Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Raporty - lista jednostek

Liczba jednostek: 60
Lp. Jednostka organizacyjna
1 Biblioteka Politechniki Lubelskiej
2 Biuro Karier Politechniki Lublskiej
3 Biuro Rzecznika Patentowego
4 Instytut Elektrotechniki i Elektrotechnologii
5 Instytut Elektroniki i Technik Informacyjnych
6 Instytut Informatyki
7 Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska
8 Instytut Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
9 Instytut Technologicznych Systemów Informacyjnych
10 Instytut Transportu, Silników Spalinowych i Ekologii
11 Katedra Architektury,Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
12 Katedra Automatyki i Metrologii
13 Katedra Automatyzacji
14 Katedra Budownictwa Ogólnego
15 Katedra Dróg i Mostów
16 Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką
17 Katedra Ergonomii
18 Katedra Finansów i Rachunkowości
19 Katedra Fizyki Stosowanej
20 Katedra Geotechniki
21 Katedra Inżynierii Materiałowej
22 Katedra Inżynierii Procesów Budowlanych
23 Katedra Jakości Powietrza Wewnętrznego i Zewnętrznego
24 Katedra Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej
25 Katedra Konserwacji Zabytków
26 Katedra Konstrukcji Budowlanych
27 Katedra Marketingu
28 Katedra Matematyki
29 Katedra Matematyki Stosowanej
30 Katedra Mechaniki Budowli
31 Katedra Mechaniki Ciała Stałego
32 Katedra Mechaniki Stosowanej
33 Katedra Metod i Technik Nauczania
34 Katedra Metod Ilościowych w Zarządzaniu
35 Katedra Napędów i Maszyn Elektrycznych
36 Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa
37 Katedra Podstaw Inżynierii Produkcji
38 Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn i Mechatroniki
39 Katedra Podstaw Techniki
40 Katedra Pojazdów Samochodowych
41 Katedra Procesów Polimerowych
42 Katedra Sieci Elektrycznych i Zabezpieczeń
43 Katedra Termodynamiki, Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych
44 Katedra Urzadzeń Elektrycznych i Techniki Wysokich Napięć
45 Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków
46 Katedra Zarządzania
47 Laboratorium Analiz Środowiskowych
48 Laboratorium Budownictwa
49 Lubelskie Centrum Transferu Technologii
50 Politechnika Lubelska
51 Samodzielna Pracownia Architektoniczna
52 Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
53 Wydział Budownictwa i Architektury
54 Wydział Elektrotechniki i Informatyki
55 Wydział Inżynierii Środowiska
56 Wydział Mechaniczny
57 Wydział Podstaw Techniki
58 Wydział Zarządzania
59 Wydział Zarządzania
60 Zakład Fizyki Technicznej i Ekobudownictwa