Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Publikacje powstałe w ramach współpracy z CZECHY

-
   

Publikacje:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(7)

1 Analyses of calcium influence on the ALSi9CuMnNi alloy / Náprstková Nataša , Kraus Pavel , Cais Jaromír , Stančeková Dana , Miturska Izabela // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2018, nr 3, vol. 12, s. 32-38 [MNiSW: 10]
2 The application of grinding of ceramic materials / Stancekova Dana, Petru Jana, Svobodova Jaroslava, Miturska Izabela, Molotova Sarka // MATERIALS SCIENCE FORUM - 2018, vol. 919, s. 215-221
3 Application of selected Levy processes for degradation modelling of long range mine belt using real-time data / Valis D., Mazurkiewicz Dariusz // ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING - 2018, nr 4, vol. 18, s. 1430-1440 [MNiSW: 30]
4 Effect of active rubber powder on structural two-component epoxy resin and its mechanical properties / Muller Miroslav, Valasek Petr, Rudawska Anna, Choteborsky Rostislav // JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2018, nr 14, vol. 32, s. 1531-1547 [MNiSW: 20]
5 The effect of adding halloysite nanotubes as filler on the mechanical properties of low-density polyethylene / Dulebová L'udmila, Głogowska Karolina, Hajek Jaroslav, Fic Jakub // MATERIALS SCIENCE FORUM - 2018, vol. 919, s. 144-151
6 Effect of rubber powder from waste tyre rubbers on mechanical properties of one-component polyurethane putty / Tichy M., Muller M, Valasek P., Miturska Izabela // AGRONOMY RESEARCH - 2018, nr 1 (Spec.), vol. 16, s. 1257 -1265
7 An innovative method for producing balls from scrap rail heads / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz, Cyganek Zdzisław, Andrietti Stephane, Barbelet Mickael // INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY - 2018, nr 1-4, vol. 97, s. 893-901 [MNiSW: 25]

Projekty wynalazcze (2)

1 Wytłaczarka ślimakowa [Zgłoszenie nr (21) 422115] / Sikora Janusz, Hajek Jaroslav // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 4, s. 17-17
2 Wytłaczarka ślimakowa do tworzyw polimerowych [Zgłoszenie nr (21) 422116] / Sikora Janusz, Hajek Jaroslav // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 4, s. 17-17

Referaty (2)

1 Analysis of the safety systems damage on the example of a suburban transport enterprise / Rybicka Iwona, Caban Jacek, Vrábel Ján, Šarkan Branislav, Stopka Ondrej, Misztal Wojciech // W: XI International Scientific and Technical Conference "Automotive safety 2018" : problemy bezpieczeństwa w pojazadch samochodowych, 18-20 April 2018, Casta-Papiernicka (SK) : abstract of papers - 2018, s. 107-107
2 Ocena stanu obiektu technicznego na podstawie degradacji oleju jako nośnika informacji diagnostycznych / Gajewski Jakub, Vališ David , Jonak Józef // W: 31 Konferencja Naukowa PRMR : Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Zakopane, 22-24 stycznia 2018 - 2018

Rozdzialy(2)

1 Analysis of the safety systems damage on the example of a suburban transport enterprise / Rybicka Iwona, Caban Jacek, Vrabel Jan, Sarkan Branislav, Stopka Ondrej, Misztal Wojciech // W: 11th International Scientific and Technical Conference on Automotive Safety, 2018 [WOS]; New York: IEEE, 2018, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 15]
2 Systém konzervace obilovin s vyšší vlhkostí / Łusiak Tomasz, Tomaszewski Sławomir, Doležal Petr, Zeman Ladislav, Szwedziak Katarzyna, Polańczyk Ewa // W: Aplikacyjne i teoretyczne problemy w przemyśle rolno-spożywczym - innowacje - synergia nauki, przemysłu, zdrowia i życia ; [Red:] Szwedziak Katarzyna, Tukiendorf Marek, Biłos Łukasz, Jakubowski Tomasz - Opole: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2018, s. 75-90 .- (Studia i Monografie)