Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 775
Lp. Tytuł Typ Rok
1 "Mechanika w swym rozwoju historycznym" według profesora Feliksa Kucharzewskiego Artykuł 2018
2 The “Architectural Jewels of Lublin” Game as a Tool for Collaborative Interactive Learning of History Rozdział 2018
3 2D Image - based industrial robot and effector trajectory control algorithm Artykuł 2018
4 Acoustic emission aided fracture toughness testing of DCB composite beams with mechanical couplings Referat 2018
5 Acquiring the history of the city with collaborative game based learning Rozdział 2018
6 Advanced time-frequency representation in voice signal analysis Artykuł 2018
7 The air flow influence on the drag force of a sports car Artykuł 2018
8 Aktualne potrzeby mieszkańców podstawą programowania rewitalizacji osiedli budynków prefabrykowanych Artykuł 2018
9 Aktualne problemy w badaniach nad prawami wielkich liczb Rozdział 2018
10 Algorytm predykcji awarii oraz implementacji redundantych zabezpieczeń czasowych jako narzędzie odpornego szeregowania zadań Rozdział 2018
11 Alternatywne sposoby wytwarzania elementów żurawi przyczepowych Artykuł 2018
12 Analiza długości cyklu produkcyjnego partii wyrobów w kontekście bilansowania zdolności produkcyjnej systemu wytwórczego Rozdział 2018
13 Analiza ekonomiczna wybranych instalacji dualnych Artykuł 2018
14 Analiza konfiguracji systemów produkcyjnych w aspekcie bilansowania zdolności produkcyjnej Referat 2018
15 Analiza międzynarodowego transportu produktów chemicznych w państwach Grupy Wyszehradzkiej Artykuł 2018
16 Analiza możliwości wykorzystania transformatora zasilającego 15/0,4 kv w celu poprawy profili napięciowych w sieciach z dużą koncentracją mikroźródeł Rozdział 2018
17 Analiza numeryczna kształtowania cienkościennej części z użyciem wkładki plastycznej Artykuł 2018
18 Analiza numeryczna wpływu kąta kształtującego na parametry siłowe w procesie walcowania skośnego wałka stopniowanego Artykuł 2018
19 Analiza porównawcza modeli MES procesu walcowania pierścieni Artykuł 2018
20 Analiza przebiegu zjawisk elektrycznych podczas rozruchu silnika spalinowego autobusu miejskiego Artykuł 2018
21 Analiza przesunięć fazowych na sekcjach rozdzielni potrzeb własnych elektrowni oraz związane z tym zagrożenia podczas wykonywania łączeń ruchowych Rozdział 2018
22 Analiza rozpływu prądów w warstwach taśmy nadprzewodnikowej 2G Referat 2018
23 Analiza sposobów ograniczania barier determinujących rozwój małej firmy produkcyjnej Artykuł 2018
24 Analiza teoretyczna wpływu gniotu oraz kąta stożka roboczego narzędzia na przebieg procesu przepychania Artykuł 2018
25 Analiza właściwości chemicznych i energetycznych wierzby wiciowej do przemysłowego spalania Artykuł 2018
26 Analiza zmiany technologii produkcji części Artykuł 2018
27 Analysis of a cross wedge rolling process for producing drive shafts Artykuł 2018
28 Analysis of deburring effectiveness and surface layer properties around edges of workpieces made of 7075 aluminium alloy Artykuł 2018
29 Analysis of disturbance time in UPS operation Referat 2018
30 The analysis of engine damage in the city buses Rozdział 2018
31 Analysis of exploitation damages of the frame scaffolding Referat 2018
32 Analysis of fracture process in reinforced concrete beams-experimental investigation Referat 2018
33 Analysis of friction condictions in the hot ring rolling process Referat 2018
34 Analysis of gas sensors array signals for evaluation of mold contamination in buildings Artykuł 2018
35 Analysis of metrological properties fiber bragg gratings with a constant and variable period Artykuł 2018
36 Analysis of possibilities to improve environmental operating parameters of modern compression – ignition engines Artykuł 2018
37 Analysis of relation between the 3D printer laser beam power and the surface morphology properties in Ti-6Al-4V titanium alloy parts Artykuł 2018
38 Analysis of retention possibilities of selected model green roofs Rozdział 2018
39 The analysis of sensitivity to geometric imperfections of compressed thin-walled composite profiles Referat 2018
40 Analysis of straight turning systems for low-rigidity shafts in the elastic-plastic state Referat 2018
41 Analysis of the correctness of determination of the effectiveness of maintenance service actions Artykuł 2018
42 Analysis of the effect of selected factors on the strength of adhesive joints Artykuł 2018
43 Analysis of the effect of selected factors on the strength of adhesive joints Referat 2018
44 Analysis of the performance of relational and non-relational databases on the example of an application supporting managers Rozdział 2018
45 Analysis of the possibility of using cast 2xxx and 7xxx series Al alloys in the forging process Referat 2018
46 Analysis of the quality of uninterruptible power supply using a UPS Referat 2018
47 Analysis of the reasons of critical failures of internal combustion engines after long-term operation Referat 2018
48 Analysis of the safety systems damage on the example of a suburban transport enterprise Rozdział 2018
49 Analysis of the safety systems damage on the example of a suburban transport enterprise Referat 2018
50 The analysis of the traffic signs visibility during night driving Artykuł 2018
51 Analysis of two methods indicating the shoulder joint angles using three dimensional data Artykuł 2018
52 Analysis of water losses on the example of the selected water distribution system Rozdział 2018
53 Analytical solutions of a nonlinear two degrees of freedom model of a human middle ear with SMA prosthesis Artykuł 2018
54 Anti-Ramsey number of Hanoi graphs Artykuł 2018
55 Apparent temperature distribution on scaffoldings during construction works Artykuł 2018
56 Apparent temperature distribution on scaffoldings during construction works Referat 2018
57 Application of arduino in programming learn Rozdział 2018
58 Application of fly ash derived zeolites in warm-mix asphalt technology Artykuł 2018
59 Application of fuzzy logic and genetic algorithms in automated works transport organization Rozdział 2018
60 Application of Holt-Winters method in water consumption prediction Rozdział 2018
61 Application of least angle regression methods for image reconstruction in EIT Rozdział 2018
62 Application of multiwall carbon nanotubes with anionic surfactant to cement paste Referat 2018
63 Application of neural reconstruction of tomographic images in the problem of reliability of flood protection facilities Artykuł 2018
64 Application of recycled ceramic aggregates for the production of mineral-asphalt mixtures Artykuł 2018
65 Application of selected Levy processes for degradation modelling of long range mine belt using real-time data Artykuł 2018
66 Application of the CZM technique to delamination analysis of coupled laminate beams Referat 2018
67 Application of the elastic-plastic model in the analysis of the displacement in a rock mass Artykuł 2018
68 Application of the Sherman-Morrison formula to short-circuit analysis of transmission networks with phase-shifing transformers Artykuł 2018
69 Application of type-2 interval fuzzy sets to contractor qualification process Artykuł 2018
70 Are you in top 1% (1 % )? Artykuł 2018
71 Arhìtektura cerkvi Sv. Trìjcì Dirmans’kogo Monastirâ u svìtì arhìvnoї grafikì Referat 2018
72 Assesing the efficiency of reducing variance methods in construction project network simulation Rozdział 2018
73 Assessment of energy harvesting and vibration mitigation of a pendulum dynamic absorber Artykuł 2018
74 Assessment of higher education in global measurement Rozdział 2018
75 Assessment of internal defects of hardfacing coatings in regeneration of machine parts Artykuł 2018
76 An assessment of microcracks in the Interfacial Transition Zone of durable concrete composites with fly ash additives Artykuł 2018
77 The assessment of possibility of using sanitary ceramic waste as concrete aggregate—determination of the basic material characteristics Artykuł 2018
78 The assessment of the degree of water sources diversification as a part of the water system safety audit Rozdział 2018
79 Asymptotic dissipativity of random processes with impulse perturbation in the poisson approximation scheme Artykuł 2018
80 Awaria instalacji chłodniczej. Cz. 1, Wady złącza spawanego jako przyczyna poważnej awarii instalacji chłodniczej Artykuł 2018
81 Badania warunków tarcia pary trącej ołów - ABS w warunkach modelowania fizycznego Artykuł 2018
82 Badanie jakości i zafałszowań miodów naturalnych Artykuł 2018
83 Badanie MES procesu walcowania pierścienia Referat 2018
84 Badanie warunków tarcia w procesie walcowania pierścieni na gorąco Artykuł 2018
85 Badanie wytrzymałości połączeń drutowych dla wybranych metalizacji Rozdział 2018
86 Barriers in computer science education of foreign students at the Lublin University of Technology Rozdział 2018
87 Behavior of new hydroxyapatite/glucan composite in human serum Artykuł 2018
88 Behavior of vehicle drivers while approaching an intersection after the traffic light signal changes from green to yellow Rozdział 2018
89 Bezpieczeństwo maszyn - określenie poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL Artykuł 2018
90 Bezpieczeństwo wymiany danych w systemach sterowania i nadzoru Artykuł 2018
91 Bicycles (part of -), Motor-assisted cycles (part of -), Frames for cycles or motorcycles [nr zgłoszenia 005519915-0001] Patent 2018
92 Binary linear programming as a decision-making aid for water intake operators Rozdział 2018
93 Bioakumulacja metali alkalicznych i metali ziem alkalicznych w biomasie koniczyny łąkowej uprawianej na podłożach zawierających odpady wiertnicze Artykuł 2018
94 Brittle Behavior of Ceramic Matrix Composites Made of 2 Different Phases Rozdział 2018
95 Broadband frequency response of a nonlinear resonator with clearance for energy harvesting Artykuł 2018
96 Buckling and limit states of composite profiles with top-hat channel section subjected to axial compression Artykuł 2018
97 Budynek Centralnego Laboratorium Wdrożeń Politechniki Lubelskiej - możliwość skutecznej integracji różnych technologii energetycznych Rozdział 2018
98 Budynek centralnego laboratorium wdrożeń Politechniki Lubelskiej – możliwość skutecznej integracji różnych technologii energetycznych Artykuł 2018
99 Cavitation erosion resistance and wear mechanism model of flame-sprayed Al2O3-40%TiO2/NiMoAl cermet coatings Artykuł 2018
100 Cement kiln dust Rozdział 2018
101 Changes in the attitudes towards consumers entailed by marketing 3.0 Rozdział 2018
102 Changes in the perception of computer science studies in English by employers Rozdział 2018
103 Characteristic features of heating semiconductor silicon structures during rapid thermal treatment in the vlsi technology Artykuł 2018
104 Characterization of membrane processed honey and the effect of ultrafiltration with diafiltration on subsequent spray drying Artykuł 2018
105 Charge-transfer excited state in pyrene-1-carboxylic acids adsorbed on titanium dioxide nanoparticles Artykuł 2018
106 Chemical and phase composition of the friction surfaces Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr hardfacing coatings Artykuł 2018
107 The choice of boundary conditions and mesh for scaffold FEM model on the basis of natural vibrations measurements Artykuł 2018
108 Cifrovoe modelirovanie raspredeleniâ vlažnosti v častnom slučae anizotropnoj počvennoj sredy Artykuł 2018
109 Ciliated protozoa in the impact zone of the Uzhgorod treatment plant Artykuł 2018
110 Clays of different plasticity as materials for landfill liners in rural systems of sustainable waste management Artykuł 2018
111 Comparative analysis of reliability and maintenance costs of heavy goods vehicles of selected brands used under long-term rental Rozdział 2018
112 Comparative analysis of riveted and adhesive joints of GFRP laminates in the aspect of aerostructure applications Artykuł 2018
113 Comparative analysis of the photovoltaic cells efficiency depending on the substrate material processing technology Artykuł 2018
114 Comparative study of one-semester international academic mobility programme perception by Polish and Tajik computer science students Rozdział 2018
115 Comparison of crack propagation analyses in a pull-out test Artykuł 2018
116 Comparison of DC conductivity of synthetic ester a nd composite cellulose-synthetic ester-water nanoparticles Referat 2018
117 The comparison of effects of hygrothermal conditioning on mechanical properties of fibre metal laminates and fibre reinforced polymers Artykuł 2018
118 Comparison of feature selection methods in machine diagnostics Referat 2018
119 Comparison of invasive and non-invasive TDR sensors features for moisture evaluation of the building materials Artykuł 2018
120 Comparison of the existing photovoltaic power plant performance simulation in terms of different sources of meteorological data Artykuł 2018
121 Comparison of the inverse problem solutions for a 2D damp wall multilayer and nonhomogenous models Rozdział 2018
122 A comparison study of the features of DC/DC systems with Si IGBT and SiC MOSFET transistors Artykuł 2018
123 Computational intelligence in control of AGV multimodal systems Referat 2018
124 Computer decision simulation games for logistic training of engineers Rozdział 2018
125 A concept of discrete element method based on overlapping regions of spherical particles for modeling solid body behavior Artykuł 2018
126 The concept of low-cost interactive and gamified virtual exposition Rozdział 2018
127 Concrete resistant to spalling made with recycled aggregate from sanitary ceramic wastes – The effect of moisture and porosity on destructive processes occurring in fire conditions Artykuł 2018
128 Conditions of individual entrepreneurship in the opinion of the inhabitants of Lublin Artykuł 2018
129 Considerations of 2G HTS Transformer Temperature During Short Circuit Artykuł 2018
130 Contact Problem for Crank-Planetary Reduction Gear Artykuł 2018
131 Control of accuracy of forming elastic-deformable shafts with low rigidity Rozdział 2018
132 Control system for distributed generation in low voltage network systems Artykuł 2018
133 Corporate Wellness : the case of Coca-Cola Poland Company Artykuł 2018
134 Creating the structure and properties of 7075 alloy casts by thermal and forming processes Referat 2018
135 Cross-sensitivity of hydrogen sensors to relative humidity Artykuł 2018
136 Damage assessment of channel section columns subjected to uniform compression Artykuł 2018
137 Decision model for planning material supply in construction Artykuł 2018
138 Decision-making model supporting the process of planning expenditures for residential building renovation Artykuł 2018
139 Degradation analysis of aluminium-based fiber metal laminates under corrosive conditions Referat 2018
140 The delay line with a surface acoustic wave for an oscillator of electric signals in some sensors Artykuł 2018
141 Design solutions for improving the lowest buckling loads of a thin laminate plate with notch Artykuł 2018
142 Detect Dampness in Building Walls by Solving the Inverse Problem in Electrical Impedance Tomography Rozdział 2018
143 Determinanty wyboru galerii handlowej, jako element procesu podejmowania decyzji zakupowej klienta Artykuł 2018
144 The development of an innovative method of bioreceptor layer deposition in biosensor construction Referat 2018
145 Diagnostics of the passenger lift gear Artykuł 2018
146 Diagnostyka elementów betonowych po pożarze Rozdział 2018
147 Dielectric properties of metallic alloy FeCoZr-dielectric ceramic PZT nanostructures prepared by ion sputtering in vacuum conditions Artykuł 2018
148 Digital filters to separate the first and second harmonics of signals in microprocessor-bases protection of electrical installations equipped with transformers Artykuł 2018
149 Dispersions of metal oxides in the presence of anionic surfactants [poster] Referat 2018
150 Distributed microcracking process of WC/Co cermet under dynamic impulse compressive loading Artykuł 2018
151 Disturbed functional connectivity within the left prefrontal cortex and sensorimotor areas predicts impaired cognitive speed in patients with first-episode schizophrenia Artykuł 2018
152 Diverse competence potential of employees in innovative enterprises: research results Rozdział 2018
153 Dobór parametrów laserowego teksturowania powierzchni stopu tytanu Rozdział 2018
154 Dynamic pulse sensitivity of WC/Co composite Artykuł 2018
155 Dynamic response with mass variation of laminated composite twisted plates Artykuł 2018
156 Dynamic wind action on façade scaffoldings Artykuł 2018
157 Dynamics and energy harvesting control of an autoparametric pendulum-like system Artykuł 2018
158 Dynamics identification of a piezoelectric vibrational energy harvester by image analysis with a high speed camera Artykuł 2018
159 Dynamics of SMA micro-actuator in biomechanical system Artykuł 2018
160 Dynamics of two-phase flow analyzed by multi-gate correlations Artykuł 2018
161 Dynamics, control, and modeling of fractional-order systems Artykuł 2018
162 Economic aspects of de centralized stormwater management – case study Rozdział 2018
163 An educational historical game using virtual reality Rozdział 2018
164 Efektywny algorytm obrazowania w tomografii ultradźwiękowej i radiowej dla zagadnień dwuwymiarowych Artykuł 2018
165 Effect hydrophobisation on durability related properties of concrete with expander perlite Referat 2018
166 The effect of active diluent addition on the energy and adhesive properties of epoxy adhesive Artykuł 2018
167 Effect of active rubber powder on structural two-component epoxy resin and its mechanical properties Artykuł 2018
168 The effect of adding halloysite nanotubes as filler on the mechanical properties of low-density polyethylene Artykuł 2018
169 The effect of bioaugmentation with Archaea on the oxygen uptake rate in a sequencing batch reactor Artykuł 2018
170 The effect of changes in atmospheric conditions on the measured sound absorption coefficients of materials for scale model tests Artykuł 2018
171 Effect of curing time the fracture toughness of fly ash concrete composites Artykuł 2018
172 The effect of different surface treatmens of 316L steel on adhesiv joint strength Artykuł 2018
173 Effect of load eccentricity on the buckling of thin-walled laminated c-columns Artykuł 2018
174 Effect of low-velocity impact damage location on the stability and post-critical state of composite columns under compression Artykuł 2018
175 Effect of mesh geometry on power, efficiency, and homogeneity of barrier discharges in the presence of glass dielectric Artykuł 2018
176 Effect of polysiloxanes on roughness and durability of basalt fibres–reinforced cement mortar Artykuł 2018
177 Effect of recasted material addition on the quality of metal-ceramic bond: a macro-, micro-, and nanostudy Artykuł 2018
178 The effect of reduced pressure on the bubble effect in the composite cellulose-insulation oil-water nanodrops Referat 2018
179 Effect of reflection probe displacement on human skin spectra Rozdział 2018
180 Effect of rubber powder from waste tyre rubbers on mechanical properties of one-component polyurethane putty Artykuł 2018
181 Effect of small additives of polyamide modified by polyvinylpyrrolidone and montmorillonite on polypropylene technological properties and heat resistance Artykuł 2018
182 Effect of sub-loops in SMA ear system Artykuł 2018
183 Effect of surface moisture on the effectiveness of the hydrophobisation of mortars with pumice aggregate Artykuł 2018
184 Effect of technological parameters on the surface roughness of aluminium alloys after turning Artykuł 2018
185 Effect of ultrasonication on physicochemical properties of apple based nanocellulose-calcium carbonate composites Artykuł 2018
186 Effect of wall contraction on flow around bell tower Referat 2018
187 Effectiveness and safety in the milling of AZ91HP and AZ31 magnesium alloys Rozdział 2018
188 Effects of atmospheric pressure plasma jet operating with DBD on Lavatera thuringiaca L. seeds' germination Artykuł 2018
189 Effects of mixed adsorption layers of 6-mercaptopurine – Triton X-100 and 6-mercaptopurine – Tween 80 on the double layer parameters at the mercury/chlorates(VII) interface Artykuł 2018
190 The efficiency and technological reliability of biogenic compounds removal during long-term operation of a one-stage subsurface horizontal flow constructed wetland Artykuł 2018
191 Efficiency evaluation method for the devices with infrasound impact on functioning of computer equipment Artykuł 2018
192 Electric current conduction of percolation channels in nanocomposites with a hopping charge transfer mechanism Referat 2018
193 Electric properties of composite ZnO-based ceramics doped with Fe Artykuł 2018
194 Electronic and magneto-transport in chirality sorted carbon nanotube films Artykuł 2018
195 Energy absorption capability numerical analysis of thin-walled prismatic tubes with corner dents under axial impact Artykuł 2018
196 Energy recovery from a non-linear electromagnetic system Artykuł 2018
197 Evaluating uncertainty of surface free energy measurement by the van Oss-Chaudhury-Good method Artykuł 2018
198 Evaluation of hydrocarbon soil pollution using e-nose Artykuł 2018
199 Evaluation of morphology and size of cracks of the Interfacial Transition Zone (ITZ) in concrete containing fly ash (FA) Artykuł 2018
200 Evaluation of new technologies for ICT students’ examination in higher education Rozdział 2018
201 Evaluation of suitability of wheat bran as a natural filler in polymer processing Artykuł 2018
202 Evaluation of the impact of the natural seasoning process on post-machining deformation of thin-walled elements made of aluminium alloy EN AW-2024 Referat 2018
203 Evaluation of the Impact of the Rate of Change of Electrical Parameters in the LV Network on the Operation of the Distributed Network Control System Rozdział 2018
204 Evaluation of the relationship between the prevalence of diabetes and selected demographic factors Artykuł 2018
205 Evaluation of tribological properties and condition of Ti6Al4V titanium alloy surface Artykuł 2018
206 Examples of innovative projects implemented as part of the teaching of the team project of information systems Rozdział 2018
207 The expected forms of aid in teaching based on the university employees`opinion in the context of the education quality assessment Rozdział 2018
208 Experimental and numerical studies of a cracked thin-walled box-beams Artykuł 2018
209 Experimental vs. analytical modal analysis of a composite circumferentially asymmetric stiffness box beam Artykuł 2018
210 External costs as a measure of environmental impact in the generation of electricity in Poland Artykuł 2018
211 A failure analysis of concrete composites incorporating fly ash during torsional loading Artykuł 2018
212 Fatigue assessment for selected connections of structural steel bridge components using the finite elements method Artykuł 2018
213 FEM model of middle ear prosthesis with pseudo-elastic effect Artykuł 2018
214 FEM Modelling of a helical wedge rolling process for axisymmetric parts Artykuł 2018
215 Finite elements strenght analysis of a compressor consisting of four helical rotors Artykuł 2018
216 The flat wedge rolling mill for forming balls from heads of scrap railway rails Artykuł 2018
217 Foldover effect and energy output from a nonlinear pseudo-maglev harvester Artykuł 2018
218 The Food-Specific Serum IgG Reactivity in Major Depressive Disorder Patients, Irritable Bowel Syndrome Patients and Healthy Controls Artykuł 2018
219 Forecasting daily meteorological time series using ARIMA and regression models Artykuł 2018
220 Forecasting of Scaffolding Work Comfort Parameters Based on Data from Meteorological Stations Artykuł 2018
221 Forecasting of scaffolding work comfort parameters based on data from meteorological stations Referat 2018
222 Forming a structure of the CoNiFe alloys by X-ray irradiation Artykuł 2018
223 Forming of thin–walled profiles made of FML in autoclave process Artykuł 2018
224 Formulations of parametric models for energy and power system elements in the aspect of control quality improvements Artykuł 2018
225 Fracture toughness of concrete containing fly ash Rozdział 2018
226 Free and forced nonlinear oscillations of a hinged-simply supported beam with an elastic longitudinal support Referat 2018
227 Game on! Using gamification in didactics, science and environmental protection Monografia 2018
228 Game problems of control for functional-differential systems Rozdział 2018
229 Game-based learning efficiency - study results of using the computerised board Game "Architectural Jewels of Lublin" Rozdział 2018
230 Geometric structure of the c45 steel surface after centrifugal burnishing and perpendicular shot peening Artykuł 2018
231 Gradient composite coatings for working surfaces of braking devices Artykuł 2018
232 Green concrete composite incorporating fly ash with high strength and fracture toughness Artykuł 2018
233 Gumanizacìâ tehničnoï osviti âk aktualˊna problema filosofìï osviti u viŝih tehničnih navčalˊnih zakladah Artykuł 2018
234 Heat distribution in material during fused deposition modelling Artykuł 2018
235 Historia Katedry Matematyki Stosowanej Rozdział 2018
236 Historia Katedry Metod i Technik Nauczania Rozdział 2018
237 Human factors as the main reason of the accident in scaffold use assessment Referat 2018
238 Human factors as the main reason of the accident in scaffold use assessment Artykuł 2018
239 Human resources diversity management in business practice Rozdział 2018
240 Humanistic and economic management - the case of the cooperatives of the disabled in Poland Artykuł 2018
241 Humidity measurement in carbon dioxide with capacitive humidity sensors at low temperature and pressure Artykuł 2018
242 Hydrophobisation of mortars containing waste polyurethane foam Artykuł 2018
243 I nvestigation of the effect of the forming angle on force parameters in a skew rolling process for a stepped shaft Referat 2018
244 Identification of the numerical model of FEM in reference to measurements in situ Artykuł 2018
245 Impact analysis of music on human concentration using electroencephalography Rozdział 2018
246 The impact of dielectrics on the electrical capacity, concentration, efficiency ozone generation for the plasma reactor with mesh electrodes Artykuł 2018
247 Impact of different binders on the roughness, adhesion strength, and other properties of mortars with expanded cork Artykuł 2018
248 The impact of modification of epoxy adhesive by addition of active diluent on its energetic and adhesive properties Artykuł 2018
249 The impact of post-reality on creative businesses Artykuł 2018
250 Impact of radio-frequency atmospheric-pressure plasma on water contact angles of high-impact polystyrene Artykuł 2018
251 Impact of roughness on the wettability of mortars with basalt fibres hydrophobised by nanopolymers solution Artykuł 2018
252 The impact of the environment on the interest in computer science studies Rozdział 2018
253 The impact of the solar collectors application and domestic hot water demand on unit conventional energy consumption in multi-family buildings Artykuł 2018
254 Implementation of the capital city's functions in the context of the development of the information society. The development of smart cities Rozdział 2018
255 Implementation of the capital city's functions in the context of the development of the information society. The development of smart cities Referat 2018
256 Increasing efficiency of flexible manufacturing systems based on computer product grouping Artykuł 2018
257 Increasing the reliability of flood embankments with neural imaging method Artykuł 2018
258 Independent devices and wirelesss sensor networks for agriculture and ecological monitoring Rozdział 2018
259 Industrial information systems – new internationally developed undergraduate curriculum Rozdział 2018
260 Influence and optimization of the setting of input parameters of laser profilometry by the surface measurement manufactured by the AWJ technology Artykuł 2018
261 The influence of adhesive compounds biochemical modification on the mechanical properties of adhesive joints Artykuł 2018
262 The influence of annealing on the properties of ZnO:Al layers obtained by RF magnetron sputtering Artykuł 2018
263 Influence of elements of coupling stiffness sub-matrix on nonlinear stability FGM-FML thin-walled columns with open cross-section Rozdział 2018
264 Influence of exploitation damage on the capacity of scaffolding frame standards Artykuł 2018
265 The influence of fibre orientation in aluminium-carbon laminates on low-velocity impact resistance Artykuł 2018
266 Influence of firework-related emissions on the indoor air particle concentration Referat 2018
267 The influence of metakaolinite on the development of thermal cracks in a cement matrix Artykuł 2018
268 The influence of microstructure of arc sprayed coatings on wear resistance Artykuł 2018
269 The influence of nanofillers on LDPE mechanical properties Referat 2018
270 The influence of nitrogen pressure on the fabrication of the two-phase superhard nanocomposite (TiZrNbAlYCr)N coatings Artykuł 2018
271 Influence of Penning ionization on ion source efficiency – numerical simulations Artykuł 2018
272 Influence of pre-machining on post-machining deformation of thib-walled elements made of aluminium alloy EN AW-2024 Referat 2018
273 The influence of reaction time on hydrogen sulphide removal from air by means of Fe(III)-EDTA/Fiban catalysts Artykuł 2018
274 The influence of shape and dimension of dust particle on electrostatic precipitator operation Artykuł 2018
275 Influence of temperature and surroundings humidity on scaffolding work comfort Rozdział 2018
276 An influence of temperature on reconstructed middle ear with shape memory prosthesis Artykuł 2018
277 The influence of the geometry and resistance of the high voltage winding of the HTS transformer on the inrush current parameters Artykuł 2018
278 The influence of the injection timing on the performance of two-stroke opposed-piston diesel engine Artykuł 2018
279 Influence of the MFC actuator on dynamics of a rotor with constant angular velocity Referat 2018
280 Influence of the mobile phone on the human organism during a telephone call Artykuł 2018
281 Influence of the piezoelectric parameters on the dynamics of an active rotor Artykuł 2018
282 Influence of the reaction time on the crystal structure of Na-P1 zeolite obtained from coal fly ash microspheres Artykuł 2018
283 Information technology for automated translation from inflected languages to sign language Rozdział 2018
284 Innovation as an immanent attribute of an agile enterprise Artykuł 2018
285 Innovative character of the contemporary enterprise and determinants of innovation Rozdział 2018
286 An innovative method for producing balls from scrap rail heads Artykuł 2018
287 Innowacje technologiczne w budownictwie. Cz.1, Innowacje technologiczne a mechanizacja Artykuł 2018
288 Innowacje w mechanizacji procesów technologicznych. Cz. 1 Artykuł 2018
289 Innowacje w mechanizacji procesów technologicznych. Cz. 2 Artykuł 2018
290 Innowacyjność w podkarpackich przedsiębiorstwach — ujęcie empiryczne Artykuł 2018
291 Instalacja do akumulowania energii cieplnej [Patent nr (11) 229089 (21) 414224] Patent 2018
292 Insulating oil percolation thru capillaries in electrical pressboard Referat 2018
293 Integer linear programming in optimization of waste after cutting in the furniture manufacturing Rozdział 2018
294 Integracja infrastruktury oświetleniowej ze stacją szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych Referat 2018
295 Inteligentne sterowanie sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniach za pomocą mikrokontrolera Artykuł 2018
296 Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance – ISPEM 2017 : proceedings of the First International Conference on Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance ISPEM 2017 Monografia 2018
297 Intelligent systems of forecasting the failure of machinery park and supporting fulfilment of orders of spare parts Rozdział 2018
298 The intensity of the electromagnetic fields inthe coverage of GSM 900, 1800, DECT, UMTS, wlan in the built-up areas Referat 2018
299 Interactive educational application using VR in a smartphone Rozdział 2018
300 Interests of computer science undergraduate students and academic teachers vs. labor market needs – results of diploma theses topics analysis Rozdział 2018
301 Interlaminar shear strength of fibre metal laminates after thermal cycles Artykuł 2018
302 Interlaminar shear strength of fibre metal laminates after thermal fatigue Referat 2018
303 International academic mobility of students: analysis of the problems of organization this process in ECTS conditions Rozdział 2018
304 Interoperability of the health care information resources Rozdział 2018
305 Interrelationships Between Morphometric, Densitometric, and Mechanical Properties of Teeth in 5-Month-Old Polish Merino Sheep Artykuł 2018
306 Investigation of aerodynamic interference in a multirotor by PIV method Artykuł 2018
307 Investigation of selected alcohols as antisolvents in the crystallization behavior of ammonium dihydrogen phosphate from aqueous solutions Artykuł 2018
308 Investigation of the stability and convergence of difference schemes for the three-dimensional equations of the atmospheric boundary layer Artykuł 2018
309 Investigations of the possibility of lithium acquisition from geothermal water using natural and synthetic zeolites applying poly(acrylic acid) Artykuł 2018
310 Investments Decision Making on the Basis of System Dynamics Rozdział 2018
311 Iron - based superconductors - development prospects Artykuł 2018
312 Iron-ceria spinel (FeCe2O4) catalyst for dry reforming of propane to inhibit carbon formation Artykuł 2018
313 Isostrain elastoplastic model for prediction of static strength and fatigue life of fiber metal laminates Artykuł 2018
314 Issues of thin-walled sigma beams strengthened by CFRP tape in the context of experimental and numerical studies Artykuł 2018
315 Izooptyki Rozdział 2018
316 Jak unikać błędów w opracowaniach statystycznych ? Rozdział 2018
317 Jednoczesny manewr zmiany kierunku jazdy i wyprzedzania zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego Artykuł 2018
318 Jubileusz 50-lecia pracy zawodowej prof. dr hab. inż. dr h.c. Klaudiusza Lenika Honorowego Profesora Politechniki Lubelskiej Monografia 2018
319 Kinetic limit for a harmonic chain with a conservative Ornstein-Uhlenbeck stochastic perturbation Artykuł 2018
320 Knowledge of safe authentication in information systems – research results and their impact on training programs Rozdział 2018
321 KNPIP KOŁO NAUKOWE PODSTAW INŻYNIERII PRODUKCJI POLITECHNIKA LUBELSKA [Prawo ochronne na znak towarowy nr 307126] Patent 2018
322 Komora do nagniatania wibracyjnego, zwłaszcza przedmiotów cienkościennych [Zgłoszenie nr (21) 419454] Patent 2018
323 Komora dokontroli przetaczania płynów [Patent nr (11) 228073 (21) 413286] Patent 2018
324 Kompozycja klejowa i sposób jej wytwarzania [Patent nr (11) 228182 (21) 412592] Patent 2018
325 Kompozycja klejowa i sposób jej wytwarzania [Patent nr (11) 229164 (21) 417714] Patent 2018
326 Kompozycja klejowa i sposób jej wytwarzania [Patent nr (11) 229165 (21) 417715] Patent 2018
327 Kompozyty polimerowo-ceramiczne otrzymywane w procesie wytłaczania konwencjonalnego Referat 2018
328 Komputerowo wspomagane metody ilościowe w bezpieczeństwie maszyn Artykuł 2018
329 Koncepcja modelu metasystemu jako kierunek rozwoju teorii systemów zarządzania Artykuł 2018
330 Koncepcja modernizacji wybranej pompowni ścieków Artykuł 2018
331 Koncepcja modernizacji wybranej pompowni ścieków Referat 2018
332 Koncepcja wykorzystania stopu kobaltu w pramagentycznych konstrukcjach nośnych separatorów magnetycznych = The Concept of utilising cobalt alloys in paramagnetic supporting structures of magnetic separators Referat 2018
333 Kreowanie kapitału ludzkiego w organizacji w dobie globalizacji Artykuł 2018
334 Kształcenie kadr dla "Przemysł 4" Rozdział 2018
335 Kształtowanie stanu powierzchni rozdziału metal-kompozyt w laminatach metalowo-włóknistych z włóknami węglowymi Monografia 2018
336 Kształtownik dwuwarstwowy polimerowo‑drzewny i sposób jego wytwarzania [Patent nr (11) 229811 (21) 412385] Patent 2018
337 Kształtownik trzywarstwowy polimerowo‑drzewny i sposób jego wytwarzania [Patent nr (11) 229683 (21) 412386] Patent 2018
338 Laboratory determination of hygric and thermal anisotropy of aerated concrete Artykuł 2018
339 Laccase enzyme polymerization by soft plasma jet for durable bioactive coatings Artykuł 2018
340 Late direct fuel injection for reduced combustion rates in a gasoline controlled auto-ignition engine Artykuł 2018
341 Legal and utility problems of accidents on express roads and motorways Rozdział 2018
342 Legal and utility problems of accidents on express roads and motorways Referat 2018
343 The limit properties diffusion process in a semi-Markov environment Artykuł 2018
344 Linear and nonlinear dynamic analyses of sandwich panels with face sheet-to-core debonding Artykuł 2018
345 Local currencies as an instrument for implementing the concept of sustainable development Artykuł 2018
346 Logistyczna obsługa klienta i jej znaczenie z perspektywy strategii organizacji Artykuł 2018
347 Lord Kelvin and Andrey Andreyevich Markov in a queue with single server Artykuł 2018
348 Łącznik trzpienia wzbudnika [Patent nr (11) 227780 (21) 412084] Patent 2018
349 Ładowarka czołowa [Patent nr (11) 228622 (21) 411966] Patent 2018
350 Magnetic and magnetotransport properties of nickel-doped manganites Artykuł 2018
351 Maszyna wyporowa obiegowo-krzywkowa, zwłaszcza silnik hydrauliczny [Zgłoszenie nr (21) 418605] Patent 2018
352 Matematyczne miscellanea. T. 2 Monografia 2018
353 The mathematical problems of complex systems investigation under uncertainties Rozdział 2018
354 Matrix coatings based on anodic alumina with carbon nanostructures in the pores Artykuł 2018
355 Mature landfill leachate utilization using a cost-effective hybrid method Artykuł 2018
356 Measurement of flight parameters in terms of toxic emissions of the aircraft radial engine ASz62-IR Artykuł 2018
357 Measures for increasing performance of the rail freight transport in the north – South direction Referat 2018
358 Measuring cognitive workload in arithmetic tasks based on response time and EEG features Rozdział 2018
359 Mechanical rack system design Referat 2018
360 Mechanical and electrical properties of the titanium surface layer irradiated with 168 MeV Xe-136 ions Artykuł 2018
361 Mechanizm blokujący [Patent nr (11) 229634 (21) 417644] Patent 2018
362 Mechanizm hamujący i pozycjonujący śmigło [Zgłoszenie nr (21) 424741] Patent 2018
363 Mechanizm otwierający i zamykający otwory w poszyciu [Zgłoszenie nr (21) 424742] Patent 2018
364 Medical imaging and 3d reconstruction for obtaining the geometrical and physical model of a congenital bilateral radio-ulnar synostosis Artykuł 2018
365 Mesoporous silica material MCM-41: Novel additive for warm mix asphalts Artykuł 2018
366 Method and system for disciplining a local reference oscillator by GPS 1PPS signal Artykuł 2018
367 A method of syntactic text steganography based on modification of the document-container aprosh Artykuł 2018
368 The methodology of choice Cam-Clay model parameters for loess subsoil Artykuł 2018
369 Methodology of teaching reverse engineering in biomedical engineering studies Rozdział 2018
370 Methods of producing apodized fiber Bragg gratings and examples of their applications Artykuł 2018
371 Metody i środki ochrony przed hałasem drogowym - kryteria wyboru Artykuł 2018
372 Metodyka badania parametrów środowiskowych w otoczeniu pracowników na rusztowaniu Artykuł 2018
373 Metodyka planowania realizacji zbioru zleceń przedsiębiorstwa budowlanego Monografia 2018
374 Microstructural differences in response of thermoresistant (ceramic) and standard (granite) concretes on heating. Studies using SEM and nonstandard approaches to microtomography and mercury intrusion porosimetry data Artykuł 2018
375 The microstructure-mechanical properties of hybrid fibres-reinforced self-compacting lightweight concrete with perlite aggregate Artykuł 2018
376 Microstructure, elemental and phase composition and their influence on hydrophilic properties of rapidly solidified Al-In alloys Artykuł 2018
377 Middle ear vibrations with SMA prosthesis. Experimental research Artykuł 2018
378 Między ciągłością a zmianą : innowacje w nauce i technice społeczeństwa ponowoczesnego Monografia 2018
379 Mieszalnik, zwłaszcza do mieszania tworzyw polimerowych z napełniaczem [Zgłoszenie nr (21) 420329] Patent 2018
380 Mieszalnik, zwłaszcza do mieszania tworzyw polimerowych z napełniaczem [Zgłoszenie nr (21) 420331] Patent 2018
381 Mieszanka do podbudów nawierzchni asfaltowych [Patent nr (11) 229275 (21) 410929] Patent 2018
382 Mieszanka mastyksowo-grysowa z dodatkiem wzbogaconego miału gumowego Artykuł 2018
383 Minimalizacja kosztu mieszanek jako zadanie promieniowania liniowego całkowitoliczbowego Rozdział 2018
384 Minimizing repetitive construction project duration with work continuity constraints Rozdział 2018
385 Mitigation of greenhouse gases emissions impact and their influence on terrestrial ecosystem Artykuł 2018
386 A mobile application for motion detection using a built-in camera as an example of a student research project Rozdział 2018
387 Mobile application usability testing in quasi-real conditions - the synergy of using different methods Rozdział 2018
388 Mobile Application Using Embedded Sensors as a Three Dimensional Motion Registration Method Rozdział 2018
389 Model generatora nadprzewodnikowego Artykuł 2018
390 The model of professional satisfaction of nursing staff in Poland – brief communication Artykuł 2018
391 Model prognostyczny planowania terminów realizacji zamówień Rozdział 2018
392 Modeling and optimization of transparent thermal insulation material Artykuł 2018
393 Modelling of butylated hydroxytoluene (BHT) transport in water in PE-HD pipe including chemical reaction of BHT oxidation Artykuł 2018
394 Modelling of shape memory alloy oscillator and its application to middle ear structural reconstruction Artykuł 2018
395 Modelowanie przyczepy do przewozu drewna z wykorzystaniem programu Inventor Artykuł 2018
396 Modification of the load - bearing part of a mechanical rack system Artykuł 2018
397 Modification with polymeric microspheres and its influence on thermal stability, mechanical properties and morphology of polyethylene Artykuł 2018
398 Modułowa konstrukcja żurwi przyczepowych Artykuł 2018
399 Modułowy kontener ładunkowy [Zgłoszenie nr (21) 421964] Patent 2018
400 Molecular dynamics simulation of Ni thin films on Cu and Au under nanoindentation Artykuł 2018
401 Monitoring of drilling conditions using the Hilbert-Huang transformation Artykuł 2018
402 Monitoring of road noise in the urban environment of Lublin Artykuł 2018
403 Monitoring of the noise emitted by machine tools in industrial conditions Artykuł 2018
404 Most-przejście dolne dla zwierząt [Patent nr (11) 228979 (21) 416618] Patent 2018
405 Mosty zespolone na dźwigarach INP Artykuł 2018
406 Motion capture technology as a tool for quantitative assessment of the rehabilitation progress of gait by using soft orthoses Rozdział 2018
407 Motion Repeatability of Tennis Forehand Preparation Phase Without the Ball Using Three Dimensional Data Rozdział 2018
408 Multidisciplinary technologies for creating virtual museums – a case of archaeological museum development Rozdział 2018
409 Multifractal anlysis of the surfaces of protective ( TiAISiY)N, Me1-xN/CrN and Me1-xN/ZrN Coatings Referat 2018
410 Multistable cantilever shells : analytical prediction, numerical simulation and experimental validation Artykuł 2018
411 A nalysis of friction conditions for commerical plasticine – copolimer ABS friction pair Referat 2018
412 Nanomaterials in dentistry : a cornerstone or a black box? Artykuł 2018
413 Narzędzia i sposób do walcowania skośnego odkuwek kul [Patent nr (11) 228587 (21) 420346] Patent 2018
414 Nasadka ruchoma [Zgłoszenie nr (21) 420006] Patent 2018
415 Nasadka ruchoma pierścieniowa [Zgłoszenie nr (21) 420005] Patent 2018
416 Nawiertka przyłaczeniowa [Patent nr (11) 228220 (21) 415633] Patent 2018
417 Negatywne doświadczenia zakupowe a postrzeganie zagrożeń i skłonność do zawierania transakcji w środowisku wirtualnym Artykuł 2018
418 Neuro-architektura. Moda czy początek przełomu w architekturze? Zastosowania neurobiologii w projektowaniu architektonicznym Referat 2018
419 New composites based on SBA-15 Referat 2018
420 New forming possibilities in cross wedge rolling processes Artykuł 2018
421 Nierealne plany generacji – wygaszanie, formalnym sposobem zwiększania możliwości przyłączeniowych Rozdział 2018
422 A non-destructive system based on electrical tomography and machine learning to analyze the moisture of buildings Artykuł 2018
423 Non-linear stability and load-carrying capacity of thin-walled laminated columns in aspects of coupled buckling and coupled stiffness submatrix Artykuł 2018
424 Nonlinear analysis of the tristable energy harvester with a resonant circuit for performance enhancement Artykuł 2018
425 Nonlinear dynamics of a planar beam–spring system: analytical and numerical approaches Artykuł 2018
426 Nonlinear dynamics of a planar hinged-simply supported beam with one end spring: higher order resonances Referat 2018
427 Nonlinear dynamics of a planar hinged-supported beam with one end lumped mass and longitudinal elastic support Referat 2018
428 Nonlinear dynamics of a planar hinged-supported beam with one end spring system Artykuł 2018
429 Notes on Jan Maria Kisynski's life and scientific work Artykuł 2018
430 A novel application of alumina fiber mats as TBC protection for CFRP/epoxy laminates – laboratory tests and numerical modeling Artykuł 2018
431 Novel twist measurement method based on TFBG and fully optical ratiometric interrogation Artykuł 2018
432 Nucleation and crystal growth : metastability of solutions and melts Monografia 2018
433 Numerical analyses and laboratory testing of concrete composite T-shaped beams without interface adhesion Artykuł 2018
434 Numerical analysis and experimental verification of broadband tristable energy harvesters Artykuł 2018
435 Numerical analysis of beam with sinusoidally corrugated webs Artykuł 2018
436 Numerical analysis of crack initiation and propagation in an aluminium sample Artykuł 2018
437 Numerical analysis of the drag coefficient of a motorcycle helmet Artykuł 2018
438 Numerical analysis of the postbuckling of thin-walled composite structure with z-profile cross section Artykuł 2018
439 Numerical and analytical modeling of the End-Loaded Split (ELS) test specimens made of multi-directional coupled composite laminates Artykuł 2018
440 Numerical and experimental failure analysis of thin-walled composite columns with a top-hat cross section under axial compression Artykuł 2018
441 Numerical and experimental failure analysis of thin-walled composite columns with a top-hat cross section under axial compression Referat 2018
442 Numerical investigations of moisture distribution in a selected anisotropic soil medium Artykuł 2018
443 Numerical model of glulam beam delamination in dependence on cohesive strength Artykuł 2018
444 Numerical modeling and experimental testing of the DCB laminated composite beams with mechanical couplings Artykuł 2018
445 Numerical modelling of thin-walled Z-columns made of general laminates subjected to uniform shortening Artykuł 2018
446 Numerical/phenomenological model for fatigue life prediction of hybrid laminates Artykuł 2018
447 Nvestigation of the deformability of aluminium – copper casting alloys Referat 2018
448 Ocena kosztów dostosowania sieci nN do wymogów Smart Grid Rozdział 2018
449 Ocena możliwości wykorzystania analizatora optycznego do badania stabilności piany w piwie Artykuł 2018
450 Ocena porównawcza właściwości tribologicznych wybranych polimerów i kompozytów polimerowych Artykuł 2018
451 Ocena stanu obiektu technicznego na podstawie degradacji oleju jako nośnika informacji diagnostycznych Referat 2018
452 Ocena wpływu generacji PV na skuteczność regulacji napięcia w sieciach niskiego napięcia Artykuł 2018
453 Oddziaływanie implantów metalicxznych na procesy życiowe Referat 2018
454 Ograniczenie wzrostu napięcia spowodowanego intensywnym rozwojem fotowoltaiki w sieci nn Referat 2018
455 On Hankel Determinant H2(3) for Univalent Functions Artykuł 2018
456 On nonlinear dynamics of a parametrically excited pendulum using both active control and passive rotational (MR) damper Artykuł 2018
457 On parameterization of the reinforcement phase distribution in continuous fiber-reinforced composites Rozdział 2018
458 On the Fekete–Szegö type functionals for starlike and convex functions Artykuł 2018
459 Online co-creation: comparative pilot study on Poland, Ukraine and Spain Artykuł 2018
460 The optical measurement method for structural twist monitoring with using tilted Bragg grating sensor Artykuł 2018
461 Optical properties of Ti-Al-C-N films: effects of deposition parameters and carbon content Artykuł 2018
462 Optimal control of wind power generation Artykuł 2018
463 The Optimal Control Problem with Fixed-End Trajectories for a Three-Sector Economic Model of a Cluster Rozdział 2018
464 Optymalizacja geometrii wypraski wtryskowej przy użyciu analiz numerycznych w Cadmould 3 D-F Referat 2018
465 Optymalizacja plazmowego procesu otrzymywania bioaktywnych warstw receptorowych laktozy Rozdział 2018
466 Optymalizacja składu mieszanek ze względnymi normami zawartości składników oraz nieciągłymi przedziałami liniowymi funkcjami kosztów Rozdział 2018
467 Optymalizacja trójsystemowego autonomicznego układu zasilania energią odnawialną w budynku mieszkalnym Artykuł 2018
468 Optymalne sterowanie dyskretnymi systemami stochastycznymi Monografia 2018
469 Organizacja przestrzeni składowania dla potrzeb magazynowania środków ochrony roślin Artykuł 2018
470 Outage in PMD compensated optical fiber line due to uncertainty of PMD estimation Artykuł 2018
471 Overhead transmission line sag estimation using a simple optomechanical system with chirped fiber Bragg gratings. Pt 1, Preliminary measurements Artykuł 2018
472 Paper Mill in Duszniki-Zdrój - value assessment and management plan Monografia 2018
473 Parametric study of geometry effect on response to applied loadings of metallic honeycomb structures by virtual testing of mesoscale models Artykuł 2018
474 The Perception of the One-Semester International Academic Mobility Programme by Students of Computer Science Rozdział 2018
475 Performance and accuracy investigation of the two-step algorithm for power system state and line temperature estimation Artykuł 2018
476 Performance evaluation of various PV modules technologies in Poland Artykuł 2018
477 The pH dependent surface charging and points of zero charge. VII. Update Artykuł 2018
478 Physico-mechanical properties and microstructure of polymer concrete with recycled glass aggregate Artykuł 2018
479 Pitting corrosion of the resistance welding joints of stainless steel ventilation grille operated in swimming pool Artykuł 2018
480 Plansza do gry [ Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego (11) 24314 (21) 26129] Patent 2018
481 Platforma załadowczo‑wyładowcza [Patent nr (11) 229633 (21) 417643] Patent 2018
482 Pokrewna różnorodność branż : implikacje dla rozwoju innowacyjności Artykuł 2018
483 Porous silicas modified with tin and iron [poster] Referat 2018
484 Porous titanium implants : a review Artykuł 2018
485 The position of industry 4.0 in the worldwide logistics chains Artykuł 2018
486 Possibility of forming artificial soil based on drilling waste and sewage sludge Artykuł 2018
487 Possibility of increasing vehicle energy balance using coasting Artykuł 2018
488 The possibility of using boiler slag as coarse aggregate in high strength concrete Artykuł 2018
489 Potential of siliceous fly ash and silica fume as a substitute for binder in cementitious concretes Artykuł 2018
490 The potential of using event marketing Rozdział 2018
491 Prawne aspekty podejmowania decyzji menedżerskich Monografia 2018
492 Prediction of delamination front’s advancement direction in the CFRP laminates with mechanical couplings subjected to different fracture toughness tests Artykuł 2018
493 Preditive scheduling as a part of intelligent job scheduling system Rozdział 2018
494 Preface: Computer Methods in Mechanics (CMM2017) Artykuł 2018
495 Preliminary analysis of a rotary compression test Artykuł 2018
496 Presentation of the most interesting geographical places using virtual reality technology Rozdział 2018
497 PRO-TECH-MA 2018 : the Progressive Technologies and Materials : [książka abstraktów] Monografia 2018
498 Problemy napięciowe w instalacjach niskiego napięcia z dużą koncentracją mikroźródeł Artykuł 2018
499 Professional Work of Computer Science Students and their Academic Achievements – Imagination vs. Reality Artykuł 2018
500 Profil kompozytowy i sposób jego wykonania [Zgłoszenia nr (21) 423804] Patent 2018