Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Raport jednostki organizacyjnej

Katedra Metod Ilościowych w Zarządzaniu

Wydział Zarządzania
-
Autorzy Publikacje Publikacje z Impact Factor Publikacje z listy filadelfijskiej Publikacje z listy MNisW Współpraca z zagranicą Suma punktów jednostki Suma cytowań
8 95 6 6 36 3 308 39

Publikacje:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(37)

1 Analiza logarytmicznych stóp zwrotu dla wybranych spółek indeksu WIG20 / Surowiec Agnieszka, Rzymowski Witold // STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH - 2014, nr 207, s. 233-242 [MNiSW: 7]
2 Analysis of the accuracy of uncertainty noise measurement / Przysucha Bartosz, Batko Wojciech, Szeląg Agata // ARCHIVES OF ACOUSTICS - 2015, nr 2, vol. 40, s. 183-189 [MNiSW: 15]
3 Application of survival function in robust scheduling of production jobs / Sobaszek Łukasz, Gola Arkadiusz, Kozłowski Edward // ANNALS OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS [ACSIS] - 2017, vol. 11, s. 575-578
4 Autoregression models for unemployment rate / Rzymowski Witold, Surowiec Agnieszka // ROLA INFORMATYKI W NAUKACH EKONOMICZNYCH I SPOLECZNYCH. INNOWACJE I IMPLIKACJE INTERDYSCYPLINARNE - 2011, vol. 2, s. 262-273 [MNiSW: 2]
5 Banach Random Walk in the Unit Ball S⊂l2 and Chaotic Decomposition of l2(S,P) / Banek Tadeusz // JOURNAL OF THEORETICAL PROBABILITY - 2016, nr 4, vol. 29, s. 1728-1735 [MNiSW: 15]
6 Change organization in random time / Kozłowski Edward // MANAGEMENT:SCIENCE AND EDUCATION - 2012, nr 1, vol. 1, s. 28-30
7 Determinants method of explanatory variables set selection to linear model / Rzymowski Witold, Surowiec Agnieszka // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2014, nr 23, vol. 8, s. 80-87 [MNiSW: 5]
8 Estimation of servies in global added value chains / Motoryn Ruslan // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2016, nr 434, s. 108-115 [MNiSW: 10]
9 Identification of linear system in random time / Kozłowski Edward // INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY - 2012, nr 2, vol. 1, s. 103-108
10 Identification of probability distribution form for results of ssound level measurements / Batko Wojciech, Przysucha Bartosz // MECHANICS AND CONTROL - 2013, nr 1, vol. 32, s. 6-11 [MNiSW: 5]
11 Implementacja metody wskaźników pojemności informacyjnej (metody Hellwiga) w arkuszach kalkulacyjnych / Kowalik Przemysław // ROLA INFORMATYKI W NAUKACH EKONOMICZNYCH I SPOLECZNYCH. INNOWACJE I IMPLIKACJE INTERDYSCYPLINARNE - 2011, vol. 2, s. 186-194 [MNiSW: 2]
12 Method of parameters estimation of pseudologistic model / Rzymowski Witold, Surowiec Agnieszka // ROLA INFORMATYKI W NAUKACH EKONOMICZNYCH I SPOLECZNYCH. INNOWACJE I IMPLIKACJE INTERDYSCYPLINARNE - 2012, vol. 2, s. 256-266 [MNiSW: 2]
13 Metoda najmniejszych kwadratów w arkuszach kalkulacyjnych - modele nieliniowe transformowalne do postaci liniowej / Kowalik Przemysław // ROLA INFORMATYKI W NAUKACH EKONOMICZNYCH I SPOLECZNYCH. INNOWACJE I IMPLIKACJE INTERDYSCYPLINARNE - 2012, s. 173-183 [MNiSW: 2]
14 Metoda unitaryzacji zerowanej w arkuszach kalkulacyjnych / Kowalik Przemysław // ROLA INFORMATYKI W NAUKACH EKONOMICZNYCH I SPOLECZNYCH. INNOWACJE I IMPLIKACJE INTERDYSCYPLINARNE - 2011, vol. 1, s. 204-209 [MNiSW: 2]
15 Metoda wskaźników pojemności informacyjnej Hellwiga jako zadanie nieliniowego programowania binarnego / Kowalik Przemysław // ROLA INFORMATYKI W NAUKACH EKONOMICZNYCH I SPOLECZNYCH. INNOWACJE I IMPLIKACJE INTERDYSCYPLINARNE - 2013, vol. 2, s. 215-224 [MNiSW: 4]
16 Minimalizacja kosztu mieszanek komponentów dostępnych w opakowaniach o ustalonych pojemnościach. / Kowalik Przemysław // ROLA INFORMATYKI W NAUKACH EKONOMICZNYCH I SPOLECZNYCH. INNOWACJE I IMPLIKACJE INTERDYSCYPLINARNE - 2013, nr 2, s. 251-259 [MNiSW: 4]
17 Model of production control in Just-in-Time delivery system conditons / Kozłowski Edward, Gola Arkadiusz, Świć Antoni // ADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2014, nr 1, vol. 38, s. 77-88 [MNiSW: 6]
18 Modelling population growth with difference equation method / Rzymowski Witold, Surowiec Agnieszka // PRZEGLAD STATYSTYCZNY - 2017, nr 3, vol. 64, s. 339-351 [MNiSW: 14]
19 O pewnych kryteriach inwestowania w opcje na akcje / Warowny Tomasz // METODY ILOSCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH - 2012, nr 3, vol. 8, s. 243-252 [MNiSW: 8]
20 O poprawnym formułowaniu zadań optymalnego rozkroju / Kowalik Przemysław // ROLA INFORMATYKI W NAUKACH EKONOMICZNYCH I SPOLECZNYCH. INNOWACJE I IMPLIKACJE INTERDYSCYPLINARNE - 2012, vol. 2, s. 184-193 [MNiSW: 2]
21 O zasadach konstruowania taryf w pasażerskim transporcie kolejowym / Kowalik Przemysław // ROLA INFORMATYKI W NAUKACH EKONOMICZNYCH I SPOLECZNYCH. INNOWACJE I IMPLIKACJE INTERDYSCYPLINARNE - 2012, vol. 2, s. 160-167 [MNiSW: 2]
22 Optymalizacja cen przejazdu w przypadku współistnienia taryf dystansowych i relacyjnych / Kowalik Przemysław // ROLA INFORMATYKI W NAUKACH EKONOMICZNYCH I SPOLECZNYCH. INNOWACJE I IMPLIKACJE INTERDYSCYPLINARNE - 2013, nr 1, s. 255-261 [MNiSW: 4]
23 Optymalizacja wielokryterialna w procesie produkcji mebli / Kłosowski Grzegorz, Kozłowski Edward // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2017, nr 4, s. 101-106 [MNiSW: 7]
24 Practical aspects of Markowitz theory application for portfolio analysis / Rzymowski Witold, Surowiec Agnieszka // ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS - 2015, nr 8, s. 409-426
25 A predictive model of multi-stage production planning for fixed time orders / Kozłowski Edward, Terkaj Walter, Gola Arkadiusz, Hajduk Mikulas, Świć Antoni // MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING REVIEW - 2014, nr 3, vol. 5, s. 23-32 [MNiSW: 8]
26 Przyczyny nieprzestrzegania przepisów przez kierowców zawodowych / Gil Leszek, Kryczka Marek, Ignaciuk Piotr, Kozłowski Edward, Cholewiński Sławomir // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 11, s. 63-66 [MNiSW: 7]
27 Random Distribution of Long-Term Indicators of Variable Emission Conditions / Batko Wojciech, Przysucha Bartosz // ACTA PHYSICA POLONICA A - 2011, nr 6-A, vol. 119, s. 1086-1090 [MNiSW: 15]
28 Rozwój transportu samochodowego w Polsce w latach 2011-2015 / Gil Leszek, Kozłowski Edward, Paul Karol, Olejnik Krzysztof // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2016, nr 8, s. 58-62 [MNiSW: 7]
29 Stabilization of linear systems in random horizon via control / Kozłowski Edward // CONTROL AND CYBERNETICS - 2013, nr 2, vol. 42, s. 527-541 [MNiSW: 10]
30 Statistical analysis of the equivalent noise level / Batko Wojciech, Przysucha Bartosz // ARCHIVES OF ACOUSTICS - 2014, nr 2, vol. 39, s. 195-198 [MNiSW: 15]
31 Stochastic analysis in the acoustic of damped sound / Banek Tadeusz // MECHANICS AND CONTROL - 2014, nr 1, vol. 33, s. 1-4 [MNiSW: 5]
32 Two-asset portfolio / Rzymowski Witold, Surowiec Agnieszka // ROLA INFORMATYKI W NAUKACH EKONOMICZNYCH I SPOLECZNYCH. INNOWACJE I IMPLIKACJE INTERDYSCYPLINARNE - 2013, nr 2, s. 183-192 [MNiSW: 4]
33 Uncertainty assessment of Index M / Batko Wojciech, Przysucha Bartosz // ACTA PHYSICA POLONICA A - 2012, nr 1-A, vol. 121, s. 156-159 [MNiSW: 15]
34 The use of stationary tests for analysis of monitored residual processes / Kosicka Ewelina, Kozłowski Edward, Mazurkiewicz Dariusz // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2015, nr 4, vol. 17, s. 604-609 [MNiSW: 20]
35 Użycie tabel „input-output tables” dla oceny łańcuchów globalnej wartości dodanej / Motoryn Ruslan, Motoryna Tetiana // STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH - 2016, nr 304, s. 47-57 [MNiSW: 10]
36 Wpływ liczby punktów pomiarowych na niepewność wyznaczania izolacyjności akustycznej przegród budowlanych / Pawlik Paweł, Przysucha Bartosz // POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA - 2014, nr 12, vol. 60, s. 1124-1126 [MNiSW: 7]
37 Wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych do wyboru zmiennych objaśniających przy pomocy metody wskaźników pojemności informacyjnej ( metody Hellwiga) / Kowalik Przemysław // ROLA INFORMATYKI W NAUKACH EKONOMICZNYCH I SPOLECZNYCH. INNOWACJE I IMPLIKACJE INTERDYSCYPLINARNE - 2012, vol. 2, s. 168-178 [MNiSW: 2]

Monografie (4)

1 Analiza i identyfikacja szeregów czasowych / Kozłowski Edward.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, 272 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
2 Probability in action / Banek Tadeusz, Kozłowski Edward[Red:] Banek Tadeusz, Kozłowski Edward.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, 134 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
3 Probability in action. Vol. 3 / Przysucha Bartosz[Red:] Przysucha Bartosz.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, 167 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
4 Quantitative methods in accounting and finance / Motoryn Ruslan, Nowak Edward [Red:] Motoryn Ruslan, Nowak Edward.- Ternopil: Ternopil National Economic University, 2016, 243 s.

Referaty (15)

1 Analiza statystyczna wyników pomiarów poziomów w ruchu drogowym / Przysucha Bartosz, Batko Wojciech // W: XLI Ogólnopolskie Sympozjum, Diagnostyka Maszyn,poświęcone Pamięci Prof.dr.hab.inż.Zbigniewa Engela, 03.-07.marca 2014,Wisła : [książka streszczeń] - 2014, s. 32-32
2 Analysis of asymmetry of probability distributions of the sound level measurement results / Batko Wojciech, Przysucha Bartosz, Tekiel Mariusz // W: 7th Forum Acusticum, 7 -12 września 2014, Kraków - 2014
3 Analysis of the accuracy of uncertainty in noise measurements / Przysucha Bartosz, Batko Wojciech, Szeląg Agata // W: 7th International Symposium on Environmental Effects on Buildings and People. Actions, Influences, interaction, Discomfort, 20-22 October 2014, Krakow - 2014, s. 115-116
4 Applications of stochastic analysis in damped soud propagation / Banek Tadeusz // W: XX Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej 15-19 kwietnia 2013, Kraków-Zakopane - 2013, s. 57-57
5 Cascade method of the determination of the sound level density probability distribution function / Batko Wojciech, Przysucha Bartosz // W: XX Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej 15-19 kwietnia 2013, Kraków-Zakopane - 2013, s. 73-74
6 Efekt wygładzania wyników pomiarów poziomów dźwięku w monitoringu akustycznym / Przysucha Bartosz, Batko Wojciech, Szeląg Agata // W: 1 Międzynarodowa Konferencja Naukowa " Nauka w Technice, Środowisku, Medycynie i Sporcie" oraz XI Ogólnopolska Konferencja " Problemy Naukowo-Techniczne w wyczynowym Sporcie Żeglarskim", 6-16 maj 2015,pokład STS 'Pogoria" Palermo-Civitavecchia - 2015, s. 61-62
7 Estymacja niepewności długookresowych poziomów dźwięku przy określonym prawdopodobieństwie zmienności warunków emisji / Batko Wojciech, Przysucha Bartosz // W: 18 Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej, 28 marca-01 kwietnia 2011, Kraków-Zakopane - 2011, s. 146-146
8 Model of production control in Just-in-time delivery system condiotions / Kozłowski Edward, Gola Arkadiusz, Świć Antoni // W: INTELTRANS 2013, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Wiedza i Zarządzanie Przedsięwzięciami w Inżynierii Produkcji”, październik 2013, Kraków - 2013, s. 97-108
9 Niepewność w akustycznych badaniach wywołana asymetrią rozkładu prawdopodobieństwa wyników pomiarów poziomów dźwięku / Przysucha Bartosz, Batko Wojciech // W: 19 Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej, 11-16 marca 2012, Kraków-Zakopane - 2012
10 Optymalne sterowanie liniowo-kwadratowe z losowym horyzontem o rozkładzie Poissone'a / Kozłowski Edward // W: XVII Krajowa Konferencja Automatyki - KKA'2011, Kielce - Cedzyna 19-22.06.2011 R. - Kielce, 2011, s. 191-202
11 Representativeness of the measuring sample in the acoustic study of road traffic when determining the long-term noise indicators / Przysucha Bartosz, Wszołek Tadeusz, Rosa Wojciech, Szeląg Agata, Batko Wojciech // W: XVII International Conference Noise Control 2016, Gniew, Poland, May 22-25, 2016 - 2016, s. 391-391
12 Statystyczna analiza równoważonego poziomu hałasu / Przysucha Bartosz, Batko Wojciech // W: 59 Otwarte Seminarium z Akustyki połączone z Warsztatami Szkoleniowymi - "Strategiczne Zarządzanie Hałasem z uwzględnieniem Hałasu Lotniczego", 10-14 września 2012, Poznań-Boszkowo - 2012, s. 37-39
13 Uncertainty analysis in acoustic investigations / Przysucha Bartosz // W: 6th International Conference of Young Scientists CSE-2013 Computer Science and Engineering 2013, 21–23 November 2013, Lviv, Ukraine - 2013, s. 124-129
14 Wpływ liczby puntków pomiarowych na niepewność wyznaczania izolacyjności akustycznej przegród budowlanych / Pawlik Paweł, Przysucha Bartosz // W: X Konferencja Naukowo Techniczna " Podstawowe Problemy Metrologii" - PPM '14, 15-18 czerwca 2014, Kościelisko - 2014, s. 198-201
15 Wyznaczanie postaci rozkładu dla wyników pomiarów poziomu dźwięku / Przysucha Bartosz, Batko Wojciech // W: 58 Otwarte Seminarium z Akustyki, 13-16 śerpnia 2011, Gdańsk - Jurata - 2011, s. 55-62

Rozdzialy(39)

1 Algorithm of a multiple method for predicting values of residual processes / Kosicka Ewelina, Mazurkiewicz Dariusz, Kozłowski Edward // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2017, s. 560-571
2 Analiza promocyjnych taryf przewozowych w regionalnym kolejowym ruchu pasażerskim w województwie lubelskim / Kowalik Przemysław // W: Region i edukacja a procesy rozwojowe; [Red:] Bojar Ewa, Żminda Tomasz, Bis Jakub - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 48-59
3 Analysis of average exchange rates / Rzymowski Witold, Surowiec Agnieszka // W: Probability in action; [Red:] Banek Tadeusz, Kozłowski Edward - Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, s. 51-61
4 Application of survival function in robust scheduling of production jobs / Sobaszek Łukasz, Gola Arkadiusz, Kozłowski Edward // W: Proceedings of the 2017 Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FEDCSIS) [WOS]; [Red:] Ganzha Maria, Maciaszek M., Paprzycki M. - New York: IEEE, 2017, s. 575-578 .- (Federated Conference on Computer Science and Information Systems, 2325-0348) [MNiSW: 15]
5 Averaging discrete-time signals having finite energy / Banek Tadeusz, Zapała Tadeusz // W: Probability in action. Vol. 2; [Red:] Łagodowski Zbigniew - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 7-21
6 Bluff in games / Rzymowski Witold, Warowny Tomasz // W: Probability in action; [Red:] Banek Tadeusz, Kozłowski Edward - Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, s. 63-71
7 Błędy w konstrukcji oferty specjalnej "Bilet okulski" przewoźnika kolejowego przewozy regionalne Sp. z o.o. / Kowalik Przemysław // W: Badania i rozwój naukowców w Polsce; [Red:] Olkiewicz Przemysław, Drewniak Magdalena , Bortochowska Dorota - Waleńczów: Intellect Magdalena Drewniak, 2016, s. 88-99
8 A causal construction of diffusion processes / Banek Tadeusz // W: Probability in action; [Red:] Banek Tadeusz, Kozłowski Edward - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 9-17
9 Charakteryzacja rozkładów prawdopodobieństw długookresowych wskażników oceny hałasu w ciągłym monitoringu hałasu drogowego / Przysucha Bartosz, Pawlik Paweł, Maciejczyk Jerzy, Wszołek Tadeusz, Szeląg Agata // W: Postępy akustyki 2017 = Advances in acoustics; [Red:] Bismor Dariusz - Gliwice: Polskie Towarzstwo akustyczne, Oddział Górnośląski, Polish Acoustical Society, Silesian Division, 2017, s. 693-706
10 Coupling in dynamical systems and its probabilistic consequences / Banek Tadeusz // W: Advances in Analysis and Decision-Making for Cpmplex and Uncertain systems; [Red:] Józefczyk Jerzy, Lasker George E. - Tecumseh, Ontario: The International institute For Advanced Studies in System Research and Cybernetics, 2012, s. 42-47
11 Coupling in dynamical systems and its propabilistic consequences / Banek Tadeusz, Kozłowski Edward // W: Probability in action; [Red:] Banek Tadeusz, Kozłowski Edward - Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, s. 19-30 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
12 Deterministic versus stochastic in the free horizon LQG problem / Banek Tadeusz, Kozłowski Edward // W: Aktualne problemy automatyki i robotyki; [Red:] Malinowski Krzysztof, Józefczyk Jerzy, Świątka Jerzy - Warszawa: Akademicka Oficyna Wydzwnicza EXIT, 2014, s. 94-101
13 Differences between LQC withdeterministic and random horizons / Kozłowski Edward // W: Informatics methods as tools to solve industrial problems; [Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka - Lublin: Politechnika Lubelska, 2012, s. 63-75 [MNiSW: 5]
14 Differences between optimal routes for linear quadratic problems with fixed and optimally stopped horizon / Kozłowski Edward // W: Probability in action. Vol. 2; [Red:] Łagodowski Zbigniew - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 33-45
15 The efectiveness of the use of statistical data of credithistories bureaus in risk management system / Motoryn Ruslan, Kamminskyi Andryii, Pysanrts Konstantyn // W: Probability in action. Vol. 3; [Red:] Przysucha Bartosz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, s. 139-156 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
16 Effect of machine failure prediction on selected parameters of manufacturing schedule in a job-shop environment / Sobaszek Łukasz, Gola Arkadiusz, Kozłowski Edward // W: Proceedings of the 2017 International Conference on Economics and Management Innovations (ICEMI 2017); [Red:] Yue Xiao-Guang , McAleer Michael - Malezja: Volcson Press SDN BHD, 2017, s. 320-324
17 Estimating the probabilities of a simultaneous occurrence of random phenomena / Warowny Tomasz // W: Probability in action. Vol. 3; [Red:] Przysucha Bartosz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, s. 157-167 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
18 Gry obronne / Rzymowski Witold, Surowiec Agnieszka // W: Matematyczne miscellanea; [Red:] Gorgol Izolda - Lublin: Politechnika Lubelska , 2016, s. 9-44 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
19 Identification of periodic components / Rzymowski Witold, Surowiec Agnieszka // W: Probability in action. Vol. 2; [Red:] Łagodowski Zbigniew - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 128-141
20 Ocena dokładności procesu identyfikacji źródła hałasu przy określonym poziomie tła akustycznego / Przysucha Bartosz, Batko Wojciech // W: Postępy akustyki; [Red:] Brański Adam, Leniowska Lucyna - Rzeszów: Polskie Towrzystwo Akustyczne, Oddział w Rzeszowie, 2013, s. 249-254
21 On an implementation of the method of capacity of information bearers (the Hellwig method) in spreadsheets / Kowalik Przemysław // W: Probability in action; [Red:] Banek Tadeusz, Kozłowski Edward - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 31-40
22 Optimal production planning for a randon horizon / Gola Arkadiusz, Kozłowski Edward // W: Theory and practice of industrial and production engineering; [Red:] Świć Antoni, Gola Arkadiusz - Pfaffikon ; Switzerland: Trans Tech Publications, 2015, s. 63-69 .- (Applied Mechanics and Materials, ISSN 1660-9336; nr 791)
23 Optimal route and control for the LQG problem / Kozłowski Edward // W: Probability in action; [Red:] Banek Tadeusz, Kozłowski Edward - Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, s. 41-50
24 Optimal route determining for LQ problem with optimally stopped horizon / Kozłowski Edward // W: 20th International Conference on Methods and models in Automation and Robotics (MMAR) - 2015 [WOS]; 2015, s. 553-557 .- (Browse Conference Publication) [MNiSW: 15]
25 Optimal stopping areas for discrete time linear quadratic control problem / Kozłowski Edward // W: 22nd International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR 2017) [WOS]; New York: IEEE , 2017, s. 503-507 [MNiSW: 15]
26 Optimal stopping of controlled linear stochastic systems / Kozłowski Edward // W: 21st International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR) - 2016 [WOS]; New York: IEEE, 2016, s. 172-179 [MNiSW: 15]
27 Porównanie metod wyznaczania niepewności ocen zagrożeń hałasowych środowiska / Batko Wojciech, Przysucha Bartosz, Pawlik Paweł // W: Postępy akustyki; [Red:] Leniowska Lucyna , Brański Adam - Rzeszów: Polskie Towrzystwo Akustyczne, Oddział w Rzeszowie, 2013, s. 255-266
28 Problem of multistage, strictly positional games with delayed information / Rzymowski Witold, Warowny Tomasz // W: Probability in action. Vol. 2; [Red:] Łagodowski Zbigniew - Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 114-127
29 Problem of optimal route determining for linear systems with fixed horizon / Kozłowski Edward // W: Advances in systems science : proceedings of the International Conference on Systems Science 2013 (ICSS 2013) ; [Red:] Świątek Jerzy, Grzech Adam, Świątek Paweł, Tomczak Jakub M. - Heidelberg: Springer, 2013, s. 643-652 .- (Advances in Intelligent Systems and Computing )
30 Rozkłady prawdopodobieństwa długookresowych wskaźników hałasu w ciągłym monitoringu ruchu drogowego. / Przysucha Bartosz, Batko Wojciech, Pawlik Paweł, Szeląg Agata // W: Postępy akustyki; [Red:] Opieliński Krzysztof - Wrocław: Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział we Wrocławiu, 2015, s. 369-380
31 Selection of independent variables in econometric models as a binary programming problem and its application to spreadsheet-based calculations / Kowalik Przemysław // W: Probability in action. Vol. 3; [Red:] Przysucha Bartosz - Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, s. 127-138 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
32 Test braku subaddytywności dystansowych taryf przewozowych na przykładzie przewoźnika kolejowego przewozy regionalne sp. z o.o. / Kowalik Przemysław // W: Wkład naukowców w rozwój polskiej nauki; [Red:] Drewniak Magdalena , Woźniak M., Becker-Pestka Daria - Waleńczow: Intellect Magdalena Drewniak, 2016, s. 134-145
33 The use of the system of national accounts to assess the global chains of value added in international trade / Motoryn Ruslan // W: Quantitative methods in accounting and finance; [Red:] Motoryn Ruslan, Nowak Edward - Ternopil: Ternopil National Economic University, 2016, s. 157-164
34 Uwagi do Rozporządzenia (WE) Nr 1371/2007 dotyczące minimalnego zakresu informacji dostarczanych przed podróżą przez przedsiębiorstwa kolejowe lub sprzedawców biletów / Kowalik Przemysław // W: Rynek kolejowy - współczesne prawne i sektorowe uwarunkowania ochrony konkurencji i konsumenta; [Red:] Pawełczyk Mirosław - Warszawa: Wydawnictwo IUS Publicum, 2017, s. 95-117
35 Wpływ korelacji parametrów wejściowych i kształtu ich rozkładów na niepewność wyznaczania długookresowych wskaźników oceny hałasu / Pawlik Paweł, Przysucha Bartosz, Stępień Bartłomiej // W: Aktualności inżynierii akustycznej i biomedycznej; [Red:] Mleczko D., Ozga A. - Kraków: Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział w Krakowie, 2016, s. 47-59
36 Wpływ podatku od dochodów kapitałowych na stopę oprocentowania netto depozytów bankowych / Kowalik Przemysław // W: Otoczenie a wartość biznesu; [Red:] Miszczuk Magdalena, Sosińska-Wit Małgorzata - Lublin: Politechnika Lubelska, 2017, s. 54-66 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
37 Wyznaczanie optymalnych nakładów na prewencję strat operacyjnych w bankach komercyjnych / Kozłowski Edward // W: Nowe zjawiska na rynku finansowym; [Red:] Gruszecki Tomasz, Bednarz Jacek - Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012, s. 208-219
38 Zasady konstrukcji taryf w kolejowych przewozach pasażerskich jako przyczyna naruszenia interesów pasażerów / Kowalik Przemysław // W: Rynek kolejowy : prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania; [Red:] Pawełczyk Mirosław - Warszawa: Wydawnictwo IUS Publicum, 2017, s. 189-206
39 Zastosowanie nieliniowego programowania binarnego do wyboru zmiennych objaśniających metodą wskaźników pojemności informacyjnej Hellwiga / Kowalik Przemysław // W: Natura i uwarunkowania ryzyka; [Red:] Staniec Iwona - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2014, s. 284-295