Formularz do publikacji pracowników PL dostępny TUTAJ

Czasopisma

Liczba tytułów: 964
Liczba publikacji:6787
Lp. Tytuł Publikacje
1. E3S WEB OF CONFERENCES [WOS] 1
2. 3rd International Scientific Congress Innovations 2017, 19-22 June 2017, Varna, Bulgaria : proceedings 2
3. A10 NEW EUROPEAN ARCHITECTURE 10
4. ABSTRACT AND APPLIED ANALYSIS 2
5. ACADEMIA : MAGAZYN POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1
6. ACADEMIC JOURNAL OF MANUFACTURING ENGINEERING 3
7. ACADEMIC JOURNAL OF SCIENCE 1
8. ACTA ENERGETICA 8
9. ACTA GEOLOGICA POLONICA 1
10. ACTA INNOVATIONS 1
11. ACTA MATHEMATICA HUNGARICA 4
12. ACTA MECHANICA ET AUTOMATICA 5
13. ACTA MECHANICA SLOVACA 5
14. ACTA METALLURGICA SLOVACA 2
15. ACTA NEUROPSYCHOLOGICA 1
16. ACTA OF BIOENGINEERING AND BIOMECHANICS 1
17. ACTA PHYSICA POLONICA A 97
18. ACTA POLONIAE PHARMACEUTICA DRUG RESEARCH 2
19. ACTA SCIENTIARUM POLONORUM TECHNICA AGRARIA 2
20. ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS. SECTIO A, NAUKI HUMANISTYCZNE, SPOLECZNE I TECHNICZNE 2
21. ACTA TECHNICA CORVINIENSIS – BULLETIN OF ENGINEERING 1
22. ACTA TECHNICA JAURINENSIS 2
23. ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA OECONOMICA 1
24. ACTUAL PROBLEMS OF COMPUTER SCIENCE 2
25. ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS 66
26. ADMINISTRATOR 1
27. ADSORPTION SCIENCE & TECHNOLOGY 2
28. ADSORPTION-JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ADSORPTION SOCIETY 1
29. ADVANCED ENGINEERING MATERIALS 1
30. ADVANCED MATERIALS RESEARCH 3
31. ADVANCED SCIENCE LETTERS [WOS] 4
32. ADVANCES IN APPLIED PLASMA SCIENCE 1
33. ADVANCES IN COLLOID AND INTERFACE SCIENCE 3
34. ADVANCES IN CONDENSED MATTER PHYSICS 1
35. ADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY 4
36. ADVANCES IN MATHEMATICS: SCIENTIC JOURNAL 1
37. ADVANCES IN NATURAL SCIENCES: THEORY & APPLICATIONS 1
38. ADVANCES IN POLYMER TECHNOLOGY 1
39. ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL 170
40. AGRICULTURAL ENGINEERING 1
41. AGRICULTURE AND AGRICULTURAL SCIENCE PROCEDIA [WOS] 1
42. AIP CONFERENCE PROCEEDINGS 1
43. AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY 9
44. ALLERGY 1
45. AMERICAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE 2
46. ANALECTA. STUDIA I MATERIALY Z DZIEJOW NAUKI 1
47. ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY 1
48. ANNALES HENRI POINCARE 1
49. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA SECTIO AI INFORMATICA 1
50. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, PHARMACIA, SECTIO DDD / CURRENT ISSUES IN PHARMACY AND MEDICAL SCIENCES 9
51. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, SECTIO A, MATHEMATICA 5
52. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKLODOWSKA, SECTIO AA, CHEMIA 2
53. ANNALS OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE 11
54. ANNALS OF FACULTY OF ENGINEERING HUNEDOARA - INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING 1
55. ANNALS OF MARKETING MANAGEMENT & ECONOMICS 2
56. ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES 1
57. ANNALS OF WULS, FORESTRY AND WOOD TECHNOLOGY 1
58. APARATURA BADAWCZA I DYDAKTYCZNA 1
59. APPLIED COMPOSITE MATERIALS 1
60. APPLIED COMPUTATIONAL ELECTROMAGNETICS SOCIETY JOURNAL 1
61. APPLIED COMPUTER SCIENCE 59
62. APPLIED ENERGY 1
63. APPLIED MATHEMATICAL MODELLING 1
64. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION 2
65. APPLIED OPTICS 3
66. APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING 3
67. APPLIED PHYSICS LETTERS 1
68. APPLIED SCIENCES-BASEL 1
69. APPLIED SOFT COMPUTING 1
70. APPLIED SURFACE SCIENCE 3
71. APPLIED THERMAL ENGINEERING 3
72. ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING 1
73. ARCHITECTURAE ET ARTIBUS 2
74. ARCHITECTURE - CIVIL ENGINEERING - ENVIRONMENT 5
75. ARCHITECTUS 1
76. ARCHITEKTURA & BIZNES 2
77. ARCHITEKTURA MURATOR 15
78. ARCHIV DER MATHEMATIK 3
79. ARCHIVE OF APPLIED MECHANICS 1
80. ARCHIVES OF ACOUSTICS 3
81. ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING 17
82. ARCHIVES OF CIVIL ENGINEERING 7
83. ARCHIVES OF ENVIRONMENTAL PROTECTION 4
84. ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING 1
85. ARCHIVES OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING 6
86. ARCHIVES OF MECHANICS 1
87. ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS 41
88. ARCHIVES OF ORAL BIOLOGY 1
89. ARCHIVES OF TRANSPORT 1
90. ARCHIVES OF TRANSPORT SYSTEM TELEMATICS 2
91. ARCHIWA BIBLIOTEKI I MUZEA KOSCIELNE 1
92. ARCHIWUM GOSPODARKI ODPADAMI I OCHRONY SRODOWISKA / ARCHIVES OF WASTE MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION 1
93. ARCHIWUM INSTYTUTU INZYNIERII LADOWEJ 4
94. ARCHIWUM TECHNOLOGII MASZYN I AUTOMATYZACJI 1
95. ATINER'S CONFERENCE PAPER SERIES 2
96. ATMOSPHERIC ENVIRONMENT 1
97. AURA 1
98. AUTOBUSY – TECHNIKA, EKSPLOATACJA, SYSTEMY TRANSPORTOWE 140
99. AUTOMATYKA / AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE 1
100. AUTOMATYKA ELEKTROENERGETYCZNA 1
101. AUTOPORTRET- PISMO O DOBREJ PRZESTRZENI 1
102. BALTIC JOURNAL OF ROAD AND BRIDGE ENGINEERING 1
103. BAROMETR REGIONALNY 10
104. BEITRÄGE ZUR ALGEBRA UND GEOMETRIE / CONTRIBUTIONS TO ALGEBRA AND GEOMETRY 1
105. BEZPIECZENSTWO I TECHNIKA POZARNICZA 2
106. BIBLIOTEKA I EDUKACJA 3
107. BIBLIOTEKARZ 1
108. BIBLIOTEKARZ LUBELSKI 1
109. BIO-ALGORITHMS AND MED-SYSTEMS 2
110. BIOCYBERNETICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING 1
111. BIOLOGY OF SPORT 1
112. BIOMEDICAL ENGINEERING ONLINE 2
113. BIORESOURCE TECHNOLOGY 2
114. BIULETYN EBIB 4
115. BIULETYN EDUKACJI MEDIALNEJ 1
116. BIULETYN INFORMACYJNY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ 137
117. BIULETYN INSTYTUTU SPAWALNICTWA W GLIWICACH 1
118. BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO 429
119. BIULETYN URZĘDU PATENTOWEGO : WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE 62
120. BIULETYN WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ 8
121. BMC VETERINARY RESEARCH 1
122. BOLETIN DE LA SOCIEDAD ESPANOLA DE CERAMICA Y VIDRIO 1
123. BUDOWNICTWO I ARCHITEKTURA 202
124. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA 3
125. BUILDER 6
126. BUILDING RESEARCH AND INFORMATION 1
127. BUILDING SERVICES ENGINEERING RESEARCH & TECHNOLOGY 2
128. BULLETIN DE LA SOCIETE DES SCIENCES ET DES LETTERS DE LODZ, SERIE: RECHERCHES SUR LES DEFORMATIONS 1
129. BULLETIN OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICAL SOCIETY 1
130. BULLETIN OF THE BELGIAN MATHEMATICAL SOCIETY-SIMON STEVIN 5
131. BULLETIN OF THE MALAYSIAN MATHEMATICAL SCIENCES SOCIETY 2
132. BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES-TECHNICAL SCIENCES 2
133. BUSINESS ENGINEERING JOURNAL 1
134. CARBON 1
135. CELLULAR POLYMERS 4
136. CELLULOSE 3
137. CEMENT WAPNO BETON 6
138. CERAMICS INTERNATIONAL 2
139. CHAOS 3
140. CHAOS SOLITONS & FRACTALS 3
141. CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL 1
142. CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN 1
143. CHEMICAL ENGINEERING TRANSACTIONS 2
144. CHEMICAL PHYSICS 1
145. CHEMICAL PHYSICS LETTERS 1
146. CHEMIK NAUKA-TECHNIKA-RYNEK 1
147. CHEMISTRY & CHEMICAL TECHNOLOGY 3
148. CHEMISTRY-DIDACTICS-ECOLOGY-METROLOGY/CHEMIA-DYDAKTYKA-EKOLOGIA-METROLOGIA 3
149. CHINA-USA BUSINESS REVIEW 1
150. CHLODNICTWO : ORGAN NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ 2
151. CIENCIA E TECNICA VITIVINICOLA 2
152. CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 11
153. CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING REPORTS 8
154. CLAY MINERALS 1
155. CLEAN TECHNOLOGIES AND ENVIRONMENTAL POLICY 2
156. CLINICAL AND EXPERIMENTAL OTORHINOLARYNGOLOGY 1
157. COGNITIVE NEUROPSYCHIATRY 1
158. COLLOID AND POLYMER SCIENCE 1
159. COLLOIDS AND INTERFACE SCIENCE COMMUNICATIONS 1
160. COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS 7
161. COMBUSTION ENGINES / SILNIKI SPALINOWE 57
162. COMMUNICATIONS 11
163. COMMUNICATIONS IN NONLINEAR SCIENCE AND NUMERICAL SIMULATION 2
164. COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS 2
165. COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING 2
166. COMPLEX VARIABLES AND ELLIPTIC EQUATIONS 1
167. COMPOSITE INTERFACES 2
168. COMPOSITE STRUCTURES 30
169. COMPOSITES PART B-ENGINEERING 3
170. COMPOSITES THEORY AND PRACTICE 22
171. COMPTES RENDUS MATHEMATIQUE 2
172. COMPUTATIONAL AND THEORETICAL CHEMISTRY / JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE-THEOCHEM 1
173. COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE 21
174. COMPUTER APPLICATIONS IN ELECTRICAL ENGINEERING 8
175. COMPUTER METHODS IN MATERIALS SCIENCE/INFORMATYKA W TECHNOLOGII MATERIALOW 1
176. COMPUTER METHODS IN MATERIALS SCIENCE/INFORMATYKA W TECHNOLOGII MATERIAŁÓW 1
177. CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS 18
178. CONTEMPORARY MANAGEMENT RESEARCH /CMR/ 2
179. CONTINUUM MECHANICS AND THERMODYNAMICS 1
180. CONTROL AND CYBERNETICS 2
181. CONTROL ENGINEERING 1
182. CONTROL ENGINEERING PRACTICE 1
183. CRYSTAL RESEARCH AND TECHNOLOGY 4
184. CRYSTENGCOMM 1
185. CUPRUM : CZASOPISMO NAUKOWO-TECHNICZNE GORNICTWA RUD 1
186. CURRENT ISSUES IN PHARMACY AND MEDICAL SCIENCES 4
187. CURRENT ONCOLOGY 1
188. CURRENT PROBLEMS OF PSYCHIATRY 2
189. CURRENT TOPICS IN BIOPHYSICS ONLINE 1
190. CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY 36
191. CZASOPISMO TECHNICZNE 27
192. CZECHOSLOVAK MATHEMATICAL JOURNAL 1
193. DESALINATION AND WATER TREATMENT 4
194. DEVICES AND METHODS OF MEASUREMENTS 1
195. DIAGNOSTYKA 7
196. DIFFERENTIAL EQUATIONS AND DYNAMICAL SYSTEMS 1
197. DISCRETE AND CONTINUOUS DYNAMICAL SYSTEMS-SERIES B 3
198. DISCRETE MATHEMATICS 1
199. DOPRAVA A SPOJE 2
200. DOZOR TECHNICZNY 5
201. DROGI I MOSTY/ROADS AND BRIDGES 6
202. DROGOWNICTWO 28
203. E-MENTOR 1
204. E3S WEB OF CONFERENCES 7
205. EASTERN-EUROPEAN JOURNAL OF ENTERPRISE TECHNOLOGIES [ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖУРНАЛ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ] 1
206. ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING S-CHEMIA I INZYNIERIA EKOLOGICZNA S 16
207. ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING. A 13
208. ECOLOGICAL INDICATORS 1
209. ECONOMICS : TIME REALITIES 1
210. ECONOMICS AND BUSINESS 1
211. ECONTECHMOD : AN INTERNATIONAL QUARTERLY JOURNAL ON ECONOMICS OF TECHNOLOGY AND MODELLING PROCESSES 11
212. EDUKACJA -TECHNIKA -INFORMATYKA 25
213. EDUKACJA EKONOMISTOW I MENEDZEROW. PROBLEMY. INNOWACJE. PROJEKTY 1
214. EDUKACJA HUMANISTYCZNA 1
215. EKOLOGIA I TECHNIKA 5
216. EKOLOGIČNA BEZPEKA TA ZBALANSOVANE RESURSOKORÌSTUVANNÂ 1
217. EKONOMETRIA. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU 3
218. EKONOMIA I SRODOWISKO 1
219. EKONOMIKA : TEORIA I PRAKTIKA 1
220. EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIEBIORSTWA 3
221. EKONOMISTA 1
222. EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY 58
223. ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH 2
224. ELECTRICAL ENGINEERING RESEARCH REPORT 1
225. ELEKTRO.INFO 3
226. ELEKTROENERGETYKA. WSPÓŁCZESNOŚĆ I ROZWÓJ 1
227. ELEKTRONIKA : KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA 43
228. ELEKTRONIKA IR ELEKTROTECHNIKA 3
229. ENERGETYKA, PROBLEMY ENERGETYKI I GOSPODARKI PALIWOWO-ENERGETYCZNEJ 3
230. ENERGY 1
231. ENERGY & FUELS 1
232. ENERGY AND BUILDINGS 5
233. ENERGY PROCEDIA [WOS] 1
234. ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS 1
235. ENGINEERING FAILURE ANALYSIS 2
236. ENGINEERING FRACTURE MECHANICS 5
237. ENGINEERING MANAGEMENT IN PRODUCTION AND SERVICES 1
238. ENGINEERING OF BIOMATERIALS / INZYNIERIA BIOMATERIALOW 14
239. ENGINEERING OF BIOMATERIALS / INZYNIERIA BIOMATERIALOW : [NUMER SPECJALNY] 3
240. ENGINEERING STRUCTURES 1
241. ENGINEERING STRUCTURES AND TECHNOLOGIES 1
242. ENGINEERING TRANSACTIONS 2
243. ENTROPY 1
244. ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING 8
245. ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES 1
246. ENVIRONMENTAL ENGINEERING SCIENCE 1
247. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 1
248. ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT 2
249. ENVIRONMENTAL RESEARCH 4
250. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH 2
251. EPNC 2014 : XXIII Symposium Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits, July 2-4, 2014, Pilsen, Czech Republic 1
252. ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWLA II KUL 1
253. EUROPA REGIONUM 4
254. EUROPEAN JOURNAL OF MEDICAL TECHNOLOGIES 6
255. EUROPEAN JOURNAL OF SOIL SCIENCE 1
256. EUROPEAN PATENT BULLETIN 2
257. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B 4
258. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D 1
259. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS 7
260. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-APPLIED PHYSICS 8
261. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-SPECIAL TOPICS 11
262. European Psychiatry. Supplement : abstracts of the 24 rd European Congress of Psychiatry 1
263. EXPERIMENTAL THERMAL AND FLUID SCIENCE 3
264. EXPERT SYSTEMS 1
265. EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS 1
266. EXTRUSION : INTERNATIONAL MAGAZINE 1
267. FILOMAT 1
268. FINITE ELEMENTS IN ANALYSIS AND DESIGN 1
269. FIZYKA BUDOWLI W TEORII I PRAKTYCE 9
270. FOLIA MORPHOLOGICA 1
271. FOOD AND BIOPROCESS TECHNOLOGY 1
272. FORUM AKADEMICKIE 3
273. FORUM NARZĘDZIOWE OBERON 1
274. FORUM ORTODONTYCZNE -ORTHODONTIC FORUM 1
275. FOUNDATIONS OF COMPUTING AND DECISION SCIENCES 2
276. FOUNDATIONS OF MANAGEMENT 1
277. FRATTURA ED INTEGRITÀ STRUTTURALE 2
278. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 3
279. FRONTIER OF APPLIED PLASMA TECHNOLOGY 1
280. FUEL 3
281. GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA 18
282. GAZETA WYBORCZA 1
283. GENERAL AND PROFESSIONAL EDUCATION 2
284. GEOLOGY, GEOPHYSICS & ENVIROMENT 1
285. GLOBAL JOURNAL ON ADVANCES PURE AND APPLIED SCIENCES 1
286. GLOBAL JOURNAL ON TECHNOLOGY 1
287. GLOSA. PRAWO GOSPODARCZE W ORZECZENIACH I KOMENTARZACH 1
288. GORNICTWO I GEOINZYNIERIA 1
289. GOSPODARKA MATERIALOWA & LOGISTYKA 4
290. GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI-MINERAL RESOURCES MANAGEMENT 2
291. GOSPODARKA WODNA 2
292. GRAPHS AND COMBINATORICS 1
293. HANDEL WEWNETRZNY 21
294. HEAT TRANSFER ENGINEERING 1
295. HERALD OF KHMELNYTSKYI NATIONAL UNIVERSITY. ECONOMIC SCIENCES [ ВIСНИК ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦIОНАЛЬНОГО УНIВЕРСИТЕТУ. EKOНOMIЧНI НАУКИ ] 2
296. HERALD OF KHMELNYTSKYI NATIONAL UNIVERSITY. TECHNICAL SCIENCES [ ВIСНИК ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦIОНАЛЬНОГО УНIВЕРСИТЕТУ. ТЕХНIЧНI НАУКИ ] 4
297. HIGH TEMPERATURE MATERIAL PROCESSES 4
298. HIMIČNA PROMISLOVISTI' UKRAЇNI 1
299. HORIZONTY DOPRAVY 2
300. HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, HSS 2
301. HUMANIZACJA PRACY 1
302. HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE 64
303. IEEE PHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS 1
304. IEEE SENSORS JOURNAL 1
305. IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY 9
306. IEEE TRANSACTIONS ON DIELECTRICS AND ELECTRICAL INSULATION 3
307. IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS 2
308. IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE 3
309. IEEJ TRANSACTIONS ON FUNDAMENTALS AND MATERIALS 1
310. IIC-INTERNATIONAL REVIEW OF INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW 1
311. IIMS Journal of Management Science 1
312. IM INZYNIERIA MASZYN 1
313. IM INZYNIERIA MINERALNA 1
314. IMAGE PROCESSING & COMMUNICATIONS 2
315. INDOOR AIR 1
316. INDOOR AND BUILT ENVIRONMENT 3
317. INFORMATION INNOVATIVE TECHNOLOGIES 2
318. INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT 1
319. INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA 2
320. INFORMATYKA, AUTOMATYKA, POMIARY W GOSPODARCE I OCHRONIE ŚRODOWISKA 111
321. INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH - INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS 2
322. INNOVACII 1
323. Innowacje w polskiej nauce - przegląd aktualnej tematyki badawczej branży chemicznej 1
324. INPE INFORMACJE O NORMACH I PRZEPISACH ELEKTRYCZNYCH : BIULETYN STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH 1
325. INSTAL 14
326. INTERNATIONAL AGROPHYSICS 7
327. INTERNATIONAL BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL 1
328. INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES 5
329. INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY 4
330. INTERNATIONAL JOURNAL OF AEROSPACE ENGINEERING 1
331. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING 2
332. INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES 10
333. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIFURCATION AND CHAOS 6
334. INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT INVENTION 1
335. INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES 1
336. INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS, ECONOMICS AND MANAGEMENT 1
337. INTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMICAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING 1
338. INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING 3
339. INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL GEOLOGY 1
340. INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL PREPARATION AND UTILIZATION 1
341. INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER AND INFORMATION TECHNOLOGY 1
342. INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER APPLICATIONS 1
343. INTERNATIONAL JOURNAL OF CONCRETE STRUCTURES AND MATERIALS 1
344. INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY HOSPITALITY MANAGEMENT 1
345. INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY MANAGEMENT [WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE KWARTALNIK ŚRODOWISK NAUKOWYCH I LIDERÓW BIZNESU] 3
346. INTERNATIONAL JOURNAL OF DYNAMICS AND CONTROL 1
347. INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC RESEARCH 1
348. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS 3
349. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINE RESEARCH 1
350. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING PEDAGOGY 1
351. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING 1
352. INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE 1
353. INTERNATIONAL JOURNAL OF FRACTURE 1
354. INTERNATIONAL JOURNAL OF FRACTURE HATIGUE AND WEAR: CONFERENCE SERIES PROCEEDINGS 1
355. INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATION AND LEARNING 1
356. INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIONS IN BUSINESS 2
357. INTERNATIONAL JOURNAL OF MACHINE TOOLS & MANUFACTURE 1
358. INTERNATIONAL JOURNAL Of MANAGEMENT AND SUSTANABILITY 1
359. INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGERIAL STUDIES AND RESEARCH 1
360. INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS & PRODUCT TECHNOLOGY 2
361. INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING 1
362. INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES 4
363. INTERNATIONAL JOURNAL OF MINERAL PROCESSING 1
364. INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIPHASE FLOW 1
365. INTERNATIONAL JOURNAL OF NANOMEDICINE 1
366. INTERNATIONAL JOURNAL OF NON-LINEAR MECHANICS 3
367. INTERNATIONAL JOURNAL OF NUMERICAL MODELLING-ELECTRONIC NETWORKS DEVICES AND FIELDS 1
368. INTERNATIONAL JOURNAL OF PLASMA ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY 1
369. INTERNATIONAL JOURNAL OF POLYMER ANALYSIS AND CHARACTERIZATION 1
370. INTERNATIONAL JOURNAL OF PURE AND APPLIED MATHEMATICS 1
371. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL RELEVANCE & CONCERN (IJSRC) 3
372. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES 1
373. INTERNATIONAL JOURNAL OF STRUCTURAL STABILITY AND DYNAMICS 8
374. INTERNATIONAL JOURNAL OF VEHICLE DESIGN 1
375. INTERNATIONAL JOURNAL OF WASTE RESOURCES 1
376. INTERNATIONAL JOURNAL ON ADVANCES IN SYSTEMS AND MEASUREMENT 1
377. INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING 3
378. INTERNATIONAL PROCEEDINGS OF CHEMICAL, BIOLOGICAL & NVIRONMENTAL ENGINEERING (IPCBEE) 1
379. INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF EMERGING TRENDS IN MULTIDISCIPLINARY 1
380. INTERNATIONAL REVIEW OF CIVIL ENGINEERING (IRECE) 1
381. INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL INNOVATIONS 2
382. INTERNATIONAL TRANSACTIONS ON ELECTRICAL ENERGY SYSTEMS 1
383. INZINERINE EKONOMIKA-ENGINEERING ECONOMICS 1
384. INŻYNIER BUDOWNICTWA 8
385. INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW ANTROPOGENICZNYCH 2
386. INŻYNIERIA BEZWYKOPOWA 1
387. INZYNIERIA EKOLOGICZNA 19
388. INZYNIERIA I APARATURA CHEMICZNA 5
389. INZYNIERIA I BUDOWNICTWO 18
390. INZYNIERIA I OCHRONA SRODOWISKA 2
391. INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 11
392. INZYNIERIA POWIERZCHNI 7
393. INZYNIERIA ROLNICZA 2
394. IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING 8
395. IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING [WOS] 6
396. IOSR JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT (IOSR-JBM) 2
397. IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF MECHANICAL ENGINEERING 1
398. ISKUSSTVENNYJ INTELLEKT-NAUČNO-TEORETIČESKIJ ŽURNAL (ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ) 5
399. ISRN PROBABILITY AND STATISTICS 1
400. IT-STROJAR.SK 1
401. IZOLACJE 15
402. IZVESTÂ KYRGYZSKOGO GOSUDARSTVENNOGO TEHNIČESKOGO UNIVERSITETA IM. RAZZAKOVA 1
403. JAGIELLONIAN JOURNAL OF MANAGEMENT 1
404. JCSI - JOURNAL OF COMPUTER SCIENCES INSTITUTE / ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU INFORMATYKI POLITECHNIKI LUBELSKIEJ 19
405. JOKULL 1
406. JOURNAL OF ACHIEVEMENTS OF MATERIALS AND MANUFACTURING ENGINEERING 1
407. JOURNAL OF ADHESION 1
408. JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY 7
409. JOURNAL OF ADVANCED OXIDATION TECHNOLOGIES 3
410. JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS 1
411. JOURNAL OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT 1
412. JOURNAL OF AIRCRAFT 2
413. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 14
414. JOURNAL OF ANIMAL PHYSIOLOGY AND ANIMAL NUTRITION 1
415. JOURNAL OF APPLIED ANALYSIS 1
416. JOURNAL OF APPLIED COMPUTER SCIENCE 1
417. JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATIONAL MECHANICS 1
418. JOURNAL OF APPLIED NONLINEAR DYNAMICS 1
419. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 2
420. JOURNAL OF APPLIED SPECTROSCOPY 1
421. JOURNAL OF AUTOMATION, MOBILE ROBOTICS AND INTELLIGENT SYSTEMS 1
422. JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART A 1
423. JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART B-APPLIED BIOMATERIALS 2
424. JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY 1
425. JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT (IOSR-JBM) 1
426. JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B-ANALYTICAL TECHNOLOGIES IN THE BIOMEDICAL AND LIFE SCIENCES 1
427. JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE 2
428. JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING AND MANAGEMENT 2
429. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION 1
430. JOURNAL OF CLINICAL NURSING 2
431. JOURNAL OF CO2 UTILIZATION 1
432. JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE 7
433. JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS 2
434. JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND NONLINEAR DYNAMICS 1
435. JOURNAL OF CONVEX ANALYSIS 1
436. JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH 7
437. JOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY 1
438. JOURNAL OF ECOLOGICAL ENGINEERING 31
439. JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT 1
440. JOURNAL OF EDUCATION, HEALTH AND SPORT 2
441. JOURNAL OF ELECTRONIC MATERIALS 1
442. JOURNAL OF ENGINEERING PHYSICS AND THERMOPHYSICS 1
443. JOURNAL OF ENGINEERING TECHNOLOGY 1
444. JOURNAL OF ENGINEERING TRIBOLOGY 1
445. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL QUALITY 1
446. JOURNAL OF EVOLUTION EQUATIONS 1
447. JOURNAL OF FRICTION AND WEAR 3
448. JOURNAL OF GEOMETRY AND PHYSICS 1
449. JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY 1
450. JOURNAL OF INFORMETRICS 14
451. JOURNAL OF INTELLIGENT MATERIAL SYSTEMS AND STRUCTURES 1
452. JOURNAL OF INTERNATIONAL ADVANCED OTOLOGY. SUPLEMENT 2
453. JOURNAL OF IRON AND STEEL RESEARCH INTERNATIONAL 2
454. JOURNAL OF KONBIN 5
455. JOURNAL OF KONES 28
456. JOURNAL OF MACHINE ENGINEERING 1
457. JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 4
458. JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 1
459. JOURNAL OF MATERIALS PROCESSING TECHNOLOGY 1
460. JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS 2
461. JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS 4
462. JOURNAL OF MATHEMATICAL SCIENCES 1
463. JOURNAL OF MATHEMATICS AND APPLICATIONS 1
464. JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY 1
465. JOURNAL OF MOLECULAR MODELING 2
466. JOURNAL OF NANO- AND ELECTRONIC PHYSICS 4
467. JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY 3
468. JOURNAL OF NATURAL FIBERS 3
469. JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS 3
470. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C 1
471. JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS 1
472. JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS 2
473. JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES 9
474. JOURNAL OF PHYSICS: CONFERENCE SERIES [WOS] 3
475. JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY 1
476. JOURNAL OF PLANT NUTRITION AND SOIL SCIENCE 2
477. JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY 1
478. JOURNAL OF PLASTIC FILM & SHEETING 1
479. JOURNAL OF POLISH CIMAC 1
480. JOURNAL OF POLYMER ENGINEERING 5
481. JOURNAL OF POSITIVE MANAGEMENT 1
482. JOURNAL OF PRE-CLINICAL AND CLINICAL RESEARCH 1
483. JOURNAL OF PROBABILITY 1
484. JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 1
485. JOURNAL OF RESEARCH IN BUSINESS AND MANAGEMENT 1
486. JOURNAL OF SCIENTOMETRIC RESEARCH 2
487. JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (SCIENCE) 2
488. JOURNAL OF SHENZHEN UNIVERSITY (HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES) 1
489. JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY 1
490. JOURNAL OF SOLID STATE CHEMISTRY 1
491. JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION 1
492. JOURNAL OF SUSTAINABLE DEVELPOMENT 1
493. JOURNAL OF TECHNOLOGY AND EXPLOITATION IN MECHANICAL ENGINEERING 9
494. JOURNAL OF TERRAMECHANICS 1
495. JOURNAL OF THE CHINESE CERAMIC SOCIETY 1
496. JOURNAL OF THE INSTITUTE OF ELECTROSTATICS JAPAN 1
497. JOURNAL OF THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS 3
498. JOURNAL OF THEORETICAL PROBABILITY 1
499. JOURNAL OF THERMAL STRESSES 1
500. JOURNAL OF TRACE ELEMENTS IN MEDICINE AND BIOLOGY 1
501. JOURNAL OF TRIBOLOGY-TRANSACTIONS OF THE ASME 1
502. JOURNAL OF VIBRATION AND ACOUSTICS-TRANSACTIONS OF THE ASME 1
503. JOURNAL OF VIBROENGINEERING 9
504. JOURNAL OF WATER CHEMISTRY AND TECHNOLOGY 1
505. JOURNAL OF WATER SUPPLY RESEARCH AND TECHNOLOGY-AQUA 1
506. KEY ENGINEERING MATERIALS 19
507. KEY ENGINEERING MATERIALS [WOS] 5
508. KIERUNEK WOD-KAN 2
509. KOMPOZYTY 8
510. KONTEKSTY. POLSKA SZTUKA LUDOWA 1
511. KOVÁRENSTVÍ 2
512. KRAKOWSKI SEMESTRALNIK STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2
513. KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING 2
514. KULTURA I WARTOSCI 4
515. KWARTALNIK ARCHITEKTURY I URBANISTYKI 2
516. KWARTALNIK HISTORII NAUKI I TECHNIKI 4
517. KWARTALNIK NAUKOWO-TECHNICZNY "OBROBKA METALU" 1
518. LANDSCAPE AND URBAN PLANNING 1
519. LATIN AMERICAN JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES 2
520. LECTURE NOTES IN MATHEMATICS 1
521. LEUKEMIA & LYMPHOMA 1
522. LINEAR ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS 1
523. LOGI SCIENTIFIC JOURNAL ON TRANSPORT AND LOGISTICS 5
524. LOGISTYKA 330
525. LOW TEMPERATURE PHYSICS 1
526. LUBELSKI INŻYNIER BUDOWNICTWA 4
527. LUBELSKI PORADNIK BUDOWLANY 12
528. MACHINE DESIGN 1
529. MACHINE DYNAMICS RESEARCH 6
530. MAGAZYN AUTOSTRADY. BUDOWNICTWO DROGOWO-MOSTOWE 6
531. MAGAZYN FOTOWOLTAIKA 2
532. MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING REVIEW 6
533. MANAGEMENT:SCIENCE AND EDUCATION 1
534. MANUFACTURING TECHNOLOGY : JOURNAL FOR SCIENCE, RESEARCH AND PRODUCTION 8
535. MARK 1
536. MARKETING I RYNEK 30
537. MARKETING I ZARZĄDZANIE 4
538. MASZYNY ELEKTRYCZNE : ZESZYTY PROBLEMOWE 27
539. MASZYNY GORNICZE 1
540. MATEC WEB OF CONFERENCES 3
541. MATEC WEB OF CONFERENCES [WOS] 5
542. MATEMATYKA 2
543. MATERIALI IN TEHNOLOGIJE 6
544. MATERIALS 5
545. MATERIALS CHARACTERIZATION 2
546. MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS 4
547. MATERIALS LETTERS 3
548. MATERIALS SCIENCE 11
549. MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-MATERIALS FOR BIOLOGICAL APPLICATIONS 2
550. MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 1
551. MATERIALS SCIENCE FORUM 4
552. MATERIALS SCIENCE-POLAND 6
553. MATERIALWISSENSCHAFT UND WERKSTOFFTECHNIK 1
554. MATERIAŁY BUDOWLANE 64
555. MATERIAŁY KOMPOZYTOWE 7
556. MATHEMATICA SCANDINAVICA 1
557. MATHEMATICAL MODELS & METHODS IN APPLIED SCIENCES 1
558. MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING 2
559. MATHEMATICS AND MECHANICS OF SOLIDS 1
560. MEASUREMENT 5
561. MEASUREMENT SCIENCE & TECHNOLOGY 1
562. MECCANICA 20
563. MECHANICAL SCIENCES 1
564. MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING 5
565. MECHANICS AND CONTROL 3
566. MECHANICS AND MECHANICAL ENGINEERING 9
567. MECHANICS RESEARCH COMMUNICATIONS 2
568. MECHANIK 87
569. MECHANIZACJA I AUTOMATYZACJA GORNICTWA 5
570. MEDICAL SCIENCE MONITOR 1
571. MEDITERRANEAN JOURNAL OF MATHEMATICS 3
572. MEDYCYNA OGOLNA I NAUKI O ZDROWIU 1
573. MEDYCYNA SPORTOWA 1
574. MEDYCYNA SRODOWISKOWA - ENVIRONMENTAL MEDICINE 1
575. METALURGIJA 15
576. METODY ILOSCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH 1
577. METODY INFORMATYKI STOSOWANEJ 4
578. METROLOGY AND MEASUREMENT SYSTEMS 9
579. MICROELECTRONIC ENGINEERING 1
580. MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS 2
581. MINERALOGIA 1
582. MINERALS 2
583. MODELOWANIE INŻYNIERSKIE 3
584. MODERN MANAGEMENT REVIEW 3
585. MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS 2
586. MOLECULAR SIMULATION 1
587. MONITOR WOŁYŃSKI 1
588. MOSTY 2
589. MOTROL. MOTORYZACJA I ENERGETYKA ROLNICTWA 19
590. MTM MACHINES TECHNOLOGIES MATERIALS 1
591. NANOMATERIALS 1
592. NANOSCALE RESEARCH LETTERS 2
593. NAPĘDY I STEROWANIE - MIESIĘCZNIK NAUKOWO-TECHNICZNY 8
594. NAUKA I GOSPODARKA 1
595. NAUKI INZYNIERSKIE I TECHNOLOGIE. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU 1
596. NAUKI O FINANSACH. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU 2
597. NAUKI O ZARZADZANIU. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU 1
598. NAUKI SPOLECZNE. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCLAWIU 1
599. NAUKOVI NOTATKI : MIŻVUZIVSKIJ ZBIRNIK 1
600. NAUKOVO-POPUL’ÂRNIJ ŽURNAL NAŠA SPAŜINA 1
601. NAUKOVYJ VISNIK KREMENECʼKOGO OBLASNOGO GUMANITARNO-PEDAGOGÌČNOGO ÌNSTITUTU ÌM. TARASA ŠEVČENKA 1
602. NAUKOVYJ VISNIK KREMENECʼKOGO OBLASNOGO GUMANITARNO-PEDAGOGÌČNOGO AKADEMII ÌM. TARASA ŠEVČENKA. SERIÂ: PEDAGOGIKA 1
603. NESTOR 2
604. NEUROTOXICITY RESEARCH 1
605. NEWS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN. SERIES OF GEOLOGY AND TECHNICAL SCIENCES 3
606. NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY 15
607. NONLINEAR DYNAMICS 7
608. NORDIC JOURNAL OF PSYCHIATRY 1
609. NOWOCZESNE BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE 2
610. NOWOCZESNE SYSTEMY ZARZADZANIA 4
611. NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B-BEAM INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS 1
612. NUKLEONIKA 14
613. OBIEKTY INŻYNIERSKIE 2
614. OBROBKA PLASTYCZNA METALI 2
615. OCHRONA PRZED KOROZJA 2
616. OCHRONA SRODOWISKA 9
617. OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA KOMUNALNA 1
618. OCHRONA SRODOWISKA I ZASOBOW NATURALNYCH 1
619. OCHRONA ZABYTKOW 2
620. OPEN ACCESS LIBRARY 1
621. OPEN ENGINEERING 4
622. OPEN MATHEMATICS 1
623. OPTICA APPLICATA 3
624. OPTICS COMMUNICATIONS 1
625. OPTICS EXPRESS 1
626. OPTO-ELECTRONICS REVIEW 1
627. OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS-RAPID COMMUNICATIONS 1
628. OPUSCULA MATHEMATICA 1
629. ORGANIZACJA I KIEROWANIE 1
630. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE : KWARTALNIK NAUKOWY 10
631. ORGANOHALOGEN COMPOUNDS 1
632. OSTRY DYZUR 1
633. OŚWIETLENIE LED 1
634. OZONE-SCIENCE & ENGINEERING 1
635. PALIWO I ENERGETYKA 1
636. PAMM : PROCEEDINGS IN APPLIED MATHEMATICS AND MECHANICS 1
637. PANORAMA ŻÓŁKIEWSKA : KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY 1
638. PARAGRAF NA DRODZE. PRAWNE I KRYMINALISTYCZNE PROBLEMY RUCHU DROGOWEGO 1
639. PAUZA AKADEMICKA : TYGODNIK POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI 2
640. PERIODICA MATHEMATICA HUNGARICA 1
641. PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING 1
642. PERSPECTIVES - JOURNAL ON ECONOMIC ISSUES 1
643. PHASE TRANSITIONS 1
644. PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS 1
645. PHYSICA C-SUPERCONDUCTIVITY AND ITS APPLICATIONS 1
646. PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE 1
647. PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC SOLID STATE PHYSICS 1
648. PHYSICO-CHEMICAL MECHANICS OF MATERIALS 7
649. PHYSICOCHEMICAL PROBLEMS OF MINERAL PROCESSING 1
650. PHYSICS PROCEDIA 2
651. PIDVODNI TEHNOLGIЇ 1
652. PLASMA CHEMISTRY AND PLASMA PROCESSING 1
653. PLASMA PROCESSES AND POLYMERS 1
654. PLASMA SOURCES SCIENCE & TECHNOLOGY 1
655. PLAST NEWS 6
656. PLASTICS PRODUCTION : ČASOPIS PRO PLASTIKÁŘSKÝ PRŮMYSL = MAGAZINE FOR PLASTICS INDUSTRY = ZEITSCHRIFT FÜR DIE KUNSTOFFINDUSTRIE 4
657. PLASTY A KAUČUK 1
658. PLOS ONE 2
659. POLIMERY 22
660. POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES 4
661. POLISH JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES 1
662. POLISH MARITIME RESEARCH 1
663. POLITYKA ENERGETYCZNA -ENERGY POLICY JOURNAL 3
664. POLITYKA I SPOLECZENSTWO 1
665. POLSKI MERKURIUSZ LEKARSKI 1
666. POLYMER COMPOSITES 1
667. POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE 1
668. POLYMER SCIENCES 1
669. POLYMER TESTING 1
670. POLYMERS 1
671. POMIARY - AUTOMATYKA - ROBOTYKA 7
672. POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA 28
673. POMPY, POMPOWNIE 1
674. PORADNIK INSPEKTORA NADZORU KIEROWNIKA BUDOWY I INWESTORA 2
675. POSTEPY DERMATOLOGII I ALERGOLOGII 1
676. POSTEPY NAUKI I TECHNIKI / ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY 110
677. POSTEPY TECHNIKI PRZETWORSTWA SPOZYWCZEGO 3
678. POULTRY SCIENCE 1
679. POWDER METALLURGY AND METAL CERAMICS 2
680. POŽEŽNA BEZPEKA : ZBÌRNÌK NAUKOViH PRAC' 5
681. POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS. ELECTRICAL ENGINEERING 17
682. PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 1
683. PRACE INSTYTUTU ELEKTROTECHNIKI / PROCEEDINGS OF ELECTROTECHNICAL INSTITUTE 32
684. PRACE NAUKOWE INSTYTUTU MASZYN, NAPEDOW I POMIAROW ELEKTRYCZNYCH POLITECHNIKI WROCLAWSKIEJ. ZAGADNIENIA MASZYN, NAPEDOW I POMIAROW ELEKTRYCZNYCH, SERIA: STUDIA I MATERIALY 1
685. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI SLASKIEJ. ELEKTRYKA 1
686. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, SERIA: ELEKTRONIKA 1
687. PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. TRANSPORT 7
688. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU 34
689. PRAKSEOLOGIA 1
690. PROBABILITY AND MATHEMATICAL STATISTICS 1
691. PROBLEMI TERTÂ TA ZNOŠUVANNÂ / PROBLEMS OF FRICTION AND WEAR 2
692. PROBLEMS OF TRIBOLOGY 24
693. PROBLEMY EKOROZWOJU / PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 23
694. PROBLEMY EKSPLOATACJI. MAINTENANCE PROBLEMS 4
695. PROBLEMY UPRAVLENIÂ I INFORMATIKI 2
696. PROCEDIA -SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES 2
697. PROCEDIA CIRP [WOS] 2
698. PROCEDIA COMPUTER SCIENCE 1
699. PROCEDIA ECONOMICS AND FINANCE [WOS] 3
700. PROCEDIA ENGINEERING 3
701. PROCEDIA ENGINEERING [WOS] 14
702. PROCEDIA IUTAM 2
703. PROCEDIA MANUFACTURING 1
704. PROCEDIA MANUFACTURING [WOS] 1
705. PROCEDIA MATERIALS SCIENCE 2
706. PROCEEDINGS OF ECOPOLE 40
707. PROCEEDINGS OF THE ICE - ENGINEERING AND COMPUTATIONAL MECHANICS 1
708. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-STRUCTURES AND BUILDINGS 1
709. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART B-JOURNAL OF ENGINEERING MANUFACTURE 1
710. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART C-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING SCIENCE 3
711. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART H-JOURNAL OF ENGINEERING IN MEDICINE 1
712. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART J-JOURNAL OF ENGINEERING TRIBOLOGY 1
713. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART K-JOURNAL OF MULTI-BODY DYNAMICS 3
714. PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART P-JOURNAL OF SPORTS ENGINEERING AND TECHNOLOGY 1
715. PROCEEDINGS OF THE ROMANIAN ACADEMY SERIES A-MATHEMATICS PHYSICS TECHNICALSCIENCES INFORMATION SCIENCE 1
716. PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION 1
717. Procesy migracyjne we współczesnym świecie : wyzwania dla społeczności międzynarodowej. T. 2 1
718. PRODUCTION MANAGER 10
719. PROJEKTOWANIE I KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE 3
720. PROTETYKA STOMATOLOGICZNA 1
721. PRZEDSIEBIORCZOSC I ZARZADZANIE 25
722. PRZEDSIEBIORSTWO & FINANSE 1
723. PRZEDSIEBIORSTWO WE WSPOLCZESNEJ GOSPODARCE - TEORIA I PRAKTYKA (RESEARCH ON ENTERPRISE IN MODERN ECONOMY - THEORY AND PRACTICE) 1
724. PRZEGLAD BUDOWLANY 43
725. PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY 316
726. PRZEGLAD GEOLOGICZNY 1
727. PRZEGLAD GORNICZY 2
728. PRZEGLAD KOMUNIKACYJNY 4
729. PRZEGLAD MECHANICZNY 20
730. PRZEGLĄD NAUKOWY INŻYNIERIA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA 2
731. PRZEGLAD ORGANIZACJI 13
732. PRZEGLAD SPAWALNICTWA 9
733. PRZEGLĄD TECHNICZNY. GAZETA INŻYNIERSKA 1
734. PRZEMYSL CHEMICZNY 42
735. PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY 4
736. PRZETWORSTWO TWORZYW 69
737. PRZYSZŁOŚĆ: ŚWIAT-EUROPA-POLSKA 1
738. PUBLICATIONES MATHEMATICAE-DEBRECEN 1
739. QUALITY OF LIFE RESEARCH, SUPLEMENT 1 1
740. QUALITY TECHNOLOGY AND QUANTITATIVE MANAGEMENT 1
741. QUEEN MARY JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY 1
742. RADIATION MEASUREMENTS 1
743. RADIATION PROTECTION DOSIMETRY 1
744. RAPID COMMUNICATIONS IN MASS SPECTROMETRY 1
745. REACTIVE & FUNCTIONAL POLYMERS 1
746. REAL ESTATE MANAGEMENT AND VALUATION / STUDIA I MATERIALY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOSCI 4
747. RECENT PATENTS ON MECHANICAL ENGINEERING 1
748. REGION LUBELSKI 2
749. REGIONAL SCIENCE INQUIRY 1
750. REGIONAL STUDIES, REGIONAL SCIENCE 1
751. RELIABILITY: THEORY & APPLICATIONS 1
752. RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS 1
753. RENOWACJE I ZABYTKI 2
754. REPORTS OF THE SCIENTIFIC-TECHNICAL UNION OF MECHANICAL ENGINEERING 1
755. RESEARCH EVALUATION 1
756. REVIEW OF FACULTY OF ENGINEERING. ANALECTA TECHNICA SZEGEDINENSIA - UNIVERSITY OF SZEGED 1
757. ROCZNIK LUBELSKIEGO TOWARZYSTWA GENEALOGICZNEGO 1
758. ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA 66
759. ROCZNIKI EKONOMII I ZARZADZANIA 1
760. ROCZNIKI HUMANISTYCZNE 1
761. ROCZNIKI KOLEGIUM ANALIZ EKONOMICZNYCH 10
762. ROCZNIKI NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TURYSTYKI W BIALYMSTOKU 1
763. ROCZNIKI PEDAGOGICZNE 1
764. ROCZNIKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ i STOSOWANEJ 2
765. ROCZNIKI WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU I ADMINISTRACJI W ŁUKOWIE 1
766. ROLA INFORMATYKI W NAUKACH EKONOMICZNYCH I SPOLECZNYCH. INNOWACJE I IMPLIKACJE INTERDYSCYPLINARNE 13
767. RUCH FILOZOFICZNY 1
768. RUCH PEDAGOGICZNY 1
769. RUDY I METALE NIEZELAZNE 28
770. RUSZTOWANIA 9
771. RYNEK ENERGII 40
772. RYNEK INSTALACYJNY 2
773. RZECZOZNAWCA MAJATKOWY 4
774. SAE INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINES [WOS] 1
775. SCIENTIFIC BULLETIN OF CHELM - SECTION OF PEDAGOGY 1
776. SCIENTIFIC LETTERS INTERNATIONAL SOCIETY OF MICHAL BALUDANSKY 1
777. SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE. SERIES B. JAN PERNER TRANSPORT FACULTY 1
778. SCIENTIFIC PROCEEDINGS FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING 1
779. SCIENTIFIC WORLD JOURNAL 1
780. SCIENTOMETRICS 6
781. SCRIPTA MATERIALIA 1
782. SEMIGROUP FORUM 2
783. SENSORS 3
784. SENSORS & TRANSDUCERS JOURNAL 1
785. SHOCK AND VIBRATION 2
786. SMART MATERIALS & STRUCTURES 1
787. SOIL SCIENCE SOCIETY OF AMERICA JOURNAL 1
788. SOLAR ENERGY 1
789. SOLID STATE COMMUNICATIONS 1
790. SOLID STATE IONICS 2
791. SOLID STATE PHENOMENA 22
792. SOLVENT EXTRACTION AND ION EXCHANGE 1
793. SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY 1
794. SPECTROSCOPY LETTERS 1
795. STAL, METALE & NOWE TECHNOLOGIE 4
796. STEEL RESEARCH INTERNATIONAL 6
797. STRENGTH OF MATERIALS 3
798. STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1
799. STROJNISKI VESTNIK-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING 2
800. STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS 2
801. STRUCTURE AND ENVIRONMENT 2
802. STUDIA EKONOMICZNE I REGIONALNE/ ECONOMIC AND REGIONAL STUDIES 1
803. STUDIA EKONOMICZNE REGIONU ŁÓDZKIEGO 4
804. STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH 16
805. STUDIA GEOTECHNICA ET MECHANICA 1
806. STUDIA I MATERIAŁY CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZO-LEŚNEJ / PROCEEDINGS OF THE CENTER FOR NATURE AND FORESTRY EDUICATION 1
807. STUDIA I PRACE WYDZIALU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZADZANIA UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO 12
808. STUDIA INFORMATICA 6
809. STUDIA INFORMATICA / ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, SERIA: INFORMATYKA 9
810. STUDIA PHILOSOPHICA WRATISLAVIENSIA 1
811. STUDIA REGIONALIA 1
812. STUDIA SCIENCIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE UNIVERSITAS CATHOLICA RUZOMBEROK 1
813. STUDIA SPOŁECZNE 1
814. STUDIA UNIVERSITATIS BABEŞ-BOLYAI MATHEMATICA 1
815. STUDIES & PROCEEDINGS OF POLISH ASSOCIATION FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT 12
816. STUDIES IN LOGIC, GRAMMAR AND RETHORIC 3
817. SUČASNÌ TEHNOLOGÌÏ V MAŠINOBUDUVANNÌ TA TRANSPORTÌ 1
818. SUPERCONDUCTOR SCIENCE & TECHNOLOGY 1
819. SUR - SŁUŻBY UTRZYMANIA RUCHU 17
820. SUR - SŁUŻBY UTRZYMANIA RUCHU. WYDANIE SPECJALNE 1
821. ŚWIAT KOMINKÓW 4
822. SYSTEMY LOGISTYCZNE WOJSK 4
823. SZEF UTRZYMANIA RUCHU 8
824. TASK QUARTERLY 6
825. TECHNOLÓG 6
826. TECHNOLOGIA I AUTOMATYZACJA MONTAZU 40
827. TECHNOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF ECONOMY 2
828. TECHNOLOGICAL COMPLEXES [ТЕХНОЛОГІЧНІ КОМПЛЕКСИ] 5
829. TECHNOLOGICAL ENGINEERING 1
830. TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE 1
831. TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIOW KRAJOBRAZOWYCH PAN 32
832. TEKA KOMISJI MOTORYZACJI I ENERGETYKI ROLNICTWA PAN 26
833. TERMOELEKTRIČESTVO 1
834. THE MACROTHEME REVIEW 1
835. THE ARCHIVES OF AUTOMOTIVE ENGINEERING -ARCHIWUM MOTORYZACJI 1
836. THE BULLETIN OF KAZNU 1
837. THE INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES (IJBMS) 3
838. THE TQM JOURNAL 1
839. THEORETICAL AND APPLIED FRACTURE MECHANICS 1
840. THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS LETTERS 3
841. THEORETICAL POPULATION BIOLOGY 1
842. THIN SOLID FILMS 1
843. THIN-WALLED STRUCTURES 4
844. THINK - STUDENCKIE NAUKOWE CZASOPISMO INTERNETOWE 1
845. TRANSACTIONS OF THE ASABE 1
846. TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF AVIATION - PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA 13
847. TRANSACTIONS OF THE MATERIALS RESEARCH SOCIETY OF JAPAN 2
848. TRANSFER INOVÁCIÍ 6
849. TRANSPORT 1
850. TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 2
851. TRANSPORT AND TELECOMMUNICATION JOURNAL 1
852. TRANSPORT PROBLEMS / PROBLEMY TRANSPORTU 8
853. TRANSPORT PRZEMYSLOWY I MASZYNY ROBOCZE 1
854. TRANSPORTATION RESEARCH PROCEDIA [WOS] 1
855. TRIBOLOGIA 10
856. TRIBOLOGY INTERNATIONAL 1
857. TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO 96
858. TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY 2
859. TURKISH JOURNAL OF MATHEMATICS 2
860. TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY 1
861. TURYSTYKA KULTUROWA 1
862. TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE 23
863. TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE - DODATEK: WTRYSKARKI I WTRYSK TWORZYW 1
864. TWORZYWA SZTUCZNE W PRZEMYŚLE – DODATEK: SYSTEMY CHŁODZENIA 1
865. Ukraiński Urząd Patentowy [Wzór użytkowy] 6
866. ULTRASONICS SONOCHEMISTRY 1
867. VACUUM 6
868. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Inżynieria Środowiska – Młodym Okiem”, Białystok, 26.05.2017 : książka streszczeń 1
869. VIBRATIONS IN PHYSICAL SYSTEMS 2
870. VIBROENGINEERING PROCEDIA 1
871. VÌSNIK ĽVÌVSʼGOGO NACÌONAĽ ́NOGO AGRARNOGO UNÌVERSITETU. AGROÌNŽENERNÌ DOSLÌDŽENNÂ 1
872. VÌSNIK HARKÌVSʹKOÏ DERŽAVNOÏ AKADEMÌÏ DIZAJNU Ì MISTECTV 1
873. VISNIK NACIONALNOGO TEHNIČNOGO UNIVERSITETU UKRA?NI " KI?VS'KIJ POLITEHNIČNIIJ INSTITUT" : JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING THE NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE "KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE" 1
874. VISNIK NACIONALNOGO UNIVERSITETU ''LVIVSKA POLITEHNIKA'' : TEORIÂ I PRAKTIKA BUDIVNICTVA 4
875. VISNIK NACIONALNOGO UNIVERSITETU ''LVIVSKA POLITEHNIKA'' : HÌMÌÂ, TEHNOLOGÌÂ REČOVIN TA ÏH ZASTOSUVANNÂ 1
876. VODA MAGAZINE 1
877. VODNI RESURSY I VODOKORYSTUVANNYA VRV 1
878. WASTE MANAGEMENT 2
879. WATER AND WATER PURIFICATION TECHNOLOGIES. SCIENTIFIC AND TECHNICAL NEWS 1
880. WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY 1
881. WIADOMOSCI ELEKTROTECHNICZNE 13
882. WIADOMOSCI GORNICZE 2
883. WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE - JOURNAL OF HERITAGE CONSERVATION 2
884. WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 8
885. WIADOMOSCI UBEZPIECZENIOWE 1
886. WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 343
887. WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [O] 10
888. WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO [W] 76
889. WIEDZA I ŻYCIE 1
890. WIND AND STRUCTURES 2
891. WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS 1
892. WIT TRANSACTIONS ON THE BUILT ENVIRONMENT 1
893. WODOCIĄGI - KANALIZACJA 1
894. WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY 3
895. WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL, COMPUTER, ENERGETIC, ELECTRONIC AND COMMUNICATION ENGINEERING 3
896. WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL, CHEMICAL, ECOLOGICAL, GEOLOGICAL AND GEOPHYSICAL ENGINEERING 2
897. WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL, AEROSPACE, INDUSTRIAL, MECHATRONIC AND MANUFACTURING ENGINEERING 1
898. WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL, ENVIRONMENTAL, STRUCTURAL, CONSTRUCTION AND ARCHITECTURAL ENGINEERING 1
899. WORLD JOURNAL OF MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY 1
900. WORLD SCIENTIFIC NEWS 1
901. WSCHÓD : KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY 1
902. WSCHODNI ROCZNIK HUMANISTYCZNY 1
903. WSPÓŁCZESNA ONKOLOGIA-CONTEMPORARY ONCOLOGY 1
904. WULFENIA 2
905. WYCENA - WARTOSC, OBROT, ZARZADZANIE NIERUCHOMOSCIAMI 3
906. X Konferencja Naukowo-Techniczna - Transformatory Energetyczne i Specjalne, Kazimierz Dolny, 8-10 Października 2014 r. 1
907. XI Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Gier Komputerowych,Siedlce 2014 1
908. XI Symposium of Magnetic Measurements, SPM 2014, Częstochowa - Czarny Las, 20-22 October 2014 ; [book of abstracts] 1
909. XVII International Conference Noise Control 2016, Gniew, Poland, May 22-25, 2016 1
910. XX Konferencja Naukowo-Techniczna "Rynek Energii Elektrycznej"(REE 2014), 21-23 maja 2014 r., Kazimierz Dolny 1
911. XX Physical Metallurgy and Materials Science Conference “Advanced Materials and Technologies” - AMT’ 2013, 9-12 June 2013, Kudowa Zdrój 2
912. ZABEZPIECZENIA 5
913. ZAKAZENIA 1
914. ZAMM-ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND MECHANIK 2
915. ZARZADZANIE FINANSAMI I RACHUNKOWOSC 1
916. ZARZADZANIE I EDUKACJA 1
917. ZARZĄDZANIE I FINANSE / JOURNAL OF MANAGEMENT AND FINANCE 8
918. ZARZADZANIE PRZEDSIEBIORSTWEM 4
919. ZARZADZANIE. TEORIA I PRAKTYKA 2
920. ZBÌRNIK NAUKOVIH PRAC' UKRAЇNS'KOGO ÌNSTITUTU STALEVIH KONSTRUKCIJ IMENI V.M. ŠIMANOVS'KOGO 1
921. ZBÌRNIK NAUKOVIH PRAC’ VINNIC’KOGO NACÌONAL’NOGO AGRARNOGO UNÌVERSITETU 2
922. ZDROWIE PUBLICZNE 2
923. ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND PHYSIK 1
924. ZEITSCHRIFT FUR NATURFORSCHUNG SECTION A-A JOURNAL OF PHYSICAL SCIENCES 2
925. ZESZYT SPECJALNY IZBY GOSPODARCZEJ "WODOCIĄGI POLSKIE" 1
926. ZESZYTY NAUKOWE - WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI W WARSZAWIE 7
927. ZESZYTY NAUKOWE / AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE 4
928. ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIA PAN 3
929. ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDOW / POLITECHNIKA WARSZAWSKA 13
930. ZESZYTY NAUKOWE INZYNIERIA LADOWA I WODNA W KSZTALTOWANIU SRODOWISKA 1
931. ZESZYTY NAUKOWE KOLEGIUM GOSPODARKI SWIATOWEJ 1
932. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ. EKONOMIA I ZARZĄDZANIE 3
933. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZESTOCHOWSKIEJ ZARZADZANIE 2
934. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, SERIA: ELEKTRYKA 14
935. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI OPOLSKIEJ, SERIA MECHANIKA 1
936. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNANSKIEJ, SERIA: BUDOWA MASZYN I ZARZADZANIE PRODUKCJA 1
937. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI POZNANSKIEJ. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 3
938. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, EKONOMIA I NAUKI HUMANISTYCZNE 1
939. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: MECHANIKA 6
940. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. BUDOWNICTWO I INZYNIERIA SRODOWISKA / CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY 24
941. ZESZYTY NAUKOWE SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE. POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING 8
942. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO "PRACE Z PRAWA WLASNOSCI INTELEKTUALNEJ" 1
943. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH. SERIA: ADMINISTRACJA I ZARZADZANIE 5
944. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG 19
945. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO, PROBLEMY ZARZADZANIA, FINANSOW I MARKETINGU 40
946. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO. FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA 10
947. ZESZYTY NAUKOWE WSEI SERIA EKONOMIA 1
948. ZESZYTY NAUKOWE WSEI SERIA TRANSPORT I INFORMATYKA 7
949. ZESZYTY NAUKOWE WYDZIALU ELEKTRONIKI I INFORMATYKI 4
950. ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 3
951. ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDANSKIEJ 13
952. ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH IM. GEN T. KOŚCIUSZKI / JOURNAL OF SCIENCE OF THE MILITARY ACADEMY OF LAND FORCES 11
953. ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY BANKOWEJ WE WROCLAWIU 1
954. ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY EKONOMICZNO-SPOLECZNEJ W OSTROLECE 1
955. ZESZYTY NAUKOWE WYZSZEJ SZKOLY HUMANITAS ZARZADZANIE 3
956. ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU 4
957. ZESZYTY NAUKOWE, WYŻSZA SZKOŁA SPOŁECZNO-PRZYRODNICZA IM. WINCENTEGO POLA W LUBLINIE, TURYSTYKA I REKREACJA 1
958. ZESZYTY NAUKOWE. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE / POLITECHNIKA LODZKA 1
959. ZESZYTY NAUKOWE. ORGANIZACJA I ZARZADZANIE / POLITECHNIKA SLASKA 16
960. ZESZYTY NAUKOWE. STUDIA INFORMATICA / UNIWERSYTET SZCZECINSKI 2
961. ZESZYTY NAUKOWE. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU 5
962. ZTM NEWS 4
963. ПОРОШКОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ [POROŠKOVAÂ METALLURGIÂ] 1
964. ПОРОШКОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ [POROŠKOVAÂ METALLURGIÂ] = POWDER METALLURGY 1