Publikacje pracowników PL
Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Raport jednostki organizacyjnej

Katedra Mechaniki Stosowanej

Wydział Mechaniczny
-
Autorzy Publikacje Publikacje z Impact Factor Publikacje z listy filadelfijskiej Publikacje z listy MNisW Współpraca z zagranicą Suma punktów jednostki Suma cytowań
17 36 9 9 29 8 633 0

Publikacje:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(28)

1 Analytical solutions of a nonlinear two degrees of freedom model of a human middle ear with SMA prosthesis / Rusinek Rafał, Warmiński Jerzy, Weremczuk Andrzej, Szymański Marcin // INTERNATIONAL JOURNAL OF NON-LINEAR MECHANICS - 2018, vol. 98, s. 163-172 [MNiSW: 30]
2 Assessment of energy harvesting and vibration mitigation of a pendulum dynamic absorber / Kęcik Krzysztof // MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING - 2018, vol. 108, s. 198-209 [MNiSW: 45]
3 Design solutions for improving the lowest buckling loads of a thin laminate plate with notch / Falkowicz Katarzyna, Dębski Hubert, Teter Andrzej // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 80004-1-80004-10 [MNiSW: 15]
4 Dynamics and energy harvesting control of an autoparametric pendulum-like system / Mitura Andrzej, Kęcik Krzysztof, Augustyniak Michał // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 7, vol. 94, s. 82-85 [MNiSW: 14]
5 Dynamics of SMA micro-actuator in biomechanical system / Rusinek Rafał, Weremczuk Andrzej, Szymański Marcin, Warmiński Jerzy // MATEC WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2018, vol. 148 [MNiSW: 15]
6 Effect of load eccentricity on the buckling of thin-walled laminated c-columns / Wysmulski Paweł, Teter Andrzej, Dębski Hubert // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 080008-1-080008-8 [MNiSW: 15]
7 Effect of sub-loops in SMA ear system / Mitura Andrzej, Rusinek Rafał // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 120015-1-120015-9 [MNiSW: 15]
8 Energy recovery from a non-linear electromagnetic system / Kęcik Krzysztof // ACTA MECHANICA ET AUTOMATICA - 2018, nr 1, vol. 12, s. 11-18 [MNiSW: 14]
9 Experimental vs. analytical modal analysis of a composite circumferentially asymmetric stiffness box beam / Latalski Jarosław, Kowalczuk Marcin // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 100018-1-100018-7 [MNiSW: 15]
10 FEM model of middle ear prosthesis with pseudo-elastic effect / Kozik Krzysztof, Klein Wojciech, Rusinek Rafał // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 120014-1-120014-6 [MNiSW: 15]
11 Foldover effect and energy output from a nonlinear pseudo-maglev harvester / Kęcik Krzysztof, Mitura Andrzej, Warmiński Jerzy, Lenci Stefano // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 100009-1-100009-7 [MNiSW: 15]
12 An influence of temperature on reconstructed middle ear with shape memory prosthesis / Rusinek Rafał, Kęcik Krzysztof, Szymański Marcin, Rękas Joanna // MECCANICA - 2018, nr 8, vol. 53, s. 1959-1980 [MNiSW: 30]
13 Influence of the piezoelectric parameters on the dynamics of an active rotor / Gawryluk Jarosław, Mitura Andrzej, Teter Andrzej // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 100010-1-100010-8 [MNiSW: 15]
14 Middle ear vibrations with SMA prosthesis. Experimental research / Rusinek Rafał, Szymański Marcin, Teresiński Grzegorz // MATEC WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2018, vol. 148 [MNiSW: 15]
15 Multistable cantilever shells: Analytical prediction, numerical simulation and experimental validation / Brunetti Matteo, Kłoda Łukasz, Romeo Francesco , Warmiński Jerzy // COMPOSITES SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2018, vol. 165, s. 397-410 [MNiSW: 50]
16 Non-linear stability and load-carrying capacity of thin-walled laminated columns in aspects of coupled buckling and coupled stiffness submatrix / Teter Andrzej, Mania Radosław J., Kołakowski Zbigniew // COMPOSITE STRUCTURES - 2018, nr 15, vol. 192, s. 72-81 [MNiSW: 35]
17 Nonlinear dynamics of a planar beam–spring system: analytical and numerical approaches / Kłoda Łukasz, Lenci Stefano, Warmiński Jerzy // NONLINEAR DYNAMICS - 2018, vol. 93, s. 1-18 [MNiSW: 40]
18 Nonlinear dynamics of a planar hinged-supported beam with one end spring system / Kłoda Łukasz, Lenci Stefano, Warmiński Jerzy // MATEC WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2018, vol. 148 [MNiSW: 15]
19 Numerical and analytical modeling of the End-Loaded Split (ELS) test specimens made of multi-directional coupled composite laminates / Samborski Sylwester, Valvo Paolo S. // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 030003-1-030003-8 [MNiSW: 15]
20 Numerical modeling and experimental testing of the DCB laminated composite beams with mechanical couplings / Samborski Sylwester, Rzeczkowski Jakub // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 080010-1-080010-6 [MNiSW: 15]
21 Numerical modelling of thin-walled Z-columns made of general laminates subjected to uniform shortening / Teter Andrzej, Kołakowski Zbigniew // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 080002-1-080002-11 [MNiSW: 15]
22 Prediction of delamination front’s advancement direction in the CFRP laminates with mechanical couplings subjected to different fracture toughness tests / Samborski Sylwester // COMPOSITE STRUCTURES - 2018, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 35]
23 Preface: Computer Methods in Mechanics (CMM2017 / Podgórski Jerzy, Błazik-Borowa Ewa, Bęc Jarosław, Burczyński Tadeusz , Kuczma Mieczysław, Latalski Jarosław, Warmiński Jerzy // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 1-3
24 A Reduced Model of a Thermo-Elastic Nonlinear Circular Plate / Warmińska Anna, Manoach Emil, Warmiński Jerzy // MATEC WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2018, vol. 148 [MNiSW: 15]
25 Stable and unstable milling process for nickel superalloy as observed by recurrence plots and multiscale entropy / Weremczuk Andrzej, Borowiec Marek, Rudzik Michał, Rusinek Rafał // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2018, nr 2, vol. 20, s. 318-326 [MNiSW: 25]
26 Synchronisation phenomenon in three blades rotor driven by regular or chaotic oscillations / Szmit Zofia, Warmiński Jerzy // MATEC WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2018, vol. 148 [MNiSW: 15]
27 Vibration of a mistuned three-bladed rotor under regular and chaotic excitations / Warmiński Jerzy, Latalski Jarosław, Szmit Zofia // JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS - 2018, nr 2, vol. 56, s. 549-566 [MNiSW: 15]
28 Vibration of middle ear with shape memory prosthesis - experimental and numerical study / Rusinek Rafał, Szymański Marcin, Lajmert Paweł // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 120013-1-120013-7 [MNiSW: 15]

Projekty wynalazcze (2)

1 Łącznik trzpienia wzbudnika [Patent nr (11) 227780 (21) 412084] / Samborski Sylwester // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 1, s. 26-26 [MNiSW: 30]
2 Ładowarka czołowa [Patent nr (11) 228622 (21) 411966] / Kozik Krzysztof, Dębski Hubert // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 4, s. 1211-1211 [MNiSW: 30]

Referaty (4)

1 Free and forced nonlinear oscillations of a hinged-simply supported beam with an elastic longitudinal support / Kłoda Łukasz, Lenci Stefano, Warmiński Jerzy // W: 28th Symposium on Vibrations in Physical Systems, 15-17 May 2018, Będlewo, Poznań - 2018
2 Influence of the MFC actuator on dynamics of a rotor with constant angular velocity / Gawryluk Jarosław, Mitura Andrzej, Teter Andrzej // W: 4th International Conference on Mechanics of Composites, 9 - 12 July 2018, Madrid, Spain - 2018, s. 86-86
3 Nonlinear dynamics of a planar hinged-simply supported beam with one end spring: higher order resonances / Kłoda Łukasz, Lenci Stefano, Warmiński Jerzy // W: IUTAM Symposium, Exploiting Nonlinear Dynamics for Engineering Systems, 15-19 July 2018, Novi Sad, Serbia : book of abstracts - 2018, s. 91-92
4 Nonlinear dynamics of a planar hinged-supported beam with one end lumped mass and longitudinal elastic support / Kłoda Łukasz, Lenci Stefano, Warmiński Jerzy // W: CSNDD 2018 : 4thInternational Conference on Structural Nonlinear Dynamics and Diagnosis, June 25-27, Tangier 2018, Morocco : booklet of Abstracts - 2018, s. 22-22

Rozdzialy(2)

1 Influence of elements of coupling stiffness sub-matrix on nonlinear stability FGM-FML thin-walled columns with open cross-section / Kołakowski Zbigniew, Mania Radosław J., Teter Andrzej // W: Shell structures : theory and applications : proceedings of the 11th International Conference "Shell Structures: Theory and Applications" (SSTA 2017), October 11-13, 2017, Gdańsk, Poland. Vol. 4; [Red:] Pietraszkiewicz Wojciech, Witkowski Wojciech - Boca Raton: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2018, s. 247-250
2 On parameterization of the reinforcement phase distribution in continuous fiber-reinforced composites / Wolszczak Piotr, Samborski Sylwester, Sadowski Tomasz // W: Micromechanics and nanomechanics of composite solids; [Red:] Meguid Shaker A., Weng George J. - Cham ; Switzerland: Springer International Publishing AG , 2018, s. 425-436