Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Raport autora

Dr hab. inż., prof. PL Wojciech Franus

Katedra Geotechniki
w.franus@pollub.pl
-
Publikacje Współpraca z zagranicą Impact Factor Lista filadelfijska Lista MNiSW Cytowania
1 0 0 0 1 0