Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Czasopisma

Liczba tytułów: 901
Liczba publikacji:6266
Lp. Tytuł Publikacje
1. E3S WEB OF CONFERENCES [WOS] 1
2. 12th Iternational Scientific Conference of Young Scientists on Sustainable, Modern and Safe Transpor, 31-May - 2 June 2017, High Tatras, Slovak Republic : book of abstracts 1
3. A10 NEW EUROPEAN ARCHITECTURE 10
4. ABSTRACT AND APPLIED ANALYSIS 2
5. ACADEMIA : MAGAZYN POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1
6. ACADEMIC JOURNAL OF MANUFACTURING ENGINEERING 3
7. ACADEMIC JOURNAL OF SCIENCE 1
8. ACTA ENERGETICA 7
9. ACTA GEOLOGICA POLONICA 1
10. ACTA INNOVATIONS 1
11. ACTA MATHEMATICA HUNGARICA 4
12. ACTA MECHANICA ET AUTOMATICA 5
13. ACTA MECHANICA SLOVACA 4
14. ACTA METALLURGICA SLOVACA 2
15. ACTA OF BIOENGINEERING AND BIOMECHANICS 1
16. ACTA PHYSICA POLONICA A 82
17. ACTA POLONIAE PHARMACEUTICA DRUG RESEARCH 2
18. ACTA SCIENTIARUM POLONORUM TECHNICA AGRARIA 2
19. ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS. SECTIO A, NAUKI HUMANISTYCZNE, SPOLECZNE I TECHNICZNE 2
20. ACTA TECHNICA CORVINIENSIS – BULLETIN OF ENGINEERING 1
21. ACTA TECHNICA JAURINENSIS 2
22. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA OECONOMICA 1
23. ACTUAL PROBLEMS OF COMPUTER SCIENCE 2
24. ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS 66
25. ADMINISTRATOR 1
26. ADSORPTION SCIENCE & TECHNOLOGY 1
27. ADSORPTION-JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ADSORPTION SOCIETY 1
28. ADVANCED ENGINEERING MATERIALS 1
29. ADVANCED MATERIALS RESEARCH 3
30. ADVANCED SCIENCE LETTERS [WOS] 4
31. ADVANCES IN APPLIED PLASMA SCIENCE 1
32. ADVANCES IN COLLOID AND INTERFACE SCIENCE 3
33. ADVANCES IN CONDENSED MATTER PHYSICS 1
34. ADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY 4
35. ADVANCES IN MATHEMATICS: SCIENTIC JOURNAL 1
36. ADVANCES IN NATURAL SCIENCES: THEORY & APPLICATIONS 1
37. ADVANCES IN POLYMER TECHNOLOGY 1
38. ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL 158
39. AGRICULTURE AND AGRICULTURAL SCIENCE PROCEDIA [WOS] 1
40. AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY 9
41. AMERICAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE 1
42. ANALECTA. STUDIA I MATERIALY Z DZIEJOW NAUKI 1
43. ANNALES HENRI POINCARE 1
44. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA SECTIO AI INFORMATICA 1
45. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, PHARMACIA, SECTIO DDD / CURRENT ISSUES IN PHARMACY AND MEDICAL SCIENCES 8
46. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, SECTIO A, MATHEMATICA 5
47. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, SECTIO AA, CHEMIA 2
48. ANNALS OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE 10
49. ANNALS OF FACULTY OF ENGINEERING HUNEDOARA - INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING 1
50. ANNALS OF MARKETING MANAGEMENT & ECONOMICS 2
51. ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES 1
52. ANNALS OF WULS, FORESTRY AND WOOD TECHNOLOGY 1
53. APARATURA BADAWCZA I DYDAKTYCZNA 1
54. APPLIED COMPUTER SCIENCE 51
55. APPLIED ENERGY 1
56. APPLIED MATHEMATICAL MODELLING 1
57. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION 2
58. APPLIED OPTICS 3
59. APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING 3
60. APPLIED PHYSICS LETTERS 1
61. APPLIED SCIENCES-BASEL 1
62. APPLIED SOFT COMPUTING 1
63. APPLIED SURFACE SCIENCE 2
64. APPLIED THERMAL ENGINEERING 3
65. ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING 1
66. ARCHITECTURAE ET ARTIBUS 2
67. ARCHITECTURE - CIVIL ENGINEERING - ENVIRONMENT 4
68. ARCHITEKTURA & BIZNES 2
69. ARCHITEKTURA MURATOR 15
70. ARCHIV DER MATHEMATIK 3
71. ARCHIVE OF APPLIED MECHANICS 1
72. ARCHIVES OF ACOUSTICS 3
73. ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING 15
74. ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING 2
75. ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL PROTECTION 4
76. ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING 1
77. ARCHIVES OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING 4
78. ARCHIVES OF MECHANICS 1
79. ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS 38
80. ARCHIVES OF ORAL BIOLOGY 1
81. ARCHIVES OF TRANSPORT 1
82. ARCHIVES OF TRANSPORT SYSTEM TELEMATICS 2
83. ARCHIWA BIBLIOTEKI I MUZEA KOSCIELNE 1
84. ARCHIWUM GOSPODARKI ODPADAMI I OCHRONY SRODOWISKA / ARCHIVES OF WASTE MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION 1
85. ARCHIWUM INSTYTUTU INZYNIERII LADOWEJ 4
86. ARCHIWUM TECHNOLOGII MASZYN I AUTOMATYZACJI 1
87. ATINER'S CONFERENCE PAPER SERIES 1
88. ATMOSPHERIC ENVIRONMENT 1
89. AURA 1
90. AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE 100
91. AUTOMATYKA / AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE 1
92. AUTOMATYKA ELEKTROENERGETYCZNA 1
93. AUTOPORTRET- PISMO O DOBREJ PRZESTRZENI 1
94. BALTIC JOURNAL OF ROAD AND BRIDGE ENGINEERING 1
95. BAROMETR REGIONALNY 10
96. BEITRÄGE ZUR ALGEBRA UND GEOMETRIE / CONTRIBUTIONS TO ALGEBRA AND GEOMETRY 1
97. BEZPIECZENSTWO I TECHNIKA POZARNICZA 1
98. BIBLIOTEKA I EDUKACJA 3
99. BIBLIOTEKARZ 1
100. BIBLIOTEKARZ LUBELSKI 1
101. BIO-ALGORITHMS AND MED-SYSTEMS 2
102. BIOLOGY OF SPORT 1
103. BIOMEDICAL ENGINEERING ONLINE 2
104. BIORESOURCE TECHNOLOGY 2
105. BIULETYN EBIB 4
106. BIULETYN EDUKACJI MEDIALNEJ 1
107. BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ 136
108. BIULETYN INSTYTUTU SPAWALNICTWA W GLIWICACH 1
109. BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 429
110. BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE 32
111. BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ 8
112. BMC VETERINARY RESEARCH 1
113. BOLETIN DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE CERAMICA Y VIDRIO 1
114. BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA 197
115. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA 3
116. BUILDER 5
117. BUILDING RESEARCH AND INFORMATION 1
118. BUILDING SERVICES ENGINEERING RESEARCH & TECHNOLOGY 2
119. BULLETIN OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICAL SOCIETY 1
120. BULLETIN OF THE BELGIAN MATHEMATICAL SOCIETY-SIMON STEVIN 5
121. BULLETIN OF THE MALAYSIAN MATHEMATICAL SCIENCES SOCIETY 2
122. BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES-TECHNICAL SCIENCES 2
123. BUSINESS ENGINEERING JOURNAL 1
124. CELLULAR POLYMERS 4
125. CELLULOSE 3
126. CEMENT WAPNO BETON 6
127. CERAMICS INTERNATIONAL 1
128. CHAOS 3
129. CHAOS SOLITONS & FRACTALS 2
130. CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL 1
131. CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN 1
132. CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS 2
133. CHEMICAL PHYSICS 1
134. CHEMICAL PHYSICS LETTERS 1
135. CHEMIK NAUKA-TECHNIKA-RYNEK 1
136. CHEMISTRY & CHEMICAL TECHNOLOGY 3
137. CHEMISTRY-DIDACTICS-ECOLOGY-METROLOGY/CHEMIA-DYDAKTYKA-EKOLOGIA-METROLOGIA 3
138. CHINA-USA BUSINESS REVIEW 1
139. CHLODNICTWO : ORGAN NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ 2
140. CIENCIA E TECNICA VITIVINICOLA 2
141. CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 11
142. CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING REPORTS 8
143. CLAY MINERALS 1
144. CLEAN TECHNOLOGIES AND ENVIRONMENTAL POLICY 2
145. CLINICAL AND EXPERIMENTAL OTORHINOLARYNGOLOGY 1
146. COLLOID AND POLYMER SCIENCE 1
147. COLLOIDS AND INTERFACE SCIENCE COMMUNICATIONS 1
148. COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS 6
149. COMBUSTION ENGINES / SILNIKI SPALINOWE 46
150. COMMUNICATIONS 10
151. COMMUNICATIONS IN NONLINEAR SCIENCE AND NUMERICAL SIMULATION 2
152. COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS 2
153. COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING 2
154. COMPLEX VARIABLES AND ELLIPTIC EQUATIONS 1
155. COMPOSITE INTERFACES 2
156. COMPOSITE STRUCTURES 24
157. COMPOSITES PART B-ENGINEERING 2
158. COMPOSITES THEORY AND PRACTICE 21
159. COMPTES RENDUS MATHEMATIQUE 1
160. COMPUTATIONAL AND THEORETICAL CHEMISTRY / JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE-THEOCHEM 1
161. COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE 21
162. COMPUTER APPLICATIONS IN ELECTRICAL ENGINEERING 8
163. COMPUTER METHODS IN MATERIALS SCIENCE/INFORMATYKA W TECHNOLOGII MATERIALOW 1
164. COMPUTER METHODS IN MATERIALS SCIENCE/INFORMATYKA W TECHNOLOGII MATERIAŁÓW 1
165. CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS 15
166. CONTEMPORARY MANAGEMENT RESEARCH /CMR/ 2
167. CONTINUUM MECHANICS AND THERMODYNAMICS 1
168. CONTROL AND CYBERNETICS 2
169. CONTROL ENGINEERING 1
170. CONTROL ENGINEERING PRACTICE 1
171. CRYSTAL RESEARCH AND TECHNOLOGY 3
172. CRYSTENGCOMM 1
173. CURRENT ISSUES IN PHARMACY AND MEDICAL SCIENCES 4
174. CURRENT ONCOLOGY 1
175. CURRENT PROBLEMS OF PSYCHIATRY 2
176. CURRENT TOPICS IN BIOPHYSICS ONLINE 1
177. CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY 31
178. CZASOPISMO TECHNICZNE 23
179. CZECHOSLOVAK MATHEMATICAL JOURNAL 1
180. DESALINATION AND WATER TREATMENT 4
181. DEVICES AND METHODS OF MEASUREMENTS 1
182. DIAGNOSTYKA 6
183. DIFFERENTIAL EQUATIONS AND DYNAMICAL SYSTEMS 1
184. DISCRETE AND CONTINUOUS DYNAMICAL SYSTEMS-SERIES B 3
185. DISCRETE MATHEMATICS 1
186. DOPRAVA A SPOJE 2
187. DOZOR TECHNICZNY 2
188. DROGI I MOSTY/ROADS AND BRIDGES 5
189. DROGOWNICTWO 28
190. E-MENTOR 1
191. E3S WEB OF CONFERENCES 1
192. EASTERN-EUROPEAN JOURNAL OF ENTERPRISE TECHNOLOGIES [ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖУРНАЛ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ] 1
193. ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S 15
194. ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING. A 13
195. ECOLOGICAL INDICATORS 1
196. ECONOMICS : TIME REALITIES 1
197. ECONOMICS AND BUSINESS 1
198. ECONTECHMOD : AN INTERNATIONAL QUARTERLY JOURNAL ON ECONOMICS OF TECHNOLOGY AND MODELLING PROCESSES 10
199. EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA 20
200. EDUKACJA EKONOMISTOW I MENEDZEROW. PROBLEMY. INNOWACJE. PROJEKTY 1
201. EDUKACJA HUMANISTYCZNA 1
202. EKOLOGIA I TECHNIKA 5
203. EKOLOGIČNA BEZPEKA TA ZBALANSOVANE RESURSOKORÌSTUVANNÂ 1
204. EKONOMETRIA. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU 3
205. EKONOMIA I SRODOWISKO 1
206. EKONOMIKA : TEORIA I PRAKTIKA 1
207. EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIEBIORSTWA 3
208. EKONOMISTA 1
209. EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 56
210. ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH 1
211. ELECTRICAL ENGINEERING RESEARCH REPORT 1
212. ELEKTRO.INFO 3
213. ELEKTROENERGETYKA. WSPÓŁCZESNOŚĆ I ROZWÓJ 1
214. ELEKTRONIKA : KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA 43
215. ELEKTRONIKA IR ELEKTROTECHNIKA 3
216. ENERGETYKA, PROBLEMY ENERGETYKI I GOSPODARKI PALIWOWO-ENERGETYCZNEJ 3
217. ENERGY 1
218. ENERGY AND BUILDINGS 4
219. ENERGY PROCEDIA [WOS] 1
220. ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS 1
221. ENGINEERING FAILURE ANALYSIS 2
222. ENGINEERING FRACTURE MECHANICS 5
223. ENGINEERING MANAGEMENT IN PRODUCTION AND SERVICES 1
224. ENGINEERING OF BIOMATERIALS / INZYNIERIA BIOMATERIALOW 14
225. ENGINEERING OF BIOMATERIALS / INZYNIERIA BIOMATERIALOW : [NUMER SPECJALNY] 2
226. ENGINEERING STRUCTURES 1
227. ENGINEERING STRUCTURES AND TECHNOLOGIES 1
228. ENGINEERING TRANSACTIONS 2
229. ENTROPY 1
230. ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING 8
231. ENVIRONMENTAL ENGINEERING SCIENCE 1
232. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 1
233. ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT 2
234. ENVIRONMENTAL RESEARCH 4
235. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH 2
236. EPNC 2014 : XXIII Symposium Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits, July 2-4, 2014, Pilsen, Czech Republic 1
237. EUROPA REGIONUM 4
238. EUROPEAN JOURNAL OF MEDICAL TECHNOLOGIES 4
239. EUROPEAN JOURNAL OF SOIL SCIENCE 1
240. EUROPEAN PATENT BULLETIN 2
241. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B 4
242. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D 1
243. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS 6
244. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-APPLIED PHYSICS 8
245. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-SPECIAL TOPICS 11
246. European Psychiatry. Supplement : abstracts of the 24 rd European Congress of Psychiatry 1
247. EXPERIMENTAL THERMAL AND FLUID SCIENCE 3
248. EXPERT SYSTEMS 1
249. EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS 1
250. EXTRUSION : INTERNATIONAL MAGAZINE 1
251. FILOMAT 1
252. FINITE ELEMENTS IN ANALYSIS AND DESIGN 1
253. FIZYKA BUDOWLI W TEORII I PRAKTYCE 8
254. FOLIA MORPHOLOGICA 1
255. FOOD AND BIOPROCESS TECHNOLOGY 1
256. FORUM AKADEMICKIE 3
257. FORUM NARZĘDZIOWE OBERON 1
258. FORUM ORTODONTYCZNE -ORTHODONTIC FORUM 1
259. FOUNDATIONS OF COMPUTING AND DECISION SCIENCES 2
260. FOUNDATIONS OF MANAGEMENT 1
261. FRATTURA ED INTEGRITÀ STRUTTURALE 2
262. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 3
263. FRONTIER OF APPLIED PLASMA TECHNOLOGY 1
264. FUEL 3
265. GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA 17
266. GAZETA WYBORCZA 1
267. GENERAL AND PROFESSIONAL EDUCATION 2
268. GEOLOGY, GEOPHYSICS & ENVIROMENT 1
269. GLOBAL JOURNAL ON ADVANCES PURE AND APPLIED SCIENCES 1
270. GLOBAL JOURNAL ON TECHNOLOGY 1
271. GLOSA. PRAWO GOSPODARCZE W ORZECZENIACH I KOMENTARZACH 1
272. GORNICTWO I GEOINZYNIERIA 1
273. GOSPODARKA MATERIALOWA & LOGISTYKA 4
274. GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI-MINERAL RESOURCES MANAGEMENT 2
275. GOSPODARKA WODNA 2
276. GRAPHS AND COMBINATORICS 1
277. HANDEL WEWNETRZNY 20
278. HEAT TRANSFER ENGINEERING 1
279. HERALD OF KHMELNYTSKYI NATIONAL UNIVERSITY. ECONOMIC SCIENCES [ ВIСНИК ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦIОНАЛЬНОГО УНIВЕРСИТЕТУ. EKOНOMIЧНI НАУКИ ] 2
280. HERALD OF KHMELNYTSKYI NATIONAL UNIVERSITY. TECHNICAL SCIENCES [ ВIСНИК ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦIОНАЛЬНОГО УНIВЕРСИТЕТУ. ТЕХНIЧНI НАУКИ ] 4
281. HIGH TEMPERATURE MATERIAL PROCESSES 4
282. HIMIČNA PROMISLOVISTI' UKRAЇNI 1
283. HORIZONTY DOPRAVY 2
284. HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, HSS 2
285. HUMANIZACJA PRACY 1
286. HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE 59
287. IEEE SENSORS JOURNAL 1
288. IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY 9
289. IEEE TRANSACTIONS ON DIELECTRICS AND ELECTRICAL INSULATION 3
290. IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS 2
291. IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE 3
292. IEEJ TRANSACTIONS ON FUNDAMENTALS AND MATERIALS 1
293. IIC-INTERNATIONAL REVIEW OF INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW 1
294. IIMS Journal of Management Science 1
295. IM INZYNIERIA MASZYN 1
296. IM INZYNIERIA MINERALNA 1
297. IMAGE PROCESSING & COMMUNICATIONS 1
298. INDOOR AIR 1
299. INDOOR AND BUILT ENVIRONMENT 3
300. INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 1
301. INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA 2
302. INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA 101
303. INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH - INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS 1
304. INNOVACII 1
305. Innowacje w polskiej nauce - przegląd aktualnej tematyki badawczej branży chemicznej 1
306. INSTAL 13
307. INTERNATIONAL AGROPHYSICS 6
308. INTERNATIONAL BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL 1
309. INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES 5
310. INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY 4
311. INTERNATIONAL JOURNAL OF AEROSPACE ENGINEERING 1
312. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING 2
313. INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES 10
314. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIFURCATION AND CHAOS 6
315. INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT INVENTION 1
316. INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES 1
317. INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS, ECONOMICS AND MANAGEMENT 1
318. INTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMICAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING 1
319. INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING 3
320. INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL GEOLOGY 1
321. INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL PREPARATION AND UTILIZATION 1
322. INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY 1
323. INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER APPLICATIONS 1
324. INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY HOSPITALITY MANAGEMENT 1
325. INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY MANAGEMENT [WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE KWARTALNIK ŚRODOWISK NAUKOWYCH I LIDERÓW BIZNESU] 3
326. INTERNATIONAL JOURNAL OF DYNAMICS AND CONTROL 1
327. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS 3
328. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINE RESEARCH 1
329. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING PEDAGOGY 1
330. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING 1
331. INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE 1
332. INTERNATIONAL JOURNAL OF FRACTURE 1
333. INTERNATIONAL JOURNAL OF FRACTURE HATIGUE AND WEAR: CONFERENCE SERIES PROCEEDINGS 1
334. INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION AND LEARNING 1
335. INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIONS IN BUSINESS 2
336. INTERNATIONAL JOURNAL OF MACHINE TOOLS & MANUFACTURE 1
337. INTERNATIONAL JOURNAL Of MANAGEMENT AND SUSTANABILITY 1
338. INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGERIAL STUDIES AND RESEARCH 1
339. INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS & PRODUCT TECHNOLOGY 2
340. INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING 1
341. INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES 4
342. INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIPHASE FLOW 1
343. INTERNATIONAL JOURNAL OF NANOMEDICINE 1
344. INTERNATIONAL JOURNAL OF NON-LINEAR MECHANICS 3
345. INTERNATIONAL JOURNAL OF NUMERICAL MODELLING-ELECTRONIC NETWORKS DEVICES AND FIELDS 1
346. INTERNATIONAL JOURNAL OF PLASMA ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY 1
347. INTERNATIONAL JOURNAL OF POLYMER ANALYSIS AND CHARACTERIZATION 1
348. INTERNATIONAL JOURNAL OF PURE AND APPLIED MATHEMATICS 1
349. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL RELEVANCE & CONCERN (IJSRC) 3
350. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES 1
351. INTERNATIONAL JOURNAL OF STRUCTURAL STABILITY AND DYNAMICS 8
352. INTERNATIONAL JOURNAL OF VEHICLE DESIGN 1
353. INTERNATIONAL JOURNAL ON ADVANCES IN SYSTEMS AND MEASUREMENT 1
354. INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING 3
355. INTERNATIONAL PROCEEDINGS OF CHEMICAL, BIOLOGICAL & NVIRONMENTAL ENGINEERING (IPCBEE) 1
356. INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF EMERGING TRENDS IN MULTIDISCIPLINARY 1
357. INTERNATIONAL REVIEW OF CIVIL ENGINEERING (IRECE) 1
358. INTERNATIONAL TRANSACTIONS ON ELECTRICAL ENERGY SYSTEMS 1
359. INZINERINE EKONOMIKA-ENGINEERING ECONOMICS 1
360. INŻYNIER BUDOWNICTWA 8
361. INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW ANTROPOGENICZNYCH 2
362. INŻYNIERIA BEZWYKOPOWA 1
363. INZYNIERIA EKOLOGICZNA 17
364. INZYNIERIA I APARATURA CHEMICZNA 5
365. INZYNIERIA I BUDOWNICTWO 17
366. INZYNIERIA I OCHRONA SRODOWISKA 2
367. INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 11
368. INZYNIERIA POWIERZCHNI 6
369. INZYNIERIA ROLNICZA 2
370. IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING 2
371. IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING [WOS] 6
372. IOSR JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT (IOSR-JBM) 2
373. IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF MECHANICAL ENGINEERING 1
374. ISKUSSTVENNYJ INTELLEKT-NAUČNO-TEORETIČESKIJ ŽURNAL (ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ) 5
375. ISRN PROBABILITY AND STATISTICS 1
376. IT-STROJAR.SK 1
377. IZOLACJE 14
378. IZVESTÂ KYRGYZSKOGO GOSUDARSTVENNOGO TEHNIČESKOGO UNIVERSITETA IM. RAZZAKOVA 1
379. JCSI - JOURNAL OF COMPUTER SCIENCES INSTITUTE / ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU INFORMATYKI POLITECHNIKI LUBELSKIEJ 11
380. JOURNAL OF ACHIEVEMENTS OF MATERIALS AND MANUFACTURING ENGINEERING 1
381. JOURNAL OF ADHESION 1
382. JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY 7
383. JOURNAL OF ADVANCED OXIDATION TECHNOLOGIES 3
384. JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS 1
385. JOURNAL OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT 1
386. JOURNAL OF AIRCRAFT 2
387. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 13
388. JOURNAL OF APPLIED ANALYSIS 1
389. JOURNAL OF APPLIED COMPUTER SCIENCE 1
390. JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATIONAL MECHANICS 1
391. JOURNAL OF APPLIED NONLINEAR DYNAMICS 1
392. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 2
393. JOURNAL OF APPLIED SPECTROSCOPY 1
394. JOURNAL OF AUTOMATION, MOBILE ROBOTICS AND INTELLIGENT SYSTEMS 1
395. JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART A 1
396. JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART B-APPLIED BIOMATERIALS 1
397. JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY 1
398. JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT (IOSR-JBM) 1
399. JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B-ANALYTICAL TECHNOLOGIES IN THE BIOMEDICAL AND LIFE SCIENCES 1
400. JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE 2
401. JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND MANAGEMENT 2
402. JOURNAL OF CLINICAL NURSING 2
403. JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE 6
404. JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS 1
405. JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND NONLINEAR DYNAMICS 1
406. JOURNAL OF CONVEX ANALYSIS 1
407. JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH 7
408. JOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY 1
409. JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING 24
410. JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 1
411. JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS 1
412. JOURNAL OF ENGINEERING PHYSICS AND THERMOPHYSICS 1
413. JOURNAL OF ENGINEERING TECHNOLOGY 1
414. JOURNAL OF ENGINEERING TRIBOLOGY 1
415. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL QUALITY 1
416. JOURNAL OF EVOLUTION EQUATIONS 1
417. JOURNAL OF FRICTION AND WEAR 3
418. JOURNAL OF GEOMETRY AND PHYSICS 1
419. JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY 1
420. JOURNAL OF INFORMETRICS 14
421. JOURNAL OF INTELLIGENT MATERIAL SYSTEMS AND STRUCTURES 1
422. JOURNAL OF INTERNATIONAL ADVANCED OTOLOGY. SUPLEMENT 2
423. JOURNAL OF IRON AND STEEL RESEARCH INTERNATIONAL 2
424. JOURNAL OF KONBIN 5
425. JOURNAL OF KONES 24
426. JOURNAL OF MACHINE ENGINEERING 1
427. JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 4
428. JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 1
429. JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY 1
430. JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS 2
431. JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS 4
432. JOURNAL OF MATHEMATICAL SCIENCES 1
433. JOURNAL OF MATHEMATICS AND APPLICATIONS 1
434. JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY 1
435. JOURNAL OF MOLECULAR MODELING 1
436. JOURNAL OF NANO- AND ELECTRONIC PHYSICS 3
437. JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY 3
438. JOURNAL OF NATURAL FIBERS 3
439. JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS 3
440. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C 1
441. JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS 1
442. JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS 2
443. JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES 7
444. JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES [WOS] 3
445. JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY 1
446. JOURNAL OF PLANT NUTRITION AND SOIL SCIENCE 2
447. JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY 1
448. JOURNAL OF PLASTIC FILM & SHEETING 1
449. JOURNAL OF POLISH CIMAC 1
450. JOURNAL OF POLYMER ENGINEERING 5
451. JOURNAL OF POSITIVE MANAGEMENT 1
452. JOURNAL OF PRE-CLINICAL AND CLINICAL RESEARCH 1
453. JOURNAL OF PROBABILITY 1
454. JOURNAL OF RESEARCH IN BUSINESS AND MANAGEMENT 1
455. JOURNAL OF SCIENTOMETRIC RESEARCH 2
456. JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (SCIENCE) 2
457. JOURNAL OF SHENZHEN UNIVERSITY (HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES) 1
458. JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY 1
459. JOURNAL OF SOLID STATE CHEMISTRY 1
460. JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION 1
461. JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELPOMENT 1
462. JOURNAL OF TECHNOLOGY AND EXPLOITATION IN MECHANICAL ENGINEERING 5
463. JOURNAL OF TERRAMECHANICS 1
464. JOURNAL OF THE CHINESE CERAMIC SOCIETY 1
465. JOURNAL OF THE INSTITUTE OF ELECTROSTATICS JAPAN 1
466. JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS 3
467. JOURNAL OF THEORETICAL PROBABILITY 1
468. JOURNAL OF THERMAL STRESSES 1
469. JOURNAL OF TRACE ELEMENTS IN MEDICINE AND BIOLOGY 1
470. JOURNAL OF VIBRATION AND ACOUSTICS-TRANSACTIONS OF THE ASME 1
471. JOURNAL OF VIBROENGINEERING 9
472. JOURNAL OF WATER CHEMISTRY AND TECHNOLOGY 1
473. JOURNAL OF WATER SUPPLY RESEARCH AND TECHNOLOGY-AQUA 1
474. KEY ENGINEERING MATERIALS 18
475. KEY ENGINEERING MATERIALS [WOS] 5
476. KIERUNEK WOD-KAN 2
477. KOMPOZYTY 8
478. KOVÁRENSTVÍ 2
479. KRAKOWSKI SEMESTRALNIK STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2
480. KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING 1
481. KULTURA I WARTOSCI 4
482. KWARTALNIK ARCHITEKTURY I URBANISTYKI 2
483. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 3
484. KWARTALNIK NAUKOWO-TECHNICZNY "OBROBKA METALU" 1
485. LANDSCAPE AND URBAN PLANNING 1
486. LATIN AMERICAN JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES 2
487. LECTURE NOTES IN MATHEMATICS 1
488. LEUKEMIA & LYMPHOMA 1
489. LINEAR ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS 1
490. LOGI SCIENTIFIC JOURNAL ON TRANSPORT AND LOGISTICS 5
491. LOGISTYKA 330
492. LOW TEMPERATURE PHYSICS 1
493. LUBELSKI INŻYNIER BUDOWNICTWA 4
494. LUBELSKI PORADNIK BUDOWLANY 12
495. MACHINE DESIGN 1
496. MACHINE DYNAMICS RESEARCH 5
497. MAGAZYN AUTOSTRADY. BUDOWNICTWO DROGOWO-MOSTOWE 6
498. MAGAZYN FOTOWOLTAIKA 2
499. MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING REVIEW 6
500. MANAGEMENT:SCIENCE AND EDUCATION 1
501. MANUFACTURING TECHNOLOGY : JOURNAL FOR SCIENCE, RESEARCH AND PRODUCTION 8
502. MARK 1
503. MARKETING I RYNEK 23
504. MARKETING I ZARZĄDZANIE 1
505. MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE 22
506. MASZYNY GORNICZE 1
507. MATEC WEB OF CONFERENCES 2
508. MATEC WEB OF CONFERENCES [WOS] 5
509. MATEMATYKA 2
510. MATERIALI IN TEHNOLOGIJE 6
511. MATERIALS 4
512. MATERIALS CHARACTERIZATION 1
513. MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS 4
514. MATERIALS LETTERS 2
515. MATERIALS SCIENCE 10
516. MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-MATERIALS FOR BIOLOGICAL APPLICATIONS 2
517. MATERIALS SCIENCE FORUM 4
518. MATERIALS SCIENCE-POLAND 6
519. MATERIALWISSENSCHAFT UND WERKSTOFFTECHNIK 1
520. MATERIAŁY BUDOWLANE 55
521. MATERIAŁY KOMPOZYTOWE 7
522. MATHEMATICA SCANDINAVICA 1
523. MATHEMATICAL MODELS & METHODS IN APPLIED SCIENCES 1
524. MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING 2
525. MATHEMATICS AND MECHANICS OF SOLIDS 1
526. MEASUREMENT 3
527. MEASUREMENT SCIENCE & TECHNOLOGY 1
528. MECCANICA 19
529. MECHANICAL SCIENCES 1
530. MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING 5
531. MECHANICS AND CONTROL 3
532. MECHANICS AND MECHANICAL ENGINEERING 8
533. MECHANICS RESEARCH COMMUNICATIONS 2
534. MECHANIK 86
535. MECHANIZACJA I AUTOMATYZACJA GORNICTWA 5
536. MEDICAL SCIENCE MONITOR 1
537. MEDITERRANEAN JOURNAL OF MATHEMATICS 2
538. MEDYCYNA OGOLNA I NAUKI O ZDROWIU 1
539. MEDYCYNA SRODOWISKOWA - ENVIRONMENTAL MEDICINE 1
540. METALURGIJA 15
541. METODY ILOSCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH 1
542. METODY INFORMATYKI STOSOWANEJ 4
543. METROLOGY AND MEASUREMENT SYSTEMS 8
544. MICROELECTRONIC ENGINEERING 1
545. MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS 2
546. MINERALS 2
547. MODELOWANIE INŻYNIERSKIE 3
548. MODERN MANAGEMENT REVIEW 3
549. MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS 2
550. MOLECULAR SIMULATION 1
551. MONITOR WOŁYŃSKI 1
552. MOSTY 2
553. MOTROL. MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA 19
554. MTM MACHINES TECHNOLOGIES MATERIALS 1
555. NANOSCALE RESEARCH LETTERS 2
556. NAPĘDY I STEROWANIE - MIESIĘCZNIK NAUKOWO-TECHNICZNY 8
557. NAUKA I GOSPODARKA 1
558. NAUKI INZYNIERSKIE I TECHNOLOGIE. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU 1
559. NAUKI O FINANSACH. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU 2
560. NAUKI O ZARZADZANIU. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU 1
561. NAUKI SPOLECZNE. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU 1
562. NAUKOVI NOTATKI : MIŻVUZIVSKIJ ZBIRNIK 1
563. NAUKOVO-POPUL’ÂRNIJ ŽURNAL NAŠA SPAŜINA 1
564. NAUKOVYJ VISNIK KREMENECʼKOGO OBLASNOGO GUMANITARNO-PEDAGOGÌČNOGO ÌNSTUTYTY ÌM. TARASA ŠEVČENKA 1
565. NESTOR 2
566. NEUROTOXICITY RESEARCH 1
567. NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY 15
568. NONLINEAR DYNAMICS 5
569. NORDIC JOURNAL OF PSYCHIATRY 1
570. NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE 2
571. NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZADZANIA 2
572. NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B-BEAM INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS 1
573. NUKLEONIKA 14
574. OBIEKTY INŻYNIERSKIE 2
575. OBROBKA PLASTYCZNA METALI 1
576. OCHRONA PRZED KOROZJA 2
577. OCHRONA SRODOWISKA 9
578. OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA KOMUNALNA 1
579. OCHRONA SRODOWISKA I ZASOBOW NATURALNYCH 1
580. OCHRONA ZABYTKOW 2
581. OPEN ACCESS LIBRARY 1
582. OPEN ENGINEERING 4
583. OPEN MATHEMATICS 1
584. OPTICA APPLICATA 3
585. OPTICS COMMUNICATIONS 1
586. OPTICS EXPRESS 1
587. OPTO-ELECTRONICS REVIEW 1
588. OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS-RAPID COMMUNICATIONS 1
589. OPUSCULA MATHEMATICA 1
590. ORGANIZACJA I KIEROWANIE 1
591. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE : KWARTALNIK NAUKOWY 10
592. ORGANOHALOGEN COMPOUNDS 1
593. OSTRY DYZUR 1
594. OŚWIETLENIE LED 1
595. OZONE-SCIENCE & ENGINEERING 1
596. PALIWO I ENERGETYKA 1
597. PAMM : PROCEEDINGS IN APPLIED MATHEMATICS AND MECHANICS 1
598. PANORAMA ŻÓŁKIEWSKA : KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY 1
599. PAUZA AKADEMICKA : TYGODNIK POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI 2
600. PERIODICA MATHEMATICA HUNGARICA 1
601. PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING 1
602. PHASE TRANSITIONS 1
603. PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS 1
604. PHYSICA C-SUPERCONDUCTIVITY AND ITS APPLICATIONS 1
605. PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE 1
606. PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS 1
607. PHYSICO-CHEMICAL MECHANICS OF MATERIALS 7
608. PHYSICOCHEMICAL PROBLEMS OF MINERAL PROCESSING 1
609. PHYSICS PROCEDIA 2
610. PLASMA CHEMISTRY AND PLASMA PROCESSING 1
611. PLASMA PROCESSES AND POLYMERS 1
612. PLASMA SOURCES SCIENCE & TECHNOLOGY 1
613. PLAST NEWS 6
614. PLASTICS PRODUCTION : ČASOPIS PRO PLASTIKÁŘSKÝ PRŮMYSL = MAGAZINE FOR PLASTICS INDUSTRY = ZEITSCHRIFT FÜR DIE KUNSTOFFINDUSTRIE 4
615. PLASTY A KAUČUK 1
616. PLOS ONE 2
617. POLIMERY 19
618. POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES 4
619. POLISH JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES 1
620. POLISH MARITIME RESEARCH 1
621. POLITYKA ENERGETYCZNA -ENERGY POLICY JOURNAL 3
622. POLITYKA I SPOLECZENSTWO 1
623. POLSKI MERKURIUSZ LEKARSKI 1
624. POLYMER COMPOSITES 1
625. POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE 1
626. POLYMER SCIENCES 1
627. POLYMER TESTING 1
628. POLYMERS 1
629. POMIARY - AUTOMATYKA - ROBOTYKA 7
630. POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA 28
631. PORADNIK INSPEKTORA NADZORU KIEROWNIKA BUDOWY I INWESTORA 2
632. POSTEPY DERMATOLOGII I ALERGOLOGII 1
633. POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY 110
634. POSTEPY TECHNIKI PRZETWORSTWA SPOZYWCZEGO 2
635. POWDER METALLURGY AND METAL CERAMICS 1
636. POŽEŽNA BEZPEKA : ZBÌRNÌK NAUKOViH PRAC' 5
637. POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS. ELECTRICAL ENGINEERING 17
638. PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 1
639. PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE 32
640. PRACE NAUKOWE INSTYTUTU MASZYN, NAPEDOW I POMIAROW ELEKTRYCZNYCH POLITECHNIKI WROCLAWSKIEJ. ZAGADNIENIA MASZYN, NAPEDOW I POMIAROW ELEKTRYCZNYCH, SERIA: STUDIA I MATERIALY 1
641. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI SLASKIEJ. ELEKTRYKA 1
642. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, SERIA: ELEKTRONIKA 1
643. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. TRANSPORT 7
644. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU 32
645. PROBABILITY AND MATHEMATICAL STATISTICS 1
646. PROBLEMI TERTÂ TA ZNOŠUVANNÂ / PROBLEMS OF FRICTION AND WEAR 2
647. PROBLEMS OF TRIBOLOGY 24
648. PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 23
649. PROBLEMY EKSPLOATACJI. MAINTENANCE PROBLEMS 3
650. PROBLEMY UPRAVLENIÂ I INFORMATIKI 2
651. PROCEDIA -SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES 2
652. PROCEDIA CIRP [WOS] 2
653. PROCEDIA COMPUTER SCIENCE 1
654. PROCEDIA ECONOMICS AND FINANCE [WOS] 3
655. PROCEDIA ENGINEERING 3
656. PROCEDIA ENGINEERING [WOS] 9
657. PROCEDIA IUTAM 1
658. PROCEDIA MANUFACTURING [WOS] 1
659. PROCEDIA MATERIALS SCIENCE 2
660. PROCEEDINGS OF ECOPOLE 40
661. PROCEEDINGS OF THE ICE - ENGINEERING AND COMPUTATIONAL MECHANICS 1
662. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-STRUCTURES AND BUILDINGS 1
663. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART B-JOURNAL OF ENGINEERING MANUFACTURE 1
664. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART C-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING SCIENCE 3
665. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART J-JOURNAL OF ENGINEERING TRIBOLOGY 1
666. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART K-JOURNAL OF MULTI-BODY DYNAMICS 3
667. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART P-JOURNAL OF SPORTS ENGINEERING AND TECHNOLOGY 1
668. PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION 1
669. Procesy migracyjne we współczesnym świecie : wyzwania dla społeczności międzynarodowej. T. 2 1
670. PRODUCTION MANAGER 4
671. PROJEKTOWANIE I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE 3
672. PROTETYKA STOMATOLOGICZNA 1
673. PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE 24
674. PRZEDSIEBIORSTWO WE WSPOLCZESNEJ GOSPODARCE - TEORIA I PRAKTYKA (RESEARCH ON ENTERPRISE IN MODERN ECONOMY - THEORY AND PRACTICE) 1
675. PRZEGLAD BUDOWLANY 42
676. PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY 299
677. PRZEGLAD GEOLOGICZNY 1
678. PRZEGLAD GORNICZY 2
679. PRZEGLAD KOMUNIKACYJNY 2
680. PRZEGLAD MECHANICZNY 19
681. PRZEGLĄD NAUKOWY INŻYNIERIA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA 2
682. PRZEGLAD ORGANIZACJI 11
683. PRZEGLAD SPAWALNICTWA 9
684. PRZEGLĄD TECHNICZNY. GAZETA INŻYNIERSKA 1
685. PRZEMYSL CHEMICZNY 41
686. PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY 4
687. PRZETWORSTWO TWORZYW 61
688. PRZYSZŁOŚĆ: ŚWIAT-EUROPA-POLSKA 1
689. QUALITY OF LIFE RESEARCH, SUPLEMENT 1 1
690. QUALITY TECHNOLOGY AND QUANTITATIVE MANAGEMENT 1
691. RADIATION MEASUREMENTS 1
692. RADIATION PROTECTION DOSIMETRY 1
693. RAPID COMMUNICATIONS IN MASS SPECTROMETRY 1
694. REACTIVE & FUNCTIONAL POLYMERS 1
695. REAL ESTATE MANAGEMENT AND VALUATION / STUDIA I MATERIALY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOSCI 4
696. RECENT PATENTS ON MECHANICAL ENGINEERING 1
697. REGION LUBELSKI 2
698. REGIONAL SCIENCE INQUIRY 1
699. REGIONAL STUDIES, REGIONAL SCIENCE 1
700. RELIABILITY: THEORY & APPLICATIONS 1
701. RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS 1
702. RENOWACJE I ZABYTKI 2
703. REPORTS OF THE SCIENTIFIC-TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING 1
704. RESEARCH EVALUATION 1
705. REVIEW OF FACULTY OF ENGINEERING. ANALECTA TECHNICA SZEGEDINENSIA - UNIVERSITY OF SZEGED 1
706. ROCZNIK LUBELSKIEGO TOWARZYSTWA GENEALOGICZNEGO 1
707. ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA 66
708. ROCZNIKI EKONOMII I ZARZADZANIA 1
709. ROCZNIKI HUMANISTYCZNE 1
710. ROCZNIKI KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH 10
711. ROCZNIKI NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TURYSTYKI W BIALYMSTOKU 1
712. ROCZNIKI PEDAGOGICZNE 1
713. ROCZNIKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ i STOSOWANEJ 2
714. ROCZNIKI WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU I ADMINISTRACJI W ŁUKOWIE 1
715. ROLA INFORMATYKI W NAUKACH EKONOMICZNYCH I SPOLECZNYCH. INNOWACJE I IMPLIKACJE INTERDYSCYPLINARNE 13
716. RUCH FILOZOFICZNY 1
717. RUCH PEDAGOGICZNY 1
718. RUDY I METALE NIEZELAZNE 28
719. RUSZTOWANIA 8
720. RYNEK ENERGII 39
721. RYNEK INSTALACYJNY 2
722. RZECZOZNAWCA MAJATKOWY 3
723. SAE INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINES 1
724. SCIENTIFIC BULLETIN OF CHELM - SECTION OF PEDAGOGY 1
725. SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE. SERIES B. JAN PERNER TRANSPORT FACULTY 1
726. SCIENTIFIC PROCEEDINGS FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING 1
727. SCIENTIFIC WORLD JOURNAL 1
728. SCIENTOMETRICS 6
729. SCRIPTA MATERIALIA 1
730. SEMIGROUP FORUM 2
731. SENSORS 2
732. SENSORS & TRANSDUCERS JOURNAL 1
733. SHOCK AND VIBRATION 1
734. SMART MATERIALS & STRUCTURES 1
735. SOIL SCIENCE SOCIETY OF AMERICA JOURNAL 1
736. SOLAR ENERGY 1
737. SOLID STATE COMMUNICATIONS 1
738. SOLID STATE IONICS 2
739. SOLID STATE PHENOMENA 22
740. SOLVENT EXTRACTION AND ION EXCHANGE 1
741. SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY 1
742. SPECTROSCOPY LETTERS 1
743. STAL, METALE & NOWE TECHNOLOGIE 4
744. STEEL RESEARCH INTERNATIONAL 6
745. STRENGTH OF MATERIALS 1
746. STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1
747. STROJNISKI VESTNIK-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING 1
748. STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS 2
749. STRUCTURE AND ENVIRONMENT 2
750. STUDIA EKONOMICZNE I REGIONALNE/ ECONOMIC AND REGIONAL STUDIES 1
751. STUDIA EKONOMICZNE REGIONU ŁÓDZKIEGO 4
752. STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH 16
753. STUDIA GEOTECHNICA ET MECHANICA 1
754. STUDIA I MATERIAŁY CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZO-LEŚNEJ / PROCEEDINGS OF THE CENTER FOR NATURE AND FORESTRY EDUICATION 1
755. STUDIA I PRACE WYDZIALU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZADZANIA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO 11
756. STUDIA INFORMATICA 5
757. STUDIA INFORMATICA / ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, SERIA: INFORMATYKA 9
758. STUDIA PHILOSOPHICA WRATISLAVIENSIA 1
759. STUDIA REGIONALIA 1
760. STUDIA SCIENCIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE UNIVERSITAS CATHOLICA RUZOMBEROK 1
761. STUDIA SPOŁECZNE 1
762. STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI MATHEMATICA 1
763. STUDIES & PROCEEDINGS OF POLISH ASSOCIATION FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT 12
764. STUDIES IN LOGIC, GRAMMAR AND RETHORIC 3
765. SUČASNÌ TEHNOLOGÌÏ V MAŠINOBUDUVANNÌ TA TRANSPORTÌ 1
766. SUPERCONDUCTOR SCIENCE & TECHNOLOGY 1
767. SUR - SŁUŻBY UTRZYMANIA RUCHU 17
768. ŚWIAT KOMINKÓW 4
769. SYSTEMY LOGISTYCZNE WOJSK 4
770. SZEF UTRZYMANIA RUCHU 2
771. TASK QUARTERLY 6
772. TECHNOLÓG 6
773. TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU 37
774. TECHNOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF ECONOMY 2
775. TECHNOLOGICAL COMPLEXES [ТЕХНОЛОГІЧНІ КОМПЛЕКСИ] 5
776. TECHNOLOGICAL ENGINEERING 1
777. TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE 1
778. TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN 32
779. TEKA KOMISJI MOTORYZACJI I ENERGETYKI ROLNICTWA PAN 26
780. TERMOELEKTRIČESTVO 1
781. THE MACROTHEME REVIEW 1
782. THE ARCHIVES OF AUTOMOTIVE ENGINEERING -ARCHIWUM MOTORYZACJI 1
783. THE BULLETIN OF KAZNU 1
784. THE INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES (IJBMS) 3
785. THE TQM JOURNAL 1
786. THEORETICAL AND APPLIED FRACTURE MECHANICS 1
787. THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS LETTERS 3
788. THEORETICAL POPULATION BIOLOGY 1
789. THIN SOLID FILMS 1
790. THIN-WALLED STRUCTURES 4
791. THINK - STUDENCKIE NAUKOWE CZASOPISMO INTERNETOWE 1
792. TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF AVIATION - PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA 13
793. TRANSACTIONS OF THE MATERIALS RESEARCH SOCIETY OF JAPAN 2
794. TRANSFER INOVÁCIÍ 6
795. TRANSPORT 1
796. TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 2
797. TRANSPORT AND TELECOMMUNICATION JOURNAL 1
798. TRANSPORT PROBLEMS 7
799. TRANSPORT PRZEMYSLOWY I MASZYNY ROBOCZE 1
800. TRANSPORTATION RESEARCH PROCEDIA [WOS] 1
801. TRIBOLOGIA 8
802. TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO 96
803. TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY 2
804. TURKISH JOURNAL OF MATHEMATICS 2
805. TURYSTYKA KULTUROWA 1
806. TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE 22
807. TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE – DODATEK: SYSTEMY CHŁODZENIA 1
808. Ukraiński Urząd Patentowy [Wzór użytkowy] 6
809. ULTRASONICS SONOCHEMISTRY 1
810. VACUUM 5
811. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Inżynieria Środowiska – Młodym Okiem”, Białystok, 26.05.2017 : książka streszczeń 1
812. VIBRATIONS IN PHYSICAL SYSTEMS 2
813. VIBROENGINEERING PROCEDIA 1
814. VÌSNIK ĽVÌVSʼGOGO NACÌONAĽ ́NOGO AGRARNOGO UNÌVERSITETU. AGROÌNŽENERNÌ DOSLÌDŽENNÂ 1
815. VÌSNIK HARKÌVSʹKOÏ DERŽAVNOÏ AKADEMÌÏ DIZAJNU Ì MISTECTV 1
816. VISNIK NACIONALNOGO TEHNIČNOGO UNIVERSITETU UKRA?NI " KI?VS'KIJ POLITEHNIČNIIJ INSTITUT" : JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING THE NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE" 1
817. VISNIK NACIONALNOGO UNIVERSITETU ''LVIVSKA POLITEHNIKA'' : TEORIÂ I PRAKTIKA BUDIVNICTVA 4
818. VISNIK NACIONALNOGO UNIVERSITETU ''LVIVSKA POLITEHNIKA'' : HÌMÌÂ, TEHNOLOGÌÂ REČOVIN TA ÏH ZASTOSUVANNÂ 1
819. VODA MAGAZINE 1
820. VODNI RESURSY I VODOKORYSTUVANNYA VRV 1
821. WASTE MANAGEMENT 2
822. WATER AND WATER PURIFICATION TECHNOLOGIES. SCIENTIFIC AND TECHNICAL NEWS 1
823. WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY 1
824. WIADOMOSCI ELEKTROTECHNICZNE 11
825. WIADOMOSCI GORNICZE 2
826. WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE - JOURNAL OF HERITAGE CONSERVATION 2
827. WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 8
828. WIADOMOSCI UBEZPIECZENIOWE 1
829. WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 299
830. WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [O] 5
831. WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] 72
832. WIEDZA I ŻYCIE 1
833. WIND AND STRUCTURES 2
834. WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS 1
835. WIT TRANSACTIONS ON THE BUILT ENVIRONMENT 1
836. WODOCIĄGI - KANALIZACJA 1
837. WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY 3
838. WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL, COMPUTER, ENERGETIC, ELECTRONIC AND COMMUNICATION ENGINEERING 3
839. WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL, CHEMICAL, ECOLOGICAL, GEOLOGICAL AND GEOPHYSICAL ENGINEERING 2
840. WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL, AEROSPACE, INDUSTRIAL, MECHATRONIC AND MANUFACTURING ENGINEERING 1
841. WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY 1
842. WORLD SCIENTIFIC NEWS 1
843. WSCHÓD : KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY 1
844. WSCHODNI ROCZNIK HUMANISTYCZNY 1
845. WSPÓŁCZESNA ONKOLOGIA-CONTEMPORARY ONCOLOGY 1
846. WULFENIA 2
847. WYCENA - WARTOSC, OBROT, ZARZADZANIE NIERUCHOMOSCIAMI 3
848. X Konferencja Naukowo-Techniczna - Transformatory Energetyczne i Specjalne, Kazimierz Dolny, 8-10 Października 2014 r. 1
849. XI Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Gier Komputerowych,Siedlce 2014 1
850. XI Symposium of Magnetic Measurements, SPM 2014, Częstochowa - Czarny Las, 20-22 October 2014 ; [book of abstracts] 1
851. XVII International Conference Noise Control 2016, Gniew, Poland, May 22-25, 2016 1
852. XX Konferencja Naukowo-Techniczna "Rynek Energii Elektrycznej"(REE 2014), 21-23 maja 2014 r., Kazimierz Dolny 1
853. XX Physical Metallurgy and Materials Science Conference “Advanced Materials and Technologies” - AMT’ 2013, 9-12 June 2013, Kudowa Zdrój 2
854. ZABEZPIECZENIA 5
855. ZAKAZENIA 1
856. ZAMM-ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND MECHANIK 2
857. ZARZADZANIE I EDUKACJA 1
858. ZARZĄDZANIE I FINANSE / JOURNAL OF MANAGEMENT AND FINANCE 8
859. ZARZADZANIE PRZEDSIEBIORSTWEM 4
860. ZARZADZANIE. TEORIA I PRAKTYKA 2
861. ZBÌRNIK NAUKOVIH PRAC' UKRAЇNS'KOGO ÌNSTITUTU STALEVIH KONSTRUKCIJ IMENI V.M. ŠIMANOVS'KOGO 1
862. ZBÌRNIK NAUKOVIH PRAC’ VINNIC’KOGO NACÌONAL’NOGO AGRARNOGO UNÌVERSITETU 2
863. ZDROWIE PUBLICZNE 2
864. ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND PHYSIK 1
865. ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION A-A JOURNAL OF PHYSICAL SCIENCES 2
866. ZESZYT SPECJALNY IZBY GOSPODARCZEJ "WODOCIĄGI POLSKIE" 1
867. ZESZYTY NAUKOWE - WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI W WARSZAWIE 5
868. ZESZYTY NAUKOWE / AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE 4
869. ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIA PAN 2
870. ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDOW / POLITECHNIKA WARSZAWSKA 12
871. ZESZYTY NAUKOWE INZYNIERIA LADOWA I WODNA W KSZTALTOWANIU SRODOWISKA 1
872. ZESZYTY NAUKOWE KOLEGIUM GOSPODARKI SWIATOWEJ 1
873. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ. EKONOMIA I ZARZĄDZANIE 3
874. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZESTOCHOWSKIEJ ZARZADZANIE 2
875. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, SERIA: ELEKTRYKA 13
876. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI OPOLSKIEJ, SERIA MECHANIKA 1
877. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNANSKIEJ, SERIA: BUDOWA MASZYN I ZARZADZANIE PRODUKCJA 1
878. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNANSKIEJ. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 3
879. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, EKONOMIA I NAUKI HUMANISTYCZNE 1
880. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: MECHANIKA 4
881. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY 24
882. ZESZYTY NAUKOWE SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE. POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING 7
883. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO "PRACE Z PRAWA WLASNOSCI INTELEKTUALNEJ" 1
884. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH. SERIA: ADMINISTRACJA I ZARZADZANIE 5
885. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG 19
886. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU 40
887. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA 10
888. ZESZYTY NAUKOWE WSEI SERIA EKONOMIA 1
889. ZESZYTY NAUKOWE WSEI SERIA TRANSPORT I INFORMATYKA 7
890. ZESZYTY NAUKOWE WYDZIALU ELEKTRONIKI I INFORMATYKI 4
891. ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 3
892. ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDANSKIEJ 13
893. ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH IM. GEN T. KOŚCIUSZKI 10
894. ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY BANKOWEJ WE WROCLAWIU 1
895. ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY HUMANITAS ZARZADZANIE 3
896. ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU 4
897. ZESZYTY NAUKOWE, WYŻSZA SZKOŁA SPOŁECZNO-PRZYRODNICZA IM. WINCENTEGO POLA W LUBLINIE, TURYSTYKA I REKREACJA 1
898. ZESZYTY NAUKOWE. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE / POLITECHNIKA LODZKA 1
899. ZESZYTY NAUKOWE. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE / POLITECHNIKA SLASKA 14
900. ZESZYTY NAUKOWE. STUDIA INFORMATICA / UNIWERSYTET SZCZECINSKI 2
901. ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU 5