Publikacje pracowników PL
Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Raport autora

-
Publikacje Współpraca z zagranicą Impact Factor Lista filadelfijska Lista MNiSW Cytowania
6 0 0 0 2 0

Publikacje:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(2)

1 A comparison study of the features of DC/DC systems with Si IGBT and SiC MOSFET transistors / Fatyga Karol, Kwaśny Łukasz, Stefańczak Bartłomiej // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2018, nr 2, vol. 8, s. 68-71 [MNiSW: 7]
2 Proposal for managing electric energy quality in the LV grid using on-load tap changer with a static synchronous compensator / Mroczek Bartłomiej, Fatyga Karol // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2018, nr 2, s. 72-78 [MNiSW: 7]

Projekty wynalazcze (4)

1 Sposób i układ wykorzystania akumulatorów trakcyjnych w trolejbusach [Zgłoszenie nr [21] 421489] / Hołyszko Piotr, Jarzyna Wojciech, Zieliński Dariusz, Kwaśny Łukasz, Fatyga Karol // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 4, s. 20-20
2 Układ do transportu energii pomiędzy pojazdami elektrycznymi [Zgłoszenie nr (21) 424195] / Zieliński Dariusz, Mroczek Bartłomiej, Fatyga Karol, Kwaśny Łukasz, Jarzyna Wojciech, Krysiewicz Arkadiusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 10, s. 15-15
3 Układ i sposób wspomagania zasobnika energii elektrycznej [Zgłoszenie nr (21) 422876] / Zieliński Dariusz, Mroczek Bartłomiej, Fatyga Karol, Kwaśny Łukasz, Jarzyna Wojciech, Zielińska Katarzyna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 8, s. 55-55
4 Układ i sposób zwiększania prądu zwarciowego przekształtników AC/DC [Zgłoszenie nr (21) 422877] / Zieliński Dariusz, Mroczek Bartłomiej, Fatyga Karol, Kwaśny Łukasz, Jarzyna Wojciech, Zielińska Katarzyna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 8, s. 55-55