Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Raport jednostki organizacyjnej

Instytut Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii

Wydział Inżynierii Środowiska
-
Autorzy Publikacje Publikacje z Impact Factor Publikacje z listy filadelfijskiej Publikacje z listy MNisW Współpraca z zagranicą Suma punktów jednostki Suma cytowań
9 10 3 3 5 0 150 0

Publikacje:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(9)

1 Bioakumulacja metali alkalicznych i metali ziem alkalicznych w biomasie koniczyny łąkowej uprawianej na podłożach zawierających odpady wiertnicze / Kujawska Justyna, Pawłowska Małgorzata // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2018, nr 4, vol. 97, s. 88-92 [MNiSW: 15]
2 Charge-transfer excited state in pyrene-1-carboxylic acids adsorbed on titanium dioxide nanoparticles / Krawczyk Stanisław, Nawrocka Agnieszka, Zdyb Agata // SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY - 2018, vol. 198, s. 19-26 [MNiSW: 30]
3 The effect of bioaugmentation with Archaea on the oxygen uptake rate in a sequencing batch reactor / Szaja Aleksandra, Łagód Grzegorz, Jaromin-Gleń Katarzyna, Montusiewicz Agnieszka // WATER - 2018, nr 5, vol. 10, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 30]
4 Effect of ultrasonication on physicochemical properties of apple based nanocellulose-calcium carbonate composites / Szymańska-Chargot M., Cieśla Jolanta, Chylińska Monika, Gdula Karolina, Pieczywek Piotr, Kozioł Arkadiusz, Cieślak Krystian, Zdunek Artur // CELLULOSE - 2018, vol. 25, s. 1-19 [MNiSW: 45]
5 External costs as a measure of environmental impact in the generation of electricity in Poland / Cel Wojciech, Czechowska-Kosacka Aneta, Kujawska Justyna, Wasąg Henryk // IOP CONFERENCE SERIES: EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCE - 2018, vol. 150, s. 1-8
6 The influence of reaction time on hydrogen sulphide removal from air by means of Fe(III)-EDTA/Fiban catalysts / Wasąg Henryk, Cel Wojciech, Chomczyńska Mariola, Kujawska Justyna // IOP CONFERENCE SERIES: EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCE - 2018, vol. 150, s. 1-7
7 Performance evaluation of various PV modules technologies in Poland / Zdyb Agata, Gułkowski Sławomir, Dragan Piotr // JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH - 2018, vol. 2, s. 35-35
8 Possibility of forming artificial soil based on drilling waste and sewage sludge / Kujawska Justyna, Pawłowska Małgorzata, Wasąg Henryk // IOP CONFERENCE SERIES: EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCE - 2018, vol. 150, s. 1-7
9 Sustainability aspects of biofuel production / Pawłowski Lucjan, Cel Wojciech, Wójcik-Oliveira Katarzyna // IOP CONFERENCE SERIES: EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCE - 2018, vol. 155, s. 1-7

Projekty wynalazcze (1)

1 Sposób wytwarzania substytutu gleby służącej do rekultywacji wyrobisk z wykorzystaniem zużytych płuczek wiertniczych [Patent nr (11) 227865 (21) 408947] / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan, Baran Stanisław, Kwiatkowski Zygmunt, Wesołowski Marian, Pawłowski Artur, Cel Wojciech, Kujawska Justyna // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 1, s. 16-16 [MNiSW: 30]