Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Raport jednostki organizacyjnej

Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn i Mechatroniki

Wydział Mechaniczny
-
Autorzy Publikacje Publikacje z Impact Factor Publikacje z listy filadelfijskiej Publikacje z listy MNisW Współpraca z zagranicą Suma punktów jednostki Suma cytowań
9 8 0 0 0 1 0 0

Publikacje:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(6)

1 Estimation of critical force of the buckling composite structures using modelling methods / Szklarek Karol, Gajewski Jakub, Valis D. // MATEC WEB OF CONFERENCES - 2019, vol. 252, s. 1-6
2 The influence of the nucleus pulposus on the stress distribution in the natural and prosthetic intervertebral disc / Karpiński Robert, Jaworski Łukasz, Jonak Józef, Krakowski Przemysław // MATEC WEB OF CONFERENCES - 2019, vol. 252, s. 1-6
3 The modelling and strength analysis of the endoprosthesis of the knee joint / Kępa Patrycja, Gajewski Jakub // MATEC WEB OF CONFERENCES - 2019, vol. 252, s. 1-6
4 Optimal selection of signal features in the diagnostics of mining head tools condition / Jedliński Łukasz, Gajewski Jakub // TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY - 2019, vol. 84, s. 451-460
5 The response of laminated composite plates and profiles under low-velocity impact load / Gliszczyński Adrian , Kubiak Tomasz, Różyło Patryk, Jakubczak Patryk, Bieniaś Jarosław // COMPOSITE STRUCTURES - 2019, vol. 207, s. 1-12
6 Stress distribution in the knee joint in relation to tibiofemoral angle using the finite element method / Karpiński Robert, Jaworski Łukasz, Jonak Józef, Krakowski Przemysław // MATEC WEB OF CONFERENCES - 2019, vol. 252, s. 1-6

Projekty wynalazcze (2)

1 Przystawka sprzęgowa [Zgłoszenie nr (21) 421965] / Jedut Bartłomiej, Ponieważ Grzegorz, Droździel Paweł // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2019, 1, s. 15-15
2 Silnik tłokowy elektromagnetyczny [ Zgłoszenie nr (21) 426286] / Filipek Przemysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2019, 1, s. 38-38