Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 11252
Lp. Tytuł Typ Rok
1 "Geodepozyt" E-service within an interactive geo-location of the hazardous substances deposit Artykuł 2013
2 "Szafa gra" - innowacyjny projekt mechatronicznej szafy smartbox Artykuł 2016
3 <<MATHEMATICA>> i mapy poincaré Artykuł 2016
4 10 lat Katalogu Centralnego NUKAT Artykuł 2012
5 100 lat serów topionych Artykuł 2011
6 100 lat ZSE w Lublinie Artykuł 2014
7 13,8 kVA transformer with windings made of YBCO HTS tapes Artykuł 2016
8 15 lat z konkursem Mistrz Komputera Artykuł 2016
9 3D computer technologies as a tool for contemporary archeology Artykuł 2015
10 3D finite elements method (FEM) analysis of basic process parameters in rotary piercing mill Artykuł 2012
11 3D photodetecting structure with adjustable sensitivity ratio in UV – VIS range Artykuł 2016
12 3D printers – new possibilities in education Artykuł 2014
13 6-nożny robot kroczący Artykuł 2017
14 Absolwent informatyki dostosowany do potrzeb rynku pracy Artykuł 2013
15 Absolwent na miarę czasu Artykuł 2012
16 Absorbed power distribution in the whole-body system of a tractor operator Artykuł 2016
17 Abundance and structure of ciliated protozoa community at the particular devices of "Hajdów" WWTP Artykuł 2012
18 AC hopping conductance in nanocomposite films with ferromagnetic alloy nanoparticles in a PbZrTiO3 matrix Artykuł 2015
19 AC/DC conductance in granular nanocomposite films (Fe45Co45Zr10)x(CaF2)100−x Artykuł 2014
20 Accelerated methods for estimating the durability of plain bearings Artykuł 2014
21 Accuracy improvement of fiber bragg grating peak wavelength demodulation using wavelet transform and various center wavelength detection algorithms Artykuł 2016
22 The accuracy of an accelerated method for the evaluation of life of cylindrical gears with profile correction Artykuł 2015
23 Accuracy of evaluation of the service life of a plain bearing according to the generalized cumulative model of wear Artykuł 2014
24 Acoustic spectra characteristics of atmospheric pressure plasma using optical wave microphone Artykuł 2011
25 Activating role of interactive didactic materials in teaching computer subjects Artykuł 2015
26 Active suppression of nonlinear composite beam vibrations by selected control algorithms Artykuł 2011
27 Active vibration control of a nonlinear beam with self-and external excitations Artykuł 2013
28 Active vibration suppression by application of macro fiber composite Artykuł 2011
29 Actual energy savings from the use of thermostatic radiator valves in residential buildings – Long term field evaluation Artykuł 2017
30 Actual problems of economics Artykuł 2013
31 Actual trends in manufacturing systems development Artykuł 2016
32 AD systems for processing of low frequency signals based on self calibrate ADC and DAC with weight redundancy Artykuł 2017
33 Adaptacja sterownika PLC do wymogów standardu komunikacyjnego IEC 61850 Artykuł 2017
34 Adaptacyjny system sterujący kompresją falkową obrazu z użyciem miary TOPQS Artykuł 2011
35 Adaptation of forgotten buildings the example of the ruins of the Kościelec protestant church in Piaski Artykuł 2015
36 Adaptive control of machining accuracy of axialsymmetrical low-rigidity parts in elastic-deformable state Artykuł 2012
37 An adaptive wavelet image compression system with TOPQS measure Artykuł 2012
38 Additivnij metod ocìnki dovgovìčnostì pìdšipnika kovzannâ z tehnologìčnoû oval’nìstû vala Artykuł 2013
39 Adhesion of canola and diesel oils to some parts of diesel engine in the light of surface tension components and parameters of these substrates Artykuł 2015
40 Adhesive bonded hot dip zinc coated sheet and titanium sheet joint strength - numerical analysis Artykuł 2012
41 Adhesive properties and adhesive joints strength of aluminium alloys following surface pre-treatment Artykuł 2013
42 Admittance and permittivity in doped layered TlGaSe2 single crystals Artykuł 2014
43 Adsorpcja barwników organicznych na węglach aktywnych otrzymanych z porolniczych i poprodukcyjnych materiałów odpadowych Artykuł 2016
44 Adsorption and electronic states of morin on TiO2 nanoparticles Artykuł 2014
45 Adsorption of BTX from aqueous solutions byNa-P1 zeolite obtained from fly ash. Process Safety and Environmental Protection Artykuł 2017
46 Advanced car driving simulator - As 1200-6 Artykuł 2011
47 Advanced diagnostics of industrial pulverized coal burner using optical methods and artificial intelligence Artykuł 2012
48 Advanced method of simulating welding for aluminium alloy fatigue lifespan diagnostics Artykuł 2017
49 Advanced oxidation processes for food industrial wastewater decontamination Artykuł 2015
50 Advergaming jako narzędzie tworzenia więzi z klientami Artykuł 2014
51 Adverse events (AE) costs assessed in Poland based on existing Drug Programs – methodology of the project Artykuł 2013
52 Aerial method of plant protection with the use of an autogyro for sustainable agriculture Artykuł 2015
53 Aerodynamic research of the overpressure device for individual transport Artykuł 2017
54 Aerodynamika autobusu miejskiego w ujęciu CFD Artykuł 2016
55 Aerosol and bioaerosol particles in a dental office Artykuł 2014
56 Affine invariants of annuli Artykuł 2012
57 Aggregation in dispersions of hematite and of hematite-akageneite composite containing anionic surfactants Artykuł 2017
58 Agriculture vs. alleviating the climate change Artykuł 2016
59 Air conditioning impact on the dynamics of radon and its daughters concentration Artykuł 2014
60 Air deodorization in rendering plants by two stage filtration with the use of fibrous ion exchanger Artykuł 2011
61 Air flow analysis around the autogyro fuselage Artykuł 2017
62 Air quality in a brewery bottling plant Artykuł 2016
63 The aircraft piston engine conjugate heat transfer model Artykuł 2017
64 Aircraft radial engine cfd cooling model Artykuł 2015
65 Akademia po turecku Artykuł 2012
66 Aktualna koncepcja wykorzystania oleju rzepakowego jako paliwa Artykuł 2017
67 Aktywne zawieszenie wahadłowego eliminatora drgań Artykuł 2014
68 Aktywność inwestycyjna mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie lubelskim. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Artykuł 2016
69 Aktywność inwestycyjna MŚP w województwie lubelskim na podstawie badań ankietowych Artykuł 2012
70 Aktywność marki miasta w obszarze marketingu mobilnego Artykuł 2016
71 Algorithm for selecting optimal clustering parameters used for over-segmentation reduction Artykuł 2016
72 Algorithm of revitalization programme design for housing estates Artykuł 2015
73 Algorithms for tennis racket analysis based on motion data Artykuł 2016
74 Algorytm generowania ścieżek technologicznych w procesie doboru obrabiarek Artykuł 2011
75 Algorytm kompensacyjny w procesach identyfikacji i sterowania złożonych systemów dynamicznych Artykuł 2012
76 Algorytm optymalizujący uzysk energii w stacjonarnych farmach fotowoltaicznych Artykuł 2012
77 Algorytm sterowania procesem spalania z wykorzystaniem sygnałów optycznych Artykuł 2012
78 Algorytmiczne metody podwyższania efektywnej rozdzielczości toru pomiarowego z częstotliwościowym nośnikiem informacji Artykuł 2011
79 Algorytmy detekcji kolizji drogowej dla systemu eCall Artykuł 2012
80 Algorytmy systemu wizyjnego stanowiska badawczego aplikacji pick and place Artykuł 2017
81 Algorytmy wyznaczania optymalnej trasy przejazdu Artykuł 2014
82 Alianse strategiczne polskich przedsiębiorstw Artykuł 2013
83 Altered tissue electrical properties in women with breast cancer – Preliminary observations Artykuł 2013
84 Alternative fuel production based on sewage sludge generated in the municipal wastewater treatment Artykuł 2015
85 Alternative fuels for diesel engines Artykuł 2013
86 Alternator diagnostics by means of an oscilloscope and infrared radiation - comparison of methods Artykuł 2013
87 Alternatywna koncepcja wyceny nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne Artykuł 2012
88 Alternatywne metody identyfikacji charakterystyk moment - obrót odniesionych do charakterystyk pożaru Artykuł 2014
89 An ambiguous Polish reality Artykuł 2016
90 Ammonia-free, low-toxic press-materials with improved electroinsulating properties based on modified novolak phenol-formaldehyde resin Artykuł 2012
91 Anaerobic ciliates in activated sludge communities Artykuł 2016
92 Analityczne systemy wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem 3PL Artykuł 2015
93 Analityka biznesowa w zarządzaniu kadrami w przedsiębiorstwie Artykuł 2016
94 Analìz efektivhostì procesu ekstruzìï poristogo polìetilenu Artykuł 2014
95 Analìz vplivu koriguvannâ zubìv peredačì z evolventnim červâkom na ïï nesuču zdatnìst ì dovgovìčnìst Artykuł 2012
96 Analiza aerodynamiczna mostu pieszo-rowerowego o kształcie sinusoidalnym Artykuł 2013
97 Analiza architektoniczna kamienicy przy ul. Bernardyńskiej 9 w Lublinie Artykuł 2012
98 Analiza awaryjności jako składowej kosztów utrzymania pojazdu Artykuł 2014
99 Analiza cech geometrycznych powierzchni po cięciu hydroabrazywnym konstrukcji przekładkowych Artykuł 2016
100 Analiza charakteru zmian parametrów apodyzowanych siatek Bragga spowodowanych zmiennym rozkładem wiązki laserowej Artykuł 2016
101 Analiza cyklicznych badań opinii mieszkańców o budynkach prefabrykowanych Artykuł 2015
102 Analiza czynników mających wpływ na kształtowanie się wydajności urabiania kombajnami chodnikowymi Artykuł 2011
103 Analiza czynników wpływających na zużycie ciepła dostarczanego na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach wielorodzinnych Artykuł 2016
104 Analiza deformacji jednoelementowego układu węzłowego rusztowania modułowego Artykuł 2014
105 Analiza deformacji układów węzłowych rusztowań budowlanych Artykuł 2013
106 Analiza doboru predyktorów pogodowych do prognozowania zmiennych zależnych w budownictwie Artykuł 2014
107 Analiza drgań tłokowego silnika lotniczego Artykuł 2014
108 Analiza dynamiczna mostu dla pieszych w Kielcach Artykuł 2014
109 Analiza dynamiczna wiaduktu kolejowego o konstrukcji kratowej typu Warrena Artykuł 2015
110 Analiza dynamiki układu do napinania linki ogranicznika prędkości dźwigów osobowych Artykuł 2014
111 Analiza działania przedsiębiorstwa transportu zbiorowego w wybranej miejscowości województwa lubelskiego Artykuł 2015
112 Analiza działania wiatru na układ budynek z rusztowaniem Artykuł 2013
113 Analiza efektywności energetycznej wybranych systemów grzewczych stosowanych w budynkach wielorodzinnych Artykuł 2014
114 Analiza efektywności mikrobiologicznej filtrów powietrza z warstwą nanosrebra Artykuł 2016
115 Analiza ekonomiczna procesu transportowego w łańcuchu logistycznym Artykuł 2014
116 Analiza ekonomiczna zastosowania technologii autobusowych struktur fotowoltaicznych w warunkach miejskich Artykuł 2014
117 Analiza elementów polityki i źródeł wsparcia rozwoju klastrów w Polsce Artykuł 2012
118 Analiza emisji elektromagnetycznej w środowisku przemysłowym na przykładzie Zakładów Azotowych Puławy S.A. Artykuł 2014
119 Analiza emisji podczerwieni przez śmigłowiec w locie na podstawie badań eksperymentalnych Artykuł 2011
120 Analiza emisji podczerwieni przez spaliny odpływające z silników w czasie lotu śmigłowca Artykuł 2011
121 Analiza energochłonności wybranych sposobów kształtowania kołnierzy metodą wyciskania Artykuł 2015
122 Analiza etapów tworzenia i użytkowania rusztowań z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników Artykuł 2014
123 Analiza FMEA – zapobieganie skutkom wad w praktyce Artykuł 2014
124 Analiza form wsparcia instytucji otoczenia biznesu dla sektora MSP na przykładzie województwa lubelskiego Artykuł 2012
125 Analiza funkcjonowania Portu Lotniczego Lublin Artykuł 2014
126 Analiza i rozwój zastosowania wybranych technik grywalizacji w nauczaniu przedmiotów informatycznych na I stopniu studiów Artykuł 2012
127 Analiza ilości ciepła wydzielanego w czasie przepływu prądu włączania przez uzwojenie transformatora HTS Artykuł 2015
128 Analiza ilościowo-jakościowa ścieków dla nowo projektowanej kanalizacji sanitarnej w zachodniej części miasta Rejowiec Fabryczny Artykuł 2011
129 Analiza intensywności użytkowania pojazdów w firmie transportowej Artykuł 2011
130 Analiza intensywności użytkowania pojazdów. Cz. 1 Artykuł 2012
131 Analiza intensywności użytkowania pojazdów. Cz. 2 Artykuł 2012
132 Analiza jakości powierzchni i technologiczności wyrobu w systemie Catia v5 na przykładzie modelu obudowy lusterka samochodowego Artykuł 2011
133 Analiza kąta zwilżania materiałów polistyrenowych poddanych obróbce plazmą nietermiczną wytwarzaną w reaktorze typu dysza z wyładowaniem barierowym Artykuł 2016
134 Analiza kinematyczna mechanizmu układu sterowania pochyleniem i przechyleniem śmigłowca w systemie Catia v5 Artykuł 2011
135 Analiza konstrukcji optotelekomunikacyjnych mikrokanałów o kształtach złożonych Artykuł 2011
136 Analiza kosztów eksploatacji pojazdów komunikacji miejskiej na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Artykuł 2015
137 Analiza kosztów napraw pojazdów w firmie transportowej Artykuł 2011
138 Analiza kosztów napraw samochodów w firmie transportowej Artykuł 2014
139 Analiza kosztów ogrzewania domu Artykuł 2011
140 Analiza kosztów prac projektowych hal stalowych według standardów środowiskowych, zaleceń prawnych i cen rynkowych Artykuł 2013
141 Analiza logarytmicznych stóp zwrotu dla wybranych spółek indeksu WIG20 Artykuł 2014
142 Analiza MES połączeń klejowych kompozytu epoksydowo-aramidowego Artykuł 2014
143 Analiza MES procesu dynamicznego rozciągania austenitycznej stali wyskomanganowej Artykuł 2015
144 Analiza MES procesu walcowania poprzeczno-klinowego kul metodą zwykłą Artykuł 2011
145 Analiza MES zębów z wypełnieniem stomatologicznym przy obciążeniu termicznym Artykuł 2011
146 Analiza metod wyboru dostawców zgodnych z regułą condorceta Artykuł 2015
147 Analiza mikro-CT zębów trzonowych wypełnianych kompozytem konwencjonalnym i wzmacnianym włóknem szklanym Artykuł 2016
148 Analiza mikrostruktury spieków tytanowych z gradientem porowatości przy zastosowaniu rentgenowskiej mikrotomografii komputerowej Artykuł 2012
149 Analiza mikrotwardości stopu magnezu w obrębie krawędzi kształtowanych szczotkowaniem Artykuł 2013
150 Analiza modyfikacji systemów bonus-malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych AC na przykładzie wybranego zakładu ubezpieczeń Artykuł 2014
151 Analiza morfologii elektrod stosowanych w barwnikowych ogniwach słonecznych Artykuł 2014
152 Analiza mostowej konstrukcji stalowo-betonowej z płytą rozciąganą Artykuł 2014
153 Analiza możliwości działań naprawczych służących oszczędzaniu energii na przykładzie budynku klatkowego Artykuł 2012
154 Analiza możliwości działań naprawczych służących oszczędzaniu energii na przykładzie galeriowca Artykuł 2011
155 Analiza możliwości integracji bazy danych Oracle z aplikacjami tworzonymi przy użyciu środowiska programistycznego WebRatio Artykuł 2011
156 Analiza możliwości oceny zużycia eksploatacyjnego wybranych elementów dźwigu osobowego na podstawie przebiegu przyspieszeń kabiny Artykuł 2015
157 Analiza możliwości oczyszczania gazów wylotowych z Hg0 i CO2 na zeolitach syntetycznych otrzymanych z popiołów lotnych Artykuł 2015
158 Analiza możliwości plastycznego kształtowania uzębień wewnętrznych Artykuł 2014
159 Analiza możliwości pracy ogniwa paliwowego HTPEM w trybie elektrolizera Artykuł 2011
160 Analiza możliwości socjoekonomicznych wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie na przykładzie Lublina Artykuł 2011
161 Analiza możliwości wprowadzenia rozwiązań proenergetycznych na przykładzie galeriowego budynku wielorodzinnego Artykuł 2015
162 Analiza możliwości wycinania elementów cienkościennych ze stopu EN AW-2024 T351 wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną Artykuł 2016
163 Analiza możliwości wykorzystania architektury SOA do integracji systemów informatycznych Artykuł 2016
164 Analiza możliwości wykorzystania heksanu w mieszaninie z olejem rzepakowym do zasilania silnika o zapłonie samoczynnym Artykuł 2014
165 Analiza możliwości wykorzystania krzywych zwilżania do optymalizacji procesów adhezyjnych Artykuł 2015
166 Analiza możliwości zarządzania bazą danych przechowywaną w chmurze Artykuł 2016
167 Analiza możliwości zastosowania odpadowego pyłu bazaltowego w zaprawie cementowej Artykuł 2016
168 Analiza możliwych działań naprawczych na przykładzie wysokiego budynku punktowego Artykuł 2011
169 Analiza napromieniowania słonecznego Polski na podstawie danych satelitarnych NASA Artykuł 2015
170 Analiza nierównomierności rozdrabniania biomasy. Cz. 1. Podstawy teoretyczne Artykuł 2013
171 Analiza nierównomierności rozdrabniania biomasy. Cz. 2. Badania maszynowe Artykuł 2013
172 Analiza niezawodności awaryjnego odbioru ciepła powyłączeniowego w reaktorze typu PWR Artykuł 2015
173 Analiza niezawodności systemu zabezpieczenia reaktora typu PWR Artykuł 2015
174 Analiza nośności drewnianych więźb dachowych ekspozycyjnych obiektów architektury wernakularnej Artykuł 2015
175 Analiza nośności stalowych pomostów rusztowań Artykuł 2014
176 Analiza numeryczna efektywności pracy naziemnych farm fotowoltaicznych dla wybranych lokalizacji Artykuł 2012
177 Analiza numeryczna i doświadczalna pracy ściskanych elementów cienkościennych z wydrążonymi otworami Artykuł 2016
178 Analiza numeryczna konstrukcji rusztowania modułowego o nietypowym kształcie Artykuł 2011
179 Analiza numeryczna kształtowania drążonych odkuwek z uzwojeniami ślimaka Artykuł 2015
180 Analiza numeryczna MES wybranych rozwiązań konstrukcyjnych ścian bocznych kabin dźwigów osobowych Artykuł 2011
181 Analiza numeryczna mostka cieplnego powstającego w narożach budynków Artykuł 2014
182 Analiza numeryczna obciążenia wiatrem kopuły o podstawie koła i elipsy Artykuł 2015
183 Analiza numeryczna poziomu naprężeń samochodowego podnośnika trapezowego Artykuł 2015
184 Analiza numeryczna prasowania obwiedniowego odkuwki drążonej typu tarcza z występami Artykuł 2014
185 Analiza numeryczna procesu kucia stożkowego koła zębatego na prasie korbowej Artykuł 2011
186 Analiza numeryczna procesu obciskania obrotowego drążonego sworznia kulistego Artykuł 2015
187 Analiza numeryczna procesu pękania kompozytu PA 6 z włóknem szklanym Artykuł 2011
188 Analiza numeryczna procesu przepychania obrotowego uzębienia śrubowego ze stopów tytanu Artykuł 2015
189 Analiza numeryczna procesu walcowania poprzeczno-klinowego wałka głównego Artykuł 2016
190 Analiza numeryczna procesu walcowania śrubowo-klinowego odkuwki sworznia kulistego Artykuł 2015
191 Analiza numeryczna procesu walcowania wałków drążonych z uzębieniami Artykuł 2011
192 Analiza numeryczna procesu wyciskania kołnierza z zastosowaniem pierścienia ograniczającego Artykuł 2014
193 Analiza numeryczna przepływu wody przez zawór kulowy zamontowany na przewodzie PEX-Al-PEX Artykuł 2015
194 Analiza numeryczna przyczyn uszkodzeń głowicy i zaworów silnika o zapłonie samoczynnym Artykuł 2011
195 Analiza numeryczna stanu naprężenia i stanu przemieszczenia pustaków stropowych Teriva w schemacie badania wytrzymałości na zginanie wg normy PN-EN 15037-2:2011 Artykuł 2013
196 Analiza numeryczna tłoka silnika Wankla Artykuł 2011
197 Analiza numeryczna walcowania gwintu śruby M 20×2,5 metodą styczną narzędziami rolkowymi Artykuł 2011
198 Analiza numeryczna walcowania skośnego stopniowanego wałka drążonego Artykuł 2015
199 Analiza numeryczna walcowania skośnego wałka drążonego ze stopu tytanu Ti6Al4V Artykuł 2015
200 Analiza numeryczna walcowania wzdłużnego przedkuwki dźwigni ze stopu magnezu az31 Artykuł 2012
201 Analiza obrazów współspalania pyłu węglowego i biomasy za pomocą transformaty curvelet Artykuł 2013
202 Analiza obszarów wykluczenia cyfrowego w województwie lubelskim Artykuł 2013
203 Analiza odporności na pękanie betonów z dodatkiem popiołów lotnych i mikrokrzemionki Artykuł 2016
204 Analiza odporności na pękanie, przy trzecim modelu pękania betonów z dodatkiem popiołów lotnych Artykuł 2013
205 Analiza odpowiedzi dielektrycznej w dziedzinie częstotliwości zawilgoconego oraz impregnowanego olejem preszpanu elektrotechnicznego Artykuł 2012
206 Analiza opłacalności wykorzystania CNG do zasilania pojazdów w województwie lubelskim Artykuł 2012
207 Analiza parametrów przepływu cząstek stałych na przykładzie pyłu węglowego Artykuł 2011
208 Analiza parametrów zanikania nadprzewodzenia w przewodach nadprzewodnikowych YBCO i MgB2 Artykuł 2014
209 Analiza płynięcia metalu podczas prasowania obwiedniowego wyrobu typu tarcza Artykuł 2011
210 Analiza popiołów lotnych pod kątem uzyskania z nich pierwiastków ziem rzadkich Artykuł 2014
211 Analiza porównawcza badań wilgotnościowych metodą chemiczną w stosunku do badań grawimetrycznych wybranych materiałów budowlanych Artykuł 2016
212 Analiza porównawcza jakości serwisów internetowych polskich banków Artykuł 2016
213 Analiza porównawcza kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknami zawierających mikropory Artykuł 2012
214 Analiza porównawcza kosztów eksploatacyjnych systemów grzewczych w budynku pasywnym oraz ich wpływu na środowisko Artykuł 2014
215 Analiza porównawcza kultury organizacyjnej polskich i portugalskich przedsiębiorstw Artykuł 2015
216 Analiza porównawcza metod frezowania HSM, HPC oraz frezowania konwencjonalnego wysokokrzemowych stopów aluminium Artykuł 2011
217 Analiza porównawcza narzędzi do budowy prototypów interfejsów Artykuł 2016
218 Analiza porównawcza parametrów pracy ogniw paliwowych typu LTPEM i HTPEM celem ich użycia do napędu pojazdów Artykuł 2015
219 Analiza porównawcza polskich lądowych terminali przeładunkowych Artykuł 2015
220 Analiza porównawcza potrzeb energetycznych jednorodzinnych budynków mieszkalnych o różnym standardzie wykonania Artykuł 2011
221 Analiza porównawcza procesu cięcia wiązką laserową i strumieniem wodno-ściernym Artykuł 2011
222 Analiza porównawcza prognozowania produkcji budowlanej z zastosowaniem metod regresji krokowej, sieci neuronowych i ARIMA. Cz. 2 Artykuł 2011
223 Analiza porównawcza siły niszczącej połączenia klejowe, klejowo-nitowe oraz nitowe stopu tytanu Artykuł 2011
224 Analiza porównawcza siły niszczącej połączenia klejowe, klejowo-nitowe oraz nitowe stopu tytanu Artykuł 2011
225 Analiza porównawcza techniczno-ekonomicznych aspektów eksploatacji autobusów miejskich zasilanych olejem napędowym i gazem CNG Artykuł 2015
226 Analiza porównawcza wytrzymałości połączeń klejowych i lutowanych blach stalowych Artykuł 2012
227 Analiza porównawcza wytrzymałości połączeń klejowych wykonanych przy użyciu klejów epoksydowych Artykuł 2014
228 Analiza porównawcza wytrzymałości połączeń klejowych wykonanych z zastosowaniem różnych rodzajów klejów Artykuł 2015
229 Analiza porównawcza wytrzymałości wybranych połączeń prowadnicowych, stosowanych w budowie maszyn Artykuł 2016
230 Analiza postępu we wdrażaniu fotowoltaiki na świecie i w Polsce Artykuł 2011
231 Analiza powierzchni metalu w laminatach metalowo-włóknistych Artykuł 2011
232 Analiza powierzchni po cięciu strugą wodno-ścierną klejonych materiałów polimerowych Artykuł 2016
233 Analiza pracy farmy wiatrowej w kontekście parametrów jakości energii elektrycznej Artykuł 2017
234 Analiza pracy instalacji fotowoltaicznej w zaleznosci od orientacji geograficznej Artykuł 2016
235 Analiza pracy wspornikowej belki kompozytowej z uwzględnieniem różnej grubości i lokalizacji spoiny klejowej wykonanej z materiału sprężysto-idealnie plastycznego Artykuł 2016
236 Analiza prawdopodobieństwa przetrwania i niezawodności układu ząb-wypełnienie kompozytowe Artykuł 2011
237 Analiza procesów pękania w kompozytach betonowych z dodatkiem popiołów lotnych Artykuł 2011
238 Analiza procesu formowania wióra w procesie toczenia stopu aluminium AW7075 Artykuł 2016
239 Analiza procesu kształtowania pręta okrągłego z główki szyny kolejowej Artykuł 2016
240 Analiza procesu kucia odkuwki piasty koła ze stopu AZ31 z przedkuwki kulistej Artykuł 2013
241 Analiza procesu odkształcenia cienkościennych belek skrzynkowych, łaczonych metodami, pod wpływem trójpunktowego zginania Artykuł 2015
242 Analiza procesu usuwania NOx z gazów odlotowych ozonem Artykuł 2013
243 Analiza procesu walcowania klinowego odkuwki wałka stopniowanego Artykuł 2013
244 Analiza procesu walcowania kul w wykrojach śrubowo-spiralnych Artykuł 2013
245 Analiza procesu walcowania śrubowo-klinowego odkuwki korpusu noża obrotowego Artykuł 2013
246 Analiza procesu zaciskania tulei na linach stalowych Artykuł 2012
247 Analiza przebiegu parametrów procesu wtrysku w silniku o zapłonie samoczynnym zasilanym wybranymi paliwami węglowodorowymi o różnych własnościach fizykochemicznych Artykuł 2012
248 Analiza przewodności cieplnej przegród z betonu komórkowego w zależności od zmian wilgotności Artykuł 2011
249 Analiza przyczyn awarii silników spalinowych w czasie krótkotrwałej eksploatacji Artykuł 2012
250 Analiza przyczyn niezdatności układów wtrysku paliwa stosowanych w silnikach samochodów ciężarowych Artykuł 2016
251 Analiza przyczyn uszkodzeń turbosprężarek samochodowych Artykuł 2015
252 Analiza przyczyn zarysowań cylindrycznego zbiornika żelbetowego ujawnionych podczas próby szczelności Artykuł 2012
253 Analiza przypadku przyspieszonego zużycia liny wyciągowej Artykuł 2011
254 Analiza rozkładu ciśnienia na powierzchni prostopadłościanu w zależności od kąta natarcia wiatru i struktury wiatru Artykuł 2011
255 Analiza rozkładu nanotwardości w warstwie stykowej kruszywo-zaczyn betonów z dodatkiem popiołów lotnych Artykuł 2016
256 Analiza rozkładu naprężeń w tkankach twardych zęba z wykorzystaniem metody elementów skończonych Artykuł 2012
257 Analiza rozkładu temperatury powierzchni wytłoczyny w obszarze pomiędzy głowicą a kalibratorem Artykuł 2013
258 Analiza rozkładu temperatury w komorze wyładowczej reaktora plazmowego Artykuł 2012
259 Analiza rozkładu temperatury w młynie elektromagnetycznym Artykuł 2015
260 Analiza rozwiązań związanych z językami modelowania dla urządzeń mobilnych pod kątem interakcji użytkownika z aplikacją Artykuł 2012
261 Analiza rozwoju spękań klastrowych w zaczynie cementowym modyfikowanym mikrokrzemionką Artykuł 2015
262 Analiza ruchu podczas obróbki frezarskiej przedmiotów cienkościennych z zastosowaniem wizyjnego systemu pomiarowego 3D Artykuł 2014
263 Analiza rynku usług pocztowych w Polsce w 2013 roku Artykuł 2015
264 Analiza ryzyka transportu urobku w przedsiębiorstwie wydobywczym Artykuł 2017
265 Analiza ryzyka zawodowego kierowcy samochodu ciężkiego w aspekcie bezpieczeństwa transportu drogowego Artykuł 2015
266 Analiza sił w elementach mocujących ładunki na pojazdach samochodowych Artykuł 2012
267 Analiza skuteczności działania bezrdzeniowych indukcyjnych nadprzewodnikowych ograniczników prądu wykonanych z taśmy nadprzewodnikowej pierwszej i drugiej generacji Artykuł 2012
268 Analiza skuteczności metod wprowadzania tekstu z użyciem mobilnego komunikatora internetowego Artykuł 2017
269 Analiza skuteczności przepon wykonywanych metodami iniekcji chemicznej w murach z opoki wapnistej. Cz. 1. Badania możliwości wytworzenia przepony w opoce wapnistej i zaprawach Artykuł 2012
270 Analiza skuteczności przepon wykonywanych metodami iniekcji chemicznej w murach z opoki wapnistej. Cz. 2. Wykonywanie i badanie skuteczności przepon chemicznych w murach z opoki Artykuł 2013
271 Analiza sposobu eksploatacji autobusu miejskiego Artykuł 2015
272 Analiza sprawności oraz emisji spalin silnika benzynowego z tworzeniem mieszanki za pomocą strugi wtryskiwanego paliwa Artykuł 2011
273 Analiza środowiskowa chłodziarki absorpcyjnej Artykuł 2013
274 Analiza środowiskowa wykorzystania chłodziarki absorpcyjnej zasilanej gazem do wytwarzania wody lodowej Artykuł 2012
275 Analiza stabilności wyboczeniowej toru bezstykowego Artykuł 2012
276 Analiza stanów granicznych tarcz żelbetowych z otworami z betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien Artykuł 2012
277 Analiza stanu energetycznego warstwy wierzchniej poliamidu PA 6 po ozonowaniu Artykuł 2012
278 Analiza stanu energetycznego warstwy wierzchniej stali OH18N9T i poliamidu PA6 po wybranych sposobach przygotowania powierzchni do klejenia Artykuł 2014
279 Analiza stanu krytycznego ściskanych osiowo cienkościennych słupów kompozytowych o profilu ceowym Artykuł 2015
280 Analiza stanu naprężeń w twardych tkankach zębów na przykładzie dolnego siekacza z wykorzystaniem metody MES Artykuł 2011
281 Analiza stanu naprężenia i odkształcenia w procesie wyciskania śrubowego dla różnych współczynników wydłużenia Artykuł 2014
282 Analiza stanu powierzchni po cięciu hydroabazywnym metalowych konstrukcji przekładkowych Artykuł 2016
283 Analiza statyczna i dynamiczna stalowego mostu kolejowego z dźwigarami łukowymi Artykuł 2015
284 Analiza statyczna i modalna Mostu Solidarności w Płocku Artykuł 2016
285 Analiza strat wody na przykładzie wybranego wodociągu grupowego Artykuł 2016
286 Analiza strat wody w sieci wodociągowej eksploatowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Puchaczowie Artykuł 2014
287 Analiza strat wody w wybranym wodociągu grupowym Artykuł 2016
288 Analiza struktur wirowych za poruszającym się autobusem miejskim i ich wpływu na opór aerodynamiczny. cz.1 Wprowadzenie w tematykę zagadnienia Artykuł 2016
289 Analiza struktur wirowych za poruszającym się autobusem miejskim i ich wpływu na opór aerodynamiczny. cz.2 Numeryczny model obliczeniowy Artykuł 2016
290 Analiza symulacyjna sterowania wektorowego przy zmiennym kącie wymuszenia oraz bezpośredniego sterowania momentem i strumieniem synchronicznego silnika reluktancyjnego Artykuł 2012
291 Analiza techniczno-ekonomiczna procesu hydraulicznego równoważenia instalacji centralnego ogrzewania Artykuł 2015
292 Analiza technologii montażu mostu zespolonego metodą nasuwania podłużnego Artykuł 2015
293 Analiza teoretyczna procesu kształtowania uzębionego wału drążonego metodą wyciskania z ruchomą tuleją Artykuł 2015
294 Analiza teoretyczna wodorowego wspomagania spalania w silniku samochodowym Artykuł 2011
295 Analiza teoretyczna zjawisk ograniczających proces kształtowania odkuwki płaskiej z jednym żebrem Artykuł 2012
296 Analiza termomechaniczna procesu walcowania poprzeczno-klinowego odkuwek drążonych ze stopu aluminium 2618 Artykuł 2011
297 Analiza termomechaniczna procesu walcowania poprzeczno-klinowego osi wagonowej Artykuł 2017
298 Analiza termowizyjna wytłaczania mikroporującego PVC Artykuł 2012
299 Analiza treści rejestrów publicznych w kontekście ich zadań związanych z wyceną nieruchomości Artykuł 2017
300 Analiza ugięć płyty sprężystej kirchhoffa spoczywającej na inercyjnym podłożu własowa pod impulsem siły Artykuł 2016
301 Analiza układu lokalnego ogrzewania próbki cieczy o nanolitrowej objętości w wieloparametrycznych czujnikach kapilarnych Artykuł 2012
302 Analiza uszkodzeń i kosztów naprawy wybranych układów konstrukcyjnych samochodów dostawczych Artykuł 2016
303 Analiza uszkodzeń i propozycja naprawy scalonych płyt zewnętrznych w systemie W-70 Artykuł 2012
304 Analiza uszkodzeń układów bezpieczdeństwa w pojazdach komunikacji zbiorowej na przykładzie trolejbusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Artykuł 2012
305 Analiza uszkodzeń układów bezpieczeństwa na przykładzie autobusów miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego w Lublinie w latach 2010-2015 Artykuł 2016
306 Analiza uszkodzeń układów bezpieczeństwa w pojazdach komunikacji zbiorowej na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Artykuł 2012
307 Analiza uszkodzeń układów bezpieczeństwa w pojazdach komunikacji zbiorowej na przykładzie trolejbusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Artykuł 2012
308 Analiza uszkodzenia układów bezpieczeństwa na przykładzie autobusów przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej „Wschód” w Lublinie Artykuł 2013
309 Analiza wariantów systemu logistycznego zaopatrzenia w przedsiębiorstwie budowlanym Artykuł 2016
310 Analiza warunków grawitacyjnego wypełniania szczelin w połączeniach klejowo-nitowych Artykuł 2015
311 Analiza właściwości cieplnych betonu z kruszywem z odpadów ceramiki sanitarnej Artykuł 2011
312 Analiza właściwości energetycznych kompozycji klejowych dedykowanych do połączeń klejowo-zgrzewanych Artykuł 2017
313 Analiza właściwości wytrzymałościowych wytłaczanego dwuwarstwowego wytworu polietylenowo-elastomerowego Artykuł 2016
314 Analiza właściwości zeolitu jako suplementu cementu na podstawie badań własnych i innych realizowanych na świecie Artykuł 2015
315 Analiza wpływu czasu i sposobu eksploatacji kolektorów kanalizacji grawitacyjnej na prędkość przepływu ścieków Artykuł 2012
316 Analiza wpływu generacji wiatrowej na poziom rezerwy mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym Artykuł 2017
317 Analiza wpływu kształtu matrycy na przebieg procesu wyciskania wierteł krętych Artykuł 2012
318 Analiza wpływu modyfikacji poli(chlorku winylu) mikrosferami na strukturę geometryczną wytłoczyny Artykuł 2013
319 Analiza wpływu nieciągłości w odniesieniu do poziomu tłumienia w kompozytach polimerowych wzmacnianych włóknem szklanym Artykuł 2011
320 Analiza wpływu parametrów wiercenia na efektywność pracy świdra gryzowego z uwzględnieniem zużycia jego uzbrojenia Artykuł 2011
321 Analiza wpływu parametrów wiercenia na zużycie uzbrojenia świdrów gryzowych Artykuł 2011
322 Analiza wpływu połączenia dwóch wodociągów wiejskich na warunki hydrauliczne pracy systemu zaopatrzenia w wodę Artykuł 2015
323 Analiza wpływu prędkości skrawania na odkształcenia po frezowaniu elementów cienkościennych wykonanych ze stopu EN AW-2024 Artykuł 2016
324 Analiza wpływu przepisów i standardów na konstrukcję elektronicznego systemu zapłonowego lotniczego silnika tłokowego Artykuł 2014
325 Analiza wpływu rodzaju powierzchni przeszklonych oraz urządzeń przeciwsłonecznych na bilans energetyczny budynku Artykuł 2016
326 Analiza wpływu sił skrawania oraz zamocowania na poziom naprężeń w aspekcie grubości ścianek wybranej konstrukcji kieszeniowej Artykuł 2011
327 Analiza wpływu siły docisku na proces cięcia płaskimi ściernicami z użyciem szybkiej kamery wizyjnej Artykuł 2014
328 Analiza wpływu sposobu modelowania nowych żródeł wytwórczych na wskażniki oceny stabilności systemu elektroenergetycznego Artykuł 2013
329 Analiza wpływu strategii pomiaru przedmiotu próbnego wg normy PN-ISO 10791-7/2000 na ocenę dokładności obrabiarki Artykuł 2014
330 Analiza wpływu temperatury na przebieg procesu walcowania sworznia kulistego Artykuł 2016
331 Analiza wpływu warunków atmosferycznych na opór aerodynamiczny autobusu miejskiego Artykuł 2016
332 Analiza wpływu wilgotności i temperatury powietrza na wartość współczynnika przewodności cieplnej λ materiałów termoizolacyjnych stosowanych wewnątrz pomieszczeń Artykuł 2013
333 Analiza wpływu wybranych własności paliw na proces ich rozpylania przez wtryskiwacze Artykuł 2012
334 Analiza wpływu wytrzymałości betonów składowych jako czynnika kształtującego nośność niezbrojonego styku zespolonych elementów betonowych Artykuł 2016
335 Analiza wpływu zacienienia krystalicznych modułów PV na efektywność energetyczną farm słonecznych Artykuł 2015
336 Analiza wpływu zewnętrznego pola magnetycznego na zmianę właściwości magnetycznych stopu Co-Cr-Ni Artykuł 2011
337 Analiza wpływu zużycia szyny 49E1 na wartość wskaźnika wytrzymałości na zginanie Artykuł 2013
338 Analiza wrażliwościowa spektrometru mas z innowacyjnym układem polaryzacji źródła elektronów Artykuł 2012
339 Analiza wybranych awarii pojazdów spowodowanych przez elementy złączne Artykuł 2014
340 Analiza wybranych cech geometrycznych frezu w obróbce stopów aluminium Artykuł 2016
341 Analiza wybranych cech struktury geometrycznej powierzchni konstrukcji przekładkowych po cięciu hydroabrazywnym Artykuł 2016
342 Analiza wybranych dyskryminant stosowanych do oceny stanu technicznego przekładni Artykuł 2011
343 Analiza wybranych nieparametrycznych metod automatycznej klasyfikacji obiektów wielowymiarowych w aplikacji do nieniszczącej detekcji uszkodzeń Artykuł 2012
344 Analiza wybranych parametrów modułów LED w aspekcie spełnienia wymagań dyrektywy EMC Artykuł 2016
345 Analiza wybranych zmiennych kapitału intelektualnego na przykładzie firm z branży szkoleniowo-doradczej z województwa lubelskiego Artykuł 2015
346 Analiza wydzielania masy ziarna owsa w rotacyjnym urządzeniu czyszczącym Artykuł 2015
347 Analiza wykonania odkuwki tarczy ze sworzniem sześciokątnym pod kątem optymalizacji warunków prasowania obwiedniowego Artykuł 2013
348 Analiza wykorzystania systemów e-learningowych w szkoleniach bibliotecznych na przykładzie uczelni i wydziałów ekonomicznych Artykuł 2010
349 Analiza wymagań dla pojazdów w zakresie emisji hałasu Artykuł 2015
350 Analiza wyników badań wstępnych oraz określenie kierunku dalszych prac badawczych technologii drążenia tuneli ratowniczych metodą mechanicznego odspojenia Artykuł 2017
351 Analiza wytrzymałości masztu wirnika nośnego wiatrakowca metodą elementów skończonych Artykuł 2014
352 Analiza wytrzymałości na ściskanie betonów z dodatkiem krzemionkowych popiołów lotnych oraz nanodomieszki C-S-H Artykuł 2016
353 Analiza wytrzymałościowa wtryskiwacza CNG do systemu bezpośredniego zasilania silnika Diesla Artykuł 2015
354 Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS. Cz. 1 Artykuł 2012
355 Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS. Cz. 2 Artykuł 2012
356 Analiza wyznaczania konsystencji lessów lubelskich na podstawie wyników sondowań statycznych CPT Artykuł 2016
357 Analiza XIX-wiecznych widoków Lublina pod względem identyfikacji zabudowań zlokalizowanych przy ul. Bernardyńskiej Artykuł 2011
358 Analiza zdarzeń w ruchu drogowym pojazdów pożarniczych Artykuł 2014
359 Analiza zdolności kleju do zwilżania powierzchni o określonych właściwościac energetycznych Artykuł 2016
360 Analiza zmian konstrukcyjnych pojazdów pożarniczych w zależności od obowiązujących norm Artykuł 2014
361 Analiza źródeł emisji hałasu rejestrowanego w kabinie dźwigu osobowego Artykuł 2015
362 Analiza źródeł niedokładności układu do testowania nowej metody wyznaczania charakterystyk elektrycznych i cieplnych modułów peltiera Artykuł 2011
363 Analiza zwarciowa sieci elektroenergetycznej z uwzględnieniem farm wiatrowych traktowanych jako sterowane źródła prądowe Artykuł 2011
364 Analizy i badania potrzeb oraz możliwości ochrony przed hałasem w otoczeniu dróg wojewódzkich Województwa Śląskiego Artykuł 2016
365 Analizy stanów deformacji zginanych płyt z betonu i fibrobetonu wysokowartościowego Artykuł 2012
366 Analizy systemu elektroenergetycznego w średniookresowym planowaniu rozwoju Artykuł 2013
367 Analizy wytężenia belek żelbetowych z betonu o wysokiej wytrzymałości Artykuł 2012
368 Analyses of heat transfer through walls of thermal technical spaces with computer helping Artykuł 2014
369 Analysis and comparison of tools supporting commercialization of research results Artykuł 2013
370 An analysis of AC conductivity in moist oil-impregnated insulation pressboard Artykuł 2015
371 Analysis of alternating overcurrent response of 2G HTS tape for SFCL Artykuł 2014
372 The analysis of buckling and post buckling in the compressed composite columns Artykuł 2017
373 Analysis of car dynamics based on a hybrid sky-hook and ground-hook model Artykuł 2011
374 Analysis of chaos in the combustion process of premixed natural gas engine Artykuł 2017
375 Analysis of chaotic non-isothermal solutions of thermomechanical shape memory oscillators Artykuł 2013
376 Analysis of chip fragmentation in AZ91HP alloy milling with respect to reducing the risk of chip ignition Artykuł 2016
377 Analysis of cohesive zone model parameters on response of glass-epoxy composite in Mode II interlaminar fracture toughness test Artykuł 2016
378 Analysis of composition, morphology and wettability of Mo thin layers deposited on glass Artykuł 2016
379 Analysis of construction salt decomposition within walls of ceramic brick in the midtown tenement houses Artykuł 2015
380 An analysis of costs of vehicle repairs in a transportation company. Pt 1 Artykuł 2012
381 An analysis of costs of vehicle repairs in a transportation company. Pt 2 Artykuł 2012
382 Analysis of cracking of low-alloy copper stretched at elevated temperature Artykuł 2016
383 Analysis of cycle-to-cycle variation and non-uniformity of energy production: Tests on individual cylinders of a radial piston engine Artykuł 2011
384 Analysis of demand, loss and profits of energy in passive building with thermal imaging technology Artykuł 2016
385 The analysis of diagonal crack propagation in concrete beams Artykuł 2012
386 Analysis of discharge dound and I-V characteristic on gliding arc discharge Artykuł 2016
387 Analysis of energy losses in the zigzag slab-lasers Artykuł 2012
388 Analysis of explosion hazard at the liquid fuel station Artykuł 2017
389 Analysis of expression profile of genes encoding cellular receptor proteins in endometrial cancer Artykuł 2011
390 Analysis of forming geometrical macrostructure in walls of extrusion products manufactured from polypropylene composite filled with CaCO3 Artykuł 2011
391 Analysis of geometric features of the surface 316l steel after different machining tools Artykuł 2016
392 Analysis of green solutions for new residential projects Artykuł 2017
393 The analysis of hardware optimization methods for improving capabilities and performance of X-ways forensics toolset Artykuł 2012
394 Analysis of heat transfer on the basis of multispectral images of the elements of Chimneys` structure Artykuł 2016
395 Analysis of heat-moisture properties of hydrophobised gravelite-concrete with sewage sludge Artykuł 2016
396 Analysis of helical rolling process balls formed from a head of a scrapped rail Artykuł 2016
397 Analysis of impact of residua component when forecasting the demand of passengers by means of unidimensional time sequences of additive type Artykuł 2013
398 Analysis of ledger-stand joints in the aluminum modular scaffold Artykuł 2017
399 The analysis of load capacity and deflection of reinforced high strength concrete beam Artykuł 2013
400 Analysis of load-displacement curves and energy absorption relations of selected fibre metal laminates subjected to low-velocity impact Artykuł 2014
401 Analysis of mechanical effects of short-circuit forces on transformers Artykuł 2013
402 Analysis of metal forming process of a hollowed gear shaft Artykuł 2012
403 Analysis of microcirculatory disorders in inflammatory processes in the maxillofacial region on based of optoelectronic methods Artykuł 2017
404 Analysis of microstructure damage in carbon/epoxy composites using FEM Artykuł 2012
405 Analysis of motion interpolation methods Artykuł 2012
406 Analysis of physical and mechanical properties of lightweight aggregate modified with sewage sludge Artykuł 2015
407 An analysis of potential costs of adverse events based on Drug Programs in Poland. Pulmonology focus Artykuł 2014
408 Analysis of rolling - extrusion process of hydrokinetic joint part Artykuł 2012
409 Analysis of rubber forming process of fire barrier from titanium CP2 alloy for AW 139 helicopter Artykuł 2015
410 An analysis of selected diesel engine start-up parameters Artykuł 2011
411 Analysis of selected interpolation methods with artificial 3D data Artykuł 2013
412 Analysis of shapes for the development of algorithms for strategies of machining process in the cam system Artykuł 2017
413 An analysis of shear fracture toughness KIIc and microstructure in concretes containing fly-ash Artykuł 2014
414 Analysis of short glass fiber orientation in injection moulded components Artykuł 2015
415 Analysis of strenght of polymer yarns by static tensile test Artykuł 2015
416 Analysis of temperature distribution in electromagnetic mill Artykuł 2016
417 Analysis of the accuracy of uncertainty noise measurement Artykuł 2015
418 Analysis of the bearing nodes loads of turbine engine at an unmanned helicopter during a jump up and jump down maneuver Artykuł 2016
419 Analysis of the cross-wedge rolling process of toothed shafts made from 2618 aluminium alloy Artykuł 2011
420 Analysis of the development of cluster cracks caused by elevated temperatures in cement paste Artykuł 2015
421 Analysis of the distribution of magnetic fluid inside tumors by a giant magnetoresistance probe Artykuł 2013
422 The analysis of the disturbances in a morphological structure and a hormonal function of thyroid gland in women in perimenopausal period Artykuł 2011
423 Analysis of the dual control system operation during failure conditions Artykuł 2013
424 Analysis of the effect of elements insulating passenger lift-door-driving motor upon the level of generated sound Artykuł 2014
425 The analysis of the effects of screening helicopter engine compartments for infrared emission Artykuł 2013
426 An analysis of the efficiency of design methods Artykuł 2016
427 Analysis of the end-notched flexure test configuration applicability for mechanically coupled fiber reinforced composite laminates Artykuł 2017
428 Analysis of the helical wedge rolling process for proroducing a lever preform Artykuł 2014
429 Analysis of the helical-wedge rolling process for producing a long stepped shaft Artykuł 2014
430 Analysis of the helical-wedge rolling process for producing a workholding bolt Artykuł 2014
431 Analysis of the impact of secondary winding impedance on the parameters of transformer type superconducting current limiters Artykuł 2016
432 An analysis of the intensity of vehicle use using the example of the polish mail company Artykuł 2011
433 Analysis of the operating load of foil-air bearings in the gas generator of the turbine engine during the acceleration and deceleration maneuver Artykuł 2016
434 Analysis of the operating load of the turbine engine during deceleration to dash maneuver Artykuł 2016
435 Analysis of the physical foundations of the build quality of the diagnosis structures based on electronic means of recording and analyzing the parameters of electromagnetic radiation mechanical contact connections Artykuł 2017
436 Analysis of the physical properties of hydrophobised lightweight-aggregate mortars Artykuł 2016
437 Analysis of the possibilities for using a uniform bragg grating in a tunable dispersion compensator Artykuł 2015
438 Analysis of the possibilities of introducing autonomous hybrid power supply system into stand-alone residential building Artykuł 2014
439 Analysis of the possibility of using solar energy to power selected measuring drives in agriculture Artykuł 2017
440 Analysis of the pre-rotation engine loads in the autogyro Artykuł 2016
441 The analysis of the process of limiting the short circuit current by superconducting fault current limiters Artykuł 2014
442 An analysis of the relationships among selected operating and maintenance parameters of vehicles used in a transportation company Artykuł 2011
443 The analysis of the stages of scaffolding “life” with regard to the decrease in the hazard at building works Artykuł 2015
444 Analysis of the surface profile and its material share during the grinding inconel 718 alloy Artykuł 2015
445 Analysis of the vascular tone and character of the local blood flow to assess the viability of the body using the photoplethysmographic device Artykuł 2017
446 Analysis of thermal processes in oil distribution transformer Artykuł 2014
447 Analysis of thermal properties and heat loss in construction and isothermal materials of multilayer building walls Artykuł 2017
448 The analysis of traffic safety and traffic accidents on the example of the selected voivodship Artykuł 2016
449 Analysis of transport mechatronic system properties Artykuł 2017
450 Analysis of trolleybus energy consumption Artykuł 2013
451 An analysis of unit repair costs as a function of mileage of vehicles in a selected transport company Artykuł 2014
452 Analysis of vibroacoustic signals recorded in the passenger lift cabin Artykuł 2016
453 Analysis of water losses in two selected water distribution systems Artykuł 2017
454 Analysys of reliability and cost of repairs of trucks under long-term lease conditions Artykuł 2016
455 Analytic evaluation of rectilinearity of low rigidity shaft during hardening process Artykuł 2013
456 Analýza vplyvu mikroplniv na vlasnosti PP termickou analýzou Artykuł 2015
457 Angular positioning accuracy of rotary table and repeatability of five-axis machining centre dmu 65 monoblock Artykuł 2015
458 Anisotropic magnetoresistance of ni nanorod arraysin porous SiO/Si templates manufactured by swift heavy ion-induced modification Artykuł 2015
459 The anisotropic nature of the strain of biodegradable film produced from TPS starch Artykuł 2012
460 Annealing of (CoFeZr)x(CaF2)100-x nanocomposites produced by the ion-beam sputtering in the Ar and O2 ambient Artykuł 2013
461 The anthropogenic inundated area ”Szczecin” in the zone of active underground exploitation of hard coal in the Lublin coal basin Artykuł 2016
462 Anti-Ramsey numbers for disjoint copies of graphs Artykuł 2017
463 Anti-Ramsey numbers in complete split graphs Artykuł 2016
464 Antiferromagnetic spin glass-like behavior in sintered multiferroic Aurivillius Bim+1Ti3Fem−3O3m+3 compounds Artykuł 2013
465 Antisolvent crystallization of aqueous ammonium dihydrogen phosphate solutions by addition of acetone at different rates Artykuł 2016
466 Antisolvent crystallization of aqueous ammonium dihydrogen phosphate solutions by addition of methanol Artykuł 2016
467 Antygraffiti- badania skuteczności wybranych preparatów do zabezpieczania elewacji i usuwania zabrudzeń Artykuł 2014
468 AOTs and solar energy for air, water and soil treatment Artykuł 2014
469 Aplikacja do rozpoznawania głosu jako element ochrony przed niepowołanym dostępem Artykuł 2015
470 Aplikacja mobilna do raportowania problemów środowiskowych – analiza możliwości App Inventor 2 Artykuł 2015
471 Aplikacje sieciowe i mobilne jako źródło danych biomedycznych Artykuł 2011
472 App Inventor 2 jako narzędzie do budowy wieloosobowych gier wykrywających zaburzenia koncentracji i wykorzystujących technologię Bluetooth Artykuł 2015
473 Application of gas sensor arrays in assessment of wastewater purification effects Artykuł 2015
474 Application evolutionary methods in the location and choice of wind farms Artykuł 2015
475 The application example of the sensitivity anallysis of the solution to coefficients of the k-ε model Artykuł 2012
476 Application of 3-D laser scanning vibrometer in determination of free vibration frequencies of composite plates with damage Artykuł 2016
477 Application of a fuzzy PI controller in regulation of active piezoelectric composite structure Artykuł 2012
478 The application of a probabilistic method to the reliability analysis of longitudinally reinforced concrete beams Artykuł 2017
479 Application of a software package for transmission line digital overcurrent protection testing in the MATLAB-SIMULINK environment Artykuł 2017
480 Application of ANSYS in teaching FEM on the example of a loaded Mars rover chassis Artykuł 2016
481 The application of artificial neural networks to the problem of reservoir classification and land use determination on the basis of water sediment composition Artykuł 2017
482 Application of bioassays for estimation of an effect of addition of drilling cuttings to soils Artykuł 2016
483 Application of cabri 3d in teaching stereometry Artykuł 2015
484 Application of cloud computing in programming intelligent electric networks in prosumers’ households Artykuł 2016
485 Application of DC magnetron sputtering for creation of gas-sensitive indium oxide thin films and their properties Artykuł 2013
486 Application of DIC technique for monitoring of deformation process of SPR hybrid joints Artykuł 2013
487 Application of drilling waste in the reclamation of acidic soils Artykuł 2016
488 Application of dynamic generation cost financial analysis method to designing of sanitary sanitation systems in rural settlements Artykuł 2011
489 Application of expectation-maximization algorithm and maximum likelihood rule to estimation of mixture models parameters Artykuł 2011
490 Application of fem in the analysis of the structure of a trailer supporting frame with variable operation parameters Artykuł 2012
491 Application of flame image ser ies analysis in estimation of biomass and coal combustion operating point Artykuł 2016
492 Application of gas sensor array to preliminary food quality assessment Artykuł 2016
493 Application of geogebra for teaching mathematics Artykuł 2014
494 Application of HPLC for the analysis of secoisolariciresinol diglucoside in flaxseeds Artykuł 2013
495 Application of HPLC-MS with electrospray Ionization for the qualitative and quantitative analysis of antibiotics in pharmaceutical formulation Artykuł 2015
496 Application of hydrodynamic cavitation to improve the biodegradability of mature landfill leachate Artykuł 2015
497 Application of inverse analysis to determine the strain distribution with optoelectronic method insensitive to temperature changes Artykuł 2012
498 Application of low temperature plasma environment for reduction of selected carcinogenic compounds in asphalt industry off-gases. Artykuł 2012
499 Application of mineral sorbents for removal of petroleum substances : a review Artykuł 2017
500 Application of multiple line integrated spectroscopy on CO concentration measurement Artykuł 2013