Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Patenty

-
   

Publikacje:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Projekty wynalazcze (211)

1 Aparat inspekcyjny do wprowadzania do rurociągu pod ciśnieniem elementów kontrolno-wykonawczych [ Zgłoszenie nr (21) 420960] / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Anasiewicz Kamil, Anasiewicz Waldemar // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 20, s. 36-37
2 Bicycles (part of -), Motor-assisted cycles (part of -), Frames for cycles or motorcycles [nr zgłoszenia 005519915-0001] / Jakubczak Patryk, Bieniaś Jarosław, Majerski Krzysztof, Mącik Martłomiej, Dadej Konrad // EUIPO European Union Intellectual Property Office - 2018,
3 Czujnik prędkości obrotowej z hamulcem [Zgłoszenie nr (21) 426272] / Filipek Przemysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 43-43
4 Elektrozawór [Zgłoszenie nr (21) 426275] / Filipek Przemysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 36-36
5 Elektrozawór wzdłużny [Zgłoszenie nr (21) 426276] / Filipek Przemysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 36-36
6 Instalacja do akumulowania energii cieplnej [Patent nr (11) 229089 (21) 414224] / Stączek Paweł, Płaska Stanisław, Płaska Wojciech // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 6, s. 1952-1952 [MNiSW: 30]
7 Kanałowa klapa zwrotna [Zgłoszenie nr (21) 425718] / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Kwietniewski Marian, Hajdukiewicz Marzena // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 35-35
8 Kanały chłodzące w wymiennikach ciepła [Zgłoszenie nr (21) 421663] / Wolszczak Piotr, Kiersztyn Mariusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 25, s. 36-36
9 Klapa zwrotna [Zgłoszenie nr (21) 425715] / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Kwietniewski Marian, Hajdukiewicz Marzena // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 35-35
10 Klapa zwrotna studzienki [Zgłoszenie nr (21) 425717] / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Kwietniewski Marian, Hajdukiewicz Marzena // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 35-35
11 KNPIP KOŁO NAUKOWE PODSTAW INŻYNIERII PRODUKCJI POLITECHNIKA LUBELSKA [Prawo ochronne na znak towarowy nr 307126] / Kłonica Mariusz, Gita Arkadiusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2018, 7, s. 2458-2458 [MNiSW: 10]
12 Komora do nagniatania wibracyjnego, zwłaszcza przedmiotów cienkościennych [Zgłoszenie nr (21) 419454] / Zaleski Kazimierz, Bławucki Stanisław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 8, s. 19-19
13 Komora do suszenia [Zgłoszenie nr (21) 421615] / Klepka Tomasz, Czyż Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 39-39
14 Komora do suszenia gazem [Zgłoszenie nr (21) 421611] / Klepka Tomasz, Czyż Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 38-38
15 Komora dokontroli przetaczania płynów [Patent nr (11) 228073 (21) 413286] / Surtel Wojciech, Klepka Tomasz, Maniecki Maciej // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 2, s. 426-426 [MNiSW: 30]
16 Kompozycja klejowa i sposób jej wytwarzania [Patent nr (11) 228182 (21) 412592] / Rudawska Anna // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 2, s. 435-435 [MNiSW: 30]
17 Kompozycja klejowa i sposób jej wytwarzania [Patent nr (11) 229164 (21) 417714] / Rudawska Anna // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 6, s. 1945-1945 [MNiSW: 30]
18 Kompozycja klejowa i sposób jej wytwarzania [Patent nr (11) 229165 (21) 417715] / Rudawska Anna // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 6, s. 1945-1945 [MNiSW: 30]
19 Kształtownik dwuwarstwowy polimerowo‑drzewny i sposób jego wytwarzania [Patent nr (11) 229811 (21) 412385] / Tor-Świątek Aneta // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 8, s. 2946-247 [MNiSW: 30]
20 Kształtownik trzywarstwowy polimerowo‑drzewny i sposób jego wytwarzania [Patent nr (11) 229683 (21) 412386] / Tor-Świątek Aneta, Garbacz Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 8, s. 2947-2947 [MNiSW: 30]
21 Kształtownik z materiału porowatego [Patent nr (11) 230168 (21) 422417] / Garbacz Tomasz, Tor-Świątek Aneta // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 9, s. 3340-3340 [MNiSW: 30]
22 Kształtownik z materiału porowatego [Patent nr (11) 230199 (21) 422418] / Garbacz Tomasz, Tor-Świątek Aneta // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 10, s. 3686-3686 [MNiSW: 30]
23 Łącznik trzpienia wzbudnika [Patent nr (11) 227780 (21) 412084] / Samborski Sylwester // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 1, s. 26-26 [MNiSW: 30]
24 Ładowarka czołowa [Patent nr (11) 228622 (21) 411966] / Kozik Krzysztof, Dębski Hubert // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 4, s. 1211-1211 [MNiSW: 30]
25 Maszyna wyporowa obiegowo-krzywkowa, zwłaszcza silnik hydrauliczny [Zgłoszenie nr (21) 418605] / Płaska Stanisław, Wójcik Władysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 6, s. 39-39
26 Mechanizm blokujący [Patent nr (11) 229634 (21) 417644] / Wawer Kamil, Droździel Paweł // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 8, s. 2958-2958 [MNiSW: 30]
27 Mechanizm hamujący i pozycjonujący śmigło [Zgłoszenie nr (21) 424741] / Pytka Jarosław, Longwic Rafał, Gnapowski Ernest, Rypulak Andrzej, Smolak Maciej, Bronisz Paweł, Kasprzak Piotr, Pytka Jan // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 14, s. 21-21
28 Mechanizm otwierający i zamykający otwory w poszyciu [Zgłoszenie nr (21) 424742] / Pytka Jarosław, Longwic Rafał, Gnapowski Ernest, Rypulak Andrzej, Smolak Maciej, Bronisz Paweł, Kasprzak Piotr, Pytka Jan // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 14, s. 22-22
29 Mechanizm regulacyjny aktywnego cylindra wytłaczarki [Zgłoszenie nr (21) 425592] / Ferdynus Mirosław, Sikora Janusz, Covas Jose A., Chlorovsky Peter // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 14-14
30 Mechanizm regulacyjny cylindra nastawnego wytłaczarki jednoślimakowej [Zgłoszenie nr (21) 425591] / Ferdynus Mirosław, Sikora Janusz, Cunha Antonio Gaspar, Covas Jose A. // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 14-14
31 Mechanizm regulacyjny cylindra uplastyczniającego wytłaczarki [Zgłoszenie nr (21) 425593] / Ferdynus Mirosław, Sikora Janusz, Cunha Antonio Gaspar // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 14-14
32 Mechanizm regulacyjny cylindra wytłaczarki ślimakowej [Zgłoszenie nr (21) 425590] / Ferdynus Mirosław, Sikora Janusz, Cunha Antonio Gaspar, Perhacova Alzbeta // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 13-13
33 Mieszalnik, zwłaszcza do mieszania tworzyw polimerowych z napełniaczem [Zgłoszenie nr (21) 420329] / Majewski Łukasz, Sasimowski Emil // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 16, s. 13-14
34 Mieszalnik, zwłaszcza do mieszania tworzyw polimerowych z napełniaczem [Zgłoszenie nr (21) 420331] / Majewski Łukasz, Sasimowski Emil // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 16, s. 14-14
35 Mieszanina odpadów dopoprawy własciwosci gleby lekkiej ipoprawy jejwłasciwosci produkcyjnych [Patent nr (11) 230537 (21) 410744] / Baran Stanisław, Pawłowski Lucjan, Wesołowski Marian, Pawłowski Artur, Kwiatkowski Zygmunt, Pawłowska Małgorzata, Żukowska Grażyna, Bik-Małodzińska Marta, Kujawska Justyna, Cel Wojciech // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 11, s. 4010-4010 [MNiSW: 30]
36 Mieszanina przeróbczych odpadów górniczych doaplikacji dogleby lekkiej [Patent nr (11) 230536 (21) 410743] / Baran Stanisław, Pawłowski Lucjan, Wesołowski Marian, Pawłowski Artur, Kwiatkowski Zygmunt, Żukowska Grażyna, Cel Wojciech // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 11, s. 4010-4010 [MNiSW: 30]
37 Mieszanka do podbudów nawierzchni asfaltowych [Patent nr (11) 229275 (21) 410929] / Kukiełka Jerzy // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 6, s. 1948-1948 [MNiSW: 30]
38 Model budynku [ Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego nr (11) 24665 (21) 26680] / Dziedzic Krzysztof, Flis Monika, Barszcz Marcin // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2018, 11, s. 4051-4051 [MNiSW: 10]
39 Model budynku bramy [ Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego (11) 24664 (21) 26679] / Dziedzic Krzysztof, Flis Monika, Barszcz Marcin // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2018, 11, s. 4051-4051 [MNiSW: 10]
40 Modułowy kontener ładunkowy [Patent nr (11) 230543 (21) 421964] / Mazur Marek, Ponieważ Grzegorz, Droździel Paweł // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 11, s. 4007-4007 [MNiSW: 30]
41 Modułowy kontener ładunkowy [Zgłoszenie nr (21) 421964] / Mazur Marek, Ponieważ Grzegorz, Droździel Paweł // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 2, s. 12-12
42 Most-przejście dolne dla zwierząt [Patent nr (11) 228979 (21) 416618] / Karaś Sławomir // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 5, s. 1613-1613 [MNiSW: 30]
43 Narzędzia i sposób do walcowania skośnego odkuwek kul [Patent nr (11) 228587 (21) 420346] / Pater Zbigniew, Tomczak Janusz, Bulzak Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 4, s. 1199-1199 [MNiSW: 30]
44 Narzędzia i sposób kształtowania na zimno kuli drążonej [Zgłoszenie nr (21) 25783] / Samołyk Grzegorz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 10-10
45 Narzędzie do walcowania skośnego kul [Zgłoszenie nr (21) 425814] / Tomczak Janusz, Pater Zbigniew, Bulzak Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 11-11
46 Nasadka ruchoma [Zgłoszenie nr (21) 420006] / Gardyński Leszek, Matusik Sylwester // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 14, s. 17-17
47 Nasadka ruchoma pierścieniowa [Zgłoszenie nr (21) 420005] / Gardyński Leszek, Matusik Sylwester, Połowski Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 4, s. 16-17
48 Nawiertka przyłaczeniowa [Patent nr (11) 228220 (21) 415633] / Anasiewicz Kamil, Anasiewicz Waldemar // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [O] - 2018, 2, s. 428-428 [MNiSW: 15]
49 Plansza do gry [ Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego (11) 24314 (21) 26129] / Montusiewicz Jerzy, Miłosz Marek, Kęsik Jacek, Dziedzic Krzysztof, Barszcz Marcin, Tokovarov Mikhail, Kopniak Piotr, Czerwiński Dariusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2018, 7, s. 2370-2371 [MNiSW: 10]
50 Platforma załadowczo‑wyładowcza [Patent nr (11) 229633 (21) 417643] / Wawer Kamil, Droździel Paweł // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 8, s. 2947-2948 [MNiSW: 30]
51 Pompa śrubowa [Zgłoszenie nr (21) 426279] / Filipek Przemysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 34-34
52 Prądowy ustrój elektromagnetyczny [Zgłoszenie nr (21) 426280] / Filipek Przemysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 43-43
53 Profil tworzywowy [Nr zgłoszenia wzoru użytkowego (21) 126227] / Klepka Tomasz, Białasz Sebastian // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 21, s. 77-77
54 Profil kompozytowy i sposób jego wykonania [Zgłoszenia nr (21) 423804] / Włodarczyk Maciej, Krzyszycha Tomasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 10, s. 13-13
55 Przekładnia magnetyczno-mechaniczna [Patent nr (11) 228411 (21) 407833] / Filipek Przemysław, Jedliński Łukasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 3, s. 842-842 [MNiSW: 30]
56 Przetwornik dźwięku [Zgłoszenie nr (21) 426283] / Filipek Przemysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 25, s. 47-47
57 Przyczepa do samozaładunku bel oraz układ hydrauliczny do załadunku bel [Zgłoszenie nr (21) 417912] / Dębski Hubert, Sulowski Arkadiusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 2, s. 12-13
58 Reaktor do utleniania gazów palnych w aparaturze próżniowej [Patent nr (11) 229088 (21) 398068] / Hałas Stanisław, Wójtowicz Artur, Sikora Jarosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 6, s. 1938-1938 [MNiSW: 30]
59 Rozkładany wózek ręczny [Zgłoszenie nr (21) 126285] / Guz Łukasz, Połednik Bernard, Guz Ewa // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 22, s. 33-33
60 Rura mikroporowata wielowarstwowa i sposób jej wytwarzania [Patent nr (11) 228697 (21) 399745] / Tor-Świątek Aneta // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 4, s. 1212-1212 [MNiSW: 30]
61 Rygiel elektromagnetyczny [Zgłoszenie nr (21) 426284] / Filipek Przemysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 29-29
62 Siedzisko stelażowe, składane [Zgłoszenie nr (21) 423943] / Filipek Przemysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 15, s. 17-17
63 Siłownik [Zgłoszenie nr (21) 424840] / Przystupa Krzysztof // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 19, s. 23-24
64 SKN TPT [Zgłoszenie znaku towarowego nr 486467] / Majewski Łukasz, Korulczyk Katarzyna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : ZNAKI TOWAROWE - 2018, ZT 30, s. 66-66
65 Ślimak wytłaczarki [Patent nr (11) 229840 (21) 422117] / Sikora Janusz, Perhacova Alzbeta // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 8, s. 4946-4946 [MNiSW: 30]
66 Ślimak wytłaczarki [Zgłoszenie nr (21) 422117] / Sikora Janusz, Perhacova Alzbeta // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 4, s. 17-18
67 Ślimak z regulowanymi elementami intensywnego mieszania [Patent nr (11) 227727 (21) 416330] / Sikora Janusz, Głogowska Karolina, Jachowicz Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 1, s. 9-9 [MNiSW: 30]
68 Sposób i układ do oczyszczania powietrza w systemach klimatyzacyjnych [Zgłoszenie nr (21) 420232] / Połednik Bernard, Guz Łukasz, Połednik Andrzej, Dudzińska Marzenna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 16, s. 31-31
69 Sposób i układ do oczyszczania powietrza w systemach klimatyzacyjnych [Zgłoszenie nr (21) 420233] / Połednik Bernard, Połednik Andrzej, Guz Łukasz, Dudzińska Marzenna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 16, s. 31-32
70 Sposób i układ do pomiaru pH roztworu [Patent nr (11) 227827 (21) 416993] / Harasim Damian, Kisała Piotr, Dziubiński Grzegorz, Cięszczyk Sławomir // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 1, s. 26-27 [MNiSW: 30]
71 Sposób i układ do poprawy odczuwalnej jakosci powietrza w pomieszczeniach [Patent nr (11) 228414 (21) 416177] / Połednik Bernard, Guz Łukasz, Burek Rudolf // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 3, s. 844-844 [MNiSW: 30]
72 Sposób i układ sterowania odczuwalna jakoscia powietrza w pomieszczeniach [Patent nr (11) 228412 (21) 416171] / Połednik Bernard, Guz Łukasz, Burek Rudolf // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 3, s. 843-843 [MNiSW: 30]
73 Sposób i układ wykorzystania akumulatorów trakcyjnych w trolejbusach [Patent nr (11) 230531 (21) 421489] / Hołyszko Piotr, Jarzyna Wojciech, Zieliński Dariusz, Kwaśny Łukasz, Fatyga Karol // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 11, s. 4006-4006 [MNiSW: 30]
74 Sposób i układ wykorzystania akumulatorów trakcyjnych w trolejbusach [Zgłoszenie nr [21] 421489] / Hołyszko Piotr, Jarzyna Wojciech, Zieliński Dariusz, Kwaśny Łukasz, Fatyga Karol // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 4, s. 20-20
75 Sposób i urządzenie do ochrony przed wydychanymi zanieczyszczeniami powietrza [Patent nr (11) 228223 (21) 411967] / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Gawęda Mirosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 2, s. 423-423 [MNiSW: 30]
76 Sposób i urządzenie do określania długości dynamicznej części roboczej szczotek czołowych [Patent nr (11) 227867 (21) 412297] / Zaleski Kazimierz, Matuszak Jakub // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 1, s. 24-24 [MNiSW: 30]
77 Sposób i urządzenie do zabezpieczania przed rozprzestrzenianiem się wydychanych zanieczyszczeń powietrza [Patent nr (11) 228270 (21) 411962] / Połednik Bernard, Gawęda Mirosław, Guz Łukasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 3, s. 828-828 [MNiSW: 30]
78 Sposób i urządzenie do zabezpieczania przed wydychanymi aerozolami i bioaerozolami [Patent nr (11) 228269 (21) 411960] / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Guz Łukasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 3, s. 828-828 [MNiSW: 30]
79 Sposób i urządzenie do zwiększenia zdolności kiełkowania nasion [ Zgłoszenie nr (21) 424789] / Majcher Jacek // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 17, s. 2-2
80 Sposób iurzadzenie doochrony przed wdychaniem zanieczyszczonego powietrza [Patent nr (11) 228222 [21] 411959] / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Gawęda Mirosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 2, s. 423-423 [MNiSW: 30]
81 Sposób kucia w matrycach zamkniętych, zwłaszcza stopniowanych wałków uzębionych [ Zgłoszenie nr (21) 420487] / Bulzak Tomasz, Tomczak Janusz, Pater Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 17, s. 11-11
82 Sposób łączenia profilu tworzywowego z siatką [Zgłoszenie nr (21) 421188] / Klepka Tomasz, Białasz Sebastian // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 21, s. 49-49
83 Sposób oceny zagrozenia radonowego i układ do niwelowania zagrozenia radonowego w budynkach [Patent nr (11) 228413 (21) 416172] / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Kozak Krzysztof, Mazur Jadwiga, Grządziel Dominik, Mroczek Mariusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 3, s. 843-844 [MNiSW: 30]
84 Sposób osadzania bioaktywnych powłok wielofunkcyjnych [Patent nr (11) 230529 (21) 421256] / Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Herbert Anthony, Rogalski Jerzy, Malinowski Szymon // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 11, s. 4004-4004 [MNiSW: 30]
85 Sposób osadzania bioaktywnych powłok wielofunkcyjnych [Zgłoszenie nr (21) 421256] / Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Herbert Anthony, Rogalski Jerzy, Malinowski Szymon // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 4, s. 14-14
86 Sposób otrzymywania czujników z warstwą receptorową oraz czujniki otrzymywane tym sposobem [Zgłoszenie nr (21) 422660] / Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Herbert Anthony, Malinowski Szymon, Wardak Cecylia // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 7, s. 13-13
87 Sposób oznaczenia zawartości wilgoci w elementach stałych układu izolacji ciekło-stałej izolatorów przepustowych [Zgłoszenie nr (21) 423882] / Żukowski Paweł, Kołtunowicz Tomasz, Rogalski Przemysław, Szrot Marek, Płowucha J., Subocz Jan // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 18, s. 34-34
88 Sposób oznaczenia zawartości wilgoci w elementach stałych układu izolacji ciekło-stałej transformatorów energetycznych [Zgłoszenie nr (21) 423879] / Żukowski Paweł, Kołtunowicz Tomasz, Kierczyński Konrad, Szrot Marek, Płowucha J., Subocz Jan // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 18, s. 34-34
89 Sposób oznaczenia zawartości wilgoci w elementach stałych układu izolacji ciekło-stałej transformatorów energetycznych [Zgłoszenie nr (21) 423881] / Żukowski Paweł, Kołtunowicz Tomasz, Kierczyński Konrad, Szrot Marek, Płowucha J., Subocz Jan // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 18, s. 34-34
90 Sposób oznaczenia zawartości wilgoci w elementach stałych układu izolacji ciekło-stałej transformatorów energetycznych [Zgłoszenie nr (21) 423883] / Żukowski Paweł, Kołtunowicz Tomasz, Rogalski Przemysław, Szrot Marek, Płowucha J., Subocz Jan // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 18, s. 34-34
91 Sposób oznaczenia zawartości wilgoci w elementach stałych układu izolacji ciekło-stałej transformatorów energetycznych [Zgłoszenie nr (21) 423884] / Żukowski Paweł, Kołtunowicz Tomasz, Rogalski Przemysław, Szrot Marek, Płowucha J., Subocz Jan // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 18, s. 34-34
92 Sposób poprawy jakości powietrza wewnętrznego [Patent nr (11) 229090 (21) 414247] / Połednik Bernard, Guz Łukasz, Dudzińska Marzenna, Skwarczyński Mariusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 6, s. 1951-1951 [MNiSW: 30]
93 Sposób rozkręcania par połączeń śrubowych, zwłaszcza strzemion podatnej łukowej obudowy górniczej wyrobisk chodnikowych, oraz urządzenie do rozkręcania par połączeń śrubowych [Zgłoszenie nr (21) 419562] / Gardyński Leszek, Matusik Sylwester, Bartosz Paweł, Różnawski Dariusz, Kapuściński Marcin // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 12, s. 10-11
94 Sposób skróconego startu i lądowania statku powietrznego, zwłaszcza wiatrakowca [Patent nr (11) 228492 (21) 407868] / Wendeker Mirosław, Czyż Zbigniew, Pietrykowski Konrad // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 4, s. 1200-1201 [MNiSW: 30]
95 Sposób spieniania asfaltu [Patent nr (11) 230907 (21) 423255] / Woszuk Agnieszka, Franus Wojciech, Bandura Lidia // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 12, s. 4367-4368 [MNiSW: 30]
96 Sposób spieniania asfaltu [Patent nr (11) 230908 (21) 423256] / Woszuk Agnieszka, Franus Wojciech, Panek Rafał, Zofka Adam // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 12, s. 4368-4368 [MNiSW: 30]
97 Sposób spieniania asfaltu [Zgłoszenie nr (21) 423255] / Woszuk Agnieszka, Franus Wojciech, Bandura Lidia // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 6, s. 32-32
98 Sposób spieniania asfaltu [Zgłoszenie nr (21) 423256] / Woszuk Agnieszka, Franus Wojciech, Panek Rafał, Zofka Adam // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 6, s. 32-32
99 Sposób stymulacji kiełkowania nasion / Pawłat Joanna, Starek Agnieszka // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 8, s. 2940-2940 [MNiSW: 30]
100 Sposób stymulacji kiełkowania nasion [Patent nr (11) 229664 (21) 420981] / Pawłat Joanna, Starek Agnieszka // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 8, s. 2940-2940 [MNiSW: 30]
101 Sposób stymulacji kiełkowania nasion [Patent nr (11) 229666 (21) 420983] / Pawłat Joanna, Terebun Piotr, Kwiatkowski Michał, Diatczyk Jarosław, Starek Agnieszka, Sujak Agnieszka // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 8, s. 2940-2940 [MNiSW: 30]
102 Sposób stymulacji kiełkowania nasion [Zgłoszenie nr (21) 420981] / Pawłat Joanna, Starek Agnieszka // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 5, s. 2-2
103 Sposób stymulacji kiełkowania nasion [Zgłoszenie nr (21) 420982] / Pawłat Joanna, Starek Agnieszka // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 5, s. 2-2
104 Sposób stymulacji kiełkowania nasion [Zgłoszenie nr (21) 420983] / Pawłat Joanna, Terebun Piotr, Kwiatkowski Michał, Diatczyk Jarosław, Starek Agnieszka, Sujak Agnieszka // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 5, s. 2-2
105 Sposób usuwania zanieczyszczeń z elementów ferromagnetycznych [Zgłoszenie nr (21) 421596] / Styła Sebastian, Majcher Jacek // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 6, s. 16-16
106 Sposób wstępnej obróbki rzęsy wodnej - rodzaj Lemna [Zgłoszenie nr (21) 424218] / Montusiewicz Agnieszka, Bis Marta, Lebiocka Magdalena // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 7-7
107 Sposób wstępnej obróbki ziół i odpadów zielarskich [Zgłoszenie nr (21) 424217] / Montusiewicz Agnieszka, Lebiocka Magdalena, Szaja Aleksandra // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 7-7
108 Sposób wytwarzania betonu asfaltowego i beton asfaltowy [Zgłoszenie nr (21) 426039] / Woszuk Agnieszka, Franus Wojciech, Gąsiorek Paweł, Błażejewski Krzysztof // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 20-21
109 Sposób wytwarzania bezuzwojeniowej indukcyjności do układów mikroelektronicznych [Patent nr (11) 227866 (21) 411424] / Kołtunowicz Tomasz, Żukowski Paweł, Czarnacka Karolina, Fedotova Julia A., Fedotov Aleksander S. // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 1, s. 30-30 [MNiSW: 30]
110 Sposób wytwarzania dwuwarstwowego pojemnika, zwłaszcza z papieru lub z folii polimerowej [Zgłoszenie nr (21) 421070] / Klepka Tomasz, Chocyk Dariusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 6, s. 23-23
111 Sposób wytwarzania materiału porowatego [Patent nr (11) 228301 (21) 412797] / Garbacz Tomasz, Tor-Świątek Aneta // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 3, s. 831-831 [MNiSW: 30]
112 Sposób wytwarzania materiału porowatego [Patent nr (11) 228302 (21) 412798] / Garbacz Tomasz, Tor-Świątek Aneta // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 3, s. 831-831 [MNiSW: 30]
113 Sposób wytwarzania rury porowatej [Patent nr (11) 229810 (21) 402488] / Tor-Świątek Aneta // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 8, s. 2959-2959 [MNiSW: 30]
114 Sposób wytwarzania substytutu gleby służącej do rekultywacji wyrobisk z wykorzystaniem zużytych płuczek wiertniczych [Patent nr (11) 227865 (21) 408947] / Pawłowska Małgorzata, Pawłowski Lucjan, Baran Stanisław, Kwiatkowski Zygmunt, Wesołowski Marian, Pawłowski Artur, Cel Wojciech, Kujawska Justyna // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 1, s. 16-16 [MNiSW: 30]
115 Sposób wytwarzania warstwy rekultywacyjnej na składowisku odpadów powiertniczych [Patent nr (11) 230230 (21) 413594] / Baran Stanisław, Pawłowski Lucjan, Pawłowski Artur, Pawłowska Małgorzata, Wesołowski Marian, Żukowska Grażyna // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 10, s. 3684-3684 [MNiSW: 30]
116 Sposób zmiany kąta zwilżalności materiałów celulozowych [Patent nr (11) 227672 (21) 17999] / Pawłat Joanna // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 1, s. 10-10 [MNiSW: 30]
117 Stelaż naprzemienny, składany [Zgłoszenie nr (21) 423941] / Filipek Przemysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 15, s. 17-17
118 Stelaż składany [Zgłoszenie nr (21) 423938] / Filipek Przemysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 15, s. 16-16
119 Stelaż stopniowany, składany [Zgłoszenie nr (21) 423939] / Filipek Przemysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 15, s. 16-17
120 Stelaż wielobelkowy, składany [Zgłoszenie nr (21) 423942] / Filipek Przemysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 15, s. 17-17
121 Stelaż złożony, składany [Zgłoszenie nr (21) 423940] / Filipek Przemysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 15, s. 16-16
122 Studzienka kanalizacyjna [Patent nr (11) 229311 (21) 411463] / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Kwietniewski Marian, Iwanek Małgorzata, Duklewski Wiesław, Dziak Stanisław, Mierzwa Aneta, Kępiński Kamil // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 7, s. 2316-2316 [MNiSW: 30]
123 TechMeT [Prawo ochronne na znak towarowy nr 313210] / Dziubińska Anna, Siemionek Ewa, Winiarski Grzegorz, Majerski Krzysztof, Dziubiński Mieczysław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2018, 12, s. 4583-4583 [MNiSW: 10]
124 TechMeT [Zgłoszenie znak towarowy nr 482757] / Dziubińska Anna, Siemionek Ewa, Winiarski Grzegorz, Majerski Krzysztof, Dziubiński Mieczysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : ZNAKI TOWAROWE - 2018, 15, s. 29-29
125 Transportowy regał modułowy [ Nr zgłoszenia wzoru użytkowego (21) 126160] / Guz Łukasz, Połednik Bernard // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 20, s. 50-50
126 Turbosprężarka hybrydowa [Zgłoszenie nr (21) 422333] / Paszko Mateusz, Łygas Krystian // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 7, s. 34-34
127 Turbosprężarka z hamulcem elektromagnetycznym [Zgłoszenie nr (21) 422332] / Paszko Mateusz, Łygas Krystian // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 7, s. 35-35
128 Uchwyt rury nawojowej [Patent nr (11) 228743 (21) 410056] / Wolszczak Piotr // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 5, s. 1604-1604 [MNiSW: 30]
129 Układ automatycznej regulacji napiec katody ianody zródła elektronów istabilizacji napiecia przyspieszajacego elektrony inatezenia pradu termoemisji elektronowej [Patent nr (11) 228237 (21) 416064] / Sikora Jarosław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 2, s. 444-444 [MNiSW: 30]
130 Układ chłodzący dyszę plazmową i sposób chłodzenia plazmy [Zgłoszenie nr (21) 422159] / Krupski Piotr, Stryczewska Henryka // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, s. 46-46
131 Układ do pomiaru temperatury przewodu [Zgłoszenie nr (21) 421894] / Wydra Michał, Kisała Piotr, Kacejko Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 12, s. 33-33
132 Układ do pomiaru wydłużenia względnego przewodu [Zgłoszenie nr (21) 421893] / Wydra Michał, Kisała Piotr, Kacejko Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 12, s. 33-33
133 Układ do transportu energii pomiędzy pojazdami elektrycznymi [Zgłoszenie nr (21) 424195] / Zieliński Dariusz, Mroczek Bartłomiej, Fatyga Karol, Kwaśny Łukasz, Jarzyna Wojciech, Krysiewicz Arkadiusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 10, s. 15-15
134 Układ i sposób wspomagania zasobnika energii elektrycznej [Zgłoszenie nr (21) 422876] / Zieliński Dariusz, Mroczek Bartłomiej, Fatyga Karol, Kwaśny Łukasz, Jarzyna Wojciech, Zielińska Katarzyna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 8, s. 55-55
135 Układ i sposób zapisu apodyzowej siatki Bragga z wykorzystaniem jednorodnej i nieapodyzowanej maski fazowej [Zgłoszenie nr (11) 421040] / Kisała Piotr, Dziubiński Grzegorz, Harasim Damian, Cięszczyk Sławomir // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 3, s. 39-39
136 Układ i sposób zasilania grzejnika centralnego ogrzewania oraz grzejnik dla tego układu [Patent nr (11) 229888 (21) 417597] / Jakóbczak Antoni, Siuta-Olcha Alicja // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 9, s. 3355-3355 [MNiSW: 30]
137 Układ i sposób zasilania grzejników centralnego ogrzewania [Patent nr (11) 229889 (21) 417601] / Jakóbczak Antoni, Siuta-Olcha Alicja // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 9, s. 3355-3355 [MNiSW: 30]
138 Układ i sposób zwiększania prądu zwarciowego przekształtników AC/DC [Zgłoszenie nr (21) 422877] / Zieliński Dariusz, Mroczek Bartłomiej, Fatyga Karol, Kwaśny Łukasz, Jarzyna Wojciech, Zielińska Katarzyna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 8, s. 55-55
139 Układ interrogacji sygnałów z refraktometru światłowodowego [Patent nr (11) 230198 (21) 420259] / Cięszczyk Sławomir, Kisała Piotr // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 10, s. 3702-3702 [MNiSW: 30]
140 Układ interrogacyjny sygnałów z refraktometru światłowodowego [Zgłoszenie nr (21) 420259] / Cięszczyk Sławomir, Kisała Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 1, s. 36-36
141 Układ opto-mechaniczny do pomiaru temperatury oraz wydłużenia przewodu napowietrznej linii elektroenergetycznej [Patent nr (11) 227671 (21) 417021] / Kisała Aleksander, Kacejko Piotr, Kisała Piotr // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 1, s. 25-25 [MNiSW: 30]
142 Układ rozdzielaczowej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach wielorodzinnych [Patent nr (11) 229957 (21) 417602] / Jakóbczak Antoni, Siuta-Olcha Alicja // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 9, s. 3355-3355 [MNiSW: 30]
143 Urządzenie do absorpcyjnego oczyszczania i odzysku ciepła ze spalin emitowanych z komina [Zgłoszenie nr (21) 426246] / Połednik Bernard // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 25, s. 35-35
144 Urzadzenie do badania współpracy koła jezdnego z nawierzchnia[Nr prawa ochronnego dla wzoru użytkowego (11) 69782] / Tarkowski Piotr, Budzyński Piotr, Pytka Jarosław, Józwik Jerzy, Kaznowski Łukasz, Piaskowski Michał // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2018, 3, s. 873-873 [MNiSW: 10]
145 Urządzenie do fi ltrowania spalin emitowanych z komina [Zgłoszenie nr (21) 426249] / Połednik Bernard // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 25, s. 36-36
146 Urządzenie do kondycjonowania powietrza [Zgłoszenie nr (21) 126361] / Połednik Bernard // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 25, s. 54-54
147 Urządzenie do kondycjonowania powietrza [Zgłoszenie nr (21) 126362] / Połednik Bernard // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 25, s. 54-54
148 Urządzenie do kształtowania i przecinania folii [Patent nr (11) 229692 (21) 413917] / Klepka Tomasz, Przech Piotr // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 8, s. 2958-2958 [MNiSW: 30]
149 Urządzenie do oczyszczania i odzysku ciepła ze spalin emitowanych z komina [Patent nr (11) 230771 (21) 424355] / Połednik Bernard // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 12, s. 4361-4361 [MNiSW: 30]
150 Urządzenie do oczyszczania i odzysku ciepła ze spalin emitowanych z komina [Zgłoszenie nr (21) 424355] / Połednik Bernard // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 11, s. 10-10
151 Urządzenie do oczyszczania i odzysku ciepła ze spalin emitowanych z komina [Zgłoszenie nr (21) 426243] / Połednik Bernard // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 25, s. 34-34
152 Urządzenie do oczyszczania i odzysku ciepła ze spalin odprowadzanych kominem [Patent nr (11) 230772 (21) 424356] / Połednik Bernard // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 12, s. 4361-4361 [MNiSW: 30]
153 Urządzenie do oczyszczania i odzysku ciepła ze spalin odprowadzanych kominem [Zgłoszenie nr (21) 424356] / Połednik Bernard // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, s. 10-10
154 Urządzenie do oczyszczania i odzysku ciepła ze spalin odprowadzanych kominem [Zgłoszenie nr (21) 426244] / Połednik Bernard // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 25, s. 34-34
155 Urządzenie do oczyszczania i odzysku ciepła ze spalin odprowadzanych kominem [Zgłoszenie nr (21) 426245] / Połednik Bernard // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, vol. 25, s. 34-34
156 Urządzenie do oczyszczania powietrza w grzejnikach, klimatyzatorach i klimakonwektorach kanałowych [Zgłoszenie wzoru użtykowego nr (21) 125959] / Połednik Bernard, Guz Łukasz, Dudzińska Marzenna, Polednik Aleksandra // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 16, s. 46-47
157 Urządzenie do oczyszczania powietrza w klimatyzatorach i klimakonwektorach [Zgłoszenie wzoru użytkowego nr (21) 125957] / Połednik Bernard, Guz Łukasz, Dudzińska Marzenna, Polednik Aleksandra // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 16, s. 46-46
158 Urządzenie do oczyszczania spalin emitowanych podczas palenia znicza [Zgłoszenie nr (21) 426241] / Połednik Bernard, Piotrowicz Adam, Guz Łukasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 37-37
159 Urządzenie do oczyszczania spalin emitowanych z komina [Patent nr (11) 230770 (21) 424354] / Połednik Bernard // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 12, s. 4361-4361 [MNiSW: 30]
160 Urządzenie do oczyszczania spalin emitowanych z komina [Zgłoszenie nr (21) 424354] / Połednik Bernard // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 11, s. 9-10
161 Urządzenie do oczyszczania spalin emitowanych z komina [Zgłoszenie nr (21) 426242] / Połednik Bernard // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 25, s. 34-34
162 Urządzenie do oczyszczania spalin emitowanych ze znicza [Zgłoszenie nr (21) 426240] / Połednik Bernard, Piotrowicz Adam, Mardarowicz Marek // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 37-37
163 Urządzenie do oczyszczania spalin odprowadzanych kominem [Patent nr (11) 230769 (21) 424353] / Połednik Bernard // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 12, s. 4361-4361 [MNiSW: 30]
164 Urządzenie do oczyszczania spalin odprowadzanych kominem [Zgłoszenie nr (21) 424353] / Połednik Bernard // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 11, s. 9-9
165 Urządzenie do oczyszczania spalin odprowadzanych kominem [Zgłoszenie nr (21) 426244] / Połednik Bernard // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 25, s. 34-34
166 Urządzenie do oczyszczania spalin ze znicza [Zgłoszenie nr (21) 426239] / Połednik Bernard // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 36-37
167 Urządzenie do plazmowej aktywacji materiałów płynnych [ Zgłoszenie nr (21) 424022] / Pawłat Joanna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 18, s. 9-9
168 Urządzenie do plazmowej aktywacji materiałów płynnych [Zgłoszenie nr (21) 424021] / Pawłat Joanna, Kwiatkowski Michał, Terebun Piotr // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 18, s. 8-9
169 Urządzenie do plazmowej aktywacji materiałów płynnych [Zgłoszenie nr (21) 424026] / Pawłat Joanna // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 18, s. 9-9
170 Urządzenie do pomiaru odkształceń sprężystych [Zgłoszenie nr (21) 422334] / Łygas Krystian, Paszko Mateusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 5, s. 36-37
171 Urzadzenie do pomiaru oporu toczenia koła na nawierzchni podłoza odkształcalnego [Nr prawa ochronnego dla wzoru użytkowego (11) 69783] / Tarkowski Piotr, Budzyński Piotr, Pytka Jarosław, Józwik Jerzy, Kaznowski Łukasz, Piaskowski Michał // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2018, 3, s. 873-873 [MNiSW: 10]
172 Urządzenie do pomiaru przyczepności nawierzchni podłoża odkształcalnego [Nr prawa ochronnego dla wzoru użytkowego (11) 69996] / Tarkowski Piotr, Budzyński Piotr, Pytka Jarosław, Józwik Jerzy, Kaznowski Łukasz, Piaskowski Michał // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2018, 6, s. 1982-1982 [MNiSW: 10]
173 Urządzenie do przechwytywania bezzałogowych statków powietrznych stwarzających potencjalne zagrożenie w kontrolowanej przestrzeni powietrznej [Patent nr (11) 229782 (21) 416482] / Lewartowicz Zbigniew, Zubrzycki Jarosław, Pietras Krzysztof, Kenig Jacek, Kacejko Piotr, Pikur Paweł, Pałka Tomasz, Lorenz Wojciech, Pietraszek Mariusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 8, s. 2960-2960 [MNiSW: 30]
174 Urządzenie do samoobrony [Patent nr (11) 229563 (21) 422335] / Paszko Mateusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 7, s. 2320-2320 [MNiSW: 30]
175 Urządzenie do samoobrony [Zgłoszenie nr (21) 422335] / Paszko Mateusz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 2, s. 40-40
176 Urządzenie do sekwencyjnego oczyszczania i odzysku ciepła ze spalin emitowanych z komina [Zgłoszenie nr (21) 426247] / Połednik Bernard // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 25, s. 35-35
177 Urządzenie do sekwencyjnego oczyszczania i odzysku ciepła ze spalin odprowadzanych kominem [Zgłoszenie nr (21) 426248] / Połednik Bernard // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 25, s. 35-35
178 Urządzenie do skróconego startu i lądowania statku powietrznego, zwłaszcza wiatrakowca [Patent nr (11) 228491 (21) 407867] / Wendeker Mirosław, Czyż Zbigniew, Pietrykowski Konrad // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 4, s. 1200-1200 [MNiSW: 30]
179 Urządzenie do sterowania skrętem kół pojazdów dwuśladowych, zwłaszcza wieloosiowych [Zgłoszenie nr (21) 425527] / Zniszczyński Andrzej, Koszałka Grzegorz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 17-17
180 Urządzenie do sterowania skrętem kół pojazdów dwuśladowych, zwłaszcza wieloosiowych [Zgłoszenie nr (21) 425528] / Zniszczyński Andrzej, Jonak Józef // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 17-17
181 Urządzenie do sterowania skrętem kół pojazdów dwuśladowych, zwłaszcza wieloosiowych [Zgłoszenie nr (21) 425529] / Zniszczyński Andrzej, Krzywonos Leszek // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 17-17
182 Urządzenie do suszenia [Zgłoszenie nr (21) 421612] / Klepka Tomasz, Czyż Zbigniew // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 38-39
183 Urządzenie do suszenia, zwłaszcza drewna [Zgłoszenie nr (21) 421610] / Klepka Tomasz, Czyż Zbigniew, Rułka Cezary // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 38-38
184 Urządzenie do wyciskania materiałów z tubek [Zgłoszenie wzoru użytkowego nr (21) 125960] / Połednik Bernard, Guz Łukasz, Dudzińska Marzenna, Nowicki Maciej // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 16, s. 41-41
185 Urządzenie do wyciskania materiałów z wielu tubek [Zgłoszenie nr (21) 424847] / Połednik Bernard, Guz Łukasz, Dziubiński Mieczysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 16, s. 17-17
186 Urządzenie do zabezpieczania przed wdychaniem aerozoli i bioaerozoli [Nr prawa ochronnego dla wzoru użytkowego (11) 70002] / Połednik Bernard, Dudzińska Marzenna, Burek Rudolf // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] - 2018, 6, s. 1977-1977 [MNiSW: 10]
187 Urządzenie i sposób kształtowania kuli drążonej metodą kucia [Zgłoszenie nr (21) 425784] / Samołyk Grzegorz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 11-11
188 Urządzenie i sposób pomiaru prądu [Zgłoszenie nr (21) 426288] / Filipek Przemysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 44-44
189 Urządzenie i sposób termoformowania wyrobów z tworzyw polimerowych [ Patent nr (11) 230093 (21) 423853] / Sasimowski Emil, Filipek Przemysław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 9, s. 3340-3340 [MNiSW: 30]
190 Urządzenie i sposób termoformowania wyrobów z tworzyw polimerowych [Zgłoszenie nr (21) 423853] / Sasimowski Emil, Filipek Przemysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 10, s. 13-13
191 Urzadzenie nagrzejnikowe do elektrostatycznego oczyszczania powietrza [Patent nr (11) 230538 (21) 416103] / Połednik Bernard, Guz Łukasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 11, s. 4016-4016 [MNiSW: 30]
192 Urządzenie szczękowe do wyciskania materiałów z tubek [ Zgłoszenia nr (21) 420873] / Połednik Bernard, Guz Łukasz // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 20, s. 20-21
193 Urządzenie zmniejszające ryzyko powstania urazów podczas upadku człowieka lub ich skutków oraz sposób zmniejszania ryzyka powstania urazów podczas upadku człowieka lub ich skutków [Zgłoszenie nr (21) 420196] / Saran Tomasz, Surtel Wojciech // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 15, s. 4-4
194 Wahadło do odzyskiwania energii elektrycznej [Zgłoszenie nr (21) 420720] / Kęcik Krzysztof, Mitura Andrzej, Warmiński Jerzy, Lenci Stefano // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 19, s. 32-33
195 Wahadło elektromagnetyczne [Zgłoszenie nr (21) 426266] / Filipek Przemysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 25, s. 45-45
196 Winda załadowcza do rozsiewacza [Patent nr (11) 228744 (21) 415884] / Pawłowski Wojciech, Jedliński Łukasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 5, s. 1595-1596 [MNiSW: 30]
197 WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKA LUBELSKA TRANSPORT AUTOMOTIVE [Zgłoszenie znak towarowy nr 482753] / Siemionek Ewa, Dziubiński Mieczysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : ZNAKI TOWAROWE - 2018, 21, s. 19-19
198 Wyrzutnia elektromagnetyczna [Zgłoszenie nr (21) 426271] / Filipek Przemysław // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 24, s. 39-39
199 Wytłaczarka [Patent nr (11) 229839 (21) 422114] / Sikora Janusz, Ferdynus Mirosław, Perhacova Alzbeta // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 8, s. 4946-4946 [MNiSW: 30]
200 Wytłaczarka [Zgłoszenie nr (21) 422114] / Sikora Janusz, Ferdynus Mirosław, Perhacova Alzbeta // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 4, s. 17-17
201 Wytłaczarka do tworzyw polimerowych [Patent nr (11) 227724 (21) 416327] / Sikora Janusz, Runowicz Jerzy // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 1, s. 8-8 [MNiSW: 30]
202 Wytłaczarka do tworzyw wielkocząsteczkowych [Patent nr (11) 227722 (21) 416316] / Sikora Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 1, s. 8-8 [MNiSW: 30]
203 Wytłaczarka mieszająca [Patent nr (11) 227725 (21) 416328] / Sikora Janusz, Jachowicz Tomasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 1, s. 8-9 [MNiSW: 30]
204 Wytłaczarka ślimakowa [Patent nr (11) 227721 (21) 416315] / Sikora Janusz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 1, s. 8-8 [MNiSW: 30]
205 Wytłaczarka ślimakowa [Zgłoszenie nr (21) 422115] / Sikora Janusz, Hajek Jaroslav // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 4, s. 17-17
206 Wytłaczarka ślimakowa do tworzyw polimerowych [Zgłoszenie nr (21) 422116] / Sikora Janusz, Hajek Jaroslav // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 4, s. 17-17
207 Wytłaczarka uplastyczniająca [Patent nr (11) 227726 (21) 416329] / Sikora Janusz, Samujło Bronisław // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 1, s. 9-9 [MNiSW: 30]
208 Zastawka serca [Patent nr (11) 229562 (21) 414027] / Majewski Łukasz // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 7, s. 2301-2301 [MNiSW: 30]
209 Zawór bezpieczeństwa [Patent nr (11) 228575 (21) 416414] / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Iwanek Małgorzata, Anasiewicz Waldemar, Anasiewicz Kamil, Suchorab Paweł // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 4, s. 1212-1212 [MNiSW: 30]
210 Zawór wyrównawczy [Patent nr (11) 228574 (21) 416403] / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Choma Artur, Anasiewicz Waldemar, Anasiewicz Kamil // WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO - 2018, 4, s. 1212-1212 [MNiSW: 30]
211 Zestaw mocowania płytki piezoelektrycznej [Zgłoszenie nr (21) 424450] / Boguta Artur, Majcher Jacek // BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE - 2018, 15, s. 22-22