Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Raporty - lista jednostek

Liczba jednostek: 61
Lp. Jednostka organizacyjna
1 Biblioteka Politechniki Lubelskiej
2 Biuro Karier Politechniki Lublskiej
3 Biuro Rzecznika Patentowego
4 Instytut Elektrotechniki i Elektrotechnologii
5 Instytut Elektroniki i Technik Informacyjnych
6 Instytut Informatyki
7 Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska
8 Instytut Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
9 Instytut Technologicznych Systemów Informacyjnych
10 Instytut Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii
11 Katedra Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
12 Katedra Automatyki i Metrologii
13 Katedra Automatyzacji
14 Katedra Budownictwa Ogólnego
15 Katedra Dróg i Mostów
16 Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką
17 Katedra Finansów i Rachunkowości
18 Katedra Fizyki Stosowanej
19 Katedra Geotechniki
20 Katedra Inżynierii Materiałowej
21 Katedra Inżynierii Procesów Budowlanych
22 Katedra Inżynierii Systemów Informacyjnych
23 Katedra Jakości Powietrza Wewnętrznego i Zewnętrznego
24 Katedra Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej
25 Katedra Konserwacji Zabytków
26 Katedra Konstrukcji Budowlanych
27 Katedra Marketingu
28 Katedra Matematyki
29 Katedra Matematyki Stosowanej
30 Katedra Mechaniki Budowli
31 Katedra Mechaniki Ciała Stałego
32 Katedra Mechaniki Stosowanej
33 Katedra Metod i Technik Nauczania
34 Katedra Metod Ilościowych w Zarządzaniu
35 Katedra Napędów i Maszyn Elektrycznych
36 Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa
37 Katedra Podstaw Inżynierii Produkcji
38 Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn i Mechatroniki
39 Katedra Podstaw Techniki
40 Katedra Pojazdów Samochodowych
41 Katedra Sieci Elektrycznych i Zabezpieczeń
42 Katedra Strategii i Projektowania Biznesu
43 Katedra Technologii i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
44 Katedra Termodynamiki, Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych
45 Katedra Urzadzeń Elektrycznych i Techniki Wysokich Napięć
46 Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków
47 Katedra Zarządzania
48 Laboratorium Analiz Środowiskowych
49 Laboratorium Budownictwa
50 Lubelskie Centrum Transferu Technologii
51 Politechnika Lubelska
52 Samodzielna Pracownia Architektoniczna
53 Sekretariat dziekana Podstaw Techniki
54 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
55 Wydział Budownictwa i Architektury
56 Wydział Elektrotechniki i Informatyki
57 Wydział Inżynierii Środowiska
58 Wydział Mechaniczny
59 Wydział Podstaw Techniki
60 Wydział Zarządzania
61 Zakład Fizyki Technicznej i Ekobudownictwa