Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Publikacje powstałe w ramach współpracy z IRLANDIA

-
   

Publikacje:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(3)

1 Cold plasma as an innovative construction method of voltammetric biosensor based on laccase / Malinowski Szymon, Wardak Cecylia, Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Herbert Peter Anthony Fry, Panek Rafał // SENSORS - 2018, nr 12, vol. 18, s. 1-13 [MNiSW: 30]
2 Laccase enzyme polymerization by soft plasma jet for durable bioactive coatings / Malinowski Szymon, Herbert Peter Anthony Fry, Rogalski Jerzy, Jaroszyńska-Wolińska Justyna // POLYMERS - 2018, nr 5, vol. 10, s. 1-19 [MNiSW: 40]
3 Theoretical predictions of anti-corrosive properties of THAM and its derivatives / Malinowski Szymon, Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Herbert Tony // JOURNAL OF MOLECULAR MODELING - 2018, nr 1, vol. 24, s. 1-12 [MNiSW: 20]

Projekty wynalazcze (3)

1 Sposób osadzania bioaktywnych powłok wielofunkcyjnych [Patent nr (11) 230529 (21) 421256] / Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Herbert Anthony, Rogalski Jerzy, Malinowski Szymon // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 11, s. 4004-4004 [MNiSW: 30]
2 Sposób osadzania bioaktywnych powłok wielofunkcyjnych [Zgłoszenie nr (21) 421256] / Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Herbert Anthony, Rogalski Jerzy, Malinowski Szymon // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 4, s. 14-14
3 Sposób otrzymywania czujników z warstwą receptorową oraz czujniki otrzymywane tym sposobem [Zgłoszenie nr (21) 422660] / Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Herbert Anthony, Malinowski Szymon, Wardak Cecylia // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 7, s. 13-13

Referaty (2)

1 Biosensor constructed by SPP plasma technique for determination of dihydroxybenzene isomers / Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Malinowski Szymon, Wardak Cecylia, Herbert Peter Anthony Fry // W: HAKONE XVI : 16th International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry, 2-7 September 2018, Beijing, China - 2018
2 Quantum-chemical analysis of laccase bio-coating formation in corona plasma jet / Malinowski Szymon, Herbert Peter Anthony Fry, Jaroszyńska-Wolińska Justyna // W: HAKONE XVI : 16th International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry, 2-7 September 2018, Beijing, China - 2018