Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Raport jednostki organizacyjnej

Wydział Inżynierii Środowiska

Politechnika Lubelska
http://www.wis.pollub.pl/
-
Autorzy Publikacje Publikacje z Impact Factor Publikacje z listy filadelfijskiej Publikacje z listy MNisW Współpraca z zagranicą Suma punktów jednostki Suma cytowań
13 10 0 0 0 3 0 0

Publikacje:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(8)

1 Application of spent ion exchange sorbents for the reclamation of degraded soils / Chomczyńska Mariola, Wasąg Henryk, Kujawska Justyna // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2019, nr 2, vol. 20, s. 239-244
2 Effect of parameters on moisture removal capacity in the desiccant cooling systems / Alahmer Ali , Alsaqoor Sameh, Borowski Gabriel // CASE STUDIES IN THERMAL ENGINEERING - 2019, vol. 13, s. 1-9
3 Effect of vermicomposting on the concentration of heavy metals in soil with drill cuttings / Kujawska Justyna, Wójcik-Oliveira Katarzyna // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2019, nr 1, vol. 20, s. 152-157
4 FEM simulation of water lost through damaged household water connection / Iwanek Małgorzata, Suchorab Paweł, Suchorab Zbigniew // MATEC WEB OF CONFERENCES - 2019, vol. 252, s. 1-5
5 Potential ecological risk assessment and prediction of heavy-metal pollution of soil surrounding the drilling waste deposition site / Kujawska Justyna, Cel Wojciech // MATEC WEB OF CONFERENCES - 2019, vol. 252, s. 1-5
6 Routing of branched water distribution networks using fractal geometry and graph theory / Suchorab Paweł, Kowalski Dariusz // MATEC WEB OF CONFERENCES - 2019, vol. 252
7 Use of equivalent celerity to estimate maximum pressure increase in serial pipes during water hammer - numerical simulations in matlab / Malesińska Agnieszka, Rogulski Mariusz, Puntorieri Pierfabrizio , Barbaro Giuseppe , Kowalska Beata // INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTATIONAL METHODS AND EXPERIMENTAL MEASUREMENTS - 2019, nr 1, vol. 7, s. 22-32
8 Use of water injection technique to improve the combustion efficiency of the spark-ignition engine: a model study / Ghazal Osama, Borowski Gabriel // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2019, nr 2, vol. 20, s. 226-233

Projekty wynalazcze (1)

1 Układ i sposób zmniejszania zagrożenia radonowego w budynkach [ Zgłoszenie nr (21) 426867] / Połednik Bernard, Grządziel Dominik, Kozak Krzysztof, Mazur Jadwiga, Mroczek Mariusz, Piotrowicz Adam // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2019, 1, s. 36-36

Rozdzialy(1)

1 Application of a multidimensional scaling method to identify the factors influencing on reliability of deep wells / Kozłowski Edward, Mazurkiewicz Dariusz, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // W: Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance : ISPEM 2018 : Advances in Intelligent Systems and Computing; [Red:] Burduk Anna, Chlebus Edward, Nowakowski Tomasz, Tubis Agnieszka - Springer Verlag, 2019, s. 56-65