Publikacje pracowników PL
Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Raport jednostki organizacyjnej

Katedra Automatyzacji

Wydział Mechaniczny
-
Autorzy Publikacje Publikacje z Impact Factor Publikacje z listy filadelfijskiej Publikacje z listy MNisW Współpraca z zagranicą Suma punktów jednostki Suma cytowań
7 14 3 3 9 1 213 1

Publikacje:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(7)

1 Broadband frequency response of a nonlinear resonator with clearance for energy harvesting / Łygas Krystian, Wolszczak Piotr, Litak Grzegorz // MATEC WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2018, vol. 148 [MNiSW: 15]
2 Dynamics identification of a piezoelectric vibrational energy harvester by image analysis with a high speed camera / Wolszczak Piotr, Łygas Krystian, Litak Grzegorz // MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING - 2018, vol. 107, s. 43-52 [MNiSW: 45]
3 Heat distribution in material during fused deposition modelling / Wolszczak Piotr, Łygas Krystian, Paszko Mateusz, Wach Radosław A. // RAPID PROTOTYPING JOURNAL - 2018, nr 3, vol. 24, s. 615-622 [MNiSW: 30]
4 Komputerowo wspomagane metody ilościowe w bezpieczeństwie maszyn / Danilczuk Wojciech // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2018, nr 1-2, vol. 215, s. 53-57 [MNiSW: 7]
5 Monitoring of drilling conditions using the Hilbert-Huang transformation / Wolszczak Piotr, Litak Grzegorz, Dziuba Marek // MATEC WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2018, vol. 148 [MNiSW: 15]
6 On nonlinear dynamics of a parametrically excited pendulum using both active control and passive rotational (MR) damper / Tusset Angelo Marcelo , Janzen F. C., Piccirillo Vinicius, Rocha R. T., Balthazar Jose-Manoel, Litak Grzegorz // JOURNAL OF VIBRATION AND CONTROL - 2018, nr 9, vol. 24, s. 1587-1599 [MNiSW: 30]
7 The use of simulation environment for solving the assembly line balancing problem / Danilczuk Wojciech // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2018, nr 1, vol. 14, s. 42-52 [MNiSW: 11]

Projekty wynalazcze (6)

1 Instalacja do akumulowania energii cieplnej [Patent nr (11) 229089 (21) 229089] / Stączek Paweł, Płaska Stanisław, Płaska Wojciech // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 6, s. 1952-1952 [MNiSW: 30]
2 Maszyna wyporowa obiegowo-krzywkowa, zwłaszcza silnik hydrauliczny [Zgłoszenie nr (21) 418605] / Płaska Stanisław, Wójcik Władysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 6, s. 39-39
3 Turbosprężarka hybrydowa [Zgłoszenie nr (21) 422333] / Paszko Mateusz, Łygas Krystian // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 7, s. 34-34
4 Turbosprężarka z hamulcem elektromagnetycznym [Zgłoszenie nr (21) 422332] / Paszko Mateusz, Łygas Krystian // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 7, s. 35-35
5 Uchwyt rury nawojowej [Patent nr (11) 228743 (21) 410056] / Wolszczak Piotr // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 5, s. 1604-1604 [MNiSW: 30]
6 Urządzenie do pomiaru odkształceń sprężystych [Zgłoszenie nr (21) 422334] / Łygas Krystian, Paszko Mateusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 5, s. 36-37

Rozdzialy(1)

1 On parameterization of the reinforcement phase distribution in continuous fiber-reinforced composites / Wolszczak Piotr, Samborski Sylwester, Sadowski Tomasz // W: Micromechanics and nanomechanics of composite solids; [Red:] Meguid Shaker A., Weng George J. - Cham ; Switzerland: Springer International Publishing AG , 2018, s. 425-436