Publikacje pracowników PL
Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Raport jednostki organizacyjnej

Katedra Mechaniki Ciała Stałego

Wydział Budownictwa i Architektury
-
Autorzy Publikacje Publikacje z Impact Factor Publikacje z listy filadelfijskiej Publikacje z listy MNisW Współpraca z zagranicą Suma punktów jednostki Suma cytowań
4 8 5 5 6 2 183 5

Publikacje:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(7)

1 Distributed microcracking process of WC/Co cermet under dynamic impulse compressive loading / Postek Eligiusz, Sadowski Tomasz // COMPOSITE STRUCTURES - 2018, vol. 194, s. 494-508 [MNiSW: 35]
2 Dynamic pulse sensitivity of WC/Co composite / Postek Eligiusz, Sadowski Tomasz // COMPOSITE STRUCTURES - 2018, vol. 203, s. 498-512 [MNiSW: 35]
3 A failure analysis of concrete composites incorporating fly ash during torsional loading / Sadowski Tomasz, Golewski Grzegorz // COMPOSITE STRUCTURES - 2018, vol. 183, s. 527-535 [MNiSW: 35]
4 Linear and nonlinear dynamic analyses of sandwich panels with face sheet-to-core debonding / Burlayenko Vyacheslav N., Sadowski Tomasz // SHOCK AND VIBRATION - 2018, vol. 2018, s. 1-26 [MNiSW: 20]
5 A novel application of alumina fiber mats as TBC protection for CFRP/epoxy laminates – laboratory tests and numerical modeling / Golewski Przemysław, Sadowski Tomasz // JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY - 2018, nr 8, vol. 38, s. 2920-2927 [MNiSW: 50]
6 Parametric study of geometry effect on response to applied loadings of metallic honeycomb structures by virtual testing of mesoscale models / Pietras Daniel, Sadowski Tomasz // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2018, nr 2, vol. 63, s. 953-961
7 Rozwój deformacji i uszkodzenia cienkościennych łączonych profili skrzynkowych, pod wpływem trójpunktowego cyklicznego zginania / Nowicki Marek, Sadowski Tomasz // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2018, nr 6, s. 11-14 [MNiSW: 8]

Rozdzialy(1)

1 On parameterization of the reinforcement phase distribution in continuous fiber-reinforced composites / Wolszczak Piotr, Samborski Sylwester, Sadowski Tomasz // W: Micromechanics and nanomechanics of composite solids; [Red:] Meguid Shaker A., Weng George J. - Cham ; Switzerland: Springer International Publishing AG , 2018, s. 425-436