Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 12571
Lp. Tytuł Typ Rok
1 Analiza wykorzystania systemów e-learningowych w szkoleniach bibliotecznych na przykładzie uczelni i wydziałów ekonomicznych Artykuł 2010
2 Etnolingwistyka : bibliografia adnotowana 1988-2008 Monografia 2010
3 10 lat Oddziału Lubelskiego PTETiS Monografia 2011
4 100 lat serów topionych Artykuł 2011
5 2-Mercaptobenzothiazole as a corrosion inhibitor in low temperature ionic liquids Referat 2011
6 3-D crack propagation under fracture mode II in cement concrete containing fly-ash additive Referat 2011
7 3D BEM froward problem for diffusive optical tomography Rozdział 2011
8 Abstrakcyjny model układu celów doskonalenia zawodowego nauczycieli akademickich Rozdział 2011
9 Acoustic spectra characteristics of atmospheric pressure plasma using optical wave microphone Artykuł 2011
10 Activation of polish public administration bodies and business within the IEE PVS in Bloom Project Referat 2011
11 Active suppression of nonlinear composite beam vibrations by selected control algorithms Artykuł 2011
12 Active vibration suppression by application of macro fiber composite Artykuł 2011
13 Adaptacyjny system sterujący kompresją falkową obrazu z użyciem miary TOPQS Artykuł 2011
14 Administrative handbook. The installation of ground PV: EU regulations, procedures and main country differences Monografia 2011
15 The adoption of robot paradigms in the education process Rozdział 2011
16 Advanced car driving simulator - As 1200-6 Artykuł 2011
17 Advanced numerical modelling Monografia 2011
18 Aeorodynamic analysis of two footbridges in Cracow Referat 2011
19 Aeration of soils and plants Hasło 2011
20 Aerosol particle concentrations and indoor air parameters in school classrooms Rozdział 2011
21 Agricultural and food cluster in less developed regions. Case study : Estern Poland Rozdział 2011
22 Air deodorization by means of fibrous ion exchangers. Referat 2011
23 Air deodorization in rendering plants by two stage filtration with the use of fibrous ion exchanger Artykuł 2011
24 Akceptacja tożsamości cyfrowej w przedsiębiorstwah lubelszczyzny Rozdział 2011
25 Aktywne tłumienie drgań lekkich struktur kompozytowych z zastosowaniem elementów aktywnych oraz nieliniowego sterowania Referat 2011
26 Algorithms of parallel computations Rozdział 2011
27 Algorytm generowania ścieżek technologicznych w procesie doboru obrabiarek Artykuł 2011
28 Algorytmiczne metody podwyższania efektywnej rozdzielczości toru pomiarowego z częstotliwościowym nośnikiem informacji Artykuł 2011
29 Anaerobic digestion of sewage sludge: sludge concentration influencing energy efficiency Referat 2011
30 Analiza czynników mających wpływ na kształtowanie się wydajności urabiania kombajnami chodnikowymi Artykuł 2011
31 Analiza danych dla potrzeb biznesu Rozdział 2011
32 Analiza dokładności obróbki, frezami trzpieniowymi o zmiennej sztywności, tulei cienkościennych wykonanych z stopu AlMn1 Rozdział 2011
33 Analiza emisji podczerwieni przez śmigłowiec w locie na podstawie badań eksperymentalnych Artykuł 2011
34 Analiza emisji podczerwieni przez spaliny odpływające z silników w czasie lotu śmigłowca Artykuł 2011
35 Analiza energetyczna warstwy wierzchniej po ozonowaniu materiałów konstrukcyjnych stosowanych w przemyśle lotniczym Rozdział 2011
36 Analiza ilościowo-jakościowa ścieków dla nowo projektowanej kanalizacji sanitarnej w zachodniej części miasta Rejowiec Fabryczny Artykuł 2011
37 Analiza intensywności użytkowania pojazdów w firmie transportowej Artykuł 2011
38 Analiza jakości powierzchni i technologiczności wyrobu w systemie Catia v5 na przykładzie modelu obudowy lusterka samochodowego Artykuł 2011
39 Analiza kinematyczna mechanizmu układu sterowania pochyleniem i przechyleniem śmigłowca w systemie Catia v5 Artykuł 2011
40 Analiza konstrukcji optotelekomunikacyjnych mikrokanałów o kształtach złożonych Artykuł 2011
41 Analiza kosztów napraw pojazdów w firmie transportowej Artykuł 2011
42 Analiza kosztów ogrzewania domu Artykuł 2011
43 Analiza MES procesu walcowania poprzeczno-klinowego kul metodą zwykłą Artykuł 2011
44 Analiza MES zębów z wypełnieniem stomatologicznym przy obciążeniu termicznym Artykuł 2011
45 Analiza możliwości działań naprawczych służących oszczędzaniu energii na przykładzie galeriowca Artykuł 2011
46 Analiza możliwości integracji bazy danych Oracle z aplikacjami tworzonymi przy użyciu środowiska programistycznego WebRatio Artykuł 2011
47 Analiza możliwości pracy ogniwa paliwowego HTPEM w trybie elektrolizera Artykuł 2011
48 Analiza możliwości socjoekonomicznych wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie na przykładzie Lublina Artykuł 2011
49 Analiza możliwych działań naprawczych na przykładzie wysokiego budynku punktowego Artykuł 2011
50 Analiza nieparametrycznych metod automatycznej klasyfikacji obiektów wielowymiarowych w aplikacji do nieniszczącej detekcji uszkodzeń Referat 2011
51 Analiza numeryczna konstrukcji rusztowania modułowego o nietypowym kształcie Artykuł 2011
52 Analiza numeryczna MES wybranych rozwiązań konstrukcyjnych ścian bocznych kabin dźwigów osobowych Artykuł 2011
53 Analiza numeryczna procesu kucia stożkowego koła zębatego na prasie korbowej Artykuł 2011
54 Analiza numeryczna procesu pękania kompozytu PA 6 z włóknem szklanym Artykuł 2011
55 Analiza numeryczna procesu walcowania wałków drążonych z uzębieniami Artykuł 2011
56 Analiza numeryczna przyczyn uszkodzeń głowicy i zaworów silnika o zapłonie samoczynnym Artykuł 2011
57 Analiza numeryczna tłoka silnika Wankla Artykuł 2011
58 Analiza numeryczna walcowania gwintu śruby M 20×2,5 metodą styczną narzędziami rolkowymi Artykuł 2011
59 Analiza parametrów przepływu cząstek stałych na przykładzie pyłu węglowego Artykuł 2011
60 Analiza płynięcia metalu podczas prasowania obwiedniowego wyrobu typu tarcza Artykuł 2011
61 Analiza porównawcza metod frezowania HSM, HPC oraz frezowania konwencjonalnego wysokokrzemowych stopów aluminium Artykuł 2011
62 Analiza porównawcza potrzeb energetycznych jednorodzinnych budynków mieszkalnych o różnym standardzie wykonania Artykuł 2011
63 Analiza porównawcza procesu cięcia wiązką laserową i strumieniem wodno-ściernym Artykuł 2011
64 Analiza porównawcza prognozowania produkcji budowlanej z zastosowaniem metod regresji krokowej, sieci neuronowych i ARIMA. Cz. 2 Artykuł 2011
65 Analiza porównawcza siły niszczącej połączenia klejowe, klejowo-nitowe oraz nitowe stopu tytanu Artykuł 2011
66 Analiza porównawcza siły niszczącej połączenia klejowe, klejowo-nitowe oraz nitowe stopu tytanu Artykuł 2011
67 Analiza porównawcza wybranych metod identyfikacji porowatości w kompozytach polimerowych Rozdział 2011
68 Analiza postępu we wdrażaniu fotowoltaiki na świecie i w Polsce Artykuł 2011
69 Analiza powierzchni metalu w laminatach metalowo-włóknistych Artykuł 2011
70 Analiza prawdopodobieństwa przetrwania i niezawodności układu ząb-wypełnienie kompozytowe Artykuł 2011
71 Analiza procesów pękania w kompozytach betonowych z dodatkiem popiołów lotnych Artykuł 2011
72 Analiza procesu zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie branży maszynowej w aspekcie wdrożenia systemu lean manufacturing Rozdział 2011
73 Analiza przewodności cieplnej przegród z betonu komórkowego w zależności od zmian wilgotności Artykuł 2011
74 Analiza przypadku przyspieszonego zużycia liny wyciągowej Artykuł 2011
75 Analiza rozkładu ciśnienia na powierzchni prostopadłościanu w zależności od kąta natarcia wiatru i struktury wiatru Artykuł 2011
76 Analiza skuteczności przepon wykonywanych metodami iniekcji chemicznej w murach z opoki wapnistej Monografia 2011
77 Analiza sprawności oraz emisji spalin silnika benzynowego z tworzeniem mieszanki za pomocą strugi wtryskiwanego paliwa Artykuł 2011
78 Analiza stanu naprężeń w twardych tkankach zębów na przykładzie dolnego siekacza z wykorzystaniem metody MES Artykuł 2011
79 Analiza teoretyczna wodorowego wspomagania spalania w silniku samochodowym Artykuł 2011
80 Analiza teoretyczna zjawisk ograniczających proces kształtowania płyty z jednym żebrem ze stopu magnezu Mg4AlZn Referat 2011
81 Analiza termomechaniczna procesu walcowania poprzeczno-klinowego odkuwek drążonych ze stopu aluminium 2618 Artykuł 2011
82 Analiza właściwości cieplnych betonu z kruszywem z odpadów ceramiki sanitarnej Artykuł 2011
83 Analiza wpływu nieciągłości w odniesieniu do poziomu tłumienia w kompozytach polimerowych wzmacnianych włóknem szklanym Artykuł 2011
84 Analiza wpływu parametrów wiercenia na efektywność pracy świdra gryzowego z uwzględnieniem zużycia jego uzbrojenia Artykuł 2011
85 Analiza wpływu parametrów wiercenia na zużycie uzbrojenia świdrów gryzowych Artykuł 2011
86 Analiza wpływu sił skrawania oraz zamocowania na poziom naprężeń w aspekcie grubości ścianek wybranej konstrukcji kieszeniowej Artykuł 2011
87 Analiza wpływu zewnętrznego pola magnetycznego na zmianę właściwości magnetycznych stopu Co-Cr-Ni Artykuł 2011
88 Analiza wybranych dyskryminant stosowanych do oceny stanu technicznego przekładni Artykuł 2011
89 Analiza XIX-wiecznych widoków Lublina pod względem identyfikacji zabudowań zlokalizowanych przy ul. Bernardyńskiej Artykuł 2011
90 Analiza zaburzeń promieniowanych reaktora plazmowego typu GlidArc Referat 2011
91 Analiza zniszczenia mikrostruktury kompozytów węglowo/epoksydowych z wykorzystaniem MES Referat 2011
92 Analiza źródeł niedokładności układu do testowania nowej metody wyznaczania charakterystyk elektrycznych i cieplnych modułów peltiera Artykuł 2011
93 Analiza zwarciowa sieci elektroenergetycznej z uwzględnieniem farm wiatrowych traktowanych jako sterowane źródła prądowe Artykuł 2011
94 Analysis electromagnetic field distribution and specific absorption rate in breast models Referat 2011
95 Analysis of active vibration suppression by application of macro fiber composite Referat 2011
96 Analysis of biomass and pulverized coal co-combustion using curvelet transform Referat 2011
97 Analysis of car dynamics based on a hybrid sky-hook and ground-hook model Artykuł 2011
98 Analysis of car dynamics based on a hybrid sky-hook and ground-hook model Referat 2011
99 Analysis of crack propagation in concrete and other geo-materials Referat 2011
100 Analysis of cycle-to-cycle variation and non-uniformity of energy production: Tests on individual cylinders of a radial piston engine Artykuł 2011
101 Analysis of energy losses in the zigzag lasers based on a flat truncated prism Referat 2011
102 Analysis of expression profile of genes encoding cellular receptor proteins in endometrial cancer Artykuł 2011
103 Analysis of forming geometrical macrostructure in walls of extrusion products manufactured from polypropylene composite filled with CaCO3 Artykuł 2011
104 Analysis of manufacturing of flat magnesium alloy part with rib Referat 2011
105 Analysis of measurement signals Rozdział 2011
106 An analysis of selected diesel engine start-up parameters Artykuł 2011
107 The analysis of selected unethical behaviours against women in enterprises in the lubelskie region - pilot study Rozdział 2011
108 Analysis of the cross-wedge rolling process of toothed shafts made from 2618 aluminium alloy Artykuł 2011
109 The analysis of the disturbances in a morphological structure and a hormonal function of thyroid gland in women in perimenopausal period Artykuł 2011
110 An analysis of the intensity of vehicle use using the example of the polish mail company Artykuł 2011
111 An analysis of the intensity of vehicle use using the example of the polish mail company Referat 2011
112 An analysis of the relationships among selected operating and maintenance parameters of vehicles used in a transportation company Artykuł 2011
113 Aplikacje sieciowe i mobilne jako źródło danych biomedycznych Artykuł 2011
114 The application of a tribotester prototype to sliding friction simulations and wear computations by means of FEM Referat 2011
115 Application of arc weld surfacing for reclamation of knives used in recycling of waste tires Rozdział 2011
116 Application of curvelet transform in the processing of data from ground penetrating radar Referat 2011
117 The application of dispersed processing networks in order to optimize the energy consumption in contemporary buildings Referat 2011
118 Application of dynamic generation cost financial analysis method to designing of sanitary sanitation systems in rural settlements Artykuł 2011
119 Application of expectation-maximization algorithm and maximum likelihood rule to estimation of mixture models parameters Artykuł 2011
120 Application of hydrodynamic cavitation for leachate of municipal landfill site Referat 2011
121 Application of ion exchange substrate for stabilization of recultivated layers of dumping sites Referat 2011
122 Application of optical wave microphone to gliding arc discharge Referat 2011
123 Application of thin films based on indium and tin oxides as functional elements of electronic devices Referat 2011
124 Applications of regression methods to humidity sensors calibration Artykuł 2011
125 Aproksymacyjny model pętli histerezy dla modeli numerycznych obwodów nieliniowych Referat 2011
126 Architektoniczne prace badawcze w kościele parafialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kraśniku Artykuł 2011
127 Architektura komputerów i systemy operacyjne Monografia 2011
128 Architektura sakralna miedzywojennego Wołynia: tradycja a współczesność Rozdział 2011
129 Architektura z poszanowaniem miejsca Artykuł 2011
130 Arhìtekturnij kompleks Tovaristva Ìsusa u Vìnnicì Rozdział 2011
131 Arytmetyka komputerów Rozdział 2011
132 Aspekty realizacyjne projektu "Absolwent na miarę czasu" Rozdział 2011
133 Assessing the influence of porosity in the deformation of metal-ceramic composites Artykuł 2011
134 Assessment of the QoE in Voice Services based on the self-organizing neural network structure Referat 2011
135 Atmospheric pressure plasma jet for decontamination purposes Referat 2011
136 Atmospheric pressure plasma jet for sterilization purposes Referat 2011
137 Atrybuty wyjątkowej uniwersalnej wartości Rozdział 2011
138 Automatyczne urządzenie do oceny stanu technicznego rozpylaczy rolniczych Artykuł 2011
139 Autoregression models for unemployment rate Artykuł 2011
140 Awaryjny system bezpieczeństwa pojazdu dla oblodzonych powierzchni - „KOLCE” Artykuł 2011
141 Badania bioindykacyjne jakości wody i ścieków w oparciu o zgrupowania organizmów saprobiontycznych Referat 2011
142 Badania bioindykacyjne w gospodarce wodno-ściekowej Referat 2011
143 Badania efektywności działania wytłaczarki nowej generacji. Cz. 1. Wpływ umiejscowienia tulei obrotowej cylindra w układzie uplastyczniającym Artykuł 2011
144 Badania eksperymentalne i analiza skuteczności działania bezrdzeniowego indukcyjnego nadprzewodnikowego ogranicznika prądu Referat 2011
145 Badania eksperymentalne słonecznej instalacji ciepłej wody użytkowej w warunkach klimatycznych Lublina. Cz. 1, Ocena rzeczywistych efektów energetycznych Artykuł 2011
146 Badania eksperymentalne słonecznej instalacji ciepłej wody użytkowej w warunkach klimatycznych Lublina. Cz. 2, Badanie zjawiska stratyfikacji w wodnym zbiorniku magazynującym Artykuł 2011
147 Badania emisji pól elektromagnetycznych Rozdział 2011
148 Badania mikroprzecieku wybranych kompozytów stomatologicznych po procesie zmęczenia cieplnego Artykuł 2011
149 Badania modelowe lotniczego układu paliwowego Artykuł 2011
150 Badania modelowe rozprzestrzeniania się zanieczyszczenia pochodzącego z nieszczelnej kanalizacji deszczowej w gruntach torfowych Artykuł 2011
151 Badania nad rozwojem mikroorganizmów w przewodach wodociągowych z z żeliwa sferoidalnego z wykładziną cementową Artykuł 2011
152 Badania natężenia dźwięku na terenie campusu Politechniki Lubelskiej Rozdział 2011
153 Badania numeryczne nośności węzłów w modułowym systemie rusztowań budowlanych Artykuł 2011
154 Badania podciągania kapilarnego wody przez płyty wapienno-krzemianowe z wykorzystaniem technik reflektometrycznych TDR Artykuł 2011
155 Badania porównawcze chropowatości powierzchni wybranych stopów magnezu po frezowaniu narzędziem pełnowęgikowym oraz pkd Artykuł 2011
156 Badania porownawcze wpływu frezowania na chropowatość powierzchni i mikrotwardość warstwy wierzchniej stopu tytanu Ti6A14V oraz stali nierdzewnej 15-5PH Artykuł 2011
157 Badania porównawcze wytrzymałości na ścinanie zakładkowych połączen klejowych po oczyszczeniu mechanicznym i ozonowaniu Artykuł 2011
158 Badania procesu tworzenia mieszanki w silniku gwiazdowym Artykuł 2011
159 Badania procesu tworzenia mieszanki w silniku o zapłonie iskrowym zasilanym wtryskiem gazu propan-butan Artykuł 2011
160 Badania rozkładu ciśnienia na powierzchni walca w zależności od struktury wiatru Artykuł 2011
161 Badania satysfakcji i lojalności klientów w różnych sektorach gospodarczych Artykuł 2011
162 Badania stanowiskowe jakości połączeń gwintowych Artykuł 2011
163 Badania stanu energetycznego warstwy wierzchniej stopów Al po frezowaniu konwencjonalnym i HSM Rozdział 2011
164 Badania struktury przepływu w tunelu aerodynamicznym laboratorium inżynierii wiatrowej politechniki krakowskiej Artykuł 2011
165 Badania symulacyjne metody bezpośredniego sterowania momentem i strumieniem synchronicznego silnika reluktancyjnego Artykuł 2011
166 Badania symulacyjne skręceń pierścieni tłokowych w zespole tłok-pierścienie-cylinder Artykuł 2011
167 Badania w warunkach drogowych pojazdu z silnikiem benzynowym zasilanym paliwem e85 Artykuł 2011
168 Badania właściwości warstwy wierzchniej po nagniataniu odśrodkowym przedmiotów wycinanych wiązką laserową Rozdział 2011
169 Badania właściwości warstwy wierzchniej stopu aluminium po obróbce szczotkowaniem Rozdział 2011
170 Badania wykończeniowego frezowania stali po cięciu laserem Rozdział 2011
171 Badania zawartości jonów metali ciężkich w wodzie kontaktującej się z wykładziną cementową rur wodociągowych Artykuł 2011
172 Badanie korozji stali niestopowej, miedzi i cynku w cieczach jonowych. Cz. II: Korozja w zawierajacych chlorki i wode tetrafluoroboranach 1,3-dialkiloimidazoliowych Artykuł 2011
173 Badanie mechaniki współdziałania stykowego ze zużyciem w układach cylindrycznych o wewnętrznym styku hertzowskim Artykuł 2011
174 Badanie poziomu motywacji i satysfakcji pracowników z wykorzystaniem modelu ścieżkowego Artykuł 2011
175 Badanie procesu korozji stali w cieczach jonowych zanieczyszczonych chlorkami i wodą Artykuł 2011
176 Badanie układów EBS i SRS samochodu ciężarowego Artykuł 2011
177 Badanie wpływu parametrów geometrycznych kieszeni prostokątnej oraz warunków realizacji procesu skrawania na drgania podczas frezowania trochoidalnego Artykuł 2011
178 Badanie wpływu równomierności rozmieszczenia włókien na moduł sprężystości poprzecznej kompozytu rowingowego w procesie produkcji odpowiedzialnych konstrukcji nośnych Rozdział 2011
179 Badanie wpływu właściwości geometrycznych mikrostruktury na moduł sprężystości poprzecznej kompozytu rowingowego w procesie produkcji odpowiedzialnych konstrukcji nośnych Artykuł 2011
180 Balkony o różnej konstrukcji – cieplno-wilgotnościowa ocena mostków cieplnych Artykuł 2011
181 BEMLAB - open source, objective Boundary Element Method Library Rozdział 2011
182 BEMLAB - open source, objective Boundary Element Method Library Rozdział 2011
183 BEMLAB – Universal, Open source, Boundary Element Method library applied in Micro-Electro-Mechanical Systems Rozdział 2011
184 BEMLAB open source library and problems expressed by complex numbers Artykuł 2011
185 Benchmarking jako metoda doskonalenia kompetencji organizacji w szpitalach publicznych Artykuł 2011
186 Berlińskie osiedla Onkel-Toms-Hütte i Am Fischtal jako odzwierciedlenie w budownictwie mieszkaniowym relacji między nurtem awangardowym a nurtem kontynuacji w architekturze Niemiec lat dwudziestych XX Artykuł 2011
187 Beton asfaltowy o wysokim module w Polsce Artykuł 2011
188 Bezinvazijnyj metod izmereniâ svojstv termobatarej Artykuł 2011
189 Bezodpadowe dzielenie prętów Artykuł 2011
190 Bezpieczeństwo informatyczne w e-administracji Rozdział 2011
191 Bezprzekładniowy napęd drzwi windy Artykuł 2011
192 Bilans energetyczny pracy głowicy wkręcającej Artykuł 2011
193 Biological interpretation of the most informative peaks in the task of mass spectrometry data classification Artykuł 2011
194 Biomass-coal combustion characterization using image processing Referat 2011
195 Biopaliwa do silników wysokoprężnych Rozdział 2011
196 Bioreaktor laboratoryjny typu SBR do badania właściwości osadu czynnego i procesów oczyszczania ścieków Artykuł 2011
197 Biotechnology of the food industry wastewater treatment from nitrogen compunds Artykuł 2011
198 Bonding of silicon and crystal quartz wafers at the minimized residual stresses Artykuł 2011
199 BPMN and WebML solution for web app-aided flow of dokuments Rozdział 2011
200 Budowa i badania nadprzewodnikowego bezrdzeniowego indukcyjnego ogranicznika prądu średniego napięcia Referat 2011
201 Budowa modeli 3D w edytorze Blender dla silnika gier jMonkeyEngine Artykuł 2011
202 Budujmy mosty miejskie Artykuł 2011
203 Building a bridge between IT and non-IT specialists – Tempus ERAMIS Artykuł 2011
204 Business Intelligence narzędziem budowy i realizacji strategii przedsiębiorstwa Artykuł 2011
205 Całkowanie numeryczne i analityczne na przykładzie metody elemntów brzegowych Galerkina Artykuł 2011
206 Cation selectivity of membrane pores generated during pulse electric fields Referat 2011
207 Cellular process of polymer materials Rozdział 2011
208 Chaos in mechanical systems. Selected problems Referat 2011
209 Characteristics of an ion source for short-lived nuclide production Referat 2011
210 Characteristics of cyclic heat release variability in the transition from spark ignition to HCCI in a gasoline engine Artykuł 2011
211 Characteristics of emissions from municipal waste landfills Artykuł 2011
212 Charakterystyka działania silnika o zapłonie samoczynnym w warunkach swobodnego rozpędzania Monografia 2011
213 Charakterystyka metod wtryskiwania do zastosowań medycznych Artykuł 2011
214 Charakterystyka powłok ceramicznych SiO2 i SiO2-TiO2 otrzymywanych metodą zol-żel Artykuł 2011
215 Charakterystyki czasowe skokowej wymiany ładunków w arsenku galu napromieniowanym jonami H+ Artykuł 2011
216 Charakterystyki wytwarzania powłok kabli w procesie wytłaczania Rozdział 2011
217 Chemia w laboratorium budownictwa Monografia 2011
218 The choice of an optimal heating system for a low-energy single-family house under Polish climatic conditions – a case study Rozdział 2011
219 The cholesteric-nematic transition in thin layers of nematic-cholesteric mixtures Artykuł 2011
220 Ciche nawierzchnie asfaltowe z zastosowaniem granulatu gumowo-asfaltowego Rozdział 2011
221 Ciche nawierzchnie drogowe na świecie Artykuł 2011
222 Clusters - a chance to build competitive advantage in the global economy Rozdział 2011
223 Co-digestion of intermediate landfill leachate and sewage sludge as a method of leachate utilization Artykuł 2011
224 Co-implantation of stibium and phosphorus into silicon Referat 2011
225 The cogeneration of energy in house building Referat 2011
226 A collection of papers presented at the International Conference on Electrokinetic Phenomena Artykuł 2011
227 Coloring VBR streams inside the diffServ domain Referat 2011
228 Combustion process monitoring in a stoker fired boiler using endoscope and thermo-visual camera Referat 2011
229 A comparative analytical assessment of iodides in healthy and pathological human thyroids based on IC-PAD method preceded by microwave digestion Artykuł 2011
230 Comparative strength tests of selected polycaprolactam (PA6) adhesive bonded joints Referat 2011
231 Comparing methods of image reconstruction in electrical impedance tomography Artykuł 2011
232 A Comparison between gas and atomized liquid precursor states in the deposition of functional coatings by pin corona plasma Artykuł 2011
233 The comparison of diesel engine cylinder wear obtained during the start - up and the operation Artykuł 2011
234 The comparison of potential use of electric filters with bifilar winding and discharging filters Referat 2011
235 The comparsion of ageing effect on selected epoxy adhesives Referat 2011
236 Comprehensive analysis of mass spectrometry data - a case study Artykuł 2011
237 Comprehensive methods of MALDI-TOF mass spectrometry data analysis Artykuł 2011
238 Computational models of laminated glass plate under transverse static loading Rozdział 2011
239 Computer aided FMS machine tools subsystem of multicriteria analysis Artykuł 2011
240 Computer Steganography with sound containers Rozdział 2011
241 Computer system assistance of business decisions -example of customer relationship management Rozdział 2011
242 Computer Technologies for Information Security Monografia 2011
243 Computer-aided machine tool selection for focused flexibility manufacturing systems using economical criteria Artykuł 2011
244 Computional fluid dynamics and water quality modelling Artykuł 2011
245 Concentration of TBBP a in dust from polish indoor environments Referat 2011
246 The conceptual framework for construction project risk Artykuł 2011
247 Conditions of Polishenergy security and sustainable development Rozdział 2011
248 Conducted electromagnetic interference emitted by plasmatron discharges Artykuł 2011
249 Conductivity of (FeCoZr)x(CaF2)1-x nanocomposites Referat 2011
250 Control of fractional-order dynamic systems under uncertainty Rozdział 2011
251 Convergence rates in the SLLN for some classes of dependent random fields Artykuł 2011
252 Corporation pathologies as an obstacle to achieve sustainable development Rozdział 2011
253 Corrosion of copper in 1-alkyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborates contaminated with water and chlorides Referat 2011
254 Corrosion resistance of overlay coatings Artykuł 2011
255 Creating an international network of master degrees in computer science as a second competence Referat 2011
256 Criterion for angle prediction for the crack in materials with random structure Artykuł 2011
257 Criterion for predicting direction of the crack in composites with random structure Referat 2011
258 Critical date bugs and their impact on computer-based economy Artykuł 2011
259 Cross-wedge rolling of shafts with an eccentric step Artykuł 2011
260 Cycle-to-cycle variation of the combustion process in a diesel engine powered by different fuels Artykuł 2011
261 Cylc Ryszard Hasło 2011
262 Czym jest architektura XXI wieku w Warszawie? Czym może być? Czym będzie? Rozdział 2011
263 Czynniki wpływające na sukces i długoterminowe przetrwanie firm rodzinnych Artykuł 2011
264 Czynniki wpływające na sukces partnerstwa w łańcuchu dostaw - czy firmy rodzinne są lepszymi partnerami? Artykuł 2011
265 Czynniki zwiększające jakość użytkową interfejsów aplikacji internetowych Artykuł 2011
266 Damage and failure processes of hybrid joints: Adhesive bonded aluminium plates reinforced by rivets Artykuł 2011
267 Definicja podobieństwa nieruchomości dla potrzeb ich wyceny Artykuł 2011
268 Degradacja kompozytu konstrukcyjnego LVL w warunkach jednoczesnego oddziaływania obciążeń statycznych i wysokich temperatur Artykuł 2011
269 Degradation of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in indoor air by ozone Referat 2011
270 Delamination detections of laminated, nonlinear vibrating and thermally loaded beams Rozdział 2011
271 Denoising of data recorded in a multichannel way with use of a wavelet transform Referat 2011
272 Dependencies of grain structure formation in dielectric materials based on solid state solutions BaхSr1-х(R0.5Nb0.5)O3 with R = Ho, Er, Tm, Yb and Lu Referat 2011
273 Design and simulation of a vibration-based energy harvesting system for a bicycle Referat 2011
274 Design of a frame to a semi low-loader Artykuł 2011
275 Design of on-line driver assistance satellite observation system (SOS) Artykuł 2011
276 Detection of biomass-coal unstable combustion using frequency analysis of image series Referat 2011
277 Determinanty wdrożenia systemów zarządzania wiedzą w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach Artykuł 2011
278 Determinanty zachowań rynkowych konsumentów niepełnosprawnych ruchowo Artykuł 2011
279 Determination of friction coefficients at elevated temperatures for some Al, Mg and Ti alloys Artykuł 2011
280 Determination of parameters of the Peltier module without interference in its structure Artykuł 2011
281 Determination of salinity changes in building materials using electric methods Artykuł 2011
282 The device for cold-junction temperature compensation of thermoelectric transducers with temperature-dependent voltage source Referat 2011
283 Dezynfekcja powietrza promieniami UV i promieniową jonizacji katalityczną w instalacjach wentylacyjnych Artykuł 2011
284 The diagnostic method to verify of properties of LPG/CNG injectors Referat 2011
285 Diagnostics of breast cancer-complementary method Artykuł 2011
286 Diagnostics of industrial pulverized coal burner using optical methods and artificial intelligence Referat 2011
287 Diagnostyka i monitoring mostów w Europie Artykuł 2011
288 Different types of energy conversion for biohydrogen production processes Artykuł 2011
289 Diffusion in solis Hasło 2011
290 Digital identity in the enterprise-concept and applications Rozdział 2011
291 Digital identity management at polish SMES Artykuł 2011
292 Diheliocoidal extruder : its design and processing efficiency Artykuł 2011
293 A direct comparison between gas state and atomised liquid state precursor in the deposition of functional coatings by pin corona plasma Artykuł 2011
294 Disturbances propagation in the arc plasma reactor systems Artykuł 2011
295 Do pitannâ pro ocnku vplivu koriguvannâ zubìv cilìndričnoï evolventnoï kosozuboï peredačì na ïh kontaktnu mìcnìst Artykuł 2011
296 Dobór czasu próbkowania dla szeregu czasowego temperatury rejestrowanej podczas magazynowania ziarna żyta Artykuł 2011
297 Doslìdžennâ vzaêmozw'âzku mìž mehanìzmom znošuvannâ ta formuvannâm strukturi poverhnevih plivok boriolnih pokrittìv Artykuł 2011
298 Doslìdžennâ navantažuvalhoï zdathosti, znošuvannâ i dovgovìčnosti konìčnih kosozubih evolventnih peredač pri dvoparhomu začeplennì. Častina 1. Vpliv modulâ začeplennâ Artykuł 2011
299 Doslìžennâ navantažuvalnoï zdatnostì, znošuvannâ i dovgovìčnostìkonìčnih kosozubih evolventnih peredač pri dvoparnomu začeplennì. Častina 2. Vpliv peredavalnogo vìdnošennâ Artykuł 2011
300 Dostrzec piękno w zniszczonym zabytkowym budynku Artykuł 2011
301 Durability of protective coatings on contact surfaces Referat 2011
302 Durability prediction of a diesel engine piston-rings-cylinder assembly on the basis of test bench results Referat 2011
303 Dwuetapowe formowanie dwukrzemianu tytanu Artykuł 2011
304 Dwuwymiarowe zewnętrzne problemy potencjalne modelowanie za pomocą metody elementów brzegowych ibiblioteki BEMLAB Artykuł 2011
305 Dylematy szacowania kosztu kapitału własnego w niewielkich przedsiębiorstwach Artykuł 2011
306 Dynamic analysis of debonded sandwich plates with flexible core - numerical aspects and simulation Rozdział 2011
307 Dynamic analysis of a rotating composite beam with an embedded active element Referat 2011
308 Dynamic behaviour of sandwich plates containing single/multiple debonding Artykuł 2011
309 Dynamic critical load based on different stability criteria for coupled buckling of columns with stiffened open cross-sections Artykuł 2011
310 Dynamical analysis of milling process with various radial depth of cut Artykuł 2011
311 Dynamical changes during composite milling: recurrence and multiscale entropy analysis Artykuł 2011
312 Dynamics of an autoparametric pendulum-like system with a nonlinear semiactive suspension Artykuł 2011
313 Dynamics of composite materials cutting Artykuł 2011
314 Dyspersja chromatyczna w światłowodowych liniach telekomunikacyjnych Rozdział 2011
315 Dyspersje cementowe w procesie iniekcyjnej naprawy defektów betonu Monografia 2011
316 Dystrybucja biomarkerów i dojrzałość termiczna materii organicznej w tonsteinie i węglu kamiennym z pokładu 385/2 z kopalni Bogdanka (Lubelskie Zagłębie Węglowe) Artykuł 2011
317 Dzielenie się wiedzą w przedsiębiorstwie Artykuł 2011
318 E-learning wspomagający dydaktykę na kierunku Informatyka Rozdział 2011
319 E-rekrutacja w realizacji strategii e-biznesu w Polsce Artykuł 2011
320 Eco-management for sustainable regional development Monografia 2011
321 Edukacja i ochrona zabytków Rozdział 2011
322 Efekty wykorzystania kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody w budynkach wielorodzinnych Artykuł 2011
323 Efektywność gospodarowania w warunkach regulowanej konkurencji na przykładzie rynku usług komunikacji miejskiej Artykuł 2011
324 Efektywność procesu wytłaczania mikroporującego poli(chlorku winylu) Monografia 2011
325 Efektywność wytwarzania elementów lotniczych ze stopów aluminium i magnezu Rozdział 2011
326 Efektywny dobór amunicji Rozdział 2011
327 Effect analysis on the implementation of automatic emergency call system eCall Artykuł 2011
328 Effect of absorbing layer thickness on efficiency of solar cells based on Cu(In,Ga)(S,Se)2 Referat 2011
329 The effect of bed properties on methane removal in an aerated biofilter - Model studies Artykuł 2011
330 An effect of contact shape on protective coating properties Referat 2011
331 Effect of different design features of the reactor on hydrodynamic cavitation process Artykuł 2011
332 The effect of direct voltage polarity on the value of electric arc burning on the W-10 switch contacts Referat 2011
333 Effect of electrodynamic and climatic loads on flexible busbar of high-voltage open switchgear Referat 2011
334 Effect of friction for density distribution in die compaction of powders Artykuł 2011
335 Effect of mercury and lead on the total environment Artykuł 2011
336 Effect of milling parameters upon burr formation during AZ91 HP Magnesium Alloy Face Milling Rozdział 2011
337 Effective methods of computer systems data flows security Rozdział 2011
338 Effective properties for sandwich plates with aluminium foil honeycomb core and polymer foam filling - Static and dynamic response Artykuł 2011
339 The effectiveness of the single screw extrusion of selected thermoplastic polymers Rozdział 2011
340 Effects of Fluences of Irradiation with 107 MeV Krypton Ions on the Recovery Charge of Silicon p(+)n-Diodes Artykuł 2011
341 Eksploatacja technicznych obiektów budowlanych w aspekcie przejścia ciepła przez przegrody Artykuł 2011
342 Electrical properties as another criteria of the distribution seeds of mustard from the seeds galium aparine Rozdział 2011
343 Electron hopping and DC conductivity of dampness-soaked paper-oil insulation of HV transformers Referat 2011
344 Electron paramagnetic resonance of (CoFeZr)x(Al2O3)100-x nanocomposites produced in the atmosphere of oxygen and argon Referat 2011
345 Electronic excited states of carotenoid dyes adsorbed on TiO2 Artykuł 2011
346 The electrophysical properties of thin nanocrystalline tin dioxide films obtained by thermal oxidation Referat 2011
347 Elektroniczna modyfikacja parametrów pracy silnika samochodowego o zapłonie samooczynnym Artykuł 2011
348 Elektronicznie sterowany wtryskiwacz wodoru do silnika Wankla Artykuł 2011
349 Elektronika nadprzewodnikowa Monografia 2011
350 Element pionowy polimerowy [ Prawo z rejestracji nr 16689 wzoru przemysłowego] Patent 2011
351 The elemental composition, topography and wettability of Pb0.25Sn1.75S2 thin films Referat 2011
352 Elements of functional requirements specification introduced by WebML - analysis of usefulness Artykuł 2011
353 Elementy komputerowo wspomaganego procesu sterowania produkcją z wykorzystaniem kart kanbann Artykuł 2011
354 Eliminacja czynnika ludzkiego przez techniczne środki przekazu informacji w systemach nadzoru nad stanem chronionego obiektu Artykuł 2011
355 EMAS w zakładzie przemysłowym Rozdział 2011
356 Emisja elektromagnetyczna urządzeń WI-FI w budynkach mieszkalnych Rozdział 2011
357 Energetyczny audyt miejski dla Lublina Artykuł 2011
358 Energetyczny audyt miejski, z wykorzystaniem szablonu MDN/R+E, jako instrument planowania oszczędności energetycznej w mieście Artykuł 2011
359 Energetyka słoneczna w Europie i na świecie Artykuł 2011
360 Energetyka wiatrowa w Polsce – analiza potencjalnych ograniczeń bilansowych i oddziaływania na warunki pracy jednostek konwencjonalnych Artykuł 2011
361 Energy consumption in the motion of the vihicle with electric propulsion Artykuł 2011
362 Energy efficiency as a tool for sustainable development Rozdział 2011
363 Energy harvesting by two magnetopiezoelastic oscillators Rozdział 2011
364 Energy harvesting in a magnetopiezoelastic system driven by random excitations with uniform and gaussian distributions Artykuł 2011
365 Enhancemenet of menthane oxidation capacity in biofilter due to aeration - a laboratory study Referat 2011
366 Entrepreneurship and innovativeness: in search of the interrelationships Artykuł 2011
367 Entrepreneurship in maaging small enterprise in poland and belaruss Rozdział 2011
368 The environmental analysis of insulation materials in the context of sustainable buildings Referat 2011
369 Environmental monitoring in evaluation of sustainability Artykuł 2011
370 Equivalent circuits for FeCoZr-Al2O3 nanocomposite films deposited in argon and oxygen atmospheres Referat 2011
371 Equivalent electromagnetic model for current leads made of HTS tapes Referat 2011
372 Estetyczne aspekty wzmacniania drewnianych konstrukcji mostowych Referat 2011
373 Estetyka i ekologia mostów drewnianych Rozdział 2011
374 Estimating distribution parameters of schedule activity duration on the basis of risk related to expected project conditions Artykuł 2011
375 Estimative factors for the exploitation of biofuels in the central eastern region of Poland Rozdział 2011
376 Estymacja niepewności długookresowych poziomów dźwięku przy określonym prawdopodobieństwie zmienności warunków emisji Referat 2011
377 Etykietowanie - metoda wytwarzania elementów z tworzyw o specjalnych cechach powierzchni Artykuł 2011
378 Evaluating surrogate measures of construction project schedule robustness Artykuł 2011
379 The evaluation of alternator technical condition on the basis of thermovision tests Referat 2011
380 Evaluation of costs of service and repair of cars in the polish mail company Artykuł 2011
381 Evaluation of perlite-based material as a potential bed of methanotophic biofilter Referat 2011
382 Ewolucja systemów UPnP Rozdział 2011
383 Examination of capillary rise phenomenon in aerated concrete block using the surface TDR probe Artykuł 2011
384 Examination of the influence of shear micro-geometrical properties on transverse elasticity the modulus of roving composite materials used in critical constructions Referat 2011
385 Experience of Test Driven Development adoption in software industry Artykuł 2011
386 Experimental and numerical analyses of clinched and adhesively bonded hybrid joints Artykuł 2011
387 Experimental evaluation of three heating systems commonly used in the residential sector Artykuł 2011
388 An experimental study of combustion phasing control in CAI gasoline engine with in-cylinder fuel reforming Referat 2011
389 An experimental study of fuel injection strategies in CAI gasoline engine Artykuł 2011
390 An experimental study on damage evolution of unfired dry earth under compression Artykuł 2011
391 Extrusion method of thin-walled axis-symetrical cellular products Referat 2011
392 Fault current limitation in power network by the superconducting transformers made of 2G HTS Artykuł 2011
393 The Features of Real Part of Admittance in the Nanocomposites (Fe45Co45Zr10)(x)(Al2O3)(100-x): Manufactured by the Ion-Beam Sputtering Technique with Ar Ions Artykuł 2011
394 FEM analysis in design of extendable central beam for a semi-trailer Artykuł 2011
395 A FEM analysis of cross-wedge rolling of toothed shafts Artykuł 2011
396 Fenomenologiczna ocena degradacji wypełnienia z kompozytu polimerowego i tkanki zęba w warunkach cyklicznych obciążeń dynamicznych Artykuł 2011
397 Fenomenologiczny model silnika Wankla Artykuł 2011
398 The fiber-optic system Monografia 2011
399 Fibre metal laminates - some aspects of manufacturing process, structure and selected properties Artykuł 2011
400 Filters with fibrous ion exchangers for air treatment Referat 2011
401 Filtrowanie zaburzeń przewodzonych toru zapłonu reaktora plazmowego typu GlidArc Referat 2011
402 Finansowanie innowacji w małych przedsiębiorstwach ze środków Unii Europejskiej na przykładzie województwa lubelskiego Artykuł 2011
403 The first welded road bridge in the world Rozdział 2011
404 Flow parameters effects on aerobic biodegradation of pollutants in sewers system Artykuł 2011
405 Flow simulation through wankel engine throttle using computational fluid dynamics Artykuł 2011
406 Footbridge across vistula river between Kazimierz Dolny and Janowiec Referat 2011
407 Formation of Cone-Shaped Inclusions and Line Defects on the Cz-Si Wafer Surface by the Helium Implantation and DC Nitrogen Plasma Treatment Artykuł 2011
408 Formation of noncoil-like inductance in nanocomposites (Fe(0.45)Co(0.45)Zr(0.10))(x)(Al(2)O(3))(1-x) manufactured by ion-beam sputtering of complex targets in Ar+O(2) atmosphere Artykuł 2011
409 Formation of submicron n(+)-layers in silicon implanted with H(+)-Irons Artykuł 2011
410 Forming of light alloys hollowed parts by means of rotary metal forming processes Referat 2011
411 Fourier transform based methods in sound steganography Artykuł 2011
412 Fractal classification of water supply networks Referat 2011
413 Fraktograficzne i metalograficzne badania uszkodzeń sprężyn zawieszania pojazdów Artykuł 2011
414 Free-volume defects and microstructure in ion-conducting Ag/AgI-As(2)S(3) glasses as revealed from positron annihilation and microhardness measurements Artykuł 2011
415 From social responsibility to sustainable development Rozdział 2011
416 A fuzzy approach for works transport orders in discrete manufacturing systems Rozdział 2011
417 Fuzzy concept for modelling educational systems Referat 2011
418 Fuzzy logic educational examples on the basis of formative ideas from international writers - collection of reference texts : monograph Monografia 2011
419 Gas exchange in soils Rozdział 2011
420 Generalized method for the evaluation of wear in cylindrical involute gears Artykuł 2011
421 Generation of non-equilibrium low-temperature plasma in the array of gliding arc plasma reactors Referat 2011
422 Gibkoe avtomatizirovannoe proizvodstvo kak obekt proektirovaniâ Referat 2011
423 Gigantic magnetoresistive effect in n-Si/SiO2/Ni nanostructures fabricated by the template-assisted electrochemical deposi Referat 2011
424 Global collaborative knowledge systems in the minds of entrepreneurs Artykuł 2011
425 Główne podwozie kołowe, zwłaszcza śmigłowca Patent 2011
426 Google Web Toolkit jako przykład narzędzia do tworzenia wielofunkcyjnych aplikacji GIS wykorzystujących technologie webowe Artykuł 2011
427 Guarding a line segment Artykuł 2011
428 Heurystyka biznesowa czasów chaosu Rozdział 2011
429 The historic towns in the process of development of tourism Rozdział 2011
430 Hitlerowski zbrodniarz Eichmann pojmany przez superagenta urodzonego w Żółkiewce Artykuł 2011
431 Homogenization Rozdział 2011
432 Hopping conductance in nanocomposites (Fe(0.45)Co(0.45)Zr(0.10))(x)(Al(2)O(3))(1-x) manufactured by ion-beam sputtering of complex target in Ar+O(2) Ambient Gas Artykuł 2011
433 How heavy metals affect sustainable development Artykuł 2011
434 Human resource management in the organisation of the future Rozdział 2011
435 Hydraulic conductivity and landfill construction Rozdział 2011
436 Hydrofobizacja w konserwacji murów z opoki wapnistej Artykuł 2011
437 Hydrothermal inversion of F class fly ash into synthetic zeolites Referat 2011
438 Hyperfine interactions and some magnetic properties of nanocrystalline Co(40)Fe(50)Ni(10) and Co(50)Fe(45)Ni(5) alloys prepared by mechanical synthesis and subsequently heat treated Artykuł 2011
439 Hyperfine interactions in multiferroic mechanically activated BiFeO3 compound Referat 2011
440 I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków Monografia 2011
441 ICP-MS Determination of platinum and palladium in road dust Referat 2011
442 Idea zrównoważonego rozwoju - realna szansa na rozwój czy utopia Artykuł 2011
443 Identification and simulation of milling process Rozdział 2011
444 Identification of regular and chaotic solutions of shape memory oscillators by means of the 0-1 test Rozdział 2011
445 Identyfikacja i weryfikacja modelu obiektu dynamicznego na przykładzie procesu frezowania Artykuł 2011
446 Identyfikacja podobieństwa nieruchomości Artykuł 2011
447 Identyfikacja uszkodzeń eksploatacyjnych obwodu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji samochodu z wykorzystaniem termowizji Artykuł 2011
448 Identyfikacja zachowania się strumienia spalin w otoczeniu po odpływie z kolektora wylotowego silnika w locie śmigłowca Artykuł 2011
449 Image computer steganography based on steerable transformation Rozdział 2011
450 Image reconstruction with discontinuous coefficient in electrical impedance tomography Artykuł 2011
451 Impact of human factor in data security Artykuł 2011
452 The impact of the room occupation and the indoor air parameters on the aerosol particle concentration in classrooms Referat 2011
453 Impedance of reverse biased diodes irradiated with krypton ions with energy of 250 MeV Referat 2011
454 Impedance of steel electrode in 1-alkyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborates Referat 2011
455 Implementacja metody wskaźników pojemności informacyjnej (metody Hellwiga) w arkuszach kalkulacyjnych Artykuł 2011
456 Implementacja numeryczna modeli quasi-ustalonych turnbulentnego oddziaływania wiatru bez uwzględnienia sprzężeń aerodynamicznych na mosty i mosty dla pieszych Rozdział 2011
457 Implementacja numeryczna modeli quasi-ustalonych turnbulentnego oddziaływania wiatru na maszyny z odciągami Rozdział 2011
458 Implementacja numeryczna zagadnienia optymalnego wyznaczania parametrów wielokrotnych strojonych tłumików masowych Rozdział 2011
459 Imroving performance of two-key cryptography systems Rozdział 2011
460 In-situ method of diagnose of thermocouples Referat 2011
461 Indeks ISMP jako nowoczesna metoda pomiaru poziomu satysfakcji i motywacji pracowników Artykuł 2011
462 Infinite boundary elements Rozdział 2011
463 Infliximab effect on the levels of TNF-α and TGF-β in blood irradiated patients Artykuł 2011
464 Influence new-to-old concrete interface qualities on the behaviour of support zones of composite concrete beams Artykuł 2011
465 The influence of cochleostomy and cochlear implant electrode on stpes and round window vibration Artykuł 2011
466 Influence of Annealing on the Electrical Properties of Cz-Si Wafers Previously Subjected to the Hydrogen Ion-Beam Treatment Artykuł 2011
467 The influence of boundary condition functions on the quality of the solution and its sensitivity to coefficients of k-ε turbulence models Artykuł 2011
468 The influence of effective length on shear failure in concrete beams Artykuł 2011
469 Influence of gas concentration inhomogeneity on measurement accuracy in absorption spectroscopy Referat 2011
470 Influence of human capital management in organization to create competitive advantage Rozdział 2011
471 Influence of medium heterogeneity on measurement accuracy in absorption spectroscopy Referat 2011
472 Influence of moisture on heat conductivity coefficient of aerated concrete Artykuł 2011
473 The influence of recycling process of extruded unflammable polyethylene on its surface geometric structure Referat 2011
474 The influence of the type of adhesives on low-density polyethylene bonded joints strength Referat 2011
475 Influence of Xe(+) Irradiation on Topography and Wettability of Graphite Surfaced Artykuł 2011
476 Information security policy creating Artykuł 2011
477 Informatyzacja polskiej administracji publicznej na tle budowy społeczeństwa wiedzy Artykuł 2011
478 Infrastruktura transportu lubelszczyzny a planowanie przestrzenne Rozdział 2011
479 Innovative research towards teachers professional activity modelling and cognitive pedagogics. Collection of reference texts : monograph Monografia 2011
480 Innowacyjne procesy technologiczne Monografia 2011
481 Innowacyjność wtryskarek elektrycznych Artykuł 2011
482 Innowacyjny system wymiany wiedzy z pracodawcami jako element ustawicznej edukacji studentów Rozdział 2011
483 Inspection methods for quality control of fibre metal laminates in aerospace components Artykuł 2011
484 An instrumented vehicle for offroad dynamics testing Artykuł 2011
485 Instytucje wspierajace komunikację pomiędzy podmiotami publicznymi i prywatnymi w partnerstwie publiczno-prywatnym Artykuł 2011
486 Integracja systemów sterowania i nadzoru w budynkach w aspekcie realizacji przez nie zadań systemów alarmowych Artykuł 2011
487 Integration of supervision alarm system with the control and management systems in the electric equipment applied at buildings Referat 2011
488 Inteligentna instalacja elektryczna KNX w zarządzaniu pracą budynku serwisowego elektroniki samochodowej Artykuł 2011
489 Intelligent technologies in production quality assessment Artykuł 2011
490 Intensyfikacja odkształcenia w procesie walcowania poprzeczno-klinowego Rozdział 2011
491 Interactive method of detecting color vision disorders in candidates for drivers Artykuł 2011
492 Interaktywna metoda wykrywania zaburzeń widzenia barw Artykuł 2011
493 Interfejsy programistyczne akcelerometrów dla urządzeń mobilnych typu Smartphone Artykuł 2011
494 Interferencja aerodynamiczna opływu śmigłowiec - obiekt Artykuł 2011
495 Interionic Interactions in Carboxylic Acid Cation Exchangers on the Base of Polyacrylic Acid. Ab Initio Calculations Artykuł 2011
496 Internal public relations in the context of internal communication management Rozdział 2011
497 Internet a wybrane problemy młodzieży Rozdział 2011
498 Introduction of our Laboratories Institute of Electrical Engineering and Electrotechnologies and Centre of Excellence for Application of Superconductivity and Plasma in Power Engineering ASPPECT Artykuł 2011
499 Investigation of the molecular mechanism of the blue-light-specific excitation energy quenching in the plant antenna complex LHCII Artykuł 2011
500 Inwestycje MŚP czynnikiem wzrostu wartości majątku przedsiębiorstw województwa lubelskiego na podstawie wyników badań ankietowych Artykuł 2011