Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Raport jednostki organizacyjnej

Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków

Wydział Inżynierii Środowiska
-
Autorzy Publikacje Publikacje z Impact Factor Publikacje z listy filadelfijskiej Publikacje z listy MNisW Współpraca z zagranicą Suma punktów jednostki Suma cytowań
5 4 0 0 0 1 0 0