Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Raport autora

Dr inż. Sławomir Karaś

Katedra Dróg i Mostów
s.karas@pollub.pl
-
Publikacje Współpraca z zagranicą Impact Factor Lista filadelfijska Lista MNiSW Cytowania
2 0 0 0 2 0

Publikacje:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(1)

1 Mosty zespolone na dźwigarach INP / Karaś Sławomir, Jukowski Michał // DROGOWNICTWO - 2018, nr 1, s. 13-23 [MNiSW: 5]

Projekty wynalazcze (1)

1 Most-przejście dolne dla zwierząt [Patent nr (11) 228979 (21) 416618] / Karaś Sławomir // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 5, s. 1613-1613 [MNiSW: 30]