Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Raport autora

dr inż. Monika Jakubiak

Biuro Karier Politechniki Lublskiej
-
Publikacje Współpraca z zagranicą Impact Factor Lista filadelfijska Lista MNiSW Cytowania
0 0 0 0 0 0

Brak publikacji