Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Wszystkie publikacje

Liczba publikacji: 1582
Lp. Tytuł Typ Rok
1 10 lat Katalogu Centralnego NUKAT Artykuł 2012
2 3D finite elements method (FEM) analysis of basic process parameters in rotary piercing mill Artykuł 2012
3 Absolwent na miarę czasu Artykuł 2012
4 Abundance and structure of ciliated protozoa community at the particular devices of "Hajdów" WWTP Artykuł 2012
5 Adaptive control of machining accuracy of axialsymmetrical low-rigidity parts in elastic-deformable state Artykuł 2012
6 An adaptive wavelet image compression system with TOPQS measure Artykuł 2012
7 Adhesive bonded hot dip zinc coated sheet and titanium sheet joint strength - numerical analysis Artykuł 2012
8 Advanced diagnostics of industrial pulverized coal burner using optical methods and artificial intelligence Artykuł 2012
9 Affine invariants of annuli Artykuł 2012
10 Akademia po turecku Artykuł 2012
11 Aktywność inwestycyjna MŚP w województwie lubelskim na podstawie badań ankietowych Artykuł 2012
12 Algorytm kompensacyjny w procesach identyfikacji i sterowania złożonych systemów dynamicznych Artykuł 2012
13 Algorytm optymalizujący uzysk energii w stacjonarnych farmach fotowoltaicznych Artykuł 2012
14 Algorytm sterowania procesem spalania z wykorzystaniem sygnałów optycznych Artykuł 2012
15 Algorytmy detekcji kolizji drogowej dla systemu eCall Artykuł 2012
16 Alternatywna koncepcja wyceny nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne Artykuł 2012
17 Ammonia-free, low-toxic press-materials with improved electroinsulating properties based on modified novolak phenol-formaldehyde resin Artykuł 2012
18 Analìz vplivu koriguvannâ zubìv peredačì z evolventnim červâkom na ïï nesuču zdatnìst ì dovgovìčnìst Artykuł 2012
19 Analiza architektoniczna kamienicy przy ul. Bernardyńskiej 9 w Lublinie Artykuł 2012
20 Analiza elementów polityki i źródeł wsparcia rozwoju klastrów w Polsce Artykuł 2012
21 Analiza form wsparcia instytucji otoczenia biznesu dla sektora MSP na przykładzie województwa lubelskiego Artykuł 2012
22 Analiza i rozwój zastosowania wybranych technik grywalizacji w nauczaniu przedmiotów informatycznych na I stopniu studiów Artykuł 2012
23 Analiza intensywności użytkowania pojazdów. Cz. 1 Artykuł 2012
24 Analiza intensywności użytkowania pojazdów. Cz. 2 Artykuł 2012
25 Analiza mikrostruktury spieków tytanowych z gradientem porowatości przy zastosowaniu rentgenowskiej mikrotomografii komputerowej Artykuł 2012
26 Analiza możliwości działań naprawczych służących oszczędzaniu energii na przykładzie budynku klatkowego Artykuł 2012
27 Analiza numeryczna efektywności pracy naziemnych farm fotowoltaicznych dla wybranych lokalizacji Artykuł 2012
28 Analiza numeryczna walcowania wzdłużnego przedkuwki dźwigni ze stopu magnezu az31 Artykuł 2012
29 Analiza odpowiedzi dielektrycznej w dziedzinie częstotliwości zawilgoconego oraz impregnowanego olejem preszpanu elektrotechnicznego Artykuł 2012
30 Analiza opłacalności wykorzystania CNG do zasilania pojazdów w województwie lubelskim Artykuł 2012
31 Analiza porównawcza kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknami zawierających mikropory Artykuł 2012
32 Analiza porównawcza wytrzymałości połączeń klejowych i lutowanych blach stalowych Artykuł 2012
33 Analiza procesu zaciskania tulei na linach stalowych Artykuł 2012
34 Analiza przebiegu parametrów procesu wtrysku w silniku o zapłonie samoczynnym zasilanym wybranymi paliwami węglowodorowymi o różnych własnościach fizykochemicznych Artykuł 2012
35 Analiza przyczyn awarii silników spalinowych w czasie krótkotrwałej eksploatacji Artykuł 2012
36 Analiza przyczyn zarysowań cylindrycznego zbiornika żelbetowego ujawnionych podczas próby szczelności Artykuł 2012
37 Analiza rozkładu naprężeń w tkankach twardych zęba z wykorzystaniem metody elementów skończonych Artykuł 2012
38 Analiza rozkładu temperatury w komorze wyładowczej reaktora plazmowego Artykuł 2012
39 Analiza rozwiązań związanych z językami modelowania dla urządzeń mobilnych pod kątem interakcji użytkownika z aplikacją Artykuł 2012
40 Analiza sił w elementach mocujących ładunki na pojazdach samochodowych Artykuł 2012
41 Analiza skuteczności działania bezrdzeniowych indukcyjnych nadprzewodnikowych ograniczników prądu wykonanych z taśmy nadprzewodnikowej pierwszej i drugiej generacji Artykuł 2012
42 Analiza skuteczności przepon wykonywanych metodami iniekcji chemicznej w murach z opoki wapnistej. Cz. 1. Badania możliwości wytworzenia przepony w opoce wapnistej i zaprawach Artykuł 2012
43 Analiza środowiskowa wykorzystania chłodziarki absorpcyjnej zasilanej gazem do wytwarzania wody lodowej Artykuł 2012
44 Analiza stabilności wyboczeniowej toru bezstykowego Artykuł 2012
45 Analiza stanów granicznych tarcz żelbetowych z otworami z betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien Artykuł 2012
46 Analiza stanu energetycznego warstwy wierzchniej poliamidu PA 6 po ozonowaniu Artykuł 2012
47 Analiza symulacyjna sterowania wektorowego przy zmiennym kącie wymuszenia oraz bezpośredniego sterowania momentem i strumieniem synchronicznego silnika reluktancyjnego Artykuł 2012
48 Analiza teoretyczna zjawisk ograniczających proces kształtowania odkuwki płaskiej z jednym żebrem Artykuł 2012
49 Analiza termowizyjna wytłaczania mikroporującego PVC Artykuł 2012
50 Analiza układu lokalnego ogrzewania próbki cieczy o nanolitrowej objętości w wieloparametrycznych czujnikach kapilarnych Artykuł 2012
51 Analiza uszkodzeń i propozycja naprawy scalonych płyt zewnętrznych w systemie W-70 Artykuł 2012
52 Analiza uszkodzeń układów bezpieczdeństwa w pojazdach komunikacji zbiorowej na przykładzie trolejbusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Artykuł 2012
53 Analiza uszkodzeń układów bezpieczeństwa w pojazdach komunikacji zbiorowej na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Artykuł 2012
54 Analiza uszkodzeń układów bezpieczeństwa w pojazdach komunikacji zbiorowej na przykładzie trolejbusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Artykuł 2012
55 Analiza wpływu czasu i sposobu eksploatacji kolektorów kanalizacji grawitacyjnej na prędkość przepływu ścieków Artykuł 2012
56 Analiza wpływu kształtu matrycy na przebieg procesu wyciskania wierteł krętych Artykuł 2012
57 Analiza wpływu wybranych własności paliw na proces ich rozpylania przez wtryskiwacze Artykuł 2012
58 Analiza wrażliwościowa spektrometru mas z innowacyjnym układem polaryzacji źródła elektronów Artykuł 2012
59 Analiza wybranych nieparametrycznych metod automatycznej klasyfikacji obiektów wielowymiarowych w aplikacji do nieniszczącej detekcji uszkodzeń Artykuł 2012
60 Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS. Cz. 1 Artykuł 2012
61 Analiza wytrzymałościowa wybranych elementów układu tłokowo-korbowego jednocylindrowego silnika o ZS. Cz. 2 Artykuł 2012
62 Analizy stanów deformacji zginanych płyt z betonu i fibrobetonu wysokowartościowego Artykuł 2012
63 Analizy wytężenia belek żelbetowych z betonu o wysokiej wytrzymałości Artykuł 2012
64 An analysis of costs of vehicle repairs in a transportation company. Pt 1 Artykuł 2012
65 An analysis of costs of vehicle repairs in a transportation company. Pt 2 Artykuł 2012
66 The analysis of diagonal crack propagation in concrete beams Artykuł 2012
67 Analysis of energy losses in the zigzag slab-lasers Artykuł 2012
68 The analysis of hardware optimization methods for improving capabilities and performance of X-ways forensics toolset Artykuł 2012
69 Analysis of metal forming process of a hollowed gear shaft Artykuł 2012
70 Analysis of microstructure damage in carbon/epoxy composites using FEM Artykuł 2012
71 Analysis of motion interpolation methods Artykuł 2012
72 Analysis of rolling - extrusion process of hydrokinetic joint part Artykuł 2012
73 The anisotropic nature of the strain of biodegradable film produced from TPS starch Artykuł 2012
74 The application example of the sensitivity anallysis of the solution to coefficients of the k-ε model Artykuł 2012
75 Application of a fuzzy PI controller in regulation of active piezoelectric composite structure Artykuł 2012
76 Application of fem in the analysis of the structure of a trailer supporting frame with variable operation parameters Artykuł 2012
77 Application of inverse analysis to determine the strain distribution with optoelectronic method insensitive to temperature changes Artykuł 2012
78 Application of low temperature plasma environment for reduction of selected carcinogenic compounds in asphalt industry off-gases. Artykuł 2012
79 Application of optical wave microphone to gliding arc discharge Artykuł 2012
80 Application of progressive nucleation mechanism for the citation behavior of individual papers of different authors Artykuł 2012
81 Application of the molecular dynamics method for modelling of mass transfer on the border of Ni-Al bimetal Artykuł 2012
82 Application of variational data assimilation algorithms in the ecological monitoring system Artykuł 2012
83 Approximation of sensor output data using Chebyshev-Laguerre polynomials Artykuł 2012
84 Architektura a kontekst miejsca Artykuł 2012
85 Aspekty pracy grupowej ogniw paliwowych typu PEM Artykuł 2012
86 Aspekty środowiskowe wykorzystania urządzeń do konwersji energii słonecznej Artykuł 2012
87 Aspekty środowiskowe zastosowania chłodziarki absorpcyjnej w układach klimatyzacyjnych Artykuł 2012
88 Assessment of biomass-coal co-combustion on the basis of flame image Artykuł 2012
89 Assessment of significance of features acquired from thyroid ultrasonograms in Hashimoto's disease Artykuł 2012
90 An assessment of trailer suspension dynamic behavior via vibration measurements Artykuł 2012
91 Atmospheric pressure plasma jet for sterilization of heat sensitive surfaces Artykuł 2012
92 Badania chropowatości po frezowaniu stopów magnezu AZ31 i AZ91HP Artykuł 2012
93 Badania doświadczalne tarcz żelbetowych z betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien Artykuł 2012
94 Badania efektywności działania wytłaczarki nowej generacji. Cz. 2, Ukształtowanie powierzchni wewnętrznej tulei obrotowej cylindra Artykuł 2012
95 Badania efektywności działania wytłaczarki nowej generacji. Cz. 3. Współdziałanie tulei obrotowej ze strefą rowkowaną cylindra Artykuł 2012
96 Badania eksperymentalne modelu transformatora z uzwojeniami wykonanymi z taśmy nadprzewodnikowej HTS drugiej generacji Artykuł 2012
97 Badania emisji hałasu i natężenia ruchu w mieście Artykuł 2012
98 Badania frezowania obwodowego warstwy utwardzonej wskutek cięcia laserem Artykuł 2012
99 Badania i metody obliczeniowe dla bezpieczeństwa elektrowni jądrowych - relacja z II SBJ'2012 Artykuł 2012
100 Badania i ocena wytrzymałości betonu w żelbetowej konstrukcji realizowanego budynku Artykuł 2012
101 Badania korozyjne organicznych powłok akrylowych w komorze solnej Artykuł 2012
102 Badania modelowe generatora pary wodnej w programie AVL fire Artykuł 2012
103 Badania modelowe oddziaływania wiatru na eksponat modelu akwaporyny Artykuł 2012
104 Badania modelowe rozprzestrzeniania się butylohydroksytoluenu (BHT) migrującego z rur polietylenowych (PE-HD) do wody Artykuł 2012
105 Badania modelowe wpływu struktury wiatru na obciążenie pionowych struktur kratowych z uwzględnieniem wpływu oblodzenia Artykuł 2012
106 Badania odporności na pękanie kompozytów betonowych w młodym wieku z dodatkiem popiołów lotnych Artykuł 2012
107 Badania parametrów ruchu wybranych wózków widłowych Artykuł 2012
108 Badania pojazdu euro 5 przy pełnym obciążeniu silnika Artykuł 2012
109 Badania porównawcze efektów modyfikacji żywic epoksydowych napełniaczami o dużym stopniu rozdrobnienia dla wybranych utwardzaczy Artykuł 2012
110 Badania porównawcze wytrzymałości na ścinanie klejonych połączeń zakładkowych po oczyszczaniu mechanicznym i ozonowaniu poliamidu PA6 Artykuł 2012
111 Badania procesu kształtowania kul w walcach śrubowych Artykuł 2012
112 Badania procesu wytłaczania polipropylenu modyfikowanego talkiem Artykuł 2012
113 Badania samochodu z zainstalowanym prototypem układu wytwarzania wodoru Artykuł 2012
114 Badania sił skrawania i ich amplitud podczas frezowania stopów magnezu Artykuł 2012
115 Badania stanu krawędzi przedmiotów ze stopów aluminium po procesie usuwania zadziorów Artykuł 2012
116 Badania struktury i właściwości warstw wierzchnich powłok ze stopów eutektycznych Fe-Mn-C-B Artykuł 2012
117 Badania symulacyjne układu wtrysku benzyny Bosch Motronic Artykuł 2012
118 Badania teoretyczno-doświadczalne procesu walcowania kuźniczego prętów o przekroju okrągłym z główek złomowych szyn kolejowych Artykuł 2012
119 Badania wpływu parametrów nagniatania wibracyjnego na trwałość zmęczeniową elementów ze stopu tytanu Artykuł 2012
120 Badania wybranych właściwości granulatu z poli(chlorku winylu) Artykuł 2012
121 Badania wytrzymałości połączeń klejowych w podwyższonej temperaturze po modyfikacji żywicy epoksydowej montmorylonitem Artykuł 2012
122 Badania zmian jakości wody w przewodach wodociągowych z wykładziną cementową Artykuł 2012
123 Badanie i analiza energochłonności wielotarczowego rozdrabniacza nowej generacji Artykuł 2012
124 Badanie kinetyki wzrostu epitaksjalnych warstw lateralnych dla zastosowań fotowoltaicznych Artykuł 2012
125 Badanie masy, temperatury zapłonu oraz temperatury wiórów podczas skrawania wybranych stopów magnezu Artykuł 2012
126 Badanie procesów logistycznych przedsięwzięc drogowych Artykuł 2012
127 Badanie zastosowania CaO przy transestryfikacji oleju rzepakowego do estrów wyższych kwasów tłuszczowych Artykuł 2012
128 Band filling effects on coherence lengths and penetration depth in the two-orbital negative-U Hubbard model of superconductivity Artykuł 2012
129 The base of the methodical design and implementation of engineering education process Artykuł 2012
130 Beton z włóknami odporny na pękanie. Artykuł 2012
131 Bezpieczeństwo transportu pasażerskiego w komunikacji miejskiej Artykuł 2012
132 Bezpieczeństwo użytkowników ruchu a panujące warunki na drogach. Cz. 2 Artykuł 2012
133 Bezpieczeństwo użytkowników ruchu a warunki panujące na drogach. Cz. 1 Artykuł 2012
134 Bioimpedance vector pattern in head and neck squamous cell carcinoma Artykuł 2012
135 Bioimpedance Vector Pattern in Taiwanese and Polish College Students Detected by Bioelectric Impedance Vector Analysis: Preliminary Observations Artykuł 2012
136 Budowa schematów statycznych rusztowań budowlanych. Cz. 1 Artykuł 2012
137 Budowa schematów statycznych rusztowań budowlanych. Cz. 2 Artykuł 2012
138 Budowanie kapitału społecznego klastrów w semiglobalnym otoczeniu Artykuł 2012
139 Budowanie wizerunku pracodawcy w mediach społecznościowych Artykuł 2012
140 Calibration against a reference set: A quantitative approach to assessment of the methods of assessment of scientific output Artykuł 2012
141 Całkowanie symboliczne w metodzie elementów brzegowych Fouriera Artykuł 2012
142 Change organization in random time Artykuł 2012
143 Characteristics of physical structure of poly(vinyl chloride) extrudate modified with microspheres Artykuł 2012
144 Characterization of X-type Zeolite Prepared from Coal Fly Ash Artykuł 2012
145 Charakterystyka mikrostrukturalna wybranych laminatów metalowo-włóknistych Artykuł 2012
146 Charakterystyka pracy silnika benzynowego zasilanego E85 Artykuł 2012
147 Chatter control in the milling process of composite materials Artykuł 2012
148 Chosen aspects of biofuel usage on the example of camelina oil methyl ester Artykuł 2012
149 Cloud manufacturing concept as a tool of multimodal manufacturing systems integration Artykuł 2012
150 Co-digestion of sewage sludge and organic fraction of municipal solid waste. A comparison between laboratory and technical scales Artykuł 2012
151 Coherence lengths for superconductivity in the two-orbital Negative-U Hubbard Model Artykuł 2012
152 Cold forming of AlCu4MgSi alloy by orbital forging Artykuł 2012
153 Collision detection algorithms in the eCall system Artykuł 2012
154 Combustion variability and uniqueness in cylinders of a large power radial engine Artykuł 2012
155 Comparison of decay function and mapped infinite boundary elements usage in optical mammography Artykuł 2012
156 Comparison of segmentation quality assessment functions in contest of color image over-segmentation reduction method Artykuł 2012
157 Compensation bridge circuit with temperature-dependent voltage divider Artykuł 2012
158 Composition reconstitution of concrete and mortars based on portland and expansive cements Artykuł 2012
159 Concept follows context, Lublin Artykuł 2012
160 Control of landfill gases emission with particular emphasis on btex Artykuł 2012
161 Control system elaboration for phosphorite charge pelletizing process Artykuł 2012
162 Corporate social responsibility of companies operating in the Lublin Voivodeship Artykuł 2012
163 Corporate social responsibility: polish telecom company case study Artykuł 2012
164 Covering problems for functions n-fold symmetric and convex in the direction of the real axis Artykuł 2012
165 Czynniki dynamiczne i ich wpływ na subiektywne poczucie komfortu w autobusach miejskich Artykuł 2012
166 Czynniki ograniczające załączanie elementów sieci przesyłowej wysokiego napięcia Artykuł 2012
167 Czynniki wpływające na efektywność energetyczną obudowy balkonu Artykuł 2012
168 Czynniki wpływające na funkcjonowanie transportu zbiorowego Artykuł 2012
169 Czynniki wpływające na wybór przez konsumenta miejsca dokonania zakupu produktów rynku IT Artykuł 2012
170 Data acquisition systems for small-scale energy generation sources Artykuł 2012
171 Decay function infinite boundary element application in optical tomography Artykuł 2012
172 Deficyty i zadłużenia wybranych jednostek samorządu terytorialnego w światle ograniczeń ustawowych Artykuł 2012
173 Deform 3D and Solidworks FEM tests in conditions of sliding friction Artykuł 2012
174 Deformation analysis of functionally graded beams by the direct approach Artykuł 2012
175 Department store, Warsaw Artykuł 2012
176 Dependencies of grain structure formation in dielectric materials based on solid state solutions BaхSr1-х(R0,5Nb0,5)O3 with R = Ho, Er, Tm, Yb and Lu Artykuł 2012
177 Design and development of the first polish superconducting fault current limiter for MV distribution systems Artykuł 2012
178 Design and tests of coreless inductive superconducting fault current limite Artykuł 2012
179 Detal architektoniczny w poznaniu bezwzrokowym Artykuł 2012
180 Detection and numerical analysis of the most efforted places in turbine blades under real working conditions Artykuł 2012
181 Detekcja kanałów bocznikujących w cienkowarstwowych ogniwach fotowoltaicznych z wykorzystaniem badań termowizyjnych Artykuł 2012
182 Determinanty wartości przedsiębiorstw wytwarzających energię elektryczną Artykuł 2012
183 Determinanty wyboru komputera przenośnego w aspekcie cech socjodemograficznych wśród licealistów i studentów Artykuł 2012
184 Determinanty wyboru metody konsolidacji i jaj wpływ na efektywność finansową jednostki dominującej Artykuł 2012
185 Determination of diffusion coefficients in film systems on the basis of Fe/Cr and Cu/Cr Artykuł 2012
186 Determination of the influence of the stiffness of the diesel engine suspension cushions in the terrain car Artykuł 2012
187 Determining of calibration equations for relative humidity sensors and modules Artykuł 2012
188 Development of electromechanical system of a vertical collector of a permanent hot zinc-plating line Artykuł 2012
189 Development of optimal control system for smelting process in the molten-pool Artykuł 2012
190 A device for thermal conductivity measurement based on the method of local heat influence Artykuł 2012
191 Diagnostyka rozrusznika samochodowego w warunkach laboratoryjnych Artykuł 2012
192 Dialog z otoczeniem Artykuł 2012
193 Digital identity acceptance at Polish large enterprises: The survey results Artykuł 2012
194 Diode-pumped solid-state zigzag slab-lasers Artykuł 2012
195 Distortion theorems for certain subclasses of typically real functions Artykuł 2012
196 Distribution of carabid beetles (Coleoptera, Carabidae) in the urban area of Lublin Artykuł 2012
197 Diversities in use of computer games and toys in education process Artykuł 2012
198 Do pitannâ ocìnki kontaktnoï mìcnostì ta dovgovìčnostì červâčnoï peredačì z arhìmedobim ì evolventnim červâkom z urahuvannâm vplivu znošuvannâ zubìv kolesa Artykuł 2012
199 Do pitannâ pro vpliv kutovogo koriguvannâ ta znošuvannâ zubìv cilìhdpičnoï kosozuboï peredačì na ïï dovgovìčnìst Artykuł 2012
200 Do the liberal capitalism and globalization enable the implementation of sustainable development strategy? Artykuł 2012
201 Dobór elementów konstrukcyjnych głowicy wkręcającej Artykuł 2012
202 Domain decomposition method for diffuse optical tomography problems Artykuł 2012
203 Dotychczasowe i przyszłe możliwości prognozowania ruchu na drogach krajowych Lubelszczyzny Artykuł 2012
204 Dworzec Warszawa Wschodnia Artykuł 2012
205 Dynamics of a composite Timoshenko beam with delamination Artykuł 2012
206 Dynamics of a stainless steel turning process by statistical and recurrence analyses Artykuł 2012
207 Dyplom podpisany przez Noblistę dla młodego naukowca z Politechniki Lubelskiej Artykuł 2012
208 Działalność wydawnicza w 2011 roku Artykuł 2012
209 Działania pracowników Katedry Podstaw Techniki na arenie międzynarodowej Artykuł 2012
210 Dźwigary mostowe ze środnikami z blach falistych w świetle badań eksperymentalnych Artykuł 2012
211 E-business intelligence-nowa jakość w e-biznesie Artykuł 2012
212 E-learning as a modern tool in corporate training Artykuł 2012
213 E-usługi w obszarze marketingu internetowego realizowane z wykorzystaniem narzędzi IT Artykuł 2012
214 Eco-management in Polish Companies Artykuł 2012
215 Efekt Mössbauera - podróż do wnętrza materii Artykuł 2012
216 Efektywność energetyczna eksperymentalnej instalacji słonecznej ciepłej wody użytkowej Artykuł 2012
217 Effect of absorbing layer thickness on efficiency solar cells based on Cu(In,Ga)(S,Se)2 Artykuł 2012
218 Efficiency of the extrusion process of thermoplastics modified with blowing agent Artykuł 2012
219 Eksploatacja podsystemu wytwórczego w Polsce w latach 1995-2010. Artykuł 2012
220 Electric conductance of dispersions of metal oxides in solutions of weak acids in mixed dioxane–water solvents Artykuł 2012
221 Electrical properties of the layered single crystals TlGaSe2 and TlInS2 Artykuł 2012
222 Elektromagnetyzm przyciąga studentów Artykuł 2012
223 Elektroniczna regeneracja akumulatorow otowiowych z zastosowaniem fadowania impulsowego Artykuł 2012
224 Elektronowy rezonans paramagnetyczny nanokompozytów (CoFeZr)x(Al2O3)(100-x) wytwarzanych rozpylaniem jonowym Artykuł 2012
225 Elementy symulacyjne w polityce podatkowej wybranych miast Artykuł 2012
226 Energy distribution of residual stresses in bi-layer structure Artykuł 2012
227 Energy efficient control of lighting in an intelligent building Artykuł 2012
228 Energy harvesting by two magnetopiezoelastic oscillators with mistuning Artykuł 2012
229 Energy Sustainability of Two Parallel Sewage Sludge-To-Energy Pathways: Effect of Sludge Volatile Solids Content on Net Energy Efficiency Artykuł 2012
230 Equivalent circuits for FeCoZr-Al2O3 nanocomposite films deposited in argon and argon-oxygen atmospheres Artykuł 2012
231 Equivalent electromagnetic and circuit model for HTS current leads Artykuł 2012
232 Equivalent electromagnetic model for current leads made of HTS tapes Artykuł 2012
233 ERP implementation at Polish enterprises - from business and end-users perspectives Artykuł 2012
234 Estetyczna perfekcja detalu Artykuł 2012
235 Estymacja stanu w sieciach elektroenergetycznych najwyższych napięć Artykuł 2012
236 Evaluation of the Wear Resistance of Eutectic Coatings of the Fe–Mn–C–B System Alloyed by Si, Ni, and Cr Using Multi-Criteria Analysis Artykuł 2012
237 Ewolucja świadomości ekologicznej mieszkańców Lubelszczyzny na temat odnawialnych źródeł energii Artykuł 2012
238 Exfiltration from sanitation pipes and transport of chosen pollutants a model study Artykuł 2012
239 Experimental determination of the fracture properties of unfired dry earth Artykuł 2012
240 Experimental investigation of the model of superconducting transformer with the windings made of 2G HTS tape Artykuł 2012
241 Experimental tests for cross wedge rolling of forgings made from non-ferrous metal alloys Artykuł 2012
242 Eye tracking, czyli jak biznes podgląda nasz umysł Artykuł 2012
243 Faculty development and quality assurance in the EU ERAMIS project Artykuł 2012
244 Failure diagnosis of a gear box by recurrences Artykuł 2012
245 Fiber optic Sagnac loop with a polarization maintaining photonic crystal fiber as an optical wavelength demodulator for fiber Bragg grating sensors Artykuł 2012
246 Fibrous ion exchanger as a carrier of the Fe-EDTA catalyst for H2S emission control Artykuł 2012
247 Filtrowanie zaburzeń przewodzonych toru zapłonu reaktora plazmowego typu GlidArc Artykuł 2012
248 Finansowanie informacji służby zdrowia w oparciu o środki pochodzące z regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2007-2013 Artykuł 2012
249 Finite element analysis of thermo-mechanical loaded teeth Artykuł 2012
250 Finite element method simulation of interface evolution during epitaxial growth Artykuł 2012
251 Finite element nonlinear dynamic analysis of sandwich plates with partially detached facesheet and core Artykuł 2012
252 Forging on hammer of rim forging from titanium alloy Ti6Al4V Artykuł 2012
253 Forging technology of magnesium alloys Artykuł 2012
254 Forma otwarta w twórczości różnych architektów Artykuł 2012
255 Fotowoltaika w kontekście innych źródeł energii na Lubelszczyźnie Artykuł 2012
256 Fractography and damage analysis of carbon/epoxy composites under static and dynamic loads at elevated temperatures Artykuł 2012
257 Free and forced nonlinear oscillations of a two-layer composite beam with interface slip Artykuł 2012
258 From a PDE model to an ODE model of dynamics of synaptic depression Artykuł 2012
259 From diffusions on graphs to Markov chains via asymptotic state lumping Artykuł 2012
260 Fundusze unijne czynnikiem wspierającym rozwój przedsiębiorczości na terenie województwa lubelskiego Artykuł 2012
261 Funkcjonowanie parków naukowo-technologicznych czynnikiem rozwoju regionu Artykuł 2012
262 Fuzzy modeling for optical sensor for diagnostics of pulverized coal burner Artykuł 2012
263 A Galerkin approximation method including space dimensional reduction - applied for solution of a heat conduction equation Artykuł 2012
264 Gas turbine fault diagnostic system based on fuzzy logic Artykuł 2012
265 Gaussian mixture decomposition in the analysis of MALDI-TOF spectra Artykuł 2012
266 A generalized method for the evaluation of the influence of teeth correction on the service life, wear, and contact strength of cylindrical involute gears Artykuł 2012
267 Generation of a zone chirp in uniform Bragg grating as a way of obtaining double functionaliy of a sensor Artykuł 2012
268 Gigantic magnetoresistive effect in n-Si/SiO2/Ni nanostructures fabricated by the template-assisted electrochemical deposition Artykuł 2012
269 Gradual degradation in two-phase ceramic composites under compression Artykuł 2012
270 Granulowanie i mikrogranulowanie tworzyw polimerowych Artykuł 2012
271 Grinding tools and grinding wheels for shaping CNC grinding machine Artykuł 2012
272 Gry komputerowe i motywacyjne młodzieży gimnazjalnej Artykuł 2012
273 HAKONE XII w Kazimierzu Dolnym Artykuł 2012
274 Harmonogramowanie przedsięwzięcia budowlanego przy ograniczonej w czasie dostępności podwykonawców Artykuł 2012
275 Harmonogramowanie robót budowlanych w systemie potokowym z niepewnymi danymi Artykuł 2012
276 HCCI jako alternatywny system spalania w silnikach tłokowych Artykuł 2012
277 Helical - wedge rolling of steel bails Artykuł 2012
278 High speed rail - the current challenge to Polish rail transport Artykuł 2012
279 Historia Centralnego Artykuł 2012
280 Historia sączka, o którym wcześniej nikt nie pomyślał Artykuł 2012
281 Hybrid adhesive bonded and riveted joints – influence of rivet geometrical layout on strength of joints Artykuł 2012
282 Hydrofobizacja cegły ręcznie formowanej Artykuł 2012
283 Hyperfine interactions in multiferroic mechanically activated BiFeO3 compound Artykuł 2012
284 Identification of important parameters of forming process of flat forgings with one Rib from AZ31 alloy Artykuł 2012
285 Identification of linear system in random time Artykuł 2012
286 Identification of moisture content in brick walls by means of impedance tomography Artykuł 2012
287 Identyfikacja mechanizmu powstawania uszkodzeń aparatury wtryskowej silników o zapłonie samoczynnym Artykuł 2012
288 Identyfikacja nieciągłości w kompozytowych panelach sandwiczowych z wykorzystaniem mikrotomografii komputerowej Artykuł 2012
289 Identyfikacja porowatości w kompozytach węglowo i szklano/epoksydowych metodą mikrotomografii komputerowej Artykuł 2012
290 Identyfikacja spalania stukowego w silniku Wankla zasilanym paliwem wodorowym Artykuł 2012
291 IEP as a parameter characterizing the pH-dependent surface charging of materials other than metal oxides Artykuł 2012
292 II Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków Artykuł 2012
293 Imapct of installation errors of the gear on the kinematic deviation Artykuł 2012
294 Impact of crisis on financial standing of polish companies Artykuł 2012
295 Impact of parasite resistance on operation of ignition system in motor vehicle Artykuł 2012
296 Impact of selected errors in production and installation of bevel gear elements on total transmission error Artykuł 2012
297 The impact of the amount of of polymer materials Artykuł 2012
298 The impact of the recent banking crisis on customer loyalty in the banking sector: Developing versus developed countries Artykuł 2012
299 Impedance of reverse biased diodes irradiated with krypton ions with energy of 250 MeV Artykuł 2012
300 Improving physical properties of rape biofuels Artykuł 2012
301 Impulsowa regeneracja akumulatorów ołowiowych Artykuł 2012
302 In-situ measurements of moisture using surface TDR probes Artykuł 2012
303 Increase of high load limit in a gasoline HCCI engine Artykuł 2012
304 Increasing steganographic capacity of the MF method Artykuł 2012
305 Increasing the elasticity of multitasking machining using tooling for tools and workpiece clamping in a cnc machine tool Artykuł 2012
306 Inductive-Type properties of (Co45Fe45Zr10)x(Al2O3)100-x Nanocomposites Produced by the Ion-Beam Sputtering in the Argon and Oxygen Ambient Artykuł 2012
307 Influence of dielectric coverage on photovoltaic conversion of silicon solar cells obtained by epitaxial lateral overgrowth Artykuł 2012
308 Influence of gas concentration inhomogeneity on measurement accuracy in absorption spectroscopy Artykuł 2012
309 The influence of intellectual capital in the organization on creating the competitive advantage Artykuł 2012
310 The influence of quantity and distribution of cooling channels of turbine elements on level of stresses in the protective layer TBC and the efficiency of cooling Artykuł 2012
311 Influence of the measurement method of features in ultrasound images of the thyroid in the diagnosis of Hashimoto's disease. Artykuł 2012
312 Influence of wind structure and aspect ratio of circular cylinders on mean wind pressure coefficient Artykuł 2012
313 Informacje w procesie decyzyjnym konsumenta rynku IT - ujęcie jakościowe Artykuł 2012
314 Infrastruktura informacji przestrzennej INSPIRE - branżowy profil metadanych z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego Artykuł 2012
315 Inspection methods for quality control of fibre metal laminates (FML) in aerospace components Artykuł 2012
316 Integration mechanism of chosen biological databases Artykuł 2012
317 Inteligentne systemy magistralne w sterowaniu instalacjami nawadniającymi boiska piłkarskie Artykuł 2012
318 Intellectual property managment in enterprise Artykuł 2012
319 Interaktywne instalacje w inteligentnych budynkach Artykuł 2012
320 Interdependence between globalisation, knowledge-based economy and information society Artykuł 2012
321 Inverse problem solution using neural network Artykuł 2012
322 An investigation of supercharged CAI engine with internal gas recirculation and direct gasoline injection Artykuł 2012
323 The issue of using remelted CoCrMo alloys in dental prosthetics Artykuł 2012
324 Istota podobieństwa w procedurach wyceny nieruchomości Artykuł 2012
325 IV Lubelskie Targi Energetyczne ENERGETICS 2011 Artykuł 2012
326 Jubileusz Adapciaka(2003-2012) Artykuł 2012
327 Juchnowiec – miasto [w] przyszłości Artykuł 2012
328 Kierunki rozwoju budownictwa jednorodzinnego w Polsce na tle tendencji europejskich Artykuł 2012
329 Klient we współczesnej koncepcji zarządzania jakością opartej na normach ISO serii 9000 Artykuł 2012
330 A knowledge base of the functional properties of the conveyor belt adhesive joint for FEM simulation of Its stress and strain state Artykuł 2012
331 KOLCE – awaryjny system bezpieczeństwa przy poślizgu na oblodzonych powierzchniach Artykuł 2012
332 Koło Naukowe ELMECOL Artykuł 2012
333 Kominkowy minimalizm Artykuł 2012
334 Kompetentny Absolwent Informatyki 2012 Artykuł 2012
335 Komputerowa analiza ruchu tłoka w jednocylindrowym silniku spalinowym Artykuł 2012
336 Koncepcja przegrody przesuwnej do naczepy furgonowej Artykuł 2012
337 Koncepcja wdrożenia ZSZIT w wybranym przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej Artykuł 2012
338 Koncepcja wirtualnej taśmy produkcyjnej w kształceniu inżynierów zarządzania Artykuł 2012
339 Koncepcja zarządzanego przez mikrokomputer systemu alarmowego nadzorującego stan chronionego obiektu logistycznego Artykuł 2012
340 Koncepcja zastosowania XML do przetwarzania danych zebranych przez system wykrywania zaburzeń widzenia barw Artykuł 2012
341 Kondycja finansowa i wartość rynkowa spółek giełdowych sektora energetycznego Artykuł 2012
342 Konstrukcja podwozia robota do jazdy po wydmach Artykuł 2012
343 Konsument niepełnosprawny on-line Artykuł 2012
344 Korekcja pomiarów termoparowej sondy psychrometrycznej za pomocą współczynnika temperaturowego Artykuł 2012
345 Korelacja wybranych wskaźników bezpieczeństwa ruchu drogowego na przykładzie Polski i krajów sąsiednich Artykuł 2012
346 Korozja chłodni kominowych. Cz. 1 Artykuł 2012
347 Korozja chłodni kominowych. Cz. 2 Artykuł 2012
348 Kreowanie strategii miasta Lublin w oparciu o potencjał akademicki Artykuł 2012
349 Kreowanie zrównoważonego transportu w regionach turystycznych Artykuł 2012
350 Kryteria i możliwości wykonywania łączeń asynchronicznych pomiędzy układami wyspowymi wyłonionymi w sieci KSE Artykuł 2012
351 Kształtowanie przez rozpychanie kołnierza drążonego wału wirnika Artykuł 2012
352 Kształtowanie przez rozpychanie kołnierzy wałów drążonych Artykuł 2012
353 Kształtowanie się cen paliwa LPG oraz ich zmienność w porównaniu z paliwem U95 w latach 2002-2011 Artykuł 2012
354 Kształtowanie się polskiej terminologii dotyczącej przekładni zębatych. Cz. 1 - wiek XVII i XVIII Artykuł 2012
355 Kumulacja i kolizja prawa do znaku towarowego i wzoru przemysłowego w prawie krajowym i unijnym Artykuł 2012
356 Layar – wirtualna rzeczywistość drogą do stworzenia inteligentnego miasta Artykuł 2012
357 LDV Artykuł 2012
358 Linear modal analysis of l-shaped beam structures - parametric studies Artykuł 2012
359 Lokalizowanie infrastruktury telekomunikacyjnej w środowisku człowieka Artykuł 2012
360 Low frequency FDTD algorithm and its application to inductive hyperthermia Artykuł 2012
361 Low velocity impact resistance of aluminum/carbon-epoxy fiber metal laminates Artykuł 2012
362 Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości Artykuł 2012
363 Lublin experience with coincineration of municipal solid wastes in cement industry Artykuł 2012
364 Mach-Zehnder non-zero chirp intensity modulator static characteristics parameters estimation based on intensity data Artykuł 2012
365 Magnetorheological damping of a system with a pendulum vibration absorber Artykuł 2012
366 Magnetotransport in nanostructured Ni films electrodeposited on Si substrate Artykuł 2012
367 Marketing partyzancki - mocne i słabe strony w komunikaacji marketingowej organizacji Artykuł 2012
368 Mathematical model of identification and automation the process of shaft machining in elastic deformable condition Artykuł 2012
369 Measurement of activated sludge particle diamenters using laser diffraction method Artykuł 2012
370 Mechatronic control system for an engineering machine Artykuł 2012
371 Method and means of measuring small quantities of electrical resistance Artykuł 2012
372 A method for the evaluation of the influence of correction and wear of the teeth of a cylindrical gear on its durability and strength. Part 1. Service life and wear Artykuł 2012
373 Method of parameters estimation of pseudologistic model Artykuł 2012
374 The method of selecting subcontractor for construction projects Artykuł 2012
375 Methods for measuring ozone concentration in ozone-treated water Artykuł 2012
376 Metod ocìnki vplivu koriguvannâ ì znošuvannâ zubìv cilìndričnoï peredačì na dovgovìčnìst ta mìcnìst. Č.1. Dovgovìčnìst ì znošuvannâ Artykuł 2012
377 Metoda elementów brzegowych oraz metoda zbiorów poziomicowych w tomografii dyfuzyjnej Artykuł 2012
378 Metoda klasyfikacji obrazów USG tarczycy z wykorzystaniem indukcji drzew decyzji Artykuł 2012
379 Metoda na oszacowanie wpływu zużycia na wytrzymałość stykową oraz trwałość przekładni ślimakowej ze ślimakiem Archimedesa Artykuł 2012
380 Metoda najmniejszych kwadratów w arkuszach kalkulacyjnych - modele nieliniowe transformowalne do postaci liniowej Artykuł 2012
381 Metoda pomiaru energii elektrycznej uwzględniająca zróżnicowane tryby zasilania Artykuł 2012
382 Metoda pośredniej identyfikacji czasu opóźnienia otwierania impulsowego wtryskiwacza gazu Artykuł 2012
383 Metoda wyznaczania optymalnych parametrów zasilania dla minimalizacji strat mocy w indukcyjnym silniku klatkowym Artykuł 2012
384 Metody badań struktury zabytkowych zapraw budowlanych. Część I- Analiza makroskopowa, mikroskopia w świetle przechodzącym i mikroskopia skaningowa Artykuł 2012
385 Metody oraz analiza wykonanych pomiarów elektrycznych na stacjach ochrony katodowej Artykuł 2012
386 Metrological conditions of strain measurement optoelectronic method by the use of fibre Bragg gratings Artykuł 2012
387 Miasto pod zamkiem Artykuł 2012
388 Miasto żydowskie w Lublinie jako element jego tożsamości. Artykuł 2012
389 Middle ear reconstruction estimated by recurrence plot technique Artykuł 2012
390 Mikrostruktura i odporność na zużycie powłok natryskiwanych metodą płomieniowo-proszkową mieszaninami proszków Artykuł 2012
391 Mikrostruktura powłok cermetalowych natryskiwanych metodą płomieniowo-proszkową Artykuł 2012
392 Milion dokumentów w polskich bibliotekach cyfrowych Artykuł 2012
393 Minimalizacja strat mocy czynnej w sieci przesyłowej-wybrane aspekty problematyki obliczeniowej Artykuł 2012
394 Minimalizacja strat mocy w trófazowym synchronicznym silniku reluktancyjnym Artykuł 2012
395 Minimization of active power losses in a power transmission system - selected aspects of the computation problem scope Artykuł 2012
396 Mocowanie ładunków – wymagania a praktyka Artykuł 2012
397 Model autonomicznej mobilnej platformy transportowej do przewozu ładunków w obiektach infrastruktury logistycznej Artykuł 2012
398 Model bazy danych w telemedycznej obsłudze pacjenta. Artykuł 2012
399 Model decyzyjny w zaopatrzeniu budowy drogi w kruszywo Artykuł 2012
400 Model decyzyjny wyboru rozwiązań remontowych budynków mieszkalnych Artykuł 2012
401 Model do badania komunikacji w inteligentnym budynku w standardzie KNX Artykuł 2012
402 Model dynamiczny rynku i wartości nieruchomości Artykuł 2012
403 Model negocjacji uczestników łańcucha dostaw w budownictwie z zastosowaniem teorii gier wieloosobowych Artykuł 2012
404 A model of an energy efficient building automation system Artykuł 2012
405 Model of polyassosiative solutions and its application for the analysis of p–T–x equilibrium in iron-like oxide solutions and A2B6 semiconductor systems Artykuł 2012
406 Model przetwarzania badań w pracowni radiologicznej powiązanej ze strukturą organizacyjną szpitala Artykuł 2012
407 Model research of injection of gasoline and E85 into the engine intake pipe Artykuł 2012
408 Model samochodowego silnika zasilanego wodorem Artykuł 2012
409 Model wartości nieruchomości Artykuł 2012
410 A model-driven approach to construction of web applications based on BPMN and WebML solution Artykuł 2012
411 Modele regresyjne sieci neuronowych w zastosowaniu do identyfikacji przebiegu parametrów procesu spalania w silniku o zapłonie samoczynnym Artykuł 2012
412 Modeling discharge length for GA plasma reactor Artykuł 2012
413 Modelling and experimental study of parallel cracks propagation in an orthotropic elastic material Artykuł 2012
414 Modelling the concentration of antioxidant BHT migrating from polyethylene pipe to water Artykuł 2012
415 Modelowanie 3D procesu napełniania w silniku o zi Artykuł 2012
416 Modelowanie powrotnej charakterystyki rozgałęzionej taśmy nadprzewodnikowej HTS 2G Artykuł 2012
417 Modelowanie wpływu zmian temperatury ośrodka na wyniki pomiarów modyfikowaną metodą korelacyjną Artykuł 2012
418 Modelowanie współpracy farm wiatrowych z siecią elektroenergetyczną Artykuł 2012
419 Modernizacja układu wentylacyjnego maszyn elektrycznych jako środek do ograniczania emisji hałasu Artykuł 2012
420 Modesty-index Artykuł 2012
421 Modyfikacja kleju epoksydowego napełniaczami o dużym stopniu rozdrobnienia – badania porównawcze wytrzymałości połączeń klejowych Artykuł 2012
422 Monitoring stanu technicznego konstrukcji (SHM) w zastosowaniu do obiektów infrastruktury komunikacyjnej Artykuł 2012
423 Monitoring widma radiowego za pomocą urządzeń przewoźnych Artykuł 2012
424 Monitorowanie początkowego zużycia frezów węglikowych o ostrych krawędziach skrawających Artykuł 2012
425 Mössbauer studies of Bi5Ti3FeO15 electroceramic prepared by mechanical activation Artykuł 2012
426 Mosty stalowe i zespolone stalowo-betonowe w świetle Eurokodów EC3 i EC4 Artykuł 2012
427 Możliwość oceny liczby kawitacji w procesach kawitacji hydrodynamicznej z uwzględnieniem wpływu geometrii wzbudnika kawitacji Artykuł 2012
428 Możliwość wykorzystania funkcji protokołów komputerowych w sieci komunikacyjnej pojazdu Artykuł 2012
429 Możliwość wykorzystania przewymiarowanej sieci ciepłowniczej jako akumulatora ciepła Artykuł 2012
430 Możliwość zastosowania silnika Diesla w lekkim śmigłowcu Artykuł 2012
431 Możliwości podziału kosztów modernizacji sieci na jednostki wytwórcze ubiegające się o przyłączenie Artykuł 2012
432 Multi-channel registered data denoising using wavelet transform Artykuł 2012
433 Multiseminarium w Instytucie Informatyki : "Web Application Development" Artykuł 2012
434 Nadprzewodnikowy bezrdzeniowy indukcyjny ogranicznik prądu zwarciowego średniego napięcia Artykuł 2012
435 Nanostructured materials obtained under conditions of hierarchical self-assembly and modified by derivative forms of fullerenes Artykuł 2012
436 Napęd drzwi kabinowych dźwigu osobowego z wysokowydajnym silnikiem BLDC Artykuł 2012
437 Nasi pracownicy w lubelskich galeriach sztuki Artykuł 2012
438 Nasza praca nie kończy się na kształceniu studentów Artykuł 2012
439 Nemo iudex in causa sua? Artykuł 2012
440 New coating capability by pin corona plasma soft polymerisation Artykuł 2012
441 New elements in vehicle communication "media oriented systems transport" protocol Artykuł 2012
442 New possibility for the use of plasma discharges to identify amber and changes in amber structure Artykuł 2012
443 Niektóre aspekty transportu rodzin pszczelich Artykuł 2012
444 Nieniszczące badania wytrzymałości betonu w konstrukcjach mostowych – metoda sklerometryczna Artykuł 2012
445 Non-linear parametric vibrations of a composite column under uniform compression Artykuł 2012
446 Non-linear piezoelectric vibration energy harvesting from a vertical cantilever beam with tip mass Artykuł 2012
447 Nonlinear dynamics of a regenerative cutting process Artykuł 2012
448 Nonlinear phenomena in mechanical system dynamics Artykuł 2012
449 Nonlinear response of the mass-spring model with non-smooth stiffness Artykuł 2012
450 Nowa szansa rewaloryzacji i modernizacji dawnego pałacu Sobieskich przy ulicy Bernardyńskiej 13 w Lublinie Artykuł 2012
451 Nowe władze Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Artykuł 2012
452 Nowoczesne silniki diesla – układ sterowania i zasilania paliwem Artykuł 2012
453 Numerical analysis and experiments of the clinch-bonded joint subjected to uniaxial tension Artykuł 2012
454 Numerical analysis of composite structures with embedded piezoelectric active elements Artykuł 2012
455 Numerical analysis of high frequency electromagnetic field distribution and specific absorption rate in realistic breast models Artykuł 2012
456 Numerical analysis of rolling extrusion process of a hollow hub Artykuł 2012
457 Numerical analysis of YBCO coated conductors Artykuł 2012
458 Numerical FEM analysis for the part of composite helicopter rotor blade Artykuł 2012
459 A numerical model for calculation of piston rings wetted area in a combustion engine Artykuł 2012
460 Numerical modeling in quantitative and qualitative analysis of storm sewage system extension Artykuł 2012
461 Numerical modelling crack propagation under Mode II fracture in plain concretes containing siliceous fly-ash additive using XFEM method Artykuł 2012
462 Numerical modelling in quantitative and qualtitative analysis of storm sewage system operational conditions Artykuł 2012
463 A numerical study of the dynamic response of sandwich plates initially damaged by low-velocity impact Artykuł 2012
464 O pewnych kryteriach inwestowania w opcje na akcje Artykuł 2012
465 O poprawnym formułowaniu zadań optymalnego rozkroju Artykuł 2012
466 O wskaźnikach cytowania dorobku naukowego Artykuł 2012
467 O zadaniu 1790- czyli kiedy figura ma środek symetrii Artykuł 2012
468 O zasadach konstruowania taryf w pasażerskim transporcie kolejowym Artykuł 2012
469 Obniżanie zużycia paliwa w pojazdach użytkowych: możliwości obecne i perspektywy Artykuł 2012
470 Obraz miasta Artykuł 2012
471 Ocena efektów środowiskowych termomodernizacji na przykładzie budynku jednorodzinnego. Artykuł 2012
472 Ocena gotowości technicznej autobusów komunikacji miejskiej na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Lublinie Artykuł 2012
473 Ocena możliwości przyłączeniowych węzłów systemu elektroenergetycznego. Część I - wymagania i założenia Artykuł 2012
474 Ocena możliwości przyłączeniowych węzłów systemu elektroenergetycznego. Część II - liniowa optymalizacja generacji wiatrowej Artykuł 2012
475 Ocena możliwości przyłączeniowych węzłów systemu elektroenergetycznego. Część III – nieliniowa optymalizacja generacji wiatrowej Artykuł 2012
476 Ocena niezawodności eksploatacyjnej autobusów komunikacji miejskiej Artykuł 2012
477 Ocena niezawodności eksploatacyjnej pomp I i II-go stopnia w wybranym systemie zaopatrzenia w wodę Artykuł 2012
478 Ocena porównawcza metod lokalizacji zwarć niesymetrycznych w sieciach rozdzielczych Artykuł 2012
479 Ocena przewodzonych zagrożeń elektromagnetycznych prototypowej spawarki inwertorowej Artykuł 2012
480 Ocena przydatności użytkowej budynków mieszkalnych z zastosowaniem rozmytego rozszerzenia AHP Artykuł 2012
481 Ocena przydatności zeszkliwienia osadów ściekowych do ich zagospodarowania Artykuł 2012
482 Ocena skuteczności wybranych metod redukcji wariancji w badaniach symulacyjnych modeli sieciowych przedsięwzięć budowlanych Artykuł 2012
483 Ocena stanu izolacji transformatorów w czasie eksploatacji na podstawie wyników badań rezystancji izolacji Artykuł 2012
484 Ocena struktury, modułu Younga oraz cytotoksycznośći kompozytów na bazie chitozanu Artykuł 2012
485 Odbiór bodźców środowiskowych przez glony Characeae sygnalizowany za pomocą ultrasłabej luminescencji Artykuł 2012
486 Odpady ceramiki sanitarnej jako kruszywo do betonów w konstrukcjach o wysokich wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa pożarowego Artykuł 2012
487 Odporność kompozytów epoksydowo-węglowych na uderzenia udarowe przy niskich prędkościach Artykuł 2012
488 Odporność laminatów aluminium/kompozyt epoksydowo-szklany na uderzenia o małej prędkości Artykuł 2012
489 Odpowiedź dielektryczna przepustów RBP z różnymi defektami izolacji Artykuł 2012
490 Odwzorowanie rzeczywistych warunków pracy układu ABS w warunkach laboratoryjnych Artykuł 2012
491 Ogólnopolskie Seminarium Spektroskopii Mössbauerowskiej 2012 Artykuł 2012
492 On properties of the class of semi-typically real functions Artykuł 2012
493 On semi-typically real functions which are generated by a fixed semi-typically real function Artykuł 2012
494 On shape preserving semigroups Artykuł 2012
495 On the age-independent publication index Artykuł 2012
496 On the relationship between citations of publication output and Hirsch index h of authors: conceptualization of tapered Hirsch index h T, circular citation area radius R and citation acceleration a Artykuł 2012
497 Operating systems efficiency in cloud environments Artykuł 2012
498 Opłacalność zastosowania LPG jako paliwa alternatywnego do zasilania pojazdów w latach 2002-2011 Artykuł 2012
499 Optical methods and artificial intelligence in diagnostics of industrial pulverized coal burner Artykuł 2012
500 Optimal control methods for vertical and horizontal beam dynamics Artykuł 2012