Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Raport jednostki organizacyjnej

Katedra Finansów i Rachunkowości

Wydział Zarządzania
-
Autorzy Publikacje Publikacje z Impact Factor Publikacje z listy filadelfijskiej Publikacje z listy MNisW Współpraca z zagranicą Suma punktów jednostki Suma cytowań
5 7 1 1 6 0 67 0

Publikacje:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(6)

1 Budynek centralnego laboratorium wdrożeń Politechniki Lubelskiej – możliwość skutecznej integracji różnych technologii energetycznych / Kacejko Piotr, Pijarski Paweł, Gałązka Karolina // RYNEK ENERGII - 2018, nr 3, vol. 136, s. 27-30 [MNiSW: 11]
2 Determinants of changes in stock market prices based on companies in the WIG-INFO index / Paździor Artur, Paździor Maria // ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU - 2018, nr 2, vol. 79, s. 155-163 [MNiSW: 8]
3 Economic conditions of restructuring of medical entitie / Caputa Wiesław, Paździor Artur, Rybak Piotr // ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU - 2018, nr 2, vol. 79, s. 219-230 [MNiSW: 8]
4 Local currencies as an instrument for implementing the concept of sustainable development / Miszczuk Magdalena // PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - 2018, nr 2, vol. 13, s. 83-90 [MNiSW: 15]
5 Uwarunkowania rozwoju produkcji energii elektrycznej na bazie źródeł odnawialnych / Janik Wiesław, Kaproń Henryk, Paździor Artur // RYNEK ENERGII - 2018, nr 2, s. 22-27 [MNiSW: 11]
6 Źródła finansowania działalności inwestycyjnej firm rodzinnych / Sosińska-Wit Małgorzata, Gałązka Karolina // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2018, nr 7, cz. 3, vol. 19, s. 223-236 [MNiSW: 14]

Rozdzialy(1)

1 Rozwój przemysłu w Lublinie / Miszczuk Andrzej, Miszczuk Magdalena // W: Lublin : historia, społeczeństwo, gospodarka; [Red:] Janicki Wojciech - Lublin: Wydawctwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018, s. 125-137