Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Raport autora

-
Publikacje Współpraca z zagranicą Impact Factor Lista filadelfijska Lista MNiSW Cytowania
65 10 9 10 40 35

Publikacje:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(39)

1 Analiza ilościowo-jakościowa ścieków dla nowo projektowanej kanalizacji sanitarnej w zachodniej części miasta Rejowiec Fabryczny / Krukowski Ireneusz, Iwanek Małgorzata, Widomski Marcin, Fisz Monika // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2011, nr 1, vol. 5, s. 257-262 [MNiSW: 5]
2 Analiza numeryczna przepływu wody przez zawór kulowy zamontowany na przewodzie PEX-Al-PEX / Dul Katarzyna, Widomski Marcin, Musz-Pomorska Anna // INSTAL - 2015, nr 11, s. 36-39 [MNiSW: 7]
3 Application of dynamic generation cost financial analysis method to designing of sanitary sanitation systems in rural settlements / Widomski Marcin, Iwanek Małgorzata, Krukowski Ireneusz, Lonkwic Iwona // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2011, nr 4, z. 58, vol. 276, s. 345-354 [MNiSW: 4]
4 Assessment of seepage through municipal landfill clay liners after cyclic drying and rewetting / Widomski Marcin, Stępniewski Witold, Horn Rainer // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2016, nr 2, vol. 10, s. 569-575 [MNiSW: 9]
5 Badania modelowe efektywności funkcjonowania separatora fazy stałej ścieków deszczowych / Kozak Barbara, Widomski Marcin, Łagód Grzegorz // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2014, nr 2, vol. 8, s. 541-547 [MNiSW: 6]
6 Badania modelowe rozprzestrzeniania się butylohydroksytoluenu (BHT) migrującego z rur polietylenowych (PE-HD) do wody / Widomski Marcin, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // OCHRONA SRODOWISKA - 2012, nr 3, vol. 34, s. 33-37 [MNiSW: 10]
7 Badania modelowe rozprzestrzeniania się zanieczyszczenia pochodzącego z nieszczelnej kanalizacji deszczowej w gruntach torfowych / Iwanek Małgorzata, Widomski Marcin, Krukowski Ireneusz, Łagód Grzegorz, Goral Ewa // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2011, nr 1, vol. 5, s. 227-232 [MNiSW: 5]
8 Benzene propagation during turbulent flow in pehd water supply pipes / Musz-Pomorska Anna, Widomski Marcin, Kowalska Beata // ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING - 2015, nr 4, vol. 41, s. 5-16 [MNiSW: 15]
9 Computational fluid dynamics modeling of benzene propagation in water pipe / Widomski Marcin, Kowalska Beata, Musz-Pomorska Anna // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING. A - 2013, nr 1, vol. 20, s. 99-108 [MNiSW: 6]
10 Computional fluid dynamics and water quality modelling / Widomski Marcin, Kowalska Beata, Musz-Pomorska Anna // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2011, nr 2, vol. 5, s. 467-472 [MNiSW: 5]
11 Determination of salinity changes in building materials using electric methods / Suchorab Zbigniew, Widomski Marcin // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2011, nr 1, vol. 5, s. 121-126 [MNiSW: 5]
12 Economic analyses in sewage system designing for rural settlement – case study / Lewicka Aleksandra, Widomski Marcin, Łagód Grzegorz // ARCHITECTURE - CIVIL ENGINEERING - ENVIRONMENT - 2016, nr 2, vol. 9, s. 145-152 [MNiSW: 11]
13 Exfiltration from sanitation pipes and transport of chosen pollutants a model study / Widomski Marcin, Iwanek Małgorzata, Łagód Grzegorz // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING. A - 2012, nr 3, vol. 19, s. 311-320 [MNiSW: 7]
14 Flow parameters effects on aerobic biodegradation of pollutants in sewers system / Łagód Grzegorz, Sobczuk Henryk, Suchorab Zbigniew, Widomski Marcin // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING. A - 2011, nr 7, vol. 18, s. 865-875 [MNiSW: 7]
15 Implementing anisotropy ratio to modeling of water flow in layered soil / Widomski Marcin, Iwanek Małgorzata, Stępniewski Witold // SOIL SCIENCE SOCIETY OF AMERICA JOURNAL - 2013, nr 1, vol. 77, s. 8-18 [MNiSW: 30]
16 Influence of treated sewage discharge on the benthos ciliate assembly in the lowland river / Babko Roman, Kuzmina Tatyana, Suchorab Zbigniew, Widomski Marcin, Franus Małgorzata // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S - 2016, nr 3, vol. 23, s. 461-471 [MNiSW: 15]
17 Materials, Exploation Manners and Roughness Coefficient in Gravitational Sanitation Counduits / Jaromin Katarzyna, Jlilati Alia, Widomski Marcin, Łagód Grzegorz // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING. A - 2011, nr 7, vol. 18, s. 853-863 [MNiSW: 7]
18 Methodology of moisture measurement in porous materials using time domain reflectometry / Suchorab Zbigniew, Widomski Marcin, Łagód Grzegorz, Barnat-Hunek Danuta, Smarzewski Piotr // CHEMISTRY-DIDACTICS-ECOLOGY-METROLOGY/CHEMIA-DYDAKTYKA-EKOLOGIA-METROLOGIA - 2014, nr 1/2, vol. 19, s. 97-107 [MNiSW: 5]
19 Model jakościowy kanalizacji sanitarnej wybranego obszaru miasta Lublin / Kuniszyk Marek, Widomski Marcin // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2014, nr 1, vol. 8, s. 195-200 [MNiSW: 6]
20 Modeling studies of hydraulic efficiency of compacted waste landfill clay liner / Widomski Marcin, Stępniewski Witold, Horn Rainer // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING. A - 2015, nr 3, vol. 22, s. 381-392 [MNiSW: 11]
21 Modelling the concentration of antioxidant BHT migrating from polyethylene pipe to water / Widomski Marcin, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Kwietniewski Marian, Czerwiński Jacek // WIT TRANSACTIONS ON THE BUILT ENVIRONMENT - 2012, vol. 122, s. 49-60
22 Modelowanie numeryczne w ilościowej i jakościowej ocenie możliwości rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej / Gajuk Dorota, Widomski Marcin, Musz-Pomorska Anna, Łagód Grzegorz // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2011, nr 1, vol. 5, s. 209-215 [MNiSW: 5]
23 Molding water content of clay soils and hydraulic properties of mineral liners of waste landfills / Widomski Marcin, Stępniewski Witold // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2014, nr 1, vol. 8, s. 95-102 [MNiSW: 6]
24 Molding water content of clay soils and hydraulic properties of mineral liners of waste landfills / Widomski Marcin, Stępniewski Witold, Polakowski C. // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING. A - 2015, nr 2, vol. 22, s. 251-263 [MNiSW: 11]
25 Nitrogen removal from fish farms water by Lemna minor and Wolffia arrhiza / Sabliy Larisa, Konontsev Sergiy, Grokhovska Juliya, Widomski Marcin, Łagód Grzegorz // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2016, nr 2, vol. 10, s. 499-504 [MNiSW: 9]
26 Numerical modeling in quantitative and qualitative analysis of storm sewage system extension / Widomski Marcin, Musz-Pomorska Anna, Gajuk Dorota, Łagód Grzegorz // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING. A - 2012, nr 4-5, vol. 19, s. 471-481 [MNiSW: 7]
27 Numerical modeling of water balance for temporary landfill cover in North Germany / Widomski Marcin, Broichsitter Steffen Beck , Zink Alexander, Fleige Heiner, Horn Rainer, Stępniewski Witold // JOURNAL OF PLANT NUTRITION AND SOIL SCIENCE - 2015, nr 3, vol. 178, s. 401-412 [MNiSW: 25]
28 Numerical modelling in quantitative and qualtitative analysis of storm sewage system operational conditions / Chmielewska Agnieszka, Widomski Marcin, Musz-Pomorska Anna, Łagód Grzegorz, Mazurek Wojciech // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2012, nr 2, vol. 6, s. 487-492 [MNiSW: 5]
29 Próba oceny wpływu rur wodociągowych z tworzyw sztucznych na wybrane właściwości organoleptyczne wody / Kowalska Beata, Guz Łukasz, Musz-Pomorska Anna, Widomski Marcin // OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 1, vol. 38, s. 53-56 [MNiSW: 15]
30 Quantitative and qualitative numerical analysis of operational conditions of stormwater system / Chmielewska Agnieszka, Widomski Marcin, Musz-Pomorska Anna, Łagód Grzegorz, Mazurek W. // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING. A - 2013, nr 12, vol. 20, s. 1397-1410 [MNiSW: 6]
31 Quantitative-qualitative analysis of sewage for the newly designed sanitary sewage system / Krukowski Ireneusz, Iwanek Małgorzata, Widomski Marcin, Fisz Monika // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING. A - 2013, nr 1, vol. 20, s. 89-97 [MNiSW: 6]
32 Selected methods of water resources accounting in the aspect of sustainable development / Widomski Marcin // PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - 2014, nr 1, vol. 9, s. 141-150 [MNiSW: 20]
33 Shrink-swell potential, hydraulic conductivity and geotechnical properties of clay materials for landfill liner construction / Widomski Marcin, Stępniewski Witold, Horn Rainer, Bieganowski Andrzej, Gazda Lucjan, Franus Małgorzata, Pawłowska Małgorzata // INTERNATIONAL AGROPHYSICS - 2015, nr 3, vol. 29, s. 365-375 [MNiSW: 25]
34 Some models of sediments transport in gravitational sanitation systems / Jlilati Alia, Jaromin Katarzyna, Widomski Marcin, Łagód Grzegorz // ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING. A - 2011, nr 11, vol. 18, s. 1467-1476 [MNiSW: 7]
35 Stężenia zanieczyszczeń w ściekach deszczowych dla wybranej zlewni w miasta Lublin / Jaromin Katarzyna, Widomski Marcin, Łagód Grzegorz, Mazurek Wojciech // PROCEEDINGS OF ECOPOLE - 2012, nr 2, vol. 6, s. 725-730 [MNiSW: 5]
36 Straty ciśnienia na zaworze antyskażeniowym - badania laboratoryjne i modelowe / Widomski Marcin, Musz-Pomorska Anna, Iwanek Małgorzata // GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA - 2012, nr 9, s. 380-385 [MNiSW: 6]
37 Sustainability of compacted clays as materials for municipal waste landfill liner / Widomski Marcin, Stępniewski Witold, Horn Rainer // ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA - 2016, nr 2, vol. 18, s. 439-454 [MNiSW: 15]
38 Sustainable development of one of the poorest province of the European Union: Lublin Voivodeship, Poland – attempt of assessment / Widomski Marcin, Gleń Piotr, Łagód Grzegorz, Jaromin-Gleń Katarzyna // PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - 2015, nr 2, vol. 10, s. 137-149 [MNiSW: 15]
39 Wpływ materiałów rur polietylenowych na jakość wody / Musz-Pomorska Anna, Kowalska Beata, Widomski Marcin // GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA - 2015, nr 1, s. 2-6 [MNiSW: 11]

Hasła(2)

1 Diffusion in solis / Stępniewski Witold, Sobczuk Henryk, Widomski Marcin // W: Encyclopedia of agrophysics; Dordrecht: Springer, 2011, s. 214-220
2 Physical Dimensions and Units Use in Agriculture / Skierucha Wojciech, Widomski Marcin, Stępniewski Witold, Usowicz Bogusław // W: Encyclopedia of agrophysics; [Red:] Gliński Jan, Horabik Józef, Lipiec Jerzy - Dordrecht: Springer, 2011, s. 563-567

Monografie (4)

1 Grunty spoiste Lubelszczyzny przydatne do budowy mineralnych barier izolacyjnych i innych zastosowań inżynierskich / Stępniewski Witold, Pawłowska Małgorzata, Gazda Lucjan, Widomski Marcin, Franus Małgorzata, Depta Marcin.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, 60 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
2 Modeling of water flow and pollutants transport in porous media : with exemplary calculations in FEFLOW / Widomski Marcin, Kowalski Dariusz, Iwanek Małgorzata, Łagód Grzegorz.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2013, 108 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
3 Modelling of hydraulics and pollutants transport in sewer systems : with exemplary calculations in SWMM / Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Łagód Grzegorz, Widomski Marcin.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2013, 131 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
4 Sustainability of compacted clay liners and selected properties of clays / Widomski Marcin.- Lublin: Komitet Inżynierii Środowiska PAN ; Politechnika Lubelska, 2016, 158 s.

Projekty wynalazcze (1)

1 Sposób ochrony przeciwerozyjnej stoków [patent nr 216075] / Widomski Marcin, Pawłowski Lucjan // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2014, 2, s. 261-261 [MNiSW: 25]

Referaty (10)

1 Assessment of river water and discharged storm water quality for a selected catchment of the Bystrzyca river / Widomski Marcin, Jaromin-Gleń Katarzyna, Łagód Grzegorz, Głowienka Radosław // W: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Technologia oczyszczania wody– aspekty techniczne, biologiczne i środowiskowe,3-5 grudnia 2013 r. Kijów : [książka streszczeń] - 2013, s. 131-131
2 Decision-making analysis in concept selection for football stadium drainage – a case study / Mitaszka Katarzyna, Widomski Marcin, Łagód Grzegorz // W: 4 International Scientific and Technical Conference "Pure Water. Fundamental, Applied and Industrial Aspects", 26-28 October 2016, Kyiv, Ukraine: [book of abstract] - 2016, s. 42-42
3 Hydraulic analysis of storm water sewer operation for selected basin in Puławy, Poland / Jlilati-Zgardzińska Alia, Widomski Marcin, Łagód Grzegorz // W: II Mìžnarodna Naukovo-Praktična Konferencìâ „Čista Voda. Fundamentalʹnì, Prikladnì ta Promislovì Aspekti”, 8-11 žovtnâ 2014, Kiїv, Ukraїnì = II International Scientific and Technical Conference "Pure Water. Fundamental, Applied and Industrial Aspects", 8-11 October 2014, Kyiv, Ukraine - 2014
4 Hydrophysical Properties of Clays Likely to be used for Landfill Liner Construction / Stępniewski Witold, Widomski Marcin, Horn Rainer // W: 20th World Congress of Soil Science June 8~13, 2014 Jeju, Korea - 2014
5 Modelling of water flow through 90 degree elbow installed on pex-al-pex water supply pipeline / Zbiciak P., Widomski Marcin, Musz-Pomorska Anna // W: Water supply and wastewater removal: designing, construction, operation and monitoring: procedings of the I International Scientific - Technical Conference: [book of abstract] - Lviv, 2015, s. 51-52
6 Multivariate analysis and sanitary wastewater system decision making for rural settlement / Widomski Marcin, Musz-Pomorska Anna, Matczak A. // W: II Mìžnarodna Naukovo-Praktična Konferencìâ „Čista Voda. Fundamentalʹnì, Prikladnì ta Promislovì Aspekti”, 8-11 žovtnâ 2014, Kiїv, Ukraїnì = II International Scientific and Technical Conference "Pure Water. Fundamental, Applied and Industrial Aspects", 8-11 October 2014, Kyiv, Ukraine - 2014, s. 34-35
7 Numerical calculations of groundwater movement in anisotropic medium - case study. / Widomski Marcin, Iwanek Małgorzata // W: International Conference - "Agrophysics for Quality of Life", 31st May - 3rd June, 2011, Lublin. - 2011
8 Straty ciśnienia na zaworze antyskażeniowym - badania laboratoryjne i modelowe / Widomski Marcin, Musz-Pomorska Anna, Iwanek Małgorzata // W: 4 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Instalacje Wodociągowe i Kanalizacyjne- Projektowanie, Wykonanie, Eksploatacja", 12-13 maja 2011, Warszawa-Dębe - 2011, s. 99-112
9 Wpływ materiału rur polietylenowych na jakość wody / Musz-Pomorska Anna, Kowalska Beata, Widomski Marcin // W: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Zastosowanie Niezawodności i Bezpieczeństwa w Inżynierii Środowiska", 6-7 listopada 2014 roku, Kraków-Dobczyce : [informacje o konferencji] - 2014
10 Wykorzystanie matrycy czujników gazu do wykrywania substancji ropopochodnych w wodach drenażowych z terenów zielonych / Guz Łukasz, Łagód Grzegorz, Suchorab Zbigniew, Sobczuk Henryk, Bandura Lidia, Widomski Marcin // W: 3rd International Scientific and Technical Conference, Pure Water. Fundamental, Applied and Industrial Aspects, 28-30 October 2015, Kyiv, Ukraine: [book of abstract] - 2015, s. 18-19

Rozdzialy(9)

1 Analiza numeryczna przepływu wody przez zawór kulowy zamontowany na przewodzie PEX-Al-PEX / Dul Katarzyna, Widomski Marcin, Musz-Pomorska Anna // W: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Vol. 4; [Red:] Zimoch Izabela, Sawiniak Waldemar - Gliwice: Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, 2015, s. 259-279
2 Hydraulic conductivity and landfill construction / Stępniewski Witold, Widomski Marcin, Horn Rainer // W: Developments in hydraulic conductivity research; [Red:] Dikinya Oagile - InTech, 2011, s. 249-270
3 Landfilling of municipal solid waste in Europe / Stępniewski Witold, Pawłowska Małgorzata, Widomski Marcin, Pawłowski Artur, Hung Yung-Tse // W: Handbook of environment and waste management. Vol. 2 : Land and groundwater pollution control ; [Red:] Hung Yung-Tse, Wang Lawrence K., Shammas Nazih K. - New Jersey: World Scientific, 2014, s. 365-401
4 Metody oceny efektywności ekonomicznej inwestycji w projektowaniu gminnej sieci kanalizacji sanitarnej / Ścibior Adriana, Widomski Marcin, Iwanek Małgorzata, Musz-Pomorska Anna // W: Polska Inżynieria Środowiska : prace. T. 1; [Red:] Dudzińska Marzenna, Pawłowski Artur - Lublin: Politechnika Lubelska , 2012, s. 289-298 .- (Monografie - Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska; nr 99)
5 Modeling of water flow through 90 degree elbow installed on PEX-AL-PEX water supply pipeline / Widomski Marcin, Zbiciak P., Kowalski Dariusz, Musz-Pomorska Anna // W: Water supply and wastewater removal ; [Red:] Sobczuk Henryk, Kowalska Beata - Lublin: Politechniika Lubelska, 2016, s. 221-229
6 Modelling the concentration of antioxidant BHT migrating from polyethylene pipe to water / Widomski Marcin, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Kwietniewski Marian, Czerwiński Jacek // W: Urban Water; [Red:] Mambretti S., Brebbia C. A. - Ashurst Lodge, UK: WIT Press, 2012, s. 49-62
7 Numerical modeling of water flow through straight globe valve / Janowska J., Widomski Marcin, Iwanek Małgorzata, Musz-Pomorska Anna // W: Environmental Engineering IV : Conference on Environmental Engineering IV [WOS]; [Red:] Pawłowski Artur, Dudzińska Marzenna, Pawłowski Lucjan - Boca Raton: CRC Press-Taylor & Francis Group, 2013, s. 41-49 [MNiSW: 10]
8 Odpływ wody kanalizacją deszczową z miasta Świdnik w 2014 roku / Michalczyk Zdzisław , Chmiel Sławomir, Głowacki Sławomir, Widomski Marcin // W: Hydrologia zlewni zurbanizowanych; [Red:] Hejduk Leszek, Kaznowska Ewa - Warszawa: Komiet Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, 2016, s. 239-251 .- (Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, ISSN 0867-7816; nr 39)
9 Terracing as a Measure of Soil Erosion Control and Its Effect on Improvement of Infiltration in Eroded Environment / Widomski Marcin // W: Soil Erosion Issues in Agriculture; [Red:] Godone Danilo - InTech, 2011, s. 315-334