Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Raport jednostki organizacyjnej

Katedra Marketingu

Wydział Zarządzania
-
Autorzy Publikacje Publikacje z Impact Factor Publikacje z listy filadelfijskiej Publikacje z listy MNisW Współpraca z zagranicą Suma punktów jednostki Suma cytowań
14 289 1 3 185 1 1720 5

Publikacje:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(192)

1 Advergaming jako narzędzie tworzenia więzi z klientami / Wyrwisz Joanna // MARKETING I RYNEK - 2014, nr 11, s. 299-306 [MNiSW: 6]
2 Advertainment w komunikacji marketingowej marki miasta / Wyrwisz Joanna // MARKETING I ZARZĄDZANIE - 2017, nr 1, vol. 47, s. 311-322 [MNiSW: 9]
3 Aktywność marki miasta w obszarze marketingu mobilnego / Wyrwisz Joanna // MARKETING I ZARZĄDZANIE - 2016, nr 4, s. 245-254 [MNiSW: 9]
4 Analiza wybranych zmiennych kapitału intelektualnego na przykładzie firm z branży szkoleniowo-doradczej z województwa lubelskiego / Blicharz Piotr // STUDIA I PRACE WYDZIALU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZADZANIA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO - 2015, nr 39, vol. 3, s. 257-267 [MNiSW: 9]
5 Application of neural networks in CRM systems / Bojanowska Agnieszka // ITM WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2017, vol. 15, s. 2-6 [MNiSW: 15]
6 Atrakcyjność rynku sąsiada w opiniach środowisk biznesowych Polski i Ukrainy / Skowron Łukasz, Skowron Stanisław, Gąsior Marcin // EKONOMISTA - 2015, vol. 3, s. 351-368 [MNiSW: 14]
7 Badania satysfakcji i lojalności klientów w różnych sektorach gospodarczych / Skowron Łukasz // NAUKI SPOLECZNE. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU - 2011, nr 237, s. 178-186 [MNiSW: 7]
8 Bezwypadkowa igła, czyli patologie polskiego rynku używanych samochodów w ujęciu marketingowym / Dziwulski Jacek, Piątek Radosław // ZESZYTY NAUKOWE - WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI W WARSZAWIE - 2016, nr 2, s. 38-51 [MNiSW: 6]
9 Blogi korporacyjne w kreowaniu relacji z klientami / Wyrwisz Joanna // NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY - 2016, nr 1, vol. 45, s. 437-448 [MNiSW: 10]
10 Budowanie kapitału społecznego klastrów w semiglobalnym otoczeniu / Szymoniuk Barbara // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2012, nr 267, s. 289-297 [MNiSW: 7]
11 Budowanie tożsamości oferty usługowej w oparciu o wartości niematerialne / Rzemieniak Magdalena // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2014, nr 353, s. 44-53 [MNiSW: 7]
12 Budowanie wizerunku pracodawcy w mediach społecznościowych / Rzemieniak Magdalena, Wawer Monika // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2012, nr 26, vol. 712, s. 353-367 [MNiSW: 5]
13 Cele i wybrane preferencje konsumenckie związane z zakupami w centrach handlowych / Gąsior Marcin // HANDEL WEWNETRZNY - 2015, nr 3, vol. 356, s. 70-79 [MNiSW: 12]
14 City placement jako szczególny rodzaj promocji turystyki / Wyrwisz Joanna // EUROPA REGIONUM - 2013, nr 16, s. 245-268 [MNiSW: 7]
15 City placement w promocji Lublina / Wyrwisz Joanna // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2015, nr 40, vol. 867, s. 217-225 [MNiSW: 9]
16 Content marketing a budowanie relacji z klientami / Wyrwisz Joanna // HANDEL WEWNETRZNY - 2017, nr 6, s. 407-416 [MNiSW: 12]
17 CSR and Disbaled Consumers / Maciaszczyk Magdalena, Maciaszczyk Paweł // PROCEDIA ECONOMICS AND FINANCE [WOS] - 2016, vol. 39, s. 855-860 [MNiSW: 15]
18 CSR szansą dla osób niepełnosprawnych / Maciaszczyk Magdalena // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2014, nr 35, vol. 824, s. 159-167 [MNiSW: 6]
19 Cyfrowa abstynencja a skuteczna komunikacja marketingowa / Wyrwisz Joanna // STUDIA I PRACE WYDZIALU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZADZANIA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO - 2017, nr 48, vol. 2, s. 363-372 [MNiSW: 9]
20 Czas oczekiwania na produkt jako czynnik determinujący dokonanie transakcji przy wykorzystaniu sieci Internet / Gąsior Marcin // HANDEL WEWNETRZNY - 2013, nr 4, vol. T. 3, s. 137-147 [MNiSW: 7]
21 Czynniki wpływające na wybór przez konsumenta miejsca dokonania zakupu produktów rynku IT / Gąsior Marcin // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2012, nr 25, vol. 711, s. 41-52 [MNiSW: 5]
22 Determinanty e-wyborów konsumentów niepełnosprawnych ruchowo / Maciaszczyk Magdalena // MARKETING I RYNEK - 2014, nr 11, s. 384 -391 [MNiSW: 6]
23 Determinanty satysfakcji z pracy - studium teoretyczne / Sak-Skowron Monika, Skowron Łukasz // MARKETING I ZARZĄDZANIE - 2017, nr 2, s. 243-253 [MNiSW: 9]
24 Determinanty wyborów konsumenta niepełnosprawnego w kontekście promowania zrównoważonej konsumpcji / Maciaszczyk Magdalena // HANDEL WEWNETRZNY - 2016, nr 1, vol. 360, s. 75-83 [MNiSW: 12]
25 Determinanty zachowań rynkowych konsumentów niepełnosprawnych ruchowo / Maciaszczyk Magdalena // STUDIES & PROCEEDINGS OF POLISH ASSOCIATION FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT - 2011, nr 52, s. 272-278 [MNiSW: 7]
26 Diagnosis of the process of building relationships between customer and company and employee / Skowron Łukasz, Gąsior Marcin // INTERNATIONAL JOURNAL Of MANAGEMENT AND SUSTANABILITY - 2014, nr 3, vol. 10, s. 530-539
27 Die Instrumente der Marketingkommunikation auf dem Möbelmarkt / Wyrwisz Joanna // ANNALS OF WULS, FORESTRY AND WOOD TECHNOLOGY - 2013, nr 84, s. 326-329 [MNiSW: 6]
28 Dilemmas with brand management in clusters / Szymoniuk Barbara // ZESZYTY NAUKOWE SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE. POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING - 2013, nr 9, vol. 58, s. 549-557 [MNiSW: 8]
29 Działania marketingowe a etapy działań logistycznych na przykładzie rynku gier komputerowych / Bojanowska Agnieszka // MARKETING I RYNEK - 2017, nr 4, s. 14-21 [MNiSW: 9]
30 Eco-management in Polish Companies / Bojar Ewa, Bojar Matylda, Żelazna Anna, Blicharz Piotr // PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - 2012, nr 2, vol. 7, s. 107-113 [MNiSW: 15]
31 Efekt ropo w procesie zakupowym młodych konsumentów / Wyrwisz Joanna, Panek Agnieszka // STUDIA I PRACE WYDZIALU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZADZANIA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO - 2015, nr 39, vol. 2, s. 471-482 [MNiSW: 9]
32 Efektywność inbound marketingu – wybrane problemy pomiarowe / Wyrwisz Joanna // MARKETING I ZARZĄDZANIE - 2017, nr 3, vol. 49, s. 273-281 [MNiSW: 9]
33 Effectiveness of conventional and non-standard promotional measures on the computer games market / Rzemieniak Magdalena // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2017, nr 4, cz. 2, vol. 18, s. 241-248 [MNiSW: 14]
34 The effectiveness of online advertising of companies in Poland / Rzemieniak Magdalena, Iannuli Francesco // POLISH JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES - 2015, nr 2, vol. 12, s. 130-138 [MNiSW: 9]
35 Ethnographic methods – a case study of gaining knowledge about consumers / Rzemieniak Magdalena // MARKETING I ZARZĄDZANIE - 2017, nr 3, s. 79-84 [MNiSW: 9]
36 Ewent jako szczególny instrument marketingu miejsc na przykładzie Lublina / Wyrwisz Joanna // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2014, nr 35, vol. 824, s. 119-127 [MNiSW: 6]
37 Ewolucja koncepcji SCM w kierunku budowania relacji z klientami / Bojanowska Agnieszka // SYSTEMY LOGISTYCZNE WOJSK - 2014, nr 40, s. 29-37 [MNiSW: 6]
38 Facebook.com jako efektywne narzędzie komunikacji marketingowej / Krawiec Joanna, Wyrwisz Joanna // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2013, nr 32, vol. 777, s. 375-388 [MNiSW: 6]
39 Gap in trade companies’ perception of consumers’ purchasing Processes / Gąsior Marcin, Skowron Łukasz // CONTEMPORARY MANAGEMENT RESEARCH /CMR/ - 2014, nr 4, vol. 10, s. 353-362
40 Globalne marnotrawstwo zasobów - wyzwanie dla zrównoważonego marketingu / Szymoniuk Barbara // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2015, nr 406, s. 358-366 [MNiSW: 10]
41 Human capital management in organization of the future / Harasim Wiesław, Dziwulski Jacek // NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZADZANIA - 2013, nr 8, s. 127-143 [MNiSW: 4]
42 Identity Building in Creative Clusters / Rzemieniak Magdalena // ZESZYTY NAUKOWE. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE / POLITECHNIKA SLASKA - 2017, nr Z. 109, s. 85-95 [MNiSW: 11]
43 Improving the competitiveness of enterprises through effective customer relationship management / Bojanowska Agnieszka // EKONOMIA I PRAWO - 2017, nr 4, vol. 16, s. 359-370 [MNiSW: 12]
44 Indeks ISMP jako nowoczesna metoda pomiaru poziomu satysfakcji i motywacji pracowników / Skowron Łukasz // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2011, nr 223, s. 90-98 [MNiSW: 7]
45 The influence of intellectual capital in the organization on creating the competitive advantage / Dziwulski Jacek, Harasim Wiesław // NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZADZANIA - 2012, nr 7, s. 153-164 [MNiSW: 3]
46 Informacje w procesie decyzyjnym konsumenta rynku IT - ujęcie jakościowe / Gąsior Marcin // ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, EKONOMIA I NAUKI HUMANISTYCZNE - 2012, nr 1, vol. 286, z. 19, s. 49-58 [MNiSW: 5]
47 Innowacje społeczne w modelach tożsamości jako obszar konkurencyjności przedsiębiorstwa / Cichorzewska Marzena, Rzemieniak Magdalena // MARKETING I RYNEK - 2016, nr 7, s. 152-167 [MNiSW: 9]
48 Innowacje w marketingu usług turystycznych na wybranym przykładzie / Bojanowska Agnieszka, Dziedzic Milena // ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY EKONOMICZNO-SPOLECZNEJ W OSTROLECE - 2017, nr 1, s. 330-342 [MNiSW: 9]
49 Innowacje w relacjach z klientami banków komercyjnych w multimedialnej rzeczywistości sieci / Bojanowska Agnieszka, Kordulska Milena // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2015, nr 9, vol. 16, s. 53-65 [MNiSW: 14]
50 Instytucje wspierajace komunikację pomiędzy podmiotami publicznymi i prywatnymi w partnerstwie publiczno-prywatnym / Blicharz Piotr // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG - 2011, nr 75, vol. 663, s. 201-212 [MNiSW: 6]
51 Kapitał ludzki jako jeden z najważniejszych zasobów w zarządzaniu organizacją / Dziwulski Jacek, Ogrzebacz Tadeusz // ZARZADZANIE. TEORIA I PRAKTYKA - 2013, nr 1, vol. 7, s. 115-126 [MNiSW: 5]
52 Klaster jako sieć interesariuszy według założeń marketingu 3.0 / Szymoniuk Barbara // ZESZYTY NAUKOWE SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE. POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING - 2017, nr 17, vol. 66, s. 170-179 [MNiSW: 13]
53 Klastry jako stymulatory międzynarodowych przepływów gospodarczych / Szymoniuk Barbara // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2011, nr 221, s. 676-683 [MNiSW: 7]
54 Klient we współczesnej koncepcji zarządzania jakością opartej na normach ISO serii 9000 / Maik Robert // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2012, nr 25, vol. 711, s. 399-412 [MNiSW: 5]
55 Kluczowe procesy marketingowe i ich rola w kanale marketingowym / Skowron Stanisław // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2015, nr 39, vol. 866, s. 257-265 [MNiSW: 9]
56 Komunikacja marketingowa w sytuacjach kryzysowych / Rzemieniak Magdalena // LOGISTYKA - 2015, nr 4, s. 8254-8261
57 Komunikacja marketingowa wobec digitalizacji procesów rynkowych / Wyrwisz Joanna // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH. SERIA: ADMINISTRACJA I ZARZADZANIE - 2017, nr 112, vol. 39, s. 43-53 [MNiSW: 9]
58 Koncepcja wirtualnej taśmy produkcyjnej w kształceniu inżynierów zarządzania / Szymoniuk Barbara // EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIEBIORSTWA - 2012, nr 2, s. 47-54 [MNiSW: 8]
59 Konsumenci niepełnosprawni w obliczu wybranych trndów nowej konsumpcji w świetle badań własnych / Maciaszczyk Magdalena // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2015, nr 875, s. 119-128 [MNiSW: 9]
60 Konsument niepełnosprawny on-line / Maciaszczyk Magdalena // HANDEL WEWNETRZNY - 2012, nr 5-6, vol. T.2, s. 238-244 [MNiSW: 6]
61 Konsument niepełnosprawny w dobie digitalizacji. Nasilenie postaw prosumenckich / Maciaszczyk Magdalena // NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY - 2016, nr 1, vol. 45, s. 487-496 [MNiSW: 10]
62 Konsument niepełnosprawny w mediach społecznościowych - profile i kierunki aktywności / Maciaszczyk Magdalena, Rzepka Agnieszka // HANDEL WEWNETRZNY - 2017, nr 6, s. 170-180 [MNiSW: 12]
63 Kształtowanie relacji z interesariuszami w zarządzaniu strategicznym organizacją jutra / Harasim Wiesław, Dziwulski Jacek // ZESZYTY NAUKOWE - WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI W WARSZAWIE - 2013, nr 3, s. 177-202 [MNiSW: 4]
64 Marketing and sustainable development / Skowron Stanisław, Szymoniuk Barbara // PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - 2014, nr 2, vol. 9, s. 39-46 [MNiSW: 20]
65 Marketing partyzancki - mocne i słabe strony w komunikaacji marketingowej organizacji / Wyrwisz Joanna // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2012, nr 26, vol. 712, s. 123-132 [MNiSW: 5]
66 Marketing promotion of innovative activities – the example of the renewable energy resources sector (res) in the Lublin region / Rzemieniak Magdalena // ZESZYTY NAUKOWE SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE. POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING - 2015, nr 14, vol. 63, s. 115-124 [MNiSW: 13]
67 Marketing w procesie odnowy strategicznej przedsiębiorstwa / Skowron Stanisław // MARKETING I RYNEK - 2015, nr 5, s. 230-239 [MNiSW: 9]
68 Marketing w sieci organizacyjnej na przykładzie klastra Doliny Ekologicznej Żywności / Skowron Stanisław // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2013, nr 30, vol. 775, s. 235-248 [MNiSW: 6]
69 Marketing zintrgowany w sieciach organizacyjnych / Skowron Stanisław // STUDIA I PRACE WYDZIALU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZADZANIA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO - 2015, nr 39, vol. 2, s. 221-233 [MNiSW: 9]
70 Marketingowe aspekty wykorzystania grywalizacji / Wyrwisz Joanna // MARKETING I RYNEK - 2017, nr 7, s. 787-796 [MNiSW: 9]
71 Marketingowy wymiar zachowań przedsiębiorczych na przykładzie mikroprzedsiębiorstw handlowych / Skowron Stanisław // ZESZYTY NAUKOWE SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE. POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING - 2013, nr 9, vol. 58, s. 456-464 [MNiSW: 8]
72 Measuring the effectiveness of online advertising campaigns inthe aspect of e-entrepreneurship / Rzemieniak Magdalena // PROCEDIA COMPUTER SCIENCE - 2015, vol. 65, s. 980-987
73 Media społecznościowe jako narzędzie komunikacji firmy z klientem / Skowron Stanisław, Skrzetuski Radosław // HANDEL WEWNETRZNY - 2015, nr 6, vol. 359, s. 162-172 [MNiSW: 12]
74 Media społecznościowe jako narzędzie zarządzania relacjami z klientami (CRM) / Bojanowska Agnieszka // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2017, nr 4, cz. 2, vol. 18, s. 299-312 [MNiSW: 14]
75 Methods for imputation of missing values and their influence on the results of segmentation research / Gąsior Marcin, Skowron Łukasz // EKONOMETRIA. UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCLAWIU - 2016, nr 54, vol. 4, s. 61-71 [MNiSW: 14]
76 Metody wdrażania outsourcingu w małych i średnich przedsiębiorstwach / Rzepka Agnieszka, Maciaszczyk Magdalena // MARKETING I RYNEK - 2017, nr 7, s. 634-649 [MNiSW: 9]
77 Międzynarodowy wymiar marketingu sportowego / Rzemieniak Magdalena // MARKETING I RYNEK - 2017, nr 9, s. 324-330 [MNiSW: 9]
78 Miejsce zarządzania relacjami (CRM) w zarządzaniu działalnością marketingową w przedsiębiorstwie / Bojanowska Agnieszka // STUDIA I PRACE WYDZIALU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZADZANIA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO - 2015, nr 39, vol. 2, s. 249-260 [MNiSW: 9]
79 Miejsce zarządzania relacjami z klientami (CRM) w zarządzaniu działalnością marketingową w przedsiębiorstwie / Bojanowska Agnieszka // STUDIA I PRACE WYDZIALU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZADZANIA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO - 2015, nr 39, vol. 2, s. 149-260 [MNiSW: 9]
80 Modele biznesowe w niestandardowych kanałach dystrybucji / Rzemieniak Magdalena // LOGISTYKA - 2015, nr 3, s. 4259-4265
81 Modele pomiaru efektywności kampanii reklamowych w internecie w dobie społeczeństwa informacyjnego / Rzemieniak Magdalena // MARKETING I RYNEK - 2014, nr 11, s. 565-571 [MNiSW: 6]
82 Modele zarządzania tożsamością organizacyjną / Rzemieniak Magdalena // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2014, nr 34, vol. 823, s. 307-317 [MNiSW: 6]
83 Modern marketing strategies and organisational management in the era of globalisation / Dziwulski Jacek, Harasim Wiesław // ANNALS OF MARKETING MANAGEMENT & ECONOMICS - 2015, nr 2, vol. 1, s. 25-33
84 Motywacja pracowników a satysfakcja klientów. Ujęcie empiryczne z perspektywy dwóch sektorów gospodarczych / Gąsior Marcin // STUDIA I PRACE WYDZIALU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZADZANIA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO - 2015, nr 39, vol. 2, s. 61-74 [MNiSW: 9]
85 A multidimensional structure of shopping centre visit objectives - an european consumers' perspective / Gąsior Marcin, Skowron Łukasz // INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS, ECONOMICS AND MANAGEMENT - 2014, nr 10, vol. 1, s. 353-362
86 Nowe media w kreowaniu wizerunku organizacji / Wyrwisz Joanna // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2015, nr 41 , vol. 875, s. 211-220 [MNiSW: 9]
87 Nowe tendencje w zachowaniach konsumentów – perspektywa marketingowa / Rzemieniak Magdalena // STUDIA I PRACE WYDZIALU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZADZANIA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO - 2016, nr 43, vol. 2, s. 261-268 [MNiSW: 9]
88 Nowoczesne zarządzanie organizacją publiczną w erze cyfrowej / Harasim Wiesław, Dziwulski Jacek // ZESZYTY NAUKOWE - WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI W WARSZAWIE - 2014, nr 1, s. 21-46 [MNiSW: 4]
89 Nowoczesne instrumenty promocyjne w procesie decyzyjnym młodego konsumenta / Wyrwisz Joanna // HANDEL WEWNETRZNY - 2015, nr 1, s. 314-323 [MNiSW: 12]
90 Nowoczesne kanały dystrybucji ubezpieczeń komunikacyjnych / Bojanowska Agnieszka, Wójcik Agata // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2015, nr 41, vol. 2, s. 423-434 [MNiSW: 9]
91 Obszary ryzyka postrzeganego przy transakcjach w środowisku wirtualnym / Gąsior Marcin // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2016, nr 3, vol. 44, s. 11-22 [MNiSW: 9]
92 Ocena jakości usług restauracyjnych na przykładzie kawiarni w Lublinie / Blicharz Piotr // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2015, nr 38, vol. 865, s. 209-217 [MNiSW: 9]
93 Ocena programów lojalnościowych na rynku paliw na przykładzie BP Payback / Gliszczyński Grzegorz, Szuper Aneta // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG - 2011, nr 72, vol. 660, s. 181-195 [MNiSW: 6]
94 Ocena skuteczności ilościowych i jakościowych działań promocyjnych w branży rozrywkowej gier komputerowych / Rzemieniak Magdalena // HANDEL WEWNETRZNY - 2017, nr 6, s. 292-299 [MNiSW: 12]
95 Oczekiwania klientów wobec e-learningu na rynku europejskim / Blicharz Piotr, Jędruszak Anna // HANDEL WEWNETRZNY - 2015, nr 3 [MNiSW: 12]
96 Odwiedziny w centrach handlowych - zmiany w strukturze celów i preferencji konsumenckich / Gąsior Marcin // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2015, nr 38, vol. 865, s. 19-27 [MNiSW: 9]
97 Osoba niepełnosprawna ruchowo jako konsument 3.0 / Maciaszczyk Magdalena // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH. SERIA: ADMINISTRACJA I ZARZADZANIE - 2017, nr 112, vol. 39, s. 55-62 [MNiSW: 9]
98 Paradoksy w sytuacjach kryzysowych i tożsamości organizacji / Rzemieniak Magdalena // NAUKI O ZARZADZANIU. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU - 2016, nr 1, vol. 26, s. 125-131 [MNiSW: 10]
99 Podejścia do badania klienta sieci organizacyjnej / Skowron Stanisław // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2014, nr 337, s. 68-77 [MNiSW: 7]
100 Polish Banking Customer Loyalty. Empirical Data Analysis From Years 2007 – 2010 / Skowron Łukasz, Skowron Stanisław // INTERNATIONAL BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL - 2011, nr 11, vol. 10, s. 81-90 [MNiSW: 10]
101 Polityka klastrowa - dobrodziejstwo czy przekleństwo dla polskich klastrów / Szymoniuk Barbara // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2014, nr 369, vol. 2, s. 212-221 [MNiSW: 7]
102 Polityka zrównoważonego rozwoju Tampere - miasta partnerskiego Łodzi / Szymoniuk Barbara // STUDIA EKONOMICZNE REGIONU ŁÓDZKIEGO - 2016, nr 21, s. 139-147 [MNiSW: 7]
103 Pomiar kapitału ludzkiego / Harasim Wiesław, Dziwulski Jacek // ZARZADZANIE. TEORIA I PRAKTYKA - 2013, nr 1, vol. 7, s. 61-77 [MNiSW: 5]
104 Pomiar satysfakcji z pracy – teoria i wyniki badań / Skowron Łukasz, Sak-Skowron Monika // MARKETING I RYNEK - 2017, nr 4, s. 341-349 [MNiSW: 9]
105 Postawy młodzieży wobec reklamy ambientowej / Pudło Kinga, Wyrwisz Joanna // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH. SERIA: ADMINISTRACJA I ZARZADZANIE - 2013, vol. 98, s. 403-414 [MNiSW: 8]
106 Postrzeganie archetypów marki w opinii różnych grup docelowych klientów / Skowron Łukasz, Cieślik Aleksandra // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2016, nr 3, vol. 44, s. 371-379 [MNiSW: 9]
107 Postrzeganie ryzyka wiązanego z zakupami online - analiza zmian w latach 2013-2015 / Gąsior Marcin // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2015, nr 875, s. 72-82 [MNiSW: 9]
108 Potencjał wykorzystania content marketingu – studium przypadku / Wyrwisz Joanna // MARKETING I RYNEK - 2016, nr 7, s. 1054-1065 [MNiSW: 9]
109 Pozyskiwanie lojalności klientów przez sieci handlowe przy użyciu nowoczesnych narzędzi / Blicharz Piotr // MARKETING I RYNEK - 2014, nr 11, s. 112-9 [MNiSW: 6]
110 Praca menedżera wspierana kompetencjami w rozwoju przedsiębiorstwa / Rzepka Agnieszka, Leśniewski Michał, Adam, Maciaszczyk Magdalena // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2017, nr 4, cz.1, vol. 18, s. 27-40 [MNiSW: 14]
111 Praktyka informowania o jakości produktów w reklamie telewizyjnej / Maik Robert // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2015, nr 39, vol. 866, s. 55-65 [MNiSW: 9]
112 Problemy komunikacji marketingowej w branży rolniczej na przykładzie targów i wystaw handlowych / Rzemieniak Magdalena // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2015, nr 40, vol. 867, s. 183-192 [MNiSW: 9]
113 Proces budowania wizerunku miasta w oparciu o wartości niematerialne / Rzemieniak Magdalena // MARKETING I RYNEK - 2014, nr 10, s. 447-453 [MNiSW: 6]
114 Proces rebrandingu jako efekty współpracy przedsiębiorstwa z otoczeniem / Rzemieniak Magdalena // ZESZYTY NAUKOWE KOLEGIUM GOSPODARKI SWIATOWEJ - 2011, nr 32, s. 369-390 [MNiSW: 7]
115 Procesy integracyjne przedsiębiorstw w klastrach w warunkach spowolnienia gospodarczego / Szymoniuk Barbara // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2013, nr 315, vol. 2, s. 299-307 [MNiSW: 7]
116 Produkt placement - korzyści i ograniczenia w komunikacji marketingowej produktów i usług / Wyrwisz Joanna // PRZEGLAD ORGANIZACJI - 2013, nr 11, s. 43-47 [MNiSW: 6]
117 Projekt ogólnopolskiego badania rynkowego dotyczącego wykorzystania koncepcji CRM w sektorze MSP / Bojanowska Agnieszka // MARKETING I ZARZĄDZANIE - 2017, nr 3, s. 113-122 [MNiSW: 9]
118 Promocja zrównoważonej konsumpcji w wybranych krajach europejskich / Szymoniuk Barbara // ZESZYTY NAUKOWE SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE. POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING - 2015, nr 13, vol. 62, s. 120-132 [MNiSW: 13]
119 Realizacja wybranych celów przedsiębiorstwa poprzez zarządzanie procesami logistycznymi / Bojanowska Agnieszka // LOGISTYKA - 2013, nr 5, s. 18-21 [MNiSW: 10]
120 Relacja cena-jakość w wyborach konsumenckich. Dyskusja ograniczeń modelu badawczego. / Maik Robert // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2013, nr 32, vol. 777, s. 215-227 [MNiSW: 6]
121 Relacje kultury organizacyjnej i procesu zarządzania kapitałem ludzkim w organizacjach publicznych / Harasim Wiesław, Dziwulski Jacek // NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZADZANIA - 2016, nr 11, s. 134-145 [MNiSW: 6]
122 Rola marketingu w budowie start - upu / Skowron Stanisław, Skrzetuski Radosław // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2016, nr 3, vol. 44, s. 257-266 [MNiSW: 9]
123 Rozwój usług merchandisingowych - uwarunkowania i tendencje zmian na przykładzie branży odzieżowej / Rzemieniak Magdalena // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG - 2012, nr 96, vol. 723, s. 469-479 [MNiSW: 6]
124 Satysfakcja i lojalność klientów jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw / Skowron Łukasz // ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU - 2011, nr 170, s. 258-268 [MNiSW: 6]
125 Satysfakcja i lojalność klientów polskiego sektora usług bankowych w świetle badań empirycznych z lat 2007-2010 / Skowron Łukasz // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG - 2011, nr 72, vol. 660, s. 251-262 [MNiSW: 6]
126 Satysfakcja klienta i pracownika w służbie zdrowia na przykładzie prywatnego szpitala oraz przychodni / Blicharz Piotr, Dziduch Agata // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2014, nr 34, vol. 823, s. 233-244 [MNiSW: 6]
127 Satysfakcja klientów lubelskiego sektora centrów handlowych w latach 2013-2015 / Skowron Łukasz // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2016, nr 460, s. 126-136 [MNiSW: 10]
128 Segmentacja konsumentów rynku IT na podstawie profilów związku konsumenta z technologią / Gąsior Marcin // ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU - 2011, nr 201, s. 80-89 [MNiSW: 6]
129 Segmentacja konsumentów wedługkryterium czynników ryzyka postrzeganych podczas transakcji zawieranych on-line / Gąsior Marcin // HANDEL WEWNETRZNY - 2017, nr 5, vol. 370, s. 140-148 [MNiSW: 12]
130 Selected problems in marketing research on consumers with motor disabilities / Maciaszczyk Magdalena // MARKETING I ZARZĄDZANIE - 2017, nr 3, vol. 49, s. 19-25 [MNiSW: 9]
131 Serwis YouTube w komunikacji marketingowej organizacji - korzyści i ograniczenia / Wyrwisz Joanna, Żydek Bartosz // HANDEL WEWNETRZNY - 2016, nr 3, vol. 362, s. 413-424 [MNiSW: 12]
132 Serwisy opiniujące jako źródło informacji konsumenckiej / Wyrwisz Joanna // JOURNAL OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT - 2015, nr 3, vol. 37, s. 581-588 [MNiSW: 13]
133 Sferyczny model komunikacji marketingowej / Szymoniuk Barbara // MARKETING I ZARZĄDZANIE - 2017, nr 3, s. 193-208 [MNiSW: 9]
134 Skuteczność content marketingu w komunikacji z młodym konsumentem / Wyrwisz Joanna // STUDIA I PRACE WYDZIALU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZADZANIA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO - 2016, nr 43, vol. 2, s. 393-405 [MNiSW: 9]
135 Skuteczność reklamy internetowej przedsiębiorstw transportowych w Polsce – wyniki badań / Rzemieniak Magdalena // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2016, nr 11, cz. 2, vol. 17, s. 393-406 [MNiSW: 14]
136 Social media w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego / Rzemieniak Magdalena // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG - 2011, nr 75, vol. 650, s. 624-630 [MNiSW: 6]
137 Stosunek konsumentów do transakcji zawieranych przez internet - ujęcie segmentacyjne / Gąsior Marcin // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2013, nr 32, vol. 777, s. 159-170 [MNiSW: 6]
138 Stosunek konsumentów rynku IT do zależnych i niezależnych internetowych źeódeł informacji zakupowej / Gąsior Marcin // ZESZYTY NAUKOWE SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE. POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING - 2013, nr 10, vol. 59, s. 205-213 [MNiSW: 8]
139 Strategia organizacji jako najważniejszy element efektywnego zarządzania kapitałem ludzkim w instytucjach publicznych / Harasim Wiesław, Dziwulski Jacek // NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZADZANIA - 2016, nr 11, s. 37-49 [MNiSW: 6]
140 Strategie komunikacji rynkowej w dobie globalizacji i ery cyfrowej / Dziwulski Jacek // HANDEL WEWNETRZNY - 2016, nr 1, vol. 360, s. 16-24 [MNiSW: 12]
141 Strategie marketingowe w dobie społeczeństwa informacyjnego / Dziwulski Jacek // NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY - 2016, nr 1, vol. 45, s. 186-194 [MNiSW: 10]
142 Struktura i hierarchia oczekiwań konsumentów dla wybranej kategorii produktów w ujęciu jakościowym / Maik Robert // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2014, nr 36, vol. 825, s. 61-74 [MNiSW: 6]
143 Student jako klient gracz / Bojanowska Agnieszka // MARKETING I RYNEK - 2014, nr 11, s. 517-527 [MNiSW: 6]
144 Sytuacje kryzysowe w przedsiębiorstwach transportowych / Rzemieniak Magdalena // LOGISTYKA - 2014, nr 6, s. 9329-9337 [MNiSW: 10]
145 Szanse i bariery współpracy gospodarczej przygranicznych regionów Polski i Ukrainy z perspektywy wybranych instytucji dialogu społecznego / Skowron Stanisław, Skowron Łukasz, Gąsior Marcin // STUDIA I PRACE WYDZIALU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZADZANIA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO - 2016, nr 43, vol. 2, s. 279-291 [MNiSW: 9]
146 Tendencies of changes in market behaviours of physically disabled consumers / Maciaszczyk Magdalena // ZESZYTY NAUKOWE SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE. POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING - 2015, nr 14, vol. 63, s. 97-104 [MNiSW: 13]
147 Tożsamość w sieciach organizacyjnych / Rzemieniak Magdalena // ZESZYTY NAUKOWE. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE / POLITECHNIKA SLASKA - 2016, vol. z. 90, s. 125-142 [MNiSW: 11]
148 Tradycyjne i wirtualne źródła informacji rynkowych i ich wpływ na decyzje zakupowe konsumentów niepełnosprawnych ruchowo / Maciaszczyk Magdalena, Rzepka Agnieszka // ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-SPOŁECZNEJ W OSTROŁĘCE - 2017, nr 2, vol. 25, s. 108-118 [MNiSW: 9]
149 Trysumer i prosument. Nowe zachowania konsumenta niepełnosprawnego / Maciaszczyk Magdalena // MARKETING I RYNEK - 2017, nr 4, s. 223-232 [MNiSW: 9]
150 Two-level model of assessing customer satisfaction and loyalty / Gąsior Marcin, Skowron Łukasz // CONTEMPORARY MANAGEMENT RESEARCH /CMR/ - 2014, nr 3, vol. 10, s. 233-250
151 Ukrainian labour market from the perspective poles - stereotypes or negative experiences? / Gąsior Marcin, Skowron Łukasz, Skowron Stanisław // MODERN MANAGEMENT REVIEW - 2015, nr 1, vol. XX, 22, s. 107-116 [MNiSW: 11]
152 Usługa edukacyjna a strategia marketingowa publicznych szkół wyższych na wybranych przykładach / Dziwulski Jacek, Ogrzebacz Tadeusz // ZESZYTY NAUKOWE - WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI W WARSZAWIE - 2016, nr 2 [MNiSW: 6]
153 Uwarunkowania rozwoju współpracy w formie partnerstwa publiczno-prywatnego w opiniach przedstawicieli samorządów lokalnych z województw śląskiego i lubelskiego / Blicharz Piotr // BAROMETR REGIONALNY - 2011, nr 1, vol. 23, s. 43-52 [MNiSW: 7]
154 Visual merchandising jako efektywny sposób przyciagania klientów / Skowron Stanisław, Jakubiuk Ewa // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2012, nr 26, vol. 712, s. 94-107 [MNiSW: 5]
155 Wartość generowana w sieci organizacyjnej / Skowron Stanisław, Skowron Łukasz // HANDEL WEWNETRZNY - 2012, nr 5, s. 251-257 [MNiSW: 6]
156 Wartość klienta z perspektywy organizacji sieciowej / Skowron Stanisław // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG - 2011, nr 72, vol. 660, s. 263-274 [MNiSW: 6]
157 Wartości niematerialne w koncepcji kapitału intelektualnego / Rzemieniak Magdalena // MARKETING I RYNEK - 2016, nr 7, s. 767-779 [MNiSW: 9]
158 Wirtualizacja procesu zakupowegokonsumentów niepełnosprawnych ruchowo - wymóg czy wybór? / Maciaszczyk Magdalena // HANDEL WEWNETRZNY - 2015, nr 6, vol. 359, s. 90-99 [MNiSW: 12]
159 Wizerunek biznesowy w procesie komunikacji marketingowej / Szymoniuk Barbara // ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU - 2011, s. 442-451 [MNiSW: 6]
160 Wizyty zagranicznych gości na Wydziale Zarządzania : Hiszpania, Kenia, Japonia / Słoniec Jolanta, Bis Jakub, Rzemieniak Magdalena // BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ - 2013, nr 3, s. 30-30
161 Wpływ cech socjo-demograficznych na wyniki modelowania ścieżkowego zjawisk satysfakcji i lojalności klientów / Skowron Łukasz // EKONOMETRIA. UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCLAWIU - 2017, nr 4, s. 23-37 [MNiSW: 14]
162 Wpływ koncepcji CRM na działania marketingowe firmy / Bojanowska Agnieszka // ZESZYTY NAUKOWE SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE. POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING - 2013, nr 9, vol. 58, s. 66-75 [MNiSW: 8]
163 Wpływ kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa na budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku / Dziwulski Jacek // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2014, nr 34, vol. 823, s. 283-293 [MNiSW: 6]
164 Wpływ liczebności próby i metody zastępowania braków odpowiedzi na miary dopasowania oraz wyniki modelowania ścieżkowego / Skowron Łukasz, Gąsior Marcin // EKONOMETRIA. UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCLAWIU - 2016, nr 53, vol. 3, s. 42-53 [MNiSW: 14]
165 Wpływ technik merchandisingowych na skrócenie czasu podejmowania decyzji zakupowych przez konsumentów / Rzemieniak Magdalena // HANDEL WEWNETRZNY - 2013, nr 4, vol. 3, s. 192-202 [MNiSW: 7]
166 Wpływ wzorców korzystania z mediów społecznościowych w grupie młodych konsumentów na zaangażowanie w komunikację marketingową przedsiębiorstwa / Gąsior Marcin // MARKETING I RYNEK - 2014, nr 11, s. 365-373 [MNiSW: 6]
167 Współczesne aspekty sieci organizacyjnych - wprowadzenie / Rzemieniak Magdalena, Knop Lilla, Jelonek Dorota // ZESZYTY NAUKOWE. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE / POLITECHNIKA SLASKA - 2016, vol. z. 90, s. 5-8 [MNiSW: 11]
168 Współczesne uwarunkowania wykorzystania marketingu szeptanego / Wyrwisz Joanna // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG - 2011, nr 72, vol. 660, s. 421-431 [MNiSW: 6]
169 Współpraca małej firmy z siecią handlową - aspekty marketingowe / Skowron Stanisław // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2014, nr 34, vol. 823, s. 187-196 [MNiSW: 6]
170 Współpraca przedsiębiorstw w klastrach a ich międzynarodowa konkurencyjność w warunkach kryzysu finansowo-ekonomicznego / Szymoniuk Barbara // MARKETING I RYNEK - 2014, nr 7 [MNiSW: 6]
171 Wybrane aspekty baz danych oraz danych osobowych w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego / Rzemieniak Magdalena // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG - 2012, nr 88, vol. 703, s. 782-790 [MNiSW: 6]
172 Wybrane aspekty komunikacji marketingowej w marketingu 3.0 / Rzemieniak Magdalena // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH. SERIA: ADMINISTRACJA I ZARZADZANIE - 2017, nr 40, vol. 113, s. 35-45 [MNiSW: 9]
173 Wybrane aspekty lojalności konsumentów niepełnosprawnych / Maciaszczyk Magdalena // MARKETING I RYNEK - 2016, nr 7, s. 489-498 [MNiSW: 9]
174 Wybrane aspekty zarządzania lojalnością konsumentów niepełnosprawnych ruchowo / Maciaszczyk Magdalena // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2016, nr 3, vol. 44, s. 427-436 [MNiSW: 9]
175 Wybrane megatrendy i ich wpływ na konsumentów niepełnosprawnych ruchowo / Maciaszczyk Magdalena // HANDEL WEWNETRZNY - 2016, nr 5, vol. 65, s. 162-170 [MNiSW: 12]
176 Wybrane preferencje związane z zakupami w centrach handlowych a satysfakcja klienta / Gąsior Marcin // MARKETING I ZARZĄDZANIE - 2017, nr 2, vol. 48, s. 289-300 [MNiSW: 9]
177 Wykorzystanie narzędzi promocyjnych w zarządzniu organizacjami non profit / Dziwulski Jacek // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2015, nr 40, vol. 867, s. 111-122 [MNiSW: 9]
178 Wykorzystywanie modelu luk jakości w zarządzaniu jakością usług restauracyjnych / Blicharz Piotr // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2016, nr 3, vol. 44, s. 289-298 [MNiSW: 9]
179 Wyzwania marketingu i zarządzanie instytucjami publicznymi w perspektywie strategicznej organizacji / Dziwulski Jacek // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2016, nr 4, vol. 45, s. 49-58 [MNiSW: 9]
180 Wzorce korzystania z mediów społecznościowych a zaangażowanie młodych konsumentów w komunikację marketingową przedsiębiorstwa – analiza zmian w latach 2013-2015 / Gąsior Marcin // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2016, nr 459, s. 171-182 [MNiSW: 10]
181 Zachowania konsumenckie osób niepełnosprawnych ruchowo - sytuacja na rynku pracy / Maciaszczyk Magdalena // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG - 2011, nr 73, vol. 661, s. 123-132 [MNiSW: 6]
182 Zachowania prosumpcyjne i etnocentryczne konsumentów niepełnosprawnych - wybrane zagadnienia / Maciaszczyk Magdalena // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2015, nr 38, vol. 865, s. 127-137 [MNiSW: 9]
183 Zakres aktywności prosumenckich konsumentów niepełnosprawnych ruchowo i ich wpływ na skłonność do akceptacji innowacji produktowych / Maciaszczyk Magdalena // MARKETING I RYNEK - 2017, nr 9, s. 210-216 [MNiSW: 9]
184 Zakupy grupowe w Internecie – aktywizacja sprzedaży czy budowanie wizerunku? / Szymoniuk Barbara // MARKETING I RYNEK - 2014, nr 11, s. 275-282 [MNiSW: 6]
185 Zarządzanie aktywami niematerialnymi w systemach produkcyjnych / Kłosowski Grzegorz, Paździor Artur, Rzemieniak Magdalena // PRZEGLAD ORGANIZACJI - 2017, nr 7, s. 44-50 [MNiSW: 13]
186 Zmiana w podejściu do konsumenta w marketingu 3.0 / Rzemieniak Magdalena // HANDEL WEWNETRZNY - 2015, nr 6, vol. 359, s. 152-161 [MNiSW: 12]
187 Znaczenie kapitału intelektualnego w procesie współpracy podmiotów publicznych i prywatnych / Blicharz Piotr // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA - 2013, nr 64/2, vol. 786, s. 15-21 [MNiSW: 7]
188 Znaczenie komunikacji wewnętrznej w kształtowaniu wizerunku miasta na przykładzie strategii promocyjnej Lublina / Rzemieniak Magdalena, Wawer Monika // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG - 2011, nr 75, vol. 663, s. 553-567 [MNiSW: 6]
189 Znaczenie roli kapitału intelektualnego i jego elementów w kreowaniu wartości organizacji / Dziwulski Jacek, Ogrzebacz Tadeusz // ZESZYTY NAUKOWE - WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI W WARSZAWIE - 2015, nr 3, s. 48-62 [MNiSW: 6]
190 Znajomość wybranych aspektów zachowania konsumentów wśród przedsiebiorstw rynku IT / Gąsior Marcin // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG - 2011, nr 73, vol. 661, s. 53-62 [MNiSW: 6]
191 Źródła postrzeganego ryzyka a skłonność konsumentów do zakupów on-line w świetle wyników badań własnych / Bejm Artur, Gąsior Marcin // PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU - 2014, nr 337, s. 120-128 [MNiSW: 7]
192 Związek kraju pochodzenia marki z wybranymi aspektami jej postrzegania / Gąsior Marcin // ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU - 2014, nr 35, vol. 824, s. 241-252 [MNiSW: 6]

Monografie (22)

1 Badania marketingowe w podejmowaniu decyzji menedżerskich / Rzemieniak Magdalena.- Lublin: Politechnka Lubelska, 2012, 207 s. [MNiSW: 20]
2 Diagnoza systemów zarządzania przedsiębiorstwami w górnictwie węgla kamiennego / Gliszczyński Grzegorz.- Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013, 421 s.
3 Ekspozycja i ryzyko w systemie monitoringu: zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w ujęciu systemowym / Czarnocki Krzysztof, Czarnocka Elżbieta.- Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2013, 211 s.
4 Innowacyjne metody w inżynierii produkcji / Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka[Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, 200 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
5 Kapitał intelektualny jako czynnik rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego / Blicharz Piotr, Skowron Stanisław.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2013, 195 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
6 Klient w sieci organizacyjnej / Skowron Stanisław[Red:] Adamska Maria.- Warszawa: Difin, 2013, 177 s.
7 Konkurencyjność przedsiębiorstw w XXI wieku. Czynniki wzrostu / Frejtag-Mika E., Gołębiewski J., Matwiejczuk W., Mickiewicz B., Rzemieniak Magdalena, Samul J., Sieradzka Katarzyna, Skawińska E., Wojewoda I. , Zalewski R.[Red:] Kowalska Maria.- Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2015, 155 s.
8 Konsument i dystrybucja na rynku IT / Gąsior Marcin, Skowron Stanisław.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, 190 s.
9 Lojalność klienta a rozwój organizacji / Skowron Łukasz, Skowron Stanisław.- Warszawa: Difin, 2012, 175 s. [MNiSW: 20]
10 Motywacja pracownika a satysfakcja i lojalność klienta / Skowron Łukasz, Gąsior Marcin[Red:] Adamska Anna .- Warszawa: Difin SA , 2017, 238 s.
11 Mystery Shopping w budowaniu tożsamości organizacyjnej / Rzemieniak Magdalena, Tokarz Ewa.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2011, 114 s.- (Podręczniki - Politechnika Lubelska) [MNiSW: 20]
12 Teoretyczne aspekty zachowań konsumenckich osób niepełnosprawnych ruchowo / Maciaszczyk Magdalena[Red:] Maciaszczyk Magdalena.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, 122 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
13 Uczenie się klienta w warunkach zmian rynkowych / Skowron Łukasz.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2017, 262 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
14 Uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego Lubelszczyzny w oparciu o współpracę z obwodem wołyńskim na Ukrainie / Skowron Stanisław[Red:] Skowron Stanisław.- Lublin-Łuck: Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ "Solidarność", 2013, 92 s.
15 Wewnętrzne public relations w sytuacjach kryzysowych / Rzemieniak Magdalena, Kamińska Katarzyna.- Lublin: Politechnka Lubelska, 2012, 174 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska) [MNiSW: 20]
16 Wizerunek biznesowy / Kowalska Karolina, Łakoma Agata, Szymoniuk Barbara.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2011, 145 s.- (Podręczniki - Politechnika Lubelska) [MNiSW: 20]
17 Współczesny konsument i organizacja w świetle nowych trendów rynkowych / Rzemieniak Magdalena, Maciaszczyk Magdalena[Red:] Maciaszczyk Magdalena, Rzemieniak Magdalena.- Tarnobrzeg: Wydawnitwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, 2015, 173 s.
18 Wybrane aspekty mapowania potrzeb zdrowotnych w województwie lubelskim / Czarnocki Krzysztof, Bojar Hubert, Czarnocka Elżbieta.- Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2016, 190 s.
19 Zachowania konsumenckie osób niepełnosprawnych ruchowo : raport z badań / Maciaszczyk Magdalena.- Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, 141 s.- (Monografie - Politechnika Lubelska)
20 Zarządzanie niematerialnymi wartościami przedsiębiorstw / Rzemieniak Magdalena.- Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2013, 343 s.
21 Zarządzanie relacjami z klientami w bankach udzielających kredytów hipotecznych / Bojanowska Agnieszka.- Lublin: Politechnika Lubelska, 2012, 292 s. [MNiSW: 20]
22 Zarządzanie twórcze / Harasim Wiesław, Dziwulski Jacek.- Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji Mediów i Show Biznessu , 2015, 390 s.

Referaty (5)

1 Działania społeczne odpowiedzialne na przykładzie innowacji produktowej / Cichorzewska Marzena, Rzemieniak Magdalena, Klepka Tomasz // W: I Ogólnopolska Konferencja "Innowacje w praktyce", 10-11.12.2014 r., Lublin - 2014, s. 53-54
2 Gap in consumer processes’ perception among the trade companies / Gąsior Marcin, Skowron Łukasz // W: ICMS 2013 - International Conference on Marketing Studies September 7-8, 2013, Hong Kong, China - 2013, s. 1-11
3 Model of building relationships with customers via the use of mobile devices / Bojanowska Agnieszka // W: 8 International Conference on Applied Economics, Contemporary Issues in Economy - Market or Government ?, 18-19 June 2015 , Toruń - 2015, s. 46-58
4 Polish Banking Customer Loyalty. Empirical Data Analysis From Years 2007 – 2010 / Skowron Łukasz, Skowron Stanisław // W: BARCELONA EUROPEAN ACADEMIC CONFERENCE, 2011 BARCELONA SPAIN - 2011, s. 473-482
5 Two-level model of assessing customer satisfaction and loyalty / Skowron Łukasz, Gąsior Marcin // W: ICMS 2013 - International Conference on Marketing Studies September 7-8, 2013, Hong Kong, China - 2013, s. 1-11

Rozdzialy(70)

1 Analiza skuteczności wykorzystania multimedialnych technologii informacyjnych w marketingu internetowym w kontekście e-commerce / Bojar Ewa, Rzemieniak Magdalena // W: Rozwój nauk o zarządzaniu - kierunki i perspektywy : monografia okolicznościowa dla uczczenia jubileuszu 35-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dra hab. inż. Leszka Kiełtyki; [Red:] Kucęba Robert, Jędrzejczyk Waldemar, Smoląg Klaudia - Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2013, s. 253-274 .- (Monografie - Politechnika Częstochowska , ISSN 0860-5017; nr 255)
2 Budowanie wizerunku miast z użyciem nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych - przykład miasta Lublina / Wyrwisz Joanna // W: Tendencje w zarządzaniu organizacją publiczną; [Red:] Siemiński Marek, Krukowski Krzysztof - Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego, 2014, s. 51-59
3 Content marketing jako efektywny sposób kreowania relacji z klientem / Wyrwisz Joanna // W: Wiedza i doświadczenie a współczesne koncepcje i narzędzia zarządzania organizacją; [Red:] Toruński Janusz, Chrząścik Marcin - Siedlce: Wydawncwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2015, s. 65-73
4 CRM na rynku gier wideo / Bojanowska Agnieszka // W: Innowacyjne metody w inżynierii produkcji; [Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 120-131 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
5 Determinants of buying process of disabled consumers / Maciaszczyk Magdalena, Maciaszczyk Paweł // W: Zborník recenzovaných príspevkov z 2. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie „Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania“; [Red:] Dzuričková Jana , Gontkovičová Barbora - Koszyce: Podnikovohospodáska fakulta so sídlom v Košiciach, Ekonomická univerzita v Bratislave, 2014, s. 132-136
6 Doskonalenie systemu zarządzania jakością obsługi na przykładzie firmy z branży elektronicznych papierosów / Blicharz Piotr // W: Jakość w systemach zarządzania organizacją w nowej gospodarce; [Red:] Skrzypek Elżbieta - Lublin: Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, 2016, s. 96-103
7 Doskonalenie systemu zarządzania jakością w wybranym przedsiębiorstwie usługowo - produkcyjnym / Blicharz Piotr // W: Logistyka i jakość. Aspekty teoretyczne i praktyczne; [Red:] Skrzypek Elżbieta - Lublin: Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, 2015, s. 11-20
8 Employee and customer satisfaction as the source of company’s wealth / Skowron Stanisław, Skowron Łukasz // W: Enterprise - new challenges. Theory and practice; [Red:] Weiss Elżbieta, Pawęska Marcin - Woodland Hills, CA: York University, 2013, s. 167-177
9 Etnocentryzm konsumentów niepełnosprawnych / Maciaszczyk Magdalena // W: Współczesny konsument i organizacja w świetle nowych trendów rynkowych; [Red:] Rzemieniak Magdalena, Maciaszczyk Magdalena - Tarnobrzeg: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu , 2015, s. 77-88
10 Gender marketing - percepcja i zachowania uzależnione od płci / Rzemieniak Magdalena // W: Public relations - nie tlko Facebook; Rzeszów: Newsline, 2013, s. 143-154
11 Gender marketing as a new trend in consumer behaviour / Rzemieniak Magdalena // W: Sustainable development in the regions and countries : management and marketing ; [Red:] Bojar Ewa, Słoniec Jolanta - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 93-100
12 Human resource management in the organisation of the future / Dziwulski Jacek, Harasim Wiesław // W: Competitive and cooperative busines strategies for efficient outcomes in different markets-internal organisational drives; Siedlce: Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, 2011, s. 9-21
13 Human resources management in the intelligent organization / Dziwulski Jacek, Harasim Wiesław // W: Management dilemmas in the information technology era; [Red:] Sołek Celina - Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna, 2012, s. 121-129
14 The impact of cultural behavior management organizations / Dziwulski Jacek, Harasim Wiesław // W: Innowacyjne metody w inżynierii produkcji; [Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka - Lublin: Politechnika Lubelska, 2014, s. 180-199 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
15 The impact of the different payment options on the medical services clients’ satisfaction building process / Skowron Łukasz, Gąsior Marcin, Sak-Skowron Monika // W: International Conference on Quantitative Sciences and Its Applications (ICOQSIA 2014) [WOS]; Melville, USA: Amer Inst Physics, 2014, s. 918-925 .- (AIP Conference Proceedings, ISSN: 0094-243X ; nr 1635) [MNiSW: 10]
16 Inbound marketing w komunikacji z klientami / Wyrwisz Joanna // W: Bezpieczeństwo i wyzwania współczesnych organizacji w obliczu gospodarki XXI wieku; [Red:] Toruński Janusz, Chrząścik Marcin - Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016, s. 87-98
17 Influence of human capital management in organization to create competitive advantage / Dziwulski Jacek, Harasim Wiesław // W: MANAGEMENT UNDER CONDITIONS OF RISK AND UNCERTAINTY ; [Red:] Domańska-Szaruga Beata, Wereda Wioletta - Warszawa: Publishing Company EMKA, 2011, s. 239-250
18 Influence of intellectual capital in medical care institutions management on creating competitive advantage for example practice of family physician / Dziwulski Jacek // W: The role and tasks of family doctors in alleviating disparities in health and access to healthcare in Eastern Poland ; [Red:] Bojar Hubert - Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2012, s. 87-111
19 Internal public relations in the context of internal communication management / Rzemieniak Magdalena // W: Zarządzanie działalnością marketingową w skali krajowej, międzynarodowej i globalnej; [Red:] Pabian Arnold - Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2011, s. 60-79
20 Jak prowadzić proekologiczny styl życia i gospodarowania wspierając zrównoważony rozwój i konsumpcję ? / Franczak Karolina , Pylak Korneliusz, Smoleń Danuta, Szymoniuk Barbara // W: Jak promować proekologiczny styl życia i gospodarowania : przykłady dobrych praktyk z Islandii, Finlandii i Niemiec; Lublin: Politechnika Lubelska , 2015, s. 8-18
21 Jaka jest rola edukacji i jej instytucji w promocji proekologicznego stylu życia i gospodarowania ? / Skowron Łukasz, Gąsior Marcin, Marciniak Radosław // W: Jak promować proekologiczny styl życia i gospodarowania : przykłady dobrych praktyk z Islandii, Finlandii i Niemiec; Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 27-36
22 Jakość jako element oczekiwań konsumenckich - podejście produktowe / Maik Robert // W: Współczesny konsument i organizacja w świetle nowych trendów rynkowych; [Red:] Rzemieniak Magdalena, Maciaszczyk Magdalena - Tarnobrzeg: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu , 2015, s. 63-76
23 Koncepcja kapitału ludzkiego w zarządzaniu organizacją publiczną wobec wyzwań przyszłości / Dziwulski Jacek, Harasim Wiesław // W: Koncepcje w zarządzaniu organizacją wobec wyzwań współczesnej gospodarki; [Red:] Cisek Marek, Korneć Radosław - Siedlce: Wydawctwo Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach, 2016, s. 169-178
24 Konsumenci i niepełnosprawni jako wyzwanie dla innych uczestników rynku / Maciaszczyk Magdalena // W: Wiedza i doświadczenie a współczesne koncepcje i narzędzia zarządzania organizacją; [Red:] Toruński Janusz, Chrząścik Marcin - Siedlce: Wydawnitwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2015, s. 182-190
25 Kształtowanie wizerunku organizacji na rynku pracy / Rzemieniak Magdalena // W: Realizacja strategii zarządzania zasobami ludzkimi w obszarze pozyskiwania pracowników; [Red:] Wawer Monika - Lublin: Wydawnictwo WSPA, 2011, s. 27-57
26 Kultura organizacyjna i kompetencje ludzi a zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji / Dziwulski Jacek, Harasim Wiesław // W: Bezpieczeństwo i wyzwania współczesnych organizacji w obliczu gospodarki XXI wieku; [Red:] Toruński Janusz, Chrząścik Marcin - Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016, s. 41-52
27 Lojalność klientów a realizacja ekonomicznych celów przedsiębiorstwa / Bojanowska Agnieszka // W: Współczesny konsument i organizacja w świetle nowych trendów rynkowych; [Red:] Rzemieniak Magdalena, Maciaszczyk Magdalena - Tarnobrzeg: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu , 2015, s. 25-38
28 Marketing communication problems - a case study of agricultural exhibitions / Rzemieniak Magdalena // W: Management, organizations and society; [Red:] Daróczi Miklós, Robak Elżbieta, Vinogradov Sergey - Budapest: Agriform Publishing House, 2017, s. 135-142
29 Marketing ekologiczny : utopia czy konieczność? / Szymoniuk Barbara // W: Przedsiębiorczość i wiedza w kreowaniu rozwoju regionalnego; [Red:] Bojar Ewa, Mieszajkina Elena - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 77-85 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
30 Marketing mobilny jako skuteczne narzędzie promocji sprzedaży / Wyrwisz Joanna // W: Koncepcje , metody i uwarunkowania rozwoju organizacji; [Red:] Dziwiński Piotr, Howaniec Honorata, Malara Zbigniew, Waszkielewicz Wiesław - Kraków: Wydawnictwa AGH, 2014, s. 222-229
31 Marketing w modelu biznesowym sieci organizacyjnej / Skowron Stanisław // W: Współczesny konsument i organizacja w świetle nowych trendów rynkowych; [Red:] Rzemieniak Magdalena, Maciaszczyk Magdalena - Tarnobrzeg: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu , 2015, s. 13-24
32 Metody symulacyjne w CRM / Bojanowska Agnieszka // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Ofcyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2015, s. 613-621
33 Migracja wartości w warunkach sieci organizacyjnych / Skowron Stanisław // W: Granice strukturalnej złożoności organizacji; [Red:] Sopińska Agnieszka, Gregorczyk Sylwestwr - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, 2014, s. 163-172
34 Modern management of the organization of the future in digital era / Dziwulski Jacek, Harasim Wiesław // W: Contemporary challenges in the process of management in organization of the future; [Red:] Domańska-Szaruga Beata, Wójcik-Augustyniak Marzena - Warszawa: Studio Emka, 2012, s. 74-92
35 Multidimensional structure of employee motivation - Clustering approach / Gąsior Marcin, Skowron Łukasz, Sak-Skowron Monika // W: International Conference on Quantitative Sciences and Its Applications (ICOQSIA 2014) [WOS]; Melville, USA: Amer Inst Physics, 2014, s. 748-754 .- (AIP Conference Proceedings, ISSN: 0094-243X ; nr 1635) [MNiSW: 10]
36 New media technologies in marketing communication organization - advertisement and enterteinment tools / Wyrwisz Joanna // W: New methods in intustrial engineering and production management; [Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka - Lublin: Politechnika Lubelska, 2012, s. 87-97
37 Nowe instrumenty skutecznej kampanii promocyjnej / Wyrwisz Joanna // W: Marketing-aktualne problemy i kierunki ewolucji; [Red:] Gębarowski Marcin, Witek Lucyna, Zatwarnicka-Madura Beata - Rzeszów: Oficyna Wydawnicz Politechniki Rzeszowskiej, 2012, s. 311-320
38 Ocena jakości świadczonych usług transportu publicznego w Lublinie / Blicharz Piotr // W: Zarządzanie w organizacjach zorientowanych projakościowo; [Red:] Skrzypek Elżbieta - Lublin: Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2015, s. 25-34
39 Opracowanie wstępnej koncepcji produktu: urządzenia- modułu termoelektrycznego / Rzemieniak Magdalena // W: Nauka transfer rozwój; Lublin: Lubelska Agencja Ochrony Środowiska, 2012, s. 167-178
40 Planowanie wdrożeń systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie / Blicharz Piotr // W: Współczesne wyzwania z perspektywy nauk ekonomicznych; [Red:] Gąsiorowska Elżbieta , Burżacka Monika , Dzik Renata - Ciechanów: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie , 2016, s. 39-49
41 Praktyczne implikacje długości skali pomiarowej w segmentacji rynku bazujacej na analizie skupień / Gąsior Marcin // W: Metody badań marketingowych. Modelowanie, technologia, wizualizacja; [Red:] Grześkowiak Alicja, Mazurek-Łopacińska Krystyna, Sobocińska Magdalena, Stanimir Agnieszka - Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2016, s. 168-178
42 Problem złożoności niematerialnych wartości organizacji w kontekście szkoły zasobowej / Rzemieniak Magdalena // W: Granice zarządzania; [Red:] Romanowska Maria, Cygler Joanna - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, 2014, s. 209-218
43 Problemy zarządzania niematerialnymi wartościami przedsiębiorstw / Rzemieniak Magdalena // W: Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji : determinanty rozwoju współczesnych organizacji; [Red:] Pypłacz Paula, Dudek Dariusz - Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2016, s. 7-19
44 Proces innowacji a marketing lateralny w kontekście scenariusza "Rewolucji Agrarnej" na Lubelszczyźnie / Rzemieniak Magdalena // W: Wpływ sektora B+R na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki przez rozwój innowacyjności. T. 2; [Red:] Jegorow Dorota, Niedużak Andrzej - Chełm: Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS, 2012, s. 106-125
45 Programy lojanościowe a budowanie związków z klientami / Rzemieniak Magdalena // W: Współczesny konsument i organizacja w świetle nowych trendów rynkowych; [Red:] Rzemieniak Magdalena, Maciaszczyk Magdalena - Tarnobrzeg: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu , 2015, s. 39-50
46 Przegląd wybranych metod badania jakości usług / Blicharz Piotr, Urbaś Dawid // W: Współczesny konsument i organizacja w świetle nowych trendów rynkowych; [Red:] Rzemieniak Magdalena, Maciaszczyk Magdalena - Tarnobrzeg: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu , 2015, s. 51-62
47 Przez umysł serce i dłonie - społeczna dydaktyka ekoinnowacji / Szymoniuk Barbara // W: Procesy innowacyjne w polskiej gospodarce - potencjał zmian; [Red:] Francik Anna, Szczepańska-Woszczyna Katarzyna, Dad’o Jaroslav - Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Naukowe Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2016, s. 183-191
48 Public relatons wewnętrzne w kontekście rozwoju pracowników i organizacji / Rzemieniak Magdalena // W: Rozwój potencjału społecznego w organizacji; [Red:] Wawer Monika - Lublin: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, 2012, s. 167-198
49 PWP N-B-P i szkolenia praktyczne dla pracowników naukowych szansą dla transferu nauka-biznes w woj. podkarpackim / Czarnocka Elżbieta, Naraniecka Iwona // W: Innowacyjność nauki polskiej w aplikacjach projektów badawczych; [Red:] Białach Marek, Hubera Miłosz, Blicharska Eliza, Muraczyńska Bożena, Oszust Karolina, Kowalczyk Ewelina - Suchy Las: TMKarpiński, 2014, s. 27-35
50 Rola facebook.com w promacji marki / Wyrwisz Joanna // W: Stabilność organizacji we współczesnej gospodarce; [Red:] Cisek Marek, Nowogródzka Teresa - Warszawa: Stdio EMKA, 2014, s. 188-197
51 Rola komunikacji marketingowej w dobie marketingu 3.0 / Wyrwisz Joanna // W: Przedsiębiorczość i wiedza w kreowaniu rozwoju regionalnego; [Red:] Bojar Ewa, Mieszajkina Elena - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 87-95 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
52 Rola mediów społecznościowych w budowaniu relacji z klientami / Wyrwisz Joanna // W: Współczesne problemy zarządzania a społeczna odpowiedzialność biznesu; [Red:] Depta Adam - Łódź: Wydawnitwo Politechniki Łódzkiej, 2014, s. 218-225
53 Rola wirtualnego asystenta w e-biznesie / Bojanowska Agnieszka // W: Technologie informacyjne w technice i kształceniu; [Red:] Janczarek Marian, Lipski Jerzy - Lublin: Politechnika Lubelska, 2013, s. 18-27
54 The role of a manager in management of the future organization / Dziwulski Jacek, Harasim Wiesław // W: Contemporary challenges in the process of management in organization of the future; [Red:] Domańska-Szaruga Beata, Wójcik-Augustyniak Marzena - Warszawa: Studio Emka, 2012, s. 160-178
55 Strukturalna ocena przyczyn zaangażowania młodego konsumenta w komunikację marketingową w mediach społecznościowych / Gąsior Marcin // W: Współczesny konsument i organizacja w świetle nowych trendów rynkowych; [Red:] Rzemieniak Magdalena, Maciaszczyk Magdalena - Tarnobrzeg: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu , 2015, s. 89-102
56 Tradition and modernity as determinants of market behaviours of disabled consumers / Wyrwisz Joanna, Maciaszczyk Magdalena // W: Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business Conference Proceedings of the 4th International Scientific Conference, October 20-21, 2016, Košice; [Red:] Janošková Mária , Olexowa Cecilia - Bratysława: Faculty of Business Economics with seat in Košice University of Economics in Bratislava , 2016, s. 279-286
57 Wiedza jako zasób niematerialny w przedsiebiorstwie inteligentnym / Rzemieniak Magdalena // W: Organizacja inteligentna - Perspektywa zasobów ludzkich; [Red:] Suszyński Cezary, Leśniak-Łepkowska Grażyna - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, 2016, s. 55-68
58 Wizerunkowy aspekt shockvertisingu / Rzemieniak Magdalena // W: Public Relations - doświadczenia, badania, wątpliwoci; [Red:] Chmielewski Zbigniwe, Stasiuk-Krajewska Karina, Tworzydło Dariusz - Rzeszów: Newsline, 2011, s. 71-87
59 Wpływ kapitału intelektualnego na zarządzanie organizacją publiczną w erze cyfrowej / Dziwulski Jacek // W: Współczesny konsument i organizacja w świetle nowych trendów rynkowych; [Red:] Rzemieniak Magdalena, Maciaszczyk Magdalena - Tarnobrzeg: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu , 2015, s. 117-136
60 Wpływ technologii na rozwój komunikacji marketingowej / Rzemieniak Magdalena // W: Koncepcje zarządzania współczesnymi organizacjami; [Red:] Kucęba Robert, Kulej-Dudek Edyta, Pypłacz Paula, Smoląg Klaudia - Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2014, s. 160-172
61 Wprowadzenie / Skowron Stanisław // W: Jak promować proekologiczny styl życia i gospodarowania : przykłady dobrych praktyk z Islandii, Finlandii i Niemiec; Lublin: Politechnika Lubelska, 2015, s. 4-7
62 Wykorzystanie istoty kapitału intelektualnego do zarządzania organizacjami publicznymi / Harasim Wiesław, Dziwulski Jacek // W: Refleksyjnie o współczesnym zarządzaniu; [Red:] Kożuch Barbara, Sułkowski Łukasz - Kraków: Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 2016, s. 151-163
63 Wykorzystanie mediów społecznościowych w marketingu terytorialnym / Wyrwisz Joanna // W: Współczesny konsument i organizacja w świetle nowych trendów rynkowych; [Red:] Maciaszczyk Magdalena, Rzemieniak Magdalena - Tarnobrzeg: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu , 2015, s. 103-116
64 Wykorzystanie narzędzi marketingu online do budowania interakcji z klientami / Wyrwisz Joanna // W: Innowacyjne metody w inżynierii produkcji; [Red:] Lipski Jerzy, Świć Antoni, Bojanowska Agnieszka - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 132-142 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
65 Wykorzystywanie kreatywności intelektualnej i kompetencji twórczych ludzi w zarządzaniu kapitałem ludzkim organizacji przyszłości / Dziwulski Jacek, Harasim Wiesław // W: Wiedza i doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem; [Red:] Cisek Marek, Wąsowska Katarzyna - Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2015, s. 116-133
66 Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji inteligentnej / Dziwulski Jacek // W: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej; [Red:] Harasim Wiesław - Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji, 2012, s. 65-81
67 Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji publicznej / Dziwulski Jacek, Harasim Wiesław // W: Refleksyjnie o współczesnym zarządzaniu; [Red:] Kożuch Barbara, Sułkowski Łukasz - Kraków: Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 2016, s. 164-176
68 Zarządzanie organizacjami turystycznymi w persektywie strategicznej / Dziwulski Jacek // W: Zarządzanie produktem i walorami kulturowymi w turystyce; [Red:] Sawicki Bogusław, Mazurek-Kusiak Anna K., Janicka Joanna - Lublin: 2012, s. 7-19
69 Zintegrowana komunikacja marketingowa w kreowaniu marki miasta / Wyrwisz Joanna // W: Nowe trendy w zarządzaniu organizacjami. Współczesne dźwignie rozwoju regionalnego; [Red:] Szpaderski Adam, Chrząścik Marcin - Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2017, s. 93-107
70 Znaczenie konsumenckiej aktywności online dla działań marketingowych przedsiębiorstw rynku IT / Gąsior Marcin // W: Marketing-aktualne problemy i kierunki ewolucji; [Red:] Gębarowski Marcin, Witek Lucyna, Zatwarnicka-Madura Beata - Rzeszów: Oficyna Wydawnicz Politechniki Rzeszowskiej, 2012, s. 99-106