Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Raport jednostki organizacyjnej

Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa

Wydział Zarządzania
-
Autorzy Publikacje Publikacje z Impact Factor Publikacje z listy filadelfijskiej Publikacje z listy MNisW Współpraca z zagranicą Suma punktów jednostki Suma cytowań
14 271 1 1 99 18 973 70

Publikacje:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(111)

1 Algorytm generowania ścieżek technologicznych w procesie doboru obrabiarek / Gola Arkadiusz, Świć Antoni // ZARZADZANIE PRZEDSIEBIORSTWEM - 2011, nr 1, s. 8-16 [MNiSW: 6]
2 The analysis of hardware optimization methods for improving capabilities and performance of X-ways forensics toolset / Cieplak Agnieszka, Malec Mirosław, Cieplak Tomasz // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 13, s. 142-153 [MNiSW: 4]
3 Applications of cloud conputing services in education- case study / Cieplak Tomasz, Malec Mirosław // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 24, vol. 8, s. 55-60 [MNiSW: 5]
4 Artificial neural network modelling of cutting force components during AZ91HP alloy milling / Kulisz Monika, Zagórski Ireneusz, Semeniuk Aleksandra // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2016, nr 4, vol. 12, s. 49-58 [MNiSW: 11]
5 Artificial neural network modelling of cutting force components in milling / Zagórski Ireneusz, Kulisz Monika, Semeniuk Aleksandra // ITM WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2017, vol. 15, s. 1-8 [MNiSW: 15]
6 Artificial neural network modelling of vibration in the milling of AZ91D alloy / Zagórski Ireneusz, Kulisz Monika, Semeniuk Aleksandra, Malec Anna // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2017, nr 3, s. 261-269 [MNiSW: 10]
7 Atrakcyjność rynku sąsiada w opiniach środowisk biznesowych Polski i Ukrainy / Skowron Łukasz, Skowron Stanisław, Gąsior Marcin // EKONOMISTA - 2015, vol. 3, s. 351-368 [MNiSW: 14]
8 Badanie poziomu motywacji i satysfakcji pracowników z wykorzystaniem modelu ścieżkowego / Skowron Łukasz, Fojutowski Łukasz, Sak-Skowron Monika // ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU - 2011, nr 201, s. 99-109 [MNiSW: 6]
9 Chmura obliczeniowa jako innowacyjne narzędzie IT wspomagania procesów logistycznych / Muryjas Piotr, Cieplak Tomasz // LOGISTYKA - 2015, nr 4, s. 5003-5012
10 Chmura obliczeniowa jako możliwość tworzenia zintegrowanych łańcuchów dostaw przez przedsiębiorstwa z sektora MŚP / Cieplak Tomasz, Małyszek Elżbieta // LOGISTYKA - 2015, nr 3, s. 5627-5632
11 Cloud manufacturing concept as a tool of multimodal manufacturing systems integration / Kłosowski Grzegorz // FOUNDATIONS OF MANAGEMENT - 2012, nr 1, vol. 4, s. 17-42 [MNiSW: 4]
12 Clusters into Poland and Spain: comparative case study of two clusters from the agricultural industry / Słoniec Jolanta, Sáez Zaragoza , Lajara Bartolomé // ECONOMICS : TIME REALITIES - 2016, nr 2, vol. 24, s. 6-14
13 Community-Driven Road Quality Assessment for Users and Territorial Government Organizations / Badurowicz Marcin, Montusiewicz Jerzy, Cieplak Tomasz // ROCZNIKI KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH - 2017, nr z. 46, s. 13-22 [MNiSW: 9]
14 Computer aided FMS machine tools subsystem of multicriteria analysis / Gola Arkadiusz, Montusiewicz Jerzy, Świć Antoni // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2011, nr 1, vol. 7, s. 18-29
15 Computer-aided machine tool selection for focused flexibility manufacturing systems using economical criteria / Gola Arkadiusz, Świć Antoni // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2011, nr 10, vol. 124, s. 383-389 [MNiSW: 10]
16 Computer-aided production task scheduling / Sobaszek Łukasz, Gola Arkadiusz // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2015, nr 4, vol. 11, s. 58-69 [MNiSW: 11]
17 Creating robust schedules based on previous production processes / Sobaszek Łukasz, Gola Arkadiusz, Świć Antoni // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2014, nr 8, vol. 158, s. 488-495 [MNiSW: 10]
18 Czynniki wpływające na sukces i długoterminowe przetrwanie firm rodzinnych / Małyszek Elżbieta // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2011, nr 7, vol. 12, s. 82-96 [MNiSW: 7]
19 Czynniki wpływające na sukces partnerstwa w łańcuchu dostaw - czy firmy rodzinne są lepszymi partnerami? / Małyszek Elżbieta // LOGISTYKA - 2011, nr 5 [MNiSW: 4]
20 Design of storage subsystem of flexible manufacturing system using the computer simulation method / Gola Arkadiusz, Świć Antoni // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2013, nr 4, s. 312-318 [MNiSW: 10]
21 Determinanty wyboru komputera przenośnego w aspekcie cech socjodemograficznych wśród licealistów i studentów / Brych Łukasz, Skowron Łukasz // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2012, nr 25, vol. 711, s. 163-173 [MNiSW: 5]
22 Diagnosis of the process of building relationships between customer and company and employee / Skowron Łukasz, Gąsior Marcin // INTERNATIONAL JOURNAL Of MANAGEMENT AND SUSTANABILITY - 2014, nr 3, vol. 10, s. 530-539
23 Diagnoza procesu budowania relacji na płaszczyźnie firma - klient / Skowron Łukasz // MARKETING I RYNEK - 2014, nr 4, s. 572-578 [MNiSW: 6]
24 Doskonalenie zarządzania projektami w kontekście podejścia agile i dojrzałości projektowej organizacji / Kaczorowska Anna, Motyka Sabina, Słoniec Jolanta // ZESZYTY NAUKOWE. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE / POLITECHNIKA SLASKA - 2016, nr 96, s. 63-74 [MNiSW: 11]
25 Dylematy szacowania kosztu kapitału własnego w niewielkich przedsiębiorstwach / Paździor Artur // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG - 2011, nr 62, vol. 637, s. 121-127 [MNiSW: 6]
26 Dzielenie się wiedzą w przedsiębiorstwie / Czop Katarzyna, Mietlicka Diana // EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIEBIORSTWA - 2011, nr 6 [MNiSW: 8]
27 Economic analysis of casing parts production in a flexible manufacturing system / Świć Antoni, Gola Arkadiusz // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2013, nr 3, s. 526-533 [MNiSW: 10]
28 Economic aspects of manufacturing systems design / Gola Arkadiusz // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2014, nr 6, vol. 156, s. 205-212 [MNiSW: 10]
29 Economic optimisation of robotized manufacturing system structure for machining of casing components for electric micromachines / Świć Antoni, Gola Arkadiusz, Zubrzycki Jarosław // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2016, nr 1, vol. 175, s. 443-448
30 Economical analysis of manufacturing systems configuration in the aspect of their productivity / Gola Arkadiusz, Świć Antoni // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2014, nr 12, vol. 162, s. 385-394 [MNiSW: 10]
31 Educational use of cloud computing and at-mega microcontroller - a case study of an alarm system / Cieplak Tomasz, Lecyk Dariusz, Cieplak Agnieszka // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 30, vol. 10, s. 24-31 [MNiSW: 10]
32 Entrepreneurship and innovativeness: in search of the interrelationships / Czop Katarzyna, Leszczyńska Agnieszka // INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION AND LEARNING - 2011, nr 2, vol. 10, s. 156-175
33 Gap in trade companies’ perception of consumers’ purchasing Processes / Gąsior Marcin, Skowron Łukasz // CONTEMPORARY MANAGEMENT RESEARCH /CMR/ - 2014, nr 4, vol. 10, s. 353-362
34 Genetic-based approach to production planning with manufacturing cost minimization / Gola Arkadiusz // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2014, nr 3, vol. 153, s. 496-503 [MNiSW: 10]
35 Holistyczny model relacyjny motywacji pracownika i satysfakcji klienta / Skowron Łukasz // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2013, nr 298, s. 145-152 [MNiSW: 7]
36 Idea of parametric and semantic open platform smart devices sensor / Rymarczyk Tomasz, Kłosowski Grzegorz, Adamkiewicz Przemysław, Duda Karol, Szumowski Jakub, Tchórzewski Paweł // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2017, nr 1, s. 96-100 [MNiSW: 7]
37 Identyfikacja systemu logistycznego na przykładzie przedsiębiorstwa produkującego meble / Kulisz Monika // SYSTEMY LOGISTYCZNE WOJSK - 2014, nr 40, s. 167-175 [MNiSW: 6]
38 The impact of the recent banking crisis on customer loyalty in the banking sector: Developing versus developed countries / Skowron Łukasz, Kristensen Kai // THE TQM JOURNAL - 2012, nr 6, vol. 24, s. 480-497 [MNiSW: 9]
39 Implementation of MS Access software for casing-class manufacturing features saving / Gola Arkadiusz, Sobaszek Łukasz // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2014, nr 2, vol. 10, s. 44-56 [MNiSW: 6]
40 Intellectual property managment in enterprise / Sitko Joanna // ORGANIZACJA I ZARZADZANIE : KWARTALNIK NAUKOWY - 2012, nr 3, vol. 19, s. 89-104 [MNiSW: 4]
41 Istota i pomiar niematerialnych zasobów przedsiębiorstwa / Skowron Łukasz // HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, HSS - 2013, nr 2, vol. 20, s. 149-160
42 IT solutions supporting project management processes and the choice of software / Kaczorowska Anna, Słoniec Jolanta, Motyka Sabina // ITM WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2017, vol. 15, s. 1-9 [MNiSW: 15]
43 Kierunki rozwoju firm tworzących strony www w świetle badań empirycznych / Słoniec Jolanta // PRZEGLAD ORGANIZACJI - 2013, nr 9, s. 45-50 [MNiSW: 6]
44 Koncepcja zastosowania narzędzi predykcji w projektowaniu harmonogramów odpornych / Sobaszek Łukasz, Świć Antoni, Gola Arkadiusz // ZARZADZANIE PRZEDSIEBIORSTWEM - 2016, nr 2, s. 20-26 [MNiSW: 7]
45 Kumulacja i kolizja prawa do znaku towarowego i wzoru przemysłowego w prawie krajowym i unijnym / Sitko Joanna // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO "PRACE Z PRAWA WLASNOSCI INTELEKTUALNEJ" - 2012, vol. 116, s. 86-113 [MNiSW: 6]
46 A method for increasing the economical effectiveness of the low rigidity shafts machining process / Świć Antoni, Gola Arkadiusz, Wołos Dariusz // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2014, nr 11, vol. 161, s. 469-477 [MNiSW: 10]
47 A method for modelling the flow of objects to be machined in FMS using enterprise dynamics / Osak-Sidoruk Marta, Gola Arkadiusz, Świć Antoni // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2014, nr 3, vol. 10, s. 46-56 [MNiSW: 6]
48 A method of qualification of parts for production in flexible manufacturing system / Świć Antoni, Gola Arkadiusz // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2013, nr 11, vol. 149, s. 576-585 [MNiSW: 10]
49 Methodical ICT Project Management / Kaczorowska Anna, Motyka Sabina, Słoniec Jolanta // JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT - 2016, nr 3, vol. 25, s. 14-29 [MNiSW: 12]
50 Metody identyfikacji i ocena wpływu megatrendów na biznes lokalny i globalny / Bojar Ewa, Kłosowski Grzegorz // PRZEGLAD ORGANIZACJI - 2015, nr 12, s. 27-35 [MNiSW: 13]
51 Model of production control in Just-in-Time delivery system conditons / Kozłowski Edward, Gola Arkadiusz, Świć Antoni // ADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2014, nr 1, vol. 38, s. 77-88 [MNiSW: 6]
52 Modele ścieżkowe jako narzędzia opisujące relacje firmy z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi / Skowron Łukasz // HANDEL WEWNETRZNY - 2011, nr 6, s. 80-93 [MNiSW: 6]
53 Modele SEM w badaniach motywacji pracowników / Skowron Łukasz // STUDIA I PRACE WYDZIALU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZADZANIA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO - 2015, nr 39, vol. 2, s. 367-380 [MNiSW: 9]
54 Motywacja pracowników oraz satysfakcja klientów w świetle badań empirycznych lubelskiego sektora galerii handlowych / Brych Łukasz, Grobel Przemysław, Skowron Łukasz // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2014, nr 34, vol. 832, s. 245-257 [MNiSW: 6]
55 A multidimensional structure of shopping centre visit objectives - an european consumers' perspective / Gąsior Marcin, Skowron Łukasz // INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS, ECONOMICS AND MANAGEMENT - 2014, nr 10, vol. 1, s. 353-362
56 A multiple-criteria approach to machine-tool selection for focused flexibility manufacturing systems / Gola Arkadiusz, Świć Antoni, Kramar Vadim // MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING REVIEW - 2011, nr 4, vol. 2, s. 21-32 [MNiSW: 4]
57 News in the IT outsourcing and trends in its development / Słoniec Jolanta // JOURNAL OF POSITIVE MANAGEMENT - 2016, nr 4, vol. 7, s. 3-18 [MNiSW: 10]
58 Non-destructive tests of lock tongues used in art-72 aircraft landing gear based on magnetic method / Malec Mirosław, Cieplak Tomasz, Walczuk Sławomir // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2013, nr 20, vol. 7, s. 23-28 [MNiSW: 5]
59 Nowoczesne instrumenty zarządzania przedsiębiorstwem / Skowron Łukasz // NAUKA I GOSPODARKA - 2011, nr 3, s. 12-21
60 Numerical simulation studies on the process of machining of shafts with low rigidity / Świć Antoni, Gola Arkadiusz // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2016, nr 2, vol. 12, s. 42-53 [MNiSW: 11]
61 Obrazowanie po napravleniû „menedžment” v eposu reindustrializacii : mežstranovye sopostavleniâ / Słoniec Jolanta, Ratner Svetlana V. // INNOVACII - 2013, nr 6, vol. 176, s. 105-114
62 Ocena ryzyka korzystania z outsourcingu IT w przedsiębiorstwach w zależności od ich branży / Słoniec Jolanta, Kaczorowska Anna, Motyka Sabina // ZESZYTY NAUKOWE. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE / POLITECHNIKA SLASKA - 2016, nr 99, s. 473-486 [MNiSW: 11]
63 On-the-fly community-driven mobile accelerometer data analysis system for road quality assessment / Badurowicz Marcin, Cieplak Tomasz, Montusiewicz Jerzy // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2016, nr 4, vol. 12, s. 18-27 [MNiSW: 11]
64 Opportunities and challenges of medical tourism / Skowron Łukasz, Sak-Skowron Monika // THE MACROTHEME REVIEW - 2014, nr 1, vol. 3, s. 26-39 [MNiSW: 5]
65 Optimisation of milling parameters using neural network / Lipski Jerzy, Zaleski Kazimierz // ITM WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2017, vol. 15, s. 1-6 [MNiSW: 15]
66 Optymalizacja wielokryterialna w procesie produkcji mebli / Kłosowski Grzegorz, Kozłowski Edward // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2017, nr 4, s. 101-106 [MNiSW: 7]
67 Perspectives for Fog Computing in Manufacturing / Pizoń Jakub, Lipski Jerzy // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2016, nr 3, vol. 12, s. 37-46 [MNiSW: 11]
68 Polish Banking Customer Loyalty. Empirical Data Analysis From Years 2007 – 2010 / Skowron Łukasz, Skowron Stanisław // INTERNATIONAL BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL - 2011, nr 11, vol. 10, s. 81-90 [MNiSW: 10]
69 Pomiar motywacji pracowników oraz satysfakcji klientów. Badania empiryczne na przykładzie lubelskiego sektora centrów handlowych / Skowron Łukasz // HANDEL WEWNETRZNY - 2015, nr 3, s. 251-261 [MNiSW: 12]
70 Postive organizational scholarschip - Nowy nurt w naukach o zarządzniu / Czop Katarzyna // STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH - 2012, nr 118, s. 243-258 [MNiSW: 7]
71 Poziom zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa a zaangażowanie organizacyjne pracowników / Czop Katarzyna, Leszczyńska Agnieszka // ORGANIZACJA I KIEROWANIE - 2012, nr 3, s. 27-41 [MNiSW: 8]
72 A predictive model of multi-stage production planning for fixed time orders / Kozłowski Edward, Terkaj Walter, Gola Arkadiusz, Hajduk Mikulas, Świć Antoni // MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING REVIEW - 2014, nr 3, vol. 5, s. 23-32 [MNiSW: 8]
73 Problem różnorodności definicji i typologii firm rodzinnych - konsekwencje podejścia do jego rozwiązania / Małyszek Elżbieta // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2012, nr 7, vol. 13, s. 107-127 [MNiSW: 7]
74 Prorozwojowe zachowania pracowników a zdolność organizacji do zmian / Czop Katarzyna // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2013, nr 12, cz. 2, vol. 14, s. 9-22 [MNiSW: 8]
75 Razem dla edukacji / Słoniec Jolanta // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2014, nr 1, s. 11-11
76 Reconfigurable manufacturing systems as a way of long-term economic capacity management / Gola Arkadiusz, Świć Antoni // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2015, nr 4, vol. 166, s. 15-22
77 A review of the literature on it outsourcing: Polish research versus other countries’ research / Słoniec Jolanta // INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY MANAGEMENT [WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE KWARTALNIK ŚRODOWISK NAUKOWYCH I LIDERÓW BIZNESU] - 2016, nr 15(3), s. 92-121 [MNiSW: 14]
78 RMS – system of the future or new trend in csience ? / Gola Arkadiusz, Konczal Weronika // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2013, nr 20, vol. 7, s. 35-41 [MNiSW: 5]
79 Rola i kompetencje menedżerów w organizacji zorientowanej na uczenie się / Czop Katarzyna // ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU - 2011, nr 34, s. 149-158 [MNiSW: 5]
80 Special criteria of trade mark protection with regard to pharmaceutical products in the European Union Legal System / Sitko Joanna // IIC-INTERNATIONAL REVIEW OF INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW - 2014, nr 6, vol. 45, s. 658-678
81 Strategiczne zarządzanie projektami / Kaczorowska Anna, Słoniec Jolanta, Motyka Sabina // EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIEBIORSTWA - 2017, nr 12, s. 21-31 [MNiSW: 12]
82 Study of the links between the development of the world economy and transport in 1995–2015 / Mindur Maciej // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDANSKIEGO. EKONOMIKA TRANSPORTU I LOGISTYKA = RESEARCH JOURNAL OF THE UNIVERSITY OF GDAŃSK TRANSPORT ECONOMICS AND LOGISTICS - 2017, vol. 71, s. 65-72 [MNiSW: 8]
83 Supply chain risk management by monte carlo method / Rymarczyk Tomasz, Kłosowski Grzegorz // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2017, nr 4, s. 205-23 [MNiSW: 7]
84 Supporting the climate of innovation in the SME sector - an application for SMEs / Motyka Sabina, Słoniec Jolanta, Kaczorowska Anna, Łaciak Elżbieta // ITM WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2017, vol. 15, s. 1-8 [MNiSW: 15]
85 Survival analysis method as a tool for predicting machine failures / Sobaszek Łukasz, Gola Arkadiusz // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2016, nr 3, vol. 177, s. 421-428
86 Technical and organizational improvements of packaging production process / Rudawska Anna, Čuboňova Nadežda , Pomarańska Kamila, Stančeková Dana , Gola Arkadiusz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 30, vol. 10, s. 182-192 [MNiSW: 10]
87 Technology of heat treating-straightening of long shafts with low rigidity / Świć Antoni, Draczew Aleksandr, Gola Arkadiusz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 31, vol. 10, s. 207-214 [MNiSW: 10]
88 Trade markswith a reputation and famous marks: differences in approach between European Union, Poland and the United States in relation to the principle of speciality / Sitko Joanna // QUEEN MARY JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY - 2017, nr 3, vol. 7, s. 331-342 [MNiSW: 15]
89 Two-level model of assessing customer satisfaction and loyalty / Gąsior Marcin, Skowron Łukasz // CONTEMPORARY MANAGEMENT RESEARCH /CMR/ - 2014, nr 3, vol. 10, s. 233-250
90 Ukrainian labour market from the perspective poles - stereotypes or negative experiences? / Gąsior Marcin, Skowron Łukasz, Skowron Stanisław // MODERN MANAGEMENT REVIEW - 2015, nr 1, vol. XX, 22, s. 107-116 [MNiSW: 11]
91 Uniwersalność i personalizacja modelowania ścieżkowego w badaniu procesów lojalnościowych / Skowron Łukasz // EDUKACJA EKONOMISTOW I MENEDZEROW. PROBLEMY. INNOWACJE. PROJEKTY - 2015, nr 4(38), s. 143-153 [MNiSW: 12]
92 The use of petri nets in decision support systems based on intelligent multiply source data analysis / Rymarczyk Tomasz, Kłosowski Grzegorz, Cieplak Tomasz // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2017, nr 4, s. 24-27 [MNiSW: 7]
93 Using neural networks and deep learning algorithms in electrical impedance tomography / Kłosowski Grzegorz, Rymarczyk Tomasz // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2017, nr 3, s. 99-102 [MNiSW: 7]
94 Video materials as a means of promotion and advertising of the fields of study / Cieplak Tomasz, Malec Mirosław, Jarmuł Łukasz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2016, nr 31, vol. 10, s. 274-280 [MNiSW: 10]
95 The view of the technical and computer science specialization in the survey of their students / Malec Mirosław, Cieplak Tomasz, Magdalena Huskowska // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2012, nr 16, vol. 6, s. 24-30 [MNiSW: 4]
96 Więźniowie technologii – wpływ nowych rozwiązań IT na charakter komunikacji interpersonalnej / Skowron Łukasz, Brych Łukasz, Grobel Przemysław // HANDEL WEWNETRZNY - 2013, nr 4, vol. T. 3, s. 114-124 [MNiSW: 7]
97 Wizyty zagranicznych gości na Wydziale Zarządzania : Hiszpania, Kenia, Japonia / Słoniec Jolanta, Bis Jakub, Rzemieniak Magdalena // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2013, nr 3, s. 30-30
98 Wpływ czasu na zmiany technologiczne i preferencje zakupowe konsumentów na podstawie rynku telefonów komórkowych w latach 2008-2012 / Skowron Łukasz, Chmielewski Artur, Caban Marcin // HANDEL WEWNETRZNY - 2013, nr 4, vol. T.1, s. 183-197 [MNiSW: 7]
99 Wpływ szerokości skali na miary dopasowania modelu ścieżkowego / Skowron Łukasz // EKONOMETRIA. UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCLAWIU - 2015, nr 2, vol. 48, s. 31-32 [MNiSW: 14]
100 Wpływ wejścia nowego podmiotu do lubelskiego sektora centrów handlowych na sposób postrzegania aktualnych graczy rynkowych / Skowron Łukasz // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2015, nr 39, vol. 866, s. 245-255 [MNiSW: 9]
101 Wprowadzanie zmian w organizacji – nowe perspektywy i wyzwania dla współczesnych menedżerów / Czop Katarzyna // ROCZNIKI EKONOMII I ZARZADZANIA - 2016, nr 2, vol. 8, s. 69-85 [MNiSW: 6]
102 Wspomaganie działań prognostycznych w logistyce / Bojanowska Agnieszka // LOGISTYKA - 2011, nr 5, s. 1001-1008 [MNiSW: 4]
103 Wykorzystanie modeli ścieżkowych do wyznaczania indeksów atrakcyjności obszarów terytorialnych / Skowron Łukasz // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2013, nr 30, vol. 775, s. 99-115 [MNiSW: 6]
104 Wykorzystywanie automatycznej identyfikacji w obsłudze klienta i strategii omnichannel / Małyszek Elżbieta // LOGISTYKA - 2015, nr 3, s. 5724-5730
105 Zakres kompetencji Urzędu Patentowego w sprawach o unieważnienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego ze względu na naruszenie prawa osoby trzeciej / Sitko Joanna // GLOSA. PRAWO GOSPODARCZE W ORZECZENIACH I KOMENTARZACH - 2012, nr 4, s. 60-68 [MNiSW: 5]
106 Zarządzanie aktywami niematerialnymi w systemach produkcyjnych / Kłosowski Grzegorz, Paździor Artur, Rzemieniak Magdalena // PRZEGLAD ORGANIZACJI - 2017, nr 7, s. 44-50 [MNiSW: 13]
107 Zarządzanie wizerunkiem partii politycznej zgodnie z perspektywą oczekiwań społeczności lokalnej. Prezentacja wyników badań empirycznych na przykładzie województwa lubelskiego z roku 2011 / Skowron Łukasz, Wicher Robert // HANDEL WEWNETRZNY - 2012, nr 3, s. 159-169 [MNiSW: 6]
108 Zastosowanie ewolucyjnego systemu analizy wielokryterialnej do wariantowania rozwiązań w procesie doboru obrabiarek w ESP części klasy korpus / Gola Arkadiusz, Montusiewicz Jerzy // POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2011, nr 7, s. 76-85 [MNiSW: 4]
109 Zastosowanie modelowania ściezkowego do wyznaczania przebiegu procesu lojalnościowego wśród klientów lubelskich centrów handlowych / Skowron Łukasz // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2014, nr 336, s. 140-151 [MNiSW: 7]
110 Zastosowanie symulacji komputerowej w sterowaniu przepływem produkcji mebli / Kłosowski Grzegorz // ZARZADZANIE PRZEDSIEBIORSTWEM - 2011, nr 2, s. 29-37 [MNiSW: 6]
111 Zdolność organizacji do zmian i jej wpływ na proces zarządzania zmianą / Czop Katarzyna // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZESTOCHOWSKIEJ ZARZADZANIE - 2016, nr 24, vol. 2, s. 69-81 [MNiSW: 7]

Monografie (28)

1 Błędy obróbki skrawaniem i ich prognozowanie z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych / Józwik Jerzy, Lipski Jerzy.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, 219 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
2 Computer aided production engineering / Świć Antoni, Lipski Jerzy[Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 136 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
3 Diagnostyka procesów wytwarzania / Lipski Jerzy[Red:] Lipski Jerzy.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 172 s.
4 Ekonomiczno-społeczne oblicza gospodarki współdzielenia / Spoz Anna, Gotowska Małgorzata, Słoniec Jolanta.- Warszawa: Texter Sp. z o.o., 2017, 116 s.
5 Informatics methods as tools to solve industrial problems / Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka[Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2012, 75 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska) [MNiSW: 5]
6 Information support for integrated flexible manufacturing systems / Świć Antoni, Gola Arkadiusz, Banaszak Zbigniew, Krestianpol Olena, Lozynskyi Vasyl, Palchevskyi Bogdan, Pavlysh Volodymyr.- Lutsk: Vezha-Print, 2014, 343 s.
7 Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich / Orłowski Cezary, Lipski Jerzy, Loska Andrzej.- Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012, 333 s. [MNiSW: 4]
8 Innowacyjne metody w inżynierii produkcji / Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka[Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, 200 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
9 Innowacyjne technologie w inżynierii produkcji / Świć Antoni, Gola Arkadiusz[Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, 144 s.- (Monografie – Politechnika Lubelska)
10 Innowacyjne technologie w inżynierii produkcji / Lipski Jerzy, Santarek Krzysztof, Świć Antoni, Piekarski Wiesław, Dudziak Agnieszka, Stoma Monika, Paszek Alfred, Wittbrodt Piotr.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, 121 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
11 Komputerowo zintegrowane projektowanie elastycznych systemów produkcyjnych / Palchevskyi Bogdan, Świć Antoni, Pavlysh Volodymyr, Banaszak Zbigniew, Gola Arkadiusz, Krestianpol Olena, Lozynskyi Vasyl.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, 376 s.- (Monografie – Politechnika Lubelska)
12 Logistyka : nauka - badania - rozwój / Mindur Maciej[Red:] Mindur Maciej.- Warszawa ; Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2017, 808 s.
13 Management and control of manufacturing processes / Świć Antoni, Lipski Jerzy[Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni.- Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2011, 181 s. [MNiSW: 5]
14 Maszyny i procesy produkcyjne / Świć Antoni, Gola Arkadiusz[Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, 145 s.- (Monografie – Politechnika Lubelska)
15 New materials and IT technologies in production engineering / Świć Antoni, Lipski Jerzy[Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni.- Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2011, 169 s. [MNiSW: 5]
16 New methods in intustrial engineering and production management / Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka[Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka.- Lublin: Politechnka Lubelska, 2012, 97 s.- (Monografie-Politechnika Lubelska)
17 Nowoczesne zarządzanie produkcją : ujęcie procesowe / Szatkowski Kazimierz[Red:] Szatkowski Kazimierz.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, 499 s.
18 Optimization of production processes / Świć Antoni, Lipski Jerzy[Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 135 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
19 Prawo własności przemysłowej / Demendecki Tomasz, Niewgłowski Adrian, Sitko Joanna, Szczotka Jerzy, Tylec Grzegorz.- Warszawa: Lex a Wolters Kluwer Business, 2015, 1209 s.- (Komentarz - Wolters Kluwer Polska)
20 Projektowanie i sterowanie procesami / Janczarek Marian, Lipski Jerzy[Red:] Janczarek Marian, Lipski Jerzy.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 146 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
21 Przedsiębiorczość - Jak pozyskać kapitał / Paździor Artur.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2011, 136 s.
22 Różne oblicza gospodarki nieformalnej / Grynia Alina, Kucharska-Stasiak Ewa, Malarewicz-Jakubów Agnieszka, Mϋller Adam , Słoniec Jolanta.- Warszawa: Texter, 2015, 197 s.
23 Sustainable development in the regions and countries : management and marketing / Bojar Ewa, Słoniec Jolanta[Red:] Bojar Ewa, Słoniec Jolanta.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, 124 s.
24 Systemy technologiczne w inżynierii produkcji / Świć Antoni, Lipski Jerzy[Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 199 s.- (Monografie – Politechnika Lubelska)
25 Technologie informacyjne w technice i kształceniu / Janczarek Marian, Lipski Jerzy[Red:] Janczarek Marian, Lipski Jerzy.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 137 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
26 Upravlenie projektom : učebno-metodičeskoe posobie / Słoniec Jolanta, Granečkij V. N., Žakenova G. I..- Ust’-Kamenogorsk: VKGTU, 2014, 124 s.
27 Zarządzanie innowacjami i transferem technologii / Szatkowski Kazimierz[Red:] Adamska Ewa.- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016, 333 s.
28 Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwach produkcyjnych / Koliński Adam, Małyszek Elżbieta, Trojanowska Justyna[Red:] Kierzkowska Dominika.- Warszawa: Texter Sp. z o.o., 2016, 158 s.

Referaty (13)

1 Do TICs improve the learning in classrooms ? : a cross cultural analysis / Cordente Rodríguez María , Słoniec Jolanta, Villanueva Álvaro Juan José // W: IACB, ICE & ICTE Clute Conferences, Stockholm, Sweden, June 4-8 2017 : [abstarcs] - 2017
2 Gap in consumer processes’ perception among the trade companies / Gąsior Marcin, Skowron Łukasz // W: ICMS 2013 - International Conference on Marketing Studies September 7-8, 2013, Hong Kong, China - 2013, s. 1-11
3 The Implementation of genetic agorithms in choosing transport routes with constraints / Gola Arkadiusz, Deryło K. // W: Progressive Directions for Mechanical Engineering, Device Building Transportation Industries and Ecology : Materials of the Scientific International Technical Conference of Students, Postgraduate and Young Scientists, 20-23 of May 2013, Sevastopol - 2013, s. 63-66
4 Mechanical behaviour of hygrothermal conditioned fiber metal laminates / Surowska Barbara, Majerski Krzysztof, Bieniaś Jarosław, Kłosowski Grzegorz // W: ECCM16 - 16th European Conference on Composite Materials, 22-26 June 2014, Seville, Spain - 2014, s. 1-3
5 Model of production control in Just-in-time delivery system condiotions / Kozłowski Edward, Gola Arkadiusz, Świć Antoni // W: INTELTRANS 2013, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Wiedza i Zarządzanie Przedsięwzięciami w Inżynierii Produkcji”, październik 2013, Kraków - 2013, s. 97-108
6 News in the it outsourcing and trends in its development / Słoniec Jolanta // W: 27 Jornadas Hispano-Lusas de Gestión Científica-Localización i Dinánicas Competitivas en un Entorno Global : [abstracts] - 2017, s. 381-381
7 Optimization problem of scheduling on the example of material supply / Gola Arkadiusz, Konczal W // W: Progressive Directions for Mechanical Engineering, Device Building Transportation Industries and Ecology : Materials of the Scientific International Technical Conference of Students, Postgraduate and Young Scientists, 20-23 of May 2013, Sevastopol - 2013, s. 4-5
8 Planirovanie proizvodstva s isnol′zovaniem genetičeskogo algoritma / Gola Arkadiusz, Osak-Sidoruk M. // W: Progressive Directions for Mechanical Engineering, Device Building Transportation Industries and Ecology : Materials of the Scientific International Technical Conference of Students, Postgraduate and Young Scientists, 20-23 of May 2013, Sevastopol - 2013, s. 6-7
9 Polish Banking Customer Loyalty. Empirical Data Analysis From Years 2007 – 2010 / Skowron Łukasz, Skowron Stanisław // W: BARCELONA EUROPEAN ACADEMIC CONFERENCE, 2011 BARCELONA SPAIN - 2011, s. 473-482
10 Spending on energy household in the context of Polish energy policy / Słoniec Jolanta // W: International Scientific and Practical Conference "Green economy is the future of humanity", 24-25th of May. Part 1 - 2014, s. 330-341
11 Synergy effect in production, possibilities of its achieving and utilising for educating engineers / Słoniec Jolanta // W: 1 Mižnarodna Naukowo-Praktična Konferenciâ : Deržavne upravlinnâ ta misceve samovrâduvaniâ : aktual’ni problemi ta šlâhi ih virišennâ, 11-12.04.2013, Rivne - 2013, s. 306-314
12 Two-level model of assessing customer satisfaction and loyalty / Skowron Łukasz, Gąsior Marcin // W: ICMS 2013 - International Conference on Marketing Studies September 7-8, 2013, Hong Kong, China - 2013, s. 1-11
13 Uso de las TICsen educación : análisis cross-cultural España-Polonia / Cordente Rodríguez María , Słoniec Jolanta, Mondéjar Jiménez Juan Antonio // W: IX Jornadas Científicas de Difusión de la Investigación, Cuenca, 27 abril 2016 : poster - 2017

Rozdzialy(119)

1 Accuracy control in the machining of low rigidity shafts / Świć Antoni, Wołos Dariusz, Zubrzycki Jarosław, Opielak Marek, Gola Arkadiusz, Taranenko Victor // W: Industrial and service robotics : 13th International Conference on Industrial, Service and Humanoid Robotics (ROBTEP) : Conference [WOS]; [Red:] Hajduk Mikulas, Koukolová Lucia - Stafa-Zurich ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2014, s. 357-367 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336; nr 613) [MNiSW: 10]
2 Analiza i monitorowanie danych produkcyjnych z wykorzystaniem strumieniowego przetwarzania danych / Cieplak Tomasz, Pizoń Jakub // W: Aplikacyjne metody obliczeniowe oraz zarządzanie danymi; [Red:] Pizoń Jakub, Nowak Beata - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2017, s. 91-99
3 Analiza i ocena systemu kształcenia w krajach afrykańskich na przykładzie Universite Sidi Mohamed ben Abdellah w Fezie w Maroko / Kulig Aneta, Gola Arkadiusz // W: Region i edukacja a procesy rozwojowe; [Red:] Bojar Ewa, Żminda Tomasz, Bis Jakub - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 159-170
4 Analiza konfiguracji linii produkcyjnych na podstawie modeli symulacyjnych / Danilczuk Wojciech, Cechowicz Radosław, Gola Arkadiusz // W: Informatyczne systemy zarządzania. T. 5; [Red:] Bzdyra Krzysztof - Koszalin: Politechnika Koszalińska, 2014, s. 25-42
5 Analiza mobilności studentów i pracowników politechniki lubelskiej w ramach programu Erasmus w latach 2009–2012 / Sobot Jagoda, Gola Arkadiusz // W: Region i edukacja a procesy rozwojowe; [Red:] Bojar Ewa, Żminda Tomasz, Bis Jakub - Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, s. 145-158
6 Analiza możliwości i projekt reorganizacji wdrożenia innowacji procesowej poprzez reorganizację procesów projektowych i technologicznych w przedsiębiorstwie produkcyjnym zgodnie a filozofią Lean Manufacturing / Gola Arkadiusz // W: Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy - transfer wiedzy w województwie lubelskim : publikacja podsumowująca projekt; [Red:] Szewczuk-Stępień Marzena, Dymek Łukasz, Maj Maciej - Lublin: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, 2013, s. 155-155
7 Analiza procesu zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie branży maszynowej w aspekcie wdrożenia systemu lean manufacturing / Gola Arkadiusz // W: Nauka-Biznes: zbiór raportów badawczych opracowanych przez pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych - przedstawicieli lubelskiego środowiska naukowego; Chełm: Chelmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS, 2011, s. 211-234
8 The application of cloud computing and the internet of things in the manufacturing process / Kulisz Monika // W: Advanced technologies in designing, engineering and manufacturing: research problems; [Red:] Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz - Lublin: Perfecta info, 2015, s. 78-87
9 The application of cloud computing with the internet of things / Kulisz Monika, Pizoń Jakub // W: Theory and practice of industrial and production engineering; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2015, s. 42-48 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336; nr 791)
10 Application of Fuzzy Logic Controller for Machine Load Balancing in Discrete Manufacturing System / Kłosowski Grzegorz, Gola Arkadiusz, Świć Antoni // W: Intelligent Data Engineering and Automated Learning – IDEAL 2015 : 16th International Conference Wroclaw, Poland, October 14–16, 2015; [Red:] Jackowski K., Burduk R., Walkowiak K., Woźniak M., Yin Hujun - Cham: Springer International Publishing, 2015, s. 256-263 .- (Lecture Notes in Computer Science, ISSN 0302-9743; nr 9375)
11 Application of fuzzy logic in assigning workers to production tasks / Kłosowski Grzegorz, Gola Arkadiusz, Świć Antoni // W: Distributed Computing and Artificial Intelligence : 13th International Conference [WOS]; [Red:] Omatu Sigeru, Semalat Ali , Bocewicz Grzegorz , Sitek Paweł , Nielsen Izabela , García-García Julián A. , Bajo Javier - Cham : Switzerland: Springer International Publishing, 2016, s. 505-513 .- (Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357) [MNiSW: 15]
12 Artificial inteligence techniques in cloud manufacturing / Kłosowski Grzegorz // W: Informatics methods as tools to solve industrial problems; [Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka - Lublin: Politechnka Lubelska, 2012, s. 7-19 [MNiSW: 5]
13 Aspekt ekonomiczny wykorzystania metody korekcji toru narzedzia w obróbce skrawaniem / Kulisz Monika // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2015, s. 480-489
14 Centra logistyczne w Republice Federalnej Niemiec / Mindur Maciej // W: Logistyka : nauka - badania - rozwój; [Red:] Mindur Maciej - Warszawa ; Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2017, s. 297-322
15 The cloud computing stream analysis system for road artefacts detection / Badurowicz Marcin, Cieplak Tomasz, Montusiewicz Jerzy // W: Computer Networks : 23rd International Conference, CN 2016 [WOS]; [Red:] Gaj Piotr, Kwiecień Andrzej , Stera Piotr - Cham ; Switzerland: Springer International Publishing, 2016, s. 360-369 .- (Communications in Computer and Information Science, ISSN 1865-0929; nr 608) [MNiSW: 15]
16 Cloud manufacturing as a new concept of industry / Kłosowski Grzegorz // W: New methods in intustrial engineering and production management; [Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka - Lublin: Politechnka Lubelska, 2012, s. 19-32
17 Comprehensive methods of evaluation and project efficiency account / Kaczorowska Anna, Słoniec Jolanta, Motyka Sabina // W: Proceedings of the 2016 Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FEDCSIS) [WOS]; New York: IEEE, 2016, s. 1159-1168 .- (Federated Conference on Computer Science and Information Systems, ISSN 2325-0348) [MNiSW: 15]
18 Computer system assistance of business decisions -example of customer relationship management / Bojanowska Agnieszka // W: New materials and IT technologies in production engineering; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy - Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2011, s. 161-169 [MNiSW: 5]
19 Cooperation between CRM and ERP systems in enterprise / Bojanowska Agnieszka // W: Informatics methods as tools to solve industrial problems; [Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka - Lublin: Politechnka Lubelska, 2012, s. 21-30 [MNiSW: 5]
20 Correction of the cutting tool path for milling operations with circural interpolation / Lipski Jerzy, Kulisz Monika // W: Informatics methods as tools to solve industrial problems; [Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka - Lublin: Politechnika Lubelska, 2012, s. 41-50 [MNiSW: 5]
21 Determinanty zaangażowania pracowników w świetle badań / Juchnowicz Marta, Skowron Łukasz // W: Granice w zarządzaniu kapitałem ludzkim; [Red:] Wachowiak Piotr, Winch Sławomir - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, 2014, s. 333-341
22 Dillemmas of choice of the enterprise system in the medium size company / Słoniec Jolanta // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2014, s. 880-889
23 Directions of manufacturing systems' evolution from the flexibility level point of view / Gola Arkadiusz, Świć Antoni // W: Innovations in management and production engineering; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2012, s. 226-238
24 Dylematy wyznaczania wielkości partii produkcyjnej w przedsiębiorstwach z sektora MŚP / Kulisz Monika, Gola Arkadiusz // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2017, s. 624-635
25 Ekonomiczne aspekty doboru robotów przemysłowych dla elastycznych systemów produkcyjnych / Skrzypczyński Dawid, Gola Arkadiusz // W: Zarządzanie i marketing; [Red:] Krzysztofek Anna - Kraków: AT Wydawnictwo, 2014, s. 265-271
26 Employee and customer satisfaction as the source of company’s wealth / Skowron Stanisław, Skowron Łukasz // W: Enterprise - new challenges. Theory and practice; [Red:] Weiss Elżbieta, Pawęska Marcin - Woodland Hills, CA: York University, 2013, s. 167-177
27 Enhancing the optimization capabilities of simulation software with OPTQUEST for arena rockwell / Kłosowski Grzegorz // W: Optimization of production processes; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 19-34 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
28 Etapy analizy danych produkcyjnych w chmurze obliczeniowej z wykorzystaniem języka R / Pizoń Jakub, Lipski Jerzy, Cieplak Tomasz // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2017, s. 762-771
29 Europejska polityka logistyczna / Mindur Maciej // W: Logistyka : nauka - badania - rozwój; [Red:] Mindur Maciej - Warszawa ; Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2017, s. 51-74
30 A fuzzy approach for works transport orders in discrete manufacturing systems / Kłosowski Grzegorz // W: Management and control of manufacturing processes; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy - Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2011, s. 54-67 [MNiSW: 5]
31 Human resource selection for manufacturing system using petri nets / Kłosowski Grzegorz, Gola Arkadiusz, Świć Antoni // W: Theory and practice of industrial and production engineering; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2015, s. 132-140 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482; nr 791)
32 Identification and simulation of milling process / Lipski Jerzy, Kulisz Monika // W: Management and control of manufacturing processes; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy - Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2011, s. 102-113 [MNiSW: 5]
33 The impact of independent factors on the process of products co-creating on the internet / Słoniec Jolanta // W: Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem. Uwarunkowania - trendy - perspektywy; [Red:] Sroka Włodzimierz - Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2016, s. 453-465
34 The impact of the different payment options on the medical services clients’ satisfaction building process / Skowron Łukasz, Gąsior Marcin, Sak-Skowron Monika // W: International Conference on Quantitative Sciences and Its Applications (ICOQSIA 2014) [WOS]; Melville, USA: Amer Inst Physics, 2014, s. 918-925 .- (AIP Conference Proceedings, ISSN: 0094-243X ; nr 1635) [MNiSW: 10]
35 Informacyjne technologie informatyczne wspomagające procesy wytwarzania / Lipski Jerzy // W: Innowacyjne technologie w inżynierii produkcji [2016]; [Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni, Dudziak Agnieszka, Paszek Alfred, Piekarski Wiesław, Santarek Krzysztof, Stoma Monika, Wittbrodt Piotr - Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, s. 57-81 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
36 Internet rzeczy w zastosowaniu do sterowania produkcją / Lipski Jerzy // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Polskie Twarzystwo Zrządzania Produkcją, 2015, s. 755-766
37 Introduction to basic integration of measurement devices with cloud computing services / Cieplak Tomasz, Muryjas Piotr // W: Theory and practice of industrial and production engineering; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2015, s. 34-41 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482; nr 791)
38 Izmeneniâ v processe professional’noj podgotovki menedžerov v Polše na primiere fakul’teta menedžmenta Lûblinskogo Politehniceskogo Universiteta / Słoniec Jolanta // W: Modernizacjiâ strukturi ta zmistu pitgotovki fahivciv z menedžmentu organizacji i administruvannâ : materiali Mižnarodnoj naukowo-metodičnoj Internet konferencji; Vinniciâ : VNTU, 2013, s. 14-18
39 Jaka jest rola edukacji i jej instytucji w promocji proekologicznego stylu życia i gospodarowania ? / Skowron Łukasz, Gąsior Marcin, Marciniak Radosław // W: Jak promować proekologiczny styl życia i gospodarowania : przykłady dobrych praktyk z Islandii, Finlandii i Niemiec; Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 27-36
40 Kolizja pomiędzy prawem do znaku towarowego a prawem do wzoru przemysłowego w świetle orzecznictwa krajowego i unijnego / Sitko Joanna // W: Wybrane zagadnienia ochrony i komercjalizacji dóbr intelektualnych w świetle regulacji prawnych i judykatury; [Red:] Adamczak Alicja - Kielce: ZP Jawist, 2011, s. 127-140
41 Kompensacja błędów obróbki w procesach frezowania / Lipski Jerzy // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2014, s. 772-781
42 Kompleksowe metody zarządzania produkcją i przedsiębiorstwem / Czop Katarzyna // W: Nowoczesne zarządzanie produkcją : ujęcie procesowe; [Red:] Szatkowski Kazimierz - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, s. 441-488
43 Komputerowo wspomagany dobór obrabiarek w ESP części klasy korpus z wykorzystaniem systemu <<OPTSELECT>> / Gola Arkadiusz, Świć Antoni // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2011, s. 397-409
44 Koncepcja modelu wyceny wartości strumienia danych produkcyjnych / Pizoń Jakub, Lipski Jerzy, Cieplak Tomasz // W: Komputerowo wspomagane projektowanie procesów : aktualne zagadnienia badawcze; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, s. 68-80 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
45 Koszty logistyki - wybrane aspekty ewidencyjne i zarządcze / Czop Katarzyna // W: Innowacyjne metody w inżynierii produkcji; [Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 154-166 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
46 Logistyczne dylematy organizacji przepływu produkcji / Gola Arkadiusz, Małyszek Elżbieta, Sobaszek Łukasz // W: Techniczno-organizacyjne aspekty projektowania procesów i urządzeń; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, s. 52-65 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
47 Manufacturing process support using artificial intelligence / Pizoń Jakub, Lipski Jerzy // W: Theory and practice of industrial and production engineering; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2015, s. 89-95 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336; nr 791)
48 Mathematical models for manufacturing systems capacity planning and expansion – an overview / Gola Arkadiusz, Relich Marcin, Kłosowski Grzegorz, Świć Antoni // W: Theory and practice of industrial and production engineering; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2015, s. 125-131 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482; nr 791)
49 Method of representation and saving casing-class parts’ constructional knowledge using MS Access System / Gola Arkadiusz // W: New materials and IT technologies in production engineering; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy - Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2011, s. 78-89 [MNiSW: 5]
50 Międzyorganizacyjne systemy informacyjne w efektywnym zarządzaniu łańcuchem dostaw - istota, znaczenie i wdrażanie / Małyszek Elżbieta // W: Zarządzanie procesami produkcyjnymi w przedsiębiorstwie; [Red:] Janczarek Marian - Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2011, s. 21-33
51 Modele dojrzałości i potencjał rozwiązań Internetu rzeczy / Pizoń Jakub, Cieplak Tomasz, Kański Łukasz // W: Aplikacyjne metody obliczeniowe oraz zarządzanie danymi; [Red:] Pizoń Jakub, Nowak Beata - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2017, s. 81-90
52 Modele ścieżkowe jako narzędzia opisujące relacje firmy z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi / Skowron Łukasz // W: Budowa wartości klienta : teoria i praktyka; [Red:] Dobiegała - Korona Barbara - Warszawa: Difin SA , 2015, s. 130-143
53 Modele wspomagania projektowania materiałowego CAMD / Lipski Jerzy // W: Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich ; [Red:] Orłowski Cezary, Lipski Jerzy, Loska Andrzej - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012, s. 169-184 [MNiSW: 4]
54 Modelling on the ballizing process of holes in workpieces made of C45 steel / Zaleski Kazimierz, Lipski Jerzy // W: Management and control of manufacturing processes; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy - Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2011, s. 114-124 [MNiSW: 5]
55 Modelowanie dyskretnego systemu produkcyjnego wg metody Kanban / Kłosowski Grzegorz // W: Innowacyjne metody w inżynierii produkcji; [Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 101-119 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
56 Modelowanie i symulacja procesu frezowania / Lipski Jerzy, Kulisz Monika // W: Systemy technologiczne w inżynierii produkcji; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 59-70 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
57 Modelowanie zjawisk nieliniowych w procesie frezowania / Kulisz Monika, Lipski Jerzy // W: Innowacyjne metody w inżynierii produkcji; [Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 64-77 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
58 Modernity of the company operating on the Internet - study and evaluation / Słoniec Jolanta, Kołodziejczyk Katarzyna // W: New materials and IT technologies in production engineering; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy - Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2011, s. 135-147 [MNiSW: 5]
59 Module of generation of technological paths in the program of computer aided machine-tools selection in casing -class FMS / Gola Arkadiusz // W: Management and control of manufacturing processes; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy - Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2011, s. 68-79 [MNiSW: 5]
60 Możliwości zastosowań technologii internetu rzeczy dla szeregowania zadań produkcyjnych / Pizoń Jakub, Lipski Jerzy // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2016, s. 854-862
61 Multidimensional structure of employee motivation - Clustering approach / Gąsior Marcin, Skowron Łukasz, Sak-Skowron Monika // W: International Conference on Quantitative Sciences and Its Applications (ICOQSIA 2014) [WOS]; Melville, USA: Amer Inst Physics, 2014, s. 748-754 .- (AIP Conference Proceedings, ISSN: 0094-243X ; nr 1635) [MNiSW: 10]
62 Nowoczesne koncepcje planowania i sterowania produkcją / Czop Katarzyna // W: Nowoczesne zarządzanie produkcją : ujęcie procesowe; [Red:] Szatkowski Kazimierz - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, s. 368-405
63 Ocena logistycznej obsługi klientów w transporcie miejskim / Małyszek Elżbieta, Gola Arkadiusz, Milanowska Ewelina // W: Energia i środowisko w produkcji, zarządzaniu i logistyce - wybrane problemy; [Red:] Piekarski Wiesław - Lublin: Towarzytwo Wydawnictw Naukowych LIBROPOLIS, 2016, s. 131-142
64 Opracowanie stadium przypadku obszaru i możliwości zastosowań Cloud computing w małych iśrednich przedsiębiorstwach regionu łubelszczyzny / Cieplak Tomasz // W: Nauka-Biznes: zbiór raportów badawczych opracowanych przez pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych - przedstawicieli lubelskiego środowiska naukowego; Chełm: Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS, 2011, s. 486-504
65 Optimization for distribution process of technical gas using informatics technology / Bojanowska Agnieszka // W: Management and control of manufacturing processes; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy - Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2011, s. 93-101 [MNiSW: 5]
66 Podgotovka spacialistov v oblasti proizvodstvennogo menedžmenta v Rossii i stranah vostočnoj Europy: osnovnye tendencji / Słoniec Jolanta, Ramner S. V. // W: Regional’nye innovacionnye systemy : analiz i prognozirovanie dynamiki; [Red:] Nižegorodcev R. M. - Moskva: ǙRGTU (NPI), 2013, s. 305-311
67 The possibility of modification the product in aspect of its durability improvement exemplified by vascular clamps / Malec Mirosław, Cieplak Tomasz, Ławskawski Paweł // W: Maszyny i procesy produkcyjne; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Lublin: Poliechnika Lubelska, 2015, s. 28-44 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
68 Postępowanie z wyrobem niezgodnym / Szatkowski Kazimierz // W: Innowacyjne procesy technologiczne; [Red:] Świć Antoni - Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2011, s. 64-76
69 Practical usage of cloud computing in computerinte-grated manufacturing / Cieplak Tomasz, Malec Mirosław // W: New methods in intustrial engineering and production management; [Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka - Lublin: Politechnka Lubelska, 2012, s. 7-18
70 Procesy obsługi produkcji / Małyszek Elżbieta // W: Nowoczesne zarządzanie produkcją : ujęcie procesowe; [Red:] Szatkowski Kazimierz - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, s. 226-315
71 Procesy produkcji w zautomatyzowanych systemach produkcyjnych (ZSP) / Gola Arkadiusz // W: Nowoczesne zarządzanie produkcją : ujęcie procesowe; [Red:] Szatkowski Kazimierz - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, s. 170-225
72 Procesy produkcyjne w konwencjonalnych systemach wytwórczych / Szatkowski Kazimierz // W: Nowoczesne zarządzanie produkcją : ujęcie procesowe; Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, s. 115-169
73 Procesy przygotowania produkcji / Szatkowski Kazimierz // W: Nowoczesne zarządzanie produkcją : ujęcie procesowe; [Red:] Szatkowski Kazimierz - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, s. 37-114
74 Procesy sterowania przepływem produkcji / Szatkowski Kazimierz // W: Nowoczesne zarządzanie produkcją : ujęcie procesowe; [Red:] Szatkowski Kazimierz - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, s. 316-367
75 Project management in public administration / Słoniec Jolanta // W: New methods in intustrial engineering and production management; [Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka - Lublin: Politechnka Lubelska, 2012, s. 73-86
76 Projekt promocji marketingowej dla wzbogaconej oferty produktów piekarniczych firmy "P.P.H.U. Markus Młyn Zbożowy Kołcon Marek" o wyroby innowacyjne na bazie tradycyjnych receptur ukraińskich / Skowron Łukasz // W: PWP Badania, innowacje, rozwój - efekty realizacji staży; [Red:] Bednarska-Czarnocka B., Godlewski Marcin - Lubelska Agencja Ochrony Środowiska S.A., 2015, s. 65-78
77 Propozycja modernizacji urządzenia stojakowo - podporowego pegaz / Szatkowski Kazimierz, Langiewicz Patryk // W: Modelowanie i sterowanie systemami wytwórczymi; [Red:] Świć Antoni, Stamirowski Jerzy - Lublin: Politechnka Lubelska, 2015, s. 87-97 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
78 Propozycja usprawnienia organizacji pracy narzędziowni w firmie Stadler Polska / Szatkowski Kazimierz // W: Modelowanie i sterowanie systemami wytwórczymi; [Red:] Świć Antoni, Stamirowski Jerzy - Lublin: Politechnka Lubelska, 2015, s. 98-108 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
79 Prospects for the development of project management in the information society / Słoniec Jolanta, Kaczorowska Anna, Motyka Sabina // W: Intellectual development of Kazakhstan in conditions of globalization : proceedings of the International Scientific-Practical Round Table; [Red:] Ramazanov A. - Almaty: [B.w.], 2016, s. 8-28
80 Risk-based estimation of manufacturing order costs with artificial intelligence / Kłosowski Grzegorz, Gola Arkadiusz // W: Proceedings of the 2016 Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FEDCSIS) [WOS]; [Red:] Ganzha Maria, Maciaszek L., Paprzycki Marcin - New York: IEEE, 2016, s. 729-732 .- ( Federated Conference on Computer Science and Information Systems, ISSN 2325-0348) [MNiSW: 15]
81 Rola zarządzania zasobami lidzkimi w kształtowaniu zaangażowania organizacyjnego oraz prorozwojowych zachowań pracowników / Czop Katarzyna // W: Nauka-Biznes: zbiór raportów badawczych opracowanych przez pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych - przedstawicieli lubelskiego środowiska naukowego; 2011, s. 632-656
82 Social network as place to promote companies in the entertainment industry / Słoniec Jolanta // W: Sustainable development in the regions and countries : management and marketing ; [Red:] Bojar Ewa, Słoniec Jolanta - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 110-121
83 Sovremennye problemy podgotovki menedžerov v Rosii i Polše : kompetencji, motivy, ožidaniâ / Słoniec Jolanta, Ratner Svetlana V. // W: Upravlenie vysšobrazovaniem i naukoj : opyt, problemy, perspektivy : monografiâ; [Red:] Nižegorodcev R. M. , Reznik S. D. - Moskva: INFRA-M, 2015, s. 119-140
84 Spanish direct investment into Poland - opportunities, barriers and prospects / Słoniec Jolanta // W: Global and regional problems under new economic and political circumstances; [Red:] Piekutowska Agnieszka - Vilnius: Vilnius University Publishing House, 2011, s. 135-156
85 Specyfic features of planning and decision-making in family firms / Małyszek Elżbieta // W: New methods in intustrial engineering and production management; [Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka - Lublin: Politechnka Lubelska, 2012, s. 57-72
86 Stalking na tle prawa karnego i cywilnego / Sitko Joanna, Dumkiewicz Małgorzata // W: Dobra osobiste w XXI wieku; [Red:] Balcarczyk Justyna - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012, s. 521-539
87 Sterowanie przepływem produkcji w zautomatyzowanych systemach produkcyjnych / Gola Arkadiusz // W: Nowoczesne zarządzanie produkcją : ujęcie procesowe; [Red:] Szatkowski Kazimierz - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, s. 406-440
88 Studium przypadków zarządzania projektami w wybranych MŚP regionu środkowo-wschodniego / Słoniec Jolanta // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2016, s. 875-888
89 Study of applicability of using the project management methodology PRINCE2 in the management of a specific project / Słoniec Jolanta // W: Innowacyjne metody w inżynierii produkcji; [Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 167-179 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
90 System wspomagania doboru parametrów technologicznych z zastosowaniem modelowania sieciami neuronowymi / Lipski Jerzy, Zaleski Kazimierz, Skoczylas Agnieszka // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2017, s. 720-731
91 Systemy CAD i ich architektura / Lipski Jerzy // W: Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich ; [Red:] Orłowski Cezary, Lipski Jerzy, Loska Andrzej - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012, s. 225-242 [MNiSW: 4]
92 Systemy CAM i ich architektura / Lipski Jerzy // W: Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich ; [Red:] Orłowski Cezary, Lipski Jerzy, Loska Andrzej - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012, s. 243-255 [MNiSW: 4]
93 Systemy CAMD i ich architektura / Lipski Jerzy // W: Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich ; [Red:] Orłowski Cezary, Lipski Jerzy, Loska Andrzej - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012, s. 256-263 [MNiSW: 4]
94 Szacowanie kosztów technicznego przygotowania produkcji / Szatkowski Kazimierz // W: Innowacyjne metody w inżynierii produkcji; [Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 143-153 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
95 Sztuczna inteligencja w inżynierii produkcji / Lipski Jerzy, Pizoń Jakub // W: Innowacyjne metody w inżynierii produkcji; [Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 11-24 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
96 Technologie informatyczne w zastosowaniu do korekcji toru narzędzia skrawającego na obrabiarkach CNC / Kulisz Monika // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2016, s. 803-811
97 Umowa o przeniesienie patentu / Sitko Joanna // W: Aktualne umowy gospodarcze - wzory umów, komentarze, orzecznictwo; Warszawa: VERLAG DASHOFER Sp.zo.o, 2011,
98 Use of Cloud Computing in Project Management / Słoniec Jolanta // W: Theory and practice of industrial and production engineering; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2015, s. 49-55 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336; nr 791)
99 Web Analytics. Analytical tools and their practical utilization in e-commerce environment-an e-store case study / Cieplak Tomasz, Wołoszyńska Aleksandra, Malec Mirosław // W: New materials and IT technologies in production engineering; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy - Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2011, s. 148-160 [MNiSW: 5]
100 Weryfikacja algorytmu korekcji toru narzędzia przy toczeniu przedmiotów o małej sztywności / Kulisz Monika // W: Postęp w technikach wytwarzania i konstrukcji maszyn: wybrane zagadnienia problemowe; [Red:] Jachowicz Tomasz, Kłonica Mariusz, Rudawska Anna - Lublin: Perfekta info, 2013, s. 26-36
101 Wiedza i kapitał intelektualny przedsiębiorstwa a zdolność organizacji do wprowadzania innowacji / Czop Katarzyna // W: Wpływ sektora B+R na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki przez rozwój innowacyjności. T. 2; [Red:] Jegorow Dorota, Niedużak Andrzej - Chełm: Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS, 2012, s. 88-104
102 Wpływ otoczenia na funkcjonowanie współczesnych łańcuchów dostaw z perspektywy kosztów transakcyjnych / Małyszek Elżbieta // W: Humanistyka i nauki społeczne- Doświadzcenia-Konteksty-Wyzwania. T.1; [Red:] Pujer Klaudia - Wrocław: 2017, s. 109-119
103 Wpływ rodzaju zlecenia produkcyjnego na sposób organizacji oprogramowania wycinarki laserowej / Szatkowski Kazimierz // W: Projektowanie i sterowanie procesami; [Red:] Janczarek Marian, Lipski Jerzy - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 51-61
104 Wprowadzenie do zarządzania procesami produkcyjnymi / Czop Katarzyna, Gola Arkadiusz, Małyszek Elżbieta, Szatkowski Kazimierz // W: Nowoczesne zarządzanie produkcją : ujęcie procesowe; [Red:] Szatkowski Kazimierz - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, s. 17-36
105 Wspomaganie projektowania i konstruowania systemów technicznych / Lipski Jerzy // W: Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich ; [Red:] Orłowski Cezary, Lipski Jerzy, Loska Andrzej - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012, s. 119-147 [MNiSW: 4]
106 Wspomaganie wytwarzania w systemach technologicznych / Lipski Jerzy // W: Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich ; [Red:] Orłowski Cezary, Lipski Jerzy, Loska Andrzej - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012, s. 148-149 [MNiSW: 4]
107 Wybór usług modelu chmury obliczeniowej do tworzenia obszaru komunikacyjnego w przedsiębiorstwie / Zając Ewelina, Cieplak Tomasz // W: Informatyczne systemy zarządzania. T. 3; [Red:] Bzdyra Krzysztof - Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2012, s. 131-146
108 Wybrane aspekty ryzyka w zarządzaniu łańcuchem dostaw / Małyszek Elżbieta // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Polskie Twarzystwo Zrządzania Produkcją, 2015, s. 914-925
109 Wynalazki / Sitko Joanna // W: Własność przemysłowa : orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej; [Red:] Skubisz Ryszard - Warszawa: Wolters Kluwer SA, 2015, s. 505-531
110 Wyznaczanie parametrów skrawania przy ograniczeniach siłowych z zastosowaniem modelu sieci neuronowej / Lipski Jerzy, Kulisz Monika, Zagórski Ireneusz // W: Współczesne technologie w inżynierii produkcji; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, s. 20-31 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
111 Zadania i pytania kontrolne / Lipski Jerzy // W: Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich ; [Red:] Orłowski Cezary, Lipski Jerzy, Loska Andrzej - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012, s. 222-224 [MNiSW: 4]
112 Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie na przykładzie analizy strategii ochrony formy trójwymiarowej / Sitko Joanna // W: Integracja zarządzania w warunkach GOW; [Red:] Skrzypek Elżbieta - Lublin: Katedra Zarządzania Jakością i Wedzą, Wydział Ekonomiczny uniwersytek Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, 2012, s. 123-135
113 Zarządzanie zespołami projektowymi w kontekście rozwoju nauki project management i nowych koncepcji zarzadzania zasobami ludzkimi / Słoniec Jolanta // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2015, s. 301-315
114 Zastosowania maszyn uczących się w modelu chmury obliczeniowej / Cieplak Tomasz, Dudek Piotr, Malec Mirosław // W: Innowacyjne metody w inżynierii produkcji; [Red:] Świć Antoni, Lipski Jerzy, Bojanowska Agnieszka - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 25-37 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
115 Zastosowanie animacji komputerowej w procesie nauczania zagadnień technicznych / Malec Mirosław, Cieplak Tomasz, Niemczuk Justyna // W: Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych. T. 7; [Red:] Śniadkowski Mariusz - Lublin: Liber Duo, 2015, s. 28-50
116 Zastosowanie chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwie / Lipski Jerzy // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2013, s. 1194-1204
117 Zastosowanie metod symulacyjnych w logistyce produkcji / Kłosowski Grzegorz, Acosta Morena J. // W: Nauka-Biznes: zbiór raportów badawczych opracowanych przez pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych - przedstawicieli lubelskiego środowiska naukowego; Chełm: Chelmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS, 2011, s. 258-293
118 Zastosowanie sterownika rozmytego do zrównoważenia obciążenia maszyn w systemie produkcyjnym / Kłosowski Grzegorz // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Polkie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2015, s. 735-746
119 Zdolność organizacji do wprowadzania zmian / Czop Katarzyna // W: Przedsiębiorczość i wiedza w kreowaniu rozwoju regionalnego; [Red:] Bojar Ewa, Mieszajkina Elena - Lublin: Politechnka Lubelska, 2014, s. 19-27 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)