Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Czasopisma

Liczba tytułów: 1061
Liczba publikacji:7661
Lp. Tytuł Publikacje
1. E3S WEB OF CONFERENCES [WOS] 9
2. A10 NEW EUROPEAN ARCHITECTURE 10
3. ABSTRACT AND APPLIED ANALYSIS 2
4. ACADEMIA : MAGAZYN POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1
5. ACADEMIC JOURNAL OF MANUFACTURING ENGINEERING 3
6. ACADEMIC JOURNAL OF SCIENCE 2
7. ACTA ENERGETICA 9
8. ACTA GEOLOGICA POLONICA 1
9. ACTA INNOVATIONS 1
10. ACTA MATHEMATICA HUNGARICA 4
11. ACTA MECHANICA ET AUTOMATICA 6
12. ACTA MECHANICA SLOVACA 6
13. ACTA METALLURGICA SLOVACA 2
14. ACTA NEUROPSYCHOLOGICA 1
15. ACTA OF BIOENGINEERING AND BIOMECHANICS 1
16. ACTA PHYSICA POLONICA A 99
17. ACTA POLONIAE PHARMACEUTICA DRUG RESEARCH 2
18. ACTA SCIENTIARUM POLONORUM TECHNICA AGRARIA 2
19. ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS. SECTIO A, NAUKI HUMANISTYCZNE, SPOLECZNE I TECHNICZNE 2
20. ACTA TECHNICA CORVINIENSIS – BULLETIN OF ENGINEERING 1
21. ACTA TECHNICA JAURINENSIS 2
22. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA OECONOMICA 1
23. ACTUAL PROBLEMS OF COMPUTER SCIENCE 2
24. ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS 66
25. ADMINISTRATOR 1
26. ADSORPTION SCIENCE & TECHNOLOGY 2
27. ADSORPTION-JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ADSORPTION SOCIETY 1
28. ADVANCED ENGINEERING MATERIALS 2
29. ADVANCED MATERIALS RESEARCH 3
30. ADVANCED SCIENCE LETTERS [WOS] 4
31. ADVANCES IN APPLIED PLASMA SCIENCE 2
32. ADVANCES IN COLLOID AND INTERFACE SCIENCE 4
33. ADVANCES IN CONDENSED MATTER PHYSICS 1
34. ADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY 4
35. ADVANCES IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING 1
36. ADVANCES IN MATHEMATICS: SCIENTIC JOURNAL 1
37. ADVANCES IN NATURAL SCIENCES: THEORY & APPLICATIONS 1
38. ADVANCES IN POLYMER TECHNOLOGY 1
39. ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL 216
40. AGRICULTURAL ENGINEERING 1
41. AGRICULTURE AND AGRICULTURAL SCIENCE PROCEDIA [WOS] 1
42. AGRONOMY RESEARCH 1
43. AIP CONFERENCE PROCEEDINGS 8
44. AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] 37
45. AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY 15
46. ALLERGY 1
47. AMERICAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE 3
48. ANALECTA. STUDIA I MATERIALY Z DZIEJOW NAUKI 1
49. Analysis and Simulation of Electrical and Computer Systems 1
50. ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY 1
51. ANNALES HENRI POINCARE 1
52. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA SECTIO AI INFORMATICA 1
53. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, PHARMACIA, SECTIO DDD / CURRENT ISSUES IN PHARMACY AND MEDICAL SCIENCES 9
54. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, SECTIO A, MATHEMATICA 7
55. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, SECTIO AA, CHEMIA 2
56. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, SECTIO H OECONOMIA 2
57. ANNALS OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE 11
58. ANNALS OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS [ACSIS] 1
59. ANNALS OF FACULTY OF ENGINEERING HUNEDOARA - INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING 1
60. ANNALS OF MARKETING MANAGEMENT & ECONOMICS 2
61. ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES 1
62. ANNALS OF WULS, FORESTRY AND WOOD TECHNOLOGY 1
63. APARATURA BADAWCZA I DYDAKTYCZNA 1
64. APPLIED ACOUSTICS 1
65. APPLIED COMPOSITE MATERIALS 1
66. APPLIED COMPUTATIONAL ELECTROMAGNETICS SOCIETY JOURNAL 1
67. APPLIED COMPUTER SCIENCE 70
68. APPLIED ENERGY 1
69. APPLIED MATHEMATICAL MODELLING 1
70. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION 2
71. APPLIED OPTICS 3
72. APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING 3
73. APPLIED PHYSICS LETTERS 2
74. APPLIED SCIENCES-BASEL 7
75. APPLIED SOFT COMPUTING 1
76. APPLIED SURFACE SCIENCE 3
77. APPLIED THERMAL ENGINEERING 3
78. ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING 1
79. ARCHITECTURAE ET ARTIBUS 2
80. ARCHITECTURE - CIVIL ENGINEERING - ENVIRONMENT 6
81. ARCHITECTUS 1
82. ARCHITEKTURA & BIZNES 2
83. ARCHITEKTURA MURATOR 17
84. ARCHIV DER MATHEMATIK 3
85. ARCHIVE OF APPLIED MECHANICS 1
86. ARCHIVE OF MECHANICAL ENGINEERING 1
87. ARCHIVES OF ACOUSTICS 3
88. ARCHIVES OF BUSINESS RESEARCH 1
89. ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING 19
90. ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING 11
91. ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL PROTECTION 5
92. ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING 1
93. ARCHIVES OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING 6
94. ARCHIVES OF MECHANICS 1
95. ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS 44
96. ARCHIVES OF ORAL BIOLOGY 1
97. ARCHIVES OF TRANSPORT 1
98. ARCHIVES OF TRANSPORT SYSTEM TELEMATICS 2
99. ARCHIWA BIBLIOTEKI I MUZEA KOSCIELNE 1
100. ARCHIWUM GOSPODARKI ODPADAMI I OCHRONY SRODOWISKA / ARCHIVES OF WASTE MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION 1
101. ARCHIWUM INSTYTUTU INZYNIERII LADOWEJ 4
102. ARCHIWUM TECHNOLOGII MASZYN I AUTOMATYZACJI 1
103. ATINER'S CONFERENCE PAPER SERIES 2
104. ATMOSPHERIC ENVIRONMENT 1
105. AURA 1
106. AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE 182
107. AUTOMATION IN CONSTRUCTION 1
108. AUTOMATYKA / AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE 1
109. AUTOMATYKA ELEKTROENERGETYCZNA 1
110. AUTOPORTRET- PISMO O DOBREJ PRZESTRZENI 1
111. AVTOMATIZOVANÌ BÌBLÌOTEČNÌ SISTEMI – ÌNFORMACÌJNIJ PROSTÌR BÌBLÌOTEKÌ – POL’S’KO-UKRAЇNS’KIJ DOSVÌD 1
112. BALTIC JOURNAL OF ROAD AND BRIDGE ENGINEERING 1
113. BAROMETR REGIONALNY 10
114. BEITRÄGE ZUR ALGEBRA UND GEOMETRIE / CONTRIBUTIONS TO ALGEBRA AND GEOMETRY 1
115. BEZPIECZENSTWO I TECHNIKA POZARNICZA 2
116. BIBLIOTEKA I EDUKACJA 4
117. BIBLIOTEKARZ 1
118. BIBLIOTEKARZ LUBELSKI 1
119. BIBLIOTHECA NOSTRA. SLASKI KWARTALNIK NAUKOWY 1
120. BIO-ALGORITHMS AND MED-SYSTEMS 2
121. BIOCYBERNETICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING 1
122. BIOLOGY OF SPORT 1
123. BIOMEDICAL ENGINEERING ONLINE 2
124. BIORESOURCE TECHNOLOGY 2
125. BIORESOURCES 1
126. BIULETYN EBIB 4
127. BIULETYN EDUKACJI MEDIALNEJ 1
128. BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ 139
129. BIULETYN INSTYTUTU SPAWALNICTWA W GLIWICACH 1
130. BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 430
131. BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE 132
132. BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : ZNAKI TOWAROWE 3
133. BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ 8
134. BMC VETERINARY RESEARCH 1
135. BOLETIN DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE CERAMICA Y VIDRIO 1
136. BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA 221
137. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA 3
138. BUILDER 13
139. BUILDING RESEARCH AND INFORMATION 1
140. BUILDING SERVICES ENGINEERING RESEARCH & TECHNOLOGY 2
141. BULLETIN DE LA SOCIETE DES SCIENCES ET DES LETTERS DE LODZ, SERIE: RECHERCHES SUR LES DEFORMATIONS 2
142. BULLETIN OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICAL SOCIETY 1
143. BULLETIN OF THE BELGIAN MATHEMATICAL SOCIETY-SIMON STEVIN 5
144. BULLETIN OF THE KOREAN MATHEMATICAL SOCIETY 1
145. BULLETIN OF THE MALAYSIAN MATHEMATICAL SCIENCES SOCIETY 2
146. BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES-TECHNICAL SCIENCES 2
147. BULLETIN OF THE SOUTH URAL STATE UNIVERSITY SERIES-MATHEMATICAL MODELLING PROGRAMMING & COMPUTER SOFTWARE 2
148. BUSINESS ENGINEERING JOURNAL 1
149. CARBON 1
150. CELLULAR POLYMERS 4
151. CELLULOSE 4
152. CEMENT WAPNO BETON 6
153. CERAMICS INTERNATIONAL 2
154. CHAOS 3
155. CHAOS SOLITONS & FRACTALS 3
156. CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL 1
157. CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN 1
158. CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS 2
159. CHEMICAL PHYSICS 1
160. CHEMICAL PHYSICS LETTERS 1
161. CHEMIK NAUKA-TECHNIKA-RYNEK 1
162. CHEMISTRY & CHEMICAL TECHNOLOGY 3
163. CHEMISTRY-DIDACTICS-ECOLOGY-METROLOGY/CHEMIA-DYDAKTYKA-EKOLOGIA-METROLOGIA 3
164. CHINA-USA BUSINESS REVIEW 1
165. CHLODNICTWO : ORGAN NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ 2
166. CIENCIA E TECNICA VITIVINICOLA 2
167. CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 11
168. CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING REPORTS 8
169. CLAY MINERALS 1
170. CLEAN TECHNOLOGIES AND ENVIRONMENTAL POLICY 3
171. CLINICAL AND EXPERIMENTAL OTORHINOLARYNGOLOGY 1
172. COATINGS 1
173. COGNITIVE NEUROPSYCHIATRY 1
174. COLLOID AND POLYMER SCIENCE 1
175. COLLOIDS AND INTERFACE SCIENCE COMMUNICATIONS 1
176. COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS 7
177. COMBUSTION ENGINES / SILNIKI SPALINOWE 59
178. COMMUNICATIONS 12
179. COMMUNICATIONS IN NONLINEAR SCIENCE AND NUMERICAL SIMULATION 2
180. COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS 2
181. COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING 2
182. COMPLEX VARIABLES AND ELLIPTIC EQUATIONS 1
183. COMPOSITE INTERFACES 2
184. COMPOSITE STRUCTURES 40
185. COMPOSITES PART B-ENGINEERING 4
186. COMPOSITES SCIENCE AND TECHNOLOGY 1
187. COMPOSITES THEORY AND PRACTICE 25
188. COMPTES RENDUS MATHEMATIQUE 2
189. COMPUTATIONAL AND THEORETICAL CHEMISTRY / JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE-THEOCHEM 1
190. COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE 21
191. COMPUTER APPLICATIONS IN ELECTRICAL ENGINEERING 8
192. COMPUTER METHODS IN MATERIALS SCIENCE/INFORMATYKA W TECHNOLOGII MATERIALOW 1
193. COMPUTER METHODS IN MATERIALS SCIENCE/INFORMATYKA W TECHNOLOGII MATERIAŁÓW 1
194. CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS 21
195. CONTEMPORARY MANAGEMENT RESEARCH /CMR/ 2
196. CONTINUUM MECHANICS AND THERMODYNAMICS 1
197. CONTROL AND CYBERNETICS 2
198. CONTROL ENGINEERING 1
199. CONTROL ENGINEERING PRACTICE 1
200. CRYSTAL RESEARCH AND TECHNOLOGY 5
201. CRYSTENGCOMM 1
202. CUPRUM : CZASOPISMO NAUKOWO-TECHNICZNE GORNICTWA RUD 1
203. CURRENT ISSUES IN PHARMACY AND MEDICAL SCIENCES 4
204. CURRENT ONCOLOGY 1
205. CURRENT PROBLEMS OF PSYCHIATRY 3
206. CURRENT TOPICS IN BIOPHYSICS ONLINE 1
207. CYBERNETICS AND SYSTEMS ANALYSIS 1
208. CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY 38
209. CZASOPISMO TECHNICZNE 28
210. CZECHOSLOVAK MATHEMATICAL JOURNAL 1
211. DESALINATION AND WATER TREATMENT 5
212. DEVICES AND METHODS OF MEASUREMENTS 1
213. DIABETOLOGIA KLINICZNA = CLINICAL DIABETOLOGY 1
214. DIAGNOSTYKA 7
215. DIFFERENTIAL EQUATIONS AND DYNAMICAL SYSTEMS 1
216. DISCRETE AND CONTINUOUS DYNAMICAL SYSTEMS-SERIES B 3
217. DISCRETE MATHEMATICS 1
218. DISCUSSIONES MATHEMATICAE GRAPH THEORY 1
219. DISPUTATIONES SCIENTIFICAE UNIVERSITATIS CATHOLICAE RUŽOMBEROK 1
220. DOPRAVA A SPOJE 2
221. DOZOR TECHNICZNY 7
222. DROGI I MOSTY/ROADS AND BRIDGES 6
223. DROGOWNICTWO 30
224. E-MENTOR 1
225. E3S WEB OF CONFERENCES 4
226. EASTERN-EUROPEAN JOURNAL OF ENTERPRISE TECHNOLOGIES [ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖУРНАЛ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ] 1
227. ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S 17
228. ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING. A 14
229. ECOLOGICAL INDICATORS 1
230. ECONOMICS : TIME REALITIES 1
231. ECONOMICS AND BUSINESS 1
232. ECONTECHMOD : AN INTERNATIONAL QUARTERLY JOURNAL ON ECONOMICS OF TECHNOLOGY AND MODELLING PROCESSES 15
233. EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA 27
234. EDUKACJA EKONOMISTOW I MENEDZEROW. PROBLEMY. INNOWACJE. PROJEKTY 1
235. EDUKACJA HUMANISTYCZNA 1
236. EKOLOGIA I TECHNIKA 5
237. EKOLOGIČNA BEZPEKA TA ZBALANSOVANE RESURSOKORÌSTUVANNÂ 1
238. EKONOMETRIA. UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCLAWIU 5
239. EKONOMIA I PRAWO 2
240. EKONOMIA I SRODOWISKO 1
241. EKONOMIKA : TEORIA I PRAKTIKA 1
242. EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIEBIORSTWA 5
243. EKONOMISTA 1
244. EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 61
245. ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH 2
246. ELECTRICAL ENGINEERING RESEARCH REPORT 1
247. ELEKTRO.INFO 3
248. ELEKTROENERGETYKA. WSPÓŁCZESNOŚĆ I ROZWÓJ 1
249. ELEKTRONIKA : KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA 43
250. ELEKTRONIKA IR ELEKTROTECHNIKA 3
251. ENERGETYKA, PROBLEMY ENERGETYKI I GOSPODARKI PALIWOWO-ENERGETYCZNEJ 3
252. ENERGIES 2
253. ENERGY 1
254. ENERGY & FUELS 1
255. ENERGY AND BUILDINGS 5
256. ENERGY PROCEDIA [WOS] 1
257. ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS 1
258. ENGINEERING FAILURE ANALYSIS 2
259. ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT [WOS] 1
260. ENGINEERING FRACTURE MECHANICS 5
261. ENGINEERING MANAGEMENT IN PRODUCTION AND SERVICES 1
262. ENGINEERING OF BIOMATERIALS / INZYNIERIA BIOMATERIALOW 14
263. ENGINEERING OF BIOMATERIALS / INZYNIERIA BIOMATERIALOW : [NUMER SPECJALNY] 3
264. ENGINEERING STRUCTURES 1
265. ENGINEERING STRUCTURES AND TECHNOLOGIES 1
266. ENGINEERING TRANSACTIONS 3
267. ENTROPY 1
268. ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING 9
269. ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES 1
270. ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL 1
271. ENVIRONMENTAL ENGINEERING SCIENCE 1
272. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 1
273. ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT 2
274. ENVIRONMENTAL RESEARCH 4
275. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH 2
276. EPNC 2014 : XXIII Symposium Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits, July 2-4, 2014, Pilsen, Czech Republic 1
277. ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWLA II KUL 1
278. EURASIAN JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT 1
279. EURASIAN SOIL SCIENCE 1
280. EUROPA REGIONUM 4
281. EUROPEAN JOURNAL OF MEDICAL TECHNOLOGIES 10
282. EUROPEAN JOURNAL OF SOIL SCIENCE 1
283. EUROPEAN PATENT BULLETIN 2
284. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B 4
285. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D 1
286. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS 7
287. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-APPLIED PHYSICS 8
288. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-SPECIAL TOPICS 11
289. EUROPEAN PSYCHIATRY. SUPLEMENT 1
290. European Psychiatry. Supplement : abstracts of the 24 rd European Congress of Psychiatry 1
291. EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL 1
292. EXPERIMENTAL THERMAL AND FLUID SCIENCE 4
293. EXPERT SYSTEMS 1
294. EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS 1
295. EXTRUSION : INTERNATIONAL MAGAZINE 1
296. FILO-SOFIJA 1
297. FILOMAT 1
298. FINITE ELEMENTS IN ANALYSIS AND DESIGN 1
299. FIRE TECHNOLOGY 2
300. FIZYKA BUDOWLI W TEORII I PRAKTYCE 11
301. FOLIA BIBLIOLOGICA 1
302. FOLIA MORPHOLOGICA 1
303. FOOD AND BIOPROCESS TECHNOLOGY 1
304. FORUM AKADEMICKIE 3
305. FORUM NARZĘDZIOWE OBERON 1
306. FORUM ORTODONTYCZNE -ORTHODONTIC FORUM 1
307. FOUNDATIONS OF COMPUTING AND DECISION SCIENCES 2
308. FOUNDATIONS OF MANAGEMENT 2
309. FRATTURA ED INTEGRITÀ STRUTTURALE 2
310. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 3
311. FRONTIER OF APPLIED PLASMA TECHNOLOGY 1
312. FUEL 3
313. FUNCTIONAL MATERIALS LETTERS 1
314. GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA 20
315. GAZETA WYBORCZA 1
316. GENERAL AND PROFESSIONAL EDUCATION 3
317. GEOLOGY, GEOPHYSICS & ENVIROMENT 1
318. GLOBAL JOURNAL ON ADVANCES PURE AND APPLIED SCIENCES 1
319. GLOBAL JOURNAL ON TECHNOLOGY 1
320. GLOSA. PRAWO GOSPODARCZE W ORZECZENIACH I KOMENTARZACH 1
321. GORNICTWO I GEOINZYNIERIA 1
322. GOSPODARKA MATERIALOWA & LOGISTYKA 4
323. GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI-MINERAL RESOURCES MANAGEMENT 2
324. GOSPODARKA WODNA 2
325. GRAPHS AND COMBINATORICS 1
326. HANDEL WEWNETRZNY 24
327. HEAT TRANSFER ENGINEERING 1
328. HERALD OF KHMELNYTSKYI NATIONAL UNIVERSITY. ECONOMIC SCIENCES [ ВIСНИК ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦIОНАЛЬНОГО УНIВЕРСИТЕТУ. EKOНOMIЧНI НАУКИ ] 2
329. HERALD OF KHMELNYTSKYI NATIONAL UNIVERSITY. TECHNICAL SCIENCES [ ВIСНИК ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦIОНАЛЬНОГО УНIВЕРСИТЕТУ. ТЕХНIЧНI НАУКИ ] 4
330. HIGH TEMPERATURE MATERIAL PROCESSES 7
331. HIMIČNA PROMISLOVISTI' UKRAЇNI 1
332. HORIZONTY DOPRAVY 2
333. HUMAN MOVEMENT SCIENCE 1
334. HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, HSS 2
335. HUMANIZACJA PRACY 1
336. HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE 74
337. IEEE PHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS 1
338. IEEE SENSORS JOURNAL 2
339. IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY 10
340. IEEE TRANSACTIONS ON DIELECTRICS AND ELECTRICAL INSULATION 3
341. IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS 2
342. IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE 4
343. IEEJ TRANSACTIONS ON FUNDAMENTALS AND MATERIALS 1
344. IIC-INTERNATIONAL REVIEW OF INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW 1
345. IIMS Journal of Management Science 1
346. IM INZYNIERIA MASZYN 1
347. IM INZYNIERIA MINERALNA 1
348. IMAGE PROCESSING & COMMUNICATIONS 2
349. INDOOR AIR 1
350. INDOOR AND BUILT ENVIRONMENT 3
351. INFORMATION INNOVATIVE TECHNOLOGIES 2
352. INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 1
353. INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA 2
354. INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA 129
355. INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH - INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS 2
356. INNOVACII 1
357. Innowacje w polskiej nauce - przegląd aktualnej tematyki badawczej branży chemicznej 1
358. INPE INFORMACJE O NORMACH I PRZEPISACH ELEKTRYCZNYCH : BIULETYN STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH 1
359. INSTAL 14
360. INTERNATIONAL AGROPHYSICS 8
361. INTERNATIONAL BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL 1
362. INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES 6
363. INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY 6
364. INTERNATIONAL JOURNAL OF AEROSPACE ENGINEERING 1
365. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING 2
366. INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES 10
367. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIFURCATION AND CHAOS 7
368. INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT INVENTION 1
369. INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES 1
370. INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS, ECONOMICS AND MANAGEMENT 1
371. INTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMICAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING 1
372. INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING 4
373. INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL GEOLOGY 1
374. INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL PREPARATION AND UTILIZATION 1
375. INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY 1
376. INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER APPLICATIONS 1
377. INTERNATIONAL JOURNAL OF CONCRETE STRUCTURES AND MATERIALS 1
378. INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY HOSPITALITY MANAGEMENT 1
379. INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY MANAGEMENT [WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE KWARTALNIK ŚRODOWISK NAUKOWYCH I LIDERÓW BIZNESU] 5
380. INTERNATIONAL JOURNAL OF CORROSION 1
381. INTERNATIONAL JOURNAL OF DYNAMICS AND CONTROL 1
382. INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC RESEARCH 1
383. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS 5
384. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINE RESEARCH 1
385. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING PEDAGOGY 2
386. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING 1
387. INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE 2
388. INTERNATIONAL JOURNAL OF FRACTURE 1
389. INTERNATIONAL JOURNAL OF FRACTURE HATIGUE AND WEAR: CONFERENCE SERIES PROCEEDINGS 1
390. INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION SYSTEMS AND SOFTWARE ENGINEERING FOR BIG COMPANIES (IJISEBC) 1
391. INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION AND LEARNING 1
392. INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIONS IN BUSINESS 2
393. INTERNATIONAL JOURNAL OF MACHINE TOOLS & MANUFACTURE 1
394. INTERNATIONAL JOURNAL Of MANAGEMENT AND SUSTANABILITY 1
395. INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGERIAL STUDIES AND RESEARCH 1
396. INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS & PRODUCT TECHNOLOGY 2
397. INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING 1
398. INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES 4
399. INTERNATIONAL JOURNAL OF MINERAL PROCESSING 1
400. INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIPHASE FLOW 1
401. INTERNATIONAL JOURNAL OF NANOMEDICINE 1
402. INTERNATIONAL JOURNAL OF NON-LINEAR MECHANICS 4
403. INTERNATIONAL JOURNAL OF NUMERICAL MODELLING-ELECTRONIC NETWORKS DEVICES AND FIELDS 1
404. INTERNATIONAL JOURNAL OF OCCUPATIONAL SAFETY AND ERGONOMICS 1
405. INTERNATIONAL JOURNAL OF PLASMA ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY 1
406. INTERNATIONAL JOURNAL OF POLYMER ANALYSIS AND CHARACTERIZATION 2
407. INTERNATIONAL JOURNAL OF PURE AND APPLIED MATHEMATICS 1
408. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL RELEVANCE & CONCERN (IJSRC) 3
409. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES 1
410. INTERNATIONAL JOURNAL OF STRUCTURAL STABILITY AND DYNAMICS 8
411. INTERNATIONAL JOURNAL OF VEHICLE DESIGN 1
412. INTERNATIONAL JOURNAL OF WASTE RESOURCES 1
413. INTERNATIONAL JOURNAL ON ADVANCES IN SYSTEMS AND MEASUREMENT 1
414. INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING 3
415. INTERNATIONAL PROCEEDINGS OF CHEMICAL, BIOLOGICAL & NVIRONMENTAL ENGINEERING (IPCBEE) 1
416. INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF EMERGING TRENDS IN MULTIDISCIPLINARY 1
417. INTERNATIONAL REVIEW OF CIVIL ENGINEERING (IRECE) 1
418. INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL INNOVATIONS 2
419. INTERNATIONAL TRANSACTIONS ON ELECTRICAL ENERGY SYSTEMS 1
420. INTERNETOWY MAGAZYN FILOZOFICZNY HYBRIS 1
421. INZINERINE EKONOMIKA-ENGINEERING ECONOMICS 1
422. INŻYNIER BUDOWNICTWA 8
423. INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW ANTROPOGENICZNYCH 2
424. INŻYNIERIA BEZWYKOPOWA 1
425. INZYNIERIA EKOLOGICZNA 19
426. INZYNIERIA I APARATURA CHEMICZNA 6
427. INZYNIERIA I BUDOWNICTWO 18
428. INZYNIERIA I OCHRONA SRODOWISKA 2
429. INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 12
430. INZYNIERIA POWIERZCHNI 7
431. INZYNIERIA ROLNICZA 2
432. IOP CONFERENCE SERIES: EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCE 4
433. IOP CONFERENCE SERIES: EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCE 1
434. IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING 3
435. IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING [WOS] 15
436. IOSR JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT (IOSR-JBM) 3
437. IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF MECHANICAL ENGINEERING 1
438. ISKUSSTVENNYJ INTELLEKT-NAUČNO-TEORETIČESKIJ ŽURNAL (ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ) 5
439. ISRN PROBABILITY AND STATISTICS 1
440. IT-STROJAR.SK 1
441. ITM WEB OF CONFERENCES [WOS] 37
442. IZOLACJE 17
443. IZVESTÂ KYRGYZSKOGO GOSUDARSTVENNOGO TEHNIČESKOGO UNIVERSITETA IM. RAZZAKOVA 1
444. JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT 1
445. JCSI - JOURNAL OF COMPUTER SCIENCES INSTITUTE / ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU INFORMATYKI POLITECHNIKI LUBELSKIEJ 19
446. JOKULL 1
447. JOURNAL OF ACHIEVEMENTS OF MATERIALS AND MANUFACTURING ENGINEERING 1
448. JOURNAL OF ADHESION 1
449. JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY 8
450. JOURNAL OF ADVANCED OXIDATION TECHNOLOGIES 3
451. JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS 1
452. JOURNAL OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT 1
453. JOURNAL OF AIRCRAFT 2
454. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 14
455. JOURNAL OF ANIMAL PHYSIOLOGY AND ANIMAL NUTRITION 1
456. JOURNAL OF APPLIED ANALYSIS 1
457. JOURNAL OF APPLIED COMPUTER SCIENCE 1
458. JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATIONAL MECHANICS 2
459. JOURNAL OF APPLIED NONLINEAR DYNAMICS 1
460. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 2
461. JOURNAL OF APPLIED SPECTROSCOPY 2
462. JOURNAL OF AUTOMATION AND INFORMATION SCIENCES 1
463. JOURNAL OF AUTOMATION, MOBILE ROBOTICS & INTELLIGENT SYSTEMS - JAMRIS 1
464. JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART A 1
465. JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART B-APPLIED BIOMATERIALS 2
466. JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY 1
467. JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT (IOSR-JBM) 1
468. JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT 1
469. JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY 1
470. JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B-ANALYTICAL TECHNOLOGIES IN THE BIOMEDICAL AND LIFE SCIENCES 1
471. JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE 2
472. JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND MANAGEMENT 3
473. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION 3
474. JOURNAL OF CLINICAL NURSING 2
475. JOURNAL OF CO2 UTILIZATION 1
476. JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE 8
477. JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS 3
478. JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND NONLINEAR DYNAMICS 2
479. JOURNAL OF CONVEX ANALYSIS 1
480. JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH 7
481. JOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY 1
482. JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING 35
483. JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 1
484. JOURNAL OF EDUCATION, HEALTH AND SPORT 3
485. JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS 1
486. JOURNAL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES 1
487. JOURNAL OF ENGINEERING PHYSICS AND THERMOPHYSICS 1
488. JOURNAL OF ENGINEERING TECHNOLOGY 1
489. JOURNAL OF ENGINEERING TRIBOLOGY 1
490. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL QUALITY 2
491. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH 1
492. JOURNAL OF EVOLUTION EQUATIONS 1
493. JOURNAL OF FOOD PROCESS ENGINEERING 1
494. JOURNAL OF FRICTION AND WEAR 3
495. JOURNAL OF GEOMETRY AND PHYSICS 1
496. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS 1
497. JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY 3
498. JOURNAL OF INFORMETRICS 14
499. JOURNAL OF INTELLIGENT MATERIAL SYSTEMS AND STRUCTURES 1
500. JOURNAL OF INTERCULTURAL MANAGEMENT 1
501. JOURNAL OF INTERNATIONAL ADVANCED OTOLOGY. SUPLEMENT 2
502. JOURNAL OF IRON AND STEEL RESEARCH INTERNATIONAL 2
503. JOURNAL OF KONBIN 6
504. JOURNAL OF KONES 28
505. JOURNAL OF MACHINE ENGINEERING 1
506. JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 4
507. JOURNAL OF MANAGEMENT AND CHANGE 1
508. JOURNAL OF MANAGEMENT AND FINANCIAL SCIENCES 1
509. JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 1
510. JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY 1
511. JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS 2
512. JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS 4
513. JOURNAL OF MATHEMATICAL SCIENCES 1
514. JOURNAL OF MATHEMATICS AND APPLICATIONS 1
515. JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY 2
516. JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 1
517. JOURNAL OF MOLECULAR MODELING 2
518. JOURNAL OF NANO- AND ELECTRONIC PHYSICS 4
519. JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY 3
520. JOURNAL OF NATURAL FIBERS 4
521. JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS 3
522. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C 1
523. JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS 1
524. JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS 2
525. JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES 8
526. JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES [WOS] 4
527. JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY 1
528. JOURNAL OF PLANT NUTRITION 1
529. JOURNAL OF PLANT NUTRITION AND SOIL SCIENCE 2
530. JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY 1
531. JOURNAL OF PLASTIC FILM & SHEETING 1
532. JOURNAL OF POLISH CIMAC 1
533. JOURNAL OF POLYMER ENGINEERING 5
534. JOURNAL OF POSITIVE MANAGEMENT 1
535. JOURNAL OF PRE-CLINICAL AND CLINICAL RESEARCH 1
536. JOURNAL OF PROBABILITY 1
537. JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 1
538. JOURNAL OF RESEARCH IN BUSINESS AND MANAGEMENT 1
539. JOURNAL OF SCIENTOMETRIC RESEARCH 2
540. JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (SCIENCE) 2
541. JOURNAL OF SHENZHEN UNIVERSITY (HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES) 1
542. JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY 1
543. JOURNAL OF SOLAR ENERGY ENGINEERING-TRANSACTIONS OF THE ASME 1
544. JOURNAL OF SOLID STATE CHEMISTRY 1
545. JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION 1
546. JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELPOMENT 1
547. JOURNAL OF TECHNOLOGY AND EXPLOITATION IN MECHANICAL ENGINEERING 15
548. JOURNAL OF TERRAMECHANICS 1
549. JOURNAL OF THE BRAZILIAN SOCIETY OF MECHANICAL SCIENCES AND ENGINEERING 1
550. JOURNAL OF THE CHINESE CERAMIC SOCIETY 1
551. JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY 1
552. JOURNAL OF THE INSTITUTE OF ELECTROSTATICS JAPAN 1
553. JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS 4
554. JOURNAL OF THEORETICAL PROBABILITY 1
555. JOURNAL OF THERMAL STRESSES 1
556. JOURNAL OF TRACE ELEMENTS IN MEDICINE AND BIOLOGY 1
557. JOURNAL OF TRIBOLOGY-TRANSACTIONS OF THE ASME 1
558. JOURNAL OF VETERINARY DENTISTRY 1
559. JOURNAL OF VIBRATION AND ACOUSTICS-TRANSACTIONS OF THE ASME 1
560. JOURNAL OF VIBRATION AND CONTROL 1
561. JOURNAL OF VIBROENGINEERING 9
562. JOURNAL OF WATER CHEMISTRY AND TECHNOLOGY 1
563. JOURNAL OF WATER SUPPLY RESEARCH AND TECHNOLOGY-AQUA 1
564. KEY ENGINEERING MATERIALS 19
565. KEY ENGINEERING MATERIALS [WOS] 5
566. KIERUNEK WOD-KAN 2
567. KINETIC AND RELATED MODELS 1
568. KOMPOZYTY 8
569. KONTEKSTY. POLSKA SZTUKA LUDOWA 1
570. KOVÁRENSTVÍ 2
571. KRAKOWSKI SEMESTRALNIK STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2
572. KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING 4
573. KULTURA I WARTOSCI 4
574. KWARTALNIK ARCHITEKTURY I URBANISTYKI 2
575. KWARTALNIK HISTORII NAUKI I TECHNIKI 4
576. KWARTALNIK NAUKOWO-TECHNICZNY "OBROBKA METALU" 1
577. KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY 1
578. LANDSCAPE AND URBAN PLANNING 1
579. LATIN AMERICAN JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES 2
580. LECTURE NOTES IN MATHEMATICS 1
581. LEUKEMIA & LYMPHOMA 1
582. LINEAR ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS 1
583. LOGI SCIENTIFIC JOURNAL ON TRANSPORT AND LOGISTICS 8
584. LOGISTYKA 330
585. LOW TEMPERATURE PHYSICS 1
586. LUBELSKI INŻYNIER BUDOWNICTWA 5
587. LUBELSKI PORADNIK BUDOWLANY 12
588. MACHINE DESIGN 1
589. MACHINE DYNAMICS RESEARCH 6
590. MAGAZYN AUTOSTRADY. BUDOWNICTWO DROGOWO-MOSTOWE 7
591. MAGAZYN FOTOWOLTAIKA 2
592. MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING REVIEW 7
593. MANAGEMENT:SCIENCE AND EDUCATION 1
594. MANUFACTURING TECHNOLOGY : JOURNAL FOR SCIENCE, RESEARCH AND PRODUCTION 8
595. MARK 1
596. MARKETING I RYNEK 35
597. MARKETING I ZARZĄDZANIE 18
598. MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE 28
599. MASZYNY GORNICZE 1
600. MATEC WEB OF CONFERENCES 5
601. MATEC WEB OF CONFERENCES [WOS] 13
602. MATEMATYKA 2
603. MATERIALI IN TEHNOLOGIJE / MATERIALS AND TECHNOLOGY 7
604. MATERIALS 13
605. MATERIALS CHARACTERIZATION 2
606. MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS 4
607. MATERIALS LETTERS 3
608. MATERIALS RESEARCH PROCEEDINGS - MRP 1
609. MATERIALS SCIENCE 11
610. MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-MATERIALS FOR BIOLOGICAL APPLICATIONS 2
611. MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 1
612. MATERIALS SCIENCE FORUM 5
613. MATERIALS SCIENCE-POLAND 6
614. MATERIALWISSENSCHAFT UND WERKSTOFFTECHNIK 1
615. MATERIAŁY BUDOWLANE 69
616. MATERIAŁY KOMPOZYTOWE 8
617. MATHEMATICA SCANDINAVICA 1
618. MATHEMATICAL MODELS & METHODS IN APPLIED SCIENCES 1
619. MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING 2
620. MATHEMATICS AND MECHANICS OF SOLIDS 1
621. MATTER: INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 1
622. MEASUREMENT 5
623. MEASUREMENT SCIENCE & TECHNOLOGY 1
624. MECCANICA 21
625. MECHANICAL SCIENCES 1
626. MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING 7
627. MECHANICS AND CONTROL 3
628. MECHANICS AND MECHANICAL ENGINEERING 9
629. MECHANICS RESEARCH COMMUNICATIONS 2
630. MECHANIK 92
631. MECHANIZACJA I AUTOMATYZACJA GORNICTWA 5
632. MEDICAL SCIENCE MONITOR 1
633. MEDITERRANEAN JOURNAL OF MATHEMATICS 3
634. MEDYCYNA OGOLNA I NAUKI O ZDROWIU 1
635. MEDYCYNA SPORTOWA 2
636. MEDYCYNA SRODOWISKOWA - ENVIRONMENTAL MEDICINE 1
637. METALURGIJA 15
638. METODY ILOSCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH 1
639. METODY INFORMATYKI STOSOWANEJ 4
640. METROLOGY AND MEASUREMENT SYSTEMS 11
641. MICROELECTRONIC ENGINEERING 1
642. MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS 3
643. MICROSCOPY RESEARCH AND TECHNIQUE 1
644. MINERALOGIA 1
645. MINERALS 2
646. MISCELLANEA GEOGRAPHICA 1
647. MODELOWANIE INŻYNIERSKIE 4
648. MODERN CONSERVATION = MODERN KONZERVACIJ̌A 1
649. MODERN MANAGEMENT REVIEW 4
650. MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS 2
651. MOLECULAR SIMULATION 1
652. MONITOR WOŁYŃSKI 1
653. MOSTY 2
654. MOTROL. MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA 19
655. MTM MACHINES TECHNOLOGIES MATERIALS 2
656. NANOMATERIALS 1
657. NANOMEDICINE 1
658. NANOSCALE RESEARCH LETTERS 2
659. NAPĘDY I STEROWANIE - MIESIĘCZNIK NAUKOWO-TECHNICZNY 8
660. NAUKA I GOSPODARKA 1
661. NAUKI INZYNIERSKIE I TECHNOLOGIE. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU 1
662. NAUKI O FINANSACH. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU 2
663. NAUKI O ZARZADZANIU. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU 1
664. NAUKI SPOLECZNE. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU 1
665. NAUKOVI NOTATKI : MIŻVUZIVSKIJ ZBIRNIK 1
666. NAUKOVI VISTI NTUU KPI 1
667. NAUKOVIJ VÌSNIK KREMENECʼKOЇ OBLASNOЇ GUMANITARNOЇ-PEDAGOGÌČNOЇ AKADEMIЇ ÌM. TARASA ŠEVČENKA. SERIÂ: PEDAGOGIKA 2
668. NAUKOVO-POPUL’ÂRNIJ ŽURNAL NAŠA SPAŜINA 1
669. NAUKOVYJ VISNIK KREMENECʼKOGO OBLASNOGO GUMANITARNO-PEDAGOGÌČNOGO ÌNSTITUTU ÌM. TARASA ŠEVČENKA 1
670. NESTOR 2
671. NEUROTOXICITY RESEARCH 1
672. NEWS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN. SERIES OF GEOLOGY AND TECHNICAL SCIENCES 3
673. NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY 16
674. NONLINEAR DYNAMICS 7
675. NORDIC JOURNAL OF PSYCHIATRY 1
676. NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE 2
677. NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZADZANIA 4
678. NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B-BEAM INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS 1
679. NUKLEONIKA 15
680. NUTRIENTS 1
681. OBIEKTY INŻYNIERSKIE 2
682. OBROBKA PLASTYCZNA METALI 2
683. OCHRONA PRZED KOROZJA 2
684. OCHRONA SRODOWISKA 9
685. OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA KOMUNALNA 1
686. OCHRONA SRODOWISKA I ZASOBOW NATURALNYCH 1
687. OCHRONA ZABYTKOW 2
688. OPEN ACCESS LIBRARY 1
689. OPEN ENGINEERING 4
690. OPEN MATHEMATICS 1
691. OPTICA APPLICATA 3
692. OPTICS COMMUNICATIONS 1
693. OPTICS EXPRESS 1
694. OPTO-ELECTRONICS REVIEW 2
695. OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS-RAPID COMMUNICATIONS 1
696. OPUSCULA MATHEMATICA 1
697. ORGANIZACJA I KIEROWANIE 1
698. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE : KWARTALNIK NAUKOWY 11
699. ORGANOHALOGEN COMPOUNDS 1
700. OSTRY DYZUR 1
701. OŚWIETLENIE LED 1
702. OZONE-SCIENCE & ENGINEERING 1
703. PALIWO I ENERGETYKA 1
704. PAMM : PROCEEDINGS IN APPLIED MATHEMATICS AND MECHANICS 1
705. PANORAMA ŻÓŁKIEWSKA : KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY 1
706. PARAGRAF NA DRODZE. PRAWNE I KRYMINALISTYCZNE PROBLEMY RUCHU DROGOWEGO 1
707. PAUZA AKADEMICKA : TYGODNIK POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI 2
708. PERIODICA MATHEMATICA HUNGARICA 1
709. PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING 2
710. PERSPECTIVES - JOURNAL ON ECONOMIC ISSUES 1
711. PHASE TRANSITIONS 1
712. PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS 1
713. PHYSICA C-SUPERCONDUCTIVITY AND ITS APPLICATIONS 1
714. PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE 1
715. PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS 1
716. PHYSICAL ACTIVITY REVIEW 1
717. PHYSICO-CHEMICAL MECHANICS OF MATERIALS 7
718. PHYSICOCHEMICAL PROBLEMS OF MINERAL PROCESSING 1
719. PHYSICS LETTERS A 1
720. PHYSICS PROCEDIA 2
721. PIDVODNI TEHNOLGIЇ 1
722. PLAGIAT - CZASOPISMO STUDENTÓW POLITECHNIKI LUBELSKIEJ 1
723. PLASMA CHEMISTRY AND PLASMA PROCESSING 1
724. PLASMA PROCESSES AND POLYMERS 2
725. PLASMA SCIENCE & TECHNOLOGY 1
726. PLASMA SOURCES SCIENCE & TECHNOLOGY 1
727. PLAST NEWS 6
728. PLASTICS PRODUCTION : ČASOPIS PRO PLASTIKÁŘSKÝ PRŮMYSL = MAGAZINE FOR PLASTICS INDUSTRY = ZEITSCHRIFT FÜR DIE KUNSTOFFINDUSTRIE 4
729. PLASTY A KAUČUK 1
730. PLOS ONE 3
731. POČVOVEDENIE 1
732. POLIMERY 20
733. POLISH JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY 1
734. POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES 4
735. POLISH JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES 1
736. POLISH MARITIME RESEARCH 2
737. POLITYKA ENERGETYCZNA -ENERGY POLICY JOURNAL 3
738. POLITYKA I SPOLECZENSTWO 1
739. POLSKI MERKURIUSZ LEKARSKI 1
740. POLSKI PRZEGLAD CHIRURGICZNY 1
741. POLYMER COMPOSITES 1
742. POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE 1
743. POLYMER SCIENCES 1
744. POLYMER TESTING 1
745. POLYMERS 4
746. POMIARY - AUTOMATYKA - ROBOTYKA 7
747. POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA 28
748. POMPY, POMPOWNIE 1
749. PORADNIK INSPEKTORA NADZORU KIEROWNIKA BUDOWY I INWESTORA 2
750. POSTEPY DERMATOLOGII I ALERGOLOGII 1
751. POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY 110
752. POSTEPY TECHNIKI PRZETWORSTWA SPOZYWCZEGO 6
753. POULTRY SCIENCE 1
754. POWDER METALLURGY AND METAL CERAMICS 2
755. POŽEŽNA BEZPEKA : ZBÌRNÌK NAUKOViH PRAC' 5
756. POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS. ELECTRICAL ENGINEERING 19
757. PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 1
758. PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE 32
759. PRACE NAUKOWE INSTYTUTU MASZYN, NAPEDOW I POMIAROW ELEKTRYCZNYCH POLITECHNIKI WROCLAWSKIEJ. ZAGADNIENIA MASZYN, NAPEDOW I POMIAROW ELEKTRYCZNYCH, SERIA: STUDIA I MATERIALY 1
760. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI SLASKIEJ. ELEKTRYKA 1
761. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, SERIA: ELEKTRONIKA 1
762. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. TRANSPORT 7
763. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU 37
764. PRAKSEOLOGIA 1
765. PROBABILITY AND MATHEMATICAL STATISTICS 1
766. PROBLEMI TERTÂ TA ZNOŠUVANNÂ / PROBLEMS OF FRICTION AND WEAR 3
767. PROBLEMS OF TRIBOLOGY 24
768. PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 25
769. PROBLEMY EKSPLOATACJI. MAINTENANCE PROBLEMS / JOURNAL OF MACHINE CONSTRUCTION AND MAINTENANCE 5
770. PROBLEMY UPRAVLENIÂ I INFORMATIKI 3
771. PROCEDIA -SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES 2
772. PROCEDIA CIRP [WOS] 2
773. PROCEDIA COMPUTER SCIENCE 1
774. PROCEDIA ECONOMICS AND FINANCE [WOS] 3
775. PROCEDIA ENGINEERING 1
776. PROCEDIA ENGINEERING [WOS] 16
777. PROCEDIA IUTAM 1
778. PROCEDIA IUTAM [WOS] 1
779. PROCEDIA MANUFACTURING 1
780. PROCEDIA MANUFACTURING [WOS] 1
781. PROCEDIA MATERIALS SCIENCE 2
782. PROCEEDINGS OF ECOPOLE 41
783. PROCEEDINGS OF THE ICE - ENGINEERING AND COMPUTATIONAL MECHANICS 1
784. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-STRUCTURES AND BUILDINGS 1
785. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART B-JOURNAL OF ENGINEERING MANUFACTURE 1
786. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART C-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING SCIENCE 3
787. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART H-JOURNAL OF ENGINEERING IN MEDICINE 1
788. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART J-JOURNAL OF ENGINEERING TRIBOLOGY 1
789. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART K-JOURNAL OF MULTI-BODY DYNAMICS 3
790. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART P-JOURNAL OF SPORTS ENGINEERING AND TECHNOLOGY 1
791. PROCEEDINGS OF THE ROMANIAN ACADEMY SERIES A-MATHEMATICS PHYSICS TECHNICALSCIENCES INFORMATION SCIENCE 1
792. PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION 1
793. PRODUCTION MANAGER 10
794. PROJEKTOWANIE I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE 3
795. PROTETYKA STOMATOLOGICZNA 1
796. PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE 34
797. PRZEDSIEBIORSTWO & FINANSE 1
798. PRZEDSIEBIORSTWO WE WSPOLCZESNEJ GOSPODARCE - TEORIA I PRAKTYKA (RESEARCH ON ENTERPRISE IN MODERN ECONOMY - THEORY AND PRACTICE) 1
799. PRZEGLAD BUDOWLANY 44
800. PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY 353
801. PRZEGLAD GEODEZYJNY 1
802. PRZEGLAD GEOLOGICZNY 1
803. PRZEGLAD GORNICZY 2
804. PRZEGLAD KOMUNIKACYJNY 4
805. PRZEGLAD MECHANICZNY 20
806. PRZEGLĄD NAUKOWY INŻYNIERIA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA 2
807. PRZEGLAD ORGANIZACJI 16
808. PRZEGLAD SPAWALNICTWA 10
809. PRZEGLAD STATYSTYCZNY 1
810. PRZEGLĄD TECHNICZNY. GAZETA INŻYNIERSKA 1
811. PRZEMYSL CHEMICZNY 48
812. PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY 4
813. PRZETWORSTWO TWORZYW 71
814. PRZYSZŁOŚĆ: ŚWIAT-EUROPA-POLSKA 1
815. PSYCHIATRY RESEARCH-NEUROIMAGING 1
816. PUA PRZESTRZEŃ URBANISTYKA ARCHITEKTURA 1
817. PUBLICATIONES MATHEMATICAE-DEBRECEN 1
818. QUALITY OF LIFE RESEARCH, SUPLEMENT 1 1
819. QUALITY TECHNOLOGY AND QUANTITATIVE MANAGEMENT 1
820. QUEEN MARY JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY 1
821. RADIATION MEASUREMENTS 1
822. RADIATION PROTECTION DOSIMETRY 1
823. RAPID COMMUNICATIONS IN MASS SPECTROMETRY 1
824. RAPID PROTOTYPING JOURNAL 1
825. REACTIVE & FUNCTIONAL POLYMERS 1
826. REAL ESTATE MANAGEMENT AND VALUATION / STUDIA I MATERIALY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOSCI 4
827. RECENT PATENTS ON MECHANICAL ENGINEERING 1
828. REGION LUBELSKI 2
829. REGIONAL SCIENCE INQUIRY 1
830. REGIONAL STUDIES, REGIONAL SCIENCE 1
831. RELIABILITY: THEORY & APPLICATIONS 1
832. RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS 1
833. RENOWACJE I ZABYTKI 2
834. REPORTS OF THE SCIENTIFIC-TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING 1
835. RESEARCH EVALUATION 1
836. RESULTS IN MATHEMATICS 1
837. REVIEW OF FACULTY OF ENGINEERING. ANALECTA TECHNICA SZEGEDINENSIA - UNIVERSITY OF SZEGED 1
838. ROCZNIK LUBELSKIEGO TOWARZYSTWA GENEALOGICZNEGO 1
839. ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA 68
840. ROCZNIKI EKONOMII I ZARZADZANIA 1
841. ROCZNIKI HUMANISTYCZNE 1
842. ROCZNIKI KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH 12
843. ROCZNIKI NAUK SPOLECZNYCH 2
844. ROCZNIKI NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TURYSTYKI W BIALYMSTOKU 1
845. ROCZNIKI PEDAGOGICZNE 1
846. ROCZNIKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ i STOSOWANEJ 2
847. ROCZNIKI WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU I ADMINISTRACJI W ŁUKOWIE 1
848. ROLA INFORMATYKI W NAUKACH EKONOMICZNYCH I SPOLECZNYCH. INNOWACJE I IMPLIKACJE INTERDYSCYPLINARNE 13
849. RUCH FILOZOFICZNY 1
850. RUCH PEDAGOGICZNY 1
851. RUDY I METALE NIEZELAZNE 31
852. RUSZTOWANIA 9
853. RYNEK ENERGII 45
854. RYNEK INSTALACYJNY 2
855. RZECZOZNAWCA MAJATKOWY 5
856. SAE INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINES [WOS] 1
857. SCIENCE AND ENGINEERING OF COMPOSITE MATERIALS 1
858. SCIENCE AND TECHNIQUE 1
859. SCIENTIFIC BULLETIN OF CHELM - SECTION OF PEDAGOGY 1
860. SCIENTIFIC LETTERS INTERNATIONAL SOCIETY OF MICHAL BALUDANSKY 1
861. SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE. SERIES B. JAN PERNER TRANSPORT FACULTY 1
862. SCIENTIFIC PROCEEDINGS FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING 1
863. SCIENTIFIC WORLD JOURNAL 1
864. SCIENTOMETRICS 7
865. SCRIPTA MATERIALIA 1
866. SEMIGROUP FORUM 2
867. SENSORS 7
868. SENSORS & TRANSDUCERS JOURNAL 1
869. SENSORS AND ACTUATORS A-PHYSICAL 1
870. SENSORS AND MATERIALS 2
871. SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY 1
872. SHOCK AND VIBRATION 4
873. SMART MATERIALS & STRUCTURES 1
874. SOIL SCIENCE SOCIETY OF AMERICA JOURNAL 1
875. SOLAR ENERGY 1
876. SOLID STATE COMMUNICATIONS 1
877. SOLID STATE IONICS 2
878. SOLID STATE PHENOMENA 22
879. SOLVENT EXTRACTION AND ION EXCHANGE 1
880. SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY 2
881. SPECTROSCOPY LETTERS 1
882. STAL, METALE & NOWE TECHNOLOGIE 8
883. STEEL RESEARCH INTERNATIONAL 6
884. STRENGTH OF MATERIALS 3
885. STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1
886. STROJNISKI VESTNIK-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING 2
887. STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS 2
888. STRUCTURE AND ENVIRONMENT 2
889. STUDIA EKONOMICZNE I REGIONALNE/ ECONOMIC AND REGIONAL STUDIES 1
890. STUDIA EKONOMICZNE REGIONU ŁÓDZKIEGO 4
891. STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH 17
892. STUDIA GEOTECHNICA ET MECHANICA 1
893. STUDIA I MATERIAŁY CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZO-LEŚNEJ / PROCEEDINGS OF THE CENTER FOR NATURE AND FORESTRY EDUICATION 1
894. STUDIA I PRACE WYDZIALU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZADZANIA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO 13
895. STUDIA INFORMATICA 6
896. STUDIA INFORMATICA / ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, SERIA: INFORMATYKA 9
897. STUDIA IURIDICA LUBLINENSIA 1
898. STUDIA KOMITETU PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU PAN 1
899. STUDIA PHILOSOPHICA WRATISLAVIENSIA 1
900. STUDIA REGIONALIA 1
901. STUDIA SCIENCIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE UNIVERSITAS CATHOLICA RUZOMBEROK 1
902. STUDIA SPOŁECZNE 1
903. STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI MATHEMATICA 1
904. STUDIES & PROCEEDINGS OF POLISH ASSOCIATION FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT 12
905. STUDIES IN LOGIC, GRAMMAR AND RETHORIC 4
906. SUČASNÌ TEHNOLOGÌÏ V MAŠINOBUDUVANNÌ TA TRANSPORTÌ 1
907. SUPERCONDUCTOR SCIENCE & TECHNOLOGY 1
908. SUR - SŁUŻBY UTRZYMANIA RUCHU 17
909. SUR - SŁUŻBY UTRZYMANIA RUCHU. WYDANIE SPECJALNE 1
910. SUSTAINABILITY 1
911. ŚWIAT KOMINKÓW 4
912. SYSTEMY LOGISTYCZNE WOJSK 4
913. SZEF UTRZYMANIA RUCHU 8
914. TASK QUARTERLY 7
915. TECHNOLÓG 6
916. TECHNOLÓG 1
917. TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU 46
918. TECHNOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF ECONOMY 3
919. TECHNOLOGICAL COMPLEXES [ТЕХНОЛОГІЧНІ КОМПЛЕКСИ] 5
920. TECHNOLOGICAL ENGINEERING 1
921. TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE 2
922. TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN 37
923. TEKA KOMISJI MOTORYZACJI I ENERGETYKI ROLNICTWA PAN 26
924. TERMOELEKTRIČESTVO 1
925. THE MACROTHEME REVIEW 1
926. THE ARCHIVES OF AUTOMOTIVE ENGINEERING -ARCHIWUM MOTORYZACJI 2
927. THE BULLETIN OF KAZNU 1
928. THE INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES (IJBMS) 3
929. THE TQM JOURNAL 1
930. THEORETICAL AND APPLIED FRACTURE MECHANICS 1
931. THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS LETTERS 3
932. THEORETICAL POPULATION BIOLOGY 1
933. THERMAL SCIENCE 1
934. THIN SOLID FILMS 1
935. THIN-WALLED STRUCTURES 4
936. THINK - STUDENCKIE NAUKOWE CZASOPISMO INTERNETOWE 1
937. TM-TECHNISCHES MESSEN 1
938. TRANSACTIONS OF THE ASABE 1
939. TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF AVIATION - PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA 15
940. TRANSACTIONS OF THE MATERIALS RESEARCH SOCIETY OF JAPAN 2
941. TRANSFER INOVÁCIÍ 6
942. TRANSPORT 1
943. TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 2
944. TRANSPORT AND TELECOMMUNICATION JOURNAL 1
945. TRANSPORT PROBLEMS / PROBLEMY TRANSPORTU 8
946. TRANSPORT PRZEMYSLOWY I MASZYNY ROBOCZE 1
947. TRANSPORTATION RESEARCH PROCEDIA [WOS] 1
948. TRIBOLOGIA 11
949. TRIBOLOGY INTERNATIONAL 1
950. TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO 97
951. TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY 2
952. TURKISH JOURNAL OF MATHEMATICS 3
953. TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY 1
954. TURYSTYKA KULTUROWA 1
955. TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE 23
956. TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE - DODATEK: AUTOMATYKA I OPROGRAMOWANIA 1
957. TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE - DODATEK: WTRYSKARKI I WTRYSK TWORZYW 1
958. TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE – DODATEK: SYSTEMY CHŁODZENIA 1
959. Ukraiński Urząd Patentowy [Wzór użytkowy] 6
960. ULTRASONICS SONOCHEMISTRY 1
961. VACUUM 6
962. VIBRATIONS IN PHYSICAL SYSTEMS 2
963. VIBROENGINEERING PROCEDIA 1
964. VIESTNIK NÂC RK PERIODIČESKIJ NAUČNO-TEHNIČESKIJ ŽURNAL NACIONAL’NOGO ÂDERNOGO CENTRA RESPUBLIKI KAZAHSTAN = NNC RK BULLETIN RESEARCH AND TECHNOLOGY REVIEW NATIONAL NUCLEAR CENTER OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 1
965. VÌSNIK ĽVÌVSʼGOGO NACÌONAĽ ́NOGO AGRARNOGO UNÌVERSITETU. AGROÌNŽENERNÌ DOSLÌDŽENNÂ 1
966. VÌSNIK HARKÌVSʹKOÏ DERŽAVNOÏ AKADEMÌÏ DIZAJNU Ì MISTECTV 1
967. VÌSNIK KIÏVSʹKOGO NACÌONALʹNOGO UNÌVERSITETU ÌMENÌ TARASA ŠEVČENKA.SERÌÂ FÌZIKO-MATEMATIČNÌ NAUKI 1
968. VISNIK NACIONALNOGO TEHNIČNOGO UNIVERSITETU UKRA?NI " KI?VS'KIJ POLITEHNIČNIIJ INSTITUT" : JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING THE NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE" 1
969. VISNIK NACIONALNOGO UNIVERSITETU ''LVIVSKA POLITEHNIKA'' : TEORIÂ I PRAKTIKA BUDIVNICTVA 4
970. VISNIK NACIONALNOGO UNIVERSITETU ''LVIVSKA POLITEHNIKA'' : HÌMÌÂ, TEHNOLOGÌÂ REČOVIN TA ÏH ZASTOSUVANNÂ 2
971. VODA MAGAZINE 1
972. VODNI RESURSY I VODOKORYSTUVANNYA VRV 1
973. WASTE MANAGEMENT 3
974. WATER 1
975. WATER AND WATER PURIFICATION TECHNOLOGIES. SCIENTIFIC AND TECHNICAL NEWS 1
976. WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY 1
977. WEAR 1
978. WIADOMOSCI ELEKTROTECHNICZNE 13
979. WIADOMOSCI GORNICZE 2
980. WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE - JOURNAL OF HERITAGE CONSERVATION 2
981. WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 8
982. WIADOMOSCI UBEZPIECZENIOWE 1
983. WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 413
984. WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [O] 13
985. WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] 82
986. WIEDZA I ŻYCIE 1
987. WIND AND STRUCTURES 2
988. WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS 1
989. WIT TRANSACTIONS ON THE BUILT ENVIRONMENT 1
990. WODOCIĄGI - KANALIZACJA 1
991. WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY 3
992. WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL, COMPUTER, ENERGETIC, ELECTRONIC AND COMMUNICATION ENGINEERING 3
993. WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL, AEROSPACE, INDUSTRIAL, MECHATRONIC AND MANUFACTURING ENGINEERING 1
994. WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING 2
995. WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL, ENVIRONMENTAL, STRUCTURAL, CONSTRUCTION AND ARCHITECTURAL ENGINEERING 1
996. WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL AND ECOLOGICAL ENGINEERING 2
997. WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL AND HEALTH SCIENCES 2
998. WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY 1
999. WORLD SCIENTIFIC NEWS 1
1000. WORLD TRANSACTIONS ON ENGINEERING AND TECHNOLOGY EDUCATION 1
1001. WSCHÓD : KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY 1
1002. WSCHODNI ROCZNIK HUMANISTYCZNY 1
1003. WSPÓŁCZESNA ONKOLOGIA-CONTEMPORARY ONCOLOGY 1
1004. WULFENIA 2
1005. WYCENA - WARTOSC, OBROT, ZARZADZANIE NIERUCHOMOSCIAMI 3
1006. WYROBY MEDYCZNE 2
1007. ZABEZPIECZENIA 5
1008. ZAKAZENIA 1
1009. ZAMM-ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND MECHANIK 2
1010. ZARZADZANIE FINANSAMI I RACHUNKOWOSC 1
1011. ZARZADZANIE I EDUKACJA 1
1012. ZARZĄDZANIE I FINANSE / JOURNAL OF MANAGEMENT AND FINANCE 9
1013. ZARZADZANIE PRZEDSIEBIORSTWEM 4
1014. ZARZADZANIE. TEORIA I PRAKTYKA 2
1015. ZBÌRNIK NAUKOVIH PRAC’ VINNIC’KOGO NACÌONAL’NOGO AGRARNOGO UNÌVERSITETU 2
1016. ZDROWIE PUBLICZNE 2
1017. ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND PHYSIK 1
1018. ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION A-A JOURNAL OF PHYSICAL SCIENCES 2
1019. ZESZYT SPECJALNY IZBY GOSPODARCZEJ "WODOCIĄGI POLSKIE" 1
1020. ZESZYTY NAUKOWE - WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI W WARSZAWIE 10
1021. ZESZYTY NAUKOWE / AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE 4
1022. ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIA PAN 4
1023. ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDOW / POLITECHNIKA WARSZAWSKA 14
1024. ZESZYTY NAUKOWE INZYNIERIA LADOWA I WODNA W KSZTALTOWANIU SRODOWISKA 2
1025. ZESZYTY NAUKOWE KOLEGIUM GOSPODARKI SWIATOWEJ 1
1026. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ. EKONOMIA I ZARZĄDZANIE 3
1027. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZESTOCHOWSKIEJ ZARZADZANIE 3
1028. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, SERIA: ELEKTRYKA 15
1029. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI OPOLSKIEJ, SERIA MECHANIKA 1
1030. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNANSKIEJ, SERIA: BUDOWA MASZYN I ZARZADZANIE PRODUKCJA 1
1031. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNANSKIEJ. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 3
1032. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, EKONOMIA I NAUKI HUMANISTYCZNE 1
1033. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: MECHANIKA 8
1034. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY 24
1035. ZESZYTY NAUKOWE SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE. POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING 9
1036. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDANSKIEGO. EKONOMIKA TRANSPORTU I LOGISTYKA = RESEARCH JOURNAL OF THE UNIVERSITY OF GDAŃSK TRANSPORT ECONOMICS AND LOGISTICS 1
1037. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO "PRACE Z PRAWA WLASNOSCI INTELEKTUALNEJ" 1
1038. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH. SERIA: ADMINISTRACJA I ZARZADZANIE 5
1039. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG 21
1040. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU 40
1041. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA 11
1042. ZESZYTY NAUKOWE WSEI SERIA EKONOMIA 1
1043. ZESZYTY NAUKOWE WSEI SERIA TRANSPORT I INFORMATYKA 7
1044. ZESZYTY NAUKOWE WYDZIALU ELEKTRONIKI I INFORMATYKI 4
1045. ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 3
1046. ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDANSKIEJ 13
1047. ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH IM. GEN T. KOŚCIUSZKI / JOURNAL OF SCIENCE OF THE MILITARY ACADEMY OF LAND FORCES 11
1048. ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY BANKOWEJ WE WROCLAWIU 1
1049. ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY EKONOMICZNO-SPOLECZNEJ W OSTROLECE 1
1050. ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY HUMANITAS ZARZADZANIE 3
1051. ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU 4
1052. ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-SPOŁECZNEJ W OSTROŁĘCE 1
1053. ZESZYTY NAUKOWE, WYŻSZA SZKOŁA SPOŁECZNO-PRZYRODNICZA IM. WINCENTEGO POLA W LUBLINIE, TURYSTYKA I REKREACJA 1
1054. ZESZYTY NAUKOWE. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE / POLITECHNIKA LODZKA 1
1055. ZESZYTY NAUKOWE. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE / POLITECHNIKA SLASKA 16
1056. ZESZYTY NAUKOWE. STUDIA INFORMATICA / UNIWERSYTET SZCZECINSKI 2
1057. ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU 5
1058. ZTM NEWS 4
1059. ПОРОШКОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ [POROŠKOVAÂ METALLURGIÂ] 1
1060. ПОРОШКОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ [POROŠKOVAÂ METALLURGIÂ] = POWDER METALLURGY 1
1061. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ = SUČASNÌ PROBLEMI ARHÌTEKTURI TA MÌSTOBUDUVANNÂ 1