Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 1316
Lp. Tytuł Typ Rok
1 "Mechanika w swym rozwoju historycznym" według profesora Feliksa Kucharzewskiego Artykuł 2018
2 The “Architectural Jewels of Lublin” Game as a Tool for Collaborative Interactive Learning of History Rozdział 2018
3 2D Image - based industrial robot and effector trajectory control algorithm Artykuł 2018
4 Abrasive technology : characteristics and applications Monografia 2018
5 Acoustic emission aided fracture toughness testing of DCB composite beams with mechanical couplings Referat 2018
6 Acquiring the history of the city with collaborative game based learning Rozdział 2018
7 Adaptacja obróbki przetłoczono-ściernej do obróbki powierzchni wyrobów z tworzyw Referat 2018
8 Adaptation of the teaching method of programming for students of management and related fields of study Rozdział 2018
9 Adaptive optimal control of electric power system operation mode on the base of least action principle Artykuł 2018
10 Advanced time-frequency representation in voice signal analysis Artykuł 2018
11 Advantages, benefits, and effectiveness resulting from the application of the dynamic management of transmission line capacities Rozdział 2018
12 Agile manufacturing and commerce. The impact of 3D printing on mrkets and business processes Artykuł 2018
13 The air flow influence on the drag force of a sports car Artykuł 2018
14 Aktualne potrzeby mieszkańców podstawą programowania rewitalizacji osiedli budynków prefabrykowanych Artykuł 2018
15 Aktualne problemy w badaniach nad prawami wielkich liczb Rozdział 2018
16 Aktualne zagadnienia inżynierii chemicznej i materiałowej Monografia 2018
17 Aktualne zagadnienia z zakresu energetyki Monografia 2018
18 Algorytm predykcji awarii oraz implementacji redundantych zabezpieczeń czasowych jako narzędzie odpornego szeregowania zadań Rozdział 2018
19 Alternatywne sposoby wytwarzania elementów żurawi przyczepowych Artykuł 2018
20 Anaerobic co-digestion of food industrial waste and municipal sewage sludge Rozdział 2018
21 Analiza charakterystyk aerodynamicznych modelu statku powietrznego Rozdział 2018
22 Analiza chropowatości powierzchni ukształtowanej wybranymi metodami w aspekcie zdolności utrzymania oleju w procesie tarcia Artykuł 2018
23 Analiza długości cyklu produkcyjnego partii wyrobów w kontekście bilansowania zdolności produkcyjnej systemu wytwórczego Rozdział 2018
24 Analiza efektywności wzmocnienia belek stalowych taśmami CFRP w zależności od rodzaju przekroju poprzecznego Rozdział 2018
25 Analiza ekonomiczna wybranych instalacji dualnych Artykuł 2018
26 Analiza konfiguracji systemów produkcyjnych w aspekcie bilansowania zdolności produkcyjnej Referat 2018
27 Analiza międzynarodowego transportu produktów chemicznych w państwach Grupy Wyszehradzkiej Artykuł 2018
28 Analiza możliwości budowy wysokowydajnych elastycznych linii pakowania w oparciu o konstrukcje modułowe Artykuł 2018
29 Analiza możliwości wykorzystania transformatora zasilającego 15/0,4 kv w celu poprawy profili napięciowych w sieciach z dużą koncentracją mikroźródeł Rozdział 2018
30 Analiza najczęstszych niepowodzeń występujących podczas procesu druku addytywnego Rozdział 2018
31 Analiza numeryczna kształtowania cienkościennej części z użyciem wkładki plastycznej Artykuł 2018
32 Analiza numeryczna wpływu kąta kształtującego na parametry siłowe w procesie walcowania skośnego wałka stopniowanego Artykuł 2018
33 Analiza opłacalności wybranych substratów wykorzystywanych w biogazowniach rolniczych Artykuł 2018
34 Analiza porównawcza aplikacji mobilnych do zarządzania projektem informatycznym Artykuł 2018
35 Analiza porównawcza modeli MES procesu walcowania pierścieni Artykuł 2018
36 Analiza porównawcza narzędzi internetowych do tworzenia prezentacji multimedialnych na przykładzie Microsoft PowerPoint Office 365 i Prezi Next Online Rozdział 2018
37 Analiza porównawcza narzędzi online do zarządzania i komunikacji w projektach informatycznych Artykuł 2018
38 Analiza przebiegu zjawisk elektrycznych podczas rozruchu silnika spalinowego autobusu miejskiego Artykuł 2018
39 Analiza przesunięć fazowych na sekcjach rozdzielni potrzeb własnych elektrowni oraz związane z tym zagrożenia podczas wykonywania łączeń ruchowych Rozdział 2018
40 Analiza rozpływu prądów w warstwach taśmy nadprzewodnikowej 2G Referat 2018
41 Analiza sił skrawania przy frezowaniu współbieżnym i przeciwbieżnym odlewniczego stopu aluminium EN AC-AISi 10Mg Referat 2018
42 Analiza sił skrawania przy frezowaniu współbieżnym i przeciwbieżnym odlewniczego stopu aluminium EN AC-AISi 10Mg Artykuł 2018
43 Analiza skuteczności funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na przykładzie województwa lubelskiego Rozdział 2018
44 Analiza skuteczności wybranych metod segmentacji struktur anatomicznych mózgu Artykuł 2018
45 Analiza sposobów ograniczania barier determinujących rozwój małej firmy produkcyjnej Artykuł 2018
46 Analiza sygnałów pulsacji płomienia z wykorzystaniem krótkoczasowej transformaty Fouriera Artykuł 2018
47 Analiza teoretyczna wpływu gniotu oraz kąta stożka roboczego narzędzia na przebieg procesu przepychania Artykuł 2018
48 Analiza właściwości chemicznych i energetycznych wierzby wiciowej do przemysłowego spalania Artykuł 2018
49 Analiza właściwości fizycznych hydrofobizowanych lekkich zapraw z dodatkiem zeolitu Rozdział 2018
50 Analiza wybranych parametrów chropowatości powierzchni po procesie toczenia stopu aluminium AW 6082 T6 Artykuł 2018
51 Analiza wybranych parametrów chropowatości powierzchni po procesie toczenia stopu aluminium AW 6082 T6 Referat 2018
52 Analiza zmiany technologii produkcji części Artykuł 2018
53 Analyses of calcium influence on the ALSi9CuMnNi alloy Artykuł 2018
54 Analysis and improvement of a natural user interface of the computerized board game "Architectural Jewels of Lublin" Rozdział 2018
55 Analysis of a cross wedge rolling process for producing drive shafts Artykuł 2018
56 Analysis of bone osteometry, mineralization, mechanical and histomorphometrical properties of tibiotarsus in broiler chickens demonstrates a influence of dietary chickpea seeds (Cicer arietinum L.) inclusion as a primary protein source Artykuł 2018
57 Analysis of deburring effectiveness and surface layer properties around edges of workpieces made of 7075 aluminium alloy Artykuł 2018
58 Analysis of disturbance time in UPS operation Rozdział 2018
59 Analysis of disturbance time in UPS operation Referat 2018
60 Analysis of dynamics of a vertical cantilever in rotary coupling to the moving frame with movement limiters Artykuł 2018
61 Analysis of electric and magnetic fields from plasma reactor installations Referat 2018
62 The analysis of engine damage in the city buses Rozdział 2018
63 Analysis of exploitation damages of the frame scaffolding Referat 2018
64 The analysis of failure in concrete and reinforced concrete beams with different reinforcement ratio Artykuł 2018
65 Analysis of fracture process in reinforced concrete beams-experimental investigation Referat 2018
66 Analysis of friction condictions in the hot ring rolling process Referat 2018
67 Analysis of gas sensors array signals for evaluation of mold contamination in buildings Artykuł 2018
68 Analysis of metrological properties fiber bragg gratings with a constant and variable period Artykuł 2018
69 Analysis of phase shifting in sections of a power plant's auxiliary switchboard and related threats during switching operations Rozdział 2018
70 Analysis of possibilities to improve environmental operating parameters of modern compression – ignition engines Artykuł 2018
71 Analysis of relation between the 3D printer laser beam power and the surface morphology properties in Ti-6Al-4V titanium alloy parts Artykuł 2018
72 Analysis of retention possibilities of selected model green roofs Rozdział 2018
73 The analysis of sensitivity to eccentric load of compressed thin-walled laminate columns Referat 2018
74 The analysis of sensitivity to geometric imperfections of compressed thin-walled composite profiles Referat 2018
75 Analysis of solar collectors application and the influence of domestic hot water consumption on energy demand in multifamily buildings with implementation of LCA methodology Rozdział 2018
76 Analysis of straight turning systems for low-rigidity shafts in the elastic-plastic state Referat 2018
77 Analysis of the correctness of determination of the effectiveness of maintenance service actions Artykuł 2018
78 Analysis of the effect of selected factors on the strength of adhesive joints Artykuł 2018
79 Analysis of the effect of selected factors on the strength of adhesive joints Referat 2018
80 Analysis of the fuel spray diversity in the opposed-piston engine Artykuł 2018
81 Analysis of the fuel spray in the opposed-piston engine Referat 2018
82 The analysis of the impact of a compatibilizer on the homogenisation of a LDPE/HNTs nanocomposite Rozdział 2018
83 An analysis of the influence of selected factors on the accident rate in the construction industry Artykuł 2018
84 Analysis of the performance of relational and non-relational databases on the example of an application supporting managers Rozdział 2018
85 Analysis of the possibility of using cast 2xxx and 7xxx series Al alloys in the forging process Referat 2018
86 The analysis of the present and nwe solutions of the adjustable grooved feed section of the extruder Referat 2018
87 Analysis of the properties of bone cement with respect to its manufacturing and typical service lifetime conditions Artykuł 2018
88 Analysis of the quality of uninterruptible power supply using a UPS Rozdział 2018
89 Analysis of the quality of uninterruptible power supply using a UPS Referat 2018
90 Analysis of the reasons of critical failures of internal combustion engines after long-term operation Referat 2018
91 Analysis of the safety systems damage on the example of a suburban transport enterprise Rozdział 2018
92 Analysis of the safety systems damage on the example of a suburban transport enterprise Referat 2018
93 The analysis of the traffic signs visibility during night driving Artykuł 2018
94 Analysis of the use of OBD II / EOBD congestion diagnostics in the light of vehicles operation and their technical condition Artykuł 2018
95 Analysis of two methods indicating the shoulder joint angles using three dimensional data Artykuł 2018
96 Analysis of typical structures of dynamic systems of machining of elastic-deformable shafts with low rigidity Artykuł 2018
97 Analysis of water losses on the example of the selected water distribution system Rozdział 2018
98 Analysis of winding fault in electric machines by frequency method Rozdział 2018
99 Analytical solutions of a nonlinear two degrees of freedom model of a human middle ear with SMA prosthesis Artykuł 2018
100 Aparat inspekcyjny do wprowadzania do rurociągu pod ciśnieniem elementów kontrolno-wykonawczych [ Zgłoszenie nr (21) 420960] Patent 2018
101 Apparent temperature distribution on scaffoldings during construction works Artykuł 2018
102 Apparent temperature distribution on scaffoldings during construction works Referat 2018
103 Application of a q-derivative in a certain class of analytic functions Referat 2018
104 Application of arduino in programming learn Rozdział 2018
105 Application of fly ash derived zeolites in warm-mix asphalt technology Artykuł 2018
106 Application of fuzzy logic and genetic algorithms in automated works transport organization Rozdział 2018
107 The application of grinding of ceramic materials Artykuł 2018
108 Application of Holt-Winters method in water consumption prediction Rozdział 2018
109 Application of ion current measurement to identification of combustion parameters in a homogeneous charge compression ignition engine Artykuł 2018
110 Application of least angle regression methods for image reconstruction in EIT Rozdział 2018
111 Application of multi-mode buckling approach to load-carrying capacity estimation of thin-walled columns made of non-symmetric laminates subjected to compression Referat 2018
112 Application of multiwall carbon nanotubes with anionic surfactant to cement paste Referat 2018
113 Application of neural networks in the classification of medical images textures Artykuł 2018
114 Application of neural reconstruction of tomographic images in the problem of reliability of flood protection facilities Artykuł 2018
115 Application of optical fiber connections in low voltage distribution network management systems Rozdział 2018
116 Application of recycled ceramic aggregates for the production of mineral-asphalt mixtures Artykuł 2018
117 Application of selected Levy processes for degradation modelling of long range mine belt using real-time data Artykuł 2018
118 Application of the CZM technique to delamination analysis of coupled laminate beams Artykuł 2018
119 Application of the CZM technique to delamination analysis of coupled laminate beams Referat 2018
120 Application of the elastic-plastic model in the analysis of the displacement in a rock mass Artykuł 2018
121 Application of the Sherman-Morrison formula to short-circuit analysis of transmission networks with phase-shifing transformers Artykuł 2018
122 Application of topological measures in estimation of reinforcing fibers distribution in composites Artykuł 2018
123 Application of type-2 interval fuzzy sets to contractor qualification process Artykuł 2018
124 Application to examine SQL injection vulnerabilities as a tool in computer science education Rozdział 2018
125 Applications of modern imaging technology in orthopaedic trauma surgery Artykuł 2018
126 Approximate bifurcation load of short thin-walled laminate plate structures with imperfection Referat 2018
127 Architekt jako synergetyk Artykuł 2018
128 Are you in top 1% (1 % )? Artykuł 2018
129 Arhìtektura cerkvi Sv. Trìjcì Dirmans’kogo Monastirâ u svìtì arhìvnoї grafikì Referat 2018
130 Assesing the efficiency of reducing variance methods in construction project network simulation Rozdział 2018
131 Assessment of energy harvesting and vibration mitigation of a pendulum dynamic absorber Artykuł 2018
132 Assessment of higher education in global measurement Rozdział 2018
133 Assessment of internal defects of hardfacing coatings in regeneration of machine parts Artykuł 2018
134 An assessment of microcracks in the Interfacial Transition Zone of durable concrete composites with fly ash additives Artykuł 2018
135 The assessment of possibility of using data from meteorological stations to determine thermal loads on scaffolding workers Referat 2018
136 The assessment of possibility of using sanitary ceramic waste as concrete aggregate—determination of the basic material characteristics Artykuł 2018
137 The assessment of the degree of water sources diversification as a part of the water system safety audit Rozdział 2018
138 Asymptotic dissipativity of random processes with impulse perturbation in the poisson approximation scheme Artykuł 2018
139 Asymptotics of the Lebowitz-Rubinow-Rotenberg model of population development Artykuł 2018
140 Atlasy mózgu we wspieraniu działań diagnostycznych i neurochirur gicznych Rozdział 2018
141 Autonomous photovoltaic observatory station integrated with UAV - a case study Artykuł 2018
142 Awaria instalacji chłodniczej. Cz. 1, Wady złącza spawanego jako przyczyna poważnej awarii instalacji chłodniczej Artykuł 2018
143 Awaria instalacji chłodniczej. Cz. 2, Kwalifikacja zdarzenia. Wyciek czy eksplozja? Artykuł 2018
144 Badania rezystancji połączeń taśm HTS 2G stosowanych w nadprzewodnikowych ogranicznikach prądów zwarciowych Rozdział 2018
145 Badania warunków tarcia pary trącej ołów - ABS w warunkach modelowania fizycznego Artykuł 2018
146 Badania wpływu podwyższonych prędkości skrawania w procesie frezowania stopu tytanu na moment skrawania i siłę bierną Artykuł 2018
147 Badanie jakości i zafałszowań miodów naturalnych Artykuł 2018
148 Badanie MES procesu walcowania pierścienia Referat 2018
149 Badanie warunków tarcia w procesie walcowania pierścieni na gorąco Artykuł 2018
150 Badanie wpły wu czynników szkodliwych oraz uciążliwych na stan zdrowia pracownika firmy KABEX w Parczewie Rozdział 2018
151 Badanie wytrzymałości połączeń drutowych dla wybranych metalizacji Rozdział 2018
152 Barriers in computer science education of foreign students at the Lublin University of Technology Rozdział 2018
153 Basic measurements of DC properties of nanocomposites (FeCoZr)x(SiOy)(100−x) Rozdział 2018
154 Behavior of new hydroxyapatite/glucan composite in human serum Artykuł 2018
155 Behavior of vehicle drivers while approaching an intersection after the traffic light signal changes from green to yellow Rozdział 2018
156 Bezpieczeństwo maszyn - określenie poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL Artykuł 2018
157 Bezpieczeństwo wymiany danych w systemach sterowania i nadzoru Artykuł 2018
158 Bicycles (part of -), Motor-assisted cycles (part of -), Frames for cycles or motorcycles [nr zgłoszenia 005519915-0001] Patent 2018
159 Bifilar electroseparator for removing selected inclusions from crushed rape seeds Referat 2018
160 Bifurcation and stability analysis of a nonlinear milling process Artykuł 2018
161 Bifurcation, chaotic and hysteresis phenomena of broadband tristable energy harvesters Artykuł 2018
162 Binary linear programming as a decision-making aid for water intake operators Rozdział 2018
163 Bioakumulacja metali alkalicznych i metali ziem alkalicznych w biomasie koniczyny łąkowej uprawianej na podłożach zawierających odpady wiertnicze Artykuł 2018
164 Biosensor constructed by SPP plasma technique for determination of dihydroxybenzene isomers Referat 2018
165 Bond strength of reinforcing bars in basalt-polypropylene fibre high performance concrete Referat 2018
166 Brand hero w budowaniu wizerunku marek produktów żywnościowych Artykuł 2018
167 Brittle Behavior of Ceramic Matrix Composites Made of 2 Different Phases Rozdział 2018
168 Broadband frequency response of a nonlinear resonator with clearance for energy harvesting Artykuł 2018
169 Buckling and limit states of composite profiles with top-hat channel section subjected to axial compression Artykuł 2018
170 Budynek Centralnego Laboratorium Wdrożeń Politechniki Lubelskiej - możliwość skutecznej integracji różnych technologii energetycznych Rozdział 2018
171 Budynek centralnego laboratorium wdrożeń Politechniki Lubelskiej – możliwość skutecznej integracji różnych technologii energetycznych Artykuł 2018
172 Calculation of long fibers breaking and distribution in injection molded parts distribution in injection molded parts with cae analysis Rozdział 2018
173 Carbide milling cutter blades durability during machining of AL-SI casting alloy Referat 2018
174 Carbide milling cutter blades durability during machining of AL-SI casting alloy Rozdział 2018
175 The case study of the CargoBeamer system use in rail transport in Slovakia Artykuł 2018
176 Cavitation erosion resistance and wear mechanism model of flame-sprayed Al2O3-40%TiO2/NiMoAl cermet coatings Artykuł 2018
177 Cement kiln dust Rozdział 2018
178 Changes in the attitudes towards consumers entailed by marketing 3.0 Rozdział 2018
179 Changes in the perception of computer science studies in English by employers Rozdział 2018
180 Characteristic features of heating semiconductor silicon structures during rapid thermal treatment in the vlsi technology Artykuł 2018
181 Characterization of membrane processed honey and the effect of ultrafiltration with diafiltration on subsequent spray drying Artykuł 2018
182 Charge-transfer excited state in pyrene-1-carboxylic acids adsorbed on titanium dioxide nanoparticles Artykuł 2018
183 Chemical and phase composition of the friction surfaces Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr hardfacing coatings Artykuł 2018
184 Chemical stability and sanitary properties of pelletized organo-mineral waste-derived fertilizer Artykuł 2018
185 The choice of boundary conditions and mesh for scaffold FEM model on the basis of natural vibrations measurements Artykuł 2018
186 Cifrovoe modelirovanie raspredeleniâ vlažnosti v častnom slučae anizotropnoj počvennoj sredy Artykuł 2018
187 Ciliated protozoa in the impact zone of the Uzhgorod treatment plant Artykuł 2018
188 Classifying cognitive workload based on brain waves signal in the arithmetic tasks' study Rozdział 2018
189 Clays of different plasticity as materials for landfill liners in rural systems of sustainable waste management Artykuł 2018
190 Co-rotating twin screw extrusion polypropylene/talc composition Rozdział 2018
191 Coeffcient estimates in a certain class of analytic functions Referat 2018
192 Cold plasma as an innovative construction method of voltammetric biosensor based on laccase Artykuł 2018
193 Combustion and emissions of controlled auto-ignition engine under stratified mixture conditions Artykuł 2018
194 Comparative analysis of reliability and maintenance costs of heavy goods vehicles of selected brands used under long-term rental Rozdział 2018
195 Comparative analysis of riveted and adhesive joints of GFRP laminates in the aspect of aerostructure applications Artykuł 2018
196 A comparative analysis of the impact of CNC miller programming on machining effects Referat 2018
197 A comparative analysis of the impact of CNC miller programming on machining effects Rozdział 2018
198 Comparative analysis of the photovoltaic cells efficiency depending on the substrate material processing technology Artykuł 2018
199 Comparative study of one-semester international academic mobility programme perception by Polish and Tajik computer science students Rozdział 2018
200 Comparison different methods of determination of delamination initiation point in the dcb tests on coupled composite laminates Referat 2018
201 Comparison of crack propagation analyses in a pull-out test Artykuł 2018
202 Comparison of DC conductivity of synthetic ester a nd composite cellulose-synthetic ester-water nanoparticles Referat 2018
203 Comparison of DC conductivity of the insulating oil and moisturized electrical pressboard impregnated with insulating oil Rozdział 2018
204 Comparison of DC conductivity of the insulating oil and moisturized electrical pressboard impregnated with insulating oil Rozdział 2018
205 The comparison of effects of hygrothermal conditioning on mechanical properties of fibre metal laminates and fibre reinforced polymers Artykuł 2018
206 Comparison of feature selection methods in machine diagnostics Referat 2018
207 Comparison of invasive and non-invasive TDR sensors features for moisture evaluation of the building materials Artykuł 2018
208 Comparison of the existing photovoltaic power plant performance simulation in terms of different sources of meteorological data Artykuł 2018
209 Comparison of the inverse problem solutions for a 2D damp wall multilayer and nonhomogenous models Rozdział 2018
210 A comparison study of the features of DC/DC systems with Si IGBT and SiC MOSFET transistors Artykuł 2018
211 The complex of St. Florian and St. Catherine Church in Gołąb as a unique example of military art of Lublin Voivodeship Artykuł 2018
212 Computational fluid dynamics simulation of thermal comfort in naturally ventilated room by the fresh air valve installed in an external wall Artykuł 2018
213 Computational intelligence in control of AGV multimodal systems Artykuł 2018
214 Computational intelligence in control of AGV multimodal systems Referat 2018
215 Computer decision simulation games for logistic training of engineers Rozdział 2018
216 A computer-based renewable resource management system for a construction company Artykuł 2018
217 A concept of discrete element method based on overlapping regions of spherical particles for modeling solid body behavior Artykuł 2018
218 The concept of low-cost interactive and gamified virtual exposition Rozdział 2018
219 Concrete resistant to spalling made with recycled aggregate from sanitary ceramic wastes – The effect of moisture and porosity on destructive processes occurring in fire conditions Artykuł 2018
220 Conditions of individual entrepreneurship in the opinion of the inhabitants of Lublin Artykuł 2018
221 Considerations of 2G HTS Transformer Temperature During Short Circuit Artykuł 2018
222 Construction design of apple sorter Artykuł 2018
223 Contact Problem for Crank-Planetary Reduction Gear Artykuł 2018
224 Contemporary trends in the design of hospital wards in the context of ergonomic issues Rozdział 2018
225 Control of accuracy of forming elastic-deformable shafts with low rigidity Rozdział 2018
226 Control system for distributed generation in low voltage network systems Artykuł 2018
227 Corporate Wellness : the case of Coca-Cola Poland Company Artykuł 2018
228 Corrosion resistance of Mg4AlZn alloy aircraft brackets produced by new forging methods Artykuł 2018
229 CRADIA: Zintegrowany system oceny jakości dróg w postaci aplikacji mobilnej Referat 2018
230 Creating the structure and properties of 7075 alloy casts by thermal and forming processes Referat 2018
231 Critical temperature evaluation for a steel frame with joint stiffness decreasing in fire Artykuł 2018
232 Cross-sensitivity of hydrogen sensors to relative humidity Artykuł 2018
233 Cultural variety and the beauty of habitat. Exploration and consideration Rozdział 2018
234 A current sink controlled by two reference voltages Artykuł 2018
235 Cycle-by-cycle variations in autonomous and spark assisted homogeneous charge compression ignition combustion of stoichiometric air-fuel mixture Artykuł 2018
236 Czujnik prędkości obrotowej z hamulcem [Zgłoszenie nr (21) 426272] Patent 2018
237 Daily kilometrage analysis for selected vehicle groups Artykuł 2018
238 Damage assessment of channel section columns subjected to uniform compression Artykuł 2018
239 Decision model for planning material supply in construction Artykuł 2018
240 Decision-making model supporting the process of planning expenditures for residential building renovation Artykuł 2018
241 Degradation analysis of aluminium-based fiber metal laminates under corrosive conditions Referat 2018
242 The delay line with a surface acoustic wave for an oscillator of electric signals in some sensors Artykuł 2018
243 Description of brittle behaviour of alumina/zirconia 2 phase ceramics Artykuł 2018
244 Design and technology of titanium comb capacitor Rozdział 2018
245 Design of Integrated Field Sensor for Grassy Runway Conditions Monitoring System Rozdział 2018
246 Design solutions for improving the lowest buckling loads of a thin laminate plate with notch Artykuł 2018
247 Detect Dampness in Building Walls by Solving the Inverse Problem in Electrical Impedance Tomography Rozdział 2018
248 Detection of mixture stratification in controlled auto-ignition engine using spontaneous optical emission signal Artykuł 2018
249 Detection of wastewater treatment process disturbances in bioreactors using the e-nose technology Artykuł 2018
250 Determinants of changes in stock market prices based on companies in the WIG-INFO index Artykuł 2018
251 Determinanty wyboru galerii handlowej, jako element procesu podejmowania decyzji zakupowej klienta Artykuł 2018
252 Determination of the probability density function for static service loads of scaffoldings Referat 2018
253 The developement of the press for the splitting of rock formations Referat 2018
254 The development of an innovative method of bioreceptor layer deposition in biosensor construction Referat 2018
255 Development of cracking patterns in modified cement matrix with microsilica Artykuł 2018
256 Development of educational board game with appliance of low level electronics and high level interface Rozdział 2018
257 The device for the breaking the materials Referat 2018
258 Diagnostics of concrete elements after the fire Artykuł 2018
259 Diagnostics of the passenger lift gear Artykuł 2018
260 Diagnostyka elementów betonowych po pożarze Rozdział 2018
261 Diagnostyka hydroizolacji w pracach modernizacyjnych Artykuł 2018
262 Dielectric properties of metallic alloy FeCoZr-dielectric ceramic PZT nanostructures prepared by ion sputtering in vacuum conditions Artykuł 2018
263 Digital filters to separate the first and second harmonics of signals in microprocessor-bases protection of electrical installations equipped with transformers Artykuł 2018
264 Digital processing of frequency-pulse signal in measurement system Rozdział 2018
265 Dispersions of metal oxides in the presence of anionic surfactants [poster] Referat 2018
266 Displacements of the pipe system caused by a transient phenomenon using the dynamic forces measured in the laboratory Artykuł 2018
267 Distortion of geometric elements in the transition from the imaginary to the real coordinate system of technological equipment Rozdział 2018
268 Distributed cogeneration technology in the aspects of costs and power regulation Rozdział 2018
269 Distributed microcracking process of WC/Co cermet under dynamic impulse compressive loading Artykuł 2018
270 Disturbed functional connectivity within the left prefrontal cortex and sensorimotor areas predicts impaired cognitive speed in patients with first-episode schizophrenia Artykuł 2018
271 Diverse competence potential of employees in innovative enterprises: research results Rozdział 2018
272 Dobór linii przejazdu samochodu wyścigowego ze względu na czas pokonywania okrążenia Rozdział 2018
273 Dobór parametrów laserowego teksturowania powierzchni stopu tytanu Rozdział 2018
274 Dokumenty potrzebne przy kontroli biletów Artykuł 2018
275 Durability of base courses with mineral-cement-emulsion mixes (MCEM) Artykuł 2018
276 Dynamic Analysis of Aircraft Landing Gear Wheel Rozdział 2018
277 Dynamic Measurement of Spindle Errors of CNC Machine Tools by Capacitive Sensors During Aircraft Parts Machining Rozdział 2018
278 Dynamic pulse sensitivity of WC/Co composite Artykuł 2018
279 Dynamic response with mass variation of laminated composite twisted plates Artykuł 2018
280 Dynamic wind action on façade scaffoldings Artykuł 2018
281 Dynamics and energy harvesting control of an autoparametric pendulum-like system Artykuł 2018
282 Dynamics identification of a piezoelectric vibrational energy harvester by image analysis with a high speed camera Artykuł 2018
283 Dynamics identification of a piezoelectric vibrational energy harvester by image analysis with a high speed camera Artykuł 2018
284 Dynamics of coupled duffing oscillators with delayed feedback Referat 2018
285 Dynamics of SMA micro-actuator in biomechanical system Artykuł 2018
286 Dynamics of two-phase flow analyzed by multi-gate correlations Artykuł 2018
287 Dynamics, control, and modeling of fractional-order systems Artykuł 2018
288 Dyskretna procedura aproksymacji stochastycznej w środowisku markowowskim Rozdział 2018
289 Działania MŚP w mediach społecznościowych w świetle badań ich aktywności Artykuł 2018
290 The economic aspect of the use of distributed generation and renewable sources in the combined process of energy production Rozdział 2018
291 Economic aspects of de centralized stormwater management – case study Rozdział 2018
292 Economic conditions of restructuring of medical entitie Artykuł 2018
293 Economic justification for equipping LV network systems with energy storage units to enhance power supply parameters Rozdział 2018
294 An educational historical game using virtual reality Rozdział 2018
295 Efektywność sztucznych sieci neuronowych w rozpoznawaniu znaków pisma odręcznego Artykuł 2018
296 Efektywny algorytm obrazowania w tomografii ultradźwiękowej i radiowej dla zagadnień dwuwymiarowych Artykuł 2018
297 Effect hydrophobisation on durability related properties of concrete with expander perlite Referat 2018
298 The effect of active diluent addition on the energy and adhesive properties of epoxy adhesive Artykuł 2018
299 Effect of active rubber powder on structural two-component epoxy resin and its mechanical properties Artykuł 2018
300 The effect of adding halloysite nanotubes as filler on the mechanical properties of low-density polyethylene Artykuł 2018
301 The effect of addition of nanotubes to the thermal properties and processing polyethylene Rozdział 2018
302 Effect of bioaugmentation on biogas yields and kinetics in anaerobic digestion of sewage sludge Artykuł 2018
303 The effect of bioaugmentation with Archaea on the oxygen uptake rate in a sequencing batch reactor Artykuł 2018
304 The effect of cataphoretic and powder coatings on the strength and failure modes of EN AW-5754 aluminium alloy adhesive joints Artykuł 2018
305 The effect of changes in atmospheric conditions on the measured sound absorption coefficients of materials for scale model tests Artykuł 2018
306 The effect of composite layer configuration on the stability of thin-walled plates Referat 2018
307 Effect of curing time the fracture toughness of fly ash concrete composites Artykuł 2018
308 The effect of different surface treatmens of 316L steel on adhesiv joint strength Artykuł 2018
309 Effect of forging temperature on the microstructure and properties of REX 734 implantable stainless steel Artykuł 2018
310 Effect of load eccentricity on the buckling of thin-walled laminated c-columns Artykuł 2018
311 Effect of low-velocity impact damage location on the stability and post-critical state of composite columns under compression Artykuł 2018
312 Effect of mass variation on vibration of a functionally graded material plate Artykuł 2018
313 Effect of mesh geometry on power, efficiency, and homogeneity of barrier discharges in the presence of glass dielectric Artykuł 2018
314 Effect of nano admixture of CSH on selected strength parameters of concrete including fly ash Artykuł 2018
315 Effect of polysiloxanes on roughness and durability of basalt fibres–reinforced cement mortar Artykuł 2018
316 The effect of process parameters in helical rolling of balls on the quality of products and the forming process Artykuł 2018
317 Effect of recasted material addition on the quality of metal-ceramic bond: a macro-, micro-, and nanostudy Artykuł 2018
318 The effect of reduced pressure on the bubble effect in the composite cellulose-insulation oil-water nanodrops Referat 2018
319 Effect of reflection probe displacement on human skin spectra Rozdział 2018
320 Effect of reflection probe displacement on human skin spectra Rozdział 2018
321 Effect of rubber powder from waste tyre rubbers on mechanical properties of one-component polyurethane putty Artykuł 2018
322 The effect of shot peening on the corrosion behaviour of Ti-6Al-4V alloy made by DMLS Artykuł 2018
323 Effect of small additives of polyamide modified by polyvinylpyrrolidone and montmorillonite on polypropylene technological properties and heat resistance Artykuł 2018
324 Effect of sub-loops in SMA ear system Artykuł 2018
325 Effect of surface moisture on the effectiveness of the hydrophobisation of mortars with pumice aggregate Artykuł 2018
326 Effect of technological parameters on the surface roughness of aluminium alloys after turning Artykuł 2018
327 Effect of the AWJM method on the machined surface layer of AZ91D magnesium alloy and simulation of roughness parameters using neural networks Artykuł 2018
328 Effect of ultrasonication on physicochemical properties of apple based nanocellulose-calcium carbonate composites Artykuł 2018
329 Effect of wall contraction on flow around bell tower Referat 2018
330 The effect of zeolite addition on parameters of concrete containing recycled ceramic aggregate Artykuł 2018
331 Effective bond lengh of the CRFP tapes in strengthened sigma steel beams Referat 2018
332 Effectiveness and safety in the milling of AZ91HP and AZ31 magnesium alloys Rozdział 2018
333 Effects of atmospheric pressure plasma jet operating with DBD on Lavatera thuringiaca L. seeds' germination Artykuł 2018
334 The effects of material’s transport on various steps of production system on energetic efficiency of biodiesel production Artykuł 2018
335 Effects of mixed adsorption layers of 6-mercaptopurine – Triton X-100 and 6-mercaptopurine – Tween 80 on the double layer parameters at the mercury/chlorates(VII) interface Artykuł 2018
336 Effects of replacing soybean meal with chickpea seeds in the diet on mechanical and thermal properties of tendon tissue in broiler chicken Artykuł 2018
337 Effects of soil-like materials mix from drill cuttings, sewage sludge and sawdust on the growth of trifolium pratense L. and transfer of heavy metals Artykuł 2018
338 The efficiency and technological reliability of biogenic compounds removal during long-term operation of a one-stage subsurface horizontal flow constructed wetland Artykuł 2018
339 Efficiency evaluation method for the devices with infrasound impact on functioning of computer equipment Artykuł 2018
340 Electric current conduction of percolation channels in nanocomposites with a hopping charge transfer mechanism Referat 2018
341 Electric properties of composite ZnO-based ceramics doped with Fe Artykuł 2018
342 Electronic and magneto-transport in chirality sorted carbon nanotube films Artykuł 2018
343 Elektrozawór [Zgłoszenie nr (21) 426275] Patent 2018
344 Elektrozawór wzdłużny [Zgłoszenie nr (21) 426276] Patent 2018
345 Embedded Wheel Force Sensor for Aircraft Landing Gear Testing Rozdział 2018
346 Emergency corridors - necessary solutions in a modern road network Artykuł 2018
347 Energy absorption capability numerical analysis of thin-walled prismatic tubes with corner dents under axial impact Artykuł 2018
348 Energy recovery from a non-linear electromagnetic system Artykuł 2018
349 Energy, economical and ecological analysis of a single-family house using photovoltaic installation Artykuł 2018
350 Engineering design and strength analyses of main load-bearing parts of a mechanical rack system Artykuł 2018
351 Enhancement of Mechanical Properties of FDM-PLA Parts via Thermal Annealing Artykuł 2018
352 Enhancing the co-digestion efficiency of sewage sludge and cheese whey using an additional co-substrate Referat 2018
353 Epoxy Adhesives Rozdział 2018
354 Estimation of the measurement uncertainty of humidity using a TDR probe Artykuł 2018
355 Eu regulation 2016/631 a challenge for production sources regarding generation and absorption of reactive power Rozdział 2018
356 Evaluating uncertainty of surface free energy measurement by the van Oss-Chaudhury-Good method Artykuł 2018
357 Evaluation of hydrocarbon soil pollution using e-nose Artykuł 2018
358 Evaluation of morphology and size of cracks of the Interfacial Transition Zone (ITZ) in concrete containing fly ash (FA) Artykuł 2018
359 Evaluation of new technologies for ICT students’ examination in higher education Rozdział 2018
360 Evaluation of suitability of wheat bran as a natural filler in polymer processing Artykuł 2018
361 Evaluation of the combustion process in a spark-ignition engine based on the unrepeatability of the maximum pressure Artykuł 2018
362 Evaluation of the correctness of the scilab program in a simulation of an electric vehicle run Referat 2018
363 Evaluation of the impact of the natural seasoning process on post-machining deformation of thin-walled elements made of aluminium alloy EN AW-2024 Artykuł 2018
364 Evaluation of the impact of the natural seasoning process on post-machining deformation of thin-walled elements made of aluminium alloy EN AW-2024 Referat 2018
365 Evaluation of the impact of the rate of change of electrical parameters in the LV network on the operation of the distributed network control system Rozdział 2018
366 Evaluation of the relationship between the prevalence of diabetes and selected demographic factors Artykuł 2018
367 Evaluation of tribological properties and condition of Ti6Al4V titanium alloy surface Artykuł 2018
368 Examination of dust concentration in the interior air of a teaching room Artykuł 2018
369 Examples of innovative projects implemented as part of the teaching of the team project of information systems Rozdział 2018
370 The expected forms of aid in teaching based on the university employees`opinion in the context of the education quality assessment Rozdział 2018
371 Experimental and numerical studies of a cracked thin-walled box-beams Artykuł 2018
372 The experimental assessment of the deformability of cement and cement-asphalt matrices with rubber powder additive by application of DIC system Artykuł 2018
373 Experimental Identification of Grassy Airfield Surface Geometry for the GARFIELD Database Rozdział 2018
374 Experimental investigation of mechanically coupled composite specimens in the ENF test configuration Referat 2018
375 Experimental investigation of mechanically coupled composite specimens in the ENF test configuration Artykuł 2018
376 Experimental investigations of energy recovery from an electromagnetic pendulum vibration absorber Artykuł 2018
377 Experimental research and modelling of the mfc pizoelectric actuator Referat 2018
378 Experimental verification of the DCB test configuration applicability to mechanically coupled composite laminates Referat 2018
379 Experimental verification of the DCB test configuration applicability to mechanically coupled composite laminates Artykuł 2018
380 Experimental vs. analytical modal analysis of a composite circumferentially asymmetric stiffness box beam Artykuł 2018
381 Exposure of high frequency electromagnetic fields in the living environment Artykuł 2018
382 Exposure to particles and microorganisms in a dental office Referat 2018
383 External costs as a measure of environmental impact in the generation of electricity in Poland Artykuł 2018
384 A failure analysis of concrete composites incorporating fly ash during torsional loading Artykuł 2018
385 Fantomy do testowania systemów obrazowania medycznego w PET na przykładzie fantomu Jaszczaka Artykuł 2018
386 Fatigue assessment for selected connections of structural steel bridge components using the finite elements method Artykuł 2018
387 Fault analysis of the combustion engine used in public transport vehicles Artykuł 2018
388 FEM model of middle ear prosthesis with pseudo-elastic effect Artykuł 2018
389 FEM Modelling of a helical wedge rolling process for axisymmetric parts Artykuł 2018
390 Filozofia kultury wobec doświadczenia duchowego i religijnego Rozdział 2018
391 Finite elements strenght analysis of a compressor consisting of four helical rotors Artykuł 2018
392 The flat wedge rolling mill for forming balls from heads of scrap railway rails Artykuł 2018
393 Flexural and free vibration analysis of CNT-reinforced functionally graded plate Artykuł 2018
394 Flexural toughness of high-performance concrete with basalt and polypropylene short fibres Artykuł 2018
395 Flexural toughnessof high performance concrete reinforced with chopped basalt fibre Referat 2018
396 Foldover effect and energy output from a nonlinear pseudo-maglev harvester Artykuł 2018
397 The Food-Specific Serum IgG Reactivity in Major Depressive Disorder Patients, Irritable Bowel Syndrome Patients and Healthy Controls Artykuł 2018
398 Forecasting daily meteorological time series using ARIMA and regression models Artykuł 2018
399 Forecasting of scaffolding work comfort parameters based on data from meteorological stations Artykuł 2018
400 Forecasting of scaffolding work comfort parameters based on data from meteorological stations Referat 2018
401 Forming a structure of the CoNiFe alloys by X-ray irradiation Artykuł 2018
402 Forming of thin–walled profiles made of FML in autoclave process Artykuł 2018
403 Formulations of parametric models for energy and power system elements in the aspect of control quality improvements Artykuł 2018
404 Fotodinamična terapiâ z vibirkovim lazernim skanuval’nim oprominennâm poverhnevih novoutvoren’ Monografia 2018
405 Fractional model of magnetic field penetration into a toroidal soft ferromagnetic sample Artykuł 2018
406 Fracture toughness of concrete containing fly ash Rozdział 2018
407 Free and forced nonlinear oscillations of a hinged-simply supported beam with an elastic longitudinal support Referat 2018
408 The functioning of distributed energy sources in the aspects of using cogeneration technology Rozdział 2018
409 The functioning of the regional airport on the example of Lublin airport Artykuł 2018
410 Funkcje Carathéodory’ego o jednakowych początkowych współczynnikach Referat 2018
411 The fuss formulas in the Poncelet porism Artykuł 2018
412 Game on! Using gamification in didactics, science and environmental protection Monografia 2018
413 Game problems of control for functional-differential systems Rozdział 2018
414 Game-based learning efficiency - study results of using the computerised board Game "Architectural Jewels of Lublin" Rozdział 2018
415 A generalized method for predicting contact strength, wear, and the life of involute conical spur and helical gears. Pt 2, Helical gears Artykuł 2018
416 A generalized method for predicting contact strength, wear, and the life of involute conical spur and helical gears. Pt 1, Spur gears Artykuł 2018
417 Geometric optimization of a beam detector for a WIM system Artykuł 2018
418 Geometric structure of the c45 steel surface after centrifugal burnishing and perpendicular shot peening Artykuł 2018
419 Gradient composite coatings for working surfaces of braking devices Artykuł 2018
420 Green concrete composite incorporating fly ash with high strength and fracture toughness Artykuł 2018
421 Greenhouse systems in quasi-stationary and dynamic modelling Artykuł 2018
422 Gumanizacìâ tehničnoï osviti âk aktualˊna problema filosofìï osviti u viŝih tehničnih navčalˊnih zakladah Artykuł 2018
423 Heat distribution in material during fused deposition modelling Artykuł 2018
424 Historia Katedry Matematyki Stosowanej Rozdział 2018
425 Historia Katedry Metod i Technik Nauczania Rozdział 2018
426 Hoping conductance in nanocomposites (FeCoZr)x(SiO2)(100-x) produced in mixed Ar and O2 atmosphere Rozdział 2018
427 Human factors as the main reason of the accident in scaffold use assessment Referat 2018
428 Human factors as the main reason of the accident in scaffold use assessment Artykuł 2018
429 Human resources diversity management in business practice Rozdział 2018
430 Humanistic and economic management - the case of the cooperatives of the disabled in Poland Artykuł 2018
431 Humanizacja i „oswajanie” ciągów komunikacyjnych za pomocą sztuki i działań artystycznych Rozdział 2018
432 Humidity measurement in carbon dioxide with capacitive humidity sensors at low temperature and pressure Artykuł 2018
433 Hybrid fibres as shear reinforcement in high-performance concrete beams with and without openings Artykuł 2018
434 Hydrodynamics features in cavitation devices under tangent medium input Artykuł 2018
435 Hydrophobisation of mortars containing waste polyurethane foam Artykuł 2018
436 I nvestigation of the effect of the forming angle on force parameters in a skew rolling process for a stepped shaft Referat 2018
437 Identification of the numerical model of FEM in reference to measurements in situ Artykuł 2018
438 Identyfikacja parametrów geotechnicznych lessów lubelskich na podstawie sondowań statycznych CPT Artykuł 2018
439 Identyfikacja rodzajów elastyczności przedsiębiorstwa e-commerce – studium przypadku Artykuł 2018
440 Impact analysis of music on human concentration using electroencephalography Rozdział 2018
441 Impact modelling of cermet composites Artykuł 2018
442 The impact of dielectrics on the electrical capacity, concentration, efficiency ozone generation for the plasma reactor with mesh electrodes Artykuł 2018
443 Impact of different binders on the roughness, adhesion strength, and other properties of mortars with expanded cork Artykuł 2018
444 Impact of exploitation flaws on load capacity of tempered glass stairs assessed by numerical analysis with XFEM Artykuł 2018
445 Impact of human serum on hap-glucan composite Artykuł 2018
446 The impact of modification of epoxy adhesive by addition of active diluent on its energetic and adhesive properties Artykuł 2018
447 The impact of post-reality on creative businesses Artykuł 2018
448 The impact of power transformer in a low-voltage network on voltage profiles with a large generation of microsources Rozdział 2018
449 Impact of radio-frequency atmospheric-pressure plasma on water contact angles of high-impact polystyrene Artykuł 2018
450 Impact of roughness on the wettability of mortars with basalt fibres hydrophobised by nanopolymers solution Artykuł 2018
451 Impact of roughness on the wettability of mortars with basalt fibres hydrophobised by nanopolymers solution Artykuł 2018
452 The impact of selected biofuels on the performance parameters of the Common Rail power system in the utility engine Artykuł 2018
453 The impact of the environment on the interest in computer science studies Rozdział 2018
454 The impact of the power line conductors temperature on the optimal solution of generation distribution in the power system Rozdział 2018
455 The impact of the solar collectors application and domestic hot water demand on unit conventional energy consumption in multi-family buildings Artykuł 2018
456 Impact study of single stsge and multi stage abrasive machining on static strength of lap adhesive joints of mild steel Referat 2018
457 Implementation of the capital city's functions in the context of the development of the information society. The development of smart cities Rozdział 2018
458 Implementation of the capital city's functions in the context of the development of the information society. The development of smart cities Referat 2018
459 Importancia del turismo internacional en la región de Lublin (Polonia) Referat 2018
460 Increasing efficiency of flexible manufacturing systems based on computer product grouping Artykuł 2018
461 Increasing the reliability of flood embankments with neural imaging method Artykuł 2018
462 Independent devices and wirelesss sensor networks for agriculture and ecological monitoring Rozdział 2018
463 Indirect measurements of the parameters of inhomogeneous natural media by a multispectral method using fuzzy logic Rozdział 2018
464 Industrial information systems – new internationally developed undergraduate curriculum Rozdział 2018
465 Influence analysis of common spatial pattern properties to BCI accuracy Rozdział 2018
466 Influence and optimization of the setting of input parameters of laser profilometry by the surface measurement manufactured by the AWJ technology Artykuł 2018
467 The influence of adhesive compounds biochemical modification on the mechanical properties of adhesive joints Artykuł 2018
468 The influence of annealing on the properties of ZnO:Al layers obtained by RF magnetron sputtering Artykuł 2018
469 The influence of auxilary supplements added in the extrusion process to reduce the friction of a polymeric foil Artykuł 2018
470 Influence of biodiesel origin on the exhaust gasses concentration in compression ignition engine Artykuł 2018
471 Influence of elements of coupling stiffness sub-matrix on nonlinear stability FGM-FML thin-walled columns with open cross-section Rozdział 2018
472 Influence of exploitation damage on the capacity of scaffolding frame standards Artykuł 2018
473 The influence of fibre orientation in aluminium-carbon laminates on low-velocity impact resistance Artykuł 2018
474 Influence of firework-related emissions on the indoor air particle concentration Referat 2018
475 The influence of metakaolinite on the development of thermal cracks in a cement matrix Artykuł 2018
476 The influence of microstructure of arc sprayed coatings on wear resistance Artykuł 2018
477 Influence of milling on the effects of co - digestion of brewery spent grain and sewage sludge Rozdział 2018
478 The influence of nanofillers on LDPE mechanical properties Referat 2018
479 The influence of nitrogen pressure on the fabrication of the two-phase superhard nanocomposite (TiZrNbAlYCr)N coatings Artykuł 2018
480 Influence of Penning ionization on ion source efficiency – numerical simulations Artykuł 2018
481 Influence of pre-machining on post-machining deformation of thib-walled elements made of aluminium alloy EN AW-2024 Referat 2018
482 Influence of pre-machining on post-machining deformation of thin-walled elements made of aluminium alloy EN AW-2024 Artykuł 2018
483 The influence of reaction time on hydrogen sulphide removal from air by means of Fe(III)-EDTA/Fiban catalysts Artykuł 2018
484 The influence of shape and dimension of dust particle on electrostatic precipitator operation Artykuł 2018
485 Influence of specimen’s shape and size on the thermal cracks’ geometry of cement paste Artykuł 2018
486 Influence of temperature and surroundings humidity on scaffolding work comfort Rozdział 2018
487 An influence of temperature on reconstructed middle ear with shape memory prosthesis Artykuł 2018
488 The influence of temperature on the AC conductivity of a composite pressboard-synthetic ester-water nanoparticles Rozdział 2018
489 The influence of the composite bridge exploitation on the behavior of the structure subjected to a dynamic load Rozdział 2018
490 The influence of the geometry and resistance of the high voltage winding of the HTS transformer on the inrush current parameters Artykuł 2018
491 The influence of the injection timing on the performance of two-stroke opposed-piston diesel engine Artykuł 2018
492 An influence of the Lorenz system fractionality on its recurrensivity Referat 2018
493 Influence of the MFC actuator on dynamics of a rotor with constant angular velocity Referat 2018
494 Influence of the mobile phone on the human organism during a telephone call Artykuł 2018
495 The influence of the natural aggregate roughness on the ITZ adhesion in concrete Artykuł 2018
496 Influence of the piezoelectric parameters on the dynamics of an active rotor Artykuł 2018
497 Influence of the reaction time on the crystal structure of Na-P1 zeolite obtained from coal fly ash microspheres Artykuł 2018
498 An influence of UV ageing process on tensile strength and young's modulus of polymeric fiber composite materials Artykuł 2018
499 Information technology for automated translation from inflected languages to sign language Rozdział 2018
500 The initial analysis of the aerodynamic characterisics of a 3D printed model of an aircraft Artykuł 2018