Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Rozdziały

-
   

Publikacje:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Rozdzialy(203)

1 The “Architectural Jewels of Lublin” Game as a Tool for Collaborative Interactive Learning of History / Miłosz Marek, Montusiewicz Jerzy // W: Teaching and learning in a digital world : proceedings of the 20th International Conference on Interactive Collaborative Learning. Vol. 1; [Red:] Auer Michael E., Guralnick David, Simonics Istvan - Cham ; Switzerland: Springer International Publishing AG , 2018, s. 96-105 .- (Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357; nr 715)
2 Acquiring the history of the city with collaborative game based learning / Czerwiński Dariusz, Miłosz Marek, Karczmarczyk Patryk, Kutera Mateusz, Najda Marcin // W: Teaching and learning in a digital world : proceedings of the 20th International Conference on Interactive Collaborative Learning. Vol. 1; [Red:] Auer Michael E., Guralnick David, Simonics Istvan - Cham ; Switzerland: Springer International Publishing AG , 2018, s. 106-115 .- (Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357; nr 715)
3 Advantages, benefits, and effectiveness resulting from the application of the dynamic management of transmission line capacities / Kacejko Piotr, Wydra Michał, Nowak Wiesław, Szpyra Waldemar, Tarko Rafał // W: 15th International Conference on the European Energy Market (EEM) 2018; [B.m.]: IEEE, 2018,
4 Aktualne problemy w badaniach nad prawami wielkich liczb / Kuczmaszewska Anna // W: Matematyczne miscellanea. T. 2; [Red:] Gorgol Izolda - Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, s. 133-162 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
5 Algorytm predykcji awarii oraz implementacji redundantych zabezpieczeń czasowych jako narzędzie odpornego szeregowania zadań / Sobaszek Łukasz, Gola Arkadiusz, Świć Antoni // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2018, s. 498-509
6 Anaerobic co-digestion of food industrial waste and municipal sewage sludge / Szaja Aleksandra // W: Water supply and wastewater disposal; [Red:] Sobczuk Henryk, Kowalska Beata - Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, s. 281-304 .- (Monografie-Politechnika Lubelska)
7 Analiza charakterystyk aerodynamicznych modelu statku powietrznego / Łusiak Tomasz // W: Współczesne problemy inżynierii materiałowej oraz mechaniki; [Red:] Czyż Zbigniew - Lublin: Wydawnitwo Naukowe TYGIEL Sp.z o. o., 2018, s. 227-255
8 Analiza długości cyklu produkcyjnego partii wyrobów w kontekście bilansowania zdolności produkcyjnej systemu wytwórczego / Gola Arkadiusz // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2018, s. 420-431
9 Analiza efektywności wzmocnienia belek stalowych taśmami CFRP w zależności od rodzaju przekroju poprzecznego / Rzeszut Katarzyna, Szewczak Ilona // W: Nowe trendy w architekturze, budownictwie i inżynierii środowiska; [Red:] Błaszczyński Tomasz, Siewczyńska Monika, Sinacki Dawid - Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2018, s. 110-123
10 Analiza możliwości wykorzystania transformatora zasilającego 15/0,4 kv w celu poprawy profili napięciowych w sieciach z dużą koncentracją mikroźródeł / Wancerz Marek, Miller Piotr // W: Rynek energii elektrycznej : aktualne problemy energetyki ; [Red:] Pijarski Paweł, Połecki Zbigniew - Lublin: Politechnika Lubelska , 2018, s. 114-128 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
11 Analiza najczęstszych niepowodzeń występujących podczas procesu druku addytywnego / Korga Sylwester, Flis Monika // W: Młody inżynier XXI wieku; [Red:] Buraczyńska Barbara, Kuczmaszewska Anna - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 35-45 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
12 Analiza porównawcza narzędzi internetowych do tworzenia prezentacji multimedialnych na przykładzie Microsoft PowerPoint Office 365 i Prezi Next Online / Flis Monika, Wernio Piotr, Buraczyńska Barbara // W: Młody inżynier XXI wieku; [Red:] Buraczyńska Barbara, Kuczmaszewska Anna - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 46-58 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
13 Analiza przesunięć fazowych na sekcjach rozdzielni potrzeb własnych elektrowni oraz związane z tym zagrożenia podczas wykonywania łączeń ruchowych / Bogdanowicz Marek, Krupnik Kazimierz, Miller Piotr, Wancerz Marek // W: Blackout a krajowy system elektroenergetyczny : edycja 2018; [Red:] Lorenc Józef, Domenko Andrzej - Poznań: Ośrodek Wydawnictw Naukowych ICB PAN, 2018, s. 7-18
14 Analiza skuteczności funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na przykładzie województwa lubelskiego / Lewandowska Anna, Szulżyk-Cieplak Joanna // W: Współczesne problemy z zakresu inżynierii środowiska oraz architektury; [Red:] Czyż Zbigniew, Maciąg Kamil - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o., 2018, s. 108-117
15 Analiza właściwości fizycznych hydrofobizowanych lekkich zapraw z dodatkiem zeolitu / Styczeń Joanna, Barnat-Hunek Danuta, Urzędowski Arkadiusz // W: Prace doktorantów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej : wybrane zagadnienia z zakresu elektrotechniki i inżynierii biomedycznej; [Red:] Dzierżak Róża, Grądz Żaklin - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 130-141 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
16 The analysis of engine damage in the city buses / Droździel Paweł, Rybicka Iwona // W: Company Diagnostics, Controlling and Logistics : 9th International Scientific Conference: proceedings; [Red:] Čorejová Tatiana, Madleňáková Lucia, Madleňák Radovan - Zuberec - Brestová: University of Žilina in EDIS – publishing centre UNIZA, 2018, s. 43-52
17 Analysis of retention possibilities of selected model green roofs / Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // W: Water supply and wastewater disposal; [Red:] Sobczuk Henryk, Kowalska Beata - Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, s. 272-280 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
18 Analysis of solar collectors application and the influence of domestic hot water consumption on energy demand in multifamily buildings with implementation of LCA methodology / Gołębiowska Justyna, Żelazna Agnieszka // W: The role of exergy in energy and the environment; [Red:] Nižetić Sandro , Papadopoulos Agis - Cham: Springer, 2018, s. 1-889 .- (Green Energy and Technology)
19 Analysis of the performance of relational and non-relational databases on the example of an application supporting managers / Skublewska-Paszkowska Maria, Borowicz Jakub, Iwanicki Hubert // W: EDULEARN 18 : 10th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca (Spain), 2nd - 4th of July, 2018 : conference proceedings ; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Barcelona: IATED, 2018, s. 3231-3238 .- (EDULEARN18 Proceedings, ISSN 2340-1117)
20 Analysis of the safety systems damage on the example of a suburban transport enterprise / Rybicka Iwona, Caban Jacek, Vrabel Jan, Sarkan Branislav, Stopka Ondrej, Misztal Wojciech // W: 11th International Scientific and Technical Conference on Automotive Safety, 2018 [WOS]; New York: IEEE, 2018, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 15]
21 Analysis of water losses on the example of the selected water distribution system / Musz-Pomorska Anna, Słyk A. // W: Water supply and wastewater disposal; [Red:] Sobczuk Henryk, Kowalska Beata - Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, s. 178-189 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
22 Analysis of winding fault in electric machines by frequency method / Brandt Martin, Gutten Miroslav , Kołtunowicz Tomasz, Żukowski Paweł // W: 12th International Conference ELECTRO 2018; [B.m.]: IEEE, 2018,
23 Application of arduino in programming learn / Wójcicki Piotr, Skulimowski Stanisław, Kozieł Grzegorz, Szymczyk Tomasz // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - [B.m.]: IATED Academy, 2018, s. 7436-7441 .- (INTED 2018 Proceedings, ISSN 2340-1079)
24 Application of fuzzy logic and genetic algorithms in automated works transport organization / Gola Arkadiusz, Kłosowski Grzegorz // W: Distributed Computing and Artificial Intelligence, 14th International Conference [WOS]; [Red:] Omatu Sigeru, Rodríguez Sara, Villarrubia Gabriel, Faria Pedro, Sitek Paweł, Prieto Javier - Cham ; Switzerland: Springer International Publishing AG, 2018, s. 29-36 .- (Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357; nr 620) [MNiSW: 15]
25 Application of Holt-Winters method in water consumption prediction / Kozłowski Edward, Mazurkiewicz Dariusz, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2018, s. 627-634
26 Application of least angle regression methods for image reconstruction in EIT / Rymarczyk Tomasz, Adamkiewicz Przemysław, Kozłowski Edward // W: 2018 International Interdisciplinary PhD Workshop (IIPhDW); [B. m.]: IEEE , 2018, s. 169-171
27 Application of optical fiber connections in low voltage distribution network management systems / Jędrychowski Robert, Sereja Klara // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018; [Red:] Linczuk Maciej, Romaniuk Ryszard - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2018, .- (Proceedings of SPIE,ISSN 0277-786X; nr 10808)
28 Application to examine SQL injection vulnerabilities as a tool in computer science education / Kozieł Grzegorz, Krawczyński Bogdan, Marucha Jarosław, Wójcicki Piotr, Skulimowski Stanisław // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - [B.m.]: IATED Academy, 2018, s. 7404-7409 .- (INTED 2018 Proceedings, ISSN 2340-1079)
29 Assesing the efficiency of reducing variance methods in construction project network simulation / Biruk Sławomir, Jaśkowski Piotr // W: IC-SCCE – 8th International Conference from Scientific Computing to Computational Engineering, Ateny, Grecja, 4-7 July, 2018 : proceedings; [Red:] Tsahalis Demos T. - [B.m.]: Learning Foundation in Mechatronics, 2018, s. 45-50
30 Assessment of higher education in global measurement / Vitenko Tatiana, Shanaida V., Droździel Paweł, Madlenak Radovan // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - [B.m.]: IATED Academy, 2018, s. 4040-4045 .- (INTED 2018 Proceedings, ISSN 2340-1079)
31 The assessment of the degree of water sources diversification as a part of the water system safety audit / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Kuzioła E., Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata // W: Water supply and wastewater disposal; [Red:] Sobczuk Henryk, Kowalska Beata - Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, s. 75-83 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
32 Atlasy mózgu we wspieraniu działań diagnostycznych i neurochirur gicznych / Michalska Magdalena // W: Prace doktorantów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej : wybrane zagadnienia z zakresu elektrotechniki i inżynierii biomedycznej; [Red:] Dzierżak Róża, Grądz Żaklin - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 70-79 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
33 Badanie wpły wu czynników szkodliwych oraz uciążliwych na stan zdrowia pracownika firmy KABEX w Parczewie / Korga Sylwester, Jakubczak Edyta // W: Młody inżynier XXI wieku; [Red:] Buraczyńska Barbara, Kuczmaszewska Anna - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 72-84 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
34 Badanie wytrzymałości połączeń drutowych dla wybranych metalizacji / Lizak Tomasz, Muzyka Krzysztof, Zarzeczny Dawid, Szypulski Maciej // W: Wybrane zagadnienia elektroniki i inżynierii biomedycznej ; [Red:] Mazurek Paweł, Kołtunowicz Tomasz, Kociubiński Andrzej, Filipek Piotr, Syta Arkadiusz - Politechnika Lubelska: 2018, s. 141-154 .- (Problemy Współczesnej Inżynierii)
35 Barriers in computer science education of foreign students at the Lublin University of Technology / Kozieł Grzegorz, Zientarski Tomasz, Dziuba-Kozieł Marta // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - [B.m.]: IATED Academy, 2018, s. 4621-4627 .- (INTED 2018 Proceedings, ISSN 2340-1079)
36 Basic measurements of DC properties of nanocomposites (FeCoZr)x(SiOy)(100−x) / Czarnacka Karolina // W: 12th International Conference ELECTRO 2018; [B.m.]: IEEE, 2018,
37 Behavior of vehicle drivers while approaching an intersection after the traffic light signal changes from green to yellow / Olejnik Krzysztof, Łopuszyński Marcin, Koszałka Grzegorz, Grencik Juraj // W: 11th International Scientific and Technical Conference on Automotive Safety, 2018 [WOS]; New York: IEEE, 2018, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 15]
38 Binary linear programming as a decision-making aid for water intake operators / Kozłowski Edward, Mazurkiewicz Dariusz, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // W: Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance – ISPEM 2017 : proceedings of the 1st International Conference on Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance ISPEM 2017 [WOS]; [Red:] Burduk Anna, Mazurkiewicz Dariusz - Cham ; Switzerland: Springer, 2018, s. 199 -208 .- (Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357; nr 637) [MNiSW: 15]
39 Brittle Behavior of Ceramic Matrix Composites Made of 2 Different Phases / Sadowski Tomasz, Craciun Eduard-Marius, Marsavina Liviu // W: 7th International Conference on Structural Analysis of Advanced Materials (ICSAAM 2017); Melville: American Institute Physics, 2018, s. [brak stron]-[brak stron] .- (AIP Conference Proceedings, ISSN 0094-243X; nr 1932) [MNiSW: 15]
40 Budynek Centralnego Laboratorium Wdrożeń Politechniki Lubelskiej - możliwość skutecznej integracji różnych technologii energetycznych / Kacejko Piotr, Pijarski Paweł, Gałązka Karolina // W: Rynek energii elektrycznej : rozwój, polityka, ekonomia ; [Red:] Połecki Zbigniew, Pijarski Paweł - Lublin: Politechnka Lubelska, 2018, s. 35-43 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
41 Cement kiln dust / Barnat-Hunek Danuta, Góra Jacek, Suchorab Zbigniew, Łagód Grzegorz // W: Waste and supplementary cementitious materials in concreto : characterisation, properties and applications; [Red:] Siddque Rafał, Cachim Paulo - Amsterdam: Elsievier, 2018, s. 149-180 .- (Woodhead Publishing Series in Civil and Structural Engineering)
42 Changes in the attitudes towards consumers entailed by marketing 3.0 / Rzemieniak Magdalena, Maciaszczyk Magdalena // W: New trends in process control and production management; [Red:] Štofová Lenka , Szaryszová Petra - Boca Raton [et.al.]: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2018, s. 439-443
43 Changes in the perception of computer science studies in English by employers / Miłosz Marek, Miłosz Elżbieta // W: EDULEARN 18 : 10th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca (Spain), 2nd - 4th of July, 2018 : conference proceedings ; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Barcelona: IATED, 2018, s. 2589-2593 .- (EDULEARN18 Proceedings, ISSN 2340-1117)
44 Classifying cognitive workload based on brain waves signal in the arithmetic tasks' study / Plechawska-Wójcik Małgorzata, Borys Magdalena, Tokovarov Mikhail, Kaczorowska Monika , Wesołowska Kinga, Wawrzyk Martyna // W: 11th International Conference on Human System Interaction (HSI) - 2018; [B.m.]: IEEE, 2018, s. 277-283
45 Comparative analysis of reliability and maintenance costs of heavy goods vehicles of selected brands used under long-term rental / Ślęzak Marcin, Niewczas Andrzej, Ignaciuk Piotr, Dmowski Artur // W: 11th International Scientific and Technical Conference on Automotive Safety, 2018 [WOS]; New York: IEEE, 2018, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 15]
46 A comparative analysis of the impact of CNC miller programming on machining effects / Kuczmaszewski Józef, Pieśko Paweł, Zawada-Michałowska Magdalena // W: MAPE 2018 - XV International Conference "Multidisciplinary Aspects of Production Engineering" : conference proceedings. Vol. 1; Zabrze: Wydawnitwo PANOVA, 2018, s. 161-167
47 Comparative study of one-semester international academic mobility programme perception by Polish and Tajik computer science students / Miłosz Marek, Jafarov Ahror, Miłosz Elżbieta // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - [B. m.]: IATED Academy, 2018, s. 2999-3004 .- (INTED 2018 Proceedings, ISSN 2340-1079)
48 Comparison of DC conductivity of the insulating oil and moisturized electrical pressboard impregnated with insulating oil / Rogalski Przemysław, Żukowski Paweł, Sebok Milan, Gutten Miroslav // W: 12th International Conference ELECTRO 2018; [B.m.]: IEEE, 2018,
49 Comparison of DC conductivity of the insulating oil and moisturized electrical pressboard impregnated with insulating oil / Kierczyński Konrad, Żukowski Paweł, Sebok Milan, Gutten Miroslav // W: 12th International Conference ELECTRO 2018; [B.m.]: IEEE, 2018,
50 Comparison of the inverse problem solutions for a 2D damp wall multilayer and nonhomogenous models / Pańczyk Maciej, Rymarczyk Tomasz, Sikora Jan // W: 2018 International Interdisciplinary PhD Workshop (IIPhDW); [B.m.]: IEEE, 2018, s. 81-84
51 Computer decision simulation games for logistic training of engineers / Miłosz Marek, Miłosz Elżbieta // W: IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON) 2018 [WOS]; New York: IEEE, 2018, s. 239-243 [MNiSW: 15]
52 The concept of low-cost interactive and gamified virtual exposition / Montusiewicz Jerzy, Barszcz Marcin, Skulimowski Stanisław, Kayumov Rahim, Buzrukov Muhammad // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - [B.m.]: IATED Academy, 2018, s. 353-363 .- (INTED2018 Proceedings, ISSN: 2340-1079)
53 Contemporary trends in the design of hospital wards in the context of ergonomic issues / Przesmycka Natalia // W: Ergonomics for people with disabilities : Design for accessibility; [Red:] Polak-Sopińska Aleksandra, Królikowski Jan - Warszawa: Politechnika Łódzka, 2018, s. 85-100
54 Control of accuracy of forming elastic-deformable shafts with low rigidity / Świć Antoni, Gola Arkadiusz // W: Distributed Computing and Artificial Intelligence, 14th International Conference [WOS]; [Red:] Omatu Sigeru, Rodríguez Sara, Villarrubia Gabriel, Faria Pedro, Sitek Paweł - Cham ; Switzerland: Springer International Publishing AG, 2018, s. 107-114 .- (Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357; nr 620) [MNiSW: 15]
55 Design and technology of titanium comb capacitor / Zarzeczny Dawid, Szypulski Maciej, Lizak Tomasz, Muzyka Krzysztof, Kociubiński Andrzej, Prendecka Monika, Małecka-Massalska T. // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018; [Red:] Linczuk Maciej, Romaniuk Ryszard - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2018, .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10808)
56 Detect Dampness in Building Walls by Solving the Inverse Problem in Electrical Impedance Tomography / Rymarczyk Tomasz, Tchórzewski Paweł, Sikora Jan // W: Electromagnetic Non-Destructive Evaluation XXI; [Red:] Lesselier Dominique, Reboud Christophe - Amsterdam ; Berlin ; Washington: IOS Press, 2018, s. 237-245 .- (Studies in Applied Electromagnetics and Mechanics; nr 43)
57 Development of educational board game with appliance of low level electronics and high level interface / Tokovarov Mikhail, Kopniak Piotr // W: EDULEARN 18 : 10th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca (Spain), 2nd - 4th of July, 2018 : conference proceedings ; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Barcelona: IATED, 2018, s. 4321-4329 .- (EDULEARN18 Proceedings, ISSN 2340-1117)
58 Diagnostyka elementów betonowych po pożarze / Plechawski Stanisław, Fic Stanisław // W: Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego : XV Konferencja Naukowo - Techniczna ; [Red:] Goszczyńska Barbara - Warszawa: Zarząd Główny PZITB , 2018, s. 347-356
59 Digital processing of frequency-pulse signal in measurement system / Świsulski Dariusz, Pawłowski Eligiusz, Dorozhovets Mykhaylo // W: Analysis and Simulation of Electrical and Computer Systems [WOS]; [Red:] Mazur Damian, Gołębiowski Marek, Korkosz Mariusz - Cham ; Switzerland: Springer International Publishing, 2018, s. 319-332 .- (Lecture Notes in Electrical Engineering, ISSN 1876-1100; nr 452) [MNiSW: 15]
60 Distortion of geometric elements in the transition from the imaginary to the real coordinate system of technological equipment / Tymchyk Sergii V., Skytsiouk Volodymyr I., Klotchko Tatiana R., Ławicki Tomasz, Demsova Natalia // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018; [Red:] Romaniuk Ryszard, Linczuk Maciej - Bellingham, USA: SPIE- Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers , 2018, .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10808)
61 Distributed cogeneration technology in the aspects of costs and power regulation / Zuchora Konrad // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018; [Red:] Linczuk Maciej, Romaniuk Ryszard - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2018, .- (Proceedings of SPIE,ISSN 0277-786X; nr 10808)
62 Diverse competence potential of employees in innovative enterprises: research results / Rakowska Anna, Sitko-Lutek Agnieszka, Mendryk Iwona , Jakubiak Monika, Cichorzewska Marzena // W: Unlocking the potential of employees in the context of organizational diversity; [Red:] Rakowska Anna - Bangkok: ToKnowPress, 2018, s. 209-278
63 Dobór linii przejazdu samochodu wyścigowego ze względu na czas pokonywania okrążenia / Gita Arkadiusz // W: Współczesne problemy inżynierii materiałowej oraz mechaniki; [Red:] Czyż Zbigniew - Lublin: Wydawnitwo Naukowe TYGIEL Sp.z o. o., 2018, s. 290-301
64 Dobór parametrów laserowego teksturowania powierzchni stopu tytanu / Krzywicka Monika , Tofil Szymon, Pałka Krzysztof // W: Wybrane zagadnienia w inżynierii mechanicznej = Selected issues in mechanical engineering; [Red:] Radek Norbert, Sládek Augustín, Hlavatý Ivo - Kielce: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiejd, 2018, s. 83-92
65 Dyskretna procedura aproksymacji stochastycznej w środowisku markowowskim / Chabanyuk Yaroslav, Khimka Uliana, Rosa Wojciech // W: Matematyczne miscellanea. T. 3; [Red:] Gorgol Izolda - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 11-36 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
66 The economic aspect of the use of distributed generation and renewable sources in the combined process of energy production / Zuchora Konrad // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018; [Red:] Linczuk Maciej, Romaniuk Ryszard - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2018, .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10808)
67 Economic aspects of de centralized stormwater management – case study / Fłakowska P., Widomski Marcin, Barnat-Hunek Danuta // W: Water supply and wastewater disposal; [Red:] Sobczuk Henryk, Kowalska Beata - Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, s. 28-38 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
68 Economic justification for equipping LV network systems with energy storage units to enhance power supply parameters / Adamek Sylwester, Jędrychowski Robert, Pijarski Paweł, Sereja Klara // W: 15th International Conference on the European Energy Market (EEM) 2018; [B.m.]: IEEE , 2018,
69 An educational historical game using virtual reality / Szymczyk Tomasz, Montusiewicz Jerzy, Skulimowski Stanisław // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - [B. m.]: IATED Academy, 2018, s. 5964-5971 .- (INTED 2018 Proceedings, ISSN 2340-1079)
70 Effect of reflection probe displacement on human skin spectra / Hotra Oleksandra, Michalska Magdalena // W: 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelecrtronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET) 2018; [B.m.]: IEEE, 2018,
71 Effect of reflection probe displacement on human skin spectra / Hotra Oleksandra, Michalska Magdalena // W: 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelecrtronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET) 2018; IEEE , 2018, s. 675-678
72 Effectiveness and safety in the milling of AZ91HP and AZ31 magnesium alloys / Zagórski Ireneusz, Kuczmaszewski Józef // W: Magnesium 2018 : proceedings of the 11th International Conference on Magnesium Alloys and their Applications; [Red:] Fan Z., Mendis C. - Wielka Brytania: Brunel University London, 2018, s. 420-425
73 Epoxy Adhesives / Rudawska Anna // W: Handbook of adhesive technology; [Red:] Pizzi Antonio, Mittal Kashmiri Lal - Londyn: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2018, s. 415-441
74 Evaluation of new technologies for ICT students’ examination in higher education / Łukasik Edyta, Skublewska-Paszkowska Maria // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - [B.m.]: IATED Academy, 2018, s. 1128-1135
75 Evaluation of the Impact of the Rate of Change of Electrical Parameters in the LV Network on the Operation of the Distributed Network Control System / Jędrychowski Robert, Sereja Klara, Adamek Sylwester, Pijarski Paweł, Wancerz Marek // W: Progress in Applied Electrical Engineering (PAEE) 2018; [B.m.]: IEEE, 2018, s. 1-6
76 Examples of innovative projects implemented as part of the teaching of the team project of information systems / Szymczyk Tomasz, Baran Katarzyna // W: EDULEARN 18 : 10th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca (Spain), 2nd - 4th of July, 2018 : conference proceedings ; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Barcelona: IATED, 2018, s. 8351-8358 .- (EDULEARN18 Proceedings, ISSN 2340-1117)
77 The expected forms of aid in teaching based on the university employees`opinion in the context of the education quality assessment / Arent Anna, Walczyna Anna, Droździel Paweł // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - [B. m.]: IATED Academy, 2018, s. 2154-2160 .- (INTED 2018 Proceedings, ISSN 2340-1079)
78 Filozofia kultury wobec doświadczenia duchowego i religijnego / Rarot Halina // W: Epistemologia doświadczenia religijnego w XX-wiecznej filozofii rosyjskiej i żydowskiej; [Red:] Dobieszewski Janusz, Krajewski Stanisław, Mach Jakub - Kraków: TAiWPN UNIVERSITAS, 2018, s. 157-173
79 Fracture toughness of concrete containing fly ash / Golewski Grzegorz // W: Coal fly ash beneficiation : treatment of acid mine drainage with coal fly ash; [Red:] Akinyemi Segun A., Gitari Mugera W. - Rijeka, Croatia: In Tech, 2018, s. 171-198
80 The functioning of distributed energy sources in the aspects of using cogeneration technology / Zuchora Konrad // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018; [Red:] Linczuk Maciej, Romaniuk Ryszard - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2018, .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10808)
81 Game problems of control for functional-differential systems / Chikrii A. A., Chikrii G. Ts., Zhukovskij V. J., Wójcik Waldemar, Junisbekov M.Sh. // W: Recent advances in information technology; [Red:] Wójcik Waldemar, Sikora Jan - Boca Raton: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2018, s. 13-49
82 Game-based learning efficiency - study results of using the computerised board Game "Architectural Jewels of Lublin" / Miłosz Marek, Montusiewicz Jerzy // W: IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON) 2018 [WOS]; New York: IEEE, 2018, s. 1438-1443 [MNiSW: 15]
83 Historia Katedry Matematyki Stosowanej / Gorgol Izolda, Łazuka Ewa, Szuster Janusz // W: Między ciągłością a zmianą : innowacje w nauce i technice społeczeństwa ponowoczesnego; [Red:] Wójcicka-Migasiuk Dorota, Śniadkowski Mariusz, Rarot Halina, Łazuka Ewa, Szuster Janusz, Gorgol Izolda, Wójcik Wiesław, Geneja Agnieszka - Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, s. 202-218 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
84 Historia Katedry Metod i Technik Nauczania / Rarot Halina, Śniadkowski Mariusz // W: Między ciągłością a zmianą : innowacje w nauce i technice społeczeństwa ponowoczesnego; [Red:] Wójcicka-Migasiuk Dorota, Śniadkowski Mariusz, Rarot Halina, Łazuka Ewa, Gorgol Izolda, Wójcik Wiesław, Geneja Agnieszka - Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, s. 163-178 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
85 Human resources diversity management in business practice / Cichorzewska Marzena // W: Unlocking the potential of employees in the context of organizational diversity; [Red:] Rakowska Anna - Bangkok: ToKnowPress, 2018, s. 183-207
86 Impact analysis of music on human concentration using electroencephalography / Plechawska-Wójcik Małgorzata, Beń Dominik // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - [B.m.]: IATED Academy, 2018, s. 7197-7205 .- (INTED 2018 Proceedings, ISSN 2340-1079)
87 The impact of power transformer in a low-voltage network on voltage profiles with a large generation of microsources / Wancerz Marek // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018; [Red:] Linczuk Maciej, Romaniuk Ryszard - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2018, .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10808)
88 The impact of the environment on the interest in computer science studies / Zientarski Tomasz, Kozieł Grzegorz, Zientarska M. // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - [B.m]: IATED Academy, 2018, s. 12-17 .- (INTED 2018 Proceedings, ISSN 2340-1079)
89 The impact of the power line conductors temperature on the optimal solution of generation distribution in the power system / Wydra Michał, Kacejko Piotr, Gastolek Patryk // W: 15th International Conference on the European Energy Market (EEM) 2018; [B.m.]: IEEE, 2018,
90 Implementation of the capital city's functions in the context of the development of the information society. The development of smart cities / Słoniec Jolanta // W: Sourcebook of the International Scientific and Practical Conference "Astana : the City of Peace"; [Red:] Rahymžanov E. M. - Astana: Elbasy, 2018, s. 294-298
91 Independent devices and wirelesss sensor networks for agriculture and ecological monitoring / Kryvonos Y. G., Romanov V. O., Galelyuka I. B., Wójcik Waldemar, Zyska Tomasz, Amirgaliyev E. // W: Recent advances in information technology; [Red:] Wójcik Waldemar, Sikora Jan - Boca Raton: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2018, s. 105-134
92 Indirect measurements of the parameters of inhomogeneous natural media by a multispectral method using fuzzy logic / Kvaternyuk Sergey, Kvaternyuk Olena, Petruk Roman , Rakytyanska Hanna , Mokanyuk O., Ławicki Tomasz, Kashaganova Gulzhan // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018; Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2018, .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10808)
93 Industrial information systems – new internationally developed undergraduate curriculum / Miłosz Marek, Tukeyev Ualsher, Konysbayev A. // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - [B. m.]: IATED Academy, 2018, s. 2338-2344 .- (INTED 2018 Proceedings, ISSN 2340-1079)
94 Influence of elements of coupling stiffness sub-matrix on nonlinear stability FGM-FML thin-walled columns with open cross-section / Kołakowski Zbigniew, Mania Radosław J., Teter Andrzej // W: Shell structures : theory and applications : proceedings of the 11th International Conference "Shell Structures: Theory and Applications" (SSTA 2017), October 11-13, 2017, Gdańsk, Poland. Vol. 4; [Red:] Pietraszkiewicz Wojciech, Witkowski Wojciech - Boca Raton: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2018, s. 247-250
95 Influence of temperature and surroundings humidity on scaffolding work comfort / Szer Iwona, Szer Jacek, Cyniak Patrycja, Błazik-Borowa Ewa // W: Prevention of Accidents at Work; [Red:] Bernatik Ales, Kocurkova Lucie, Jørgensen Kirsten - Londyn: Taylor & Francis Group, 2018, s. 19-23
96 The influence of the composite bridge exploitation on the behavior of the structure subjected to a dynamic load / Jukowski Michał, Błazik-Borowa Ewa, Bohatkiewicz Janusz, Bęc Jarosław, Hypki Mateusz // W: 12th fib International PhD Symposium in Civil Engineering : proceedings; [Red:] Bily P., Kohoutkova A., Vitek J., Frantova M. - Praga: Czech Technical University, 2018, s. 477-484
97 Information technology for automated translation from inflected languages to sign language / Peters L., Krak Iurii, Barmak O., Romanyshyn S., Kotyra Andrzej, Gromaszek Konrad, Smailova Saule // W: Recent advances in information technology; [Red:] Wójcik Waldemar, Sikora Jan - Boca Raton: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2018, s. 51-82
98 Innovative character of the contemporary enterprise and determinants of innovation / Rzepka Agnieszka // W: New trends in process control and production management; [Red:] Štofová Lenka , Szaryszová Petra - Boca Raton [et.al.]: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2018, s. 445-449
99 Integer linear programming in optimization of waste after cutting in the furniture manufacturing / Kłosowski Grzegorz, Kozłowski Edward, Gola Arkadiusz // W: Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance – ISPEM 2017 : proceedings of the 1st International Conference on Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance ISPEM 2017 [WOS]; [Red:] Mazurkiewicz Dariusz, Burduk Anna - Cham ; Switzerland: Springer, 2018, s. 260-270 .- (Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357; nr 637) [MNiSW: 15]
100 Intelligent systems of forecasting the failure of machinery park and supporting fulfilment of orders of spare parts / Kosicka Ewelina, Kozłowski Edward, Mazurkiewicz Dariusz // W: Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance – ISPEM 2017 : proceedings of the 1st International Conference on Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance ISPEM 2017 [WOS]; [Red:] Burduk Anna, Mazurkiewicz Dariusz - Cham ; Switzerland: Springer, 2018, s. 54-63 .- (Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357; nr 637; nr 637) [MNiSW: 15]
101 Interactive educational application using VR in a smartphone / Szymczyk Tomasz // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - [B.m.]: IATED Academy, 2018, s. 164-169 .- (INTED 2018 Proceedings, ISSN 2340-1079)
102 Interests of computer science undergraduate students and academic teachers vs. labor market needs – results of diploma theses topics analysis / Miłosz Marek, Dzieńkowski Mariusz // W: EDULEARN 18 : 10th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca (Spain), 2nd - 4th of July, 2018 : conference proceedings ; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Barcelona: IATED Academy, 2018, s. 5372-5376 .- (EDULEARN18 Proceedings, ISSN 2340-1117)
103 International academic mobility of students: analysis of the problems of organization this process in ECTS conditions / Shanaida V., Vitenko Tatiana, Droździel Paweł, Madlenak Radovan // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - [B.m.]: IATED Academy, 2018, s. 4055-4060 .- (INTED 2018 Proceedings, ISSN 2340-1079)
104 Interoperability of the health care information resources / Kryvonos Y. G., Khorozov O., Smolarz Andrzej, Surtel Wojciech, Kalizhanova Aliya // W: Recent advances in information technology; [Red:] Wójcik Waldemar, Sikora Jan - Boca Raton: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2018, s. 83-103
105 Investments Decision Making on the Basis of System Dynamics / Mutanov Galymkaiyr, Miłosz Marek, Saxenbayeva Zhanna, Kozhanova Aida // W: Modern Approaches for Intelligent Information and Database Systems; [Red:] Siemiński Andrzej, Kozierkiewicz Adrianna, Nunez Manuel, Ha Quang Thuy - Cham ; Switzerland: Springer, 2018, s. 293-303 .- (Studies in Computational Intelligence book series, ISSN 1860-949X; nr 769)
106 Inwentaryzacja i ekspertyza techniczna budynku dawnej słodowni / Fronczyk Janusz, Kwiatkowski Bartłomiej, Przesmycka Natalia // W: Druga szansa Zakładów Przemysłowych Vetter w Lublinie : 2nd Chance – Integrated Action Plan; [Red:] Mącik Hubert, Czerlunczakiewicz Katarzyna, Trzewik Michał - Lublin: Urząd Miasta Lublin, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie, 2018, s. 57-66
107 Izooptyki / Cieślak Waldemar, Mozgawa Witold // W: Matematyczne miscellanea. T. 2; [Red:] Gorgol Izolda - Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, s. 9-40 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
108 Jak unikać błędów w opracowaniach statystycznych ? / Majerek Dariusz // W: Matematyczne miscellanea. T. 2; [Red:] Gorgol Izolda - Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, s. 91-131 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
109 Knowledge of safe authentication in information systems – research results and their impact on training programs / Miłosz Elżbieta, Juszczyk Marta, Miłosz Marek // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - [B. m.]: IATED Academy, 2018, s. 3043-3049 .- (INTED 2018 Proceedings, ISSN 2340-1079)
110 Koncepcja układu zawieszenia do pojazdu klasy formula student w programie VI – MOTORSPORT / Gita Arkadiusz // W: Wybrane zagadnienia elektroniki i inżynierii biomedycznej ; [Red:] Mazurek Paweł, Kołtunowicz Tomasz, Kociubiński Andrzej, Filipek Piotr, Styła Sebastian - Lublin: Politechnika Lubelska , 2018, s. 45-55 .- (Problemy Współczesnej Inżynierii)
111 Kondensatory grzebieniowe z miedzi do badania parametrów elektrycznych komórek / Zarzeczny Dawid // W: Prace doktorantów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej : wybrane zagadnienia z zakresu elektrotechniki i inżynierii biomedycznej; [Red:] Dzierżak Róża, Grądz Żaklin - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 104-111 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
112 Kondensatory grzebieniowe z tytanu do monitorowania wzrostu komórek / Zarzeczny Dawid // W: Prace doktorantów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej : wybrane zagadnienia z zakresu elektrotechniki i inżynierii biomedycznej; [Red:] Dzierżak Róża, Grądz Żaklin - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 112-119 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
113 Kształcenie kadr dla "Przemysł 4" / Kuczmaszewski Józef // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2018, s. 149-154
114 Legal and utility problems of accidents on express roads and motorways / Droździel Paweł, Wrona Rafał // W: 11th International Scientific and Technical Conference on Automotive Safety, 2018 [WOS]; New York: IEEE, 2018, [MNiSW: 15]
115 Lifelong education in information technology - a case of Poland / Prończuk-Omiotek Anna, Skulimowski Stanisław // W: EDULEARN 18 : 10th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca (Spain), 2nd - 4th of July, 2018 : conference proceedings ; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Barcelona: IATED Academy, 2018, s. 8230-8235 .- (EDULEARN18 Proceedings, ISSN 2340-1117)
116 The mathematical problems of complex systems investigation under uncertainties / Atoyev K., Knopov P., Papeliaev V., Kisała Piotr, Romaniuk Ryszard, Kalimoldayev Maksat // W: Recent advances in information technology; [Red:] Wójcik Waldemar, Sikora Jan - Boca Raton: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2018, s. 135-171
117 Measuring cognitive workload in arithmetic tasks based on response time and EEG features / Plechawska-Wójcik Małgorzata, Borys Magdalena, Tokovarov Mikhail, Kaczorowska Monika // W: Information Systems Architecture and Technology : proceedings of 38th International Conference on Information Systems Architecture and Technology – ISAT 2017. Pt 1; [Red:] Borzemski Leszek, Świątek Jerzy, Wilimowska Zofia - Cham ; Switzerland: Springer, 2018, s. 59-72 .- (Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357; nr 655)
118 Measuring system for analysis of transformer moisture / Gutten Miroslav , Korenciak Daniel, Janura Richard , Kołtunowicz Tomasz, Żukowski Paweł // W: 12th International Conference ELECTRO 2018; [B.m.]: IEEE, 2018,
119 The method of multi-criteria ranking of monitoring stations for water discharge in rivers for determining priorities of their location / Mokin Vitaliy B, Kryzhanovskyi Yevhenii M., Yascholt A. R. , Sobko Bohdan Yu., Slobodianiuk Olena V., Ławicki Tomasz, Aizhanova Aliya // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018; [Red:] Romaniuk Ryszard, Linczuk Maciej - Bellingham, USA: SPIE- Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers , 2018, .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10808)
120 Methodology of teaching reverse engineering in biomedical engineering studies / Barszcz Marcin, Montusiewicz Jerzy, Dziedzic Krzysztof // W: EDULEARN 18 : 10th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca (Spain), 2nd - 4th of July, 2018 : conference proceedings ; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Barcelona: IATED Academy, 2018, s. 3808-3817 .- (EDULEARN18 Proceedings, ISSN 2340-1117)
121 Minimalizacja kosztu mieszanek jako zadanie programowania liniowego całkowitoliczbowego / Kowalik Przemysław // W: Ludzie nauki w kręgu interdyscyplinarnych badań; [Red:] Kruzel Robert, Balina Rafał, Tańska Halina, Ejdys Stanisław, Drewniak Magdalena - Waleńczów: Wydawictwo Naukowe Intellect, 2018, s. 21-32
122 Minimizing repetitive construction project duration with work continuity constraints / Biruk Sławomir, Jaśkowski Piotr // W: IC-SCCE – 8th International Conference from Scientific Computing to Computational Engineering, Ateny, Grecja, 4-7 July, 2018 : proceedings; [Red:] Tsahalis Demos T. - [B.m.]: Learning Foundation in Mechatronics, 2018, s. 254-261
123 A mobile application for motion detection using a built-in camera as an example of a student research project / Skublewska-Paszkowska Maria, Łukasik Edyta, Antoniewski Mateusz // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - [B.m.]: IATED Academy, 2018, s. 1146-1153 .- (INTED2018 Proceedings, ISSN: 2340-1079)
124 Mobile application usability testing in quasi-real conditions - the synergy of using different methods / Borys Magdalena, Miłosz Marek // W: 11th International Conference on Human System Interaction (HSI) - 2018; [B.m.]: IEEE, 2018, s. 362-368
125 Mobile Application Using Embedded Sensors as a Three Dimensional Motion Registration Method / Skublewska-Paszkowska Maria, Smołka Jakub, Liwiak Michał, Mróz Adrian // W: Man-Machine Interactions 5; [Red:] Gruca Aleksandra, Czachórski Tadeusz, Harezlak Katarzyna, Kozielski Stanisław, Piotrowska Agnieszka - Cham, Switzerland: Springer International Publishing AG, 2018, s. 92-101 .- (Advances in Intelligent Systems and Computing, SSN: 2194-5357)
126 Model prognostyczny planowania terminów realizacji zamówień / Raczyńska Jolanta, Kozłowski Edward, Gola Arkadiusz // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2018, s. 487-497
127 Modele układu krwionośnego człowieka / Michalska Magdalena // W: Prace doktorantów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej : wybrane zagadnienia z zakresu elektrotechniki i inżynierii biomedycznej; [Red:] Dzierżak Róża, Grądz Żaklin - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 80-92 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
128 Modernizacja drukarki 3d poprzez rozwiązanie konstrukcyjne umożliwiające wydruk akrylonitrylo-butadieno-styrenu / Korga Sylwester, Piłat Sebastian // W: Młody inżynier XXI wieku; [Red:] Buraczyńska Barbara, Kuczmaszewska Anna - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 24-34 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
129 Module for prediction of technological operation times in an intelligent job scheduling system / Sobaszek Łukasz, Gola Arkadiusz, Kozłowski Edward // W: Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance- ISPEM 2018: International Conference on Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance ; [Red:] Burduk Anna, Chlebus Edward, Nowakowski Tomasz, Tubis Agnieszka - Cham ; Switzerland: Springer, 2018, s. 234-243 .- (Advances in Intelligent Systems and Computing; nr 835)
130 Motion capture technology as a tool for quantitative assessment of the rehabilitation progress of gait by using soft orthoses / Skublewska-Paszkowska Maria, Łukasik Edyta, Miłosz Marek, Smołka Jakub, Taczała Jolanta, Zdzienicka-Chyła Agnieszka, Napiórkowski Jarosław, Kosiecz Anna // W: 11th International Conference on Human System Interaction (HSI) - 2018; [B.m.]: IEEE, 2018, s. 384-390
131 Motion Repeatability of Tennis Forehand Preparation Phase Without the Ball Using Three Dimensional Data / Skublewska-Paszkowska Maria // W: Information Systems Architecture and Technology : proceedings of 38th International Conference on Information Systems Architecture and Technology – ISAT 2017. Pt 2; [Red:] Świątek Jerzy, Borzemski Leszek, Wilimowska Zofia - Cham: Springer International Publishing AG, 2018, s. 156-165 .- (Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357)
132 Multidisciplinary technologies for creating virtual museums – a case of archaeological museum development / Montusiewicz Jerzy, Miłosz Marek, Kęsik Jacek, Kayumov Rahim // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - [B. m.]: IATED Academy, 2018, s. 326-336 .- (INTED 2018 Proceedings, ISSN 2340-1079)
133 Nierealne plany generacji – wygaszanie, formalnym sposobem zwiększania możliwości przyłączeniowych / Pijarski Paweł, Kacejko Piotr // W: Rynek energii elektrycznej : aktualne problemy energetyki ; [Red:] Pijarski Paweł, Połecki Zbigniew - Lublin: Politechnika Lubelska , 2018, s. 76-85 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
134 Ocena kosztów dostosowania sieci nN do wymogów Smart Grid / Jędrychowski Robert, Sereja Klara // W: Rynek energii elektrycznej : rozwój, polityka, ekonomia ; [Red:] Połecki Zbigniew, Pijarski Paweł - Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, s. 22-34 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
135 Ocena zgrzewalności folii polietylenowej modyfikowanej w procesie wytłaczania rozdmuchiwaniem / Korulczyk Katarzyna, Majewski Łukasz // W: Współczesne problemy inżynierii materiałowej oraz mechaniki; [Red:] Czyż Zbigniew - Lublin: Wydawnitwo Naukowe TYGIEL Sp.z o. o., 2018, s. 20-37
136 On parameterization of the reinforcement phase distribution in continuous fiber-reinforced composites / Wolszczak Piotr, Samborski Sylwester, Sadowski Tomasz // W: Micromechanics and nanomechanics of composite solids; [Red:] Meguid Shaker A., Weng George J. - Cham ; Switzerland: Springer International Publishing AG , 2018, s. 425-436
137 The Optimal Control Problem with Fixed-End Trajectories for a Three-Sector Economic Model of a Cluster / Murzabekov Zainelkhriet N., Miłosz Marek, Tussupova Kamshat // W: Intelligent Information and Database Systems : 10th Asian Conference, ACIIDS 2018, Dong Hoi City, Vietnam, March 19-21, 2018 : proceedings. Pt 1 [WOS]; [Red:] Nguyen Ngoc Thanh, Hoang Duong Hung, Hong Tzung-Pei, Pham Hoang, Trawiński Bogdan - Cham ; Switzerland: Springer International Publishing, 2018, s. 382-391 .- (Lecture Notes in Artificial Intelligence; nr 10751) [MNiSW: 15]
138 Optimization of the selection of partition points in the MV network / Pijarski Paweł, Miller Piotr, Sidor Karol // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018; [Red:] Linczuk Maciej, Romaniuk Ryszard S. - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2018, .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10808)
139 Optymalizacja plazmowego procesu otrzymywania bioaktywnych warstw receptorowych laktozy / Malinowski Szymon, Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Wardak Cecylia // W: Nauka i przemysł: metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości; [Red:] Hubicki Zbigniew - Lublin: UMCS w Lublinie, Wydział Chemii, 2018, s. 241-244
140 Optymalizacja składu mieszanek ze względnymi normami zawartości składników oraz nieciągłymi przedziałami liniowymi funkcjami kosztów / Kowalik Przemysław // W: Wyzwania współczesnej nauki. Cz. 3; [Red:] Ejdys Stanisław, Balina Rafał, Szul Tomasz, Drewniak Magdalena , Balina Marta - Waleńczów: Wydawictwo Naukowe Intellect, 2018, s. 94-107
141 Parametry i właściwości optyczne skóry / Michalska Magdalena // W: Prace doktorantów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej : wybrane zagadnienia z zakresu elektrotechniki i inżynierii biomedycznej; [Red:] Dzierżak Róża, Grądz Żaklin - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 19-31 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
142 The Perception of the One-Semester International Academic Mobility Programme by Students of Computer Science / Miłosz Marek, Miłosz Elżbieta // W: Teaching and learning in a digital world : proceedings of the 20th International Conference on Interactive Collaborative Learning. Vol. 1; [Red:] Auer Michael E., Guralnick David, Simonics Istvan - Cham ; Switzerland: Springer International Publishing AG , 2018, s. 305-314 .- (Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357; nr 715)
143 The perspective of optimizing the use of combined heat and power in distributed power industry / Zuchora Konrad // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018; [Red:] Linczuk Maciej, Romaniuk Ryszard - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2018, .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10808)
144 Planarna liczba Ramseya / Gorgol Izolda // W: Matematyczne miscellanea. T. 3; [Red:] Gorgol Izolda - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 135-166 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
145 The potential of using event marketing / Wyrwisz Joanna // W: New trends in process control and production management; [Red:] Štofová Lenka , Szaryszová Petra - Boca Raton [et.al.]: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2018, s. 567-570
146 Preditive scheduling as a part of intelligent job scheduling system / Sobaszek Łukasz, Gola Arkadiusz, Świć Antoni // W: Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance – ISPEM 2017 : proceedings of the 1st International Conference on Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance ISPEM 2017 [WOS]; [Red:] Mazurkiewicz Dariusz, Burduk Anna - Cham ; Switzerland: Springer, 2018, s. 358-367 .- (Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357; nr 637) [MNiSW: 15]
147 Presentation of the most interesting geographical places using virtual reality technology / Szymczyk Tomasz // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - [B.m.]: IATED Academy, 2018, s. 176-185 .- (INTED 2018 Proceedings, ISSN 2340-1079)
148 Probabilistic in power engineering / Pijarski Paweł, Miller Piotr, Sidor Karol // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018; [Red:] Linczuk Maciej, Romaniuk Ryszard - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2018, .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10808)
149 Prognozowanie kursu EURO/USD w oparciu nie tylko o szare modele / Rzymowski Witold, Surowiec Agnieszka, Warowny Tomasz // W: Matematyczne miscellanea. T. 3; [Red:] Gorgol Izolda - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 40-55 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
150 Projekt i technologia kondensatorów grzebieniowych do monitorowania hodowl i komórek / Zarzeczny Dawid, Szypulski Maciej, Lizak Tomasz, Muzyka Krzysztof // W: Wybrane zagadnienia elektroniki i inżynierii biomedycznej ; [Red:] Mazurek Paweł, Kołtunowicz Tomasz, Kociubiński Andrzej, Filipek Piotr, Styła Sebastian - Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, s. 155-168 .- (Problemy Współczesnej Inżynierii)
151 Projekt i technologia kondensatorów grzebieniowych z miedzi / Szypulski Maciej, Zarzeczny Dawid, Lizak Tomasz, Muzyka Krzysztof // W: Wybrane zagadnienia elektroniki i inżynierii biomedycznej ; [Red:] Mazurek Paweł, Kołtunowicz Tomasz, Kociubiński Andrzej, Filipek Piotr, Styła Sebastian - Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, s. 128-140 .- (Problemy Współczesnej Inżynierii)
152 Proposition of fractal dimension application for the estimation of certainty of water delivery / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata // W: Urban water systems & floods II; [Red:] Hernández S., Mambretti S., Proverbs D., Puertas J. - Southampton: WIT Press, 2018, s. 15-25 .- (WIT Transactions on The Built Environment; nr 184)
153 Przestrzenie Hilberta z jądrem reprodukującym / Rososzczuk Renata // W: Matematyczne miscellanea. T. 2; [Red:] Gorgol Izolda - Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, s. 63-90 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
154 Quantitative Analysis of the Competitive Environment in the Electronic Communications Sector / Madleňáková Lucia, Matúšková Mária, Madleňák Radovan, Droździel Paweł // W: Reliability and Statistics in Transportation and Communication : selected papers from the 17th International Conference on Reliability and Statistics in Transportation and Communication, RelStat’17, 18-21 October, 2017, Riga, Latvia [WOS]; [Red:] Kabashkin Igor, Yatskiv Irina, Prentkovskis Olegas - Cham ; Switzerland: Springer, 2018, s. 413-421 .- (Lecture Notes in Networks and Systems, ISSN 2367-3370; nr 36) [MNiSW: 15]
155 Rating of Concrete Road Bridges with Static Proof Load Tests / Halicka Anna, Hordijk Dick A., Lantsoght Eva O.L. // W: SP-323: Evaluation of concrete bridge behavior through load testing - international perspectives; [Red:] Lantsoght Eva O.L., Okumus Pinar - Farmington Hills, Michigan, USA: America Concrete Institute, 2018, s. 3.1-3.16
156 Road traffic accident injuries - causes and biomaterial related treatment / Caban Jacek, Karpiński Robert, Barta Dalibor // W: 11th International Scientific and Technical Conference on Automotive Safety, 2018 [WOS]; New York: IEEE, 2018, [MNiSW: 15]
157 Rola inżynierii bezpieczeństwa na rynku pracy / Kruk Marta, Lewandowska Anna, Klimek Patrycja , Paśnikowska-Łukaszuk Magdalena // W: Młody inżynier XXI wieku; [Red:] Buraczyńska Barbara, Kuczmaszewska Anna - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 87-96 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
158 Rola samorządności studentów w funkcjonowaniu Wydziału Podstaw Techniki / Klimek Patrycja , Wlazło Magdalena, Paśnikowska-Łukaszuk Magdalena // W: Młody inżynier XXI wieku; [Red:] Buraczyńska Barbara, Kuczmaszewska Anna - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 97-108 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
159 Rozporządzenie UE 2016/631 wyzwaniem dla źródeł wytwórczych w zakresie generacji i absorpcji mocy biernej / Kacejko Piotr, Pijarski Paweł, Gryniewicz-Jaworska Michalina // W: Blackout a krajowy system elektroenergetyczny : edycja 2018; [Red:] Domenko Andrzej, Lorenc Józef - Poznań: Ośrodek Wydawnictw Naukowych ICB PAN, 2018, s. 29-38
160 Rozpoznawanie emocji za pomocą technologii : elektroencefalografia (EG), motion capture i wirtualna rzeczywistość (VR) / Baran Katarzyna // W: Prace doktorantów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej : wybrane zagadnienia z zakresu elektrotechniki i inżynierii biomedycznej; [Red:] Dzierżak Róża, Grądz Żaklin - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 32-46 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
161 Rozwój przemysłu w Lublinie / Miszczuk Andrzej, Miszczuk Magdalena // W: Lublin : historia, społeczeństwo, gospodarka; [Red:] Janicki Wojciech - Lublin: Wydawctwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018, s. 125-137
162 Rozwój selektywnej zbiórki odpadów w makroregionie lubelskim w aspekcie konwersji energii / Paśnikowska-Łukaszuk Magdalena // W: Aktualne zagadnienia z zakresu energetyki; [Red:] Czyż Zbigniew, Maciąg Monika - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2018, s. 126-136
163 Satisfaction of it students in numerical methods learning using educational application – research results / Kaczorowska Monika , Pańczyk Beata, Dmytruk Roman // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - [B.m.]: IATED Academy, 2018, s. 4168-4175 .- (INTED 2018 Proceedings, ISSN 2340-1079)
164 Scaffold use risk assessment model SURAM / Rebelo Mario, Laranjeira P., Silveira F., Czarnocki Krzysztof, Błazik-Borowa Ewa, Czarnocka Elżbieta, Szer Jacek, Hola Bożena, Czarnocka Katarzyna // W: Occupational safety and hygiene VI : selected contributions from the International Symposium Occupational Safety and Hygiene (SHO 2018), Guimarães, Portugal, 26-27 March 2018; [Red:] Arezes Pedro M. , Baptista João Santos, Barroso Mónica P. , Carneiro Paula , Cordeiro Patricio, Costa Nélson, Melo Rui B. , Miguel A. S., Perestrelo Gonçalo - Boca Raton [et al.]: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2018, s. 335-340
165 Scientific journal for students – is it a good idea? / Pańczyk Beata, Zientarski Tomasz // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - [B.m.]: IATED Academy, 2018, s. 4963-4969 .- (INTED 2018 Proceedings, ISSN 2340-1079)
166 Security estimates updating of asymmetric cryptosystems for modern computing / Zadiraka V., Kudin A. M., Shvidchenko I. V., Seliukh P. V., Komada Paweł, Kalizhanova Aliya // W: Recent advances in information technology; [Red:] Wójcik Waldemar, Sikora Jan - Boca Raton: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2018, s. 1-12
167 Short forms of additional activities carried out by industry practitioners at the university in the eyes of computer science students / Miłosz Marek, Skublewska-Paszkowska Maria, Łukasik Edyta // W: EDULEARN 18 : 10th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca (Spain), 2nd - 4th of July, 2018 : conference proceedings ; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Barcelona: IATED, 2018, s. 3215-3222 .- (EDULEARN18 Proceedings, ISSN 2340-1117)
168 Short-circuit current surge following the use of a synchronous compensator in island operation of a static inverte / Zielińska Katarzyna, Zieliński Dariusz, Jarzyna Wojciech // W: International Symposium on Electrical Machines (SME 2018); [B.m.]: IEEE, 2018, s. 319-326
169 Simulation of chlorine concentration changes in a real water supply network using epanet 2.0 and watergems software packages / Kowalska Beata, Hołota Ewa, Kowalski Dariusz // W: Urban water systems & floods II; [Red:] Hernández S., Mambretti S., Proverbs D., Puertas J. - Southampton: WIT Press, 2018, s. 39-48 .- (WIT Transactions on The Built Environment; nr 184)
170 The simulation of spice models of functional signal sources for impedance converters / Barylo Grygoriy , Vistak Maria V. , Holyaka Roman L. , Mykytyuk Z., Virt Volodymyr, Vezyr Fedir , Ławicki Tomasz, Askarova Nursanat // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018; [Red:] Romaniuk Ryszard, Linczuk Maciej - Bellingham, USA: SPIE- Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers , 2018, .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10808)
171 Skała płonna jako potencjalne źródło składników pokarmowych / Kujawska Justyna // W: Współczesne problemy z zakresu inżynierii środowiska oraz architektury; [Red:] Czyż Zbigniew, Maciąg Kamil - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2018, s. 14-24
172 Spice simulation of nodes of the impedance type signal converters / Barylo Grygoriy , Vistak Maria V. , Holyaka Roman L. , Virt Volodymyr, Vezyr Fedir , Ławicki Tomasz, Askarova Nursanat // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018; [Red:] Romaniuk Ryszard, Linczuk Maciej - Bellingham, USA: SPIE- Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers , 2018, .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10808; nr 10808)
173 Standardy etyczne przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego / Gita Arkadiusz // W: Diagnoza współczesnego społeczeństwa - przegląd wybranych aspektów; [Red:] Nowak Beata, Maciąg Kamil - Lublin: Wydawnicwo Naukowe TYGIEL, 2018, s. 78-87
174 Strategie planowania zdolności produkcyjnych współczesnych systemów wytwórczych / Gola Arkadiusz // W: Inżynieria produkcji, zarządzanie procesami produkcyjnymi; [Red:] Matuszek Józef, Matuszka Józef - Bielsko-Biała: Wydanictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, 2018, s. 9-22
175 Study of the impact of the technical state of the transformers with the LTC on the parameters of the EES modes optimal control / Rubanenko O. E., Kazmiruk O. I., Zyska Tomasz, Gromaszek Konrad, Junisbekov M.Sh. // W: Recent advances in information technology; [Red:] Wójcik Waldemar, Sikora Jan - Boca Raton: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2018, s. 173-191
176 Supporting biofeedback using modern technologies – EEG and VR / Baran Katarzyna, Szymczyk Tomasz // W: EDULEARN 18 : 10th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca (Spain), 2nd - 4th of July, 2018 : conference proceedings ; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Barcelona: IATED, 2018, s. 8806-8813 .- (EDULEARN18 Proceedings, ISSN 2340-1117)
177 Świadomość ekologiczna mieszkańców wybranych gmin województwa lubeslkiegoa zakresie gospodarki odpadami / Klimek Patrycja , Szulżyk-Cieplak Joanna // W: Współczesne problemy z zakresu inżynierii środowiska oraz architektury; [Red:] Czyż Zbigniew, Maciąg Kamil - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o., 2018, s. 99-107
178 Systém konzervace obilovin s vyšší vlhkostí / Łusiak Tomasz, Tomaszewski Sławomir, Doležal Petr, Zeman Ladislav, Szwedziak Katarzyna, Polańczyk Ewa // W: Aplikacyjne i teoretyczne problemy w przemyśle rolno-spożywczym - innowacje - synergia nauki, przemysłu, zdrowia i życia ; [Red:] Szwedziak Katarzyna, Tukiendorf Marek, Biłos Łukasz, Jakubowski Tomasz - Opole: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2018, s. 75-90 .- (Studia i Monografie)
179 Technical aspects of museum exposition for visually impaired preparation using modern 3D technologies / Montusiewicz Jerzy, Miłosz Marek, Kęsik Jacek // W: IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON) 2018 [WOS]; New York: IEEE, 2018, s. 774-779 .- (IEEE Global Engineering Education Conference) [MNiSW: 15]
180 Technical aspects of teaching 3d design and printing in biomedical engineering / Dziedzic Krzysztof, Montusiewicz Jerzy, Barszcz Marcin // W: EDULEARN 18 : 10th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca (Spain), 2nd - 4th of July, 2018 : conference proceedings ; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Barcelona: IATED Academy, 2018, s. 3798-3807 .- (EDULEARN18 Proceedings, ISSN 2340-1117)
181 Towards university autonomy – the Trunak project / Miłosz Marek // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - [B. m.]: IATED Academy, 2018, s. 2310-2316 .- (INTED 2018 Proceedings, ISSN 2340-1079)
182 Trust in the perspective of economic and Humanictic management / Mazur Barbara, Mazur-Małek Marta, Cichorzewska Marzena // W: Trust management in public organizations : new concepts and contemporary trends; [Red:] Kożuch Barbara, Jabłoński Adam - New York: Nova Science Publishers, 2018, s. 133-156
183 Usage analysis of VR headset in simulated stress situations / Plechawska-Wójcik Małgorzata, Semeniuk Arkadiusz // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - [B.m.]: IATED Academy, 2018, s. 7217-7224 .- (INTED 2018 Proceedings, ISSN 2340-1079)
184 The use of a neural controller in masonry tomography / Rymarczyk Tomasz, Kłosowski Grzegorz // W: 2018 International Interdisciplinary PhD Workshop (IIPhDW); [B. m.]: IEEE, 2018, s. 172-176
185 The use of a neural controller to disinfect water with ultraviolet light / Rymarczyk Tomasz, Kłosowski Grzegorz // W: 2018 International Interdisciplinary PhD Workshop (IIPhDW); [B. m.]: IEEE , 2018, s. 177-181
186 The use of discovery learning on the example of mobile modular robot control learning / Skulimowski Stanisław, Montusiewicz Jerzy, Szymczyk Tomasz, Wójcicki Piotr // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - [B. m.]: IATED Academy, 2018, s. 6340-6348 .- (INTED 2018 Proceedings, ISSN 2340-1079)
187 Verification of the ects credits`assignment correctness based on the students`opinion / Arent Anna, Walczyna Anna, Droździel Paweł // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - 2018, s. 2145-2153 .- (INTED 2018 Proceedings, ISSN 2340-1079)
188 Voltage control methods in LV networks with dispersed generation / Sereja Klara // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018; [Red:] Linczuk Maciej, Romaniuk Ryszard S. - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2018, .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10808)
189 Wielomian chromatyczny jako narzędzie klasyfikacji hipergrafów / Łazuka Ewa // W: Matematyczne miscellanea. T. 3; [Red:] Gorgol Izolda - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 57-133 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
190 Wielowarstwowe modele ludzkiej skóry / Michalska Magdalena // W: Prace doktorantów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej : wybrane zagadnienia z zakresu elektrotechniki i inżynierii biomedycznej; [Red:] Dzierżak Róża, Grądz Żaklin - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 7-18 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
191 Wirtualna rzeczywistość w grach komputerowych w ujęciu dokładności symulacji i odzwierciedlenia świata realnego / Wernio Piotr, Flis Monika, Buraczyńska Barbara // W: Młody inżynier XXI wieku; [Red:] Buraczyńska Barbara, Kuczmaszewska Anna - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 59-71 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
192 Wpływ procesu starzenia na właściwości polietylenu napełnionego otrębami pszennymi / Czajka Błażej, Majewski Łukasz // W: Współczesne problemy inżynierii materiałowej oraz mechaniki; [Red:] Czyż Zbigniew - Lublin: Wydawnitwo Naukowe TYGIEL Sp.z o. o., 2018, s. 327-342
193 Wpływ szkoleń BHP z wykorzystaniem platformy e-lerningowej na kształtowanie świadomości społecznej / Kruk Marta, Paśnikowska-Łukaszuk Magdalena // W: Wiedza i edukacja – od teorii do praktyki; [Red:] Pytka Agnieszka, Maciąg Monika - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2018, s. 94-107
194 Współpraca międzyorganizacyjna i jej wpływ na innowacyjność na podstawie badań empirycznych / Rzepka Agnieszka // W: Kierunki badań innowacyjności; [Red:] Lipińska Aneta, Klimas Patrycja - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018, s. 35-48
195 Wybrane metody segmentacji obrazów medycznych / Michalska Magdalena // W: Prace doktorantów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej : wybrane zagadnienia z zakresu elektrotechniki i inżynierii biomedycznej; [Red:] Dzierżak Róża, Grądz Żaklin - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 47-58 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
196 Wybrane problemy diagnostyki procesu spalania z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych / Grądz Żaklin, Styczeń Joanna // W: Prace doktorantów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej : wybrane zagadnienia z zakresu elektrotechniki i inżynierii biomedycznej; [Red:] Dzierżak Róża, Grądz Żaklin - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 120-129 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
197 Wykorzystanie narzędzi modelowania 3D oraz druku 3D w wizualizacji logotypu Wydziału Podstaw Techniki / Zgryza Łukasz, Raczyńska Anna, Paśnikowska-Łukaszuk Magdalena // W: Młody inżynier XXI wieku; [Red:] Buraczyńska Barbara, Kuczmaszewska Anna - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 16-23 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
198 Wykorzystanie spektroskopii w badaniach nad tkankami / Michalska Magdalena // W: Prace doktorantów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej : wybrane zagadnienia z zakresu elektrotechniki i inżynierii biomedycznej; [Red:] Dzierżak Róża, Grądz Żaklin - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 92-103 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
199 Zadania optymalizacyjne w elektroenergetyce / Sidor Karol // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Nauki techniczne i inżynieryjne. Cz. 3; [Red:] Nyćkowiak Jędrzej , Leśny Jacek - Poznań: Młodzi Naukowcy, 2018, s. 146-153
200 Zarządzanie magazynem na przykładzie procesu komisjonowania towarów w hurtowni produktów spożywczych / Kulisz Monika, Dudak Agata // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2018, s. 22-31
201 Zastosowanie „deep learningu” w analizie obrazów medycznych / Dzierżak Róża // W: Prace doktorantów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej : wybrane zagadnienia z zakresu elektrotechniki i inżynierii biomedycznej; [Red:] Dzierżak Róża, Grądz Żaklin - Lublin: Wydawnitwo Poltechniki Lubelskiej, 2018, s. 59-69 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
202 Zimna plazma narzędziem konstrukcji bioczujników / Malinowski Szymon, Wardak Cecylia, Jaroszyńska-Wolińska Justyna // W: Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości ; [Red:] Hubicki Zbigniew - Lublin: UMCS w Lublinie, Wydział Chemii, 2018, s. 232-240
203 Związki problemu nierozstrzygalności logiki predykatów pierwszego rzędu z zagadnieniami złożoności / Mycka Jerzy, Rosa Wojciech // W: Problemy filozofii matematyki i informatyki; [Red:] Murawski Roman, Woleński Jan - Poznań: Wydanictwo Naukowe UAM, 2018, s. 191-204