Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Artykuły

-
   

Publikacje:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Artykuły(509)

1 "Mechanika w swym rozwoju historycznym" według profesora Feliksa Kucharzewskiego / Szcześniak Wacław, Ataman Magdalena // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2018, nr 6, s. 957-963 [MNiSW: 7]
2 2D Image - based industrial robot and effector trajectory control algorithm / Czarnecka Anna, Sobaszek Łukasz, Świć Antoni // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2018, nr 1, vol. 14, s. 73-83 [MNiSW: 11]
3 Adaptive optimal control of electric power system operation mode on the base of least action principle / Gryniewicz-Jaworska Michalina, Lezhniuk Petro D., Kulyk Volodymyr V. , Netrebskiy Volodymyr V, Duchkov Yevhenii V. // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2018, nr 3, vol. 12 [MNiSW: 10]
4 Advanced time-frequency representation in voice signal analysis / Mika Dariusz, Józwik Jerzy // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2018, nr 1, vol. 12, s. 251-259 [MNiSW: 10]
5 The air flow influence on the drag force of a sports car / Czyż Zbigniew, Karpiński Paweł, Gęca Michał, Diaz J.U. // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2018, nr 2, vol. 12, s. 121-127 [MNiSW: 10]
6 Aktualne potrzeby mieszkańców podstawą programowania rewitalizacji osiedli budynków prefabrykowanych / Ostańska Anna // PRZEGLAD BUDOWLANY - 2018, nr 3, s. 38-40 [MNiSW: 5]
7 Alternatywne sposoby wytwarzania elementów żurawi przyczepowych / Nieoczym Aleksander, Drozd Kazimierz // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2018, nr 3, s. 24-27 [MNiSW: 7]
8 Analiza chropowatości powierzchni ukształtowanej wybranymi metodami w aspekcie zdolności utrzymania oleju w procesie tarcia / Skoczylas Agnieszka, Zaleski Kazimierz // STAL, METALE & NOWE TECHNOLOGIE - 2018, nr 9-10, s. 39-42 [MNiSW: 3]
9 Analiza ekonomiczna wybranych instalacji dualnych / Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata, Kęska Piotr // GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA - 2018, nr 4, s. 132-137 [MNiSW: 11]
10 Analiza międzynarodowego transportu produktów chemicznych w państwach Grupy Wyszehradzkiej / Samociuk Waldemar, Krzysiak Zbigniew, Bukova Bibiana, Brumercikova Eva, Bąkowski Henryk, Krzywonos Leszek // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2018, nr 6, vol. 97, s. 829-833 [MNiSW: 15]
11 Analiza możliwości budowy wysokowydajnych elastycznych linii pakowania w oparciu o konstrukcje modułowe / Domińczuk Jacek // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2018, nr 2, s. 11-15 [MNiSW: 7]
12 Analiza numeryczna kształtowania cienkościennej części z użyciem wkładki plastycznej / Samołyk Grzegorz // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2018, nr 7, vol. 63, s. 17-21 [MNiSW: 8]
13 Analiza numeryczna wpływu kąta kształtującego na parametry siłowe w procesie walcowania skośnego wałka stopniowanego / Lis Konrad, Pater Zbigniew // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2018, nr 7, vol. 85, s. 219-222 [MNiSW: 7]
14 Analiza porównawcza aplikacji mobilnych do zarządzania projektem informatycznym / Wlaszczyk Ewelina, Miłosz Elżbieta // JOURNAL OF COMPUTER SCIENCES INSTITUTE (JCSI) - 2018, vol. 8, s. 282-285
15 Analiza porównawcza modeli MES procesu walcowania pierścieni / Surdacki Piotr, Gontarz Andrzej // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2018, nr 3, vol. 85, s. 75-79 [MNiSW: 7]
16 Analiza porównawcza narzędzi online do zarządzania i komunikacji w projektach informatycznych / Naumiuk Łukasz, Miłosz Elżbieta // JOURNAL OF COMPUTER SCIENCES INSTITUTE (JCSI) - 2018, vol. 6, s. 73-76
17 Analiza przebiegu zjawisk elektrycznych podczas rozruchu silnika spalinowego autobusu miejskiego / Duk Mariusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 7, vol. 94, s. 108-111 [MNiSW: 14]
18 Analiza sił skrawania przy frezowaniu współbieżnym i przeciwbieżnym odlewniczego stopu aluminium EN AC-AISi 10Mg / Kuczmaszewski Józef, Pieśko Paweł, Zawada-Michałowska Magdalena // MECHANIK - 2018, nr 10, s. 871-873 [MNiSW: 11]
19 Analiza skuteczności wybranych metod segmentacji struktur anatomicznych mózgu / Dzierżak Róża, Michalska Magdalena // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2018, nr 2, vol. 8, s. 58-61 [MNiSW: 7]
20 Analiza sposobów ograniczania barier determinujących rozwój małej firmy produkcyjnej / Rzepka Agnieszka, Bojar Ewa, Olesiński Zbigniew // MODERN MANAGEMENT REVIEW - 2018, nr 25(1-2018), vol. 23, s. 141-155 [MNiSW: 11]
21 Analiza sygnałów pulsacji płomienia z wykorzystaniem krótkoczasowej transformaty Fouriera / Grądz Żaklin // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2018, nr 3, vol. 8, s. 51-54 [MNiSW: 7]
22 Analiza teoretyczna wpływu gniotu oraz kąta stożka roboczego narzędzia na przebieg procesu przepychania / Winiarski Grzegorz, Gontarz Andrzej // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2018, nr 1, vol. 85, s. 10-14 [MNiSW: 7]
23 Analiza właściwości chemicznych i energetycznych wierzby wiciowej do przemysłowego spalania / Niemczuk Bożena, Nieoczym Aleksander, Caban Jacek, Marczuk Andrzej // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2018, nr 1, vol. 97, s. 44-48 [MNiSW: 15]
24 Analiza wybranych parametrów chropowatości powierzchni po procesie toczenia stopu aluminium AW 6082 T6 / Kłonica Mariusz // MECHANIK - 2018, nr 8-9, s. 730-732 [MNiSW: 11]
25 Analiza zmiany technologii produkcji części / Nieoczym Aleksander // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2018, nr 1, s. 11-13 [MNiSW: 7]
26 Analysis of a cross wedge rolling process for producing drive shafts / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY - 2018, nr 9-12, vol. 94, s. 3075-3083 [MNiSW: 25]
27 Analysis of deburring effectiveness and surface layer properties around edges of workpieces made of 7075 aluminium alloy / Matuszak Jakub, Zaleski Kazimierz // AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY - 2018, nr 3, vol. 90, s. 515-523 [MNiSW: 20]
28 The analysis of failure in concrete and reinforced concrete beams with different reinforcement ratio / Słowik Marta // ARCHIVE OF APPLIED MECHANICS - 2018, s. 1-11 [MNiSW: 20]
29 Analysis of gas sensors array signals for evaluation of mold contamination in buildings / Łagód Grzegorz, Majerek Dariusz, Guz Łukasz, Nabrdalik Małgorzata // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS - 2018, nr 1, vol. 1988, s. [brak stron]-[brak stron]
30 Analysis of metrological properties fiber bragg gratings with a constant and variable period / Zieliński Tomasz, Kisała Piotr // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2018, nr 2, vol. 8, s. 62-67 [MNiSW: 7]
31 Analysis of possibilities to improve environmental operating parameters of modern compression – ignition engines / Osipowicz Tomasz, Abramek Karol Franciszek, Barta Dalibor, Droździel Paweł, Lisowski Maciej // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2018, nr 2, vol. 12, s. 206-213 [MNiSW: 10]
32 Analysis of relation between the 3D printer laser beam power and the surface morphology properties in Ti-6Al-4V titanium alloy parts / Józwik Jerzy, Ostrowski Dawid, Milczarczyk Radosław, Krolczyk Grzegorz M. // JOURNAL OF THE BRAZILIAN SOCIETY OF MECHANICAL SCIENCES AND ENGINEERING - 2018, nr 40, s. 1-10 [MNiSW: 15]
33 Analysis of the correctness of determination of the effectiveness of maintenance service actions / Daniewski Kamil, Kosicka Ewelina, Mazurkiewicz Dariusz // MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING REVIEW - 2018, nr 2, vol. 9, s. 20-25 [MNiSW: 12]
34 Analysis of the effect of selected factors on the strength of adhesive joints / Kłonica Mariusz // IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING - 2018, vol. 393, s. 1-8
35 An analysis of the influence of selected factors on the accident rate in the construction industry / Hoła Bożena, Nowobilski Tomasz, Rudy Jarosław, Czarnocki Krzysztof // CZASOPISMO TECHNICZNE - 2018, vol. 6, s. 95-101 [MNiSW: 13]
36 The analysis of the traffic signs visibility during night driving / Madleňák Radovan, Madleňáková Lucia, Hoštáková Dominika, Droździel Paweł, Török Adam // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2018, nr 2, vol. 12, s. 71-76 [MNiSW: 10]
37 Analysis of the use of OBD II / EOBD congestion diagnostics in the light of vehicles operation and their technical condition / Szokało Agnieszka, Rychter Marcin // JOURNAL OF KONES - 2018, nr 2, vol. 25, s. 371-378 [MNiSW: 14]
38 Analysis of two methods indicating the shoulder joint angles using three dimensional data / Skublewska-Paszkowska Maria, Dekundy Michał, Łukasik Edyta, Smołka Jakub // PHYSICAL ACTIVITY REVIEW - 2018, vol. 6, s. 37-44 [MNiSW: 5]
39 Analytical solutions of a nonlinear two degrees of freedom model of a human middle ear with SMA prosthesis / Rusinek Rafał, Warmiński Jerzy, Weremczuk Andrzej, Szymański Marcin // INTERNATIONAL JOURNAL OF NON-LINEAR MECHANICS - 2018, vol. 98, s. 163-172 [MNiSW: 30]
40 Anti-Ramsey number of Hanoi graphs / Gorgol Izolda, Lechowska Anna // DISCUSSIONES MATHEMATICAE GRAPH THEORY - 2018, vol. 38, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 15]
41 Apparent temperature distribution on scaffoldings during construction works / Szer Iwona, Szer Jacek, Czarnocki Krzysztof, Błazik-Borowa Ewa // WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL AND HEALTH SCIENCES - 2018, nr 3, vol. 12, s. 71-77
42 Application of fly ash derived zeolites in warm-mix asphalt technology / Woszuk Agnieszka // MATERIALS - 2018, nr 9, vol. 11, s. 1-13 [MNiSW: 35]
43 Application of neural networks in the classification of medical images textures / Dzierżak Róża, Wójcik Waldemar // ARTIFICIAL INTELLIGENCE - 2018, nr 1, vol. 79, s. 49-55 [MNiSW: 40]
44 Application of neural reconstruction of tomographic images in the problem of reliability of flood protection facilities / Rymarczyk Tomasz, Kłosowski Grzegorz // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2018, nr 3, vol. 20, s. 425-434 [MNiSW: 25]
45 Application of recycled ceramic aggregates for the production of mineral-asphalt mixtures / Andrzejuk Wojciech, Barnat-Hunek Danuta, Siddique Rafat , Zegardło Bartosz, Łagód Grzegorz // MATERIALS - 2018, nr 5, vol. 11 [MNiSW: 35]
46 Application of selected Levy processes for degradation modelling of long range mine belt using real-time data / Valis D., Mazurkiewicz Dariusz // ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING - 2018, nr 4, vol. 18, s. 1430-1440 [MNiSW: 30]
47 Application of the elastic-plastic model in the analysis of the displacement in a rock mass / Marczak Halina // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2018, nr 2, vol. 12, s. 188-196 [MNiSW: 10]
48 Application of the Sherman-Morrison formula to short-circuit analysis of transmission networks with phase-shifing transformers / Kacejko Piotr, Machowski Jan // ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH - 2018, vol. 155, s. 289-295 [MNiSW: 30]
49 Application of type-2 interval fuzzy sets to contractor qualification process / Tomczak Michał, Jaśkowski Piotr // KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING - 2018, nr 8, vol. 22, s. 2702-2713 [MNiSW: 20]
50 Applications of modern imaging technology in orthopaedic trauma surgery / Krakowski Przemysław, Karpiński Robert, Maciejewski Marcin // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2018, nr 3, vol. 14, s. 87-97 [MNiSW: 11]
51 Are you in top 1% (1 % )? / Kosmulski Marek // SCIENTOMETRICS - 2018, nr 2, vol. 114, s. 557-565 [MNiSW: 35]
52 Assessment of energy harvesting and vibration mitigation of a pendulum dynamic absorber / Kęcik Krzysztof // MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING - 2018, vol. 108, s. 198-209 [MNiSW: 45]
53 Assessment of internal defects of hardfacing coatings in regeneration of machine parts / Józwik Jerzy, Dziedzic Krzysztof, Usydus Ireneusz, Ostrowski Dawid, Krolczyk Grzegorz M. // JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY - 2018, nr 5, vol. 25, s. 1144-1153 [MNiSW: 20]
54 An assessment of microcracks in the Interfacial Transition Zone of durable concrete composites with fly ash additives / Golewski Grzegorz // COMPOSITE STRUCTURES - 2018, vol. 200, s. 515-520 [MNiSW: 35]
55 The assessment of possibility of using sanitary ceramic waste as concrete aggregate—determination of the basic material characteristics / Ogrodnik Paweł, Szulej Jacek // APPLIED SCIENCES-BASEL - 2018, nr 7, vol. 8, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 25]
56 Asymptotic dissipativity of random processes with impulse perturbation in the poisson approximation scheme / Samoilenko I. V. , Chabanyuk Yaroslav, Nikitin A. V. // CYBERNETICS AND SYSTEMS ANALYSIS - 2018, nr 2, vol. 54, s. 205-211
57 Awaria instalacji chłodniczej. Cz. 1, Wady złącza spawanego jako przyczyna poważnej awarii instalacji chłodniczej / Gardyński Leszek // DOZOR TECHNICZNY - 2018, nr 3, s. 10-15 [MNiSW: 5]
58 Badania warunków tarcia pary trącej ołów - ABS w warunkach modelowania fizycznego / Wójcik Łukasz, Lis Konrad // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2018, nr 9, vol. 85, s. 327-331 [MNiSW: 7]
59 Badanie jakości i zafałszowań miodów naturalnych / Sykut Barbara, Kowalik Konrad, Hus Wojciech // POSTEPY TECHNIKI PRZETWORSTWA SPOZYWCZEGO - 2018, nr 1, s. 60-64 [MNiSW: 6]
60 Badanie warunków tarcia w procesie walcowania pierścieni na gorąco / Surdacki Piotr, Gontarz Andrzej // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2018, nr 6, vol. 85, s. 182-185 [MNiSW: 7]
61 Behavior of new hydroxyapatite/glucan composite in human serum / Borkowski Leszek, Lubek Tomasz, Jojczuk Mariusz, Nogalski Adam, Balcarz Anna, Pałka Krzysztof, Hajnos Mieczysław, Ginalska Grażyna // JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART B-APPLIED BIOMATERIALS - 2018, nr 7, vol. 106, s. 2653-2664 [MNiSW: 30]
62 Bezpieczeństwo maszyn - określenie poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL / Danilczuk Wojciech // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2018, nr 7-8, vol. 221, s. 53-57 [MNiSW: 7]
63 Bezpieczeństwo wymiany danych w systemach sterowania i nadzoru / Jędrychowski Robert, Sereja Klara // RYNEK ENERGII - 2018, nr 1, vol. 134, s. 72-78 [MNiSW: 11]
64 Bioakumulacja metali alkalicznych i metali ziem alkalicznych w biomasie koniczyny łąkowej uprawianej na podłożach zawierających odpady wiertnicze / Kujawska Justyna, Pawłowska Małgorzata // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2018, nr 4, vol. 97, s. 88-92 [MNiSW: 15]
65 Broadband frequency response of a nonlinear resonator with clearance for energy harvesting / Łygas Krystian, Wolszczak Piotr, Litak Grzegorz // MATEC WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2018, vol. 148 [MNiSW: 15]
66 Buckling and limit states of composite profiles with top-hat channel section subjected to axial compression / Różyło Patryk, Dębski Hubert, Kral Jan // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 080001-1-080001-10 [MNiSW: 15]
67 Budynek centralnego laboratorium wdrożeń Politechniki Lubelskiej – możliwość skutecznej integracji różnych technologii energetycznych / Kacejko Piotr, Pijarski Paweł, Gałązka Karolina // RYNEK ENERGII - 2018, nr 3, vol. 136, s. 27-30 [MNiSW: 11]
68 Cavitation erosion resistance and wear mechanism model of flame-sprayed Al2O3-40%TiO2/NiMoAl cermet coatings / Szala Mirosław, Hejwowski Tadeusz // COATINGS - 2018, nr 7, vol. 8
69 Characteristic features of heating semiconductor silicon structures during rapid thermal treatment in the vlsi technology / Bondariev Vitalii, Gorushko Valentina, Pilipenko Vladimir , Solodukha Vitali // HIGH TEMPERATURE MATERIAL PROCESSES - 2018, nr 1, vol. 22, s. 1-6
70 Characterization of membrane processed honey and the effect of ultrafiltration with diafiltration on subsequent spray drying / Samborska Katarzyna, Suszek Justyna, Hać-Szymańczuk Elżbieta, Matwijczuk Arkadiusz, Gładyszewska Bożena, Chocyk Dariusz, Gładyszewski Grzegorz, Gondek Ewa // JOURNAL OF FOOD PROCESS ENGINEERING - 2018, s. 1-9 [MNiSW: 20]
71 Charge-transfer excited state in pyrene-1-carboxylic acids adsorbed on titanium dioxide nanoparticles / Krawczyk Stanisław, Nawrocka Agnieszka, Zdyb Agata // SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY - 2018, vol. 198, s. 19-26 [MNiSW: 30]
72 Chemical and phase composition of the friction surfaces Fe-Mn-C-B-Si-Ni-Cr hardfacing coatings / Paszeczko Mychajło, Dziedzic Krzysztof, Mendyk Ewaryst, Józwik Jerzy // JOURNAL OF TRIBOLOGY-TRANSACTIONS OF THE ASME - 2018, nr 2, vol. 140, s. 021302-1-021302-5 [MNiSW: 25]
73 The choice of boundary conditions and mesh for scaffold FEM model on the basis of natural vibrations measurements / Cyniak Patrycja, Błazik-Borowa Ewa, Szer Jacek, Lipecki Tomasz, Szer Iwona // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 150002-1-150002-12 [MNiSW: 15]
74 Cifrovoe modelirovanie raspredeleniâ vlažnosti v častnom slučae anizotropnoj počvennoj sredy / Iwanek Małgorzata // POČVOVEDENIE - 2018, nr 1, s. 70-77
75 Ciliated protozoa in the impact zone of the Uzhgorod treatment plant / Pliashechnyk Volodymyr , Danko Y., Łagód Grzegorz, Drewnowski J., Kuzmina Tatyana, Babko Roman // E3S WEB OF CONFERENCES - 2018, vol. 30, s. 1-7
76 Clays of different plasticity as materials for landfill liners in rural systems of sustainable waste management / Widomski Marcin, Stępniewski Witold, Musz-Pomorska Anna // SUSTAINABILITY - 2018, nr 7, vol. 10, s. 1-16 [MNiSW: 20]
77 Comparative analysis of riveted and adhesive joints of GFRP laminates in the aspect of aerostructure applications / Bielawski Radosław, Kłonica Mariusz, Rządkowski Witold // INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - 2018, nr 2, s. 68-74 [MNiSW: 13]
78 Comparative analysis of the photovoltaic cells efficiency depending on the substrate material processing technology / Billewicz Piotr // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 7, vol. 94, s. 146-149 [MNiSW: 14]
79 Comparison of crack propagation analyses in a pull-out test / Gontarz Jakub, Podgórski Jerzy, Siegmund Michał // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 130011-1-130011-8 [MNiSW: 15]
80 The comparison of effects of hygrothermal conditioning on mechanical properties of fibre metal laminates and fibre reinforced polymers / Majerski Krzysztof, Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław // COMPOSITES PART B-ENGINEERING - 2018, vol. 142, s. 108-116 [MNiSW: 45]
81 Comparison of invasive and non-invasive TDR sensors features for moisture evaluation of the building materials / Suchorab Zbigniew, Garbacz Monika, Duda Sylwia, Barnat-Hunek Danuta, Majerek Dariusz // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS - 2018, nr 1, vol. 1988, s. [brak stron]-[brak stron]
82 Comparison of the existing photovoltaic power plant performance simulation in terms of different sources of meteorological data / Cieślak Krystian, Dragan Piotr // E3S WEB OF CONFERENCES - 2018, vol. 49, s. 1-8
83 A comparison study of the features of DC/DC systems with Si IGBT and SiC MOSFET transistors / Fatyga Karol, Kwaśny Łukasz, Stefańczak Bartłomiej // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2018, nr 2, vol. 8, s. 68-71 [MNiSW: 7]
84 The complex of St. Florian and St. Catherine Church in Gołąb as a unique example of military art of Lublin Voivodeship / Krupa Karol, Gleń Piotr // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2018, nr 1, z.65, vol. 35, s. 151-160 [MNiSW: 9]
85 Computational intelligence in control of AGV multimodal systems / Kłosowski Grzegorz, Gola Arkadiusz, Tibouttowa Amila // IFAC-PapersOnLine - 2018, nr 11, vol. 51, s. 1421-1427
86 A concept of discrete element method based on overlapping regions of spherical particles for modeling solid body behavior / Nowicki Tomasz // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 140009-1-140009-6 [MNiSW: 15]
87 Concrete resistant to spalling made with recycled aggregate from sanitary ceramic wastes – The effect of moisture and porosity on destructive processes occurring in fire conditions / Zegardło Bartosz, Szeląg Maciej, Ogrodnik Paweł // CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - 2018, vol. 173, s. 58-68 [MNiSW: 40]
88 Conditions of individual entrepreneurship in the opinion of the inhabitants of Lublin / Mieszajkina Elena // ORGANIZACJA I ZARZADZANIE : KWARTALNIK NAUKOWY - 2018, nr 1, s. 95-104 [MNiSW: 9]
89 Considerations of 2G HTS Transformer Temperature During Short Circuit / Jaroszyński Leszek, Wojtasiewicz Grzegorz, Janowski Tadeusz // IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY - 2018, nr 4, vol. 28 [MNiSW: 20]
90 Contact Problem for Crank-Planetary Reduction Gear / Yanchevskyi Igor V., Komada Paweł, Stelmak Nataliia V., Lytvynenko Denys // NAUKOVI VISTI NTUU KPI - 2018, nr 1, s. 73-80
91 Control system for distributed generation in low voltage network systems / Jędrychowski Robert, Sereja Klara // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 7, vol. 94, s. 50-53 [MNiSW: 14]
92 Corporate Wellness : the case of Coca-Cola Poland Company / Mazur Barbara, Mazur-Małek Marta // INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY MANAGEMENT [WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE KWARTALNIK ŚRODOWISK NAUKOWYCH I LIDERÓW BIZNESU] - 2018, nr 2, vol. 17, s. 97-110 [MNiSW: 14]
93 Critical temperature evaluation for a steel frame with joint stiffness decreasing in fire / Maślak Mariusz, Pazdanowski Michał, Snela Małgorzata // CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY - 2018, nr 2, 65, vol. 35, s. 91-101 [MNiSW: 9]
94 Cross-sensitivity of hydrogen sensors to relative humidity / Majewski Jacek // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 7, vol. 94, s. 128-131 [MNiSW: 14]
95 A current sink controlled by two reference voltages / Jabłoński Sylwester, Sikora Jarosław // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 7, vol. 94, s. 154-156 [MNiSW: 14]
96 Cycle-by-cycle variations in autonomous and spark assisted homogeneous charge compression ignition combustion of stoichiometric air-fuel mixture / Hunicz Jacek // INTERNATIONAL JOURNAL OF SPRAY AND COMBUSTION DYNAMICS - 2018, nr 3, vol. 10, s. 231-243 [MNiSW: 20]
97 Daily kilometrage analysis for selected vehicle groups / Dobrowolski Dariusz, Droździel Paweł, Rybicka Iwona, Madlenak Radovan, Siłuch Dariusz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2018, nr 3, vol. 12 [MNiSW: 10]
98 Damage assessment of channel section columns subjected to uniform compression / Gliszczyński Adrian , Jakubczak Patryk, Kubiak Tomasz, Bieniaś Jarosław // COMPOSITE STRUCTURES - 2018, vol. 202, s. 500-510 [MNiSW: 35]
99 Decision model for planning material supply in construction / Jaśkowski Piotr, Sobotka Anna, Czarnigowska Agata // AUTOMATION IN CONSTRUCTION - 2018, vol. 90, s. 235-242 [MNiSW: 40]
100 Decision-making model supporting the process of planning expenditures for residential building renovation / Bucoń Robert, Tomczak Michał // TECHNOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF ECONOMY - 2018, nr 3, vol. 24, s. 1200-1214 [MNiSW: 35]
101 The delay line with a surface acoustic wave for an oscillator of electric signals in some sensors / Simko Milan, Sebok Milan, Chupac Milan, Korenciak Daniel, Gutten Miroslav , Piotrowska Katarzyna, Żukowski Paweł, Kołtunowicz Tomasz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 3, vol. 94, s. 193-196 [MNiSW: 14]
102 Design solutions for improving the lowest buckling loads of a thin laminate plate with notch / Falkowicz Katarzyna, Dębski Hubert, Teter Andrzej // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 80004-1-80004-10 [MNiSW: 15]
103 Determinants of changes in stock market prices based on companies in the WIG-INFO index / Paździor Artur, Paździor Maria // ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU - 2018, nr 2, vol. 79, s. 155-163 [MNiSW: 8]
104 Determinanty wyboru galerii handlowej, jako element procesu podejmowania decyzji zakupowej klienta / Dziwulski Jacek, Ogrzebacz Tadeusz // ZESZYTY NAUKOWE - WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI W WARSZAWIE - 2018, nr 1, s. 74-97 [MNiSW: 6]
105 Development of cracking patterns in modified cement matrix with microsilica / Szeląg Maciej // MATERIALS - 2018, nr 10, vol. 11 [MNiSW: 35]
106 Diagnostics of the passenger lift gear / Szydło Kamil, Longwic Rafał // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2018, nr 1, vol. 12, s. 26-35 [MNiSW: 10]
107 Dielectric properties of metallic alloy FeCoZr-dielectric ceramic PZT nanostructures prepared by ion sputtering in vacuum conditions / Boiko Oleksandr // IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING [WOS] - 2018, vol. 369 [MNiSW: 15]
108 Digital filters to separate the first and second harmonics of signals in microprocessor-bases protection of electrical installations equipped with transformers / Romanyuk Fyodor, Kachenya Vladislav, Kierczyński Konrad // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 7, vol. 94, s. 46-49 [MNiSW: 14]
109 Displacements of the pipe system caused by a transient phenomenon using the dynamic forces measured in the laboratory / Malesińska Agnieszka, Rogulski Mariusz, Puntorieri Pierfabrizio , Barbaro Giuseppe , Kowalska Beata // MEASUREMENT & CONTROL - 2018, s. 1-10 [MNiSW: 15]
110 Distributed microcracking process of WC/Co cermet under dynamic impulse compressive loading / Postek Eligiusz, Sadowski Tomasz // COMPOSITE STRUCTURES - 2018, vol. 194, s. 494-508 [MNiSW: 35]
111 Disturbed functional connectivity within the left prefrontal cortex and sensorimotor areas predicts impaired cognitive speed in patients with first-episode schizophrenia / Krukow Paweł, Jonak Kamil, Karakuła- Juchnowicz Hanna, Podkowiński Arkadiusz, Jonak Katarzyna, Borys Magdalena, Harciarek Michał // PSYCHIATRY RESEARCH-NEUROIMAGING - 2018, vol. 275, s. 28-35 [MNiSW: 30]
112 Dokumenty potrzebne przy kontroli biletów / Zalewska Anna // ZTM NEWS - 2018, nr 1, vol. 13, s. 11-11
113 Dynamic pulse sensitivity of WC/Co composite / Postek Eligiusz, Sadowski Tomasz // COMPOSITE STRUCTURES - 2018, vol. 203, s. 498-512 [MNiSW: 35]
114 Dynamic response with mass variation of laminated composite twisted plates / Barnat-Hunek Danuta, Anish Anish, Gupta Kamal Kumar, Kumar Ajay, Andrzejuk Wojciech // JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2018, nr 9, vol. 32, s. 4145-4152 [MNiSW: 20]
115 Dynamic wind action on façade scaffoldings / Lipecki Tomasz, Jamińska-Gadomska Paulina, Błazik-Borowa Ewa // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 110001-1-110001-8 [MNiSW: 15]
116 Dynamics and energy harvesting control of an autoparametric pendulum-like system / Mitura Andrzej, Kęcik Krzysztof, Augustyniak Michał // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 7, vol. 94, s. 82-85 [MNiSW: 14]
117 Dynamics identification of a piezoelectric vibrational energy harvester by image analysis with a high speed camera / Wolszczak Piotr, Łygas Krystian, Litak Grzegorz // MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING - 2018, vol. 107, s. 43-52 [MNiSW: 45]
118 Dynamics of SMA micro-actuator in biomechanical system / Rusinek Rafał, Weremczuk Andrzej, Szymański Marcin, Warmiński Jerzy // MATEC WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2018, vol. 148 [MNiSW: 15]
119 Dynamics of two-phase flow analyzed by multi-gate correlations / Rysak Andrzej // EXPERIMENTAL THERMAL AND FLUID SCIENCE - 2018, vol. 98, s. 397-405 [MNiSW: 35]
120 Dynamics, control, and modeling of fractional-order systems / Balthazar Jose-Manoel, Goncalves Paulo B., Litak Grzegorz, Tusset Angelo Marcelo , Cveticanin Livija // SHOCK AND VIBRATION - 2018, vol. 2018, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 20]
121 Economic conditions of restructuring of medical entitie / Caputa Wiesław, Paździor Artur, Rybak Piotr // ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU - 2018, nr 2, vol. 79, s. 219-230 [MNiSW: 8]
122 Efektywność sztucznych sieci neuronowych w rozpoznawaniu znaków pisma odręcznego / Miłosz Marek, Gazda Janusz // JOURNAL OF COMPUTER SCIENCES INSTITUTE (JCSI) - 2018, vol. 7, s. 210-214
123 Efektywny algorytm obrazowania w tomografii ultradźwiękowej i radiowej dla zagadnień dwuwymiarowych / Rymarczyk Tomasz, Sikora Jan, Polakowski Krzysztof, Adamkiewicz Przemysław // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 6, vol. 94, s. 62-69 [MNiSW: 14]
124 The effect of active diluent addition on the energy and adhesive properties of epoxy adhesive / Krawczuk Anna, Domińczuk Jacek // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2018, nr 1, vol. 12, s. 19-25 [MNiSW: 10]
125 Effect of active rubber powder on structural two-component epoxy resin and its mechanical properties / Muller Miroslav, Valasek Petr, Rudawska Anna, Choteborsky Rostislav // JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2018, nr 14, vol. 32, s. 1531-1547 [MNiSW: 20]
126 The effect of adding halloysite nanotubes as filler on the mechanical properties of low-density polyethylene / Dulebova Ludmila, Głogowska Karolina, Hajek Jaroslav, Fic Jakub // MATERIALS SCIENCE FORUM - 2018, vol. 919, s. 144-151
127 Effect of bioaugmentation on biogas yields and kinetics in anaerobic digestion of sewage sludge / Lebiocka Magdalena, Montusiewicz Agnieszka, Cydzik-Kwiatkowska Agnieszka // INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH - 2018, nr 8, vol. 15 [MNiSW: 25]
128 The effect of bioaugmentation with Archaea on the oxygen uptake rate in a sequencing batch reactor / Szaja Aleksandra, Łagód Grzegorz, Jaromin-Gleń Katarzyna, Montusiewicz Agnieszka // WATER - 2018, nr 5, vol. 10, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 30]
129 The effect of changes in atmospheric conditions on the measured sound absorption coefficients of materials for scale model tests / Baruch Katarzyna , Majchrzak Aleksandra, Przysucha Bartosz, Szeląg Agata, Kamiński Tadeusz // APPLIED ACOUSTICS - 2018, vol. 141, s. 250-260 [MNiSW: 30]
130 Effect of curing time the fracture toughness of fly ash concrete composites / Golewski Grzegorz // COMPOSITE STRUCTURES - 2018, vol. 185, s. 105-112 [MNiSW: 35]
131 The effect of different surface treatmens of 316L steel on adhesiv joint strength / Kłonica Mariusz // PROBLEMY EKSPLOATACJI. MAINTENANCE PROBLEMS / JOURNAL OF MACHINE CONSTRUCTION AND MAINTENANCE - 2018, nr 1, vol. 108, s. 83-89 [MNiSW: 12]
132 Effect of load eccentricity on the buckling of thin-walled laminated c-columns / Wysmulski Paweł, Teter Andrzej, Dębski Hubert // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 080008-1-080008-8 [MNiSW: 15]
133 Effect of low-velocity impact damage location on the stability and post-critical state of composite columns under compression / Dębski Hubert, Różyło Patryk, Gliszczyński Adrian // COMPOSITE STRUCTURES - 2018, vol. 184, s. 883-893 [MNiSW: 35]
134 Effect of mass variation on vibration of a functionally graded material plate / Ansari Md Irfan, Kumar Ajay, Barnat-Hunek Danuta, Suchorab Zbigniew, Fic Stanisław, Siedlecka Agnieszka // AIAA JOURNAL - 2018, s. 1-6 [MNiSW: 40]
135 Effect of mesh geometry on power, efficiency, and homogeneity of barrier discharges in the presence of glass dielectric / Gnapowski Ernest, Gnapowski Sebastian, Pytka Jarosław // IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE - 2018, nr 99, vol. PP, s. 1-6 [MNiSW: 20]
136 Effect of polysiloxanes on roughness and durability of basalt fibres–reinforced cement mortar / Barnat-Hunek Danuta, Łagód Grzegorz, Jarosz-Hadam Monika, Fic Stanisław // POLYMERS - 2018, nr 4, vol. 10, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 40]
137 Effect of recasted material addition on the quality of metal-ceramic bond: a macro-, micro-, and nanostudy / Beer-Lech Karolina, Pałka Krzysztof, Skic Anna, Surowska Barbara, Gołacki Krzysztof // ADVANCES IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING - 2018, vol. 2018, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 20]
138 Effect of rubber powder from waste tyre rubbers on mechanical properties of one-component polyurethane putty / Tichy M., Muller M, Valasek P., Miturska Izabela // AGRONOMY RESEARCH - 2018, nr 1 (Spec.), vol. 16, s. 1257 -1265
139 Effect of small additives of polyamide modified by polyvinylpyrrolidone and montmorillonite on polypropylene technological properties and heat resistance / Krasinskyi Volodymyr, Suberlyak Oleh, Kochubei Viktoria, Klym Y., Zemke Viktoria, Jachowicz Tomasz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2018, nr 2, vol. 12, s. 83-88 [MNiSW: 10]
140 Effect of sub-loops in SMA ear system / Mitura Andrzej, Rusinek Rafał // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 120015-1-120015-9 [MNiSW: 15]
141 Effect of surface moisture on the effectiveness of the hydrophobisation of mortars with pumice aggregate / Barnat-Hunek Danuta, Łagód Grzegorz // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS - 2018, nr 1, vol. 1988, s. [brak stron]-[brak stron]
142 Effect of technological parameters on the surface roughness of aluminium alloys after turning / Zagórski Ireneusz, Warda Tomasz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2018, nr 2, vol. 12, s. 144-149 [MNiSW: 10]
143 Effect of ultrasonication on physicochemical properties of apple based nanocellulose-calcium carbonate composites / Szymańska-Chargot M., Cieśla Jolanta, Chylińska Monika, Gdula Karolina, Pieczywek Piotr, Kozioł Arkadiusz, Cieślak Krystian, Zdunek Artur // CELLULOSE - 2018, nr 8, vol. 25, s. 4603-4621 [MNiSW: 45]
144 Effects of atmospheric pressure plasma jet operating with DBD on Lavatera thuringiaca L. seeds' germination / Pawłat Joanna, Starek Agnieszka, Sujak Agnieszka, Terebun Piotr, Kwiatkowski Michał, Budzeń Małgorzata, Andrejko Dariusz // PLOS ONE - 2018, nr 4, vol. 13 [MNiSW: 35]
145 The effects of material’s transport on various steps of production system on energetic efficiency of biodiesel production / Orynycz Olga, Świć Antoni // SUSTAINABILITY - 2018, nr 8, vol. 10 [MNiSW: 20]
146 Effects of mixed adsorption layers of 6-mercaptopurine – Triton X-100 and 6-mercaptopurine – Tween 80 on the double layer parameters at the mercury/chlorates(VII) interface / Nosal-Wiercińska Agnieszka, Kaliszczak Waldemar, Grochowski Mariusz, Wiśniewska Małgorzata, Klepka Tomasz // JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS - 2018, vol. 253, s. 143-148 [MNiSW: 30]
147 Effects of soil-like materials mix from drill cuttings, sewage sludge and sawdust on the growth of trifolium pratense L. and transfer of heavy metals / Kujawska Justyna, Pawłowska Małgorzata // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2018, nr 6, vol. 19, s. 225-230 [MNiSW: 12]
148 The efficiency and technological reliability of biogenic compounds removal during long-term operation of a one-stage subsurface horizontal flow constructed wetland / Jóźwiakowski Krzysztof, Bugajski Piotr, Kurek Karolina, Nunes de Carvalho Maria de Fatima, Araújo Almeida Maria Adelaide, Siwiec Tadeusz , Borowski Gabriel, Czekała Wojciech, Dach Jacek, Gajewska Magdalena // SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY - 2018, vol. 202, s. 216-226 [MNiSW: 40]
149 Efficiency evaluation method for the devices with infrasound impact on functioning of computer equipment / Korchenko Alexander, Tereykovsky Igor, Aytkhozhaevа Evgenia, Seilova Nurgul, Kosyuk Yevgeny, Wójcik Waldemar, Komada Paweł, Sikora Jan // INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS - 2018, nr 2, vol. 64, s. 189-196 [MNiSW: 15]
150 Electric properties of composite ZnO-based ceramics doped with Fe / Fedotov A.S., Pashkevich A, Bliznyuk L.A., Kasiuk J. V., Fedotov A.K., Basov N., Svito I., Budzyński M., Wierteł M., Żukowski Paweł // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 3, vol. 94, s. 197-199 [MNiSW: 14]
151 Electronic and magneto-transport in chirality sorted carbon nanotube films / Janas Dawid, Czechowski Nikodem, Adamus Zbigniew, Giżewski Tomasz // APPLIED PHYSICS LETTERS - 2018, nr 5, vol. 112, s. 053104-1-053104-5 [MNiSW: 35]
152 Energy absorption capability numerical analysis of thin-walled prismatic tubes with corner dents under axial impact / Ferdynus Mirosław, Kotelko Maria, Kral Jan // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2018, nr 2, vol. 20, s. 252-259 [MNiSW: 25]
153 Energy recovery from a non-linear electromagnetic system / Kęcik Krzysztof // ACTA MECHANICA ET AUTOMATICA - 2018, nr 1, vol. 12, s. 11-18 [MNiSW: 14]
154 Energy, economical and ecological analysis of a single-family house using photovoltaic installation / Krawczak Ewelina // E3S WEB OF CONFERENCES - 2018, vol. 49, s. 1-8
155 Enhancement of Mechanical Properties of FDM-PLA Parts via Thermal Annealing / Wach Radosław A., Wolszczak Piotr, Adamus-Włodarczyk Agnieszka // MACROMOLECULAR MATERIALS AND ENGINEERING - 2018, nr 9, vol. 303 [MNiSW: 35]
156 Evaluating uncertainty of surface free energy measurement by the van Oss-Chaudhury-Good method / Rudawska Anna, Jacniacka Elżbieta // INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES - 2018, nr 82, s. 139-145 [MNiSW: 30]
157 Evaluation of hydrocarbon soil pollution using e-nose / Bieganowski Andrzej, Józefaciuk Grzegorz, Bandura Lidia, Guz Łukasz, Łagód Grzegorz, Franus Wojciech // SENSORS - 2018, nr 8, vol. 18, s. 1-14 [MNiSW: 30]
158 Evaluation of morphology and size of cracks of the Interfacial Transition Zone (ITZ) in concrete containing fly ash (FA) / Golewski Grzegorz // JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS - 2018, vol. 357, s. 298-304 [MNiSW: 45]
159 Evaluation of suitability of wheat bran as a natural filler in polymer processing / Majewski Łukasz, Cunha Antonio Gaspar // BIORESOURCES - 2018, nr 3, vol. 13, s. 7037-7052 [MNiSW: 35]
160 Evaluation of the impact of the natural seasoning process on post-machining deformation of thin-walled elements made of aluminium alloy EN AW-2024 / Kuczmaszewski Józef, Pieśko Paweł, Zawada-Michałowska Magdalena // IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING - 2018, vol. 393, s. 1-7
161 Evaluation of the relationship between the incidence of diabetes and selected demographic factors / Klimek Monika, Knap Joanna, Tulwin Tytus, Trojnar Michał, Dzida Grzegorz // CLINICAL DIABETOLOGY - 2018, nr 3, vol. 7, s. 145-150
162 Evaluation of the relationship between the prevalence of diabetes and selected demographic factors / Klimek Monika, Knap Joanna, Tulwin Tytus, Trojnar Michał, Dzida Grzegorz // DIABETOLOGIA KLINICZNA = CLINICAL DIABETOLOGY - 2018, nr 3, vol. 7, s. 145-150 [MNiSW: 10]
163 Evaluation of tribological properties and condition of Ti6Al4V titanium alloy surface / Józwik Jerzy // TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE - 2018, nr 25, Supl.1, s. 170-175 [MNiSW: 15]
164 Experimental and numerical studies of a cracked thin-walled box-beams / Teter Andrzej, Gawryluk Jarosław, Bocheński Marcin // COMPOSITE STRUCTURES - 2018, vol. 202, s. 807-817 [MNiSW: 35]
165 Experimental investigations of energy recovery from an electromagnetic pendulum vibration absorber / Kęcik Krzysztof, Mitura Andrzej, Zaszczyńska Angelika // JOURNAL OF VIBRATION TESTING AND SYSTEM DYNAMICS - 2018, nr 3, vol. 2, s. 209-219 [MNiSW: 5]
166 Experimental vs. analytical modal analysis of a composite circumferentially asymmetric stiffness box beam / Latalski Jarosław, Kowalczuk Marcin // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 100018-1-100018-7 [MNiSW: 15]
167 External costs as a measure of environmental impact in the generation of electricity in Poland / Cel Wojciech, Czechowska-Kosacka Aneta, Kujawska Justyna, Wasąg Henryk // IOP CONFERENCE SERIES: EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCE - 2018, vol. 150, s. 1-8
168 A failure analysis of concrete composites incorporating fly ash during torsional loading / Sadowski Tomasz, Golewski Grzegorz // COMPOSITE STRUCTURES - 2018, vol. 183, s. 527-535 [MNiSW: 35]
169 Fantomy do testowania systemów obrazowania medycznego w PET na przykładzie fantomu Jaszczaka / Wac-Włodarczyk Andrzej, Danilczuk Agata // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 8, vol. 94, s. 110-114 [MNiSW: 14]
170 Fatigue assessment for selected connections of structural steel bridge components using the finite elements method / Śledziewski Krzysztof // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 150001-1-150001-10 [MNiSW: 15]
171 FEM model of middle ear prosthesis with pseudo-elastic effect / Kozik Krzysztof, Klein Wojciech, Rusinek Rafał // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 120014-1-120014-6 [MNiSW: 15]
172 FEM Modelling of a helical wedge rolling process for axisymmetric parts / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2018, nr 1, vol. 12, s. 115-126 [MNiSW: 10]
173 Finite elements strenght analysis of a compressor consisting of four helical rotors / Nieoczym Aleksander, Szklarek Karol // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2018, nr 1, vol. 12, s. 1-8 [MNiSW: 10]
174 The flat wedge rolling mill for forming balls from heads of scrap railway rails / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2018, nr 1, vol. 63, s. 5-12
175 Foldover effect and energy output from a nonlinear pseudo-maglev harvester / Kęcik Krzysztof, Mitura Andrzej, Warmiński Jerzy, Lenci Stefano // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 100009-1-100009-7 [MNiSW: 15]
176 The Food-Specific Serum IgG Reactivity in Major Depressive Disorder Patients, Irritable Bowel Syndrome Patients and Healthy Controls / Karakula-Juchnowicz Hanna, Gałęcka Mirosława, Rog Joanna, Łukaszewicz Zuzanna, Krukow Paweł, Morylowska-Topolska Justyna, Skonieczna-Zydecka Karolina, Krajka Tomasz, Jonak Kamil, Juchnowicz Dariusz // NUTRIENTS - 2018, nr 5, vol. 10, s. 1-16 [MNiSW: 35]
177 Forecasting daily meteorological time series using ARIMA and regression models / Murat Małgorzata, Malinowska Iwona, Gos Magdalena, Krzyszczak Jaromir // INTERNATIONAL AGROPHYSICS - 2018, nr 2, vol. 32, s. 253-264 [MNiSW: 25]
178 Forecasting of Scaffolding Work Comfort Parameters Based on Data from Meteorological Stations / Szer Iwona, Szer Jacek, Pieńko Michał, Robak Aleksander, Jamińska-Gadomska Paulina // WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING - 2018, nr 2, vol. 12, s. 78-84
179 Forming a structure of the CoNiFe alloys by X-ray irradiation / Valko Natalia, Kasperovich Andrei, Kołtunowicz Tomasz // FUNCTIONAL MATERIALS LETTERS - 2018, nr 2, vol. 11 [MNiSW: 20]
180 Forming of thin–walled profiles made of FML in autoclave process / Jakubczak Patryk, Bieniaś Jarosław, Mania Radosław, Majerski Krzysztof // AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY - 2018, nr 3, vol. 90, s. 506-514 [MNiSW: 20]
181 Formulations of parametric models for energy and power system elements in the aspect of control quality improvements / Wójcicka-Migasiuk Dorota, Paśnikowska-Łukaszuk Magdalena // RYNEK ENERGII - 2018, nr 3, vol. 136, s. 82-88 [MNiSW: 11]
182 The fuss formulas in the Poncelet porism / Cieślak Waldemar, Mozgawa Witold // COMPUTER AIDED GEOMETRIC DESIGN - 2018, vol. 66, s. 19-30 [MNiSW: 30]
183 Geometric structure of the c45 steel surface after centrifugal burnishing and perpendicular shot peening / Skoczylas Agnieszka // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2018, nr 2, vol. 12, s. 20-28 [MNiSW: 10]
184 Gradient composite coatings for working surfaces of braking devices / Paszeczko Mychajło, Kindrachuk Myroslav, Humeniuk Ihor, Berezhanskyi Taras // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2018, nr 2, vol. 12, s. 1-5 [MNiSW: 10]
185 Green concrete composite incorporating fly ash with high strength and fracture toughness / Golewski Grzegorz // JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION - 2018, vol. 172, s. 218-226 [MNiSW: 40]
186 Gumanizacìâ tehničnoï osviti âk aktualˊna problema filosofìï osviti u viŝih tehničnih navčalˊnih zakladah / Rarot Halina, Suprunûk Oksana // NAUKOVIJ VÌSNIK KREMENECʼKOЇ OBLASNOЇ GUMANITARNOЇ-PEDAGOGÌČNOЇ AKADEMIЇ ÌM. TARASA ŠEVČENKA. SERIÂ: PEDAGOGIKA - 2018, nr 9, s. 176-182
187 Heat distribution in material during fused deposition modelling / Wolszczak Piotr, Łygas Krystian, Paszko Mateusz, Wach Radosław A. // RAPID PROTOTYPING JOURNAL - 2018, nr 3, vol. 24, s. 615-622 [MNiSW: 30]
188 Human factors as the main reason of the accident in scaffold use assessment / Czarnocki Krzysztof, Czarnocka Elżbieta, Szaniawska Katarzyna // WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL AND HEALTH SCIENCES - 2018, nr 3, vol. 12, s. 101-108
189 Humanistic and economic management - the case of the cooperatives of the disabled in Poland / Zimnoch Krystyna, Mazur Barbara // JOURNAL OF MANAGEMENT AND CHANGE - 2018, nr 1/2, vol. 36/37, s. 68-77
190 Humidity measurement in carbon dioxide with capacitive humidity sensors at low temperature and pressure / Lorek Andreas, Majewski Jacek // SENSORS - 2018, nr 8, vol. 18, s. 1-11 [MNiSW: 30]
191 Hydrophobisation of mortars containing waste polyurethane foam / Barnat-Hunek Danuta, Duda Sylwia, Garbacz Monika, Łagód Grzegorz // MATEC WEB OF CONFERENCES - 2018, vol. 163, s. 1-8
192 Identification of the numerical model of FEM in reference to measurements in situ / Jukowski Michał, Bęc Jarosław, Błazik-Borowa Ewa // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 150008-1-150008-10 [MNiSW: 15]
193 The impact of dielectrics on the electrical capacity, concentration, efficiency ozone generation for the plasma reactor with mesh electrodes / Gnapowski Ernest, Gnapowski Sebastian, Pytka Jarosław // PLASMA SCIENCE & TECHNOLOGY - 2018, nr 8, vol. 20 [MNiSW: 15]
194 Impact of different binders on the roughness, adhesion strength, and other properties of mortars with expanded cork / Barnat-Hunek Danuta, Widomski Marcin, Szafraniec Małgorzata, Łagód Grzegorz // MATERIALS - 2018, nr 3, vol. 11, s. 1-17 [MNiSW: 35]
195 The impact of modification of epoxy adhesive by addition of active diluent on its energetic and adhesive properties / Krawczuk Anna, Domińczuk Jacek // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2018, nr 1, vol. 12, s. 19-25 [MNiSW: 10]
196 The impact of post-reality on creative businesses / Rzemieniak Magdalena // JOURNAL OF MANAGEMENT AND FINANCIAL SCIENCES - 2018, nr 31, vol. 11, s. 59-67 [MNiSW: 13]
197 Impact of radio-frequency atmospheric-pressure plasma on water contact angles of high-impact polystyrene / Terebun Piotr, Kwiatkowski Michał, Mazurek Paweł, Pawłat Joanna // SENSORS AND MATERIALS - 2018, nr 5, vol. 30, s. 1213-1220 [MNiSW: 15]
198 Impact of roughness on the wettability of mortars with basalt fibres hydrophobised by nanopolymers solution / Barnat-Hunek Danuta, Guz Łukasz, Jarosz-Hadam Monika // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS - 2018, vol. 2004
199 The impact of the solar collectors application and domestic hot water demand on unit conventional energy consumption in multi-family buildings / Gołębiowska Justyna, Cholewa Tomasz, Raczkowski Andrzej // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS - 2018, nr 1, vol. 1988, s. 020040-1-020040-4
200 Increasing efficiency of flexible manufacturing systems based on computer product grouping / Palchevskyi Bogdan, Świć Antoni, Krestyanpol Helena // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2018, nr 2, vol. 12, s. 6-10 [MNiSW: 10]
201 Increasing the reliability of flood embankments with neural imaging method / Kłosowski Grzegorz, Rymarczyk Tomasz, Gola Arkadiusz // APPLIED SCIENCES-BASEL - 2018, nr 9, vol. 8 [MNiSW: 25]
202 Influence and optimization of the setting of input parameters of laser profilometry by the surface measurement manufactured by the AWJ technology / Mital Gerhard, Gajdos Ivan, Ruzbarsky Juraj, Jachowicz Tomasz, Majewski Łukasz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2018, nr 1, vol. 12, s. 329-337 [MNiSW: 10]
203 The influence of adhesive compounds biochemical modification on the mechanical properties of adhesive joints / Rudawska Anna, Haniecka Izabela, Jaszek Magdalena, Stefaniuk Dawid // POLYMERS - 2018, nr 4, vol. 10, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 40]
204 The influence of annealing on the properties of ZnO:Al layers obtained by RF magnetron sputtering / Zdyb Agata, Krawczak Ewelina, Gułkowski Sławomir // OPTO-ELECTRONICS REVIEW - 2018, nr 3, vol. 26, s. 247-251 [MNiSW: 20]
205 The influence of auxilary supplements added in the extrusion process to reduce the friction of a polymeric foil / Białasz Sebastian // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2018, nr 3, vol. 12 [MNiSW: 10]
206 Influence of exploitation damage on the capacity of scaffolding frame standards / Robak Aleksander, Błazik-Borowa Ewa, Bęc Jarosław // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 150012-1-150012-9 [MNiSW: 15]
207 The influence of fibre orientation in aluminium-carbon laminates on low-velocity impact resistance / Jakubczak Patryk, Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara // JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS - 2018, nr 8, vol. 52, s. 1005-1016 [MNiSW: 30]
208 The influence of metakaolinite on the development of thermal cracks in a cement matrix / Szeląg Maciej // MATERIALS - 2018, nr 4, vol. 11, s. 1-17 [MNiSW: 35]
209 The influence of microstructure of arc sprayed coatings on wear resistance / Majewski Daniel, Hejwowski Tadeusz, Łukasik Daniel // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2018, nr 1, vol. 12, s. 285-292 [MNiSW: 10]
210 The influence of nitrogen pressure on the fabrication of the two-phase superhard nanocomposite (TiZrNbAlYCr)N coatings / Pogrebnjak A.D., Beresnev V.M., Smyrnova K.V, Kravchenko V.S., Żukowski Paweł, Bondarenko P. // MATERIALS LETTERS - 2018, vol. 211, s. 316-318 [MNiSW: 35]
211 Influence of Penning ionization on ion source efficiency – numerical simulations / Turek Marcin, Mączka Dariusz, Droździel Andrzej, Pyszniak Krzysztof, Vaganov Yu. , Węgierek Paweł // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 7, vol. 94, s. 116-119 [MNiSW: 14]
212 Influence of pre-machining on post-machining deformation of thin-walled elements made of aluminium alloy EN AW-2024 / Zawada-Michałowska Magdalena, Kuczmaszewski Józef, Pieśko Paweł // IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING - 2018, nr 012100, vol. 393, s. 1-8
213 The influence of reaction time on hydrogen sulphide removal from air by means of Fe(III)-EDTA/Fiban catalysts / Wasąg Henryk, Cel Wojciech, Chomczyńska Mariola, Kujawska Justyna // IOP CONFERENCE SERIES: EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCE - 2018, vol. 150, s. 1-7
214 The influence of shape and dimension of dust particle on electrostatic precipitator operation / Sumorek Andrzej // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 7, vol. 94, s. 54-57 [MNiSW: 14]
215 Influence of specimen’s shape and size on the thermal cracks’ geometry of cement paste / Szeląg Maciej // CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - 2018, vol. 189, s. 1155-1172 [MNiSW: 40]
216 An influence of temperature on reconstructed middle ear with shape memory prosthesis / Rusinek Rafał, Kęcik Krzysztof, Szymański Marcin, Rękas Joanna // MECCANICA - 2018, nr 8, vol. 53, s. 1959-1980 [MNiSW: 30]
217 The influence of the geometry and resistance of the high voltage winding of the HTS transformer on the inrush current parameters / Komarzyniec Grzegorz, Majka Michał // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 1, vol. 94, s. 53-56 [MNiSW: 14]
218 The influence of the injection timing on the performance of two-stroke opposed-piston diesel engine / Karpiński Paweł // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2018, nr 2, vol. 14, s. 69-81 [MNiSW: 11]
219 Influence of the mobile phone on the human organism during a telephone call / Michałowska Joanna, Kozieł Joanna, Wac-Włodarczyk Andrzej // EUROPEAN JOURNAL OF MEDICAL TECHNOLOGIES - 2018, nr 1, vol. 18, s. 1-6 [MNiSW: 7]
220 The influence of the natural aggregate roughness on the ITZ adhesion in concrete / Fic Stanisław, Lyubomirskiy Nikolay V., Barnat-Hunek Danuta // MATERIALS SCIENCE FORUM - 2018, vol. 931, s. 564-567
221 Influence of the piezoelectric parameters on the dynamics of an active rotor / Gawryluk Jarosław, Mitura Andrzej, Teter Andrzej // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 100010-1-100010-8 [MNiSW: 15]
222 Influence of the reaction time on the crystal structure of Na-P1 zeolite obtained from coal fly ash microspheres / Kunecki Piotr, Panek Rafał, Koteja Anna, Franus Wojciech // MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS - 2018, vol. 266, s. 102-108 [MNiSW: 35]
223 The initial analysis of the aerodynamic characterisics of a 3D printed model of an aircraft / Łusiak Tomasz, Babel Robert // JOURNAL OF KONES - 2018, nr 4, vol. 25, s. 255-262 [MNiSW: 14]
224 Injection simulation for the mold process in the medical industry / Białasz Sebastian // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2018, nr 3, vol. 14, s. 45-59 [MNiSW: 11]
225 Innovation as an immanent attribute of an agile enterprise / Rzepka Agnieszka, Olak Andrzej // EKONOMIA I PRAWO - 2018, nr 2, vol. 17, s. 211-212 [MNiSW: 12]
226 An innovative method for forming balls by cross rolling / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // MATERIALS - 2018, nr 10, vol. 11 [MNiSW: 35]
227 An innovative method for producing balls from scrap rail heads / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz, Cyganek Zdzisław, Andrietti Stephane, Barbelet Mickael // INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY - 2018, nr 1-4, vol. 97, s. 893-901 [MNiSW: 25]
228 Innowacje technologiczne w budownictwie. Cz.1, Innowacje technologiczne a mechanizacja / Marcinkowski Roman, Krawczyńska-Piechna Anna, Biruk Sławomir // BUILDER - 2018, nr 3, s. 56-58 [MNiSW: 5]
229 Innowacje w mechanizacji procesów technologicznych. Cz. 1 / Marcinkowski Roman, Krawczyńska-Piechna Anna, Biruk Sławomir // BUILDER - 2018, nr 4, s. 50-52 [MNiSW: 5]
230 Innowacje w mechanizacji procesów technologicznych. Cz. 2 / Marcinkowski Roman, Krawczyńska-Piechna Anna, Biruk Sławomir // BUILDER - 2018, nr 5, s. 72-74 [MNiSW: 5]
231 Innowacyjność w podkarpackich przedsiębiorstwach — ujęcie empiryczne / Rzepka Agnieszka // PRZEGLAD ORGANIZACJI - 2018, nr 5 [MNiSW: 13]
232 Inteligentne sterowanie sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniach za pomocą mikrokontrolera / Sokół Paweł, Majcher Jacek // POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS. ELECTRICAL ENGINEERING - 2018, nr 96, s. 175-183 [MNiSW: 9]
233 Interlaminar shear strength of fibre metal laminates after thermal cycles / Jakubczak Patryk, Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara // COMPOSITE STRUCTURES - 2018, vol. 206, s. 876-887 [MNiSW: 35]
234 Interrelationships Between Morphometric, Densitometric, and Mechanical Properties of Teeth in 5-Month-Old Polish Merino Sheep / Tatara Marcin, Szabelska Anna, Krupski Witold, Tymczyna Barbara, Łuszczewska-Sierakowska Iwona, Bieniaś Jarosław, Ostapiuk Monika // JOURNAL OF VETERINARY DENTISTRY - 2018, nr 2, vol. 35, s. 121-130 [MNiSW: 20]
235 Investigation of aerodynamic interference in a multirotor by PIV method / Czyż Zbigniew, Stryczniewicz Wit // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2018, nr 1, vol. 12, s. 106-114 [MNiSW: 10]
236 Investigation of physical and mechanical properties of construction materials of forced carbonate hardening / Lyubomirskiy Nikolay V., Fic Stanisław, Fedorkin Sergey I. // MATERIALS SCIENCE FORUM - 2018, vol. 931, s. 475-480
237 Investigation of selected alcohols as antisolvents in the crystallization behavior of ammonium dihydrogen phosphate from aqueous solutions / Sangwal Keshra, Mielniczak-Brzóska Ewa // CRYSTAL RESEARCH AND TECHNOLOGY - 2018, nr 5, vol. 53, s. 1-7 [MNiSW: 20]
238 Investigation of the stability and convergence of difference schemes for the three-dimensional equations of the atmospheric boundary layer / Temirbekov Almas N., Urmashev Baydaulet A., Gromaszek Konrad // INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS - 2018, nr 3, vol. 64, s. 391-396 [MNiSW: 15]
239 Investigations of the possibility of lithium acquisition from geothermal water using natural and synthetic zeolites applying poly(acrylic acid) / Wiśniewska Małgorzata, Fijałkowska Gracja, Ostolska Iwona, Franus Wojciech, Nosal-Wiercińska Agnieszka, Tomaszewska Barbara, Gościańska Joanna, Wójcik Grzegorz // JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION - 2018, vol. 195, s. 821-830 [MNiSW: 40]
240 Iron - based superconductors - development prospects / Jankowski Arkadiusz, Jędrys Konrad, Kozieł Joanna // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 1, vol. 94, s. 45-48 [MNiSW: 14]
241 Iron-ceria spinel (FeCe2O4) catalyst for dry reforming of propane to inhibit carbon formation / Sudhakaran M.S.P, Sultana Lamia, Hossain Md.Mokter, Pawłat Joanna, Diatczyk Jarosław, Brueser Volker, Reuter Stephan, Mok Young Sun // JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY - 2018, vol. 61, s. 142-151 [MNiSW: 35]
242 Isostrain elastoplastic model for prediction of static strength and fatigue life of fiber metal laminates / Dadej Konrad, Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław // INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE - 2018, vol. 110, s. 31-41 [MNiSW: 35]
243 Issues of thin-walled sigma beams strengthened by CFRP tape in the context of experimental and numerical studies / Rzeszut Katarzyna, Szewczak Ilona, Różyło Patryk // ENGINEERING TRANSACTIONS - 2018, nr 1, vol. 66, s. 79-91 [MNiSW: 15]
244 Jednoczesny manewr zmiany kierunku jazdy i wyprzedzania zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego / Wrona Rafał // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2018, nr 6, s. 283-286 [MNiSW: 7]
245 Job-shop scheduling with machine breakdown prediction under completion time constraint / Sobaszek Łukasz, Gola Arkadiusz, Kozłowski Edward // ANNALS OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS [ACSIS] - 2018, vol. 15, s. 437-440
246 Kinetic limit for a harmonic chain with a conservative Ornstein-Uhlenbeck stochastic perturbation / Komorowski Tomasz, Stępień Łukasz // KINETIC AND RELATED MODELS - 2018, nr 2, vol. 11 [MNiSW: 40]
247 Komputerowo wspomagane metody ilościowe w bezpieczeństwie maszyn / Danilczuk Wojciech // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2018, nr 1-2, vol. 215, s. 53-57 [MNiSW: 7]
248 Koncepcja modelu metasystemu jako kierunek rozwoju teorii systemów zarządzania / Gliszczyński Grzegorz, Panasiewicz Leszek // PRZEGLAD ORGANIZACJI - 2018, nr 1, s. 21-29 [MNiSW: 13]
249 Koncepcja modernizacji wybranej pompowni ścieków / Suchorab Paweł, Kowalski Dariusz // GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA - 2018, nr 5, s. 175-177 [MNiSW: 11]
250 Kondensatory grzebieniowe z miedzi do monitorowania funkcji życiowych komórek hodowlanych / Kociubiński Andrzej, Zarzeczny Dawid, Szypulski Maciej // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 9, s. 59-61 [MNiSW: 14]
251 Konsument pokolenia Z wobec komunikacji marketingowej – wyzwania i ograniczenia / Wyrwisz Joanna // MARKETING I RYNEK - 2018, nr 9, s. 1036-1046 [MNiSW: 9]
252 Kontrole przewoźników / Zalewska Anna // ZTM NEWS - 2018, nr 1, vol. 13, s. 13-13
253 Kreowanie kapitału ludzkiego w organizacji w dobie globalizacji / Dziwulski Jacek // STUDIA I PRACE WYDZIALU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZADZANIA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO - 2018, nr 52/3, s. 29-38 [MNiSW: 9]
254 Laboratory determination of hygric and thermal anisotropy of aerated concrete / Suchorab Zbigniew, Brzyski Przemysław, Raczkowski Andrzej, Garbacz Monika, Życzyńska Anna // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS - 2018, nr 1, vol. 1988, s. [brak stron]-[brak stron]
255 Laccase enzyme polymerization by soft plasma jet for durable bioactive coatings / Malinowski Szymon, Herbert Peter Anthony Fry, Rogalski Jerzy, Jaroszyńska-Wolińska Justyna // POLYMERS - 2018, nr 5, vol. 10, s. 1-19 [MNiSW: 40]
256 Late direct fuel injection for reduced combustion rates in a gasoline controlled auto-ignition engine / Hunicz Jacek, Mikulski Maciej , Gęca Michał Sławomir, Kordos Paweł, Komsta Henryk // THERMAL SCIENCE - 2018, nr 3, vol. 22, s. 1299-1309 [MNiSW: 20]
257 Level of manipulation of digital recording devices in light of introducion erru system in european countries / Szokało Agnieszka, Rychter Marcin // JOURNAL OF KONES - 2018, nr 3, vol. 25, s. 445-452 [MNiSW: 14]
258 The limit properties diffusion process in a semi-Markov environment / Chabanyuk Yaroslav, Rosa Wojciech // JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATIONAL MECHANICS - 2018, nr 1, vol. 17, s. 5-14 [MNiSW: 10]
259 Linear and nonlinear dynamic analyses of sandwich panels with face sheet-to-core debonding / Burlayenko Vyacheslav N., Sadowski Tomasz // SHOCK AND VIBRATION - 2018, vol. 2018, s. 1-26 [MNiSW: 20]
260 Linia turystyczna / Zalewska Anna // ZTM NEWS - 2018, nr 2, vol. 14, s. 4-4
261 Local currencies as an instrument for implementing the concept of sustainable development / Miszczuk Magdalena // PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - 2018, nr 2, vol. 13, s. 83-90 [MNiSW: 15]
262 Logistyczna obsługa klienta i jej znaczenie z perspektywy strategii organizacji / Harasim Wiesław, Dziwulski Jacek // ZESZYTY NAUKOWE - WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI W WARSZAWIE - 2018, nr 1, s. 44-60 [MNiSW: 6]
263 Lord Kelvin and Andrey Andreyevich Markov in a queue with single server / Bobrowski Adam // BULLETIN OF THE SOUTH URAL STATE UNIVERSITY SERIES-MATHEMATICAL MODELLING PROGRAMMING & COMPUTER SOFTWARE - 2018, nr 3, vol. 11, s. 29-43
264 Magnetic and magnetotransport properties of nickel-doped manganites / Troyanchuk I.O, Tereshko N.V, Bushinski M.V., Fedotova Vera V., Świć Antoni, Kołtunowicz Tomasz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 4, vol. 94, s. 126-129 [MNiSW: 14]
265 Matrix coatings based on anodic alumina with carbon nanostructures in the pores / Gorokh G., Paszeczko Mychajło, Borc Jarosław, Lozovenko A., Kashko I., Latos Anna // APPLIED SURFACE SCIENCE - 2018, vol. 433, s. 829-835 [MNiSW: 35]
266 Mature landfill leachate utilization using a cost-effective hybrid method / Montusiewicz Agnieszka, Bis Marta, Pasieczna-Patkowska S., Majerek Dariusz // WASTE MANAGEMENT - 2018, vol. 76, s. 652-662 [MNiSW: 40]
267 Measurement of flight parameters in terms of toxic emissions of the aircraft radial engine ASz62-IR / Czyż Zbigniew, Grabowski Łukasz, Pietrykowski Konrad, Czarnigowski Jacek, Porzak Marcin // MEASUREMENT - 2018, vol. 113, s. 46-52 [MNiSW: 30]
268 Mechanical and electrical properties of the titanium surface layer irradiated with 168 MeV Xe-136 ions / Budzyński Piotr, Kamiński Mariusz, Surowiec Zbigniew, Skuratov Vladimir // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 7, vol. 94, s. 136-138 [MNiSW: 14]
269 Mechanical properties of polyethylene filled with treated neuburg siliceous earth / Majewski Łukasz, Sikora Janusz // CZASOPISMO TECHNICZNE - 2018, vol. 8, s. 59-72 [MNiSW: 13]
270 Medical imaging and 3d reconstruction for obtaining the geometrical and physical model of a congenital bilateral radio-ulnar synostosis / Karpiński Robert, Jonak Józef, Maksyniuk Jacek // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2018, nr 1, vol. 14, s. 84-93 [MNiSW: 11]
271 Mesoporous silica material MCM-41: Novel additive for warm mix asphalts / Woszuk Agnieszka, Panek Rafał, Madej Jarosław, Zofka Adam, Franus Wojciech // CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - 2018, vol. 183, s. 270-274 [MNiSW: 40]
272 Method and system for disciplining a local reference oscillator by GPS 1PPS signal / Pawłowski Eligiusz, Warda Piotr // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 7, vol. 94, s. 38-41 [MNiSW: 14]
273 A method of syntactic text steganography based on modification of the document-container aprosh / Shutko Nadzeya, Urbanovich Pavel, Żukowski Paweł // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 6, vol. 94, s. 82-85 [MNiSW: 14]
274 The methodology of choice Cam-Clay model parameters for loess subsoil / Nepelski Krzysztof, Błazik-Borowa Ewa // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 030001-1-030001-7 [MNiSW: 15]
275 Methods of producing apodized fiber Bragg gratings and examples of their applications / Zychowicz Łukasz, Klimek Jacek, Kisała Piotr // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2018, nr 1, vol. 89, s. 60-63 [MNiSW: 7]
276 Metody i środki ochrony przed hałasem drogowym - kryteria wyboru / Bohatkiewicz Janusz // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2018, nr 3, s. 30-31 [MNiSW: 8]
277 Metodyka badania parametrów środowiskowych w otoczeniu pracowników na rusztowaniu / Szer Iwona, Szer Jacek, Jabłoński Marek, Pieńko Michał, Błazik-Borowa Ewa, Hola Bożena, Czarnocki Krzysztof // FIZYKA BUDOWLI W TEORII I PRAKTYCE - 2018, nr 1, vol. 10, s. 35-40
278 Microstructural differences in response of thermoresistant (ceramic) and standard (granite) concretes on heating. Studies using SEM and nonstandard approaches to microtomography and mercury intrusion porosimetry data / Franus Wojciech, Halicka Anna, Lamorski Krzysztof, Jozefaciuk Grzegorz // MATERIALS - 2018, nr 7, vol. 11, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 35]
279 The microstructure-mechanical properties of hybrid fibres-reinforced self-compacting lightweight concrete with perlite aggregate / Barnat-Hunek Danuta, Góra Jacek, Andrzejuk Wojciech, Łagód Grzegorz // MATERIALS - 2018, nr 7, vol. 11, s. [b.s.]-[b.s.] [MNiSW: 35]
280 Microstructure, elemental and phase composition and their influence on hydrophilic properties of rapidly solidified Al-In alloys / Tashlykova-Bushkevich Iya , Yakovenko Julia, Bushkevich Iuliana , Shepelevich V.G., Komsta Henryk, Żukowski Paweł // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 4, vol. 94, s. 122-125 [MNiSW: 14]
281 Middle ear vibrations with SMA prosthesis. Experimental research / Rusinek Rafał, Szymański Marcin, Teresiński Grzegorz // MATEC WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2018, vol. 148 [MNiSW: 15]
282 Mieszanka mastyksowo-grysowa z dodatkiem wzbogaconego miału gumowego / Miduch Piotr, Woszuk Agnieszka // MAGAZYN AUTOSTRADY. BUDOWNICTWO DROGOWO-MOSTOWE - 2018, nr 3, s. 54-58 [MNiSW: 5]
283 Mitigation of greenhouse gases emissions impact and their influence on terrestrial ecosystem / Wójcik-Oliveira Katarzyna, Niedbała G. // IOP CONFERENCE SERIES: EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCE - 2018, vol. 155, s. 1-5
284 Model generatora nadprzewodnikowego / Czerwiński Dariusz, Pcian Mieczysław // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 4, vol. 94, s. 63-66 [MNiSW: 14]
285 The model of professional satisfaction of nursing staff in Poland – brief communication / Kunecka Danuta, Skowron Łukasz // INTERNATIONAL JOURNAL OF OCCUPATIONAL SAFETY AND ERGONOMICS - 2018, s. 1-9 [MNiSW: 15]
286 Modeling and optimization of transparent thermal insulation material / Lewkowicz Marek K., Alsaqoor Sameh, Alahmer Ali , Borowski Gabriel // JOURNAL OF SOLAR ENERGY ENGINEERING-TRANSACTIONS OF THE ASME - 2018, nr 5, vol. 140, s. 054501-1-054501-6 [MNiSW: 30]
287 Modelling of butylated hydroxytoluene (BHT) transport in water in PE-HD pipe including chemical reaction of BHT oxidation / Musz-Pomorska Anna, Kowalska Beata, Widomski Marcin // E3S WEB OF CONFERENCES - 2018, vol. 44, s. 1-8
288 Modelling of shape memory alloy oscillator and its application to middle ear structural reconstruction / Rusinek Rafał, Rękas Joanna // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922 [MNiSW: 15]
289 Modelowanie przyczepy do przewozu drewna z wykorzystaniem programu Inventor / Krzysiak Zbigniew, Nieoczym Aleksander, Bartnik Grzegorz, Samociuk Waldemar, Kaliniewicz Zdzisław // MECHANIK - 2018, nr 1, s. 79-81 [MNiSW: 11]
290 Modern measurement methods in strength tests of sigma thin-walled steel beams / Szewczak Ilona, Rzeszut Katarzyna // E3S WEB OF CONFERENCES - 2018, vol. 49, s. 1-10
291 Modification of the load - bearing part of a mechanical rack system / Blatnický Miroslav, Dižo Ján, Barta Dalibor, Droździel Paweł // ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDOW / POLITECHNIKA WARSZAWSKA - 2018, nr 2, vol. 116, s. 19-24 [MNiSW: 8]
292 Modification with polymeric microspheres and its influence on thermal stability, mechanical properties and morphology of polyethylene / Tor-Świątek Aneta // IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING [WOS] - 2018, vol. 369 [MNiSW: 15]
293 Modułowa konstrukcja żurwi przyczepowych / Nieoczym Aleksander, Drozd Kazimierz // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2018, nr 2, s. 36-38 [MNiSW: 7]
294 Molecular dynamics simulation of Ni thin films on Cu and Au under nanoindentation / Chocyk Dariusz, Zientarski Tomasz // VACUUM - 2018, vol. 147, s. 24-30 [MNiSW: 25]
295 Monitoring of drilling conditions using the Hilbert-Huang transformation / Wolszczak Piotr, Litak Grzegorz, Dziuba Marek // MATEC WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2018, vol. 148 [MNiSW: 15]
296 Monitoring of road noise in the urban environment of Lublin / Malec Agnieszka, Borowski Gabriel // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2018, nr 4, vol. 19, s. 159-166 [MNiSW: 12]
297 Monitoring of the noise emitted by machine tools in industrial conditions / Józwik Jerzy, Wac-Włodarczyk Andrzej, Michałowska Joanna, Kłoczko Monika // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2018, nr 1, vol. 19, s. 83-93 [MNiSW: 12]
298 Mosty zespolone na dźwigarach INP / Karaś Sławomir, Jukowski Michał // DROGOWNICTWO - 2018, nr 1, s. 13-23 [MNiSW: 5]
299 Multistable cantilever shells : analytical prediction, numerical simulation and experimental validation / Brunetti Matteo, Kłoda Łukasz, Romeo Francesco , Warmiński Jerzy // COMPOSITES SCIENCE AND TECHNOLOGY - 2018, vol. 165, s. 397-410 [MNiSW: 50]
300 Nanomaterials in dentistry : a cornerstone or a black box? / Pokrowiecki Rafał, Pałka Krzysztof, Mielczarek Agnieszka // NANOMEDICINE - 2018, nr 6, vol. 13, s. 639-667 [MNiSW: 40]
301 Negatywne doświadczenia zakupowe a postrzeganie zagrożeń i skłonność do zawierania transakcji w środowisku wirtualnym / Gąsior Marcin // MARKETING I RYNEK - 2018, nr 4, s. 213-223 [MNiSW: 9]
302 Neural controller for the selection of recycled components in polymer-gypsy mortars / Kłosowski Grzegorz, Klepka Tomasz, Nowacka Agnieszka // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2018, nr 2, vol. 14, s. 48-59 [MNiSW: 11]
303 A new cross wedge rolling process for producing rail axles / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // MATEC WEB OF CONFERENCES - 2018, vol. 190
304 New forming possibilities in cross wedge rolling processes / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING - 2018, nr 1, vol. 18, s. 149-161 [MNiSW: 30]
305 A non-destructive system based on electrical tomography and machine learning to analyze the moisture of buildings / Rymarczyk Tomasz, Kłosowski Grzegorz, Kozłowski Edward // SENSORS - 2018, nr 18, s. 3-21 [MNiSW: 30]
306 Non-linear stability and load-carrying capacity of thin-walled laminated columns in aspects of coupled buckling and coupled stiffness submatrix / Teter Andrzej, Mania Radosław J., Kołakowski Zbigniew // COMPOSITE STRUCTURES - 2018, nr 15, vol. 192, s. 72-81 [MNiSW: 35]
307 Nonlinear analysis of the tristable energy harvester with a resonant circuit for performance enhancement / Yan Bo, Shengxi Zhou, Litak Grzegorz // INTERNATIONAL JOURNAL OF BIFURCATION AND CHAOS - 2018, nr 7, vol. 28, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 30]
308 Nonlinear dynamics of a planar beam–spring system: analytical and numerical approaches / Kłoda Łukasz, Lenci Stefano, Warmiński Jerzy // NONLINEAR DYNAMICS - 2018, vol. 93, s. 1-18 [MNiSW: 40]
309 Nonlinear dynamics of a planar hinged-supported beam with one end spring system / Kłoda Łukasz, Lenci Stefano, Warmiński Jerzy // MATEC WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2018, vol. 148 [MNiSW: 15]
310 Notes on Jan Maria Kisynski's life and scientific work / Bobrowski Adam // BULLETIN OF THE SOUTH URAL STATE UNIVERSITY SERIES-MATHEMATICAL MODELLING PROGRAMMING & COMPUTER SOFTWARE - 2018, nr 3, vol. 11, s. 123-133
311 A novel application of alumina fiber mats as TBC protection for CFRP/epoxy laminates – laboratory tests and numerical modeling / Golewski Przemysław, Sadowski Tomasz // JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY - 2018, nr 8, vol. 38, s. 2920-2927 [MNiSW: 50]
312 Novel twist measurement method based on TFBG and fully optical ratiometric interrogation / Cięszczyk Sławomir, Harasim Damian, Kisała Piotr // SENSORS AND ACTUATORS A-PHYSICAL - 2018, vol. 272, s. 18-22 [MNiSW: 35]
313 Nowoczesne technologie mobilne jako determinanta ewolucji konsumpcji wśród cyfrowych tubylców / Maciaszczyk Magdalena, Rzemieniak Magdalena // HANDEL WEWNETRZNY - 2018, nr 3, vol. 374, s. 302-310 [MNiSW: 12]
314 Numerical analyses and laboratory testing of concrete composite T-shaped beams without interface adhesion / Jabłoński Łukasz // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 130009-1-130009-8 [MNiSW: 15]
315 Numerical analysis and experimental verification of broadband tristable energy harvesters / Shengxi Zhou, Cao Junyi, Litak Grzegorz, Lin Jing // TM-TECHNISCHES MESSEN - 2018, nr 9, vol. 85, s. 521-532 [MNiSW: 15]
316 Numerical analysis of beam with sinusoidally corrugated webs / Górecki Marcin, Pieńko Michał, Łagoda Grażyna // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 150009-1-150009-10 [MNiSW: 15]
317 Numerical analysis of crack initiation and propagation in an aluminium sample / Różyło Patryk // CZASOPISMO TECHNICZNE - 2018, nr 1, s. 187-194 [MNiSW: 13]
318 Numerical analysis of the drag coefficient of a motorcycle helmet / Czyż Zbigniew, Karpiński Paweł, Sevdim Tacetdin // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2018, nr 1, vol. 14, s. 16-26 [MNiSW: 11]
319 Numerical analysis of the postbuckling of thin-walled composite structure with z-profile cross section / Różyło Patryk // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2018, nr 2, vol. 12, s. 52-58 [MNiSW: 10]
320 Numerical and analytical modeling of the End-Loaded Split (ELS) test specimens made of multi-directional coupled composite laminates / Samborski Sylwester, Valvo Paolo S. // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 030003-1-030003-8 [MNiSW: 15]
321 Numerical and experimental failure analysis of thin-walled composite columns with a top-hat cross section under axial compression / Różyło Patryk, Dębski Hubert, Wysmulski Paweł, Falkowicz Katarzyna // COMPOSITE STRUCTURES - 2018, vol. 204, s. 207-216 [MNiSW: 35]
322 Numerical investigations of moisture distribution in a selected anisotropic soil medium / Iwanek Małgorzata // EURASIAN SOIL SCIENCE - 2018, nr 1, vol. 51, s. 73-80 [MNiSW: 15]
323 Numerical model of glulam beam delamination in dependence on cohesive strength / Kawecki Bartosz, Podgórski Jerzy // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 050005-1-050005-7 [MNiSW: 15]
324 Numerical modeling and experimental testing of the DCB laminated composite beams with mechanical couplings / Samborski Sylwester, Rzeczkowski Jakub // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 080010-1-080010-6 [MNiSW: 15]
325 Numerical modeling of water and heat transport in porous building material / Widomski Marcin, Majerek Dariusz, Iwanek Małgorzata // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS - 2018, nr 1, vol. 1988, s. 020048-1-020048-6
326 Numerical modelling of thin-walled Z-columns made of general laminates subjected to uniform shortening / Teter Andrzej, Kołakowski Zbigniew // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 080002-1-080002-11 [MNiSW: 15]
327 Numerical simulation of the design of extrusion process of polymeric mini-tubes / Białasz Sebastian, Pamies Ramon // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2018, nr 3, vol. 14, s. 72-86 [MNiSW: 11]
328 Numerical/phenomenological model for fatigue life prediction of hybrid laminates / Dadej Konrad, Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 050001-1-050001-7 [MNiSW: 15]
329 Ocena możliwości wykorzystania analizatora optycznego do badania stabilności piany w piwie / Kowalik Konrad, Sykut Barbara, Hus Wojciech // POSTEPY TECHNIKI PRZETWORSTWA SPOZYWCZEGO - 2018, nr 1, s. 52-56 [MNiSW: 6]
330 Ocena porównawcza właściwości tribologicznych wybranych polimerów i kompozytów polimerowych / Józwik Jerzy, Kieliszek Krzysztof // MATERIAŁY KOMPOZYTOWE - 2018, nr 2, s. 55-60
331 Ocena wpływu generacji PV na skuteczność regulacji napięcia w sieciach niskiego napięcia / Jędrychowski Robert, Pijarski Paweł, Adamek Sylwester, Sereja Klara // RYNEK ENERGII - 2018, nr 3, vol. 136, s. 43-47 [MNiSW: 11]
332 On Hankel Determinant H2(3) for Univalent Functions / Zaprawa Paweł // RESULTS IN MATHEMATICS - 2018, nr 3, vol. 73, s. 73-89 [MNiSW: 25]
333 On nonlinear dynamics of a parametrically excited pendulum using both active control and passive rotational (MR) damper / Tusset Angelo Marcelo , Janzen F. C., Piccirillo Vinicius, Rocha R. T., Balthazar Jose-Manoel, Litak Grzegorz // JOURNAL OF VIBRATION AND CONTROL - 2018, nr 9, vol. 24, s. 1587-1599 [MNiSW: 30]
334 On the coefficient problem for close-to-convex functions / Trąbka-Więcław Katarzyna, Zaprawa Paweł // TURKISH JOURNAL OF MATHEMATICS - 2018, nr 5, vol. 42, s. 2809-2818
335 On the Fekete–Szegö type functionals for starlike and convex functions / Zaprawa Paweł // TURKISH JOURNAL OF MATHEMATICS - 2018, nr 2, vol. 42, s. 537-547 [MNiSW: 15]
336 On the influence of local and zonal hydraulic balancing of heating system on energy savings in existing buildings – Long term experimental research / Cholewa Tomasz, Balen Igor, Siuta-Olcha Alicja // ENERGY AND BUILDINGS - 2018, vol. 179, s. 156-164 [MNiSW: 40]
337 Online co-creation: comparative pilot study on Poland, Ukraine and Spain / Słoniec Jolanta, Kaczorowska Anna, Motyka Sabina // INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION SYSTEMS AND SOFTWARE ENGINEERING FOR BIG COMPANIES (IJISEBC) - 2018, nr 1, vol. 5, s. 21-37
338 The operational window of carbon nanotube electrical wires treated with strong acids and oxidants / Lepak-Kuc S., Boncel Sławomir, Szybowicz M., Nowicka A. B., Józwik I., Orliński K., Giżewski Tomasz, Kozioł K., Jakubowska M., Łękawa-Raus Agnieszka // SCIENTIFIC REPORTS - 2018, vol. 8 [MNiSW: 40]
339 The optical measurement method for structural twist monitoring with using tilted Bragg grating sensor / Harasim Damian, Kusambayeva Nazym // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 7, vol. 94, s. 62-65 [MNiSW: 14]
340 Optical properties of Ti-Al-C-N films: effects of deposition parameters and carbon content / Klimovich Iryna, Komarov F., Zaikov Valery, Opielak Marek, Kołtunowicz Tomasz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 6, vol. 94, s. 78-81 [MNiSW: 14]
341 Optimal control of wind power generation / Pijarski Paweł, Wydra Michał, Kacejko Piotr // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2018, nr 1, vol. 12, s. 9-18 [MNiSW: 10]
342 Optymalizacja trójsystemowego autonomicznego układu zasilania energią odnawialną w budynku mieszkalnym / Mazur Mirosław, Partyka Janusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 6, vol. 94, s. 86-89 [MNiSW: 14]
343 Organizacja przestrzeni składowania dla potrzeb magazynowania środków ochrony roślin / Gola Arkadiusz, Świć Antoni, Sobaszek Łukasz // PRZEMYSL CHEMICZNY - 2018, nr 5, s. 690-694 [MNiSW: 15]
344 Outage in PMD compensated optical fiber line due to uncertainty of PMD estimation / Lach Zbigniew // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 7, vol. 94, s. 86-89 [MNiSW: 14]
345 Overhead transmission line sag estimation using a simple optomechanical system with chirped fiber Bragg gratings. Pt 1, Preliminary measurements / Wydra Michał, Kisała Piotr, Harasim Damian, Kacejko Piotr // SENSORS - 2018, nr 1, vol. 18 [MNiSW: 30]
346 Overview of currently used wireless electrical vehicle charging solutions / Dobrzański Damian // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2018, nr 3, vol. 8, s. 47-50 [MNiSW: 7]
347 P 126 - Quantitative analysis of rowing technique using motion capture system / Łukasik Edyta, Smołka Jakub, Skublewska-Paszkowska Maria // GAIT & POSTURE - 2018, vol. 65, Supl. 1, s. 447-448 [MNiSW: 30]
348 Parametric study of geometry effect on response to applied loadings of metallic honeycomb structures by virtual testing of mesoscale models / Pietras Daniel, Sadowski Tomasz // ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS - 2018, nr 2, vol. 63, s. 953-961
349 Performance and accuracy investigation of the two-step algorithm for power system state and line temperature estimation / Wydra Michał // ENERGIES - 2018, nr 4, vol. 11 [MNiSW: 25]
350 Performance evaluation of various PV modules technologies in Poland / Zdyb Agata, Gułkowski Sławomir, Dragan Piotr // JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH - 2018, vol. 2, s. 35-35
351 The pH dependent surface charging and points of zero charge. VII. Update / Kosmulski Marek // ADVANCES IN COLLOID AND INTERFACE SCIENCE - 2018, vol. 251, s. 115-138 [MNiSW: 40]
352 Physico-mechanical properties and microstructure of polymer concrete with recycled glass aggregate / Zegardło Bartosz, Szeląg Maciej, Ogrodnik Paweł, Bombik Antoni // MATERIALS - 2018, nr 7, vol. 11 [MNiSW: 35]
353 Piknik komunikacyjny / Zalewska Anna // ZTM NEWS - 2018, nr 2, vol. 14, s. 6-6
354 Pitting corrosion of the resistance welding joints of stainless steel ventilation grille operated in swimming pool / Szala Mirosław, Łukasik Daniel // INTERNATIONAL JOURNAL OF CORROSION - 2018, vol. 2018, s. [brak stron]-[brak stron]
355 Pokrewna różnorodność branż : implikacje dla rozwoju innowacyjności / Pylak Korneliusz, Majerek Dariusz // PRZEGLAD ORGANIZACJI - 2018, nr 2, s. 8-14 [MNiSW: 13]
356 Porous titanium implants : a review / Pałka Krzysztof, Pokrowiecki Rafał // ADVANCED ENGINEERING MATERIALS - 2018, nr 5, vol. 20 [MNiSW: 25]
357 Porównanie skuteczności różnych metod wprowadzania porów do biomateriału na bazie ceramiki hydroksyapatytowej / Syta Ewa, Kazimierczak Paulina, Stadnicka Gabriela, Pałka Krzysztof, Ginalska Grażyna, Przekora Agata // MATERIALY CERAMICZNE - 2018, nr 2, vol. 70, s. 89-101 [MNiSW: 8]
358 Porównanie wydajności technologii Xamarin i Java przy pracy z bazą danych / Datsko Oleh , Miłosz Elżbieta // JOURNAL OF COMPUTER SCIENCES INSTITUTE (JCSI) - 2018, vol. 7, s. 168-171
359 The position of industry 4.0 in the worldwide logistics chains / Bukova Bibiana, Brumercikova Eva, Cerna Lenka, Droździel Paweł // LOGI SCIENTIFIC JOURNAL ON TRANSPORT AND LOGISTICS - 2018, nr 1, vol. 9, s. 18-23
360 Possibility of forming artificial soil based on drilling waste and sewage sludge / Kujawska Justyna, Pawłowska Małgorzata, Wasąg Henryk // IOP CONFERENCE SERIES: EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCE - 2018, vol. 150, s. 1-7
361 Possibility of increasing vehicle energy balance using coasting / Barta Dalibor, Mruzek Martin, Labuda Robert, Skrucany Tomas, Gardyński Leszek // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2018, nr 1, vol. 12, s. 228-235 [MNiSW: 10]
362 The possibility of using boiler slag as coarse aggregate in high strength concrete / Smarzewski Piotr, Barnat-Hunek Danuta, Jezierski Walery // KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING - 2018, nr 5, vol. 22, s. 1816-1826 [MNiSW: 20]
363 Potential of siliceous fly ash and silica fume as a substitute for binder in cementitious concretes / Gil Damian, Golewski Grzegorz // E3S WEB OF CONFERENCES - 2018, vol. 49, s. 1-8
364 Praktyczne wykorzystanie recyklatów gumowych, jako sposób na ochronę środowiska / Białasz Sebastian // INZYNIERIA EKOLOGICZNA - 2018, nr 5, vol. 19, s. 63-72 [MNiSW: 9]
365 Prediction of delamination front’s advancement direction in the CFRP laminates with mechanical couplings subjected to different fracture toughness tests / Samborski Sylwester // COMPOSITE STRUCTURES - 2018, vol. 202, s. 643-650 [MNiSW: 35]
366 Preface: Computer Methods in Mechanics (CMM2017) / Podgórski Jerzy, Błazik-Borowa Ewa, Bęc Jarosław, Burczyński Tadeusz , Kuczma Mieczysław, Latalski Jarosław, Warmiński Jerzy // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 1-3
367 Preliminary analysis of a rotary compression test / Pater Zbigniew, Walczuk Patrycja, Lis Konrad, Wójcik Łukasz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2018, nr 2, vol. 12, s. 77-82 [MNiSW: 10]
368 Problemy napięciowe w instalacjach niskiego napięcia z dużą koncentracją mikroźródeł / Wancerz Marek, Miller Piotr // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 7, vol. 94, s. 34-37 [MNiSW: 14]
369 Professional Work of Computer Science Students and their Academic Achievements – Imagination vs. Reality / Miłosz Marek, Miłosz Elżbieta // INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING PEDAGOGY - 2018, nr 1, vol. 8, s. 16-28
370 Projekt systemu wspomagającego nadzór i zarządzanie flotą autobusów / Dziuba-Kozieł Marta, Kozieł Grzegorz // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2018, nr 6, s. 1030-1033 [MNiSW: 7]
371 Properties of a fibre optic sensor in the configuration of a mach-zehnder modal interfrrometer with a apolarization maintaining photonic crystal fibre / Kaczmarek Cezary // METROLOGY AND MEASUREMENT SYSTEMS - 2018, nr 2, vol. 25, s. 417-424 [MNiSW: 20]
372 Properties of BO100-AGR clearcoat anti-graffiti coating systems used in the railway industry / Pasieczyński Łukasz, Radek Norbert, Kłonica Mariusz, Kamiński Janusz, Świderski Jacek // MATERIALS RESEARCH PROCEEDINGS - MRP - 2018, nr 5, s. 225-230
373 Properties of coarse mineral aggregates against properties of concreto / Piasta Wojciech, Budzyński Waldemar, Góra Jacek // ARCHITECTURE - CIVIL ENGINEERING - ENVIRONMENT - 2018, nr 3, s. 97-105 [MNiSW: 11]
374 Property assessment of hybrid fiber-reinforced ultra-high-performance concrete / Smarzewski Piotr, Barnat-Hunek Danuta // INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING - 2018, nr 6A, vol. 16, s. 593-606 [MNiSW: 15]
375 Proposal for managing electric energy quality in the LV grid using on-load tap changer with a static synchronous compensator / Mroczek Bartłomiej, Fatyga Karol // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2018, nr 2, s. 72-78 [MNiSW: 7]
376 Przyczyny techniczne awarii rusztowań. Cz. 3 / Błazik-Borowa Ewa // BUILDER - 2018, nr 1, s. 60-62 [MNiSW: 5]
377 Przyczyny techniczne awarii rusztowań. Cz.4 / Błazik-Borowa Ewa // BUILDER - 2018, nr 5, s. 60-62 [MNiSW: 5]
378 Przystępnie o ładzie przestrzennym / debata / Przesmycka Natalia, Balawejder-Kantor Maria // ZAWÓD:ARCHITEKT - 2018, nr 62, s. 82-83
379 Qualitative analysis of the margins of restorations made with different filling resins / Ostapiuk Monika, Tarczydło Bożena, Surowska Barbara, Orłowski Mirosław, Tymczyna Barbara, Bachanek Teresa, Rzepecka Anna, Mróz Anna // MICROSCOPY RESEARCH AND TECHNIQUE - 2018, s. 1-9 [MNiSW: 20]
380 Qualitative research on AZ31 magnesium alloy aircraft brackets with a triangular rib produced by a new forging method / Dziubińska Anna, Gontarz Andrzej, Zagórski Ireneusz // AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY - 2018, nr 3, vol. 90, s. 482-488 [MNiSW: 20]
381 Radon equilibrium factor and perceived air quality in an air-conditioned auditorium in Lublin, Poland / Połednik Bernard, Kozak Krzysztof, Mazur Jadwiga, Dudzińska Marzenna, Grządziel Dominik, Polednik Aleksandra // INDOOR AND BUILT ENVIRONMENT - 2018, nr 2, vol. 27, s. 270-277 [MNiSW: 20]
382 Radon hazards in relation to elemental and isotope composition of the geological structures in the Lubelskie Voivodeship / Gazda Lucjan, Połednik Bernard, Czerwiński Jacek, Kozak Krzysztof, Mazur Jadwiga, Grządziel Dominik, Dudzińska Marzenna // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2018, nr 2, vol. 19, s. 45-49 [MNiSW: 12]
383 Raman spectra of graphene synthesized by chemical vapor deposition from decane / Tivanov Mikhail, Kolesov E.A., Korolik O., Saad A. M., Kovalchuk N.G., Komissarov I.V., Labunov V.A., Opielak Marek, Żukowski Paweł, Kołtunowicz Tomasz // JOURNAL OF APPLIED SPECTROSCOPY - 2018, nr 6, vol. 84, s. 898-904 [MNiSW: 15]
384 Re-crystallization of silicon during rapid thermal treatment / Gorushko Valentina, Omelchenko Anna, Pilipenko Vladimir , Solodukha Vitali, Opielak Marek, Żukowski Paweł, Kołtunowicz Tomasz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 5, vol. 94, s. 196-198 [MNiSW: 14]
385 Reasons of using IT Outsourcing (ITO) - polish-spanish cross-cultural analysis / Słoniec Jolanta, Rodriguez Reyes González // FOUNDATIONS OF MANAGEMENT - 2018, nr 18, vol. 10, s. 113-122 [MNiSW: 10]
386 Recent progress in biodegradable polymers and nanocomposite-based packaging materials for sustainable environment / Wróblewska-Krepsztul Jolanta, Rydzkowski Tomasz, Borowski Gabriel, Szczypiński Mieczysław , Klepka Tomasz, Thakur Vijay Kumar // INTERNATIONAL JOURNAL OF POLYMER ANALYSIS AND CHARACTERIZATION - 2018, nr 4, vol. 23, s. 383-395 [MNiSW: 20]
387 Recystallization of HSLA steel austenite as revealed with a hot-compression test / Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta, Kuziak Roman, Ozgowicz Wojciech // MATERIALI IN TEHNOLOGIJE / MATERIALS AND TECHNOLOGY - 2018, nr 2, vol. 52, s. 31-35 [MNiSW: 15]
388 A Reduced Model of a Thermo-Elastic Nonlinear Circular Plate / Warmińska Anna, Manoach Emil, Warmiński Jerzy // MATEC WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2018, vol. 148 [MNiSW: 15]
389 Reducing renewable resource demand fluctuation using soft precedence relations in project scheduling / Jaśkowski Piotr, Biruk Sławomir // JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND MANAGEMENT - 2018, nr 49, vol. 24, s. 355-363 [MNiSW: 25]
390 Rejestr cen i wartości nieruchomości jako źródło danych w procesie wycen / Zyga Jacek // PRZEGLAD GEODEZYJNY - 2018, nr 6, s. 6-10 [MNiSW: 5]
391 Rejestrator zmiennej częstotliwości sygnału / Warda Piotr, Pawłowski Eligiusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 7, vol. 94, s. 124-127 [MNiSW: 14]
392 The REKO System in Finland: a New Model of a Sustainable Marketing Channel / Szymoniuk Barbara, Valtari Heidi // PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - 2018, nr 2, vol. 13, s. 103-111 [MNiSW: 15]
393 Removal of phosphate from water by lanthanum-modified zeolites obtained from fly ash / Gościańska Joanna, Ptaszkowska-Koniarz Magdalena, Frankowski Marcin, Franus Małgorzata, Panek Rafał, Franus Wojciech // JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE - 2018, vol. 513, s. 72-81 [MNiSW: 30]
394 Research of polymeric extrudate with segment-wall construction / Mateo Isodoro Martinez, Białasz Sebastian // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2018, nr 3, vol. 12 [MNiSW: 10]
395 Research on the influence of environmental conditions on electrical parameters of interdigitated back contact monocrystalline silicon solar cells / Billewicz Piotr, Węgierek Paweł // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 7, vol. 94, s. 132-135 [MNiSW: 14]
396 Robotyzacja i automatyzacja. Innowacje technologiczne w budownictwie. Cz 4 / Marcinkowski Roman, Krawczyńska-Piechna Anna, Biruk Sławomir // BUILDER - 2018, nr 7, s. 66-69 [MNiSW: 5]
397 Rola i funkcjonowanie systemów CRM w zarządzaniu organizacjami / Dziwulski Jacek, Nerkowski Cezary // MARKETING I RYNEK - 2018, nr 9, s. 183-191 [MNiSW: 9]
398 Rosyjska filozofia dialogu wobec idei Karola Marksa / Rarot Halina // INTERNETOWY MAGAZYN FILOZOFICZNY HYBRIS - 2018, nr 1, vol. 40, s. 156-179 [MNiSW: 9]
399 Rotation and twist measurement using tilted fibre bragg gratings / Kisała Piotr, Skorupski Krzysztof, Cięszczyk Sławomir, Panas Patryk, Klimek Jacek // METROLOGY AND MEASUREMENT SYSTEMS - 2018, nr 3, vol. 25, s. 429-440 [MNiSW: 20]
400 Rozpoznawanie obiektów w obrazie wideo z kamery do komputera / Cheredny Oleksandr , Miłosz Elżbieta // JOURNAL OF COMPUTER SCIENCES INSTITUTE (JCSI) - 2018, vol. 8, s. 215-219
401 Rozwój deformacji i uszkodzenia cienkościennych łączonych profili skrzynkowych, pod wpływem trójpunktowego cyklicznego zginania / Nowicki Marek, Sadowski Tomasz // RUDY I METALE NIEZELAZNE - 2018, nr 6, s. 11-14 [MNiSW: 8]
402 Rrozwój systemu diagnostyki pokładowej samochodów osobowych w świetle zasady działania systemu OBD / Szokało Agnieszka, Rychter Marcin // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2018, nr 6, vol. 19, s. 743-746 [MNiSW: 7]
403 Safety climate assessment and its impact on the productivity of construction enterprises / Czarnocki Krzysztof, Silveira F., Czarnocka Elżbieta, Szaniawska Katarzyna // WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT ENGINEERING - 2018, nr 9, vol. 12, s. 1242-1247
404 Safety conditions analysis of scaffolding on construction sites / Pieńko Michał, Robak Aleksander, Błazik-Borowa Ewa, Szer Jacek // WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING - 2018, nr 2, vol. 12, s. 72-77
405 Selected econometric methods of modelling the world’s population / Rzymowski Witold, Surowiec Agnieszka // EKONOMETRIA. UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCLAWIU - 2018, nr 2, vol. 22, s. 34-44 [MNiSW: 14]
406 Selected methods of converting solar energy into electricity - comparative analysis / Gawkowski Kamil, Sikora Jarosław // E3S WEB OF CONFERENCES - 2018, vol. 49, s. 1-7
407 Selected strength aspects of adhesive lap joints and butt welded joints of various structural materials / Rudawska Anna, Niedziałkowski Paweł, Miturska Izabela, Szabelski Jakub, Grzesiczak Dominik // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2018, nr 1, vol. 12, s. 135-141 [MNiSW: 10]
408 Self-regulation in infinite populations with fission-death dynamics / Kozitsky Yuri, Tanaś Agnieszka // PHYSICS LETTERS A - 2018, nr 35, vol. 382, s. 2455-2458 [MNiSW: 30]
409 Simulation of stochastic wind action on transmission power lines / Wielgos Piotr, Lipecki Tomasz, Flaga Andrzej // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 110011-1-110011-8
410 Soir-vivreav w komunikacji miejskiej (nie tylko) dla najmłodszych / Zalewska Anna // ZTM NEWS - 2018, nr 1, vol. 13, s. 12-13
411 Spectral sensitivity of human vision to the light pulses / Brailovsky Volodymyr, Pyslar Ivan, Rozhdestvenska Margaryta, Michalska Magdalena // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2018, nr 1, vol. 8, s. 32-35 [MNiSW: 7]
412 Speech recognizer-based non-uniform spectral compression for robust MFCC feature extraction / Ali Bagher Baba, Wójcik Waldemar, Mamyrbayev Orken, Turdalyuly MussA // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 6, vol. 94, s. 90-93 [MNiSW: 14]
413 Stable and unstable milling process for nickel superalloy as observed by recurrence plots and multiscale entropy / Weremczuk Andrzej, Borowiec Marek, Rudzik Michał, Rusinek Rafał // EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY - 2018, nr 2, vol. 20, s. 318-326 [MNiSW: 25]
414 State of residual stresses after the process of milling selected aluminium alloys / Kuczmaszewski Józef, Łogin Waldemar, Pieśko Paweł, Zagórski Ireneusz // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2018, nr 1, vol. 12, s. 63-73 [MNiSW: 10]
415 Static and dynamic response of FG-CNT-reinforced rhombic laminates / Ansari Md Irfan, Barnat-Hunek Danuta, Suchorab Zbigniew, Andrzejuk Wojciech, Majerek Dariusz // APPLIED SCIENCES-BASEL - 2018, nr 5, vol. 8, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 25]
416 Structural analysis of the pelvic girdle before and аfter hip replacement procedure / Zubrzycki Jarosław, Karpiński Robert, Jaworski Łukasz, Ausiyevich Andrei, Smidova Natalia // SCIENCE AND TECHNIQUE - 2018, nr 2, vol. 17, s. 165-172
417 Structural features of the formation of multicomponent and high-entropy transition metal nitride films / Pogrebnjak A.D., Goncharov A.A., Yunda Aleksei N., Shelest I., Świć Antoni, Lebedynskyi Ihor // HIGH TEMPERATURE MATERIAL PROCESSES - 2018, nr 1, vol. 22, s. 7-15
418 Structure and hyperfine interactions of mechanically activated delafossite CuFeO₂ / Siedliska Karolina, Pikula Tomasz, Oleszak Dariusz , Jartych Elżbieta // ACTA PHYSICA POLONICA A - 2018, nr 3, vol. 133, s. 372-375 [MNiSW: 15]
419 A study of a new screw press forging process for producing aircraft drop forgings made of magnesium alloy AZ61A / Gontarz Andrzej, Drozdowski Krzysztof, Dziubińska Anna, Winiarski Grzegorz // AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY - 2018, nr 3, vol. 90, s. 559-565 [MNiSW: 20]
420 Study of dynamics and efficiency of hybrid power harvesting system from mechanical vibrations / Rysak Andrzej, Syta Arkadiusz, Borowiec Marek, Kłonica Mariusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 7, vol. 94, s. 139-141 [MNiSW: 14]
421 Study of low-cycle fatigue of glass-hybrid laminates / Majerski Krzysztof, Surowska Barbara, Bieniaś Jarosław, Szusta Jarosław // AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY - 2018, nr 3, vol. 90, s. 489-495 [MNiSW: 20]
422 The study on loads on an aircraft piston engine continental motors IOF-240-B5B in training flights / Grabowski Łukasz, Czyż Zbigniew, Porzak Marcin // TRANSPORT - 2018, nr 3, vol. 33, s. 773-778 [MNiSW: 15]
423 Study on the influence of selected technological parameters of a rotating biological contactor on the degree of liquid aeration / Szulżyk-Cieplak Joanna, Tarnogórska Aneta, Lenik Zygmunt // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2018, nr 6, vol. 19, s. 247-253 [MNiSW: 12]
424 Studying the effect of finishing work on the geometric accuracy of the laser cut elements / Skoczylas Agnieszka // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2018, nr 1, vol. 12, s. 267-272 [MNiSW: 10]
425 Sustainability aspects of biofuel production / Pawłowski Lucjan, Cel Wojciech, Wójcik-Oliveira Katarzyna // IOP CONFERENCE SERIES: EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCE - 2018, vol. 155, s. 1-7
426 Symulacja stochastycznego oddziaływania wiatru na przesyłowe linie energetyczne / Wielgos Piotr, Lipecki Tomasz, Flaga Andrzej // INZYNIERIA I BUDOWNICTWO - 2018, nr 10, s. 541-543 [MNiSW: 7]
427 Synchronisation phenomenon in three blades rotor driven by regular or chaotic oscillations / Szmit Zofia, Warmiński Jerzy // MATEC WEB OF CONFERENCES [WOS] - 2018, vol. 148 [MNiSW: 15]
428 Synteza filipsytu z popiołów lotnych oraz jego potencjalne zastosowanie w inżynierii środowiska / Cadar Justyna , Czarna Dorota, Kunecki Piotr, Panek Rafał, Madej Jarosław, Lipiec Patrycja, Wdowin Magdalena, Franus Wojciech // ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIA PAN - 2018, nr 102, s. 171-182 [MNiSW: 9]
429 Synthesis of the configuration structure of digital receiver of NQR radiospectrometer / Hotra Oleksandra, Samila Andriy, Politans’ kyy Leonid // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 7, vol. 94, s. 58-61 [MNiSW: 14]
430 Synthetic zeolites as potential sorbents of mercury from wastewater occurring during wet FGD processes of flue gas / Czarna Dorota, Baran Paweł, Kunecki Piotr, Panek Rafał, Żmuda Robert, Wdowin Magdalena // JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION - 2018, vol. 172, s. 2636-2645 [MNiSW: 40]
431 System identification of a hot cathode electron source: Time domain approach / Kania Bartosz, Sikora Jarosław // AIP ADVANCES - 2018, nr 11, vol. 8 [MNiSW: 25]
432 Systematically dynamic model-building approach of oil company / Mutanov Galymkaiyr, Miłosz Marek, Kozhanova Aida // JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES - 2018, nr 10, vol. 13, s. 3396-3401
433 Systemy obiegu dokumentów jako narzędzia usprawniające zarządzanie wiedzą w organizacji / Skowron Stanisław, Nerkowski Cezary // ZESZYTY NAUKOWE - WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI W WARSZAWIE - 2018, nr 1, s. 99-114 [MNiSW: 6]
434 Systemy zarządzania siecią NN w świetle wymagań normy PN-EN 50438 / Sereja Klara, Jędrychowski Robert // POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS. ELECTRICAL ENGINEERING - 2018, nr 94, s. 63-72 [MNiSW: 9]
435 Szacunek PKB per capita Lublina w latach 2008–2015 / Makarewicz Anna, Maleszyk Piotr // ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, SECTIO H OECONOMIA - 2018, nr 1, vol. 52, s. 129-140 [MNiSW: 11]
436 Technologia fotowoltaiczna autobusów miejskich zmniejszająca zużycie paliwa / Duk Mariusz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 9, vol. 94, s. 18-21 [MNiSW: 14]
437 Temperature increase of the primary winding of a 14 kVA HTS transformer during the flow of the switching current / Komarzyniec Grzegorz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 4, vol. 94, s. 77-80 [MNiSW: 14]
438 Temperature measurements in the cutting zone, mass, chip fragmentation and analysis of chip metallography images during AZ31 and AZ91HP magnesium alloy milling / Zagórski Ireneusz, Kuczmaszewski Józef // AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY - 2018, nr 3, vol. 90, s. 496-505 [MNiSW: 20]
439 Tensile strength of titanium/fibre reinforced polymers at different temperature values / Majerski Krzysztof, Bieniaś Jarosław, Surowska Barbara // COMPOSITES THEORY AND PRACTICE - 2018, nr 2, vol. 18, s. 88-94 [MNiSW: 11]
440 Tests of HTS 2G Superconducting Tapes Using the LabVIEW Environment / Kwoka Rafał, Kozak Janusz, Majka Michał // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2018, nr 1, vol. 14, s. 64-72 [MNiSW: 11]
441 Theoretical predictions of anti-corrosive properties of THAM and its derivatives / Malinowski Szymon, Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Herbert Tony // JOURNAL OF MOLECULAR MODELING - 2018, nr 1, vol. 24, s. 1-12 [MNiSW: 20]
442 Thermal imaging for building diagnostics / Wójcicka-Migasiuk Dorota, Urzędowski Arkadiusz // DISPUTATIONES SCIENTIFICAE UNIVERSITATIS CATHOLICAE RUŽOMBEROK - 2018, nr 1, s. 139-147
443 Thermal imaging for detection of defects in envelopes of buildings in use: qualitative and quantitative analysis of building energy performance / Ostańska Anna // PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING - 2018, s. 1-8 [MNiSW: 15]
444 Thermal imaging of surfaces treated by cooled plasma jet / Krupski Piotr, Stryczewska Henryka // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 4, vol. 94, s. 79-82 [MNiSW: 14]
445 Thermal properties of raw hemp fiber as a loose-fill insulation material / Kosiński Piotr, Brzyski Przemysław, Szewczyk Aneta, Motacki Wojciech // JOURNAL OF NATURAL FIBERS - 2018, nr 5, vol. 15, s. 717-730 [MNiSW: 25]
446 Thermodynamic model of the ASz-62IR radial aircraft engine / Magryta Paweł, Pietrykowski Konrad, Gęca Michał // TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF AVIATION - PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA - 2018, nr 1, vol. 250, s. 36-49 [MNiSW: 9]
447 Thermovisual measurements of 3D printing of ABS and PLA filaments / Zgryza Łukasz, Raczyńska Anna, Paśnikowska-Łukaszuk Magdalena // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2018, nr 3, vol. 12, s. [B. s.]-[B. s.] [MNiSW: 10]
448 Third hankel determinants for starlike and convex functions of order alpha / Orhan Halit , Zaprawa Paweł // BULLETIN OF THE KOREAN MATHEMATICAL SOCIETY - 2018, nr 1, vol. 55, s. 165-173 [MNiSW: 15]
449 Towards the use of selected social media in the process of education at a technical university - study of students’ awareness and preferences / Tokovarov Mikhail, Sereja Klara, Nafalski Andrzej, Nedic Zorica // WORLD TRANSACTIONS ON ENGINEERING AND TECHNOLOGY EDUCATION - 2018, nr 2, vol. 16, s. 146-150
450 Traffic-related particle emissions and exposure on an urban road / Połednik Bernard, Piotrowicz Adam, Pawłowski Lucjan, Guz Łukasz // ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL PROTECTION - 2018, nr 2, vol. 44, s. 83-93 [MNiSW: 15]
451 Twisted tilted fiber Bragg gratings: new structures and polarization properties / Kisała Piotr, Mroczka Janusz, Cięszczyk Sławomir, Skorupski Krzysztof, Panas Patryk // OPTICS LETTERS - 2018, nr 18, vol. 43, s. 4445-4448 [MNiSW: 35]
452 Two-dimensional modelling of vehicle movement using the MATLAB Environmentt / Gita Arkadiusz, Longwic Rafał // IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING - 2018, vol. 421
453 The use of artificial intelligence in automated in-house logistics centres / Rymarczyk Tomasz, Kłosowski Grzegorz // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2018, nr 1, vol. 8, s. 48-51 [MNiSW: 7]
454 The use of CAD programs for designing special instrumentation in adhesive technologies / Ogrodniczek Jacek, Pyda Adrian, Kłonica Mariusz // JOURNAL OF TECHNOLOGY AND EXPLOITATION IN MECHANICAL ENGINEERING - 2018, nr 1, vol. 4, s. 1-9
455 Use of fly ashes from municipal sewage sludge combustion in production of ash concretes / Rutkowska Gabriela, Wichowski Piotr , Fronczyk Joanna, Franus Małgorzata, Chalecki Marek // CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS - 2018, vol. 188, s. 874-883 [MNiSW: 40]
456 The use of granulation to reduce dusting and manage of fine coal / Ozga Małgorzata, Borowski Gabriel // JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING - 2018, nr 3, vol. 19, s. 218-224 [MNiSW: 12]
457 The use of power restoration systems for automation of medium voltage distribution gird / Konarski Michał, Węgierek Paweł // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 7, vol. 94, s. 167-172 [MNiSW: 14]
458 The use of secondary build-up in historical fabric based on the donjon of Kłodzko Fortress / Gleń Piotr, Krupa Karol // E3S WEB OF CONFERENCES - 2018, vol. 49
459 The use of simulation environment for solving the assembly line balancing problem / Danilczuk Wojciech // APPLIED COMPUTER SCIENCE - 2018, nr 1, vol. 14, s. 42-52 [MNiSW: 11]
460 Using hydrodynamic cavitation device in the industry / Vitenko Tatiana, Droździel Paweł, Rudawska Anna // ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL - 2018, nr 3, vol. 12 [MNiSW: 10]
461 Using microservices architecture as analytical system for electrical impedance tomography imaging / Cieplak Tomasz, Rymarczyk Tomasz, Kłosowski Grzegorz // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2018, nr 1, vol. 8, s. 52-55 [MNiSW: 7]
462 Using neural networks in modeling customer loyalty in passenger cars maintenance and repair services / Lotko Aleksander, Korneta Paweł Albert, Lotko Małgorzata, Longwic Rafał // APPLIED SCIENCES-BASEL - 2018, nr 5, vol. 8, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 25]
463 Using the hall effect for monitoring the starter condition in motor vehicles / Dziubiński Mieczysław, Litak Grzegorz, Drozd Artur, Szydło Kamil, Longwic Rafał, Wolszczak Piotr // APPLIED SCIENCES-BASEL - 2018, nr 5, vol. 8, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 25]
464 Utilization of educational machine tool for training of technical diagnostics based on positioning performance / Cisar Miroslav, Kuric Ivan, Cubonova Nadezda, Zajacko Ivan, Dodok Tomáš, Rudawska Anna // MATEC WEB OF CONFERENCES - 2018, vol. 157
465 Uwarunkowania rozwoju produkcji energii elektrycznej na bazie źródeł odnawialnych / Janik Wiesław, Kaproń Henryk, Paździor Artur // RYNEK ENERGII - 2018, nr 2, s. 22-27 [MNiSW: 11]
466 Value added as a measure of social role of cooperative / Zimnoch Krystyna, Mazur Barbara // EURASIAN JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT - 2018, nr 1, vol. 6, s. 42-51
467 Vehicle llanetary gearbox simulation / Gajdosik Tomas, Brumercik Frantisek, Lukac Michal, Droździel Paweł // LOGI SCIENTIFIC JOURNAL ON TRANSPORT AND LOGISTICS - 2018, nr 1, vol. 9, s. 11-17
468 Verification of the façade scaffolding computer model / Jamińska-Gadomska Paulina, Bęc Jarosław, Lipecki Tomasz, Robak Aleksander // ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING - 2018, nr 1, vol. 64, s. 41-53 [MNiSW: 15]
469 Verification of the numerical model of insert-type joint of scaffolding in relation to experimental research / Pieńko Michał, Błazik-Borowa Ewa // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 080003-1-080003-6 [MNiSW: 15]
470 Vibration of a mistuned three-bladed rotor under regular and chaotic excitations / Warmiński Jerzy, Latalski Jarosław, Szmit Zofia // JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS - 2018, nr 2, vol. 56, s. 549-566 [MNiSW: 15]
471 Vibration of middle ear with shape memory prosthesis - experimental and numerical study / Rusinek Rafał, Szymański Marcin, Lajmert Paweł // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 120013-1-120013-7 [MNiSW: 15]
472 Vlianie flûensa oblučeniâ vysokoènergetyičeskimi ionami kriptona na upročnenie splava Ni-Ti / Satpaev D.A., Politavčva V.P., Partyka Janusz // VIESTNIK NÂC RK PERIODIČESKIJ NAUČNO-TEHNIČESKIJ ŽURNAL NACIONAL’NOGO ÂDERNOGO CENTRA RESPUBLIKI KAZAHSTAN = NNC RK BULLETIN RESEARCH AND TECHNOLOGY REVIEW NATIONAL NUCLEAR CENTER OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN - 2018, nr 1, s. 40-43
473 Walcowanie prętów o przekroju kołowym z główek złomowanych szyn kolejowych / Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew, Tomczak Janusz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2018, nr 9, vol. 85, s. 288-291 [MNiSW: 7]
474 The wastes of sanitary ceramics as recycling aggregate to special concretes / Ogrodnik Paweł, Szulej Jacek, Franus Wojciech // MATERIALS - 2018, nr 8, vol. 11, s. 1-15 [MNiSW: 35]
475 Water demand forecasting by trend and harmonic analysis / Kozłowski Edward, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz, Mazurkiewicz Dariusz // ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING - 2018, nr 1, vol. 18, s. 140-148 [MNiSW: 30]
476 Water losses analysis in selected group water supply systems / Iwanek Małgorzata, Suchorab Paweł, Choma Artur // ARCHITECTURE - CIVIL ENGINEERING - ENVIRONMENT - 2018, nr 1, vol. 11, s. 133-140 [MNiSW: 11]
477 Wear resistance of structural steels as a result of boronising operations / Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta, Lenik Klaudiusz, Korga Sylwester // TRIBOLOGIA - 2018, nr 2, vol. 49, s. 37-44 [MNiSW: 15]
478 Wettability of polymeric materials after dielectric barrier discharge atmospheric-pressure plasma jet treatmen / Kwiatkowski Michał, Terebun Piotr, Mazurek Paweł, Pawłat Joanna // SENSORS AND MATERIALS - 2018, nr 5, vol. 30, s. 1207-1212 [MNiSW: 15]
479 What factors can affect lumbopelvic flexion-extension motion in the sagittal plane? : a literature review / Zawadka Magdalena, Skublewska-Paszkowska Maria, Gawda Piotr, Łukasik Edyta, Smołka Jakub, Jabłoński Mirosław // HUMAN MOVEMENT SCIENCE - 2018, vol. 58, s. 205-218 [MNiSW: 20]
480 Wind and fire coupled modelling. Pt 1, Literature review / Węgrzyński Wojciech, Lipecki Tomasz // FIRE TECHNOLOGY - 2018, nr 5, vol. 54, s. 1405-1442 [MNiSW: 25]
481 Wind and fire coupled modelling. Pt 2, Good practice guidelines / Węgrzyński Wojciech, Lipecki Tomasz, Krajewski Grzegorz // FIRE TECHNOLOGY - 2018, nr 5, vol. 54, s. 1443-1485 [MNiSW: 25]
482 Wind flow around a church - case study / Jamińska-Gadomska Paulina, Lipecki Tomasz, Podgórski Jerzy // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922, s. 110002-1-110002-8 [MNiSW: 15]
483 Wpływ kąta wierzchołkowego wiertła na siły skrawania podczas wiercenia stopu aluminium / Pieśko Paweł, Woźniak Magdalena, Zawada-Michałowska Magdalena // MECHANIK - 2018, nr 8-9, s. 670-672 [MNiSW: 11]
484 Wpływ kąta zukosowania próbek na wytrzymałość połączeń klejowych blach ze stopu aluminium EN AW-5754 / Rudawska Anna, Chyliński Damian // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2018, nr 1, s. 6-10 [MNiSW: 7]
485 Wpływ kształtu narzędzia klinowego na przebieg procesu walcowania poprzecznego / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2018, nr 7, vol. 85, s. 204-207 [MNiSW: 7]
486 Wpływ operacji odtłuszczana i obróbki mechanicznej na wytrzymałość połączeń klejowych / Rudawska Anna, Miturska Izabela // PRZETWORSTWO TWORZYW - 2018, nr 2, s. 38-46 [MNiSW: 7]
487 Wpływ parametrów technologicznych w procesie frezowania stali EZ6NCT25 na wybrane wskaźniki skrawalnośc / Skoczylas Agnieszka, Zaleski Kazimierz // MECHANIK - 2018, nr 8-9, s. 772-774 [MNiSW: 11]
488 Wpływ parametrów technologicznych na chropowatość powierzchni po toczeniu oraz predykcja chropowatości z użyciem sztucznych sieci neuronowych / Zagórski Ireneusz, Kulisz Monika, Warda Tomasz // MECHANIK - 2018, nr 10, s. 898-900 [MNiSW: 11]
489 Wpływ parametrów technologicznych walcowania śrubowego odkuwek kul na jakość wyrobów oraz przebieg procesu kształtowania / Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz, Pater Zbigniew // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2018, nr 8, vol. 85, s. 274-277 [MNiSW: 7]
490 Wpływ poziomu i jakości wiedzy pracowników na zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji usługowej na wybranym przykładzie / Dziwulski Jacek // ZESZYTY NAUKOWE SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE. POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING - 2018, nr 19, s. 7-18 [MNiSW: 13]
491 Wpływ wysokiej temperatury na charakterystykę pękania zaczynu, zaprawy i betonu / Plechawski Stanisław, Fic Stanisław // MATERIAŁY BUDOWLANE - 2018, nr 9, s. 16-21 [MNiSW: 8]
492 Wpływ zjawiska post-reality na zachowania konsumentów oraz strategie marketingowe przedsiębiorstw / Rzemieniak Magdalena, Maciaszczyk Magdalena // MARKETING I RYNEK - 2018, nr 4, s. 470-476 [MNiSW: 9]
493 Wpływ zmiany parametrów cięcia wodno-ściernego na jakość przecinania kompozytowych struktur przekładkowych / Doluk Elżbieta, Kuczmaszewski Józef, Pieśko Paweł // MECHANIK - 2018, nr 7, s. 476-478 [MNiSW: 11]
494 Wpływ zwilżalności powierzchni kompozytów polimerowo-drzewnych na tworzenie biofilmu w procesach oczyszczania ścieków / Kuszelnicka Izabela, Rudawska Anna, Ginter-Kramarczyk Dobrochna, Michałkiewicz Michał , Zajchowski Stanisław, Tomaszewska Jolanta // POLIMERY - 2018, nr 9, vol. 63, s. 945-951 [MNiSW: 15]
495 Wybrane aspekty procesu montażu autobusów z wykorzystaniem technologii klejenia / Kasperek Dariusz, Rudawska Anna // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2018, nr 1, s. 20-25 [MNiSW: 7]
496 Wybrane aspekty wytrzymałości połączeń lutowanych i klejowych blach miedzianych / Rudawska Anna, Miturska Izabela // TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU - 2018, nr 3, s. 59-63 [MNiSW: 7]
497 Wygaszanie nierealnych planów generacji – formalny sposób zwiększania możliwości przyłączeniowych / Pijarski Paweł, Kacejko Piotr // RYNEK ENERGII - 2018, nr 2, vol. 135, s. 17-21 [MNiSW: 11]
498 Wykorzystanie mediów społecznościowych w działalności marketingowej przedsiębiorstw / Bojanowska Agnieszka // MARKETING I RYNEK - 2018, nr 4, s. 77-88 [MNiSW: 9]
499 Wyznaczanie charakterystyk R = F(T) taśm nadprzewodnikowych pierwszej i drugiej generacji / Kwoka Rafał, Kozak Janusz, Majka Michał // INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA - 2018, nr 1, s. 71-74 [MNiSW: 7]
500 XEMD procedures as a data - assisted filtering method / Machrowska Anna, Jonak Józef // AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] - 2018, nr 1, vol. 1922 [MNiSW: 15]
501 Zadanie Kryłowa w przypadku belki na inercyjnym podłożu Własowa / Szcześniak Wacław, Ataman Magdalena // AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE - 2018, nr 6, s. 728-736 [MNiSW: 7]
502 Zależności wybranych parametrów klimatycznych zmierzonych na rusztowaniach i stacjach meteorologicznych / Szer Iwona, Szer Jacek, Pieńko Michał, Robak Aleksander, Jamińska-Gadomska Paulina // INZYNIERIA I BUDOWNICTWO - 2018, nr 10, s. 514-518 [MNiSW: 7]
503 Zarządzanie portfelem marek w koncernie motoryzacyjnym na przykładzie FCA Poland / Dziwulski Jacek, Piątek Radosław // MARKETING I RYNEK - 2018, nr 4, s. 173-179 [MNiSW: 9]
504 Zastosowanie druku 3D w modelowaniu fizycznym procesu walcowania kątownika / Dąbrowski Michał, Dobromilski Rafał, Bulzak Tomasz, Wójcik Łukasz // HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2018, nr 3, vol. 85 [MNiSW: 7]
505 Zastosowanie wielomianów w starym zagadnieniu Ponceleta / Cieślak Waldemar, Felińska Halina, Wlaź Paweł // EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA - 2018, nr 1, s. 52-56 [MNiSW: 9]
506 Zastosowanie wymiaru fraktalnego do analizy obrazów płomienia w procesie współspalania / Sawicki Daniel, Omiotek Zbigniew, Kotyra Andrzej // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 7, vol. 94, s. 142-145 [MNiSW: 14]
507 Zmiany w kontroli biletów / Zalewska Anna // ZTM NEWS - 2018, s. 3-3
508 Zmiennoprądowe właściwości dielektryczne materiałów nanowarstwowych a-SiOx/SiO2 / Czarnacka Karolina, Fedotov A.A., Kołtunowicz Tomasz // PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY - 2018, nr 8, vol. 94, s. 59-62 [MNiSW: 14]
509 Źródła finansowania działalności inwestycyjnej firm rodzinnych / Sosińska-Wit Małgorzata, Gałązka Karolina // PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE - 2018, nr 7, cz. 3, vol. 19, s. 223-236 [MNiSW: 14]