Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 11760
Lp. Tytuł Typ Rok
1 "Geodepozyt" E-service within an interactive geo-location of the hazardous substances deposit Artykuł 2013
2 "Szafa gra" - innowacyjny projekt mechatronicznej szafy smartbox Artykuł 2016
3 „Plomba w zabudowie” – element scalający Artykuł 2017
4 <<MATHEMATICA>> i mapy poincaré Artykuł 2016
5 10 lat Katalogu Centralnego NUKAT Artykuł 2012
6 100 lat serów topionych Artykuł 2011
7 100 lat ZSE w Lublinie Artykuł 2014
8 13,8 kVA transformer with windings made of YBCO HTS tapes Artykuł 2016
9 15 lat z konkursem Mistrz Komputera Artykuł 2016
10 3D computer technologies as a tool for contemporary archeology Artykuł 2015
11 3D finite elements method (FEM) analysis of basic process parameters in rotary piercing mill Artykuł 2012
12 3D photodetecting structure with adjustable sensitivity ratio in UV – VIS range Artykuł 2016
13 3D printers – new possibilities in education Artykuł 2014
14 6-nożny robot kroczący Artykuł 2017
15 Absolwent informatyki dostosowany do potrzeb rynku pracy Artykuł 2013
16 Absolwent na miarę czasu Artykuł 2012
17 Absorbed power distribution in the whole-body system of a tractor operator Artykuł 2016
18 Abundance and structure of ciliated protozoa community at the particular devices of "Hajdów" WWTP Artykuł 2012
19 AC hopping conductance in nanocomposite films with ferromagnetic alloy nanoparticles in a PbZrTiO3 matrix Artykuł 2015
20 AC/DC conductance in granular nanocomposite films (Fe45Co45Zr10)x(CaF2)100−x Artykuł 2014
21 Accelerated methods for estimating the durability of plain bearings Artykuł 2014
22 Accuracy improvement of fiber bragg grating peak wavelength demodulation using wavelet transform and various center wavelength detection algorithms Artykuł 2016
23 The accuracy of an accelerated method for the evaluation of life of cylindrical gears with profile correction Artykuł 2015
24 Accuracy of evaluation of the service life of a plain bearing according to the generalized cumulative model of wear Artykuł 2014
25 Acoustic spectra characteristics of atmospheric pressure plasma using optical wave microphone Artykuł 2011
26 Activating role of interactive didactic materials in teaching computer subjects Artykuł 2015
27 Active suppression of nonlinear composite beam vibrations by selected control algorithms Artykuł 2011
28 Active vibration control of a nonlinear beam with self-and external excitations Artykuł 2013
29 Active vibration suppression by application of macro fiber composite Artykuł 2011
30 Actual energy savings from the use of thermostatic radiator valves in residential buildings – Long term field evaluation Artykuł 2017
31 Actual problems of economics Artykuł 2013
32 Actual trends in manufacturing systems development Artykuł 2016
33 AD systems for processing of low frequency signals based on self calibrate ADC and DAC with weight redundancy Artykuł 2017
34 Adaptacja sterownika PLC do wymogów standardu komunikacyjnego IEC 61850 Artykuł 2017
35 Adaptacyjny system sterujący kompresją falkową obrazu z użyciem miary TOPQS Artykuł 2011
36 Adaptation of forgotten buildings the example of the ruins of the Kościelec protestant church in Piaski Artykuł 2015
37 Adaptive control of machining accuracy of axialsymmetrical low-rigidity parts in elastic-deformable state Artykuł 2012
38 An adaptive wavelet image compression system with TOPQS measure Artykuł 2012
39 Additivnij metod ocìnki dovgovìčnostì pìdšipnika kovzannâ z tehnologìčnoû oval’nìstû vala Artykuł 2013
40 Adhesion of canola and diesel oils to some parts of diesel engine in the light of surface tension components and parameters of these substrates Artykuł 2015
41 Adhesive bonded hot dip zinc coated sheet and titanium sheet joint strength - numerical analysis Artykuł 2012
42 Adhesive properties and adhesive joints strength of aluminium alloys following surface pre-treatment Artykuł 2013
43 Adhesive properties and adhesive joints strength of graphite/epoxy composites Artykuł 2017
44 Admittance and permittivity in doped layered TlGaSe2 single crystals Artykuł 2014
45 Adsorpcja barwników organicznych na węglach aktywnych otrzymanych z porolniczych i poprodukcyjnych materiałów odpadowych Artykuł 2016
46 Adsorption and electronic states of morin on TiO2 nanoparticles Artykuł 2014
47 Adsorption of BTX from aqueous solutions byNa-P1 zeolite obtained from fly ash. Process Safety and Environmental Protection Artykuł 2017
48 Advanced car driving simulator - As 1200-6 Artykuł 2011
49 Advanced diagnostics of industrial pulverized coal burner using optical methods and artificial intelligence Artykuł 2012
50 Advanced method of simulating welding for aluminium alloy fatigue lifespan diagnostics Artykuł 2017
51 Advanced oxidation processes for food industrial wastewater decontamination Artykuł 2015
52 Advergaming jako narzędzie tworzenia więzi z klientami Artykuł 2014
53 Adverse events (AE) costs assessed in Poland based on existing Drug Programs – methodology of the project Artykuł 2013
54 Advertainment w komunikacji marketingowej marki miasta Artykuł 2017
55 Aerial method of plant protection with the use of an autogyro for sustainable agriculture Artykuł 2015
56 Aerodynamic research of the overpressure device for individual transport Artykuł 2017
57 Aerodynamika autobusu miejskiego w ujęciu CFD Artykuł 2016
58 Aerosol and bioaerosol particles in a dental office Artykuł 2014
59 Affine invariants of annuli Artykuł 2012
60 Aggregation in dispersions of hematite and of hematite-akageneite composite containing anionic surfactants Artykuł 2017
61 Agriculture vs. alleviating the climate change Artykuł 2016
62 Air conditioning impact on the dynamics of radon and its daughters concentration Artykuł 2014
63 Air deodorization in rendering plants by two stage filtration with the use of fibrous ion exchanger Artykuł 2011
64 Air flow analysis around the autogyro fuselage Artykuł 2017
65 Air quality in a brewery bottling plant Artykuł 2016
66 The aircraft piston engine conjugate heat transfer model Artykuł 2017
67 Aircraft radial engine cfd cooling model Artykuł 2015
68 Akademia po turecku Artykuł 2012
69 Aktualna koncepcja wykorzystania oleju rzepakowego jako paliwa Artykuł 2017
70 Aktywne zawieszenie wahadłowego eliminatora drgań Artykuł 2014
71 Aktywność inwestycyjna mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie lubelskim. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Artykuł 2016
72 Aktywność inwestycyjna MŚP w województwie lubelskim na podstawie badań ankietowych Artykuł 2012
73 Aktywność marki miasta w obszarze marketingu mobilnego Artykuł 2016
74 Algorithm for selecting optimal clustering parameters used for over-segmentation reduction Artykuł 2016
75 Algorithm of revitalization programme design for housing estates Artykuł 2015
76 Algorithms for tennis racket analysis based on motion data Artykuł 2016
77 Algorytm generowania ścieżek technologicznych w procesie doboru obrabiarek Artykuł 2011
78 Algorytm kompensacyjny w procesach identyfikacji i sterowania złożonych systemów dynamicznych Artykuł 2012
79 Algorytm optymalizujący uzysk energii w stacjonarnych farmach fotowoltaicznych Artykuł 2012
80 Algorytm sterowania procesem spalania z wykorzystaniem sygnałów optycznych Artykuł 2012
81 Algorytmiczne metody podwyższania efektywnej rozdzielczości toru pomiarowego z częstotliwościowym nośnikiem informacji Artykuł 2011
82 Algorytmy detekcji kolizji drogowej dla systemu eCall Artykuł 2012
83 Algorytmy systemu wizyjnego stanowiska badawczego aplikacji pick and place Artykuł 2017
84 Algorytmy wyznaczania optymalnej trasy przejazdu Artykuł 2014
85 Alianse strategiczne polskich przedsiębiorstw Artykuł 2013
86 Altered tissue electrical properties in women with breast cancer – Preliminary observations Artykuł 2013
87 Alternative fuel production based on sewage sludge generated in the municipal wastewater treatment Artykuł 2015
88 Alternative fuels for diesel engines Artykuł 2013
89 Alternator diagnostics by means of an oscilloscope and infrared radiation - comparison of methods Artykuł 2013
90 Alternatywna koncepcja wyceny nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne Artykuł 2012
91 Alternatywne metody identyfikacji charakterystyk moment - obrót odniesionych do charakterystyk pożaru Artykuł 2014
92 An ambiguous Polish reality Artykuł 2016
93 Ammonia-free, low-toxic press-materials with improved electroinsulating properties based on modified novolak phenol-formaldehyde resin Artykuł 2012
94 Anaerobic ciliates in activated sludge communities Artykuł 2016
95 Analityczne systemy wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem 3PL Artykuł 2015
96 Analityka biznesowa w zarządzaniu kadrami w przedsiębiorstwie Artykuł 2016
97 Analìz efektivhostì procesu ekstruzìï poristogo polìetilenu Artykuł 2014
98 Analìz vplivu koriguvannâ zubìv peredačì z evolventnim červâkom na ïï nesuču zdatnìst ì dovgovìčnìst Artykuł 2012
99 Analiza aerodynamiczna mostu pieszo-rowerowego o kształcie sinusoidalnym Artykuł 2013
100 Analiza architektoniczna kamienicy przy ul. Bernardyńskiej 9 w Lublinie Artykuł 2012
101 Analiza awaryjności jako składowej kosztów utrzymania pojazdu Artykuł 2014
102 Analiza cech geometrycznych powierzchni po cięciu hydroabrazywnym konstrukcji przekładkowych Artykuł 2016
103 Analiza charakteru zmian parametrów apodyzowanych siatek Bragga spowodowanych zmiennym rozkładem wiązki laserowej Artykuł 2016
104 Analiza cyklicznych badań opinii mieszkańców o budynkach prefabrykowanych Artykuł 2015
105 Analiza czynników mających wpływ na kształtowanie się wydajności urabiania kombajnami chodnikowymi Artykuł 2011
106 Analiza czynników wpływających na zużycie ciepła dostarczanego na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach wielorodzinnych Artykuł 2016
107 Analiza deformacji jednoelementowego układu węzłowego rusztowania modułowego Artykuł 2014
108 Analiza deformacji układów węzłowych rusztowań budowlanych Artykuł 2013
109 Analiza doboru predyktorów pogodowych do prognozowania zmiennych zależnych w budownictwie Artykuł 2014
110 Analiza drgań tłokowego silnika lotniczego Artykuł 2014
111 Analiza dynamiczna mostu dla pieszych w Kielcach Artykuł 2014
112 Analiza dynamiczna wiaduktu kolejowego o konstrukcji kratowej typu Warrena Artykuł 2015
113 Analiza dynamiki układu do napinania linki ogranicznika prędkości dźwigów osobowych Artykuł 2014
114 Analiza działania przedsiębiorstwa transportu zbiorowego w wybranej miejscowości województwa lubelskiego Artykuł 2015
115 Analiza działania wiatru na układ budynek z rusztowaniem Artykuł 2013
116 Analiza efektywności energetycznej wybranych systemów grzewczych stosowanych w budynkach wielorodzinnych Artykuł 2014
117 Analiza efektywności mikrobiologicznej filtrów powietrza z warstwą nanosrebra Artykuł 2016
118 Analiza ekonomiczna procesu transportowego w łańcuchu logistycznym Artykuł 2014
119 Analiza ekonomiczna zastosowania technologii autobusowych struktur fotowoltaicznych w warunkach miejskich Artykuł 2014
120 Analiza elementów polityki i źródeł wsparcia rozwoju klastrów w Polsce Artykuł 2012
121 Analiza emisji elektromagnetycznej w środowisku przemysłowym na przykładzie Zakładów Azotowych Puławy S.A. Artykuł 2014
122 Analiza emisji podczerwieni przez śmigłowiec w locie na podstawie badań eksperymentalnych Artykuł 2011
123 Analiza emisji podczerwieni przez spaliny odpływające z silników w czasie lotu śmigłowca Artykuł 2011
124 Analiza energochłonności wybranych sposobów kształtowania kołnierzy metodą wyciskania Artykuł 2015
125 Analiza etapów tworzenia i użytkowania rusztowań z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników Artykuł 2014
126 Analiza finansowa potencjalnego zastosowania mezoporowatych materiałów krzemianowych do oczyszczania spalin z ditlenku węgla w porównaniu do komercyjnej metody MEA Artykuł 2017
127 Analiza FMEA – zapobieganie skutkom wad w praktyce Artykuł 2014
128 Analiza form wsparcia instytucji otoczenia biznesu dla sektora MSP na przykładzie województwa lubelskiego Artykuł 2012
129 Analiza funkcjonowania Portu Lotniczego Lublin Artykuł 2014
130 Analiza i rozwój zastosowania wybranych technik grywalizacji w nauczaniu przedmiotów informatycznych na I stopniu studiów Artykuł 2012
131 Analiza ilości ciepła wydzielanego w czasie przepływu prądu włączania przez uzwojenie transformatora HTS Artykuł 2015
132 Analiza ilościowo-jakościowa ścieków dla nowo projektowanej kanalizacji sanitarnej w zachodniej części miasta Rejowiec Fabryczny Artykuł 2011
133 Analiza intensywności użytkowania pojazdów w firmie transportowej Artykuł 2011
134 Analiza intensywności użytkowania pojazdów. Cz. 1 Artykuł 2012
135 Analiza intensywności użytkowania pojazdów. Cz. 2 Artykuł 2012
136 Analiza jakości powierzchni i technologiczności wyrobu w systemie Catia v5 na przykładzie modelu obudowy lusterka samochodowego Artykuł 2011
137 Analiza kąta zwilżania materiałów polistyrenowych poddanych obróbce plazmą nietermiczną wytwarzaną w reaktorze typu dysza z wyładowaniem barierowym Artykuł 2016
138 Analiza kinematyczna mechanizmu układu sterowania pochyleniem i przechyleniem śmigłowca w systemie Catia v5 Artykuł 2011
139 Analiza konstrukcji optotelekomunikacyjnych mikrokanałów o kształtach złożonych Artykuł 2011
140 Analiza kosztów eksploatacji pojazdów komunikacji miejskiej na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Artykuł 2015
141 Analiza kosztów napraw pojazdów w firmie transportowej Artykuł 2011
142 Analiza kosztów napraw samochodów w firmie transportowej Artykuł 2014
143 Analiza kosztów ogrzewania domu Artykuł 2011
144 Analiza kosztów prac projektowych hal stalowych według standardów środowiskowych, zaleceń prawnych i cen rynkowych Artykuł 2013
145 Analiza logarytmicznych stóp zwrotu dla wybranych spółek indeksu WIG20 Artykuł 2014
146 Analiza MES połączeń klejowych kompozytu epoksydowo-aramidowego Artykuł 2014
147 Analiza MES procesu dynamicznego rozciągania austenitycznej stali wyskomanganowej Artykuł 2015
148 Analiza MES procesu walcowania poprzeczno-klinowego kul metodą zwykłą Artykuł 2011
149 Analiza MES zębów z wypełnieniem stomatologicznym przy obciążeniu termicznym Artykuł 2011
150 Analiza metod wyboru dostawców zgodnych z regułą condorceta Artykuł 2015
151 Analiza mikro-CT zębów trzonowych wypełnianych kompozytem konwencjonalnym i wzmacnianym włóknem szklanym Artykuł 2016
152 Analiza mikrostruktury spieków tytanowych z gradientem porowatości przy zastosowaniu rentgenowskiej mikrotomografii komputerowej Artykuł 2012
153 Analiza mikrotwardości stopu magnezu w obrębie krawędzi kształtowanych szczotkowaniem Artykuł 2013
154 Analiza modyfikacji systemów bonus-malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych AC na przykładzie wybranego zakładu ubezpieczeń Artykuł 2014
155 Analiza morfologii elektrod stosowanych w barwnikowych ogniwach słonecznych Artykuł 2014
156 Analiza mostowej konstrukcji stalowo-betonowej z płytą rozciąganą Artykuł 2014
157 Analiza możliwości działań naprawczych służących oszczędzaniu energii na przykładzie budynku klatkowego Artykuł 2012
158 Analiza możliwości działań naprawczych służących oszczędzaniu energii na przykładzie galeriowca Artykuł 2011
159 Analiza możliwości integracji bazy danych Oracle z aplikacjami tworzonymi przy użyciu środowiska programistycznego WebRatio Artykuł 2011
160 Analiza możliwości oceny zużycia eksploatacyjnego wybranych elementów dźwigu osobowego na podstawie przebiegu przyspieszeń kabiny Artykuł 2015
161 Analiza możliwości oczyszczania gazów wylotowych z Hg0 i CO2 na zeolitach syntetycznych otrzymanych z popiołów lotnych Artykuł 2015
162 Analiza możliwości plastycznego kształtowania uzębień wewnętrznych Artykuł 2014
163 Analiza możliwości pracy ogniwa paliwowego HTPEM w trybie elektrolizera Artykuł 2011
164 Analiza możliwości socjoekonomicznych wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie na przykładzie Lublina Artykuł 2011
165 Analiza możliwości wprowadzenia rozwiązań proenergetycznych na przykładzie galeriowego budynku wielorodzinnego Artykuł 2015
166 Analiza możliwości wycinania elementów cienkościennych ze stopu EN AW-2024 T351 wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną Artykuł 2016
167 Analiza możliwości wykorzystania architektury SOA do integracji systemów informatycznych Artykuł 2016
168 Analiza możliwości wykorzystania heksanu w mieszaninie z olejem rzepakowym do zasilania silnika o zapłonie samoczynnym Artykuł 2014
169 Analiza możliwości wykorzystania krzywych zwilżania do optymalizacji procesów adhezyjnych Artykuł 2015
170 Analiza możliwości zarządzania bazą danych przechowywaną w chmurze Artykuł 2016
171 Analiza możliwości zastosowania odpadowego pyłu bazaltowego w zaprawie cementowej Artykuł 2016
172 Analiza możliwych działań naprawczych na przykładzie wysokiego budynku punktowego Artykuł 2011
173 Analiza napromieniowania słonecznego Polski na podstawie danych satelitarnych NASA Artykuł 2015
174 Analiza nierównomierności rozdrabniania biomasy. Cz. 1. Podstawy teoretyczne Artykuł 2013
175 Analiza nierównomierności rozdrabniania biomasy. Cz. 2. Badania maszynowe Artykuł 2013
176 Analiza niezawodności awaryjnego odbioru ciepła powyłączeniowego w reaktorze typu PWR Artykuł 2015
177 Analiza niezawodności systemu zabezpieczenia reaktora typu PWR Artykuł 2015
178 Analiza nośności drewnianych więźb dachowych ekspozycyjnych obiektów architektury wernakularnej Artykuł 2015
179 Analiza nośności stalowych pomostów rusztowań Artykuł 2014
180 Analiza numeryczna efektywności pracy naziemnych farm fotowoltaicznych dla wybranych lokalizacji Artykuł 2012
181 Analiza numeryczna i doświadczalna pracy ściskanych elementów cienkościennych z wydrążonymi otworami Artykuł 2016
182 Analiza numeryczna konstrukcji rusztowania modułowego o nietypowym kształcie Artykuł 2011
183 Analiza numeryczna kształtowania drążonych odkuwek z uzwojeniami ślimaka Artykuł 2015
184 Analiza numeryczna MES wybranych rozwiązań konstrukcyjnych ścian bocznych kabin dźwigów osobowych Artykuł 2011
185 Analiza numeryczna mostka cieplnego powstającego w narożach budynków Artykuł 2014
186 Analiza numeryczna obciążenia wiatrem kopuły o podstawie koła i elipsy Artykuł 2015
187 Analiza numeryczna poziomu naprężeń samochodowego podnośnika trapezowego Artykuł 2015
188 Analiza numeryczna prasowania obwiedniowego odkuwki drążonej typu tarcza z występami Artykuł 2014
189 Analiza numeryczna procesu kucia stożkowego koła zębatego na prasie korbowej Artykuł 2011
190 Analiza numeryczna procesu obciskania obrotowego drążonego sworznia kulistego Artykuł 2015
191 Analiza numeryczna procesu pękania kompozytu PA 6 z włóknem szklanym Artykuł 2011
192 Analiza numeryczna procesu przepychania obrotowego uzębienia śrubowego ze stopów tytanu Artykuł 2015
193 Analiza numeryczna procesu walcowania poprzeczno-klinowego wałka głównego Artykuł 2016
194 Analiza numeryczna procesu walcowania śrubowo-klinowego odkuwki sworznia kulistego Artykuł 2015
195 Analiza numeryczna procesu walcowania wałków drążonych z uzębieniami Artykuł 2011
196 Analiza numeryczna procesu wyciskania kołnierza z zastosowaniem pierścienia ograniczającego Artykuł 2014
197 Analiza numeryczna przepływu wody przez zawór kulowy zamontowany na przewodzie PEX-Al-PEX Artykuł 2015
198 Analiza numeryczna przyczyn uszkodzeń głowicy i zaworów silnika o zapłonie samoczynnym Artykuł 2011
199 Analiza numeryczna stanu naprężenia i stanu przemieszczenia pustaków stropowych Teriva w schemacie badania wytrzymałości na zginanie wg normy PN-EN 15037-2:2011 Artykuł 2013
200 Analiza numeryczna tłoka silnika Wankla Artykuł 2011
201 Analiza numeryczna walcowania gwintu śruby M 20×2,5 metodą styczną narzędziami rolkowymi Artykuł 2011
202 Analiza numeryczna walcowania skośnego stopniowanego wałka drążonego Artykuł 2015
203 Analiza numeryczna walcowania skośnego wałka drążonego ze stopu tytanu Ti6Al4V Artykuł 2015
204 Analiza numeryczna walcowania wzdłużnego przedkuwki dźwigni ze stopu magnezu az31 Artykuł 2012
205 Analiza obrazów współspalania pyłu węglowego i biomasy za pomocą transformaty curvelet Artykuł 2013
206 Analiza obszarów wykluczenia cyfrowego w województwie lubelskim Artykuł 2013
207 Analiza odporności na pękanie betonów z dodatkiem popiołów lotnych i mikrokrzemionki Artykuł 2016
208 Analiza odporności na pękanie, przy trzecim modelu pękania betonów z dodatkiem popiołów lotnych Artykuł 2013
209 Analiza odpowiedzi dielektrycznej w dziedzinie częstotliwości zawilgoconego oraz impregnowanego olejem preszpanu elektrotechnicznego Artykuł 2012
210 Analiza opłacalności wykorzystania CNG do zasilania pojazdów w województwie lubelskim Artykuł 2012
211 Analiza parametrów przepływu cząstek stałych na przykładzie pyłu węglowego Artykuł 2011
212 Analiza parametrów zanikania nadprzewodzenia w przewodach nadprzewodnikowych YBCO i MgB2 Artykuł 2014
213 Analiza płynięcia metalu podczas prasowania obwiedniowego wyrobu typu tarcza Artykuł 2011
214 Analiza popiołów lotnych pod kątem uzyskania z nich pierwiastków ziem rzadkich Artykuł 2014
215 Analiza porównawcza badań wilgotnościowych metodą chemiczną w stosunku do badań grawimetrycznych wybranych materiałów budowlanych Artykuł 2016
216 Analiza porównawcza jakości serwisów internetowych polskich banków Artykuł 2016
217 Analiza porównawcza kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknami zawierających mikropory Artykuł 2012
218 Analiza porównawcza kosztów eksploatacyjnych systemów grzewczych w budynku pasywnym oraz ich wpływu na środowisko Artykuł 2014
219 Analiza porównawcza kultury organizacyjnej polskich i portugalskich przedsiębiorstw Artykuł 2015
220 Analiza porównawcza metod frezowania HSM, HPC oraz frezowania konwencjonalnego wysokokrzemowych stopów aluminium Artykuł 2011
221 Analiza porównawcza narzędzi do budowy prototypów interfejsów Artykuł 2016
222 Analiza porównawcza parametrów pracy ogniw paliwowych typu LTPEM i HTPEM celem ich użycia do napędu pojazdów Artykuł 2015
223 Analiza porównawcza polskich lądowych terminali przeładunkowych Artykuł 2015
224 Analiza porównawcza potrzeb energetycznych jednorodzinnych budynków mieszkalnych o różnym standardzie wykonania Artykuł 2011
225 Analiza porównawcza procesu cięcia wiązką laserową i strumieniem wodno-ściernym Artykuł 2011
226 Analiza porównawcza prognozowania produkcji budowlanej z zastosowaniem metod regresji krokowej, sieci neuronowych i ARIMA. Cz. 2 Artykuł 2011
227 Analiza porównawcza siły niszczącej połączenia klejowe, klejowo-nitowe oraz nitowe stopu tytanu Artykuł 2011
228 Analiza porównawcza siły niszczącej połączenia klejowe, klejowo-nitowe oraz nitowe stopu tytanu Artykuł 2011
229 Analiza porównawcza systemów wspomagaj ą cych prototypowanie interfejsów Artykuł 2017
230 Analiza porównawcza techniczno-ekonomicznych aspektów eksploatacji autobusów miejskich zasilanych olejem napędowym i gazem CNG Artykuł 2015
231 Analiza porównawcza wytrzymałości połączeń klejowych i lutowanych blach stalowych Artykuł 2012
232 Analiza porównawcza wytrzymałości połączeń klejowych wykonanych przy użyciu klejów epoksydowych Artykuł 2014
233 Analiza porównawcza wytrzymałości połączeń klejowych wykonanych z zastosowaniem różnych rodzajów klejów Artykuł 2015
234 Analiza porównawcza wytrzymałości wybranych połączeń prowadnicowych, stosowanych w budowie maszyn Artykuł 2016
235 Analiza postępu we wdrażaniu fotowoltaiki na świecie i w Polsce Artykuł 2011
236 Analiza powierzchni metalu w laminatach metalowo-włóknistych Artykuł 2011
237 Analiza powierzchni po cięciu strugą wodno-ścierną klejonych materiałów polimerowych Artykuł 2016
238 Analiza pracy farmy wiatrowej w kontekście parametrów jakości energii elektrycznej Artykuł 2017
239 Analiza pracy instalacji fotowoltaicznej w zaleznosci od orientacji geograficznej Artykuł 2016
240 Analiza pracy wspornikowej belki kompozytowej z uwzględnieniem różnej grubości i lokalizacji spoiny klejowej wykonanej z materiału sprężysto-idealnie plastycznego Artykuł 2016
241 Analiza prawdopodobieństwa przetrwania i niezawodności układu ząb-wypełnienie kompozytowe Artykuł 2011
242 Analiza procesów pękania w kompozytach betonowych z dodatkiem popiołów lotnych Artykuł 2011
243 Analiza procesu formowania wióra w procesie toczenia stopu aluminium AW7075 Artykuł 2016
244 Analiza procesu kształtowania pręta okrągłego z główki szyny kolejowej Artykuł 2016
245 Analiza procesu kucia odkuwki piasty koła ze stopu AZ31 z przedkuwki kulistej Artykuł 2013
246 Analiza procesu odkształcenia cienkościennych belek skrzynkowych, łaczonych metodami, pod wpływem trójpunktowego zginania Artykuł 2015
247 Analiza procesu usuwania NOx z gazów odlotowych ozonem Artykuł 2013
248 Analiza procesu walcowania klinowego odkuwki wałka stopniowanego Artykuł 2013
249 Analiza procesu walcowania kul w wykrojach śrubowo-spiralnych Artykuł 2013
250 Analiza procesu walcowania śrubowo-klinowego odkuwki korpusu noża obrotowego Artykuł 2013
251 Analiza procesu zaciskania tulei na linach stalowych Artykuł 2012
252 Analiza przebiegu parametrów procesu wtrysku w silniku o zapłonie samoczynnym zasilanym wybranymi paliwami węglowodorowymi o różnych własnościach fizykochemicznych Artykuł 2012
253 Analiza przewodności cieplnej przegród z betonu komórkowego w zależności od zmian wilgotności Artykuł 2011
254 Analiza przyczyn awarii silników spalinowych w czasie krótkotrwałej eksploatacji Artykuł 2012
255 Analiza przyczyn niezdatności układów wtrysku paliwa stosowanych w silnikach samochodów ciężarowych Artykuł 2016
256 Analiza przyczyn uszkodzeń turbosprężarek samochodowych Artykuł 2015
257 Analiza przyczyn zarysowań cylindrycznego zbiornika żelbetowego ujawnionych podczas próby szczelności Artykuł 2012
258 Analiza przypadku przyspieszonego zużycia liny wyciągowej Artykuł 2011
259 Analiza rozkładu ciśnienia na powierzchni prostopadłościanu w zależności od kąta natarcia wiatru i struktury wiatru Artykuł 2011
260 Analiza rozkładu nanotwardości w warstwie stykowej kruszywo-zaczyn betonów z dodatkiem popiołów lotnych Artykuł 2016
261 Analiza rozkładu naprężeń w tkankach twardych zęba z wykorzystaniem metody elementów skończonych Artykuł 2012
262 Analiza rozkładu temperatury powierzchni wytłoczyny w obszarze pomiędzy głowicą a kalibratorem Artykuł 2013
263 Analiza rozkładu temperatury w komorze wyładowczej reaktora plazmowego Artykuł 2012
264 Analiza rozkładu temperatury w młynie elektromagnetycznym Artykuł 2015
265 Analiza rozwiązań związanych z językami modelowania dla urządzeń mobilnych pod kątem interakcji użytkownika z aplikacją Artykuł 2012
266 Analiza rozwoju spękań klastrowych w zaczynie cementowym modyfikowanym mikrokrzemionką Artykuł 2015
267 Analiza ruchu podczas obróbki frezarskiej przedmiotów cienkościennych z zastosowaniem wizyjnego systemu pomiarowego 3D Artykuł 2014
268 Analiza rynku usług pocztowych w Polsce w 2013 roku Artykuł 2015
269 Analiza ryzyka transportu urobku w przedsiębiorstwie wydobywczym Artykuł 2017
270 Analiza ryzyka zawodowego kierowcy samochodu ciężkiego w aspekcie bezpieczeństwa transportu drogowego Artykuł 2015
271 Analiza sił w elementach mocujących ładunki na pojazdach samochodowych Artykuł 2012
272 Analiza skuteczności działania bezrdzeniowych indukcyjnych nadprzewodnikowych ograniczników prądu wykonanych z taśmy nadprzewodnikowej pierwszej i drugiej generacji Artykuł 2012
273 Analiza skuteczności metod wprowadzania tekstu z użyciem mobilnego komunikatora internetowego Artykuł 2017
274 Analiza skuteczności przepon wykonywanych metodami iniekcji chemicznej w murach z opoki wapnistej. Cz. 1. Badania możliwości wytworzenia przepony w opoce wapnistej i zaprawach Artykuł 2012
275 Analiza skuteczności przepon wykonywanych metodami iniekcji chemicznej w murach z opoki wapnistej. Cz. 2. Wykonywanie i badanie skuteczności przepon chemicznych w murach z opoki Artykuł 2013
276 Analiza sposobu eksploatacji autobusu miejskiego Artykuł 2015
277 Analiza sprawności oraz emisji spalin silnika benzynowego z tworzeniem mieszanki za pomocą strugi wtryskiwanego paliwa Artykuł 2011
278 Analiza środowiskowa chłodziarki absorpcyjnej Artykuł 2013
279 Analiza środowiskowa wykorzystania chłodziarki absorpcyjnej zasilanej gazem do wytwarzania wody lodowej Artykuł 2012
280 Analiza stabilności wyboczeniowej toru bezstykowego Artykuł 2012
281 Analiza stanów granicznych tarcz żelbetowych z otworami z betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien Artykuł 2012
282 Analiza stanu energetycznego warstwy wierzchniej poliamidu PA 6 po ozonowaniu Artykuł 2012
283 Analiza stanu energetycznego warstwy wierzchniej stali OH18N9T i poliamidu PA6 po wybranych sposobach przygotowania powierzchni do klejenia Artykuł 2014
284 Analiza stanu krytycznego ściskanych osiowo cienkościennych słupów kompozytowych o profilu ceowym Artykuł 2015
285 Analiza stanu naprężeń w twardych tkankach zębów na przykładzie dolnego siekacza z wykorzystaniem metody MES Artykuł 2011
286 Analiza stanu naprężenia i odkształcenia w procesie wyciskania śrubowego dla różnych współczynników wydłużenia Artykuł 2014
287 Analiza stanu powierzchni po cięciu hydroabazywnym metalowych konstrukcji przekładkowych Artykuł 2016
288 Analiza statyczna i dynamiczna stalowego mostu kolejowego z dźwigarami łukowymi Artykuł 2015
289 Analiza statyczna i modalna Mostu Solidarności w Płocku Artykuł 2016
290 Analiza strat wody na przykładzie wybranego wodociągu grupowego Artykuł 2016
291 Analiza strat wody w sieci wodociągowej eksploatowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Puchaczowie Artykuł 2014
292 Analiza strat wody w wybranym wodociągu grupowym Artykuł 2016
293 Analiza struktur wirowych za poruszającym się autobusem miejskim i ich wpływu na opór aerodynamiczny. cz.1 Wprowadzenie w tematykę zagadnienia Artykuł 2016
294 Analiza struktur wirowych za poruszającym się autobusem miejskim i ich wpływu na opór aerodynamiczny. cz.2 Numeryczny model obliczeniowy Artykuł 2016
295 Analiza symulacyjna sterowania wektorowego przy zmiennym kącie wymuszenia oraz bezpośredniego sterowania momentem i strumieniem synchronicznego silnika reluktancyjnego Artykuł 2012
296 Analiza techniczno-ekonomiczna procesu hydraulicznego równoważenia instalacji centralnego ogrzewania Artykuł 2015
297 Analiza technologii montażu mostu zespolonego metodą nasuwania podłużnego Artykuł 2015
298 Analiza teoretyczna parametrów geometrycznych i prędkościowych w procesie walcowania pierścieni na gorąco Artykuł 2017
299 Analiza teoretyczna procesu kształtowania uzębionego wału drążonego metodą wyciskania z ruchomą tuleją Artykuł 2015
300 Analiza teoretyczna wodorowego wspomagania spalania w silniku samochodowym Artykuł 2011
301 Analiza teoretyczna zjawisk ograniczających proces kształtowania odkuwki płaskiej z jednym żebrem Artykuł 2012
302 Analiza termomechaniczna procesu walcowania poprzeczno-klinowego odkuwek drążonych ze stopu aluminium 2618 Artykuł 2011
303 Analiza termomechaniczna procesu walcowania poprzeczno-klinowego osi wagonowej Artykuł 2017
304 Analiza termowizyjna wytłaczania mikroporującego PVC Artykuł 2012
305 Analiza treści rejestrów publicznych w kontekście ich zadań związanych z wyceną nieruchomości Artykuł 2017
306 Analiza ugięć płyty sprężystej kirchhoffa spoczywającej na inercyjnym podłożu własowa pod impulsem siły Artykuł 2016
307 Analiza układu lokalnego ogrzewania próbki cieczy o nanolitrowej objętości w wieloparametrycznych czujnikach kapilarnych Artykuł 2012
308 Analiza uszkodzeń i kosztów naprawy wybranych układów konstrukcyjnych samochodów dostawczych Artykuł 2016
309 Analiza uszkodzeń i propozycja naprawy scalonych płyt zewnętrznych w systemie W-70 Artykuł 2012
310 Analiza uszkodzeń układów bezpieczdeństwa w pojazdach komunikacji zbiorowej na przykładzie trolejbusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Artykuł 2012
311 Analiza uszkodzeń układów bezpieczeństwa na przykładzie autobusów miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego w Lublinie w latach 2010-2015 Artykuł 2016
312 Analiza uszkodzeń układów bezpieczeństwa w pojazdach komunikacji zbiorowej na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Artykuł 2012
313 Analiza uszkodzeń układów bezpieczeństwa w pojazdach komunikacji zbiorowej na przykładzie trolejbusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Artykuł 2012
314 Analiza uszkodzenia układów bezpieczeństwa na przykładzie autobusów przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej „Wschód” w Lublinie Artykuł 2013
315 Analiza wariantów systemu logistycznego zaopatrzenia w przedsiębiorstwie budowlanym Artykuł 2016
316 Analiza warunków grawitacyjnego wypełniania szczelin w połączeniach klejowo-nitowych Artykuł 2015
317 Analiza właściwości cieplnych betonu z kruszywem z odpadów ceramiki sanitarnej Artykuł 2011
318 Analiza właściwości energetycznych kompozycji klejowych dedykowanych do połączeń klejowo-zgrzewanych Artykuł 2017
319 Analiza właściwości wytrzymałościowych wytłaczanego dwuwarstwowego wytworu polietylenowo-elastomerowego Artykuł 2016
320 Analiza właściwości zeolitu jako suplementu cementu na podstawie badań własnych i innych realizowanych na świecie Artykuł 2015
321 Analiza wpływu czasu i sposobu eksploatacji kolektorów kanalizacji grawitacyjnej na prędkość przepływu ścieków Artykuł 2012
322 Analiza wpływu generacji wiatrowej na poziom rezerwy mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym Artykuł 2017
323 Analiza wpływu kształtu matrycy na przebieg procesu wyciskania wierteł krętych Artykuł 2012
324 Analiza wpływu modyfikacji poli(chlorku winylu) mikrosferami na strukturę geometryczną wytłoczyny Artykuł 2013
325 Analiza wpływu nieciągłości w odniesieniu do poziomu tłumienia w kompozytach polimerowych wzmacnianych włóknem szklanym Artykuł 2011
326 Analiza wpływu parametrów wiercenia na efektywność pracy świdra gryzowego z uwzględnieniem zużycia jego uzbrojenia Artykuł 2011
327 Analiza wpływu parametrów wiercenia na zużycie uzbrojenia świdrów gryzowych Artykuł 2011
328 Analiza wpływu połączenia dwóch wodociągów wiejskich na warunki hydrauliczne pracy systemu zaopatrzenia w wodę Artykuł 2015
329 Analiza wpływu prędkości skrawania na odkształcenia po frezowaniu elementów cienkościennych wykonanych ze stopu EN AW-2024 Artykuł 2016
330 Analiza wpływu przepisów i standardów na konstrukcję elektronicznego systemu zapłonowego lotniczego silnika tłokowego Artykuł 2014
331 Analiza wpływu rodzaju powierzchni przeszklonych oraz urządzeń przeciwsłonecznych na bilans energetyczny budynku Artykuł 2016
332 Analiza wpływu sił skrawania oraz zamocowania na poziom naprężeń w aspekcie grubości ścianek wybranej konstrukcji kieszeniowej Artykuł 2011
333 Analiza wpływu siły docisku na proces cięcia płaskimi ściernicami z użyciem szybkiej kamery wizyjnej Artykuł 2014
334 Analiza wpływu sposobu modelowania nowych żródeł wytwórczych na wskażniki oceny stabilności systemu elektroenergetycznego Artykuł 2013
335 Analiza wpływu strategii pomiaru przedmiotu próbnego wg normy PN-ISO 10791-7/2000 na ocenę dokładności obrabiarki Artykuł 2014
336 Analiza wpływu temperatury na przebieg procesu walcowania sworznia kulistego Artykuł 2016
337 Analiza wpływu warunków atmosferycznych na opór aerodynamiczny autobusu miejskiego Artykuł 2016
338 Analiza wpływu wilgotności i temperatury powietrza na wartość współczynnika przewodności cieplnej λ materiałów termoizolacyjnych stosowanych wewnątrz pomieszczeń Artykuł 2013
339 Analiza wpływu wybranych własności paliw na proces ich rozpylania przez wtryskiwacze Artykuł 2012
340 Analiza wpływu wytrzymałości betonów składowych jako czynnika kształtującego nośność niezbrojonego styku zespolonych elementów betonowych Artykuł 2016
341 Analiza wpływu zacienienia krystalicznych modułów PV na efektywność energetyczną farm słonecznych Artykuł 2015
342 Analiza wpływu zewnętrznego pola magnetycznego na zmianę właściwości magnetycznych stopu Co-Cr-Ni Artykuł 2011
343 Analiza wpływu zużycia szyny 49E1 na wartość wskaźnika wytrzymałości na zginanie Artykuł 2013
344 Analiza wrażliwościowa spektrometru mas z innowacyjnym układem polaryzacji źródła elektronów Artykuł 2012
345 Analiza wybranych awarii pojazdów spowodowanych przez elementy złączne Artykuł 2014
346 Analiza wybranych cech geometrycznych frezu w obróbce stopów aluminium Artykuł 2016
347 Analiza wybranych cech struktury geometrycznej powierzchni konstrukcji przekładkowych po cięciu hydroabrazywnym Artykuł 2016
348 Analiza wybranych dyskryminant stosowanych do oceny stanu technicznego przekładni Artykuł 2011
349 Analiza wybranych nieparametrycznych metod automatycznej klasyfikacji obiektów wielowymiarowych w aplikacji do nieniszczącej detekcji uszkodzeń Artykuł 2012
350 Analiza wybranych parametrów modułów LED w aspekcie spełnienia wymagań dyrektywy EMC Artykuł 2016
351 Analiza wybranych zmiennych kapitału intelektualnego na przykładzie firm z branży szkoleniowo-doradczej z województwa lubelskiego Artykuł 2015
352 Analiza wydzielania masy ziarna owsa w rotacyjnym urządzeniu czyszczącym Artykuł 2015
353 Analiza wykonania odkuwki tarczy ze sworzniem sześciokątnym pod kątem optymalizacji warunków prasowania obwiedniowego Artykuł 2013
354 Analiza wykorzystania systemów e-learningowych w szkoleniach bibliotecznych na przykładzie uczelni i wydziałów ekonomicznych Artykuł 2010
355 Analiza wymagań dla pojazdów w zakresie emisji hałasu Artykuł 2015
356 Analiza wyników badań wstępnych oraz określenie kierunku dalszych prac badawczych technologii drążenia tuneli ratowniczych metodą mechanicznego odspojenia Artykuł 2017
357 Analiza wytrzymałości masztu wirnika nośnego wiatrakowca metodą elementów skończonych Artykuł 2014
358 Analiza wytrzymałości na ściskanie betonów z dodatkiem krzemionkowych popiołów lotnych oraz nanodomieszki C-S-H Artykuł 2016
359 Analiza wytrzymałościowa wtryskiwacza CNG do systemu bezpośredniego zasilania silnika Diesla Artykuł 2015
360 Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS. Cz. 1 Artykuł 2012
361 Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS. Cz. 2 Artykuł 2012
362 Analiza wyznaczania konsystencji lessów lubelskich na podstawie wyników sondowań statycznych CPT Artykuł 2016
363 Analiza wzrostu temperatury uzwojeń transformatora HTS o mocy 13,8 kVA w czasie przepływu prądu włączania Artykuł 2017
364 Analiza XIX-wiecznych widoków Lublina pod względem identyfikacji zabudowań zlokalizowanych przy ul. Bernardyńskiej Artykuł 2011
365 Analiza zdarzeń w ruchu drogowym pojazdów pożarniczych Artykuł 2014
366 Analiza zdolności kleju do zwilżania powierzchni o określonych właściwościac energetycznych Artykuł 2016
367 Analiza zmian konstrukcyjnych pojazdów pożarniczych w zależności od obowiązujących norm Artykuł 2014
368 Analiza źródeł emisji hałasu rejestrowanego w kabinie dźwigu osobowego Artykuł 2015
369 Analiza źródeł niedokładności układu do testowania nowej metody wyznaczania charakterystyk elektrycznych i cieplnych modułów peltiera Artykuł 2011
370 Analiza zwarciowa sieci elektroenergetycznej z uwzględnieniem farm wiatrowych traktowanych jako sterowane źródła prądowe Artykuł 2011
371 Analizy i badania potrzeb oraz możliwości ochrony przed hałasem w otoczeniu dróg wojewódzkich Województwa Śląskiego Artykuł 2016
372 Analizy stanów deformacji zginanych płyt z betonu i fibrobetonu wysokowartościowego Artykuł 2012
373 Analizy systemu elektroenergetycznego w średniookresowym planowaniu rozwoju Artykuł 2013
374 Analizy wytężenia belek żelbetowych z betonu o wysokiej wytrzymałości Artykuł 2012
375 Analyses of heat transfer through walls of thermal technical spaces with computer helping Artykuł 2014
376 Analysis and comparison of tools supporting commercialization of research results Artykuł 2013
377 An analysis of AC conductivity in moist oil-impregnated insulation pressboard Artykuł 2015
378 Analysis of alternating overcurrent response of 2G HTS tape for SFCL Artykuł 2014
379 Analysis of applied reference leads influence on an EEG spectrum Artykuł 2017
380 The analysis of buckling and post buckling in the compressed composite columns Artykuł 2017
381 Analysis of car dynamics based on a hybrid sky-hook and ground-hook model Artykuł 2011
382 Analysis of chaos in the combustion process of premixed natural gas engine Artykuł 2017
383 Analysis of chaotic non-isothermal solutions of thermomechanical shape memory oscillators Artykuł 2013
384 Analysis of chip fragmentation in AZ91HP alloy milling with respect to reducing the risk of chip ignition Artykuł 2016
385 Analysis of cohesive zone model parameters on response of glass-epoxy composite in Mode II interlaminar fracture toughness test Artykuł 2016
386 Analysis of composition, morphology and wettability of Mo thin layers deposited on glass Artykuł 2016
387 Analysis of construction salt decomposition within walls of ceramic brick in the midtown tenement houses Artykuł 2015
388 An analysis of costs of vehicle repairs in a transportation company. Pt 1 Artykuł 2012
389 An analysis of costs of vehicle repairs in a transportation company. Pt 2 Artykuł 2012
390 Analysis of cracking of low-alloy copper stretched at elevated temperature Artykuł 2016
391 Analysis of cycle-to-cycle variation and non-uniformity of energy production: Tests on individual cylinders of a radial piston engine Artykuł 2011
392 Analysis of demand, loss and profits of energy in passive building with thermal imaging technology Artykuł 2016
393 The analysis of diagonal crack propagation in concrete beams Artykuł 2012
394 Analysis of discharge dound and I-V characteristic on gliding arc discharge Artykuł 2016
395 Analysis of energy losses in the zigzag slab-lasers Artykuł 2012
396 Analysis of explosion hazard at the liquid fuel station Artykuł 2017
397 Analysis of expression profile of genes encoding cellular receptor proteins in endometrial cancer Artykuł 2011
398 Analysis of forming geometrical macrostructure in walls of extrusion products manufactured from polypropylene composite filled with CaCO3 Artykuł 2011
399 Analysis of geometric features of the surface 316l steel after different machining tools Artykuł 2016
400 Analysis of green solutions for new residential projects Artykuł 2017
401 The analysis of hardware optimization methods for improving capabilities and performance of X-ways forensics toolset Artykuł 2012
402 Analysis of heat transfer on the basis of multispectral images of the elements of Chimneys` structure Artykuł 2016
403 Analysis of heat-moisture properties of hydrophobised gravelite-concrete with sewage sludge Artykuł 2016
404 Analysis of helical rolling process balls formed from a head of a scrapped rail Artykuł 2016
405 Analysis of impact of residua component when forecasting the demand of passengers by means of unidimensional time sequences of additive type Artykuł 2013
406 Analysis of influence of legal requirements on the design of electronic ignition system for aviation piston engine Artykuł 2017
407 Analysis of ledger-stand joints in the aluminum modular scaffold Artykuł 2017
408 The analysis of load capacity and deflection of reinforced high strength concrete beam Artykuł 2013
409 Analysis of load-displacement curves and energy absorption relations of selected fibre metal laminates subjected to low-velocity impact Artykuł 2014
410 Analysis of mechanical effects of short-circuit forces on transformers Artykuł 2013
411 Analysis of metal forming process of a hollowed gear shaft Artykuł 2012
412 Analysis of microcirculatory disorders in inflammatory processes in the maxillofacial region on based of optoelectronic methods Artykuł 2017
413 Analysis of microstructure damage in carbon/epoxy composites using FEM Artykuł 2012
414 Analysis of middle range frequency vibration of aircraft reciprocating engine Artykuł 2017
415 Analysis of motion interpolation methods Artykuł 2012
416 Analysis of physical and mechanical properties of lightweight aggregate modified with sewage sludge Artykuł 2015
417 An analysis of potential costs of adverse events based on Drug Programs in Poland. Pulmonology focus Artykuł 2014
418 Analysis of rolling - extrusion process of hydrokinetic joint part Artykuł 2012
419 Analysis of rubber forming process of fire barrier from titanium CP2 alloy for AW 139 helicopter Artykuł 2015
420 An analysis of selected diesel engine start-up parameters Artykuł 2011
421 Analysis of selected interpolation methods with artificial 3D data Artykuł 2013
422 Analysis of shapes for the development of algorithms for strategies of machining process in the cam system Artykuł 2017
423 An analysis of shear fracture toughness KIIc and microstructure in concretes containing fly-ash Artykuł 2014
424 Analysis of short glass fiber orientation in injection moulded components Artykuł 2015
425 Analysis of strenght of polymer yarns by static tensile test Artykuł 2015
426 Analysis of temperature distribution in electromagnetic mill Artykuł 2016
427 Analysis of the accuracy of uncertainty noise measurement Artykuł 2015
428 Analysis of the bearing nodes loads of turbine engine at an unmanned helicopter during a jump up and jump down maneuver Artykuł 2016
429 Analysis of the cross-wedge rolling process of toothed shafts made from 2618 aluminium alloy Artykuł 2011
430 Analysis of the development of cluster cracks caused by elevated temperatures in cement paste Artykuł 2015
431 Analysis of the distribution of magnetic fluid inside tumors by a giant magnetoresistance probe Artykuł 2013
432 The analysis of the disturbances in a morphological structure and a hormonal function of thyroid gland in women in perimenopausal period Artykuł 2011
433 Analysis of the dual control system operation during failure conditions Artykuł 2013
434 Analysis of the effect of elements insulating passenger lift-door-driving motor upon the level of generated sound Artykuł 2014
435 The analysis of the effects of screening helicopter engine compartments for infrared emission Artykuł 2013
436 An analysis of the efficiency of design methods Artykuł 2016
437 Analysis of the end-notched flexure test configuration applicability for mechanically coupled fiber reinforced composite laminates Artykuł 2017
438 Analysis of the helical wedge rolling process for proroducing a lever preform Artykuł 2014
439 Analysis of the helical-wedge rolling process for producing a long stepped shaft Artykuł 2014
440 Analysis of the helical-wedge rolling process for producing a workholding bolt Artykuł 2014
441 Analysis of the impact of secondary winding impedance on the parameters of transformer type superconducting current limiters Artykuł 2016
442 An analysis of the intensity of vehicle use using the example of the polish mail company Artykuł 2011
443 Analysis of the mechanical properties change of PA6/MMT nanocomposite system after ageing Artykuł 2017
444 Analysis of the operating load of foil-air bearings in the gas generator of the turbine engine during the acceleration and deceleration maneuver Artykuł 2016
445 Analysis of the operating load of the turbine engine during deceleration to dash maneuver Artykuł 2016
446 Analysis of the physical foundations of the build quality of the diagnosis structures based on electronic means of recording and analyzing the parameters of electromagnetic radiation mechanical contact connections Artykuł 2017
447 Analysis of the physical properties of hydrophobised lightweight-aggregate mortars Artykuł 2016
448 Analysis of the possibilities for using a uniform bragg grating in a tunable dispersion compensator Artykuł 2015
449 Analysis of the possibilities of introducing autonomous hybrid power supply system into stand-alone residential building Artykuł 2014
450 Analysis of the possibility of using solar energy to power selected measuring drives in agriculture Artykuł 2017
451 Analysis of the pre-rotation engine loads in the autogyro Artykuł 2016
452 The analysis of the process of limiting the short circuit current by superconducting fault current limiters Artykuł 2014
453 An analysis of the relationships among selected operating and maintenance parameters of vehicles used in a transportation company Artykuł 2011
454 The analysis of the stages of scaffolding “life” with regard to the decrease in the hazard at building works Artykuł 2015
455 Analysis of the surface profile and its material share during the grinding inconel 718 alloy Artykuł 2015
456 Analysis of the vascular tone and character of the local blood flow to assess the viability of the body using the photoplethysmographic device Artykuł 2017
457 Analysis of thermal processes in oil distribution transformer Artykuł 2014
458 Analysis of thermal properties and heat loss in construction and isothermal materials of multilayer building walls Artykuł 2017
459 The analysis of traffic safety and traffic accidents on the example of the selected voivodship Artykuł 2016
460 Analysis of transport mechatronic system properties Artykuł 2017
461 Analysis of trolleybus energy consumption Artykuł 2013
462 An analysis of unit repair costs as a function of mileage of vehicles in a selected transport company Artykuł 2014
463 Analysis of vibroacoustic signals recorded in the passenger lift cabin Artykuł 2016
464 Analysis of water losses in two selected water distribution systems Artykuł 2017
465 Analysys of reliability and cost of repairs of trucks under long-term lease conditions Artykuł 2016
466 Analytic evaluation of rectilinearity of low rigidity shaft during hardening process Artykuł 2013
467 Analýza vplyvu mikroplniv na vlasnosti PP termickou analýzou Artykuł 2015
468 Angular positioning accuracy of rotary table and repeatability of five-axis machining centre dmu 65 monoblock Artykuł 2015
469 Anisotropic magnetoresistance of ni nanorod arraysin porous SiO/Si templates manufactured by swift heavy ion-induced modification Artykuł 2015
470 The anisotropic nature of the strain of biodegradable film produced from TPS starch Artykuł 2012
471 Annealing of (CoFeZr)x(CaF2)100-x nanocomposites produced by the ion-beam sputtering in the Ar and O2 ambient Artykuł 2013
472 The anthropogenic inundated area ”Szczecin” in the zone of active underground exploitation of hard coal in the Lublin coal basin Artykuł 2016
473 Anti-Ramsey numbers for disjoint copies of graphs Artykuł 2017
474 Anti-Ramsey numbers in complete split graphs Artykuł 2016
475 Antiferromagnetic spin glass-like behavior in sintered multiferroic Aurivillius Bim+1Ti3Fem−3O3m+3 compounds Artykuł 2013
476 Antisolvent crystallization of aqueous ammonium dihydrogen phosphate solutions by addition of acetone at different rates Artykuł 2016
477 Antisolvent crystallization of aqueous ammonium dihydrogen phosphate solutions by addition of methanol Artykuł 2016
478 Antygraffiti- badania skuteczności wybranych preparatów do zabezpieczania elewacji i usuwania zabrudzeń Artykuł 2014
479 AOTs and solar energy for air, water and soil treatment Artykuł 2014
480 Aplikacja do rozpoznawania głosu jako element ochrony przed niepowołanym dostępem Artykuł 2015
481 Aplikacja mobilna do raportowania problemów środowiskowych – analiza możliwości App Inventor 2 Artykuł 2015
482 Aplikacje mobilne z rozkładami jazdy Artykuł 2017
483 Aplikacje sieciowe i mobilne jako źródło danych biomedycznych Artykuł 2011
484 App Inventor 2 jako narzędzie do budowy wieloosobowych gier wykrywających zaburzenia koncentracji i wykorzystujących technologię Bluetooth Artykuł 2015
485 Application of gas sensor arrays in assessment of wastewater purification effects Artykuł 2015
486 Application evolutionary methods in the location and choice of wind farms Artykuł 2015
487 The application example of the sensitivity anallysis of the solution to coefficients of the k-ε model Artykuł 2012
488 Application of 3-D laser scanning vibrometer in determination of free vibration frequencies of composite plates with damage Artykuł 2016
489 Application of a fuzzy PI controller in regulation of active piezoelectric composite structure Artykuł 2012
490 The application of a probabilistic method to the reliability analysis of longitudinally reinforced concrete beams Artykuł 2017
491 Application of a software package for transmission line digital overcurrent protection testing in the MATLAB-SIMULINK environment Artykuł 2017
492 Application of ANSYS in teaching FEM on the example of a loaded Mars rover chassis Artykuł 2016
493 The application of artificial neural networks to the problem of reservoir classification and land use determination on the basis of water sediment composition Artykuł 2017
494 Application of bioassays for estimation of an effect of addition of drilling cuttings to soils Artykuł 2016
495 Application of cabri 3d in teaching stereometry Artykuł 2015
496 Application of cloud computing in programming intelligent electric networks in prosumers’ households Artykuł 2016
497 Application of DC magnetron sputtering for creation of gas-sensitive indium oxide thin films and their properties Artykuł 2013
498 Application of DIC technique for monitoring of deformation process of SPR hybrid joints Artykuł 2013
499 Application of drilling waste in the reclamation of acidic soils Artykuł 2016
500 Application of dynamic generation cost financial analysis method to designing of sanitary sanitation systems in rural settlements Artykuł 2011