Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Czasopisma

Liczba tytułów: 1047
Liczba publikacji:7510
Lp. Tytuł Publikacje
1. E3S WEB OF CONFERENCES [WOS] 8
2. A10 NEW EUROPEAN ARCHITECTURE 10
3. ABSTRACT AND APPLIED ANALYSIS 2
4. ACADEMIA : MAGAZYN POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1
5. ACADEMIC JOURNAL OF MANUFACTURING ENGINEERING 3
6. ACADEMIC JOURNAL OF SCIENCE 2
7. ACTA ENERGETICA 8
8. ACTA GEOLOGICA POLONICA 1
9. ACTA INNOVATIONS 1
10. ACTA MATHEMATICA HUNGARICA 4
11. ACTA MECHANICA ET AUTOMATICA 6
12. ACTA MECHANICA SLOVACA 6
13. ACTA METALLURGICA SLOVACA 2
14. ACTA NEUROPSYCHOLOGICA 1
15. ACTA OF BIOENGINEERING AND BIOMECHANICS 1
16. ACTA PHYSICA POLONICA A 99
17. ACTA POLONIAE PHARMACEUTICA DRUG RESEARCH 2
18. ACTA SCIENTIARUM POLONORUM TECHNICA AGRARIA 2
19. ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS. SECTIO A, NAUKI HUMANISTYCZNE, SPOLECZNE I TECHNICZNE 2
20. ACTA TECHNICA CORVINIENSIS – BULLETIN OF ENGINEERING 1
21. ACTA TECHNICA JAURINENSIS 2
22. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA OECONOMICA 1
23. ACTUAL PROBLEMS OF COMPUTER SCIENCE 2
24. ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS 66
25. ADMINISTRATOR 1
26. ADSORPTION SCIENCE & TECHNOLOGY 2
27. ADSORPTION-JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ADSORPTION SOCIETY 1
28. ADVANCED ENGINEERING MATERIALS 2
29. ADVANCED MATERIALS RESEARCH 3
30. ADVANCED SCIENCE LETTERS [WOS] 4
31. ADVANCES IN APPLIED PLASMA SCIENCE 2
32. ADVANCES IN COLLOID AND INTERFACE SCIENCE 4
33. ADVANCES IN CONDENSED MATTER PHYSICS 1
34. ADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY 4
35. ADVANCES IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING 1
36. ADVANCES IN MATHEMATICS: SCIENTIC JOURNAL 1
37. ADVANCES IN NATURAL SCIENCES: THEORY & APPLICATIONS 1
38. ADVANCES IN POLYMER TECHNOLOGY 1
39. ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL 209
40. AGRICULTURAL ENGINEERING 1
41. AGRICULTURE AND AGRICULTURAL SCIENCE PROCEDIA [WOS] 1
42. AGRONOMY RESEARCH 1
43. AIP CONFERENCE PROCEEDINGS 2
44. AIP CONFERENCE PROCEEDINGS [WOS] 36
45. AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY 15
46. ALLERGY 1
47. AMERICAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE 3
48. ANALECTA. STUDIA I MATERIALY Z DZIEJOW NAUKI 1
49. Analysis and Simulation of Electrical and Computer Systems 1
50. ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY 1
51. ANNALES HENRI POINCARE 1
52. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA SECTIO AI INFORMATICA 1
53. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, PHARMACIA, SECTIO DDD / CURRENT ISSUES IN PHARMACY AND MEDICAL SCIENCES 9
54. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, SECTIO A, MATHEMATICA 7
55. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, SECTIO AA, CHEMIA 2
56. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, SECTIO H OECONOMIA 2
57. ANNALS OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE 11
58. ANNALS OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS [ACSIS] 1
59. ANNALS OF FACULTY OF ENGINEERING HUNEDOARA - INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING 1
60. ANNALS OF MARKETING MANAGEMENT & ECONOMICS 2
61. ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES 1
62. ANNALS OF WULS, FORESTRY AND WOOD TECHNOLOGY 1
63. APARATURA BADAWCZA I DYDAKTYCZNA 1
64. APPLIED COMPOSITE MATERIALS 1
65. APPLIED COMPUTATIONAL ELECTROMAGNETICS SOCIETY JOURNAL 1
66. APPLIED COMPUTER SCIENCE 68
67. APPLIED ENERGY 1
68. APPLIED MATHEMATICAL MODELLING 1
69. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION 2
70. APPLIED OPTICS 3
71. APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING 3
72. APPLIED PHYSICS LETTERS 2
73. APPLIED SCIENCES-BASEL 3
74. APPLIED SOFT COMPUTING 1
75. APPLIED SURFACE SCIENCE 3
76. APPLIED THERMAL ENGINEERING 3
77. ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING 1
78. ARCHITECTURAE ET ARTIBUS 2
79. ARCHITECTURE - CIVIL ENGINEERING - ENVIRONMENT 6
80. ARCHITECTUS 1
81. ARCHITEKTURA & BIZNES 2
82. ARCHITEKTURA MURATOR 17
83. ARCHIV DER MATHEMATIK 3
84. ARCHIVE OF APPLIED MECHANICS 1
85. ARCHIVE OF MECHANICAL ENGINEERING 1
86. ARCHIVES OF ACOUSTICS 3
87. ARCHIVES OF BUSINESS RESEARCH 1
88. ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING 19
89. ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING 11
90. ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL PROTECTION 5
91. ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING 1
92. ARCHIVES OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING 6
93. ARCHIVES OF MECHANICS 1
94. ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS 44
95. ARCHIVES OF ORAL BIOLOGY 1
96. ARCHIVES OF TRANSPORT 1
97. ARCHIVES OF TRANSPORT SYSTEM TELEMATICS 2
98. ARCHIWA BIBLIOTEKI I MUZEA KOSCIELNE 1
99. ARCHIWUM GOSPODARKI ODPADAMI I OCHRONY SRODOWISKA / ARCHIVES OF WASTE MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION 1
100. ARCHIWUM INSTYTUTU INZYNIERII LADOWEJ 4
101. ARCHIWUM TECHNOLOGII MASZYN I AUTOMATYZACJI 1
102. ATINER'S CONFERENCE PAPER SERIES 2
103. ATMOSPHERIC ENVIRONMENT 1
104. AURA 1
105. AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE 180
106. AUTOMATION IN CONSTRUCTION 1
107. AUTOMATYKA / AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE 1
108. AUTOMATYKA ELEKTROENERGETYCZNA 1
109. AUTOPORTRET- PISMO O DOBREJ PRZESTRZENI 1
110. AVTOMATIZOVANÌ BÌBLÌOTEČNÌ SISTEMI – ÌNFORMACÌJNIJ PROSTÌR BÌBLÌOTEKÌ – POL’S’KO-UKRAЇNS’KIJ DOSVÌD 1
111. BALTIC JOURNAL OF ROAD AND BRIDGE ENGINEERING 1
112. BAROMETR REGIONALNY 10
113. BEITRÄGE ZUR ALGEBRA UND GEOMETRIE / CONTRIBUTIONS TO ALGEBRA AND GEOMETRY 1
114. BEZPIECZENSTWO I TECHNIKA POZARNICZA 2
115. BIBLIOTEKA I EDUKACJA 4
116. BIBLIOTEKARZ 1
117. BIBLIOTEKARZ LUBELSKI 1
118. BIBLIOTHECA NOSTRA. SLASKI KWARTALNIK NAUKOWY 1
119. BIO-ALGORITHMS AND MED-SYSTEMS 2
120. BIOCYBERNETICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING 1
121. BIOLOGY OF SPORT 1
122. BIOMEDICAL ENGINEERING ONLINE 2
123. BIORESOURCE TECHNOLOGY 2
124. BIULETYN EBIB 4
125. BIULETYN EDUKACJI MEDIALNEJ 1
126. BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ 139
127. BIULETYN INSTYTUTU SPAWALNICTWA W GLIWICACH 1
128. BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 430
129. BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE 104
130. BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : ZNAKI TOWAROWE 2
131. BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ 8
132. BMC VETERINARY RESEARCH 1
133. BOLETIN DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE CERAMICA Y VIDRIO 1
134. BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA 221
135. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA 3
136. BUILDER 13
137. BUILDING RESEARCH AND INFORMATION 1
138. BUILDING SERVICES ENGINEERING RESEARCH & TECHNOLOGY 2
139. BULLETIN DE LA SOCIETE DES SCIENCES ET DES LETTERS DE LODZ, SERIE: RECHERCHES SUR LES DEFORMATIONS 2
140. BULLETIN OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICAL SOCIETY 1
141. BULLETIN OF THE BELGIAN MATHEMATICAL SOCIETY-SIMON STEVIN 5
142. BULLETIN OF THE KOREAN MATHEMATICAL SOCIETY 1
143. BULLETIN OF THE MALAYSIAN MATHEMATICAL SCIENCES SOCIETY 2
144. BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES-TECHNICAL SCIENCES 2
145. BUSINESS ENGINEERING JOURNAL 1
146. CARBON 1
147. CELLULAR POLYMERS 4
148. CELLULOSE 4
149. CEMENT WAPNO BETON 6
150. CERAMICS INTERNATIONAL 2
151. CHAOS 3
152. CHAOS SOLITONS & FRACTALS 3
153. CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL 1
154. CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN 1
155. CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS 2
156. CHEMICAL PHYSICS 1
157. CHEMICAL PHYSICS LETTERS 1
158. CHEMIK NAUKA-TECHNIKA-RYNEK 1
159. CHEMISTRY & CHEMICAL TECHNOLOGY 3
160. CHEMISTRY-DIDACTICS-ECOLOGY-METROLOGY/CHEMIA-DYDAKTYKA-EKOLOGIA-METROLOGIA 3
161. CHINA-USA BUSINESS REVIEW 1
162. CHLODNICTWO : ORGAN NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ 2
163. CIENCIA E TECNICA VITIVINICOLA 2
164. CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 11
165. CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING REPORTS 8
166. CLAY MINERALS 1
167. CLEAN TECHNOLOGIES AND ENVIRONMENTAL POLICY 3
168. CLINICAL AND EXPERIMENTAL OTORHINOLARYNGOLOGY 1
169. COGNITIVE NEUROPSYCHIATRY 1
170. COLLOID AND POLYMER SCIENCE 1
171. COLLOIDS AND INTERFACE SCIENCE COMMUNICATIONS 1
172. COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS 7
173. COMBUSTION ENGINES / SILNIKI SPALINOWE 59
174. COMMUNICATIONS 12
175. COMMUNICATIONS IN NONLINEAR SCIENCE AND NUMERICAL SIMULATION 2
176. COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS 2
177. COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING 2
178. COMPLEX VARIABLES AND ELLIPTIC EQUATIONS 1
179. COMPOSITE INTERFACES 2
180. COMPOSITE STRUCTURES 36
181. COMPOSITES PART B-ENGINEERING 4
182. COMPOSITES THEORY AND PRACTICE 24
183. COMPTES RENDUS MATHEMATIQUE 2
184. COMPUTATIONAL AND THEORETICAL CHEMISTRY / JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE-THEOCHEM 1
185. COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE 21
186. COMPUTER APPLICATIONS IN ELECTRICAL ENGINEERING 8
187. COMPUTER METHODS IN MATERIALS SCIENCE/INFORMATYKA W TECHNOLOGII MATERIALOW 1
188. COMPUTER METHODS IN MATERIALS SCIENCE/INFORMATYKA W TECHNOLOGII MATERIAŁÓW 1
189. CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS 20
190. CONTEMPORARY MANAGEMENT RESEARCH /CMR/ 2
191. CONTINUUM MECHANICS AND THERMODYNAMICS 1
192. CONTROL AND CYBERNETICS 2
193. CONTROL ENGINEERING 1
194. CONTROL ENGINEERING PRACTICE 1
195. CRYSTAL RESEARCH AND TECHNOLOGY 5
196. CRYSTENGCOMM 1
197. CUPRUM : CZASOPISMO NAUKOWO-TECHNICZNE GORNICTWA RUD 1
198. CURRENT ISSUES IN PHARMACY AND MEDICAL SCIENCES 4
199. CURRENT ONCOLOGY 1
200. CURRENT PROBLEMS OF PSYCHIATRY 3
201. CURRENT TOPICS IN BIOPHYSICS ONLINE 1
202. CYBERNETICS AND SYSTEMS ANALYSIS 1
203. CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY 38
204. CZASOPISMO TECHNICZNE 28
205. CZECHOSLOVAK MATHEMATICAL JOURNAL 1
206. DESALINATION AND WATER TREATMENT 5
207. DEVICES AND METHODS OF MEASUREMENTS 1
208. DIAGNOSTYKA 7
209. DIFFERENTIAL EQUATIONS AND DYNAMICAL SYSTEMS 1
210. DISCRETE AND CONTINUOUS DYNAMICAL SYSTEMS-SERIES B 3
211. DISCRETE MATHEMATICS 1
212. DISCUSSIONES MATHEMATICAE GRAPH THEORY 1
213. DISPUTATIONES SCIENTIFICAE UNIVERSITATIS CATHOLICAE RUŽOMBEROK 1
214. DOPRAVA A SPOJE 2
215. DOZOR TECHNICZNY 7
216. DROGI I MOSTY/ROADS AND BRIDGES 6
217. DROGOWNICTWO 30
218. E-MENTOR 1
219. E3S WEB OF CONFERENCES 3
220. EASTERN-EUROPEAN JOURNAL OF ENTERPRISE TECHNOLOGIES [ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖУРНАЛ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ] 1
221. ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S 17
222. ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING. A 14
223. ECOLOGICAL INDICATORS 1
224. ECONOMICS : TIME REALITIES 1
225. ECONOMICS AND BUSINESS 1
226. ECONTECHMOD : AN INTERNATIONAL QUARTERLY JOURNAL ON ECONOMICS OF TECHNOLOGY AND MODELLING PROCESSES 15
227. EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA 27
228. EDUKACJA EKONOMISTOW I MENEDZEROW. PROBLEMY. INNOWACJE. PROJEKTY 1
229. EDUKACJA HUMANISTYCZNA 1
230. EKOLOGIA I TECHNIKA 5
231. EKOLOGIČNA BEZPEKA TA ZBALANSOVANE RESURSOKORÌSTUVANNÂ 1
232. EKONOMETRIA. UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCLAWIU 4
233. EKONOMIA I PRAWO 1
234. EKONOMIA I SRODOWISKO 1
235. EKONOMIKA : TEORIA I PRAKTIKA 1
236. EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIEBIORSTWA 4
237. EKONOMISTA 1
238. EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 61
239. ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH 2
240. ELECTRICAL ENGINEERING RESEARCH REPORT 1
241. ELEKTRO.INFO 3
242. ELEKTROENERGETYKA. WSPÓŁCZESNOŚĆ I ROZWÓJ 1
243. ELEKTRONIKA : KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA 43
244. ELEKTRONIKA IR ELEKTROTECHNIKA 3
245. ENERGETYKA, PROBLEMY ENERGETYKI I GOSPODARKI PALIWOWO-ENERGETYCZNEJ 3
246. ENERGIES 2
247. ENERGY 1
248. ENERGY & FUELS 1
249. ENERGY AND BUILDINGS 5
250. ENERGY PROCEDIA [WOS] 1
251. ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS 1
252. ENGINEERING FAILURE ANALYSIS 2
253. ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT [WOS] 1
254. ENGINEERING FRACTURE MECHANICS 5
255. ENGINEERING MANAGEMENT IN PRODUCTION AND SERVICES 1
256. ENGINEERING OF BIOMATERIALS / INZYNIERIA BIOMATERIALOW 14
257. ENGINEERING OF BIOMATERIALS / INZYNIERIA BIOMATERIALOW : [NUMER SPECJALNY] 3
258. ENGINEERING STRUCTURES 1
259. ENGINEERING STRUCTURES AND TECHNOLOGIES 1
260. ENGINEERING TRANSACTIONS 3
261. ENTROPY 1
262. ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING 9
263. ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES 1
264. ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL 1
265. ENVIRONMENTAL ENGINEERING SCIENCE 1
266. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 1
267. ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT 2
268. ENVIRONMENTAL RESEARCH 4
269. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH 2
270. EPNC 2014 : XXIII Symposium Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits, July 2-4, 2014, Pilsen, Czech Republic 1
271. ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWLA II KUL 1
272. EURASIAN JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT 1
273. EURASIAN SOIL SCIENCE 1
274. EUROPA REGIONUM 4
275. EUROPEAN JOURNAL OF MEDICAL TECHNOLOGIES 10
276. EUROPEAN JOURNAL OF SOIL SCIENCE 1
277. EUROPEAN PATENT BULLETIN 2
278. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B 4
279. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D 1
280. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS 7
281. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-APPLIED PHYSICS 8
282. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-SPECIAL TOPICS 11
283. EUROPEAN PSYCHIATRY. SUPLEMENT 1
284. European Psychiatry. Supplement : abstracts of the 24 rd European Congress of Psychiatry 1
285. EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL 1
286. EXPERIMENTAL THERMAL AND FLUID SCIENCE 3
287. EXPERT SYSTEMS 1
288. EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS 1
289. EXTRUSION : INTERNATIONAL MAGAZINE 1
290. FILO-SOFIJA 1
291. FILOMAT 1
292. FINITE ELEMENTS IN ANALYSIS AND DESIGN 1
293. FIZYKA BUDOWLI W TEORII I PRAKTYCE 10
294. FOLIA MORPHOLOGICA 1
295. FOOD AND BIOPROCESS TECHNOLOGY 1
296. FORUM AKADEMICKIE 3
297. FORUM NARZĘDZIOWE OBERON 1
298. FORUM ORTODONTYCZNE -ORTHODONTIC FORUM 1
299. FOUNDATIONS OF COMPUTING AND DECISION SCIENCES 2
300. FOUNDATIONS OF MANAGEMENT 1
301. FRATTURA ED INTEGRITÀ STRUTTURALE 2
302. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 3
303. FRONTIER OF APPLIED PLASMA TECHNOLOGY 1
304. FUEL 3
305. FUNCTIONAL MATERIALS LETTERS 1
306. GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA 20
307. GAZETA WYBORCZA 1
308. GENERAL AND PROFESSIONAL EDUCATION 3
309. GEOLOGY, GEOPHYSICS & ENVIROMENT 1
310. GLOBAL JOURNAL ON ADVANCES PURE AND APPLIED SCIENCES 1
311. GLOBAL JOURNAL ON TECHNOLOGY 1
312. GLOSA. PRAWO GOSPODARCZE W ORZECZENIACH I KOMENTARZACH 1
313. GORNICTWO I GEOINZYNIERIA 1
314. GOSPODARKA MATERIALOWA & LOGISTYKA 4
315. GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI-MINERAL RESOURCES MANAGEMENT 2
316. GOSPODARKA WODNA 2
317. GRAPHS AND COMBINATORICS 1
318. HANDEL WEWNETRZNY 24
319. HEAT TRANSFER ENGINEERING 1
320. HERALD OF KHMELNYTSKYI NATIONAL UNIVERSITY. ECONOMIC SCIENCES [ ВIСНИК ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦIОНАЛЬНОГО УНIВЕРСИТЕТУ. EKOНOMIЧНI НАУКИ ] 2
321. HERALD OF KHMELNYTSKYI NATIONAL UNIVERSITY. TECHNICAL SCIENCES [ ВIСНИК ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦIОНАЛЬНОГО УНIВЕРСИТЕТУ. ТЕХНIЧНI НАУКИ ] 4
322. HIGH TEMPERATURE MATERIAL PROCESSES 7
323. HIMIČNA PROMISLOVISTI' UKRAЇNI 1
324. HORIZONTY DOPRAVY 2
325. HUMAN MOVEMENT SCIENCE 1
326. HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, HSS 2
327. HUMANIZACJA PRACY 1
328. HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE 69
329. IEEE PHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS 1
330. IEEE SENSORS JOURNAL 2
331. IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY 10
332. IEEE TRANSACTIONS ON DIELECTRICS AND ELECTRICAL INSULATION 3
333. IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS 2
334. IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE 3
335. IEEJ TRANSACTIONS ON FUNDAMENTALS AND MATERIALS 1
336. IIC-INTERNATIONAL REVIEW OF INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW 1
337. IIMS Journal of Management Science 1
338. IM INZYNIERIA MASZYN 1
339. IM INZYNIERIA MINERALNA 1
340. IMAGE PROCESSING & COMMUNICATIONS 2
341. INDOOR AIR 1
342. INDOOR AND BUILT ENVIRONMENT 3
343. INFORMATION INNOVATIVE TECHNOLOGIES 2
344. INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 1
345. INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA 2
346. INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA 129
347. INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH - INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS 2
348. INNOVACII 1
349. Innowacje w polskiej nauce - przegląd aktualnej tematyki badawczej branży chemicznej 1
350. INPE INFORMACJE O NORMACH I PRZEPISACH ELEKTRYCZNYCH : BIULETYN STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH 1
351. INSTAL 14
352. INTERNATIONAL AGROPHYSICS 8
353. INTERNATIONAL BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL 1
354. INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES 6
355. INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY 6
356. INTERNATIONAL JOURNAL OF AEROSPACE ENGINEERING 1
357. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING 2
358. INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES 10
359. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIFURCATION AND CHAOS 6
360. INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT INVENTION 1
361. INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES 1
362. INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS, ECONOMICS AND MANAGEMENT 1
363. INTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMICAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING 1
364. INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING 4
365. INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL GEOLOGY 1
366. INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL PREPARATION AND UTILIZATION 1
367. INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY 1
368. INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER APPLICATIONS 1
369. INTERNATIONAL JOURNAL OF CONCRETE STRUCTURES AND MATERIALS 1
370. INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY HOSPITALITY MANAGEMENT 1
371. INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY MANAGEMENT [WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE KWARTALNIK ŚRODOWISK NAUKOWYCH I LIDERÓW BIZNESU] 5
372. INTERNATIONAL JOURNAL OF CORROSION 1
373. INTERNATIONAL JOURNAL OF DYNAMICS AND CONTROL 1
374. INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC RESEARCH 1
375. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS 4
376. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINE RESEARCH 1
377. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING PEDAGOGY 2
378. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING 1
379. INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE 2
380. INTERNATIONAL JOURNAL OF FRACTURE 1
381. INTERNATIONAL JOURNAL OF FRACTURE HATIGUE AND WEAR: CONFERENCE SERIES PROCEEDINGS 1
382. INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION SYSTEMS AND SOFTWARE ENGINEERING FOR BIG COMPANIES (IJISEBC) 1
383. INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION AND LEARNING 1
384. INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIONS IN BUSINESS 2
385. INTERNATIONAL JOURNAL OF MACHINE TOOLS & MANUFACTURE 1
386. INTERNATIONAL JOURNAL Of MANAGEMENT AND SUSTANABILITY 1
387. INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGERIAL STUDIES AND RESEARCH 1
388. INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS & PRODUCT TECHNOLOGY 2
389. INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING 1
390. INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES 4
391. INTERNATIONAL JOURNAL OF MINERAL PROCESSING 1
392. INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIPHASE FLOW 1
393. INTERNATIONAL JOURNAL OF NANOMEDICINE 1
394. INTERNATIONAL JOURNAL OF NON-LINEAR MECHANICS 4
395. INTERNATIONAL JOURNAL OF NUMERICAL MODELLING-ELECTRONIC NETWORKS DEVICES AND FIELDS 1
396. INTERNATIONAL JOURNAL OF OCCUPATIONAL SAFETY AND ERGONOMICS 1
397. INTERNATIONAL JOURNAL OF PLASMA ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY 1
398. INTERNATIONAL JOURNAL OF POLYMER ANALYSIS AND CHARACTERIZATION 2
399. INTERNATIONAL JOURNAL OF PURE AND APPLIED MATHEMATICS 1
400. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL RELEVANCE & CONCERN (IJSRC) 3
401. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES 1
402. INTERNATIONAL JOURNAL OF STRUCTURAL STABILITY AND DYNAMICS 8
403. INTERNATIONAL JOURNAL OF VEHICLE DESIGN 1
404. INTERNATIONAL JOURNAL OF WASTE RESOURCES 1
405. INTERNATIONAL JOURNAL ON ADVANCES IN SYSTEMS AND MEASUREMENT 1
406. INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING 3
407. INTERNATIONAL PROCEEDINGS OF CHEMICAL, BIOLOGICAL & NVIRONMENTAL ENGINEERING (IPCBEE) 1
408. INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF EMERGING TRENDS IN MULTIDISCIPLINARY 1
409. INTERNATIONAL REVIEW OF CIVIL ENGINEERING (IRECE) 1
410. INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL INNOVATIONS 2
411. INTERNATIONAL TRANSACTIONS ON ELECTRICAL ENERGY SYSTEMS 1
412. INTERNETOWY MAGAZYN FILOZOFICZNY HYBRIS 1
413. INZINERINE EKONOMIKA-ENGINEERING ECONOMICS 1
414. INŻYNIER BUDOWNICTWA 8
415. INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW ANTROPOGENICZNYCH 2
416. INŻYNIERIA BEZWYKOPOWA 1
417. INZYNIERIA EKOLOGICZNA 19
418. INZYNIERIA I APARATURA CHEMICZNA 6
419. INZYNIERIA I BUDOWNICTWO 18
420. INZYNIERIA I OCHRONA SRODOWISKA 2
421. INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 12
422. INZYNIERIA POWIERZCHNI 7
423. INZYNIERIA ROLNICZA 2
424. IOP CONFERENCE SERIES: EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCE 4
425. IOP CONFERENCE SERIES: EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCE 1
426. IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING 2
427. IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING [WOS] 15
428. IOSR JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT (IOSR-JBM) 3
429. IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF MECHANICAL ENGINEERING 1
430. ISKUSSTVENNYJ INTELLEKT-NAUČNO-TEORETIČESKIJ ŽURNAL (ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ) 5
431. ISRN PROBABILITY AND STATISTICS 1
432. IT-STROJAR.SK 1
433. ITM WEB OF CONFERENCES [WOS] 37
434. IZOLACJE 17
435. IZVESTÂ KYRGYZSKOGO GOSUDARSTVENNOGO TEHNIČESKOGO UNIVERSITETA IM. RAZZAKOVA 1
436. JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT 1
437. JCSI - JOURNAL OF COMPUTER SCIENCES INSTITUTE / ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU INFORMATYKI POLITECHNIKI LUBELSKIEJ 19
438. JOKULL 1
439. JOURNAL OF ACHIEVEMENTS OF MATERIALS AND MANUFACTURING ENGINEERING 1
440. JOURNAL OF ADHESION 1
441. JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY 8
442. JOURNAL OF ADVANCED OXIDATION TECHNOLOGIES 3
443. JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS 1
444. JOURNAL OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT 1
445. JOURNAL OF AIRCRAFT 2
446. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 14
447. JOURNAL OF ANIMAL PHYSIOLOGY AND ANIMAL NUTRITION 1
448. JOURNAL OF APPLIED ANALYSIS 1
449. JOURNAL OF APPLIED COMPUTER SCIENCE 1
450. JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATIONAL MECHANICS 2
451. JOURNAL OF APPLIED NONLINEAR DYNAMICS 1
452. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 2
453. JOURNAL OF APPLIED SPECTROSCOPY 2
454. JOURNAL OF AUTOMATION AND INFORMATION SCIENCES 1
455. JOURNAL OF AUTOMATION, MOBILE ROBOTICS & INTELLIGENT SYSTEMS - JAMRIS 1
456. JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART A 1
457. JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART B-APPLIED BIOMATERIALS 2
458. JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY 1
459. JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT (IOSR-JBM) 1
460. JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT 1
461. JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY 1
462. JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B-ANALYTICAL TECHNOLOGIES IN THE BIOMEDICAL AND LIFE SCIENCES 1
463. JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE 2
464. JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND MANAGEMENT 3
465. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION 3
466. JOURNAL OF CLINICAL NURSING 2
467. JOURNAL OF CO2 UTILIZATION 1
468. JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE 7
469. JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS 3
470. JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND NONLINEAR DYNAMICS 2
471. JOURNAL OF CONVEX ANALYSIS 1
472. JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH 7
473. JOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY 1
474. JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING 35
475. JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 1
476. JOURNAL OF EDUCATION, HEALTH AND SPORT 3
477. JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS 1
478. JOURNAL OF ENGINEERING PHYSICS AND THERMOPHYSICS 1
479. JOURNAL OF ENGINEERING TECHNOLOGY 1
480. JOURNAL OF ENGINEERING TRIBOLOGY 1
481. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL QUALITY 2
482. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH 1
483. JOURNAL OF EVOLUTION EQUATIONS 1
484. JOURNAL OF FRICTION AND WEAR 3
485. JOURNAL OF GEOMETRY AND PHYSICS 1
486. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS 1
487. JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY 3
488. JOURNAL OF INFORMETRICS 14
489. JOURNAL OF INTELLIGENT MATERIAL SYSTEMS AND STRUCTURES 1
490. JOURNAL OF INTERCULTURAL MANAGEMENT 1
491. JOURNAL OF INTERNATIONAL ADVANCED OTOLOGY. SUPLEMENT 2
492. JOURNAL OF IRON AND STEEL RESEARCH INTERNATIONAL 2
493. JOURNAL OF KONBIN 6
494. JOURNAL OF KONES 28
495. JOURNAL OF MACHINE ENGINEERING 1
496. JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 4
497. JOURNAL OF MANAGEMENT AND CHANGE 1
498. JOURNAL OF MANAGEMENT AND FINANCIAL SCIENCES 1
499. JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 1
500. JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY 1
501. JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS 2
502. JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS 4
503. JOURNAL OF MATHEMATICAL SCIENCES 1
504. JOURNAL OF MATHEMATICS AND APPLICATIONS 1
505. JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY 1
506. JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 1
507. JOURNAL OF MOLECULAR MODELING 2
508. JOURNAL OF NANO- AND ELECTRONIC PHYSICS 4
509. JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY 3
510. JOURNAL OF NATURAL FIBERS 4
511. JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS 3
512. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C 1
513. JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS 1
514. JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS 2
515. JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES 9
516. JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES [WOS] 3
517. JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY 1
518. JOURNAL OF PLANT NUTRITION 1
519. JOURNAL OF PLANT NUTRITION AND SOIL SCIENCE 2
520. JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY 1
521. JOURNAL OF PLASTIC FILM & SHEETING 1
522. JOURNAL OF POLISH CIMAC 1
523. JOURNAL OF POLYMER ENGINEERING 5
524. JOURNAL OF POSITIVE MANAGEMENT 1
525. JOURNAL OF PRE-CLINICAL AND CLINICAL RESEARCH 1
526. JOURNAL OF PROBABILITY 1
527. JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 1
528. JOURNAL OF RESEARCH IN BUSINESS AND MANAGEMENT 1
529. JOURNAL OF SCIENTOMETRIC RESEARCH 2
530. JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (SCIENCE) 2
531. JOURNAL OF SHENZHEN UNIVERSITY (HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES) 1
532. JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY 1
533. JOURNAL OF SOLAR ENERGY ENGINEERING-TRANSACTIONS OF THE ASME 1
534. JOURNAL OF SOLID STATE CHEMISTRY 1
535. JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION 1
536. JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELPOMENT 1
537. JOURNAL OF TECHNOLOGY AND EXPLOITATION IN MECHANICAL ENGINEERING 15
538. JOURNAL OF TERRAMECHANICS 1
539. JOURNAL OF THE BRAZILIAN SOCIETY OF MECHANICAL SCIENCES AND ENGINEERING 1
540. JOURNAL OF THE CHINESE CERAMIC SOCIETY 1
541. JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY 1
542. JOURNAL OF THE INSTITUTE OF ELECTROSTATICS JAPAN 1
543. JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS 4
544. JOURNAL OF THEORETICAL PROBABILITY 1
545. JOURNAL OF THERMAL STRESSES 1
546. JOURNAL OF TRACE ELEMENTS IN MEDICINE AND BIOLOGY 1
547. JOURNAL OF TRIBOLOGY-TRANSACTIONS OF THE ASME 1
548. JOURNAL OF VETERINARY DENTISTRY 1
549. JOURNAL OF VIBRATION AND ACOUSTICS-TRANSACTIONS OF THE ASME 1
550. JOURNAL OF VIBRATION AND CONTROL 1
551. JOURNAL OF VIBROENGINEERING 9
552. JOURNAL OF WATER CHEMISTRY AND TECHNOLOGY 1
553. JOURNAL OF WATER SUPPLY RESEARCH AND TECHNOLOGY-AQUA 1
554. KEY ENGINEERING MATERIALS 19
555. KEY ENGINEERING MATERIALS [WOS] 5
556. KIERUNEK WOD-KAN 2
557. KINETIC AND RELATED MODELS 1
558. KOMPOZYTY 8
559. KONTEKSTY. POLSKA SZTUKA LUDOWA 1
560. KOVÁRENSTVÍ 2
561. KRAKOWSKI SEMESTRALNIK STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2
562. KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING 3
563. KULTURA I WARTOSCI 4
564. KWARTALNIK ARCHITEKTURY I URBANISTYKI 2
565. KWARTALNIK HISTORII NAUKI I TECHNIKI 4
566. KWARTALNIK NAUKOWO-TECHNICZNY "OBROBKA METALU" 1
567. KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY 1
568. LANDSCAPE AND URBAN PLANNING 1
569. LATIN AMERICAN JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES 2
570. LECTURE NOTES IN MATHEMATICS 1
571. LEUKEMIA & LYMPHOMA 1
572. LINEAR ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS 1
573. LOGI SCIENTIFIC JOURNAL ON TRANSPORT AND LOGISTICS 8
574. LOGISTYKA 330
575. LOW TEMPERATURE PHYSICS 1
576. LUBELSKI INŻYNIER BUDOWNICTWA 5
577. LUBELSKI PORADNIK BUDOWLANY 12
578. MACHINE DESIGN 1
579. MACHINE DYNAMICS RESEARCH 6
580. MAGAZYN AUTOSTRADY. BUDOWNICTWO DROGOWO-MOSTOWE 7
581. MAGAZYN FOTOWOLTAIKA 2
582. MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING REVIEW 7
583. MANAGEMENT:SCIENCE AND EDUCATION 1
584. MANUFACTURING TECHNOLOGY : JOURNAL FOR SCIENCE, RESEARCH AND PRODUCTION 8
585. MARK 1
586. MARKETING I RYNEK 35
587. MARKETING I ZARZĄDZANIE 18
588. MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE 28
589. MASZYNY GORNICZE 1
590. MATEC WEB OF CONFERENCES 5
591. MATEC WEB OF CONFERENCES [WOS] 13
592. MATEMATYKA 2
593. MATERIALI IN TEHNOLOGIJE / MATERIALS AND TECHNOLOGY 7
594. MATERIALS 9
595. MATERIALS CHARACTERIZATION 2
596. MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS 4
597. MATERIALS LETTERS 3
598. MATERIALS RESEARCH PROCEEDINGS - MRP 1
599. MATERIALS SCIENCE 11
600. MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-MATERIALS FOR BIOLOGICAL APPLICATIONS 2
601. MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 1
602. MATERIALS SCIENCE FORUM 5
603. MATERIALS SCIENCE-POLAND 6
604. MATERIALWISSENSCHAFT UND WERKSTOFFTECHNIK 1
605. MATERIAŁY BUDOWLANE 69
606. MATERIAŁY KOMPOZYTOWE 8
607. MATHEMATICA SCANDINAVICA 1
608. MATHEMATICAL MODELS & METHODS IN APPLIED SCIENCES 1
609. MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING 2
610. MATHEMATICS AND MECHANICS OF SOLIDS 1
611. MATTER: INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 1
612. MEASUREMENT 5
613. MEASUREMENT SCIENCE & TECHNOLOGY 1
614. MECCANICA 21
615. MECHANICAL SCIENCES 1
616. MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING 7
617. MECHANICS AND CONTROL 3
618. MECHANICS AND MECHANICAL ENGINEERING 9
619. MECHANICS RESEARCH COMMUNICATIONS 2
620. MECHANIK 92
621. MECHANIZACJA I AUTOMATYZACJA GORNICTWA 5
622. MEDICAL SCIENCE MONITOR 1
623. MEDITERRANEAN JOURNAL OF MATHEMATICS 3
624. MEDYCYNA OGOLNA I NAUKI O ZDROWIU 1
625. MEDYCYNA SPORTOWA 2
626. MEDYCYNA SRODOWISKOWA - ENVIRONMENTAL MEDICINE 1
627. METALURGIJA 15
628. METODY ILOSCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH 1
629. METODY INFORMATYKI STOSOWANEJ 4
630. METROLOGY AND MEASUREMENT SYSTEMS 10
631. MICROELECTRONIC ENGINEERING 1
632. MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS 3
633. MICROSCOPY RESEARCH AND TECHNIQUE 1
634. MINERALOGIA 1
635. MINERALS 2
636. MISCELLANEA GEOGRAPHICA 1
637. MODELOWANIE INŻYNIERSKIE 4
638. MODERN CONSERVATION = MODERN KONZERVACIJ̌A 1
639. MODERN MANAGEMENT REVIEW 3
640. MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS 2
641. MOLECULAR SIMULATION 1
642. MONITOR WOŁYŃSKI 1
643. MOSTY 2
644. MOTROL. MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA 19
645. MTM MACHINES TECHNOLOGIES MATERIALS 2
646. NANOMATERIALS 1
647. NANOMEDICINE 1
648. NANOSCALE RESEARCH LETTERS 2
649. NAPĘDY I STEROWANIE - MIESIĘCZNIK NAUKOWO-TECHNICZNY 8
650. NAUKA I GOSPODARKA 1
651. NAUKI INZYNIERSKIE I TECHNOLOGIE. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU 1
652. NAUKI O FINANSACH. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU 2
653. NAUKI O ZARZADZANIU. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU 1
654. NAUKI SPOLECZNE. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU 1
655. NAUKOVI NOTATKI : MIŻVUZIVSKIJ ZBIRNIK 1
656. NAUKOVI VISTI NTUU KPI 1
657. NAUKOVIJ VÌSNIK KREMENECʼKOЇ OBLASNOЇ GUMANITARNOЇ-PEDAGOGÌČNOЇ AKADEMIЇ ÌM. TARASA ŠEVČENKA. SERIÂ: PEDAGOGIKA 2
658. NAUKOVO-POPUL’ÂRNIJ ŽURNAL NAŠA SPAŜINA 1
659. NAUKOVYJ VISNIK KREMENECʼKOGO OBLASNOGO GUMANITARNO-PEDAGOGÌČNOGO ÌNSTITUTU ÌM. TARASA ŠEVČENKA 1
660. NESTOR 2
661. NEUROTOXICITY RESEARCH 1
662. NEWS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN. SERIES OF GEOLOGY AND TECHNICAL SCIENCES 3
663. NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY 16
664. NONLINEAR DYNAMICS 7
665. NORDIC JOURNAL OF PSYCHIATRY 1
666. NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE 2
667. NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZADZANIA 4
668. NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B-BEAM INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS 1
669. NUKLEONIKA 15
670. NUTRIENTS 1
671. OBIEKTY INŻYNIERSKIE 2
672. OBROBKA PLASTYCZNA METALI 2
673. OCHRONA PRZED KOROZJA 2
674. OCHRONA SRODOWISKA 9
675. OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA KOMUNALNA 1
676. OCHRONA SRODOWISKA I ZASOBOW NATURALNYCH 1
677. OCHRONA ZABYTKOW 2
678. OPEN ACCESS LIBRARY 1
679. OPEN ENGINEERING 4
680. OPEN MATHEMATICS 1
681. OPTICA APPLICATA 3
682. OPTICS COMMUNICATIONS 1
683. OPTICS EXPRESS 1
684. OPTO-ELECTRONICS REVIEW 1
685. OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS-RAPID COMMUNICATIONS 1
686. OPUSCULA MATHEMATICA 1
687. ORGANIZACJA I KIEROWANIE 1
688. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE : KWARTALNIK NAUKOWY 10
689. ORGANOHALOGEN COMPOUNDS 1
690. OSTRY DYZUR 1
691. OŚWIETLENIE LED 1
692. OZONE-SCIENCE & ENGINEERING 1
693. PALIWO I ENERGETYKA 1
694. PAMM : PROCEEDINGS IN APPLIED MATHEMATICS AND MECHANICS 1
695. PANORAMA ŻÓŁKIEWSKA : KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY 1
696. PARAGRAF NA DRODZE. PRAWNE I KRYMINALISTYCZNE PROBLEMY RUCHU DROGOWEGO 1
697. PAUZA AKADEMICKA : TYGODNIK POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI 2
698. PERIODICA MATHEMATICA HUNGARICA 1
699. PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING 2
700. PERSPECTIVES - JOURNAL ON ECONOMIC ISSUES 1
701. PHASE TRANSITIONS 1
702. PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS 1
703. PHYSICA C-SUPERCONDUCTIVITY AND ITS APPLICATIONS 1
704. PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE 1
705. PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS 1
706. PHYSICAL ACTIVITY REVIEW 1
707. PHYSICO-CHEMICAL MECHANICS OF MATERIALS 7
708. PHYSICOCHEMICAL PROBLEMS OF MINERAL PROCESSING 1
709. PHYSICS PROCEDIA 2
710. PIDVODNI TEHNOLGIЇ 1
711. PLAGIAT - CZASOPISMO STUDENTÓW POLITECHNIKI LUBELSKIEJ 1
712. PLASMA CHEMISTRY AND PLASMA PROCESSING 1
713. PLASMA PROCESSES AND POLYMERS 2
714. PLASMA SOURCES SCIENCE & TECHNOLOGY 1
715. PLAST NEWS 6
716. PLASTICS PRODUCTION : ČASOPIS PRO PLASTIKÁŘSKÝ PRŮMYSL = MAGAZINE FOR PLASTICS INDUSTRY = ZEITSCHRIFT FÜR DIE KUNSTOFFINDUSTRIE 4
717. PLASTY A KAUČUK 1
718. PLOS ONE 3
719. POČVOVEDENIE 1
720. POLIMERY 20
721. POLISH JOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY 1
722. POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES 4
723. POLISH JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES 1
724. POLISH MARITIME RESEARCH 2
725. POLITYKA ENERGETYCZNA -ENERGY POLICY JOURNAL 3
726. POLITYKA I SPOLECZENSTWO 1
727. POLSKI MERKURIUSZ LEKARSKI 1
728. POLSKI PRZEGLAD CHIRURGICZNY 1
729. POLYMER COMPOSITES 1
730. POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE 1
731. POLYMER SCIENCES 1
732. POLYMER TESTING 1
733. POLYMERS 4
734. POMIARY - AUTOMATYKA - ROBOTYKA 7
735. POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA 28
736. POMPY, POMPOWNIE 1
737. PORADNIK INSPEKTORA NADZORU KIEROWNIKA BUDOWY I INWESTORA 2
738. POSTEPY DERMATOLOGII I ALERGOLOGII 1
739. POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY 110
740. POSTEPY TECHNIKI PRZETWORSTWA SPOZYWCZEGO 4
741. POULTRY SCIENCE 1
742. POWDER METALLURGY AND METAL CERAMICS 2
743. POŽEŽNA BEZPEKA : ZBÌRNÌK NAUKOViH PRAC' 5
744. POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS. ELECTRICAL ENGINEERING 19
745. PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 1
746. PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE 32
747. PRACE NAUKOWE INSTYTUTU MASZYN, NAPEDOW I POMIAROW ELEKTRYCZNYCH POLITECHNIKI WROCLAWSKIEJ. ZAGADNIENIA MASZYN, NAPEDOW I POMIAROW ELEKTRYCZNYCH, SERIA: STUDIA I MATERIALY 1
748. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI SLASKIEJ. ELEKTRYKA 1
749. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, SERIA: ELEKTRONIKA 1
750. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. TRANSPORT 7
751. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU 37
752. PRAKSEOLOGIA 1
753. PROBABILITY AND MATHEMATICAL STATISTICS 1
754. PROBLEMI TERTÂ TA ZNOŠUVANNÂ / PROBLEMS OF FRICTION AND WEAR 3
755. PROBLEMS OF TRIBOLOGY 24
756. PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 25
757. PROBLEMY EKSPLOATACJI. MAINTENANCE PROBLEMS / JOURNAL OF MACHINE CONSTRUCTION AND MAINTENANCE 5
758. PROBLEMY UPRAVLENIÂ I INFORMATIKI 3
759. PROCEDIA -SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES 2
760. PROCEDIA CIRP [WOS] 2
761. PROCEDIA COMPUTER SCIENCE 1
762. PROCEDIA ECONOMICS AND FINANCE [WOS] 3
763. PROCEDIA ENGINEERING 1
764. PROCEDIA ENGINEERING [WOS] 16
765. PROCEDIA IUTAM 1
766. PROCEDIA IUTAM [WOS] 1
767. PROCEDIA MANUFACTURING 1
768. PROCEDIA MANUFACTURING [WOS] 1
769. PROCEDIA MATERIALS SCIENCE 2
770. PROCEEDINGS OF ECOPOLE 41
771. PROCEEDINGS OF THE ICE - ENGINEERING AND COMPUTATIONAL MECHANICS 1
772. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-STRUCTURES AND BUILDINGS 1
773. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART B-JOURNAL OF ENGINEERING MANUFACTURE 1
774. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART C-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING SCIENCE 3
775. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART H-JOURNAL OF ENGINEERING IN MEDICINE 1
776. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART J-JOURNAL OF ENGINEERING TRIBOLOGY 1
777. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART K-JOURNAL OF MULTI-BODY DYNAMICS 3
778. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART P-JOURNAL OF SPORTS ENGINEERING AND TECHNOLOGY 1
779. PROCEEDINGS OF THE ROMANIAN ACADEMY SERIES A-MATHEMATICS PHYSICS TECHNICALSCIENCES INFORMATION SCIENCE 1
780. PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION 1
781. PRODUCTION MANAGER 10
782. PROJEKTOWANIE I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE 3
783. PROTETYKA STOMATOLOGICZNA 1
784. PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE 34
785. PRZEDSIEBIORSTWO & FINANSE 1
786. PRZEDSIEBIORSTWO WE WSPOLCZESNEJ GOSPODARCE - TEORIA I PRAKTYKA (RESEARCH ON ENTERPRISE IN MODERN ECONOMY - THEORY AND PRACTICE) 1
787. PRZEGLAD BUDOWLANY 44
788. PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY 335
789. PRZEGLAD GEODEZYJNY 1
790. PRZEGLAD GEOLOGICZNY 1
791. PRZEGLAD GORNICZY 2
792. PRZEGLAD KOMUNIKACYJNY 4
793. PRZEGLAD MECHANICZNY 20
794. PRZEGLĄD NAUKOWY INŻYNIERIA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA 2
795. PRZEGLAD ORGANIZACJI 15
796. PRZEGLAD SPAWALNICTWA 10
797. PRZEGLAD STATYSTYCZNY 1
798. PRZEGLĄD TECHNICZNY. GAZETA INŻYNIERSKA 1
799. PRZEMYSL CHEMICZNY 47
800. PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY 4
801. PRZETWORSTWO TWORZYW 71
802. PRZYSZŁOŚĆ: ŚWIAT-EUROPA-POLSKA 1
803. PSYCHIATRY RESEARCH-NEUROIMAGING 1
804. PUA PRZESTRZEŃ URBANISTYKA ARCHITEKTURA 1
805. PUBLICATIONES MATHEMATICAE-DEBRECEN 1
806. QUALITY OF LIFE RESEARCH, SUPLEMENT 1 1
807. QUALITY TECHNOLOGY AND QUANTITATIVE MANAGEMENT 1
808. QUEEN MARY JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY 1
809. RADIATION MEASUREMENTS 1
810. RADIATION PROTECTION DOSIMETRY 1
811. RAPID COMMUNICATIONS IN MASS SPECTROMETRY 1
812. RAPID PROTOTYPING JOURNAL 1
813. REACTIVE & FUNCTIONAL POLYMERS 1
814. REAL ESTATE MANAGEMENT AND VALUATION / STUDIA I MATERIALY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOSCI 4
815. RECENT PATENTS ON MECHANICAL ENGINEERING 1
816. REGION LUBELSKI 2
817. REGIONAL SCIENCE INQUIRY 1
818. REGIONAL STUDIES, REGIONAL SCIENCE 1
819. RELIABILITY: THEORY & APPLICATIONS 1
820. RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS 1
821. RENOWACJE I ZABYTKI 2
822. REPORTS OF THE SCIENTIFIC-TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING 1
823. RESEARCH EVALUATION 1
824. RESULTS IN MATHEMATICS 1
825. REVIEW OF FACULTY OF ENGINEERING. ANALECTA TECHNICA SZEGEDINENSIA - UNIVERSITY OF SZEGED 1
826. ROCZNIK LUBELSKIEGO TOWARZYSTWA GENEALOGICZNEGO 1
827. ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA 68
828. ROCZNIKI EKONOMII I ZARZADZANIA 1
829. ROCZNIKI HUMANISTYCZNE 1
830. ROCZNIKI KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH 12
831. ROCZNIKI NAUK SPOLECZNYCH 2
832. ROCZNIKI NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TURYSTYKI W BIALYMSTOKU 1
833. ROCZNIKI PEDAGOGICZNE 1
834. ROCZNIKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ i STOSOWANEJ 2
835. ROCZNIKI WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU I ADMINISTRACJI W ŁUKOWIE 1
836. ROLA INFORMATYKI W NAUKACH EKONOMICZNYCH I SPOLECZNYCH. INNOWACJE I IMPLIKACJE INTERDYSCYPLINARNE 13
837. RUCH FILOZOFICZNY 1
838. RUCH PEDAGOGICZNY 1
839. RUDY I METALE NIEZELAZNE 30
840. RUSZTOWANIA 9
841. RYNEK ENERGII 45
842. RYNEK INSTALACYJNY 2
843. RZECZOZNAWCA MAJATKOWY 5
844. SAE INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINES [WOS] 1
845. SCIENCE AND ENGINEERING OF COMPOSITE MATERIALS 1
846. SCIENCE AND TECHNIQUE 1
847. SCIENTIFIC BULLETIN OF CHELM - SECTION OF PEDAGOGY 1
848. SCIENTIFIC LETTERS INTERNATIONAL SOCIETY OF MICHAL BALUDANSKY 1
849. SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE. SERIES B. JAN PERNER TRANSPORT FACULTY 1
850. SCIENTIFIC PROCEEDINGS FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING 1
851. SCIENTIFIC WORLD JOURNAL 1
852. SCIENTOMETRICS 7
853. SCRIPTA MATERIALIA 1
854. SEMIGROUP FORUM 2
855. SENSORS 4
856. SENSORS & TRANSDUCERS JOURNAL 1
857. SENSORS AND ACTUATORS A-PHYSICAL 1
858. SENSORS AND MATERIALS 2
859. SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY 1
860. SHOCK AND VIBRATION 3
861. SMART MATERIALS & STRUCTURES 1
862. SOIL SCIENCE SOCIETY OF AMERICA JOURNAL 1
863. SOLAR ENERGY 1
864. SOLID STATE COMMUNICATIONS 1
865. SOLID STATE IONICS 2
866. SOLID STATE PHENOMENA 22
867. SOLVENT EXTRACTION AND ION EXCHANGE 1
868. SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY 2
869. SPECTROSCOPY LETTERS 1
870. STAL, METALE & NOWE TECHNOLOGIE 8
871. STEEL RESEARCH INTERNATIONAL 6
872. STRENGTH OF MATERIALS 3
873. STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1
874. STROJNISKI VESTNIK-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING 2
875. STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS 2
876. STRUCTURE AND ENVIRONMENT 2
877. STUDIA EKONOMICZNE I REGIONALNE/ ECONOMIC AND REGIONAL STUDIES 1
878. STUDIA EKONOMICZNE REGIONU ŁÓDZKIEGO 4
879. STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH 17
880. STUDIA GEOTECHNICA ET MECHANICA 1
881. STUDIA I MATERIAŁY CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZO-LEŚNEJ / PROCEEDINGS OF THE CENTER FOR NATURE AND FORESTRY EDUICATION 1
882. STUDIA I PRACE WYDZIALU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZADZANIA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO 12
883. STUDIA INFORMATICA 6
884. STUDIA INFORMATICA / ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, SERIA: INFORMATYKA 9
885. STUDIA IURIDICA LUBLINENSIA 1
886. STUDIA KOMITETU PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU PAN 1
887. STUDIA PHILOSOPHICA WRATISLAVIENSIA 1
888. STUDIA REGIONALIA 1
889. STUDIA SCIENCIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE UNIVERSITAS CATHOLICA RUZOMBEROK 1
890. STUDIA SPOŁECZNE 1
891. STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI MATHEMATICA 1
892. STUDIES & PROCEEDINGS OF POLISH ASSOCIATION FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT 12
893. STUDIES IN LOGIC, GRAMMAR AND RETHORIC 4
894. SUČASNÌ TEHNOLOGÌÏ V MAŠINOBUDUVANNÌ TA TRANSPORTÌ 1
895. SUPERCONDUCTOR SCIENCE & TECHNOLOGY 1
896. SUR - SŁUŻBY UTRZYMANIA RUCHU 17
897. SUR - SŁUŻBY UTRZYMANIA RUCHU. WYDANIE SPECJALNE 1
898. SUSTAINABILITY 1
899. ŚWIAT KOMINKÓW 4
900. SYSTEMY LOGISTYCZNE WOJSK 4
901. SZEF UTRZYMANIA RUCHU 8
902. TASK QUARTERLY 7
903. TECHNOLÓG 6
904. TECHNOLÓG 1
905. TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU 45
906. TECHNOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF ECONOMY 3
907. TECHNOLOGICAL COMPLEXES [ТЕХНОЛОГІЧНІ КОМПЛЕКСИ] 5
908. TECHNOLOGICAL ENGINEERING 1
909. TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE 2
910. TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN 37
911. TEKA KOMISJI MOTORYZACJI I ENERGETYKI ROLNICTWA PAN 26
912. TERMOELEKTRIČESTVO 1
913. THE MACROTHEME REVIEW 1
914. THE ARCHIVES OF AUTOMOTIVE ENGINEERING -ARCHIWUM MOTORYZACJI 2
915. THE BULLETIN OF KAZNU 1
916. THE INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES (IJBMS) 3
917. THE TQM JOURNAL 1
918. THEORETICAL AND APPLIED FRACTURE MECHANICS 1
919. THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS LETTERS 3
920. THEORETICAL POPULATION BIOLOGY 1
921. THIN SOLID FILMS 1
922. THIN-WALLED STRUCTURES 4
923. THINK - STUDENCKIE NAUKOWE CZASOPISMO INTERNETOWE 1
924. TRANSACTIONS OF THE ASABE 1
925. TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF AVIATION - PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA 15
926. TRANSACTIONS OF THE MATERIALS RESEARCH SOCIETY OF JAPAN 2
927. TRANSFER INOVÁCIÍ 6
928. TRANSPORT 1
929. TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 2
930. TRANSPORT AND TELECOMMUNICATION JOURNAL 1
931. TRANSPORT PROBLEMS / PROBLEMY TRANSPORTU 8
932. TRANSPORT PRZEMYSLOWY I MASZYNY ROBOCZE 1
933. TRANSPORTATION RESEARCH PROCEDIA [WOS] 1
934. TRIBOLOGIA 11
935. TRIBOLOGY INTERNATIONAL 1
936. TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO 97
937. TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY 2
938. TURKISH JOURNAL OF MATHEMATICS 3
939. TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY 1
940. TURYSTYKA KULTUROWA 1
941. TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE 23
942. TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE - DODATEK: AUTOMATYKA I OPROGRAMOWANIA 1
943. TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE - DODATEK: WTRYSKARKI I WTRYSK TWORZYW 1
944. TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE – DODATEK: SYSTEMY CHŁODZENIA 1
945. Ukraiński Urząd Patentowy [Wzór użytkowy] 6
946. ULTRASONICS SONOCHEMISTRY 1
947. VACUUM 6
948. VIBRATIONS IN PHYSICAL SYSTEMS 3
949. VIBROENGINEERING PROCEDIA 1
950. VIESTNIK NÂC RK PERIODIČESKIJ NAUČNO-TEHNIČESKIJ ŽURNAL NACIONAL’NOGO ÂDERNOGO CENTRA RESPUBLIKI KAZAHSTAN = NNC RK BULLETIN RESEARCH AND TECHNOLOGY REVIEW NATIONAL NUCLEAR CENTER OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 1
951. VÌSNIK ĽVÌVSʼGOGO NACÌONAĽ ́NOGO AGRARNOGO UNÌVERSITETU. AGROÌNŽENERNÌ DOSLÌDŽENNÂ 1
952. VÌSNIK HARKÌVSʹKOÏ DERŽAVNOÏ AKADEMÌÏ DIZAJNU Ì MISTECTV 1
953. VÌSNIK KIÏVSʹKOGO NACÌONALʹNOGO UNÌVERSITETU ÌMENÌ TARASA ŠEVČENKA.SERÌÂ FÌZIKO-MATEMATIČNÌ NAUKI 1
954. VISNIK NACIONALNOGO TEHNIČNOGO UNIVERSITETU UKRA?NI " KI?VS'KIJ POLITEHNIČNIIJ INSTITUT" : JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING THE NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE" 1
955. VISNIK NACIONALNOGO UNIVERSITETU ''LVIVSKA POLITEHNIKA'' : TEORIÂ I PRAKTIKA BUDIVNICTVA 4
956. VISNIK NACIONALNOGO UNIVERSITETU ''LVIVSKA POLITEHNIKA'' : HÌMÌÂ, TEHNOLOGÌÂ REČOVIN TA ÏH ZASTOSUVANNÂ 2
957. VODA MAGAZINE 1
958. VODNI RESURSY I VODOKORYSTUVANNYA VRV 1
959. WASTE MANAGEMENT 3
960. WATER 1
961. WATER AND WATER PURIFICATION TECHNOLOGIES. SCIENTIFIC AND TECHNICAL NEWS 1
962. WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY 1
963. WEAR 1
964. WIADOMOSCI ELEKTROTECHNICZNE 13
965. WIADOMOSCI GORNICZE 2
966. WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE - JOURNAL OF HERITAGE CONSERVATION 2
967. WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 8
968. WIADOMOSCI UBEZPIECZENIOWE 1
969. WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 398
970. WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [O] 13
971. WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] 80
972. WIEDZA I ŻYCIE 1
973. WIND AND STRUCTURES 2
974. WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS 1
975. WIT TRANSACTIONS ON THE BUILT ENVIRONMENT 1
976. WODOCIĄGI - KANALIZACJA 1
977. WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY 3
978. WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL, COMPUTER, ENERGETIC, ELECTRONIC AND COMMUNICATION ENGINEERING 3
979. WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL, AEROSPACE, INDUSTRIAL, MECHATRONIC AND MANUFACTURING ENGINEERING 1
980. WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING 2
981. WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL, ENVIRONMENTAL, STRUCTURAL, CONSTRUCTION AND ARCHITECTURAL ENGINEERING 1
982. WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL AND ECOLOGICAL ENGINEERING 2
983. WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL AND HEALTH SCIENCES 2
984. WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY 1
985. WORLD SCIENTIFIC NEWS 1
986. WORLD TRANSACTIONS ON ENGINEERING AND TECHNOLOGY EDUCATION 1
987. WSCHÓD : KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY 1
988. WSCHODNI ROCZNIK HUMANISTYCZNY 1
989. WSPÓŁCZESNA ONKOLOGIA-CONTEMPORARY ONCOLOGY 1
990. WULFENIA 2
991. WYCENA - WARTOSC, OBROT, ZARZADZANIE NIERUCHOMOSCIAMI 3
992. WYROBY MEDYCZNE 2
993. ZABEZPIECZENIA 5
994. ZAKAZENIA 1
995. ZAMM-ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND MECHANIK 2
996. ZARZADZANIE FINANSAMI I RACHUNKOWOSC 1
997. ZARZADZANIE I EDUKACJA 1
998. ZARZĄDZANIE I FINANSE / JOURNAL OF MANAGEMENT AND FINANCE 9
999. ZARZADZANIE PRZEDSIEBIORSTWEM 4
1000. ZARZADZANIE. TEORIA I PRAKTYKA 2
1001. ZBÌRNIK NAUKOVIH PRAC’ VINNIC’KOGO NACÌONAL’NOGO AGRARNOGO UNÌVERSITETU 2
1002. ZDROWIE PUBLICZNE 2
1003. ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND PHYSIK 1
1004. ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION A-A JOURNAL OF PHYSICAL SCIENCES 2
1005. ZESZYT SPECJALNY IZBY GOSPODARCZEJ "WODOCIĄGI POLSKIE" 1
1006. ZESZYTY NAUKOWE - WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI W WARSZAWIE 7
1007. ZESZYTY NAUKOWE / AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE 4
1008. ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIA PAN 4
1009. ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDOW / POLITECHNIKA WARSZAWSKA 13
1010. ZESZYTY NAUKOWE INZYNIERIA LADOWA I WODNA W KSZTALTOWANIU SRODOWISKA 2
1011. ZESZYTY NAUKOWE KOLEGIUM GOSPODARKI SWIATOWEJ 1
1012. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ. EKONOMIA I ZARZĄDZANIE 3
1013. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZESTOCHOWSKIEJ ZARZADZANIE 3
1014. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, SERIA: ELEKTRYKA 15
1015. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI OPOLSKIEJ, SERIA MECHANIKA 1
1016. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNANSKIEJ, SERIA: BUDOWA MASZYN I ZARZADZANIE PRODUKCJA 1
1017. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNANSKIEJ. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 3
1018. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, EKONOMIA I NAUKI HUMANISTYCZNE 1
1019. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: MECHANIKA 8
1020. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY 24
1021. ZESZYTY NAUKOWE SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE. POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING 9
1022. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU GDANSKIEGO. EKONOMIKA TRANSPORTU I LOGISTYKA = RESEARCH JOURNAL OF THE UNIVERSITY OF GDAŃSK TRANSPORT ECONOMICS AND LOGISTICS 1
1023. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO "PRACE Z PRAWA WLASNOSCI INTELEKTUALNEJ" 1
1024. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH. SERIA: ADMINISTRACJA I ZARZADZANIE 5
1025. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG 21
1026. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU 40
1027. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA 11
1028. ZESZYTY NAUKOWE WSEI SERIA EKONOMIA 1
1029. ZESZYTY NAUKOWE WSEI SERIA TRANSPORT I INFORMATYKA 7
1030. ZESZYTY NAUKOWE WYDZIALU ELEKTRONIKI I INFORMATYKI 4
1031. ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 3
1032. ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDANSKIEJ 13
1033. ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH IM. GEN T. KOŚCIUSZKI / JOURNAL OF SCIENCE OF THE MILITARY ACADEMY OF LAND FORCES 11
1034. ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY BANKOWEJ WE WROCLAWIU 1
1035. ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY EKONOMICZNO-SPOLECZNEJ W OSTROLECE 1
1036. ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY HUMANITAS ZARZADZANIE 3
1037. ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU 4
1038. ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNO-SPOŁECZNEJ W OSTROŁĘCE 1
1039. ZESZYTY NAUKOWE, WYŻSZA SZKOŁA SPOŁECZNO-PRZYRODNICZA IM. WINCENTEGO POLA W LUBLINIE, TURYSTYKA I REKREACJA 1
1040. ZESZYTY NAUKOWE. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE / POLITECHNIKA LODZKA 1
1041. ZESZYTY NAUKOWE. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE / POLITECHNIKA SLASKA 16
1042. ZESZYTY NAUKOWE. STUDIA INFORMATICA / UNIWERSYTET SZCZECINSKI 2
1043. ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU 5
1044. ZTM NEWS 4
1045. ПОРОШКОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ [POROŠKOVAÂ METALLURGIÂ] 1
1046. ПОРОШКОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ [POROŠKOVAÂ METALLURGIÂ] = POWDER METALLURGY 1
1047. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ = SUČASNÌ PROBLEMI ARHÌTEKTURI TA MÌSTOBUDUVANNÂ 1