Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Rozdziały

-
   

Publikacje:

Wybierz do eksportu: Wszystkie, ŻadneEksportuj do RIS

Rozdzialy(324)

1 The “Architectural Jewels of Lublin” Game as a Tool for Collaborative Interactive Learning of History / Miłosz Marek, Montusiewicz Jerzy // W: Teaching and learning in a digital world : proceedings of the 20th International Conference on Interactive Collaborative Learning. Vol. 1; [Red:] Auer Michael E., Guralnick David, Simonics Istvan - Cham ; Switzerland: Springer International Publishing AG , 2018, s. 96-105 .- (Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357; nr 715)
2 Academic education and professional career of IT specialists in contemporary enterprises / Wawer Monika, Muryjas Piotr // W: ICERI 2018 : 11th International Conference of Education, Research and Innovation : conference proceedings; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - [B. m.]: IATED Academy, 2018, s. 4229-4236 .- (ICERI2018 Proceedings, ISSN 2340-1095)
3 Acquiring the history of the city with collaborative game based learning / Czerwiński Dariusz, Miłosz Marek, Karczmarczyk Patryk, Kutera Mateusz, Najda Marcin // W: Teaching and learning in a digital world : proceedings of the 20th International Conference on Interactive Collaborative Learning. Vol. 1; [Red:] Auer Michael E., Guralnick David, Simonics Istvan - Cham ; Switzerland: Springer International Publishing AG , 2018, s. 106-115 .- (Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357; nr 715)
4 Adaptation of the teaching method of programming for students of management and related fields of study / Juszczyk Marta, Miłosz Elżbieta // W: ICERI 2018 : 11th International Conference of Education, Research and Innovation : conference proceedings; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - [B. m.]: IATED Aademy, 2018, s. 833-837 .- (ICERI2018 Proceedings, ISSN 2340-1095)
5 Advantages, benefits, and effectiveness resulting from the application of the dynamic management of transmission line capacities / Kacejko Piotr, Wydra Michał, Nowak Wiesław, Szpyra Waldemar, Tarko Rafał // W: 15th International Conference on the European Energy Market (EEM) 2018; [B.m.]: IEEE, 2018,
6 Aktualne problemy ochrony środowiska w miastach wynikające z funkcjonowania infrastruktury drogowej i ruchu drogowego / Bohatkiewicz Janusz // W: Nowe idee w rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych miast; [Red:] Siestrzewitowska Marzena - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 103-124 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
7 Aktualne problemy w badaniach nad prawami wielkich liczb / Kuczmaszewska Anna // W: Matematyczne miscellanea. T. 2; [Red:] Gorgol Izolda - Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, s. 133-162 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
8 Algorytm predykcji awarii oraz implementacji redundantych zabezpieczeń czasowych jako narzędzie odpornego szeregowania zadań / Sobaszek Łukasz, Gola Arkadiusz, Świć Antoni // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2018, s. 498-509
9 Anaerobic co-digestion of food industrial waste and municipal sewage sludge / Szaja Aleksandra // W: Water supply and wastewater disposal; [Red:] Sobczuk Henryk, Kowalska Beata - Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, s. 281-304 .- (Monografie-Politechnika Lubelska)
10 Analiza charakterystyk aerodynamicznych modelu statku powietrznego / Łusiak Tomasz // W: Współczesne problemy inżynierii materiałowej oraz mechaniki; [Red:] Czyż Zbigniew - Lublin: Wydawnitwo Naukowe TYGIEL Sp.z o. o., 2018, s. 227-255
11 Analiza długości cyklu produkcyjnego partii wyrobów w kontekście bilansowania zdolności produkcyjnej systemu wytwórczego / Gola Arkadiusz // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2018, s. 420-431
12 Analiza efektywności wzmocnienia belek stalowych taśmami CFRP w zależności od rodzaju przekroju poprzecznego / Rzeszut Katarzyna, Szewczak Ilona // W: Nowe trendy w architekturze, budownictwie i inżynierii środowiska; [Red:] Błaszczyński Tomasz, Siewczyńska Monika, Sinacki Dawid - Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2018, s. 110-123
13 Analiza kompozycji architektonicznej elewacji obiektu Al-Khazneh w Petrze = The facade of the Al-Khazneh in Petra – an architectural analysis / Zubrzycki Michał, Bevz Mykola // W: Current issues in research, conservation and restoration of historic fortifications = Współczesne problemy badań, konserwacji i restauracji zabytkowych fortyfikacji; [Red:] Gardzinski Zygmunt, Bevz Mykola - Chełm ; L'viv: The State School of Higher Education in Chelm ; Lviv Polytechnic National University, 2018, s. 47-54 .- (Collection of Scholarly Articles, ISSN 2544-6517; nr 10)
14 Analiza możliwości wykorzystania transformatora zasilającego 15/0,4 kv w celu poprawy profili napięciowych w sieciach z dużą koncentracją mikroźródeł / Wancerz Marek, Miller Piotr // W: Rynek energii elektrycznej : aktualne problemy energetyki ; [Red:] Pijarski Paweł, Połecki Zbigniew - Lublin: Politechnika Lubelska , 2018, s. 114-128 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
15 Analiza najczęstszych niepowodzeń występujących podczas procesu druku addytywnego / Korga Sylwester, Flis Monika // W: Młody inżynier XXI wieku; [Red:] Buraczyńska Barbara, Kuczmaszewska Anna - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 35-45 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
16 Analiza porównawcza narzędzi internetowych do tworzenia prezentacji multimedialnych na przykładzie Microsoft PowerPoint Office 365 i Prezi Next Online / Flis Monika, Wernio Piotr, Buraczyńska Barbara // W: Młody inżynier XXI wieku; [Red:] Buraczyńska Barbara, Kuczmaszewska Anna - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 46-58 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
17 Analiza przesunięć fazowych na sekcjach rozdzielni potrzeb własnych elektrowni oraz związane z tym zagrożenia podczas wykonywania łączeń ruchowych / Bogdanowicz Marek, Krupnik Kazimierz, Miller Piotr, Wancerz Marek // W: Blackout a krajowy system elektroenergetyczny : edycja 2018; [Red:] Lorenc Józef, Domenko Andrzej - Poznań: Ośrodek Wydawnictw Naukowych ICB PAN, 2018, s. 7-18
18 Analiza skuteczności funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na przykładzie województwa lubelskiego / Lewandowska Anna, Szulżyk-Cieplak Joanna // W: Współczesne problemy z zakresu inżynierii środowiska oraz architektury; [Red:] Czyż Zbigniew, Maciąg Kamil - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o., 2018, s. 108-117
19 Analiza właściwości fizycznych hydrofobizowanych lekkich zapraw z dodatkiem zeolitu / Styczeń Joanna, Barnat-Hunek Danuta, Urzędowski Arkadiusz // W: Prace doktorantów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej : wybrane zagadnienia z zakresu elektrotechniki i inżynierii biomedycznej; [Red:] Dzierżak Róża, Grądz Żaklin - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 130-141 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
20 Analysis and improvement of a natural user interface of the computerized board game "Architectural Jewels of Lublin" / Dzieńkowski Mariusz, Miłosz Marek, Montusiewicz Jerzy // W: ICERI 2018 : 11th International Conference of Education, Research and Innovation : conference proceedings; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - [B.m.]: IATED Academy, 2018, s. 9153-9160 .- (ICERI2018 Proceedings; ISNN 2340-1095)
21 Analysis of disturbance time in UPS operation / Przystupa Krzysztof // W: Applications of Electromagnetics in Modern Techniques and Medicine (PTZE) 2018; Nowy York: IEEE, 2018, s. 188-190
22 The analysis of engine damage in the city buses / Droździel Paweł, Rybicka Iwona // W: Company Diagnostics, Controlling and Logistics : 9th International Scientific Conference: proceedings; [Red:] Čorejová Tatiana, Madleňáková Lucia, Madleňák Radovan - Zuberec - Brestová: University of Žilina in EDIS – publishing centre UNIZA, 2018, s. 43-52
23 Analysis of phase shifting in sections of a power plant's auxiliary switchboard and related threats during switching operations / Bogdanowicz Marek, Krupnik Kazimierz, Miller Piotr, Wancerz Marek // W: Safety of the Polish Power System : edition 2018; [Red:] Lorenc Józef, Demenko Andrzej - Poznań: Scientific Publishers OWN, 2018, s. 7-19
24 Analysis of retention possibilities of selected model green roofs / Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // W: Water supply and wastewater disposal; [Red:] Sobczuk Henryk, Kowalska Beata - Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, s. 272-280 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
25 Analysis of solar collectors application and the influence of domestic hot water consumption on energy demand in multifamily buildings with implementation of LCA methodology / Gołębiowska Justyna, Żelazna Agnieszka // W: The role of exergy in energy and the environment; [Red:] Nižetić Sandro , Papadopoulos Agis - Cham: Springer, 2018, s. 1-889 .- (Green Energy and Technology)
26 The analysis of the impact of a compatibilizer on the homogenisation of a LDPE/HNTs nanocomposite / Majewski Łukasz, Głogowska Karolina // W: Technological and design aspects of the processing of composites and nanocomposites : monography. Vol. 1; [Red:] Sikora Janusz, Dulebová L'udmila - Košice: Technical University of Košice , 2018, s. 102-117
27 Analysis of the performance of relational and non-relational databases on the example of an application supporting managers / Skublewska-Paszkowska Maria, Borowicz Jakub, Iwanicki Hubert // W: EDULEARN 18 : 10th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca (Spain), 2nd - 4th of July, 2018 : conference proceedings ; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Barcelona: IATED, 2018, s. 3231-3238 .- (EDULEARN18 Proceedings, ISSN 2340-1117)
28 Analysis of the quality of uninterruptible power supply using a UPS / Przystupa Krzysztof, Kozieł Joanna // W: Applications of Electromagnetics in Modern Techniques and Medicine (PTZE) 2018; Nowy York: IEEE, 2018, s. 192-194
29 Analysis of the safety systems damage on the example of a suburban transport enterprise / Rybicka Iwona, Caban Jacek, Vrabel Jan, Sarkan Branislav, Stopka Ondrej, Misztal Wojciech // W: 11th International Scientific and Technical Conference on Automotive Safety, 2018 [WOS]; New York: IEEE, 2018, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 15]
30 Analysis of vertebrae segmentation methods in computed tomography images / Dzierżak Róża, Michalska Magdalena, Dassibekov Khassen // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018; [Red:] Romaniuk Ryszard S., Linczuk Maciej - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2018, .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X)
31 Analysis of water losses on the example of the selected water distribution system / Musz-Pomorska Anna, Słyk A. // W: Water supply and wastewater disposal; [Red:] Sobczuk Henryk, Kowalska Beata - Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, s. 178-189 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
32 Analysis of winding fault in electric machines by frequency method / Brandt Martin, Gutten Miroslav , Kołtunowicz Tomasz, Żukowski Paweł // W: 12th International Conference ELECTRO 2018; [B.m.]: IEEE, 2018,
33 Aplikacje e-sklepowe ułatwiające szybkie pozyskanie klientów na przykładzie platformy shoper / Buraczyńska Barbara // W: Innowacje w technologiach wytwarzania i technologiach informatycznych; [Red:] Szulżyk-Cieplak Joanna - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 29-39 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
34 Application of a statically configured FPGA in the digital control system of the NQR radio spectrometer / Samila Andriy, Hotra Oleksandra, Politansky L., Khrapko S. // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018 [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard, Linczuk Maciej - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2018, .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10808) [MNiSW: 15]
35 Application of arduino in programming learn / Wójcicki Piotr, Skulimowski Stanisław, Kozieł Grzegorz, Szymczyk Tomasz // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Walencja: IATED Academy, 2018, s. 7436-7441 .- (INTED 2018 Proceedings, ISSN 2340-1079) [MNiSW: 15]
36 Application of fuzzy logic and genetic algorithms in automated works transport organization / Gola Arkadiusz, Kłosowski Grzegorz // W: Distributed Computing and Artificial Intelligence, 14th International Conference [WOS]; [Red:] Omatu Sigeru, Rodríguez Sara, Villarrubia Gabriel, Faria Pedro, Sitek Paweł, Prieto Javier - Cham ; Switzerland: Springer International Publishing AG, 2018, s. 29-36 .- (Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357; nr 620) [MNiSW: 15]
37 Application of Holt-Winters method in water consumption prediction / Kozłowski Edward, Mazurkiewicz Dariusz, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2018, s. 627-634
38 Application of least angle regression methods for image reconstruction in EIT / Rymarczyk Tomasz, Adamkiewicz Przemysław, Kozłowski Edward // W: 2018 International Interdisciplinary PhD Workshop (IIPhDW); [B. m.]: IEEE , 2018, s. 169-171
39 Application of optical fiber connections in low voltage distribution network management systems / Jędrychowski Robert, Sereja Klara // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018 [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard, Linczuk Maciej - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2018, .- (Proceedings of SPIE,ISSN 0277-786X; nr 10808) [MNiSW: 15]
40 Application of optical signals for combustion process diagnosis / Kotyra Andrzej // W: 2018 International Interdisciplinary PhD Workshop (IIPhDW); [B. m.]: IEEE, 2018,
41 Application to examine SQL injection vulnerabilities as a tool in computer science education / Kozieł Grzegorz, Krawczyński Bogdan, Marucha Jarosław, Wójcicki Piotr, Skulimowski Stanisław // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Walencja: IATED Academy, 2018, s. 7404-7409 .- (INTED 2018 Proceedings, ISSN 2340-1079) [MNiSW: 15]
42 An approach to determination of the criteria of harmony of biological objects / Vysotska Olena V., Nosov K.V, Georgiyants Marine, Balym Yuriі, Bespalov Y.G, Kabalyants Petr , Dobrorodnia Hanna , Savina Natalia B. , Bezuglyi Andrii I. , Dzierżak Róża, Aizhanova Aliya // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018 [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard S., Linczuk Maciej - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2018, .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X) [MNiSW: 15]
43 The approach towards traditional and modern sources of knowledge and information among students of lublin university of technology, Poland / Maciaszczyk Magdalena // W: EDULEARN 18 : 10th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca (Spain), 2nd - 4th of July, 2018 : conference proceedings ; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Barcelona: IATED Academy, 2018, s. 6446-6450
44 Architektura dawnej papierni w Celejowie na Lubelszczyźnie / Łabędź Olga, Bevz Mykola // W: Mìždisciplìnarnì metodi v dolìdžennì ta restavracìї pam’âtok arhìtekturi ì tvorìv mistectva = Metody interdyscyplinarne w badaniach i konserwacji zabytków architektury i dzieł sztuki; [Red:] Bevz Mykola - L'viv: Vidavnictvo "Rastr-7", 2018, s. 60-71
45 Arhìtecturno-arheologìcnì doslìdžennâ katedral’noї Svâtninì Bogorodicì XIII ct. U mìstì Holmì / Bevz Mykola, Lukom’skij Ûpìj // W: Mìždisciplìnarnì metodi v dolìdžennì ta restavracìї pam’âtok arhìtekturi ì tvorìv mistectva = Metody interdyscyplinarne w badaniach i konserwacji zabytków architektury i dzieł sztuki; [Red:] Bevz Mykola - L'viv: Vidavnictvo "Rastr-7", 2018, s. 52-59
46 Assesing the efficiency of reducing variance methods in construction project network simulation / Biruk Sławomir, Jaśkowski Piotr // W: IC-SCCE – 8th International Conference from Scientific Computing to Computational Engineering, Ateny, Grecja, 4-7 July, 2018 : proceedings; [Red:] Tsahalis Demos T. - [B.m.]: Learning Foundation in Mechatronics, 2018, s. 45-50
47 Assessment of higher education in global measurement / Vitenko Tatiana, Shanaida V., Droździel Paweł, Madlenak Radovan // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Walencja: IATED Academy, 2018, s. 4040-4045 .- (INTED 2018 Proceedings, ISSN 2340-1079) [MNiSW: 15]
48 The assessment of the degree of water sources diversification as a part of the water system safety audit / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Kuzioła Elżbieta, Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata // W: Water supply and wastewater disposal; [Red:] Sobczuk Henryk, Kowalska Beata - Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, s. 75-83 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
49 Atlasy mózgu we wspieraniu działań diagnostycznych i neurochirur gicznych / Michalska Magdalena // W: Prace doktorantów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej : wybrane zagadnienia z zakresu elektrotechniki i inżynierii biomedycznej; [Red:] Dzierżak Róża, Grądz Żaklin - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 70-79 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
50 Badania rezystancji połączeń taśm HTS 2G stosowanych w nadprzewodnikowych ogranicznikach prądów zwarciowych / Kwoka Rafał, Kozak Janusz, Majka Michał // W: Prace doktorantów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej : wybrane zagadnienia z zakresu elektrotechniki i inżynierii biomedycznej; [Red:] Dzierżak Róża, Grądz Żaklin - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 142-156 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
51 Badanie wpły wu czynników szkodliwych oraz uciążliwych na stan zdrowia pracownika firmy KABEX w Parczewie / Korga Sylwester, Jakubczak Edyta // W: Młody inżynier XXI wieku; [Red:] Buraczyńska Barbara, Kuczmaszewska Anna - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 72-84 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
52 Badanie wytrzymałości połączeń drutowych dla wybranych metalizacji / Lizak Tomasz, Muzyka Krzysztof, Zarzeczny Dawid, Szypulski Maciej // W: Wybrane zagadnienia elektroniki i inżynierii biomedycznej ; [Red:] Mazurek Paweł, Kołtunowicz Tomasz, Kociubiński Andrzej, Filipek Piotr, Syta Arkadiusz - Politechnika Lubelska: 2018, s. 141-154 .- (Problemy Współczesnej Inżynierii)
53 Barriers in computer science education of foreign students at the Lublin University of Technology / Kozieł Grzegorz, Zientarski Tomasz, Dziuba-Kozieł Marta // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Walencja: IATED Academy, 2018, s. 4621-4627 .- (INTED 2018 Proceedings, ISSN 2340-1079) [MNiSW: 15]
54 Basic measurements of DC properties of nanocomposites (FeCoZr)x(SiOy)(100−x) / Czarnacka Karolina // W: 12th International Conference ELECTRO 2018; [B.m.]: IEEE, 2018,
55 Behavior of vehicle drivers while approaching an intersection after the traffic light signal changes from green to yellow / Olejnik Krzysztof, Łopuszyński Marcin, Koszałka Grzegorz, Grencik Juraj // W: 11th International Scientific and Technical Conference on Automotive Safety, 2018 [WOS]; New York: IEEE, 2018, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 15]
56 Binary linear programming as a decision-making aid for water intake operators / Kozłowski Edward, Mazurkiewicz Dariusz, Kowalska Beata, Kowalski Dariusz // W: Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance – ISPEM 2017 : proceedings of the 1st International Conference on Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance ISPEM 2017 [WOS]; [Red:] Burduk Anna, Mazurkiewicz Dariusz - Cham ; Switzerland: Springer, 2018, s. 199 -208 .- (Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357; nr 637) [MNiSW: 15]
57 Brittle Behavior of Ceramic Matrix Composites Made of 2 Different Phases / Sadowski Tomasz, Craciun Eduard-Marius, Marsavina Liviu // W: 7th International Conference on Structural Analysis of Advanced Materials (ICSAAM 2017); Melville: American Institute Physics, 2018, s. [brak stron]-[brak stron] .- (AIP Conference Proceedings, ISSN 0094-243X; nr 1932)
58 Budynek Centralnego Laboratorium Wdrożeń Politechniki Lubelskiej - możliwość skutecznej integracji różnych technologii energetycznych / Kacejko Piotr, Pijarski Paweł, Gałązka Karolina // W: Rynek energii elektrycznej : rozwój, polityka, ekonomia ; [Red:] Połecki Zbigniew, Pijarski Paweł - Lublin: Politechnka Lubelska, 2018, s. 35-43 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
59 Calculation of long fibers breaking and distribution in injection molded parts distribution in injection molded parts with cae analysis / Gajdoš Ivan, Spišák Emil, Greškovič František , Sikora Janusz // W: Technological and design aspects of the processing of composites and nanocomposites : monography. Vol. 1; [Red:] Sikora Janusz, Dulebová L'udmila - Košice: Technical University of Košice , 2018, s. 118-128
60 Carbide milling cutter blades durability during machining of AL-SI casting alloy / Kuczmaszewski Józef, Pieśko Paweł, Zawada-Michałowska Magdalena // W: MAPE 2018 - XV International Conference "Multidisciplinary Aspects of Production Engineering" : conference proceedings. Vol. 1; Zabrze: Wydawnictwo PANOVA, 2018, s. 169-175
61 Cement kiln dust / Barnat-Hunek Danuta, Góra Jacek, Suchorab Zbigniew, Łagód Grzegorz // W: Waste and supplementary cementitious materials in concreto : characterisation, properties and applications; [Red:] Siddque Rafał, Cachim Paulo - Amsterdam: Elsievier, 2018, s. 149-180 .- (Woodhead Publishing Series in Civil and Structural Engineering)
62 Changes in the attitudes towards consumers entailed by marketing 3.0 / Rzemieniak Magdalena, Maciaszczyk Magdalena // W: New trends in process control and production management; [Red:] Štofová Lenka , Szaryszová Petra - Boca Raton [et.al.]: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2018, s. 439-443
63 Changes in the perception of computer science studies in English by employers / Miłosz Marek, Miłosz Elżbieta // W: EDULEARN 18 : 10th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca (Spain), 2nd - 4th of July, 2018 : conference proceedings ; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Barcelona: IATED, 2018, s. 2589-2593 .- (EDULEARN18 Proceedings, ISSN 2340-1117)
64 Classifying cognitive workload based on brain waves signal in the arithmetic tasks' study / Plechawska-Wójcik Małgorzata, Borys Magdalena, Tokovarov Mikhail, Kaczorowska Monika , Wesołowska Kinga, Wawrzyk Martyna // W: 11th International Conference on Human System Interaction (HSI) - 2018; [B.m.]: IEEE, 2018, s. 277-283
65 Co-rotating twin screw extrusion polypropylene/talc composition / Stasiek Andrzej, Raszkowska-Kaczor Aneta, Bogucki Marcin // W: Technological and design aspects of the processing of composites and nanocomposites : monography. Vol. 1; [Red:] Sikora Janusz, Dulebová L'udmila - Košice: Technical University of Košice , 2018, s. 129-148
66 Comparative analysis of reliability and maintenance costs of heavy goods vehicles of selected brands used under long-term rental / Ślęzak Marcin, Niewczas Andrzej, Ignaciuk Piotr, Dmowski Artur // W: 11th International Scientific and Technical Conference on Automotive Safety, 2018 [WOS]; New York: IEEE, 2018, s. [brak stron]-[brak stron] [MNiSW: 15]
67 A comparative analysis of the impact of CNC miller programming on machining effects / Kuczmaszewski Józef, Pieśko Paweł, Zawada-Michałowska Magdalena // W: MAPE 2018 - XV International Conference "Multidisciplinary Aspects of Production Engineering" : conference proceedings. Vol. 1; Zabrze: Wydawnictwo PANOVA, 2018, s. 161-167
68 Comparative study of one-semester international academic mobility programme perception by Polish and Tajik computer science students / Miłosz Marek, Jafarov Ahror, Miłosz Elżbieta // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Walencja: IATED Academy, 2018, s. 2999-3004 .- (INTED 2018 Proceedings, ISSN 2340-1079) [MNiSW: 15]
69 Comparison of DC conductivity of the insulating oil and moisturized electrical pressboard impregnated with insulating oil / Rogalski Przemysław, Żukowski Paweł, Sebok Milan, Gutten Miroslav // W: 12th International Conference ELECTRO 2018; [B.m.]: IEEE, 2018,
70 Comparison of DC conductivity of the insulating oil and moisturized electrical pressboard impregnated with insulating oil / Kierczyński Konrad, Żukowski Paweł, Sebok Milan, Gutten Miroslav // W: 12th International Conference ELECTRO 2018; [B.m.]: IEEE, 2018,
71 Comparison of the inverse problem solutions for a 2D damp wall multilayer and nonhomogenous models / Pańczyk Maciej, Rymarczyk Tomasz, Sikora Jan // W: 2018 International Interdisciplinary PhD Workshop (IIPhDW); [B.m.]: IEEE, 2018, s. 81-84
72 Computer decision simulation games for logistic training of engineers / Miłosz Marek, Miłosz Elżbieta // W: IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON) 2018 [WOS]; New York: IEEE, 2018, s. 239-243 [MNiSW: 15]
73 The concept of low-cost interactive and gamified virtual exposition / Montusiewicz Jerzy, Barszcz Marcin, Skulimowski Stanisław, Kayumov Rahim, Buzrukov Muhammad // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Walencja: IATED Academy, 2018, s. 353-363 .- (INTED2018 Proceedings, ISSN: 2340-1079) [MNiSW: 15]
74 Contemporary trends in the design of hospital wards in the context of ergonomic issues / Przesmycka Natalia // W: Ergonomics for people with disabilities : Design for accessibility; [Red:] Polak-Sopińska Aleksandra, Królikowski Jan - Warszawa: Politechnika Łódzka, 2018, s. 85-100
75 Control of accuracy of forming elastic-deformable shafts with low rigidity / Świć Antoni, Gola Arkadiusz // W: Distributed Computing and Artificial Intelligence, 14th International Conference [WOS]; [Red:] Omatu Sigeru, Rodríguez Sara, Villarrubia Gabriel, Faria Pedro, Sitek Paweł - Cham ; Switzerland: Springer International Publishing AG, 2018, s. 107-114 .- (Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357; nr 620) [MNiSW: 15]
76 Correction of dynamic characteristics of temperature measuring devices / Boyko Oksana, Hotra Oleksandra // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018 [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard, Linczuk Maciej - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2018, .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10808) [MNiSW: 15]
77 Cultural variety and the beauty of habitat. Exploration and consideration / Wrana Jan, Fitta-Spelina Agnieszka // W: Theory of Habitat: the selected statements of Scientific School of Habitat 1988-2018; [Red:] Bać Zbigniew - Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2018, s. 61-65
78 Design and technology of copper comb capacitors / Kociubiński Andrzej, Szypulski Maciej, Zarzeczny Dawid, Lizak Tomasz, Muzyka Krzysztof, Prendecka Monika, Malecka-Massalska Teresa // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018 [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard S., Linczuk Maciej - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2018, .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10808) [MNiSW: 15]
79 Design and technology of titanium comb capacitor / Zarzeczny Dawid, Szypulski Maciej, Lizak Tomasz, Muzyka Krzysztof, Kociubiński Andrzej, Prendecka Monika, Małecka-Massalska T. // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018 [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard, Linczuk Maciej - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2018, .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10808) [MNiSW: 15]
80 Design of Integrated Field Sensor for Grassy Runway Conditions Monitoring System / Pytka Jarosław, Łyszczyk Tomasz, Józwik Jerzy, Gnapowski Ernest // W: 12th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances (ISEMA) 2018; New York: IEEE , 2018,
81 Detect Dampness in Building Walls by Solving the Inverse Problem in Electrical Impedance Tomography / Rymarczyk Tomasz, Tchórzewski Paweł, Sikora Jan // W: Electromagnetic Non-Destructive Evaluation XXI; [Red:] Lesselier Dominique, Reboud Christophe - Amsterdam ; Berlin ; Washington: IOS Press, 2018, s. 237-245 .- (Studies in Applied Electromagnetics and Mechanics; nr 43)
82 Development of educational board game with appliance of low level electronics and high level interface / Tokovarov Mikhail, Kopniak Piotr // W: EDULEARN 18 : 10th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca (Spain), 2nd - 4th of July, 2018 : conference proceedings ; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Barcelona: IATED, 2018, s. 4321-4329 .- (EDULEARN18 Proceedings, ISSN 2340-1117)
83 Development of the construction sketch of N-channel MOS-phototransistor with bilateral illumination of channel and operation card of its making / Osadchuk Alexander V., Osadchuk Vladimir S., Zhahlovska Olena M., Luganskaya Saule, Kociubiński Andrzej // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018 [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard S., Linczuk Maciej - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2018, .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10808) [MNiSW: 15]
84 Diagnostyka elementów betonowych po pożarze / Plechawski Stanisław, Fic Stanisław // W: Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego : XV Konferencja Naukowo - Techniczna ; [Red:] Goszczyńska Barbara - Warszawa: Zarząd Główny PZITB , 2018, s. 347-356
85 Digital processing of frequency-pulse signal in measurement system / Świsulski Dariusz, Pawłowski Eligiusz, Dorozhovets Mykhaylo // W: Analysis and Simulation of Electrical and Computer Systems [WOS]; [Red:] Mazur Damian, Gołębiowski Marek, Korkosz Mariusz - Cham ; Switzerland: Springer International Publishing, 2018, s. 319-332 .- (Lecture Notes in Electrical Engineering, ISSN 1876-1100; nr 452) [MNiSW: 15]
86 Distortion of geometric elements in the transition from the imaginary to the real coordinate system of technological equipment / Tymchyk Sergii V., Skytsiouk Volodymyr I., Klotchko Tatiana R., Ławicki Tomasz, Demsova Natalia // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018 [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard, Linczuk Maciej - Bellingham, USA: SPIE- Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers , 2018, .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10808) [MNiSW: 15]
87 Distributed cogeneration technology in the aspects of costs and power regulation / Zuchora Konrad // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018 [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard, Linczuk Maciej - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2018, .- (Proceedings of SPIE,ISSN 0277-786X; nr 10808) [MNiSW: 15]
88 Diverse competence potential of employees in innovative enterprises: research results / Rakowska Anna, Sitko-Lutek Agnieszka, Mendryk Iwona , Jakubiak Monika, Cichorzewska Marzena // W: Unlocking the potential of employees in the context of organizational diversity; [Red:] Rakowska Anna - Bangkok: ToKnowPress, 2018, s. 209-278
89 Dobór linii przejazdu samochodu wyścigowego ze względu na czas pokonywania okrążenia / Gita Arkadiusz // W: Współczesne problemy inżynierii materiałowej oraz mechaniki; [Red:] Czyż Zbigniew - Lublin: Wydawnitwo Naukowe TYGIEL Sp.z o. o., 2018, s. 290-301
90 Dobór parametrów laserowego teksturowania powierzchni stopu tytanu / Krzywicka Monika , Tofil Szymon, Pałka Krzysztof // W: Wybrane zagadnienia w inżynierii mechanicznej = Selected issues in mechanical engineering; [Red:] Radek Norbert, Sládek Augustín, Hlavatý Ivo - Kielce: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiejd, 2018, s. 83-92
91 Dwór obronny w Rzemieniu - historia i stan obecny = The defensive manor in Rzemień - its history and current state / Bevz Mykola, Pudelska Krystyna, Raś Paulina // W: Current issues in research, conservation and restoration of historic fortifications = Współczesne problemy badań, konserwacji i restauracji zabytkowych fortyfikacji; [Red:] Bevz Mykola, Gardzinski Zygmunt - Chełm ; L'viv: The State School of Higher Education in Chelm and Lviv Polytechnic National University, 2018, s. 115-126 .- (Collection of Scholarly Articles, ISSN 2544-6517; nr 10)
92 Dynamic Analysis of Aircraft Landing Gear Wheel / Józwik Jerzy, Pytka Jarosław, Tofil Arkadiusz // W: 5th IEEE International Workshop on Metrology for AeroSpace (MetroAeroSpace) 2018; New Yok: IEEE , 2018,
93 Dynamic Measurement of Spindle Errors of CNC Machine Tools by Capacitive Sensors During Aircraft Parts Machining / Józwik Jerzy // W: 5th IEEE International Workshop on Metrology for AeroSpace (MetroAeroSpace) 2018; New York: IEEE , 2018,
94 Dyskretna procedura aproksymacji stochastycznej w środowisku markowowskim / Chabanyuk Yaroslav, Khimka Uliana, Rosa Wojciech // W: Matematyczne miscellanea. T. 3; [Red:] Gorgol Izolda - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 11-36 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
95 The economic aspect of the use of distributed generation and renewable sources in the combined process of energy production / Zuchora Konrad // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018 [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard, Linczuk Maciej - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2018, .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10808) [MNiSW: 15]
96 Economic aspects of de centralized stormwater management – case study / Fłakowska P., Widomski Marcin, Barnat-Hunek Danuta // W: Water supply and wastewater disposal; [Red:] Sobczuk Henryk, Kowalska Beata - Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, s. 28-38 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
97 Economic justification for equipping LV network systems with energy storage units to enhance power supply parameters / Adamek Sylwester, Jędrychowski Robert, Pijarski Paweł, Sereja Klara // W: 15th International Conference on the European Energy Market (EEM) 2018; [B.m.]: IEEE , 2018,
98 An educational historical game using virtual reality / Szymczyk Tomasz, Montusiewicz Jerzy, Skulimowski Stanisław // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Walencja: IATED Academy, 2018, s. 5964-5971 .- (INTED 2018 Proceedings, ISSN 2340-1079) [MNiSW: 15]
99 The effect of addition of nanotubes to the thermal properties and processing polyethylene / Majewski Łukasz, Głogowska Karolina // W: Technological and design aspects of the processing of composites and nanocomposites : monography. Vol. 1; [Red:] Sikora Janusz, Dulebová L'udmila - Košice: Technical University of Košice, 2018, s. 91-101
100 Effect of reflection probe displacement on human skin spectra / Hotra Oleksandra, Michalska Magdalena // W: 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelecrtronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET) 2018; [B.m.]: IEEE, 2018,
101 Effect of reflection probe displacement on human skin spectra / Hotra Oleksandra, Michalska Magdalena // W: 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelecrtronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET) 2018; IEEE , 2018, s. 675-678
102 Effectiveness and safety in the milling of AZ91HP and AZ31 magnesium alloys / Zagórski Ireneusz, Kuczmaszewski Józef // W: Magnesium 2018 : proceedings of the 11th International Conference on Magnesium Alloys and their Applications; [Red:] Fan Z., Mendis C. - Wielka Brytania: Brunel University London, 2018, s. 420-425
103 Embedded Wheel Force Sensor for Aircraft Landing Gear Testing / Pytka Jarosław, Józwik Jerzy, Łyszczyk Tomasz, Gnapowski Ernest // W: 5th IEEE International Workshop on Metrology for AeroSpace (MetroAeroSpace) 2018; New York: IEEE , 2018,
104 Employers' requirements and competencies of candidates in the area of big data / Wawer Monika, Muryjas Piotr // W: ICERI 2018 : 11th International Conference of Education, Research and Innovation : conference proceedings; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - [B. m.]: IATED Academy, 2018, s. 4187-4196 .- ( ICERI2018 Proceedings, ISSN 2340-1095)
105 Epoxy Adhesives / Rudawska Anna // W: Handbook of adhesive technology; [Red:] Pizzi Antonio, Mittal Kashmiri Lal - Londyn: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2018, s. 415-441
106 Eu regulation 2016/631 a challenge for production sources regarding generation and absorption of reactive power / Kacejko Piotr, Pijarski Paweł, Gryniewicz-Jaworska Michalina // W: Safety of the Polish Power System : edition 2018; [Red:] Lorenc Józef, Demenko Andrzej - Poznań: Scientific Publishers OWN, 2018, s. 21-30
107 Evaluation of new technologies for ICT students’ examination in higher education / Łukasik Edyta, Skublewska-Paszkowska Maria // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Walencja: IATED Academy, 2018, s. 1128-1135 [MNiSW: 15]
108 Evaluation of the impact of the rate of change of electrical parameters in the LV network on the operation of the distributed network control system / Jędrychowski Robert, Sereja Klara, Adamek Sylwester, Pijarski Paweł, Wancerz Marek // W: Progress in Applied Electrical Engineering (PAEE) 2018 [WOS]; New York: IEEE, 2018, s. 1-6 [MNiSW: 15]
109 Examples of innovative projects implemented as part of the teaching of the team project of information systems / Szymczyk Tomasz, Baran Katarzyna // W: EDULEARN 18 : 10th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca (Spain), 2nd - 4th of July, 2018 : conference proceedings ; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Barcelona: IATED, 2018, s. 8351-8358 .- (EDULEARN18 Proceedings, ISSN 2340-1117)
110 The expected forms of aid in teaching based on the university employees`opinion in the context of the education quality assessment / Arent Anna, Walczyna Anna, Droździel Paweł // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Walencja: IATED Academy, 2018, s. 2154-2160 .- (INTED 2018 Proceedings, ISSN 2340-1079) [MNiSW: 15]
111 Experimental Identification of Grassy Airfield Surface Geometry for the GARFIELD Database / Józwik Jerzy, Pytka Jarosław, Tofil Arkadiusz // W: 5th IEEE International Workshop on Metrology for AeroSpace (MetroAeroSpace) 2018; New York: IEEE , 2018,
112 Experimental investigations of the amplitude-frequency meter of the velocity flowing environment / Bilynsky Yosyp Y., Horodetska Oksana S., Hladyshevskyi Mykola V., Mykhalevskiy Dmitro V., Grądz Żaklin, Duskazaev Gali // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018 [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard, Linczuk Maciej - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2018, .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10808) [MNiSW: 15]
113 Filozofia kultury wobec doświadczenia duchowego i religijnego / Rarot Halina // W: Epistemologia doświadczenia religijnego w XX-wiecznej filozofii rosyjskiej i żydowskiej; [Red:] Dobieszewski Janusz, Krajewski Stanisław, Mach Jakub - Kraków: TAiWPN UNIVERSITAS, 2018, s. 157-173
114 Fonoholizm jako problem wychowawczy / Śniadkowski Mariusz // W: Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych T. 10; [Red:] Śniadkowski Mariusz - Lublin: Drukarnia LIBER Duo S.C., 2018, s. 69-91
115 Fracture toughness of concrete containing fly ash / Golewski Grzegorz // W: Coal fly ash beneficiation : treatment of acid mine drainage with coal fly ash; [Red:] Akinyemi Segun A., Gitari Mugera W. - Rijeka, Croatia: In Tech, 2018, s. 171-198
116 The functioning of distributed energy sources in the aspects of using cogeneration technology / Zuchora Konrad // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018 [WOS]; [Red:] Linczuk Maciej, Romaniuk Ryszard - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2018, .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10808) [MNiSW: 15]
117 Game problems of control for functional-differential systems / Chikrii A. A., Chikrii G. Ts., Zhukovskij V. J., Wójcik Waldemar, Junisbekov M.Sh. // W: Recent advances in information technology; [Red:] Wójcik Waldemar, Sikora Jan - Boca Raton: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2018, s. 13-49
118 Game-based learning efficiency - study results of using the computerised board Game "Architectural Jewels of Lublin" / Miłosz Marek, Montusiewicz Jerzy // W: IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON) 2018 [WOS]; New York: IEEE, 2018, s. 1438-1443 [MNiSW: 15]
119 Historia Katedry Matematyki Stosowanej / Gorgol Izolda, Łazuka Ewa, Szuster Janusz // W: Między ciągłością a zmianą : innowacje w nauce i technice społeczeństwa ponowoczesnego; [Red:] Wójcicka-Migasiuk Dorota, Śniadkowski Mariusz, Rarot Halina, Łazuka Ewa, Szuster Janusz, Gorgol Izolda, Wójcik Wiesław, Geneja Agnieszka - Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, s. 202-218 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
120 Historia Katedry Metod i Technik Nauczania / Rarot Halina, Śniadkowski Mariusz // W: Między ciągłością a zmianą : innowacje w nauce i technice społeczeństwa ponowoczesnego; [Red:] Wójcicka-Migasiuk Dorota, Śniadkowski Mariusz, Rarot Halina, Łazuka Ewa, Gorgol Izolda, Wójcik Wiesław, Geneja Agnieszka - Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, s. 163-178 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
121 Hoping conductance in nanocomposites (FeCoZr)x(SiO2)(100-x) produced in mixed Ar and O2 atmosphere / Bondariev Vitalii // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018 [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard S., Linczuk Maciej - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2018, .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10808) [MNiSW: 15]
122 Hudožnì rozpisi kìncâ XIX st. u vestibûlì navcal’nogo korpusu Nacìohal’nogo Unìversitetu L’vìvska Politehnìka na vul. Knâzâ Pomana, I : problemy doslìdžennâ ta restavracìjnogo vìdtvorennâ / Bevz Mykola, Get’mancuk Sergìj // W: Mìždisciplìnarnì metodi v dolìdžennì ta restavracìї pam’âtok arhìtekturi ì tvorìv mistectva = Metody interdyscyplinarne w badaniach i konserwacji zabytków architektury i dzieł sztuki; [Red:] Bevz Mykola - L'viv: Vidavnictvo "Rastr-7", 2018, s. 74-85
123 Human resources diversity management in business practice / Cichorzewska Marzena // W: Unlocking the potential of employees in the context of organizational diversity; [Red:] Rakowska Anna - Bangkok: ToKnowPress, 2018, s. 183-207
124 Humanizacja i „oswajanie” ciągów komunikacyjnych za pomocą sztuki i działań artystycznych / Chęć-Małyszek Agnieszka // W: Nowe idee w rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych miast; [Red:] Siestrzewitowska Marzena - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 313-338 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
125 A Hybrid Seven Level Inverter Topology Formed by Cascading T-Type and Active Neutral Point Clamped Inverter for Induction Motor Drives / Yadav Apurv Kumar , Gopakumar K., Krishna raj R., Loganathan Umanand , Bhattacharya Subhashish , Jarzyna Wojciech // W: IECON 2018 - 44th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society; IEEE , 2018, s. 4423-4428
126 Impact analysis of music on human concentration using electroencephalography / Plechawska-Wójcik Małgorzata, Beń Dominik // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Walencja: IATED Academy, 2018, s. 7197-7205 .- (INTED 2018 Proceedings, ISSN 2340-1079) [MNiSW: 15]
127 Impact of database connection security on response time: case study / Skulimowski Stanisław, Sugier Arkadiusz // W: 2018 Conference on Electrotechnology: Processes, Models, Control and Computer Science (EPMCCS) ; [B. m.]: IEEE , 2018,
128 The impact of power transformer in a low-voltage network on voltage profiles with a large generation of microsources / Wancerz Marek // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018 [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard, Linczuk Maciej - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2018, .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10808) [MNiSW: 15]
129 The impact of the environment on the interest in computer science studies / Zientarski Tomasz, Kozieł Grzegorz, Zientarska M. // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Walencja: IATED Academy, 2018, s. 12-17 .- (INTED 2018 Proceedings, ISSN 2340-1079) [MNiSW: 15]
130 The impact of the power line conductors temperature on the optimal solution of generation distribution in the power system / Wydra Michał, Kacejko Piotr, Gastolek Patryk // W: 15th International Conference on the European Energy Market (EEM) 2018; [B.m.]: IEEE, 2018,
131 Implementation of the capital city's functions in the context of the development of the information society. The development of smart cities / Słoniec Jolanta // W: Sourcebook of the International Scientific and Practical Conference "Astana : the City of Peace"; [Red:] Rahymžanov E. M. - Astana: Elbasy, 2018, s. 294-298
132 Independent devices and wirelesss sensor networks for agriculture and ecological monitoring / Kryvonos Y. G., Romanov V. O., Galelyuka I. B., Wójcik Waldemar, Zyska Tomasz, Amirgaliyev E. // W: Recent advances in information technology; [Red:] Wójcik Waldemar, Sikora Jan - Boca Raton: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2018, s. 105-134
133 Indirect measurements of the parameters of inhomogeneous natural media by a multispectral method using fuzzy logic / Kvaternyuk Sergey, Kvaternyuk Olena, Petruk Roman , Rakytyanska Hanna , Mokanyuk O., Ławicki Tomasz, Kashaganova Gulzhan // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018 [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard S., Linczuk Maciej - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2018, .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10808) [MNiSW: 15]
134 Industrial information systems – new internationally developed undergraduate curriculum / Miłosz Marek, Tukeyev Ualsher, Konysbayev A. // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Walencja: IATED Academy, 2018, s. 2338-2344 .- (INTED 2018 Proceedings, ISSN 2340-1079) [MNiSW: 15]
135 Influence analysis of common spatial pattern properties to BCI accuracy / Plechawska-Wójcik Małgorzata, Zapała Dariusz // W: 11th International Conference on Human System Interaction (HSI) - 2018; [B.m.]: IEEE , 2018,
136 Influence of elements of coupling stiffness sub-matrix on nonlinear stability FGM-FML thin-walled columns with open cross-section / Kołakowski Zbigniew, Mania Radosław J., Teter Andrzej // W: Shell structures : theory and applications : proceedings of the 11th International Conference "Shell Structures: Theory and Applications" (SSTA 2017), October 11-13, 2017, Gdańsk, Poland. Vol. 4; [Red:] Pietraszkiewicz Wojciech, Witkowski Wojciech - Boca Raton: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2018, s. 247-250
137 Influence of milling on the effects of co - digestion of brewery spent grain and sewage sludge / Lebiocka Magdalena, Montusiewicz Agnieszka, Bis Marta // W: Water supply and wastewater disposal; [Red:] Sobczuk Henryk, Kowalska Beata - Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, s. 94-101 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
138 Influence of temperature and surroundings humidity on scaffolding work comfort / Szer Iwona, Szer Jacek, Cyniak Patrycja, Błazik-Borowa Ewa // W: Prevention of Accidents at Work; [Red:] Bernatik Ales, Kocurkova Lucie, Jørgensen Kirsten - Londyn: Taylor & Francis Group, 2018, s. 19-23
139 The influence of temperature on the AC conductivity of a composite pressboard-synthetic ester-water nanoparticles / Kierczyński Konrad, Żukowski Paweł, Subocz Jan, Zenker Marek // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018 [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard S., Linczuk Maciej - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2018, .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10808) [MNiSW: 15]
140 The influence of the characteristics of the measuring instrument on the reliability of decision making in the assessment of conformity / Volodarskyi Ievhen T., Kosheva Larysa O., Warsza Zygmunt, Komada Paweł, Nurmakhambetov Askhat // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018 [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard, Linczuk Maciej - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2018, .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X) [MNiSW: 15]
141 The influence of the composite bridge exploitation on the behavior of the structure subjected to a dynamic load / Jukowski Michał, Błazik-Borowa Ewa, Bohatkiewicz Janusz, Bęc Jarosław, Hypki Mateusz // W: 12th fib International PhD Symposium in Civil Engineering : proceedings; [Red:] Bily P., Kohoutkova A., Vitek J., Frantova M. - Praga: Czech Technical University, 2018, s. 477-484
142 Information model for the evaluation of the efficiency of osteoplasty performing in case of amputations on below knee / Bezsmertnyi Yurii, Shevchuk Viktor I. , Grushko Olexander V. , Tymchyk Sergii V., Bezsmertna Halyna, Dzierżak Róża, Dassibekov Khassen // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018 [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard S., Linczuk Maciej - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2018, .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X) [MNiSW: 15]
143 Information technology for automated translation from inflected languages to sign language / Peters L., Krak Iurii, Barmak O., Romanyshyn S., Kotyra Andrzej, Gromaszek Konrad, Smailova Saule // W: Recent advances in information technology; [Red:] Wójcik Waldemar, Sikora Jan - Boca Raton: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2018, s. 51-82
144 Innovative character of the contemporary enterprise and determinants of innovation / Rzepka Agnieszka // W: New trends in process control and production management; [Red:] Štofová Lenka , Szaryszová Petra - Boca Raton [et.al.]: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2018, s. 445-449
145 Innowacyjność w motywowaniu społecznego podejścia do zrównoważenia rozwoju budownictwa w kierunku pasywności / Wójcicka-Migasiuk Dorota // W: Innowacje w technologiach wytwarzania i technologiach informatycznych; [Red:] Szulżyk-Cieplak Joanna - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 47-54 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
146 Integer linear programming in optimization of waste after cutting in the furniture manufacturing / Kłosowski Grzegorz, Kozłowski Edward, Gola Arkadiusz // W: Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance – ISPEM 2017 : proceedings of the 1st International Conference on Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance ISPEM 2017 [WOS]; [Red:] Mazurkiewicz Dariusz, Burduk Anna - Cham ; Switzerland: Springer, 2018, s. 260-270 .- (Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357; nr 637) [MNiSW: 15]
147 Intelligent systems of forecasting the failure of machinery park and supporting fulfilment of orders of spare parts / Kosicka Ewelina, Kozłowski Edward, Mazurkiewicz Dariusz // W: Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance – ISPEM 2017 : proceedings of the 1st International Conference on Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance ISPEM 2017 [WOS]; [Red:] Burduk Anna, Mazurkiewicz Dariusz - Cham ; Switzerland: Springer, 2018, s. 54-63 .- (Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357; nr 637; nr 637) [MNiSW: 15]
148 The intensity of the electromagnetic fields in the coverage of GSM 900, GSM 1800 DECT, UMTS, WLAN in built-up areas / Mazurek Paweł, Michałowska Joanna, Kozieł Joanna, Gad Radosław, Wdowiak Artur // W: Applications of Electromagnetics in Modern Techniques and Medicine (PTZE) 2018; Nowy York: IEEE, 2018, s. 159-162
149 Interactive educational application using VR in a smartphone / Szymczyk Tomasz // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Walencja: IATED Academy, 2018, s. 164-169 .- (INTED 2018 Proceedings, ISSN 2340-1079) [MNiSW: 15]
150 Interests of computer science undergraduate students and academic teachers vs. labor market needs – results of diploma theses topics analysis / Miłosz Marek, Dzieńkowski Mariusz // W: EDULEARN 18 : 10th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca (Spain), 2nd - 4th of July, 2018 : conference proceedings ; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Barcelona: IATED Academy, 2018, s. 5372-5376 .- (EDULEARN18 Proceedings, ISSN 2340-1117)
151 International academic mobility of students: analysis of the problems of organization this process in ECTS conditions / Shanaida V., Vitenko Tatiana, Droździel Paweł, Madlenak Radovan // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Walencja: IATED Academy, 2018, s. 4055-4060 .- (INTED 2018 Proceedings, ISSN 2340-1079) [MNiSW: 15]
152 Interoperability of the health care information resources / Kryvonos Y. G., Khorozov O., Smolarz Andrzej, Surtel Wojciech, Kalizhanova Aliya // W: Recent advances in information technology; [Red:] Wójcik Waldemar, Sikora Jan - Boca Raton: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2018, s. 83-103
153 Investigation of the Effect of the Measuring Probe Orientation on the Wireless Radio Signal Transmission in Measurements on a CNC Machine Tool / Józwik Jerzy, Tofil Arkadiusz, Michałowska Joanna, Pytka Jarosław, Budzyński Piotr, Korzeniewska Ewa // W: 4th International Symposium on Wireless Systems within the International Conferences on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems (IDAACS-SWS) IEEE 2018; New York: IEEE, 2018,
154 Investments Decision Making on the Basis of System Dynamics / Mutanov Galymkaiyr, Miłosz Marek, Saxenbayeva Zhanna, Kozhanova Aida // W: Modern Approaches for Intelligent Information and Database Systems; [Red:] Siemiński Andrzej, Kozierkiewicz Adrianna, Nunez Manuel, Ha Quang Thuy - Cham ; Switzerland: Springer, 2018, s. 293-303 .- (Studies in Computational Intelligence book series, ISSN 1860-949X; nr 769)
155 Inwentaryzacja i ekspertyza techniczna budynku dawnej słodowni / Fronczyk Janusz, Kwiatkowski Bartłomiej, Przesmycka Natalia // W: Druga szansa Zakładów Przemysłowych Vetter w Lublinie : 2nd Chance – Integrated Action Plan; [Red:] Mącik Hubert, Czerlunczakiewicz Katarzyna, Trzewik Michał - Lublin: Urząd Miasta Lublin, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie, 2018, s. 57-66
156 Ìstoricna budìvlâ Nacìonal’nogo Unìversitetu L’vìvska Politehnìka na rozì vul. M. Kolessi-M.Kopernika: rezul’tati obstežennâ ta pìdgotovka restavracìjnogo zavdannâ / Bevz Mykola, Ribcins’kìj Oleg // W: Mìždisciplìnarnì metodi v dolìdžennì ta restavracìї pam’âtok arhìtekturi ì tvorìv mistectva = Metody interdyscyplinarne w badaniach i konserwacji zabytków architektury i dzieł sztuki; [Red:] Bevz Mykola - L'viv: Vidavnictvo "Rastr-7", 2018, s. 86-90
157 IT Outsourcing in the assessment of service providers - Poland - Ukraine comparative study / Słoniec Jolanta, Motyka Sabina, Kaczorowska Anna // W: Współczesne wyzwania przedsiębiorstw - przegląd wybranych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem : monografia; [Red:] Kiełtyka Leszek, Smoląg Klaudia - Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2018, s. 43-59 .- (Monografia)
158 Izooptyki / Cieślak Waldemar, Mozgawa Witold // W: Matematyczne miscellanea. T. 2; [Red:] Gorgol Izolda - Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, s. 9-40 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
159 Jak unikać błędów w opracowaniach statystycznych ? / Majerek Dariusz // W: Matematyczne miscellanea. T. 2; [Red:] Gorgol Izolda - Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, s. 91-131 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
160 Knowledge of safe authentication in information systems – research results and their impact on training programs / Miłosz Elżbieta, Juszczyk Marta, Miłosz Marek // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Walencja: IATED Academy, 2018, s. 3043-3049 .- (INTED 2018 Proceedings, ISSN 2340-1079) [MNiSW: 15]
161 Koncepcja układu zawieszenia do pojazdu klasy formula student w programie VI – MOTORSPORT / Gita Arkadiusz // W: Wybrane zagadnienia elektroniki i inżynierii biomedycznej ; [Red:] Mazurek Paweł, Kołtunowicz Tomasz, Kociubiński Andrzej, Filipek Piotr, Styła Sebastian - Lublin: Politechnika Lubelska , 2018, s. 45-55 .- (Problemy Współczesnej Inżynierii)
162 Kondensatory grzebieniowe z miedzi do badania parametrów elektrycznych komórek / Zarzeczny Dawid // W: Prace doktorantów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej : wybrane zagadnienia z zakresu elektrotechniki i inżynierii biomedycznej; [Red:] Dzierżak Róża, Grądz Żaklin - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 104-111 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
163 Kondensatory grzebieniowe z tytanu do monitorowania wzrostu komórek / Zarzeczny Dawid // W: Prace doktorantów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej : wybrane zagadnienia z zakresu elektrotechniki i inżynierii biomedycznej; [Red:] Dzierżak Róża, Grądz Żaklin - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 112-119 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
164 Kościół P. W. Św. Mikołaja w Wyżnianach : prace badawcze i projektowe / Porowski Sylwester, Bevz Mykola, Bokalo Ihor, Szymański Janusz, Bartuch ks. Stefan // W: Mìždisciplìnarnì metodi v dolìdžennì ta restavracìї pam’âtok arhìtekturi ì tvorìv mistectva = Metody interdyscyplinarne w badaniach i konserwacji zabytków architektury i dzieł sztuki; [Red:] Bevz Mykola - L'viv: Vidavnictvo "Rastr-7", 2018, s. 114-126
165 Kształcenie kadr dla "Przemysł 4" / Kuczmaszewski Józef // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2018, s. 149-154
166 Legal and utility problems of accidents on express roads and motorways / Droździel Paweł, Wrona Rafał // W: 11th International Scientific and Technical Conference on Automotive Safety, 2018 [WOS]; New York: IEEE, 2018, [MNiSW: 15]
167 Lifelong education in information technology - a case of Poland / Prończuk-Omiotek Anna, Skulimowski Stanisław // W: EDULEARN 18 : 10th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca (Spain), 2nd - 4th of July, 2018 : conference proceedings ; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Barcelona: IATED Academy, 2018, s. 8230-8235 .- (EDULEARN18 Proceedings, ISSN 2340-1117)
168 The mathematical problems of complex systems investigation under uncertainties / Atoyev K., Knopov P., Papeliaev V., Kisała Piotr, Romaniuk Ryszard, Kalimoldayev Maksat // W: Recent advances in information technology; [Red:] Wójcik Waldemar, Sikora Jan - Boca Raton: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2018, s. 135-171
169 Measurement of high-frequency electromagnetic fields in CNC machine tools area / Michałowska Joanna, Tofil Arkadiusz, Józwik Jerzy, Pytka Jarosław, Budzyński Piotr, Korzeniewska Ewa // W: 4th International Symposium on Wireless Systems within the International Conferences on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems (IDAACS-SWS) IEEE 2018; New York: IEEEE, 2018,
170 Measuring cognitive workload in arithmetic tasks based on response time and EEG features / Plechawska-Wójcik Małgorzata, Borys Magdalena, Tokovarov Mikhail, Kaczorowska Monika // W: Information Systems Architecture and Technology. Pt. 1 [WOS]; [Red:] Borzemski Leszek, Świątek Jerzy, Wilimowska Zofia - Cham ; Switzerland: Springer, 2018, s. 59-72 .- (Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357; nr 655) [MNiSW: 15]
171 Measuring system for analysis of transformer moisture / Gutten Miroslav , Korenciak Daniel, Janura Richard , Kołtunowicz Tomasz, Żukowski Paweł // W: 12th International Conference ELECTRO 2018; [B.m.]: IEEE, 2018,
172 The mechanical properties of low-density polyethylene with nanofoller mass content / Dulebová L'udmila, Rudawska Anna, Cunha Antonio Gaspar // W: Technological and design aspects of the processing of composites and nanocomposites : monography. Vol. 1; [Red:] Sikora Janusz, Dulebová L'udmila - Košice: Technical University of Košice, 2018, s. 79-90
173 Method for Determination of Airplane Takeoff and Landing Distance / Pytka Jarosław, Józwik Jerzy, Łyszczyk Tomasz, Gnapowski Ernest // W: 5th IEEE International Workshop on Metrology for AeroSpace (MetroAeroSpace) 2018; New York: IEEE , 2018,
174 The method of multi-criteria ranking of monitoring stations for water discharge in rivers for determining priorities of their location / Mokin Vitaliy B, Kryzhanovskyi Yevhenii M., Yascholt A. R. , Sobko Bohdan Yu., Slobodianiuk Olena V., Ławicki Tomasz, Aizhanova Aliya // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018 [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard, Linczuk Maciej - Bellingham, USA: SPIE- Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers , 2018, .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10808) [MNiSW: 15]
175 Methodology of teaching reverse engineering in biomedical engineering studies / Barszcz Marcin, Montusiewicz Jerzy, Dziedzic Krzysztof // W: EDULEARN 18 : 10th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca (Spain), 2nd - 4th of July, 2018 : conference proceedings ; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Barcelona: IATED Academy, 2018, s. 3808-3817 .- (EDULEARN18 Proceedings, ISSN 2340-1117)
176 Metody badania kolejowych taryf pasażerskich w kontekście obowiązków informacyjnych wobec pasażerów wymaganych przez Rozporządzenie (WE) Nr 1371/2007 / Kowalik Przemysław // W: Różnorodność zarządzania : wybrane aspekty metodologii badań w naukach o zarządzaniu; [Red:] Bojar Matylda, Gliszczyński Grzegorz, Mazur Barbara - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 227-241 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
177 Minimalizacja kosztu mieszanek jako zadanie programowania liniowego całkowitoliczbowego / Kowalik Przemysław // W: Ludzie nauki w kręgu interdyscyplinarnych badań; [Red:] Kruzel Robert, Balina Rafał, Tańska Halina, Ejdys Stanisław, Drewniak Magdalena - Waleńczów: Wydawictwo Naukowe Intellect, 2018, s. 21-32
178 Minimizing repetitive construction project duration with work continuity constraints / Biruk Sławomir, Jaśkowski Piotr // W: IC-SCCE – 8th International Conference from Scientific Computing to Computational Engineering, Ateny, Grecja, 4-7 July, 2018 : proceedings; [Red:] Tsahalis Demos T. - [B.m.]: Learning Foundation in Mechatronics, 2018, s. 254-261
179 Mining system degradation assessment based on mathematical analysis / Gajewski Jakub // W: 2018 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management; [Red:] Laosirihongthong Tritos, Chai Kah Hin, Xie Min, Jiao Roger - [B. m. ]: IEEE, 2018, s. 1-5 .- (International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management IEEM, ISSN 2157-3611)
180 A mobile application for motion detection using a built-in camera as an example of a student research project / Skublewska-Paszkowska Maria, Łukasik Edyta, Antoniewski Mateusz // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Walencja: IATED Academy, 2018, s. 1146-1153 .- (INTED2018 Proceedings, ISSN: 2340-1079) [MNiSW: 15]
181 Mobile application usability testing in quasi-real conditions - the synergy of using different methods / Borys Magdalena, Miłosz Marek // W: 11th International Conference on Human System Interaction (HSI) - 2018; [B.m.]: IEEE, 2018, s. 362-368
182 Mobile Application Using Embedded Sensors as a Three Dimensional Motion Registration Method / Skublewska-Paszkowska Maria, Smołka Jakub, Liwiak Michał, Mróz Adrian // W: Man-Machine Interactions 5; [Red:] Gruca Aleksandra, Czachórski Tadeusz, Harezlak Katarzyna, Kozielski Stanisław, Piotrowska Agnieszka - Cham, Switzerland: Springer International Publishing AG, 2018, s. 92-101 .- (Advances in Intelligent Systems and Computing, SSN: 2194-5357)
183 Model badawczy kultury organizacyjnej i jego zastosowania / Mazur Barbara // W: Różnorodność zarządzania : wybrane aspekty metodologii badań w naukach o zarządzaniu; [Red:] Bojar Matylda, Gliszczyński Grzegorz, Mazur Barbara - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 115-128 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
184 Model prognostyczny planowania terminów realizacji zamówień / Raczyńska Jolanta, Kozłowski Edward, Gola Arkadiusz // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2018, s. 487-497
185 Modele układu krwionośnego człowieka / Michalska Magdalena // W: Prace doktorantów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej : wybrane zagadnienia z zakresu elektrotechniki i inżynierii biomedycznej; [Red:] Dzierżak Róża, Grądz Żaklin - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 80-92 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
186 Modeling and simulation of nichrome microheater on polycarbonate substrate / Lizak Tomasz, Szypulski Maciej, Zarzeczny Dawid, Muzyka Krzysztof, Kociubiński Andrzej // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018 [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard S., Linczuk Maciej - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2018, .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10808) [MNiSW: 15]
187 Modeling of dielectric to metal conduction transition in nanocomposites by using high voltage discharge / Okal Paweł, Rogalski Przemysław, Żukowski Paweł // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018 [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard S., Linczuk Maciej - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2018, .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10808) [MNiSW: 15]
188 Modelling the effect of grooved barrels on the performance of single screw extruders / Cunha Antonio Gaspar, Covas Jose A., Sikora Janusz // W: Technological and design aspects of the processing of composites and nanocomposites : monography. Vol. 1; [Red:] Sikora Janusz, Dulebová L'udmila - Košice: Technical University of Košice, 2018, s. 22-42
189 Modernizacja drukarki 3d poprzez rozwiązanie konstrukcyjne umożliwiające wydruk akrylonitrylo-butadieno-styrenu / Korga Sylwester, Piłat Sebastian // W: Młody inżynier XXI wieku; [Red:] Buraczyńska Barbara, Kuczmaszewska Anna - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 24-34 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
190 Module for prediction of technological operation times in an intelligent job scheduling system / Sobaszek Łukasz, Gola Arkadiusz, Kozłowski Edward // W: Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance- ISPEM 2018: International Conference on Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance ; [Red:] Burduk Anna, Chlebus Edward, Nowakowski Tomasz, Tubis Agnieszka - Cham ; Switzerland: Springer, 2018, s. 234-243 .- (Advances in Intelligent Systems and Computing; nr 835)
191 Motion capture technology as a tool for quantitative assessment of the rehabilitation progress of gait by using soft orthoses / Skublewska-Paszkowska Maria, Łukasik Edyta, Miłosz Marek, Smołka Jakub, Taczała Jolanta, Zdzienicka-Chyła Agnieszka, Napiórkowski Jarosław, Kosiecz Anna // W: 11th International Conference on Human System Interaction (HSI) - 2018; [B. m.]: IEEE, 2018, s. 384-390
192 Motion repeatability of tennis forehand preparation phase without the ball using three dimensional data / Skublewska-Paszkowska Maria // W: Information Systems Architecture and Technology : proceedings of 38th International Conference on Information Systems Architecture and Technology – ISAT 2017. Pt 2; [Red:] Świątek Jerzy, Borzemski Leszek, Wilimowska Zofia - Cham: Springer International Publishing AG, 2018, s. 156-165 .- (Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357; nr 656) [MNiSW: 15]
193 Multidisciplinary technologies for creating virtual museums – a case of archaeological museum development / Montusiewicz Jerzy, Miłosz Marek, Kęsik Jacek, Kayumov Rahim // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Walencja: IATED Academy, 2018, s. 326-336 .- (INTED 2018 Proceedings, ISSN 2340-1079) [MNiSW: 15]
194 Multiparametric capillary sensor - stabilization of local heating / Gęca Mateusz, Borecki Michał, Kociubiński Andrzej // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018 [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard S., Linczuk Maciej - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2018, .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10808) [MNiSW: 15]
195 Multispectral measurement of parameters of particles in heterogeneous biological media / Bezsmertna Halyna, Kvaternyuk Sergey, Kvaternyuk Olena, Petruk Vasil, Komada Paweł, Tleshova Akmaral // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018 [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard S., Linczuk Maciej - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2018, s. [b.s.]-[b.s.] .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X) [MNiSW: 15]
196 New automatic algorithms for computing characteristics of three dimensional pelvic and lower limb motions in race walking / Skublewska-Paszkowska Maria, Łukasik Edyta, Smołka Jakub, Nawrocka Monika // W: 11th International Conference on Human System Interaction (HSI) - 2018; [B.m.]: IEEE, 2018,
197 Nierealne plany generacji – wygaszanie, formalnym sposobem zwiększania możliwości przyłączeniowych / Pijarski Paweł, Kacejko Piotr // W: Rynek energii elektrycznej : aktualne problemy energetyki ; [Red:] Pijarski Paweł, Połecki Zbigniew - Lublin: Politechnika Lubelska , 2018, s. 76-85 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
198 Notatky do istoriji ta architekturno-rozpłanuwalʹnoji rekonstrukciji zamku w Rohatyni = Notes to the history and hypothetic reconstruction of the architectural-planning structure of the castle of Rohatyn / Bevz Mykola // W: Current issues in research, conservation and restoration of historic fortifications = Współczesne problemy badań, konserwacji i restauracji zabytkowych fortyfikacji; [Red:] Gardzinski Zygmunt, Bevz Mykola - Chełm ; L'viv: The State School of Higher Education in Chelm ; Lviv Polytechnic National University, 2018, s. 17-29 .- (Collection of Scholarly Articles, ISSN 2544-6517; nr 10)
199 Ocena kosztów dostosowania sieci nN do wymogów Smart Grid / Jędrychowski Robert, Sereja Klara // W: Rynek energii elektrycznej : rozwój, polityka, ekonomia ; [Red:] Połecki Zbigniew, Pijarski Paweł - Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, s. 22-34 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
200 Ocena stanu technicznego murów zamku w Janowcu nad Wisłą = Assessment of the technical condition of the walls in the Janowiec castle / Trochonowicz Maciej, Szostak Bartosz, Toboła Natalia // W: Current issues in research, conservation and restoration of historic fortifications = Współczesne problemy badań, konserwacji i restauracji zabytkowych fortyfikacji; [Red:] Gardzinski Zygmunt, Bevz Mykola - Chełm ; L'viv: The State School of Higher Education in Chelm ; Lviv Polytechnic National University, 2018, s. 185-196 .- (Collection of Scholarly Articles, ISSN 2544-6517; nr 10)
201 Ocena zgrzewalności folii polietylenowej modyfikowanej w procesie wytłaczania rozdmuchiwaniem / Korulczyk Katarzyna, Majewski Łukasz // W: Współczesne problemy inżynierii materiałowej oraz mechaniki; [Red:] Czyż Zbigniew - Lublin: Wydawnitwo Naukowe TYGIEL Sp.z o. o., 2018, s. 20-37
202 Ochrona przed korozją / Surowska Barbara // W: Ochrona środowiska dla inżynierów; [Red:] Krystek Jacek - Warszawa: Wydanictwo Nakowe PWN SA, 2018, s. 397-437
203 Oczyszczanie ścieków przemysłowych w reaktorach typu SBR / Duda Sylwia, Cel Wojciech // W: Przegląd prac z zakresu mikrobiologii; [Red:] Maciąg Monika, Maciąg Kamil - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2018, s. 34-42
204 On parameterization of the reinforcement phase distribution in continuous fiber-reinforced composites / Wolszczak Piotr, Samborski Sylwester, Sadowski Tomasz // W: Micromechanics and nanomechanics of composite solids; [Red:] Meguid Shaker A., Weng George J. - Cham ; Switzerland: Springer International Publishing AG , 2018, s. 425-436
205 Oprogramowanie platform edukacyjnych Open Source jako narzędzie wspomagające zarządzanie wiedzą w organizacji / Dziwulski Jacek, Nerkowski Cezary // W: Zarządzanie organizacją w warunkach różnorodności : monografia; [Red:] Skrzypek Elżbieta - Lublin: Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, 2018, s. 205-211
206 Optical Absorption of Sandwich Structure "(Ag3AsS3)(0.6)(As2S3)(0.4) Thin Film - Gold Nanoparticles" Prepared by Pulse Laser Deposition / Studenyak Ihor P., Molnar Zoltan R., Pal Yurii O., Kutsyk Mykhailo M., Izai Vitalii Yu., Kokenyesi Sandor, Nemec Petr, Luganskaya Saule, Kociubiński Andrzej // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018 [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard S., Linczuk Maciej - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2018, .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10808) [MNiSW: 15]
207 The Optimal Control Problem with Fixed-End Trajectories for a Three-Sector Economic Model of a Cluster / Murzabekov Zainelkhriet N., Miłosz Marek, Tussupova Kamshat // W: Intelligent Information and Database Systems : 10th Asian Conference, ACIIDS 2018, Dong Hoi City, Vietnam, March 19-21, 2018 : proceedings. Pt 1 [WOS]; [Red:] Nguyen Ngoc Thanh, Hoang Duong Hung, Hong Tzung-Pei, Pham Hoang, Trawiński Bogdan - Cham ; Switzerland: Springer International Publishing, 2018, s. 382-391 .- (Lecture Notes in Artificial Intelligence; nr 10751) [MNiSW: 15]
208 Optimization of the selection of partition points in the MV network / Pijarski Paweł, Miller Piotr, Sidor Karol // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018 [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard S., Linczuk Maciej - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2018, .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10808) [MNiSW: 15]
209 Optymalizacja plazmowego procesu otrzymywania bioaktywnych warstw receptorowych laktozy / Malinowski Szymon, Jaroszyńska-Wolińska Justyna, Wardak Cecylia // W: Nauka i przemysł: metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości; [Red:] Hubicki Zbigniew - Lublin: UMCS w Lublinie, Wydział Chemii, 2018, s. 241-244
210 Optymalizacja składu mieszanek ze względnymi normami zawartości składników oraz nieciągłymi przedziałami liniowymi funkcjami kosztów / Kowalik Przemysław // W: Wyzwania współczesnej nauki. Cz. 3; [Red:] Ejdys Stanisław, Balina Rafał, Szul Tomasz, Drewniak Magdalena , Balina Marta - Waleńczów: Wydawictwo Naukowe Intellect, 2018, s. 94-107
211 The output signal of a digital optoelectronic processor / Kolobrodov Valentin G., Tymchik Gregory S., Kolobrodov Mykyta S. , Vasyura Anatoliy S. , Komada Paweł, Azeshova Zhanar // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018 [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard S., Linczuk Maciej - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2018, .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10808) [MNiSW: 15]
212 Parallel-hierarchical network as the model of neurocomputing / Grądz Żaklin, Al-Maitah Mohammed, Timchenko Leonid I., Kokriatskaya Nataliya I., Nakonechna Svitlana S., Stepanikuk Dmytro S., Syzdykpayeva Aigul // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018 [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard S., Linczuk Maciej - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2018, .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X) [MNiSW: 15]
213 Parametry i właściwości optyczne skóry / Michalska Magdalena // W: Prace doktorantów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej : wybrane zagadnienia z zakresu elektrotechniki i inżynierii biomedycznej; [Red:] Dzierżak Róża, Grądz Żaklin - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 19-31 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
214 Parkingi wielopoziomowe otwarte w aglomeracjach miejskich jako sposób zapewnienia wymaganej ilości miejsc postojowych – zasady projektowe, architektura / Kocki Wojciech // W: Nowe idee w rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych miast; [Red:] Siestrzewitowska Marzena - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 407-432 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
215 The Perception of the One-Semester International Academic Mobility Programme by Students of Computer Science / Miłosz Marek, Miłosz Elżbieta // W: Teaching and learning in a digital world : proceedings of the 20th International Conference on Interactive Collaborative Learning. Vol. 1; [Red:] Auer Michael E., Guralnick David, Simonics Istvan - Cham ; Switzerland: Springer International Publishing AG , 2018, s. 305-314 .- (Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357; nr 715)
216 The perspective of optimizing the use of combined heat and power in distributed power industry / Zuchora Konrad // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018 [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard, Linczuk Maciej - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2018, .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10808) [MNiSW: 15]
217 Planarna liczba Ramseya / Gorgol Izolda // W: Matematyczne miscellanea. T. 3; [Red:] Gorgol Izolda - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 135-166 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
218 Popiół lotny jako substrat w syntezie zeolitów stosowanych do usuwania rtęci ze ścieków FGD – analiza porównawcza w stosunku do innych sorbentów metali ciężkich / Czarna-Juszkiewicz Dorota, Kunecki Piotr, Panek Rafał, Wdowin Magdalena // W: Energetyka na skalę XXI w. - osiągnięcia i perspektywy; [Red:] Maciąg Kamil, Maciąg Monika - Lublin: Wydwnicwo Naukowe TYGIEL sp. Z o.o., 2018, s. 129-150
219 Possibilities of using the internet of things in healthcare - case studies / Czerwińska Magdalena // W: ICERI 2018 : 11th International Conference of Education, Research and Innovation : conference proceedings; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - [B. m.]: IATED Academy, 2018, .- (ICERI2018 Proceedings, ISSN 2340-1095)
220 Post-truth—a new trend in marketing management / Rzemieniak Magdalena, Maciaszczyk Magdalena // W: Production management and business development : proceedings of the 6th Annual International Scientific Conference on Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018), May 17-19, 2018, Košice, Slovak Republic and Uzhhorod, Ukraine; [Red:] Mihalcová Bohuslava , Szaryszová Petra , Štofová Lenka , Pružinský Michal , Gontkovicová Barbora - Boca Raton [et.al.]: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2018, s. 191-194
221 Postgraduate studies as a form of teachers' competencies development in ICT / Muryjas Piotr, Wawer Monika // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Candel Torres I. - Walencja: IATED Academy, 2018, s. 4341-4351 .- (INTED2018 Proceedings, ISSN: 2340-1079) [MNiSW: 15]
222 The potential of higher education institutions in the context of implementing smart specialisations / Knop Lilla, Rzemieniak Magdalena // W: EDULEARN 18 : 10th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca (Spain), 2nd - 4th of July, 2018 : conference proceedings ; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Barcelona: IATED Academy, 2018, s. 5615-5623 .- (EDULEARN18 Proceedings, ISSN 2340-1117)
223 The potential of using event marketing / Wyrwisz Joanna // W: New trends in process control and production management; [Red:] Štofová Lenka , Szaryszová Petra - Boca Raton [et.al.]: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2018, s. 567-570
224 Preditive scheduling as a part of intelligent job scheduling system / Sobaszek Łukasz, Gola Arkadiusz, Świć Antoni // W: Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance – ISPEM 2017 : proceedings of the 1st International Conference on Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance ISPEM 2017 [WOS]; [Red:] Mazurkiewicz Dariusz, Burduk Anna - Cham ; Switzerland: Springer, 2018, s. 358-367 .- (Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357; nr 637) [MNiSW: 15]
225 Presentation of the most interesting geographical places using virtual reality technology / Szymczyk Tomasz // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Walencja: IATED Academy, 2018, s. 176-185 .- (INTED 2018 Proceedings, ISSN 2340-1079) [MNiSW: 15]
226 Probabilistic in power engineering / Pijarski Paweł, Miller Piotr, Sidor Karol // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018 [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard, Linczuk Maciej - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2018, .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10808) [MNiSW: 15]
227 Problemy i wyzwania w badaniu organizacji / Skowron Stanisław // W: Różnorodność zarządzania : wybrane aspekty metodologii badań w naukach o zarządzaniu; [Red:] Bojar Matylda, Gliszczyński Grzegorz, Mazur Barbara - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 21-28 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
228 Problemy parkowania w dzielnicach mieszkaniowych na przykładzie Lublina / Dmitruk Michał // W: Nowe idee w rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych miast; [Red:] Siestrzewitowska Marzena - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 83-102 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
229 Prognosis of the electromagnetic field parameters of numerically controlled machine tools in industrial conditions / Michałowska Joanna, Tofil Arkadiusz, Józwik Jerzy // W: Applications of Electromagnetics in Modern Techniques and Medicine (PTZE) 2018; New York: IEEE , 2018,
230 Prognozowanie kursu EURO/USD w oparciu nie tylko o szare modele / Rzymowski Witold, Surowiec Agnieszka, Warowny Tomasz // W: Matematyczne miscellanea. T. 3; [Red:] Gorgol Izolda - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 40-55 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
231 Projekt i technologia kondensatorów grzebieniowych do monitorowania hodowl i komórek / Zarzeczny Dawid, Szypulski Maciej, Lizak Tomasz, Muzyka Krzysztof // W: Wybrane zagadnienia elektroniki i inżynierii biomedycznej ; [Red:] Mazurek Paweł, Kołtunowicz Tomasz, Kociubiński Andrzej, Filipek Piotr, Styła Sebastian - Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, s. 155-168 .- (Problemy Współczesnej Inżynierii)
232 Projekt i technologia kondensatorów grzebieniowych z miedzi / Szypulski Maciej, Zarzeczny Dawid, Lizak Tomasz, Muzyka Krzysztof // W: Wybrane zagadnienia elektroniki i inżynierii biomedycznej ; [Red:] Mazurek Paweł, Kołtunowicz Tomasz, Kociubiński Andrzej, Filipek Piotr, Styła Sebastian - Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, s. 128-140 .- (Problemy Współczesnej Inżynierii)
233 Proposition of fractal dimension application for the estimation of certainty of water delivery / Kowalski Dariusz, Kowalska Beata, Suchorab Paweł, Iwanek Małgorzata // W: Urban water systems & floods II; [Red:] Hernández S., Mambretti S., Proverbs D., Puertas J. - Southampton: WIT Press, 2018, s. 15-25 .- (WIT Transactions on The Built Environment; nr 184)
234 Prostorovij rozvitok Kovelâ XIX st. / Rychkov Petro // W: Minyle ì sucasne Volin ta Polìccâ : Kovel’ ì Kovel’ŝina v ukraїns’kìj ta svropejs’kij ìstorìї : naukovvj zbìrnik : vipusk 65; Kovel': Kovel,ska mìs’ka rada, Volinskij kraêznavcij muzej, 2018, s. 261-273
235 Przestrzeń wirtualna w opinii użytkowników Biblioteki Politechniki Lubelskiej / Matczuk Ewa, Pełka-Smętek Katarzyna // W: Ewolucja nowych przestrzeni bibliotecznych. Od założeń do praktyki; [Red:] Baran Scholastyka, Bikowska Katarzyna - Olsztyn: Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie, 2018, s. 381-394
236 Przestrzenie Hilberta z jądrem reprodukującym / Rososzczuk Renata // W: Matematyczne miscellanea. T. 2; [Red:] Gorgol Izolda - Lublin: Politechnika Lubelska, 2018, s. 63-90 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
237 PSpice modeling of the inrush current in a 10 kVA superconducting transformer / Surdacki Paweł, Jaroszyński Leszek, Woźniak Łukasz // W: Progress in Applied Electrical Engineering (PAEE) 2018 [WOS]; New York: IEEE, 2018, s. 1-4 [MNiSW: 15]
238 Psychologiczne aspekty w odbiorze przestrzeni prywatnej oraz publicznej na przykładzie jednorodzinnych osiedli mieszkaniowych Lublina / Kocki Wojciech, Bogucki Jacek, Tuszyńska-Bogucka Wioletta // W: Rewitalizacja miast - w kierunku integracji procesów, mechanizmów i metod działania; [Red:] Dankowska Maria, Walczak Bartosz M. - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2018, s. 233-246 .- (Monografie - Politechnika Łódzka)
239 Quality control system of well-bonded coupling fitting onto high pressure gas-main pipelines / Tymchik Gregory S., Podolian Oleksandr O. , Pavlovych Andriy V. , Lysenko Iuliia Iu. , Komada Paweł, Kozbakova Ainur // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018 [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard S., Linczuk Maciej - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2018, .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10808) [MNiSW: 15]
240 Quantitative Analysis of the Competitive Environment in the Electronic Communications Sector / Madleňáková Lucia, Matúšková Mária, Madleňák Radovan, Droździel Paweł // W: Reliability and Statistics in Transportation and Communication : selected papers from the 17th International Conference on Reliability and Statistics in Transportation and Communication, RelStat’17, 18-21 October, 2017, Riga, Latvia [WOS]; [Red:] Kabashkin Igor, Yatskiv Irina, Prentkovskis Olegas - Cham ; Switzerland: Springer, 2018, s. 413-421 .- (Lecture Notes in Networks and Systems, ISSN 2367-3370; nr 36) [MNiSW: 15]
241 Quantum effects of electric potential hysteresis in biological macro objects / Boyko Valeryy V. , Sokol Evgenyy I. , Zamyatin Petro M. , Shchapov Pavlo F. , Tomashevskyi Roman S. , Dzierżak Róża, Duskazaev Gali // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018 [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard S., Linczuk Maciej - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2018, .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X) [MNiSW: 15]
242 Rating of Concrete Road Bridges with Static Proof Load Tests / Halicka Anna, Hordijk Dick A., Lantsoght Eva O.L. // W: SP-323: Evaluation of concrete bridge behavior through load testing - international perspectives; [Red:] Lantsoght Eva O.L., Okumus Pinar - Farmington Hills, Michigan, USA: America Concrete Institute, 2018, s. 3.1-3.16
243 Rewitalizacja przestrzeni międzyblokowych - inicjatywa społeczna w procesie rewitalizacji na przykładzie wybranych przestrzeni w Lublinie / Przesmycka Natalia, Dmitruk Michał // W: Rewitalizacja miast - w kierunku integracji procesów, mechanizmów i metod działania; [Red:] Dankowska Maria, Walczak Bartosz M. - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2018, s. 261-274 .- (Monografie - Politechnika Łódzka)
244 Road traffic accident injuries - causes and biomaterial related treatment / Caban Jacek, Karpiński Robert, Barta Dalibor // W: 11th International Scientific and Technical Conference on Automotive Safety, 2018 [WOS]; New York: IEEE, 2018, [MNiSW: 15]
245 Rola inżynierii bezpieczeństwa na rynku pracy / Kruk Marta, Lewandowska Anna, Klimek Patrycja , Paśnikowska-Łukaszuk Magdalena // W: Młody inżynier XXI wieku; [Red:] Buraczyńska Barbara, Kuczmaszewska Anna - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 87-96 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
246 Rola samorządności studentów w funkcjonowaniu Wydziału Podstaw Techniki / Klimek Patrycja , Wlazło Magdalena, Paśnikowska-Łukaszuk Magdalena // W: Młody inżynier XXI wieku; [Red:] Buraczyńska Barbara, Kuczmaszewska Anna - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 97-108 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
247 Rozporządzenie UE 2016/631 wyzwaniem dla źródeł wytwórczych w zakresie generacji i absorpcji mocy biernej / Kacejko Piotr, Pijarski Paweł, Gryniewicz-Jaworska Michalina // W: Blackout a krajowy system elektroenergetyczny : edycja 2018; [Red:] Domenko Andrzej, Lorenc Józef - Poznań: Ośrodek Wydawnictw Naukowych ICB PAN, 2018, s. 29-38
248 Rozpoznawanie emocji za pomocą technologii : elektroencefalografia (EG), motion capture i wirtualna rzeczywistość (VR) / Baran Katarzyna // W: Prace doktorantów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej : wybrane zagadnienia z zakresu elektrotechniki i inżynierii biomedycznej; [Red:] Dzierżak Róża, Grądz Żaklin - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 32-46 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
249 Rozwój przemysłu w Lublinie / Miszczuk Andrzej, Miszczuk Magdalena // W: Lublin : historia, społeczeństwo, gospodarka; [Red:] Janicki Wojciech - Lublin: Wydawctwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018, s. 125-137
250 Rozwój selektywnej zbiórki odpadów w makroregionie lubelskim w aspekcie konwersji energii / Paśnikowska-Łukaszuk Magdalena // W: Aktualne zagadnienia z zakresu energetyki; [Red:] Czyż Zbigniew, Maciąg Monika - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2018, s. 126-136
251 Satisfaction of it students in numerical methods learning using educational application – research results / Kaczorowska Monika , Pańczyk Beata, Dmytruk Roman // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Walencja: IATED Academy, 2018, s. 4168-4175 .- (INTED 2018 Proceedings, ISSN 2340-1079) [MNiSW: 15]
252 Scaffold use risk assessment model SURAM / Rebelo Mario, Laranjeira P., Silveira F., Czarnocki Krzysztof, Błazik-Borowa Ewa, Czarnocka Elżbieta, Szer Jacek, Hola Bożena, Czarnocka Katarzyna // W: Occupational safety and hygiene VI : selected contributions from the International Symposium Occupational Safety and Hygiene (SHO 2018), Guimarães, Portugal, 26-27 March 2018; [Red:] Arezes Pedro M. , Baptista João Santos, Barroso Mónica P. , Carneiro Paula , Cordeiro Patricio, Costa Nélson, Melo Rui B. , Miguel A. S., Perestrelo Gonçalo - Boca Raton [et al.]: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2018, s. 335-340
253 Scientific journal for students – is it a good idea? / Pańczyk Beata, Zientarski Tomasz // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Walencja: IATED Academy, 2018, s. 4963-4969 .- (INTED 2018 Proceedings, ISSN 2340-1079) [MNiSW: 15]
254 Security estimates updating of asymmetric cryptosystems for modern computing / Zadiraka V., Kudin A. M., Shvidchenko I. V., Seliukh P. V., Komada Paweł, Kalizhanova Aliya // W: Recent advances in information technology; [Red:] Wójcik Waldemar, Sikora Jan - Boca Raton: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2018, s. 1-12
255 Segregacja atomów w warstwach wierzchnich przy zużyciu ściernym stopów eutektycznych układu fe-mn-c-b stopowanych Crrealnego / Paszeczko Mychajło, Lenik Klaudiusz, Bereżanśkyj Taras // W: Innowacje w technologiach wytwarzania i technologiach informatycznych; [Red:] Szulżyk-Cieplak Joanna - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 63-72 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
256 Selected applications of Fourier transform in the diagnostics of the pulverized coal combustion process / Grądz Żaklin, Mussabekova Assel // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018 [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard S., Linczuk Maciej - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2018, .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X) [MNiSW: 15]
257 Short forms of additional activities carried out by industry practitioners at the university in the eyes of computer science students / Miłosz Marek, Skublewska-Paszkowska Maria, Łukasik Edyta // W: EDULEARN 18 : 10th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca (Spain), 2nd - 4th of July, 2018 : conference proceedings ; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Barcelona: IATED, 2018, s. 3215-3222 .- (EDULEARN18 Proceedings, ISSN 2340-1117)
258 Short-circuit current surge following the use of a synchronous compensator in island operation of a static inverte / Zielińska Katarzyna, Zieliński Dariusz, Jarzyna Wojciech // W: International Symposium on Electrical Machines (SME 2018); [B.m.]: IEEE, 2018, s. 319-326
259 Simulation of chlorine concentration changes in a real water supply network using epanet 2.0 and watergems software packages / Kowalska Beata, Hołota Ewa, Kowalski Dariusz // W: Urban water systems & floods II; [Red:] Hernández S., Mambretti S., Proverbs D., Puertas J. - Southampton: WIT Press, 2018, s. 39-48 .- (WIT Transactions on The Built Environment; nr 184)
260 The simulation of spice models of functional signal sources for impedance converters / Barylo Grygoriy , Vistak Maria V. , Holyaka Roman L. , Mykytyuk Z., Virt Volodymyr, Vezyr Fedir , Ławicki Tomasz, Askarova Nursanat // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018 [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard, Linczuk Maciej - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2018, .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10808) [MNiSW: 15]
261 Skała płonna jako potencjalne źródło składników pokarmowych / Kujawska Justyna // W: Współczesne problemy z zakresu inżynierii środowiska oraz architektury; [Red:] Czyż Zbigniew, Maciąg Kamil - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2018, s. 14-24
262 Soft management factors and organizations—outcome of research / Rzepka Agnieszka // W: Production management and business development : proceedings of the 6th Annual International Scientific Conference on Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018), May 17-19, 2018, Košice, Slovak Republic and Uzhhorod, Ukraine; [Red:] Mihalcová Bohuslava , Szaryszová Petra , Štofová Lenka , Pružinský Michal , Gontkovicová Barbora - Boca Raton [et.al.]: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2018, s. 195-200
263 Spice simulation of nodes of the impedance type signal converters / Barylo Grygoriy , Vistak Maria V. , Holyaka Roman L. , Virt Volodymyr, Vezyr Fedir , Ławicki Tomasz, Askarova Nursanat // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018 [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard, Linczuk Maciej - Bellingham, USA: SPIE- Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers , 2018, .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10808) [MNiSW: 15]
264 Społeczna odpowiedzialność biznesu w świadomości wybranych środowisk Białorusi – prezentacja badań / Jabłczyńska Grażyna // W: Różnorodność zarządzania : wybrane aspekty metodologii badań w naukach o zarządzaniu; [Red:] Bojar Matylda, Gliszczyński Grzegorz, Mazur Barbara - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 157-170 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
265 Standardy etyczne przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego / Gita Arkadiusz // W: Diagnoza współczesnego społeczeństwa - przegląd wybranych aspektów; [Red:] Nowak Beata, Maciąg Kamil - Lublin: Wydawnicwo Naukowe TYGIEL, 2018, s. 78-87
266 Statistics of number of repairs of safety systems on the example of buses of the municipal, transport company in Lublin / Droździel Paweł, Rybicka Iwona, Madleňák Radovan // W: Transport bridge Europe-Asia = Most transportowy Europa-Azja : IV polsko-gruzińska naukowo-techniczna konferencja; Tibilisi: Georgian Technical University, 2018, s. 41-46
267 Strategie planowania zdolności produkcyjnych współczesnych systemów wytwórczych / Gola Arkadiusz // W: Inżynieria produkcji, zarządzanie procesami produkcyjnymi; [Red:] Matuszek Józef, Matuszka Józef - Bielsko-Biała: Wydanictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, 2018, s. 9-22
268 Students’ readiness for one-semester international academic mobility – a comparative study among Polish and Uzbek computer science students / Miłosz Marek, Mukhamedova D., Miłosz Elżbieta // W: ICERI 2018 : 11th International Conference of Education, Research and Innovation : conference proceedings; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - [B. m.]: IATED Academy, 2018, s. 10309-10314 .- (ICERI2018 Proceedings, ISSN 2340-1095)
269 Studia założenia architektoniczno-urbanistycznego z XX wieku reprezentacyjnej głównej ulicy miasta ( prospekt swobody we Lwowie) / Bevz Mykola, Dudkiewicz Margot, Durlak Wojciech, Szmagara Mariusz // W: Mìždisciplìnarnì metodi v dolìdžennì ta restavracìї pam’âtok arhìtekturi ì tvorìv mistectva = Metody interdyscyplinarne w badaniach i konserwacji zabytków architektury i dzieł sztuki; [Red:] Bevz Mykola - L'viv: Vidavnictvo "Rastr-7", 2018, s. 10-28
270 Study of the impact of the technical state of the transformers with the LTC on the parameters of the EES modes optimal control / Rubanenko O. E., Kazmiruk O. I., Zyska Tomasz, Gromaszek Konrad, Junisbekov M.Sh. // W: Recent advances in information technology; [Red:] Wójcik Waldemar, Sikora Jan - Boca Raton: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2018, s. 173-191
271 Supporting biofeedback using modern technologies – EEG and VR / Baran Katarzyna, Szymczyk Tomasz // W: EDULEARN 18 : 10th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca (Spain), 2nd - 4th of July, 2018 : conference proceedings ; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Barcelona: IATED, 2018, s. 8806-8813 .- (EDULEARN18 Proceedings, ISSN 2340-1117)
272 Sustainable CSR. The case of physically disabled employees / Maciaszczyk Magdalena, Rzemieniak Magdalena // W: Production management and business development : proceedings of the 6th Annual International Scientific Conference on Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018), May 17-19, 2018, Košice, Slovak Republic and Uzhhorod, Ukraine; [Red:] Mihalcová Bohuslava , Szaryszová Petra , Štofová Lenka , Pružinský Michal , Gontkovicová Barbora - Boca Raton [et.al.]: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2018, s. 149-154
273 Sustainable Firms and Local Business Integration : a Comparative Analysis between a Portuguese and a Polish Region / Diniz Francisco , Duarte Nelson, Bojar Matylda // W: Różnorodność zarządzania : wybrane aspekty metodologii badań w naukach o zarządzaniu; [Red:] Bojar Matylda, Gliszczyński Grzegorz, Mazur Barbara - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 171-184 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
274 Świadomość ekologiczna mieszkańców wybranych gmin województwa lubeslkiegoa zakresie gospodarki odpadami / Klimek Patrycja , Szulżyk-Cieplak Joanna // W: Współczesne problemy z zakresu inżynierii środowiska oraz architektury; [Red:] Czyż Zbigniew, Maciąg Kamil - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o., 2018, s. 99-107
275 Świadomość jednostki a świadomość organizacyjna – wstęp do rozważań / Sobka Mariusz // W: Różnorodność zarządzania : wybrane aspekty metodologii badań w naukach o zarządzaniu; [Red:] Bojar Matylda, Gliszczyński Grzegorz, Mazur Barbara - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 87-98 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
276 Systém konzervace obilovin s vyšší vlhkostí / Łusiak Tomasz, Tomaszewski Sławomir, Doležal Petr, Zeman Ladislav, Szwedziak Katarzyna, Polańczyk Ewa // W: Aplikacyjne i teoretyczne problemy w przemyśle rolno-spożywczym - innowacje - synergia nauki, przemysłu, zdrowia i życia ; [Red:] Szwedziak Katarzyna, Tukiendorf Marek, Biłos Łukasz, Jakubowski Tomasz - Opole: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2018, s. 75-90 .- (Studia i Monografie)
277 A systematic literature review as a tool to analyse emerging technologies – the methodology and blockchain case study / Miłosz Marek, Moniuszko P. // W: ICERI 2018 : 11th International Conference of Education, Research and Innovation : conference proceedings; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - [B. m.]: IATED Academy, 2018, s. 7457-7462 .- (ICERI2018 Proceedings, ISSN 2340-1095)
278 Systemy "park & ride" i inne węzły przesiadkowe w ograniczeniu ruchu samochodowego / Dudek Mariusz, Bohatkiewicz Janusz // W: Nowe idee w rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych miast; [Red:] Siestrzewitowska Marzena - Lublin: Wydawnicto Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 153-170 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
279 Systemy automatyki budynkowej jako element infrastruktury krytycznej przeznaczone do oszczędnego zarządzania energią w budynkach / Horyński Marek // W: Innowacje w technologiach wytwarzania i technologiach informatycznych; [Red:] Szulżyk-Cieplak Joanna - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 40-47 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
280 Systemy automatyki budynkowej jako element infrastruktury krytycznej przeznaczone do oszczędnego zarządzania energią w budynkach / Horyński Marek // W: Innowacje w technologiach wytwarzania i technologiach informatycznych; [Red:] Szulżyk-Cieplak Joanna - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 40-47 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
281 Technical aspects of museum exposition for visually impaired preparation using modern 3D technologies / Montusiewicz Jerzy, Miłosz Marek, Kęsik Jacek // W: IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON) 2018 [WOS]; New York: IEEE, 2018, s. 774-779 .- (IEEE Global Engineering Education Conference) [MNiSW: 15]
282 Technical aspects of teaching 3d design and printing in biomedical engineering / Dziedzic Krzysztof, Montusiewicz Jerzy, Barszcz Marcin // W: EDULEARN 18 : 10th International Confrence on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca (Spain), 2nd - 4th of July, 2018 : conference proceedings ; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Barcelona: IATED Academy, 2018, s. 3798-3807 .- (EDULEARN18 Proceedings, ISSN 2340-1117)
283 Techniczne środki uspokajania ruchu / Bohatkiewicz Janusz // W: Nowe idee w rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych miast; [Red:] Siestrzewitowska Marzena - Lublin: Wydawnitwo Politechnki Lubelskiej, 2018, s. 125-152 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
284 A thirteen level twenty-four sided polygonal voltage space vector structure for drives / Krishna raj R., Gopakumar K., Yadav Apurv Kumar , Umanand L., Malinowski Mariusz, Jarzyna Wojciech // W: IECON 2018 - 44th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society; [B.m.]: IEEE , 2018, s. 4441-4446
285 Towards university autonomy – the Trunak project / Miłosz Marek // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Walencja: IATED Academy, 2018, s. 2310-2316 .- (INTED 2018 Proceedings, ISSN 2340-1079) [MNiSW: 15]
286 Trendy w dziedzinie integracji i analizy dużych zbiorów danych w kontekście marketingowych rekomendacji internetowych / Cieplak Tomasz, Kłosowski Grzegorz, Kulisz Monika // W: Różnorodność zarządzania : wybrane aspekty metodologii badań w naukach o zarządzaniu; [Red:] Bojar Matylda, Gliszczyński Grzegorz, Mazur Barbara - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 73-86 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
287 Trust in the perspective of economic and Humanictic management / Mazur Barbara, Mazur-Małek Marta, Cichorzewska Marzena // W: Trust management in public organizations : new concepts and contemporary trends; [Red:] Kożuch Barbara, Jabłoński Adam - New York: Nova Science Publishers, 2018, s. 133-156
288 Twórczość organizacyjna jako funkcja systemu zarządzania / Panasiewicz Leszek // W: Różnorodność zarządzania : wybrane aspekty metodologii badań w naukach o zarządzaniu; [Red:] Bojar Matylda, Gliszczyński Grzegorz, Mazur Barbara - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 99-114 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
289 Układ komunikacyjny miasta Lublina / Dębiński Marcin // W: Nowe idee w rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych miast; [Red:] Siestrzewitowska Marzena - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 19-34
290 Usage analysis of VR headset in simulated stress situations / Plechawska-Wójcik Małgorzata, Semeniuk Arkadiusz // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Walencja: IATED Academy, 2018, s. 7217-7224 .- (INTED 2018 Proceedings, ISSN 2340-1079) [MNiSW: 15]
291 The use of a neural controller in masonry tomography / Rymarczyk Tomasz, Kłosowski Grzegorz // W: 2018 International Interdisciplinary PhD Workshop (IIPhDW); [B. m.]: IEEE, 2018, s. 172-176
292 The use of a neural controller to disinfect water with ultraviolet light / Rymarczyk Tomasz, Kłosowski Grzegorz // W: 2018 International Interdisciplinary PhD Workshop (IIPhDW); [B. m.]: IEEE , 2018, s. 177-181
293 The use of discovery learning on the example of mobile modular robot control learning / Skulimowski Stanisław, Montusiewicz Jerzy, Szymczyk Tomasz, Wójcicki Piotr // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Walencja: IATED Academy, 2018, s. 6340-6348 .- (INTED 2018 Proceedings, ISSN 2340-1079) [MNiSW: 15]
294 Use of eye tracking for designing of learning spaces / Tuszyńska-Bogucka Wioletta, Borys Magdalena, Dzieńkowski Mariusz, Kwiatkowski Bartłomiej, Kocki Wojciech, Pełka Jarosław, Bogucki Jacek // W: ICERI 2018 : 11th International Conference of Education, Research and Innovation : conference proceedings; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - [B.m.]: IATED Academy, 2018, s. 5360-5368 .- (ICERI2018 Proceedings; ISNN 2340-1095)
295 Using of neuromarketing in communication with young consumers / Wyrwisz Joanna // W: Production management and business development : proceedings of the 6th Annual International Scientific Conference on Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018), May 17-19, 2018, Košice, Slovak Republic and Uzhhorod, Ukraine; [Red:] Mihalcová Bohuslava , Szaryszová Petra , Štofová Lenka , Pružinský Michal , Gontkovicová Barbora - Boca Raton [et.al.]: CRC Press - Taylor & Francis Group, 2018, s. 247-250
296 Uszkodzenia konstrukcji murów w obiektach zabytkowych = Damage in the walls of historic buildings / Szostak Bartosz, Trochonowicz Maciej // W: Current issues in research, conservation and restoration of historic fortifications = Współczesne problemy badań, konserwacji i restauracji zabytkowych fortyfikacji; [Red:] Bevz Mykola, Gardzinski Zygmunt - Chełm ; L'viv: The State School of Higher Education in Chelm ; Lviv Polytechnic National University, 2018, s. 135-142 .- (Collection of Scholarly Articles, ISSN 2544-6517; nr 10)
297 Verification of the ects credits`assignment correctness based on the students`opinion / Arent Anna, Walczyna Anna, Droździel Paweł // W: INTED 2018 : 12th International Technology, Education and Development Conference [WOS]; [Red:] Gomez Chova L., Lopez Martinez A., Torres I. Candel - Walencja: IATED Academy, 2018, s. 2145-2153 .- (INTED 2018 Proceedings, ISSN 2340-1079) [MNiSW: 15]
298 Voltage control methods in LV networks with dispersed generation / Sereja Klara // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018 [WOS]; [Red:] Romaniuk Ryszard S., Linczuk Maciej - Bellingham, USA: Spie-Int Soc Optical Engineering, 2018, .- (Proceedings of SPIE, ISSN 0277-786X; nr 10808) [MNiSW: 15]
299 Warsztat pracy nauczyciela – informatyczny system egzaminacyjny au.36 dla zawodu technik ekonomista / Lis Robert // W: Społeczno-pedagogiczna użyteczność technologii informacyjnych T. 10; [Red:] Śniadkowski Mariusz - Lublin: Drukarnia LIBER Duo S.C., 2018, s. 92-115
300 Wielomian chromatyczny jako narzędzie klasyfikacji hipergrafów / Łazuka Ewa // W: Matematyczne miscellanea. T. 3; [Red:] Gorgol Izolda - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 57-133 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
301 Wielowarstwowe modele ludzkiej skóry / Michalska Magdalena // W: Prace doktorantów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej : wybrane zagadnienia z zakresu elektrotechniki i inżynierii biomedycznej; [Red:] Dzierżak Róża, Grądz Żaklin - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 7-18 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
302 Wirtualna rzeczywistość w grach komputerowych w ujęciu dokładności symulacji i odzwierciedlenia świata realnego / Wernio Piotr, Flis Monika, Buraczyńska Barbara // W: Młody inżynier XXI wieku; [Red:] Buraczyńska Barbara, Kuczmaszewska Anna - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 59-71 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
303 Wpływ obróbki cieplnej na strukturę i własności stopu cual10fe3mn2 / Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta, Lenik Klaudiusz, Gnapowski Sebastian, Paśnikowska-Łukaszuk Magdalena // W: Innowacje w technologiach wytwarzania i technologiach informatycznych; [Red:] Szulżyk-Cieplak Joanna - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 9-28 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
304 Wpływ portalu korporacyjnego na zarządzanie wiedzą w organizacji na przykładzie systemu CMS Joomla / Dziwulski Jacek, Nerkowski Cezary // W: Różnorodność zarządzania : wybrane aspekty metodologii badań w naukach o zarządzaniu; [Red:] Bojar Matylda, Gliszczyński Grzegorz, Mazur Barbara - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 201-210 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
305 Wpływ procesu starzenia na właściwości polietylenu napełnionego otrębami pszennymi / Czajka Błażej, Majewski Łukasz // W: Współczesne problemy inżynierii materiałowej oraz mechaniki; [Red:] Czyż Zbigniew - Lublin: Wydawnitwo Naukowe TYGIEL Sp.z o. o., 2018, s. 327-342
306 Wpływ szkoleń BHP z wykorzystaniem platformy e-lerningowej na kształtowanie świadomości społecznej / Kruk Marta, Paśnikowska-Łukaszuk Magdalena // W: Wiedza i edukacja – od teorii do praktyki; [Red:] Pytka Agnieszka, Maciąg Monika - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2018, s. 94-107
307 Współpraca międzyorganizacyjna i jej wpływ na innowacyjność na podstawie badań empirycznych / Rzepka Agnieszka // W: Kierunki badań innowacyjności; [Red:] Lipińska Aneta, Klimas Patrycja - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018, s. 35-48
308 Wybrane metody segmentacji obrazów medycznych / Michalska Magdalena // W: Prace doktorantów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej : wybrane zagadnienia z zakresu elektrotechniki i inżynierii biomedycznej; [Red:] Dzierżak Róża, Grądz Żaklin - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 47-58 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
309 Wybrane obszary zagrożeń wdrożenia RODO w MMSP / Juszczyk Marta // W: Różnorodność zarządzania : wybrane aspekty metodologii badań w naukach o zarządzaniu; [Red:] Bojar Matylda, Gliszczyński Grzegorz, Mazur Barbara - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 211-226 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
310 Wybrane problemy aplikacji metod ilościowych w diagnozie systemów zarządzania / Gliszczyński Grzegorz // W: Różnorodność zarządzania : wybrane aspekty metodologii badań w naukach o zarządzaniu; [Red:] Bojar Matylda, Gliszczyński Grzegorz, Mazur Barbara - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 29-54 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
311 Wybrane problemy diagnostyki procesu spalania z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych / Grądz Żaklin, Styczeń Joanna // W: Prace doktorantów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej : wybrane zagadnienia z zakresu elektrotechniki i inżynierii biomedycznej; [Red:] Dzierżak Róża, Grądz Żaklin - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 120-129 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
312 Wychowanie patriotyczne w warunkach globalizacji kulturowej / Śniadkowski Mariusz, Szubartowska Alicja // W: Dylematy innowacyjności ; [Red:] Rarot Halina - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 65-91 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
313 Wykorzystanie narzędzi modelowania 3D oraz druku 3D w wizualizacji logotypu Wydziału Podstaw Techniki / Zgryza Łukasz, Raczyńska Anna, Paśnikowska-Łukaszuk Magdalena // W: Młody inżynier XXI wieku; [Red:] Buraczyńska Barbara, Kuczmaszewska Anna - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 16-23 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
314 Wykorzystanie spektroskopii w badaniach nad tkankami / Michalska Magdalena // W: Prace doktorantów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej : wybrane zagadnienia z zakresu elektrotechniki i inżynierii biomedycznej; [Red:] Dzierżak Róża, Grądz Żaklin - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 92-103 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
315 Zadania optymalizacyjne w elektroenergetyce / Sidor Karol // W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Nauki techniczne i inżynieryjne. Cz. 3; [Red:] Nyćkowiak Jędrzej , Leśny Jacek - Poznań: Młodzi Naukowcy, 2018, s. 146-153
316 Zagadnienia funkcjonowania komunikacji publicznej / Dudek Mariusz, Bohatkiewicz Janusz // W: Nowe idee w rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych miast; [Red:] Siestrzewitowska Marzena - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 35-56 .- (Monografie – Politechnika Lubelska)
317 Zagadnienie techno-realizmu w kontekście ponowoczesnych przemian technologicznych / Rarot Halina // W: Dylematy innowacyjności ; [Red:] Rarot Halina - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 39-55 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
318 Zanieczyszczenia w kanalizacji deszczowej / Duda Sylwia, Garbacz Monika, Cel Wojciech, Kęska Piotr // W: Współczesne problemy z zakresu inżynierii środowiska oraz architektury; [Red:] Czyż Zbigniew, Maciąg Kamil - Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2018, s. 154-161
319 Zarządzanie magazynem na przykładzie procesu komisjonowania towarów w hurtowni produktów spożywczych / Kulisz Monika, Dudak Agata // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2; [Red:] Knosala Ryszard - Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2018, s. 22-31
320 Zastosowanie „deep learningu” w analizie obrazów medycznych / Dzierżak Róża // W: Prace doktorantów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej : wybrane zagadnienia z zakresu elektrotechniki i inżynierii biomedycznej; [Red:] Dzierżak Róża, Grądz Żaklin - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 59-69 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
321 Zastosowanie druku 3D w przygotowaniu środków dydaktycznych w nauczaniu zajęć technicznych i przedmiotów inżynierskich / Paśnikowska-Łukaszuk Magdalena , Raczyńska Anna, Zgryza Łukasz // W: Innowacje w technologiach wytwarzania i technologiach informatycznych; [Red:] Szulżyk-Cieplak Joanna - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2018, s. 54-62 .- (Monografie - Politechnika Lubelska)
322 Zastosowanie połączeń klejowych w budowie ststków powietrznych i kosmicznych / Kłonica Mariusz // W: Bezpieczeństwo w środowisku lotniczym i kosmicznym; [Red:] Bielawski Radosław, Grenda Bogdan - Warszawa: Akademia Sztuki Wojennej, 2018, s. 35-48
323 Zimna plazma narzędziem konstrukcji bioczujników / Malinowski Szymon, Wardak Cecylia, Jaroszyńska-Wolińska Justyna // W: Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości ; [Red:] Hubicki Zbigniew - Lublin: UMCS w Lublinie, Wydział Chemii, 2018, s. 232-240
324 Związki problemu nierozstrzygalności logiki predykatów pierwszego rzędu z zagadnieniami złożoności / Mycka Jerzy, Rosa Wojciech // W: Problemy filozofii matematyki i informatyki; [Red:] Murawski Roman, Woleński Jan - Poznań: Wydanictwo Naukowe UAM, 2018, s. 191-204