.c. Klaudiusza Lenika Honorowego Profesora Politechniki Lubelskiej Monografia 2018
189 Kinetic limit for a harmonic chain with a conservative Ornstein-Uhlenbeck stochastic perturbation Artykuł 2018
190 Knowledge of safe authentication in information systems – research results and their impact on training programs Rozdział 2018
191 Komora do nagniatania wibracyjnego, zwłaszcza przedmiotów cienkościennych [Zgłoszenie nr (21) 419454] Patent 2018
192 Komora dokontroli przetaczania płynów [Patent nr (11) 228073 (21) 413286] Patent 2018
193 Kompozycja klejowa i sposób jej wytwarzania [Patent nr (11) 228182 (21) 412592] Patent 2018
194 Komputerowo wspomagane metody ilościowe w bezpieczeństwie maszyn Artykuł 2018
195 Koncepcja modelu metasystemu jako kierunek rozwoju teorii systemów zarządzania Artykuł 2018
196 Koncepcja modernizacji wybranej pompowni ścieków Artykuł 2018
197 Koncepcja modernizacji wybranej pompowni ścieków Referat 2018
198 Koncepcja wykorzystania stopu kobaltu w pramagentycznych konstrukcjach nośnych separatorów magnetycznych = The Concept of utilising cobalt alloys in paramagnetic supporting structures of magnetic separators Referat 2018
199 Kształcenie kadr dla "Przemysł 4" Rozdział 2018
200 Laccase enzyme polymerization by soft plasma jet for durable bioactive coatings Artykuł 2018
201 Legal and utility problems of accidents on express roads and motorways Referat 2018
202 The limit properties diffusion process in a semi-Markov environment Artykuł 2018
203 Linear and nonlinear dynamic analyses of sandwich panels with face sheet-to-core debonding Artykuł 2018
204 Łącznik trzpienia wzbudnika [Patent nr (11) 227780 (21) 412084] Patent 2018
205 Ładowarka czołowa [Patent nr (11) 228622 (21) 411966] Patent 2018
206 Maszyna wyporowa obiegowo-krzywkowa, zwłaszcza silnik hydrauliczny [Zgłoszenie nr (21) 418605] Patent 2018
207 Matematyczne miscellanea. T. 2 Monografia 2018
208 The mathematical problems of complex systems investigation under uncertainties Rozdział 2018
209 Matrix coatings based on anodic alumina with carbon nanostructures in the pores Artykuł 2018
210 Mature landfill leachate utilization using a cost-effective hybrid method Artykuł 2018
211 Measurement of flight parameters in terms of toxic emissions of the aircraft radial engine ASz62-IR Artykuł 2018
212 Measuring cognitive workload in arithmetic tasks based on response time and EEG features Rozdział 2018
213 Medical imaging and 3d reconstruction for obtaining the geometrical and physical model of a congenital bilateral radio-ulnar synostosis Artykuł 2018
214 The methodology of choice Cam-Clay model parameters for loess subsoil Artykuł 2018
215 Methods of producing apodized fiber Bragg gratings and examples of their applications Artykuł 2018
216 Metody i środki ochrony przed hałasem drogowym - kryteria wyboru Artykuł 2018
217 Microstructure, elemental and phase composition and their influence on hydrophilic properties of rapidly solidified Al-In alloys Artykuł 2018
218 Middle ear vibrations with SMA prosthesis. Experimental research Artykuł 2018
219 Między ciągłością a zmianą : innowacje w nauce i technice społeczeństwa ponowoczesnego Monografia 2018
220 Mieszanka mastyksowo-grysowa z dodatkiem wzbogaconego miału gumowego Artykuł 2018
221 Mitigation of greenhouse gases emissions impact and their influence on terrestrial ecosystem Artykuł 2018
222 A mobile application for motion detection using a built-in camera as an example of a student research project Rozdział 2018
223 Mobile Application Using Embedded Sensors as a Three Dimensional Motion Registration Method Rozdział 2018
224 The model of professional satisfaction of nursing staff in Poland – brief communication Artykuł 2018
225 Model prognostyczny planowania terminów realizacji zamówień Rozdział 2018
226 Modeling and optimization of transparent thermal insulation material Artykuł 2018
227 Modelowanie przyczepy do przewozu drewna z wykorzystaniem programu Inventor Artykuł 2018
228 Modułowa konstrukcja żurwi przyczepowych Artykuł 2018
229 Modułowy kontener ładunkowy [Zgłoszenie nr (21) 421964] Patent 2018
230 Molecular dynamics simulation of Ni thin films on Cu and Au under nanoindentation Artykuł 2018
231 Monitoring of drilling conditions using the Hilbert-Huang transformation Artykuł 2018
232 Monitoring of the noise emitted by machine tools in industrial conditions Artykuł 2018
233 Mosty zespolone na dźwigarach INP Artykuł 2018
234 Motion Repeatability of Tennis Forehand Preparation Phase Without the Ball Using Three Dimensional Data Rozdział 2018
235 Multidisciplinary technologies for creating virtual museums – a case of archaeological museum development Rozdział 2018
236 Nanomaterials in dentistry : a cornerstone or a black box? Artykuł 2018
237 Narzędzia i sposób do walcowania skośnego odkuwek kul [Patent nr (11) 228587 (21) 420346] Patent 2018
238 Nawiertka przyłaczeniowa [Patent nr (11) 228220 (21) 415633] Patent 2018
239 Negatywne doświadczenia zakupowe a postrzeganie zagrożeń i skłonność do zawierania transakcji w środowisku wirtualnym Artykuł 2018
240 Neuro-architektura. Moda czy początek przełomu w architekturze? Zastosowania neurobiologii w projektowaniu architektonicznym Referat 2018
241 New forming possibilities in cross wedge rolling processes Artykuł 2018
242 Nierealne plany generacji – wygaszanie, formalnym sposobem zwiększania możliwości przyłączeniowych Rozdział 2018
243 Non-linear stability and load-carrying capacity of thin-walled laminated columns in aspects of coupled buckling and coupled stiffness submatrix Artykuł 2018
244 Nonlinear dynamics of a planar hinged-supported beam with one end spring system Artykuł 2018
245 A novel application of alumina fiber mats as TBC protection for CFRP/epoxy laminates – laboratory tests and numerical modeling Artykuł 2018
246 Novel twist measurement method based on TFBG and fully optical ratiometric interrogation Artykuł 2018
247 Numerical analyses and laboratory testing of concrete composite T-shaped beams without interface adhesion Artykuł 2018
248 Numerical analysis of beam with sinusoidally corrugated webs Artykuł 2018
249 Numerical analysis of crack initiation and propagation in an aluminium sample Artykuł 2018
250 Numerical analysis of the drag coefficient of a motorcycle helmet Artykuł 2018
251 Numerical and analytical modeling of the End-Loaded Split (ELS) test specimens made of multi-directional coupled composite laminates Artykuł 2018
252 Numerical investigations of moisture distribution in a selected anisotropic soil medium Artykuł 2018
253 Numerical model of glulam beam delamination in dependence on cohesive strength Artykuł 2018
254 Numerical modeling and experimental testing of the DCB laminated composite beams with mechanical couplings Artykuł 2018
255 Numerical modelling of thin-walled Z-columns made of general laminates subjected to uniform shortening Artykuł 2018
256 Numerical/phenomenological model for fatigue life prediction of hybrid laminates Artykuł 2018
257 Ocena kosztów dostosowania sieci nN do wymogów Smart Grid Rozdział 2018
258 Ocena porównawcza właściwości tribologicznych wybranych polimerów i kompozytów polimerowych Artykuł 2018
259 Ocena stanu obiektu technicznego na podstawie degradacji oleju jako nośnika informacji diagnostycznych Referat 2018
260 Oddziaływanie implantów metalicxznych na procesy życiowe Referat 2018
261 On Hankel Determinant H2(3) for Univalent Functions Artykuł 2018
262 On nonlinear dynamics of a parametrically excited pendulum using both active control and passive rotational (MR) damper Artykuł 2018
263 On parameterization of the reinforcement phase distribution in continuous fiber-reinforced composites Rozdział 2018
264 On the Fekete–Szegö type functionals for starlike and convex functions Artykuł 2018
265 Optical properties of Ti-Al-C-N films: effects of deposition parameters and carbon content Artykuł 2018
266 Optimal control of wind power generation Artykuł 2018
267 The Optimal Control Problem with Fixed-End Trajectories for a Three-Sector Economic Model of a Cluster Rozdział 2018
268 Optymalizacja geometrii wypraski wtryskowej przy użyciu analiz numerycznych w Cadmould 3 D-F Referat 2018
269 Optymalizacja trójsystemowego autonomicznego układu zasilania energią odnawialną w budynku mieszkalnym Artykuł 2018
270 Organizacja przestrzeni składowania dla potrzeb magazynowania środków ochrony roślin Artykuł 2018
271 Overhead transmission line sag estimation using a simple optomechanical system with chirped fiber Bragg gratings. Pt 1, Preliminary measurements Artykuł 2018
272 Paper Mill in Duszniki-Zdrój - value assessment and management plan Monografia 2018
273 The Perception of the One-Semester International Academic Mobility Programme by Students of Computer Science Rozdział 2018
274 Performance and accuracy investigation of the two-step algorithm for power system state and line temperature estimation Artykuł 2018
275 Performance evaluation of various PV modules technologies in Poland Artykuł 2018
276 The pH dependent surface charging and points of zero charge. VII. Update Artykuł 2018
277 Pitting corrosion of the resistance welding joints of stainless steel ventilation grille operated in swimming pool Artykuł 2018
278 Pokrewna różnorodność branż : implikacje dla rozwoju innowacyjności Artykuł 2018
279 Porous titanium implants: a review Artykuł 2018
280 Possibility of forming artificial soil based on drilling waste and sewage sludge Artykuł 2018
281 The potential of using event marketing Rozdział 2018
282 Prawne aspekty podejmowania decyzji menedżerskich Monografia 2018
283 Prediction of delamination front’s advancement direction in the CFRP laminates with mechanical couplings subjected to different fracture toughness tests Artykuł 2018
284 Preditive scheduling as a part of intelligent job scheduling system Rozdział 2018
285 Preface: Computer Methods in Mechanics (CMM2017 Artykuł 2018
286 Presentation of the most interesting geographical places using virtual reality technology Rozdział 2018
287 Professional Work of Computer Science Students and their Academic Achievements – Imagination vs. Reality Artykuł 2018
288 Profil kompozytowy i sposób jego wykonania [Zgłoszenia nr (21) 423804] Patent 2018
289 Projekt i technologia kondensatorów grzebieniowych do monitorowania hodowl i komórek Rozdział 2018
290 Projekt i technologia kondensatorów grzebieniowych z miedzi Rozdział 2018
291 Property assessment of hybrid fiber-reinforced ultra-high-performance concrete Artykuł 2018
292 Proposal for managing electric energy quality in the LV grid using on-load tap changer with a static synchronous compensator Artykuł 2018
293 Przekładnia magnetyczno-mechaniczna [Patent nr (11) 228411 (21) 407833] Patent 2018
294 Przestrzenie Hilberta z jądrem reprodukującym Rozdział 2018
295 Przyczepa do samozaładunku bel oraz układ hydrauliczny do załadunku bel [Zgłoszenie nr (21) 417912] Patent 2018
296 Przyczyny techniczne awarii rusztowań. Cz. 3 Artykuł 2018
297 Qualitative analysis of the margins of restorations made with different filling resins Artykuł 2018
298 Qualitative research on AZ31 magnesium alloy aircraft brackets with a triangular rib produced by a new forging method Artykuł 2018
299 Quantitative Analysis of the Competitive Environment in the Electronic Communications Sector Rozdział 2018
300 Radon equilibrium factor and perceived air quality in an air-conditioned auditorium in Lublin, Poland Artykuł 2018
301 Radon hazards in relation to elemental and isotope composition of the geological structures in the Lubelskie Voivodeship Artykuł 2018
302 Raman spectra of graphene synthesized by chemical vapor deposition from decane Artykuł 2018
303 Re-crystallization of silicon during apid thermal treatment Artykuł 2018
304 Recent advances in information technology Monografia 2018
305 Recent progress in biodegradable polymers and nanocomposite-based packaging materials for sustainable environment Artykuł 2018
306 Recystallization of HSLA steel austenite as revealed with a hot-compression test Artykuł 2018
307 A Reduced Model of a Thermo-Elastic Nonlinear Circular Plate Artykuł 2018
308 The REKO System in Finland: a New Model of a Sustainable Marketing Channel Artykuł 2018
309 Removal of phosphate from water by lanthanum-modified zeolites obtained from fly ash Artykuł 2018
310 Rosyjska filozofia dialogu wobec idei Karola Marksa Artykuł 2018
311 Rozporządzenie UE 2016/631 wyzwaniem dla źródeł wytwórczych w zakresie generacji i absorpcji mocy biernej Rozdział 2018
312 Rura mikroporowata wielowarstwowa i sposób jej wytwarzania [Patent nr (11) 228697 (21) 399745] Patent 2018
313 Rynek energii elektrycznej : aktualne problemy energetyki Monografia 2018
314 Rynek energii elektrycznej : rozwój, polityka, ekonomia Monografia 2018
315 Safety climate assessment and its impact on the productivity of construction enterprises Referat 2018
316 Safety conditions analysis of scaffolding on construction sites Artykuł 2018
317 Safety conditions analysis of scaffolding on construction sites Referat 2018
318 Satisfaction of it students in numerical methods learning using educational application – research results Rozdział 2018
319 Scaffold use risk assessment model SURAM Rozdział 2018
320 Scheduling of construction project with the use of artificial intelligence methods Referat 2018
321 Scientific journal for students – is it a good idea? Rozdział 2018
322 Security estimates updating of asymmetric cryptosystems for modern computing Rozdział 2018
323 Selected strength aspects of adhesive lap joints and butt welded joints of various structural materials Artykuł 2018
324 Simulation of stochastic wind action on transmission power lines Artykuł 2018
325 Sistemi ta pristroї vidobražnnâ Ìnformacìї : monografiâ informatsiyi Monografia 2018
326 Ślimak z regulowanymi elementami intensywnego mieszania [Patent nr (11) 227727 (21) 416330] Patent 2018
327 Sposób i układ do pomiaru pH roztworu [Patent nr (11) 227827 (21) 416993] Patent 2018
328 Sposób i układ do poprawy odczuwalnej jakosci powietrza w pomieszczeniach [Patent nr (11) 228414 (21) 416177] Patent 2018
329 Sposób i układ sterowania odczuwalna jakoscia powietrza w pomieszczeniach [Patent nr (11) 228412 (21) 416171] Patent 2018
330 Sposób i układ wykorzystania akumulatorów trakcyjnych w trolejbusach [Zgłoszenie nr [21] 421489] Patent 2018
331 Sposób i urządzenie do ochrony przed wydychanymi zanieczyszczeniami powietrza [Patent nr (11) 228223 (21) 411967] Patent 2018
332 Sposób i urządzenie do określania długości dynamicznej części roboczej szczotek czołowych [Patent nr (11) 227867 (21) 412297] Patent 2018
333 Sposób i urządzenie do zabezpieczania przed rozprzestrzenianiem się wydychanych zanieczyszczeń powietrza [Patent nr (11) 228270 (21) 411962] Patent 2018
334 Sposób i urządzenie do zabezpieczania przed wydychanymi aerozolami i bioaerozolami [Patent nr (11) 228269 (21) 411960] Patent 2018
335 Sposób iurzadzenie doochrony przed wdychaniem zanieczyszczonego powietrza [Patent nr (11) 228222 [21] 411959] Patent 2018
336 Sposób oceny zagrozenia radonowego i układ do niwelowania zagrozenia radonowego w budynkach [Patent nr (11) 228413 (21) 416172] Patent 2018
337 Sposób otrzymywania czujników z warstwą receptorową oraz czujniki otrzymywane tym sposobem [Zgłoszenie nr (21) 422660] Patent 2018
338 Sposób rozkręcania par połączeń śrubowych, zwłaszcza strzemion podatnej łukowej obudowy górniczej wyrobisk chodnikowych, oraz urządzenie do rozkręcania par połączeń śrubowych [Zgłoszenie nr (21) 419562] Patent 2018
339 Sposób skróconego startu i lądowania statku powietrznego, zwłaszcza wiatrakowca [Patent nr (11) 228492 (21) 407868] Patent 2018
340 Sposób spieniania asfaltu [Zgłoszenie nr (21) 423255] Patent 2018
341 Sposób spieniania asfaltu [Zgłoszenie nr (21) 423256] Patent 2018
342 Sposób stymulacji kiełkowania nasion [Zgłoszenie nr (21) 420981] Patent 2018
343 Sposób stymulacji kiełkowania nasion [Zgłoszenie nr (21) 420982] Patent 2018
344 Sposób stymulacji kiełkowania nasion [Zgłoszenie nr (21) 420983] Patent 2018
345 Sposób usuwania zanieczyszczeń z elementów ferromagnetycznych [Zgłoszenie nr (21) 421596] Patent 2018
346 Sposób wytwarzania bezuzwojeniowej indukcyjności do układów mikroelektronicznych [Patent nr (11) 227866 (21) 411424] Patent 2018
347 Sposób wytwarzania dwuwarstwowego pojemnika, zwłaszcza z papieru lub z folii polimerowej [Zgłoszenie nr (21) 421070] Patent 2018
348 Sposób wytwarzania materiału porowatego [Patent nr (11) 228301 (21) 412797] Patent 2018
349 Sposób wytwarzania materiału porowatego [Patent nr (11) 228302 (21) 412798] Patent 2018
350 Sposób wytwarzania substytutu gleby służącej do rekultywacji wyrobisk z wykorzystaniem zużytych płuczek wiertniczych [Patent nr (11) 227865 (21) 408947] Patent 2018
351 Sposób zmiany kąta zwilżalności materiałów celulozowych [Patent nr (11) 227672 (21) 17999] Patent 2018
352 Stable and unstable milling process for nickel superalloy as observed by recurrence plots and multiscale entropy Artykuł 2018
353 Standardy jakości połączeń kolejowych w lotnictwie Referat 2018
354 State of residual stresses after the process of milling selected aluminium alloys Artykuł 2018
355 Static and dynamic response of FG-CNT-reinforced rhombic laminates Artykuł 2018
356 Strategie planowania zdolności produkcyjnych współczesnych systemów wytwórczych Rozdział 2018
357 Structural analysis of the pelvic girdle before and аfter hip replacement procedure Artykuł 2018
358 Structure and hyperfine interactions of mechanically activated delafossite CuFeO₂ Artykuł 2018
359 A study of a new screw press forging process for producing aircraft drop forgings made of magnesium alloy AZ61A Artykuł 2018
360 Study of low-cycle fatigue of glass-hybrid laminates Artykuł 2018
361 Study of the impact of the technical state of the transformers with the LTC on the parameters of the EES modes optimal control Rozdział 2018
362 Studying the effect of finishing work on the geometric accuracy of the laser cut elements Artykuł 2018
363 Sustainability aspects of biofuel production Artykuł 2018
364 Synchronisation phenomenon in three blades rotor driven by regular or chaotic oscillations Artykuł 2018
365 Synteza filipsytu z popiołów lotnych oraz jego potencjalne zastosowanie w inżynierii środowiska Artykuł 2018
366 Synthetic zeolites as potential sorbents of mercury from wastewater occurring during wet FGD processes of flue gas Artykuł 2018
367 Systém konzervace obilovin s vyšší vlhkostí Rozdział 2018
368 Systemy zarządzania siecią NN w świetle wymagań normy PN-EN 50438 Artykuł 2018
369 TechMeT [Zgłoszenie znak towarowy nr 482757] Patent 2018
370 Technical aspects of museum exposition for visually impaired preparation using modern 3D technologies Rozdział 2018
371 Temperature increase of the primary winding of a 14 kVA HTS transformer during the flow of the switching current Artykuł 2018
372 Temperature measurements in the cutting zone, mass, chip fragmentation and analysis of chip metallography images during AZ31 and AZ91HP magnesium alloy milling Artykuł 2018
373 Tests of HTS 2G Superconducting Tapes Using the LabVIEW Environment Artykuł 2018
374 Theoretical predictions of anti-corrosive properties of THAM and its derivatives Artykuł 2018
375 Thermal imaging for building diagnostics Artykuł 2018
376 Thermal imaging of surfaces treated by cooled plasma jet Artykuł 2018
377 Thermodynamic model of the ASz-62IR radial aircraft engine Artykuł 2018
378 Third hankel determinants for starlike and convex functions of order alpha Artykuł 2018
379 Towards the use of selected social media in the process of education at a technical university - study of students’ awareness and preferences Artykuł 2018
380 Towards university autonomy – the Trunak project Rozdział 2018
381 Traffic-related fine and ultrafine particle emissions and exposure for professional drivers and pedestrian workforce Referat 2018
382 Traffic-related particle emissions and exposure on an urban road Artykuł 2018
383 Turbosprężarka hybrydowa [Zgłoszenie nr (21) 422333] Patent 2018
384 Turbosprężarka z hamulcem elektromagnetycznym [Zgłoszenie nr (21) 422332] Patent 2018
385 Układ automatycznej regulacji napiec katody ianody zródła elektronów istabilizacji napiecia przyspieszajacego elektrony inatezenia pradu termoemisji elektronowej [Patent nr (11) 228237 (21) 416064] Patent 2018
386 Układ chłodzący dyszę plazmową i sposób chłodzenia plazmy [Zgłoszenie nr (21) 422159] Patent 2018
387 Układ do pomiaru temperatury przewodu [Zgłoszenie nr (21) 421894] Patent 2018
388 Układ do pomiaru wydłużenia względnego przewodu [Zgłoszenie nr (21) 421893] Patent 2018
389 Układ do transportu energii pomiędzy pojazdami elektrycznymi [Zgłoszenie nr (21) 424195] Patent 2018
390 Układ i sposób wspomagania zasobnika energii elektrycznej [Zgłoszenie nr (21) 422876] Patent 2018
391 Układ i sposób zapisu apodyzowej siatki Bragga z wykorzystaniem jednorodnej i nieapodyzowanej maski fazowej [Zgłoszenie nr (11) 421040] Patent 2018
392 Układ i sposób zwiększania prądu zwarciowego przekształtników AC/DC [Zgłoszenie nr (21) 422877] Patent 2018
393 Układ interrogacyjny sygnałów z refraktometru światłowodowego [Zgłoszenie nr (21) 420259] Patent 2018
394 Układ opto-mechaniczny do pomiaru temperatury oraz wydłużenia przewodu napowietrznej linii elektroenergetycznej [Patent nr (11) 227671 (21) 417021] Patent 2018
395 Urabianie skał zwięzłych metodą wyrywania kotew Referat 2018
396 Urzadzenie do badania współpracy koła jezdnego z nawierzchnia[Nr prawa ochronnego dla wzoru użytkowego (11) 69782] Patent 2018
397 Urządzenie do oczyszczania i odzysku ciepła ze spalin emitowanych z komina [Zgłoszenie nr (21) 424355] Patent 2018
398 Urządzenie do oczyszczania i odzysku ciepła ze spalin odprowadzanych kominem [Zgłoszenie nr (21) 424356] Patent 2018
399 Urządzenie do oczyszczania spalin emitowanych z komina [Zgłoszenie nr (21) 424354] Patent 2018
400 Urządzenie do oczyszczania spalin odprowadzanych kominem [Zgłoszenie nr (21) 424353] Patent 2018
401 Urządzenie do pomiaru odkształceń sprężystych [Zgłoszenie nr (21) 422334] Patent 2018
402 Urzadzenie do pomiaru oporu toczenia koła na nawierzchni podłoza odkształcalnego [Nr prawa ochronnego dla wzoru użytkowego (11) 69783] Patent 2018
403 Urządzenie do samoobrony [Zgłoszenie nr (21) 422335] Patent 2018
404 Urządzenie do skróconego startu i lądowania statku powietrznego, zwłaszcza wiatrakowca [Patent nr (11) 228491 (21) 407867] Patent 2018
405 Urządzenie i sposób termoformowania wyrobów z tworzyw polimerowych [Zgłoszenie nr (21) 423853] Patent 2018
406 Usage analysis of VR headset in simulated stress situations Rozdział 2018
407 The use of CAD programs for designing special instrumentation in adhesive technologies Artykuł 2018
408 The use of discovery learning on the example of mobile modular robot control learning Rozdział 2018
409 The use of granulation to reduce dusting and manage of fine coal Artykuł 2018
410 The use of power restoration systems for automation of medium voltage distribution gird Artykuł 2018
411 The use of simulation environment for solving the assembly line balancing problem Artykuł 2018
412 Value added as a measure of social role of cooperative Artykuł 2018
413 Verification of the ects credits`assignment correctness based on the students`opinion Rozdział 2018
414 Verification of the façade scaffolding computer model Artykuł 2018
415 Verification of the numerical model of insert-type joint of scaffolding in relation to experimental research Artykuł 2018
416 Vibration of a mistuned three-bladed rotor under regular and chaotic excitations Artykuł 2018
417 Vibration of middle ear with shape memory prosthesis - experimental and numerical study Artykuł 2018
418 Vlianie flûensa oblučeniâ vysokoènergetyičeskimi ionami kriptona na upročnenie splava Ni-Ti Artykuł 2018
419 Water demand forecasting by trend and harmonic analysis Artykuł 2018
420 Water losses analysis in selected group water supply systems Artykuł 2018
421 Wettability of polymeric materials after dielectric barrier discharge atmospheric-pressure plasma jet treatmen Artykuł 2018
422 What factors can affect lumbopelvic flexion-extension motion in the sagittal plane? : a literature review Artykuł 2018
423 Wind flow around a church - case study Artykuł 2018
424 Właściwości polietylenu napełnionego proszkiem pochodzenia naturalnego - badania starzeniowe Referat 2018
425 Wpływ sposobu nanoszenia roztworu biobójczego na cechy geometryczne folii z polietylenu małej gęstości Referat 2018
426 Wpływ zjawiska post-reality na zachowania konsumentów oraz strategie marketingowe przedsiębiorstw Artykuł 2018
427 Wpływ zmiany warunków przetwórstwa folii polietylenowej na wytrzymałość połączenia zgrzewanego Referat 2018
428 WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKA LUBELSKA TRANSPORT AUTOMOTIVE [Zgłoszenie znak towarowy nr 482753] Patent 2018
429 Wygaszanie nierealnych planów generacji – formalny sposób zwiększania możliwości przyłączeniowych Artykuł 2018
430 Wykorzystanie mediów społecznościowych w działalności marketingowej przedsiębiorstw Artykuł 2018
431 Wytłaczarka do tworzyw polimerowych [Patent nr (11) 227724 (21) 416327] Patent 2018
432 Wytłaczarka do tworzyw wielkocząsteczkowych [Patent nr (11) 227722 (21) 416316] Patent 2018
433 Wytłaczarka mieszająca [Patent nr (11) 227725 (21) 416328] Patent 2018
434 Wytłaczarka ślimakowa [Patent nr (11) 227721 (21) 416315] Patent 2018
435 Wytłaczarka uplastyczniająca [Patent nr (11) 227726 (21) 416329] Patent 2018
436 Wyznaczanie charakterystyk R = F(T) taśm nadprzewodnikowych pierwszej i drugiej generacji Artykuł 2018
437 XEMD procedures as a data - assisted filtering method Artykuł 2018
438 Zarządzanie magazynem na przykładzie procesu komisjonowania towarów w hurtowni produktów spożywczych Rozdział 2018
439 Zarządzanie portfelem marek w koncernie motoryzacyjnym na przykładzie FCA Poland Artykuł 2018
440 Zastosowanie druku 3D w modelowaniu fizycznym procesu walcowania kątownika Artykuł 2018
441 Zawór bezpieczeństwa [Patent nr (11) 228575 (21) 416414] Patent 2018
442 Zawór wyrównawczy [Patent nr (11) 228574 (21) 416403] Patent 2018
443 Związki problemu nierozstrzygalności logiki predykatów pierwszego rzędu z zagadnieniami złożoności Rozdział 2018